Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.96 2020-01
Indeks Giełdowy 2977 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.07 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6 2019-12
Stopa Bezrobocia 3.62 2019-12
Inflacja 4.5 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-12
Stopa Procentowa 4.15 2020-01
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 13 2020-01
Bilans Handlowy 472 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 492 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 50.2 2019-12
Przemysłowy PMI 51.5 2019-12
Nie Przemysłowy PMI 53.5 2019-12
PMI dla Usług 52.5 2019-12
Optymizm Konsumentów 125 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.53 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6 2019-12
PKB 13608 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 896916 2018-12
Środki Trwałe Brutto 380772 2018-12
Pkb Per Capita 7755 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 16187 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 990865 2019-12
Rolnictwo w PKB 70467 2019-12
Budownictwo w PKB 70904 2019-12
Przemysł w PKB 317109 2019-12
Usługi w PKB 534233 2019-12
Transport w PKB 42802 2019-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.62 2019-12
Pracujący 77471 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 948 2019-09
Koszty Pracy 103 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 82461 2018-12
Płaca Minimalna 2480 2019-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 72088 2018-12
Populacja 1400 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 50 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.5 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2019-12
Inflacja Bazowa 1.4 2019-12
Deflator Pkb 685 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.5 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.5 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 101 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 96.1 2019-11
Inflacja Żywności 17.4 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.15 2020-01
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 13 2020-01
Stopa Międzybankowa 3.17 2020-01
Podaż Pieniądza M0 7720 2019-12
Podaż Pieniądza M1 57600 2019-12
Podaż Pieniądza M2 198650 2019-12
Bilans Banków 1140 2019-12
Bilans Banku Centralnego 371130 2019-12
Rezerwy Walutowe 3108000 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 21030 2019-12
Stopa Depozytowa 0.35 2019-12
Tempo Wzrostu Kredytów 12.3 2019-12
Inwestycje w Środki Trwałe 5.4 2019-12
Stopa Pożyczkowa 4.35 2019-12
Kredyty Dla Banków 1525755 2019-12
Stopa Reverse Repo 2.5 2020-01
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 472 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 492 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.4 2018-12
Eksport 2383 2019-12
Import 1911 2019-12
Dług Zagraniczny 19652 2018-12
Terms of Trade 106 2019-11
Rachunek kapitałowy -97.6 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1367 2019-12
Przyjazdy Turystów 3054 2018-12
Rezerwy Złota 1948 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 3806 2019-09
Indeks Terroryzmu 4.47 2018-12
Dochody z Turystyki 5.97 2018-12
Bronie Sprzedaży 1040 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.2 2018-12
Bilans Budżetu -13.8 2019-10
Wydatki Rządowe 220904 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 11263 2019-11
Wydatki Budżetu Państwa 15876 2019-11
Rating Kredytowy 80 2020-01
Wydatki Wojskowe 239223 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 48 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 50.2 2019-12
Przemysłowy PMI 51.5 2019-12
Nie Przemysłowy PMI 53.5 2019-12
PMI dla Usług 52.5 2019-12
Produkcja Przemysłowa 6.9 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.58 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7 2019-12
Nowe Zamówienia 51.2 2019-12
Zmiany Zapasów 15873 2018-12
Produkcja Samochodów 2185380 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 2213089 2019-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 2659000 2019-12
Szybkość Internetu 7583 2017-03
Adresy IP 98862937 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 77.5 2019-12
Produkcja Cementu 19935 2019-12
Index Konkurencyjności 73.9 2019-12
Ranking Konkurencyjności 28 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.6 2019-12
Zyski Korporacji 5610070 2019-11
Indeks Percepcji Korupcji 41 2019-12
Ranking Korupcji 80 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 31 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 654400 2019-12
Produkcja w Górnictwie 5.6 2019-12
Produkcja Stali 80287 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 125 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.53 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 348210 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 42359 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 36.1 2016-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.25 2020-01
Kredyt Konsumencki 432954 2019-12
Cena Benzyny 0.73 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 54.6 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 99.9 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 6.6 2019-12
Sprzedaż Nowych Domów 139440 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chiny - Wskaźniki ekonomiczne.