Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 101 2020-04
Indeks Giełdowy 21203 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.59 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-12
Stopa Bezrobocia 3.5 2020-02
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 273 2020-02
Inflacja 2.3 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-02
Stopa Procentowa 0.25 2020-03
Bilans Handlowy -39932 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -109800 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 107 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 49.1 2020-03
Przemysłowy PMI 48.5 2020-03
Nie Przemysłowy PMI 57.3 2020-02
PMI dla Usług 39.1 2020-03
Optymizm Konsumentów 89.1 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.5 2020-02
Pozwolenia Na Budowę 1452 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2020-12
Przypadki koronawirusa 234462 2020-04
Śmierć koronawirusa 5373 2020-04
Odzyskany koronawirus 10403 2020-04
Łóżka szpitalne 2.77 2016-12
Szpitale 17.11 2016-12
Lekarze 2.74 2017-12
Pielęgniarki 11.74 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-12
PKB 21200 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 19222 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 19515 2019-12
Środki Trwałe Brutto 3326 2019-12
Pkb Per Capita 54542 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 55681 2018-12
Rolnictwo w PKB 243 2019-09
Budownictwo w PKB 651 2019-09
Przemysł w PKB 2190 2019-09
Górnictwo w PKB 549 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 2212 2019-09
Usługi w PKB 13201 2019-09
Transport w PKB 559 2019-09
Media w PKB 283 2019-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.5 2020-02
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 273 2020-02
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 45 2020-02
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 228 2020-02
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 15 2020-02
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 6648 2020-03
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 3029 2020-03
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP -27 2020-03
Pracujący 158759 2020-02
Bezrobotni Zarejestrowani 5787 2020-02
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.3 2020-02
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.4 2020-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.4 2020-02
Bezrobocie Długoterminowe 0.67 2020-02
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.7 2020-02
Koszty Pracy 112 2019-12
Wydajność 108 2019-12
Wolne Etaty 6864 2020-01
Oferty Pracy 6963 2020-01
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 222288 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 23.96 2020-02
Płaca Minimalna 7.25 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 3.3 2020-02
Wynagrodzenia w Przemyśle 22.53 2020-02
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.7 2019-12
Populacja 329 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.1 2020-02
Zatrudnienie na Pełny Etat 131109 2020-02
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 2612 2020-03
Koszty Utrzymania Rodziny 2380 2018-12
Koszty Utrzymania 1660 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 27726 2020-02
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4520 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1960 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.3 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 259 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 267 2020-02
Inflacja Bazowa 2.4 2020-02
Deflator Pkb 113 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.3 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 124 2020-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 124 2020-02
Inflacja Żywności 1.8 2020-02
Cena Bazowa Indeksu Pce 113 2020-02
Podstawowe ceny producenta 118 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 270 2020-02
Cpi Transport 208 2020-02
Oczekiwania inflacyjne 2.54 2020-02
Indeks Cen Pce 111 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2020-03
Stopa Międzybankowa 1.45 2020-03
Podaż Pieniądza M0 3454507 2020-02
Podaż Pieniądza M1 4019 2020-02
Podaż Pieniądza M2 15535 2020-02
Bilans Banków 17816501 2020-01
Bilans Banku Centralnego 4119939 2020-02
Rezerwy Walutowe 128425 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 2358 2020-02
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 25574 2020-01
Prywatna długu do PKB 197 2018-12
Stopa Repo 0.02 2020-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -39932 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -109800 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2019-12
Eksport 207543 2020-02
Import 247476 2020-02
Dług Zagraniczny 20421273 2019-09
Terms of Trade 107 2019-12
Rachunek kapitałowy 122883 2020-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 51575 2019-12
Transakcje Długookresowe Netto TIC 20918 2020-01
Rezerwy Złota 8133 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 12779 2019-12
Bilans handlowy towarów -59890 2020-02
Indeks Terroryzmu 5.69 2018-12
Dochody z Turystyki 21148 2019-11
Przyjazdy Turystów 5796272 2020-01
Bronie Sprzedaży 10508 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 107 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2019-12
Bilans Budżetu -235335 2020-02
Wydatki Rządowe 3331 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 187951 2020-02
Dług Publiczny 23409959 2020-02
Wydatki Budżetu Państwa 423286 2020-02
Wnioski o Azyl 7267 2018-09
Rating Kredytowy 98 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 37.8 2018-12
Wydatki Wojskowe 633565 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 0 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 15.3 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 49.1 2020-03
Przemysłowy PMI 48.5 2020-03
Nie Przemysłowy PMI 57.3 2020-02
PMI dla Usług 39.1 2020-03
Zbiorczy Wskaźnik PMI 40.5 2020-03
Produkcja Przemysłowa 0 2020-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.6 2020-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.4 2020-02
Stopa Utylizacji Surowców 77 2020-02
Zamówienia Na Dobra Trwałe 1.2 2020-02
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 0.1 2020-02
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu -0.6 2020-02
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m -0.9 2020-02
Zamówienia W Przemyśle 0 2020-02
Nowe Zamówienia 497909 2020-01
Zapasy Niesprzedanych Towarów -0.1 2020-01
Zmiany Zapasów 13.07 2019-12
Zapasy Hurtowników -0.5 2020-02
Bankructwa 22780 2019-12
Zyski Korporacji 1908 2019-12
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 104 2020-02
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.16 2020-02
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas -70 2020-03
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 12.9 2020-03
Indeks Ny Empire State Manufacturing -21.5 2020-03
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing -12.7 2020-03
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 2 2020-03
Indeks Chicago PMI 47.8 2020-03
Produkcja Samochodów 2.62 2020-02
Rejestracje nowych samochodów 356 2020-01
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 17.04 2020-02
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej 13.83 2020-03
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego 7524 2020-03
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego -19 2020-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 130 2019-12
API Zmiana zapasów ropy naftowej 10.49 2020-03
Platformy wiertnicze 624 2020-03
Szybkość Internetu 18748 2017-03
Adresy IP 128949703 2017-03
Index Konkurencyjności 83.67 2019-12
Ranking Konkurencyjności 2 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 69 2019-12
Ranking Korupcji 23 2019-12
IMPORT ROPY NAFTOWEJ 625 2020-03
Cushing zapasów ropy naftowej 3521 2020-03
Produkcja paliwa destylowanego 128 2020-03
DESTYLAT - DYBY -2194 2020-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 6 2019-12
Produkcja benzyny -1502 2020-03
Ogrzewanie - Olej - Dyby -175 2020-03
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas -18 2020-03
Produkcja w Górnictwie 2.1 2020-02
Rafineria - Surowy - Biegnie -940 2020-03
Produkcja Stali 7168 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 89.1 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.5 2020-02
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -0.4 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.3 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 13414 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 16854 2020-02
Wydatki Osobiste 0.2 2020-02
Dochód Gospodarstw Domowych 0.6 2020-02
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.2 2020-02
Kredyt Konsumencki 12.02 2020-01
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10073 2020-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.75 2020-02
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 53.9 2020-03
Wskaźnik Redbook 6.3 2020-03
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 2294 2020-01
Cena Benzyny 0.64 2020-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 75.2 2019-09

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1452 2020-02
Rozpoczęte Budowy Domów 1599 2020-02
Sprzedaż Nowych Domów 765 2020-02
Umowy Kupna Nieruchomości 9.4 2020-02
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5770 2020-02
Wydatki na Roboty Budowlane -1.3 2020-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.3 2020-01
Indeks Cen Domów NAHB m/m 72 2020-03
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.47 2020-03
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 15.3 2020-03
Indeks Cen Domów Case Shiller 219 2020-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.1 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 234462 2020-04
Śmierć koronawirusa 5373 2020-04
Odzyskany koronawirus 10403 2020-04
Łóżka szpitalne 2.77 2016-12
Szpitale 17.11 2016-12
Lekarze 2.74 2017-12
Pielęgniarki 11.74 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.