16/09/2019 Rzeczywisty Poprzedni
02:00 AM
CN
Trwałego Inwestycyjny (Narastająco) (Roczne) AUG 5.7%
02:00 AM
CN
Produkcja Przemysłowa r/r AUG 4.8%
02:00 AM
CN
Obroty w Handlu Detalicznym r/r AUG 7.6%
04:00 AM
ID
Bilans Handlowy AUG $-0.06B
04:00 AM
ID
Import r/r AUG -15.21%
04:00 AM
ID
Eksport r/r AUG -5.12%
06:30 AM
IN
Indeks cen hurtowych (WPI) paliw r/r AUG -3.64%
06:30 AM
IN
Indeks cen hurtowych (WPI) w przemyśle r/r AUG 0.34%
06:30 AM
IN
Indeks cen hurtowych (WPI) żywności r/r AUG 6.15%
06:30 AM
IN
Indeks cen hurtowych (WPI) r/r AUG 1.08%
06:45 AM
EA
ECB Cœuré Speech
07:00 AM
TR
Stopa Bezrobocia JUN 12.8%
07:00 AM
TR
Obroty w Handlu Detalicznym r/r JUL -1.2%
07:00 AM
TR
Obroty w Handlu Detalicznym m/m JUL 2.3%
08:00 AM
IT
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m AUG -1.8%
08:00 AM
IT
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r AUG 0.3%
08:00 AM
IT
Inflacja r/r AUG 0.4%
08:00 AM
IT
Stopa inflacji (miesięczna) AUG 0%
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
12:00 PM
EA
ECB Lane Speech
12:30 PM
CA
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe przez Kanadyjczyków JUL C$6.61B
12:30 PM
CA
Sprzedaż nowych pojazdów mechanicznych JUL 190K
12:30 PM
CA
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe JUL C$-3.98B
12:30 PM
US
Indeks Ny Empire State Manufacturing SEP 4.8
01:00 PM
FR
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych -0.609%
01:00 PM
FR
Aukcja 12-miesięcznych weksli skarbowych -0.729%
01:00 PM
FR
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych -0.699%
01:00 PM
RU
Produkcja Przemysłowa r/r AUG 2.8%
03:30 PM
US
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 1.825%
03:30 PM
US
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 1.920%
17/09/2019 Rzeczywisty Poprzedni
01:30 AM
AU
Protokół z Posiedzenia RBA dot. Polityki Monetarnej
01:30 AM
AU
Indeks Cen Domów (Roczne) Q2 -7.4%
01:30 AM
AU
Indeks Cen Domów k/k Q2 -3%
01:30 AM
CN
Indeks Cen Domów (Roczne) AUG 9.7%
08:40 AM
ES
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych -0.528%
09:00 AM
EA
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW SEP -43.6
09:00 AM
DE
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW SEP -44.1
09:00 AM
DE
Indeks Bieżących Warunków Gospodarczych wg ZEW SEP -13.5
12:30 PM
CA
Sprzedaż Przemysłowa m/m JUL -1.2%
12:55 PM
US
Indeks Redbook r/r 14/SEP 6.4%
12:55 PM
US
Indeks Redbook m/m 14/SEP -0.4%
01:00 PM
RU
Ppi (Roczne) AUG 1.1%
01:00 PM
RU
Inflacja Producentów m/m AUG -2.7%
01:15 PM
US
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) AUG -0.2%
01:15 PM
US
Produkcja Przemysłowa r/r AUG 0.5%
01:15 PM
US
Przetwórstwo Przemysłowe r/r AUG -0.5%
01:15 PM
US
Stopa Utylizacji Surowców AUG 77.5%
01:15 PM
US
Przetwórstwo Przemysłowe m/m AUG -0.4%
02:00 PM
US
Indeks Cen Domów NAHB m/m SEP 66
02:30 PM
DE
Bundesbank Balz Speech
05:10 PM
EA
ECB Cœuré Speech
08:00 PM
US
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje JUL $-7.7B
08:00 PM
US
Całkowity Przepływ Kapitału Netto JUL $1.7B
08:00 PM
US
Transakcje Długookresowe Netto TIC JUL $99.1B
08:30 PM
US
API Zmiana zapasów ropy naftowej SEP/13 -7.2M
09:00 PM
KR
Wskaźnik Cen Importowych r/r AUG -1.3%
09:00 PM
KR
Wskaźnik Cen Eksportowych r/r AUG -5.3%
11:50 PM
JP
Bilans Handlowy AUG ¥-249.6B
11:50 PM
JP
Eksport r/r AUG -1.6%
11:50 PM
JP
Import r/r AUG -1.2%
18/09/2019 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 AM
AU
Wskaźnik Wiodący wg Westpac m/m AUG 0.1%
08:00 AM
IT
Sprzedaż przemysłowa r/r JUL -0.8%
08:00 AM
IT
Sprzedaż przemysłowa m/m JUL -0.5%
08:00 AM
IT
Zamówienia przemysłowe m/m JUL -0.9%
08:00 AM
IT
Zamówienia przemysłowe r/r JUL -4.8%
08:00 AM
ZA
Stopa Inflacji (Roczne) AUG 4%
08:00 AM
ZA
Inflacja Bazowa r/r AUG 4.2%
08:00 AM
ZA
Stopa Inflacji (Miesięczny) AUG 0.4%
08:30 AM
GB
Stopa Inflacji (Roczne) AUG 2.1%
08:30 AM
GB
Inflacja Dóbr Produkcyjnych (PPI Output) r/r AUG 1.3%
08:30 AM
GB
Inflacja Dóbr Produkcyjnych (PPI Output) m/m AUG 0.9%
08:30 AM
GB
Stopa Inflacji (Miesięczny) AUG 0%
08:30 AM
GB
Inflacja Bazowa r/r AUG 1.9%
08:30 AM
GB
Inflacja Bazowa m/m AUG 0.1%
08:30 AM
GB
Indeks Cen Detalicznych (RPI) r/r AUG 2.8%
08:30 AM
GB
Indeks Cen Detalicznych (RPI) m/m AUG 0%
08:30 AM
GB
Inflacja Producentów (PPI Input) r/r AUG 1.8%
08:30 AM
GB
Inflacja Producentów (PPI Input) m/m AUG 0.3%
08:30 AM
GB
PPI Core Output MoM AUG 0.4%
08:30 AM
GB
PPI Core Output YoY AUG 2%
09:00 AM
EA
Produkcja Budowlana r/r JUL 1%
09:00 AM
EA
Inflacja Bazowa m/m AUG 0.9%
09:00 AM
EA
Inflacja r/r AUG 1%
09:00 AM
EA
Stopa Inflacji (Miesięczny) AUG -0.5%
09:00 AM
IT
Bilans Handlowy JUL €5.728B
09:40 AM
DE
30-Letni Bund Aukcja -0.11%
10:50 AM
EA
ECB Guindos Speech
11:00 AM
ID
Sprzedaż Samochodów (Roczny) AUG -17.1%
11:00 AM
ZA
Obroty w Handlu Detalicznym r/r JUL 2.4%
11:00 AM
ZA
Obroty w Handlu Detalicznym m/m JUL 0.3%
11:00 AM
US
Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 13/SEP 3.82%
11:00 AM
US
Wnioski o hipotekę MBA 13/SEP 2%
12:30 PM
CA
Stopa Inflacji (Roczne) AUG 2%
12:30 PM
CA
Stopa Inflacji (Miesięczny) AUG 0.5%
12:30 PM
CA
Inflacja Bazowa r/r AUG 2%
12:30 PM
US
Rozpoczęte Budowy Domów AUG 1.191M
12:30 PM
US
Pozwolenia Na Budowę AUG 1.336M
12:30 PM
US
Rozpoczęte budowy domów m/m AUG -4%
12:30 PM
US
Pozwolenia na Budowę m/m AUG 8.4%
01:00 PM
RU
Stopa Bezrobocia AUG 4.5%
01:00 PM
RU
Obroty w Handlu Detalicznym r/r AUG 1%
01:00 PM
RU
Realny Wzrost Płac (Roczny) AUG 3.5%
02:00 PM
RU
Wzrost PKB r/r AUG 1.7%
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Benzyny wg EIA 13/SEP -0.682M
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg EIA 13/SEP -6.912M
05:30 PM
DE
Bundesbank Balz Speech
06:00 PM
US
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych 2.25%
06:00 PM
US
Prognozy Gospodarcze Fomc
07:00 PM
SA
Decyzja o oprocentowaniu 2.75%
09:00 PM
BR
Decyzja o oprocentowaniu 6%
19/09/2019 Rzeczywisty Poprzedni
01:30 AM
AU
Stopa Bezrobocia AUG 5.2%
01:30 AM
AU
Zmiana w Zatrudnieniu na Pół Etatu AUG 6.7K
01:30 AM
AU
Zmiana Zatrudnienia AUG 41.1K
01:30 AM
AU
Zmiana w Zatrudnieniu na Pełny Etat AUG 34.5K
01:30 AM
AU
Biuletyn RBA
01:30 AM
AU
Uczestnictwo w Rynku Pracy AUG 66.1%
03:00 AM
JP
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych -0.1%
04:30 AM
JP
Wskaźnik Aktywności Przemysłu m/m JUL -0.8%
07:30 AM
ID
Decyzja o oprocentowaniu 5.50%
07:30 AM
ID
Stopa Pożyczkowa SEP 6.25%
07:30 AM
ID
Stopa Depozytowa SEP 4.75%
08:00 AM
EA
Saldo Obrotów Bieżących JUL €23.1B
08:00 AM
IT
Produkcja Budowlana r/r JUN 2%
08:00 AM
IT
Produkcja Budowlana r/r JUL
08:30 AM
GB
Obroty w Handlu Detalicznym r/r AUG 3.3%
08:30 AM
GB
Obroty w Handlu Detalicznym m/m AUG 0.2%
08:30 AM
GB
Obroty w Handlu Detalicznym z wyłączeniem benzyny m/m AUG 0.2%
08:30 AM
GB
Obroty w Handlu Detalicznym z wyłączeniem benzyny r/r AUG 2.9%
08:40 AM
ES
Aukcja 3-letnich biletów skarbowych -0.467%
08:40 AM
ES
Aukcja 5-letnich biletów skarbowych -0.331%
08:40 AM
ES
Aukcja 10-letnich biletów skarbowych 0.181%
09:00 AM
FR
3-Letnia Btan Aukcji -0.69%
09:00 AM
FR
Aukcja 5-letnich biletów skarbowych -0.44%
09:00 AM
IT
Saldo Obrotów Bieżących JUL €5047M
10:00 AM
EA
ECB Cœuré Speech
11:00 AM
ZA
Pozwolenia Budowlane (Roczne) JUL -21.1%
11:00 AM
TR
MPC Meeting Summary
11:00 AM
GB
Luzowanie Ilościowe QE Banku Anglii £435B
11:00 AM
GB
Protokół z Posiedzenia MPC dot. Polityki Monetarnej
11:00 AM
GB
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych 0.75%
11:00 AM
GB
BoE MPC Głosuj Cut 0/9
11:00 AM
GB
BoE MPC Vote Unchanged 9/9
11:00 AM
GB
Boe Rpp Zagłosuj Wycieczka 0/9
12:30 PM
CA
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP AUG 73.7K
12:30 PM
US
Saldo Obrotów Bieżących Q2 $-130.4B
12:30 PM
US
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing SEP 16.8
12:30 PM
US
Nowe Deklaracje o Bezrobocie SEP/14 204K
12:30 PM
US
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki SEP/07 1670K
01:00 PM
ZA
Decyzja o oprocentowaniu 6.5%
01:00 PM
ZA
Stopa Pożyczkowa 10%
02:00 PM
BR
Koniunktura w przemyśle SEP 59.4
02:00 PM
US
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości m/m JUL 2.5%
02:00 PM
US
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości AUG 5.42M
02:00 PM
US
Wskaźnik Wiodący wg Conference Board m/m AUG 0.5%
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego wg EIA 13/SEP 78Bcf
03:30 PM
US
Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 1.94%
03:30 PM
US
8-Week Bill Auction 1.92%
05:00 PM
US
10-Year TIPS Auction
07:00 PM
AR
Wzrost PKB k/k Q2 -0.2%