Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 97.29 2019-04
Indeks Giełdowy 26508 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.58 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.2 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2018-12
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-03
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 196 2019-03
Inflacja 1.9 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-03
Stopa Procentowa 2.5 2019-03
Bilans Handlowy -49382 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -134377 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 105 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Koniunktura w przemyśle 55.3 2019-03
Przemysłowy PMI 52.4 2019-04
Nie Przemysłowy PMI 56.1 2019-03
PMI dla Usług 52.9 2019-04
Optymizm Konsumentów 96.9 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.6 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 1269 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 21 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.2 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2018-12
PKB 19391 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 18765 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 19008 2018-12
Środki Trwałe Brutto 3358 2018-12
Pkb Per Capita 53129 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 54225 2017-12
Rolnictwo w PKB 214 2018-12
Budownictwo w PKB 643 2018-12
Przemysł w PKB 2155 2018-12
Górnictwo w PKB 466 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 2180 2018-12
Usługi w PKB 12887 2018-12
Transport w PKB 544 2018-12
Media w PKB 281 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-03
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 196 2019-03
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 14 2019-03
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 182 2019-03
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym -6 2019-03
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 192 2019-04
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1653 2019-04
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 129 2019-03
Pracujący 156748 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 6211 2019-03
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.1 2019-03
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.5 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63 2019-03
Bezrobocie Długoterminowe 0.8 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.8 2019-03
Koszty Pracy 110 2018-12
Wydajność 106 2018-12
Wolne Etaty 6708 2019-02
Oferty Pracy 7087 2019-02
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 60587 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 23.24 2019-03
Płaca Minimalna 7.25 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 4.2 2019-02
Wynagrodzenia w Przemyśle 21.93 2019-03
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.7 2018-12
Populacja 326 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60.6 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 129969 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 2380 2018-12
Koszty Utrzymania 1660 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 26938 2019-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4520 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1960 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 254 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 261 2019-03
Inflacja Bazowa 2 2019-03
Deflator Pkb 111 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.2 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 127 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 126 2019-03
Inflacja Żywności 2.1 2019-03
Cena Bazowa Indeksu Pce 111 2019-01
Podstawowe ceny producenta 117 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 264 2019-03
Cpi Transport 209 2019-03
Oczekiwania inflacyjne 2.82 2019-03
Indeks Cen Pce 109 2019-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2019-03
Stopa Międzybankowa 2.58 2019-04
Podaż Pieniądza M0 3381470 2019-03
Podaż Pieniądza M1 3722 2019-03
Podaż Pieniądza M2 14509 2019-03
Bilans Banków 17088467 2019-02
Bilans Banku Centralnego 3952113 2019-02
Rezerwy Walutowe 125827 2019-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 2347 2019-03
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 19910 2019-02
Prywatna długu do PKB 203 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -49382 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -134377 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Eksport 209690 2019-02
Import 259073 2019-02
Dług Zagraniczny 19765887 2018-12
Terms of Trade 106 2018-12
Rachunek kapitałowy -21640 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 50955 2018-12
Transakcje Długookresowe Netto TIC 51884 2019-02
Rezerwy Złota 8134 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 11871 2019-01
Indeks Terroryzmu 6.07 2017-12
Dochody z Turystyki 21448 2019-01
Przyjazdy Turystów 6772971 2018-10
Bronie Sprzedaży 12394 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 105 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Bilans Budżetu -146945 2019-03
Wydatki Rządowe 3189 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 228811 2019-03
Dług Publiczny 22027880 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 375756 2019-03
Wnioski o Azyl 7267 2018-09
Rating Kredytowy 97
Wydatków Rządowych W Pkb 38 2017-12
Wydatki Wojskowe 597178 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 15.3 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 55.3 2019-03
Przemysłowy PMI 52.4 2019-04
Nie Przemysłowy PMI 56.1 2019-03
PMI dla Usług 52.9 2019-04
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.8 2019-04
Produkcja Przemysłowa 2.8 2019-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1 2019-03
Stopa Utylizacji Surowców 78.8 2019-03
Zamówienia Na Dobra Trwałe -1.6 2019-02
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony -1.9 2019-02
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0.1 2019-02
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 0.3 2019-02
Zamówienia W Przemyśle -0.5 2019-02
Nowe Zamówienia 497474 2019-02
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.3 2019-02
Zmiany Zapasów 96.8 2018-12
Zapasy Hurtowników 0.2 2019-02
Bankructwa 22232 2018-12
Zyski Korporacji 2076 2018-12
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 102 2019-03
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago -0.15 2019-03
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 8.3 2019-03
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 66.9 2019-03
Indeks Ny Empire State Manufacturing 10.1 2019-04
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 8.5 2019-04
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 10 2019-03
Indeks Chicago PMI 58.7 2019-03
Produkcja Samochodów 2.46 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 390 2019-01
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 17.45 2019-03
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej -1.4 2019-04
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego -1174 2019-04
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego 92 2019-04
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 126 2019-02
API Zmiana zapasów ropy naftowej -3.1 2019-04
Platformy wiertnicze 825 2019-04
Szybkość Internetu 18748 2017-03
Adresy IP 128949703 2017-03
Index Konkurencyjności 85.64 2018-12
Ranking Konkurencyjności 1 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 71 2018-12
Ranking Korupcji 22 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 8 2018-12
Produkcja w Górnictwie 10.5 2019-03
Produkcja Stali 6896 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 96.9 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.6 2019-03
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 1.2 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.6 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 13032 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 15945 2019-02
Wydatki Osobiste 0.1 2019-01
Dochód Gospodarstw Domowych 0.2 2019-02
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7.5 2019-01
Kredyt Konsumencki 15.19 2019-02
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9710 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.5 2019-03
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 54.2 2019-04
Wskaźnik Redbook 5 2019-04
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 3232 2019-02
Cena Benzyny 0.66 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 76.4 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1269 2019-03
Rozpoczęte Budowy Domów 1139 2019-03
Sprzedaż Nowych Domów 667 2019-02
Umowy Kupna Nieruchomości -4.9 2019-02
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5210 2019-03
Wydatki na Roboty Budowlane 1 2019-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.6 2019-01
Indeks Cen Domów NAHB m/m 63 2019-04
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 4.44 2019-04
Wnioski o Kredyty Hipoteczne -3.5 2019-04
Indeks Cen Domów Case Shiller 212 2019-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.8 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.