BRAZYLIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE


Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2017-06
Stopa Bezrobocia 12.8 2017-07
Inflacja 2.46 2017-08
Stopa Procentowa 8.25 2017-09
Bilans Handlowy 5599 2017-08
Dług Publiczny do PKB 69.49 2016-12
Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.13 2017-09
Indeks Giełdowy 75390 Punkty 2017-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.65 % 2017-09
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 % 2017-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.3 % 2017-06
PKB 1796 W Mld Usd 2016-12
Pkb W Cenach Stałych 288140 Brl Million 2017-06
Produkt Narodowy Brutto 1616034 Brl Million 2017-06
Środki Trwałe Brutto 253869 Brl Million 2017-06
Pkb Per Capita 10826 USD 2016-12
Pkb Per Capita Ppp 14024 USD 2016-12
Rolnictwo w PKB 22012 Brl Million 2017-06
Budownictwo w PKB 15459 Brl Million 2017-06
Przemysł w PKB 28065 2017-06
Górnictwo w PKB 2515 Brl Million 2017-06
Administracja Publiczna w PKB 39295 Brl Million 2017-06
Usługi w PKB 173377 Brl Million 2017-06
Transport w PKB 7809 Brl Million 2017-06
Media w PKB 6303 Brl Million 2017-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.8 % 2017-07
Pracujący 90.68 Milion 2017-07
Bezrobotni Zarejestrowani 13.33 Milion 2017-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.7 % 2017-06
Koszty Pracy 136 Punkty Indeksowe 2017-07
Przeciętne Wynagrodzenia 2106 Brl / Miesiąc 2017-07
Płaca Minimalna 937 Brl / Miesiąc 2017-08
Populacja 206 Milion 2016-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2016-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2016-12
Zmiana Zatrudnienia -3.6 % 2016-02
Zatrudnienie Kursy 53.8 % 2017-07
Płacy Rodzinny 2187 Brl / Miesiąc 2016-12
Płacy Indywidualna 1609 Brl / Miesiąc 2016-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 35.46 Tysiąc 2017-08
Wydajność 136 Punkty Indeksowe 2017-07
Płace Wysokowykwalifikowanym 4100 Brl / Miesiąc 2016-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 2074 Brl / Miesiąc 2017-07
Płace Niskich Kwalifikacjach 1200 Brl / Miesiąc 2016-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.46 % 2017-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.19 % 2017-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 4853 Punkty Indeksowe 2017-08
Inflacja Bazowa 3.91 % 2017-08
Deflator Pkb 8.3 % 2016-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 673 Punkty Indeksowe 2017-08
Wskaźnik Cen Importowych 124 Punkty Indeksowe 2017-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 115 Punkty Indeksowe 2017-06
Inflacja Zywności -2.01 % 2017-08
CPI Housing Utilities 8221 Punkty Indeksowe 2017-08
Cpi Transport 4565 Punkty Indeksowe 2017-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.8 % 2017-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8.25 % 2017-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 45 % 2017-08
Podaż Pieniądza M0 252160 Brl Million 2017-08
Podaż Pieniądza M1 309505 Brl Million 2017-08
Podaż Pieniądza M2 2397358 Brl Million 2017-07
Podaż Pieniądza M3 5557672 Brl Million 2017-07
Bilans Banków 5715531 Brl Million 2017-03
Rezerwy Walutowe 381843 W Mln Usd 2017-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 764910 Brl Million 2017-07
Stopa Depozytowa 12.4 % 2016-12
Bilans Banku Centralnego 3053913469 BRL Thousand 2017-06
Tempo Wzrostu Kredytów -0.6 % 2017-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5599 W Mln Usd 2017-08
Eksport 19475 W Mln Usd 2017-08
Import 13876 W Mln Usd 2017-08
Saldo Obrotów Bieżących -3404 W Mln Usd 2017-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 % 2016-12
Dług Zagraniczny 666944 W Mln Usd 2017-06
Terms of Trade 108 Punkty Indeksowe 2017-06
Rachunek kapitałowy -2993 W Mln Usd 2017-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4093 W Mln Usd 2017-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 179 W Mln Usd 2017-07
Rezerwy Złota 67.29 Ton 2017-06
Wydobycie Ropy Naftowej 2550 BBL/D/1K 2017-03
Główna Terroryzm 1.74 2015-12
Przyjazdy Turystyczne 6578 Tysiąc 2016-12
Bronie Sprzedaży 109 W Mln Usd 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.49 % 2016-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 % of GDP 2016-12
Bilans Budżetu -44620 Brl Million 2017-07
Wydatki Rządowe 109282 Brl Million 2017-07
Dochody Budżetu Państwa 104206 Brl Million 2017-08
Ocena Kredytowa 34.34
Długu Publicznego 4722126 Brl Million 2017-07
Wydatki Wojskowe 22839 W Mln Usd 2016-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 55.7 2017-09
Przemysłowy PMI 50.9 2017-08
PMI dla Usług 49 Punkty Indeksowe 2017-08
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.6 INDEKS 2017-08
Produkcja Przemysłowa 2.5 % 2017-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.8 % 2017-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.1 % 2017-06
Stopa Utylizacji Surowców 77.4 % 2017-07
Zmiany Zapasów -10014 Brl Million 2017-06
Produkcja Samochodów 260349 Jednostki 2017-08
Rejestracje nowych samochodów 217 Tysiąc 2017-08
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 151703 2017-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.41 % 2017-07
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 50 2017-08
Index Konkurencyjności 4.06 Punkty 2017-12
Ranking Konkurencyjności 81 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 Punkty 2016-12
Ranking Korupcji 79 2016-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 123 2016-12
Produkcja w Górnictwie 4.5 % 2017-06
Produkcja Stali 2832 Tysięcy Ton 2017-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 102 2017-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 % 2017-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.1 % 2017-07
Wydatki Konsumpcyjne 1023279 Brl Million 2017-06
Kredyt Konsumencki 1598341 Brl Million 2017-07
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2835348 Brl Million 2017-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 63.77 % 2017-07
Cena Benzyny 1.2 Usd / Litr 2017-08
Budownictwo Ostatni okres
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.49 % 2010-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 130 Punkty Indeksowe 2017-06
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 % 2017-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 % 2016-12
Podatek od Towarów i Usług 17 % 2017-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 % 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.