CHINY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2018-09
Stopa Bezrobocia 3.83 2018-06
Inflacja 2.5 2018-09
Stopa Procentowa 4.35 2018-09
Bilans Handlowy 317 2018-09
Dług Publiczny do PKB 47.6 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.94 2018-10
Indeks Giełdowy 2550 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.58 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 % 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.5 % 2018-09
PKB 12238 W Mld Usd 2017-12
Produkt Narodowy Brutto 824828 CNY-HML 2017-12
Środki Trwałe Brutto 346441 CNY-HML 2017-12
Pkb Per Capita 7329 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 15309 USD 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 650899 CNY-HML 2018-09
Rolnictwo w PKB 42173 CNY-HML 2018-09
Budownictwo w PKB 25169 CNY-HML 2018-06
Przemysł w PKB 144656 CNY-HML 2018-06
Usługi w PKB 345773 CNY-HML 2018-09
Transport w PKB 19042 CNY-HML 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.83 % 2018-06
Pracujący 77640 Dziesiątki Tysięcy 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 969 Dziesiątki Tysięcy 2018-06
Koszty Pracy 105 Punkty Indeksowe 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 74318 Cny / Rok 2017-12
Płaca Minimalna 2420 CNY / Miesiąc 2018-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 64452 Cny / Rok 2017-12
Populacja 1390 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 50 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.5 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 1.7 % 2018-09
Deflator Pkb 631 Punkty Indeksowe 2016-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.6 % 2018-09
Wskaźnik Cen Importowych 101 Punkty Indeksowe 2018-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 107 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Żywności 3.6 % 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.35 % 2018-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 14.5 % 2018-10
Stopa Międzybankowa 2.93 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 7130 Cny Billion 2018-09
Podaż Pieniądza M1 53860 Cny Billion 2018-09
Podaż Pieniądza M2 180170 Cny Billion 2018-09
Bilans Banków 1380 Cny Billion 2018-09
Bilans Banku Centralnego 362617 CNY-HML 2018-08
Rezerwy Walutowe 3087025 W Mln Usd 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 22100 CNY-HML 2018-09
Stopa Depozytowa 0.35 % 2018-09
Tempo Wzrostu Kredytów 13.2 % 2018-09
Inwestycje w Środki Trwałe 5.4 % 2018-09
Kredyty Dla Banków 1313907 CNY-HML 2018-08
Stopa Reverse Repo 2.55 % 2018-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 317 USD-HML 2018-09
Eksport 2267 USD-HML 2018-09
Import 1950 USD-HML 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących 53.29 USD-HML 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.3 % 2017-12
Dług Zagraniczny 17106 USD-HML 2017-12
Terms of Trade 94.48 Punkty Indeksowe 2018-07
Rachunek kapitałowy 60 USD-HML 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 918 USD-HML 2018-09
Przyjazdy Turystów 2917 Dziesiątki Tysięcy 2017-12
Rezerwy Złota 1843 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 3857 BBL/D/1K 2018-06
Indeks Terroryzmu 5.54 2016-12
Bronie Sprzedaży 1131 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 47.6 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -168 CNY-HML 2018-06
Wydatki Rządowe 203330 CNY-HML 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 11077 CNY-HML 2018-08
Wydatki Budżetu Państwa 15137 CNY-HML 2018-08
Rating Kredytowy 79.57
Wydatki Wojskowe 228173 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 50.8 Punkty Indeksowe 2018-09
Przemysłowy PMI 50 2018-09
Nie Przemysłowy PMI 54.9 % 2018-09
PMI dla Usług 53.1 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa 5.8 % 2018-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.5 % 2018-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.7 % 2018-09
Nowe Zamówienia 52 Punkty Indeksowe 2018-09
Zmiany Zapasów 14186 CNY-HML 2017-12
Produkcja Samochodów 2024800 Jednostki 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 2060500 2018-09
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 2394100 2018-09
Szybkość Internetu 7583 KBps 2017-03
Adresy IP 98862937 IP 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 76.8 % 2018-06
Produkcja Cementu 20018 Dziesięć tysięcy ton 2018-08
Index Konkurencyjności 72.61 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 28 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.1 2018-09
Zyski Korporacji 4424870 Cny - Milion 2018-08
Indeks Percepcji Korupcji 41 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 77 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 78 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 640500 Gigawatogodzina 2018-08
Produkcja w Górnictwie 2.2 % 2018-09
Produkcja Stali 80326 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 119 Punkty Indeksowe 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 % 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.2 % 2018-09
Wydatki Konsumpcyjne 317510 CNY-HML 2017-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 36396 CNY 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.35 % 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.35 % 2018-09
Kredyt Konsumencki 350646 CNY-HML 2018-08
Cena Benzyny 0.94 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 49.3 % of GDP 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 7 % 2018-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90 % 2014-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 17 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 48 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 17.59 mm 2015-12
Temperatura -5.24 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chiny - Wskaźniki ekonomiczne.