Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 97.53 2019-10
Indeks Giełdowy 27023 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.77 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-09
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 136 2019-09
Inflacja 1.7 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-09
Stopa Procentowa 2 2019-09
Bilans Handlowy -54896 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -128188 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 106 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 47.8 2019-09
Przemysłowy PMI 51.1 2019-09
Nie Przemysłowy PMI 52.6 2019-09
PMI dla Usług 50.9 2019-09
Optymizm Konsumentów 96 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 1387 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 21 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-06
PKB 20494 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 19023 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 19324 2019-06
Środki Trwałe Brutto 3340 2019-06
Pkb Per Capita 54542 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 55681 2018-12
Rolnictwo w PKB 212 2019-03
Budownictwo w PKB 643 2019-03
Przemysł w PKB 2178 2019-03
Górnictwo w PKB 494 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 2174 2019-03
Usługi w PKB 12995 2019-03
Transport w PKB 542 2019-03
Media w PKB 282 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-09
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 136 2019-09
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 22 2019-09
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 114 2019-09
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym -2 2019-09
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 214 2019-10
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1679 2019-10
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 135 2019-09
Pracujący 158269 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 5769 2019-09
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0 2019-09
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.4 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.2 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 0.71 2019-07
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8 2019-09
Koszty Pracy 112 2019-06
Wydajność 108 2019-06
Wolne Etaty 7034 2019-08
Oferty Pracy 7051 2019-08
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 41557 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 23.65 2019-09
Płaca Minimalna 7.25 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 5.34 2019-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 22.25 2019-09
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.6 2019-06
Populacja 327 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 131094 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 2380 2018-12
Koszty Utrzymania 1660 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 27095 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4520 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1960 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 256 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 265 2019-09
Inflacja Bazowa 2.4 2019-09
Deflator Pkb 112 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.4 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 125 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 126 2019-09
Inflacja Żywności 1.8 2019-09
Cena Bazowa Indeksu Pce 112 2019-08
Podstawowe ceny producenta 118 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 268 2019-09
Cpi Transport 209 2019-09
Oczekiwania inflacyjne 2.48 2019-09
Indeks Cen Pce 110 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2 2019-09
Stopa Międzybankowa 2 2019-10
Podaż Pieniądza M0 3202694 2019-09
Podaż Pieniądza M1 3901 2019-09
Podaż Pieniądza M2 15061 2019-09
Bilans Banków 17537731 2019-10
Bilans Banku Centralnego 3892425 2019-10
Rezerwy Walutowe 128526 2019-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 2354 2019-09
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje -30500 2019-08
Prywatna długu do PKB 197 2018-12
Stopa Repo 1.92 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -54896 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -128188 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Eksport 207866 2019-08
Import 262763 2019-08
Dług Zagraniczny 20263768 2019-06
Terms of Trade 106 2019-06
Rachunek kapitałowy 70549 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 51113 2019-06
Transakcje Długookresowe Netto TIC 84256 2019-07
Rezerwy Złota 8133 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 11806 2019-07
Bilans handlowy towarów -73055 2019-08
Indeks Terroryzmu 6.07 2017-12
Dochody z Turystyki 21073 2019-07
Przyjazdy Turystów 6343310 2019-06
Bronie Sprzedaży 10508 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 106 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Bilans Budżetu -200344 2019-08
Wydatki Rządowe 3294 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 227965 2019-08
Dług Publiczny 22719402 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 428309 2019-08
Wnioski o Azyl 7267 2018-09
Rating Kredytowy 97
Wydatków Rządowych W Pkb 38 2017-12
Wydatki Wojskowe 633565 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 15.3 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 47.8 2019-09
Przemysłowy PMI 51.1 2019-09
Nie Przemysłowy PMI 52.6 2019-09
PMI dla Usług 50.9 2019-09
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51 2019-09
Produkcja Przemysłowa -0.1 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.4 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.9 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 77.5 2019-09
Zamówienia Na Dobra Trwałe 0.2 2019-08
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony -0.6 2019-08
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0.5 2019-08
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 0 2019-08
Zamówienia W Przemyśle -0.1 2019-08
Nowe Zamówienia 499765 2019-08
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0 2019-08
Zmiany Zapasów 69.03 2019-06
Zapasy Hurtowników 0.2 2019-08
Bankructwa 22483 2019-06
Zyski Korporacji 1858 2019-06
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 102 2019-09
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.1 2019-08
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 1.5 2019-09
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 42.8 2019-09
Indeks Ny Empire State Manufacturing 4 2019-10
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 5.6 2019-10
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond -9 2019-09
Indeks Chicago PMI 47.1 2019-09
Produkcja Samochodów 2.55 2019-08
Rejestracje nowych samochodów 428 2019-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 17.2 2019-09
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej 9.28 2019-10
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego -2562 2019-10
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego 104 2019-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 129 2019-08
API Zmiana zapasów ropy naftowej 10.5 2019-10
Platformy wiertnicze 712 2019-10
Szybkość Internetu 18748 2017-03
Adresy IP 128949703 2017-03
Index Konkurencyjności 83.67 2019-12
Ranking Konkurencyjności 2 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 71 2018-12
Ranking Korupcji 22 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 8 2018-12
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas 11 2019-09
Produkcja w Górnictwie 2.6 2019-09
Produkcja Stali 7497 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 96 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2019-09
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -0.1 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.1 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 13253 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 16573 2019-08
Wydatki Osobiste 0.1 2019-08
Dochód Gospodarstw Domowych 0.4 2019-08
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.1 2019-08
Kredyt Konsumencki 17.9 2019-08
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9901 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.15 2019-09
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 52.6 2019-10
Wskaźnik Redbook 4.1 2019-10
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 3085 2019-07
Cena Benzyny 0.68 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 75 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1387 2019-09
Rozpoczęte Budowy Domów 1256 2019-09
Sprzedaż Nowych Domów 713 2019-08
Umowy Kupna Nieruchomości 2.5 2019-08
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5490 2019-08
Wydatki na Roboty Budowlane 0.1 2019-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.4 2019-07
Indeks Cen Domów NAHB m/m 71 2019-10
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.92 2019-10
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 0.5 2019-10
Indeks Cen Domów Case Shiller 218 2019-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.1 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.