STANY ZJEDNOCZONE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.1 2018-06
Stopa Bezrobocia 3.9 2018-07
Inflacja 2.9 2018-07
Stopa Procentowa 2 2018-08
Bilans Handlowy -46348 2018-06
Dług Publiczny do PKB 105 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 96.59 2018-08
Indeks Giełdowy 25162 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.88 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.1 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.8 % 2018-06
PKB 19391 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 18507 W Mld Usd 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 17552 W Mld Usd 2018-03
Środki Trwałe Brutto 3315 W Mld Usd 2018-06
Pkb Per Capita 53129 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 54225 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 150 W Mld Usd 2018-03
Budownictwo w PKB 667 W Mld Usd 2018-03
Przemysł w PKB 2000 W Mld Usd 2018-03
Górnictwo w PKB 392 W Mld Usd 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 2084 W Mld Usd 2018-03
Usługi w PKB 11786 W Mld Usd 2018-03
Transport w PKB 486 W Mld Usd 2018-03
Media w PKB 279 W Mld Usd 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 % 2018-07
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 157 Tysiąc 2018-07
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym -13 Tysiąc 2018-07
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 170 Tysiąc 2018-07
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 37 Tysiąc 2018-07
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 213 Tysiąc 2018-08
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1755 Tysiąc 2018-07
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 219 Tysiąc 2018-07
Pracujący 155965 Tysiąc 2018-07
Bezrobotni Zarejestrowani 6280 Tysiąc 2018-07
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.3 % 2018-07
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.5 Godziny 2018-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.9 % 2018-07
Bezrobocie Długoterminowe 0.74 % 2018-05
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.6 % 2018-07
Koszty Pracy 109 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydajność 105 Punkty Indeksowe 2018-06
Wolne Etaty 6653 Tysiąc 2018-06
Oferty Pracy 6662 Tysiąc 2018-06
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 27122 Osoby 2018-07
Przeciętne Wynagrodzenia 22.65 Usd / Godzina 2018-07
Płaca Minimalna 7.25 Usd / Godzina 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 4.89 % 2018-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 21.43 Usd / Godzina 2018-07
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.6 % 2018-06
Populacja 326 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60.5 % 2018-07
Zatrudnienie na Pełny Etat 129021 Tysiąc 2018-07
Koszty Utrzymania Rodziny 2240 Usd / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 1540 Usd / Miesiąc 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 26992 Tysiąc 2018-07
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4290 Usd / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2090 Usd / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.9 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 251 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 258 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 2.4 % 2018-07
Deflator Pkb 110 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 Punkty Indeksowe 2018-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.3 % 2018-07
Wskaźnik Cen Importowych 127 Punkty Indeksowe 2018-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 128 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Żywności 1.4 % 2018-07
Cena Bazowa Indeksu Pce 110 Punkty Indeksowe 2018-06
Podstawowe ceny producenta 115 Punkty Indeksowe 2018-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 259 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 214 Punkty Indeksowe 2018-07
Oczekiwania inflacyjne 2.98 % 2018-07
Indeks Cen Pce 108 Punkty Indeksowe 2018-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2 % 2018-08
Stopa Międzybankowa 2.32 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 3618339 W Mln Usd 2018-07
Podaż Pieniądza M1 3658 W Mld Usd 2018-06
Podaż Pieniądza M2 14112 W Mld Usd 2018-06
Bilans Banków 16739100 W Mln Usd 2018-06
Bilans Banku Centralnego 4259935 W Mln Usd 2018-07
Rezerwy Walutowe 125099 W Mln Usd 2018-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 2227 W Mld Usd 2018-07
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje -48573 W Mln Usd 2018-06
Prywatna długu do PKB 203 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -46348 W Mln Usd 2018-06
Eksport 213810 W Mln Usd 2018-06
Import 260158 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących -124105 W Mln Usd 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 % 2017-12
Dług Zagraniczny -7888082 W Mln Usd 2018-03
Terms of Trade 107 Punkty Indeksowe 2018-06
Rachunek kapitałowy 114468 W Mln Usd 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 45701 W Mln Usd 2018-03
Transakcje Długookresowe Netto TIC -36459 W Mln Usd 2018-06
Rezerwy Złota 8134 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 10442 BBL/D/1K 2018-05
Indeks Terroryzmu 5.43 2016-12
Dochody z Turystyki 21547 W Mln Usd 2018-05
Przyjazdy Turystów 6145476 2017-09
Bronie Sprzedaży 12394 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 105 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.5 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -76865 W Mln Usd 2018-07
Wydatki Rządowe 3169 W Mld Usd 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 225266 W Mln Usd 2018-07
Dług Publiczny 21313061 W Mln Usd 2018-07
Wydatki Budżetu Państwa 302131 W Mln Usd 2018-07
Wnioski o Azyl 6901 Osoby 2018-04
Rating Kredytowy 97
Wydatków Rządowych W Pkb 37.8 % 2016-12
Wydatki Wojskowe 597178 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 58.1 Punkty Indeksowe 2018-07
Przemysłowy PMI 55.3 2018-07
Nie Przemysłowy PMI 55.7 2018-07
PMI dla Usług 56 Punkty Indeksowe 2018-07
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.7 Punkty Indeksowe 2018-07
Produkcja Przemysłowa 4.2 % 2018-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.1 % 2018-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.8 % 2018-07
Stopa Utylizacji Surowców 78.1 % 2018-07
Zamówienia Na Dobra Trwałe 1 % 2018-06
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 1.5 % 2018-06
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0.4 % 2018-06
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 0.4 % 2018-06
Zamówienia W Przemyśle 0.7 % 2018-06
Nowe Zamówienia 501718 W Mln Usd 2018-06
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.1 % 2018-06
Zmiany Zapasów -27.92 W Mld Usd 2018-06
Zapasy Hurtowników 0.1 % 2018-06
Bankructwa 22245 Firmy 2018-06
Zyski Korporacji 1920 W Mld Usd 2018-03
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 108 Punkty Indeksowe 2018-07
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.43 2018-06
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 32.3 Punkty Indeksowe 2018-07
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 75 % 2018-07
Indeks Ny Empire State Manufacturing 25.6 Punkty Indeksowe 2018-08
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 25.7 Punkty Indeksowe 2018-07
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 20 Punkty Indeksowe 2018-07
Indeks Chicago PMI 65.5 Punkty Indeksowe 2018-07
Produkcja Samochodów 2.72 Mln - jednostki 2018-06
Rejestracje nowych samochodów 525 Tysiąc 2018-05
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 16.77 Milion 2018-07
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej 6.81 Bbl / 1 Mln 2018-08
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego -740 Baryłki tysiąca 2018-08
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego 46 Miliard - Por 2018-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 123 Punkty Indeksowe 2018-06
API Zmiana zapasów ropy naftowej 3.66 Bbl / 1 Mln 2018-08
Platformy wiertnicze 869 2018-08
Szybkość Internetu 18748 KBps 2017-03
Adresy IP 128949703 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 5.85 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 2 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 75 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 16 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 6 2017-12
Produkcja w Górnictwie 12.9 % 2018-07
Produkcja Stali 6847 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 97.9 Punkty Indeksowe 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 % 2018-07
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 0.6 % 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.4 % 2018-07
Wydatki Konsumpcyjne 12848 W Mld Usd 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 15520 W Mld Usd 2018-06
Wydatki Osobiste 0.4 % 2018-06
Dochód Gospodarstw Domowych 0.4 % 2018-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.8 % 2018-06
Kredyt Konsumencki 10.2 W Mld Usd 2018-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9381 W Mld Usd 2018-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5 % 2018-07
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 58 2018-08
Wskaźnik Redbook 4.5 % 2018-08
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 4410 W Mln Usd 2018-05
Cena Benzyny 0.75 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 78.7 % of GDP 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1292 Tysiąc 2018-06
Rozpoczęte Budowy Domów 1173 Tysięcy Sztuk 2018-06
Sprzedaż Nowych Domów 631 Tysiąc 2018-06
Umowy Kupna Nieruchomości -2.5 % 2018-06
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5380 Tysiąc 2018-06
Wydatki na Roboty Budowlane -1.1 % 2018-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.2 % 2018-05
Indeks Cen Domów NAHB m/m 67 2018-08
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 4.81 % 2018-08
Wnioski o Kredyty Hipoteczne -2 % 2018-08
Indeks Cen Domów Case Shiller 212 Punkty Indeksowe 2018-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.3 % 2018-06
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 0 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 12.4 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.2 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.2 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 75.78 mm 2015-12
Temperatura -1.42 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.