Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 73.53 2021-05
Indeks Giełdowy 49502 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.01 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 7.9 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2020-12
Stopa Bezrobocia 6.5 2021-03
Inflacja 5.52 2021-03
Stopa Procentowa 4 2021-04
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.5 2021-05
Bilans Handlowy -15240 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących -1724 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 69.62 2019-12
Budżet Państwa do PKB -9.5 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 114 2021-03
Przemysłowy PMI 55.5 2021-04
PMI dla Usług 54 2021-04
Optymizm Konsumentów 52 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 2020-12
Przypadki koronawirusa 22662575 2021-05
Śmierć koronawirusa 246116 2021-05
Odzyskany koronawirus 18671222 2021-05
Łóżka szpitalne 0.53 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 7.9 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2020-12
PKB 2869 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 36223 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 13280223 2020-12
Środki Trwałe Brutto 11940 2020-12
Pkb Per Capita 2169 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 6754 2019-12
Rolnictwo w PKB 6364 2020-12
Budownictwo w PKB 2730 2020-12
Przemysł w PKB 5556 2020-12
Górnictwo w PKB 728 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 4499 2020-12
Media w PKB 757 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.5 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 49.8 2018-12
Populacja 1347 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 47.3 2019-12
Płaca Minimalna 178 2021-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 34.7 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.52 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 157 2021-03
Deflator Pkb 146 2021-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 129 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.39 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 402 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 569 2019-12
Inflacja Żywności 4.94 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 160 2021-03
Cpi Transport 146 2021-03
Oczekiwania inflacyjne 10.2 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.13 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 12.14 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 167493857 2021-05
Przypadki koronawirusa 22662575 2021-05
Śmierć koronawirusa 246116 2021-05
Odzyskany koronawirus 18671222 2021-05
Łóżka szpitalne 0.53 2017-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4 2021-04
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.5 2021-05
Stopa Międzybankowa 3.32 2021-04
Podaż Pieniądza M1 46043 2021-02
Podaż Pieniądza M2 47554 2021-02
Podaż Pieniądza M3 189074 2021-04
Bilans Banku Centralnego 28484 2021-03
Rezerwy Walutowe 588020 2021-04
Tempo Wzrostu Kredytów 5.7 2021-04
Stopa Reverse Repo 3.35 2021-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -15240 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących -1724 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.9 2019-12
Eksport 30210 2021-04
Import 45450 2021-04
Dług Zagraniczny 563487 2020-12
Terms of Trade 73.7 2019-12
Rachunek kapitałowy -167 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -2881 2021-02
Transfery Pieniężne od Emigrantów 14016 2020-12
Przyjazdy Turystów 0 2021-06
Rezerwy Złota 677 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 619 2021-01
Automatyczny eksport 25909 2021-03
Indeks Terroryzmu 7.35 2019-12
Dochody z Turystyki 58330 2020-03
Bronie Sprzedaży 151 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.62 2019-12
Budżet Państwa do PKB -9.5 2020-12
Bilans Budżetu -14055 2021-02
Wydatki Rządowe 3551 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 14131 2021-02
Wydatki Budżetu Państwa 28186 2021-02
Rating Kredytowy 56 2021-05
Wydatków Rządowych W Pkb 13.21 2019-12
Wydatki Wojskowe 70794 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 24 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 114 2021-03
Przemysłowy PMI 55.5 2021-04
PMI dla Usług 54 2021-04
Produkcja Przemysłowa -3.6 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -5 2021-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.7 2021-02
Zmiany Zapasów 408 2020-12
Produkcja Samochodów 202645 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 194780 2021-03
Szybkość Internetu 6492 2017-03
Adresy IP 9378846 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 66.6 2020-12
Produkcja Cementu 32874 2021-03
Index Konkurencyjności 61.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 68 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.4 2021-04
Indeks Percepcji Korupcji 40 2020-12
Ranking Korupcji 86 2020-12
Wzrost depozytów 10.3 2021-04
Łatwość Prowadzenia Biznesu 63 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 101415 2021-02
Produkcja w Górnictwie -5.5 2021-02
Produkcja Stali 10000 2021-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 1570 2021-03

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 52 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 21217 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 199689740 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.8 2021-04
Cena Benzyny 1.21 2021-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 37.3 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 101 2020-09
Produkcja Budowlana 6.8 2021-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indie - Wskaźniki ekonomiczne.