Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 73.99 2021-01
Indeks Giełdowy 3472 2021-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.15 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.4 2020-09
Stopa Bezrobocia 6.1 2020-11
Inflacja 4.9 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2020-12
Stopa Procentowa 4.25 2020-12
Bilans Handlowy 7084 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących 3181 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 12.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.8 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -7.3 2020-12
Przemysłowy PMI 49.7 2020-12
PMI dla Usług 48 2020-12
Optymizm Konsumentów -22 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.2 2020-11
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2020-12
Przypadki koronawirusa 3591066 2021-01
Śmierć koronawirusa 66037 2021-01
Odzyskany koronawirus 2978764 2021-01

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.2 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.4 2020-09
PKB 1700 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 22689 2020-09
Środki Trwałe Brutto 4696 2020-09
Pkb Per Capita 12012 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 27044 2019-12
Rolnictwo w PKB 1444 2020-09
Budownictwo w PKB 1267 2020-09
Przemysł w PKB 2804 2020-09
Górnictwo w PKB 1701 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 1650 2020-09
Transport w PKB 1354 2020-09
Media w PKB 451 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.1 2020-11
Pracujący 70.7 2020-11
Bezrobotni Zarejestrowani 4.62 2020-11
Wskaźnik Zatrudnienia 58.5 2020-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.3 2020-09
Wydajność 2.8 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 49539 2020-10
Płaca Minimalna 12130 2020-01
Wzrost Wynagrodzeń 0.5 2020-10
Wynagrodzenia w Przemyśle 45798 2020-10
Populacja 147 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.5 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.9 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 621 2020-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2020-12
Inflacja Bazowa 4.21 2020-12
Deflator Pkb 123 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 671 2020-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.4 2020-11
Inflacja Żywności 6.6 2020-11

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2020-12
Stopa Międzybankowa 4.54 2021-01
Podaż Pieniądza M0 12135 2020-11
Podaż Pieniądza M1 30395 2020-11
Podaż Pieniądza M2 56123 2020-11
Bilans Banku Centralnego 51492441 2020-11
Rezerwy Walutowe 595774 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 33232936 2020-10
Stopa Depozytowa 3.3 2020-10
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8 2020-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 7084 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących 3181 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.9 2019-12
Eksport 29802 2020-11
Import 22718 2020-11
Dług Zagraniczny 461 2020-09
Rachunek kapitałowy 5087 2020-09
Rezerwy Złota 2299 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 9562 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1611 2020-03
Eksport ropy naftowej 25577 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 535 2020-03
Indeks Terroryzmu 4.54 2019-12
Bronie Sprzedaży 4718 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 12.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.8 2019-12
Bilans Budżetu -2512 2020-11
Wydatki Rządowe 4262 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 33179915 2020-11
Dług Publiczny 14573 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 35590255 2020-11
Rating Kredytowy 55 2021-01
Wydatki Wojskowe 64193 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -7.3 2020-12
Przemysłowy PMI 49.7 2020-12
PMI dla Usług 48 2020-12
Produkcja Przemysłowa -2.6 2020-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 2020-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.1 2020-11
Stopa Utylizacji Surowców 62 2020-12
Zmiany Zapasów 1510 2020-09
Produkcja Samochodów 147 2020-10
Rejestracje nowych samochodów 1598825 2020-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 166666 2020-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -3.7 2020-11
Szybkość Internetu 11846 2017-03
Adresy IP 19163474 2017-03
Bankructwa 2538 2020-03
Produkcja Cementu 5.42 2020-10
Index Konkurencyjności 66.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 43 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.3 2020-12
Zyski Korporacji 8425 2020-10
Indeks Percepcji Korupcji 28 2019-12
Ranking Korupcji 137 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 28 2019-12
Produkcja w Górnictwie -7.6 2020-11
Produkcja Stali 5855 2020-11

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -22 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.2 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.1 2020-11
Wydatki Konsumpcyjne 11692 2020-09
Kredyt Konsumencki 19666283 2020-10
Kredyt dla Sectora Prywatnego 52899219 2020-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.01 2020-10
Cena Benzyny 0.64 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 20.2 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 8 2019-12
Produkcja Budowlana 0 2020-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 9.4 2020-11

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 3591066 2021-01
Śmierć koronawirusa 66037 2021-01
Odzyskany koronawirus 2978764 2021-01
Łóżka OIOM 641 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rosja - Wskaźniki ekonomiczne.