Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 5.42 2020-08
Indeks Giełdowy 101353 2020-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.04 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.5 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.3 2020-03
Stopa Bezrobocia 13.3 2020-06
Inflacja 2.31 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.36 2020-07
Stopa Procentowa 2 2020-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2020-07
Bilans Handlowy 8060 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 2235 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 75.79 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.9 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 57 2020-08
Przemysłowy PMI 58.2 2020-07
PMI dla Usług 42.5 2020-07
Optymizm Konsumentów 47.3 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 34 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2020-12
Przypadki koronawirusa 3224876 2020-08
Śmierć koronawirusa 105463 2020-08
Odzyskany koronawirus 2356640 2020-08
Łóżka szpitalne 2.3 2012-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.5 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.3 2020-03
PKB 1840 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 291912 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 1758716 2020-03
Środki Trwałe Brutto 285060 2020-03
Pkb Per Capita 11122 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 14652 2019-12
Rolnictwo w PKB 25137 2020-03
Budownictwo w PKB 12825 2020-03
Przemysł w PKB 27687 2020-03
Górnictwo w PKB 2484 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 39465 2020-03
Usługi w PKB 175789 2020-03
Transport w PKB 7979 2020-03
Media w PKB 6916 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 13.3 2020-06
Pracujący 83.35 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 12.79 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.3 2020-06
Koszty Pracy 93.82 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 2500 2020-06
Płaca Minimalna 1045 2020-08
Populacja 210 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 47.9 2020-06
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem -10.98 2020-06
Wydajność 93.82 2020-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 2455 2020-04

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.31 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.36 2020-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5345 2020-07
Inflacja Bazowa 1.7 2020-07
Deflator Pkb 4.2 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 908 2020-07
Wskaźnik Cen Importowych 111 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 107 2020-06
Inflacja Żywności 7.61 2020-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 9180 2020-07
Cpi Transport 4863 2020-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.6 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2 2020-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2020-07
Podaż Pieniądza M0 423675 2020-07
Podaż Pieniądza M1 518600 2020-06
Podaż Pieniądza M2 3620094 2020-06
Podaż Pieniądza M3 7397040 2020-06
Bilans Banków 7416539 2020-04
Rezerwy Walutowe 354664 2020-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 574887 2020-06
Stopa Depozytowa 1.33 2020-06
Bilans Banku Centralnego 4009742429 2020-05
Stopa Międzybankowa 3.25 2020-08
Tempo Wzrostu Kredytów 0.8 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 8060 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 2235 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.7 2019-12
Eksport 19600 2020-07
Import 11500 2020-07
Dług Zagraniczny 633825 2020-06
Terms of Trade 104 2020-06
Rachunek kapitałowy 2438 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4750 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 268 2020-05
Rezerwy Złota 67.4 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 2958 2020-04
Indeks Terroryzmu 2.53 2018-12
Przyjazdy Turystów 6353 2019-12
Bronie Sprzedaży 10 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 75.79 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.9 2019-12
Bilans Budżetu -210161 2020-06
Wydatki Rządowe 259875 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 86300 2020-06
Rating Kredytowy 42 2020-08
Dług Publiczny 6153524 2020-06
Wydatki Wojskowe 30769 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 57 2020-08
Przemysłowy PMI 58.2 2020-07
PMI dla Usług 42.5 2020-07
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47.3 2020-07
Produkcja Przemysłowa -9 2020-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 8.9 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -10 2020-06
Stopa Utylizacji Surowców 72 2020-06
Zmiany Zapasów 27685 2020-03
Produkcja Samochodów 170287 2020-07
Rejestracje nowych samochodów 174 2020-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 134944 2020-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4.89 2020-06
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 48.8 2020-07
Szybkość Internetu 6819 2017-03
Adresy IP 26855780 2017-03
Index Konkurencyjności 60.93 2019-12
Ranking Konkurencyjności 71 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2019-12
Ranking Korupcji 106 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 124 2019-12
Produkcja w Górnictwie -0.9 2020-06
Produkcja Stali 2100 2020-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 47.3 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.5 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 1162204 2020-03
Kredyt Konsumencki 2042216 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3407801 2020-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 40.73 2020-06
Cena Benzyny 0.8 2020-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 30.4 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 131 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 3224876 2020-08
Śmierć koronawirusa 105463 2020-08
Odzyskany koronawirus 2356640 2020-08
Łóżka szpitalne 2.3 2012-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.