Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.77 2019-02
Indeks Giełdowy 2682 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.09 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.4 2018-12
Stopa Bezrobocia 3.8 2018-12
Inflacja 1.7 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-01
Stopa Procentowa 4.35 2019-01
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 13.5 2019-02
Bilans Handlowy 392 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących 546 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.3 2017-12
Dług Publiczny do PKB 47.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2017-12
Koniunktura w przemyśle 49.5 2019-01
Przemysłowy PMI 48.3 2019-01
Nie Przemysłowy PMI 54.7 2019-01
PMI dla Usług 53.6 2019-01
Optymizm Konsumentów 123 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.55 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.4 2018-12
PKB 12238 2017-12
Produkt Narodowy Brutto 824828 2017-12
Środki Trwałe Brutto 346441 2017-12
Pkb Per Capita 7329 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 15309 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 900309 2018-12
Rolnictwo w PKB 64734 2018-12
Budownictwo w PKB 61808 2018-12
Przemysł w PKB 305160 2018-12
Usługi w PKB 469575 2018-12
Transport w PKB 40550 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2018-12
Pracujący 77586 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 968 2018-09
Koszty Pracy 105 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 74318 2017-12
Płaca Minimalna 2420 2018-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 64452 2017-12
Populacja 1390 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 50 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-01
Inflacja Bazowa 1.9 2019-01
Deflator Pkb 656 2017-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100 2019-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.1 2019-01
Wskaźnik Cen Importowych 105 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 113 2018-12
Inflacja Żywności 1.9 2019-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.35 2019-01
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 13.5 2019-02
Stopa Międzybankowa 2.92 2019-02
Podaż Pieniądza M0 8750 2019-01
Podaż Pieniądza M1 54560 2019-01
Podaż Pieniądza M2 186590 2019-01
Bilans Banków 3230 2019-01
Bilans Banku Centralnego 372492 2018-12
Rezerwy Walutowe 3087924 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 46400 2019-01
Stopa Depozytowa 0.35 2019-01
Tempo Wzrostu Kredytów 13.4 2019-01
Inwestycje w Środki Trwałe 5.9 2018-12
Kredyty Dla Banków 1357891 2018-12
Stopa Reverse Repo 2.55 2019-02
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 392 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących 546 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.3 2017-12
Eksport 2176 2019-01
Import 1784 2019-01
Dług Zagraniczny 17106 2017-12
Terms of Trade 93.52 2018-12
Rachunek kapitałowy -546 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 124 2019-01
Przyjazdy Turystów 2917 2017-12
Rezerwy Złota 1852 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 3789 2018-10
Indeks Terroryzmu 5.11 2017-12
Dochody z Turystyki 5.97 2018-12
Bronie Sprzedaży 1131 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 47.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2017-12
Bilans Budżetu -286 2018-11
Wydatki Rządowe 203330 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 11019 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 29154 2018-12
Rating Kredytowy 79.57
Wydatki Wojskowe 228173 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 48 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 49.5 2019-01
Przemysłowy PMI 48.3 2019-01
Nie Przemysłowy PMI 54.7 2019-01
PMI dla Usług 53.6 2019-01
Produkcja Przemysłowa 5.7 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.54 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.5 2018-12
Nowe Zamówienia 49.6 2019-01
Zmiany Zapasów 14186 2017-12
Produkcja Samochodów 2054600 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 2233100 2018-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 2661500 2018-12
Szybkość Internetu 7583 2017-03
Adresy IP 98862937 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 76 2018-12
Produkcja Cementu 18394 2018-12
Index Konkurencyjności 72.61 2018-12
Ranking Konkurencyjności 28 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.9 2019-01
Zyski Korporacji 6635140 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 39 2018-12
Ranking Korupcji 87 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 46 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 620000 2018-12
Produkcja w Górnictwie 3.6 2018-12
Produkcja Stali 76121 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 123 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.55 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.2 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 317510 2017-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 36396 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 37.1 2015-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.35 2019-01
Kredyt Konsumencki 371852 2018-12
Cena Benzyny 0.77 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 50.3 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 9.7 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chiny - Wskaźniki ekonomiczne.