26/05/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes MAY 722 720
07:00 PM
CO
Produkcja Cementu r/r APR -11.9% 7.2% ®
08:00 PM
CO
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych 6.25% 6.5%
27/05/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:20 AM
JP
Przemówienie Prezesa BoJ Kurody
IT
G7 Summit
28/05/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
09:00 AM
IL
Composite Economic Index APR 0.36%
02:00 PM
SA
Private Bank Lending (Roczne) APR -0.1%
02:00 PM
SA
Podaż pieniądza M3 r/r APR 0.02%
29/05/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
02:30 AM
TW
Optymizm Konsumentów MAY 78.20
04:00 AM
TH
Stopa Bezrobocia APR 1.3%
05:00 AM
SG
Wskaźnik Cen Eksportowych r/r APR 5.0%
05:00 AM
SG
Wskaźnik Cen Importowych r/r APR 8.6%
05:00 AM
SG
Ppi (Roczne) APR 10.7%
06:00 AM
FI
Optymizm Konsumentów MAY 21.5
07:00 AM
ES
Obroty w Handlu Detalicznym m/m APR 0.6%
07:00 AM
ES
Obroty w Handlu Detalicznym r/r APR 0.9%
07:15 AM
CH
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem Q1 4.912M
07:30 AM
SE
Bilans Handlowy APR SEK-0.8B
07:30 AM
SE
Kredyty dla gospodarstw domowych r/r APR 7.3%
08:00 AM
EA
Wzrost Kredytów r/r APR 2.4%
08:00 AM
EA
Podaż pieniądza M3 r/r MAR 5.3%
09:15 AM
IT
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych -0.326%
10:00 AM
IE
Obroty w Handlu Detalicznym m/m APR -0.7%
10:00 AM
IE
Obroty w Handlu Detalicznym r/r APR 3.2%
01:00 PM
EA
ECB Draghi Speech
01:00 PM
FR
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych -0.593%
01:00 PM
FR
Aukcja 12-miesięcznych weksli skarbowych -0.538%
01:00 PM
FR
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych -0.609%
01:00 PM
IL
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych 0.1%
01:00 PM
RU
Koniunktura w przemyśle MAY -1
03:00 PM
EA
ECB Draghi Speech
11:30 PM
JP
Stosunek Ofert Pracy do Liczby Podań o Pracę APR 1.45%
11:30 PM
JP
Wydatki gospodarstw domowych m/m APR -2.0%
11:30 PM
JP
Wydatki gospodarstw domowych r/r APR -1.3%
11:30 PM
JP
Stopa Bezrobocia APR 2.8%
11:50 PM
JP
Obroty w Handlu Detalicznym m/m APR 0.2%
11:50 PM
JP
Obroty w Handlu Detalicznym r/r APR 2.1%
30/05/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:30 AM
AU
Pozwolenia na Budowę m/m APR -13.4%
04:30 AM
NL
Koniunktura w przemyśle MAY 8.3
06:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych m/m APR -0.5%
06:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych r/r APR 6.1%
06:00 AM
NO
Obroty w Handlu Detalicznym m/m APR 0.1%
06:00 AM
NO
Obroty w Handlu Detalicznym r/r APR 2.5%
06:00 AM
ZA
Podaż pieniądza M3 r/r APR 5.62%
06:00 AM
ZA
Kredyt dla sektora prywatnego r/r APR 4.95%
06:45 AM
FR
Optymizm Konsumentów MAY 100
06:45 AM
FR
Wzrost PKB k/k (2 szacunek) Q1 0.5%
06:45 AM
FR
Wzrost PKB r/r (2 szacunek) Q1 1.2%
06:45 AM
FR
Konsumpcja Gospodarstw Domowych (Miesięczny) APR -0.7%
07:00 AM
AT
Inflacja Producentów m/m APR -0.1%
07:00 AM
AT
Ppi (Roczne) APR 2.7%
07:00 AM
DK
Koniunktura w przemyśle MAY 1
07:00 AM
ES
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) MAY 2.6%
07:00 AM
ES
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) MAY 0.9%
07:00 AM
ES
Inflacja r/r (wstępna) MAY 2.6%
07:00 AM
ES
Inflacja m/m (wstępna) MAY 1%
07:00 AM
CH
Wskaźniki Wyprzedzające Kof MAY 106.0
07:30 AM
SE
Wzrost PKB k/k Q1 1%
07:30 AM
SE
Tempo Wzrostu Pkb (Roczny) Q1 2.3%
07:30 AM
SE
Obroty w Handlu Detalicznym m/m APR -0.4%
07:30 AM
SE
Obroty w Handlu Detalicznym r/r APR 1.9%
08:00 AM
AT
PMI dla Przemysłu wg Bank Austria MAY 58.1
08:00 AM
IT
Inflacja Producentów m/m APR 0.0%
08:00 AM
IT
Ppi (Roczne) APR 3.1%
08:00 AM
ES
Koniunktura w przemyśle MAY 0.1
08:00 AM
TR
Przyjazdy turystyczne r/r APR -3.96%
08:30 AM
PT
Koniunktura w przemyśle MAY 1.8
08:30 AM
PT
Optymizm Konsumentów MAY -1.8
09:00 AM
AT
Koniunktura w przemyśle MAY 1.9
09:00 AM
AT
Optymizm Konsumentów MAY 1
09:00 AM
EA
Koniunktura w przemyśle MAY 1.09
09:00 AM
EA
Usługi Sentiment MAY 14.2
09:00 AM
EA
Optymizm Konsumentów MAY -3.6
09:00 AM
EA
Sentyment Ekonomiczny MAY 109.6
09:00 AM
EA
Sentment Koniunktóry Przemysłowej MAY 2.6
09:00 AM
FI
Koniunktura w przemyśle MAY 4.2
09:00 AM
GR
Koniunktura w przemyśle MAY 94.9
09:00 AM
GR
Optymizm Konsumentów MAY -72.2
09:00 AM
GR
Ppi (Roczne) APR 7.7%
09:30 AM
BE
Stopa Inflacji (Roczne) MAY 2.28%
09:30 AM
BE
Stopa Inflacji (Miesięczny) MAY 0.17%
09:45 AM
IT
5-Letnia Btp Aukcja 1.04%
09:45 AM
IT
Aukcja 10-letnich biletów skarbowych 2.29%
10:00 AM
IE
Stopa Bezrobocia MAY 6.4% ®
10:00 AM
PT
Produkcja Przemysłowa r/r APR 1.9%
10:00 AM
PT
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) APR -0.6%
10:00 AM
PT
Obroty w Handlu Detalicznym m/m APR -2.4%
10:00 AM
PT
Obroty w Handlu Detalicznym r/r APR 4.7%
11:00 AM
TR
CBRT Financial Stability Report
12:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) MAY 2%
12:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) MAY 0%
12:00 PM
DE
Inflacja r/r (wstępna) MAY 2%
12:00 PM
DE
Inflacja m/m (wstępna) MAY 0%
12:30 PM
CA
Saldo Obrotów Bieżących Q1 C$-10.7B
12:30 PM
CA
Inflacja Producentów m/m APR 0.8%
12:30 PM
CA
Ppi (Roczne) APR 5.1%
12:30 PM
US
Bazowy Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) m/m APR -0.1%
12:30 PM
US
Bazowy Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) r/r APR 1.6%
12:30 PM
US
Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) m/m APR -0.2%
12:30 PM
US
Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) m/m APR 1.8%
12:30 PM
US
Dochody osobiste m/m APR 0.2%
12:30 PM
US
Prywatne Wydatki (Miesięcznie) APR 0.0%
01:00 PM
CL
Produkcja Miedzi (Roczne) APR -23.1%
01:00 PM
CL
Produkcja Przemysłowa r/r APR -8.3%
01:00 PM
CL
Przetwórstwo Przemysłowe r/r APR 1.9%
01:00 PM
RU
Zyski Korporacji MAR RUB1.6T
01:00 PM
US
Indeks Cen Domów S&P/Case-Shiller r/r MAR 5.9%
01:00 PM
US
Indeks Cen Domów S&P/Case-Shiller m/m MAR 0.4%
02:00 PM
US
Optymizm Konsumentów wg Conference Board MAY 120.3
02:30 PM
US
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas MAY 16.8
03:00 PM
NG
Stopa Bezrobocia Q4 13.9%
03:30 PM
US
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 0.920%
03:30 PM
US
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 1.050%
05:00 PM
US
Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 0.735%
05:00 PM
US
Przemówienie Członka FOMC Brainarda
07:30 PM
MX
Bilans Budżetu APR MXN340.61B
09:00 PM
KR
Koniunktura w przemyśle MAY 83
11:00 PM
KR
Produkcja Budowlana r/r APR 18%
11:00 PM
KR
Produkcja Przemysłowa r/r APR 3%
11:00 PM
KR
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) APR 1%
11:00 PM
KR
Przetwórstwo Przemysłowe r/r APR 3.2%
11:00 PM
KR
Obroty w Handlu Detalicznym m/m APR 0%
11:00 PM
KR
Obroty w Handlu Detalicznym r/r APR 1.6%
11:05 PM
GB
Optymizm Konsumentów wg GFK MAY -7
11:50 PM
JP
Produkcja Przemysłowa r/r (wstępna) APR 3.5%
11:50 PM
JP
Produkcja Przemysłowa m/m (wstępna) APR -1.9%
BR
Brazil Investment Forum 2017
31/05/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
BR
Brazil Investment Forum 2017


KALENDARZ - LISTA KRAJÓW - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Kalendarz - Lista krajów - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.