BRAZYLIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE


Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.9 2016-12
Stopa Bezrobocia 13.7 2017-03
Inflacja 4.08 2017-04
Stopa Procentowa 11.25 2017-04
Bilans Handlowy 6969 2017-04
Dług Publiczny do PKB 69.49 2016-12
Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.26 2017-05
Indeks Giełdowy 63952 Punkty 2017-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.9 % 2017-05
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.9 % 2016-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.5 % 2016-12
PKB 1804 W Mld Usd 2015-12
Pkb W Cenach Stałych 285113 Brl Million 2016-12
Produkt Narodowy Brutto 1589356 Brl Million 2016-12
Środki Trwałe Brutto 254786 Brl Million 2016-12
Pkb Per Capita 11212 USD 2015-12
Pkb Per Capita Ppp 14533 USD 2015-12
Rolnictwo w PKB 12045 Brl Million 2016-12
Budownictwo w PKB 16176 Brl Million 2016-12
Przemysł w PKB 27844 2016-12
Górnictwo w PKB 2541 Brl Million 2016-12
Administracja Publiczna w PKB 39273 Brl Million 2016-12
Usługi w PKB 175996 Brl Million 2016-12
Transport w PKB 7719 Brl Million 2016-12
Media w PKB 6342 Brl Million 2016-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 13.7 % 2017-03
Pracujący 88.95 Milion 2017-03
Bezrobotni Zarejestrowani 14.18 Milion 2017-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.6 % 2017-03
Koszty Pracy 140 Punkty Indeksowe 2017-03
Przeciętne Wynagrodzenia 2110 Brl / Miesiąc 2017-03
Płaca Minimalna 937 Brl / Miesiąc 2017-05
Populacja 206 Milion 2016-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2016-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2016-12
Zmiana Zatrudnienia -3.6 % 2016-02
Zatrudnienie Kursy 53.1 % 2017-03
Płacy Rodzinny 2187 Brl / Miesiąc 2016-12
Płacy Indywidualna 1609 Brl / Miesiąc 2016-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 59.86 Tysiąc 2017-04
Wydajność 140 Punkty Indeksowe 2017-03
Płace Wysokowykwalifikowanym 4100 Brl / Miesiąc 2016-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 2038 Brl / Miesiąc 2017-02
Płace Niskich Kwalifikacjach 1200 Brl / Miesiąc 2016-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.08 % 2017-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.14 % 2017-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 4828 Punkty Indeksowe 2017-04
Inflacja Bazowa 4.99 % 2017-04
Deflator Pkb 8.3 % 2016-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 694 Punkty Indeksowe 2017-04
Wskaźnik Cen Importowych 132 Punkty Indeksowe 2017-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 114 Punkty Indeksowe 2017-03
Inflacja Zywności 3.51 % 2017-04
Cpi Housing Utilities 7935 Punkty Indeksowe 2017-04
Cpi Transport 4524 Punkty Indeksowe 2017-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.14 % 2017-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 11.25 % 2017-04
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 45 % 2017-04
Podaż Pieniądza M0 263655 Brl Million 2017-04
Podaż Pieniądza M1 309898 Brl Million 2017-04
Podaż Pieniądza M2 2317089 Brl Million 2017-03
Podaż Pieniądza M3 5417125 Brl Million 2017-03
Bilans Banków 5835949 Brl Million 2016-12
Rezerwy Walutowe 374945 W Mln Usd 2017-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 775036 Brl Million 2017-03
Stopa Depozytowa 12.4 % 2016-12
Bilans Banku Centralnego 3045141681 BRL Thousand 2017-03
Tempo Wzrostu Kredytów -0.2 % 2017-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6969 W Mln Usd 2017-04
Eksport 17686 W Mln Usd 2017-04
Import 10717 W Mln Usd 2017-04
Saldo Obrotów Bieżących 1153 W Mln Usd 2017-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 % 2016-12
Dług Zagraniczny 678952 W Mln Usd 2017-03
Terms of Trade 116 Punkty Indeksowe 2017-03
Rachunek kapitałowy 1757 W Mln Usd 2017-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5577 W Mln Usd 2017-04
Transfery Pieniężne od Emigrantów 193 W Mln Usd 2017-01
Rezerwy Złota 67.29 Ton 2016-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2730 BBL/D/1K 2016-12
Główna Terroryzm 1.74 2015-12
Przyjazdy Turystyczne 5813 Tysiąc 2013-12
Bronie Sprzedaży 109 W Mln Usd 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.49 % 2016-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 % of GDP 2016-12
Bilans Budżetu -15423 Brl Million 2017-04
Wydatki Rządowe 98548 Brl Million 2017-03
Dochody Budżetu Państwa 118047 Brl Million 2017-04
Ocena Kredytowa 34.34
Długu Publicznego 4527003 Brl Million 2017-03
Wydatki Wojskowe 31954 W Mln Usd 2015-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 53.7 2017-05
Przemysłowy PMI 50.1 2017-04
PMI dla Usług 50.3 Punkty Indeksowe 2017-04
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.4 INDEKS 2017-04
Produkcja Przemysłowa 1.1 % 2017-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.8 % 2017-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.3 % 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 77.1 % 2017-03
Zmiany Zapasów -36262 Brl Million 2016-12
Produkcja Samochodów 191069 Jednostki 2017-04
Rejestracje nowych samochodów 157 Tysiąc 2017-04
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 131516 2017-04
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.44 % 2017-03
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 49.9 2017-05
Index Konkurencyjności 4.06 Punkty 2017-12
Ranking Konkurencyjności 81 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 Punkty 2016-12
Ranking Korupcji 79 2016-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 123 2016-12
Produkcja w Górnictwie 7 % 2017-03
Produkcja Stali 2850 Tysięcy Ton 2017-03
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 103 2017-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.9 % 2017-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4 % 2017-03
Wydatki Konsumpcyjne 1042210 Brl Million 2016-12
Kredyt Konsumencki 1576624 Brl Million 2017-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2844865 Brl Million 2017-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 72.72 % 2017-03
Cena Benzyny 1.14 Usd / Litr 2017-04
Budownictwo Ostatni okres
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.49 % 2010-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 130 Punkty Indeksowe 2017-03
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 % 2017-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 % 2016-12
Podatek od Towarów i Usług 17 % 2017-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 % 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.