29/01/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 AM
AU
Stopa Inflacji (Roczne) Q4 1.8% 1.7%
12:30 AM
AU
Inflacja k/k Q4 0.7% 0.5%
12:30 AM
AU
Ważony średni wskaźnik CPI r/r Q4 1.3% 1.2%
12:30 AM
AU
Ważony średni wskaźnik CPI k/k Q4 0.4% 0.3%
12:30 AM
AU
Średni obcięty wskaźnik CPI k/k Q4 0.4% 0.4%
12:30 AM
AU
Średni obcięty wskaźnik CPI r/r Q4 1.6% 1.6%
01:00 AM
AU
Wskaźnik Wiodący wg Westpac m/m DEC –0.32% –0.62% ®
03:45 AM
ID
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (Roczne) Q4 6.4% 17.8%
05:00 AM
JP
Optymizm Konsumentów JAN 39.1 39.1
07:00 AM
DE
Optymizm Konsumentów wg GFK FEB 9.9 9.7 ®
07:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych m/m DEC 0.2% 0.5%
07:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych r/r DEC -0.7% -2.1%
07:00 AM
TR
Indeks zaufania ekonomicznego JAN 97.1 96.5 ®
07:00 AM
GB
Indeks Cen Domów Nationwide r/r JAN 1.9% 1.4%
07:00 AM
GB
Indeks Cen Domów Nationwide m/m JAN 0.5% 0.1%
07:45 AM
FR
Optymizm Konsumentów JAN 104 102
08:00 AM
ES
Obroty w Handlu Detalicznym m/m DEC -0.7% 0.4% ®
08:00 AM
ES
Obroty w Handlu Detalicznym r/r DEC 1.7% 2.5% ®
08:40 AM
DE
Przemówienie Bundesbank Mauderera
09:00 AM
EA
Podaż pieniądza M3 r/r DEC 5.6%
09:00 AM
EA
Loans to Households YoY DEC 3.5%
09:00 AM
EA
Loans to Companies YoY DEC 3.4%
09:00 AM
IT
Optymizm Konsumentów JAN 110.8
09:00 AM
IT
Koniunktura w Przemyśle JAN 99.1
10:00 AM
IT
Inflacja Producentów m/m DEC -0.2%
10:00 AM
IT
Ppi (Roczne) DEC -2.5%
10:40 AM
DE
Aukcja 5-letnich biletów skarbowych -0.60%
10:45 AM
IT
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych -0.221%
12:00 PM
US
Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 24/JAN 3.87%
12:00 PM
US
Wnioski o hipotekę MBA 24/JAN -1.2%
12:30 PM
BR
Pożyczki Bankowe m/m DEC 1.1%
01:30 PM
US
Bilans Handlowy Towarów (wstępny) DEC $-62.99B
01:30 PM
US
Zapasy w Hurtowniach m/m (wstępny) DEC -0.1%
03:00 PM
US
Umowy Kupna Nieruchomości r/r DEC 7.4%
03:00 PM
US
Umowy Kupna Nieruchomości m/m DEC 1.2%
03:30 PM
RU
Wzrost PKB r/r DEC 1.6%
03:30 PM
US
Zmiana Zapasów Benzyny wg EIA 24/JAN 1.745M
03:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg EIA 24/JAN -0.405M
03:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 24/JAN -1.185M
03:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 24/JAN 0.142M
03:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 24/JAN -0.251M
03:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 24/JAN 0.254M
03:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 24/JAN -0.053M
03:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 24/JAN -0.961M
03:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 24/JAN -0.116M
05:00 PM
EU
Parliamentary Debate & Vote on Brexit
07:00 PM
US
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych 1.75%
07:30 PM
US
Konferencja prasowa Fed
09:00 PM
KR
Koniunktura w Przemyśle JAN 74
09:30 PM
US
API Zmiana zapasów ropy naftowej 24/JAN 1.6M
11:50 PM
JP
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 25/JAN ¥263.8B
11:50 PM
JP
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 25/JAN ¥175.1B
US
USMCA Trade Deal Signature
30/01/2020 Rzeczywisty Poprzedni