Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 97.65 2019-08
Indeks Giełdowy 25629 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.45 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.7 2019-07
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 164 2019-07
Inflacja 1.8 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-07
Stopa Procentowa 2.25 2019-07
Bilans Handlowy -55154 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -130400 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 106 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Koniunktura w przemyśle 51.2 2019-07
Przemysłowy PMI 49.9 2019-08
Nie Przemysłowy PMI 53.7 2019-07
PMI dla Usług 50.9 2019-08
Optymizm Konsumentów 92.1 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-07
Pozwolenia Na Budowę 1336 2019-07
Podatek Dochodowy Firmy 21 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-06
PKB 20494 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 19024 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 19174 2019-03
Środki Trwałe Brutto 3343 2019-06
Pkb Per Capita 54542 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 55681 2018-12
Rolnictwo w PKB 212 2019-03
Budownictwo w PKB 643 2019-03
Przemysł w PKB 2178 2019-03
Górnictwo w PKB 494 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 2174 2019-03
Usługi w PKB 12995 2019-03
Transport w PKB 542 2019-03
Media w PKB 282 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 2019-07
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 164 2019-07
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 16 2019-07
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 148 2019-07
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 16 2019-07
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 209 2019-08
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1674 2019-08
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 156 2019-07
Pracujący 157288 2019-07
Bezrobotni Zarejestrowani 6063 2019-07
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.3 2019-07
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.3 2019-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63 2019-07
Bezrobocie Długoterminowe 0.71 2019-07
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.5 2019-07
Koszty Pracy 112 2019-06
Wydajność 108 2019-06
Wolne Etaty 7225 2019-06
Oferty Pracy 7348 2019-06
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 38845 2019-07
Przeciętne Wynagrodzenia 23.46 2019-07
Płaca Minimalna 7.25 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 5.48 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 22.13 2019-07
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.6 2019-06
Populacja 327 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60.7 2019-07
Zatrudnienie na Pełny Etat 130429 2019-07
Koszty Utrzymania Rodziny 2380 2018-12
Koszty Utrzymania 1660 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 26861 2019-07
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4520 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1960 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.8 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 256 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 264 2019-07
Inflacja Bazowa 2.2 2019-07
Deflator Pkb 112 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.7 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 126 2019-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 126 2019-07
Inflacja Żywności 1.8 2019-07
Cena Bazowa Indeksu Pce 112 2019-06
Podstawowe ceny producenta 118 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 267 2019-07
Cpi Transport 213 2019-07
Oczekiwania inflacyjne 2.59 2019-07
Indeks Cen Pce 110 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.25 2019-07
Stopa Międzybankowa 2.14 2019-08
Podaż Pieniądza M0 3260366 2019-07
Podaż Pieniądza M1 3852 2019-07
Podaż Pieniądza M2 14872 2019-07
Bilans Banków 17524757 2019-08
Bilans Banku Centralnego 3744394 2019-08
Rezerwy Walutowe 128338 2019-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 2356 2019-07
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje -7710 2019-06
Prywatna długu do PKB 197 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -55154 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -130400 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Eksport 206300 2019-06
Import 261454 2019-06
Dług Zagraniczny 20006050 2019-03
Terms of Trade 106 2019-06
Rachunek kapitałowy 1652 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 52432 2019-07
Transakcje Długookresowe Netto TIC 99054 2019-06
Rezerwy Złota 8134 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 12108 2019-05
Bilans handlowy towarów -74161 2019-06
Indeks Terroryzmu 6.07 2017-12
Dochody z Turystyki 20875 2019-06
Przyjazdy Turystów 7019871 2019-04
Bronie Sprzedaży 10508 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 106 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Bilans Budżetu -119696 2019-07
Wydatki Rządowe 3298 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 251348 2019-07
Dług Publiczny 22022369 2019-07
Wydatki Budżetu Państwa 371044 2019-07
Wnioski o Azyl 7267 2018-09
Rating Kredytowy 97
Wydatków Rządowych W Pkb 38 2017-12
Wydatki Wojskowe 633565 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 15.3 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 51.2 2019-07
Przemysłowy PMI 49.9 2019-08
Nie Przemysłowy PMI 53.7 2019-07
PMI dla Usług 50.9 2019-08
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.9 2019-08
Produkcja Przemysłowa 0.5 2019-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.2 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.5 2019-07
Stopa Utylizacji Surowców 77.5 2019-07
Zamówienia Na Dobra Trwałe 2 2019-06
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 3.1 2019-06
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 1.2 2019-06
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 0.1 2019-06
Zamówienia W Przemyśle 0.6 2019-06
Nowe Zamówienia 493817 2019-06
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0 2019-06
Zmiany Zapasów 71.73 2019-06
Zapasy Hurtowników 0 2019-06
Bankructwa 22483 2019-06
Zyski Korporacji 2012 2019-03
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 105 2019-07
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago -0.02 2019-06
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas -6.3 2019-07
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 43.5 2019-07
Indeks Ny Empire State Manufacturing 4.8 2019-08
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 16.8 2019-08
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond -12 2019-07
Indeks Chicago PMI 44.4 2019-07
Produkcja Samochodów 2.67 2019-07
Rejestracje nowych samochodów 418 2019-06
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 17.3 2019-06
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej -2.73 2019-08
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego 312 2019-08
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego 59 2019-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 128 2019-07
API Zmiana zapasów ropy naftowej -3.45 2019-08
Platformy wiertnicze 754 2019-08
Szybkość Internetu 18748 2017-03
Adresy IP 128949703 2017-03
Index Konkurencyjności 85.64 2018-12
Ranking Konkurencyjności 1 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 71 2018-12
Ranking Korupcji 22 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 8 2018-12
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas -2 2019-08
Produkcja w Górnictwie 5.5 2019-07
Produkcja Stali 7276 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 92.1 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2019-07
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 1 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.4 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 13241 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 16454 2019-06
Wydatki Osobiste 0.3 2019-06
Dochód Gospodarstw Domowych 0.4 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.1 2019-06
Kredyt Konsumencki 14.6 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9828 2019-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.5 2019-07
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 55.1 2019-08
Wskaźnik Redbook 4.9 2019-08
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 3201 2019-06
Cena Benzyny 0.72 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 76.3 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1336 2019-07
Rozpoczęte Budowy Domów 1191 2019-07
Sprzedaż Nowych Domów 635 2019-07
Umowy Kupna Nieruchomości 1.6 2019-06
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5420 2019-07
Wydatki na Roboty Budowlane -1.3 2019-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.1 2019-05
Indeks Cen Domów NAHB m/m 66 2019-08
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.9 2019-08
Wnioski o Kredyty Hipoteczne -0.9 2019-08
Indeks Cen Domów Case Shiller 217 2019-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.1 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.