25/09/2021 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda Prognozy
11:00 AM
US
Przemówienie Członka FOMC Williamsa
26/09/2021 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda Prognozy
DE
Federalne Wybory
27/09/2021 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda Prognozy
01:30 AM
CN
Zyski przemysłowe (YTD) (roczne) AUG 57.3% 45%
05:00 AM
JP
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej JUL 94.6 94.5
05:00 AM
JP
Wskaźniki Wzrostu Gospodarczego JUL 104.6 104.1
05:35 AM
JP
Przemówienie Prezesa BoJ Kurody
07:00 AM
ES
Inflacja Producentów r/r AUG 15.3% 14.7%
08:00 AM
EA
Pożyczki dla gospodarstw domowych (roczne) AUG 4.2% 4.3%
08:00 AM
EA
Pożyczki dla firm (roczne) AUG 1.7% 1.7%
08:00 AM
EA
Podaż pieniądza M3 r/r AUG 7.6% 7.8% 7.7%
09:40 AM
DE
Aukcja 12-miesięcznych weksli skarbowych -0.662%
10:00 AM
FR
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki AUG -57.8K -44K
10:00 AM
FR
Bezrobotni Zarejestrowani AUG 3359.8K 3315.8K
10:00 AM
DE
Raport Miesięczny Bundesbanku
11:00 AM
MX
Bilans Handlowy AUG $-4.063B $-2B
11:00 AM
MX
Wskaźnik Aktywności Ekonomicznej m/m JUL -0.9% -0.2%
11:00 AM
MX
Wskaźnik Aktywności Ekonomicznej r/r JUL 13.3% 8.5% 10%
11:30 AM
BR
Prezentacja Raportu Rynkowego BCB
11:45 AM
EA
Przemówienie prezesa EBC Lagarde
12:00 PM
US
Przemówienie Członka FOMC Evansa
12:30 PM
BR
Pożyczki Bankowe m/m AUG 1.2% 1%
12:30 PM
US
Zamówienia Na Dobra Trwałe (Miesięcznie) AUG -0.1% 0.7% 0.4%
12:30 PM
US
Zamówienia Na Dobra Bez Transp (Miesięcznie) AUG 0.7% 0.5% 0.4%
12:30 PM
US
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony AUG -1.2% 0.3%
01:00 PM
FR
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych -0.652%
01:00 PM
FR
Aukcja 12-miesięcznych weksli skarbowych -0.657%
01:00 PM
FR
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych -0.681%
02:30 PM
US
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas SEP 9 11
02:30 PM
US
NY Fed skupuje od 10 do 22,5 lat $1.425B
03:00 PM
GB
Przemówienie BoE Gov Bailey
03:30 PM
US
Aukcja 2-letnich biletów skarbowych 0.242%
03:30 PM
US
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 0.045%
04:00 PM
CA
Aukcja 10-letnich biletów skarbowych 1.236%
04:00 PM
US
Przemówienie Członka FOMC Williamsa
04:50 PM
US
Przemówienie Członka FOMC Brainarda
05:00 PM
US
Aukcja 5-letnich biletów skarbowych 0.831%
05:00 PM
US
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 0.035%
07:00 PM
AR
Obroty w Handlu Detalicznym r/r JUL 448.8% 400%
09:00 PM
KR
Optymizm Konsumentów SEP 102.5 101.5
11:50 PM
JP
Protokół z Posiedzenia BoJ dot. polityki monetarnej
28/09/2021 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda Prognozy
01:30 AM
AU
Sprzedaż detaliczna (miesięczna) Prel AUG -2.7% -2%
06:00 AM
DE
Optymizm Konsumentów wg GFK OCT -1.2 -1.8 -1.5
06:45 AM
FR
Optymizm Konsumentów SEP 99 100 97
09:45 AM
IT
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych -0.519%
10:45 AM
GB
30-letni Aukcyjny Aukcje Skarbu 0.972%
11:00 AM
BR
Protokół spotkania BCB Copom
11:00 AM
MX
Stopa Bezrobocia AUG 4.4% 4.4% 4.4%
12:00 PM
EA
Przemówienie prezesa EBC Lagarde
12:30 PM
CA
Przeciętne Tygodniowe Wynagrodzenia r/r JUL 0.7%
12:30 PM
US
Bilans Handlowy Towarów (wstępny) AUG $-86.38B $-85B
12:30 PM
US
Zapasy w Hurtowniach m/m (wstępny) AUG 0.6% 0.4%
12:55 PM
US
Indeks Redbook r/r 25/SEP 17.1%
01:00 PM
US
Indeks Cen Domów S&P/Case-Shiller r/r JUL 19.1% 20% 19.2%
01:00 PM
US
Indeks Cen Domów S&P/Case-Shiller m/m JUL 2% 1.3%
01:00 PM
US
Indeks Cen Domów (Roczne) JUL 18.8% 18.9%
01:00 PM
US
Indeks Cen Domów m/m JUL 1.6% 1.2%
02:00 PM
US
Oświadczenie Prezesa Fed Powell
02:00 PM
US
Optymizm Konsumentów wg Conference Board SEP 113.8 114.5 114
02:00 PM
US
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond SEP 9 11
02:30 PM
US
NY Fed Treasury Purchases 2.25 to 4.5 yrs $8.425B
03:00 PM
SA
Pożyczki Bankowe m/m AUG 15.5% 14.9%
03:00 PM
SA
Podaż pieniądza M3 r/r AUG 9.8% 9.5%
05:00 PM
US
Aukcja 7-letnich biletów skarbowych 1.155%
05:40 PM
US
Przemówienie Fed Bowman
07:00 PM
AR
Wskaźnik Aktywności Ekonomicznej r/r JUL 10.8% 11%
07:00 PM
US
Przemówienie Fed Bostic
08:30 PM
US
API Zmiana zapasów ropy naftowej 24/SEP -6.108M
EA
Forum EBC ds. Bankowości Centralnej
29/09/2021 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda Prognozy
06:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych r/r AUG 15% 16.1% 16.2%
06:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych m/m AUG 2.2% 1.2% 1.1%
07:00 AM
ES
Inflacja r/r (wstępna) SEP 3.3% 3.4%
07:00 AM
ES
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) SEP 3.3% 3.3% 3.2%
07:00 AM
ES
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) SEP 0.4% 0.3%
07:00 AM
ES
Inflacja m/m (wstępna) SEP 0.5% 0.3%
07:00 AM
TR
Indeks zaufania ekonomicznego SEP 100.8 101.5
08:00 AM
IT
Inflacja Producentów m/m AUG 2.1% 1.2%
08:00 AM
IT
Inflacja Producentów r/r AUG 10.4% 11.6%
08:30 AM
GB
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny AUG 75.2K 75.25K 75K
08:30 AM
GB
Kredyty hipoteczne AUG £-1.4B £3.552B £2.5B
08:30 AM
GB
Kredyty Konsumenckie BoE AUG £-0.042B £0.294B £0.2B
08:30 AM
GB
Kredyty dla Sektora prywatnego AUG £-1.4B £0.8B
09:00 AM
EA
Sentyment Ekonomiczny SEP 117.5 116.7 115.9
09:00 AM
EA
Optymizm Konsumentów SEP -5.3 -4 -4
09:00 AM
EA
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów SEP 31.1 32
09:00 AM
EA
Nastroje w Sektorze Przemysłowym SEP 13.7 12 12.9
09:00 AM
EA
Nastroje w Sektorze Usług SEP 16.8 16.2 15.9
09:30 AM
ZA
Koniunktura w Przemyśle wg SACCI AUG 93.2 95
09:40 AM
DE
Aukcja 10-letnich biletów skarbowych -0.38%
09:45 AM
IT
5-Letnia Btp Aukcja -0.01%
09:45 AM
IT
Aukcja 10-letnich biletów skarbowych 0.67%
11:00 AM
ES
Koniunktura w Przemyśle SEP 1.2 1
11:00 AM
US
Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 24/SEP 3.03%
11:00 AM
US
Wnioski o hipotekę MBA 24/SEP 4.9%
12:30 PM
BR
Bilans Budżetu AUG BRL-55.403B BRL-90B
12:30 PM
CA
PPI MoM Final AUG -0.4% -0.2%
12:30 PM
CA
Inflacja Producentów r/r AUG 15.4% 14.9%
12:30 PM
CA
Ceny Surowców r/r AUG 37.7% 35%
12:30 PM
CA
Ceny Surowców m/m AUG