Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 71.33 2019-02
Indeks Giełdowy 35809 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.58 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.1 2018-09
Stopa Bezrobocia 6.1 2018-12
Inflacja 2.05 2019-01
Stopa Procentowa 6.25 2019-02
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 2019-02
Bilans Handlowy -14730 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących -19100 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2017-12
Dług Publiczny do PKB 68.7 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.53 2017-12
Koniunktura w przemyśle 116 2019-03
Przemysłowy PMI 53.9 2019-01
PMI dla Usług 52.2 2019-01
Optymizm Konsumentów 96.7 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 35 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.1 2018-09
PKB 2597 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 33976 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 12865461 2017-12
Środki Trwałe Brutto 10987 2018-09
Pkb Per Capita 1964 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 6427 2017-12
Rolnictwo w PKB 3461 2018-09
Budownictwo w PKB 2378 2018-09
Przemysł w PKB 5842 2018-09
Górnictwo w PKB 748 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 4228 2018-09
Media w PKB 729 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.1 2018-12
Pracujący 29650 2012-12
Bezrobotni Zarejestrowani 44.85 2016-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.5 2013-12
Populacja 1284 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 19400 2018-12
Koszty Utrzymania 10300 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 272 2014-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 43200 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 347 2014-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10900 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.9 2013-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.05 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 140 2019-01
Deflator Pkb 129 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119 2019-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.76 2019-01
Wskaźnik Cen Importowych 376 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 513 2018-12
Inflacja Żywności -2.17 2019-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 148 2019-01
Cpi Transport 123 2019-01
Oczekiwania inflacyjne 8.5 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.29 2019-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.25 2019-02
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 2019-02
Stopa Międzybankowa 6.56 2019-02
Podaż Pieniądza M1 32786 2018-12
Podaż Pieniądza M2 34510 2019-01
Podaż Pieniądza M3 148947 2019-02
Bilans Banku Centralnego 17616 2019-01
Rezerwy Walutowe 398120 2019-02
Tempo Wzrostu Kredytów 14.5 2019-02
Stopa Reverse Repo 6 2019-02
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -14730 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących -19100 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2017-12
Eksport 26360 2019-01
Import 41090 2019-01
Dług Zagraniczny 510428 2018-09
Terms of Trade 73.3 2018-12
Rachunek kapitałowy -21.31 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2657 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 14468 2018-09
Przyjazdy Turystów 1191147 2018-12
Rezerwy Złota 599 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 701 2018-08
Indeks Terroryzmu 7.57 2017-12
Bronie Sprzedaży 56 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 68.7 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.53 2017-12
Bilans Budżetu -7015 2018-12
Wydatki Rządowe 4217 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 11306 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 18320 2018-12
Rating Kredytowy 47.56
Wydatków Rządowych W Pkb 12.74 2017-12
Wydatki Wojskowe 59757 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 24 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 116 2019-03
Przemysłowy PMI 53.9 2019-01
PMI dla Usług 52.2 2019-01
Produkcja Przemysłowa 2.4 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.9 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.7 2018-12
Zmiany Zapasów 246 2018-09
Produkcja Samochodów 253744 2019-01
Rejestracje nowych samochodów 235295 2019-01
Szybkość Internetu 6492 2017-03
Adresy IP 9378846 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 74.8 2018-09
Produkcja Cementu 28877 2018-12
Index Konkurencyjności 62.02 2018-12
Ranking Konkurencyjności 58 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.6 2019-01
Indeks Percepcji Korupcji 41 2018-12
Ranking Korupcji 78 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 77 2018-12
Produkcja w Górnictwie -1 2018-12
Produkcja Stali 9010 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 96.7 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 18516 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 169623970 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 26099 2016-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.45 2019-02
Cena Benzyny 0.99 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 11.2 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 104 2018-06
Produkcja Budowlana 2.6 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indie - Wskaźniki ekonomiczne.