Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 62.79 2019-12
Indeks Giełdowy 2997 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.36 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-09
Stopa Bezrobocia 4.6 2019-10
Inflacja 3.5 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-11
Stopa Procentowa 6.25 2019-12
Bilans Handlowy 12423 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 12900 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 13.5 2017-12
Budżet Państwa do PKB 2.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -5 2019-11
Przemysłowy PMI 45.6 2019-11
PMI dla Usług 55.6 2019-11
Optymizm Konsumentów -13 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.2 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-09
PKB 1658 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 23496 2019-09
Środki Trwałe Brutto 4604 2019-06
Pkb Per Capita 11729 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 27147 2018-12
Rolnictwo w PKB 1420 2019-09
Budownictwo w PKB 1275 2019-09
Przemysł w PKB 2795 2019-09
Górnictwo w PKB 1982 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 1654 2019-09
Transport w PKB 1505 2019-09
Media w PKB 465 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.6 2019-10
Pracujący 72.1 2019-10
Bezrobotni Zarejestrowani 3.5 2019-10
Wskaźnik Zatrudnienia 59.5 2019-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.2 2019-09
Wydajność 1.5 2017-12
Oferty Pracy 1755036 2019-08
Przeciętne Wynagrodzenia 45541 2019-09
Płaca Minimalna 11163 2018-05
Wzrost Wynagrodzeń 3.1 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 42597 2019-09
Populacja 147 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.5 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 23700 2018-12
Koszty Utrzymania 14500 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 48300 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 19900 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.5 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 590 2019-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2019-11
Inflacja Bazowa 3.5 2019-11
Deflator Pkb 119 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 668 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.9 2019-10
Inflacja Żywności 4.7 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.25 2019-12
Stopa Międzybankowa 6.89 2019-10
Podaż Pieniądza M0 9355 2019-10
Podaż Pieniądza M1 22135 2019-10
Podaż Pieniądza M2 48083 2019-10
Bilans Banku Centralnego 2433 2019-12
Rezerwy Walutowe 542029 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 29341866 2019-09
Stopa Depozytowa 4.99 2019-10
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 12423 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 12900 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Eksport 36101 2020-10
Import 23678 2020-10
Dług Zagraniczny 472 2019-09
Rachunek kapitałowy 13834 2019-06
Rezerwy Złota 2242 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 10900 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10206 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 474 2019-06
Indeks Terroryzmu 4.9 2018-12
Bronie Sprzedaży 6409 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 13.5 2017-12
Budżet Państwa do PKB 2.7 2018-12
Bilans Budżetu 3025 2019-11
Wydatki Rządowe 4044 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 32159960 2019-10
Dług Publiczny 13538 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 27703578 2019-10
Rating Kredytowy 55 2019-12
Wydatki Wojskowe 64193 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -5 2019-11
Przemysłowy PMI 45.6 2019-11
PMI dla Usług 55.6 2019-11
Produkcja Przemysłowa 2.6 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.5 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.7 2019-10
Stopa Utylizacji Surowców 64 2019-09
Zmiany Zapasów 846 2019-06
Produkcja Samochodów 140 2019-10
Rejestracje nowych samochodów 156848 2019-11
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 156848 2019-11
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.2 2019-10
Szybkość Internetu 11846 2017-03
Adresy IP 19163474 2017-03
Bankructwa 3088 2019-06
Produkcja Cementu 5.46 2019-10
Index Konkurencyjności 66.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 43 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.9 2019-11
Zyski Korporacji 11689 2019-09
Indeks Percepcji Korupcji 28 2018-12
Ranking Korupcji 138 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 28 2019-12
Produkcja w Górnictwie 0.9 2019-10
Produkcja Stali 5950 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -13 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.2 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.6 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 11904 2019-06
Kredyt Konsumencki 17011405 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 46353271 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.28 2019-09
Cena Benzyny 0.72 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 18.1 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 6.3 2018-12
Produkcja Budowlana 1 2019-10
Odsetek Mieszkań Własnościowych 87.3 2016-12
Rozpoczęte Budowy Domów 6.5 2019-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rosja - Wskaźniki ekonomiczne.