STANY ZJEDNOCZONE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE


Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3 2017-06
Stopa Bezrobocia 4.4 2017-08
Inflacja 1.9 2017-08
Stopa Procentowa 1.25 2017-09
Bilans Handlowy -43689 2017-07
Dług Publiczny do PKB 106 2016-12
Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 92.65 2017-09
Indeks Giełdowy 22296 Punkty 2017-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.22 % 2017-09
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3 % 2017-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 % 2017-06
PKB 18569 W Mld Usd 2016-12
Pkb W Cenach Stałych 17030 W Mld Usd 2017-06
Produkt Narodowy Brutto 17199 W Mld Usd 2017-06
Środki Trwałe Brutto 2901 W Mld Usd 2017-06
Pkb Per Capita 52195 USD 2016-12
Pkb Per Capita Ppp 53272 USD 2016-12
Rolnictwo w PKB 150 W Mld Usd 2017-03
Budownictwo w PKB 810 W Mld Usd 2017-03
Przemysł w PKB 2208 W Mld Usd 2017-03
Górnictwo w PKB 327 W Mld Usd 2017-03
Administracja Publiczna w PKB 2439 W Mld Usd 2017-03
Usługi w PKB 13092 W Mld Usd 2017-03
Transport w PKB 574 W Mld Usd 2017-03
Media w PKB 288 W Mld Usd 2017-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.4 % 2017-08
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 156 Tysiąc 2017-08
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym -9 Tysiąc 2017-08
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 165 Tysiąc 2017-08
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 36 Tysiąc 2017-08
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 259 Tysiąc 2017-09
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1980 Tysiąc 2017-09
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 237 Tysiąc 2017-08
Pracujący 153439 Tysiąc 2017-08
Bezrobotni Zarejestrowani 7132 Tysiąc 2017-08
Srednia Płaca Godzinowa 0.1 % 2017-08
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.4 Godziny 2017-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.9 % 2017-08
Bezrobocie Długoterminowe 1.08 % 2017-08
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.9 % 2017-08
Koszty Pracy 109 Punkty Indeksowe 2017-06
Wydajność 108 Punkty Indeksowe 2017-06
Wolne Etaty 6502 Tysiąc 2017-07
Oferty Pracy 6170 Tysiące 2017-07
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 33825 Osoby 2017-08
Przeciętne Wynagrodzenia 22.12 Usd / Godzina 2017-08
Płaca Minimalna 7.25 Usd / Godzina 2017-12
Wzrost Wynagrodzeń 2.95 % 2017-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 20.85 Usd / Godzina 2017-08
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.5 % 2017-06
Wskaźnik Rynku Pracy Warunki 1.5 Punkty Indeksowe 2017-06
Populacja 324 Milion 2016-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2017-12
Zatrudnienie Kursy 60.1 % 2017-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 125755 Tysiąc 2017-08
Płacy Rodzinny 1496 Usd / Miesiąc 2016-12
Płacy Indywidualna 1408 Usd / Miesiąc 2016-12
Part Time Zatrudnienie 27569 Tysiąc 2017-08
Płace Wysokowykwalifikowanym 4130 Usd / Miesiąc 2016-06
Płace Niskich Kwalifikacjach 1780 Usd / Miesiąc 2016-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 % 2017-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 % 2017-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 245 Punkty Indeksowe 2017-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 253 Punkty Indeksowe 2017-08
Inflacja Bazowa 1.7 % 2017-08
Deflator Pkb 113 Punkty Indeksowe 2017-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 Punkty Indeksowe 2017-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.4 % 2017-08
Wskaźnik Cen Importowych 123 Punkty Indeksowe 2017-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 123 Punkty Indeksowe 2017-08
Inflacja Zywności 1.1 % 2017-08
Cena Bazowa Indeksu Pce 113 Punkty Indeksowe 2017-07
CPI Housing Utilities 253 Punkty Indeksowe 2017-08
Cpi Transport 201 Punkty Indeksowe 2017-08
Inflation Expectations 2.49 % 2017-08
Indeks Cen Pce 112 Punkty Indeksowe 2017-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.25 % 2017-09
Stopa Międzybankowa 1.33 % 2017-09
Podaż Pieniądza M0 3910028 W Mln Usd 2017-08
Podaż Pieniądza M1 3560 W Mld Usd 2017-08
Podaż Pieniądza M2 13647 W Mld Usd 2017-08
Bilans Banków 16313900 W Mln Usd 2017-07
Bilans Banku Centralnego 4440435 W Mln Usd 2017-07
Rezerwy Walutowe 123690 W Mln Usd 2017-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 2108 W Mld Usd 2017-08
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe -490 W Mln Usd 2017-07
Prywatna długu do PKB 200 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -43689 W Mln Usd 2017-07
Eksport 194381 W Mln Usd 2017-07
Import 238071 W Mln Usd 2017-07
Saldo Obrotów Bieżących -123137 W Mln Usd 2017-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.6 % 2016-12
Dług Zagraniczny -8217356 W Mln Usd 2017-03
Terms of Trade 99.01 Punkty Indeksowe 2017-06
Rachunek kapitałowy -7271 W Mln Usd 2017-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 46199 W Mln Usd 2017-06
Transakcje Długookresowe Netto TIC 1304 W Mln Usd 2017-07
Rezerwy Złota 8133 Ton 2017-06
Wydobycie Ropy Naftowej 9097 BBL/D/1K 2017-06
Główna Terroryzm 4.88 2015-12
Dochody z Turystyki 20828 W Mln Usd 2017-01
Przyjazdy Turystyczne 6507601 2016-09
Bronie Sprzedaży 9894 W Mln Usd 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 106 % 2016-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 % of GDP 2016-12
Bilans Budżetu -107689 W Mln Usd 2017-08
Wydatki Rządowe 2894 W Mld Usd 2017-06
Dochody Budżetu Państwa 226311 W Mln Usd 2017-08
Długu Publicznego 19844533 W Mln Usd 2017-08
Wydatki Budżetu Państwa 334000 W Mln Usd 2017-08
Wnioski o Azyl 12026 Osoby 2016-12
Ocena Kredytowa 97
Wydatków Rządowych W Pkb 34 % 2015-12
Wydatki Wojskowe 606233 W Mln Usd 2016-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 58.8 2017-08
Przemysłowy PMI 53 2017-09
Nie Przemysłowy PMI 55.3 % 2017-08
PMI dla Usług 55.1 Punkty Indeksowe 2017-09
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.6 Punkty Indeksowe 2017-09
Produkcja Przemysłowa 1.5 % 2017-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.9 % 2017-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.5 % 2017-08
Stopa Utylizacji Surowców 76.12 % 2017-08
Zamówienia Na Dobra Trwałe -6.8 % 2017-07
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony -7.8 % 2017-07
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0.5 % 2017-07
Zamówienia Fabryczne Ex Transport 0.5 % 2017-07
Zamówienia W Przemyśle -3.3 % 2017-07
Nowe Zamówienia 466360 W Mln Usd 2017-07
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.2 % 2017-07
Zmiany Zapasów 1.8 W Mld Usd 2017-06
Zapasy Hurtowników 0.6 % 2017-07
Bankructwa 23443 Firmy 2017-06
Zyski Korporacji 1656 W Mld Usd 2017-06
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 105 Punkty Indeksowe 2017-08
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago -0.31 2017-08
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 21.3 Punkty Indeksowe 2017-09
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 56.6 % 2017-08
Indeks Ny Empire State Manufacturing 24.4 Punkty Indeksowe 2017-09
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 23.8 Punkty Indeksowe 2017-09
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 14 Punkty Indeksowe 2017-08
Indeks Chicago PMI 58.9 Punkty Indeksowe 2017-08
Produkcja Samochodów 3.02 Million Units 2017-08
Rejestracje nowych samochodów 502 Tysiąc 2017-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 16.14 Milion 2017-08
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej 4.59 Bbl / 1 Mln 2017-09
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego -2125 Thousand Barrels 2017-09
Zapasy Gazu Ziemnego Zmień 97 Miliard - Por 2017-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 182 Punkty Indeksowe 2017-07
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 51.67 2015-02
Index Konkurencyjności 5.7 Punkty 2017-12
Ranking Konkurencyjności 3 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 74 Punkty 2016-12
Ranking Korupcji 18 2016-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 8 2016-12
Produkcja w Górnictwie 9.7 % 2017-08
Produkcja Stali 7064 Tysięcy Ton 2017-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 95.3 2017-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 % 2017-08
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 0.2 % 2017-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.2 % 2017-08
Wydatki Konsumpcyjne 11854 W Mld Usd 2017-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 14410 W Mld Usd 2017-07
Wydatki Osobiste 0.3 % 2017-07
Dochód Gospodarstw Domowych 0.4 % 2017-07
Oszczędności Gospodarstw Domowych 3.5 % 2017-07
Kredyt Konsumencki 18.5 W Mld Usd 2017-07
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9325 W Mld Usd 2017-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.25 % 2017-08
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 53.4 2017-09
Wskaźnik Redbook 3.6 % 2017-09
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 4162 W Mln Usd 2017-06
Cena Benzyny 0.63 Usd / Litr 2017-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 78.7 % of GDP 2017-03
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1300 Tysiąc 2017-08
Rozpoczęte Budowy Domów 1180 Tysiąc 2017-08
Sprzedaż Nowych Domów 571 Tysiąc 2017-07
Umowy Kupna Nieruchomości -1.3 % 2017-07
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5350 Tysiąc 2017-08
Wydatki na Roboty Budowlane -0.6 % 2017-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.2 % 2017-07
Indeks Cen Domów NAHB m/m 64 2017-09
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 4.04 % 2017-09
Wnioski o Kredyty Hipoteczne -9.7 % 2017-09
Indeks Cen Domów Case Shiller 201 Punkty Indeksowe 2017-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 63.7 % 2017-06
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 38.9 % 2017-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.6 % 2016-12
Podatek od Towarów i Usług 0 % 2017-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.3 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.65 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 % 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.