STANY ZJEDNOCZONE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.2 2018-06
Stopa Bezrobocia 3.7 2018-09
Inflacja 2.3 2018-09
Stopa Procentowa 2.25 2018-09
Bilans Handlowy -53237 2018-08
Dług Publiczny do PKB 105 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 96.03 2018-10
Indeks Giełdowy 25317 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.2 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.2 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.9 % 2018-06
PKB 19391 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 18512 W Mld Usd 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 18766 W Mld Usd 2018-06
Środki Trwałe Brutto 3322 W Mld Usd 2018-06
Pkb Per Capita 53129 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 54225 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 150 W Mld Usd 2018-03
Budownictwo w PKB 667 W Mld Usd 2018-03
Przemysł w PKB 2000 W Mld Usd 2018-03
Górnictwo w PKB 392 W Mld Usd 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 2084 W Mld Usd 2018-03
Usługi w PKB 11786 W Mld Usd 2018-03
Transport w PKB 486 W Mld Usd 2018-03
Media w PKB 279 W Mld Usd 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 % 2018-09
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 134 Tysiąc 2018-09
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 13 Tysiąc 2018-09
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 121 Tysiąc 2018-09
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 18 Tysiąc 2018-09
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 210 Tysiąc 2018-10
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1640 Tysiąc 2018-10
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 230 Tysiąc 2018-09
Pracujący 155962 Tysiąc 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 5964 Tysiąc 2018-09
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.3 % 2018-09
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.5 Godziny 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.7 % 2018-09
Bezrobocie Długoterminowe 0.82 % 2018-08
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.5 % 2018-09
Koszty Pracy 109 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydajność 105 Punkty Indeksowe 2018-06
Wolne Etaty 7291 Tysiąc 2018-08
Oferty Pracy 7136 Tysiąc 2018-08
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 55285 Osoby 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 22.81 Usd / Godzina 2018-09
Płaca Minimalna 7.25 Usd / Godzina 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 4.79 % 2018-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 21.6 Usd / Godzina 2018-09
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.6 % 2018-06
Populacja 326 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60.4 % 2018-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 128894 Tysiąc 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 2240 Usd / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 1540 Usd / Miesiąc 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 27055 Tysiąc 2018-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4290 Usd / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2090 Usd / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.3 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 252 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 258 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 2.2 % 2018-09
Deflator Pkb 110 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 Punkty Indeksowe 2018-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.6 % 2018-09
Wskaźnik Cen Importowych 127 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 128 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Żywności 1.4 % 2018-09
Cena Bazowa Indeksu Pce 110 Punkty Indeksowe 2018-08
Podstawowe ceny producenta 116 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 260 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 212 Punkty Indeksowe 2018-09
Oczekiwania inflacyjne 3 % 2018-09
Indeks Cen Pce 108 Punkty Indeksowe 2018-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.25 % 2018-09
Stopa Międzybankowa 2.48 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 3559894 W Mln Usd 2018-09
Podaż Pieniądza M1 3731 W Mld Usd 2018-09
Podaż Pieniądza M2 14254 W Mld Usd 2018-09
Bilans Banków 16794750 W Mln Usd 2018-09
Bilans Banku Centralnego 4170556 W Mln Usd 2018-09
Rezerwy Walutowe 124529 W Mln Usd 2018-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 2220 W Mld Usd 2018-09
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 63131 W Mln Usd 2018-08
Prywatna długu do PKB 203 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -53237 W Mln Usd 2018-08
Eksport 209433 W Mln Usd 2018-08
Import 262670 W Mln Usd 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących -101460 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 % 2017-12
Dług Zagraniczny 19306582 W Mln Usd 2018-06
Terms of Trade 107 Punkty Indeksowe 2018-06
Rachunek kapitałowy 108188 W Mln Usd 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 47253 W Mln Usd 2018-06
Transakcje Długookresowe Netto TIC 131823 W Mln Usd 2018-08
Rezerwy Złota 8133 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 10964 BBL/D/1K 2018-07
Indeks Terroryzmu 5.43 2016-12
Dochody z Turystyki 21359 W Mln Usd 2018-07
Przyjazdy Turystów 6907642 2018-04
Bronie Sprzedaży 12394 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 105 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 119116 W Mln Usd 2018-09
Wydatki Rządowe 3172 W Mld Usd 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 343559 W Mln Usd 2018-09
Dług Publiczny 21516058 W Mln Usd 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 224443 W Mln Usd 2018-09
Wnioski o Azyl 6901 Osoby 2018-04
Rating Kredytowy 97
Wydatków Rządowych W Pkb 37.8 % 2016-12
Wydatki Wojskowe 597178 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 59.8 Punkty Indeksowe 2018-09
Przemysłowy PMI 55.6 2018-09
Nie Przemysłowy PMI 61.6 2018-09
PMI dla Usług 53.5 Punkty Indeksowe 2018-09
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.9 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa 5.1 % 2018-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.3 % 2018-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.5 % 2018-09
Stopa Utylizacji Surowców 78.1 % 2018-09
Zamówienia Na Dobra Trwałe 4.5 % 2018-08
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 2.6 % 2018-08
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0.1 % 2018-08
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 0.1 % 2018-08
Zamówienia W Przemyśle 2.3 % 2018-08
Nowe Zamówienia 510466 W Mln Usd 2018-08
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.5 % 2018-08
Zmiany Zapasów -36.81 W Mld Usd 2018-06
Zapasy Hurtowników 1 % 2018-08
Bankructwa 22245 Firmy 2018-06
Zyski Korporacji 2008 W Mld Usd 2018-06
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 108 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.17 2018-09
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 28.1 Punkty Indeksowe 2018-09
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 72.5 % 2018-09
Indeks Ny Empire State Manufacturing 21.1 Punkty Indeksowe 2018-10
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 22.2 Punkty Indeksowe 2018-10
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 29 Punkty Indeksowe 2018-09
Indeks Chicago PMI 60.4 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Samochodów 2.78 Mln - jednostki 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 446 Tysiąc 2018-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 17.44 Milion 2018-09
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej 6.49 Bbl / 1 Mln 2018-10
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego -2016 Baryłki tysiąca 2018-10
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego 81 Miliard - Por 2018-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 124 Punkty Indeksowe 2018-08
API Zmiana zapasów ropy naftowej -2.1 Bbl / 1 Mln 2018-10
Platformy wiertnicze 873 2018-10
Szybkość Internetu 18748 KBps 2017-03
Adresy IP 128949703 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 85.64 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 1 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 75 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 16 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 6 2017-12
Produkcja w Górnictwie 13.4 % 2018-09
Produkcja Stali 7461 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 99 Punkty Indeksowe 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 % 2018-09
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -0.1 % 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.7 % 2018-09
Wydatki Konsumpcyjne 12842 W Mld Usd 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 15617 W Mld Usd 2018-08
Wydatki Osobiste 0.3 % 2018-08
Dochód Gospodarstw Domowych 0.3 % 2018-08
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.6 % 2018-08
Kredyt Konsumencki 20.08 W Mld Usd 2018-08
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9412 W Mld Usd 2018-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.03 % 2018-09
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 57.8 2018-10
Wskaźnik Redbook 5.8 % 2018-10
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 3979 W Mln Usd 2018-08
Cena Benzyny 0.75 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 77.3 % of GDP 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1241 Tysiąc 2018-09
Rozpoczęte Budowy Domów 1201 Tysięcy Sztuk 2018-09
Sprzedaż Nowych Domów 629 Tysiąc 2018-08
Umowy Kupna Nieruchomości -2.3 % 2018-08
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5150 Tysiąc 2018-09
Wydatki na Roboty Budowlane 0.1 % 2018-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.2 % 2018-07
Indeks Cen Domów NAHB m/m 68 2018-10
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 5.1 % 2018-10
Wnioski o Kredyty Hipoteczne -7.1 % 2018-10
Indeks Cen Domów Case Shiller 214 Punkty Indeksowe 2018-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.3 % 2018-06
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 0 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 15.3 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 75.78 mm 2015-12
Temperatura -1.42 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.