Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4.19 2019-11
Indeks Giełdowy 107007 2019-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.71 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2019-06
Stopa Bezrobocia 11.8 2019-09
Inflacja 2.54 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-10
Stopa Procentowa 5 2019-10
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2019-10
Bilans Handlowy 1206 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -3487 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.77 2018-12
Dług Publiczny do PKB 77.22 2018-12
Budżet Państwa do PKB -7.1 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 59.3 2019-10
Przemysłowy PMI 52.2 2019-10
PMI dla Usług 51.2 2019-10
Optymizm Konsumentów 47.3 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 34 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2019-06
PKB 1869 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 296244 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 1750128 2019-06
Środki Trwałe Brutto 282666 2019-06
Pkb Per Capita 11026 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 14283 2018-12
Rolnictwo w PKB 22227 2019-06
Budownictwo w PKB 13831 2019-06
Przemysł w PKB 29822 2019-06
Górnictwo w PKB 2343 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 39921 2019-06
Usługi w PKB 179131 2019-06
Transport w PKB 8248 2019-06
Media w PKB 6825 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.8 2019-09
Pracujący 93.8 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 12.52 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.1 2019-09
Koszty Pracy 111 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 2298 2019-09
Płaca Minimalna 998 2019-11
Populacja 208 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 54.8 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 2360 2018-12
Koszty Utrzymania 1390 2018-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 157 2019-09
Wydajność 111 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4730 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 2282 2019-09
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1440 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.54 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5233 2019-10
Inflacja Bazowa 2.95 2019-10
Deflator Pkb 3 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 799 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 131 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 114 2019-08
Inflacja Żywności 3.01 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 9141 2019-10
Cpi Transport 4968 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.3 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5 2019-10
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2019-10
Podaż Pieniądza M0 292347 2019-10
Podaż Pieniądza M1 377246 2019-10
Podaż Pieniądza M2 2947883 2019-09
Podaż Pieniądza M3 6650580 2019-09
Bilans Banków 6590246 2019-08
Rezerwy Walutowe 369836 2019-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 583123 2019-09
Stopa Depozytowa 5.64 2019-09
Bilans Banku Centralnego 3560355983 2019-09
Stopa Międzybankowa 5.26 2019-11
Tempo Wzrostu Kredytów 1 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1206 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -3487 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.77 2018-12
Eksport 18231 2019-10
Import 17025 2019-10
Dług Zagraniczny 674076 2019-09
Terms of Trade 114 2019-08
Rachunek kapitałowy -3483 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6306 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 257 2019-09
Rezerwy Złota 67.36 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 2775 2019-07
Indeks Terroryzmu 1.39 2017-12
Przyjazdy Turystów 6621 2018-12
Bronie Sprzedaży 111 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 77.22 2018-12
Budżet Państwa do PKB -7.1 2018-12
Bilans Budżetu -45920 2019-09
Wydatki Rządowe 123394 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 113933 2019-09
Rating Kredytowy 34.34
Dług Publiczny 5580375 2019-09
Wydatki Wojskowe 30769 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 59.3 2019-10
Przemysłowy PMI 52.2 2019-10
PMI dla Usług 51.2 2019-10
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.8 2019-10
Produkcja Przemysłowa 1.1 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.3 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.6 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 78 2019-09
Zmiany Zapasów -776 2019-06
Produkcja Samochodów 288512 2019-10
Rejestracje nowych samochodów 253 2019-10
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 187816 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.44 2019-09
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 57.5 2019-10
Szybkość Internetu 6819 2017-03
Adresy IP 26855780 2017-03
Index Konkurencyjności 60.93 2019-12
Ranking Konkurencyjności 71 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 124 2019-12
Produkcja w Górnictwie -2.7 2019-09
Produkcja Stali 2403 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 47.3 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.1 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 1133226 2019-06
Kredyt Konsumencki 1930776 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3210488 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 51.26 2019-09
Cena Benzyny 1.09 2019-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 27.9 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129 2019-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.