Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.01 2020-07
Indeks Giełdowy 3383 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.12 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.8 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.8 2020-03
Stopa Bezrobocia 5.9 2020-05
Inflacja 2.5 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-06
Stopa Procentowa 3.85 2020-07
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.5 2020-07
Bilans Handlowy 629 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -337 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 50.9 2020-06
Przemysłowy PMI 51.2 2020-06
Nie Przemysłowy PMI 54.4 2020-06
PMI dla Usług 58.4 2020-06
Optymizm Konsumentów 116 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.79 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Przypadki koronawirusa 85445 2020-07
Śmierć koronawirusa 4634 2020-07
Odzyskany koronawirus 78590 2020-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.8 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.8 2020-03
PKB 14343 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 988529 2019-12
Środki Trwałe Brutto 422019 2019-12
Pkb Per Capita 8254 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 16117 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 206504 2020-03
Rolnictwo w PKB 10186 2020-03
Budownictwo w PKB 9378 2020-03
Przemysł w PKB 64642 2020-03
Usługi w PKB 122680 2020-03
Transport w PKB 7865 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.9 2020-05
Pracujący 77471 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 945 2019-12
Koszty Pracy 103 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 90501 2019-12
Płaca Minimalna 2480 2020-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 78147 2019-12
Populacja 1400 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 50 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.5 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2020-06
Inflacja Bazowa 1.1 2020-05
Deflator Pkb 685 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 108 2020-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 94.4 2020-04
Inflacja Żywności 11.1 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.85 2020-07
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.5 2020-07
Stopa Międzybankowa 2.38 2020-07
Podaż Pieniądza M0 7950 2020-06
Podaż Pieniądza M1 60430 2020-06
Podaż Pieniądza M2 213490 2020-06
Bilans Banków 1810 2020-06
Bilans Banku Centralnego 367871 2020-05
Rezerwy Walutowe 3112328 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 34266 2020-06
Stopa Depozytowa 0.35 2020-06
Tempo Wzrostu Kredytów 13.2 2020-06
Inwestycje w Środki Trwałe -6.3 2020-05
Stopa Pożyczkowa 4.35 2020-06
Kredyty Dla Banków 1627983 2020-05
Stopa Reverse Repo 2.2 2020-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 629 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -337 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2019-12
Eksport 2068 2020-05
Import 1439 2020-05
Dług Zagraniczny 20573 2019-12
Terms of Trade 114 2020-04
Rachunek kapitałowy 111 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 355 2020-05
Przyjazdy Turystów 3188 2019-12
Rezerwy Złota 1948 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 3900 2020-03
Indeks Terroryzmu 4.47 2018-12
Dochody z Turystyki 5.97 2018-12
Bronie Sprzedaży 1040 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.8 2019-12
Bilans Budżetu -174 2020-05
Wydatki Rządowe 238874 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 15539 2020-05
Wydatki Budżetu Państwa 16685 2020-05
Rating Kredytowy 80 2020-07
Wydatki Wojskowe 239223 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 48 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 50.9 2020-06
Przemysłowy PMI 51.2 2020-06
Nie Przemysłowy PMI 54.4 2020-06
PMI dla Usług 58.4 2020-06
Produkcja Przemysłowa 4.4 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.53 2020-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.2 2020-05
Nowe Zamówienia 51.4 2020-06
Zmiany Zapasów 6609 2019-12
Produkcja Samochodów 1660000 2020-05
Rejestracje nowych samochodów 1674000 2020-05
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 2300000 2020-06
Szybkość Internetu 7583 2017-03
Adresy IP 98862937 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 67.3 2020-03
Produkcja Cementu 24869 2020-05
Index Konkurencyjności 73.9 2019-12
Ranking Konkurencyjności 28 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.7 2020-06
Zyski Korporacji 1843490 2020-05
Indeks Percepcji Korupcji 41 2019-12
Ranking Korupcji 80 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 31 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 554300 2020-04
Produkcja w Górnictwie 1.1 2020-05
Produkcja Stali 92267 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 116 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.79 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.8 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 385896 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 42359 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 36.1 2016-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.95 2020-07
Kredyt Konsumencki 450448 2020-05
Cena Benzyny 0.56 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 55.2 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 99.9 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 4.9 2020-05
Sprzedaż Nowych Domów 41250 2020-05

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 85445 2020-07
Śmierć koronawirusa 4634 2020-07
Odzyskany koronawirus 78590 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chiny - Wskaźniki ekonomiczne.