STANY ZJEDNOCZONE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE


Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2017-03
Stopa Bezrobocia 4.4 2017-04
Inflacja 2.2 2017-04
Stopa Procentowa 1 2017-05
Bilans Handlowy -43706 2017-03
Dług Publiczny do PKB 104 2015-12
Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 97.39 2017-05
Indeks Giełdowy 21080 Punkty 2017-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.25 % 2017-05
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 % 2017-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 % 2017-03
PKB 18037 W Mld Usd 2015-12
Pkb W Cenach Stałych 16862 W Mld Usd 2017-03
Produkt Narodowy Brutto 17018 W Mld Usd 2016-12
Środki Trwałe Brutto 2879 W Mld Usd 2017-03
Pkb Per Capita 51638 USD 2015-12
Pkb Per Capita Ppp 52704 USD 2015-12
Rolnictwo w PKB 152 W Mld Usd 2016-12
Budownictwo w PKB 798 W Mld Usd 2016-12
Przemysł w PKB 2194 W Mld Usd 2016-12
Górnictwo w PKB 293 W Mld Usd 2016-12
Administracja Publiczna w PKB 2415 W Mld Usd 2016-12
Usługi w PKB 13016 W Mld Usd 2016-12
Transport w PKB 572 W Mld Usd 2016-12
Media w PKB 292 W Mld Usd 2016-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.4 % 2017-04
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 211 Tysiąc 2017-04
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 17 Tysiąc 2017-04
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 194 Tysiąc 2017-04
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 6 Tysiąc 2017-04
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 234 Tysiąc 2017-05
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1923 Tysiąc 2017-05
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 177 Tysiąc 2017-04
Pracujący 153156 Tysiąc 2017-04
Bezrobotni Zarejestrowani 7056 Tysiąc 2017-04
Srednia Płaca Godzinowa 0.3 % 2017-04
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.4 Godziny 2017-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.9 % 2017-04
Bezrobocie Długoterminowe 1.01 % 2017-04
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.4 % 2017-04
Koszty Pracy 112 Punkty Indeksowe 2017-03
Wydajność 107 Punkty Indeksowe 2017-03
Wolne Etaty 5684 Tysiąc 2017-03
Oferty Pracy 5743 Tysiące 2017-03
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 36602 Osoby 2017-04
Przeciętne Wynagrodzenia 21.96 Usd / Godzina 2017-04
Płaca Minimalna 7.25 Usd / Godzina 2017-12
Wzrost Wynagrodzeń 5.53 % 2017-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 20.76 Usd / Godzina 2017-04
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.8 % 2017-03
Wskaźnik Rynku Pracy Warunki 3.5 Punkty Indeksowe 2017-04
Populacja 324 Milion 2016-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2017-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2017-12
Zatrudnienie Kursy 60.2 % 2017-04
Zatrudnienie na Pełny Etat 125987 Tysiąc 2017-04
Płacy Rodzinny 1496 Usd / Miesiąc 2016-12
Płacy Indywidualna 1408 Usd / Miesiąc 2016-12
Part Time Zatrudnienie 27233 Tysiąc 2017-04
Płace Wysokowykwalifikowanym 4130 Usd / Miesiąc 2016-06
Płace Niskich Kwalifikacjach 1780 Usd / Miesiąc 2016-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 % 2017-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 % 2017-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 244 Punkty Indeksowe 2017-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 251 Punkty Indeksowe 2017-04
Inflacja Bazowa 1.9 % 2017-04
Deflator Pkb 113 Punkty Indeksowe 2017-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 Punkty Indeksowe 2017-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.5 % 2017-04
Wskaźnik Cen Importowych 122 Punkty Indeksowe 2017-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 123 Punkty Indeksowe 2017-04
Inflacja Zywności 0.5 % 2017-04
Cpi Housing Utilities 250 Punkty Indeksowe 2017-04
Cena Bazowa Indeksu Pce 113 Punkty Indeksowe 2017-03
Cpi Transport 202 Punkty Indeksowe 2017-04
Inflation Expectations 2.79 % 2017-04
Indeks Cen Pce 112 Punkty Indeksowe 2017-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 % 2017-05
Stopa Międzybankowa 1.2 % 2017-05
Podaż Pieniądza M0 3821650 W Mln Usd 2017-04
Podaż Pieniądza M1 3434 W Mld Usd 2017-04
Podaż Pieniądza M2 13436 W Mld Usd 2017-04
Bilans Banków 16196800 W Mln Usd 2017-05
Bilans Banku Centralnego 4433990 W Mln Usd 2017-05
Rezerwy Walutowe 118793 W Mln Usd 2017-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 2093 W Mld Usd 2017-04
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 24385 W Mln Usd 2017-03
Prywatna długu do PKB 198 % 2015-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -43706 W Mln Usd 2017-03
Eksport 190986 W Mln Usd 2017-03
Import 234692 W Mln Usd 2017-03
Saldo Obrotów Bieżących -112382 W Mln Usd 2016-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.6 % 2016-12
Dług Zagraniczny -8109652 W Mln Usd 2016-12
Terms of Trade 99.25 Punkty Indeksowe 2017-03
Rachunek kapitałowy -701 W Mln Usd 2017-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 22963 W Mln Usd 2016-12
Transakcje Długookresowe Netto TIC 59767 W Mln Usd 2017-03
Rezerwy Złota 8133 Ton 2016-12
Wydobycie Ropy Naftowej 9031 BBL/D/1K 2017-02
Główna Terroryzm 4.88 2015-12
Dochody z Turystyki 20828 W Mln Usd 2017-01
Przyjazdy Turystyczne 7958601 2016-08
Bronie Sprzedaży 10484 W Mln Usd 2015-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 104 % 2015-12
Budżet Państwa do PKB -3.2 % of GDP 2016-12
Bilans Budżetu 182428 W Mln Usd 2017-04
Wydatki Rządowe 2899 W Mld Usd 2017-03
Dochody Budżetu Państwa 455605 W Mln Usd 2017-04
Długu Publicznego 19846129 W Mln Usd 2017-04
Wydatki Budżetu Państwa 273177 W Mln Usd 2017-04
Wnioski o Azyl 12026 Osoby 2016-12
Ocena Kredytowa 97
Wydatków Rządowych W Pkb 34 % 2015-12
Wydatki Wojskowe 595472 W Mln Usd 2015-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 54.8 2017-04
Przemysłowy PMI 52.5 2017-05
Nie Przemysłowy PMI 57.5 % 2017-04
PMI dla Usług 54 Punkty Indeksowe 2017-05
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.9 Punkty Indeksowe 2017-05
Produkcja Przemysłowa 2.2 % 2017-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1 % 2017-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.7 % 2017-04
Stopa Utylizacji Surowców 76.7 % 2017-04
Zamówienia Na Dobra Trwałe -0.7 % 2017-04
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony -0.8 % 2017-04
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu -0.4 % 2017-04
Zamówienia Fabryczne Ex Transport 0 % 2017-03
Zamówienia W Przemyśle 0.5 % 2017-03
Nowe Zamówienia 478185 W Mln Usd 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.2 % 2017-03
Zmiany Zapasów 4.3 W Mld Usd 2017-03
Zapasy Hurtowników -0.3 % 2017-04
Bankructwa 23591 Firmy 2017-03
Zyski Korporacji 1571 W Mld Usd 2017-03
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 104 Punkty Indeksowe 2017-04
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.49 2017-04
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 16.8 Punkty Indeksowe 2017-04
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 55.8 % 2017-04
Indeks Ny Empire State Manufacturing -1 Punkty Indeksowe 2017-05
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 38.8 Punkty Indeksowe 2017-05
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 1 Punkty Indeksowe 2017-05
Indeks Chicago PMI 58.3 Punkty Indeksowe 2017-04
Produkcja Samochodów 3.54 Million Units 2017-04
Rejestracje nowych samochodów 569 Tysiąc 2017-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 16.88 Milion 2017-04
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej -4.43 Bbl / 1 Mln 2017-05
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego -787 Thousand Barrels 2017-05
Zapasy Gazu Ziemnego Zmień 75 Miliard - Por 2017-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 182 Punkty Indeksowe 2017-03
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 51.67 2015-02
Index Konkurencyjności 5.7 Punkty 2017-12
Ranking Konkurencyjności 3 2017-12
Indeks Percepcji Korupcji 74 Punkty 2016-12
Ranking Korupcji 18 2016-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 8 2016-12
Produkcja w Górnictwie 7.3 % 2017-04
Produkcja Stali 7003 Tysięcy Ton 2017-03
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 97.1 2017-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 % 2017-04
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 0.3 % 2017-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.5 % 2017-04
Wydatki Konsumpcyjne 11688 W Mld Usd 2017-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 14428 W Mld Usd 2017-03
Wydatki Osobiste 0 % 2017-03
Dochód Gospodarstw Domowych 0.2 % 2017-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.9 % 2017-03
Kredyt Konsumencki 16.43 W Mld Usd 2017-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9178 W Mld Usd 2017-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4 % 2017-04
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 51.3 2017-05
Wskaźnik Redbook 2 % 2017-05
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 4223 W Mln Usd 2017-03
Cena Benzyny 0.64 Usd / Litr 2017-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 79.4 % of GDP 2016-09
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1228 Tysiąc 2017-04
Rozpoczęte Budowy Domów 1172 Tysiąc 2017-04
Sprzedaż Nowych Domów 569 Tysiąc 2017-04
Umowy Kupna Nieruchomości 0.8 % 2017-03
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5570 Tysiąc 2017-04
Wydatki na Roboty Budowlane -0.2 % 2017-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.6 % 2017-03
Indeks Cen Domów NAHB m/m 70 2017-05
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 4.17 % 2017-05
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 4.4 % 2017-05
Indeks Cen Domów Case Shiller 193 Punkty Indeksowe 2017-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 63.6 % 2017-03
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 38.9 % 2016-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.6 % 2016-12
Podatek od Towarów i Usług 0 % 2017-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.3 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.65 % 2016-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 % 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.