Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.03 2019-12
Indeks Giełdowy 2917 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.2 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.61 2019-09
Inflacja 4.5 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-11
Stopa Procentowa 4.15 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 13 2019-12
Bilans Handlowy 387 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 549 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 50.2 2019-11
Przemysłowy PMI 51.8 2019-11
Nie Przemysłowy PMI 54.4 2019-11
PMI dla Usług 53.5 2019-11
Optymizm Konsumentów 124 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.46 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6 2019-09
PKB 13608 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 896916 2018-12
Środki Trwałe Brutto 380772 2018-12
Pkb Per Capita 7755 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 16187 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 697798 2019-09
Rolnictwo w PKB 43005 2019-09
Budownictwo w PKB 45134 2019-09
Przemysł w PKB 233457 2019-09
Usługi w PKB 376925 2019-09
Transport w PKB 31894 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.61 2019-09
Pracujący 77586 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 947 2019-06
Koszty Pracy 104 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 82461 2018-12
Płaca Minimalna 2480 2019-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 72088 2018-12
Populacja 1395 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 50 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.5 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2019-11
Inflacja Bazowa 1.4 2019-11
Deflator Pkb 874 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.6 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.4 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 102 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 98.6 2019-09
Inflacja Żywności 19.1 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.15 2019-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 13 2019-12
Stopa Międzybankowa 3.42 2019-12
Podaż Pieniądza M0 7400 2019-11
Podaż Pieniądza M1 56250 2019-11
Podaż Pieniądza M2 196140 2019-11
Bilans Banków 1390 2019-11
Bilans Banku Centralnego 359640 2019-10
Rezerwy Walutowe 3095591 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 1750 2019-11
Stopa Depozytowa 0.35 2019-11
Tempo Wzrostu Kredytów 12.4 2019-11
Inwestycje w Środki Trwałe 5.2 2019-10
Stopa Pożyczkowa 4.35 2019-11
Kredyty Dla Banków 1500604 2019-10
Stopa Reverse Repo 2.5 2019-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 387 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 549 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.4 2018-12
Eksport 2217 2019-11
Import 1830 2019-11
Dług Zagraniczny 19652 2018-12
Terms of Trade 103 2019-09
Rachunek kapitałowy -549 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1108 2019-10
Przyjazdy Turystów 3054 2018-12
Rezerwy Złota 1948 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 3811 2019-08
Indeks Terroryzmu 4.47 2018-12
Dochody z Turystyki 5.97 2018-12
Bronie Sprzedaży 1040 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.2 2018-12
Bilans Budżetu -13.8 2019-10
Wydatki Rządowe 220906 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 17026 2019-10
Wydatki Budżetu Państwa 11975 2019-10
Rating Kredytowy 80 2019-12
Wydatki Wojskowe 239223 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 48 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 50.2 2019-11
Przemysłowy PMI 51.8 2019-11
Nie Przemysłowy PMI 54.4 2019-11
PMI dla Usług 53.5 2019-11
Produkcja Przemysłowa 4.7 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.17 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.6 2019-10
Nowe Zamówienia 51.3 2019-11
Zmiany Zapasów 15873 2018-12
Produkcja Samochodów 1938000 2019-10
Rejestracje nowych samochodów 1928000 2019-10
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 2457000 2019-11
Szybkość Internetu 7583 2017-03
Adresy IP 98862937 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 76.4 2019-09
Produkcja Cementu 21849 2019-10
Index Konkurencyjności 73.9 2019-12
Ranking Konkurencyjności 28 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.2 2019-11
Zyski Korporacji 5015100 2019-10
Indeks Percepcji Korupcji 39 2018-12
Ranking Korupcji 87 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 31 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 590800 2019-09
Produkcja w Górnictwie 3.9 2019-10
Produkcja Stali 81521 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 124 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.46 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.2 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 348210 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 39251 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 36.1 2016-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.25 2019-12
Kredyt Konsumencki 421542 2019-10
Cena Benzyny 0.7 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.6 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 99.9 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 7.8 2019-10
Sprzedaż Nowych Domów 108948 2019-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chiny - Wskaźniki ekonomiczne.