Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 96.1 2019-06
Indeks Giełdowy 26615 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.03 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.2 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.6 2019-05
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 75 2019-05
Inflacja 1.8 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-05
Stopa Procentowa 2.5 2019-06
Bilans Handlowy -50791 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -130400 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 105 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Koniunktura w przemyśle 52.1 2019-05
Przemysłowy PMI 50.1 2019-06
Nie Przemysłowy PMI 56.9 2019-05
PMI dla Usług 50.7 2019-06
Optymizm Konsumentów 97.9 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2019-05
Pozwolenia Na Budowę 1294 2019-05
Podatek Dochodowy Firmy 21 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.2 2019-03
PKB 19485 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 18908 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 19133 2019-03
Środki Trwałe Brutto 3366 2019-03
Pkb Per Capita 53129 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 54225 2017-12
Rolnictwo w PKB 214 2018-12
Budownictwo w PKB 643 2018-12
Przemysł w PKB 2155 2018-12
Górnictwo w PKB 466 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 2180 2018-12
Usługi w PKB 12887 2018-12
Transport w PKB 544 2018-12
Media w PKB 281 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.6 2019-05
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 75 2019-05
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym -15 2019-05
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 90 2019-05
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 3 2019-05
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 216 2019-06
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1662 2019-06
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 27 2019-05
Pracujący 156758 2019-05
Bezrobotni Zarejestrowani 5888 2019-05
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.2 2019-05
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.4 2019-05
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.8 2019-05
Bezrobocie Długoterminowe 0.8 2019-05
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.5 2019-05
Koszty Pracy 109 2019-03
Wydajność 107 2019-03
Wolne Etaty 7858 2019-04
Oferty Pracy 7449 2019-04
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 58577 2019-05
Przeciętne Wynagrodzenia 23.38 2019-05
Płaca Minimalna 7.25 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 4.19 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 22.04 2019-05
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.7 2019-03
Populacja 326 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60.6 2019-05
Zatrudnienie na Pełny Etat 129695 2019-05
Koszty Utrzymania Rodziny 2380 2018-12
Koszty Utrzymania 1660 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 26981 2019-05
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4520 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1960 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.8 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 255 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 262 2019-05
Inflacja Bazowa 2 2019-05
Deflator Pkb 111 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.8 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 127 2019-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 126 2019-05
Inflacja Żywności 2 2019-05
Cena Bazowa Indeksu Pce 111 2019-04
Podstawowe ceny producenta 118 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 265 2019-05
Cpi Transport 215 2019-05
Oczekiwania inflacyjne 2.45 2019-05
Indeks Cen Pce 110 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.5 2019-06
Stopa Międzybankowa 2.34 2019-06
Podaż Pieniądza M0 3244515 2019-05
Podaż Pieniądza M1 3792 2019-05
Podaż Pieniądza M2 14612 2019-05
Bilans Banków 17215637 2019-05
Bilans Banku Centralnego 3808157 2019-06
Rezerwy Walutowe 127264 2019-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 2347 2019-05
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 16900 2019-04
Prywatna długu do PKB 197 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -50791 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -130400 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Eksport 206847 2019-04
Import 257638 2019-04
Dług Zagraniczny 19765887 2018-12
Terms of Trade 106 2019-03
Rachunek kapitałowy -7754 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 50955 2018-12
Transakcje Długookresowe Netto TIC 46900 2019-04
Rezerwy Złota 8134 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 11905 2019-03
Indeks Terroryzmu 6.07 2017-12
Dochody z Turystyki 21490 2019-02
Przyjazdy Turystów 6079693 2018-11
Bronie Sprzedaży 10508 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 105 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Bilans Budżetu -207768 2019-05
Wydatki Rządowe 3208 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 232064 2019-05
Dług Publiczny 22026424 2019-05
Wydatki Budżetu Państwa 439833 2019-05
Wnioski o Azyl 7267 2018-09
Rating Kredytowy 97
Wydatków Rządowych W Pkb 38 2017-12
Wydatki Wojskowe 633565 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 15.3 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 52.1 2019-05
Przemysłowy PMI 50.1 2019-06
Nie Przemysłowy PMI 56.9 2019-05
PMI dla Usług 50.7 2019-06
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.6 2019-06
Produkcja Przemysłowa 2 2019-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 2019-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.7 2019-05
Stopa Utylizacji Surowców 78.07 2019-05
Zamówienia Na Dobra Trwałe -1.3 2019-05
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony -0.6 2019-05
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0.3 2019-05
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 0.3 2019-04
Zamówienia W Przemyśle -0.8 2019-04
Nowe Zamówienia 499273 2019-04
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.5 2019-04
Zmiany Zapasów 126 2019-03
Zapasy Hurtowników 0.4 2019-05
Bankructwa 22157 2019-03
Zyski Korporacji 2003 2019-03
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 105 2019-05
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago -0.05 2019-05
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas -12.1 2019-06
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 48.6 2019-05
Indeks Ny Empire State Manufacturing -8.6 2019-06
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 0.3 2019-06
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 3 2019-06
Indeks Chicago PMI 54.2 2019-05
Produkcja Samochodów 2.56 2019-05
Rejestracje nowych samochodów 433 2019-04
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 17.3 2019-05
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej -12.79 2019-06
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego -996 2019-06
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego 115 2019-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 128 2019-04
API Zmiana zapasów ropy naftowej -7.55 2019-06
Platformy wiertnicze 789 2019-06
Szybkość Internetu 18748 2017-03
Adresy IP 128949703 2017-03
Index Konkurencyjności 85.64 2018-12
Ranking Konkurencyjności 1 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 71 2018-12
Ranking Korupcji 22 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 8 2018-12
Produkcja w Górnictwie 10 2019-05
Produkcja Stali 7428 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 97.9 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2019-05
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 0.5 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.9 2019-05
Wydatki Konsumpcyjne 13075 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 15959 2019-04
Wydatki Osobiste 0.3 2019-04
Dochód Gospodarstw Domowych 0.5 2019-04
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.2 2019-04
Kredyt Konsumencki 17.5 2019-04
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9764 2019-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.5 2019-05
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 53.2 2019-06
Wskaźnik Redbook 5 2019-06
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 3736 2019-04
Cena Benzyny 0.75 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 76.3 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1294 2019-05
Rozpoczęte Budowy Domów 1269 2019-05
Sprzedaż Nowych Domów 626 2019-05
Umowy Kupna Nieruchomości -2 2019-04
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5340 2019-05
Wydatki na Roboty Budowlane 0 2019-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.4 2019-04
Indeks Cen Domów NAHB m/m 64 2019-06
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 4.06 2019-06
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 1.3 2019-06
Indeks Cen Domów Case Shiller 216 2019-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.2 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.