Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 75.47 2020-03
Indeks Giełdowy 29816 2020-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.14 2020-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.7 2019-12
Stopa Bezrobocia 7.8 2020-02
Inflacja 6.58 2020-02
Stopa Procentowa 4.4 2020-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3 2020-03
Bilans Handlowy -9850 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -1400 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 69.62 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.34 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 105 2020-03
Przemysłowy PMI 54.5 2020-02
PMI dla Usług 57.5 2020-02
Optymizm Konsumentów 83.7 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 2020-12
Przypadki koronawirusa 1024 2020-03
Śmierć koronawirusa 27 2020-03
Odzyskany koronawirus 87 2020-03
Łóżka szpitalne 0.53 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.7 2019-12
PKB 2800 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 36650 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 14522931 2019-12
Środki Trwałe Brutto 10719 2019-12
Pkb Per Capita 2104 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 6899 2018-12
Rolnictwo w PKB 6091 2019-12
Budownictwo w PKB 2602 2019-12
Przemysł w PKB 5593 2019-12
Górnictwo w PKB 854 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 4749 2019-12
Media w PKB 728 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.8 2020-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 49.8 2018-12
Populacja 1312 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 46.8 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 19400 2018-12
Koszty Utrzymania 10300 2018-12
Płaca Minimalna 178 2020-01
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 43200 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10900 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.7 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 6.58 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 149 2020-02
Deflator Pkb 139 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 122 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.26 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 376 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 513 2018-12
Inflacja Żywności 10.81 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 155 2020-02
Cpi Transport 130 2020-02
Oczekiwania inflacyjne 9.2 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.73 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.4 2020-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3 2020-03
Stopa Międzybankowa 4.83 2020-03
Podaż Pieniądza M1 38069 2020-01
Podaż Pieniądza M2 39147 2020-02
Podaż Pieniądza M3 165266 2020-03
Bilans Banku Centralnego 22099 2020-02
Rezerwy Walutowe 469909 2020-03
Tempo Wzrostu Kredytów 6.1 2020-03
Stopa Reverse Repo 4.15 2020-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -9850 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -1400 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.1 2018-12
Eksport 27650 2020-02
Import 37500 2020-02
Dług Zagraniczny 557519 2019-09
Terms of Trade 73.3 2018-12
Rachunek kapitałowy -150 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5668 2020-01
Transfery Pieniężne od Emigrantów 15185 2019-12
Przyjazdy Turystów 1118150 2020-01
Rezerwy Złota 618 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 638 2019-12
Automatyczny eksport 415329 2020-02
Indeks Terroryzmu 7.52 2018-12
Dochody z Turystyki 202820 2020-01
Bronie Sprzedaży 46 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.62 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.34 2019-12
Bilans Budżetu -9855 2020-01
Wydatki Rządowe 3823 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 12829 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 22683 2020-01
Rating Kredytowy 57 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 13.21 2019-12
Wydatki Wojskowe 66578 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 24 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 105 2020-03
Przemysłowy PMI 54.5 2020-02
PMI dla Usług 57.5 2020-02
Produkcja Przemysłowa 2 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.3 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.5 2020-01
Zmiany Zapasów 647 2019-12
Produkcja Samochodów 201889 2020-02
Rejestracje nowych samochodów 203685 2020-02
Szybkość Internetu 6492 2017-03
Adresy IP 9378846 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 69.1 2019-09
Produkcja Cementu 31360 2020-01
Index Konkurencyjności 61.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 68 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 57.6 2020-02
Indeks Percepcji Korupcji 41 2019-12
Ranking Korupcji 80 2019-12
Wzrost depozytów 9.1 2020-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 63 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 266308 2017-12
Produkcja w Górnictwie 4.4 2020-01
Produkcja Stali 9560 2020-02
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 1646332 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 83.7 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 21662 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 206752290 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.4 2020-03
Cena Benzyny 0.93 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 12 2019-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 114 2019-09
Produkcja Budowlana 2.2 2020-01

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1024 2020-03
Śmierć koronawirusa 27 2020-03
Odzyskany koronawirus 87 2020-03
Łóżka szpitalne 0.53 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indie - Wskaźniki ekonomiczne.