Ostatni Poprzedni
Waluta 56.88 58.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.1 3.5 Procent
Stopa Bezrobocia 3.9 3.9 Procent
Inflacja 14.3 15.1 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 -0.4 Procent
Stopa Procentowa 7.5 8 Procent
Bilans Handlowy 21173 26720 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących 70100 68384 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.8 2.4 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 18.2 17.7 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB 0.8 -4 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle -2 -2.7 Punkty
Przemysłowy PMI 51.7 50.3 Punkty
PMI dla Usług 49.9 54.7 Punkty
Optymizm Konsumentów -22 -31 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 0.5 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 20 20 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 13 Procent
Ostatni Poprzedni
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.1 3.5 Procent
PKB 1776 1488 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 21480 21357 Rub Mld
Środki Trwałe Brutto 3737 7511 Rub Mld
PKB Per Capita 10220 9711 USD
PKB Per Capita PPP 27970 26578 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 4.7 -2.7 Procent
Miesięczny PKB (roczny) -4.3 -4.9 Procent
Rolnictwo w PKB 639 449 Rub Mld
Budownictwo w PKB 1107 759 Rub Mld
Przemysł w PKB 2701 2595 Rub Mld
Górnictwo w PKB 1904 2003 Rub Mld
Administracja Publiczna w PKB 1670 1657 Rub Mld
Transport w PKB 1376 1391 Rub Mld
Media w PKB 513 664 Rub Mld
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 3.9 3.9 Procent
Pracujący 72.1 72 Milion
Bezrobotni Zarejestrowani 2.9 3 Milion
Wskaźnik Zatrudnienia 59.9 59.8 Procent
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.3 62.3 Procent
Wydajność -0.4 2.6 Procent
Przeciętne Wynagrodzenia 66572 62457 Rub / Miesiąc
Płaca Minimalna 15279 13890 Rub / Miesiąc
Wzrost Wynagrodzeń -3.2 -6.1 Procent
Wynagrodzenia w Przemyśle 57851 62675 Rub / Miesiąc
Populacja 146 146 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 56.5 56.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 61.5 61.5
Ostatni Poprzedni
Inflacja 14.3 15.1 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 -0.4 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 229 230 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 99.8 Punkty
Inflacja Bazowa 17.71 18.4 Procent
Deflator Pkb 161 162 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 260 262 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.8 6.1 Procent
Inflacja Żywności 15.77 16.76 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) -1 -2.2 Procent
Oczekiwania inflacyjne 12 10.8 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 122 122 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 176983063 176836345 dawki
Zakażenia Koronawirusem 20694894 20641559 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 386551 386447 Osoby
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 7.5 8 Procent
Stopa Międzybankowa 10.39 10.39 Procent
Podaż Pieniądza M0 13391 13293 Rub Mld
Podaż Pieniądza M1 37646 36458 Rub Mld
Podaż Pieniądza M2 70825 69623 Rub Mld
Bilans Banku Centralnego 47431076 46036337 Rub - Milion
Rezerwy Walutowe 565660 576904 W Mln Usd
Kredyty dla Sektora prywatnego 39702093 39528091 Rub - Milion
Stopa Depozytowa 6.21 6.97 Procent
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 5 4 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy 21173 26720 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących 70100 68384 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.8 2.4 Procent Pkb
Eksport 45927 57396 W Mln Usd
Import 24754 30676 W Mln Usd
Dług Zagraniczny 473 454 W Mld Usd
Rachunek kapitałowy 58000 48221 W Mln Usd
Rezerwy Złota 2299 2299 Ton
Wydobycie Ropy Naftowej 9788 9643 BBL/D/1K
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 12433 16046 W Mln Usd
Eksport ropy naftowej 32300 29100 W Mln Usd
Transfery Pieniężne od Emigrantów 610 600 W Mln Usd
Indeks Terroryzmu 4.22 4.68
Sprzedaż Broni 2744 3686 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 18.2 17.7 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB 0.8 -4 Procent Pkb
Bilans Budżetu 1608 1144 Rub Mld
Wydatki Rządowe 4294 4370 Rub Mld
Dochody Budżetu Państwa 7154783 3428550 Rub - Milion
Dług Publiczny 15504 15948 Rub Mld
Wydatki Budżetu Państwa 6206782 2518016 Rub - Milion
Rating Kredytowy 14
Wydatki Wojskowe 66838 65201 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 20 20 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 13 Procent
Podatek od Towarów i Usług 20 20 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 30 30 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 30 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 0 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle -2 -2.7 Punkty
Przemysłowy PMI 51.7 50.3 Punkty
PMI dla Usług 49.9 54.7 Punkty
Produkcja Przemysłowa -0.5 -2.4 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.8 2 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.1 -4.5 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 61 61 Procent
Zmiany Zapasów 487 -154 Rub Mld
Rejestracje nowych samochodów 41698 32412
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 41698 32412 Jednostki
Szybkość Internetu 11846 11607 KBps
Adresy IP 19163474 19200437 IP
Bankructwa 2831 2462 Firmy
Index Konkurencyjności 66.74 65.62 Punkty
Ranking Konkurencyjności 43 43
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.4 52.2 Punkty
Zyski Korporacji 16588 14590 Rub Mld
Indeks Percepcji Korupcji 29 30 Punkty
Ranking Korupcji 136 129
Łatwość Prowadzenia Biznesu 28 31
Produkcja w Górnictwie 0.9 2.3 Procent
Produkcja Stali 5900 5500 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -22 -31 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 0.5 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -8.8 -9.6 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 12543 13796 Rub Mld
Kredyt Konsumencki 25011345 24603196 Rub - Milion
Kredyt dla Sectora Prywatnego 64713438 64131287 Rub - Milion
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 10.57 11.43 Procent
Cena Benzyny 0.84 0.86 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 21.5 21.7 Procent Pkb
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 23.33 17.2 Procent
Produkcja Budowlana 6.6 0.1 Procent
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89 88.6 Procent
Rozpoczęte Budowy Domów 9.1 8 Miliony - Kwadrat - Metr
Stosunek ceny do czynszu 174 164


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rosja - Wskaźniki ekonomiczne.