Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.23 2021-05
Indeks Giełdowy 19311 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.52 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.3 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.2 2020-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 9.6 2020-12
Stopa Bezrobocia 7.5 2021-03
Inflacja 2.2 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2021-03
Stopa Procentowa 0.25 2021-04
Bilans Handlowy -1140 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -7261 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2020-12
Dług Publiczny do PKB 88.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -15.9 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 72.9 2021-03
Przemysłowy PMI 57.2 2021-04
Optymizm Konsumentów 52.41 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.8 2021-02
Pozwolenia Na Budowę 10902853 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2020-12
Przypadki koronawirusa 1243242 2021-05
Śmierć koronawirusa 24342 2021-05
Odzyskany koronawirus 1142854 2021-05
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Szpitale 19.67 2017-12
Lekarze 2.76 2018-12
Pielęgniarki 10.86 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.3 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.2 2020-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 9.6 2020-12
PKB 1736 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2045925 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 2275416 2020-12
Środki Trwałe Brutto 447012 2020-12
Pkb Per Capita 51589 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 49031 2019-12
Rolnictwo w PKB 48901 2021-02
Budownictwo w PKB 145830 2021-02
Przemysł w PKB 187983 2021-02
Górnictwo w PKB 149385 2021-02
Administracja Publiczna w PKB 134168 2021-02
Usługi w PKB 1383947 2021-02
Transport w PKB 70669 2021-02
Media w PKB 41732 2021-02

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.5 2021-03
Pracujący 18834 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 1517 2021-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 175 2021-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 128 2021-03
Zmiana Zatrudnienia 303 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.2 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14 2021-03
Koszty Pracy 115 2020-12
Wydajność 112 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 28.02 2021-02
Płaca Minimalna 14.25 2020-10
Wynagrodzenia w Przemyśle 28.17 2021-02
Populacja 37.78 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 635 2021-03
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 30.52 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 60.3 2021-03
Wolne Etaty 560215 2020-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 15980 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 9 2021-02

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 140 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 138 2021-03
Inflacja Bazowa 1.4 2021-03
Deflator Pkb 113 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 116 2021-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 122 2021-02
Inflacja Żywności 1.8 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 150 2021-03
Cpi Transport 149 2021-03
Ceny hurtowe 115 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 37.85 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 14284234 2021-05
Przypadki koronawirusa 1243242 2021-05
Śmierć koronawirusa 24342 2021-05
Odzyskany koronawirus 1142854 2021-05
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Szpitale 19.67 2017-12
Lekarze 2.76 2018-12
Pielęgniarki 10.86 2017-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2021-04
Stopa Międzybankowa 0.44 2021-05
Podaż Pieniądza M0 494586 2021-02
Podaż Pieniądza M1 1444393 2021-02
Podaż Pieniądza M2 2177359 2021-02
Podaż Pieniądza M3 2972740 2021-02
Bilans Banków 483941 2021-02
Bilans Banku Centralnego 552386 2021-03
Rezerwy Walutowe 83375 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 483941 2021-02
Stopa Depozytowa 0.16 2021-04
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 8520 2021-02
Prywatna długu do PKB 263 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1140 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -7261 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2020-12
Eksport 50618 2021-03
Import 51758 2021-03
Dług Zagraniczny 3147435 2020-12
Terms of Trade 95.1 2021-02
Rachunek kapitałowy 0 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2482 2020-12
Rezerwy Złota 0 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 4671 2021-01
Eksport ropy naftowej 6206 2021-02
Indeks Terroryzmu 3.17 2019-12
Przyjazdy Turystów 101655 2021-02
Bronie Sprzedaży 200 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 88.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -15.9 2020-12
Bilans Budżetu -14370 2021-02
Wydatki Rządowe 427753 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 28083 2021-01
Wydatki Budżetu Państwa 48092 2021-01
Wnioski o Azyl 1080 2021-02
Rating Kredytowy 100 2021-05
Dług Publiczny 721 2020-12
Wydatki Wojskowe 22279 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.09 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.37 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 72.9 2021-03
Przemysłowy PMI 57.2 2021-04
Produkcja Przemysłowa -1.92 2021-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.7 2021-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.25 2021-01
Stopa Utylizacji Surowców 79.2 2020-12
Nowe Zamówienia 54410588 2021-02
Zmiany Zapasów 1721 2020-12
Bankructwa 157 2021-02
Zyski Korporacji 82529 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 118542 2021-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.4 2021-02
Szybkość Internetu 16206 2017-03
Adresy IP 15582991 2017-03
Wskaźnik Klimatu Biznesu 2.87 2021-03
Index Konkurencyjności 79.59 2019-12
Ranking Konkurencyjności 14 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 77 2020-12
Ranking Korupcji 11 2020-12
Platformy wiertnicze 108 2021-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 23 2019-12
Zakłady Produkcyjne 3.5 2021-03
Produkcja w Górnictwie -2.34 2021-01
Produkcja Stali 1070 2020-12
Sprzedaż hurtowa 0.9 2021-03

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 52.41 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.8 2021-02
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 4.8 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 1135859 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1397720 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.7 2020-12
Kredyt Konsumencki 785809 2021-02
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4638279 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.45 2021-04
Cena Benzyny 1.06 2021-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 113 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 170 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 10902853 2021-03
Rozpoczęte Budowy Domów 335 2021-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112 2021-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 68.55 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kanada - Wskaźniki ekonomiczne.