Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.48 2021-05
Indeks Giełdowy 3438 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.15 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 18.3 2021-03
Stopa Bezrobocia 5.3 2021-03
Inflacja 0.4 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2021-03
Stopa Procentowa 3.85 2021-04
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.5 2021-04
Bilans Handlowy 138 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 1238 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2020-12
Dług Publiczny do PKB 66.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 51.1 2021-04
Przemysłowy PMI 51.9 2021-04
Nie Przemysłowy PMI 54.9 2021-04
PMI dla Usług 54.3 2021-03
Optymizm Konsumentów 127 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.75 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 103713 2021-05
Śmierć koronawirusa 4636 2021-05
Odzyskany koronawirus 85766 2021-05

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 18.3 2021-03
PKB 14343 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 1009151 2020-12
Środki Trwałe Brutto 422019 2019-12
Pkb Per Capita 8254 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 16117 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 249310 2021-03
Rolnictwo w PKB 11332 2021-03
Budownictwo w PKB 12017 2021-03
Przemysł w PKB 80971 2021-03
Górnictwo w PKB 22592 2018-12
Usługi w PKB 145355 2021-03
Transport w PKB 10067 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.3 2021-03
Pracujący 78657 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1186 2020-12
Koszty Pracy 84.9 2021-04
Przeciętne Wynagrodzenia 93383 2019-12
Płaca Minimalna 2480 2021-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 78147 2019-12
Populacja 1400 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.4 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2021-03
Inflacja Bazowa 0.3 2021-03
Deflator Pkb 689 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.4 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 100 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 95.4 2020-12
Inflacja Żywności -0.7 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 19.77 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 284595000 2021-05
Przypadki koronawirusa 103713 2021-05
Śmierć koronawirusa 4636 2021-05
Odzyskany koronawirus 85766 2021-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.85 2021-04
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.5 2021-04
Stopa Międzybankowa 3.47 2021-05
Podaż Pieniądza M0 8650 2021-03
Podaż Pieniądza M1 61610 2021-03
Podaż Pieniądza M2 227650 2021-03
Bilans Banków 2730 2021-03
Bilans Banku Centralnego 382773 2021-03
Rezerwy Walutowe 3170000 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 33400 2021-03
Stopa Depozytowa 0.35 2021-04
Tempo Wzrostu Kredytów 12.6 2021-03
Inwestycje w Środki Trwałe 25.6 2021-03
Stopa Pożyczkowa 4.35 2021-04
Kredyty Dla Banków 1798384 2021-03
Stopa Reverse Repo 2.2 2021-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 138 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 1238 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2020-12
Eksport 2411 2021-03
Import 2273 2021-03
Dług Zagraniczny 24008 2020-12
Terms of Trade 105 2020-12
Rachunek kapitałowy -1302 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 449 2021-03
Przyjazdy Turystów 3188 2019-12
Rezerwy Złota 1948 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 3995 2021-01
Indeks Terroryzmu 3.59 2019-12
Dochody z Turystyki 6.63 2019-12
Bronie Sprzedaży 760 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 66.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2020-12
Bilans Budżetu -155 2021-03
Wydatki Rządowe 238874 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 15310 2021-03
Wydatki Budżetu Państwa 22970 2021-03
Rating Kredytowy 80 2021-05
Wydatki Wojskowe 266449 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 48 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 51.1 2021-04
Przemysłowy PMI 51.9 2021-04
Nie Przemysłowy PMI 54.9 2021-04
PMI dla Usług 54.3 2021-03
Produkcja Przemysłowa 14.1 2021-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.6 2021-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 15.2 2021-03
Nowe Zamówienia 52 2021-04
Zmiany Zapasów 6609 2019-12
Produkcja Samochodów 1883000 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 1874000 2021-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 2525691 2021-03
Szybkość Internetu 7583 2017-03
Adresy IP 98862937 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 77.2 2021-03
Produkcja Cementu 19702 2021-03
Index Konkurencyjności 73.9 2019-12
Ranking Konkurencyjności 28 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.1 2021-03
Zyski Korporacji 1825380 2021-03
Indeks Percepcji Korupcji 42 2020-12
Ranking Korupcji 78 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 31 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 657900 2021-03
Produkcja w Górnictwie 2.9 2021-03
Produkcja Stali 94000 2021-03

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 127 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.75 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 34.2 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 385896 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 43834 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.95 2021-04
Kredyt Konsumencki 502742 2021-03
Cena Benzyny 0.82 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.1 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 99.9 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 4.6 2021-03
Sprzedaż Nowych Domów 35055 2021-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chiny - Wskaźniki ekonomiczne.