Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.32 2019-12
Indeks Giełdowy 16951 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.6 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-06
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.3 2019-09
Stopa Bezrobocia 5.9 2019-11
Inflacja 1.9 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-10
Stopa Procentowa 1.75 2019-12
Bilans Handlowy -1078 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -9855 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 89.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 60 2019-11
Przemysłowy PMI 51.4 2019-11
Optymizm Konsumentów 52.65 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 8275179 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2019-06
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.3 2019-09
PKB 1709 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2099200 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 2285996 2019-09
Środki Trwałe Brutto 443216 2019-09
Pkb Per Capita 51358 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 44051 2018-12
Rolnictwo w PKB 41003 2019-09
Budownictwo w PKB 143310 2019-09
Przemysł w PKB 200823 2019-09
Górnictwo w PKB 147162 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 133332 2019-09
Usługi w PKB 1401225 2019-09
Transport w PKB 87603 2019-09
Media w PKB 43119 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.9 2019-11
Pracujący 19092 2019-11
Bezrobotni Zarejestrowani 1194 2019-11
Zatrudnienie na Pełny Etat -38.4 2019-11
Zatrudnienie na Pół Etatu -32.8 2019-11
Zmiana Zatrudnienia -71.2 2019-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.6 2019-11
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.6 2019-11
Koszty Pracy 110 2019-09
Wydajność 107 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 25.55 2019-09
Płaca Minimalna 14 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 26.04 2019-09
Populacja 37.31 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP -22.6 2019-10
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 28.95 2019-11
Wskaźnik Zatrudnienia 61.7 2019-11
Wolne Etaty 581595 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 2580 2018-12
Koszty Utrzymania 1930 2018-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 17016 2019-08
Wzrost Wynagrodzeń 4 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 137 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 135 2019-10
Inflacja Bazowa 1.9 2019-10
Deflator Pkb 110 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.3 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 111 2019-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 2019-10
Inflacja Żywności 3.7 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 146 2019-10
Cpi Transport 141 2019-10
Ceny hurtowe 102 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2019-12
Stopa Międzybankowa 1.98 2019-12
Podaż Pieniądza M0 96113 2019-10
Podaż Pieniądza M1 1068064 2019-10
Podaż Pieniądza M2 1780400 2019-10
Podaż Pieniądza M3 2587398 2019-10
Bilans Banków 6265890 2019-09
Bilans Banku Centralnego 118283 2019-10
Rezerwy Walutowe 85013 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 470575 2019-10
Stopa Depozytowa 1.83 2019-12
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 4763 2019-09
Prywatna długu do PKB 266 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1078 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -9855 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.6 2018-12
Eksport 49913 2019-10
Import 50992 2019-10
Dług Zagraniczny 2736179 2019-06
Terms of Trade 91.5 2019-10
Rachunek kapitałowy 0 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 13386 2019-09
Rezerwy Złota 0 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 4320 2019-08
Indeks Terroryzmu 3.59 2018-12
Przyjazdy Turystów 3145532 2019-09
Bronie Sprzedaży 84 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 89.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Bilans Budżetu -578 2019-09
Wydatki Rządowe 427558 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 27252 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 25704 2019-09
Wnioski o Azyl 5187 2018-04
Rating Kredytowy 98 2019-12
Dług Publiczny 685 2019-12
Wydatki Wojskowe 21352 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.09 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.37 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 60 2019-11
Przemysłowy PMI 51.4 2019-11
Produkcja Przemysłowa -1.87 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.11 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.65 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 83.3 2019-06
Nowe Zamówienia 56825120 2019-09
Zmiany Zapasów 4201 2019-09
Bankructwa 218 2019-10
Zyski Korporacji 91041 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 169967 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.1 2019-09
Szybkość Internetu 16206 2017-03
Adresy IP 15582991 2017-03
Index Konkurencyjności 79.59 2019-12
Ranking Konkurencyjności 14 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 81 2018-12
Ranking Korupcji 9 2018-12
Platformy wiertnicze 145 2019-10
Łatwość Prowadzenia Biznesu 23 2019-12
Zakłady Produkcyjne -0.2 2019-09
Produkcja w Górnictwie -6.15 2019-09
Produkcja Stali 1115 2019-10
Sprzedaż hurtowa 1 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 52.65 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2019-09
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 0.2 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 1180781 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1298848 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 3.2 2019-09
Kredyt Konsumencki 639989 2019-10
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4496633 2019-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.95 2019-11
Cena Benzyny 0.88 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 101 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 174 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 8275179 2019-10
Rozpoczęte Budowy Domów 201 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.3 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kanada - Wskaźniki ekonomiczne.