BRAZYLIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2017-09
Stopa Bezrobocia 12 2017-11
Inflacja 2.95 2017-12
Stopa Procentowa 7 2017-12
Bilans Handlowy 4998 2017-12
Dług Publiczny do PKB 69.49 2016-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.2 2018-01
Indeks Giełdowy 81220 Punkty 2018-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.9 % 2018-01
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 % 2017-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 % 2017-09
PKB 1796 W Mld Usd 2016-12
Pkb W Cenach Stałych 295645 Brl Million 2017-09
Produkt Narodowy Brutto 1609209 Brl Million 2017-09
Środki Trwałe Brutto 263924 Brl Million 2017-09
Pkb Per Capita 10826 USD 2016-12
Pkb Per Capita Ppp 14024 USD 2016-12
Rolnictwo w PKB 18335 Brl Million 2017-09
Budownictwo w PKB 15514 Brl Million 2017-09
Przemysł w PKB 31491 Brl Million 2017-09
Górnictwo w PKB 2644 Brl Million 2017-09
Administracja Publiczna w PKB 39977 Brl Million 2017-09
Usługi w PKB 177648 Brl Million 2017-09
Transport w PKB 8427 Brl Million 2017-09
Media w PKB 6435 Brl Million 2017-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12 % 2017-11
Pracujący 91.95 Milion 2017-11
Bezrobotni Zarejestrowani 12.57 Milion 2017-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.9 % 2017-11
Koszty Pracy 122 Punkty Indeksowe 2017-11
Przeciętne Wynagrodzenia 2142 Brl / Miesiąc 2017-11
Płaca Minimalna 937 Brl / Miesiąc 2017-12
Populacja 206 Milion 2016-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2016-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2016-12
Wskaźnik Zatrudnienia 54.4 % 2017-11
Koszty Utrzymania Rodziny 2380 Brl / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 1450 Brl / Miesiąc 2017-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem -12.29 Tysiąc 2017-11
Wydajność 122 Punkty Indeksowe 2017-11
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4280 Brl / Miesiąc 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 2113 Brl / Miesiąc 2017-11
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1310 Brl / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.95 % 2017-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.44 % 2017-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 4916 Punkty Indeksowe 2017-12
Inflacja Bazowa 3.83 % 2017-12
Deflator Pkb 8.3 % 2016-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 694 Punkty Indeksowe 2017-12
Wskaźnik Cen Importowych 127 Punkty Indeksowe 2017-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 115 Punkty Indeksowe 2017-11
Inflacja Żywności -1.87 % 2017-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 8392 Punkty Indeksowe 2017-12
Cpi Transport 4705 Punkty Indeksowe 2017-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.5 % 2017-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7 % 2017-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 45 % 2017-12
Podaż Pieniądza M0 296755 Brl Million 2017-12
Podaż Pieniądza M1 363026 Brl Million 2017-12
Podaż Pieniądza M2 2442263 Brl Million 2017-11
Podaż Pieniądza M3 5742712 Brl Million 2017-11
Bilans Banków 5859155 Brl Million 2017-09
Rezerwy Walutowe 373972 W Mln Usd 2017-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 717988 Brl Million 2017-11
Stopa Depozytowa 12.4 % 2016-12
Bilans Banku Centralnego 3164861703 BRL Tysiąc 2017-11
Tempo Wzrostu Kredytów 0.4 % 2017-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4998 W Mln Usd 2017-12
Eksport 17595 W Mln Usd 2017-12
Import 12598 W Mln Usd 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących -2388 W Mln Usd 2017-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 % 2016-12
Dług Zagraniczny 683699 W Mln Usd 2017-09
Terms of Trade 110 Punkty Indeksowe 2017-11
Rachunek kapitałowy -1805 W Mln Usd 2017-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5020 W Mln Usd 2017-11
Transfery Pieniężne od Emigrantów 194 W Mln Usd 2017-11
Rezerwy Złota 67.29 Ton 2017-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2550 BBL/D/1K 2017-03
Indeks Terroryzmu 1.57 2016-12
Przyjazdy Turystów 6578 Tysiąc 2016-12
Bronie Sprzedaży 109 W Mln Usd 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.49 % 2016-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 % of GDP 2016-12
Bilans Budżetu -30038 Brl Million 2017-11
Wydatki Rządowe 105371 Brl Million 2017-11
Dochody Budżetu Państwa 115089 Brl Million 2017-11
Rating Kredytowy 34.34
Dług Publiczny 4852557 Brl Million 2017-11
Wydatki Wojskowe 22839 W Mln Usd 2016-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 59 Punkty Indeksowe 2018-01
Przemysłowy PMI 52.4 2017-12
PMI dla Usług 47.4 Punkty Indeksowe 2017-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.8 INDEKS 2017-12
Produkcja Przemysłowa 4.7 % 2017-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 % 2017-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.2 % 2017-11
Stopa Utylizacji Surowców 78.3 % 2017-11
Zmiany Zapasów 1437 Brl Million 2017-09
Produkcja Samochodów 213707 Jednostki 2017-12
Rejestracje nowych samochodów 213 Tysiąc 2017-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 171988 2017-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.49 % 2017-11
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 55.9 2018-01
Szybkość Internetu 6819 KBps 2017-03
Adresy IP 26855780 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 4.14 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 80 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 Punkty 2016-12
Ranking Korupcji 79 2016-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 125 2017-12
Produkcja w Górnictwie 1.5 % 2017-11
Produkcja Stali 3030 Tysięcy Ton 2017-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 100 Punkty Indeksowe 2017-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 % 2017-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.9 % 2017-11
Wydatki Konsumpcyjne 1048827 Brl Million 2017-09
Kredyt Konsumencki 1640317 Brl Million 2017-11
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2841767 Brl Million 2017-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 58.12 % 2017-11
Cena Benzyny 1.24 Usd / Litr 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129 Punkty Indeksowe 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 % 2016-12
Podatek od Towarów i Usług 17 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 % 2016-12
Klimat Ostatni okres
Temperatura 24.74 celsius 2013-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.