Ostatni Poprzedni
Waluta 56.45 59.5
Tempo Wzrostu Pkb -0.8 3.2 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.5 5 Procent
Stopa Bezrobocia 4.1 4.1 Procent
Inflacja 17.8 16.7 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.6 7.6 Procent
Stopa Procentowa 14 17 Procent
Bilans Handlowy 21173 26720 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących 58200 46563 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.8 2.4 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 18.2 17.7 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB 0.8 -4 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle -2 -2 Punkty
Przemysłowy PMI 48.2 44.1 Punkty
PMI dla Usług 44.5 38.1 Punkty
Optymizm Konsumentów -21 -23 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.8 -0.1 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 20 20 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 13 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb -0.8 3.2 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.5 5 Procent
PKB 1484 1687 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 26426 23936 Rub Mld
Środki Trwałe Brutto 7511 4905 Rub Mld
PKB Per Capita 11787 12123 USD
PKB Per Capita PPP 26456 27211 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 4.7 -2.7 Procent
Miesięczny PKB (roczny) 1.6 4.3 Procent
Rolnictwo w PKB 1002 1399 Rub Mld
Budownictwo w PKB 2005 1209 Rub Mld
Przemysł w PKB 3459 3006 Rub Mld
Górnictwo w PKB 2078 1862 Rub Mld
Administracja Publiczna w PKB 1712 1670 Rub Mld
Transport w PKB 1426 1485 Rub Mld
Media w PKB 675 477 Rub Mld
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 4.1 4.1 Procent
Pracujący 71.4 71.7 Milion
Bezrobotni Zarejestrowani 3.1 3.1 Milion
Wskaźnik Zatrudnienia 59.4 59.6 Procent
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.7 62.4 Procent
Wydajność -0.4 2.6 Procent
Przeciętne Wynagrodzenia 57344 55717 Rub / Miesiąc
Płaca Minimalna 13890 12792 Rub / Miesiąc
Wzrost Wynagrodzeń 2.6 1.9 Procent
Wynagrodzenia w Przemyśle 53095 53223 Rub / Miesiąc
Populacja 146 146 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 56.5 56.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61.5 61.5
Ostatni Poprzedni
Inflacja 17.8 16.7 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.6 7.6 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 752 740 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 109 Punkty
Inflacja Bazowa 20.37 18.69 Procent
Deflator Pkb 147 143 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 282 267 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 26.7 23.5 Procent
Inflacja Żywności 20.48 17.99 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 5.9 3.9 Procent
Oczekiwania inflacyjne 12.5 18.3 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 114 114 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 166676353 166672811 dawki
Zakażenia Koronawirusem 18283706 18278617 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 378168 378072 Osoby
Łóżka OIOM 641 661 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 14 17 Procent
Stopa Międzybankowa 15.31 15.31 Procent
Podaż Pieniądza M0 13834 13913 Rub Mld
Podaż Pieniądza M1 34873 37248 Rub Mld
Podaż Pieniądza M2 68204 66660 Rub Mld
Bilans Banku Centralnego 59688863 66831247 Rub - Milion
Rezerwy Walutowe 593052 606409 W Mln Usd
Kredyty dla Sektora prywatnego 39702093 39528091 Rub - Milion
Stopa Depozytowa 6.37 5.08 Procent
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 2 2 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy 21173 26720 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących 58200 46563 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.8 2.4 Procent Pkb
Eksport 45927 57396 W Mln Usd
Import 24754 30676 W Mln Usd
Dług Zagraniczny 454 478 W Mld Usd
Rachunek kapitałowy 58000 48221 W Mln Usd
Rezerwy Złota 2302 2302 Ton
Wydobycie Ropy Naftowej 10598 10499 BBL/D/1K
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 12433 16046 W Mln Usd
Eksport ropy naftowej 32300 29100 W Mln Usd
Transfery Pieniężne od Emigrantów 610 600 W Mln Usd
Indeks Terroryzmu 4.54 4.9
Sprzedaż Broni 3203 5226 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 18.2 17.7 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB 0.8 -4 Procent Pkb
Bilans Budżetu 413 256 Rub Mld
Wydatki Rządowe 4370 4340 Rub Mld
Dochody Budżetu Państwa 7154783 3428550 Rub - Milion
Dług Publiczny 15874 15876 Rub Mld
Wydatki Budżetu Państwa 6206782 2518016 Rub - Milion
Rating Kredytowy 14
Wydatki Wojskowe 66838 65201 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 20 20 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 13 Procent
Podatek od Towarów i Usług 20 20 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 30 30 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 30 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 0 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle -2 -2 Punkty
Przemysłowy PMI 48.2 44.1 Punkty
PMI dla Usług 44.5 38.1 Punkty
Produkcja Przemysłowa 3 6.3 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 9.9 -3 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.3 6.9 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 61 61 Procent
Zmiany Zapasów -154 1657 Rub Mld
Rejestracje nowych samochodów 32706 55129
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 32706 55129 Jednostki
Szybkość Internetu 11846 11607 KBps
Adresy IP 19163474 19200437 IP
Bankructwa 2831 2462 Firmy
Index Konkurencyjności 66.74 65.62 Punkty
Ranking Konkurencyjności 43 43
Zbiorczy Wskaźnik PMI 44.4 37.7 Punkty
Zyski Korporacji 5114 3002 Rub Mld
Indeks Percepcji Korupcji 29 30 Punkty
Ranking Korupcji 136 129
Łatwość Prowadzenia Biznesu 28 31
Produkcja w Górnictwie 7.8 8.7 Procent
Produkcja Stali 6600 5800 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -21 -23 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.8 -0.1 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.2 5.7 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 13796 13266 Rub Mld
Kredyt Konsumencki 25011345 24603196 Rub - Milion
Kredyt dla Sectora Prywatnego 64713438 64131287 Rub - Milion
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 9.07 8.5 Procent
Cena Benzyny 0.69 0.54 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 22 21.8 Procent Pkb
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 23.33 17.2 Procent
Produkcja Budowlana 5.9 5 Procent
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89 88.6 Procent
Rozpoczęte Budowy Domów 8.9 10 Miliony - Kwadrat - Metr


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rosja - Wskaźniki ekonomiczne.