Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 71.49 2019-08
Indeks Giełdowy 36780 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.56 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.8 2019-03
Stopa Bezrobocia 6 2018-12
Inflacja 3.15 2019-07
Stopa Procentowa 5.4 2019-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 2019-08
Bilans Handlowy -13430 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -4600 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 68.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.42 2018-12
Koniunktura w przemyśle 113 2019-09
Przemysłowy PMI 52.5 2019-07
PMI dla Usług 53.8 2019-07
Optymizm Konsumentów 95.7 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 35 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.8 2019-03
PKB 2726 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 37198 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 13954956 2018-12
Środki Trwałe Brutto 11422 2019-03
Pkb Per Capita 2104 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 6899 2018-12
Rolnictwo w PKB 4861 2019-03
Budownictwo w PKB 2586 2019-03
Przemysł w PKB 6167 2019-03
Górnictwo w PKB 1140 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 4610 2019-03
Media w PKB 692 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6 2018-12
Pracujący 29579 2012-12
Bezrobotni Zarejestrowani 44.85 2016-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 49.8 2018-12
Populacja 1298 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 46.8 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 19400 2018-12
Koszty Utrzymania 10300 2018-12
Płaca Minimalna 176 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 272 2014-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 43200 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 347 2014-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10900 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.7 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.15 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 144 2019-07
Deflator Pkb 135 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 121 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.08 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 376 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 513 2018-12
Inflacja Żywności 2.36 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 151 2019-07
Cpi Transport 126 2019-07
Oczekiwania inflacyjne 7.9 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.91 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.4 2019-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 2019-08
Stopa Międzybankowa 5.49 2019-08
Podaż Pieniądza M1 35496 2019-06
Podaż Pieniądza M2 37154 2019-07
Podaż Pieniądza M3 156415 2019-08
Bilans Banku Centralnego 18937 2019-07
Rezerwy Walutowe 430500 2019-08
Tempo Wzrostu Kredytów 12.2 2019-08
Stopa Reverse Repo 5.15 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -13430 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -4600 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Eksport 26330 2019-07
Import 39760 2019-07
Dług Zagraniczny 543001 2019-03
Terms of Trade 73.3 2018-12
Rachunek kapitałowy -83.26 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 7001 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 12617 2019-03
Przyjazdy Turystów 721015 2019-06
Rezerwy Złota 607 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 677 2019-04
Indeks Terroryzmu 7.57 2017-12
Bronie Sprzedaży 46 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 68.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.42 2018-12
Bilans Budżetu -4321 2019-06
Wydatki Rządowe 3687 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 2896 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 7217 2019-06
Rating Kredytowy 47.56
Wydatków Rządowych W Pkb 13.04 2018-12
Wydatki Wojskowe 66578 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 24 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 113 2019-09
Przemysłowy PMI 52.5 2019-07
PMI dla Usług 53.8 2019-07
Produkcja Przemysłowa 2 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.9 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.2 2019-06
Zmiany Zapasów 418 2019-03
Produkcja Samochodów 217682 2019-07
Rejestracje nowych samochodów 183425 2019-07
Szybkość Internetu 6492 2017-03
Adresy IP 9378846 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 76.1 2019-03
Produkcja Cementu 28392 2019-06
Index Konkurencyjności 62.02 2018-12
Ranking Konkurencyjności 58 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.9 2019-07
Indeks Percepcji Korupcji 41 2018-12
Ranking Korupcji 78 2018-12
Wzrost depozytów 10.1 2019-08
Łatwość Prowadzenia Biznesu 77 2018-12
Produkcja w Górnictwie 1.6 2019-06
Produkcja Stali 9336 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 95.7 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 21111 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 192817450 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 26099 2016-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.4 2019-08
Cena Benzyny 1.07 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 11.3 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 105 2018-12
Produkcja Budowlana 0.2 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indie - Wskaźniki ekonomiczne.