Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.41 2020-04
Indeks Giełdowy 12938 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.71 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2019-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 0.3 2019-12
Stopa Bezrobocia 5.6 2020-02
Inflacja 2.2 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-02
Stopa Procentowa 0.25 2020-03
Bilans Handlowy -983 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -8757 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 89.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 54.1 2020-02
Przemysłowy PMI 46.1 2020-03
Optymizm Konsumentów 53.03 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2020-01
Pozwolenia Na Budowę 9245709 2020-01
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2020-12
Przypadki koronawirusa 14018 2020-04
Śmierć koronawirusa 233 2020-04
Odzyskany koronawirus 2603 2020-04
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Szpitale 19.67 2017-12
Lekarze 2.76 2018-12
Pielęgniarki 10.86 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2019-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 0.3 2019-12
PKB 1740 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2100493 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 2314532 2019-12
Środki Trwałe Brutto 437752 2019-12
Pkb Per Capita 51358 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 44051 2018-12
Rolnictwo w PKB 40140 2020-01
Budownictwo w PKB 142739 2020-01
Przemysł w PKB 200066 2020-01
Górnictwo w PKB 145257 2020-01
Administracja Publiczna w PKB 134192 2020-01
Usługi w PKB 1411334 2020-01
Transport w PKB 88123 2020-01
Media w PKB 42932 2020-01

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.6 2020-02
Pracujący 19189 2020-02
Bezrobotni Zarejestrowani 1134 2020-02
Zatrudnienie na Pełny Etat 37.6 2020-02
Zatrudnienie na Pół Etatu -7.3 2020-02
Zmiana Zatrudnienia 30.3 2020-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.5 2020-02
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.3 2020-02
Koszty Pracy 111 2019-12
Wydajność 107 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 26.32 2020-01
Płaca Minimalna 14 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 26.92 2020-01
Populacja 37.78 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 7.2 2020-02
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 29.4 2020-02
Wskaźnik Zatrudnienia 61.8 2020-02
Wolne Etaty 562910 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 2580 2018-12
Koszty Utrzymania 1930 2018-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 17124 2020-01
Wzrost Wynagrodzeń 4 2020-01

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 137 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 135 2020-02
Inflacja Bazowa 1.8 2020-02
Deflator Pkb 111 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.3 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 109 2020-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 2020-02
Inflacja Żywności 2.4 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 147 2020-02
Cpi Transport 144 2020-02
Ceny hurtowe 99.1 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2020-03
Stopa Międzybankowa 1.07 2020-04
Podaż Pieniądza M0 97116 2020-02
Podaż Pieniądza M1 1102040 2020-02
Podaż Pieniądza M2 1814298 2020-02
Podaż Pieniądza M3 2653381 2020-02
Bilans Banków 6370521 2020-01
Bilans Banku Centralnego 122856 2020-02
Rezerwy Walutowe 86100 2020-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 490678 2020-02
Stopa Depozytowa 0.54 2020-04
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 17011 2020-01
Prywatna długu do PKB 266 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -983 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -8757 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.6 2018-12
Eksport 48341 2020-02
Import 49324 2020-02
Dług Zagraniczny 2752969 2019-12
Terms of Trade 90.1 2020-02
Rachunek kapitałowy 0 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10630 2019-12
Rezerwy Złota 0 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 4630 2019-12
Indeks Terroryzmu 3.59 2018-12
Przyjazdy Turystów 1567317 2020-01
Bronie Sprzedaży 84 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 89.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Bilans Budżetu 415 2020-01
Wydatki Rządowe 428371 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 30326 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 28116 2020-01
Wnioski o Azyl 5187 2018-04
Rating Kredytowy 98 2020-04
Dług Publiczny 685 2019-12
Wydatki Wojskowe 21352 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.09 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.37 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 54.1 2020-02
Przemysłowy PMI 46.1 2020-03
Produkcja Przemysłowa -1.04 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.46 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.79 2019-12
Stopa Utylizacji Surowców 81.2 2019-12
Nowe Zamówienia 56564116 2020-01
Zmiany Zapasów 10498 2019-12
Bankructwa 222 2020-01
Zyski Korporacji 88863 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 112845 2020-01
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.1 2020-01
Szybkość Internetu 16206 2017-03
Adresy IP 15582991 2017-03
Index Konkurencyjności 79.59 2019-12
Ranking Konkurencyjności 14 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 77 2019-12
Ranking Korupcji 12 2019-12
Platformy wiertnicze 133 2020-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 23 2019-12
Zakłady Produkcyjne -0.2 2020-01
Produkcja w Górnictwie -2.31 2019-12
Produkcja Stali 1020 2020-02
Sprzedaż hurtowa 1.8 2020-01

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 53.03 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2020-01
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -0.1 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.4 2020-01
Wydatki Konsumpcyjne 1187371 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1309956 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 3 2019-12
Kredyt Konsumencki 636621 2020-02
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4533892 2020-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.45 2020-03
Cena Benzyny 0.55 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 102 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 174 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 9245709 2020-01
Rozpoczęte Budowy Domów 210 2020-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 104 2020-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.3 2017-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 14018 2020-04
Śmierć koronawirusa 233 2020-04
Odzyskany koronawirus 2603 2020-04
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Szpitale 19.67 2017-12
Lekarze 2.76 2018-12
Pielęgniarki 10.86 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kanada - Wskaźniki ekonomiczne.