Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.27 2021-02
Indeks Giełdowy 18060 2021-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.36 2021-02

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 8.9 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.2 2020-09
Wzrost PKP (Kwartalny) 40.5 2020-09
Stopa Bezrobocia 9.4 2021-01
Inflacja 1 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2021-01
Stopa Procentowa 0.25 2021-01
Bilans Handlowy -1665 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -7528 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 88.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -15.9 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 48.4 2021-01
Przemysłowy PMI 54.4 2021-01
Optymizm Konsumentów 46.34 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.4 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 9083423 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2020-12
Przypadki koronawirusa 855126 2021-02
Śmierć koronawirusa 21807 2021-02
Odzyskany koronawirus 806017 2021-02
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Szpitale 19.67 2017-12
Lekarze 2.76 2018-12
Pielęgniarki 10.86 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 8.9 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.2 2020-09
Wzrost PKP (Kwartalny) 40.5 2020-09
PKB 1736 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2003084 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 2208752 2020-09
Środki Trwałe Brutto 435642 2020-09
Pkb Per Capita 51589 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 49031 2019-12
Rolnictwo w PKB 46188 2020-11
Budownictwo w PKB 138918 2020-11
Przemysł w PKB 189511 2020-11
Górnictwo w PKB 140498 2020-11
Administracja Publiczna w PKB 134689 2020-11
Usługi w PKB 1374868 2020-11
Transport w PKB 72382 2020-11
Media w PKB 41500 2020-11

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.4 2021-01
Pracujący 18272 2021-01
Bezrobotni Zarejestrowani 1899 2021-01
Zatrudnienie na Pełny Etat 12.6 2021-01
Zatrudnienie na Pół Etatu -225 2021-01
Zmiana Zatrudnienia -213 2021-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.7 2021-01
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.7 2021-01
Koszty Pracy 115 2020-09
Wydajność 112 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 27.44 2020-12
Płaca Minimalna 14.25 2020-10
Wynagrodzenia w Przemyśle 28.31 2020-12
Populacja 37.78 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP -231 2021-01
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 30.85 2021-01
Wskaźnik Zatrudnienia 58.6 2021-01
Wolne Etaty 512760 2020-03
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 15922 2020-11
Wzrost Wynagrodzeń 6.4 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 138 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 137 2021-01
Inflacja Bazowa 1.6 2021-01
Deflator Pkb 112 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2021-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4 2021-01
Wskaźnik Cen Importowych 112 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 2020-12
Inflacja Żywności 1 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 148 2021-01
Cpi Transport 145 2021-01
Ceny hurtowe 106 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2021-01
Stopa Międzybankowa 0.44 2021-02
Podaż Pieniądza M0 417245 2020-11
Podaż Pieniądza M1 1392808 2020-12
Podaż Pieniądza M2 2120708 2020-12
Podaż Pieniądza M3 2921443 2020-12
Bilans Banków 7096122 2020-09
Bilans Banku Centralnego 562850 2021-01
Rezerwy Walutowe 89107 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 493080 2020-09
Stopa Depozytowa 0.12 2021-02
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 5081 2020-12
Prywatna długu do PKB 263 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1665 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -7528 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2019-12
Eksport 47318 2020-12
Import 48983 2020-12
Dług Zagraniczny 3026494 2020-09
Terms of Trade 92.5 2020-12
Rachunek kapitałowy 0 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10338 2020-09
Rezerwy Złota 0 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 4577 2020-11
Eksport ropy naftowej 5269 2020-12
Indeks Terroryzmu 3.17 2019-12
Przyjazdy Turystów 154246 2020-12
Bronie Sprzedaży 188 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 88.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -15.9 2020-12
Bilans Budżetu -16153 2020-12
Wydatki Rządowe 425273 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 29560 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 43827 2020-12
Wnioski o Azyl 5187 2018-04
Rating Kredytowy 100 2021-02
Dług Publiczny 721 2020-12
Wydatki Wojskowe 21352 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.09 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.37 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 48.4 2021-01
Przemysłowy PMI 54.4 2021-01
Produkcja Przemysłowa -4.98 2020-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.41 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.28 2020-11
Stopa Utylizacji Surowców 76.5 2020-09
Nowe Zamówienia 54446829 2020-12
Zmiany Zapasów -35960 2020-09
Bankructwa 129 2021-01
Zyski Korporacji 80952 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 109352 2020-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.7 2020-11
Szybkość Internetu 16206 2017-03
Adresy IP 15582991 2017-03
Wskaźnik Klimatu Biznesu 1.29 2020-12
Index Konkurencyjności 79.59 2019-12
Ranking Konkurencyjności 14 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 77 2020-12
Ranking Korupcji 11 2020-12
Platformy wiertnicze 100 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 23 2019-12
Zakłady Produkcyjne 0.9 2020-12
Produkcja w Górnictwie -8.86 2020-11
Produkcja Stali 1070 2020-12
Sprzedaż hurtowa -1.3 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 46.34 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.4 2020-12
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -4.1 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.3 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 1133623 2020-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1416188 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.6 2020-09
Kredyt Konsumencki 626249 2020-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4638279 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.45 2021-02
Cena Benzyny 0.97 2021-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 111 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 171 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 9083423 2020-12
Rozpoczęte Budowy Domów 282 2021-01
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 109 2021-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.3 2017-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 855126 2021-02
Śmierć koronawirusa 21807 2021-02
Odzyskany koronawirus 806017 2021-02
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Szpitale 19.67 2017-12
Lekarze 2.76 2018-12
Pielęgniarki 10.86 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kanada - Wskaźniki ekonomiczne.