Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.91 2019-03
Indeks Giełdowy 93830 2019-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.14 2019-03
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2018-12
Stopa Bezrobocia 12 2019-01
Inflacja 3.89 2019-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.43 2019-02
Stopa Procentowa 6.5 2019-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2019-03
Bilans Handlowy 3670 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -1134 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.48 2017-12
Dług Publiczny do PKB 74.04 2017-12
Budżet Państwa do PKB -7.8 2017-12
Koniunktura w przemyśle 61.9 2019-03
Przemysłowy PMI 53.4 2019-02
PMI dla Usług 52.2 2019-02
Optymizm Konsumentów 114 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-01
Podatek Dochodowy Firmy 34 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2018-12
PKB 2056 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 295811 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 1753529 2018-12
Środki Trwałe Brutto 283392 2018-12
Pkb Per Capita 10889 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 14103 2017-12
Rolnictwo w PKB 13121 2018-12
Budownictwo w PKB 14074 2018-12
Przemysł w PKB 29703 2018-12
Górnictwo w PKB 2718 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 39680 2018-12
Usługi w PKB 182391 2018-12
Transport w PKB 8581 2018-12
Media w PKB 6801 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12 2019-01
Pracujący 92.55 2019-01
Bezrobotni Zarejestrowani 12.67 2019-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.6 2019-01
Koszty Pracy 116 2019-01
Przeciętne Wynagrodzenia 2270 2019-01
Płaca Minimalna 998 2019-03
Populacja 208 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 54.2 2019-01
Koszty Utrzymania Rodziny 2360 2018-12
Koszty Utrzymania 1390 2018-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 34.31 2019-01
Wydajność 116 2019-01
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4730 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 2227 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1440 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.89 2019-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.43 2019-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5139 2019-02
Inflacja Bazowa 3.75 2019-02
Deflator Pkb 3 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 766 2019-02
Wskaźnik Cen Importowych 125 2019-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 120 2019-01
Inflacja Żywności 5.37 2019-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 8843 2019-02
Cpi Transport 4887 2019-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.9 2019-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 2019-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2019-03
Podaż Pieniądza M0 290148 2019-02
Podaż Pieniądza M1 373743 2019-02
Podaż Pieniądza M2 2793137 2019-01
Podaż Pieniądza M3 6284751 2019-01
Bilans Banków 6244140 2018-09
Rezerwy Walutowe 378448 2019-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 639629 2019-01
Stopa Depozytowa 8.51 2017-12
Bilans Banku Centralnego 3480346400 2018-12
Tempo Wzrostu Kredytów -0.9 2019-01
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3670 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -1134 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.48 2017-12
Eksport 16293 2019-02
Import 12620 2019-02
Dług Zagraniczny 663801 2019-03
Terms of Trade 104 2019-01
Rachunek kapitałowy -5599 2019-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 8400 2019-02
Transfery Pieniężne od Emigrantów 202 2018-11
Rezerwy Złota 67.4 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 2567 2018-11
Indeks Terroryzmu 1.39 2017-12
Przyjazdy Turystów 6589 2017-12
Bronie Sprzedaży 45 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 74.04 2017-12
Budżet Państwa do PKB -7.8 2017-12
Bilans Budżetu 26044 2019-01
Wydatki Rządowe 106811 2019-01
Dochody Budżetu Państwa 115062 2019-02
Rating Kredytowy 34.34
Dług Publiczny 5302682 2019-01
Wydatki Wojskowe 25751 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 61.9 2019-03
Przemysłowy PMI 53.4 2019-02
PMI dla Usług 52.2 2019-02
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.6 2019-02
Produkcja Przemysłowa -2.6 2019-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.8 2019-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.1 2019-01
Stopa Utylizacji Surowców 78.3 2019-01
Zmiany Zapasów -59238 2018-12
Produkcja Samochodów 257233 2019-02
Rejestracje nowych samochodów 199 2019-02
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 162537 2019-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.41 2019-01
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 60.5 2019-03
Szybkość Internetu 6819 2017-03
Adresy IP 26855780 2017-03
Index Konkurencyjności 59.51 2018-12
Ranking Konkurencyjności 72 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 109 2018-12
Produkcja w Górnictwie 1 2019-01
Produkcja Stali 2933 2019-01
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 114 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.9 2019-01
Wydatki Konsumpcyjne 1157084 2018-12
Kredyt Konsumencki 1806862 2019-01
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3017865 2019-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 51.35 2019-01
Cena Benzyny 1.14 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 27.1 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.