Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 5.41 2021-01
Indeks Giełdowy 116834 2021-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.86 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 7.7 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.9 2020-09
Stopa Bezrobocia 14.3 2020-10
Inflacja 4.52 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.35 2020-12
Stopa Procentowa 2 2021-01
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2020-12
Bilans Handlowy -41.59 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -5400 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 75.79 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.9 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 60.9 2021-01
Przemysłowy PMI 61.5 2020-12
PMI dla Usług 51.1 2020-12
Optymizm Konsumentów 43.8 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2020-11
Podatek Dochodowy Firmy 34 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2020-12
Przypadki koronawirusa 8933356 2021-01
Śmierć koronawirusa 218878 2021-01
Odzyskany koronawirus 7798655 2021-01
Łóżka szpitalne 2.3 2012-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 7.7 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.9 2020-09
PKB 1840 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 295173 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 1863516 2020-09
Środki Trwałe Brutto 306322 2020-09
Pkb Per Capita 11122 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 14652 2019-12
Rolnictwo w PKB 19543 2020-09
Budownictwo w PKB 13266 2020-09
Przemysł w PKB 31850 2020-09
Górnictwo w PKB 2845 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 37651 2020-09
Usługi w PKB 176560 2020-09
Transport w PKB 7880 2020-09
Media w PKB 6888 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 14.3 2020-10
Pracujący 84.3 2020-10
Bezrobotni Zarejestrowani 14.06 2020-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56 2020-10
Koszty Pracy 66.67 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 2535 2020-07
Płaca Minimalna 1045 2020-12
Populacja 210 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 48 2020-10
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 415 2020-11
Wydajność 66.67 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 2599 2020-07

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.52 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.35 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5561 2020-12
Inflacja Bazowa 2.76 2020-12
Deflator Pkb 4.2 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 125 2020-11
Wskaźnik Cen Importowych 125 2020-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 104 2020-10
Inflacja Żywności 14.09 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 9589 2020-12
Cpi Transport 5131 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 19.7 2020-11

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2 2021-01
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21 2020-12
Podaż Pieniądza M0 410199 2020-12
Podaż Pieniądza M1 621353 2020-12
Podaż Pieniądza M2 3895672 2020-11
Podaż Pieniądza M3 7809759 2020-11
Bilans Banków 7807075 2020-07
Rezerwy Walutowe 355620 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 678059 2020-11
Stopa Depozytowa 0.89 2020-11
Bilans Banku Centralnego 4157645815 2020-10
Stopa Międzybankowa 2 2021-01
Tempo Wzrostu Kredytów 2 2020-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -41.59 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -5400 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.7 2019-12
Eksport 18365 2020-12
Import 18407 2020-12
Dług Zagraniczny 620870 2020-12
Terms of Trade 120 2020-10
Rachunek kapitałowy -5660 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 739 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 283 2020-11
Rezerwy Złota 67.36 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 2907 2020-09
Indeks Terroryzmu 2.44 2019-12
Przyjazdy Turystów 6353 2019-12
Bronie Sprzedaży 10 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 75.79 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.9 2019-12
Bilans Budżetu -20100 2020-11
Wydatki Rządowe 131381 2020-11
Dochody Budżetu Państwa 159100 2020-12
Rating Kredytowy 42 2021-01
Dług Publiczny 6558571 2020-11
Wydatki Wojskowe 30769 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 17 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 60.9 2021-01
Przemysłowy PMI 61.5 2020-12
PMI dla Usług 51.1 2020-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.5 2020-12
Produkcja Przemysłowa 2.8 2020-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.2 2020-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.2 2020-11
Stopa Utylizacji Surowców 79.9 2020-11
Zmiany Zapasów -18087 2020-09
Produkcja Samochodów 209296 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 244 2020-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 194679 2020-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.59 2020-11
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 60.9 2020-12
Szybkość Internetu 6819 2017-03
Adresy IP 26855780 2017-03
Index Konkurencyjności 60.93 2019-12
Ranking Konkurencyjności 71 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2019-12
Ranking Korupcji 106 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 124 2019-12
Produkcja w Górnictwie -7.5 2020-11
Produkcja Stali 2954 2020-11

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 43.8 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.4 2020-11
Wydatki Konsumpcyjne 1167913 2020-09
Kredyt Konsumencki 2203609 2020-11
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3723627 2020-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 38.14 2020-11
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 75.8 2021-01
Cena Benzyny 0.87 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 31.4 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 131 2020-08

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 8933356 2021-01
Śmierć koronawirusa 218878 2021-01
Odzyskany koronawirus 7798655 2021-01
Łóżka szpitalne 2.3 2012-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.