Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.32 2019-02
Indeks Giełdowy 15838 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.9 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 2018-09
Wzrost PKP (Kwartalny) 2 2018-09
Stopa Bezrobocia 5.8 2019-01
Inflacja 2 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2018-12
Stopa Procentowa 1.75 2019-01
Bilans Handlowy -2060 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących -10343 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2017-12
Dług Publiczny do PKB 89.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.9 2017-12
Koniunktura w przemyśle 54.7 2019-01
Przemysłowy PMI 53 2019-01
Optymizm Konsumentów 54.12 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.9 2018-11
Pozwolenia Na Budowę 8812068 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 2018-09
Wzrost PKP (Kwartalny) 2 2018-09
PKB 1653 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2059104 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 2206964 2018-09
Środki Trwałe Brutto 441856 2018-09
Pkb Per Capita 51316 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 44018 2017-12
Rolnictwo w PKB 34879 2018-11
Budownictwo w PKB 140822 2018-11
Przemysł w PKB 202727 2018-11
Górnictwo w PKB 148809 2018-11
Administracja Publiczna w PKB 129254 2018-11
Usługi w PKB 1371333 2018-11
Transport w PKB 88115 2018-11
Media w PKB 44078 2018-11
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.8 2019-01
Pracujący 18874 2019-01
Bezrobotni Zarejestrowani 1162 2019-01
Zatrudnienie na Pełny Etat 30.9 2019-01
Zatrudnienie na Pół Etatu 36 2019-01
Zmiana Zatrudnienia 66.8 2019-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.6 2019-01
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.2 2019-01
Koszty Pracy 106 2018-09
Wydajność 106 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 25.46 2018-11
Płaca Minimalna 15 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 25.65 2018-11
Populacja 36.96 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP -13 2018-12
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 27.96 2019-01
Wskaźnik Zatrudnienia 61.8 2019-01
Wolne Etaty 551170 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 2580 2018-12
Koszty Utrzymania 1930 2018-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 16749 2018-10
Wzrost Wynagrodzeń 2 2018-11
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 133 2018-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 133 2018-12
Inflacja Bazowa 1.7 2018-12
Deflator Pkb 109 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.2 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 111 2018-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 120 2018-11
Inflacja Żywności 2.9 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 142 2018-12
Cpi Transport 138 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2019-01
Stopa Międzybankowa 2.14 2019-02
Podaż Pieniądza M0 93833 2018-12
Podaż Pieniądza M1 1008129 2018-12
Podaż Pieniądza M2 1668746 2018-12
Podaż Pieniądza M3 2428480 2018-12
Bilans Banków 5901984 2018-11
Bilans Banku Centralnego 116050 2018-12
Rezerwy Walutowe 87872 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 433205 2018-12
Stopa Depozytowa 0.1 2017-12
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe -18961 2018-12
Prywatna długu do PKB 267 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2060 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących -10343 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2017-12
Eksport 48329 2018-11
Import 50390 2018-11
Dług Zagraniczny 2550999 2018-09
Terms of Trade 92.3 2018-11
Rachunek kapitałowy 0 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 9262 2018-09
Rezerwy Złota 0 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 4329 2018-10
Indeks Terroryzmu 3.53 2017-12
Przyjazdy Turystów 1744313 2018-11
Bronie Sprzedaży 87 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 89.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.9 2017-12
Bilans Budżetu -2219 2018-11
Wydatki Rządowe 417220 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 25534 2018-11
Wydatki Budżetu Państwa 26053 2018-11
Wnioski o Azyl 5187 2018-04
Rating Kredytowy 98.74
Dług Publiczny 671 2018-12
Wydatki Wojskowe 19837 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 13.81 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.23 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.58 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 54.7 2019-01
Przemysłowy PMI 53 2019-01
Produkcja Przemysłowa 4.2 2018-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.65 2018-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.32 2018-10
Stopa Utylizacji Surowców 82.6 2018-09
Nowe Zamówienia 56982776 2018-12
Zmiany Zapasów 6608 2018-09
Bankructwa 237 2018-11
Zyski Korporacji 85053 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 118185 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.1 2018-11
Szybkość Internetu 16206 2017-03
Adresy IP 15582991 2017-03
Index Konkurencyjności 79.92 2018-12
Ranking Konkurencyjności 12 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 81 2018-12
Ranking Korupcji 9 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 22 2018-12
Produkcja w Górnictwie 4.96 2018-10
Produkcja Stali 1150 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 54.12 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.9 2018-11
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -0.6 2018-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.5 2018-11
Wydatki Konsumpcyjne 1161382 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1230932 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.8 2018-09
Kredyt Konsumencki 619914 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4336073 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.95 2019-02
Cena Benzyny 0.81 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 100 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 176 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 8812068 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 208 2019-01
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.5 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kanada - Wskaźniki ekonomiczne.