Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 72.61 2021-09
Indeks Giełdowy 4033 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.07 2021-09
1 Month Bill Yield 6.65 2021-09
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych 6.98 2021-09
20 Year bond Yield 7.31 2021-09
Dochódz 3-miesięcznych weksli skarbowych 6.83 2021-09
Dochód z 3-letnich biletów skarbowych 6.99 2021-09
Dochód z 5-letnich biletów skarbowych 6.99 2021-09
Dochód z 52-tygodniowych weksli skarbowych 6.86 2021-09
Dochód z 6-letnich biletów skarbowych 7.03 2021-09
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych 7.01 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.5 2021-06
Stopa Bezrobocia 4.5 2021-07
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 59.33 2021-09
Inflacja 6.68 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.17 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 86564229 2021-09
Stopa Procentowa 6.75 2021-09
Bilans Handlowy 23191 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 19900 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.4 2020-12
Dług Publiczny do PKB 17.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 0 2021-08
Przemysłowy PMI 46.5 2021-08
PMI dla Usług 49.3 2021-08
Optymizm Konsumentów -18 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2021-06
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2021-12
Przypadki koronawirusa 7194926 2021-09
Śmierć koronawirusa 195041 2021-09
Odzyskany koronawirus 5000393 2021-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.5 2021-06
PKB 1484 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 22276 2021-06
Środki Trwałe Brutto 3193 2021-03
Pkb Per Capita 11787 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 26456 2020-12
Rolnictwo w PKB 631 2021-06
Budownictwo w PKB 1112 2021-06
Przemysł w PKB 2788 2021-06
Górnictwo w PKB 1861 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 1639 2021-06
Transport w PKB 1413 2021-06
Media w PKB 507 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.5 2021-07
Pracujący 72 2021-07
Bezrobotni Zarejestrowani 3.4 2021-07
Wskaźnik Zatrudnienia 59.6 2021-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.2 2021-04
Wydajność 2.6 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 58782 2021-06
Płaca Minimalna 12792 2021-01
Wzrost Wynagrodzeń 4.9 2021-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 51466 2021-03
Populacja 146 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.5 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 59.33 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 86564229 2021-09
Przypadki koronawirusa 7194926 2021-09
Śmierć koronawirusa 195041 2021-09
Odzyskany koronawirus 5000393 2021-09
Łóżka OIOM 641 2013-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 6.68 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.17 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 650 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2021-08
Inflacja Bazowa 7.07 2021-08
Deflator Pkb 139 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 245 2021-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 28.1 2021-07
Inflacja Żywności 7.7 2021-08
Oczekiwania inflacyjne 12.5 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.75 2021-09
Stopa Międzybankowa 6.95 2021-09
Podaż Pieniądza M0 12939 2021-07
Podaż Pieniądza M1 33519 2021-07
Podaż Pieniądza M2 59380 2021-07
Bilans Banku Centralnego 49918652 2021-06
Rezerwy Walutowe 618181 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 36210535 2021-05
Stopa Depozytowa 3.64 2021-07
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8 2021-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 23191 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 19900 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.4 2020-12
Eksport 49485 2021-07
Import 26294 2021-07
Dług Zagraniczny 471 2021-06
Rachunek kapitałowy 24892 2021-03
Rezerwy Złota 2292 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 10063 2021-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4987 2021-03
Eksport ropy naftowej 24500 2021-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 631 2021-03
Indeks Terroryzmu 4.54 2019-12
Bronie Sprzedaży 3203 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 17.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2020-12
Bilans Budżetu 890 2021-07
Wydatki Rządowe 4344 2021-03
Dochody Budżetu Państwa 21588238 2021-06
Dług Publiczny 15623 2021-07
Wydatki Budżetu Państwa 20180230 2021-06
Rating Kredytowy 55 2021-09
Wydatki Wojskowe 66838 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 30 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 0 2021-08
Przemysłowy PMI 46.5 2021-08
PMI dla Usług 49.3 2021-08
Produkcja Przemysłowa 6.8 2021-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.4 2021-07
Stopa Utylizacji Surowców 60 2021-05
Zmiany Zapasów 470 2021-03
Produkcja Samochodów 136 2021-04
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 114130 2021-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4.7 2021-07
Szybkość Internetu 11846 2017-03
Adresy IP 19163474 2017-03
Bankructwa 2462 2021-06
Produkcja Cementu 4.92 2021-04
Index Konkurencyjności 66.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 43 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.2 2021-08
Zyski Korporacji 11601 2021-06
Indeks Percepcji Korupcji 30 2020-12
Ranking Korupcji 129 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 28 2019-12
Produkcja w Górnictwie 11.6 2021-07
Produkcja Stali 6700 2021-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -18 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.7 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 11697 2021-03
Kredyt Konsumencki 22110335 2021-05
Kredyt dla Sectora Prywatnego 58320870 2021-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.11 2021-07
Cena Benzyny 0.68 2021-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 22.1 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 15.3 2021-06
Produkcja Budowlana 5.7 2021-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 7.4 2021-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rosja - Wskaźniki ekonomiczne.