Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.11 2020-04
Indeks Giełdowy 2764 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.61 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6 2019-12
Stopa Bezrobocia 3.62 2019-12
Inflacja 5.2 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2020-02
Stopa Procentowa 4.05 2020-04
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.5 2020-04
Bilans Handlowy -35.48 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 401 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.2 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 52 2020-03
Przemysłowy PMI 50.1 2020-03
Nie Przemysłowy PMI 52.3 2020-03
PMI dla Usług 43 2020-03
Optymizm Konsumentów 119 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.52 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Przypadki koronawirusa 81708 2020-04
Śmierć koronawirusa 3331 2020-04
Odzyskany koronawirus 77078 2020-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6 2019-12
PKB 14200 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 896916 2018-12
Środki Trwałe Brutto 380772 2018-12
Pkb Per Capita 7755 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 16187 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 990865 2019-12
Rolnictwo w PKB 70467 2019-12
Budownictwo w PKB 70904 2019-12
Przemysł w PKB 317109 2019-12
Usługi w PKB 534233 2019-12
Transport w PKB 42802 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.62 2019-12
Pracujący 77471 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 948 2019-09
Koszty Pracy 103 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 82461 2018-12
Płaca Minimalna 2480 2019-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 72088 2018-12
Populacja 1400 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 50 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.2 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2020-02
Inflacja Bazowa 1 2020-02
Deflator Pkb 685 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.6 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.4 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 98.6 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.9 2019-12
Inflacja Żywności 21.9 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.05 2020-04
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.5 2020-04
Stopa Międzybankowa 2.4 2020-04
Podaż Pieniądza M0 8820 2020-02
Podaż Pieniądza M1 55270 2020-02
Podaż Pieniądza M2 203080 2020-02
Bilans Banków 906 2020-02
Bilans Banku Centralnego 361021 2020-02
Rezerwy Walutowe 3107000 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 8554 2020-02
Stopa Depozytowa 0.35 2020-03
Tempo Wzrostu Kredytów 12.1 2020-02
Inwestycje w Środki Trwałe -24.5 2020-02
Stopa Pożyczkowa 4.35 2020-03
Kredyty Dla Banków 1568072 2020-02
Stopa Reverse Repo 2.2 2020-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -35.48 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 401 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2019-12
Eksport 1462 2020-02
Import 1498 2020-02
Dług Zagraniczny 20573 2019-12
Terms of Trade 101 2019-12
Rachunek kapitałowy -401 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 193 2020-02
Przyjazdy Turystów 3188 2019-12
Rezerwy Złota 1948 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 3782 2019-12
Indeks Terroryzmu 4.47 2018-12
Dochody z Turystyki 5.97 2018-12
Bronie Sprzedaży 1040 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.2 2018-12
Bilans Budżetu -21.4 2020-02
Wydatki Rządowe 220904 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 35232 2020-02
Wydatki Budżetu Państwa 32350 2020-02
Rating Kredytowy 80 2020-04
Wydatki Wojskowe 239223 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 48 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 52 2020-03
Przemysłowy PMI 50.1 2020-03
Nie Przemysłowy PMI 52.3 2020-03
PMI dla Usług 43 2020-03
Produkcja Przemysłowa -13.5 2020-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -26.63 2020-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -15.7 2020-02
Nowe Zamówienia 52 2020-03
Zmiany Zapasów 15873 2018-12
Produkcja Samochodów 195000 2020-02
Rejestracje nowych samochodów 224000 2020-02
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 310000 2020-02
Szybkość Internetu 7583 2017-03
Adresy IP 98862937 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 77.5 2019-12
Produkcja Cementu 19935 2019-12
Index Konkurencyjności 73.9 2019-12
Ranking Konkurencyjności 28 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 46.7 2020-03
Zyski Korporacji 410700 2020-02
Indeks Percepcji Korupcji 41 2019-12
Ranking Korupcji 80 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 31 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 654400 2019-12
Produkcja w Górnictwie -6.5 2020-02
Produkcja Stali 74773 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 119 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.52 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -20.5 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 348210 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 42359 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 36.1 2016-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.15 2020-04
Kredyt Konsumencki 434157 2020-02
Cena Benzyny 0.66 2020-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 54.4 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 99.9 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 5.8 2020-02
Sprzedaż Nowych Domów 7198 2020-02

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 81708 2020-04
Śmierć koronawirusa 3331 2020-04
Odzyskany koronawirus 77078 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chiny - Wskaźniki ekonomiczne.