Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 92.26 2021-07
Indeks Giełdowy 34986 2021-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.24 2021-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6.4 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2021-03
Stopa Bezrobocia 5.9 2021-06
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 850 2021-06
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 102 2021-07
Inflacja 5.4 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 342607540 2021-07
Stopa Procentowa 0.25 2021-07
Bilans Handlowy -71240 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących -195739 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2020-12
Dług Publiczny do PKB 108 2020-12
Budżet Państwa do PKB -14.9 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 60.6 2021-06
Przemysłowy PMI 63.1 2021-07
Nie Przemysłowy PMI 60.1 2021-06
PMI dla Usług 59.8 2021-07
Optymizm Konsumentów 80.8 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2021-06
Pozwolenia Na Budowę 1594 2021-06
Podatek Dochodowy Firmy 21 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2021-12
Przypadki koronawirusa 34443761 2021-07
Śmierć koronawirusa 610891 2021-07
Odzyskany koronawirus 16306656 2021-07
Łóżka szpitalne 2.77 2016-12
Szpitale 17.11 2016-12
Lekarze 2.74 2017-12
Pielęgniarki 11.74 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6.4 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2021-03
PKB 20937 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 19086 2021-03
Produkt Narodowy Brutto 19261 2021-03
Środki Trwałe Brutto 3559 2021-03
Pkb Per Capita 53749 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 60236 2020-12
Rolnictwo w PKB 258 2021-03
Budownictwo w PKB 684 2021-03
Przemysł w PKB 2270 2021-03
Górnictwo w PKB 434 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 2181 2021-03
Usługi w PKB 13168 2021-03
Transport w PKB 510 2021-03
Media w PKB 287 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.9 2021-06
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 850 2021-06
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 188 2021-06
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 662 2021-06
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 15 2021-06
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 419 2021-07
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 3236 2021-07
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 692 2021-06
Pracujący 151602 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 9484 2021-06
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.3 2021-06
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.7 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.6 2021-06
Bezrobocie Długoterminowe 2.47 2021-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.3 2021-06
Koszty Pracy 119 2021-03
Wydajność 113 2021-03
Wolne Etaty 9478 2021-05
Oferty Pracy 9209 2021-05
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 20476 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 25.68 2021-06
Płaca Minimalna 7.25 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 13.75 2021-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 23.71 2021-06
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.9 2021-03
Populacja 329 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 58 2021-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 126201 2021-06
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 385 2021-07
Roszczenia o zasiłek dla bezrobotnych w przypadku pandemii 110 2021-07
Zatrudnienie na Pół Etatu 25610 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 102 2021-07
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 342607540 2021-07
Przypadki koronawirusa 34443761 2021-07
Śmierć koronawirusa 610891 2021-07
Odzyskany koronawirus 16306656 2021-07
Łóżka szpitalne 2.77 2016-12
Szpitale 17.11 2016-12
Lekarze 2.74 2017-12
Pielęgniarki 11.74 2017-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.4 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2021-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 271 2021-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 278 2021-06
Inflacja Bazowa 4.5 2021-06
Deflator Pkb 116 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 126 2021-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.3 2021-06
Wskaźnik Cen Importowych 140 2021-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 134 2021-06
Inflacja Żywności 2.4 2021-06
Cena Bazowa Indeksu Pce 117 2021-05
Podstawowe ceny producenta 125 2021-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 280 2021-06
Cpi Transport 238 2021-06
Oczekiwania inflacyjne 4.8 2021-06
Indeks Cen Pce 115 2021-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2021-07
Stopa Międzybankowa 0.13 2021-07
Podaż Pieniądza M0 6041900 2021-05
Podaż Pieniądza M1 19222 2021-05
Podaż Pieniądza M2 20370 2021-05
Bilans Banków 21675 2021-07
Bilans Banku Centralnego 8240530 2021-07
Rezerwy Walutowe 141810 2021-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 2488 2021-06
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje -93400 2021-05
Prywatna długu do PKB 236 2020-12
Stopa Repo 0.06 2021-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -71240 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących -195739 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2020-12
Eksport 206018 2021-05
Import 277259 2021-05
Dług Zagraniczny 21764799 2021-03
Terms of Trade 108 2021-03
Rachunek kapitałowy 105300 2021-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 53916 2021-03
Transakcje Długookresowe Netto TIC -30190 2021-05
Rezerwy Złota 8133 2021-03
Wydobycie Ropy Naftowej 11169 2021-04
Bilans handlowy towarów -91210 2021-06
Eksport ropy naftowej 5154 2021-05
Indeks Terroryzmu 5.26 2019-12
Dochody z Turystyki 5480 2021-04
Przyjazdy Turystów 1064726 2021-03
Bronie Sprzedaży 9372 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 108 2020-12
Budżet Państwa do PKB -14.9 2020-12
Bilans Budżetu -174161 2021-06
Wydatki Rządowe 3367 2021-03
Dochody Budżetu Państwa 449000 2021-06
Dług Publiczny 28529436 2021-06
Wydatki Budżetu Państwa 623359 2021-06
Wnioski o Azyl 191367 2020-12
Rating Kredytowy 98 2021-07
Wydatków Rządowych W Pkb 44 2020-12
Wydatki Wojskowe 766583 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 0 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 15.3 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 60.6 2021-06
Przemysłowy PMI 63.1 2021-07
Nie Przemysłowy PMI 60.1 2021-06
PMI dla Usług 59.8 2021-07
Zbiorczy Wskaźnik PMI 59.7 2021-07
Produkcja Przemysłowa 9.8 2021-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 2021-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 9.8 2021-06
Stopa Utylizacji Surowców 75.4 2021-06
Zamówienia Na Dobra Trwałe 0.8 2021-06
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 1 2021-06
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0.3 2021-06
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 0.7 2021-05
Zamówienia W Przemyśle 1.7 2021-05
Nowe Zamówienia 495536 2021-05
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.5 2021-05
Zmiany Zapasów -86.98 2021-03
Zapasy Hurtowników 0.8 2021-06
Bankructwa 19911 2021-03
Zyski Korporacji 1984 2021-03
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 102 2021-06
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.09 2021-06
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 27.3 2021-07
Indeks Ny Empire State Manufacturing 43 2021-07
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 21.9 2021-07
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 27 2021-07
Indeks Chicago PMI 66.1 2021-06
Produkcja Samochodów 1.41 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 405 2021-05
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 15.36 2021-06
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej -4.09 2021-07
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego -2253 2021-07
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego 49 2021-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 128 2021-06
API Zmiana zapasów ropy naftowej -4.73 2021-07
Platformy wiertnicze 387 2021-07
Szybkość Internetu 18748 2017-03
Adresy IP 128949703 2017-03
Surowy import API 0.16 2021-07
OGIEŃ - Surowy - Działa 0.18 2021-07
Numer API Cushing -0.13 2021-07
Zapasy destylatu API -1.88 2021-07
Zapasy benzyny API -6.23 2021-07
Olej opałowy API 0.37 2021-07
Import produktów API 0.14 2021-07
Index Konkurencyjności 83.67 2019-12
Ranking Konkurencyjności 2 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 67 2020-12
Ranking Korupcji 25 2020-12
IMPORT ROPY NAFTOWEJ -616 2021-07
Cushing zapasów ropy naftowej -1268 2021-07
Produkcja paliwa destylowanego -163 2021-07
DESTYLAT - DYBY -3088 2021-07
Łatwość Prowadzenia Biznesu 6 2019-12
Produkcja benzyny 649 2021-07
Zapasy zboża Kukurydza 4.11 2021-06
Zapasy zboża Soja 0.77 2021-06
Zapasy zboża Pszenica 0.84 2021-06
Ogrzewanie - Olej - Dyby 108 2021-07
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas 41 2021-07
Koszty inwentaryzacji LMI 89.4 2021-06
Aktualny indeks menedżerów logistyki LMI 75 2021-06
LMI - Logistyka - Menedżerowie - Indeks - Przyszłość 69.7 2021-06
Ceny transportu LMI 87.3 2021-06
Ceny magazynowe LMI 85.4 2021-06
Produkcja w Górnictwie 17.8 2021-06
Rafineria - Surowy - Biegnie -132 2021-07
Produkcja Stali 7100 2021-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 80.8 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2021-06
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 1.3 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 18 2021-06
Wydatki Konsumpcyjne 13353 2021-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 18419 2021-05
Wydatki Osobiste 0 2021-05
Dochód Gospodarstw Domowych -2 2021-05
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.4 2021-05
Kredyt Konsumencki 35.28 2021-05
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10350 2021-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.25 2021-06
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 54.3 2021-07
Wskaźnik Redbook 16 2021-07
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 2646 2021-05
Cena Benzyny 0.81 2021-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 79.5 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1594 2021-06
Rozpoczęte Budowy Domów 1643 2021-06
Sprzedaż Nowych Domów 676 2021-06
Umowy Kupna Nieruchomości 13.1 2021-05
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5860 2021-06
Wydatki na Roboty Budowlane -0.3 2021-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.7 2021-05
Indeks Cen Domów NAHB m/m 80 2021-07
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.01 2021-07
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 5.7 2021-07
Indeks Cen Domów Case Shiller 263 2021-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.6 2021-03
Ceny domów jednorodzinnych 363300 2021-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.