Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 96.79 2019-02
Indeks Giełdowy 25883 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.66 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.4 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2018-09
Stopa Bezrobocia 4 2019-01
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 304 2019-01
Inflacja 1.6 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-01
Stopa Procentowa 2.5 2019-01
Bilans Handlowy -49313 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących -124817 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2017-12
Dług Publiczny do PKB 105 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2017-12
Koniunktura w przemyśle 56.6 2019-01
Przemysłowy PMI 54.9 2019-01
Nie Przemysłowy PMI 56.7 2019-01
PMI dla Usług 54.2 2019-01
Optymizm Konsumentów 95.5 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.2 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 1322 2018-11
Podatek Dochodowy Firmy 21 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.4 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2018-09
PKB 19391 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 18665 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 18908 2018-09
Środki Trwałe Brutto 3332 2018-09
Pkb Per Capita 53129 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 54225 2017-12
Rolnictwo w PKB 217 2018-06
Budownictwo w PKB 641 2018-06
Przemysł w PKB 2126 2018-06
Górnictwo w PKB 430 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 2176 2018-06
Usługi w PKB 12701 2018-06
Transport w PKB 542 2018-06
Media w PKB 284 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4 2019-01
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 304 2019-01
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 8 2019-01
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 296 2019-01
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 13 2019-01
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 239 2019-02
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1773 2019-02
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 213 2019-01
Pracujący 156694 2019-01
Bezrobotni Zarejestrowani 6535 2019-01
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.1 2019-01
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.5 2019-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.2 2019-01
Bezrobocie Długoterminowe 0.8 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.1 2019-01
Koszty Pracy 109 2018-09
Wydajność 106 2018-09
Wolne Etaty 6890 2018-12
Oferty Pracy 7335 2018-12
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 52988 2019-01
Przeciętne Wynagrodzenia 23.12 2019-01
Płaca Minimalna 7.25 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 4.2 2018-11
Wynagrodzenia w Przemyśle 21.86 2019-01
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.7 2018-12
Populacja 326 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60.7 2019-01
Zatrudnienie na Pełny Etat 129837 2019-01
Koszty Utrzymania Rodziny 2380 2018-12
Koszty Utrzymania 1660 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 26752 2019-01
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4520 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1960 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.6 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 253 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 261 2019-01
Inflacja Bazowa 2.2 2019-01
Deflator Pkb 111 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 2019-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2 2019-01
Wskaźnik Cen Importowych 125 2019-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 124 2019-01
Inflacja Żywności 1.6 2019-01
Cena Bazowa Indeksu Pce 111 2018-11
Podstawowe ceny producenta 117 2019-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 262 2019-01
Cpi Transport 203 2019-01
Oczekiwania inflacyjne 2.97 2019-01
Indeks Cen Pce 109 2018-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2019-01
Stopa Międzybankowa 2.68 2019-02
Podaż Pieniądza M0 3346896 2019-01
Podaż Pieniądza M1 3737 2019-01
Podaż Pieniądza M2 14467 2019-01
Bilans Banków 16821077 2018-10
Bilans Banku Centralnego 4102109 2018-11
Rezerwy Walutowe 125798 2018-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 2343 2019-01
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje -77351 2018-12
Prywatna długu do PKB 203 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -49313 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących -124817 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2017-12
Eksport 209873 2018-11
Import 259186 2018-11
Dług Zagraniczny 19556588 2018-09
Terms of Trade 107 2018-06
Rachunek kapitałowy -33062 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 51938 2018-09
Transakcje Długookresowe Netto TIC -48313 2018-12
Rezerwy Złota 8134 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 11900 2018-11
Indeks Terroryzmu 6.07 2017-12
Dochody z Turystyki 21289 2018-10
Przyjazdy Turystów 6734056 2018-05
Bronie Sprzedaży 12394 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 105 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 2017-12
Bilans Budżetu -13539 2018-12
Wydatki Rządowe 3192 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 312584 2018-12
Dług Publiczny 21982423 2019-01
Wydatki Budżetu Państwa 326123 2018-12
Wnioski o Azyl 6901 2018-04
Rating Kredytowy 97
Wydatków Rządowych W Pkb 37.7 2016-12
Wydatki Wojskowe 597178 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 15.3 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 56.6 2019-01
Przemysłowy PMI 54.9 2019-01
Nie Przemysłowy PMI 56.7 2019-01
PMI dla Usług 54.2 2019-01
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.4 2019-01
Produkcja Przemysłowa 3.8 2019-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.6 2019-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.9 2019-01
Stopa Utylizacji Surowców 78.22 2019-01
Zamówienia Na Dobra Trwałe 0.8 2018-11
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony -0.1 2018-11
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu -0.3 2018-11
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m -1.3 2018-11
Zamówienia W Przemyśle -0.6 2018-11
Nowe Zamówienia 499194 2018-11
Zapasy Niesprzedanych Towarów -0.1 2018-11
Zmiany Zapasów 89.77 2018-09
Zapasy Hurtowników 0.3 2018-11
Bankructwa 22232 2018-12
Zyski Korporacji 2077 2018-09
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 101 2019-01
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.27 2018-12
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 1 2019-01
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 63.4 2019-01
Indeks Ny Empire State Manufacturing 8.8 2019-02
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 17 2019-01
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond -2 2019-01
Indeks Chicago PMI 56.7 2019-01
Produkcja Samochodów 2.61 2019-01
Rejestracje nowych samochodów 446 2018-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 16.7 2019-01
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej 3.63 2019-02
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego 408 2019-02
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego -78 2019-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 125 2018-12
API Zmiana zapasów ropy naftowej -1 2019-02
Platformy wiertnicze 857 2019-02
Szybkość Internetu 18748 2017-03
Adresy IP 128949703 2017-03
Index Konkurencyjności 85.64 2018-12
Ranking Konkurencyjności 1 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 71 2018-12
Ranking Korupcji 22 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 8 2018-12
Produkcja w Górnictwie 15.3 2019-01
Produkcja Stali 7568 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 95.5 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.2 2018-12
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -1.8 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.3 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 12953 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 15743 2018-11
Wydatki Osobiste 0.4 2018-11
Dochód Gospodarstw Domowych 0.2 2018-11
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6 2018-11
Kredyt Konsumencki 16.55 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9631 2019-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.5 2019-01
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 50.3 2019-02
Wskaźnik Redbook 4.6 2019-02
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 5637 2018-11
Cena Benzyny 0.59 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 76.6 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1322 2018-11
Rozpoczęte Budowy Domów 1256 2018-11
Sprzedaż Nowych Domów 657 2018-11
Umowy Kupna Nieruchomości -9.8 2018-12
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 4990 2018-12
Wydatki na Roboty Budowlane 0.8 2018-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.4 2018-11
Indeks Cen Domów NAHB m/m 58 2019-01
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 4.65 2019-02
Wnioski o Kredyty Hipoteczne -3.7 2019-02
Indeks Cen Domów Case Shiller 214 2018-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.4 2018-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.