Ostatni Poprzedni
Waluta 1.27 1.27
Indeks Giełdowy 20544 20596 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 -0.8 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 11.8 Procent
Wzrost PKP (Kwartalny) 5.4 -3.2 Procent
Stopa Bezrobocia 5.9 6 Procent
Inflacja 4.8 4.7 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 0.2 Procent
Stopa Procentowa 0.25 0.25 Procent
Bilans Handlowy 3130 2260 Cad Million
Saldo Obrotów Bieżących 1369 1368 Cad Million
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 -2.1 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 118 86.8 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -14.9 -1.7 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 45 61.2 Punkty
Przemysłowy PMI 56.5 57.2 Punkty
Optymizm Konsumentów 51.51 52.28 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 1.5 Procent
Pozwolenia Na Budowę 11192424 10475100 CAD Tysiąc
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 26.5 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 33 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 -0.8 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 11.8 Procent
Wzrost PKP (Kwartalny) 5.4 -3.2 Procent
PKB 1644 1742 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 2093927 2066339 Cad Million
Produkt Narodowy Brutto 2487916 2443296 Cad Million
Środki Trwałe Brutto 447648 464437 Cad Million
PKB Per Capita 42108 44958 USD
PKB Per Capita PPP 45857 49007 USD
Miesięczny PKB (miesięczny) 0.8 0.2 Procent
Rolnictwo w PKB 35929 35122 Cad Million
Budownictwo w PKB 145828 143224 Cad Million
Przemysł w PKB 186533 182592 Cad Million
Górnictwo w PKB 164567 160569 Cad Million
Administracja Publiczna w PKB 138267 139280 Cad Million
Usługi w PKB 1430031 1421004 Cad Million
Transport w PKB 74994 73616 Cad Million
Media w PKB 41947 41501 Cad Million
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 5.9 6 Procent
Pracujący 19371 19316 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 1212 1244 Tysiąc
Zatrudnienie na Pełny Etat 122 79.9 Tysiąc
Zatrudnienie na Pół Etatu -67.7 73.8 Tysiąc
Zmiana Zatrudnienia 54.7 154 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.3 65.3 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.8 10.5 Procent
Koszty Pracy 121 117 Punkty
Wydajność 109 111 Punkty
Przeciętne Wynagrodzenia 27.75 27.49 Cad / Godzina
Płaca Minimalna 14.35 14.25 Cad / Godzina
Wynagrodzenia w Przemyśle 27.45 27.43 Cad / Godzina
Populacja 38.01 37.78 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 65
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 19.2 102 Tysiąc
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 31.22 31.18 CAD
Wskaźnik Zatrudnienia 61.5 61.4 Procent
Wolne Etaty 731905 553480
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 16614 16289 Tysiąc
Wzrost Wynagrodzeń 1.9 2.7 Procent
Ostatni Poprzedni
Inflacja 4.8 4.7 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 0.2 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 144 144 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 142 142 Punkty
Inflacja Bazowa 4 3.6 Procent
Deflator Pkb 120 119 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119 118 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 18.1 16.7 Procent
Wskaźnik Cen Importowych 136 133 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 135 133 Punkty
Inflacja Żywności 5.2 4.4 Procent
Ceny Towarów (Roczne) 36.2 38.5 Procent
Mediana CPI 3 2.8 Procent
Średnia przycięta CPI 3.7 3.4 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 0.8 1.6 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 157 156 Punkty
Cpi Transport 155 155 Punkty
Ceny hurtowe 132 133 Punkty
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 202 201 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 76851483 76588007 dawki
Zakażenia Koronawirusem 2961343 2947179 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 32966 32786 Osoby
Łóżka szpitalne 2.52 2.55 na 1000 osób
Szpitale 18.86 19.29 na jeden milion osób
Lekarze 2.8 2.78 na 1000 osób
Pielęgniarki 10.94 10.87 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0.25 0.25 Procent
Stopa Międzybankowa 0.77 0.77 Procent
Podaż Pieniądza M0 395732 397019 Cad Million
Podaż Pieniądza M1 1602441 1582776 Cad Million
Podaż Pieniądza M2 2310223 2289771 Cad Million
Podaż Pieniądza M3 3156440 3117892 Cad Million
Bilans Banków 1007246 993122 Cad Million
Bilans Banku Centralnego 499153 501361 Cad Million
Rezerwy Walutowe 106615 103624 W Mln Usd
Kredyty dla Sektora prywatnego 511118 504120 Cad Million
Stopa Depozytowa 0.41 0.38 Procent
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 30147 22299 Cad Million
Inwestycje w zagraniczne papiery wartościowe 17518 5408 Cad Million
Prywatny dług do PKB 304 275 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy 3130 2260 Cad Million
Saldo Obrotów Bieżących 1369 1368 Cad Million
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 -2.1 Procent Pkb
Eksport 58570 56420 Cad Million
Import 55440 54160 Cad Million
Dług Zagraniczny 3251324 3074252 Cad Million
Terms of Trade 101 99.8 Punkty
Rachunek kapitałowy -3318 -19 Cad Million
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 18182 13881 Cad Million
Rezerwy Złota 0 0 Ton
Wydobycie Ropy Naftowej 4417 4429 BBL/D/1K
Eksport ropy naftowej 10468 9754 Cad Million
Indeks Terroryzmu 3.17 3.59
Przyjazdy Turystów 560300 649352
Sprzedaż Broni 200 211 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 118 86.8 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -14.9 -1.7 Procent Pkb
Bilans Budżetu -3680 -11410 Cad Million
Wydatki Rządowe 445787 446599 Cad Million
Dochody Budżetu Państwa 31512 26850 Cad Million
Wydatki Budżetu Państwa 34059 34951 Cad Million
Wnioski o Azyl 1160 1115 Osoby
Rating Kredytowy 100
Dług Publiczny 1049 721 Cad - Miliard
Wydatki Wojskowe 22854 22204 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 26.5 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 33 Procent
Podatek od Towarów i Usług 5 5 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 14.38 14.09 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.66 7.37 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 6.72 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 45 61.2 Punkty
Przemysłowy PMI 56.5 57.2 Punkty
Produkcja Przemysłowa 3.89 6.13 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.2 2.2 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.3 0.8 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 81.4 82 Procent
Nowe Zamówienia 63408372 61126798 CAD - CHOCIAŻ
Zmiany Zapasów -8290 8308 Cad Million
Bankructwa 179 188 Firmy
Zyski Korporacji 105545 100719 Cad Million
Rejestracje nowych samochodów 116636 131215 Jednostki
Szybkość Internetu 16206 14855 KBps
Adresy IP 15582991 15135509 IP
Wskaźnik Klimatu Biznesu 4.73 3.96 Punkty
Index Konkurencyjności 79.59 79.92 Punkty
Ranking Konkurencyjności 14 12
Indeks Percepcji Korupcji 77 77 Punkty
Ranking Korupcji 11 12
Platformy wiertnicze 153 156
Łatwość Prowadzenia Biznesu 23 22
Zakłady Produkcyjne 0.8 2.6 Procent
Produkcja w Górnictwie 15.5 19 Procent
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 54.3 62.56 Punkty
Produkcja Stali 1070 1035 Tysięcy Ton
Sprzedaż hurtowa 0 3.5 Procent
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów 51.51 52.28 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 1.5 Procent
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 1.1 1.3 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.4 5.5 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 1189996 1141947 Cad Million
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1471864 1463752 Cad Million
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11 14.2 Procent
Kredyt Konsumencki 708743 700962 Cad Million
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 2.45 2.45 Procent
Cena Benzyny 1.13 1.16 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 109 109 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 177 173 Procent
Ostatni Poprzedni
Pozwolenia Na Budowę 11192424 10475100 CAD Tysiąc
Rozpoczęte Budowy Domów 236 304 Tysięcy Sztuk
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 121 120 Punkty
Indeks Cen Domów m/m 0.2 0.8 Procent
Indeks Cen Domów (Roczne) 11.6 11.7 Procent
Odsetek Mieszkań Własnościowych 68.55 66.3 Procent


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kanada - Wskaźniki ekonomiczne.