Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 94.34 2020-09
Indeks Giełdowy 26829 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.67 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -31.7 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.1 2020-06
Stopa Bezrobocia 8.4 2020-08
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 1371 2020-08
Inflacja 1.3 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-08
Stopa Procentowa 0.25 2020-09
Bilans Handlowy -63556 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -170541 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 107 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 56 2020-08
Przemysłowy PMI 53.5 2020-09
Nie Przemysłowy PMI 56.9 2020-08
PMI dla Usług 54.6 2020-09
Optymizm Konsumentów 78.9 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2020-08
Pozwolenia Na Budowę 1470 2020-08
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2020-12
Przypadki koronawirusa 6917872 2020-09
Śmierć koronawirusa 200814 2020-09
Odzyskany koronawirus 2989313 2020-09
Łóżka szpitalne 2.77 2016-12
Szpitale 17.11 2016-12
Lekarze 2.74 2017-12
Pielęgniarki 11.74 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -31.7 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.1 2020-06
PKB 21428 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 17282 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 17404 2020-06
Środki Trwałe Brutto 3100 2020-06
Pkb Per Capita 55809 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 62683 2019-12
Rolnictwo w PKB 254 2020-03
Budownictwo w PKB 655 2020-03
Przemysł w PKB 2158 2020-03
Górnictwo w PKB 541 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 2211 2020-03
Usługi w PKB 13084 2020-03
Transport w PKB 548 2020-03
Media w PKB 301 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.4 2020-08
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 1371 2020-08
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 344 2020-08
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 1027 2020-08
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 29 2020-08
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 860 2020-09
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 12628 2020-09
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 428 2020-08
Pracujący 147288 2020-08
Bezrobotni Zarejestrowani 13550 2020-08
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.4 2020-08
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.6 2020-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.7 2020-08
Bezrobocie Długoterminowe 0.94 2020-07
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.7 2020-08
Koszty Pracy 117 2020-06
Wydajność 111 2020-06
Wolne Etaty 6949 2020-07
Oferty Pracy 6618 2020-07
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 115762 2020-08
Przeciętne Wynagrodzenia 24.81 2020-08
Płaca Minimalna 7.25 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń -1.14 2020-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 22.75 2020-08
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.5 2020-06
Populacja 329 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 56.5 2020-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 122369 2020-08
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 912 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 24973 2020-08

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.3 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 260 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 269 2020-08
Inflacja Bazowa 1.7 2020-08
Deflator Pkb 113 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.2 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 122 2020-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 123 2020-08
Inflacja Żywności 4.1 2020-08
Cena Bazowa Indeksu Pce 113 2020-07
Podstawowe ceny producenta 119 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 273 2020-08
Cpi Transport 202 2020-08
Oczekiwania inflacyjne 3 2020-08
Indeks Cen Pce 111 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2020-09
Stopa Międzybankowa 0.22 2020-09
Podaż Pieniądza M0 4807410 2020-08
Podaż Pieniądza M1 5395 2020-08
Podaż Pieniądza M2 18412 2020-08
Bilans Banków 20066411 2020-08
Bilans Banku Centralnego 6961634 2020-09
Rezerwy Walutowe 139971 2020-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 2793 2020-08
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje -22800 2020-07
Prywatna długu do PKB 220 2019-12
Stopa Repo 0.12 2020-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -63556 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -170541 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2019-12
Eksport 168109 2020-07
Import 231665 2020-07
Dług Zagraniczny 21234497 2020-03
Terms of Trade 103 2020-06
Rachunek kapitałowy -88700 2020-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 26661 2020-06
Transakcje Długookresowe Netto TIC 10772 2020-07
Rezerwy Złota 8134 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 10436 2020-06
Bilans handlowy towarów -79320 2020-07
Eksport ropy naftowej 4080 2020-07
Indeks Terroryzmu 5.69 2018-12
Dochody z Turystyki 4557 2020-06
Przyjazdy Turystów 272506 2020-05
Bronie Sprzedaży 10752 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 107 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2019-12
Bilans Budżetu -200000 2020-08
Wydatki Rządowe 3371 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 223221 2020-08
Dług Publiczny 26728836 2020-08
Wydatki Budżetu Państwa 423316 2020-08
Wnioski o Azyl 7267 2018-09
Rating Kredytowy 98 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 37.8 2018-12
Wydatki Wojskowe 633565 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 0 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 15.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 56 2020-08
Przemysłowy PMI 53.5 2020-09
Nie Przemysłowy PMI 56.9 2020-08
PMI dla Usług 54.6 2020-09
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.4 2020-09
Produkcja Przemysłowa -7.7 2020-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 2020-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.9 2020-08
Stopa Utylizacji Surowców 71.42 2020-08
Zamówienia Na Dobra Trwałe 11.2 2020-07
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 9.9 2020-07
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 2.4 2020-07
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 2.1 2020-07
Zamówienia W Przemyśle 6.4 2020-07
Nowe Zamówienia 466082 2020-07
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.1 2020-07
Zmiany Zapasów -286 2020-06
Zapasy Hurtowników -0.3 2020-07
Bankructwa 22482 2020-06
Zyski Korporacji 1569 2020-06
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 100 2020-08
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.79 2020-08
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 8 2020-08
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 42.9 2020-08
Indeks Ny Empire State Manufacturing 17 2020-09
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 15 2020-09
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 21 2020-09
Indeks Chicago PMI 51.2 2020-08
Produkcja Samochodów 2.49 2020-08
Rejestracje nowych samochodów 311 2020-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 15.19 2020-08
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej -1.64 2020-09
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego -4025 2020-09
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego 89 2020-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 123 2020-07
API Zmiana zapasów ropy naftowej 0.69 2020-09
Platformy wiertnicze 179 2020-09
Szybkość Internetu 18748 2017-03
Adresy IP 128949703 2017-03
Surowy import API 0.09 2020-09
OGIEŃ - Surowy - Działa -0.2 2020-09
Numer API Cushing 0.3 2020-09
Zapasy destylatu API -2.1 2020-09
Zapasy benzyny API -7.74 2020-09
Olej opałowy API 0.74 2020-09
Import produktów API -0.01 2020-09
Index Konkurencyjności 83.67 2019-12
Ranking Konkurencyjności 2 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 69 2019-12
Ranking Korupcji 23 2019-12
IMPORT ROPY NAFTOWEJ -267 2020-09
Cushing zapasów ropy naftowej 4 2020-09
Produkcja paliwa destylowanego 67 2020-09
DESTYLAT - DYBY -3363 2020-09
Łatwość Prowadzenia Biznesu 6 2019-12
Produkcja benzyny 496 2020-09
Ogrzewanie - Olej - Dyby 527 2020-09
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas 23 2020-08
Produkcja w Górnictwie -17.9 2020-08
Rafineria - Surowy - Biegnie -118 2020-09
Produkcja Stali 5241 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 78.9 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2020-08
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 0.7 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.6 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 11820 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 17882 2020-07
Wydatki Osobiste 1.9 2020-07
Dochód Gospodarstw Domowych 0.4 2020-07
Oszczędności Gospodarstw Domowych 17.8 2020-07
Kredyt Konsumencki 12.25 2020-07
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10526 2020-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.25 2020-08
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 45 2020-09
Wskaźnik Redbook 1.5 2020-09
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 1849 2020-07
Cena Benzyny 0.58 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 75.2 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1470 2020-08
Rozpoczęte Budowy Domów 1416 2020-08
Sprzedaż Nowych Domów 901 2020-07
Umowy Kupna Nieruchomości 15.5 2020-07
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 6000 2020-08
Wydatki na Roboty Budowlane 0.1 2020-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1 2020-07
Indeks Cen Domów NAHB m/m 83 2020-09
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.1 2020-09
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 6.8 2020-09
Indeks Cen Domów Case Shiller 225 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 67.9 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 6917872 2020-09
Śmierć koronawirusa 200814 2020-09
Odzyskany koronawirus 2989313 2020-09
Łóżka szpitalne 2.77 2016-12
Szpitale 17.11 2016-12
Lekarze 2.74 2017-12
Pielęgniarki 11.74 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.