Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 64.22 2019-06
Indeks Giełdowy 2743 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.6 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.5 2019-03
Stopa Bezrobocia 4.7 2019-04
Inflacja 5.1 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-05
Stopa Procentowa 7.5 2019-06
Bilans Handlowy 13705 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 32800 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 13.5 2017-12
Budżet Państwa do PKB 2.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle -1 2019-05
Przemysłowy PMI 49.8 2019-05
PMI dla Usług 52 2019-05
Optymizm Konsumentów -16 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.5 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.5 2019-03
PKB 1578 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 24554 2018-12
Środki Trwałe Brutto 7594 2018-12
Pkb Per Capita 11441 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 24766 2017-12
Rolnictwo w PKB 890 2018-12
Budownictwo w PKB 2044 2018-12
Przemysł w PKB 2928 2018-12
Górnictwo w PKB 2084 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 1643 2018-12
Transport w PKB 1461 2018-12
Media w PKB 630 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.7 2019-04
Pracujący 71.4 2019-04
Bezrobotni Zarejestrowani 3.6 2019-04
Wskaźnik Zatrudnienia 59 2019-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.1 2019-02
Wydajność 1.5 2017-12
Oferty Pracy 1571616 2019-05
Przeciętne Wynagrodzenia 47020 2019-04
Płaca Minimalna 11163 2018-05
Wzrost Wynagrodzeń 1.6 2019-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 40200 2019-02
Populacja 147 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.5 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 23700 2018-12
Koszty Utrzymania 14500 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 48300 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 19900 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.1 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 588 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2019-05
Inflacja Bazowa 4.7 2019-05
Deflator Pkb 120 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 686 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.7 2019-04
Inflacja Żywności 6.7 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.5 2019-06
Stopa Międzybankowa 8.4 2019-04
Podaż Pieniądza M0 9114 2019-04
Podaż Pieniądza M1 21174 2019-04
Podaż Pieniądza M2 46436 2019-04
Bilans Banku Centralnego 2313 2019-06
Rezerwy Walutowe 495232 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 28298414 2019-03
Stopa Depozytowa 5.82 2019-04
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 13705 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 32800 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Eksport 35655 2019-04
Import 21950 2019-04
Dług Zagraniczny 468 2019-03
Rachunek kapitałowy 33093 2018-12
Rezerwy Złota 2119 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 10931 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1417 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 317 2018-12
Indeks Terroryzmu 5.23 2017-12
Bronie Sprzedaży 6409 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 13.5 2017-12
Budżet Państwa do PKB 2.7 2018-12
Bilans Budżetu 1150 2019-05
Wydatki Rządowe 4067 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 12594629 2019-04
Dług Publiczny 12591 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 10704678 2019-04
Rating Kredytowy 43.26
Wydatki Wojskowe 64193 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -1 2019-05
Przemysłowy PMI 49.8 2019-05
PMI dla Usług 52 2019-05
Produkcja Przemysłowa 4.6 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.7 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 63 2019-02
Zmiany Zapasów -586 2018-12
Produkcja Samochodów 148 2019-04
Rejestracje nowych samochodów 137624 2019-05
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 137624 2019-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.6 2019-04
Szybkość Internetu 11846 2017-03
Adresy IP 19163474 2017-03
Bankructwa 3282 2018-12
Produkcja Cementu 4.94 2019-04
Index Konkurencyjności 65.62 2018-12
Ranking Konkurencyjności 43 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.5 2019-05
Zyski Korporacji 3861 2019-03
Indeks Percepcji Korupcji 28 2018-12
Ranking Korupcji 138 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 31 2018-12
Produkcja w Górnictwie 4.2 2019-04
Produkcja Stali 5600 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -16 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.5 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.2 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 12812 2018-12
Kredyt Konsumencki 15430745 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 43729159 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.23 2019-03
Cena Benzyny 0.7 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.2 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 6.3 2018-12
Produkcja Budowlana 0 2019-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 87.3 2016-12
Rozpoczęte Budowy Domów 4.8 2019-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rosja - Wskaźniki ekonomiczne.