Ostatni Poprzedni
Waluta 1.29 1.29
Indeks Giełdowy 19372 19258 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 1.6 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.9 3.2 Procent
Wzrost PKP (Kwartalny) 3.1 6.6 Procent
Stopa Bezrobocia 5.1 5.2 Procent
Inflacja 7.7 6.8 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.4 0.6 Procent
Stopa Procentowa 1.5 1 Procent
Bilans Handlowy 1501 2282 Cad Million
Saldo Obrotów Bieżących 5026 -137 Cad Million
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.1 -1.9 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 118 86.8 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -4.7 -14.9 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 72 66.3 Punkty
Przemysłowy PMI 56.8 56.2 Punkty
Optymizm Konsumentów 50.42 52.23 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 0.2 Procent
Pozwolenia Na Budowę 11679415 11755040 CAD Tysiąc
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 26.5 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 33 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 1.6 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.9 3.2 Procent
Wzrost PKP (Kwartalny) 3.1 6.6 Procent
PKB 1644 1742 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 2140751 2124709 Cad Million
Produkt Narodowy Brutto 2677132 2583856 Cad Million
Środki Trwałe Brutto 474338 462135 Cad Million
PKB Per Capita 42108 44958 USD
PKB Per Capita PPP 45857 49007 USD
Miesięczny PKB (miesięczny) 0.2 0.7 Procent
Rolnictwo w PKB 41593 41181 Cad Million
Budownictwo w PKB 155408 153556 Cad Million
Przemysł w PKB 194667 192998 Cad Million
Górnictwo w PKB 154247 152133 Cad Million
Administracja Publiczna w PKB 140846 140073 Cad Million
Usługi w PKB 1456235 1447476 Cad Million
Transport w PKB 78184 75751 Cad Million
Media w PKB 42110 42548 Cad Million
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 5.1 5.2 Procent
Pracujący 19640 19600 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 1058 1086 Tysiąc
Zatrudnienie na Pełny Etat 135 -31.6 Tysiąc
Zatrudnienie na Pół Etatu -95.8 47.1 Tysiąc
Zmiana Zatrudnienia 39.8 15.3 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.3 65.3 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.8 10.1 Procent
Koszty Pracy 124 121 Punkty
Wydajność 107 107 Punkty
Przeciętne Wynagrodzenia 28.68 28.53 Cad / Godzina
Płaca Minimalna 15 14.35 Cad / Godzina
Wynagrodzenia w Przemyśle 28.67 28.9 Cad / Godzina
Populacja 38.44 38.01 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 65
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 475 -301 Tysiąc
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 32.14 31.8 CAD
Wskaźnik Zatrudnienia 61.9 61.9 Procent
Wolne Etaty 890385 915545
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 17457 17311 Tysiąc
Wzrost Wynagrodzeń 4.3 2.1 Procent
Ostatni Poprzedni
Inflacja 7.7 6.8 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.4 0.6 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 152 150 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 147 146 Punkty
Inflacja Bazowa 6.1 5.7 Procent
Deflator Pkb 126 122 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 132 130 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 15 16.4 Procent
Wskaźnik Cen Importowych 153 151 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 140 140 Punkty
Inflacja Żywności 8.8 8.8 Procent
Ceny Towarów (Roczne) 37.4 38.3 Procent
Mediana CPI 4.9 4.6 Procent
Średnia przycięta CPI 5.4 5.2 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 1.7 0.8 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 163 162 Punkty
Cpi Transport 172 166 Punkty
Ceny hurtowe 165 161 Punkty
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 226 228 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 86173422 86861879 dawki
Zakażenia Koronawirusem 3897879 3926613 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 41363 41865 Osoby
Łóżka szpitalne 2.52 2.55 na 1000 osób
Szpitale 18.86 19.29 na jeden milion osób
Lekarze 2.8 2.78 na 1000 osób
Pielęgniarki 10.94 10.87 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 1.5 1 Procent
Stopa Międzybankowa 2.66 2.66 Procent
Podaż Pieniądza M0 352936 360491 Cad Million
Podaż Pieniądza M1 1623740 1648335 Cad Million
Podaż Pieniądza M2 2347490 2348469 Cad Million
Podaż Pieniądza M3 3251289 3225482 Cad Million
Bilans Banków 1046862 1034838 Cad Million
Bilans Banku Centralnego 462460 483292 Cad Million
Rezerwy Walutowe 107893 105618 W Mln Usd
Kredyty dla Sektora prywatnego 542229 533268 Cad Million
Stopa Depozytowa 2.31 2.23 Procent
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 22227 46472 Cad Million
Inwestycje w zagraniczne papiery wartościowe 29204 -25184 Cad Million
Prywatny dług do PKB 304 275 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy 1501 2282 Cad Million
Saldo Obrotów Bieżących 5026 -137 Cad Million
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.1 -1.9 Procent Pkb
Eksport 64312 63948 Cad Million
Import 62811 61667 Cad Million
Dług Zagraniczny 3213412 3334890 Cad Million
Terms of Trade 109 108 Punkty
Rachunek kapitałowy 7058 3488 Cad Million
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 20113 19439 Cad Million
Rezerwy Złota 0 0 Ton
Wydobycie Ropy Naftowej 4586 4361 BBL/D/1K
Eksport ropy naftowej 11448 13241 Cad Million
Indeks Terroryzmu 3.17 3.59
Przyjazdy Turystów 761360 560300
Sprzedaż Broni 200 211 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 118 86.8 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -4.7 -14.9 Procent Pkb
Bilans Budżetu -25750 5470 Cad Million
Wydatki Rządowe 455125 453114 Cad Million
Dochody Budżetu Państwa 39403 43200 Cad Million
Wydatki Budżetu Państwa 61839 35215 Cad Million
Wnioski o Azyl 1160 1115 Osoby
Rating Kredytowy 100
Dług Publiczny 1049 721 Cad - Miliard
Wydatki Wojskowe 22854 22204 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 26.5 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 33 Procent
Podatek od Towarów i Usług 5 5 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 14.38 14.09 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.66 7.37 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 6.72 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 72 66.3 Punkty
Przemysłowy PMI 56.8 56.2 Punkty
Produkcja Przemysłowa 3.55 5.07 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.77 0.98 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.01 3.64 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 82 82 Procent
Nowe Zamówienia 75213825 71892126 CAD - CHOCIAŻ
Zmiany Zapasów 7664 5259 Cad Million
Bankructwa 196 239 Firmy
Zyski Korporacji 140919 138352 Cad Million
Rejestracje nowych samochodów 143148 144597 Jednostki
Szybkość Internetu 16206 14855 KBps
Adresy IP 15582991 15135509 IP
Wskaźnik Klimatu Biznesu 4.73 3.96 Punkty
Index Konkurencyjności 79.59 79.92 Punkty
Ranking Konkurencyjności 14 12
Indeks Percepcji Korupcji 74 77 Punkty
Ranking Korupcji 13 11
Platformy wiertnicze 93 107
Łatwość Prowadzenia Biznesu 23 22
Zakłady Produkcyjne -2.5 1.7 Procent
Produkcja w Górnictwie 4.33 6.45 Procent
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 61.6 64.9 Punkty
Produkcja Stali 1070 1035 Tysięcy Ton
Sprzedaż hurtowa 2 -0.5 Procent
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów 50.42 52.23 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 0.2 Procent
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 1.3 2.6 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.2 2.8 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 1205133 1195185 Cad Million
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1480976 1425156 Cad Million
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.1 6.4 Procent
Kredyt Konsumencki 705417 704486 Cad Million
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 3.7 3.2 Procent
Cena Benzyny 1.56 1.41 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 106 108 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 180 179 Procent
Ostatni Poprzedni
Pozwolenia Na Budowę 11679415 11755040 CAD Tysiąc
Rozpoczęte Budowy Domów 287 267 Tysięcy Sztuk
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 126 125 Punkty
Indeks Cen Domów m/m 0.5 0.3 Procent
Indeks Cen Domów (Roczne) 8.4 9.4 Procent
Odsetek Mieszkań Własnościowych 68.55 66.3 Procent
Stosunek ceny do czynszu 155 150


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kanada - Wskaźniki ekonomiczne.