Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.32 2020-09
Indeks Giełdowy 16192 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.57 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -11.5 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13 2020-06
Wzrost PKP (Kwartalny) -38.7 2020-06
Stopa Bezrobocia 10.2 2020-08
Inflacja 0.1 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-08
Stopa Procentowa 0.25 2020-09
Bilans Handlowy -2451 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -8626 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 89.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 67.8 2020-08
Przemysłowy PMI 55.1 2020-08
Optymizm Konsumentów 45.35 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2020-07
Pozwolenia Na Budowę 7775203 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2020-12
Przypadki koronawirusa 140867 2020-09
Śmierć koronawirusa 9188 2020-09
Odzyskany koronawirus 123109 2020-09
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Szpitale 19.67 2017-12
Lekarze 2.76 2018-12
Pielęgniarki 10.86 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -11.5 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13 2020-06
Wzrost PKP (Kwartalny) -38.7 2020-06
PKB 1736 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1820369 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 1972932 2020-06
Środki Trwałe Brutto 376060 2020-06
Pkb Per Capita 51589 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 49031 2019-12
Rolnictwo w PKB 41880 2020-06
Budownictwo w PKB 139420 2020-06
Przemysł w PKB 175641 2020-06
Górnictwo w PKB 119979 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 131841 2020-06
Usługi w PKB 1291230 2020-06
Transport w PKB 65143 2020-06
Media w PKB 43320 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.2 2020-08
Pracujący 18092 2020-08
Bezrobotni Zarejestrowani 2047 2020-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 206 2020-08
Zatrudnienie na Pół Etatu 40 2020-08
Zmiana Zatrudnienia 246 2020-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.6 2020-08
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.1 2020-08
Koszty Pracy 116 2020-06
Wydajność 122 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 27.16 2020-06
Płaca Minimalna 14 2020-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 26.26 2020-06
Populacja 37.78 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP -205 2020-08
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 30.54 2020-08
Wskaźnik Zatrudnienia 58 2020-08
Wolne Etaty 562910 2019-09
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 14271 2020-04
Wzrost Wynagrodzeń 9.4 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.1 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 137 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 136 2020-08
Inflacja Bazowa 0.8 2020-08
Deflator Pkb 109 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115 2020-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.3 2020-07
Wskaźnik Cen Importowych 108 2020-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 122 2020-07
Inflacja Żywności 1.8 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 147 2020-08
Cpi Transport 142 2020-08
Ceny hurtowe 93.4 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2020-09
Stopa Międzybankowa 0.51 2020-09
Podaż Pieniądza M0 365035 2020-07
Podaż Pieniądza M1 1276987 2020-07
Podaż Pieniądza M2 2030544 2020-07
Podaż Pieniądza M3 2934932 2020-07
Bilans Banków 7116405 2020-06
Bilans Banku Centralnego 542905 2020-07
Rezerwy Walutowe 89895 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 501014 2020-07
Stopa Depozytowa 0.16 2020-09
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe -8521 2020-07
Prywatna długu do PKB 263 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2451 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -8626 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2019-12
Eksport 45428 2020-07
Import 47879 2020-07
Dług Zagraniczny 2884367 2020-06
Terms of Trade 89.1 2020-07
Rachunek kapitałowy 0 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 11823 2020-06
Rezerwy Złota 0 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 3694 2020-05
Eksport ropy naftowej 4672 2020-07
Indeks Terroryzmu 3.59 2018-12
Przyjazdy Turystów 121524 2020-06
Bronie Sprzedaży 188 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 89.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.5 2019-12
Bilans Budżetu -33580 2020-06
Wydatki Rządowe 416091 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 19914 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 52222 2020-06
Wnioski o Azyl 5187 2018-04
Rating Kredytowy 100 2020-09
Dług Publiczny 685 2019-12
Wydatki Wojskowe 21352 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.09 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.37 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 67.8 2020-08
Przemysłowy PMI 55.1 2020-08
Produkcja Przemysłowa -12.76 2020-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7.45 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -12.54 2020-06
Stopa Utylizacji Surowców 70.3 2020-06
Nowe Zamówienia 47188558 2020-06
Zmiany Zapasów -37851 2020-06
Bankructwa 177 2020-07
Zyski Korporacji 104877 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 158678 2020-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 6.5 2020-06
Szybkość Internetu 16206 2017-03
Adresy IP 15582991 2017-03
Index Konkurencyjności 79.59 2019-12
Ranking Konkurencyjności 14 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 77 2019-12
Ranking Korupcji 12 2019-12
Platformy wiertnicze 53 2020-08
Łatwość Prowadzenia Biznesu 23 2019-12
Zakłady Produkcyjne 7 2020-07
Produkcja w Górnictwie -23.2 2020-06
Produkcja Stali 800 2020-07
Sprzedaż hurtowa 4.3 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 45.35 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2020-07
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -0.4 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.7 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 998375 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1474308 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 28.2 2020-06
Kredyt Konsumencki 616076 2020-07
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4613256 2020-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.45 2020-09
Cena Benzyny 0.82 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 106 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 167 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 7775203 2020-07
Rozpoczęte Budowy Domów 262 2020-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 105 2020-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.3 2017-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 140867 2020-09
Śmierć koronawirusa 9188 2020-09
Odzyskany koronawirus 123109 2020-09
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Szpitale 19.67 2017-12
Lekarze 2.76 2018-12
Pielęgniarki 10.86 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kanada - Wskaźniki ekonomiczne.