Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 73.56 2020-09
Indeks Giełdowy 38068 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.02 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -25.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -23.9 2020-06
Stopa Bezrobocia 11 2020-06
Inflacja 6.69 2020-08
Stopa Procentowa 4 2020-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3 2020-09
Bilans Handlowy -6770 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 19800 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 69.62 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.59 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 99.5 2020-09
Przemysłowy PMI 52 2020-08
PMI dla Usług 41.8 2020-08
Optymizm Konsumentów 63.7 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 2020-12
Przypadki koronawirusa 6225763 2020-09
Śmierć koronawirusa 97497 2020-09
Odzyskany koronawirus 5187825 2020-09
Łóżka szpitalne 0.53 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -25.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -23.9 2020-06
PKB 2875 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 26896 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 14522931 2019-12
Środki Trwałe Brutto 5992 2020-06
Pkb Per Capita 2169 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 6754 2019-12
Rolnictwo w PKB 4547 2020-06
Budownictwo w PKB 1308 2020-06
Przemysł w PKB 3514 2020-06
Górnictwo w PKB 712 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 3747 2020-06
Media w PKB 759 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 49.8 2018-12
Populacja 1312 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 46.8 2018-12
Płaca Minimalna 178 2020-01
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.7 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 6.69 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 155 2020-08
Deflator Pkb 139 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 122 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.16 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 402 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 569 2019-12
Inflacja Żywności 9.05 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 156 2020-08
Cpi Transport 140 2020-08
Oczekiwania inflacyjne 10.2 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.52 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4 2020-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3 2020-09
Stopa Międzybankowa 3.36 2020-09
Podaż Pieniądza M1 42647 2020-07
Podaż Pieniądza M2 43593 2020-08
Podaż Pieniądza M3 177392 2020-09
Bilans Banku Centralnego 27934 2020-08
Rezerwy Walutowe 545038 2020-09
Tempo Wzrostu Kredytów 5.3 2020-09
Stopa Reverse Repo 3.35 2020-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -6770 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 19800 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.9 2019-12
Eksport 22700 2020-08
Import 29470 2020-08
Dług Zagraniczny 554500 2020-06
Terms of Trade 73.7 2019-12
Rachunek kapitałowy -19.36 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3269 2020-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 14891 2020-03
Przyjazdy Turystów 328462 2020-03
Rezerwy Złota 658 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 627 2020-05
Automatyczny eksport 286032 2020-03
Indeks Terroryzmu 7.52 2018-12
Dochody z Turystyki 58330 2020-03
Bronie Sprzedaży 46 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.62 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.59 2019-12
Bilans Budżetu -8703 2020-08
Wydatki Rządowe 4866 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 3773 2020-08
Wydatki Budżetu Państwa 12477 2020-08
Rating Kredytowy 56 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 13.21 2019-12
Wydatki Wojskowe 66578 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 24 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 99.5 2020-09
Przemysłowy PMI 52 2020-08
PMI dla Usług 41.8 2020-08
Produkcja Przemysłowa -10.4 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 8.4 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -11.1 2020-07
Zmiany Zapasów 533 2020-06
Produkcja Samochodów 152604 2020-08
Rejestracje nowych samochodów 157761 2020-08
Szybkość Internetu 6492 2017-03
Adresy IP 9378846 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 68.6 2019-12
Produkcja Cementu 24247 2020-07
Index Konkurencyjności 61.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 68 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 46 2020-08
Indeks Percepcji Korupcji 41 2019-12
Ranking Korupcji 80 2019-12
Wzrost depozytów 12 2020-09
Łatwość Prowadzenia Biznesu 63 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 356100 2018-12
Produkcja w Górnictwie -13 2020-07
Produkcja Stali 8478 2020-08
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 1048263 2020-03

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 63.7 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 14612 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 206752290 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9 2020-09
Cena Benzyny 1.11 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 12.6 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 109 2020-03
Produkcja Budowlana -8.5 2020-08

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 6225763 2020-09
Śmierć koronawirusa 97497 2020-09
Odzyskany koronawirus 5187825 2020-09
Łóżka szpitalne 0.53 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indie - Wskaźniki ekonomiczne.