Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 91.19 2021-03
Indeks Giełdowy 31483 2021-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.43 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.4 2020-12
Stopa Bezrobocia 6.3 2021-01
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 49 2021-01
Inflacja 1.4 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-01
Stopa Procentowa 0.25 2021-01
Bilans Handlowy -66613 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -178513 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 108 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 60.8 2021-02
Przemysłowy PMI 58.6 2021-02
Nie Przemysłowy PMI 58.7 2021-01
PMI dla Usług 58.9 2021-02
Optymizm Konsumentów 76.8 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.3 2021-01
Pozwolenia Na Budowę 1886 2021-01
Podatek Dochodowy Firmy 21 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2020-12
Przypadki koronawirusa 28664604 2021-03
Śmierć koronawirusa 514660 2021-03
Odzyskany koronawirus 13601134 2021-03
Łóżka szpitalne 2.77 2016-12
Szpitale 17.11 2016-12
Lekarze 2.74 2017-12
Pielęgniarki 11.74 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.4 2020-12
PKB 21433 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 18784 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 18755 2020-09
Środki Trwałe Brutto 3463 2020-12
Pkb Per Capita 55809 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 62683 2019-12
Rolnictwo w PKB 262 2020-09
Budownictwo w PKB 654 2020-09
Przemysł w PKB 2213 2020-09
Górnictwo w PKB 422 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 2186 2020-09
Usługi w PKB 12772 2020-09
Transport w PKB 498 2020-09
Media w PKB 296 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.3 2021-01
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 49 2021-01
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 43 2021-01
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 6 2021-01
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym -10 2021-01
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 730 2021-02
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 4419 2021-02
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 174 2021-01
Pracujący 150031 2021-01
Bezrobotni Zarejestrowani 10130 2021-01
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.2 2021-01
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 35 2021-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.4 2021-01
Bezrobocie Długoterminowe 2.51 2021-01
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.2 2021-01
Koszty Pracy 118 2020-12
Wydajność 111 2020-12
Wolne Etaty 6178 2020-12
Oferty Pracy 6646 2020-12
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 79552 2021-01
Przeciętne Wynagrodzenia 25.18 2021-01
Płaca Minimalna 7.25 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 2.31 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 23.23 2021-01
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.7 2020-12
Populacja 329 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 57.5 2021-01
Zatrudnienie na Pełny Etat 124990 2021-01
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 808 2021-02
Roszczenia o zasiłek dla bezrobotnych w przypadku pandemii 451 2021-02
Zatrudnienie na Pół Etatu 24627 2021-01

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 262 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 270 2021-01
Inflacja Bazowa 1.4 2021-01
Deflator Pkb 114 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 121 2021-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.7 2021-01
Wskaźnik Cen Importowych 129 2021-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 126 2021-01
Inflacja Żywności 3.8 2021-01
Cena Bazowa Indeksu Pce 115 2021-01
Podstawowe ceny producenta 121 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 274 2021-01
Cpi Transport 206 2021-01
Oczekiwania inflacyjne 3.05 2021-01
Indeks Cen Pce 113 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2021-01
Stopa Międzybankowa 0.19 2021-03
Podaż Pieniądza M0 5247900 2021-01
Podaż Pieniądza M1 6751 2021-01
Podaż Pieniądza M2 19395 2021-01
Bilans Banków 20750 2021-02
Bilans Banku Centralnego 7551414 2021-02
Rezerwy Walutowe 144890 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 2574 2021-01
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje -20700 2020-12
Prywatna długu do PKB 220 2019-12
Stopa Repo 0.03 2021-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -66613 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -178513 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2019-12
Eksport 189959 2020-12
Import 256572 2020-12
Dług Zagraniczny 21314655 2020-09
Terms of Trade 105 2020-12
Rachunek kapitałowy -600 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 40052 2020-09
Transakcje Długookresowe Netto TIC 121000 2020-12
Rezerwy Złota 8133 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 11063 2020-12
Bilans handlowy towarów -83740 2021-01
Eksport ropy naftowej 4662 2020-12
Indeks Terroryzmu 5.26 2019-12
Dochody z Turystyki 5096 2020-11
Przyjazdy Turystów 906682 2020-11
Bronie Sprzedaży 10752 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 108 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2019-12
Bilans Budżetu -163000 2021-01
Wydatki Rządowe 3318 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 384651 2021-01
Dług Publiczny 27784553 2021-01
Wydatki Budżetu Państwa 547483 2021-01
Wnioski o Azyl 7267 2018-09
Rating Kredytowy 98 2021-03
Wydatków Rządowych W Pkb 44 2020-12
Wydatki Wojskowe 633565 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 0 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 15.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 60.8 2021-02
Przemysłowy PMI 58.6 2021-02
Nie Przemysłowy PMI 58.7 2021-01
PMI dla Usług 58.9 2021-02
Zbiorczy Wskaźnik PMI 58.8 2021-02
Produkcja Przemysłowa -1.8 2021-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.9 2021-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1 2021-01
Stopa Utylizacji Surowców 75.6 2021-01
Zamówienia Na Dobra Trwałe 3.4 2021-01
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 2.3 2021-01
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 1.4 2021-01
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 1.4 2020-12
Zamówienia W Przemyśle 1.1 2020-12
Nowe Zamówienia 493548 2020-12
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.6 2020-12
Zmiany Zapasów 48.05 2020-12
Zapasy Hurtowników 1.3 2021-01
Bankructwa 21655 2020-12
Zyski Korporacji 2018 2020-09
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 95 2021-01
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.66 2021-01
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 17.2 2021-02
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 51.2 2021-01
Indeks Ny Empire State Manufacturing 12.1 2021-02
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 23.1 2021-02
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 14 2021-02
Indeks Chicago PMI 59.5 2021-02
Produkcja Samochodów 2.04 2021-01
Rejestracje nowych samochodów 325 2020-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 16.6 2021-01
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej 1.29 2021-02
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego 12 2021-02
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego -338 2021-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 124 2020-12
API Zmiana zapasów ropy naftowej 1.03 2021-02
Platformy wiertnicze 306 2021-02
Szybkość Internetu 18748 2017-03
Adresy IP 128949703 2017-03
Surowy import API -0.52 2021-02
OGIEŃ - Surowy - Działa -2.23 2021-02
Numer API Cushing 2.78 2021-02
Zapasy destylatu API -4.49 2021-02
Zapasy benzyny API 0.07 2021-02
Olej opałowy API 0.36 2021-02
Import produktów API 0.1 2021-02
Index Konkurencyjności 83.67 2019-12
Ranking Konkurencyjności 2 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 67 2020-12
Ranking Korupcji 25 2020-12
IMPORT ROPY NAFTOWEJ 249 2021-02
Cushing zapasów ropy naftowej 2807 2021-02
Produkcja paliwa destylowanego -953 2021-02
DESTYLAT - DYBY -4969 2021-02
Łatwość Prowadzenia Biznesu 6 2019-12
Produkcja benzyny -1295 2021-02
Ogrzewanie - Olej - Dyby 93 2021-02
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas 26 2021-02
Produkcja w Górnictwie -11.5 2021-01
Rafineria - Surowy - Biegnie -2589 2021-02
Produkcja Stali 6900 2021-01

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 76.8 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.3 2021-01
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 5.9 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.4 2021-01
Wydatki Konsumpcyjne 13000 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 19218 2021-01
Wydatki Osobiste 2.4 2021-01
Dochód Gospodarstw Domowych 10 2021-01
Oszczędności Gospodarstw Domowych 20.5 2021-01
Kredyt Konsumencki 9.73 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10348 2021-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.25 2021-01
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 51.9 2021-02
Wskaźnik Redbook 2.9 2021-02
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 3827 2020-12
Cena Benzyny 0.66 2021-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 76.2 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1886 2021-01
Rozpoczęte Budowy Domów 1580 2021-01
Sprzedaż Nowych Domów 923 2021-01
Umowy Kupna Nieruchomości 13 2021-01
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 6690 2021-01
Wydatki na Roboty Budowlane 1.7 2021-01
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.1 2020-12
Indeks Cen Domów NAHB m/m 84 2021-02
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.08 2021-02
Wnioski o Kredyty Hipoteczne -11.4 2021-02
Indeks Cen Domów Case Shiller 241 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.8 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 28664604 2021-03
Śmierć koronawirusa 514660 2021-03
Odzyskany koronawirus 13601134 2021-03
Łóżka szpitalne 2.77 2016-12
Szpitale 17.11 2016-12
Lekarze 2.74 2017-12
Pielęgniarki 11.74 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.