Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.21 2020-01
Indeks Giełdowy 114482 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.73 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-09
Stopa Bezrobocia 11.2 2019-11
Inflacja 4.31 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.15 2019-12
Stopa Procentowa 4.5 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2019-12
Bilans Handlowy 5599 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -5691 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.77 2018-12
Dług Publiczny do PKB 77.22 2018-12
Budżet Państwa do PKB -7.1 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 65.3 2020-01
Przemysłowy PMI 50.2 2019-12
PMI dla Usług 51 2019-12
Optymizm Konsumentów 47.3 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 34 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-09
PKB 1869 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 305146 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 1789953 2019-09
Środki Trwałe Brutto 299569 2019-09
Pkb Per Capita 11026 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 14283 2018-12
Rolnictwo w PKB 19674 2019-09
Budownictwo w PKB 14282 2019-09
Przemysł w PKB 32266 2019-09
Górnictwo w PKB 2827 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 39927 2019-09
Usługi w PKB 183635 2019-09
Transport w PKB 8719 2019-09
Media w PKB 6551 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.2 2019-11
Pracujący 94.42 2019-11
Bezrobotni Zarejestrowani 11.86 2019-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62 2019-11
Koszty Pracy 99.31 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 2332 2019-11
Płaca Minimalna 998 2019-12
Populacja 208 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 55.1 2019-11
Koszty Utrzymania Rodziny 2360 2018-12
Koszty Utrzymania 1390 2018-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem -307 2019-12
Wydajność 99.31 2019-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4730 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 2282 2019-10
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1440 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.31 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.15 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5320 2019-12
Inflacja Bazowa 3.41 2019-12
Deflator Pkb 3 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 827 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 123 2019-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 114 2019-10
Inflacja Żywności 6.36 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 9131 2019-12
Cpi Transport 5060 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.3 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2019-12
Podaż Pieniądza M0 316587 2019-12
Podaż Pieniądza M1 434633 2019-12
Podaż Pieniądza M2 2999376 2019-11
Podaż Pieniądza M3 6695727 2019-11
Bilans Banków 6629894 2019-09
Rezerwy Walutowe 356884 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 576076 2019-11
Stopa Depozytowa 3.72 2019-12
Bilans Banku Centralnego 3442882417 2019-10
Stopa Międzybankowa 4.95 2020-01
Tempo Wzrostu Kredytów 1.1 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5599 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -5691 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.77 2018-12
Eksport 18155 2019-12
Import 12555 2019-12
Dług Zagraniczny 668221 2019-12
Terms of Trade 107 2019-10
Rachunek kapitałowy -5779 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 9434 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 262 2019-10
Rezerwy Złota 67.36 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2927 2019-09
Indeks Terroryzmu 2.53 2018-12
Przyjazdy Turystów 6621 2018-12
Bronie Sprzedaży 111 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 77.22 2018-12
Budżet Państwa do PKB -7.1 2018-12
Bilans Budżetu -53157 2019-11
Wydatki Rządowe 118425 2019-11
Dochody Budżetu Państwa 147501 2019-12
Rating Kredytowy 42 2020-01
Dług Publiczny 5602290 2019-11
Wydatki Wojskowe 30769 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 65.3 2020-01
Przemysłowy PMI 50.2 2019-12
PMI dla Usług 51 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.9 2019-12
Produkcja Przemysłowa -1.7 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.2 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.6 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 78.2 2019-11
Zmiany Zapasów 24590 2019-09
Produkcja Samochodów 170500 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 263 2019-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 215348 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.18 2019-11
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 63.4 2020-01
Szybkość Internetu 6819 2017-03
Adresy IP 26855780 2017-03
Index Konkurencyjności 60.93 2019-12
Ranking Konkurencyjności 71 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2019-12
Ranking Korupcji 106 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 124 2019-12
Produkcja w Górnictwie -8.9 2019-11
Produkcja Stali 2604 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 47.3 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.9 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 1188425 2019-09
Kredyt Konsumencki 1969963 2019-11
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3212735 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 50.16 2019-11
Cena Benzyny 1.13 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 28.3 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129 2019-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.