Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.31 2019-10
Indeks Giełdowy 16426 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.56 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-06
Wzrost PKP (Kwartalny) 3.7 2019-06
Stopa Bezrobocia 5.5 2019-09
Inflacja 1.9 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2019-09
Stopa Procentowa 1.75 2019-09
Bilans Handlowy -955 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -6380 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 89.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 48.7 2019-09
Przemysłowy PMI 51 2019-09
Optymizm Konsumentów 53 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-07
Pozwolenia Na Budowę 8964826 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-06
Wzrost PKP (Kwartalny) 3.7 2019-06
PKB 1709 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2085470 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 2272620 2019-06
Środki Trwałe Brutto 426101 2019-06
Pkb Per Capita 51358 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 44051 2018-12
Rolnictwo w PKB 42265 2019-07
Budownictwo w PKB 137465 2019-07
Przemysł w PKB 202491 2019-07
Górnictwo w PKB 148819 2019-07
Administracja Publiczna w PKB 132427 2019-07
Usługi w PKB 1394150 2019-07
Transport w PKB 88815 2019-07
Media w PKB 43436 2019-07
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.5 2019-09
Pracujący 19165 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 1113 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 70 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu -16.3 2019-09
Zmiana Zatrudnienia 53.7 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.7 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.9 2019-09
Koszty Pracy 109 2019-06
Wydajność 106 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 25.54 2019-07
Płaca Minimalna 14 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 26.05 2019-07
Populacja 37.31 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 28.2 2019-09
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 28.93 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 62.1 2019-09
Wolne Etaty 581595 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 2580 2018-12
Koszty Utrzymania 1930 2018-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 17015 2019-07
Wzrost Wynagrodzeń 2.7 2019-07
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 136 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 134 2019-09
Inflacja Bazowa 1.9 2019-09
Deflator Pkb 110 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 111 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 120 2019-08
Inflacja Żywności 3.7 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 145 2019-09
Cpi Transport 140 2019-09
Ceny hurtowe 104 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2019-09
Stopa Międzybankowa 1.98 2019-10
Podaż Pieniądza M0 96129 2019-08
Podaż Pieniądza M1 1051590 2019-08
Podaż Pieniądza M2 1754608 2019-08
Podaż Pieniądza M3 2555147 2019-08
Bilans Banków 6073558 2019-07
Bilans Banku Centralnego 120053 2019-08
Rezerwy Walutowe 85238 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 469481 2019-08
Stopa Depozytowa 1.83 2019-10
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 4989 2019-08
Prywatna długu do PKB 266 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -955 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -6380 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.6 2018-12
Eksport 50582 2019-08
Import 51537 2019-08
Dług Zagraniczny 2736179 2019-06
Terms of Trade 92 2019-08
Rachunek kapitałowy 0 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 21668 2019-06
Rezerwy Złota 0 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 4265 2019-06
Indeks Terroryzmu 3.53 2017-12
Przyjazdy Turystów 4712926 2019-07
Bronie Sprzedaży 84 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 89.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Bilans Budżetu -1470 2019-07
Wydatki Rządowe 424534 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 27845 2019-07
Wydatki Budżetu Państwa 27055 2019-07
Wnioski o Azyl 5187 2018-04
Rating Kredytowy 98.74
Dług Publiczny 671 2018-12
Wydatki Wojskowe 21352 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.09 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.37 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 48.7 2019-09
Przemysłowy PMI 51 2019-09
Produkcja Przemysłowa -1.12 2019-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.84 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.15 2019-07
Stopa Utylizacji Surowców 83.3 2019-06
Nowe Zamówienia 55797950 2019-07
Zmiany Zapasów 14022 2019-06
Bankructwa 177 2019-08
Zyski Korporacji 90428 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 186107 2019-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0 2019-07
Szybkość Internetu 16206 2017-03
Adresy IP 15582991 2017-03
Index Konkurencyjności 79.59 2019-12
Ranking Konkurencyjności 14 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 81 2018-12
Ranking Korupcji 9 2018-12
Platformy wiertnicze 132 2019-09
Łatwość Prowadzenia Biznesu 22 2018-12
Zakłady Produkcyjne 0.8 2019-08
Produkcja w Górnictwie -4.36 2019-07
Produkcja Stali 1060 2019-08
Sprzedaż hurtowa 1.7 2019-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 53 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-07
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -0.1 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.2 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 1177341 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1271464 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1.7 2019-06
Kredyt Konsumencki 637142 2019-08
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4463906 2019-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.95 2019-10
Cena Benzyny 0.92 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 101 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 174 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 8964826 2019-08
Rozpoczęte Budowy Domów 221 2019-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103 2019-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.3 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kanada - Wskaźniki ekonomiczne.