Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 90.23 2021-05
Indeks Giełdowy 34823 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.58 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6.4 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2021-03
Stopa Bezrobocia 6.1 2021-04
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 266 2021-04
Inflacja 2.6 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2021-03
Stopa Procentowa 0.25 2021-04
Bilans Handlowy -74448 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -188484 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2020-12
Dług Publiczny do PKB 108 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 60.7 2021-04
Przemysłowy PMI 60.5 2021-04
Nie Przemysłowy PMI 62.7 2021-04
PMI dla Usług 64.7 2021-04
Optymizm Konsumentów 88.3 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 9.8 2021-03
Pozwolenia Na Budowę 1766 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 21 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2020-12
Przypadki koronawirusa 32604810 2021-05
Śmierć koronawirusa 580064 2021-05
Odzyskany koronawirus 15375329 2021-05
Łóżka szpitalne 2.77 2016-12
Szpitale 17.11 2016-12
Lekarze 2.74 2017-12
Pielęgniarki 11.74 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6.4 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2021-03
PKB 21433 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 19088 2021-03
Produkt Narodowy Brutto 18984 2020-12
Środki Trwałe Brutto 3543 2021-03
Pkb Per Capita 55809 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 62683 2019-12
Rolnictwo w PKB 266 2020-12
Budownictwo w PKB 673 2020-12
Przemysł w PKB 2234 2020-12
Górnictwo w PKB 428 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 2180 2020-12
Usługi w PKB 12925 2020-12
Transport w PKB 502 2020-12
Media w PKB 289 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.1 2021-04
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 266 2021-04
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 48 2021-04
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 218 2021-04
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym -18 2021-04
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 498 2021-05
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 3690 2021-04
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 742 2021-04
Pracujący 151176 2021-04
Bezrobotni Zarejestrowani 9812 2021-04
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.7 2021-04
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 35 2021-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.7 2021-04
Bezrobocie Długoterminowe 2.6 2021-04
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11 2021-04
Koszty Pracy 116 2021-03
Wydajność 113 2021-03
Wolne Etaty 7151 2021-02
Oferty Pracy 7367 2021-02
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 22913 2021-04
Przeciętne Wynagrodzenia 25.45 2021-04
Płaca Minimalna 7.25 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 4.41 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 23.44 2021-04
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.9 2021-03
Populacja 329 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 57.9 2021-04
Zatrudnienie na Pełny Etat 126161 2021-04
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 560 2021-05
Roszczenia o zasiłek dla bezrobotnych w przypadku pandemii 101 2021-05
Zatrudnienie na Pół Etatu 25024 2021-04

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.6 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 265 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 271 2021-03
Inflacja Bazowa 1.6 2021-03
Deflator Pkb 116 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 123 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.2 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 134 2021-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 130 2021-03
Inflacja Żywności 3.5 2021-03
Cena Bazowa Indeksu Pce 115 2021-03
Podstawowe ceny producenta 122 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 276 2021-03
Cpi Transport 216 2021-03
Oczekiwania inflacyjne 3.2 2021-03
Indeks Cen Pce 113 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 75.34 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 251973752 2021-05
Przypadki koronawirusa 32604810 2021-05
Śmierć koronawirusa 580064 2021-05
Odzyskany koronawirus 15375329 2021-05
Łóżka szpitalne 2.77 2016-12
Szpitale 17.11 2016-12
Lekarze 2.74 2017-12
Pielęgniarki 11.74 2017-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2021-04
Stopa Międzybankowa 0.17 2021-05
Podaż Pieniądza M0 5839100 2021-03
Podaż Pieniądza M1 18683 2021-03
Podaż Pieniądza M2 19896 2021-03
Bilans Banków 21190 2021-04
Bilans Banku Centralnego 7780962 2021-04
Rezerwy Walutowe 139048 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 2605 2021-03
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje -65464 2021-02
Prywatna długu do PKB 220 2019-12
Stopa Repo 0.02 2021-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -74448 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -188484 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2020-12
Eksport 200030 2021-03
Import 274478 2021-03
Dług Zagraniczny 21358343 2020-12
Terms of Trade 108 2021-03
Rachunek kapitałowy 72638 2021-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 45262 2020-12
Transakcje Długookresowe Netto TIC 4214 2021-02
Rezerwy Złota 8133 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 9862 2021-02
Bilans handlowy towarów -90604 2021-03
Eksport ropy naftowej 4734 2021-03
Indeks Terroryzmu 5.26 2019-12
Dochody z Turystyki 4881 2021-02
Przyjazdy Turystów 1046703 2021-01
Bronie Sprzedaży 9372 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 108 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2019-12
Bilans Budżetu -660000 2021-03
Wydatki Rządowe 3372 2021-03
Dochody Budżetu Państwa 267614 2021-03
Dług Publiczny 28174714 2021-04
Wydatki Budżetu Państwa 927206 2021-03
Wnioski o Azyl 191367 2020-12
Rating Kredytowy 98 2021-05
Wydatków Rządowych W Pkb 44 2020-12
Wydatki Wojskowe 718689 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 0 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 15.3 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 60.7 2021-04
Przemysłowy PMI 60.5 2021-04
Nie Przemysłowy PMI 62.7 2021-04
PMI dla Usług 64.7 2021-04
Zbiorczy Wskaźnik PMI 63.5 2021-04
Produkcja Przemysłowa 1 2021-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.4 2021-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.1 2021-03
Stopa Utylizacji Surowców 74.39 2021-03
Zamówienia Na Dobra Trwałe 0.5 2021-03
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 0.5 2021-03
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 1.6 2021-03
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 1.7 2021-03
Zamówienia W Przemyśle 1.1 2021-03
Nowe Zamówienia 512857 2021-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.5 2021-02
Zmiany Zapasów -85.47 2021-03
Zapasy Hurtowników 1.3 2021-03
Bankructwa 19911 2021-03
Zyski Korporacji 1951 2020-12
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 98.2 2021-03
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 1.71 2021-03
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 37.3 2021-04
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 37.2 2021-03
Indeks Ny Empire State Manufacturing 26.3 2021-04
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 50.2 2021-04
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 17 2021-04
Indeks Chicago PMI 72.1 2021-04
Produkcja Samochodów 1.42 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 295 2021-02
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 18.5 2021-04
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej -7.99 2021-04
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego 737 2021-04
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego 60 2021-04
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 126 2021-03
API Zmiana zapasów ropy naftowej -7.7 2021-04
Platformy wiertnicze 344 2021-05
Szybkość Internetu 18748 2017-03
Adresy IP 128949703 2017-03
Surowy import API 0.77 2021-04
OGIEŃ - Surowy - Działa 0.07 2021-04
Numer API Cushing 0.74 2021-04
Zapasy destylatu API -3.5 2021-04
Zapasy benzyny API -5.3 2021-04
Olej opałowy API -0.3 2021-04
Import produktów API 0.03 2021-04
Index Konkurencyjności 83.67 2019-12
Ranking Konkurencyjności 2 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 67 2020-12
Ranking Korupcji 25 2020-12
IMPORT ROPY NAFTOWEJ -2746 2021-04
Cushing zapasów ropy naftowej 254 2021-04
Produkcja paliwa destylowanego -128 2021-04
DESTYLAT - DYBY -2896 2021-04
Łatwość Prowadzenia Biznesu 6 2019-12
Produkcja benzyny -483 2021-04
Zapasy zboża Kukurydza 7.7 2021-03
Zapasy zboża Soja 1.56 2021-03
Zapasy zboża Pszenica 1.31 2021-03
Ogrzewanie - Olej - Dyby -24 2021-04
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas 40 2021-04
Produkcja w Górnictwie -8.8 2021-03
Rafineria - Surowy - Biegnie 225 2021-04
Produkcja Stali 7100 2021-03

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 88.3 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 9.8 2021-03
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 8.4 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 27.7 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 13334 2021-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 21902 2021-03
Wydatki Osobiste 4.2 2021-03
Dochód Gospodarstw Domowych 21.1 2021-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 27.6 2021-03
Kredyt Konsumencki 25.84 2021-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10375 2021-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.25 2021-04
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 54.4 2021-05
Wskaźnik Redbook 14.2 2021-05
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 1579 2021-02
Cena Benzyny 0.75 2021-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 78 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1766 2021-03
Rozpoczęte Budowy Domów 1739 2021-03
Sprzedaż Nowych Domów 1021 2021-03
Umowy Kupna Nieruchomości 23.3 2021-03
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 6010 2021-03
Wydatki na Roboty Budowlane 0.2 2021-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.9 2021-02
Indeks Cen Domów NAHB m/m 83 2021-04
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.18 2021-04
Wnioski o Kredyty Hipoteczne -0.9 2021-04
Indeks Cen Domów Case Shiller 246 2021-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.6 2021-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.