Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 73.81 2021-09
Indeks Giełdowy 60048 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.18 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 20.1 2021-06
Stopa Bezrobocia 7 2021-07
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 60.09 2021-09
Inflacja 5.3 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 837239837 2021-09
Stopa Procentowa 4 2021-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 2021-09
Bilans Handlowy -13810 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -8135 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.9 2020-12
Dług Publiczny do PKB 69.62 2019-12
Budżet Państwa do PKB -9.4 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 124 2021-09
Przemysłowy PMI 52.3 2021-08
PMI dla Usług 56.7 2021-08
Optymizm Konsumentów 48.6 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42.74 2021-12
Przypadki koronawirusa 33594803 2021-09
Śmierć koronawirusa 446368 2021-09
Odzyskany koronawirus 29427330 2021-09
Łóżka szpitalne 0.53 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 20.1 2021-06
PKB 2623 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 32380 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 13280223 2020-12
Środki Trwałe Brutto 10223 2021-06
Pkb Per Capita 1961 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 6118 2020-12
Rolnictwo w PKB 4863 2021-06
Budownictwo w PKB 2213 2021-06
Przemysł w PKB 5438 2021-06
Górnictwo w PKB 814 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 3792 2021-06
Media w PKB 820 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7 2021-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 47.3 2020-12
Populacja 1347 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 42.4 2020-12
Płaca Minimalna 178 2021-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 27.7 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 60.09 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 837239837 2021-09
Przypadki koronawirusa 33594803 2021-09
Śmierć koronawirusa 446368 2021-09
Odzyskany koronawirus 29427330 2021-09
Łóżka szpitalne 0.53 2017-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.3 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 163 2021-08
Deflator Pkb 146 2021-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 136 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.39 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 402 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 569 2019-12
Inflacja Żywności 3.11 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 162 2021-08
Cpi Transport 154 2021-08
Oczekiwania inflacyjne 10.9 2021-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.25 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4 2021-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 2021-09
Stopa Międzybankowa 3.3 2021-09
Podaż Pieniądza M1 48565 2021-07
Podaż Pieniądza M2 49811 2021-08
Podaż Pieniądza M3 194037 2021-08
Bilans Banku Centralnego 33301 2021-08
Rezerwy Walutowe 639642 2021-09
Tempo Wzrostu Kredytów 6.7 2021-09
Stopa Reverse Repo 3.35 2021-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -13810 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -8135 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.9 2020-12
Eksport 33280 2021-08
Import 47090 2021-08
Dług Zagraniczny 570000 2021-03
Terms of Trade 73.7 2019-12
Rachunek kapitałowy -38.46 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2235 2021-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 14035 2021-03
Przyjazdy Turystów 0 2021-06
Rezerwy Złota 704 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 586 2021-05
Automatyczny eksport 32247 2021-08
Indeks Terroryzmu 7.35 2019-12
Bronie Sprzedaży 151 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.62 2019-12
Budżet Państwa do PKB -9.4 2020-12
Bilans Budżetu -321143 2021-07
Wydatki Rządowe 4215 2021-06
Dochody Budżetu Państwa 683297 2021-07
Wydatki Budżetu Państwa 1004440 2021-07
Rating Kredytowy 56 2021-09
Wydatków Rządowych W Pkb 17.6 2020-12
Wydatki Wojskowe 73001 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42.74 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 24 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 124 2021-09
Przemysłowy PMI 52.3 2021-08
PMI dla Usług 56.7 2021-08
Produkcja Przemysłowa 11.5 2021-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7.2 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 10.5 2021-07
Zmiany Zapasów 0.39 2021-06
Produkcja Samochodów 136783 2021-08
Rejestracje nowych samochodów 151757 2021-08
Szybkość Internetu 6492 2017-03
Adresy IP 9378846 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 66.6 2020-12
Produkcja Cementu 24222 2021-05
Index Konkurencyjności 61.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 68 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.4 2021-08
Indeks Percepcji Korupcji 40 2020-12
Ranking Korupcji 86 2020-12
Wzrost depozytów 9.3 2021-09
Łatwość Prowadzenia Biznesu 63 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 106460 2021-06
Produkcja w Górnictwie 19.5 2021-07
Produkcja Stali 9800 2021-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 232224 2021-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 48.6 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 17836 2021-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 199689740 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.8 2021-09
Cena Benzyny 1.39 2021-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 37.7 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 105 2021-03
Produkcja Budowlana 9.4 2021-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indie - Wskaźniki ekonomiczne.