ROSJA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.85 2018-03
Stopa Bezrobocia 4.7 2018-07
Inflacja 2.5 2018-07
Stopa Procentowa 7.25 2018-07
Bilans Handlowy 15555 2018-06
Dług Publiczny do PKB 12.6 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 67.13 2018-08
Indeks Giełdowy 2255 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.69 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.85 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 % 2018-06
PKB 1578 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 19992 Rub Mld 2018-03
Środki Trwałe Brutto 3079 Rub Mld 2018-03
Pkb Per Capita 11441 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 24766 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 447 Rub Mld 2018-03
Budownictwo w PKB 713 Rub Mld 2018-03
Przemysł w PKB 2189 Rub Mld 2018-03
Górnictwo w PKB 1879 Rub Mld 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 1613 Rub Mld 2018-03
Transport w PKB 1347 Rub Mld 2018-03
Media w PKB 657 Rub Mld 2018-03
Produkt Narodowy Brutto 65166840 Rub - Milion 2015-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.7 % 2018-07
Pracujący 72.5 Milion 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 3.6 Milion 2018-07
Wskaźnik Zatrudnienia 59.8 % 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.7 % 2018-06
Wydajność -0.2 % 2016-12
Oferty Pracy 1526865 Osoby 2018-05
Przeciętne Wynagrodzenia 42640 Rub / Miesiąc 2018-07
Płaca Minimalna 11163 Rub / Miesiąc 2018-05
Wzrost Wynagrodzeń 8 % 2018-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 40385 Rub / Miesiąc 2018-04
Populacja 147 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 28300 Rub / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 20400 Rub / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 46100 Rub / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 18300 Rub / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.5 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 564 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 2.4 % 2018-07
Deflator Pkb 111 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 684 Punkty Indeksowe 2018-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 16.6 % 2018-07
Inflacja Żywności -0.6 % 2018-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.25 % 2018-07
Stopa Międzybankowa 7.2 % 2018-06
Podaż Pieniądza M0 8946 Rub Mld 2018-06
Podaż Pieniądza M1 20604 Rub Mld 2018-06
Podaż Pieniądza M2 44125 Rub Mld 2018-06
Bilans Banku Centralnego 2339 Rub Mld 2018-08
Rezerwy Walutowe 458032 W Mln Usd 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 25507546 Rub - Milion 2018-06
Stopa Depozytowa 7.01 % 2016-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 7 % 2018-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 15555 W Mln Usd 2018-06
Eksport 36571 W Mln Usd 2018-06
Import 21016 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących 22300 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 % 2017-12
Dług Zagraniczny 486 W Mld Usd 2018-06
Rachunek kapitałowy 33473 W Mln Usd 2018-03
Rezerwy Złota 1910 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 10562 BBL/D/1K 2018-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4300 W Mln Usd 2018-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 368 W Mln Usd 2018-03
Indeks Terroryzmu 5.33 2016-12
Bronie Sprzedaży 6148 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 12.6 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.5 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 1383 Rub Mld 2018-07
Wydatki Rządowe 3959 Rub Mld 2018-03
Dochody Budżetu Państwa 16770584 Rub - Milion 2018-06
Dług Publiczny 11619 Rub Mld 2018-03
Wydatki Budżetu Państwa 15255887 Rub - Milion 2018-06
Rating Kredytowy 43.26
Wydatki Wojskowe 55327 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -2 Punkty Indeksowe 2018-07
Przemysłowy PMI 48.1 2018-07
PMI dla Usług 52.8 Punkty Indeksowe 2018-07
Produkcja Przemysłowa 3.9 % 2018-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 % 2018-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.6 % 2018-07
Stopa Utylizacji Surowców 64 % 2018-06
Zmiany Zapasów 85.9 Rub Mld 2018-03
Produkcja Samochodów 139 Tysięcy Sztuk 2018-06
Rejestracje nowych samochodów 143452 2018-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 143452 2018-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.8 % 2018-07
Szybkość Internetu 11846 KBps 2017-03
Adresy IP 19163474 IP 2017-03
Bankructwa 3680 Firmy 2017-12
Produkcja Cementu 5.89 Miliony - w tonach 2018-06
Index Konkurencyjności 4.64 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 38 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.7 2018-07
Zyski Korporacji 4886 Rub Mld 2018-05
Indeks Percepcji Korupcji 29 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 135 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 35 2017-12
Produkcja w Górnictwie 3.2 % 2018-07
Produkcja Stali 6120 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -8 Punkty Indeksowe 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.3 % 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.5 % 2018-07
Wydatki Konsumpcyjne 11147 Rub Mld 2018-03
Kredyt Konsumencki 13197822 Rub - Milion 2018-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 38705368 Rub - Milion 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.94 % 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 2 % 2018-07
Cena Benzyny 0.72 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.2 Procent 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1 % 2017-12
Produkcja Budowlana -0.7 % 2018-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 87.3 % 2016-12
Rozpoczęte Budowy Domów 5 Milion - Sq - Meter 2018-07
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 47.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 47.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 30.73 mm 2015-12
Temperatura -20.43 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rosja - Wskaźniki ekonomiczne.