BRAZYLIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-06
Stopa Bezrobocia 12.3 2018-07
Inflacja 4.19 2018-08
Stopa Procentowa 6.5 2018-09
Bilans Handlowy 3775 2018-08
Dług Publiczny do PKB 74.04 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.05 2018-09
Indeks Giełdowy 79444 Punkty 2018-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 11.7 % 2018-09
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 % 2018-06
PKB 2056 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 292743 Brl Million 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 1672450 Brl Million 2018-06
Środki Trwałe Brutto 271382 Brl Million 2018-06
Pkb Per Capita 10889 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 14103 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 22303 Brl Million 2018-06
Budownictwo w PKB 14811 Brl Million 2018-06
Przemysł w PKB 29064 Brl Million 2018-06
Górnictwo w PKB 2544 Brl Million 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 39970 Brl Million 2018-06
Usługi w PKB 176003 Brl Million 2018-06
Transport w PKB 8124 Brl Million 2018-06
Media w PKB 6707 Brl Million 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.3 % 2018-07
Pracujący 91.66 Milion 2018-07
Bezrobotni Zarejestrowani 12.87 Milion 2018-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.4 % 2018-06
Koszty Pracy 105 Punkty Indeksowe 2018-07
Przeciętne Wynagrodzenia 2205 Brl / Miesiąc 2018-07
Płaca Minimalna 954 Brl / Miesiąc 2018-09
Populacja 208 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 53.9 % 2018-07
Koszty Utrzymania Rodziny 2380 Brl / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 1450 Brl / Miesiąc 2017-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 100 Tysiąc 2018-08
Wydajność 105 Punkty Indeksowe 2018-07
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4280 Brl / Miesiąc 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 2229 Brl / Miesiąc 2018-07
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1310 Brl / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.19 % 2018-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.09 % 2018-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5057 Punkty Indeksowe 2018-08
Inflacja Bazowa 3.6 % 2018-08
Deflator Pkb 3.8 % 2017-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 753 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Importowych 135 Punkty Indeksowe 2018-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Żywności 2.2 % 2018-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 8819 Punkty Indeksowe 2018-08
Cpi Transport 4839 Punkty Indeksowe 2018-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.2 % 2018-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 % 2018-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 25 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 277677 Brl Million 2018-08
Podaż Pieniądza M1 361191 Brl Million 2018-08
Podaż Pieniądza M2 2589686 Brl Million 2018-07
Podaż Pieniądza M3 5856776 Brl Million 2018-07
Bilans Banków 6156144 Brl Million 2018-06
Rezerwy Walutowe 381393 W Mln Usd 2018-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 674196 Brl Million 2018-07
Stopa Depozytowa 8.51 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 3409301938 BRL Tysiąc 2018-06
Tempo Wzrostu Kredytów -0.2 % 2018-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3775 W Mln Usd 2018-08
Eksport 22552 W Mln Usd 2018-08
Import 18777 W Mln Usd 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących -4433 W Mln Usd 2018-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.48 % 2017-12
Dług Zagraniczny 660146 W Mln Usd 2018-06
Terms of Trade 112 Punkty Indeksowe 2018-07
Rachunek kapitałowy -3098 W Mln Usd 2018-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3898 W Mln Usd 2018-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 211 W Mln Usd 2018-07
Rezerwy Złota 67.3 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 2607 BBL/D/1K 2018-05
Indeks Terroryzmu 1.57 2016-12
Przyjazdy Turystów 6589 Tysiąc 2017-12
Bronie Sprzedaży 45 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 74.04 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -7.8 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -29162 Brl Million 2018-07
Wydatki Rządowe 113948 Brl Million 2018-07
Dochody Budżetu Państwa 109751 Brl Million 2018-08
Rating Kredytowy 34.34
Dług Publiczny 5186540 Brl Million 2018-07
Wydatki Wojskowe 25751 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 52.8 Punkty Indeksowe 2018-09
Przemysłowy PMI 51.1 2018-08
PMI dla Usług 46.8 Punkty Indeksowe 2018-08
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47.8 INDEKS 2018-08
Produkcja Przemysłowa 4 % 2018-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.2 % 2018-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4 % 2018-07
Stopa Utylizacji Surowców 77.3 % 2018-07
Zmiany Zapasów 8926 Brl Million 2018-06
Produkcja Samochodów 291425 Jednostki 2018-08
Rejestracje nowych samochodów 249 Tysiąc 2018-08
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 203926 2018-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.57 % 2018-07
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 51.2 2018-08
Szybkość Internetu 6819 KBps 2017-03
Adresy IP 26855780 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 4.14 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 80 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 96 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 125 2017-12
Produkcja w Górnictwie 3.8 % 2018-07
Produkcja Stali 3022 Tysięcy Ton 2018-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 105 Punkty Indeksowe 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.5 % 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1 % 2018-07
Wydatki Konsumpcyjne 1063421 Brl Million 2018-06
Kredyt Konsumencki 1702729 Brl Million 2018-07
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2904230 Brl Million 2018-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 52.03 % 2018-07
Cena Benzyny 1.1 Usd / Litr 2018-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 24.7 Procent 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129 Punkty Indeksowe 2018-07
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Temperatura 24.74 celsius 2013-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.