Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 97.15 2020-07
Indeks Giełdowy 25741 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.67 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.3 2020-03
Stopa Bezrobocia 11.1 2020-06
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 4800 2020-06
Inflacja 0.1 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-05
Stopa Procentowa 0.25 2020-06
Bilans Handlowy -54601 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -104204 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 107 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 52.6 2020-06
Przemysłowy PMI 49.8 2020-06
Nie Przemysłowy PMI 45.4 2020-05
PMI dla Usług 46.7 2020-06
Optymizm Konsumentów 78.1 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 17.7 2020-05
Pozwolenia Na Budowę 1220 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2020-12
Przypadki koronawirusa 2794153 2020-07
Śmierć koronawirusa 129434 2020-07
Odzyskany koronawirus 826632 2020-07
Łóżka szpitalne 2.77 2016-12
Szpitale 17.11 2016-12
Lekarze 2.74 2017-12
Pielęgniarki 11.74 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.3 2020-03
PKB 21428 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 18977 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 19212 2020-03
Środki Trwałe Brutto 3305 2020-03
Pkb Per Capita 55809 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 62683 2019-12
Rolnictwo w PKB 245 2019-12
Budownictwo w PKB 654 2019-12
Przemysł w PKB 2185 2019-12
Górnictwo w PKB 546 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 2227 2019-12
Usługi w PKB 13286 2019-12
Transport w PKB 561 2019-12
Media w PKB 298 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.1 2020-06
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 4800 2020-06
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 33 2020-06
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 4767 2020-06
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 356 2020-06
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 1427 2020-06
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 19290 2020-06
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 2369 2020-06
Pracujący 142182 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 17750 2020-06
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia -1.2 2020-06
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.5 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.5 2020-06
Bezrobocie Długoterminowe 0.87 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.7 2020-06
Koszty Pracy 113 2020-03
Wydajność 108 2020-03
Wolne Etaty 5347 2020-04
Oferty Pracy 5046 2020-04
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 170219 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 24.74 2020-06
Płaca Minimalna 7.25 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń -5.66 2020-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 22.54 2020-06
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.8 2020-03
Populacja 329 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 54.6 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 118941 2020-06
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 1504 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 23179 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.1 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 256 2020-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 265 2020-05
Inflacja Bazowa 1.2 2020-05
Deflator Pkb 113 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.8 2020-05
Wskaźnik Cen Importowych 119 2020-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 119 2020-05
Inflacja Żywności 4 2020-05
Cena Bazowa Indeksu Pce 112 2020-05
Podstawowe ceny producenta 118 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 271 2020-05
Cpi Transport 191 2020-05
Oczekiwania inflacyjne 3 2020-05
Indeks Cen Pce 110 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2020-06
Stopa Międzybankowa 0.3 2020-07
Podaż Pieniądza M0 5001978 2020-06
Podaż Pieniądza M1 5063 2020-05
Podaż Pieniądza M2 18043 2020-05
Bilans Banków 20072300 2020-06
Bilans Banku Centralnego 6975799 2020-07
Rezerwy Walutowe 132239 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 3054 2020-05
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje -176703 2020-04
Prywatna długu do PKB 197 2018-12
Stopa Repo 0.16 2020-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -54601 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -104204 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2019-12
Eksport 144514 2020-05
Import 199115 2020-05
Dług Zagraniczny 21234497 2020-03
Terms of Trade 105 2020-03
Rachunek kapitałowy 125285 2020-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 34578 2020-03
Transakcje Długookresowe Netto TIC -128396 2020-04
Rezerwy Złota 8134 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 12061 2020-04
Bilans handlowy towarów -74338 2020-05
Eksport ropy naftowej 2501 2020-05
Indeks Terroryzmu 5.69 2018-12
Dochody z Turystyki 19723 2020-02
Przyjazdy Turystów 249143 2020-04
Bronie Sprzedaży 10508 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 107 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2019-12
Bilans Budżetu -398821 2020-05
Wydatki Rządowe 3338 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 173861 2020-05
Dług Publiczny 25746260 2020-05
Wydatki Budżetu Państwa 572682 2020-05
Wnioski o Azyl 7267 2018-09
Rating Kredytowy 98 2020-07
Wydatków Rządowych W Pkb 37.8 2018-12
Wydatki Wojskowe 633565 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 0 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 15.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 52.6 2020-06
Przemysłowy PMI 49.8 2020-06
Nie Przemysłowy PMI 45.4 2020-05
PMI dla Usług 46.7 2020-06
Zbiorczy Wskaźnik PMI 46.8 2020-06
Produkcja Przemysłowa -15.3 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.4 2020-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -16.5 2020-05
Stopa Utylizacji Surowców 64.8 2020-05
Zamówienia Na Dobra Trwałe 15.8 2020-05
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 15.5 2020-05
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 4 2020-05
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 2.6 2020-05
Zamówienia W Przemyśle 8 2020-05
Nowe Zamówienia 412838 2020-05
Zapasy Niesprzedanych Towarów -1.3 2020-04
Zmiany Zapasów -67.15 2020-03
Zapasy Hurtowników -1.2 2020-05
Bankructwa 23114 2020-03
Zyski Korporacji 1672 2020-03
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 94.4 2020-05
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 2.61 2020-05
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas -6.1 2020-06
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 39.5 2020-06
Indeks Ny Empire State Manufacturing -0.2 2020-06
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 27.5 2020-06
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 0 2020-06
Indeks Chicago PMI 36.6 2020-06
Produkcja Samochodów 0.54 2020-05
Rejestracje nowych samochodów 181 2020-04
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 12.2 2020-05
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej -7.2 2020-06
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego 1199 2020-06
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego 65 2020-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 118 2020-05
API Zmiana zapasów ropy naftowej -8.16 2020-06
Platformy wiertnicze 185 2020-07
Szybkość Internetu 18748 2017-03
Adresy IP 128949703 2017-03
Index Konkurencyjności 83.67 2019-12
Ranking Konkurencyjności 2 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 69 2019-12
Ranking Korupcji 23 2019-12
IMPORT ROPY NAFTOWEJ -506 2020-06
Cushing zapasów ropy naftowej -263 2020-06
Produkcja paliwa destylowanego 63 2020-06
DESTYLAT - DYBY -593 2020-06
Łatwość Prowadzenia Biznesu 6 2019-12
Produkcja benzyny 111 2020-06
Ogrzewanie - Olej - Dyby -564 2020-06
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas 2 2020-06
Produkcja w Górnictwie -14.1 2020-05
Rafineria - Surowy - Biegnie 193 2020-06
Produkcja Stali 4790 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 78.1 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 17.7 2020-05
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 12.4 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -6.1 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 13181 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 17788 2020-05
Wydatki Osobiste 8.2 2020-05
Dochód Gospodarstw Domowych -4.2 2020-05
Oszczędności Gospodarstw Domowych 23.2 2020-05
Kredyt Konsumencki -68.78 2020-04
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10847 2020-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.25 2020-06
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 47 2020-06
Wskaźnik Redbook -5.7 2020-06
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 1177 2020-03
Cena Benzyny 0.49 2020-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 75.4 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1220 2020-05
Rozpoczęte Budowy Domów 974 2020-05
Sprzedaż Nowych Domów 676 2020-05
Umowy Kupna Nieruchomości -5.1 2020-05
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 3910 2020-05
Wydatki na Roboty Budowlane -2.1 2020-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.2 2020-04
Indeks Cen Domów NAHB m/m 58 2020-06
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.29 2020-06
Wnioski o Kredyty Hipoteczne -1.8 2020-06
Indeks Cen Domów Case Shiller 224 2020-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.3 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 2794153 2020-07
Śmierć koronawirusa 129434 2020-07
Odzyskany koronawirus 826632 2020-07
Łóżka szpitalne 2.77 2016-12
Szpitale 17.11 2016-12
Lekarze 2.74 2017-12
Pielęgniarki 11.74 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.