Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 5.75 2020-10
Indeks Giełdowy 99606 2020-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.6 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.7 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.4 2020-06
Stopa Bezrobocia 13.8 2020-07
Inflacja 3.14 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.64 2020-09
Stopa Procentowa 2 2020-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2020-09
Bilans Handlowy 6200 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 2320 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 75.79 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.9 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 61.8 2020-10
Przemysłowy PMI 64.9 2020-09
PMI dla Usług 50.4 2020-09
Optymizm Konsumentów 42.8 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.4 2020-08
Podatek Dochodowy Firmy 34 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2020-12
Przypadki koronawirusa 5409854 2020-10
Śmierć koronawirusa 157397 2020-10
Odzyskany koronawirus 4904046 2020-10
Łóżka szpitalne 2.3 2012-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.7 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.4 2020-06
PKB 1840 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 263700 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 1627492 2020-06
Środki Trwałe Brutto 247452 2020-06
Pkb Per Capita 11122 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 14652 2019-12
Rolnictwo w PKB 23184 2020-06
Budownictwo w PKB 11968 2020-06
Przemysł w PKB 24073 2020-06
Górnictwo w PKB 2520 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 36738 2020-06
Usługi w PKB 159726 2020-06
Transport w PKB 6539 2020-06
Media w PKB 6410 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 13.8 2020-07
Pracujący 82.03 2020-07
Bezrobotni Zarejestrowani 13.13 2020-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 54.7 2020-07
Koszty Pracy 72.77 2020-08
Przeciętne Wynagrodzenia 2535 2020-07
Płaca Minimalna 1045 2020-10
Populacja 210 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 47.1 2020-07
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 249 2020-08
Wydajność 72.77 2020-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 2599 2020-07

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.14 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.64 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5392 2020-09
Inflacja Bazowa 1.4 2020-09
Deflator Pkb 4.2 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 999 2020-09
Wskaźnik Cen Importowych 117 2020-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 105 2020-08
Inflacja Żywności 11.79 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 9247 2020-09
Cpi Transport 4937 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 26 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2 2020-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2020-09
Podaż Pieniądza M0 408737 2020-09
Podaż Pieniądza M1 561970 2020-09
Podaż Pieniądza M2 3739856 2020-08
Podaż Pieniądza M3 7690987 2020-08
Bilans Banków 7807075 2020-07
Rezerwy Walutowe 356606 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 603250 2020-08
Stopa Depozytowa 1.09 2020-09
Bilans Banku Centralnego 4008051179 2020-08
Stopa Międzybankowa 2.59 2020-10
Tempo Wzrostu Kredytów 1.9 2020-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6200 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 2320 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.7 2019-12
Eksport 18459 2020-09
Import 12296 2020-09
Dług Zagraniczny 624223 2020-09
Terms of Trade 111 2020-08
Rachunek kapitałowy 2372 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1600 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 293 2020-09
Rezerwy Złota 67.4 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 3013 2020-06
Indeks Terroryzmu 2.53 2018-12
Przyjazdy Turystów 6353 2019-12
Bronie Sprzedaży 10 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 75.79 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.9 2019-12
Bilans Budżetu -121880 2020-08
Wydatki Rządowe 198199 2020-08
Dochody Budżetu Państwa 119825 2020-09
Rating Kredytowy 42 2020-10
Dług Publiczny 6389754 2020-08
Wydatki Wojskowe 30769 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 61.8 2020-10
Przemysłowy PMI 64.9 2020-09
PMI dla Usług 50.4 2020-09
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.6 2020-09
Produkcja Przemysłowa -2.7 2020-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.2 2020-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.7 2020-08
Stopa Utylizacji Surowców 78.1 2020-08
Zmiany Zapasów -27432 2020-06
Produkcja Samochodów 220162 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 208 2020-09
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 161093 2020-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.06 2020-08
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 59.7 2020-09
Szybkość Internetu 6819 2017-03
Adresy IP 26855780 2017-03
Index Konkurencyjności 60.93 2019-12
Ranking Konkurencyjności 71 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2019-12
Ranking Korupcji 106 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 124 2019-12
Produkcja w Górnictwie -2 2020-08
Produkcja Stali 2574 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 42.8 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.4 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.1 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 1002720 2020-06
Kredyt Konsumencki 2090026 2020-08
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3514867 2020-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 39 2020-08
Cena Benzyny 0.81 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 30.4 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 131 2020-08

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 5409854 2020-10
Śmierć koronawirusa 157397 2020-10
Odzyskany koronawirus 4904046 2020-10
Łóżka szpitalne 2.3 2012-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.