Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.08 2019-10
Indeks Giełdowy 2938 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.19 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.61 2019-06
Inflacja 3 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2019-09
Stopa Procentowa 4.2 2019-10
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 13 2019-10
Bilans Handlowy 396 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 462 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 49.8 2019-09
Przemysłowy PMI 51.4 2019-09
Nie Przemysłowy PMI 53.7 2019-09
PMI dla Usług 51.3 2019-09
Optymizm Konsumentów 122 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6 2019-09
PKB 13608 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 896916 2018-12
Środki Trwałe Brutto 380772 2018-12
Pkb Per Capita 7755 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 16187 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 697798 2019-09
Rolnictwo w PKB 43005 2019-09
Budownictwo w PKB 27466 2019-06
Przemysł w PKB 152994 2019-06
Usługi w PKB 376925 2019-09
Transport w PKB 20495 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.61 2019-06
Pracujący 77586 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 947 2019-06
Koszty Pracy 104 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 82461 2018-12
Płaca Minimalna 2480 2019-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 72088 2018-12
Populacja 1395 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 50 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-09
Inflacja Bazowa 1.5 2019-09
Deflator Pkb 874 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.8 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.2 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 104 2019-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 2019-07
Inflacja Żywności 11.2 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.2 2019-10
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 13 2019-10
Stopa Międzybankowa 3.32 2019-10
Podaż Pieniądza M0 7410 2019-09
Podaż Pieniądza M1 55710 2019-09
Podaż Pieniądza M2 195230 2019-09
Bilans Banków 1690 2019-09
Bilans Banku Centralnego 360353 2019-08
Rezerwy Walutowe 3092431 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 22725 2019-09
Stopa Depozytowa 0.35 2019-09
Tempo Wzrostu Kredytów 12.5 2019-09
Inwestycje w Środki Trwałe 5.4 2019-09
Stopa Pożyczkowa 4.35 2019-09
Kredyty Dla Banków 1477067 2019-08
Stopa Reverse Repo 2.55 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 396 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 462 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.4 2018-12
Eksport 2181 2019-09
Import 1785 2019-09
Dług Zagraniczny 19652 2018-12
Terms of Trade 101 2019-07
Rachunek kapitałowy 214 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1008 2019-09
Przyjazdy Turystów 3054 2018-12
Rezerwy Złota 1936 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 3918 2019-06
Indeks Terroryzmu 5.11 2017-12
Dochody z Turystyki 5.97 2018-12
Bronie Sprzedaży 1040 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.2 2018-12
Bilans Budżetu -257 2019-08
Wydatki Rządowe 220906 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 11438 2019-08
Wydatki Budżetu Państwa 15106 2019-08
Rating Kredytowy 79.57
Wydatki Wojskowe 239223 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 48 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 49.8 2019-09
Przemysłowy PMI 51.4 2019-09
Nie Przemysłowy PMI 53.7 2019-09
PMI dla Usług 51.3 2019-09
Produkcja Przemysłowa 5.8 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.72 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.6 2019-09
Nowe Zamówienia 50.5 2019-09
Zmiany Zapasów 15873 2018-12
Produkcja Samochodów 1693000 2019-08
Rejestracje nowych samochodów 1653000 2019-08
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 2271000 2019-09
Szybkość Internetu 7583 2017-03
Adresy IP 98862937 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 76.4 2019-09
Produkcja Cementu 21018 2019-08
Index Konkurencyjności 73.9 2019-12
Ranking Konkurencyjności 28 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.9 2019-09
Zyski Korporacji 4016350 2019-08
Indeks Percepcji Korupcji 39 2018-12
Ranking Korupcji 87 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 46 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 668200 2019-08
Produkcja w Górnictwie 8.1 2019-09
Produkcja Stali 87251 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 122 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.8 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 348210 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 39251 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 36.1 2016-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.35 2019-09
Kredyt Konsumencki 411664 2019-08
Cena Benzyny 0.7 2019-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.6 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 8.8 2019-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90 2014-12
Sprzedaż Nowych Domów 83317 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chiny - Wskaźniki ekonomiczne.