Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 92.66 2020-11
Indeks Giełdowy 29426 2020-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.86 2020-11

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 33.1 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.9 2020-09
Stopa Bezrobocia 6.9 2020-10
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 638 2020-10
Inflacja 1.2 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-10
Stopa Procentowa 0.25 2020-11
Bilans Handlowy -63862 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -170541 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 107 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 59.3 2020-10
Przemysłowy PMI 56.7 2020-11
Nie Przemysłowy PMI 56.6 2020-10
PMI dla Usług 57.7 2020-11
Optymizm Konsumentów 77 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2020-10
Pozwolenia Na Budowę 1545 2020-10
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2020-12
Przypadki koronawirusa 12246849 2020-11
Śmierć koronawirusa 256782 2020-11
Odzyskany koronawirus 4912882 2020-11
Łóżka szpitalne 2.77 2016-12
Szpitale 17.11 2016-12
Lekarze 2.74 2017-12
Pielęgniarki 11.74 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 33.1 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.9 2020-09
PKB 21428 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 18584 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 17443 2020-06
Środki Trwałe Brutto 3297 2020-09
Pkb Per Capita 55809 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 62683 2019-12
Rolnictwo w PKB 236 2020-06
Budownictwo w PKB 616 2020-06
Przemysł w PKB 1963 2020-06
Górnictwo w PKB 438 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 2134 2020-06
Usługi w PKB 11847 2020-06
Transport w PKB 439 2020-06
Media w PKB 296 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.9 2020-10
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 638 2020-10
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym -268 2020-10
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 906 2020-10
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 38 2020-10
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 742 2020-11
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 6372 2020-11
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 365 2020-10
Pracujący 149806 2020-10
Bezrobotni Zarejestrowani 11061 2020-10
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.1 2020-10
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.8 2020-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.7 2020-10
Bezrobocie Długoterminowe 2.21 2020-10
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.7 2020-10
Koszty Pracy 114 2020-09
Wydajność 112 2020-09
Wolne Etaty 6608 2020-09
Oferty Pracy 6436 2020-09
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 80666 2020-10
Przeciętne Wynagrodzenia 24.82 2020-10
Płaca Minimalna 7.25 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.53 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 22.95 2020-10
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.5 2020-09
Populacja 329 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 57.4 2020-10
Zatrudnienie na Pełny Etat 123593 2020-10
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 742 2020-11
Roszczenia o zasiłek dla bezrobotnych w przypadku pandemii 320 2020-11
Zatrudnienie na Pół Etatu 26163 2020-10

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.2 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 260 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 269 2020-10
Inflacja Bazowa 1.6 2020-10
Deflator Pkb 114 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119 2020-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.5 2020-10
Wskaźnik Cen Importowych 123 2020-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 123 2020-10
Inflacja Żywności 3.9 2020-10
Cena Bazowa Indeksu Pce 114 2020-09
Podstawowe ceny producenta 120 2020-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 273 2020-10
Cpi Transport 203 2020-10
Oczekiwania inflacyjne 2.84 2020-10
Indeks Cen Pce 112 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2020-11
Stopa Międzybankowa 0.21 2020-11
Podaż Pieniądza M0 4917100 2020-10
Podaż Pieniądza M1 5580 2020-10
Podaż Pieniądza M2 18812 2020-10
Bilans Banków 20115445 2020-10
Bilans Banku Centralnego 7124894 2020-10
Rezerwy Walutowe 138961 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 2697 2020-10
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 22500 2020-09
Prywatna długu do PKB 220 2019-12
Stopa Repo 0.11 2020-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -63862 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -170541 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.3 2019-12
Eksport 176354 2020-09
Import 240216 2020-09
Dług Zagraniczny 21310649 2020-06
Terms of Trade 104 2020-09
Rachunek kapitałowy -79900 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 26661 2020-06
Transakcje Długookresowe Netto TIC 108869 2020-09
Rezerwy Złota 8134 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 10579 2020-08
Bilans handlowy towarów -79370 2020-09
Eksport ropy naftowej 4056 2020-09
Indeks Terroryzmu 5.69 2018-12
Dochody z Turystyki 4119 2020-09
Przyjazdy Turystów 734036 2020-08
Bronie Sprzedaży 10752 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 107 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.6 2019-12
Bilans Budżetu -284000 2020-10
Wydatki Rządowe 3330 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 237698 2020-10
Dług Publiczny 27135477 2020-10
Wydatki Budżetu Państwa 521769 2020-10
Wnioski o Azyl 7267 2018-09
Rating Kredytowy 98 2020-11
Wydatków Rządowych W Pkb 37.8 2018-12
Wydatki Wojskowe 633565 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 0 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 15.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 59.3 2020-10
Przemysłowy PMI 56.7 2020-11
Nie Przemysłowy PMI 56.6 2020-10
PMI dla Usług 57.7 2020-11
Zbiorczy Wskaźnik PMI 57.9 2020-11
Produkcja Przemysłowa -5.3 2020-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.1 2020-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.9 2020-10
Stopa Utylizacji Surowców 72.8 2020-10
Zamówienia Na Dobra Trwałe 1.9 2020-09
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 3.4 2020-09
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0.8 2020-09
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 0.5 2020-09
Zamówienia W Przemyśle 1.1 2020-09
Nowe Zamówienia 474974 2020-09
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.7 2020-09
Zmiany Zapasów -0.97 2020-09
Zapasy Hurtowników 0.4 2020-09
Bankructwa 22391 2020-09
Zyski Korporacji 1589 2020-06
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 104 2020-10
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.83 2020-10
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 19.8 2020-10
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 65.1 2020-10
Indeks Ny Empire State Manufacturing 6.3 2020-11
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 26.3 2020-11
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 29 2020-10
Indeks Chicago PMI 61.1 2020-10
Produkcja Samochodów 2.22 2020-10
Rejestracje nowych samochodów 313 2020-08
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 16.2 2020-10
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej 0.77 2020-11
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego 2611 2020-11
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego 31 2020-11
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 124 2020-09
API Zmiana zapasów ropy naftowej 4.17 2020-11
Platformy wiertnicze 231 2020-11
Szybkość Internetu 18748 2017-03
Adresy IP 128949703 2017-03
Surowy import API 0.21 2020-11
OGIEŃ - Surowy - Działa 0.18 2020-11
Numer API Cushing 1.64 2020-11
Zapasy destylatu API -5.02 2020-11
Zapasy benzyny API 0.26 2020-11
Olej opałowy API -0.04 2020-11
Import produktów API 0.14 2020-11
Index Konkurencyjności 83.67 2019-12
Ranking Konkurencyjności 2 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 69 2019-12
Ranking Korupcji 23 2019-12
IMPORT ROPY NAFTOWEJ -228 2020-11
Cushing zapasów ropy naftowej 1200 2020-11
Produkcja paliwa destylowanego 38 2020-11
DESTYLAT - DYBY -5217 2020-11
Łatwość Prowadzenia Biznesu 6 2019-12
Produkcja benzyny -255 2020-11
Ogrzewanie - Olej - Dyby -102 2020-11
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas 20 2020-11
Produkcja w Górnictwie -14.4 2020-10
Rafineria - Surowy - Biegnie 394 2020-11
Produkcja Stali 5709 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 77 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2020-10
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 0.2 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.7 2020-10
Wydatki Konsumpcyjne 12917 2020-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 17589 2020-09
Wydatki Osobiste 1.4 2020-09
Dochód Gospodarstw Domowych 0.9 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.3 2020-09
Kredyt Konsumencki 16.21 2020-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10431 2020-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.25 2020-10
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 50 2020-11
Wskaźnik Redbook 1.7 2020-11
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 1928 2020-09
Cena Benzyny 0.57 2020-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 75.2 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1545 2020-10
Rozpoczęte Budowy Domów 1530 2020-10
Sprzedaż Nowych Domów 959 2020-09
Umowy Kupna Nieruchomości 20.5 2020-09
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 6850 2020-10
Wydatki na Roboty Budowlane 0.3 2020-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.5 2020-08
Indeks Cen Domów NAHB m/m 90 2020-11
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 2.99 2020-11
Wnioski o Kredyty Hipoteczne -0.3 2020-11
Indeks Cen Domów Case Shiller 229 2020-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 67.4 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 12246849 2020-11
Śmierć koronawirusa 256782 2020-11
Odzyskany koronawirus 4912882 2020-11
Łóżka szpitalne 2.77 2016-12
Szpitale 17.11 2016-12
Lekarze 2.74 2017-12
Pielęgniarki 11.74 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.