INDIE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.9 2018-06
Stopa Bezrobocia 3.52 2017-12
Inflacja 3.77 2018-09
Stopa Procentowa 6.5 2018-10
Bilans Handlowy -13980 2018-09
Dług Publiczny do PKB 68.7 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 73.44 2018-10
Indeks Giełdowy 34149 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.92 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.9 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.2 % 2018-06
PKB 2597 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 33740 Inr Billion 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 12865461 INR - dziesiątki milionów 2017-12
Środki Trwałe Brutto 10652 Inr Billion 2018-06
Pkb Per Capita 1964 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 6427 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 4197 Inr Billion 2018-06
Budownictwo w PKB 2491 Inr Billion 2018-06
Przemysł w PKB 5691 Inr Billion 2018-06
Górnictwo w PKB 1010 Inr Billion 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 3922 Inr Billion 2018-06
Media w PKB 714 Inr Billion 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.52 % 2017-12
Pracujący 29650 Tysiąc 2012-12
Bezrobotni Zarejestrowani 44.85 Milion 2016-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.5 % 2013-12
Populacja 1284 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 17400 Inr / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 11000 Inr / Miesiąc 2017-12
Przeciętne Wynagrodzenia 272 Inr / Dzień 2014-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 44000 Inr / Miesiąc 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 347 Inr / Dzień 2014-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10300 Inr / Miesiąc 2017-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.9 % 2013-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.77 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 140 Punkty Indeksowe 2018-09
Deflator Pkb 129 Punkty Indeksowe 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 121 Punkty Indeksowe 2018-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.13 % 2018-09
Wskaźnik Cen Importowych 376 Punkty Indeksowe 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 513 Punkty Indeksowe 2018-12
Inflacja Żywności 0.51 % 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 145 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 126 Punkty Indeksowe 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.07 % 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 % 2018-10
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 % 2018-10
Stopa Międzybankowa 6.94 % 2018-10
Podaż Pieniądza M1 32136 Inr Billion 2018-08
Podaż Pieniądza M2 33060 Inr Billion 2018-09
Podaż Pieniądza M3 142222 Inr Billion 2018-09
Bilans Banku Centralnego 18505 INR - miliardy 2018-09
Rezerwy Walutowe 394470 W Mln Usd 2018-10
Tempo Wzrostu Kredytów 12.5 % 2018-09
Stopa Reverse Repo 6.25 % 2018-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -13980 W Mln Usd 2018-09
Eksport 27950 W Mln Usd 2018-09
Import 41930 W Mln Usd 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących -15807 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 % 2017-12
Dług Zagraniczny 514395 W Mln Usd 2018-06
Terms of Trade 73.3 Punkty Indeksowe 2018-12
Rachunek kapitałowy 17.43 W Mln Usd 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1898 W Mln Usd 2018-08
Transfery Pieniężne od Emigrantów 12639 W Mln Usd 2018-06
Przyjazdy Turystów 719121 2018-09
Rezerwy Złota 573 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 718 BBL/D/1K 2018-06
Indeks Terroryzmu 7.53 2016-12
Bronie Sprzedaży 56 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 68.7 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.53 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -5913 Inr Billion 2018-08
Wydatki Rządowe 3972 Inr Billion 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 4796 Inr Billion 2018-08
Wydatki Budżetu Państwa 10709 Inr Billion 2018-08
Rating Kredytowy 47.56
Wydatków Rządowych W Pkb 12.74 % of GDP 2017-12
Wydatki Wojskowe 59757 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 64.9 Punkty Indeksowe 2018-06
Przemysłowy PMI 52.2 2018-09
PMI dla Usług 50.9 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa 4.3 % 2018-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.4 % 2018-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.6 % 2018-08
Zmiany Zapasów 237 Inr Billion 2018-06
Produkcja Samochodów 251411 Jednostki 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 263059 2018-09
Szybkość Internetu 6492 KBps 2017-03
Adresy IP 9378846 IP 2017-03
Produkcja Cementu 25657 Tysiące Ton 2018-08
Index Konkurencyjności 62.02 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 58 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.6 2018-09
Indeks Percepcji Korupcji 40 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 81 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 100 2017-12
Produkcja w Górnictwie -0.4 % 2018-08
Produkcja Stali 8839 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 97 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 18527 Inr Billion 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 169623970 Inr - Milion 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 26099 Inr Billion 2016-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.45 % 2018-10
Cena Benzyny 1.14 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 11.4 % of GDP 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 148 Punkty Indeksowe 2018-03
Produkcja Budowlana 4.2 % 2018-08
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34.61 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 24 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 6.3 mm 2015-12
Temperatura 18.62 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indie - Wskaźniki ekonomiczne.