Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 73.18 2021-03
Indeks Giełdowy 50405 2021-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.23 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 21.9 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2020-12
Stopa Bezrobocia 6.5 2021-01
Inflacja 4.06 2021-01
Stopa Procentowa 4 2021-02
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3 2021-03
Bilans Handlowy -12880 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 15531 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 69.62 2019-12
Budżet Państwa do PKB -9.5 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 114 2021-03
Przemysłowy PMI 57.5 2021-02
PMI dla Usług 55.3 2021-02
Optymizm Konsumentów 52 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 2020-12
Przypadki koronawirusa 11192088 2021-03
Śmierć koronawirusa 157656 2021-03
Odzyskany koronawirus 10839894 2021-03
Łóżka szpitalne 0.53 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 21.9 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2020-12
PKB 2869 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 36223 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 13280223 2020-12
Środki Trwałe Brutto 11940 2020-12
Pkb Per Capita 2169 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 6754 2019-12
Rolnictwo w PKB 6364 2020-12
Budownictwo w PKB 2730 2020-12
Przemysł w PKB 5556 2020-12
Górnictwo w PKB 728 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 4499 2020-12
Media w PKB 757 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.5 2021-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 49.8 2018-12
Populacja 1312 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 46.8 2018-12
Płaca Minimalna 178 2021-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.7 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.06 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 156 2021-01
Deflator Pkb 146 2021-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 126 2021-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.03 2021-01
Wskaźnik Cen Importowych 402 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 569 2019-12
Inflacja Żywności 1.89 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 159 2021-01
Cpi Transport 143 2021-01
Oczekiwania inflacyjne 10.1 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.63 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4 2021-02
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3 2021-03
Stopa Międzybankowa 3.17 2021-02
Podaż Pieniądza M1 44099 2020-12
Podaż Pieniądza M2 46128 2021-01
Podaż Pieniądza M3 184197 2021-02
Bilans Banku Centralnego 29532 2021-01
Rezerwy Walutowe 584550 2021-02
Tempo Wzrostu Kredytów 6.6 2021-02
Stopa Reverse Repo 3.35 2021-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -12880 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 15531 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.9 2019-12
Eksport 27670 2021-02
Import 40550 2021-02
Dług Zagraniczny 556243 2020-09
Terms of Trade 73.7 2019-12
Rachunek kapitałowy -87.28 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6526 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 13951 2020-09
Przyjazdy Turystów 328462 2020-03
Rezerwy Złota 677 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 618 2020-11
Automatyczny eksport 24991 2021-01
Indeks Terroryzmu 7.35 2019-12
Dochody z Turystyki 58330 2020-03
Bronie Sprzedaży 46 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.62 2019-12
Budżet Państwa do PKB -9.5 2020-12
Bilans Budżetu -12340 2021-01
Wydatki Rządowe 3551 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 12833 2021-01
Wydatki Budżetu Państwa 25173 2021-01
Rating Kredytowy 56 2021-03
Wydatków Rządowych W Pkb 13.21 2019-12
Wydatki Wojskowe 66578 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 24 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 114 2021-03
Przemysłowy PMI 57.5 2021-02
PMI dla Usług 55.3 2021-02
Produkcja Przemysłowa 1 2020-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7.8 2020-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.6 2020-12
Zmiany Zapasów 408 2020-12
Produkcja Samochodów 185416 2021-01
Rejestracje nowych samochodów 190183 2021-01
Szybkość Internetu 6492 2017-03
Adresy IP 9378846 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 47.3 2020-06
Produkcja Cementu 29553 2021-01
Index Konkurencyjności 61.36 2019-12
Ranking Konkurencyjności 68 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 57.3 2021-02
Indeks Percepcji Korupcji 40 2020-12
Ranking Korupcji 86 2020-12
Wzrost depozytów 11.8 2021-02
Łatwość Prowadzenia Biznesu 63 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 356100 2018-12
Produkcja w Górnictwie -4.8 2020-12
Produkcja Stali 10000 2021-01
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 1532 2021-01

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 52 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 21217 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 199689740 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.8 2021-02
Cena Benzyny 1.21 2021-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 37.3 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 107 2020-06
Produkcja Budowlana 0.1 2021-01

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 11192088 2021-03
Śmierć koronawirusa 157656 2021-03
Odzyskany koronawirus 10839894 2021-03
Łóżka szpitalne 0.53 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Indie - Wskaźniki ekonomiczne.