Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.48 2021-02
Indeks Giełdowy 3509 2021-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.32 2021-02

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.6 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.5 2020-12
Stopa Bezrobocia 5.2 2020-12
Inflacja -0.3 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2021-01
Stopa Procentowa 3.85 2021-02
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.5 2021-02
Bilans Handlowy 782 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 1302 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 52.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 51.3 2021-01
Przemysłowy PMI 51.5 2021-01
Nie Przemysłowy PMI 52.4 2021-01
PMI dla Usług 52 2021-01
Optymizm Konsumentów 122 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.24 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Przypadki koronawirusa 101802 2021-02
Śmierć koronawirusa 4636 2021-02
Odzyskany koronawirus 84997 2021-02

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.6 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.5 2020-12
PKB 14343 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 988529 2019-12
Środki Trwałe Brutto 422019 2019-12
Pkb Per Capita 8254 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 16117 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1015986 2020-12
Rolnictwo w PKB 77754 2020-12
Budownictwo w PKB 72996 2020-12
Przemysł w PKB 313071 2020-12
Górnictwo w PKB 22592 2018-12
Usługi w PKB 553977 2020-12
Transport w PKB 41562 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.2 2020-12
Pracujący 77471 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1186 2020-12
Koszty Pracy 82.6 2021-02
Przeciętne Wynagrodzenia 93383 2019-12
Płaca Minimalna 2480 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 78147 2019-12
Populacja 1400 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 50 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.3 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.7 2021-01
Inflacja Bazowa -0.3 2021-01
Deflator Pkb 692 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2021-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.3 2021-01
Wskaźnik Cen Importowych 99.9 2020-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 94.2 2020-11
Inflacja Żywności 1.6 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.85 2021-02
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.5 2021-02
Stopa Międzybankowa 3.47 2021-02
Podaż Pieniądza M0 8960 2021-01
Podaż Pieniądza M1 62560 2021-01
Podaż Pieniądza M2 221300 2021-01
Bilans Banków 3580 2021-01
Bilans Banku Centralnego 389131 2021-01
Rezerwy Walutowe 3210671 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 51700 2021-01
Stopa Depozytowa 0.35 2021-02
Tempo Wzrostu Kredytów 12.7 2021-01
Inwestycje w Środki Trwałe 2.9 2020-12
Stopa Pożyczkowa 4.35 2021-02
Kredyty Dla Banków 1757548 2021-01
Stopa Reverse Repo 2.2 2021-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 782 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 1302 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2019-12
Eksport 2819 2020-12
Import 2038 2020-12
Dług Zagraniczny 20573 2019-12
Terms of Trade 106 2020-11
Rachunek kapitałowy -1302 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 135 2021-01
Przyjazdy Turystów 3188 2019-12
Rezerwy Złota 1948 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 3884 2020-11
Indeks Terroryzmu 3.59 2019-12
Dochody z Turystyki 5.97 2018-12
Bronie Sprzedaży 1040 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 52.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2019-12
Bilans Budżetu -664 2020-12
Wydatki Rządowe 238874 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 13406 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 37742 2020-12
Rating Kredytowy 80 2021-02
Wydatki Wojskowe 239223 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 48 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 51.3 2021-01
Przemysłowy PMI 51.5 2021-01
Nie Przemysłowy PMI 52.4 2021-01
PMI dla Usług 52 2021-01
Produkcja Przemysłowa 7.3 2020-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.1 2020-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.7 2020-12
Nowe Zamówienia 52.3 2021-01
Zmiany Zapasów 6609 2019-12
Produkcja Samochodów 1909699 2021-01
Rejestracje nowych samochodów 2044769 2021-01
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 2500000 2021-01
Szybkość Internetu 7583 2017-03
Adresy IP 98862937 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 78 2020-12
Produkcja Cementu 21333 2020-12
Index Konkurencyjności 73.9 2019-12
Ranking Konkurencyjności 28 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.2 2021-01
Zyski Korporacji 6451610 2020-12
Indeks Percepcji Korupcji 42 2020-12
Ranking Korupcji 78 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 31 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 727720 2020-12
Produkcja w Górnictwie 4.9 2020-12
Produkcja Stali 90200 2021-01

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 122 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.24 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.6 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 385896 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 42359 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.95 2021-02
Kredyt Konsumencki 496197 2021-01
Cena Benzyny 0.71 2021-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 59.1 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 99.9 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 3.9 2021-01
Sprzedaż Nowych Domów 154567 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 101802 2021-02
Śmierć koronawirusa 4636 2021-02
Odzyskany koronawirus 84997 2021-02


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chiny - Wskaźniki ekonomiczne.