Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-06
Stopa Bezrobocia 11.9 2018-09
Inflacja 4.56 2018-10
Stopa Procentowa 6.5 2018-10
Bilans Handlowy 6121 2018-10
Dług Publiczny do PKB 74.04 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.79 2018-11
Indeks Giełdowy 85973 Punkty 2018-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.45 % 2018-11
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 % 2018-06
PKB 2056 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 292743 Brl Million 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 1672450 Brl Million 2018-06
Środki Trwałe Brutto 271382 Brl Million 2018-06
Pkb Per Capita 10889 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 14103 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 22303 Brl Million 2018-06
Budownictwo w PKB 14811 Brl Million 2018-06
Przemysł w PKB 29064 Brl Million 2018-06
Górnictwo w PKB 2544 Brl Million 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 39970 Brl Million 2018-06
Usługi w PKB 176003 Brl Million 2018-06
Transport w PKB 8124 Brl Million 2018-06
Media w PKB 6707 Brl Million 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.9 % 2018-09
Pracujący 92.62 Milion 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 12.49 Milion 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.7 % 2018-09
Koszty Pracy 99.29 Punkty Indeksowe 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 2222 Brl / Miesiąc 2018-09
Płaca Minimalna 954 Brl / Miesiąc 2018-11
Populacja 208 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 54.4 % 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 2360 Brl / Miesiąc 2018-12
Koszty Utrzymania 1390 Brl / Miesiąc 2018-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 137 Tysiąc 2018-09
Wydajność 99.29 Punkty Indeksowe 2018-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4730 Brl / Miesiąc 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 2257 Brl / Miesiąc 2018-08
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1440 Brl / Miesiąc 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.56 % 2018-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.45 % 2018-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5104 Punkty Indeksowe 2018-10
Inflacja Bazowa 3.55 % 2018-10
Deflator Pkb 3.8 % 2017-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 774 Punkty Indeksowe 2018-10
Wskaźnik Cen Importowych 130 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 122 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Żywności 3.33 % 2018-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 8864 Punkty Indeksowe 2018-10
Cpi Transport 4966 Punkty Indeksowe 2018-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 13.7 % 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 % 2018-10
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 25 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 286976 Brl Million 2018-10
Podaż Pieniądza M1 367034 Brl Million 2018-09
Podaż Pieniądza M2 2743366 Brl Million 2018-09
Podaż Pieniądza M3 6085368 Brl Million 2018-09
Bilans Banków 6156144 Brl Million 2018-06
Rezerwy Walutowe 380290 W Mln Usd 2018-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 666439 Brl Million 2018-09
Stopa Depozytowa 8.51 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 3470929272 BRL Tysiąc 2018-09
Tempo Wzrostu Kredytów 0.4 % 2018-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6121 W Mln Usd 2018-10
Eksport 22226 W Mln Usd 2018-10
Import 16105 W Mln Usd 2018-10
Saldo Obrotów Bieżących 31.8 W Mln Usd 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.48 % 2017-12
Dług Zagraniczny 652275 W Mln Usd 2018-09
Terms of Trade 107 Punkty Indeksowe 2018-09
Rachunek kapitałowy 677 W Mln Usd 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 7829 W Mln Usd 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 207 W Mln Usd 2018-09
Rezerwy Złota 67.3 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 2575 BBL/D/1K 2018-07
Indeks Terroryzmu 1.57 2016-12
Przyjazdy Turystów 6589 Tysiąc 2017-12
Bronie Sprzedaży 45 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 74.04 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -7.8 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -39173 Brl Million 2018-09
Wydatki Rządowe 119639 Brl Million 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 110660 Brl Million 2018-09
Rating Kredytowy 34.34
Dług Publiczny 5246734 Brl Million 2018-09
Wydatki Wojskowe 25751 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 53.7 Punkty Indeksowe 2018-10
Przemysłowy PMI 51.1 2018-10
PMI dla Usług 50.5 Punkty Indeksowe 2018-10
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.5 INDEKS 2018-10
Produkcja Przemysłowa -2 % 2018-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.8 % 2018-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.3 % 2018-09
Stopa Utylizacji Surowców 77.8 % 2018-09
Zmiany Zapasów 8926 Brl Million 2018-06
Produkcja Samochodów 263262 Jednostki 2018-10
Rejestracje nowych samochodów 255 Tysiąc 2018-10
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 173193 2018-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.47 % 2018-08
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 52.1 2018-10
Szybkość Internetu 6819 KBps 2017-03
Adresy IP 26855780 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 59.51 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 72 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 96 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 109 2018-12
Produkcja w Górnictwie 0.3 % 2018-09
Produkcja Stali 3032 Tysięcy Ton 2018-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 111 Punkty Indeksowe 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.3 % 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.1 % 2018-09
Wydatki Konsumpcyjne 1063421 Brl Million 2018-06
Kredyt Konsumencki 1728103 Brl Million 2018-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2946966 Brl Million 2018-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 52.17 % 2018-09
Cena Benzyny 1.27 Usd / Litr 2018-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 24.6 % of GDP 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129 Punkty Indeksowe 2018-08
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Temperatura 24.74 celsius 2013-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.