KANADA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE


Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2016-12
Stopa Bezrobocia 6.5 2017-04
Inflacja 1.6 2017-04
Stopa Procentowa 0.5 2017-05
Bilans Handlowy -135 2017-03
Dług Publiczny do PKB 91.5 2015-12
Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.35 2017-05
Indeks Giełdowy 15416 Punkty 2017-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.45 % 2017-05
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 % 2016-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 % 2016-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 2.6 % 2016-12
PKB 1553 W Mld Usd 2015-12
Pkb W Cenach Stałych 1811213 Cad Million 2016-12
Produkt Narodowy Brutto 2038616 Cad Million 2016-12
Środki Trwałe Brutto 378167 Cad Million 2016-12
Pkb Per Capita 50108 USD 2015-12
Pkb Per Capita Ppp 42983 USD 2015-12
Rolnictwo w PKB 28017 Cad Million 2017-02
Budownictwo w PKB 119687 Cad Million 2017-02
Przemysł w PKB 178822 Cad Million 2017-02
Górnictwo w PKB 142135 Cad Million 2017-02
Administracja Publiczna w PKB 108128 Cad Million 2017-02
Usługi w PKB 1205930 Cad Million 2017-02
Transport w PKB 76814 Cad Million 2017-02
Media w PKB 36659 Cad Million 2017-02
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.5 % 2017-04
Pracujący 18311 Tysiąc 2017-04
Bezrobotni Zarejestrowani 1265 Tysiąc 2017-04
Zatrudnienie na Pełny Etat -31.2 Tysiąc 2017-04
Part Time Zatrudnienie 34.3 Tysiąc 2017-04
Zmiana Zatrudnienia 3.2 Tysiąc 2017-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.6 % 2017-04
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.7 % 2017-04
Koszty Pracy 116 Punkty Indeksowe 2016-12
Wydajność 108 Punkty Indeksowe 2016-12
Przeciętne Wynagrodzenia 24.45 Cad / Godzina 2017-02
Płaca Minimalna 11.4 Cad / Godzina 2017-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 26.19 Cad / Godzina 2017-02
Populacja 36.44 Milion 2016-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2017-12
Zatrudnienie Kursy 61.4 % 2017-04
Wolne Etaty 374895 2016-12
Płacy Rodzinny 1778 CAD/Month 2016-12
Płacy Indywidualna 1515 CAD/Month 2016-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 16137 Tysiąc 2017-02
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.6 % 2017-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 % 2017-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 130 Punkty Indeksowe 2017-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 129 Punkty Indeksowe 2017-04
Inflacja Bazowa 1.1 % 2017-04
Deflator Pkb 114 Punkty Indeksowe 2016-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 Punkty Indeksowe 2017-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.1 % 2017-03
Wskaźnik Cen Importowych 121 Punkty Indeksowe 2017-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 133 Punkty Indeksowe 2017-03
Inflacja Zywności -1.1 % 2017-04
Cpi Housing Utilities 138 Punkty Indeksowe 2017-04
Cpi Transport 133 Punkty Indeksowe 2017-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 % 2017-05
Stopa Międzybankowa 0.89 % 2017-05
Podaż Pieniądza M0 85007 Cad Million 2017-03
Podaż Pieniądza M1 912147 Cad Million 2017-03
Podaż Pieniądza M2 1518600 Cad Million 2017-03
Podaż Pieniądza M3 2259187 Cad Million 2017-03
Bilans Banków 5204390 Cad Million 2017-03
Bilans Banku Centralnego 105106 Cad Million 2017-04
Rezerwy Walutowe 84710 W Mln Usd 2017-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 349759 Cad Million 2017-03
Stopa Depozytowa 0.1 % 2016-12
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 15131 Cad Million 2017-03
Prywatna długu do PKB 256 % 2015-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -135 Cad Million 2017-03
Eksport 46977 Cad Million 2017-03
Import 47112 Cad Million 2017-03
Saldo Obrotów Bieżących -10726 Cad Million 2016-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.3 % 2015-12
Dług Zagraniczny 616 Cad - Miliard 2016-12
Terms of Trade 91.2 Punkty Indeksowe 2017-03
Rachunek kapitałowy 0 Cad Million 2016-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 9741 Cad Million 2016-12
Rezerwy Złota 0 Ton 2016-12
Wydobycie Ropy Naftowej 4107 BBL/D/1K 2017-01
Główna Terroryzm 2.52 2015-12
Przyjazdy Turystyczne 1670640 2017-03
Bronie Sprzedaży 127 W Mln Usd 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 91.5 % 2015-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 % of GDP 2015-12
Bilans Budżetu -10388 Cad Million 2017-03
Wydatki Rządowe 351614 Cad Million 2016-12
Dochody Budżetu Państwa 26271 Cad Million 2017-02
Wydatki Budżetu Państwa 23283 Cad Million 2017-02
Wnioski o Azyl 2409 Osoby 2016-12
Ocena Kredytowa 98.74
Wydatki Wojskowe 17210 W Mln Usd 2015-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 62.4 2017-04
Przemysłowy PMI 55.9 2017-04
Produkcja Przemysłowa 3.23 % 2017-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.42 % 2017-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.61 % 2017-02
Stopa Utylizacji Surowców 82.2 % 2016-12
Nowe Zamówienia 55417493 CAD THO 2017-03
Zmiany Zapasów -4365 Cad Million 2016-12
Bankructwa 229 Firmy 2017-02
Zyski Korporacji 73337 Cad Million 2017-03
Rejestracje nowych samochodów 190744 2017-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0 % 2017-02
Index Konkurencyjności 5.27 Punkty 2017-12
Ranking Konkurencyjności 15 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 82 Punkty 2016-12
Ranking Korupcji 9 2016-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 22 2016-12
Produkcja w Górnictwie 6.42 % 2017-02
Produkcja Stali 1275 Tysięcy Ton 2017-03
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 52.32 2017-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 % 2017-03
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -0.2 % 2017-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.9 % 2017-03
Wydatki Konsumpcyjne 1034553 Cad Million 2016-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1190700 Cad Million 2016-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.8 % 2016-12
Kredyt Konsumencki 566088 Cad Million 2017-02
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3863993 Cad Million 2017-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.7 % 2017-05
Cena Benzyny 0.87 Usd / Litr 2017-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 101 % of GDP 2016-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 169 % 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 7001634 CAD Thousand 2017-03
Rozpoczęte Budowy Domów 214 Tysiąc 2017-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 101 Punkty Indeksowe 2017-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.5 % 2014-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 % 2016-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 % 2016-12
Podatek od Towarów i Usług 5 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.41 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.83 % 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kanada - Wskaźniki ekonomiczne.