Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2018-09
Stopa Bezrobocia 3.82 2018-09
Inflacja 2.2 2018-11
Stopa Procentowa 4.35 2018-10
Bilans Handlowy 447 2018-11
Dług Publiczny do PKB 47.6 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.89 2018-12
Indeks Giełdowy 2594 Punkty 2018-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.31 % 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 % 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.5 % 2018-09
PKB 12238 W Mld Usd 2017-12
Produkt Narodowy Brutto 824828 CNY-HML 2017-12
Środki Trwałe Brutto 346441 CNY-HML 2017-12
Pkb Per Capita 7329 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 15309 USD 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 650899 CNY-HML 2018-09
Rolnictwo w PKB 42173 CNY-HML 2018-09
Budownictwo w PKB 41590 CNY-HML 2018-09
Przemysł w PKB 222165 CNY-HML 2018-09
Usługi w PKB 345773 CNY-HML 2018-09
Transport w PKB 29556 CNY-HML 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.82 % 2018-09
Pracujący 77640 Dziesiątki Tysięcy 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 968 Dziesiątki Tysięcy 2018-09
Koszty Pracy 105 Punkty Indeksowe 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 74318 Cny / Rok 2017-12
Płaca Minimalna 2420 CNY / Miesiąc 2018-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 64452 Cny / Rok 2017-12
Populacja 1390 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 50 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 % 2018-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 % 2018-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 Punkty Indeksowe 2018-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-11
Inflacja Bazowa 1.8 % 2018-11
Deflator Pkb 656 Punkty Indeksowe 2017-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.7 % 2018-11
Wskaźnik Cen Importowych 107 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 111 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Żywności 2.5 % 2018-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.35 % 2018-10
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 14.5 % 2018-12
Stopa Międzybankowa 3.67 % 2018-12
Podaż Pieniądza M0 7060 Cny Billion 2018-11
Podaż Pieniądza M1 54350 Cny Billion 2018-11
Podaż Pieniądza M2 181320 Cny Billion 2018-11
Bilans Banków 1250 Cny Billion 2018-11
Bilans Banku Centralnego 358338 CNY-HML 2018-10
Rezerwy Walutowe 3061697 W Mln Usd 2018-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 15200 CNY-HML 2018-11
Stopa Depozytowa 0.35 % 2018-11
Tempo Wzrostu Kredytów 13.1 % 2018-11
Inwestycje w Środki Trwałe 5.7 % 2018-10
Kredyty Dla Banków 1334508 CNY-HML 2018-10
Stopa Reverse Repo 2.55 % 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 447 USD-HML 2018-11
Eksport 2274 USD-HML 2018-11
Import 1827 USD-HML 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących 160 USD-HML 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.3 % 2017-12
Dług Zagraniczny 17106 USD-HML 2017-12
Terms of Trade 96.48 Punkty Indeksowe 2018-09
Rachunek kapitałowy -160 USD-HML 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1077 USD-HML 2018-10
Przyjazdy Turystów 2917 Dziesiątki Tysięcy 2017-12
Rezerwy Złota 1843 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 3768 BBL/D/1K 2018-08
Indeks Terroryzmu 5.54 2016-12
Bronie Sprzedaży 1131 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 47.6 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -357 CNY-HML 2018-09
Wydatki Rządowe 203330 CNY-HML 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 15727 CNY-HML 2018-10
Wydatki Budżetu Państwa 12031 CNY-HML 2018-10
Rating Kredytowy 79.57
Wydatki Wojskowe 228173 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 50 Punkty Indeksowe 2018-11
Przemysłowy PMI 50.2 2018-11
Nie Przemysłowy PMI 53.4 % 2018-11
PMI dla Usług 53.8 Punkty Indeksowe 2018-11
Produkcja Przemysłowa 5.9 % 2018-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.48 % 2018-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.1 % 2018-10
Nowe Zamówienia 50.4 Punkty Indeksowe 2018-11
Zmiany Zapasów 14186 CNY-HML 2017-12
Produkcja Samochodów 2002200 Jednostki 2018-10
Rejestracje nowych samochodów 2046800 2018-10
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 2547800 2018-11
Szybkość Internetu 7583 KBps 2017-03
Adresy IP 98862937 IP 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 76.5 % 2018-09
Produkcja Cementu 22043 Dziesięć tysięcy ton 2018-10
Index Konkurencyjności 72.61 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 28 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.9 2018-11
Zyski Korporacji 5521180 Cny - Milion 2018-10
Indeks Percepcji Korupcji 41 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 77 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 46 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 533000 Gigawatogodzina 2018-10
Produkcja w Górnictwie 3.8 % 2018-10
Produkcja Stali 82552 Tysięcy Ton 2018-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 119 Punkty Indeksowe 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.64 % 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.6 % 2018-10
Wydatki Konsumpcyjne 317510 CNY-HML 2017-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 36396 CNY 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.35 % 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.35 % 2018-11
Kredyt Konsumencki 362132 CNY-HML 2018-10
Cena Benzyny 0.82 Usd / Litr 2018-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 49.3 % of GDP 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 8.6 % 2018-10
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90 % 2014-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 48 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 17.59 mm 2015-12
Temperatura -5.24 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chiny - Wskaźniki ekonomiczne.