Ostatni Poprzedni
Waluta 5.46 5.42
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 -0.4 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 12.3 Procent
Stopa Bezrobocia 12.1 12.6 Procent
Inflacja 10.06 10.74 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.73 0.95 Procent
Stopa Procentowa 9.25 7.75 Procent
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 21 Procent
Bilans Handlowy 4000 -1300 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących -6522 -4464 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.72 -2.7 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 88.83 74.26 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -13.4 -5.9 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 56 56.7 Punkty
Przemysłowy PMI 49.8 49.8 Punkty
PMI dla Usług 53.6 53.6 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 0.2 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 34 34 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 27.5 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 -0.4 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 12.3 Procent
PKB 1445 1878 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 306899 300500 Brl Million
Produkt Narodowy Brutto 2153202 2106052 Brl Million
Środki Trwałe Brutto 430491 397317 Brl Million
PKB Per Capita 8229 8638 USD
PKB Per Capita PPP 14064 14764 USD
Rolnictwo w PKB 17963 23838 Brl Million
Budownictwo w PKB 14970 13475 Brl Million
Przemysł w PKB 31515 29778 Brl Million
Górnictwo w PKB 2678 2479 Brl Million
Administracja Publiczna w PKB 38604 38349 Brl Million
Usługi w PKB 186512 180405 Brl Million
Transport w PKB 8823 8314 Brl Million
Media w PKB 6693 7039 Brl Million
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 12.1 12.6 Procent
Pracujący 92.98 90.19 Milion
Bezrobotni Zarejestrowani 12.9 13.45 Milion
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.9 58.6 Procent
Koszty Pracy 70.3 90.62 Punkty
Przeciętne Wynagrodzenia 2489 2508 Brl / Miesiąc
Płaca Minimalna 1100 1100 Brl / Miesiąc
Populacja 212 210 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 65
Wskaźnik Zatrudnienia 54.1 50.9 Procent
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 324 253 Tysiąc
Wydajność 70.3 90.62 Punkty
Wynagrodzenia w Przemyśle 2466 2446 Brl / Miesiąc
Ostatni Poprzedni
Inflacja 10.06 10.74 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.73 0.95 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 6120 6076 Punkty
Inflacja Bazowa 7.29 7.56 Procent
Deflator Pkb 4.8 4.3 Procent
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 161 159 Punkty
Wskaźnik Cen Importowych 115 117 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 113 109 Punkty
Inflacja Żywności 7.94 8.9 Procent
Inflacja IPC-Fipe (miesięczna) 0.57 0.72 Procent
Śródmiesięczna Inflacja m/m 0.78 1.17 Procent
Śródmiesięczna Inflacja r/r 10.42 10.73 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 1.31 2.26 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 10840 10761 Punkty
Cpi Transport 6211 6175 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 28.9 28.8 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 164 164 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 351485976 350629268 dawki
Zakażenia Koronawirusem 23751782 23585243 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 622563 622205 Osoby
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 9.25 7.75 Procent
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 21 Procent
Podaż Pieniądza M0 409184 413272 Brl Million
Podaż Pieniądza M1 632585 602498 Brl Million
Podaż Pieniądza M2 4153807 4162579 Brl Million
Podaż Pieniądza M3 8646205 8536099 Brl Million
Bilans Banków 8900233 8698359 Brl Million
Rezerwy Walutowe 362204 367772 W Mln Usd
Kredyty dla Sektora prywatnego 688054 695359 Brl Million
Stopa Depozytowa 4.58 4.76 Procent
Bilans Banku Centralnego 4156955771 3920330117 BRL Tysiąc
Stopa Międzybankowa 4.63 4.63 Procent
Tempo Wzrostu Kredytów 1.8 1.5 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy 4000 -1300 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących -6522 -4464 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.72 -2.7 Procent Pkb
Eksport 24366 20296 W Mln Usd
Import 20418 21603 W Mln Usd
Dług Zagraniczny 663647 661253 W Mln Usd
Terms of Trade 102 108 Punkty
Rachunek kapitałowy -6465 -4730 W Mln Usd
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4588 2493 W Mln Usd
Transfery Pieniężne od Emigrantów 390 340 W Mln Usd
Rezerwy Złota 130 121 Ton
Wydobycie Ropy Naftowej 3001 2997 BBL/D/1K
Indeks Terroryzmu 2.44 2.53
Przyjazdy Turystów 6353 6621 Tysiąc
Sprzedaż Broni 170 10 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 88.83 74.26 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -13.4 -5.9 Procent Pkb
Bilans Budżetu -26608 -25014 Brl Million
Wydatki Rządowe 126991 127989 Brl Million
Dochody Budżetu Państwa 157340 178742 Brl Million
Rating Kredytowy 42
Dług Publiczny 6978913 7009119 Brl Million
Wydatki Wojskowe 25101 25907 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 34 34 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 27.5 Procent
Podatek od Towarów i Usług 17 17 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 39.8 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 28.8 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 11 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 56 56.7 Punkty
Przemysłowy PMI 49.8 49.8 Punkty
PMI dla Usług 53.6 53.6 Punkty
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52 52 Punkty
Produkcja Przemysłowa -4.4 -7.8 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.2 -0.6 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.6 -8.2 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 80.5 80.8 Procent
Zmiany Zapasów -11000 -22312 Brl Million
Produkcja Samochodów 210925 206042 Jednostki
Rejestracje nowych samochodów 207 173 Tysiąc
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 156146 125974 Jednostki
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.69 -0.28 Procent
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 57.7 55.7
Szybkość Internetu 6819 6392 KBps
Adresy IP 26855780 26798386 IP
Index Konkurencyjności 60.93 59.51 Punkty
Ranking Konkurencyjności 71 72
Indeks Percepcji Korupcji 38 35 Punkty
Ranking Korupcji 94 106
Łatwość Prowadzenia Biznesu 124 109
Produkcja w Górnictwie 5 -4.7 Procent
Produkcja Stali 3100 3200 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 0.2 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.2 -6.8 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 1337948 1258657 Brl Million
Kredyt Konsumencki 2640874 2585096 Brl Million
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4350823 4230823 Brl Million
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 45.18 43.82 Procent
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 75.5 74.9 Punkty Indeksowe
Cena Benzyny 1.17 1.2 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 36.2 36.6 Procent Pkb
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 138 137 Punkty


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.