Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 71.28 2019-10
Indeks Giełdowy 38900 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.67 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5 2019-06
Stopa Bezrobocia 6 2018-12
Inflacja 3.99 2019-09
Stopa Procentowa 5.15 2019-10
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 2019-10
Bilans Handlowy -10860 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -14316 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 68.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.42 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 113 2019-09
Przemysłowy PMI 51.4 2019-09
PMI dla Usług 48.7 2019-09
Optymizm Konsumentów 89.4 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5 2019-06
PKB 2726 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 35852 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 13954956 2018-12
Środki Trwałe Brutto 11663 2019-06
Pkb Per Capita 2104 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 6899 2018-12
Rolnictwo w PKB 4335 2019-06
Budownictwo w PKB 2813 2019-06
Przemysł w PKB 5681 2019-06
Górnictwo w PKB 989 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 4166 2019-06
Media w PKB 787 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 49.8 2018-12
Populacja 1298 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 46.8 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 19400 2018-12
Koszty Utrzymania 10300 2018-12
Płaca Minimalna 176 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 272 2014-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 43200 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 347 2014-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10900 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.7 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.99 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 146 2019-09
Deflator Pkb 135 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 121 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.33 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 376 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 513 2018-12
Inflacja Żywności 5.11 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 152 2019-09
Cpi Transport 126 2019-09
Oczekiwania inflacyjne 7.9 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.55 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.15 2019-10
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 2019-10
Stopa Międzybankowa 5.2 2019-10
Podaż Pieniądza M1 35943 2019-08
Podaż Pieniądza M2 36942 2019-08
Podaż Pieniądza M3 156485 2019-09
Bilans Banku Centralnego 19476 2019-09
Rezerwy Walutowe 437830 2019-10
Tempo Wzrostu Kredytów 8.8 2019-09
Stopa Reverse Repo 4.9 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -10860 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -14316 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Eksport 26030 2019-09
Import 36890 2019-09
Dług Zagraniczny 557400 2019-06
Terms of Trade 73.3 2018-12
Rachunek kapitałowy -824 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1824 2019-08
Transfery Pieniężne od Emigrantów 14642 2019-06
Przyjazdy Turystów 798587 2019-08
Rezerwy Złota 618 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 669 2019-06
Indeks Terroryzmu 7.57 2017-12
Bronie Sprzedaży 46 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 68.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.42 2018-12
Bilans Budżetu -5538 2019-08
Wydatki Rządowe 4219 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 6215 2019-08
Wydatki Budżetu Państwa 11753 2019-08
Rating Kredytowy 47.56
Wydatków Rządowych W Pkb 13.04 2018-12
Wydatki Wojskowe 66578 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 24 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 113 2019-09
Przemysłowy PMI 51.4 2019-09
PMI dla Usług 48.7 2019-09
Produkcja Przemysłowa -1.1 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.7 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.2 2019-08
Zmiany Zapasów 390 2019-06
Produkcja Samochodów 195138 2019-08
Rejestracje nowych samochodów 178490 2019-08
Szybkość Internetu 6492 2017-03
Adresy IP 9378846 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 76.1 2019-03
Produkcja Cementu 24454 2019-08
Index Konkurencyjności 61.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 68 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.8 2019-09
Indeks Percepcji Korupcji 41 2018-12
Ranking Korupcji 78 2018-12
Wzrost depozytów 9.4 2019-09
Łatwość Prowadzenia Biznesu 77 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 266308 2017-12
Produkcja w Górnictwie 0.1 2019-08
Produkcja Stali 9350 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 89.4 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 19744 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 192817450 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.4 2019-09
Cena Benzyny 1.05 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 11.7 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 105 2018-12
Produkcja Budowlana -0.5 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indie - Wskaźniki ekonomiczne.