Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 5.27 2021-09
Indeks Giełdowy 110250 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.82 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12.4 2021-06
Stopa Bezrobocia 14.1 2021-06
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 104 2021-09
Inflacja 9.68 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.87 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 222478696 2021-09
Stopa Procentowa 5.25 2021-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2021-08
Bilans Handlowy 7700 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -1584 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.72 2020-12
Dług Publiczny do PKB 88.83 2020-12
Budżet Państwa do PKB -13.4 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 58 2021-09
Przemysłowy PMI 53.6 2021-08
PMI dla Usług 55.1 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 34 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2021-12
Przypadki koronawirusa 21239783 2021-09
Śmierć koronawirusa 590752 2021-09
Odzyskany koronawirus 16779136 2021-09
Łóżka szpitalne 2.3 2012-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12.4 2021-06
PKB 1445 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 300794 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 2106052 2021-06
Środki Trwałe Brutto 390198 2021-06
Pkb Per Capita 10672 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 14064 2020-12
Rolnictwo w PKB 23710 2021-06
Budownictwo w PKB 13316 2021-06
Przemysł w PKB 29976 2021-06
Górnictwo w PKB 2699 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 38134 2021-06
Usługi w PKB 180633 2021-06
Transport w PKB 8260 2021-06
Media w PKB 6912 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 14.1 2021-06
Pracujący 87.79 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 14.44 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.7 2021-06
Koszty Pracy 94.23 2021-07
Przeciętne Wynagrodzenia 2515 2021-06
Płaca Minimalna 1100 2021-09
Populacja 212 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 49.6 2021-06
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 317 2021-07
Wydajność 94.23 2021-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 2434 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 104 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 222478696 2021-09
Przypadki koronawirusa 21239783 2021-09
Śmierć koronawirusa 590752 2021-09
Odzyskany koronawirus 16779136 2021-09
Łóżka szpitalne 2.3 2012-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 9.68 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.87 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5876 2021-08
Inflacja Bazowa 6.1 2021-08
Deflator Pkb 4.8 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 152 2021-07
Wskaźnik Cen Importowych 122 2021-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2021-07
Inflacja Żywności 13.94 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 10278 2021-08
Cpi Transport 5718 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 36.8 2021-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.25 2021-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2021-08
Podaż Pieniądza M0 406329 2021-08
Podaż Pieniądza M1 614206 2021-08
Podaż Pieniądza M2 4087721 2021-07
Podaż Pieniądza M3 8426368 2021-07
Bilans Banków 8526314 2021-06
Rezerwy Walutowe 370395 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 677258 2021-07
Stopa Depozytowa 3.14 2021-07
Bilans Banku Centralnego 3920330117 2021-06
Stopa Międzybankowa 2.65 2021-09
Tempo Wzrostu Kredytów 1.2 2021-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 7700 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -1584 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.72 2020-12
Eksport 27212 2021-08
Import 19547 2021-08
Dług Zagraniczny 636720 2021-06
Terms of Trade 120 2021-07
Rachunek kapitałowy -1726 2021-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6100 2021-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 312 2021-07
Rezerwy Złota 121 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 2932 2021-05
Indeks Terroryzmu 2.44 2019-12
Przyjazdy Turystów 6353 2019-12
Bronie Sprzedaży 170 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 88.83 2020-12
Budżet Państwa do PKB -13.4 2020-12
Bilans Budżetu -55403 2021-07
Wydatki Rządowe 158957 2021-07
Dochody Budżetu Państwa 171270 2021-07
Rating Kredytowy 42 2021-09
Dług Publiczny 6797928 2021-07
Wydatki Wojskowe 25101 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 45.7 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 31.7 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 58 2021-09
Przemysłowy PMI 53.6 2021-08
PMI dla Usług 55.1 2021-08
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.6 2021-08
Produkcja Przemysłowa 1.2 2021-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.3 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.8 2021-07
Stopa Utylizacji Surowców 82.3 2021-07
Zmiany Zapasów -24256 2021-06
Produkcja Samochodów 164027 2021-08
Rejestracje nowych samochodów 173 2021-08
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 119813 2021-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.6 2021-07
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 61.7 2021-08
Szybkość Internetu 6819 2017-03
Adresy IP 26855780 2017-03
Index Konkurencyjności 60.93 2019-12
Ranking Konkurencyjności 71 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 38 2020-12
Ranking Korupcji 94 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 124 2019-12
Produkcja w Górnictwie -2.7 2021-07
Produkcja Stali 3000 2021-07

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.7 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 1253218 2021-06
Kredyt Konsumencki 2435668 2021-07
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4064928 2021-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 39.81 2021-07
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 81.8 2021-08
Cena Benzyny 1.15 2021-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 36.9 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 138 2021-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.