BRAZYLIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2017-12
Stopa Bezrobocia 12.6 2018-02
Inflacja 2.68 2018-03
Stopa Procentowa 6.5 2018-03
Bilans Handlowy 6281 2018-03
Dług Publiczny do PKB 74.04 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.39 2018-04
Indeks Giełdowy 85396 Punkty 2018-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.73 % 2018-04
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 % 2017-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 % 2017-12
PKB 1796 W Mld Usd 2016-12
Pkb W Cenach Stałych 291839 Brl Million 2017-12
Produkt Narodowy Brutto 1670121 Brl Million 2017-12
Środki Trwałe Brutto 268026 Brl Million 2017-12
Pkb Per Capita 10826 USD 2016-12
Pkb Per Capita Ppp 14024 USD 2016-12
Rolnictwo w PKB 13160 Brl Million 2017-12
Budownictwo w PKB 15334 Brl Million 2017-12
Przemysł w PKB 29938 Brl Million 2017-12
Górnictwo w PKB 2569 Brl Million 2017-12
Administracja Publiczna w PKB 39713 Brl Million 2017-12
Usługi w PKB 179154 Brl Million 2017-12
Transport w PKB 8343 Brl Million 2017-12
Media w PKB 6541 Brl Million 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.6 % 2018-02
Pracujący 91.09 Milion 2018-02
Bezrobotni Zarejestrowani 13.12 Milion 2018-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.6 % 2018-02
Koszty Pracy 125 Punkty Indeksowe 2018-02
Przeciętne Wynagrodzenia 2186 Brl / Miesiąc 2018-02
Płaca Minimalna 954 Brl / Miesiąc 2018-03
Populacja 208 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 53.9 % 2018-02
Koszty Utrzymania Rodziny 2380 Brl / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 1450 Brl / Miesiąc 2017-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 61.19 Tysiąc 2018-02
Wydajność 125 Punkty Indeksowe 2018-02
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4280 Brl / Miesiąc 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 2199 Brl / Miesiąc 2018-02
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1310 Brl / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.68 % 2018-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.09 % 2018-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 4951 Punkty Indeksowe 2018-03
Inflacja Bazowa 2.91 % 2018-03
Deflator Pkb 3.8 % 2017-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 704 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Importowych 132 Punkty Indeksowe 2018-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 118 Punkty Indeksowe 2018-02
Inflacja Żywności -1.63 % 2018-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 8355 Punkty Indeksowe 2018-03
Cpi Transport 4780 Punkty Indeksowe 2018-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.5 % 2018-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 % 2018-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 45 % 2018-03
Podaż Pieniądza M0 275056 Brl Million 2018-03
Podaż Pieniądza M1 330605 Brl Million 2018-03
Podaż Pieniądza M2 2455791 Brl Million 2018-02
Podaż Pieniądza M3 5856815 Brl Million 2018-02
Bilans Banków 5920109 Brl Million 2017-12
Rezerwy Walutowe 379577 W Mln Usd 2018-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 691094 Brl Million 2018-02
Stopa Depozytowa 12.4 % 2016-12
Bilans Banku Centralnego 3175996667 BRL Tysiąc 2017-12
Tempo Wzrostu Kredytów -0.2 % 2018-02
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6281 W Mln Usd 2018-03
Eksport 20089 W Mln Usd 2018-03
Import 13809 W Mln Usd 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących 283 W Mln Usd 2018-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.48 % 2017-12
Dług Zagraniczny 671783 W Mln Usd 2017-12
Terms of Trade 112 Punkty Indeksowe 2018-02
Rachunek kapitałowy 558 W Mln Usd 2018-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4742 W Mln Usd 2018-02
Transfery Pieniężne od Emigrantów 195 W Mln Usd 2018-02
Rezerwy Złota 67.3 Ton 2018-03
Wydobycie Ropy Naftowej 2612 BBL/D/1K 2017-12
Indeks Terroryzmu 1.57 2016-12
Przyjazdy Turystów 6578 Tysiąc 2016-12
Bronie Sprzedaży 45 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 74.04 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -7.8 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -45806 Brl Million 2018-02
Wydatki Rządowe 97472 Brl Million 2018-02
Dochody Budżetu Państwa 105000 Brl Million 2018-02
Rating Kredytowy 34.34
Dług Publiczny 4957219 Brl Million 2018-02
Wydatki Wojskowe 22839 W Mln Usd 2016-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 56.7 Punkty Indeksowe 2018-04
Przemysłowy PMI 53.4 2018-03
PMI dla Usług 50.4 Punkty Indeksowe 2018-03
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.5 INDEKS 2018-03
Produkcja Przemysłowa 2.8 % 2018-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 % 2018-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.9 % 2018-02
Stopa Utylizacji Surowców 78 % 2018-02
Zmiany Zapasów -28869 Brl Million 2017-12
Produkcja Samochodów 267460 Jednostki 2018-03
Rejestracje nowych samochodów 207 Tysiąc 2018-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 172739 2018-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.09 % 2018-02
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 56.6 2018-03
Szybkość Internetu 6819 KBps 2017-03
Adresy IP 26855780 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 4.14 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 80 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 96 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 125 2017-12
Produkcja w Górnictwie -5.5 % 2018-02
Produkcja Stali 2714 Tysięcy Ton 2018-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 102 Punkty Indeksowe 2018-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 % 2018-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.3 % 2018-02
Wydatki Konsumpcyjne 1089471 Brl Million 2017-12
Kredyt Konsumencki 1657968 Brl Million 2018-02
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2843499 Brl Million 2018-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 57.72 % 2018-02
Cena Benzyny 1.27 Usd / Litr 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 21.6 Procent 2017-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129 Punkty Indeksowe 2018-03
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Temperatura 24.74 celsius 2013-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.