Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 75.18 2020-07
Indeks Giełdowy 36594 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.76 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2020-03
Stopa Bezrobocia 11 2020-06
Inflacja 5.84 2020-03
Stopa Procentowa 4 2020-07
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3 2020-07
Bilans Handlowy -3150 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 584 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 69.62 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.59 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 105 2020-03
Przemysłowy PMI 47.2 2020-06
PMI dla Usług 33.7 2020-06
Optymizm Konsumentów 83.7 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 2020-12
Przypadki koronawirusa 820916 2020-07
Śmierć koronawirusa 22123 2020-07
Odzyskany koronawirus 495515 2020-07
Łóżka szpitalne 0.53 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2020-03
PKB 2875 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 38036 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 14522931 2019-12
Środki Trwałe Brutto 10943 2020-03
Pkb Per Capita 2169 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 6754 2019-12
Rolnictwo w PKB 5306 2020-03
Budownictwo w PKB 2670 2020-03
Przemysł w PKB 6057 2020-03
Górnictwo w PKB 1093 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 4816 2020-03
Media w PKB 749 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 49.8 2018-12
Populacja 1312 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 46.8 2018-12
Płaca Minimalna 178 2020-01
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.7 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.84 2020-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 149 2020-03
Deflator Pkb 139 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.21 2020-05
Wskaźnik Cen Importowych 376 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 513 2018-12
Inflacja Żywności 9.28 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 156 2020-05
Cpi Transport 130 2020-03
Oczekiwania inflacyjne 10.2 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.34 2020-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4 2020-07
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3 2020-07
Stopa Międzybankowa 3.14 2020-07
Podaż Pieniądza M1 40462 2020-04
Podaż Pieniądza M2 43310 2020-06
Podaż Pieniądza M3 173942 2020-06
Bilans Banku Centralnego 26395 2020-05
Rezerwy Walutowe 513254 2020-07
Tempo Wzrostu Kredytów 6.2 2020-06
Stopa Reverse Repo 3.35 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3150 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 584 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.9 2019-12
Eksport 19050 2020-05
Import 22200 2020-05
Dług Zagraniczny 558548 2020-03
Terms of Trade 73.3 2018-12
Rachunek kapitałowy -19.36 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1366 2020-04
Transfery Pieniężne od Emigrantów 14891 2020-03
Przyjazdy Turystów 328462 2020-03
Rezerwy Złota 642 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 649 2020-03
Automatyczny eksport 286032 2020-03
Indeks Terroryzmu 7.52 2018-12
Dochody z Turystyki 58330 2020-03
Bronie Sprzedaży 46 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.62 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.59 2019-12
Bilans Budżetu -4663 2020-05
Wydatki Rządowe 3807 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 455 2020-05
Wydatki Budżetu Państwa 5118 2020-05
Rating Kredytowy 56 2020-07
Wydatków Rządowych W Pkb 13.21 2019-12
Wydatki Wojskowe 66578 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 24 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 105 2020-03
Przemysłowy PMI 47.2 2020-06
PMI dla Usług 33.7 2020-06
Produkcja Przemysłowa -18.3 2020-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -10 2020-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach -22.4 2020-03
Zmiany Zapasów 704 2020-03
Produkcja Samochodów 14072 2020-05
Rejestracje nowych samochodów 27441 2020-05
Szybkość Internetu 6492 2017-03
Adresy IP 9378846 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 68.6 2019-12
Produkcja Cementu 22210 2020-05
Index Konkurencyjności 61.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 68 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 37.8 2020-06
Indeks Percepcji Korupcji 41 2019-12
Ranking Korupcji 80 2019-12
Wzrost depozytów 11 2020-06
Łatwość Prowadzenia Biznesu 63 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 266308 2017-12
Produkcja w Górnictwie -1.4 2020-03
Produkcja Stali 5767 2020-05
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 1048263 2020-03

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 83.7 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 21251 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 206752290 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9 2020-06
Cena Benzyny 1.01 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 12.2 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 114 2019-09
Produkcja Budowlana -23.4 2020-05

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 820916 2020-07
Śmierć koronawirusa 22123 2020-07
Odzyskany koronawirus 495515 2020-07
Łóżka szpitalne 0.53 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indie - Wskaźniki ekonomiczne.