Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 97.07 2019-12
Indeks Giełdowy 28140 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.84 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-11
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 266 2019-11
Inflacja 2.1 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-11
Stopa Procentowa 1.75 2019-12
Bilans Handlowy -47199 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -128188 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 106 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 48.1 2019-11
Przemysłowy PMI 52.6 2019-11
Nie Przemysłowy PMI 53.9 2019-11
PMI dla Usług 51.6 2019-11
Optymizm Konsumentów 99.2 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-11
Pozwolenia Na Budowę 1461 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 21 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 2019-09
PKB 20494 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 19122 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 19410 2019-09
Środki Trwałe Brutto 3329 2019-09
Pkb Per Capita 54542 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 55681 2018-12
Rolnictwo w PKB 238 2019-06
Budownictwo w PKB 655 2019-06
Przemysł w PKB 2167 2019-06
Górnictwo w PKB 539 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 2212 2019-06
Usługi w PKB 13132 2019-06
Transport w PKB 560 2019-06
Media w PKB 295 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-11
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 266 2019-11
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 12 2019-11
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 254 2019-11
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 54 2019-11
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 252 2019-12
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1667 2019-11
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 67 2019-11
Pracujący 158593 2019-11
Bezrobotni Zarejestrowani 5811 2019-11
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.2 2019-11
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.4 2019-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.2 2019-11
Bezrobocie Długoterminowe 0.74 2019-11
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8 2019-11
Koszty Pracy 112 2019-09
Wydajność 108 2019-09
Wolne Etaty 7095 2019-09
Oferty Pracy 7024 2019-09
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 44569 2019-11
Przeciętne Wynagrodzenia 23.83 2019-11
Płaca Minimalna 7.25 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 4.89 2019-10
Wynagrodzenia w Przemyśle 22.41 2019-11
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.7 2019-09
Populacja 327 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61 2019-11
Zatrudnienie na Pełny Etat 131562 2019-11
Koszty Utrzymania Rodziny 2380 2018-12
Koszty Utrzymania 1660 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 26992 2019-11
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4520 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1960 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.1 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 258 2019-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 266 2019-11
Inflacja Bazowa 2.3 2019-11
Deflator Pkb 113 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119 2020-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.1 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 125 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 125 2019-11
Inflacja Żywności 2 2019-11
Cena Bazowa Indeksu Pce 112 2019-10
Podstawowe ceny producenta 118 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 268 2019-11
Cpi Transport 210 2019-11
Oczekiwania inflacyjne 2.35 2019-11
Indeks Cen Pce 110 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2019-12
Stopa Międzybankowa 1.9 2019-12
Podaż Pieniądza M0 3315603 2019-11
Podaż Pieniądza M1 3964 2019-11
Podaż Pieniądza M2 15325 2019-11
Bilans Banków 17642592 2019-11
Bilans Banku Centralnego 4019300 2019-12
Rezerwy Walutowe 128812 2019-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 2347 2019-11
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje -34324 2019-09
Prywatna długu do PKB 197 2018-12
Stopa Repo 1.64 2019-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -47199 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -128188 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Eksport 207120 2019-10
Import 254319 2019-10
Dług Zagraniczny 20263768 2019-06
Terms of Trade 106 2019-09
Rachunek kapitałowy -37587 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 51113 2019-06
Transakcje Długookresowe Netto TIC 49474 2019-09
Rezerwy Złota 8133 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 12463 2019-09
Bilans handlowy towarów -66799 2019-10
Indeks Terroryzmu 5.69 2018-12
Dochody z Turystyki 20901 2019-09
Przyjazdy Turystów 6712574 2019-09
Bronie Sprzedaży 10508 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 106 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Bilans Budżetu -209000 2019-11
Wydatki Rządowe 3310 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 225185 2019-11
Dług Publiczny 23076199 2019-11
Wydatki Budżetu Państwa 434024 2019-11
Wnioski o Azyl 7267 2018-09
Rating Kredytowy 98 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 38 2017-12
Wydatki Wojskowe 633565 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 21 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 0 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 15.3 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 48.1 2019-11
Przemysłowy PMI 52.6 2019-11
Nie Przemysłowy PMI 53.9 2019-11
PMI dla Usług 51.6 2019-11
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52 2019-11
Produkcja Przemysłowa -1.1 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.8 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.5 2019-10
Stopa Utylizacji Surowców 76.7 2019-10
Zamówienia Na Dobra Trwałe 0.6 2019-10
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 0.1 2019-10
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0.6 2019-10
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 0.2 2019-10
Zamówienia W Przemyśle 0.3 2019-10
Nowe Zamówienia 496962 2019-10
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.2 2019-10
Zmiany Zapasów 79.78 2019-09
Zapasy Hurtowników 0.1 2019-10
Bankructwa 22910 2019-09
Zyski Korporacji 1881 2019-09
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 105 2019-11
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago -0.71 2019-10
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas -1.3 2019-11
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 50.4 2019-11
Indeks Ny Empire State Manufacturing 2.9 2019-11
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 10.4 2019-11
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond -1 2019-11
Indeks Chicago PMI 46.3 2019-11
Produkcja Samochodów 2.2 2019-10
Rejestracje nowych samochodów 386 2019-09
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 17.2 2019-09
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej 0.82 2019-12
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego 5405 2019-12
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego -73 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 129 2019-10
API Zmiana zapasów ropy naftowej 1.41 2019-12
Platformy wiertnicze 667 2019-12
Szybkość Internetu 18748 2017-03
Adresy IP 128949703 2017-03
Index Konkurencyjności 83.67 2019-12
Ranking Konkurencyjności 2 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 71 2018-12
Ranking Korupcji 22 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 6 2019-12
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas -5 2019-11
Produkcja w Górnictwie 2.7 2019-10
Produkcja Stali 7407 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 99.2 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-11
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 0.1 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.3 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 13346 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 16592 2019-10
Wydatki Osobiste 0.3 2019-10
Dochód Gospodarstw Domowych 0 2019-10
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7.8 2019-10
Kredyt Konsumencki 18.91 2019-10
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9970 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.75 2019-11
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 52.9 2019-11
Wskaźnik Redbook 5 2019-12
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 3101 2019-10
Cena Benzyny 0.69 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 75 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 1461 2019-10
Rozpoczęte Budowy Domów 1314 2019-10
Sprzedaż Nowych Domów 733 2019-10
Umowy Kupna Nieruchomości 4.4 2019-10
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5460 2019-10
Wydatki na Roboty Budowlane -0.8 2019-10
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.6 2019-09
Indeks Cen Domów NAHB m/m 70 2019-11
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.98 2019-12
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 3.8 2019-12
Indeks Cen Domów Case Shiller 218 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.8 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Stany Zjednoczone - Wskaźniki ekonomiczne.