CHINY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.8 2018-06
Stopa Bezrobocia 3.83 2018-06
Inflacja 2.1 2018-07
Stopa Procentowa 4.35 2018-07
Bilans Handlowy 280 2018-07
Dług Publiczny do PKB 47.6 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.84 2018-08
Indeks Giełdowy 2669 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.68 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.8 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.7 % 2018-06
PKB 12238 W Mld Usd 2017-12
Produkt Narodowy Brutto 824828 CNY-HML 2017-12
Środki Trwałe Brutto 346441 CNY-HML 2017-12
Pkb Per Capita 7329 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 15309 USD 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 418961 CNY-HML 2018-06
Rolnictwo w PKB 22087 CNY-HML 2018-06
Budownictwo w PKB 25169 CNY-HML 2018-06
Przemysł w PKB 144656 CNY-HML 2018-06
Usługi w PKB 227576 CNY-HML 2018-06
Transport w PKB 19042 CNY-HML 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.83 % 2018-06
Pracujący 77640 Dziesiątki Tysięcy 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 969 Dziesiątki Tysięcy 2018-06
Koszty Pracy 105 Punkty Indeksowe 2018-06
Wolne Etaty 4337000 2017-12
Przeciętne Wynagrodzenia 74318 Cny / Rok 2017-12
Płaca Minimalna 2420 CNY / Miesiąc 2018-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 64452 Cny / Rok 2017-12
Populacja 1390 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 50 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.1 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 1.9 % 2018-07
Deflator Pkb 631 Punkty Indeksowe 2016-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 Punkty Indeksowe 2018-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.6 % 2018-07
Wskaźnik Cen Importowych 100 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 104 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Żywności 0.5 % 2018-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.35 % 2018-07
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 15.5 % 2018-08
Stopa Międzybankowa 2.89 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 6953 Cny Billion 2018-07
Podaż Pieniądza M1 53662 Cny Billion 2018-07
Podaż Pieniądza M2 177620 Cny Billion 2018-07
Bilans Banków 1450 Cny Billion 2018-07
Bilans Banku Centralnego 363283 CNY-HML 2018-07
Rezerwy Walutowe 3118000 W Mln Usd 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 10400 CNY-HML 2018-07
Stopa Depozytowa 0.35 % 2018-07
Tempo Wzrostu Kredytów 13.2 % 2018-07
Inwestycje w Środki Trwałe 5.5 % 2018-07
Kredyty Dla Banków 1301207 CNY-HML 2018-07
Stopa Reverse Repo 2.55 % 2018-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 280 USD-HML 2018-07
Eksport 2156 USD-HML 2018-07
Import 1875 USD-HML 2018-07
Saldo Obrotów Bieżących 58 USD-HML 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.3 % 2017-12
Dług Zagraniczny 17106 USD-HML 2017-12
Terms of Trade 96.17 Punkty Indeksowe 2018-06
Rachunek kapitałowy -58 USD-HML 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 761 USD-HML 2018-07
Przyjazdy Turystów 2917 Dziesiątki Tysięcy 2017-12
Rezerwy Złota 1843 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 3774 BBL/D/1K 2018-04
Indeks Terroryzmu 5.54 2016-12
Bronie Sprzedaży 1131 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 47.6 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -168 CNY-HML 2018-06
Wydatki Rządowe 203330 CNY-HML 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 17461 CNY-HML 2018-07
Wydatki Budżetu Państwa 13944 CNY-HML 2018-07
Rating Kredytowy 79.57
Wydatki Wojskowe 228173 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 51.2 Punkty Indeksowe 2018-07
Przemysłowy PMI 50.8 2018-07
Nie Przemysłowy PMI 54 % 2018-07
PMI dla Usług 52.8 Punkty Indeksowe 2018-07
Produkcja Przemysłowa 6 % 2018-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.48 % 2018-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.2 % 2018-07
Nowe Zamówienia 52.3 Punkty Indeksowe 2018-07
Zmiany Zapasów 14186 CNY-HML 2017-12
Produkcja Samochodów 1725300 Jednostki 2018-07
Rejestracje nowych samochodów 1589500 2018-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 1890000 2018-07
Szybkość Internetu 7583 KBps 2017-03
Adresy IP 98862937 IP 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 76.8 % 2018-06
Produkcja Cementu 19618 Dziesięć tysięcy ton 2018-07
Index Konkurencyjności 5 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 27 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.3 2018-07
Zyski Korporacji 3388210 Cny - Milion 2018-06
Indeks Percepcji Korupcji 41 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 77 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 78 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 555100 Gigawatogodzina 2018-06
Produkcja w Górnictwie 1.3 % 2018-07
Produkcja Stali 80196 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 118 Punkty Indeksowe 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.67 % 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.8 % 2018-07
Wydatki Konsumpcyjne 317510 CNY-HML 2017-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 36396 CNY 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.35 % 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.35 % 2018-07
Kredyt Konsumencki 344845 CNY-HML 2018-07
Cena Benzyny 0.84 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 48.4 % of GDP 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 5.8 % 2018-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90 % 2014-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 48 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 17.59 mm 2015-12
Temperatura -5.24 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chiny - Wskaźniki ekonomiczne.