Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 97.64 2020-01
Indeks Giełdowy 29350 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.83 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 145 2019-12
Inflacja 2.3 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-12
Stopa Procentowa 1.75 2019-12
Bilans Handlowy -43086 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -124094 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 106 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 47.2 2019-12
Przemysłowy PMI 52.4 2019-12
Nie Przemysłowy PMI 55 2019-12
PMI dla Usług 52.8 2019-12
Optymizm Konsumentów 99.1 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-12
Pozwolenia Na Budowę 1416 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 21 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 2019-09
PKB 20494 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 19121 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 19410 2019-09
Środki Trwałe Brutto 3330 2019-09
Pkb Per Capita 54542 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 55681 2018-12
Rolnictwo w PKB 243 2019-09
Budownictwo w PKB 651 2019-09
Przemysł w PKB 2190 2019-09
Górnictwo w PKB 549 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 2212 2019-09
Usługi w PKB 13201 2019-09
Transport w PKB 559 2019-09
Media w PKB 283 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-12
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 145 2019-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 6 2019-12
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 139 2019-12
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym -12 2019-12
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 204 2020-01
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1767 2020-01
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 202 2019-12
Pracujący 158803 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 5753 2019-12
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.1 2019-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.3 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.2 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 0.72 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.1 2019-12
Koszty Pracy 112 2019-09
Wydajność 108 2019-09
Wolne Etaty 6465 2019-11
Oferty Pracy 6800 2019-11
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 32843 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 23.79 2019-12
Płaca Minimalna 7.25 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 5.34 2019-11
Wynagrodzenia w Przemyśle 22.57 2019-12
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.7 2019-09
Populacja 327 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61 2019-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 131755 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 2380 2018-12
Koszty Utrzymania 1660 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 26992 2019-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4520 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1960 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.3 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 258 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 266 2019-12
Inflacja Bazowa 2.3 2019-12
Deflator Pkb 113 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.3 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 125 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 125 2019-12
Inflacja Żywności 1.8 2019-12
Cena Bazowa Indeksu Pce 112 2019-11
Podstawowe ceny producenta 118 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 268 2019-12
Cpi Transport 208 2019-12
Oczekiwania inflacyjne 2.53 2019-12
Indeks Cen Pce 110 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2019-12
Stopa Międzybankowa 1.84 2020-01
Podaż Pieniądza M0 3426515 2019-12
Podaż Pieniądza M1 4005 2019-12
Podaż Pieniądza M2 15402 2019-12
Bilans Banków 17642592 2019-11
Bilans Banku Centralnego 4121396 2020-01
Rezerwy Walutowe 127938 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 2350 2019-12
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje -41528 2019-11
Prywatna długu do PKB 197 2018-12
Stopa Repo 1.58 2020-01
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -43086 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -124094 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Eksport 208630 2019-11
Import 251716 2019-11
Dług Zagraniczny 20421273 2019-09
Terms of Trade 106 2019-09
Rachunek kapitałowy 73136 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 50582 2019-09
Transakcje Długookresowe Netto TIC 22871 2019-11
Rezerwy Złota 8133 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 12655 2019-10
Bilans handlowy towarów -62988 2019-11
Indeks Terroryzmu 5.69 2018-12
Dochody z Turystyki 20901 2019-09
Przyjazdy Turystów 6712574 2019-09
Bronie Sprzedaży 10508 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 106 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Bilans Budżetu -13273 2019-12
Wydatki Rządowe 3310 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 335805 2019-12
Dług Publiczny 23201380 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 349078 2019-12
Wnioski o Azyl 7267 2018-09
Rating Kredytowy 98 2020-01
Wydatków Rządowych W Pkb 38 2017-12
Wydatki Wojskowe 633565 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 15.3 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 47.2 2019-12
Przemysłowy PMI 52.4 2019-12
Nie Przemysłowy PMI 55 2019-12
PMI dla Usług 52.8 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.7 2019-12
Produkcja Przemysłowa -1 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.3 2019-12
Stopa Utylizacji Surowców 77.02 2019-12
Zamówienia Na Dobra Trwałe -2 2019-11
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 0.8 2019-11
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0 2019-11
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 0.3 2019-11
Zamówienia W Przemyśle -0.7 2019-11
Nowe Zamówienia 493029 2019-11
Zapasy Niesprzedanych Towarów -0.2 2019-11
Zmiany Zapasów 69.44 2019-09
Zapasy Hurtowników -0.1 2019-11
Bankructwa 22910 2019-09
Zyski Korporacji 1869 2019-09
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 103 2019-12
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.56 2019-11
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas -3.2 2019-12
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 39.1 2019-12
Indeks Ny Empire State Manufacturing 4.8 2020-01
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 17 2020-01
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond -5 2019-12
Indeks Chicago PMI 48.9 2019-12
Produkcja Samochodów 2.53 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 373 2019-10
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 17.1 2019-11
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej -2.55 2020-01
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego 6678 2020-01
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego -109 2020-01
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 130 2019-11
API Zmiana zapasów ropy naftowej 1.1 2020-01
Platformy wiertnicze 673 2020-01
Szybkość Internetu 18748 2017-03
Adresy IP 128949703 2017-03
Index Konkurencyjności 83.67 2019-12
Ranking Konkurencyjności 2 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 71 2018-12
Ranking Korupcji 22 2018-12
Crude Oil Imports -595 2020-01
Cushing Crude Oil Stocks 342 2020-01
Distillate Fuel Production -105 2020-01
Distillate Stocks 8171 2020-01
Łatwość Prowadzenia Biznesu 6 2019-12
Gasoline Production 394 2020-01
Heating Oil Stocks -168 2020-01
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas -7 2019-12
Produkcja w Górnictwie 1.4 2019-12
Refinery Crude Runs 76 2020-01
Produkcja Stali 7233 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 99.1 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-12
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 0.7 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.8 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 13353 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 16703 2019-11
Wydatki Osobiste 0.4 2019-11
Dochód Gospodarstw Domowych 0.5 2019-11
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7.9 2019-11
Kredyt Konsumencki 12.51 2019-11
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9996 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.75 2019-12
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 57.4 2020-01
Wskaźnik Redbook 5 2020-01
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 4386 2019-11
Cena Benzyny 0.67 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 75 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1416 2019-12
Rozpoczęte Budowy Domów 1608 2019-12
Sprzedaż Nowych Domów 719 2019-11
Umowy Kupna Nieruchomości 7.4 2019-11
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5350 2019-11
Wydatki na Roboty Budowlane 0.6 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.2 2019-10
Indeks Cen Domów NAHB m/m 75 2020-01
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.87 2020-01
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 30.2 2020-01
Indeks Cen Domów Case Shiller 218 2019-10
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.8 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.