Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.75 2019-01
Indeks Giełdowy 96097 2019-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.13 2019-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2018-09
Stopa Bezrobocia 11.6 2018-11
Inflacja 3.75 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.15 2018-12
Stopa Procentowa 6.5 2018-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2018-12
Bilans Handlowy 6639 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -795 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.48 2017-12
Dług Publiczny do PKB 74.04 2017-12
Budżet Państwa do PKB -7.8 2017-12
Koniunktura w przemyśle 63.8 2018-12
Przemysłowy PMI 52.6 2018-12
PMI dla Usług 51.9 2018-12
Optymizm Konsumentów 114 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.9 2018-11
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2018-09
PKB 2056 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 299801 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 1683526 2018-09
Środki Trwałe Brutto 289188 2018-09
Pkb Per Capita 10889 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 14103 2017-12
Rolnictwo w PKB 18536 2018-09
Budownictwo w PKB 14112 2018-09
Przemysł w PKB 32190 2018-09
Górnictwo w PKB 2699 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 40058 2018-09
Usługi w PKB 180835 2018-09
Transport w PKB 8824 2018-09
Media w PKB 6412 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.6 2018-11
Pracujący 93.19 2018-11
Bezrobotni Zarejestrowani 12.21 2018-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.8 2018-11
Koszty Pracy 106 2018-11
Przeciętne Wynagrodzenia 2238 2018-11
Płaca Minimalna 998 2019-01
Populacja 208 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 54.7 2018-11
Koszty Utrzymania Rodziny 2360 2018-12
Koszty Utrzymania 1390 2018-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 58.66 2018-11
Wydajność 106 2018-11
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4730 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 2250 2018-10
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1440 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.75 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.15 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5101 2018-12
Inflacja Bazowa 3.26 2018-12
Deflator Pkb 3.8 2017-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 754 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 129 2018-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 2018-11
Inflacja Żywności 4.04 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 8788 2018-12
Cpi Transport 4903 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.8 2018-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 2018-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2018-12
Podaż Pieniądza M0 308562 2018-12
Podaż Pieniądza M1 406865 2018-12
Podaż Pieniądza M2 2765641 2018-11
Podaż Pieniądza M3 6152551 2018-11
Bilans Banków 6156144 2018-06
Rezerwy Walutowe 374715 2018-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 652069 2018-11
Stopa Depozytowa 8.51 2017-12
Bilans Banku Centralnego 3439095642 2018-10
Tempo Wzrostu Kredytów 1.1 2018-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6639 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -795 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.48 2017-12
Eksport 19556 2018-12
Import 12917 2018-12
Dług Zagraniczny 657912 2018-12
Terms of Trade 107 2018-11
Rachunek kapitałowy -9.8 2018-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10274 2018-11
Transfery Pieniężne od Emigrantów 207 2018-09
Rezerwy Złota 67.3 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2522 2018-08
Indeks Terroryzmu 1.57 2016-12
Przyjazdy Turystów 6589 2017-12
Bronie Sprzedaży 45 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 74.04 2017-12
Budżet Państwa do PKB -7.8 2017-12
Bilans Budżetu -50631 2018-11
Wydatki Rządowe 115583 2018-11
Dochody Budżetu Państwa 119420 2018-11
Rating Kredytowy 34.34
Dług Publiczny 5284133 2018-11
Wydatki Wojskowe 25751 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 63.8 2018-12
Przemysłowy PMI 52.6 2018-12
PMI dla Usług 51.9 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.4 2018-12
Produkcja Przemysłowa -0.9 2018-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.1 2018-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.5 2018-11
Stopa Utylizacji Surowców 76.8 2018-11
Zmiany Zapasów -7098 2018-09
Produkcja Samochodów 177700 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 235 2018-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 189411 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.29 2018-11
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 63.1 2018-12
Szybkość Internetu 6819 2017-03
Adresy IP 26855780 2017-03
Index Konkurencyjności 59.51 2018-12
Ranking Konkurencyjności 72 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2017-12
Ranking Korupcji 96 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 109 2018-12
Produkcja w Górnictwie 3.3 2018-11
Produkcja Stali 2844 2018-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 114 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.9 2018-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.4 2018-11
Wydatki Konsumpcyjne 1105841 2018-09
Kredyt Konsumencki 1771391 2018-11
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2979605 2018-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 51.57 2018-11
Cena Benzyny 1.12 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 26.7 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.