Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.26 2021-09
Indeks Giełdowy 20470 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.4 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12.7 2021-06
Wzrost PKP (Kwartalny) -1.1 2021-06
Stopa Bezrobocia 7.1 2021-08
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 146 2021-09
Inflacja 4.1 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 55743735 2021-09
Stopa Procentowa 0.25 2021-09
Bilans Handlowy 778 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 3581 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2020-12
Dług Publiczny do PKB 118 2020-12
Budżet Państwa do PKB -15.9 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 66 2021-08
Przemysłowy PMI 57.2 2021-08
Optymizm Konsumentów 52.98 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.6 2021-07
Pozwolenia Na Budowę 9897160 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2021-12
Przypadki koronawirusa 1589602 2021-09
Śmierć koronawirusa 27620 2021-09
Odzyskany koronawirus 1381016 2021-09
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Szpitale 19.67 2017-12
Lekarze 2.76 2018-12
Pielęgniarki 10.86 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12.7 2021-06
Wzrost PKP (Kwartalny) -1.1 2021-06
PKB 1643 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 2071190 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 2443296 2021-06
Środki Trwałe Brutto 459534 2021-06
Pkb Per Capita 48617 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 45857 2020-12
Rolnictwo w PKB 47861 2021-06
Budownictwo w PKB 145415 2021-06
Przemysł w PKB 187768 2021-06
Górnictwo w PKB 153026 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 138618 2021-06
Usługi w PKB 1393175 2021-06
Transport w PKB 71300 2021-06
Media w PKB 43356 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.1 2021-08
Pracujący 18974 2021-08
Bezrobotni Zarejestrowani 1440 2021-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 68.5 2021-08
Zatrudnienie na Pół Etatu 21.7 2021-08
Zmiana Zatrudnienia 90.2 2021-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.1 2021-08
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.6 2021-08
Koszty Pracy 117 2021-06
Wydajność 111 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 27.4 2021-06
Płaca Minimalna 14.35 2021-10
Wynagrodzenia w Przemyśle 27.15 2021-06
Populacja 38.01 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 39.4 2021-08
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 30.8 2021-08
Wskaźnik Zatrudnienia 60.5 2021-08
Wolne Etaty 731905 2021-06
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 16272 2021-06
Wzrost Wynagrodzeń 0.7 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 146 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 55743735 2021-09
Przypadki koronawirusa 1589602 2021-09
Śmierć koronawirusa 27620 2021-09
Odzyskany koronawirus 1381016 2021-09
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Szpitale 19.67 2017-12
Lekarze 2.76 2018-12
Pielęgniarki 10.86 2017-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.1 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 143 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 140 2021-08
Inflacja Bazowa 3.5 2021-08
Deflator Pkb 119 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2021-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 15.4 2021-07
Wskaźnik Cen Importowych 128 2021-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 128 2021-07
Inflacja Żywności 2.7 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 154 2021-08
Cpi Transport 154 2021-08
Ceny hurtowe 127 2021-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2021-09
Stopa Międzybankowa 0.45 2021-09
Podaż Pieniądza M0 380482 2021-07
Podaż Pieniądza M1 1565089 2021-07
Podaż Pieniądza M2 2265475 2021-07
Podaż Pieniądza M3 3075281 2021-07
Bilans Banków 1072738 2021-07
Bilans Banku Centralnego 494425 2021-08
Rezerwy Walutowe 106539 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 484957 2021-07
Stopa Depozytowa 0.2 2021-09
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 14190 2021-07
Prywatna długu do PKB 304 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 778 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 3581 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2020-12
Eksport 53749 2021-07
Import 52971 2021-07
Dług Zagraniczny 3074252 2021-06
Terms of Trade 100 2021-07
Rachunek kapitałowy 0 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 12017 2021-06
Rezerwy Złota 0 2021-03
Wydobycie Ropy Naftowej 4192 2021-05
Eksport ropy naftowej 7791 2021-07
Indeks Terroryzmu 3.17 2019-12
Przyjazdy Turystów 258469 2021-07
Bronie Sprzedaży 200 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 118 2020-12
Budżet Państwa do PKB -15.9 2020-12
Bilans Budżetu -11980 2021-07
Wydatki Rządowe 447597 2021-06
Dochody Budżetu Państwa 29626 2021-06
Wydatki Budżetu Państwa 40426 2021-06
Wnioski o Azyl 1160 2021-05
Rating Kredytowy 100 2021-09
Dług Publiczny 721 2020-12
Wydatki Wojskowe 22854 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.38 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.66 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 66 2021-08
Przemysłowy PMI 57.2 2021-08
Produkcja Przemysłowa 8.2 2021-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.7 2021-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.1 2021-06
Stopa Utylizacji Surowców 82 2021-06
Nowe Zamówienia 60116882 2021-07
Zmiany Zapasów 8308 2021-06
Bankructwa 124 2021-07
Zyski Korporacji 105545 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 156049 2021-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.7 2021-06
Szybkość Internetu 16206 2017-03
Adresy IP 15582991 2017-03
Wskaźnik Klimatu Biznesu 4.17 2021-06
Index Konkurencyjności 79.59 2019-12
Ranking Konkurencyjności 14 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 77 2020-12
Ranking Korupcji 11 2020-12
Platformy wiertnicze 156 2021-08
Łatwość Prowadzenia Biznesu 23 2019-12
Zakłady Produkcyjne 0.5 2021-08
Produkcja w Górnictwie 15.1 2021-06
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 67.08 2021-08
Produkcja Stali 1070 2020-12
Sprzedaż hurtowa -2.1 2021-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 52.98 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.6 2021-07
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -1 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.3 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 1148842 2021-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1463752 2021-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.2 2021-06
Kredyt Konsumencki 793616 2021-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.45 2021-09
Cena Benzyny 1.1 2021-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 109 2021-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 173 2021-06

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 9897160 2021-07
Rozpoczęte Budowy Domów 260 2021-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 118 2021-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 68.55 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kanada - Wskaźniki ekonomiczne.