Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 5.3 2020-05
Indeks Giełdowy 86665 2020-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.06 2020-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-12
Stopa Bezrobocia 12.2 2020-03
Inflacja 2.4 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.31 2020-04
Stopa Procentowa 3 2020-05
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2020-04
Bilans Handlowy 6702 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących 3840 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 75.79 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.9 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 34.7 2020-05
Przemysłowy PMI 36 2020-04
PMI dla Usług 27.4 2020-04
Optymizm Konsumentów 47.3 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.5 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 34 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2020-12
Przypadki koronawirusa 391222 2020-05
Śmierć koronawirusa 24512 2020-05
Odzyskany koronawirus 158593 2020-05
Łóżka szpitalne 2.3 2012-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-12
PKB 2020 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 302109 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 1840603 2019-12
Środki Trwałe Brutto 280576 2019-12
Pkb Per Capita 11026 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 14283 2018-12
Rolnictwo w PKB 13754 2019-12
Budownictwo w PKB 13748 2019-12
Przemysł w PKB 30267 2019-12
Górnictwo w PKB 2849 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 39869 2019-12
Usługi w PKB 186025 2019-12
Transport w PKB 8663 2019-12
Media w PKB 6775 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.2 2020-03
Pracujący 92.22 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 12.85 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61 2020-03
Koszty Pracy 123 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 2398 2020-03
Płaca Minimalna 1045 2020-05
Populacja 210 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 53.5 2020-03
Koszty Utrzymania Rodziny 2360 2018-12
Koszty Utrzymania 1390 2018-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem -307 2019-12
Wydajność 123 2020-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4730 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 2407 2020-02
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1440 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.31 2020-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5332 2020-04
Inflacja Bazowa 2.52 2020-04
Deflator Pkb 4.2 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 846 2020-04
Wskaźnik Cen Importowych 122 2020-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 111 2020-03
Inflacja Żywności 4.87 2020-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 9126 2020-04
Cpi Transport 4903 2020-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.7 2020-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3 2020-05
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2020-04
Podaż Pieniądza M0 336684 2020-04
Podaż Pieniądza M1 473291 2020-05
Podaż Pieniądza M2 3178117 2020-03
Podaż Pieniądza M3 6852588 2020-03
Bilans Banków 6877782 2020-01
Rezerwy Walutowe 339317 2020-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 556847 2020-03
Stopa Depozytowa 2.55 2020-04
Bilans Banku Centralnego 3855260010 2020-03
Stopa Międzybankowa 3.98 2020-05
Tempo Wzrostu Kredytów 2.9 2020-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6702 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących 3840 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.7 2019-12
Eksport 18312 2020-04
Import 11611 2020-04
Dług Zagraniczny 633825 2020-06
Terms of Trade 110 2020-03
Rachunek kapitałowy 4119 2020-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 234 2020-04
Transfery Pieniężne od Emigrantów 205 2020-02
Rezerwy Złota 67.4 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 3168 2020-01
Indeks Terroryzmu 2.53 2018-12
Przyjazdy Turystów 6621 2018-12
Bronie Sprzedaży 111 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 75.79 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.9 2019-12
Bilans Budżetu -79699 2020-03
Wydatki Rządowe 112886 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 101150 2020-04
Rating Kredytowy 42 2020-05
Dług Publiczny 5758363 2020-03
Wydatki Wojskowe 30769 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 34.7 2020-05
Przemysłowy PMI 36 2020-04
PMI dla Usług 27.4 2020-04
Zbiorczy Wskaźnik PMI 26.5 2020-04
Produkcja Przemysłowa -3.8 2020-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -9.1 2020-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.2 2020-03
Stopa Utylizacji Surowców 78.7 2020-02
Zmiany Zapasów -43973 2019-12
Produkcja Samochodów 1847 2020-04
Rejestracje nowych samochodów 56 2020-04
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 39498 2020-04
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -5.9 2020-03
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 34.9 2020-04
Szybkość Internetu 6819 2017-03
Adresy IP 26855780 2017-03
Index Konkurencyjności 60.93 2019-12
Ranking Konkurencyjności 71 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2019-12
Ranking Korupcji 106 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 124 2019-12
Produkcja w Górnictwie -0.5 2020-03
Produkcja Stali 1811 2020-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 47.3 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.5 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.2 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 1239127 2019-12
Kredyt Konsumencki 2051284 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3374864 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 46.12 2020-03
Cena Benzyny 0.72 2020-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 30.4 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 130 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 391222 2020-05
Śmierć koronawirusa 24512 2020-05
Odzyskany koronawirus 158593 2020-05
Łóżka szpitalne 2.3 2012-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.