BRAZYLIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2018-03
Stopa Bezrobocia 12.7 2018-05
Inflacja 4.39 2018-06
Stopa Procentowa 6.5 2018-06
Bilans Handlowy 5882 2018-06
Dług Publiczny do PKB 74.04 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.86 2018-07
Indeks Giełdowy 76653 Punkty 2018-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 11.35 % 2018-07
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 % 2018-03
PKB 2056 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 288865 Brl Million 2018-03
Produkt Narodowy Brutto 1617026 Brl Million 2018-03
Środki Trwałe Brutto 263155 Brl Million 2018-03
Pkb Per Capita 10889 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 14103 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 24333 Brl Million 2018-03
Budownictwo w PKB 15022 Brl Million 2018-03
Przemysł w PKB 27913 Brl Million 2018-03
Górnictwo w PKB 2427 Brl Million 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 39374 Brl Million 2018-03
Usługi w PKB 172296 Brl Million 2018-03
Transport w PKB 7953 Brl Million 2018-03
Media w PKB 6707 Brl Million 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.7 % 2018-05
Pracujący 90.89 Milion 2018-05
Bezrobotni Zarejestrowani 13.24 Milion 2018-05
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.6 % 2018-03
Koszty Pracy 106 Punkty Indeksowe 2018-05
Przeciętne Wynagrodzenia 2187 Brl / Miesiąc 2018-05
Płaca Minimalna 954 Brl / Miesiąc 2018-07
Populacja 208 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 53.6 % 2018-05
Koszty Utrzymania Rodziny 2380 Brl / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 1450 Brl / Miesiąc 2017-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 33.66 Tysiąc 2018-05
Wydajność 106 Punkty Indeksowe 2018-05
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4280 Brl / Miesiąc 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 2199 Brl / Miesiąc 2018-02
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1310 Brl / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.39 % 2018-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.26 % 2018-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5044 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Bazowa 3.26 % 2018-06
Deflator Pkb 3.8 % 2017-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 742 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Importowych 131 Punkty Indeksowe 2018-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 122 Punkty Indeksowe 2018-05
Inflacja Żywności 1.05 % 2018-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 8648 Punkty Indeksowe 2018-06
Cpi Transport 4875 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.4 % 2018-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 % 2018-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 25 % 2018-06
Podaż Pieniądza M0 269828 Brl Million 2018-06
Podaż Pieniądza M1 334401 Brl Million 2018-06
Podaż Pieniądza M2 2529760 Brl Million 2018-05
Podaż Pieniądza M3 5964814 Brl Million 2018-05
Bilans Banków 5920109 Brl Million 2017-12
Rezerwy Walutowe 379500 W Mln Usd 2018-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 680499 Brl Million 2018-05
Stopa Depozytowa 8.51 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 3367787519 BRL Tysiąc 2018-05
Tempo Wzrostu Kredytów 0.5 % 2018-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5882 W Mln Usd 2018-06
Eksport 20202 W Mln Usd 2018-06
Import 14320 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących 729 W Mln Usd 2018-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.48 % 2017-12
Dług Zagraniczny 673910 W Mln Usd 2018-03
Terms of Trade 107 Punkty Indeksowe 2018-05
Rachunek kapitałowy 1192 W Mln Usd 2018-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2978 W Mln Usd 2018-05
Transfery Pieniężne od Emigrantów 241 W Mln Usd 2018-05
Rezerwy Złota 67.3 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 2557 BBL/D/1K 2018-03
Indeks Terroryzmu 1.57 2016-12
Przyjazdy Turystów 6578 Tysiąc 2016-12
Bronie Sprzedaży 45 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 74.04 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -7.8 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -47900 Brl Million 2018-05
Wydatki Rządowe 102283 Brl Million 2018-05
Dochody Budżetu Państwa 106190 Brl Million 2018-05
Rating Kredytowy 34.34
Dług Publiczny 5133268 Brl Million 2018-05
Wydatki Wojskowe 25751 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 49.6 Punkty Indeksowe 2018-06
Przemysłowy PMI 49.8 2018-06
PMI dla Usług 47 Punkty Indeksowe 2018-06
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47 INDEKS 2018-06
Produkcja Przemysłowa -6.6 % 2018-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -10.9 % 2018-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.8 % 2018-05
Stopa Utylizacji Surowców 75.9 % 2018-05
Zmiany Zapasów 24312 Brl Million 2018-03
Produkcja Samochodów 256305 Jednostki 2018-06
Rejestracje nowych samochodów 202 Tysiąc 2018-06
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 163517 2018-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -3.34 % 2018-05
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 47.9 2018-06
Szybkość Internetu 6819 KBps 2017-03
Adresy IP 26855780 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 4.14 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 80 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 96 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 125 2017-12
Produkcja w Górnictwie 1.9 % 2018-05
Produkcja Stali 2678 Tysięcy Ton 2018-05
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 98.3 Punkty Indeksowe 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.6 % 2018-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.7 % 2018-05
Wydatki Konsumpcyjne 1046311 Brl Million 2018-03
Kredyt Konsumencki 1687096 Brl Million 2018-05
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2886644 Brl Million 2018-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 53.79 % 2018-05
Cena Benzyny 1.15 Usd / Litr 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 24.7 Procent 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129 Punkty Indeksowe 2018-05
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Temperatura 24.74 celsius 2013-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.