Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 66.05 2019-08
Indeks Giełdowy 2661 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.19 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.9 2019-06
Stopa Bezrobocia 4.5 2019-07
Inflacja 4.6 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-07
Stopa Procentowa 7.25 2019-07
Bilans Handlowy 12508 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 12100 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 13.5 2017-12
Budżet Państwa do PKB 2.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle -1 2019-07
Przemysłowy PMI 49.3 2019-07
PMI dla Usług 50.4 2019-07
Optymizm Konsumentów -15 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.3 2019-07
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.9 2019-06
PKB 1658 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 20201 2019-03
Środki Trwałe Brutto 3266 2019-03
Pkb Per Capita 11729 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 24791 2017-12
Rolnictwo w PKB 416 2019-03
Budownictwo w PKB 728 2019-03
Przemysł w PKB 2322 2019-03
Górnictwo w PKB 2002 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 1620 2019-03
Transport w PKB 1425 2019-03
Media w PKB 642 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.5 2019-07
Pracujący 72 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 3.4 2019-07
Wskaźnik Zatrudnienia 59.4 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.7 2019-03
Wydajność 1.5 2017-12
Oferty Pracy 1571616 2019-05
Przeciętne Wynagrodzenia 49840 2019-06
Płaca Minimalna 11163 2018-05
Wzrost Wynagrodzeń 3.5 2019-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 47231 2018-12
Populacja 147 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.5 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 23700 2018-12
Koszty Utrzymania 14500 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 48300 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 19900 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.6 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 590 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2019-07
Inflacja Bazowa 4.5 2019-07
Deflator Pkb 121 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 675 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.1 2019-07
Inflacja Żywności 6.3 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.25 2019-07
Stopa Międzybankowa 7.99 2019-06
Podaż Pieniądza M0 9193 2019-06
Podaż Pieniądza M1 21718 2019-06
Podaż Pieniądza M2 47348 2019-06
Bilans Banku Centralnego 2340 2019-08
Rezerwy Walutowe 519797 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 28558068 2019-05
Stopa Depozytowa 5.79 2019-06
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 12508 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 12100 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Eksport 32476 2019-06
Import 19968 2019-06
Dług Zagraniczny 482 2019-06
Rachunek kapitałowy 31355 2019-03
Rezerwy Złota 2119 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 10835 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10206 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 375 2019-03
Indeks Terroryzmu 5.23 2017-12
Bronie Sprzedaży 6409 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 13.5 2017-12
Budżet Państwa do PKB 2.7 2018-12
Bilans Budżetu 2028 2019-07
Wydatki Rządowe 4036 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 1858351785 2019-06
Dług Publiczny 12803 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 15946165 2019-06
Rating Kredytowy 43.26
Wydatki Wojskowe 64193 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -1 2019-07
Przemysłowy PMI 49.3 2019-07
PMI dla Usług 50.4 2019-07
Produkcja Przemysłowa 2.8 2019-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.7 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.8 2019-07
Stopa Utylizacji Surowców 64 2019-07
Zmiany Zapasów 144 2019-03
Produkcja Samochodów 138 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 139968 2019-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 139968 2019-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.7 2019-07
Szybkość Internetu 11846 2017-03
Adresy IP 19163474 2017-03
Bankructwa 2927 2019-03
Produkcja Cementu 6.43 2019-06
Index Konkurencyjności 65.62 2018-12
Ranking Konkurencyjności 43 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.2 2019-07
Zyski Korporacji 6743 2019-05
Indeks Percepcji Korupcji 28 2018-12
Ranking Korupcji 138 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 31 2018-12
Produkcja w Górnictwie 3 2019-07
Produkcja Stali 5875 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -15 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.3 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 11315 2019-03
Kredyt Konsumencki 16002003 2019-05
Kredyt dla Sectora Prywatnego 44560071 2019-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.03 2019-06
Cena Benzyny 0.73 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.2 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 6.3 2018-12
Produkcja Budowlana 0.2 2019-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 87.3 2016-12
Rozpoczęte Budowy Domów 5.9 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rosja - Wskaźniki ekonomiczne.