Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 70.96 2019-12
Indeks Giełdowy 41023 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.79 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2019-09
Stopa Bezrobocia 8.5 2019-10
Inflacja 5.54 2019-11
Stopa Procentowa 5.15 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 2019-12
Bilans Handlowy -12120 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -14316 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 68.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.42 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 113 2019-09
Przemysłowy PMI 51.2 2019-11
PMI dla Usług 52.7 2019-11
Optymizm Konsumentów 89.4 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2019-09
PKB 2726 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 35993 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 13954956 2018-12
Środki Trwałe Brutto 11277 2019-09
Pkb Per Capita 2104 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 6899 2018-12
Rolnictwo w PKB 3652 2019-09
Budownictwo w PKB 2621 2019-09
Przemysł w PKB 5766 2019-09
Górnictwo w PKB 728 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 4674 2019-09
Media w PKB 766 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.5 2019-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 49.8 2018-12
Populacja 1298 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 46.8 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 19400 2018-12
Koszty Utrzymania 10300 2018-12
Płaca Minimalna 176 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 272 2014-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 43200 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 347 2014-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10900 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.7 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.54 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 149 2019-11
Deflator Pkb 135 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 122 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.16 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 376 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 513 2018-12
Inflacja Żywności 10.01 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 154 2019-11
Cpi Transport 127 2019-11
Oczekiwania inflacyjne 8.1 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.95 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.15 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4 2019-12
Stopa Międzybankowa 4.89 2019-12
Podaż Pieniądza M1 36706 2019-10
Podaż Pieniądza M2 37911 2019-11
Podaż Pieniądza M3 159903 2019-11
Bilans Banku Centralnego 20321 2019-11
Rezerwy Walutowe 453420 2019-12
Tempo Wzrostu Kredytów 8 2019-11
Stopa Reverse Repo 4.9 2019-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -12120 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -14316 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2018-12
Eksport 25980 2019-11
Import 38110 2019-11
Dług Zagraniczny 557438 2019-06
Terms of Trade 73.3 2018-12
Rachunek kapitałowy -824 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2155 2019-10
Transfery Pieniężne od Emigrantów 14642 2019-06
Przyjazdy Turystów 944233 2019-10
Rezerwy Złota 618 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 662 2019-08
Indeks Terroryzmu 7.52 2018-12
Bronie Sprzedaży 46 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 68.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.42 2018-12
Bilans Budżetu -7204 2019-10
Wydatki Rządowe 4726 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 9345 2019-10
Wydatki Budżetu Państwa 16549 2019-10
Rating Kredytowy 57 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 13.04 2018-12
Wydatki Wojskowe 66578 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 24 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 113 2019-09
Przemysłowy PMI 51.2 2019-11
PMI dla Usług 52.7 2019-11
Produkcja Przemysłowa -3.8 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.7 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.1 2019-10
Zmiany Zapasów 391 2019-09
Produkcja Samochodów 181889 2019-11
Rejestracje nowych samochodów 210687 2019-11
Szybkość Internetu 6492 2017-03
Adresy IP 9378846 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 73.6 2019-06
Produkcja Cementu 26195 2019-10
Index Konkurencyjności 61.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 68 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.7 2019-11
Indeks Percepcji Korupcji 41 2018-12
Ranking Korupcji 78 2018-12
Wzrost depozytów 9.7 2019-11
Łatwość Prowadzenia Biznesu 63 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 266308 2017-12
Produkcja w Górnictwie -8 2019-10
Produkcja Stali 9089 2019-10
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 1792415 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 89.4 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 20274 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 192817450 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.4 2019-11
Cena Benzyny 1.03 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 11.6 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103 2019-03
Produkcja Budowlana -5.8 2019-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indie - Wskaźniki ekonomiczne.