Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 69.63 2019-06
Indeks Giełdowy 39032 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.81 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.8 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.53 2018-12
Inflacja 3.05 2019-05
Stopa Procentowa 5.75 2019-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 2019-06
Bilans Handlowy -15360 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -16900 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 68.7 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.42 2018-12
Koniunktura w przemyśle 114 2019-06
Przemysłowy PMI 52.7 2019-05
PMI dla Usług 50.2 2019-05
Optymizm Konsumentów 105 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 35 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.8 2019-03
PKB 2601 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 37198 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 13954956 2018-12
Środki Trwałe Brutto 11422 2019-03
Pkb Per Capita 1964 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 6427 2017-12
Rolnictwo w PKB 4861 2019-03
Budownictwo w PKB 2586 2019-03
Przemysł w PKB 6167 2019-03
Górnictwo w PKB 1140 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 4610 2019-03
Media w PKB 692 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.53 2018-12
Pracujący 29579 2012-12
Bezrobotni Zarejestrowani 44.85 2016-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.5 2013-12
Populacja 1284 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 19400 2018-12
Koszty Utrzymania 10300 2018-12
Płaca Minimalna 176 2017-12
Przeciętne Wynagrodzenia 272 2014-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 43200 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 347 2014-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10900 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.9 2013-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.05 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 142 2019-05
Deflator Pkb 135 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 121 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.45 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 376 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 513 2018-12
Inflacja Żywności 1.83 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 150 2019-05
Cpi Transport 125 2019-05
Oczekiwania inflacyjne 8.1 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.57 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.75 2019-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 2019-06
Stopa Międzybankowa 6.07 2019-06
Podaż Pieniądza M1 35861 2019-04
Podaż Pieniądza M2 37068 2019-05
Podaż Pieniądza M3 154399 2019-05
Bilans Banku Centralnego 18245 2019-05
Rezerwy Walutowe 423550 2019-06
Tempo Wzrostu Kredytów 12.7 2019-05
Stopa Reverse Repo 5.5 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -15360 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -16900 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Eksport 29990 2019-05
Import 45350 2019-05
Dług Zagraniczny 521200 2018-12
Terms of Trade 73.3 2018-12
Rachunek kapitałowy -76.35 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4381 2019-04
Transfery Pieniężne od Emigrantów 12589 2018-12
Przyjazdy Turystów 771353 2019-04
Rezerwy Złota 607 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 683 2019-02
Indeks Terroryzmu 7.57 2017-12
Bronie Sprzedaży 46 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 68.7 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.42 2018-12
Bilans Budżetu -1570 2019-04
Wydatki Rządowe 3687 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 976 2019-04
Wydatki Budżetu Państwa 2547 2019-04
Rating Kredytowy 47.56
Wydatków Rządowych W Pkb 12.74 2017-12
Wydatki Wojskowe 66578 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 24 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 114 2019-06
Przemysłowy PMI 52.7 2019-05
PMI dla Usług 50.2 2019-05
Produkcja Przemysłowa 3.4 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -9.9 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.8 2019-04
Zmiany Zapasów 418 2019-03
Produkcja Samochodów 217200 2019-05
Rejestracje nowych samochodów 210462 2019-05
Szybkość Internetu 6492 2017-03
Adresy IP 9378846 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 75.9 2018-12
Produkcja Cementu 28727 2019-04
Index Konkurencyjności 62.02 2018-12
Ranking Konkurencyjności 58 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.7 2019-05
Indeks Percepcji Korupcji 41 2018-12
Ranking Korupcji 78 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 77 2018-12
Produkcja w Górnictwie 5.1 2019-04
Produkcja Stali 8785 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 105 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 21111 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 192817450 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 26099 2016-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.4 2019-05
Cena Benzyny 1.02 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 11.3 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 107 2018-09
Produkcja Budowlana 2.6 2019-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indie - Wskaźniki ekonomiczne.