26/06/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
11:50 PM
JP
Podsumowanie Opinii BoJ
DE
Szczyt G7
27/06/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
01:30 AM
CN
Zyski przemysłowe (YTD) (roczne) MAY 3.5% 6%
01:30 AM
CN
Zyski przemysłowe (roczne) MAY -8.6% -3%
03:00 AM
ID
Podaż pieniądza M2 r/r MAY 13.6%
05:00 AM
JP
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej APR 96.8 96.8
05:00 AM
JP
Wskaźniki Wzrostu Gospodarczego APR 100.8 102.9
07:00 AM
ES
Inflacja Producentów r/r MAY 45% 52.2%
09:45 AM
EU
Aukcja obligacji UE
10:00 AM
FR
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki MAY 14.6K -3K
10:00 AM
FR
Bezrobotni Zarejestrowani MAY 2955K 2952K
11:00 AM
MX
Bilans Handlowy MAY $-1.884B $-1.1B
12:30 PM
US
Zamówienia Na Dobra Trwałe (Miesięcznie) MAY 0.4% 0% -0.3%
12:30 PM
US
Zamówienia Na Dobra Bez Transp (Miesięcznie) MAY 0.3% 0.3% 0.2%
12:30 PM
US
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony MAY 0.3% 0.2%
12:30 PM
US
Zamówienia towarów nieobronnych Ex Air MAY 0.3%
01:00 PM
FR
Aukcja 12-miesięcznych weksli skarbowych 0.708%
01:00 PM
FR
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych -0.465%
01:00 PM
FR
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych -0.096%
02:00 PM
US
Umowy Kupna Nieruchomości r/r MAY -9.1% -10.6%
02:00 PM
US
Umowy Kupna Nieruchomości m/m MAY -3.9% -4% -4.5%
02:30 PM
US
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas JUN -7.3 1
03:30 PM
US
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 1.67%
03:30 PM
US
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 2.39%
05:00 PM
US
Aukcja 5-letnich biletów skarbowych 2.736%
06:30 PM
EA
Przemówienie Prezes EBC Lagarde
07:00 PM
EA
Przemówienie EBC Schnabel
EA
Forum EBC ds. Bankowości Centralnej
DE
Szczyt G7
BR
Prezentacja Raportu Rynkowego BCB
28/06/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
03:30 AM
JP
2-letnia aukcja JGB -0.058%
06:00 AM
DE
Optymizm Konsumentów wg GFK JUL -26 -27.7 -27.9
06:45 AM
FR
Optymizm Konsumentów JUN 86 84 82
08:00 AM
EA
Przemówienie Prezes EBC Lagarde
08:00 AM
IT
Sprzedaż przemysłowa r/r APR 2.4% 2.2%
08:00 AM
IT
Sprzedaż przemysłowa m/m APR 21.4% -5.4%
08:00 AM
ZA
Optymizm Konsumentów Q2 -13 -16
08:30 AM
EA
Przemówienie ECB Lane
09:10 AM
IT
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych -0.088%
09:30 AM
EA
Przemówienie Eldersona w EBC
09:30 AM
DE
Aukcja 5-letnich biletów skarbowych 0.79%
10:00 AM
GB
Przemówienie Członka BoE Cunliffe
11:00 AM
EA
Przemówienie EBC Panetta
11:00 AM
MX
Stopa Bezrobocia MAY 3% 3.2%
12:30 PM
US
Bilans Handlowy Towarów (wstępny) MAY $-105.94B $-122B
12:30 PM
US
Zapasy w Hurtowniach m/m (wstępny) MAY 2.2% 1.9%
12:30 PM
US
Zapasy detaliczne bez samochodów (miesięcznie) Adv MAY 1.7% 1.4%
12:55 PM
US
Indeks Redbook r/r 25/JUN 12.8%
01:00 PM
US
Indeks Cen Domów S&P/Case-Shiller r/r APR 21.2% 21% 21%
01:00 PM
US
Indeks Cen Domów m/m APR 1.5% 1.2%
01:00 PM
US
Indeks Cen Domów (Roczne) APR 19% 18.9%
01:00 PM
US
Indeks Cen Domów S&P/Case-Shiller m/m APR 3.1% 2.8%
01:00 PM
US
Indeks cen domów APR 386.5 391.5
02:00 PM
US
Optymizm Konsumentów wg Conference Board JUN 106.4 100.9 103
02:00 PM
US
Indeks dostaw przemysłowych Fed w Richmond JUN -14 -18
02:00 PM
US
Indeks usług Fed w Richmond JUN 8 9
02:00 PM
US
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond JUN -9 -12
02:30 PM
US
Indeks usług federalnych w Dallas JUN 1.5 3
02:30 PM
US
Wskaźnik przychodów z usług Fed w Dallas JUN 6.3 6
03:00 PM
SA
Pożyczki Bankowe m/m MAY 14.2% 14.2%
03:00 PM
SA
Podaż pieniądza M3 r/r MAY 8.7% 8.5%
04:30 PM
US
Fed Daily Speech
05:00 PM
US
Aukcja 7-letnich biletów skarbowych 2.777%
07:00 PM
AR
Saldo Obrotów Bieżących Q1 $373M $-1100M
08:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg API 24/JUN 5.607M
09:00 PM
KR
Optymizm Konsumentów JUN 102.6 102.9
11:50 PM
JP
Obroty w Handlu Detalicznym r/r MAY 2.9% 3.3% 3.5%
11:50 PM
JP
Obroty w Handlu Detalicznym m/m MAY 0.8% 0.4%
EA
Forum EBC ds. Bankowości Centralnej
DE
Szczyt G7
ES
Szczyt Nato
BR
Pożyczki Bankowe m/m MAR 0.8% 0.5%
BR
Pożyczki Bankowe m/m APR 0.3%
BR
Pożyczki Bankowe m/m MAY 0.1%
29/06/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
01:30 AM
AU
Sprzedaż detaliczna (miesięczna) Prel MAY 0.9% 0.4% 0.6%
05:00 AM
JP
Optymizm Konsumentów JUN 34.1 33
07:00 AM
ES
Inflacja m/m (wstępna) JUN 0.8% 0.9%
07:00 AM
ES
Inflacja r/r (wstępna) JUN 8.7% 9.2%
07:00 AM
ES
Obroty w Handlu Detalicznym r/r MAY 1.5% 0.4%
07:00 AM
ES
Obroty w Handlu Detalicznym m/m MAY 5.3% -1.2%
07:00 AM
ES
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) JUN 0.7% 0.8%
07:00 AM
ES
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) JUN 8.5% 8.7% 8.7%
07:00 AM
TR
Indeks zaufania ekonomicznego JUN 96.7 92.5
07:45 AM
EA
Przemówienie ECB Guindos
08:00 AM
EA
Pożyczki dla gospodarstw domowych (roczne) MAY 4.5% 4.6% 4.4%
08:00 AM
EA
Pożyczki dla firm (roczne) MAY 5.2% 5.1%
08:00 AM
EA
Podaż pieniądza M3 r/r MAY 6% 5.9% 5.8%
09:00 AM
EA
Sentyment Ekonomiczny JUN 105 103 102
09:00 AM
EA
Nastroje w Sektorze Przemysłowym JUN 6.3 4.7 4.3
09:00 AM
EA
Oczekiwania cen sprzedaży JUN 56.1 54.5
09:00 AM
EA
Nastroje w Sektorze Usług JUN 14 12.7 11
09:00 AM
EA
Optymizm Konsumentów JUN -21.1 -23.6 -23.6
09:00 AM
EA
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów JUN 45.6 44
10:15 AM
EA
Przemówienie EBC Schnabel
10:30 AM
US
Przemówienie Członka FOMC Mestera
11:00 AM
ES
Koniunktura w Przemyśle JUN 1.5 0.7
11:00 AM
US
Wnioski o hipotekę MBA 24/JUN 4.2%
11:00 AM
US
Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 24/JUN 5.98%
11:00 AM
US
Indeks refinansowania kredytów hipotecznych MBA 24/JUN 712.7
11:00 AM
US
Indeks rynku kredytów hipotecznych MBA 24/JUN 320.4
11:00 AM
US
Indeks zakupów MBA 24/JUN 242.8
11:30 AM
IN
Podaż pieniądza M3 r/r JUN/13 8.6%
12:00 PM
DE
Inflacja r/r (wstępna) JUN 7.9% 7.9% 7.9%
12:00 PM
DE
Inflacja m/m (wstępna) JUN 0.9% 0.3% 0.4%
12:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) JUN 8.7% 8.8% 8.8%
12:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) JUN 1.1% 0.2% 0.3%
12:30 PM
US
Wzrost PKB k/k Q1 6.9% -1.5% -1.5%
12:30 PM
US
Deflator PKB k/k Q1 7.1% 8.1% 8.1%
12:30 PM
US
Zyski Korporacyjne k/k Q1 0.2% -4.3%
12:30 PM
US
Bazowy Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) k/k (2 szacunek) Q1 5% 5.1% 5.1%
12:30 PM
US
Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) k/k Q1 6.4% 7% 7%
12:30 PM
US
Sprzedaż PKB k/k końcowa Q1 1.5% -0.4%
12:30 PM
US
Prawdziwe wydatki konsumentów QoQ, finał Q1 2.5%
01:00 PM
EA
Przemówienie Prezes EBC Lagarde
01:00 PM
GB
Przemówienie BoE Gov Bailey
01:00 PM
US
Przemówienie Prezesa Fed Powella
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Benzyny wg EIA 17/JUN -0.71M -0.452M
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg EIA 17/JUN 1.956M -0.569M
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg EIA 24/JUN
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Benzyny wg EIA 24/JUN
02:30 PM
US
Zmiana importu ropy naftowej wg EIA 24/JUN
02:30 PM
US
Zmiana importu ropy naftowej wg EIA 17/JUN -0.662M
02:30 PM
US
Zmiana wsadu ropy naftowej w rafinerii EIA 24/JUN
02:30 PM
US
Zmiana w produkcji benzyny wg EIA 24/JUN
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Oleju Opałowego wg EIA 24/JUN
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Destylatu EIA 24/JUN
02:30 PM
US
Zmiana w produkcji paliwa destylowanego według EIA 24/JUN
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej Cushing EIA 24/JUN
02:30 PM
US
Zmiana wsadu ropy naftowej w rafinerii EIA 17/JUN -0.067M
02:30 PM
US
Zmiana w produkcji benzyny wg EIA 17/JUN -0.022M
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Oleju Opałowego wg EIA 17/JUN -0.374M
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Destylatu EIA 17/JUN 0.725M 0.328M
02:30 PM
US
Zmiana w produkcji paliwa destylowanego według EIA 17/JUN -0.057M
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej Cushing EIA 17/JUN -0.826M
04:00 PM
CA
Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych 2.814%
04:00 PM
RU
Stopa Bezrobocia MAY 4% 4.5% 4.3%
04:00 PM
RU
Realny Wzrost Płac (Roczny) APR 3.6% -6% 1.1%
04:00 PM
RU
Zyski Korporacji APR RUB7.1T RUB 8.5T
04:00 PM
RU
Koniunktura w Przemyśle JUN -2 -3
04:00 PM
RU
Obroty w Handlu Detalicznym r/r MAY -9.7% -5.5% -7.8%
04:00 PM
RU
Produkcja Przemysłowa r/r MAY -1.6% -7.5%
09:00 PM
KR
Koniunktura w Przemyśle JUN 86 87
11:00 PM
KR
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) MAY -3.3% 0.5%
11:00 PM
KR
Produkcja Przemysłowa r/r MAY 3.3% 2.9%
11:00 PM
KR
Obroty w Handlu Detalicznym r/r MAY 0.5% 1.1%
11:00 PM
KR
Obroty w Handlu Detalicznym m/m MAY -0.2% 0.1%
11:00 PM
KR
Produkcja Budowlana r/r MAY -1.1% 1.5%
11:00 PM
KR
Przetwórstwo Przemysłowe r/r MAY 3.7% 3.0%
11:01 PM
GB
Produkcja samochodów (roczna) MAY -11.3%
11:50 PM
JP
Produkcja Przemysłowa m/m (wstępna) MAY -1.3% -0.3% -0.5%
11:50 PM
JP
Produkcja Przemysłowa r/r (wstępna) MAY -4.8% -5.1%
11:50 PM
JP
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 25/JUN ¥-942.5B
11:50 PM
JP
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 25/JUN ¥-496.7B
EA
Forum EBC ds. Bankowości Centralnej
ES
Szczyt Nato
RU
Wzrost PKB r/r MAY -3% -15%
30/06/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
01:30 AM
AU
Kredyt dla sektora prywatnego r/r MAY 8.6% 7.9%
01:30 AM
AU
Kredyt dla sektora prywatnego m/m MAY 0.8% 0.5%
01:30 AM
CN
PMI dla Przemysłu wg NBS JUN 49.6 48.6 48.3
01:30 AM
CN
NBS PMI dla sektora nieprodukcyjnego JUN 47.8 51.9
01:30 AM
CN
Ogólne PMI NBS JUN 48.4 52.3
05:00 AM
JP
Rozpoczęte budowy domów r/r MAY 2.2% 1.7% 2%
05:00 AM
JP
Zamówienia Budowlane r/r MAY 30.5% 35%
06:00 AM
DE
Obroty w Handlu Detalicznym r/r MAY -0.4% 2%
06:00 AM
DE
Obroty w Handlu Detalicznym m/m MAY -5.4% 0.8% 0.8%
06:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych m/m MAY 1.8% 1.6% 1.4%
06:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych r/r MAY 31.7% 31.5% 31.3%
06:00 AM
DE
Stopa Bezrobocia Zharmonizowana MAY 3% 3%
06:00 AM
ZA
Podaż pieniądza M3 r/r MAY 7.5%
06:00 AM
ZA
Kredyt dla sektora prywatnego r/r MAY 5.99% 5.9% 5.8%
06:00 AM
GB
Wzrost PKB k/k Q1 1.3% 0.8% 0.8%
06:00 AM
GB
Tempo wzrostu PKB (roczne) końcowe Q1 6.6% 8.7% 8.7%
06:00 AM
GB
Saldo Obrotów Bieżących Q1 £-7.3B £-39.8B £-15.6B
06:00 AM
GB
Inwestycje biznesowe (roczne) Final Q1 1% 8.5% 8.5%
06:00 AM
GB
Koniec inwestycji biznesowych QoQ Q1 1% -0.5% -0.5%
06:45 AM
FR
Inflacja r/r (wstępna) JUN 5.2% 5.5% 5.6%
06:45 AM
FR
Inflacja m/m (wstępna) JUN 0.7% 0.6%
06:45 AM
FR
Konsumpcja Gospodarstw Domowych (Miesięczny) MAY -0.4% 0.5% 0.3%
06:45 AM
FR
Inflacja Producentów m/m MAY 0% 1.8%
06:45 AM
FR
Inflacja Producentów r/r MAY 27.8% 30%
06:45 AM
FR
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) JUN 0.8% 0.4% 0.7%
06:45 AM
FR
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) JUN 5.8% 6.1% 6.3%
07:00 AM
EA
Przemówienie ECB Enria
07:00 AM
TR
Bilans Handlowy MAY $-6.11B $-8.6B
07:55 AM
DE
Zmiana Liczby Bezrobotnych JUN -4K -6K -5K
07:55 AM
DE
Stopa Bezrobocia JUN 5% 5% 5%
07:55 AM
DE
Bezrobotni Zarejestrowani JUN 2.285M 2.280M
08:00 AM
IT
Stopa Bezrobocia MAY 8.4% 8.5%
08:00 AM
ES
Saldo Obrotów Bieżących APR €1.2B €-0.5B
09:00 AM
EA
Stopa Bezrobocia MAY 6.8% 6.8% 6.8%
09:00 AM
IT
Inflacja Producentów m/m MAY 0.2% 3.2%
09:00 AM
IT
Inflacja Producentów r/r MAY 35.3% 40.2%
09:10 AM
IT
Aukcja 10-letnich biletów skarbowych 3.10%
09:10 AM
IT
5-Letnia Btp Aukcja 2.16%
09:30 AM
ZA
Inflacja Producentów m/m MAY 1.8% 1.7%
09:30 AM
ZA
Inflacja Producentów r/r MAY 13.1% 14.7%
10:30 AM
IN
Bilans Budżetu MAY INR-748.46B INR -11000B
11:00 AM
CA
Barometr biznesowy CFIB JUN 61.6 60
11:00 AM
TR
Podsumowanie posiedzenia RPP
11:30 AM
TR
Rezerwy Walutowe 24/JUN $59.45B
12:00 PM
BR
Stopa Bezrobocia MAY 10.5% 10.2% 10.9%
12:00 PM
IN
Budownictwo Infrastrukturalne r/r MAY 8.4% 5.3%
12:00 PM
IN
Dług Zagraniczny Q1 $614.9B $650B
12:00 PM
ZA
Bilans Handlowy MAY ZAR15.49B ZAR12.80B ZAR10B
12:30 PM
BR
Bilans Budżetu MAY BRL-41B BRL-55B
12:30 PM
CA
Wzrost PKB m/m APR 0.7% 0.3% 0.2%
12:30 PM
CA
PKB (miesięcznie) Prel MAY 0.2% 0.1%
12:30 PM
US
Dochody osobiste m/m MAY 0.4% 0.5% 0.3%
12:30 PM
US
Wydatki osobiste m/m MAY 0.9% 0.5% 0.8%
12:30 PM
US
Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) m/m MAY 6.3% 6.7%
12:30 PM
US
Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) m/m MAY 0.2% 0.9%
12:30 PM
US
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 25/JUN 229K 227K 218K
12:30 PM
US
Bazowy Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) r/r MAY 4.9% 4.8% 4.8%
12:30 PM
US
Bazowy Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) m/m MAY 0.3% 0.4% 0.3%
12:30 PM
US
Zasiłki dla Bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 25/JUN 209K
12:30 PM
US
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 18/JUN 1315K 1313K 1310K
01:00 PM
RU
Podaż pieniądza M2 r/r MAY 15.7% 14.4%
01:30 PM
EA
Przemówienie Prezes EBC Lagarde
01:45 PM
US
Indeks Chicago PMI JUN 60.3 58.1 59.1
02:00 PM
AR
Optymizm Konsumentów JUN 36.3 36
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego wg EIA 24/JUN 74Bcf
03:30 PM
US
Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych 1.5%
03:30 PM
US
Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 1.1%
04:00 PM
CA
Aukcja obligacji 2-letnich 3.034%
04:00 PM
US
Kwartalne Zapasy Zbóż - Kukurydza JUN 7.85B 4.343B
04:00 PM
US
Kwartalne Zapasy Zbóż - Soja JUN 1.931B 0.965B
04:00 PM
US
Kwartalne Zapasy Zbóż - Pszenica JUN 1.025B 0.655B
07:00 PM
AR
Wskaźnik Aktywności Ekonomicznej r/r ABR 4.8% 3.1%
09:00 PM
MX
Bilans Budżetu MAY MXN53.44B MXN 46B
10:30 PM
AU
Indeks produkcyjny Ai Group JUN 52.4 52
11:00 PM
AU
PMI dla Przemysłu wg S&P JUN 55.7
11:30 PM
JP
Stopa Bezrobocia MAY 2.5% 2.5% 2.5%
11:30 PM
JP
Stosunek Ofert Pracy do Liczby Podań o Pracę MAY 1.23 1.24 1.23
11:30 PM
JP
Inflacja Bazowa w rejonie Tokio r/r JUN 1.9% 2.1% 2%
11:30 PM
JP
Inflacja w rejonie Tokio r/r JUN 2.4% 2.6%
11:30 PM
JP
Tokyo CPI Ex Food and Energy (rocznie) JUN 0.3% 0.5%
11:50 PM
JP
Indeks Tankan dla dużych przedsiębiorstw Q2 14 13 10
11:50 PM
JP
Indeks Tankan dla prognoz dla Usług Q2 7 17 5
11:50 PM
JP
Indeks Tankan dla prognoz dla dużych przedsiębiorstw Q2 9 14 7
11:50 PM
JP
Indeks Tankan dot. CAPEX dużych przedsiębiorstw Q2 2.2% 1.1%
11:50 PM
JP
Index Tankan dla Małych Producentów Q2 -4 -6 -6
11:50 PM
JP
Indeks Tankan dla Dużych Przedsiębiorstw Usługowych Q2 9 14 6
ES
Szczyt Nato
SA
Spotkanie ministerialne OPEC i spoza OPEC
BR
Zmiana Zatrudnienia w Formalnym Sektorze MAY 196.97K 187.5K 150K
01/07/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
12:00 AM
KR
Eksport r/r JUN 21.3%
12:00 AM
KR
Bilans Handlowy JUN $-1.71B $ 6.5B
12:00 AM
KR
Import r/r JUN 32%
12:30 AM
ID
PMI dla Przemysłu wg S&P Global JUN 50.8 50.5
12:30 AM
JP
PMI dla Przemysłu wg Jibun Bank JUN 53.3 52.7 52.7
12:30 AM
KR
PMI dla Przemysłu wg S&P Global JUN 51.8 51.2
01:45 AM
CN
PMI dla Przemysłu wg Caixin JUN 48.1 50.5
04:00 AM
ID
Stopa Inflacji (Roczne) JUN 3.55% 4.14% 3.9%
04:00 AM
ID
Inflacja Bazowa r/r JUN 2.58% 2.74% 2.9%
04:00 AM
ID
Przyjazdy turystyczne r/r MAY 499.01% 730%
04:00 AM
ID
Stopa Inflacji (Miesięczny) JUN 0.4% 0.4% 0.5%
05:00 AM
IN
PMI dla Przemysłu wg S&P Global JUN 54.6 54
05:30 AM
AU
Ceny Towarów (Roczne) JUN 30.4%
06:00 AM
RU
PMI dla Przemysłu wg S&P Global JUN 50.8 49.7
06:00 AM
GB
Indeks Cen Domów Nationwide r/r JUN 11.2% 10.8% 10.7%
06:00 AM
GB
Indeks Cen Domów Nationwide m/m JUN 0.9% 0.5% 0.6%
06:45 AM
FR
Bilans Budżetu MAY €-67.32B €-70B
07:00 AM
TR
PMI dla Przemysłu wg ICI JUN 49.2 49
07:15 AM
ES
PMI dla Przemysłu wg S&P Global JUN 53.8 52.2 51.9
07:30 AM
IN
Bilans Handlowy (wstępny) JUN $-24.32B $ -26B
07:30 AM
IN
Export (wstępny) JUN $38.94B $38B
07:30 AM
IN
Import (wstępny) JUN $63.22B $64B
07:45 AM
IT
PMI dla Przemysłu wg S&P Global JUN 51.9 50.7 50.1
07:50 AM
FR
PMI dla Przemysłu wg S&P JUN 54.6 51 51
07:55 AM
DE
PMI dla Przemysłu wg S&P JUN 54.8 52 52
08:00 AM
BR
Inflacja IPC-Fipe (miesięczna) JUN 0.42% 0.3%
08:00 AM
EA
PMI dla Przemysłu wg S&P JUN 54.6 52 52
08:30 AM
GB
Finał S&P Global/CIPS Manufacturing PMI JUN 54.6 53.4 53.4
08:30 AM
GB
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny MAY 65.974K 64K 64.4K
08:30 AM
GB
Kredyty hipoteczne MAY £4.121B £3.9B
08:30 AM
GB
Kredyty Konsumenckie BoE MAY £1.399B £1.3B £1.37B
08:30 AM
GB
Kredyty dla Sektora prywatnego MAY £5.5B £5.1B
09:00 AM
EA
Inflacja r/r (wstępna) JUN 8.1% 8.3% 8.3%
09:00 AM
EA
Inflacja (miesięcznie) Flash JUN 0.8% 0.5%
09:00 AM
EA
Inflacja Bazowa r/r (wstępna) JUN 3.8% 3.9% 3.9%
09:00 AM