Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.88 2019-06
Indeks Giełdowy 2982 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.27 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.4 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.67 2019-03
Inflacja 2.7 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-05
Stopa Procentowa 4.35 2019-05
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 13.5 2019-06
Bilans Handlowy 417 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 586 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 47.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.2 2018-12
Koniunktura w przemyśle 49.4 2019-05
Przemysłowy PMI 50.2 2019-05
Nie Przemysłowy PMI 54.3 2019-05
PMI dla Usług 52.7 2019-05
Optymizm Konsumentów 125 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.74 2019-05
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.4 2019-03
PKB 12238 2017-12
Produkt Narodowy Brutto 896915 2018-12
Środki Trwałe Brutto 380772 2018-12
Pkb Per Capita 7329 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 15309 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 213433 2019-03
Rolnictwo w PKB 8769 2019-03
Budownictwo w PKB 10529 2019-03
Przemysł w PKB 72040 2019-03
Usługi w PKB 122317 2019-03
Transport w PKB 9553 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.67 2019-03
Pracujący 77586 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 974 2018-12
Koszty Pracy 104 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 82461 2018-12
Płaca Minimalna 2480 2019-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 72088 2018-12
Populacja 1395 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 50 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.7 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-05
Inflacja Bazowa 1.6 2019-05
Deflator Pkb 656 2017-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.6 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 104 2019-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2019-04
Inflacja Żywności 7.7 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.35 2019-05
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 13.5 2019-06
Stopa Międzybankowa 3.59 2019-06
Podaż Pieniądza M0 7280 2019-05
Podaż Pieniądza M1 54440 2019-05
Podaż Pieniądza M2 189120 2019-05
Bilans Banków 1180 2019-05
Bilans Banku Centralnego 359015 2019-05
Rezerwy Walutowe 3101004 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 14000 2019-05
Stopa Depozytowa 0.35 2019-05
Tempo Wzrostu Kredytów 13.4 2019-05
Inwestycje w Środki Trwałe 5.6 2019-05
Kredyty Dla Banków 1437967 2019-05
Stopa Reverse Repo 2.55 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 417 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 586 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.4 2018-12
Eksport 2138 2019-05
Import 1722 2019-05
Dług Zagraniczny 19652 2018-12
Terms of Trade 102 2019-04
Rachunek kapitałowy -586 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 546 2019-05
Przyjazdy Turystów 3054 2018-12
Rezerwy Złota 1864 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 3780 2019-02
Indeks Terroryzmu 5.11 2017-12
Dochody z Turystyki 5.97 2018-12
Bronie Sprzedaży 1040 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 47.6 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.2 2018-12
Bilans Budżetu -72.3 2019-04
Wydatki Rządowe 220906 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 17358 2019-05
Wydatki Budżetu Państwa 17356 2019-05
Rating Kredytowy 79.57
Wydatki Wojskowe 239223 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 48 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 49.4 2019-05
Przemysłowy PMI 50.2 2019-05
Nie Przemysłowy PMI 54.3 2019-05
PMI dla Usług 52.7 2019-05
Produkcja Przemysłowa 5 2019-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.36 2019-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5 2019-05
Nowe Zamówienia 49.8 2019-05
Zmiany Zapasów 15873 2018-12
Produkcja Samochodów 1491400 2019-05
Rejestracje nowych samochodów 1561200 2019-05
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 1912600 2019-05
Szybkość Internetu 7583 2017-03
Adresy IP 98862937 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 75.9 2019-03
Produkcja Cementu 22696 2019-05
Index Konkurencyjności 72.61 2018-12
Ranking Konkurencyjności 28 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.5 2019-05
Zyski Korporacji 1812940 2019-04
Indeks Percepcji Korupcji 39 2018-12
Ranking Korupcji 87 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 46 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 544000 2019-04
Produkcja w Górnictwie 3.9 2019-05
Produkcja Stali 85032 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 125 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.74 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.6 2019-05
Wydatki Konsumpcyjne 348210 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 39251 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 37.1 2015-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.35 2019-05
Kredyt Konsumencki 396204 2019-05
Cena Benzyny 0.77 2019-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 52.6 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 10.7 2019-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 90 2014-12
Sprzedaż Nowych Domów 45021 2019-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chiny - Wskaźniki ekonomiczne.