Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 93.58 2021-10
Indeks Giełdowy 35557 2021-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.67 2021-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6.7 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12.2 2021-06
Stopa Bezrobocia 4.8 2021-09
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 194 2021-09
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 122 2021-10
Inflacja 5.4 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 409438987 2021-10
Stopa Procentowa 0.25 2021-09
Bilans Handlowy -73252 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -190282 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2020-12
Dług Publiczny do PKB 108 2020-12
Budżet Państwa do PKB -14.9 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 61.1 2021-09
Przemysłowy PMI 60.7 2021-09
Nie Przemysłowy PMI 61.9 2021-09
PMI dla Usług 54.9 2021-09
Optymizm Konsumentów 71.4 2021-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2021-09
Pozwolenia Na Budowę 1589 2021-09
Podatek Dochodowy Firmy 21 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2021-12
Przypadki koronawirusa 45050910 2021-10
Śmierć koronawirusa 726196 2021-10
Odzyskany koronawirus 16306656 2021-10
Łóżka szpitalne 2.77 2016-12
Szpitale 17.11 2016-12
Lekarze 2.74 2017-12
Pielęgniarki 11.74 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6.7 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12.2 2021-06
PKB 20937 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 19368 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 19573 2021-06
Środki Trwałe Brutto 3593 2021-06
Pkb Per Capita 53749 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 60236 2020-12
Rolnictwo w PKB 243 2021-06
Budownictwo w PKB 691 2021-06
Przemysł w PKB 2329 2021-06
Górnictwo w PKB 416 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 2218 2021-06
Usługi w PKB 13379 2021-06
Transport w PKB 491 2021-06
Media w PKB 290 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.8 2021-09
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 194 2021-09
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym -123 2021-09
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 317 2021-09
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 26 2021-09
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 293 2021-10
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 2593 2021-10
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 568 2021-09
Pracujący 153680 2021-09
Bezrobotni Zarejestrowani 7674 2021-09
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.6 2021-09
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.8 2021-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.6 2021-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.66 2021-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9 2021-09
Koszty Pracy 119 2021-06
Wydajność 113 2021-06
Wolne Etaty 10679 2021-08
Oferty Pracy 10439 2021-08
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 17895 2021-09
Przeciętne Wynagrodzenia 26.15 2021-09
Płaca Minimalna 7.25 2021-12
Wzrost Wynagrodzeń 9.49 2021-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 24.24 2021-09
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.7 2021-06
Populacja 329 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66.17 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.17 2021-12
Wskaźnik Zatrudnienia 58.7 2021-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 128027 2021-09
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 334 2021-10
Roszczenia o zasiłek dla bezrobotnych w przypadku pandemii 21.62 2021-10
Zatrudnienie na Pół Etatu 25747 2021-09

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 122 2021-10
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 409438987 2021-10
Przypadki koronawirusa 45050910 2021-10
Śmierć koronawirusa 726196 2021-10
Odzyskany koronawirus 16306656 2021-10
Łóżka szpitalne 2.77 2016-12
Szpitale 17.11 2016-12
Lekarze 2.74 2017-12
Pielęgniarki 11.74 2017-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.4 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2021-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 274 2021-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 280 2021-09
Inflacja Bazowa 4 2021-09
Deflator Pkb 117 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 129 2021-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.6 2021-09
Wskaźnik Cen Importowych 143 2021-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 135 2021-09
Inflacja Żywności 4.6 2021-09
Cena Bazowa Indeksu Pce 118 2021-08
Podstawowe ceny producenta 127 2021-09
Cpi Core Core 3.4 2021-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 284 2021-09
Cpi Median 2.8 2021-09
Cpi Transport 236 2021-09
Cpi Trimmed-mean 3.5 2021-09
Oczekiwania inflacyjne 5.3 2021-09
Indeks Cen Pce 116 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2021-09
Stopa Międzybankowa 0.13 2021-10
Podaż Pieniądza M0 6328800 2021-08
Podaż Pieniądza M1 19678 2021-08
Podaż Pieniądza M2 20797 2021-08
Bilans Banków 22274 2021-10
Bilans Banku Centralnego 8480942 2021-10
Rezerwy Walutowe 42419 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 2430 2021-09
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 30694 2021-08
Prywatna długu do PKB 236 2020-12
Stopa Repo 0.04 2021-10

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -73252 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -190282 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2020-12
Eksport 213740 2021-08
Import 286991 2021-08
Dług Zagraniczny 22595448 2021-06
Terms of Trade 111 2021-06
Rachunek kapitałowy 91000 2021-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 66844 2021-06
Transakcje Długookresowe Netto TIC 79300 2021-08
Rezerwy Złota 8133 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 11072 2021-08
Bilans handlowy towarów -87600 2021-08
Eksport ropy naftowej 6322 2021-08
Indeks Terroryzmu 5.26 2019-12
Dochody z Turystyki 6169 2021-08
Przyjazdy Turystów 2002051 2021-07
Bronie Sprzedaży 9372 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 108 2020-12
Budżet Państwa do PKB -14.9 2020-12
Bilans Budżetu -170635 2021-08
Wydatki Rządowe 3374 2021-06
Dochody Budżetu Państwa 268378 2021-08
Dług Publiczny 28428919 2021-09
Wydatki Budżetu Państwa 439013 2021-08
Wnioski o Azyl 191367 2020-12
Rating Kredytowy 98 2021-10
Wydatków Rządowych W Pkb 44 2020-12
Wydatki Wojskowe 766583 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 0 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 15.3 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 61.1 2021-09
Przemysłowy PMI 60.7 2021-09
Nie Przemysłowy PMI 61.9 2021-09
PMI dla Usług 54.9 2021-09
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55 2021-09
Produkcja Przemysłowa 4.6 2021-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.3 2021-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.8 2021-09
Stopa Utylizacji Surowców 75.2 2021-09
Zamówienia Na Dobra Trwałe 1.8 2021-08
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 2.4 2021-08
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0.2 2021-08
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 0.5 2021-08
Zamówienia W Przemyśle 1.2 2021-08
Nowe Zamówienia 515721 2021-08
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.6 2021-08
Zmiany Zapasów -169 2021-06
Zapasy Hurtowników 1.2 2021-08
Bankructwa 18511 2021-06
Zyski Korporacji 2441 2021-06
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 99.1 2021-09
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.29 2021-08
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 4.6 2021-09
Indeks Ny Empire State Manufacturing 19.8 2021-10
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 30.7 2021-09
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond -3 2021-09
Indeks Chicago PMI 64.7 2021-09
Produkcja Samochodów 1.81 2021-08
Rejestracje nowych samochodów 325 2021-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 9.66 2021-09
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej -0.43 2021-10
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego -5368 2021-10
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego 81 2021-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 129 2021-08
API Zmiana zapasów ropy naftowej 3.29 2021-10
Platformy wiertnicze 445 2021-10
Szybkość Internetu 18748 2017-03
Adresy IP 128949703 2017-03
Surowy import API -0.04 2021-10
OGIEŃ - Surowy - Działa -0.24 2021-10
Numer API Cushing -2.52 2021-10
Zapasy destylatu API -2.97 2021-10
Zapasy benzyny API -3.51 2021-10
Olej opałowy API 0.09 2021-10
Import produktów API -0.37 2021-10
Index Konkurencyjności 83.67 2019-12
Ranking Konkurencyjności 2 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 67 2020-12
Ranking Korupcji 25 2020-12
IMPORT ROPY NAFTOWEJ -715 2021-10
Cushing zapasów ropy naftowej -2320 2021-10
Produkcja paliwa destylowanego -289 2021-10
DESTYLAT - DYBY -3913 2021-10
Łatwość Prowadzenia Biznesu 6 2019-12
Produkcja benzyny 455 2021-10
Zapasy zboża Kukurydza 1.24 2021-09
Zapasy zboża Soja 0.26 2021-09
Zapasy zboża Pszenica 1.78 2021-09
Ogrzewanie - Olej - Dyby 37 2021-10
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas 10 2021-09
Koszty inwentaryzacji LMI 86.6 2021-09
Aktualny indeks menedżerów logistyki LMI 72.2 2021-09
LMI - Logistyka - Menedżerowie - Indeks - Przyszłość 72.6 2021-09
Ceny transportu LMI 92.4 2021-09
Ceny magazynowe LMI 89.3 2021-09
Produkcja w Górnictwie 6.9 2021-09
Rafineria - Surowy - Biegnie -71 2021-10
Produkcja Stali 7500 2021-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 71.4 2021-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2021-09
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 0.8 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 13.9 2021-09
Wydatki Konsumpcyjne 13666 2021-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 18124 2021-08
Wydatki Osobiste 0.8 2021-08
Dochód Gospodarstw Domowych 0.2 2021-08
Oszczędności Gospodarstw Domowych 9.4 2021-08
Kredyt Konsumencki 14.38 2021-08
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10461 2021-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.25 2021-09
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 46.8 2021-10
Wskaźnik Redbook 15.4 2021-10
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 3200 2021-08
Cena Benzyny 0.84 2021-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 80 2021-03

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1589 2021-09
Rozpoczęte Budowy Domów 1555 2021-09
Sprzedaż Nowych Domów 740 2021-08
Umowy Kupna Nieruchomości -8.3 2021-08
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5880 2021-08
Wydatki na Roboty Budowlane 0 2021-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.4 2021-07
Indeks Cen Domów NAHB m/m 80 2021-10
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.23 2021-10
Wnioski o Kredyty Hipoteczne -6.3 2021-10
Indeks Cen Domów Case Shiller 272 2021-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.4 2021-06
Ceny domów jednorodzinnych 356700 2021-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.