Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.78 2020-09
Indeks Giełdowy 3338 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.14 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 11.5 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.2 2020-06
Stopa Bezrobocia 5.6 2020-08
Inflacja 2.4 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-08
Stopa Procentowa 3.85 2020-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.5 2020-09
Bilans Handlowy 589 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 1196 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 51 2020-08
Przemysłowy PMI 53.1 2020-08
Nie Przemysłowy PMI 55.2 2020-08
PMI dla Usług 54 2020-08
Optymizm Konsumentów 117 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.25 2020-08
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Przypadki koronawirusa 85255 2020-09
Śmierć koronawirusa 4634 2020-09
Odzyskany koronawirus 80456 2020-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 11.5 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.2 2020-06
PKB 14343 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 988529 2019-12
Środki Trwałe Brutto 422019 2019-12
Pkb Per Capita 8254 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 16117 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 456614 2020-06
Rolnictwo w PKB 26053 2020-06
Budownictwo w PKB 28535 2020-06
Przemysł w PKB 145044 2020-06
Usługi w PKB 257802 2020-06
Transport w PKB 18515 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.6 2020-08
Pracujący 77471 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1005 2020-06
Koszty Pracy 103 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 90501 2019-12
Płaca Minimalna 2480 2020-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 78147 2019-12
Populacja 1400 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 50 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2020-08
Inflacja Bazowa 0.5 2020-08
Deflator Pkb 685 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 104 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 91.7 2020-06
Inflacja Żywności 11.2 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.85 2020-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.5 2020-09
Stopa Międzybankowa 3.01 2020-09
Podaż Pieniądza M0 8000 2020-08
Podaż Pieniądza M1 60130 2020-08
Podaż Pieniądza M2 213680 2020-08
Bilans Banków 1280 2020-08
Bilans Banku Centralnego 365052 2020-08
Rezerwy Walutowe 3165000 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 35800 2020-08
Stopa Depozytowa 0.35 2020-08
Tempo Wzrostu Kredytów 13 2020-08
Inwestycje w Środki Trwałe -0.3 2020-08
Stopa Pożyczkowa 4.35 2020-08
Kredyty Dla Banków 1656176 2020-07
Stopa Reverse Repo 2.2 2020-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 589 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 1196 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2019-12
Eksport 2353 2020-08
Import 1763 2020-08
Dług Zagraniczny 20573 2019-12
Terms of Trade 114 2020-06
Rachunek kapitałowy -1196 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 890 2020-08
Przyjazdy Turystów 3188 2019-12
Rezerwy Złota 1948 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 3876 2020-05
Indeks Terroryzmu 4.47 2018-12
Dochody z Turystyki 5.97 2018-12
Bronie Sprzedaży 1040 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2019-12
Bilans Budżetu -477 2020-07
Wydatki Rządowe 238874 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 18549 2020-07
Wydatki Budżetu Państwa 17088 2020-07
Rating Kredytowy 80 2020-09
Wydatki Wojskowe 239223 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 48 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 51 2020-08
Przemysłowy PMI 53.1 2020-08
Nie Przemysłowy PMI 55.2 2020-08
PMI dla Usług 54 2020-08
Produkcja Przemysłowa 5.6 2020-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.02 2020-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6 2020-08
Nowe Zamówienia 52 2020-08
Zmiany Zapasów 6609 2019-12
Produkcja Samochodów 1694000 2020-08
Rejestracje nowych samochodów 1755000 2020-08
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 2186000 2020-08
Szybkość Internetu 7583 2017-03
Adresy IP 98862937 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 74.4 2020-06
Produkcja Cementu 22489 2020-08
Index Konkurencyjności 73.9 2019-12
Ranking Konkurencyjności 28 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.1 2020-08
Zyski Korporacji 3102290 2020-07
Indeks Percepcji Korupcji 41 2019-12
Ranking Korupcji 80 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 31 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 680100 2020-07
Produkcja w Górnictwie 1.6 2020-08
Produkcja Stali 93359 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 117 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.25 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.5 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 385896 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 42359 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 36.1 2016-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.95 2020-09
Kredyt Konsumencki 462563 2020-07
Cena Benzyny 0.61 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.2 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 99.9 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 4.8 2020-08
Sprzedaż Nowych Domów 86769 2020-08

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 85255 2020-09
Śmierć koronawirusa 4634 2020-09
Odzyskany koronawirus 80456 2020-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chiny - Wskaźniki ekonomiczne.