Ostatni Poprzedni
Waluta 95.75 95.73
Indeks Giełdowy 35361 35368 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 2.3 6.7 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 12.2 Procent
Stopa Bezrobocia 3.9 4.2 Procent
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 199 249 Tysiąc
Inflacja 7 6.8 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 0.8 Procent
Stopa Procentowa 0.25 0.25 Procent
Bilans Handlowy -80200 -67158 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących -214774 -198319 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 -2.2 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 128 107 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -14.9 -4.6 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 58.7 61.1 Punkty
Przemysłowy PMI 57.7 58.3 Punkty
Nie Przemysłowy PMI 62 69.1 Punkty
PMI dla Usług 57.6 58 Punkty
Optymizm Konsumentów 68.8 70.6 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.9 0.2 Procent
Pozwolenia Na Budowę 1712 1653 Tysiąc
Podatek Dochodowy Firmy 21 21 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 37 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 2.3 6.7 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 12.2 Procent
PKB 20937 21433 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 19479 19368 W Mld Usd
Produkt Narodowy Brutto 19707 19568 W Mld Usd
Środki Trwałe Brutto 3585 3593 W Mld Usd
PKB Per Capita 58510 60837 USD
PKB Per Capita PPP 60236 62631 USD
PKB Sprzedaż QoQ 0.1 8.1 Procent
Wydatki Konsumentów Rzeczywistym 2 12 Procent
Rolnictwo w PKB 237 243 W Mld Usd
Budownictwo w PKB 665 691 W Mld Usd
Przemysł w PKB 2320 2329 W Mld Usd
Górnictwo w PKB 408 416 W Mld Usd
Administracja Publiczna w PKB 2246 2218 W Mld Usd
Usługi w PKB 13507 13379 W Mld Usd
Transport w PKB 505 491 W Mld Usd
Media w PKB 278 290 W Mld Usd
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 3.9 4.2 Procent
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 199 249 Tysiąc
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym -12 -21 Tysiąc
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 211 270 Tysiąc
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 26 35 Tysiąc
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 230 207 Tysiąc
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1559 1753 Tysiąc
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 807 505 Tysiąc
Pracujący 155975 155324 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 6319 6802 Tysiąc
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.6 0.4 Procent
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.7 34.7 Godziny
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.9 61.9 Procent
Bezrobocie Długoterminowe 1.24 1.35 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.2 8.4 Procent
Koszty Pracy 123 120 Punkty
Wydajność 111 113 Punkty
Wolne Etaty 9912 11476 Tysiąc
Oferty Pracy 10562 11033 Tysiąc
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 19052 14875 Osoby
Przeciętne Wynagrodzenia 26.61 26.4 Usd / Godzina
Płaca Minimalna 7.25 7.25 Usd / Godzina
Wzrost Wynagrodzeń 9.77 10.97 Procent
Wynagrodzenia w Przemyśle 24.42 24.27 Usd / Godzina
Indeks Kosztów Zatrudnienia 1.3 0.7 Procent
Populacja 329 328 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 66.17 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.17 66
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia r/r 4.7 5.1 Procent
Korzyści ze wskaźnika kosztów zatrudnienia 0.9 0.4 Procent
Wskaźniki kosztów zatrudnienia płace 1.5 0.9 Procent
Ogłoszenia dotyczące planów zatrudnienia 89984 6527 Osoby
Rezygnacja z pracy 4527 4157 Tysiąc
Wskaźnik rezygnacji z pracy 3 2.8 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 59.5 59.3 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 130191 129260 Tysiąc
Zasiłki dla Bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 211 204 Tysiąc
Roszczenia o zasiłek dla bezrobotnych w przypadku pandemii 0.9 1.55 Tysiąc
Zatrudnienie na Pół Etatu 25681 25948 Tysiąc
Ostatni Poprzedni
Inflacja 7 6.8 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 0.8 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 280 279 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 285 283 Punkty
Inflacja Bazowa 5.5 4.9 Procent
Deflator Pkb 119 117 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 131 131 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.7 9.8 Procent
Wskaźnik Cen Importowych 144 147 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 138 138 Punkty
Inflacja Żywności 6.3 6.1 Procent
Pce Core Ceny Qoq 4.6 6.1 Procent
Ceny producenta podstawowego (miesięczne) 0.5 0.9 Procent
Ceny producenta podstawowego (rocznie) 8.3 7.9 Procent
Michigan 5-letnie oczekiwania inflacyjne 3.1 2.9 Procent
Oczekiwania inflacyjne w stanie Michigan 4.9 4.8 Procent
Pce Ceny Qoq 5.3 6.5 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 0.2 1 Procent
Cena Bazowa Indeksu Pce 119 119 Punkty
Podstawowe ceny producenta 130 129 Punkty
Rdzeń CPI 4.5 4.1 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 288 286 Punkty
Mediana CPI 3.83 3.5 Procent
Cpi Transport 246 246 Punkty
Średnia przycięta CPI 4.83 4.6 Procent
Oczekiwania inflacyjne 6 6 Procent
Indeks Cen Pce 118 117 Punkty
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 159 159 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 526898876 526898874 dawki
Zakażenia Koronawirusem 65699947 65445397 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 850605 850060 Osoby
Łóżka szpitalne 2.83 2.87 na 1000 osób
Szpitale 18.81 19.11 na jeden milion osób
Lekarze 2.77 2.74 na 1000 osób
Pielęgniarki 11.79 11.98 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0.25 0.25 Procent
Stopa Międzybankowa 0.24 0.24 Procent
Podaż Pieniądza M0 6394800 6331000 W Mln Usd
Podaż Pieniądza M1 20345 20083 W Mld Usd
Podaż Pieniądza M2 21437 21187 W Mld Usd
Bilans Banków 22787 22852 W Mld Usd
Bilans Banku Centralnego 8765721 8757460 W Mln Usd
Rezerwy Walutowe 40816 41276 W Mln Usd
Kredyty dla Sektora prywatnego 2496 2444 W Mld Usd
Bezpieczna stopa nocnego finansowania 0.05 0.05 Procent
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 66400 -43500 W Mln Usd
Prywatny dług do PKB 236 218 Procent
Stopa Repo 0.05 0.04
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -80200 -67158 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących -214774 -198319 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 -2.2 Procent Pkb
Eksport 224215 223856 W Mln Usd
Import 304388 291014 W Mln Usd
Dług Zagraniczny 22824293 22595448 W Mln Usd
Terms of Trade 113 111 Punkty
Rachunek kapitałowy 223900 139300 W Mln Usd
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 74515 66844 W Mln Usd
Transakcje Długookresowe Netto TIC 7100 26700 W Mln Usd
Rezerwy Złota 8133 8133 Ton
Wydobycie Ropy Naftowej 11473 10809 BBL/D/1K
Bilans handlowy towarów -97780 -83196 W Mln Usd
Eksport ropy naftowej 6942 6548 W Mln Usd
Indeks Terroryzmu 5.26 5.69
Dochody z Turystyki 6169 6409 W Mln Usd
Przyjazdy Turystów 2002051 1733232
Sprzedaż Broni 9372 10788 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 128 107 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -14.9 -4.6 Procent Pkb
Bilans Budżetu -21303 -191335 W Mln Usd
Wydatki Rządowe 3382 3374 W Mld Usd
Dochody Budżetu Państwa 486738 281208 W Mln Usd
Dług Publiczny 29617215 28907987 W Mln Usd
Wydatki Budżetu Państwa 508041 472543 W Mln Usd
Wnioski o Azyl 191367 214249 Osoby
Rating Kredytowy 98
Wydatków Rządowych W Pkb 44 35.68 Procent Pkb
Wydatki Wojskowe 766583 734344 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 21 21 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 37 Procent
Podatek od Towarów i Usług 0 0 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 15.3 15.3 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 7.65 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 7.65 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 58.7 61.1 Punkty
Przemysłowy PMI 57.7 58.3 Punkty
Nie Przemysłowy PMI 62 69.1 Punkty
PMI dla Usług 57.6 58 Punkty
Zbiorczy Wskaźnik PMI 57 57.2 Punkty
Produkcja Przemysłowa 3.7 5 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 0.7 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.5 4.5 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 76.5 76.6 Procent
Zamówienia Na Dobra Trwałe 2.5 0.1 Procent
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 2 1.3 Procent
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0.8 0.3 Procent
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 0.8 1.5 Procent
Zamówienia W Przemyśle 1.6 1.2 Procent
Nowe Zamówienia 531836 522138 W Mln Usd
Zapasy Niesprzedanych Towarów 1.3 1.3 Procent
Zmiany Zapasów -66.77 -169 W Mld Usd
Zapasy Hurtowników 1.4 2.5 Procent
Bankructwa 16140 18511 Firmy
Zyski Korporacji 2523 2441 W Mld Usd
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 98.9 98.4 Punkty
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.37 0.75 Punkty
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 8.1 11.8 Punkty
Indeks Ny Empire State Manufacturing -0.7 31.9 Punkty
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 15.4 39 Punkty
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 16 12 Punkty
Indeks Chicago PMI 63.1 61.8 Punkty
Produkcja Samochodów 1.78 1.42 Mln - jednostki
Rejestracje nowych samochodów 215 249 Tysiąc
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 12.44 12.86 Milion
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej -4.55 -2.14 Bbl / 1 Mln
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego 7961 10128 Baryłki tysiąca
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego -179 -31 Miliard - Por
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 131 131 Punkty
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg API -1.08 -6.43 Bbl / 1 Mln
Indeks zatrudnienia CFNAI 0.18 0.24 Punkty
Wskaźnik konsumpcji osobistej i mieszkalnictwa CFNAI -0.05 0.03 Punkty
Indeks produkcji CFNAI 0.21 0.44 Procent
CFNAI Zamówienia Sprzedaży i Indeks Zapasów 0.03 0.05 Procent
Platformy wiertnicze 492 481
Wskaźnik zatrudnienia w sektorze przemysłowym Fed w Dallas 30.9 28.5 Punkty
Wskaźnik nowych zamówień dla przemysłu w Dallas Fed 18.1 19.6 Punkty
Wskaźnik płaconych cen produkcyjnych Fed w Dallas 66.2 82.1 Punkty
Wskaźnik produkcji przetwórczej Fed w Dallas 26.7 27.4 Punkty
Indeks dostaw dla przemysłu w Dallas Fed 19.1 24.3 Punkty
Indeks usług federalnych w Dallas 12.9 22.7 Punkty
Wskaźnik przychodów z usług Fed w Dallas 20.4 25.4 Punkty
Szybkość Internetu 18748 17236 KBps
Adresy IP 128949703 127873899 IP
PMI dla Przemysłu wg ISM - Zatrudnienie 54.2 53.3 Punkty
PMI dla Przemysłu wg ISM - Nowe Zamówienia 60.4 61.5 Punkty
PMI dla Przemysłu wg ISM - Ceny 68.2 82.4 Punkty
Działalność biznesowa nieprodukcyjna ISM 67.6 74.6 Punkty
Zatrudnienie poza produkcją ISM 54.9 56.5 Punkty
ISM Non Manufacturing Nowe zamówienia 61.5 69.7 Punkty
Ceny nieprodukcyjne ISM 82.5 82.3 Punkty
Indeks złożony Fed w stanie Kansas 24 24 Punkty
Wskaźnik zatrudnienia Fed w Kansas 18 27 Punkty
Indeks nowych zamówień w Kansas Fed 27 -4 Punkty
Indeks cen płaconych Fed w Kansas 73 77 Punkty
Indeks przesyłek Fed w stanie Kansas 20 2 Punkty
Przetwórstwo Przemysłowe m/m -0.3 0.6 Procent
Zamówienia na dobra kapitałowe niezwiązane z obronnością poza samolotami -0.1 0.9 Procent
Indeks zatrudnienia Empire State w stanie Nowy Jork 21.4 26 Punkty
Nowy indeks zamówień w Empire State w Nowym Jorku 27.1 28.8 Punkty
Indeks cen w Empire State w stanie Nowy Jork 80.2 83 Punkty
Indeks przesyłek Empire State w Nowym Jorku 27.1 28.2 Punkty
Warunki biznesowe Philly Fed 19 28.5 Punkty
Indeks CAPEX Philly Fed 20 31.1 Punkty
Philly Fed Zatrudnienie 33.9 27.2 Punkty
Philly Fed Nowe zamówienia 13.7 47.4 Punkty
Philly Fed Ceny zapłacone 66.1 80 Punkty
Zapasy detaliczne Ex Autos 1.3 0.7 Procent
Przesyłki produkcyjne Fed z Richmond 12 0 Punkty
Indeks usług Fed w Richmond 12 8 Punkty
Razem Rigi 601 588
Import Ropy Naftowej wg API 0.37 -0.4 Bbl / 1 Mln
OGIEŃ - Surowy - Działa -0.34 0.24 Bbl / 1 Mln
Numer API Cushing -3.66 2.27 Bbl / 1 Mln
Zapasy Destylatu wg API 3.04 4.38 Bbl / 1 Mln
Zapasy Benzyny wg API 10.86 7.06 Bbl / 1 Mln
Olej opałowy API 0.28 -0.54 Bbl / 1 Mln
Import produktów API -0.02 -0.21 Bbl / 1 Mln
Index Konkurencyjności 83.67 85.64 Punkty
Ranking Konkurencyjności 2 1
Indeks Percepcji Korupcji 67 69 Punkty
Ranking Korupcji 25 23
Import Ropy Naftowej 784 -500 Baryłki tysiąca
Cushing Zapasy Ropy Naftowej -2468 2577 Baryłki tysiąca
Produkcja paliwa destylowanego -177 30 Baryłki tysiąca
DESTYLAT - DYBY 2537 4418 Baryłki tysiąca
Łatwość Prowadzenia Biznesu 6 8
Produkcja benzyny 68 -1607 Baryłki tysiąca
Zapasy zboża Kukurydza 11.65 1.24 Miliard - Buszle
Zapasy zboża Soja 3.15 0.26 Miliard - Buszle
Zapasy zboża Pszenica 1.39 1.78 Miliard - Buszle
Ogrzewanie - Olej - Dyby -166 -349 Baryłki tysiąca
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas 10 17 Punkty
Koszty inwentaryzacji LMI 84 87.6 Punkty
Aktualny indeks menedżerów logistyki LMI 70.1 73.4 Punkty
LMI - Logistyka - Menedżerowie - Indeks - Przyszłość 72.9 71.2 Punkty
Ceny transportu LMI 87.6 93.2 Punkty
Ceny magazynowe LMI 82.1 90.3 Punkty
Produkcja w Górnictwie 11 8.9 Procent
Rafineria - Surowy - Biegnie -294 164 Baryłki tysiąca
Produkcja Stali 7200 7500 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów 68.8 70.6 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.9 0.2 Procent
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -2.3 0.1 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 16.9 18.2 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 13724 13666 W Mld Usd
Rozporządzalny Dochód Osobisty 18169 18108 W Mld Usd
Wydatki Osobiste 0.6 1.4 Procent
Dochód Gospodarstw Domowych 0.4 0.5 Procent
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.9 7.1 Procent
Kredyt Konsumencki 39.99 16 W Mld Usd
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10716 10591 W Mld Usd
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 3.25 3.25 Procent
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 44.7 48.4
Wskaźnik Redbook 14.4 18.8 Procent
Oczekiwania konsumentów w stanie Michigan 65.9 68.3 Punkty
Obecne warunki ekonomiczne w stanie Michigan 73.2 74.2 Punkty
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem gazu i samochodów (miesięcznie) -2.5 -0.1 Procent
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 4222 3211 W Mln Usd
Cena Benzyny 0.87 0.9 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 79 80 Procent Pkb
Ostatni Poprzedni
Pozwolenia Na Budowę 1712 1653 Tysiąc
Rozpoczęte Budowy Domów 1679 1502 Tysięcy Sztuk
Sprzedaż Nowych Domów 744 662 Tysięcy Sztuk
Umowy Kupna Nieruchomości -2.7 -1.4 Procent
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 6460 6340 Tysiąc
Wydatki na Roboty Budowlane 0.4 0.4 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 358 354 Punkty
Indeks Cen Domów NAHB m/m 83 84
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.52 3.33 Procent
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 1.4 -5.6 Procent
Pozwolenia na Budowę m/m 3.6 4.2 Procent
Indeks cen domów Case Shiller (miesięcznie) 0.8 0.8 Procent
Indeks cen domów Case Shiller (roczny) 18.4 19.1 Procent
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości m/m 1.9 0.8 Procent
Indeks Cen Domów m/m 1.1 0.9 Procent
Indeks Cen Domów (Roczne) 17.4 17.7 Procent
Rozpoczęte budowy domów m/m 11.8 -3.1 Procent
Indeks rynku kredytów hipotecznych MBA 581 573 Punkty
Indeks refinansowania kredytów hipotecznych MBA 2350 2351 Punkty
Indeks zakupów MBA 283 277 Punkty
Sprzedaż nowych domów m/m 12.4 -8.4 Procent
Umowy Kupna Nieruchomości m/m -2.2 7.5 Procent
Indeks Cen Domów Case Shiller 280 277 Punkty
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.4 65.4 Procent
Ceny domów jednorodzinnych 353900 352700 USD


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.