Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.32 2019-06
Indeks Giełdowy 16428 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.44 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-03
Wzrost PKP (Kwartalny) 0.4 2019-03
Stopa Bezrobocia 5.4 2019-05
Inflacja 2.4 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-05
Stopa Procentowa 1.75 2019-05
Bilans Handlowy -966 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -17347 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 90.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle 55.9 2019-05
Przemysłowy PMI 49.1 2019-05
Optymizm Konsumentów 56.76 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-04
Pozwolenia Na Budowę 9331943 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2019-03
Wzrost PKP (Kwartalny) 0.4 2019-03
PKB 1653 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2065958 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 2220740 2019-03
Środki Trwałe Brutto 431706 2019-03
Pkb Per Capita 51316 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 44018 2017-12
Rolnictwo w PKB 40469 2019-03
Budownictwo w PKB 136783 2019-03
Przemysł w PKB 205763 2019-03
Górnictwo w PKB 144900 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 130981 2019-03
Usługi w PKB 1381334 2019-03
Transport w PKB 88553 2019-03
Media w PKB 43216 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.4 2019-05
Pracujący 19057 2019-05
Bezrobotni Zarejestrowani 1082 2019-05
Zatrudnienie na Pełny Etat 27.7 2019-05
Zatrudnienie na Pół Etatu 0 2019-05
Zmiana Zatrudnienia 27.7 2019-05
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.7 2019-05
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10 2019-05
Koszty Pracy 108 2019-03
Wydajność 106 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 25.53 2019-03
Płaca Minimalna 14 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 25.73 2019-03
Populacja 37.31 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP -16 2019-05
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 28.5 2019-05
Wskaźnik Zatrudnienia 62.2 2019-05
Wolne Etaty 506140 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 2580 2018-12
Koszty Utrzymania 1930 2018-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 16884 2019-03
Wzrost Wynagrodzeń 1.9 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 137 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 134 2019-05
Inflacja Bazowa 2.1 2019-05
Deflator Pkb 109 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.8 2019-04
Wskaźnik Cen Importowych 112 2019-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 122 2019-04
Inflacja Żywności 3.5 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 144 2019-05
Cpi Transport 144 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2019-05
Stopa Międzybankowa 1.98 2019-06
Podaż Pieniądza M0 94833 2019-04
Podaż Pieniądza M1 1013044 2019-04
Podaż Pieniądza M2 1705170 2019-04
Podaż Pieniądza M3 2492515 2019-04
Bilans Banków 5951298 2019-04
Bilans Banku Centralnego 116937 2019-05
Rezerwy Walutowe 85704 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 447987 2019-04
Stopa Depozytowa 1.81 2019-06
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe -12800 2019-04
Prywatna długu do PKB 266 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -966 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -17347 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.6 2018-12
Eksport 50700 2019-04
Import 51670 2019-04
Dług Zagraniczny 2684119 2019-03
Terms of Trade 92.1 2019-04
Rachunek kapitałowy -89 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 12178 2019-03
Rezerwy Złota 0 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 3985 2019-02
Indeks Terroryzmu 3.53 2017-12
Przyjazdy Turystów 2079426 2019-04
Bronie Sprzedaży 84 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 90.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Bilans Budżetu -14900 2019-03
Wydatki Rządowe 422881 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 27797 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 40708 2019-03
Wnioski o Azyl 5187 2018-04
Rating Kredytowy 98.74
Dług Publiczny 671 2018-12
Wydatki Wojskowe 21352 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.09 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.37 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 55.9 2019-05
Przemysłowy PMI 49.1 2019-05
Produkcja Przemysłowa 0.32 2019-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.82 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.73 2019-03
Stopa Utylizacji Surowców 80.9 2019-03
Nowe Zamówienia 57494428 2019-04
Zmiany Zapasów 17717 2019-03
Bankructwa 278 2019-04
Zyski Korporacji 85116 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 185390 2019-04
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.5 2019-03
Szybkość Internetu 16206 2017-03
Adresy IP 15582991 2017-03
Index Konkurencyjności 79.92 2018-12
Ranking Konkurencyjności 12 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 81 2018-12
Ranking Korupcji 9 2018-12
Platformy wiertnicze 70 2019-05
Łatwość Prowadzenia Biznesu 22 2018-12
Produkcja w Górnictwie -5.36 2019-03
Produkcja Stali 1120 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 56.76 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-04
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 0.1 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.7 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 1177409 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1255960 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1.1 2019-03
Kredyt Konsumencki 621786 2019-04
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4395053 2019-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.95 2019-06
Cena Benzyny 0.99 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 101 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 173 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 9331943 2019-04
Rozpoczęte Budowy Domów 202 2019-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103 2019-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.4 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kanada - Wskaźniki ekonomiczne.