Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 73.41 2020-08
Indeks Giełdowy 2990 2020-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.93 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2020-03
Stopa Bezrobocia 6.2 2020-06
Inflacja 3.2 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-06
Stopa Procentowa 4.25 2020-07
Bilans Handlowy 3673 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 600 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 12.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.8 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -5 2020-07
Przemysłowy PMI 48.4 2020-07
PMI dla Usług 58.5 2020-07
Optymizm Konsumentów -30 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.7 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2020-12
Przypadki koronawirusa 866627 2020-08
Śmierć koronawirusa 14490 2020-08
Odzyskany koronawirus 669026 2020-08

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2020-03
PKB 1700 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 20459 2020-03
Środki Trwałe Brutto 3263 2020-03
Pkb Per Capita 12012 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 27044 2019-12
Rolnictwo w PKB 424 2020-03
Budownictwo w PKB 709 2020-03
Przemysł w PKB 2333 2020-03
Górnictwo w PKB 1908 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 1650 2020-03
Transport w PKB 1357 2020-03
Media w PKB 624 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.2 2020-06
Pracujący 70.1 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 4.61 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 58 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.7 2020-05
Wydajność 2.8 2018-12
Oferty Pracy 1651014 2019-11
Przeciętne Wynagrodzenia 50747 2020-05
Płaca Minimalna 12130 2020-01
Wzrost Wynagrodzeń 1 2020-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 44320 2020-05
Populacja 147 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.5 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.2 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 608 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2020-06
Inflacja Bazowa 2.9 2020-06
Deflator Pkb 124 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 625 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -8.3 2020-06
Inflacja Żywności 3.6 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2020-07
Stopa Międzybankowa 4.46 2020-08
Podaż Pieniądza M0 11516 2020-06
Podaż Pieniądza M1 27817 2020-06
Podaż Pieniądza M2 54393 2020-06
Bilans Banku Centralnego 45914845 2020-05
Rezerwy Walutowe 568872 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 31471767 2020-04
Stopa Depozytowa 4.11 2020-05
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3673 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 600 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.9 2019-12
Eksport 20898 2020-05
Import 17225 2020-05
Dług Zagraniczny 477 2020-06
Rachunek kapitałowy 21541 2020-03
Rezerwy Złota 2299 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 10945 2020-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1611 2020-03
Eksport ropy naftowej 25577 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 535 2020-03
Indeks Terroryzmu 4.9 2018-12
Bronie Sprzedaży 4718 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 12.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.8 2019-12
Bilans Budżetu -956 2020-06
Wydatki Rządowe 4227 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 15373974 2020-05
Dług Publiczny 12760 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 14986506 2020-05
Rating Kredytowy 55 2020-08
Wydatki Wojskowe 64193 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -5 2020-07
Przemysłowy PMI 48.4 2020-07
PMI dla Usług 58.5 2020-07
Produkcja Przemysłowa -9.4 2020-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.4 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.4 2020-06
Stopa Utylizacji Surowców 59 2020-04
Zmiany Zapasów 436 2020-03
Produkcja Samochodów 30.6 2020-04
Rejestracje nowych samochodów 122622 2020-06
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 141924 2020-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -6.4 2020-06
Szybkość Internetu 11846 2017-03
Adresy IP 19163474 2017-03
Bankructwa 2538 2020-03
Produkcja Cementu 4.08 2020-04
Index Konkurencyjności 66.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 43 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.9 2020-06
Zyski Korporacji 3246 2020-05
Indeks Percepcji Korupcji 28 2019-12
Ranking Korupcji 137 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 28 2019-12
Produkcja w Górnictwie -14.2 2020-06
Produkcja Stali 5600 2020-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -30 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.7 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -7.7 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 11859 2020-03
Kredyt Konsumencki 18072093 2020-04
Kredyt dla Sectora Prywatnego 49543860 2020-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.24 2020-05
Cena Benzyny 0.65 2020-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 18.8 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 8 2019-12
Produkcja Budowlana -3.1 2020-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 5.5 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 866627 2020-08
Śmierć koronawirusa 14490 2020-08
Odzyskany koronawirus 669026 2020-08
Łóżka OIOM 641 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rosja - Wskaźniki ekonomiczne.