Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 74.82 2021-04
Indeks Giełdowy 3588 2021-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.02 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.8 2020-12
Stopa Bezrobocia 5.4 2021-03
Inflacja 5.79 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.66 2021-03
Stopa Procentowa 5 2021-04
Bilans Handlowy 8315 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 16800 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 14.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.8 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -0.3 2021-03
Przemysłowy PMI 51.1 2021-03
PMI dla Usług 55.8 2021-03
Optymizm Konsumentów -21 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 9.2 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2020-12
Przypadki koronawirusa 4744961 2021-04
Śmierć koronawirusa 107501 2021-04
Odzyskany koronawirus 4361267 2021-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.8 2020-12
PKB 1700 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 24996 2020-12
Środki Trwałe Brutto 7225 2020-12
Pkb Per Capita 12012 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 27044 2019-12
Rolnictwo w PKB 952 2020-12
Budownictwo w PKB 1913 2020-12
Przemysł w PKB 3276 2020-12
Górnictwo w PKB 1836 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 1661 2020-12
Transport w PKB 1339 2020-12
Media w PKB 633 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.4 2021-03
Pracujący 70.8 2021-02
Bezrobotni Zarejestrowani 4.1 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 58.6 2021-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.1 2021-02
Wydajność 2 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 49516 2021-01
Płaca Minimalna 12792 2021-01
Wzrost Wynagrodzeń 2 2021-02
Wynagrodzenia w Przemyśle 46376 2021-01
Populacja 147 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.5 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.79 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.66 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 635 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2021-03
Inflacja Bazowa 5.38 2021-03
Deflator Pkb 124 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 222 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 16 2021-03
Inflacja Żywności 7.58 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Coronavirus Vaccination Rate 11.53 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 16821267 2021-04
Przypadki koronawirusa 4744961 2021-04
Śmierć koronawirusa 107501 2021-04
Odzyskany koronawirus 4361267 2021-04
Łóżka OIOM 641 2013-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5 2021-04
Stopa Międzybankowa 4.9 2021-04
Podaż Pieniądza M0 12538 2021-02
Podaż Pieniądza M1 32158 2021-02
Podaż Pieniądza M2 58178 2021-02
Bilans Banku Centralnego 49500246 2021-02
Rezerwy Walutowe 573322 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 34008301 2021-01
Stopa Depozytowa 3.21 2021-02
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8 2021-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 8315 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 16800 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.9 2019-12
Eksport 29268 2021-02
Import 20953 2021-02
Dług Zagraniczny 459 2021-03
Rachunek kapitałowy 6012 2020-12
Rezerwy Złota 2299 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 9655 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3886 2020-12
Eksport ropy naftowej 20200 2021-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 714 2020-12
Indeks Terroryzmu 4.54 2019-12
Bronie Sprzedaży 3203 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 14.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.8 2019-12
Bilans Budżetu 205 2021-03
Wydatki Rządowe 4409 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 5077663 2021-02
Dług Publiczny 16945 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 5757871 2021-02
Rating Kredytowy 55 2021-04
Wydatki Wojskowe 64144 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -0.3 2021-03
Przemysłowy PMI 51.1 2021-03
PMI dla Usług 55.8 2021-03
Produkcja Przemysłowa 1.1 2021-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 12.2 2021-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.2 2021-03
Stopa Utylizacji Surowców 61 2021-03
Zmiany Zapasów -202 2020-12
Produkcja Samochodów 128 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 148676 2021-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 148676 2021-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.5 2021-03
Szybkość Internetu 11846 2017-03
Adresy IP 19163474 2017-03
Bankructwa 2467 2020-12
Produkcja Cementu 3.31 2020-12
Index Konkurencyjności 66.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 43 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.6 2021-03
Zyski Korporacji 1359 2021-01
Indeks Percepcji Korupcji 30 2020-12
Ranking Korupcji 129 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 28 2019-12
Produkcja w Górnictwie -5.6 2021-03
Produkcja Stali 5700 2021-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -21 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 9.2 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.4 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 12722 2020-12
Kredyt Konsumencki 20430479 2021-01
Kredyt dla Sectora Prywatnego 54438780 2021-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.89 2021-02
Cena Benzyny 0.64 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 21.2 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 8 2019-12
Produkcja Budowlana 0 2021-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 5.5 2021-02


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rosja - Wskaźniki ekonomiczne.