Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.1 2019-05
Indeks Giełdowy 91946 2019-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.01 2019-05
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2018-12
Stopa Bezrobocia 12.7 2019-03
Inflacja 4.94 2019-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.57 2019-04
Stopa Procentowa 6.5 2019-05
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2019-05
Bilans Handlowy 6060 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -494 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.77 2018-12
Dług Publiczny do PKB 77.22 2018-12
Budżet Państwa do PKB -7.1 2018-12
Koniunktura w przemyśle 56.5 2019-05
Przemysłowy PMI 51.5 2019-04
PMI dla Usług 49.9 2019-04
Optymizm Konsumentów 48.4 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 34 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2018-12
PKB 2056 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 295811 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 1753529 2018-12
Środki Trwałe Brutto 283392 2018-12
Pkb Per Capita 10889 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 14103 2017-12
Rolnictwo w PKB 13121 2018-12
Budownictwo w PKB 14074 2018-12
Przemysł w PKB 29703 2018-12
Górnictwo w PKB 2718 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 39680 2018-12
Usługi w PKB 182391 2018-12
Transport w PKB 8581 2018-12
Media w PKB 6801 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.7 2019-03
Pracujący 91.86 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 13.39 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.7 2019-03
Koszty Pracy 114 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 2291 2019-03
Płaca Minimalna 998 2019-05
Populacja 208 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 53.9 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 2360 2018-12
Koszty Utrzymania 1390 2018-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem -43.2 2019-03
Wydajność 114 2019-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4730 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 2303 2019-03
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1440 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.94 2019-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.57 2019-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5207 2019-04
Inflacja Bazowa 4.03 2019-04
Deflator Pkb 3 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 785 2019-04
Wskaźnik Cen Importowych 126 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 118 2019-03
Inflacja Żywności 7.31 2019-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 8886 2019-04
Cpi Transport 5004 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.3 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 2019-05
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2019-05
Podaż Pieniądza M0 279605 2019-04
Podaż Pieniądza M1 367250 2019-04
Podaż Pieniądza M2 2817377 2019-03
Podaż Pieniądza M3 6264342 2019-03
Bilans Banków 6343650 2018-12
Rezerwy Walutowe 383799 2019-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 632695 2019-03
Stopa Depozytowa 6.19 2019-03
Bilans Banku Centralnego 3474974649 2019-02
Stopa Międzybankowa 5.46 2019-05
Tempo Wzrostu Kredytów 0.7 2019-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6060 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -494 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.77 2018-12
Eksport 19689 2019-04
Import 13628 2019-04
Dług Zagraniczny 663801 2019-03
Terms of Trade 107 2019-03
Rachunek kapitałowy 156 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6846 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 286 2019-03
Rezerwy Złota 67.4 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 2631 2019-01
Indeks Terroryzmu 1.39 2017-12
Przyjazdy Turystów 6589 2017-12
Bronie Sprzedaży 45 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 77.22 2018-12
Budżet Państwa do PKB -7.1 2018-12
Bilans Budżetu -62175 2019-03
Wydatki Rządowe 115517 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 109854 2019-03
Rating Kredytowy 34.34
Dług Publiczny 5430959 2019-03
Wydatki Wojskowe 30769 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 56.5 2019-05
Przemysłowy PMI 51.5 2019-04
PMI dla Usług 49.9 2019-04
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.6 2019-04
Produkcja Przemysłowa -6.1 2019-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.3 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.9 2019-03
Stopa Utylizacji Surowców 76.5 2019-03
Zmiany Zapasów -59238 2018-12
Produkcja Samochodów 267546 2019-04
Rejestracje nowych samochodów 232 2019-04
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 189097 2019-04
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.28 2019-03
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 56.9 2019-04
Szybkość Internetu 6819 2017-03
Adresy IP 26855780 2017-03
Index Konkurencyjności 59.51 2018-12
Ranking Konkurencyjności 72 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 109 2018-12
Produkcja w Górnictwie -14 2019-03
Produkcja Stali 2795 2019-03
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 48.4 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.5 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 1157084 2018-12
Kredyt Konsumencki 1827731 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3070293 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 53.74 2019-03
Cena Benzyny 1.14 2019-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 27.1 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 130 2019-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.