23/01/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
10:00 PM
AU
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) JAN 54.9 54.5
10:00 PM
AU
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) JAN 57.7 57
10:00 PM
AU
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) JAN 55.1 54.8
24/01/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
12:30 AM
JP
PMI dla Przemysłu i Usług wg Jibun Bank (wstępny) JAN 52.5 52.1
12:30 AM
JP
PMI dla Przemysłu wg Jibun Bank (wstępny) JAN 54.3 54
12:30 AM
JP
PMI dla Usług wg Jibun Bank (wstępny) JAN 52.1 52
04:00 AM
ID
Podaż pieniądza M2 r/r DEC 11.0%
08:15 AM
FR
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) JAN 55.8 54.5 55.1
08:15 AM
FR
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) JAN 55.6 55.5 54.4
08:15 AM
FR
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) JAN 57 55.3 56.5
08:30 AM
DE
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) JAN 49.9 49.2 49.5
08:30 AM
DE
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) JAN 48.7 48 48.6
08:30 AM
DE
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) JAN 57.4 57 56.8
09:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) JAN 53.3 52.6 52.6
09:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) JAN 58 57.5 57.1
09:00 AM
EA
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) JAN 53.1 52.2 52.4
09:30 AM
GB
Markit / CIPS Composite PMI Flash JAN 53.6 55 54
09:30 AM
GB
Markit / CIPS Produkcja PMI Flash JAN 57.9 57.9 57
09:30 AM
GB
Markit / CIPS UK Services PMI Flash JAN 53.6 54.8 54
10:45 AM
EU
EU Bond Auction
11:00 AM
DE
Raport Miesięczny Bundesbanku
11:30 AM
BR
Prezentacja Raportu Rynkowego BCB
12:00 PM
MX
Śródmiesięczna Inflacja r/r JAN 7.45% 7.13% 7.2%
12:00 PM
MX
Śródmiesięczna Inflacja m/m JAN 0.1% 0.39% 0.45%
12:00 PM
MX
Śródmiesięczna Inflacja Bazowa m/m JAN 0.59% 0.25% 0.2%
12:00 PM
MX
Śródmiesięczna stopa inflacji bazowej (roczna) JAN 5.87% 6.03% 6%
01:30 PM
CA
Produkcja Sprzedaż m/m Prel DEC 2.6% 0.2%
01:30 PM
US
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago DEC 0.37 0.49
02:00 PM
FR
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych -0.646%
02:00 PM
FR
Aukcja 12-miesięcznych weksli skarbowych -0.632%
02:00 PM
FR
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych -0.650%
02:45 PM
US
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) JAN 57 56.7
02:45 PM
US
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) JAN 57.7 56.7 57
02:45 PM
US
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) JAN 57.6 55 56
04:30 PM
US
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 0.17%
04:30 PM
US
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 0.365%
06:00 PM
AR
Wskaźnik Wiodący m/m DEC 1.68% -0.2%
06:00 PM
US
Aukcja 2-letnich biletów skarbowych 0.769%
11:00 PM
KR
Wzrost PKB k/k (wstępny) Q4 0.3% 0.9% 1%
11:00 PM
KR
Wzrost Pkb Cena (Roczne) Zaawansowane Q4 4% 3.7% 3.9%
25/01/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
12:30 AM
AU
Koniunktura w Przemyśle wg NAB DEC 12 10
12:30 AM
AU
Stopa Inflacji (Roczne) Q4 3% 3.2% 3.2%
12:30 AM
AU
Inflacja k/k Q4 0.8% 1% 0.9%
12:30 AM
AU
Średni obcięty wskaźnik CPI k/k Q4 0.7% 0.7%
12:30 AM
AU
RBA Weighted Median CPI QoQ Q4 0.7% 0.7%
12:30 AM
AU
RBA Weighted Median CPI YoY Q4 2.1% 2.3%
12:30 AM
AU
Średni obcięty wskaźnik CPI r/r Q4 2.1% 2.4%
04:00 AM
ID
Sprzedaż Motorów r/r JAN 67.4%
05:00 AM
ID
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (Roczne) Q4 -2.7% -1%
06:00 AM
SA
Bilans Handlowy NOV SAR59.9B SAR 61B
07:00 AM
ZA
Wiodący wskaźnik cyklu biznesowego (miesięcznie) NOV 0.1% 1.8%
07:00 AM
TR
Koniunktura w Przemyśle JAN 106.1 105.1
07:00 AM
TR
Stopa Utylizacji Surowców JAN 78.7% 78.5%
07:00 AM
GB
Pożyczki Netto Sektora Publicznego DEC £-17.4B £-17B £-18.8B
08:00 AM
ES
Inflacja Producentów r/r DEC 33.1% 33.5%
09:00 AM
DE
Wskaźnik Nastrojów Biznesowych wg IFO JAN 94.7 94.7 95.5
09:00 AM
DE
Wskaźnik Bieżącej Analiza Sytuacji wg IFO JAN 96.9 96.1 96.4
09:00 AM
DE
Wskaźnik Oczekiwan Biznesowych wg IFO JAN 92.6 93 93.6
11:00 AM
BR
Zaufanie konsumentów FGV JAN 75.5 75
11:00 AM
GB
Cbi Wskaźnik Optymizmu Firm Q1 2 5
11:00 AM
GB
Zmiana w Zamówieniach na Towary wg CBI JAN 24 18
12:00 PM
MX
Wskaźnik Aktywności Ekonomicznej m/m NOV -0.2% 0.2%
12:00 PM
MX
Wskaźnik Aktywności Ekonomicznej r/r NOV -0.7% -0.4%
01:55 PM
US
Indeks Redbook r/r 22/JAN 15.2%
02:00 PM
US
Indeks Cen Domów S&P/Case-Shiller r/r NOV 18.4% 18% 18.2%
02:00 PM
US
Indeks Cen Domów (Roczne) NOV 17.4% 17%
02:00 PM
US
Indeks Cen Domów S&P/Case-Shiller m/m NOV 0.8% 0.7%
02:00 PM
US
Indeks Cen Domów m/m NOV 1.1% 0.8%
02:00 PM
US
Indeks cen domów NOV 358.3 361.1
03:00 PM
US
Optymizm Konsumentów wg Conference Board JAN 115.8 111.8 115
03:00 PM
US
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond JAN 16 17
03:00 PM
US
Indeks dostaw przemysłowych Fed w Richmond JAN 12 13
03:00 PM
US
Indeks usług Fed w Richmond JAN 12 13
03:30 PM
US
Zakupy skarbu państwa w Nowym Jorku WSKAZÓWKI od 1 do 7,5 lat $2.025B
04:30 PM
US
Aukcja 52-tygodniowych weksli skarbowych 0.39%
05:00 PM
BR
Dochody z Podatków DEC BRL157B BRL180B
06:00 PM
US
Aukcja 5-letnich biletów skarbowych 1.263%
07:00 PM
AR
Wskaźnik Aktywności Ekonomicznej r/r NOV 6.7% 6.4%
09:00 PM
KR
Optymizm Konsumentów JAN 103.9 104
09:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg API 21/JAN 1.404M
11:30 PM
AU
Wskaźnik Wiodący wg Westpac m/m DEC 0.1% 0.2%
11:50 PM
JP
Podsumowanie Opinii BoJ
26/01/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
05:00 AM
JP
Wskaźniki Wzrostu Gospodarczego NOV 101.5 103
05:00 AM
JP
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej NOV 89.8 93.6
07:45 AM
FR
Optymizm Konsumentów JAN 100 98 99
10:30 AM
DE
Aukcja 10-letnich biletów skarbowych -0.09%
11:00 AM
FR
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki DEC -54.7K -26.2K
11:00 AM
FR
Bezrobotni Zarejestrowani DEC 3087.8K 3061.6K
12:00 PM
BR
Śródmiesięczna Inflacja m/m JAN 0.78% 0.43% 0.55%
12:00 PM
BR
Śródmiesięczna Inflacja r/r JAN 10.42% 10.04% 10.19%
12:00 PM
MX
Obroty w Handlu Detalicznym r/r NOV 5.3% 4.1%
12:00 PM
MX
Obroty w Handlu Detalicznym m/m NOV 0.3% 0.1%
12:00 PM
US
Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 21/JAN 3.64%
12:00 PM
US
Wnioski o hipotekę MBA 21/JAN 2.3%
12:00 PM
US
Indeks rynku kredytów hipotecznych MBA 21/JAN 593.7
12:00 PM
US
Indeks refinansowania kredytów hipotecznych MBA 21/JAN 2276.3
12:00 PM
US
Indeks zakupów MBA 21/JAN 305.7
12:30 PM
BR
Saldo Obrotów Bieżących DEC $-6.522B $-6.5B $-7B
12:30 PM
BR
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne DEC $4.59B $3B $4.2B
01:30 PM
CA
Sprzedaż hurtowa m/m Prel DEC 3.5%
01:30 PM
US
Bilans Handlowy Towarów (wstępny) DEC $-97.78B $-94B
01:30 PM
US
Zapasy w Hurtowniach m/m (wstępny) DEC 1.4% 1.1%
01:30 PM
US
Zapasy detaliczne bez samochodów (miesięcznie) Adv DEC 1.3%
03:00 PM
CA
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych 0.25% 0.25% 0.5%
03:00 PM
CA
Raport BoC dot. polityki monetarnej
03:00 PM
US
Sprzedaż Nowych Domów DEC 0.744M 0.76M 0.72M
03:00 PM
US
Sprzedaż nowych domów m/m DEC 12.4% -3.2%
03:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg EIA 21/JAN 0.515M
03:30 PM
US
Zmiana Zapasów Benzyny wg EIA 21/JAN 5.873M
03:30 PM
US
Zmiana w produkcji benzyny wg EIA 21/JAN 0.114M
03:30 PM
US
Zmiana Zapasów Oleju Opałowego wg EIA 21/JAN 0.247M
03:30 PM
US
Zmiana wsadu ropy naftowej w rafinerii EIA 21/JAN -0.12M
03:30 PM
US
Zmiana Zapasów Destylatu EIA 21/JAN -1.431M
03:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej Cushing EIA 21/JAN -1.314M
03:30 PM
US
Zmiana importu ropy naftowej wg EIA 21/JAN 0.021M
03:30 PM
US
Zmiana w produkcji paliwa destylowanego według EIA 21/JAN -0.06M
04:00 PM
RU
Inflacja Producentów r/r DEC 29.2% 31.1%
04:00 PM
RU
Inflacja Producentów m/m DEC 2.7% 1.8%
04:30 PM
US
Aukcja 2-letnia FRN 0.03%
07:00 PM
AR
Obroty w Handlu Detalicznym r/r NOV 305.9% 350%
07:00 PM
US
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych 0.25% 0.25% 0.25%
07:30 PM
US
Konferencja prasowa Fed
09:00 PM
KR
Koniunktura w Przemyśle JAN 95 96
11:50 PM
JP
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 22/JAN ¥-13B
11:50 PM
JP
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 22/JAN ¥928.2B
27/01/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
12:01 AM
GB
Produkcja samochodów (roczna) DEC -28.7% -16.3%
12:30 AM
AU
Wskaźnik Cen Eksportowych k/k Q4 6.2% 5%
12:30 AM
AU
Wskaźnik Cen Importowych k/k Q4 5.4% 6%
01:30 AM
CN
Zyski przemysłowe (YTD) (roczne) DEC 38.0% 35%
07:00 AM
DE
Optymizm Konsumentów wg GFK FEB -6.8 -8 -7.8
08:00 AM
ES
Stopa Bezrobocia Q4 14.57% 14.2%
09:00 AM
IT
Sprzedaż przemysłowa r/r NOV 16.9% 15.1%
09:00 AM
IT
Sprzedaż przemysłowa m/m NOV 2.8% 1.1%
09:30 AM
ZA
Inflacja Producentów m/m DEC 1.4% 0.75% 1.6%
09:30 AM
ZA
Inflacja Producentów r/r DEC 9.6% 10.2% 10%
10:10 AM
IT
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych -0.563%
11:00 AM
CA
Barometr biznesowy CFIB JAN 62.6 62.5
11:00 AM
TR
Podsumowanie posiedzenia RPP
11:00 AM
TR
Inflation Report
11:00 AM
GB
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI JAN 8 11
11:30 AM
TR
Rezerwy Walutowe 21/JAN $70.7B
12:00 PM
MX
Bilans Handlowy DEC $-0.112B $ -2.5B
01:00 PM
ZA
Decyzja o oprocentowaniu 3.75% 4% 4%
01:00 PM
ZA
Stopa Pożyczkowa 7.25% 7.50%
01:30 PM
CA
Przeciętne Tygodniowe Wynagrodzenia r/r NOV 2.7%
01:30 PM
US
Zamówienia Na Dobra Trwałe (Miesięcznie) DEC 2.5% -0.5% -0.2%
01:30 PM
US
Wzrost PKB k/k (wstępny) Q4 2.3% 5.4% 5.5%
01:30 PM
US
Zamówienia Na Dobra Bez Transp (Miesięcznie) DEC 0.8% 0.4% 0.6%
01:30 PM
US
Deflator PKB k/k (wstępny) Q4 5.9% 6%
01:30 PM
US
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 22/JAN 286K 295K
01:30 PM
US
Zasiłki dla Bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 22/JAN 231K 240K
01:30 PM
US
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 15/JAN 1635K 1680K
01:30 PM
US
Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) k/k (wstępny) Q4 5.3% 5.4%
01:30 PM
US
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony DEC 2% 1.5%
01:30 PM
US
Bazowy Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) k/k (wstępny) Q4 4.6% 4.9% 4.8%
01:30 PM
US
Real Consumer Spending QoQ Adv Q4 2%
01:30 PM
US
GDP Sales QoQ Adv Q4 0.1%
01:30 PM
US
Zamówienia towarów nieobronnych Ex Air DEC -0.1% 0.3%
03:00 PM
US
Umowy Kupna Nieruchomości m/m DEC -2.2% 0.3% 0.8%
03:00 PM
US
Umowy Kupna Nieruchomości r/r DEC -2.7% -3%
03:30 PM
US
Zakupy Obligacji od 22.5 do 30 lat przez NY Fed $1.825B
03:30 PM
US
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego wg EIA 21/JAN -206Bcf
04:00 PM
US
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas JAN 10 12
04:00 PM
US
Indeks złożony Fed w stanie Kansas JAN 24 25
04:30 PM
US
Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych 0.085%
04:30 PM
US
Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 0.04%
05:00 PM
CA
Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych 1.763%
06:00 PM
US
Aukcja 7-letnich biletów skarbowych 1.48%
11:00 PM
KR
Produkcja Przemysłowa r/r DEC 5.9% 2.5%
11:00 PM
KR
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) DEC 5.1% 0.7%
11:00 PM
KR
Obroty w Handlu Detalicznym r/r DEC 4.6% 6.5%
11:00 PM
KR
Obroty w Handlu Detalicznym m/m DEC -1.9% 2.1%
11:00 PM
KR
Przetwórstwo Przemysłowe r/r DEC 6.2% 2.7%
11:00 PM
KR
Produkcja Budowlana r/r DEC -5.6% -19.6%
11:30 PM
JP
Inflacja Bazowa w rejonie Tokio r/r JAN 0.5% 0.3% 0.4%
11:30 PM
JP
Inflacja w rejonie Tokio r/r JAN 0.8% 0.9%
11:30 PM
JP
Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY JAN -0.3% -0.2%
28/01/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
12:30 AM
AU
Inflacja Producentów k/k Q4 1.1% 0.9%
12:30 AM
AU
Inflacja Producentów r/r Q4 2.9% 3.1%
06:30 AM
FR
Tempo Wzrostu Pkb Qoq Prel Q4 3% 0.5% 0.6%
06:30 AM
FR
Konsumpcja Gospodarstw Domowych (Miesięczny) DEC 0.8% 0.2% 0.5%
07:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych r/r DEC 24.7% 25.8%
07:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych m/m DEC 3% 1.5%
07:00 AM
TR
Indeks zaufania ekonomicznego JAN 97.6 96.4
07:45 AM
FR
Inflacja Producentów m/m DEC 3.5% 1.6%
07:45 AM
FR
Inflacja Producentów r/r DEC 17.4% 17.9%
08:00 AM
ES
Wzrost PKB k/k (wstępny) Q4 2.6% 1.5% 1.2%
08:00 AM
ES
Wzrost PKB r/r (wstępny) Q4 3.4% 4.4% 4.2%
09:00 AM
EA
Pożyczki dla gospodarstw domowych (roczne) DEC 4.2% 4.2%
09:00 AM
EA
Pożyczki dla firm (roczne) DEC 2.9% 3.2%
09:00 AM
EA
Podaż pieniądza M3 r/r DEC 7.3% 6.9% 7.2%
09:00 AM
DE
Wzrost PKB k/k (wstępny) Q4 1.7% -0.2% -0.2%
09:00 AM
DE
Wzrost PKB r/r (wstępny) Q4 2.5% 1.9% 1.9%
09:00 AM
IT
Optymizm Konsumentów JAN 117.7 116.5 118
09:00 AM
IT
Koniunktura w Przemyśle JAN 115.2 115.5 115.1
09:00 AM
IT
Inflacja Producentów r/r DEC 22.1% 22.2%
09:00 AM
IT
Inflacja Producentów m/m DEC 1.2% 0.6%
10:00 AM
EA
Sentyment Ekonomiczny JAN 115.3 114.5 114.8
10:00 AM
EA
Nastroje w Sektorze Przemysłowym JAN 14.9 15 15.1
10:00 AM
EA
Oczekiwania cen sprzedaży JAN 48.3 45.1
10:00 AM
EA
Nastroje w Sektorze Usług JAN 11.2 11
10:00 AM
EA
Optymizm Konsumentów JAN -8.4 -8.5 -8.5
10:00 AM
EA
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów JAN 36.6 34.6
10:10 AM
IT
Aukcja 10-letnich biletów skarbowych 1.02%
10:10 AM
IT
5-Letnia Btp Aukcja 0.19%
11:30 AM
IN
Rezerwy Walutowe 21/JAN $634.9B
11:30 AM
IN
Wzrost Kredytu Bankowego (Roczne) JAN/14 9.2%
11:30 AM
IN
Wzrost Wartości Depozytów r/r JAN/14 10.3%
11:30 AM
ES
Koniunktura w Przemyśle JAN 5.9 5.5
12:00 PM
BR
Stopa Bezrobocia NOV 12.1% 11.7%
12:30 PM
BR
Pożyczki Bankowe m/m DEC 1.8% 2.1%
01:30 PM
US
Dochody osobiste m/m DEC 0.4% 0.5% 0.5%
01:30 PM
US
Wydatki osobiste m/m DEC 0.6% -0.5% 0.2%
01:30 PM
US
Koszt Pracy k/k Q4 1.3% 1.2% 1.2%
01:30 PM
US
Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) m/m DEC 0.6% 0.4%
01:30 PM
US
Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) m/m DEC 5.7% 5.9%
01:30 PM
US
Koszt zatrudnienia - płace k / kw Q4 1.5% 1.7%
01:30 PM
US
Bazowy Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) m/m DEC 0.5% 0.5% 0.6%
01:30 PM
US
Koszt zatrudnienia - świadczenia k / k Q4 0.9% 1%
01:30 PM
US
Bazowy Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) r/r DEC 4.7% 4.8% 4.8%
02:00 PM
AR
Optymizm Konsumentów JAN 37.8 37
03:00 PM
SA
Pożyczki Bankowe m/m DEC 15.2% 15.4%
03:00 PM
SA
Podaż pieniądza M3 r/r DEC 6.3% 7.1%
03:00 PM
US
Indeks Nastrojów Konsumentów Uniwersytetu Michigan JAN 70.6 68.6 68.8
03:00 PM
US
Oczekiwania Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan JAN 68.3 65.9 65.9
03:00 PM
US
5-letnie Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan JAN 2.9% 3.1%
03:00 PM
US
Wskaźnik Bieżący Nastrojów Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan JAN 74.2 73.2 73.2
03:00 PM
US
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan JAN 4.8% 4.9%
04:00 PM
CA
Bilans Budżetu NOV C$-3.68B C$-4.5
06:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 28/JAN 604
06:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych ropy naftowej wg Baker Hughes 28/JAN 491
30/01/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
01:30 AM
CN
PMI dla Przemysłu wg NBS JAN 50.3 50.1
01:30 AM
CN
NBS Non Manufacturing PMI JAN 52.7 52.5
01:30 AM
CN
Ogólne PMI NBS JAN 52.2 52
01:45 AM
CN
PMI dla Przemysłu wg Caixin JAN 50.9 50.6
11:50 PM
JP
Produkcja Przemysłowa m/m (wstępna) DEC 7.0% 1.3%
11:50 PM
JP
Obroty w Handlu Detalicznym r/r DEC 1.9% 2.3%
11:50 PM
JP
Obroty w Handlu Detalicznym m/m DEC 1.2% 0.9%
11:50 PM
JP
Produkcja Przemysłowa r/r (wstępna) DEC 5.1% 3%
31/01/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
12:30 AM
AU
Kredyt dla sektora prywatnego r/r DEC 6.6% 5.1%
12:30 AM
AU
Kredyt dla sektora prywatnego m/m DEC 0.9% 0.8%
05:00 AM
JP
Optymizm Konsumentów JAN 39.1 39.5
05:00 AM
JP
Rozpoczęte budowy domów r/r DEC 3.7% 4.2%
05:00 AM
JP
Zamówienia Budowlane r/r DEC 0.0% 0.3%
06:00 AM
ZA
Podaż pieniądza M3 r/r DEC 6.36%
06:00 AM
ZA
Kredyt dla sektora prywatnego r/r DEC 2.46% 2.6%
07:00 AM
TR
Bilans Handlowy DEC $-5.4B $-4.2B
07:00 AM
TR
Dochody z Turystyki Q4 $11.4B $6.5B
08:00 AM
ES
Inflacja r/r (wstępna) JAN 6.5% 6.6%
08:00 AM
ES
Inflacja m/m (wstępna) JAN 1.2% 0.1%
08:00 AM
ES
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) JAN 6.6% 6.8%
08:00 AM
ES
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) JAN 1.1% -0.2%
08:00 AM
ES
Obroty w Handlu Detalicznym m/m DEC 5.1%
08:00 AM
ES
Obroty w Handlu Detalicznym r/r DEC 4.9%
08:00 AM
TR
Przyjazdy turystyczne r/r DEC 111.5% 65%
09:00 AM
IT
Wzrost PKB k/k (wstępny) Q4 2.6% 1.2%
09:00 AM
IT
Wzrost Pkb Cena (Roczne) Zaawansowane Q4 3.9% 3.4%
09:00 AM
ES
Saldo Obrotów Bieżących NOV €2.1B
10:00 AM
EA
Wzrost PKB k/k (wstępny) Q4 2.2% 0.3% -0.1%
10:00 AM
EA
Wzrost PKB r/r (wstępny) Q4 3.9% 2.8%
11:30 AM
BR
Prezentacja Raportu Rynkowego BCB
11:30 AM
IN
Budownictwo Infrastrukturalne r/r DEC 3.1% 2.4%
11:30 AM
IN
Bilans Budżetu DEC INR-6956B INR -1000B
12:00 PM
IN
Fiscal Year GDP Growth Final 2020-21 4% 8.6%
12:00 PM
MX
Wzrost PKB r/r (wstępny) Q4 4.5%
12:00 PM
MX
Tempo Wzrostu Pkb Qoq Prel Q4 -0.4%
12:00 PM
ZA
Bilans Handlowy DEC ZAR35.83B ZAR 15B
12:30 PM
BR
Bilans Budżetu DEC BRL-26.608B
01:00 PM
BR
Zmiana Zatrudnienia w Formalnym Sektorze DEC 324.1K
01:00 PM
DE
Inflacja r/r (wstępna) JAN 5.3% 5.1%
01:00 PM
DE
Inflacja m/m (wstępna) JAN 0.5% 0.6%
01:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) JAN 0.3% 1.2%
01:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) JAN 5.7% 5.5%
01:00 PM
RU
Podaż pieniądza M2 r/r DEC 11%