Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.34 2019-04
Indeks Giełdowy 16607 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.79 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2018-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 0.4 2018-12
Stopa Bezrobocia 5.8 2019-03
Inflacja 1.9 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-03
Stopa Procentowa 1.75 2019-03
Bilans Handlowy -2895 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -15483 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2017-12
Dług Publiczny do PKB 90.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.9 2017-12
Koniunktura w przemyśle 54.3 2019-03
Przemysłowy PMI 50.5 2019-03
Optymizm Konsumentów 50.76 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2019-02
Pozwolenia Na Budowę 7829124 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2018-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 0.4 2018-12
PKB 1653 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2063439 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 2193020 2018-12
Środki Trwałe Brutto 424259 2018-12
Pkb Per Capita 51316 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 44018 2017-12
Rolnictwo w PKB 40890 2019-01
Budownictwo w PKB 138115 2019-01
Przemysł w PKB 204074 2019-01
Górnictwo w PKB 144781 2019-01
Administracja Publiczna w PKB 130228 2019-01
Usługi w PKB 1375957 2019-01
Transport w PKB 88871 2019-01
Media w PKB 43268 2019-01
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.8 2019-03
Pracujący 18923 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 1157 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat -6.4 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu -0.9 2019-03
Zmiana Zatrudnienia -7.2 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.7 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.7 2019-03
Koszty Pracy 107 2018-12
Wydajność 106 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 25.44 2019-01
Płaca Minimalna 14 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 25.15 2019-01
Populacja 37.31 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 13.2 2019-03
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 28.25 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 61.9 2019-03
Wolne Etaty 547770 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 2580 2018-12
Koszty Utrzymania 1930 2018-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 16833 2019-01
Wzrost Wynagrodzeń 2 2019-01
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 135 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 133 2019-03
Inflacja Bazowa 1.6 2019-03
Deflator Pkb 108 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 2019-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.2 2019-02
Wskaźnik Cen Importowych 113 2019-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 2019-02
Inflacja Żywności 3.6 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 144 2019-03
Cpi Transport 141 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2019-03
Stopa Międzybankowa 2.02 2019-04
Podaż Pieniądza M0 94101 2019-02
Podaż Pieniądza M1 1001502 2019-02
Podaż Pieniądza M2 1680339 2019-02
Podaż Pieniądza M3 2438126 2019-02
Bilans Banków 5900031 2019-02
Bilans Banku Centralnego 114373 2019-03
Rezerwy Walutowe 83416 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 431113 2019-02
Stopa Depozytowa 0.1 2017-12
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 12045 2019-02
Prywatna długu do PKB 267 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2895 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -15483 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3 2017-12
Eksport 47970 2019-02
Import 50870 2019-02
Dług Zagraniczny 2691144 2018-12
Terms of Trade 93.1 2019-02
Rachunek kapitałowy -27 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17199 2018-12
Rezerwy Złota 0 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 4379 2018-12
Indeks Terroryzmu 3.53 2017-12
Przyjazdy Turystów 1491861 2019-01
Bronie Sprzedaży 87 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 90.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.9 2017-12
Bilans Budżetu -1536 2019-01
Wydatki Rządowe 417805 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 29096 2019-01
Wydatki Budżetu Państwa 28945 2019-01
Wnioski o Azyl 5187 2018-04
Rating Kredytowy 98.74
Dług Publiczny 671 2018-12
Wydatki Wojskowe 19837 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 13.81 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.23 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.58 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 54.3 2019-03
Przemysłowy PMI 50.5 2019-03
Produkcja Przemysłowa 1.19 2019-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.15 2019-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.86 2019-01
Stopa Utylizacji Surowców 81.7 2018-12
Nowe Zamówienia 56269832 2019-02
Zmiany Zapasów 13422 2018-12
Bankructwa 245 2019-02
Zyski Korporacji 83963 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 124058 2019-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.3 2019-01
Szybkość Internetu 16206 2017-03
Adresy IP 15582991 2017-03
Index Konkurencyjności 79.92 2018-12
Ranking Konkurencyjności 12 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 81 2018-12
Ranking Korupcji 9 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 22 2018-12
Produkcja w Górnictwie -0.13 2019-01
Produkcja Stali 1040 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 50.76 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2019-02
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 0.6 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.8 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 1166783 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1237732 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1.1 2018-12
Kredyt Konsumencki 618244 2019-02
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4348747 2019-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.95 2019-04
Cena Benzyny 0.94 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 100 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 176 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 7829124 2019-02
Rozpoczęte Budowy Domów 192 2019-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103 2019-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.4 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kanada - Wskaźniki ekonomiczne.