Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.33 2019-08
Indeks Giełdowy 16038 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.17 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-03
Wzrost PKP (Kwartalny) 0.4 2019-03
Stopa Bezrobocia 5.7 2019-07
Inflacja 2 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-07
Stopa Procentowa 1.75 2019-08
Bilans Handlowy 136 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -17347 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 90.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle 54.2 2019-07
Przemysłowy PMI 50.2 2019-07
Optymizm Konsumentów 55.6 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 8011944 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-03
Wzrost PKP (Kwartalny) 0.4 2019-03
PKB 1709 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2065958 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 2220740 2019-03
Środki Trwałe Brutto 431706 2019-03
Pkb Per Capita 51358 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 44051 2018-12
Rolnictwo w PKB 40605 2019-05
Budownictwo w PKB 137926 2019-05
Przemysł w PKB 206292 2019-05
Górnictwo w PKB 153029 2019-05
Administracja Publiczna w PKB 131926 2019-05
Usługi w PKB 1384958 2019-05
Transport w PKB 89569 2019-05
Media w PKB 42586 2019-05
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.7 2019-07
Pracujący 19030 2019-07
Bezrobotni Zarejestrowani 1150 2019-07
Zatrudnienie na Pełny Etat -11.6 2019-07
Zatrudnienie na Pół Etatu -12.6 2019-07
Zmiana Zatrudnienia -24.2 2019-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.6 2019-07
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.4 2019-07
Koszty Pracy 108 2019-03
Wydajność 106 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 25.6 2019-05
Płaca Minimalna 14 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 25.93 2019-05
Populacja 37.31 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 73.7 2019-07
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 28.99 2019-07
Wskaźnik Zatrudnienia 61.9 2019-07
Wolne Etaty 506140 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 2580 2018-12
Koszty Utrzymania 1930 2018-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 16942 2019-05
Wzrost Wynagrodzeń 3.4 2019-05
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 137 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 134 2019-07
Inflacja Bazowa 2 2019-07
Deflator Pkb 109 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.7 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 110 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 2019-06
Inflacja Żywności 3.8 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 144 2019-07
Cpi Transport 144 2019-07
Ceny hurtowe 105 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2019-08
Stopa Międzybankowa 1.96 2019-08
Podaż Pieniądza M0 95547 2019-06
Podaż Pieniądza M1 1026561 2019-06
Podaż Pieniądza M2 1721566 2019-06
Podaż Pieniądza M3 2506925 2019-06
Bilans Banków 6145493 2019-06
Bilans Banku Centralnego 118362 2019-07
Rezerwy Walutowe 85260 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 459193 2019-06
Stopa Depozytowa 1.81 2019-08
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe -3980 2019-06
Prywatna długu do PKB 266 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 136 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -17347 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.6 2018-12
Eksport 50307 2019-06
Import 50172 2019-06
Dług Zagraniczny 2684119 2019-03
Terms of Trade 91.5 2019-06
Rachunek kapitałowy -89 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 12178 2019-03
Rezerwy Złota 0 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 4129 2019-04
Indeks Terroryzmu 3.53 2017-12
Przyjazdy Turystów 3889172 2019-06
Bronie Sprzedaży 84 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 90.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Bilans Budżetu 707 2019-05
Wydatki Rządowe 422881 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 27590 2019-05
Wydatki Budżetu Państwa 24455 2019-05
Wnioski o Azyl 5187 2018-04
Rating Kredytowy 98.74
Dług Publiczny 671 2018-12
Wydatki Wojskowe 21352 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.09 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.37 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 54.2 2019-07
Przemysłowy PMI 50.2 2019-07
Produkcja Przemysłowa 3.14 2019-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.42 2019-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.05 2019-05
Stopa Utylizacji Surowców 80.9 2019-03
Nowe Zamówienia 56779434 2019-06
Zmiany Zapasów 17717 2019-03
Bankructwa 212 2019-06
Zyski Korporacji 90428 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 189850 2019-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.2 2019-05
Szybkość Internetu 16206 2017-03
Adresy IP 15582991 2017-03
Index Konkurencyjności 79.92 2018-12
Ranking Konkurencyjności 12 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 81 2018-12
Ranking Korupcji 9 2018-12
Platformy wiertnicze 121 2019-07
Łatwość Prowadzenia Biznesu 22 2018-12
Zakłady Produkcyjne -1.2 2019-06
Produkcja w Górnictwie -0.89 2019-05
Produkcja Stali 970 2019-06
Sprzedaż hurtowa 0.6 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 55.6 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2019-06
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 0.9 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 1177409 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1255960 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1.1 2019-03
Kredyt Konsumencki 631764 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4429304 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.95 2019-08
Cena Benzyny 0.95 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 101 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 173 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 8011944 2019-06
Rozpoczęte Budowy Domów 222 2019-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.3 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kanada - Wskaźniki ekonomiczne.