Ostatni Poprzedni
Waluta 104 104
Indeks Giełdowy 31426 31501 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb -1.5 6.9 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.5 5.5 Procent
Stopa Bezrobocia 3.6 3.6 Procent
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 390 436 Tysiąc
Inflacja 8.6 8.3 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 0.3 Procent
Stopa Procentowa 1.75 1 Procent
Bilans Handlowy -87077 -107651 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących -291418 -224837 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 -2.9 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 137 128 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -16.7 -14.9 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 56.1 55.4 Punkty
Przemysłowy PMI 52.4 57 Punkty
Nie Przemysłowy PMI 55.9 57.1 Punkty
PMI dla Usług 51.6 53.4 Punkty
Optymizm Konsumentów 50 58.4 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 0.7 Procent
Pozwolenia Na Budowę 1695 1823 Tysiąc
Podatek Dochodowy Firmy 21 21 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 37 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb -1.5 6.9 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.5 5.5 Procent
PKB 20937 21433 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 19731 19806 W Mld Usd
Produkt Narodowy Brutto 19934 20039 W Mld Usd
Środki Trwałe Brutto 3669 3609 W Mld Usd
PKB Per Capita 58510 60837 USD
PKB Per Capita PPP 60236 62631 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 5.7 -3.4 Procent
PKB Sprzedaż QoQ -0.4 1.5 Procent
Wydatki Konsumentów Rzeczywistym 3.1 2.5 Procent
Rolnictwo w PKB 239 237 W Mld Usd
Budownictwo w PKB 649 665 W Mld Usd
Przemysł w PKB 2381 2320 W Mld Usd
Górnictwo w PKB 420 408 W Mld Usd
Administracja Publiczna w PKB 2246 2246 W Mld Usd
Usługi w PKB 13786 13507 W Mld Usd
Transport w PKB 516 505 W Mld Usd
Media w PKB 272 278 W Mld Usd
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 3.6 3.6 Procent
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 390 436 Tysiąc
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 57 31 Tysiąc
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 333 405 Tysiąc
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 18 61 Tysiąc
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 229 231 Tysiąc
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1315 1310 Tysiąc
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 128 202 Tysiąc
Pracujący 158426 158105 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 5950 5941 Tysiąc
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.3 0.3 Procent
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.6 34.6 Godziny
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.3 62.2 Procent
Bezrobocie Długoterminowe 1.07 1.03 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.8 7.9 Procent
Koszty Pracy 128 124 Punkty
Wydajność 111 113 Punkty
Wolne Etaty 11981 11737 Tysiąc
Oferty Pracy 11400 11855 Tysiąc
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 20712 24286 Osoby
Przeciętne Wynagrodzenia 27.33 27.12 Usd / Godzina
Płaca Minimalna 7.25 7.25 Usd / Godzina
Wzrost Wynagrodzeń 11.67 11.69 Procent
Wynagrodzenia w Przemyśle 24.93 24.82 Usd / Godzina
Indeks Kosztów Zatrudnienia 1.4 1 Procent
Populacja 332 329 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 66.17 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.17 66
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia r/r 5.2 5.5 Procent
Korzyści ze wskaźnika kosztów zatrudnienia 1.8 0.9 Procent
Wskaźniki kosztów zatrudnienia płace 1.2 1 Procent
Ogłoszenia dotyczące planów zatrudnienia 126083 88622 Osoby
Rezygnacja z pracy 4424 4449 Tysiąc
Wskaźnik rezygnacji z pracy 2.9 2.9 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 60.1 60 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 132800 132067 Tysiąc
Zasiłki dla Bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 224 219 Tysiąc
Roszczenia o zasiłek dla bezrobotnych w przypadku pandemii 0.9 1.55 Tysiąc
Zatrudnienie na Pół Etatu 25766 26091 Tysiąc
Ostatni Poprzedni
Inflacja 8.6 8.3 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 0.3 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 292 289 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 292 290 Punkty
Inflacja Bazowa 6 6.2 Procent
Deflator Pkb 124 121 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 139 138 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.8 10.9 Procent
Wskaźnik Cen Importowych 165 161 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 148 148 Punkty
Inflacja Żywności 10.1 9.4 Procent
Bazowy indeks cen PCE Zmiana roczna 4.9 5.2 Procent
Pce Core Ceny Qoq 5.1 5 Procent
Ceny producenta podstawowego (miesięczne) 0.5 0.2 Procent
Ceny producenta podstawowego (rocznie) 8.3 8.6 Procent
Inflacja Energii 34.6 30.27 Procent
Michigan 5-letnie oczekiwania inflacyjne 3.1 3 Procent
Oczekiwania inflacyjne w stanie Michigan 5.3 5.3 Procent
Roczna zmiana wskaźnika cen PCE 6.3 6.6 Procent
Pce Ceny Qoq 7 6.4 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 0.8 0.4 Procent
Wynajem Inflacja 5.45 5.14 Procent
Usługi Inflacja 5.74 5.37 Procent
Cena Bazowa Indeksu Pce 122 121 Punkty
Podstawowe ceny producenta 134 134 Punkty
Rdzeń CPI 5.76 5.83 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 298 295 Punkty
Mediana CPI 5.53 5.23 Procent
Cpi Transport 274 267 Punkty
Średnia przycięta CPI 6.53 6.16 Procent
Oczekiwania inflacyjne 6.6 6.3 Procent
Indeks Cen Pce 121 121 Punkty
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 179 179 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 593739529 593720506 dawki
Zakażenia Koronawirusem 80155397 80150811 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 982565 982533 Osoby
Łóżka szpitalne 2.83 2.87 na 1000 osób
Szpitale 18.81 19.11 na jeden milion osób
Lekarze 2.77 2.74 na 1000 osób
Pielęgniarki 11.79 11.98 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 1.75 1 Procent
Stopa Międzybankowa 2.18 2.18 Procent
Podaż Pieniądza M0 5885200 6134500 W Mln Usd
Podaż Pieniądza M1 20620 20710 W Mld Usd
Podaż Pieniądza M2 21728 21810 W Mld Usd
Bilans Banków 22654 22720 W Mld Usd
Bilans Banku Centralnego 8934346 8932420 W Mln Usd
Rezerwy Walutowe 37610 37054 W Mln Usd
Kredyty dla Sektora prywatnego 2599 2561 W Mld Usd
Bezpieczna stopa nocnego finansowania 1.44 1.44 Procent
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje -1200 48795 W Mln Usd
Prywatny dług do PKB 236 218 Procent
Stopa Repo 1.46 1.46
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -87077 -107651 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących -291418 -224837 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 -2.9 Procent Pkb
Eksport 252621 244112 W Mln Usd
Import 339697 351763 W Mln Usd
Dług Zagraniczny 23370708 22824293 W Mln Usd
Terms of Trade 115 113 Punkty
Rachunek kapitałowy 1300 108700 W Mln Usd
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 70681 74700 W Mln Usd
Transakcje Długookresowe Netto TIC 87697 23057 W Mln Usd
Rezerwy Złota 8133 8133 Ton
Wydobycie Ropy Naftowej 11655 11312 BBL/D/1K
Bilans handlowy towarów -105942 -125937 W Mln Usd
Eksport ropy naftowej 9298 9102 W Mln Usd
Indeks Terroryzmu 5.26 5.69
Dochody z Turystyki 10110 9398 W Mln Usd
Przyjazdy Turystów 2269089 2508236
Sprzedaż Broni 9372 10788 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 137 128 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -16.7 -14.9 Procent Pkb
Bilans Budżetu -66000 308000 W Mln Usd
Wydatki Rządowe 3336 3359 W Mld Usd
Dochody Budżetu Państwa 388993 863649 W Mln Usd
Dług Publiczny 30499619 30374155 W Mln Usd
Wydatki Budżetu Państwa 455216 555434 W Mln Usd
Wnioski o Azyl 191367 214249 Osoby
Rating Kredytowy 98
Wydatków Rządowych W Pkb 44 35.68 Procent Pkb
Wydatki Wojskowe 766583 734344 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 21 21 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 37 Procent
Podatek od Towarów i Usług 0 0 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 15.3 15.3 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 7.65 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 7.65 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 56.1 55.4 Punkty
Przemysłowy PMI 52.4 57 Punkty
Nie Przemysłowy PMI 55.9 57.1 Punkty
PMI dla Usług 51.6 53.4 Punkty
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.2 53.6 Punkty
Produkcja Przemysłowa 5.8 6.3 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 1.4 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.8 5.8 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 79.04 78.91 Procent
Zamówienia Na Dobra Trwałe 0.4 0.6 Procent
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 0.3 1.2 Procent
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0.3 1.1 Procent
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 0.3 2.2 Procent
Zamówienia W Przemyśle 0.3 1.8 Procent
Nowe Zamówienia 533188 557321 W Mln Usd
Zapasy Niesprzedanych Towarów 1.2 2.4 Procent
Zmiany Zapasów 150 193 W Mld Usd
Zapasy Hurtowników 2.2 2.7 Procent
Bankructwa 13160 14347 Firmy
Zyski Korporacji 2418 2527 W Mld Usd
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 93.1 93.2 Punkty
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.01 0.4 Punkty
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas -7.3 1.1 Punkty
Indeks Ny Empire State Manufacturing -1.2 -11.6 Punkty
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing -3.3 2.6 Punkty
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond -9 14 Punkty
Indeks Chicago PMI 60.3 56.4 Punkty
Produkcja Samochodów 1.83 1.84 Mln - jednostki
Rejestracje nowych samochodów 266 279 Tysiąc
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 12.7 14.3 Milion
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej 1.96 2.03 Bbl / 1 Mln
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego -710 -812 Baryłki tysiąca
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego 74 92 miliard - sześcienny - stopy
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 133 133 Punkty
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg API 5.61 0.74 Bbl / 1 Mln
Indeks zatrudnienia CFNAI 0.08 0.1 Punkty
Wskaźnik konsumpcji osobistej i mieszkalnictwa CFNAI -0.11 0.08 Punkty
Indeks produkcji CFNAI -0.01 0.26 Procent
CFNAI Zamówienia Sprzedaży i Indeks Zapasów 0.05 0.04 Procent
Platformy wiertnicze 594 584
Wskaźnik zatrudnienia w sektorze przemysłowym Fed w Dallas 20.9 24.6 Punkty
Wskaźnik nowych zamówień dla przemysłu w Dallas Fed 3.2 12.1 Punkty
Wskaźnik płaconych cen produkcyjnych Fed w Dallas 61.8 61.5 Punkty
Wskaźnik produkcji przetwórczej Fed w Dallas 18.8 10.8 Punkty
Indeks dostaw dla przemysłu w Dallas Fed 13.1 11.8 Punkty
Indeks usług federalnych w Dallas 1.5 8.2 Punkty
Wskaźnik przychodów z usług Fed w Dallas 6.3 11.2 Punkty
Szybkość Internetu 18748 17236 KBps
Adresy IP 128949703 127873899 IP
PMI dla Przemysłu wg ISM - Zatrudnienie 49.6 49.6 Punkty
PMI dla Przemysłu wg ISM - Nowe Zamówienia 55.1 55.1 Punkty
PMI dla Przemysłu wg ISM - Ceny 82.2 82.2 Punkty
Działalność biznesowa nieprodukcyjna ISM 54.5 59.1 Punkty
Zatrudnienie poza produkcją ISM 50.2 49.5 Punkty
ISM Non Manufacturing Nowe zamówienia 57.6 54.6 Punkty
Ceny nieprodukcyjne ISM 82.1 84.6 Punkty
Indeks złożony Fed w stanie Kansas 12 23 Punkty
Wskaźnik zatrudnienia Fed w Kansas 18 34 Punkty
Indeks nowych zamówień w Kansas Fed -8 15 Punkty
Indeks cen płaconych Fed w Kansas 71 72 Punkty
Indeks przesyłek Fed w stanie Kansas -3 17 Punkty
Przetwórstwo Przemysłowe m/m -0.1 0.8 Procent
Zamówienia na dobra kapitałowe niezwiązane z obronnością poza samolotami 0.3 1.1 Procent
Indeks zatrudnienia Empire State w stanie Nowy Jork 19 14 Punkty
Nowy indeks zamówień w Empire State w Nowym Jorku 5.3 -8.8 Punkty
Indeks cen w Empire State w stanie Nowy Jork 78.6 73.7 Punkty
Indeks przesyłek Empire State w Nowym Jorku 4 -15.4 Punkty
Warunki biznesowe Philly Fed -6.8 2.5 Punkty
Indeks CAPEX Philly Fed 11.7 9.6 Punkty
Philly Fed Zatrudnienie 28.1 25.5 Punkty
Philly Fed Nowe zamówienia -12.4 22.1 Punkty
Philly Fed Ceny zapłacone 64.5 78.9 Punkty
Zapasy detaliczne Ex Autos 1.7 3.5 Procent
Przesyłki produkcyjne Fed z Richmond -14 17 Punkty
Indeks usług Fed w Richmond 8 13 Punkty
Razem Rigi 753 740
Import Ropy Naftowej wg API -0.14 0.85 Bbl / 1 Mln
OGIEŃ - Surowy - Działa -0.11 0.29 Bbl / 1 Mln
Numer API Cushing -0.39 -1.07 Bbl / 1 Mln
Zapasy Destylatu wg API -1.66 0.23 Bbl / 1 Mln
Zapasy Benzyny wg API 1.22 -2.16 Bbl / 1 Mln
Olej opałowy API 0.05 -0.09 Bbl / 1 Mln
Import produktów API -0.03 -0.31 Bbl / 1 Mln
Index Konkurencyjności 83.67 85.64 Punkty
Ranking Konkurencyjności 2 1
Indeks Percepcji Korupcji 67 67 Punkty
Ranking Korupcji 27 25
Import Ropy Naftowej -662 1694 Baryłki tysiąca
Cushing Zapasy Ropy Naftowej -826 -1593 Baryłki tysiąca
Produkcja paliwa destylowanego -57 17 Baryłki tysiąca
DESTYLAT - DYBY 725 2592 Baryłki tysiąca
Łatwość Prowadzenia Biznesu 6 8
Produkcja benzyny -22 73 Baryłki tysiąca
Zapasy zboża Kukurydza 7.85 11.65 Miliard - Buszle
Zapasy zboża Soja 1.93 3.15 Miliard - Buszle
Zapasy zboża Pszenica 1.03 1.39 Miliard - Buszle
Ogrzewanie - Olej - Dyby -374 -508 Baryłki tysiąca
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas -1 19 Punkty
Koszty inwentaryzacji LMI 88.1 87.7 Punkty
Aktualny indeks menedżerów logistyki LMI 67.1 69.7 Punkty
LMI - Logistyka - Menedżerowie - Indeks - Przyszłość 66 67.8 Punkty
Ceny transportu LMI 65.3 73.9 Punkty
Ceny magazynowe LMI 87.5 85.8 Punkty
Produkcja w Górnictwie 9 9.4 Procent
Rafineria - Surowy - Biegnie -67 354 Baryłki tysiąca
Produkcja Stali 7200 6900 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów 50 58.4 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 0.7 Procent
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 0.5 0.4 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.09 7.82 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 13925 13818 W Mld Usd
Rozporządzalny Dochód Osobisty 18381 18520 W Mld Usd
Wydatki Osobiste 0.9 1.4 Procent
Dochód Gospodarstw Domowych 0.4 0.5 Procent
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.4 6.2 Procent
Kredyt Konsumencki 38.07 47.34 W Mld Usd
Kredyt dla Sectora Prywatnego 11203 11086 W Mld Usd
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 3.94 3.5 Procent
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 38.1 41.2
Wskaźnik Redbook 12.8 11.4 Procent
Konta kart kredytowych 537 532 MILIONY
Saldo zadłużenia kredyty samochodowe 1.47 1.46 Bilion - USD
Saldo zadłużenia Karty kredytowe 0.84 0.86 Bilion - USD
Saldo zadłużenia hipotecznego 11.18 10.93 Bilion - USD
Saldo zadłużenia kredyty studenckie 1.59 1.58 Bilion - USD
Saldo zadłużenia ogółem 15.84 15.58 Bilion - USD
Oczekiwania konsumentów w stanie Michigan 47.5 55.2 Punkty
Obecne warunki ekonomiczne w stanie Michigan 53.8 63.3 Punkty
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem gazu i samochodów (miesięcznie) 0.1 0.8 Procent
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 2628 2513 W Mln Usd
Cena Benzyny 1.17 1.08 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 78.5 79 Procent Pkb
Ostatni Poprzedni
Pozwolenia Na Budowę 1695 1823 Tysiąc
Rozpoczęte Budowy Domów 1549 1810 Tysięcy Sztuk
Sprzedaż Nowych Domów 696 629 Tysięcy Sztuk
Umowy Kupna Nieruchomości -9.1 -8.6 Procent
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5410 5600 Tysiąc
Wydatki na Roboty Budowlane 0.2 0.3 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 386 381 Punkty
Indeks Cen Domów NAHB m/m 67 69
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 5.98 5.65 Procent
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 4.2 6.6 Procent
Średnia wielkość kredytu hipotecznego 422 419 Tysięcy Usd
Pozwolenia na Budowę m/m -7 -3 Procent
Indeks cen domów Case Shiller (miesięcznie) 3.1 2.4 Procent
Indeks cen domów Case Shiller (roczny) 21.2 20.3 Procent
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości m/m -3.4 -2.6 Procent
Indeks Cen Domów m/m 1.5 1.9 Procent
Indeks Cen Domów (Roczne) 19 19.3 Procent
Rozpoczęte budowy domów m/m -14.4 5.5 Procent
Indeks rynku kredytów hipotecznych MBA 320 307 Punkty
Indeks refinansowania kredytów hipotecznych MBA 713 736 Punkty
Indeks zakupów MBA 243 225 Punkty
Sprzedaż nowych domów m/m 10.7 -12 Procent
Umowy Kupna Nieruchomości m/m -3.9 -1.6 Procent
Całkowity inwentarz mieszkaniowy 1160 1030 Tysiące
Indeks Cen Domów Case Shiller 306 296 Punkty
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.4 65.5 Procent
Ceny domów jednorodzinnych 407600 391200 USD
Stosunek ceny do czynszu 139 135


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.