Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.13 2019-08
Indeks Giełdowy 2897 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.08 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.2 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.61 2019-06
Inflacja 2.8 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-07
Stopa Procentowa 4.25 2019-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 13.5 2019-08
Bilans Handlowy 446 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 570 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.2 2018-12
Koniunktura w przemyśle 49.7 2019-07
Przemysłowy PMI 49.9 2019-07
Nie Przemysłowy PMI 53.7 2019-07
PMI dla Usług 51.6 2019-07
Optymizm Konsumentów 126 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.22 2019-07
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.2 2019-06
PKB 13608 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 896916 2018-12
Środki Trwałe Brutto 380772 2018-12
Pkb Per Capita 7755 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 16187 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 450933 2019-06
Rolnictwo w PKB 23207 2019-06
Budownictwo w PKB 27466 2019-06
Przemysł w PKB 152994 2019-06
Usługi w PKB 247743 2019-06
Transport w PKB 20495 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.61 2019-06
Pracujący 77586 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 947 2019-06
Koszty Pracy 104 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 82461 2018-12
Płaca Minimalna 2480 2019-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 72088 2018-12
Populacja 1395 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 50 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.8 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-07
Inflacja Bazowa 1.6 2019-07
Deflator Pkb 646 2017-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.7 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.3 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 103 2019-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 108 2019-05
Inflacja Żywności 9.1 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2019-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 13.5 2019-08
Stopa Międzybankowa 3.02 2019-08
Podaż Pieniądza M0 7270 2019-07
Podaż Pieniądza M1 55300 2019-07
Podaż Pieniądza M2 191940 2019-07
Bilans Banków 1060 2019-07
Bilans Banku Centralnego 357953 2019-07
Rezerwy Walutowe 3103697 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 10100 2019-07
Stopa Depozytowa 0.35 2019-07
Tempo Wzrostu Kredytów 12.6 2019-07
Inwestycje w Środki Trwałe 5.7 2019-07
Stopa Pożyczkowa 4.35 2019-07
Kredyty Dla Banków 1464962 2019-07
Stopa Reverse Repo 2.55 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 446 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 570 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.4 2018-12
Eksport 2216 2019-07
Import 1769 2019-07
Dług Zagraniczny 19652 2018-12
Terms of Trade 95.83 2019-05
Rachunek kapitałowy -570 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 788 2019-07
Przyjazdy Turystów 3054 2018-12
Rezerwy Złota 1864 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 3823 2019-04
Indeks Terroryzmu 5.11 2017-12
Dochody z Turystyki 5.97 2018-12
Bronie Sprzedaży 1040 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.2 2018-12
Bilans Budżetu -210 2019-06
Wydatki Rządowe 220906 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 17777 2019-07
Wydatki Budżetu Państwa 14425 2019-07
Rating Kredytowy 79.57
Wydatki Wojskowe 239223 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 48 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 49.7 2019-07
Przemysłowy PMI 49.9 2019-07
Nie Przemysłowy PMI 53.7 2019-07
PMI dla Usług 51.6 2019-07
Produkcja Przemysłowa 4.8 2019-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.19 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.5 2019-07
Nowe Zamówienia 49.8 2019-07
Zmiany Zapasów 15873 2018-12
Produkcja Samochodów 1523000 2019-07
Rejestracje nowych samochodów 1528000 2019-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 1808000 2019-07
Szybkość Internetu 7583 2017-03
Adresy IP 98862937 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 76.4 2019-06
Produkcja Cementu 21003 2019-07
Index Konkurencyjności 72.61 2018-12
Ranking Konkurencyjności 28 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.9 2019-07
Zyski Korporacji 2984000 2019-06
Indeks Percepcji Korupcji 39 2018-12
Ranking Korupcji 87 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 46 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 657300 2019-07
Produkcja w Górnictwie 6.6 2019-07
Produkcja Stali 87533 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 126 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.22 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.6 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 348210 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 39251 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 36.1 2016-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.35 2019-07
Kredyt Konsumencki 406221 2019-07
Cena Benzyny 0.7 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 52.6 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 9.7 2019-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90 2014-12
Sprzedaż Nowych Domów 72431 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chiny - Wskaźniki ekonomiczne.