KANADA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE


Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2017-06
Stopa Bezrobocia 6.2 2017-08
Inflacja 1.4 2017-08
Stopa Procentowa 1 2017-09
Bilans Handlowy -3040 2017-07
Dług Publiczny do PKB 92.3 2016-12
Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.24 2017-09
Indeks Giełdowy 15516 Punkty 2017-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.09 % 2017-09
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 % 2017-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 % 2017-06
Wzrost PKP (Kwartalny) 4.5 % 2017-06
PKB 1530 W Mld Usd 2016-12
Pkb W Cenach Stałych 1849280 Cad Million 2017-06
Produkt Narodowy Brutto 2091832 Cad Million 2017-06
Środki Trwałe Brutto 389603 Cad Million 2017-06
Pkb Per Capita 50232 USD 2016-12
Pkb Per Capita Ppp 43088 USD 2016-12
Rolnictwo w PKB 27710 Cad Million 2017-06
Budownictwo w PKB 121752 Cad Million 2017-06
Przemysł w PKB 180735 Cad Million 2017-06
Górnictwo w PKB 150534 Cad Million 2017-06
Administracja Publiczna w PKB 108691 Cad Million 2017-06
Usługi w PKB 1221319 Cad Million 2017-06
Transport w PKB 78572 Cad Million 2017-06
Media w PKB 38622 Cad Million 2017-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.2 % 2017-08
Pracujący 18444 Tysiąc 2017-08
Bezrobotni Zarejestrowani 1227 Tysiąc 2017-08
Zatrudnienie na Pełny Etat -88.1 Tysiąc 2017-08
Part Time Zatrudnienie 110 Tysiąc 2017-08
Zmiana Zatrudnienia 22.2 Tysiąc 2017-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.7 % 2017-08
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.5 % 2017-08
Koszty Pracy 115 Punkty Indeksowe 2017-06
Wydajność 109 Punkty Indeksowe 2017-06
Przeciętne Wynagrodzenia 24.27 Cad / Godzina 2017-06
Płaca Minimalna 11.4 Cad / Godzina 2017-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 25.45 Cad / Godzina 2017-06
Populacja 36.44 Milion 2016-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2017-12
Zatrudnienie Kursy 61.6 % 2017-08
Wolne Etaty 387505 2017-03
Płacy Rodzinny 1778 CAD/Month 2016-12
Płacy Indywidualna 1515 CAD/Month 2016-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 16150 Tysiąc 2017-05
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 % 2017-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 % 2017-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 130 Punkty Indeksowe 2017-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 130 Punkty Indeksowe 2017-08
Inflacja Bazowa 0.9 % 2017-08
Deflator Pkb 115 Punkty Indeksowe 2017-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 Punkty Indeksowe 2017-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.3 % 2017-07
Wskaźnik Cen Importowych 116 Punkty Indeksowe 2017-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 128 Punkty Indeksowe 2017-07
Inflacja Zywności 0.9 % 2017-08
CPI Housing Utilities 138 Punkty Indeksowe 2017-08
Cpi Transport 132 Punkty Indeksowe 2017-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 % 2017-09
Stopa Międzybankowa 1.44 % 2017-09
Podaż Pieniądza M0 88130 Cad Million 2017-07
Podaż Pieniądza M1 944352 Cad Million 2017-07
Podaż Pieniądza M2 1552864 Cad Million 2017-07
Podaż Pieniądza M3 2285644 Cad Million 2017-07
Bilans Banków 5210714 Cad Million 2017-07
Bilans Banku Centralnego 109937 Cad Million 2017-08
Rezerwy Walutowe 85103 W Mln Usd 2017-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 363988 Cad Million 2017-07
Stopa Depozytowa 0.1 % 2016-12
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 23954 Cad Million 2017-07
Prywatna długu do PKB 267 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3040 Cad Million 2017-07
Eksport 44139 Cad Million 2017-07
Import 47179 Cad Million 2017-07
Saldo Obrotów Bieżących -16319 Cad Million 2017-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.3 % 2016-12
Dług Zagraniczny 616 Cad - Miliard 2016-12
Terms of Trade 90.4 Punkty Indeksowe 2017-07
Rachunek kapitałowy 0 Cad Million 2017-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 223 Cad Million 2017-06
Rezerwy Złota 0 Ton 2017-03
Wydobycie Ropy Naftowej 3614 BBL/D/1K 2017-05
Główna Terroryzm 2.52 2015-12
Przyjazdy Turystyczne 4531101 2017-07
Bronie Sprzedaży 127 W Mln Usd 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 92.3 % 2016-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 % of GDP 2015-12
Bilans Budżetu 16 Cad Million 2017-06
Wydatki Rządowe 353717 Cad Million 2017-06
Dochody Budżetu Państwa 24977 Cad Million 2017-06
Wydatki Budżetu Państwa 22924 Cad Million 2017-06
Wnioski o Azyl 2409 Osoby 2016-12
Ocena Kredytowa 98.74
Wydatki Wojskowe 15505 W Mln Usd 2016-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 56.3 2017-08
Przemysłowy PMI 54.6 2017-08
Produkcja Przemysłowa 6.55 % 2017-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.05 % 2017-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.04 % 2017-06
Stopa Utylizacji Surowców 85 % 2017-06
Nowe Zamówienia 51052397 CAD THO 2017-07
Zmiany Zapasów 11072 Cad Million 2017-06
Bankructwa 226 Firmy 2017-06
Zyski Korporacji 76318 Cad Million 2017-06
Rejestracje nowych samochodów 184809 2017-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.3 % 2017-06
Index Konkurencyjności 5.27 Punkty 2017-12
Ranking Konkurencyjności 15 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 82 Punkty 2016-12
Ranking Korupcji 9 2016-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 22 2016-12
Produkcja w Górnictwie 20.54 % 2017-06
Produkcja Stali 1125 Tysięcy Ton 2017-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 54.33 2017-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 % 2017-07
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 0.2 % 2017-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.8 % 2017-07
Wydatki Konsumpcyjne 1061240 Cad Million 2017-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1213848 Cad Million 2017-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.6 % 2017-06
Kredyt Konsumencki 589714 Cad Million 2017-07
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4037569 Cad Million 2017-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.95 % 2017-09
Cena Benzyny 0.9 Usd / Litr 2017-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 100 % of GDP 2017-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 170 % 2017-06
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 7921561 CAD Thousand 2017-07
Rozpoczęte Budowy Domów 223 Tysiąc 2017-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103 Punkty Indeksowe 2017-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.5 % 2014-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 26.5 % 2016-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 % 2016-12
Podatek od Towarów i Usług 5 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe 14.41 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.58 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.83 % 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kanada - Wskaźniki ekonomiczne.