INDIE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.9 2018-03
Stopa Bezrobocia 3.52 2017-12
Inflacja 4.17 2018-07
Stopa Procentowa 6.5 2018-08
Bilans Handlowy -18020 2018-07
Dług Publiczny do PKB 68.7 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 70.08 2018-08
Indeks Giełdowy 37953 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.86 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.9 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.7 % 2018-03
PKB 2597 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 34768 Inr Billion 2018-03
Produkt Narodowy Brutto 12865461 INR - dziesiątki milionów 2017-12
Środki Trwałe Brutto 11185 Inr Billion 2018-03
Pkb Per Capita 1964 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 6427 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 4759 Inr Billion 2018-03
Budownictwo w PKB 2414 Inr Billion 2018-03
Przemysł w PKB 5942 Inr Billion 2018-03
Górnictwo w PKB 1152 Inr Billion 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 4157 Inr Billion 2018-03
Media w PKB 651 Inr Billion 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.52 % 2017-12
Pracujący 29650 Tysiąc 2012-12
Bezrobotni Zarejestrowani 44.85 Milion 2016-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.5 % 2013-12
Populacja 1284 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 17400 Inr / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 11000 Inr / Miesiąc 2017-12
Przeciętne Wynagrodzenia 272 Inr / Dzień 2014-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 44000 Inr / Miesiąc 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 347 Inr / Dzień 2014-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10300 Inr / Miesiąc 2017-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.9 % 2013-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.17 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 140 Punkty Indeksowe 2018-07
Deflator Pkb 129 Punkty Indeksowe 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.09 % 2018-07
Wskaźnik Cen Importowych 372 Punkty Indeksowe 2017-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 523 Punkty Indeksowe 2017-12
Inflacja Żywności 1.37 % 2018-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 144 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 124 Punkty Indeksowe 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.94 % 2018-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 % 2018-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 % 2018-08
Stopa Międzybankowa 6.69 % 2018-08
Podaż Pieniądza M1 31891 Inr Billion 2018-06
Podaż Pieniądza M2 32897 Inr Billion 2018-07
Podaż Pieniądza M3 141370 Inr Billion 2018-07
Bilans Banku Centralnego 16199 INR - miliardy 2018-07
Rezerwy Walutowe 402703 W Mln Usd 2018-08
Tempo Wzrostu Kredytów 12.4 % 2018-07
Stopa Reverse Repo 6.25 % 2018-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -18020 W Mln Usd 2018-07
Eksport 25770 W Mln Usd 2018-07
Import 43790 W Mln Usd 2018-07
Saldo Obrotów Bieżących -13000 W Mln Usd 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 % 2017-12
Dług Zagraniczny 529673 W Mln Usd 2018-03
Terms of Trade 71.1 Punkty Indeksowe 2017-12
Rachunek kapitałowy -42.87 W Mln Usd 2018-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1168 W Mln Usd 2018-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 12004 W Mln Usd 2018-03
Przyjazdy Turystów 681279 2018-06
Rezerwy Złota 560 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 725 BBL/D/1K 2018-04
Indeks Terroryzmu 7.53 2016-12
Bronie Sprzedaży 56 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 68.7 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.53 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -4290 Inr Billion 2018-06
Wydatki Rządowe 3310 Inr Billion 2018-03
Dochody Budżetu Państwa 2786 Inr Billion 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 7076 Inr Billion 2018-06
Rating Kredytowy 47.56
Wydatków Rządowych W Pkb 12.74 % of GDP 2017-12
Wydatki Wojskowe 59757 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 59.7 Punkty Indeksowe 2017-12
Przemysłowy PMI 52.3 2018-07
PMI dla Usług 54.2 Punkty Indeksowe 2018-07
Produkcja Przemysłowa 7 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.5 % 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.9 % 2018-06
Zmiany Zapasów 259 Inr Billion 2018-03
Produkcja Samochodów 232042 Jednostki 2018-06
Rejestracje nowych samochodów 246637 2018-06
Szybkość Internetu 6492 KBps 2017-03
Adresy IP 9378846 IP 2017-03
Produkcja Cementu 28579 Tysiące Ton 2018-06
Index Konkurencyjności 4.59 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 40 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.1 2018-07
Indeks Percepcji Korupcji 40 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 81 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 100 2017-12
Produkcja w Górnictwie 6.6 % 2018-06
Produkcja Stali 8739 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 95.1 Punkty Indeksowe 2018-03
Wydatki Konsumpcyjne 18988 Inr Billion 2018-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 169623970 Inr - Milion 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 26099 Inr Billion 2016-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.45 % 2018-07
Cena Benzyny 1.11 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 10.9 % of GDP 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 148 Punkty Indeksowe 2018-03
Produkcja Budowlana 6.7 % 2018-06
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34.61 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.54 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 24 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 6.3 mm 2015-12
Temperatura 18.62 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indie - Wskaźniki ekonomiczne.