Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.75 2019-07
Indeks Giełdowy 103452 2019-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.33 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.5 2019-03
Stopa Bezrobocia 12.3 2019-05
Inflacja 3.37 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.01 2019-06
Stopa Procentowa 6.5 2019-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2019-07
Bilans Handlowy 5020 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 662 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.77 2018-12
Dług Publiczny do PKB 77.22 2018-12
Budżet Państwa do PKB -7.1 2018-12
Koniunktura w przemyśle 57.4 2019-07
Przemysłowy PMI 51 2019-06
PMI dla Usług 48.2 2019-06
Optymizm Konsumentów 47 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2019-05
Podatek Dochodowy Firmy 34 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.5 2019-03
PKB 1869 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 290916 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 1676582 2019-03
Środki Trwałe Brutto 265612 2019-03
Pkb Per Capita 11026 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 14283 2018-12
Rolnictwo w PKB 24062 2019-03
Budownictwo w PKB 13327 2019-03
Przemysł w PKB 27659 2019-03
Górnictwo w PKB 2378 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 39508 2019-03
Usługi w PKB 175564 2019-03
Transport w PKB 8104 2019-03
Media w PKB 7018 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.3 2019-05
Pracujący 92.95 2019-05
Bezrobotni Zarejestrowani 12.98 2019-05
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.1 2019-05
Koszty Pracy 117 2019-05
Przeciętne Wynagrodzenia 2289 2019-05
Płaca Minimalna 998 2019-07
Populacja 208 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 54.5 2019-05
Koszty Utrzymania Rodziny 2360 2018-12
Koszty Utrzymania 1390 2018-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 32.14 2019-05
Wydajność 117 2019-05
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4730 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 2277 2019-05
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1440 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.37 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.01 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5214 2019-06
Inflacja Bazowa 3.55 2019-06
Deflator Pkb 3 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 796 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 129 2019-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 119 2019-04
Inflacja Żywności 3.99 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 8980 2019-06
Cpi Transport 4992 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.3 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 2019-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2019-07
Podaż Pieniądza M0 276040 2019-06
Podaż Pieniądza M1 372107 2019-06
Podaż Pieniądza M2 2840427 2019-05
Podaż Pieniądza M3 6400229 2019-05
Bilans Banków 6401620 2019-04
Rezerwy Walutowe 388092 2019-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 615189 2019-05
Stopa Depozytowa 6.19 2019-03
Bilans Banku Centralnego 3554375366 2019-04
Stopa Międzybankowa 5.49 2019-07
Tempo Wzrostu Kredytów 0.6 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5020 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 662 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.77 2018-12
Eksport 18047 2019-06
Import 13027 2019-06
Dług Zagraniczny 680070 2019-06
Terms of Trade 108 2019-04
Rachunek kapitałowy 1223 2019-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 7070 2019-05
Transfery Pieniężne od Emigrantów 251 2019-05
Rezerwy Złota 67.4 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 2560 2019-03
Indeks Terroryzmu 1.39 2017-12
Przyjazdy Turystów 6621 2018-12
Bronie Sprzedaży 111 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 77.22 2018-12
Budżet Państwa do PKB -7.1 2018-12
Bilans Budżetu -47558 2019-05
Wydatki Rządowe 105533 2019-05
Dochody Budżetu Państwa 113278 2019-05
Rating Kredytowy 34.34
Dług Publiczny 5480569 2019-05
Wydatki Wojskowe 30769 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 57.4 2019-07
Przemysłowy PMI 51 2019-06
PMI dla Usług 48.2 2019-06
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49 2019-06
Produkcja Przemysłowa 7.1 2019-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.2 2019-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 11.2 2019-05
Stopa Utylizacji Surowców 78.1 2019-05
Zmiany Zapasów 4517 2019-03
Produkcja Samochodów 233113 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 223 2019-06
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 181291 2019-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.54 2019-05
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 55.4 2019-07
Szybkość Internetu 6819 2017-03
Adresy IP 26855780 2017-03
Index Konkurencyjności 59.51 2018-12
Ranking Konkurencyjności 72 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 109 2018-12
Produkcja w Górnictwie -18.2 2019-05
Produkcja Stali 2751 2019-05
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 47 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1 2019-05
Wydatki Konsumpcyjne 1111387 2019-03
Kredyt Konsumencki 1861845 2019-05
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3082579 2019-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 52.93 2019-05
Cena Benzyny 1.15 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 28.2 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 130 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.