Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.14 2019-09
Indeks Giełdowy 105526 2019-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.08 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2019-06
Stopa Bezrobocia 11.8 2019-07
Inflacja 3.43 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.11 2019-08
Stopa Procentowa 5.5 2019-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2019-08
Bilans Handlowy 3280 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -9035 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.77 2018-12
Dług Publiczny do PKB 77.22 2018-12
Budżet Państwa do PKB -7.1 2018-12
Koniunktura w przemyśle 59.4 2019-09
Przemysłowy PMI 52.5 2019-08
PMI dla Usług 51.4 2019-08
Optymizm Konsumentów 47 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 2019-07
Podatek Dochodowy Firmy 34 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2019-06
PKB 1869 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 296244 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 1750128 2019-06
Środki Trwałe Brutto 282666 2019-06
Pkb Per Capita 11026 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 14283 2018-12
Rolnictwo w PKB 22227 2019-06
Budownictwo w PKB 13831 2019-06
Przemysł w PKB 29822 2019-06
Górnictwo w PKB 2343 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 39921 2019-06
Usługi w PKB 179131 2019-06
Transport w PKB 8248 2019-06
Media w PKB 6825 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.8 2019-07
Pracujący 93.58 2019-07
Bezrobotni Zarejestrowani 12.57 2019-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.1 2019-07
Koszty Pracy 118 2019-07
Przeciętne Wynagrodzenia 2286 2019-07
Płaca Minimalna 998 2019-09
Populacja 208 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 54.7 2019-07
Koszty Utrzymania Rodziny 2360 2018-12
Koszty Utrzymania 1390 2018-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 43.82 2019-07
Wydajność 118 2019-07
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4730 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 2285 2019-07
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1440 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.43 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.11 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5230 2019-08
Inflacja Bazowa 3.38 2019-08
Deflator Pkb 3 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 787 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 131 2019-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 117 2019-07
Inflacja Żywności 4.12 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 9196 2019-08
Cpi Transport 4964 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.5 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.5 2019-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2019-08
Podaż Pieniądza M0 282617 2019-08
Podaż Pieniądza M1 370035 2019-08
Podaż Pieniądza M2 2882185 2019-07
Podaż Pieniądza M3 6521269 2019-07
Bilans Banków 6413995 2019-05
Rezerwy Walutowe 386478 2019-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 588597 2019-07
Stopa Depozytowa 5.93 2019-06
Bilans Banku Centralnego 3556330975 2019-06
Stopa Międzybankowa 5.45 2019-09
Tempo Wzrostu Kredytów -0.2 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3280 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -9035 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.77 2018-12
Eksport 18853 2019-08
Import 15569 2019-08
Dług Zagraniczny 689501 2019-06
Terms of Trade 112 2019-07
Rachunek kapitałowy -8214 2019-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 7658 2019-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 211 2019-06
Rezerwy Złota 67.36 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 2731 2019-05
Indeks Terroryzmu 1.39 2017-12
Przyjazdy Turystów 6621 2018-12
Bronie Sprzedaży 111 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 77.22 2018-12
Budżet Państwa do PKB -7.1 2018-12
Bilans Budżetu -30263 2019-07
Wydatki Rządowe 120212 2019-07
Dochody Budżetu Państwa 137735 2019-07
Rating Kredytowy 34.34
Dług Publiczny 5540965 2019-07
Wydatki Wojskowe 30769 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 59.4 2019-09
Przemysłowy PMI 52.5 2019-08
PMI dla Usług 51.4 2019-08
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.9 2019-08
Produkcja Przemysłowa -2.5 2019-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.7 2019-07
Stopa Utylizacji Surowców 77.7 2019-07
Zmiany Zapasów -776 2019-06
Produkcja Samochodów 269809 2019-08
Rejestracje nowych samochodów 243 2019-08
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 195927 2019-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.16 2019-07
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 58.8 2019-08
Szybkość Internetu 6819 2017-03
Adresy IP 26855780 2017-03
Index Konkurencyjności 59.51 2018-12
Ranking Konkurencyjności 72 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 109 2018-12
Produkcja w Górnictwie -8.8 2019-07
Produkcja Stali 2449 2019-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 47 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.3 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 1133226 2019-06
Kredyt Konsumencki 1889291 2019-07
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3101003 2019-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 52.22 2019-07
Cena Benzyny 1.14 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 28.2 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 130 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.