Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.32 2020-01
Indeks Giełdowy 17501 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.38 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-09
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.3 2019-09
Stopa Bezrobocia 5.6 2019-12
Inflacja 2.2 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-12
Stopa Procentowa 1.75 2020-01
Bilans Handlowy -1089 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -9855 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 89.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 51.9 2019-12
Przemysłowy PMI 50.4 2019-12
Optymizm Konsumentów 51.5 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 2019-11
Pozwolenia Na Budowę 8071522 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-09
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.3 2019-09
PKB 1709 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2099200 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 2285996 2019-09
Środki Trwałe Brutto 443216 2019-09
Pkb Per Capita 51358 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 44051 2018-12
Rolnictwo w PKB 40418 2019-10
Budownictwo w PKB 142526 2019-10
Przemysł w PKB 197546 2019-10
Górnictwo w PKB 147158 2019-10
Administracja Publiczna w PKB 133636 2019-10
Usługi w PKB 1401573 2019-10
Transport w PKB 88786 2019-10
Media w PKB 43339 2019-10
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.6 2019-12
Pracujący 19127 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1143 2019-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 38.4 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu -3.2 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 35.2 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.5 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.1 2019-12
Koszty Pracy 110 2019-09
Wydajność 107 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 25.79 2019-10
Płaca Minimalna 14 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 25.89 2019-10
Populacja 37.31 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 46.2 2019-12
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 28.91 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.8 2019-12
Wolne Etaty 562910 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 2580 2018-12
Koszty Utrzymania 1930 2018-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 17016 2019-08
Wzrost Wynagrodzeń 3.3 2019-10
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 136 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 135 2019-12
Inflacja Bazowa 1.7 2019-12
Deflator Pkb 110 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.4 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 112 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 2019-11
Inflacja Żywności 3 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 146 2019-12
Cpi Transport 143 2019-12
Ceny hurtowe 104 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2020-01
Stopa Międzybankowa 2.02 2020-01
Podaż Pieniądza M0 96564 2019-11
Podaż Pieniądza M1 1075046 2019-11
Podaż Pieniądza M2 1788170 2019-11
Podaż Pieniądza M3 2603204 2019-11
Bilans Banków 6379755 2019-11
Bilans Banku Centralnego 117356 2019-11
Rezerwy Walutowe 85297 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 476856 2019-11
Stopa Depozytowa 1.8 2020-01
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe -1750 2019-11
Prywatna długu do PKB 266 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1089 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -9855 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.6 2018-12
Eksport 48695 2019-11
Import 49784 2019-11
Dług Zagraniczny 2694641 2019-09
Terms of Trade 92.5 2019-11
Rachunek kapitałowy 0 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 13386 2019-09
Rezerwy Złota 0 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 4390 2019-09
Indeks Terroryzmu 3.59 2018-12
Przyjazdy Turystów 1787047 2019-11
Bronie Sprzedaży 84 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 89.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Bilans Budżetu -3254 2019-10
Wydatki Rządowe 427558 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 25465 2019-10
Wydatki Budżetu Państwa 26937 2019-10
Wnioski o Azyl 5187 2018-04
Rating Kredytowy 98 2020-01
Dług Publiczny 685 2019-12
Wydatki Wojskowe 21352 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.09 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.37 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 51.9 2019-12
Przemysłowy PMI 50.4 2019-12
Produkcja Przemysłowa -1.87 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.11 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.65 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 81.7 2019-09
Nowe Zamówienia 57093927 2019-11
Zmiany Zapasów 4201 2019-09
Bankructwa 218 2019-11
Zyski Korporacji 91041 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 146259 2019-11
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.1 2019-10
Szybkość Internetu 16206 2017-03
Adresy IP 15582991 2017-03
Index Konkurencyjności 79.59 2019-12
Ranking Konkurencyjności 14 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 77 2019-12
Ranking Korupcji 12 2019-12
Platformy wiertnicze 135 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 23 2019-12
Zakłady Produkcyjne -0.6 2019-11
Produkcja w Górnictwie -6.15 2019-09
Produkcja Stali 985 2019-11
Sprzedaż hurtowa -1.2 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 51.5 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 2019-11
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 0.2 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.9 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 1180781 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1298848 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 3.2 2019-09
Kredyt Konsumencki 638549 2019-11
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4500784 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.95 2020-01
Cena Benzyny 0.91 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 102 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 174 2019-09
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 8071522 2019-11
Rozpoczęte Budowy Domów 197 2019-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.3 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kanada - Wskaźniki ekonomiczne.