KANADA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2018-03
Stopa Bezrobocia 5.8 2018-07
Inflacja 2.5 2018-06
Stopa Procentowa 1.5 2018-07
Bilans Handlowy -626 2018-06
Dług Publiczny do PKB 89.6 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.31 2018-08
Indeks Giełdowy 16172 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.27 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 % 2018-03
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.3 % 2018-03
PKB 1653 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 1877388 Cad Million 2018-03
Produkt Narodowy Brutto 2168064 Cad Million 2018-03
Środki Trwałe Brutto 412546 Cad Million 2018-03
Pkb Per Capita 51316 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 44018 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 28022 Cad Million 2018-05
Budownictwo w PKB 127015 Cad Million 2018-05
Przemysł w PKB 184119 Cad Million 2018-05
Górnictwo w PKB 159334 Cad Million 2018-05
Administracja Publiczna w PKB 109437 Cad Million 2018-05
Usługi w PKB 1244730 Cad Million 2018-05
Transport w PKB 80628 Cad Million 2018-05
Media w PKB 39433 Cad Million 2018-05
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.8 % 2018-07
Pracujący 18682 Tysiąc 2018-07
Bezrobotni Zarejestrowani 1160 Tysiąc 2018-07
Zatrudnienie na Pełny Etat -28 Tysiąc 2018-07
Zatrudnienie na Pół Etatu 82 Tysiąc 2018-07
Zmiana Zatrudnienia 54.1 Tysiąc 2018-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.4 % 2018-07
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.1 % 2018-07
Koszty Pracy 117 Punkty Indeksowe 2018-03
Wydajność 109 Punkty Indeksowe 2018-03
Przeciętne Wynagrodzenia 24.84 Cad / Godzina 2018-05
Płaca Minimalna 14 Cad / Godzina 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 25.26 Cad / Godzina 2018-05
Populacja 36.96 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP -10.5 Tysiąc 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 61.6 % 2018-07
Wolne Etaty 462280 2018-03
Koszty Utrzymania Rodziny 2690 CAD / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 1970 CAD / Miesiąc 2017-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 16540 Tysiąc 2018-04
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.5 % 2018-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 % 2018-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 134 Punkty Indeksowe 2018-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 131 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Bazowa 1.3 % 2018-06
Deflator Pkb 117 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.1 % 2018-06
Wskaźnik Cen Importowych 127 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 137 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Żywności 1.4 % 2018-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 140 Punkty Indeksowe 2018-06
Cpi Transport 140 Punkty Indeksowe 2018-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 % 2018-07
Stopa Międzybankowa 1.95 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 90890 Cad Million 2018-06
Podaż Pieniądza M1 981699 Cad Million 2018-06
Podaż Pieniądza M2 1607547 Cad Million 2018-06
Podaż Pieniądza M3 2329151 Cad Million 2018-06
Bilans Banków 5603434 Cad Million 2018-05
Bilans Banku Centralnego 111556 Cad Million 2018-06
Rezerwy Walutowe 81817 W Mln Usd 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 401763 Cad Million 2018-06
Stopa Depozytowa 0.1 % 2016-12
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 2180 Cad Million 2018-05
Prywatna długu do PKB 267 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -626 Cad Million 2018-06
Eksport 50699 Cad Million 2018-06
Import 51324 Cad Million 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących -19496 Cad Million 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 % 2017-12
Dług Zagraniczny 632 Cad - Miliard 2017-12
Terms of Trade 92.2 Punkty Indeksowe 2018-06
Rachunek kapitałowy -51 Cad Million 2018-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17792 Cad Million 2018-03
Rezerwy Złota 0 Ton 2017-12
Wydobycie Ropy Naftowej 4297 BBL/D/1K 2018-04
Indeks Terroryzmu 2.96 2016-12
Przyjazdy Turystów 2607284 2018-05
Bronie Sprzedaży 87 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 89.6 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.9 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 641 Cad Million 2018-05
Wydatki Rządowe 364860 Cad Million 2018-03
Dochody Budżetu Państwa 25717 Cad Million 2018-05
Wydatki Budżetu Państwa 22809 Cad Million 2018-05
Wnioski o Azyl 5187 Osoby 2018-04
Rating Kredytowy 98.74
Wydatki Wojskowe 19837 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 61.8 Punkty Indeksowe 2018-07
Przemysłowy PMI 56.9 2018-07
Produkcja Przemysłowa 3.6 % 2018-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.53 % 2018-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.32 % 2018-05
Stopa Utylizacji Surowców 86.1 % 2018-03
Nowe Zamówienia 60233514 CAD - CHOCIAŻ 2018-05
Zmiany Zapasów 15288 Cad Million 2018-03
Bankructwa 221 Firmy 2018-05
Zyski Korporacji 78757 Cad Million 2018-03
Rejestracje nowych samochodów 204415 2018-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.5 % 2018-05
Szybkość Internetu 16206 KBps 2017-03
Adresy IP 15582991 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 5.35 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 14 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 82 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 8 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 18 2017-12
Produkcja w Górnictwie 6.38 % 2018-05
Produkcja Stali 985 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 55.55 Punkty Indeksowe 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2 % 2018-05
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 1.4 % 2018-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.6 % 2018-05
Wydatki Konsumpcyjne 1077010 Cad Million 2018-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1242592 Cad Million 2018-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.4 % 2018-03
Kredyt Konsumencki 612321 Cad Million 2018-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4260331 Cad Million 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.7 % 2018-08
Cena Benzyny 1.03 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 100 % of GDP 2017-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 170 % 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 8091547 CAD Tysiąc 2018-06
Rozpoczęte Budowy Domów 206 Tysięcy Sztuk 2018-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103 Punkty Indeksowe 2018-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.5 % 2014-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 13.81 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.23 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.58 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 32.85 mm 2015-12
Temperatura -18.18 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kanada - Wskaźniki ekonomiczne.