Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 6.46 2021-09
Indeks Giełdowy 3613 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.87 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.9 2021-06
Stopa Bezrobocia 5.1 2021-08
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 152 2021-09
Inflacja 0.8 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 2190792000 2021-09
Stopa Procentowa 3.85 2021-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12 2021-09
Bilans Handlowy 583 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 528 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2020-12
Dług Publiczny do PKB 66.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 50.1 2021-08
Przemysłowy PMI 49.2 2021-08
Nie Przemysłowy PMI 47.5 2021-08
PMI dla Usług 46.7 2021-08
Optymizm Konsumentów 118 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.17 2021-08
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2021-12
Przypadki koronawirusa 124348 2021-09
Śmierć koronawirusa 4636 2021-09
Odzyskany koronawirus 86689 2021-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.9 2021-06
PKB 14723 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 1009151 2020-12
Środki Trwałe Brutto 435683 2020-12
Pkb Per Capita 8405 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 16411 2020-12
Wskaźnik aktywności gospodarczej 48.9 2021-08
Pkb W Cenach Stałych 513488 2021-06
Rolnictwo w PKB 28402 2021-06
Budownictwo w PKB 33335 2021-06
Przemysł w PKB 174606 2021-06
Usługi w PKB 296611 2021-06
Transport w PKB 22704 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.1 2021-08
Pracujący 78657 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1042 2021-06
Koszty Pracy 86.7 2021-08
Przeciętne Wynagrodzenia 97379 2020-12
Płaca Minimalna 2480 2021-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 82783 2020-12
Populacja 1444 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 152 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 2190792000 2021-09
Przypadki koronawirusa 124348 2021-09
Śmierć koronawirusa 4636 2021-09
Odzyskany koronawirus 86689 2021-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2021-08
Inflacja Bazowa 1.2 2021-08
Deflator Pkb 689 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.5 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 106 2021-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 116 2021-08
Inflacja Żywności -4.1 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.85 2021-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12 2021-09
Stopa Międzybankowa 3.48 2021-09
Podaż Pieniądza M0 8510 2021-08
Podaż Pieniądza M1 62670 2021-08
Podaż Pieniądza M2 231230 2021-08
Bilans Banków 1220 2021-08
Bilans Banku Centralnego 379487 2021-08
Rezerwy Walutowe 3232000 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 29600 2021-08
Stopa Depozytowa 0.35 2021-08
Tempo Wzrostu Kredytów 12.1 2021-08
Inwestycje w Środki Trwałe 8.9 2021-08
Stopa Pożyczkowa 4.35 2021-06
Liquidity Injections Via Reverse Repo 120 2021-09
Kredyty Dla Banków 1871148 2021-08
Stopa Reverse Repo 2.2 2021-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 583 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 528 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.9 2020-12
Eksport 2943 2021-08
Import 2360 2021-08
Dług Zagraniczny 24008 2020-12
Terms of Trade 92.05 2021-08
Rachunek kapitałowy -528 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1138 2021-08
Przyjazdy Turystów 3188 2019-12
Rezerwy Złota 1948 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 4010 2021-05
Indeks Terroryzmu 3.59 2019-12
Dochody z Turystyki 6.63 2019-12
Bronie Sprzedaży 760 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 66.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 2020-12
Bilans Budżetu 36.3 2021-07
Wydatki Rządowe 238874 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 12372 2021-08
Wydatki Budżetu Państwa 17443 2021-08
Rating Kredytowy 80 2021-09
Wydatki Wojskowe 244934 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 48 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 27 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 50.1 2021-08
Przemysłowy PMI 49.2 2021-08
Nie Przemysłowy PMI 47.5 2021-08
PMI dla Usług 46.7 2021-08
Produkcja Przemysłowa 5.3 2021-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.31 2021-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.5 2021-08
Nowe Zamówienia 49.6 2021-08
Zmiany Zapasów 6718 2020-12
Produkcja Samochodów 1497000 2021-08
Rejestracje nowych samochodów 1552000 2021-08
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 1800000 2021-08
Szybkość Internetu 7583 2017-03
Adresy IP 98862937 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 78.4 2021-06
Produkcja Cementu 21517 2021-08
Index Konkurencyjności 73.9 2019-12
Ranking Konkurencyjności 28 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47.2 2021-08
Zyski Korporacji 4923950 2021-07
Indeks Percepcji Korupcji 42 2020-12
Ranking Korupcji 78 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 31 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 758600 2021-07
Produkcja w Górnictwie 2.5 2021-08
Produkcja Stali 83200 2021-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 118 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.17 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2 2021-08
Wydatki Konsumpcyjne 387176 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 43834 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.95 2021-09
Kredyt Konsumencki 523688 2021-08
Cena Benzyny 0.91 2021-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.3 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 99.9 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 4.2 2021-08
Sprzedaż Nowych Domów 108062 2021-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chiny - Wskaźniki ekonomiczne.