Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.55 2020-12
Indeks Giełdowy 3442 2020-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.31 2020-12

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.7 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2020-09
Stopa Bezrobocia 5.3 2020-10
Inflacja 0.5 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2020-10
Stopa Procentowa 3.85 2020-11
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.5 2020-11
Bilans Handlowy 584 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących 942 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 52.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 52.1 2020-11
Przemysłowy PMI 54.9 2020-11
Nie Przemysłowy PMI 56.4 2020-11
PMI dla Usług 57.8 2020-11
Optymizm Konsumentów 120 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.68 2020-10
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Przypadki koronawirusa 93668 2020-12
Śmierć koronawirusa 4634 2020-12
Odzyskany koronawirus 81649 2020-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.7 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2020-09
PKB 14343 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 988529 2019-12
Środki Trwałe Brutto 422019 2019-12
Pkb Per Capita 8254 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 16117 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 722786 2020-09
Rolnictwo w PKB 48123 2020-09
Budownictwo w PKB 48517 2020-09
Przemysł w PKB 227011 2020-09
Usługi w PKB 400397 2020-09
Transport w PKB 29803 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.3 2020-10
Pracujący 77471 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1005 2020-06
Koszty Pracy 76.6 2020-10
Przeciętne Wynagrodzenia 93383 2019-12
Płaca Minimalna 2480 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 78147 2019-12
Populacja 1400 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 50 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.5 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2020-10
Inflacja Bazowa 0.5 2020-10
Deflator Pkb 692 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2020-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.1 2020-10
Wskaźnik Cen Importowych 101 2020-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 96.4 2020-08
Inflacja Żywności 2.2 2020-10

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.85 2020-11
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.5 2020-11
Stopa Międzybankowa 3.83 2020-12
Podaż Pieniądza M0 8100 2020-10
Podaż Pieniądza M1 60920 2020-10
Podaż Pieniądza M2 214970 2020-10
Bilans Banków 690 2020-10
Bilans Banku Centralnego 371813 2020-10
Rezerwy Walutowe 3127982 2020-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 14200 2020-10
Stopa Depozytowa 0.35 2020-10
Tempo Wzrostu Kredytów 12.9 2020-10
Inwestycje w Środki Trwałe 1.8 2020-10
Stopa Pożyczkowa 4.35 2020-10
Kredyty Dla Banków 1694933 2020-10
Stopa Reverse Repo 2.2 2020-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 584 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących 942 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2019-12
Eksport 2372 2020-10
Import 1787 2020-10
Dług Zagraniczny 20573 2019-12
Terms of Trade 105 2020-08
Rachunek kapitałowy -942 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1151 2020-10
Przyjazdy Turystów 3188 2019-12
Rezerwy Złota 1948 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 3921 2020-08
Indeks Terroryzmu 4.47 2018-12
Dochody z Turystyki 5.97 2018-12
Bronie Sprzedaży 1040 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 52.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2019-12
Bilans Budżetu -256 2020-10
Wydatki Rządowe 238874 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 17531 2020-10
Wydatki Budżetu Państwa 14254 2020-10
Rating Kredytowy 80 2020-12
Wydatki Wojskowe 239223 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 48 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 52.1 2020-11
Przemysłowy PMI 54.9 2020-11
Nie Przemysłowy PMI 56.4 2020-11
PMI dla Usług 57.8 2020-11
Produkcja Przemysłowa 6.9 2020-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.78 2020-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.5 2020-10
Nowe Zamówienia 52.8 2020-10
Zmiany Zapasów 6609 2019-12
Produkcja Samochodów 2084000 2020-10
Rejestracje nowych samochodów 2110000 2020-10
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 2570000 2020-10
Szybkość Internetu 7583 2017-03
Adresy IP 98862937 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 76.7 2020-09
Produkcja Cementu 24100 2020-10
Index Konkurencyjności 73.9 2019-12
Ranking Konkurencyjności 28 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 57.5 2020-11
Zyski Korporacji 5012420 2020-10
Indeks Percepcji Korupcji 41 2019-12
Ranking Korupcji 80 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 31 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 631500 2020-09
Produkcja w Górnictwie 3.5 2020-10
Produkcja Stali 92202 2020-10

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 120 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.68 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.3 2020-10
Wydatki Konsumpcyjne 385896 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 42359 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 36.1 2016-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.95 2020-11
Kredyt Konsumencki 478661 2020-10
Cena Benzyny 0.6 2020-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.2 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 99.9 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 4.3 2020-10
Sprzedaż Nowych Domów 117923 2020-10

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 93668 2020-12
Śmierć koronawirusa 4634 2020-12
Odzyskany koronawirus 81649 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chiny - Wskaźniki ekonomiczne.