Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.71 2019-04
Indeks Giełdowy 3215 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.43 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.4 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.8 2018-12
Inflacja 2.3 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2019-03
Stopa Procentowa 4.35 2019-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 13.5 2019-04
Bilans Handlowy 326 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 546 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 47.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.2 2018-12
Koniunktura w przemyśle 50.5 2019-03
Przemysłowy PMI 50.8 2019-03
Nie Przemysłowy PMI 54.8 2019-03
PMI dla Usług 54.4 2019-03
Optymizm Konsumentów 126 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.91 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.4 2019-03
PKB 12238 2017-12
Produkt Narodowy Brutto 896915 2018-12
Środki Trwałe Brutto 346441 2017-12
Pkb Per Capita 7329 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 15309 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 213433 2019-03
Rolnictwo w PKB 8769 2019-03
Budownictwo w PKB 10529 2019-03
Przemysł w PKB 72040 2019-03
Usługi w PKB 122317 2019-03
Transport w PKB 9553 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2018-12
Pracujący 77586 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 968 2018-09
Koszty Pracy 104 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 74318 2017-12
Płaca Minimalna 2480 2019-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 64452 2017-12
Populacja 1395 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 50 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.3 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-03
Inflacja Bazowa 1.8 2019-03
Deflator Pkb 656 2017-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.4 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 110 2019-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 105 2019-02
Inflacja Żywności 4.1 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.35 2019-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 13.5 2019-04
Stopa Międzybankowa 3.17 2019-04
Podaż Pieniądza M0 7490 2019-03
Podaż Pieniądza M1 54760 2019-03
Podaż Pieniądza M2 188940 2019-03
Bilans Banków 1690 2019-03
Bilans Banku Centralnego 348553 2019-03
Rezerwy Walutowe 3098761 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 28600 2019-03
Stopa Depozytowa 0.35 2019-03
Tempo Wzrostu Kredytów 13.7 2019-03
Inwestycje w Środki Trwałe 6.3 2019-03
Kredyty Dla Banków 1415914 2019-03
Stopa Reverse Repo 2.55 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 326 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 546 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.4 2018-12
Eksport 1987 2019-03
Import 1660 2019-03
Dług Zagraniczny 19652 2018-12
Terms of Trade 104 2019-02
Rachunek kapitałowy -546 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 36.19 2019-03
Przyjazdy Turystów 3054 2018-12
Rezerwy Złota 1864 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 3845 2018-12
Indeks Terroryzmu 5.11 2017-12
Dochody z Turystyki 5.97 2018-12
Bronie Sprzedaży 1131 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 47.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.2 2018-12
Bilans Budżetu -30 2019-02
Wydatki Rządowe 220906 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 14552 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 25315 2019-03
Rating Kredytowy 79.57
Wydatki Wojskowe 228173 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 48 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 50.5 2019-03
Przemysłowy PMI 50.8 2019-03
Nie Przemysłowy PMI 54.8 2019-03
PMI dla Usług 54.4 2019-03
Produkcja Przemysłowa 8.5 2019-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 9 2019-03
Nowe Zamówienia 51.6 2019-03
Zmiany Zapasów 14186 2017-12
Produkcja Samochodów 2089800 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 2019400 2019-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 2520000 2019-03
Szybkość Internetu 7583 2017-03
Adresy IP 98862937 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 75.9 2019-03
Produkcja Cementu 17971 2019-03
Index Konkurencyjności 72.61 2018-12
Ranking Konkurencyjności 28 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.9 2019-03
Zyski Korporacji 708010 2019-02
Indeks Percepcji Korupcji 39 2018-12
Ranking Korupcji 87 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 46 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 620000 2018-12
Produkcja w Górnictwie 4.6 2019-03
Produkcja Stali 70988 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 126 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.91 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.7 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 317510 2017-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 39251 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 37.1 2015-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.35 2019-03
Kredyt Konsumencki 386041 2019-03
Cena Benzyny 0.77 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 51.5 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 10.6 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90 2014-12
Sprzedaż Nowych Domów 23239 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chiny - Wskaźniki ekonomiczne.