KANADA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2018-06
Stopa Bezrobocia 5.9 2018-09
Inflacja 2.2 2018-09
Stopa Procentowa 1.5 2018-09
Bilans Handlowy 526 2018-08
Dług Publiczny do PKB 89.6 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.31 2018-10
Indeks Giełdowy 15413 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.49 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 % 2018-06
Wzrost PKP (Kwartalny) 2.9 % 2018-06
PKB 1653 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 1891153 Cad Million 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 2195332 Cad Million 2018-06
Środki Trwałe Brutto 412095 Cad Million 2018-06
Pkb Per Capita 51316 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 44018 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 27850 Cad Million 2018-07
Budownictwo w PKB 127079 Cad Million 2018-07
Przemysł w PKB 186382 Cad Million 2018-07
Górnictwo w PKB 157696 Cad Million 2018-07
Administracja Publiczna w PKB 110842 Cad Million 2018-07
Usługi w PKB 1250550 Cad Million 2018-07
Transport w PKB 81412 Cad Million 2018-07
Media w PKB 40200 Cad Million 2018-07
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.9 % 2018-09
Pracujący 18694 Tysiąc 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 1171 Tysiąc 2018-09
Zatrudnienie na Pełny Etat -16.9 Tysiąc 2018-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 80.2 Tysiąc 2018-09
Zmiana Zatrudnienia 63.3 Tysiąc 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.4 % 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11 % 2018-09
Koszty Pracy 117 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydajność 110 Punkty Indeksowe 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 24.83 Cad / Godzina 2018-07
Płaca Minimalna 14 Cad / Godzina 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 24.9 Cad / Godzina 2018-07
Populacja 36.96 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 28.8 Tysiąc 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 61.5 % 2018-09
Wolne Etaty 547300 2018-06
Koszty Utrzymania Rodziny 2690 CAD / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 1970 CAD / Miesiąc 2017-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 16632 Tysiąc 2018-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 134 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 132 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 1.5 % 2018-09
Deflator Pkb 118 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119 Punkty Indeksowe 2018-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.8 % 2018-08
Wskaźnik Cen Importowych 127 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 137 Punkty Indeksowe 2018-08
Inflacja Żywności 1.8 % 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 142 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 138 Punkty Indeksowe 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 % 2018-09
Stopa Międzybankowa 2.14 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 92954 Cad Million 2018-08
Podaż Pieniądza M1 987004 Cad Million 2018-08
Podaż Pieniądza M2 1622646 Cad Million 2018-08
Podaż Pieniądza M3 2352721 Cad Million 2018-08
Bilans Banków 5652859 Cad Million 2018-08
Bilans Banku Centralnego 114911 Cad Million 2018-09
Rezerwy Walutowe 80683 W Mln Usd 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 409985 Cad Million 2018-08
Stopa Depozytowa 0.1 % 2017-12
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 2817 Cad Million 2018-08
Prywatna długu do PKB 267 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 526 Cad Million 2018-08
Eksport 50549 Cad Million 2018-08
Import 50023 Cad Million 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących -15880 Cad Million 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 % 2017-12
Dług Zagraniczny 2534415 Cad - Miliard 2018-06
Terms of Trade 93.1 Punkty Indeksowe 2018-08
Rachunek kapitałowy 0 Cad Million 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 11674 Cad Million 2018-06
Rezerwy Złota 0 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 4123 BBL/D/1K 2018-06
Indeks Terroryzmu 2.96 2016-12
Przyjazdy Turystów 4496465 2018-07
Bronie Sprzedaży 87 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 89.6 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.9 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 140 Cad Million 2018-07
Wydatki Rządowe 366209 Cad Million 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 27112 Cad Million 2018-07
Wydatki Budżetu Państwa 24878 Cad Million 2018-07
Wnioski o Azyl 5187 Osoby 2018-04
Rating Kredytowy 98.74
Dług Publiczny 671 Cad - Miliard 2018-12
Wydatki Wojskowe 19837 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 50.4 Punkty Indeksowe 2018-09
Przemysłowy PMI 54.8 2018-09
Produkcja Przemysłowa 3.04 % 2018-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.65 % 2018-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.82 % 2018-07
Stopa Utylizacji Surowców 85.5 % 2018-06
Nowe Zamówienia 59291805 CAD - CHOCIAŻ 2018-08
Zmiany Zapasów 14112 Cad Million 2018-06
Bankructwa 190 Firmy 2018-07
Zyski Korporacji 76692 Cad Million 2018-06
Rejestracje nowych samochodów 185214 Jednostki 2018-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.2 % 2018-07
Szybkość Internetu 16206 KBps 2017-03
Adresy IP 15582991 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 79.92 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 12 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 82 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 8 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 18 2017-12
Produkcja w Górnictwie 4.47 % 2018-07
Produkcja Stali 1020 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 55.25 Punkty Indeksowe 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 % 2018-08
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -0.4 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.6 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 1083677 Cad Million 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1248172 Cad Million 2018-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 3.4 % 2018-06
Kredyt Konsumencki 618362 Cad Million 2018-08
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4299899 Cad Million 2018-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.7 % 2018-10
Cena Benzyny 1.01 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 99.4 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 171 % 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 8148439 CAD Tysiąc 2018-08
Rozpoczęte Budowy Domów 189 Tysięcy Sztuk 2018-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103 Punkty Indeksowe 2018-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.5 % 2014-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 13.81 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.23 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.58 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 32.85 mm 2015-12
Temperatura -18.18 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kanada - Wskaźniki ekonomiczne.