BRAZYLIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2017-06
Stopa Bezrobocia 12.4 2017-09
Inflacja 2.7 2017-10
Stopa Procentowa 7.5 2017-10
Bilans Handlowy 5201 2017-10
Dług Publiczny do PKB 69.49 2016-12
Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.26 2017-11
Indeks Giełdowy 73437 Punkty 2017-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.19 % 2017-11
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 % 2017-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.3 % 2017-06
PKB 1796 W Mld Usd 2016-12
Pkb W Cenach Stałych 288140 Brl Million 2017-06
Produkt Narodowy Brutto 1616034 Brl Million 2017-06
Środki Trwałe Brutto 253869 Brl Million 2017-06
Pkb Per Capita 10826 USD 2016-12
Pkb Per Capita Ppp 14024 USD 2016-12
Rolnictwo w PKB 22012 Brl Million 2017-06
Budownictwo w PKB 15459 Brl Million 2017-06
Przemysł w PKB 28065 2017-06
Górnictwo w PKB 2515 Brl Million 2017-06
Administracja Publiczna w PKB 39295 Brl Million 2017-06
Usługi w PKB 173377 Brl Million 2017-06
Transport w PKB 7809 Brl Million 2017-06
Media w PKB 6303 Brl Million 2017-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.4 % 2017-09
Pracujący 91.3 Milion 2017-09
Bezrobotni Zarejestrowani 12.96 Milion 2017-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.8 % 2017-09
Koszty Pracy 140 Punkty Indeksowe 2017-09
Przeciętne Wynagrodzenia 2115 Brl / Miesiąc 2017-09
Płaca Minimalna 937 Brl / Miesiąc 2017-10
Populacja 206 Milion 2016-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2016-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2016-12
Zmiana Zatrudnienia -3.6 % 2016-02
Zatrudnienie Kursy 54.1 % 2017-09
Płacy Rodzinny 2380 Brl / Miesiąc 2017-12
Płacy Indywidualna 1450 Brl / Miesiąc 2017-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 34.39 Tysiąc 2017-09
Wydajność 140 Punkty Indeksowe 2017-09
Płace Wysokowykwalifikowanym 4280 Brl / Miesiąc 2017-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 2104 Brl / Miesiąc 2017-09
Płace Niskich Kwalifikacjach 1310 Brl / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.7 % 2017-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.42 % 2017-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 4881 Punkty Indeksowe 2017-10
Inflacja Bazowa 3.84 % 2017-09
Deflator Pkb 8.3 % 2016-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 679 Punkty Indeksowe 2017-10
Wskaźnik Cen Importowych 122 Punkty Indeksowe 2017-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 113 Punkty Indeksowe 2017-08
Inflacja Zywności -2.14 % 2017-10
Narzędzia mieszkaniowe CPI 8320 Punkty Indeksowe 2017-10
Cpi Transport 4624 Punkty Indeksowe 2017-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.5 % 2017-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.5 % 2017-10
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 45 % 2017-10
Podaż Pieniądza M0 254453 Brl Million 2017-10
Podaż Pieniądza M1 314100 Brl Million 2017-09
Podaż Pieniądza M2 2431239 Brl Million 2017-09
Podaż Pieniądza M3 5691033 Brl Million 2017-09
Bilans Banków 5783250 Brl Million 2017-06
Rezerwy Walutowe 380351 W Mln Usd 2017-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 729867 Brl Million 2017-09
Stopa Depozytowa 12.4 % 2016-12
Bilans Banku Centralnego 3129268924 BRL Tysiąc 2017-09
Tempo Wzrostu Kredytów 0 % 2017-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5201 W Mln Usd 2017-10
Eksport 18877 W Mln Usd 2017-10
Import 13676 W Mln Usd 2017-10
Saldo Obrotów Bieżących 434 W Mln Usd 2017-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.3 % 2016-12
Dług Zagraniczny 683699 W Mln Usd 2017-09
Terms of Trade 108 Punkty Indeksowe 2017-08
Rachunek kapitałowy 985 W Mln Usd 2017-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6340 W Mln Usd 2017-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 175 W Mln Usd 2017-09
Rezerwy Złota 67.29 Ton 2017-06
Wydobycie Ropy Naftowej 2550 BBL/D/1K 2017-03
Główna Terroryzm 1.74 2015-12
Przyjazdy Turystyczne 6578 Tysiąc 2016-12
Bronie Sprzedaży 109 W Mln Usd 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.49 % 2016-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 % of GDP 2016-12
Bilans Budżetu -53309 Brl Million 2017-09
Wydatki Rządowe 112564 Brl Million 2017-09
Dochody Budżetu Państwa 105595 Brl Million 2017-09
Ocena Kredytowa 34.34
Długu Publicznego 4789342 Brl Million 2017-09
Wydatki Wojskowe 22839 W Mln Usd 2016-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 56 2017-10
Przemysłowy PMI 51.2 2017-10
PMI dla Usług 48.8 Punkty Indeksowe 2017-10
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.5 INDEKS 2017-10
Produkcja Przemysłowa 2.6 % 2017-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 % 2017-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.6 % 2017-09
Stopa Utylizacji Surowców 77.5 % 2017-09
Zmiany Zapasów -10014 Brl Million 2017-06
Produkcja Samochodów 249932 Jednostki 2017-10
Rejestracje nowych samochodów 203 Tysiąc 2017-10
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 166834 2017-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.38 % 2017-08
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 52.3 2017-10
Szybkość Internetu 6819 KBps 2017-03
Adresy IP 26855780 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 4.14 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 80 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 40 Punkty 2016-12
Ranking Korupcji 79 2016-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 125 2017-12
Produkcja w Górnictwie 2.2 % 2017-09
Produkcja Stali 2959 Tysięcy Ton 2017-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 101 2017-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 % 2017-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.4 % 2017-09
Wydatki Konsumpcyjne 1023279 Brl Million 2017-06
Kredyt Konsumencki 1615615 Brl Million 2017-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2827166 Brl Million 2017-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 59.16 % 2017-09
Cena Benzyny 1.19 Usd / Litr 2017-10
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129 Punkty Indeksowe 2017-09
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 % 2017-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.5 % 2016-12
Podatek od Towarów i Usług 17 % 2017-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.8 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.8 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 % 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Brazylia - Wskaźniki ekonomiczne.