Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 5.62 2021-04
Indeks Giełdowy 120951 2021-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.29 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.2 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.1 2020-12
Stopa Bezrobocia 14.2 2021-01
Inflacja 6.1 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.93 2021-03
Stopa Procentowa 2.75 2021-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2021-03
Bilans Handlowy 1482 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -2300 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.72 2020-12
Dług Publiczny do PKB 75.79 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.9 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 53.7 2021-04
Przemysłowy PMI 52.8 2021-03
PMI dla Usług 44.1 2021-03
Optymizm Konsumentów 43.8 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2021-02
Podatek Dochodowy Firmy 34 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2020-12
Przypadki koronawirusa 13673507 2021-04
Śmierć koronawirusa 361884 2021-04
Odzyskany koronawirus 12074798 2021-04
Łóżka szpitalne 2.3 2012-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.2 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.1 2020-12
PKB 1840 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 300265 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 1981099 2020-12
Środki Trwałe Brutto 366638 2020-12
Pkb Per Capita 11122 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 14652 2019-12
Rolnictwo w PKB 13436 2020-12
Budownictwo w PKB 13086 2020-12
Przemysł w PKB 31634 2020-12
Górnictwo w PKB 2660 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 38194 2020-12
Usługi w PKB 183543 2020-12
Transport w PKB 8268 2020-12
Media w PKB 6944 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 14.2 2021-01
Pracujący 86.03 2021-01
Bezrobotni Zarejestrowani 14.27 2021-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.8 2020-12
Koszty Pracy 83.42 2021-02
Przeciętne Wynagrodzenia 2521 2021-01
Płaca Minimalna 1100 2021-04
Populacja 210 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 48.7 2021-01
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 402 2021-02
Wydajność 83.42 2021-02
Wynagrodzenia w Przemyśle 2444 2021-01

Ceny Ostatni okres
Inflacja 6.1 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.93 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5675 2021-03
Inflacja Bazowa 2.91 2021-03
Deflator Pkb 4.8 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 137 2021-02
Wskaźnik Cen Importowych 137 2021-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 107 2021-02
Inflacja Żywności 13.87 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 9602 2021-03
Cpi Transport 5470 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 23 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.75 2021-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2021-03
Podaż Pieniądza M0 385236 2021-03
Podaż Pieniądza M1 575186 2021-02
Podaż Pieniądza M2 3866325 2021-02
Podaż Pieniądza M3 7992432 2021-02
Bilans Banków 8356790 2021-01
Rezerwy Walutowe 347413 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 682098 2021-02
Stopa Depozytowa 1.41 2021-02
Bilans Banku Centralnego 3983558052 2020-12
Stopa Międzybankowa 1.75 2021-04
Tempo Wzrostu Kredytów 0.7 2021-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1482 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -2300 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.72 2020-12
Eksport 24505 2021-03
Import 23023 2021-03
Dług Zagraniczny 627565 2021-03
Terms of Trade 129 2021-02
Rachunek kapitałowy -2281 2021-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 9007 2021-02
Transfery Pieniężne od Emigrantów 302 2021-02
Rezerwy Złota 67.36 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2726 2020-12
Indeks Terroryzmu 2.44 2019-12
Przyjazdy Turystów 6353 2019-12
Bronie Sprzedaży 170 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 75.79 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.9 2019-12
Bilans Budżetu -40966 2021-02
Wydatki Rządowe 116510 2021-02
Dochody Budżetu Państwa 127700 2021-02
Rating Kredytowy 42 2021-04
Dług Publiczny 89.97 2021-02
Wydatki Wojskowe 28030 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 53.7 2021-04
Przemysłowy PMI 52.8 2021-03
PMI dla Usług 44.1 2021-03
Zbiorczy Wskaźnik PMI 45.1 2021-03
Produkcja Przemysłowa 0.4 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.7 2021-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.2 2021-02
Stopa Utylizacji Surowców 80.2 2021-02
Zmiany Zapasów -68963 2020-12
Produkcja Samochodów 200340 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 189 2021-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 141938 2021-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.04 2021-01
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 52 2021-03
Szybkość Internetu 6819 2017-03
Adresy IP 26855780 2017-03
Index Konkurencyjności 60.93 2019-12
Ranking Konkurencyjności 71 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 38 2020-12
Ranking Korupcji 94 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 124 2019-12
Produkcja w Górnictwie -6.7 2021-02
Produkcja Stali 2800 2021-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 43.8 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.8 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 1279785 2020-12
Kredyt Konsumencki 2273075 2021-02
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3823189 2021-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 40.07 2021-02
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 68.2 2021-03
Cena Benzyny 0.97 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35.3 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 134 2021-01

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 13673507 2021-04
Śmierć koronawirusa 361884 2021-04
Odzyskany koronawirus 12074798 2021-04
Łóżka szpitalne 2.3 2012-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.