Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 70.19 2019-04
Indeks Giełdowy 38988 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.45 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.6 2018-12
Stopa Bezrobocia 3.53 2018-12
Inflacja 2.86 2019-03
Stopa Procentowa 6 2019-04
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 2019-04
Bilans Handlowy -10890 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -16900 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 68.7 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.42 2018-12
Koniunktura w przemyśle 114 2019-06
Przemysłowy PMI 52.6 2019-03
PMI dla Usług 52 2019-03
Optymizm Konsumentów 105 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 35 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.6 2018-12
PKB 2601 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 35002 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 13954956 2018-12
Środki Trwałe Brutto 11575 2018-12
Pkb Per Capita 1964 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 6427 2017-12
Rolnictwo w PKB 5862 2018-12
Budownictwo w PKB 2754 2018-12
Przemysł w PKB 5650 2018-12
Górnictwo w PKB 871 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 4314 2018-12
Media w PKB 708 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.53 2018-12
Pracujący 29579 2012-12
Bezrobotni Zarejestrowani 44.85 2016-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.5 2013-12
Populacja 1284 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 19400 2018-12
Koszty Utrzymania 10300 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 272 2014-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 43200 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 347 2014-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10900 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.9 2013-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.86 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 140 2019-03
Deflator Pkb 135 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.18 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 376 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 513 2018-12
Inflacja Żywności 0.3 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 149 2019-03
Cpi Transport 125 2019-03
Oczekiwania inflacyjne 8.1 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.36 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6 2019-04
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 2019-04
Stopa Międzybankowa 6.31 2019-04
Podaż Pieniądza M1 34569 2019-02
Podaż Pieniądza M2 35970 2019-03
Podaż Pieniądza M3 150536 2019-03
Bilans Banku Centralnego 18937 2019-03
Rezerwy Walutowe 414900 2019-04
Tempo Wzrostu Kredytów 13.2 2019-03
Stopa Reverse Repo 5.75 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -10890 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -16900 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Eksport 32550 2019-03
Import 43440 2019-03
Dług Zagraniczny 521200 2018-12
Terms of Trade 73.3 2018-12
Rachunek kapitałowy -76.35 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1932 2019-02
Transfery Pieniężne od Emigrantów 12589 2018-12
Przyjazdy Turystów 1103380 2019-01
Rezerwy Złota 607 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 689 2018-12
Indeks Terroryzmu 7.57 2017-12
Bronie Sprzedaży 56 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 68.7 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.42 2018-12
Bilans Budżetu -8515 2019-02
Wydatki Rządowe 3410 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 13373 2019-02
Wydatki Budżetu Państwa 21888 2019-02
Rating Kredytowy 47.56
Wydatków Rządowych W Pkb 12.74 2017-12
Wydatki Wojskowe 59757 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 24 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 114 2019-06
Przemysłowy PMI 52.6 2019-03
PMI dla Usług 52 2019-03
Produkcja Przemysłowa 0.1 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -5 2019-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.3 2019-02
Zmiany Zapasów 380 2018-12
Produkcja Samochodów 237936 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 251130 2019-03
Szybkość Internetu 6492 2017-03
Adresy IP 9378846 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 74.8 2018-09
Produkcja Cementu 28511 2019-02
Index Konkurencyjności 62.02 2018-12
Ranking Konkurencyjności 58 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.7 2019-03
Indeks Percepcji Korupcji 41 2018-12
Ranking Korupcji 78 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 77 2018-12
Produkcja w Górnictwie 2 2019-02
Produkcja Stali 8738 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 105 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 20671 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 192817450 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 26099 2016-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.4 2019-04
Cena Benzyny 1.05 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 11.3 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 107 2018-09
Produkcja Budowlana 2.1 2019-02


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indie - Wskaźniki ekonomiczne.