Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.3 2020-11
Indeks Giełdowy 17402 2020-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.68 2020-11

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -11.5 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13 2020-06
Wzrost PKP (Kwartalny) -38.7 2020-06
Stopa Bezrobocia 8.9 2020-10
Inflacja 0.7 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-10
Stopa Procentowa 0.25 2020-10
Bilans Handlowy -3252 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -8626 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 89.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 54.5 2020-10
Przemysłowy PMI 55.5 2020-10
Optymizm Konsumentów 44.5 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 9449739 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2020-12
Przypadki koronawirusa 347466 2020-11
Śmierć koronawirusa 11710 2020-11
Odzyskany koronawirus 286504 2020-11
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Szpitale 19.67 2017-12
Lekarze 2.76 2018-12
Pielęgniarki 10.86 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -11.5 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13 2020-06
Wzrost PKP (Kwartalny) -38.7 2020-06
PKB 1736 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1820369 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 1972932 2020-06
Środki Trwałe Brutto 376060 2020-06
Pkb Per Capita 51589 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 49031 2019-12
Rolnictwo w PKB 42010 2020-08
Budownictwo w PKB 142337 2020-08
Przemysł w PKB 190551 2020-08
Górnictwo w PKB 121629 2020-08
Administracja Publiczna w PKB 134697 2020-08
Usługi w PKB 1351922 2020-08
Transport w PKB 69548 2020-08
Media w PKB 43868 2020-08

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.9 2020-10
Pracujący 18554 2020-10
Bezrobotni Zarejestrowani 1817 2020-10
Zatrudnienie na Pełny Etat 69.1 2020-10
Zatrudnienie na Pół Etatu 14.5 2020-10
Zmiana Zatrudnienia 83.6 2020-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.2 2020-10
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.8 2020-10
Koszty Pracy 116 2020-06
Wydajność 122 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 27.08 2020-09
Płaca Minimalna 14 2020-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 26.48 2020-09
Populacja 37.78 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP -79.5 2020-10
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 30.48 2020-10
Wskaźnik Zatrudnienia 59.4 2020-10
Wolne Etaty 508590 2019-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 15107 2020-07
Wzrost Wynagrodzeń 6.9 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 138 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 136 2020-10
Inflacja Bazowa 1 2020-10
Deflator Pkb 109 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.2 2020-09
Wskaźnik Cen Importowych 110 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 122 2020-09
Inflacja Żywności 2.3 2020-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 148 2020-10
Cpi Transport 141 2020-10
Ceny hurtowe 94.4 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2020-10
Stopa Międzybankowa 0.49 2020-11
Podaż Pieniądza M0 436446 2020-09
Podaż Pieniądza M1 1355100 2020-09
Podaż Pieniądza M2 2085360 2020-09
Podaż Pieniądza M3 2968625 2020-09
Bilans Banków 7096122 2020-09
Bilans Banku Centralnego 525021 2020-10
Rezerwy Walutowe 90872 2020-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 493080 2020-09
Stopa Depozytowa 0.06 2020-11
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 4463 2020-09
Prywatna długu do PKB 263 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3252 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -8626 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2019-12
Eksport 45541 2020-09
Import 48794 2020-09
Dług Zagraniczny 2884367 2020-06
Terms of Trade 90.3 2020-09
Rachunek kapitałowy 0 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 11823 2020-06
Rezerwy Złota 0 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 3718 2020-08
Eksport ropy naftowej 4420 2020-09
Indeks Terroryzmu 3.59 2018-12
Przyjazdy Turystów 147777 2020-09
Bronie Sprzedaży 188 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 89.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.5 2019-12
Bilans Budżetu -21937 2020-08
Wydatki Rządowe 416091 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 23257 2020-08
Wydatki Budżetu Państwa 42919 2020-08
Wnioski o Azyl 5187 2018-04
Rating Kredytowy 100 2020-11
Dług Publiczny 685 2019-12
Wydatki Wojskowe 21352 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.09 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.37 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 54.5 2020-10
Przemysłowy PMI 55.5 2020-10
Produkcja Przemysłowa -9.04 2020-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.09 2020-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.47 2020-08
Stopa Utylizacji Surowców 70.3 2020-06
Nowe Zamówienia 54054143 2020-09
Zmiany Zapasów -37851 2020-06
Bankructwa 188 2020-09
Zyski Korporacji 80952 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 173984 2020-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.2 2020-08
Szybkość Internetu 16206 2017-03
Adresy IP 15582991 2017-03
Index Konkurencyjności 79.59 2019-12
Ranking Konkurencyjności 14 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 77 2019-12
Ranking Korupcji 12 2019-12
Platformy wiertnicze 80 2020-10
Łatwość Prowadzenia Biznesu 23 2019-12
Zakłady Produkcyjne 1.5 2020-09
Produkcja w Górnictwie -18.01 2020-08
Produkcja Stali 850 2020-10
Sprzedaż hurtowa 0.9 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 44.5 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2020-09
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 1 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.6 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 998375 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1474308 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 28.2 2020-06
Kredyt Konsumencki 626249 2020-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4638279 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.45 2020-11
Cena Benzyny 0.78 2020-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 106 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 167 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 9449739 2020-09
Rozpoczęte Budowy Domów 215 2020-10
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 107 2020-10
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.3 2017-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 347466 2020-11
Śmierć koronawirusa 11710 2020-11
Odzyskany koronawirus 286504 2020-11
Łóżka szpitalne 2.5 2018-12
Szpitale 19.67 2017-12
Lekarze 2.76 2018-12
Pielęgniarki 10.86 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kanada - Wskaźniki ekonomiczne.