Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.36 2020-07
Indeks Giełdowy 15638 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.51 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.1 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.9 2020-03
Wzrost PKP (Kwartalny) -8.2 2020-03
Stopa Bezrobocia 12.3 2020-06
Inflacja -0.4 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-05
Stopa Procentowa 0.25 2020-06
Bilans Handlowy -677 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -11093 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 89.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 58.2 2020-06
Przemysłowy PMI 47.8 2020-06
Optymizm Konsumentów 42.33 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -26.4 2020-04
Pozwolenia Na Budowę 7406109 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2020-12
Przypadki koronawirusa 106434 2020-07
Śmierć koronawirusa 8737 2020-07
Odzyskany koronawirus 70574 2020-07
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Szpitale 19.67 2017-12
Lekarze 2.76 2018-12
Pielęgniarki 10.86 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.1 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.9 2020-03
Wzrost PKP (Kwartalny) -8.2 2020-03
PKB 1736 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2057160 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 2279760 2020-03
Środki Trwałe Brutto 438786 2020-03
Pkb Per Capita 51589 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 49031 2019-12
Rolnictwo w PKB 40836 2020-04
Budownictwo w PKB 105571 2020-04
Przemysł w PKB 141691 2020-04
Górnictwo w PKB 127593 2020-04
Administracja Publiczna w PKB 122920 2020-04
Usługi w PKB 1173523 2020-04
Transport w PKB 59292 2020-04
Media w PKB 42980 2020-04

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.3 2020-06
Pracujący 17427 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 2453 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 488 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 465 2020-06
Zmiana Zatrudnienia 953 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.8 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 27.5 2020-06
Koszty Pracy 112 2020-03
Wydajność 111 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 27.26 2020-04
Płaca Minimalna 14 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 27.19 2020-04
Populacja 37.78 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 208 2020-05
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 31.34 2020-05
Wskaźnik Zatrudnienia 52.9 2020-05
Wolne Etaty 562910 2019-09
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 14271 2020-04
Wzrost Wynagrodzeń 9.1 2020-04

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.4 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 136 2020-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 135 2020-05
Inflacja Bazowa 0.7 2020-05
Deflator Pkb 112 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.9 2020-05
Wskaźnik Cen Importowych 104 2020-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 122 2020-05
Inflacja Żywności 3.1 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 146 2020-05
Cpi Transport 140 2020-05
Ceny hurtowe 84.4 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2020-06
Stopa Międzybankowa 0.56 2020-07
Podaż Pieniądza M0 312564 2020-05
Podaż Pieniądza M1 1219655 2020-05
Podaż Pieniądza M2 1963419 2020-05
Podaż Pieniądza M3 2871404 2020-05
Bilans Banków 7146824 2020-04
Bilans Banku Centralnego 470381 2020-05
Rezerwy Walutowe 87372 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 528855 2020-05
Stopa Depozytowa 0.18 2020-07
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 49035 2020-04
Prywatna długu do PKB 263 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -677 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -11093 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2019-12
Eksport 34610 2020-05
Import 35286 2020-05
Dług Zagraniczny 2849143 2020-03
Terms of Trade 84.9 2020-05
Rachunek kapitałowy -48 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10352 2020-03
Rezerwy Złota 0 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 4523 2020-03
Eksport ropy naftowej 2465 2020-05
Indeks Terroryzmu 3.59 2018-12
Przyjazdy Turystów 67654 2020-04
Bronie Sprzedaży 84 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 89.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.5 2019-12
Bilans Budżetu -14794 2020-03
Wydatki Rządowe 424726 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 25790 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 38020 2020-03
Wnioski o Azyl 5187 2018-04
Rating Kredytowy 100 2020-07
Dług Publiczny 685 2019-12
Wydatki Wojskowe 21352 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.09 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.37 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 58.2 2020-06
Przemysłowy PMI 47.8 2020-06
Produkcja Przemysłowa -19.28 2020-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -16.1 2020-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -29.42 2020-04
Stopa Utylizacji Surowców 79.8 2020-03
Nowe Zamówienia 35128077 2020-04
Zmiany Zapasów -1994 2020-03
Bankructwa 108 2020-04
Zyski Korporacji 104877 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 47168 2020-04
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -11.6 2020-04
Szybkość Internetu 16206 2017-03
Adresy IP 15582991 2017-03
Index Konkurencyjności 79.59 2019-12
Ranking Konkurencyjności 14 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 77 2019-12
Ranking Korupcji 12 2019-12
Platformy wiertnicze 23 2020-05
Łatwość Prowadzenia Biznesu 23 2019-12
Zakłady Produkcyjne -28.5 2020-04
Produkcja w Górnictwie -17.75 2020-04
Produkcja Stali 830 2020-05
Sprzedaż hurtowa -21.6 2020-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 42.33 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -26.4 2020-04
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -22 2020-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -32.5 2020-04
Wydatki Konsumpcyjne 1159845 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1319436 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.1 2020-03
Kredyt Konsumencki 614980 2020-05
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4613784 2020-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.45 2020-06
Cena Benzyny 0.78 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 102 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 172 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 7406109 2020-05
Rozpoczęte Budowy Domów 212 2020-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 104 2020-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.3 2017-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 106434 2020-07
Śmierć koronawirusa 8737 2020-07
Odzyskany koronawirus 70574 2020-07
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Szpitale 19.67 2017-12
Lekarze 2.76 2018-12
Pielęgniarki 10.86 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kanada - Wskaźniki ekonomiczne.