ROSJA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2018-06
Stopa Bezrobocia 4.5 2018-09
Inflacja 3.4 2018-09
Stopa Procentowa 7.5 2018-09
Bilans Handlowy 15797 2018-08
Dług Publiczny do PKB 12.6 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 65.74 2018-10
Indeks Giełdowy 2357 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.64 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 % 2018-06
PKB 1578 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 21679 Rub Mld 2018-06
Środki Trwałe Brutto 4257 Rub Mld 2018-06
Pkb Per Capita 11441 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 24766 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 672 Rub Mld 2018-06
Budownictwo w PKB 1119 Rub Mld 2018-06
Przemysł w PKB 2606 Rub Mld 2018-06
Górnictwo w PKB 1954 Rub Mld 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 1627 Rub Mld 2018-06
Transport w PKB 1444 Rub Mld 2018-06
Media w PKB 498 Rub Mld 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.5 % 2018-09
Pracujący 73.4 Milion 2018-08
Bezrobotni Zarejestrowani 3.43 Milion 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 60.5 % 2018-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.4 % 2018-08
Wydajność 1.5 % 2017-12
Oferty Pracy 1738477 Osoby 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 41140 Rub / Miesiąc 2018-08
Płaca Minimalna 11163 Rub / Miesiąc 2018-05
Wzrost Wynagrodzeń 7.2 % 2018-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 41126 Rub / Miesiąc 2018-07
Populacja 147 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 28300 Rub / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 20400 Rub / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 46100 Rub / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 18300 Rub / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.4 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 566 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 2.8 % 2018-09
Deflator Pkb 115 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 694 Punkty Indeksowe 2018-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 14.4 % 2018-09
Inflacja Żywności 2.5 % 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.5 % 2018-09
Stopa Międzybankowa 8.2 % 2018-09
Podaż Pieniądza M0 9150 Rub Mld 2018-08
Podaż Pieniądza M1 20596 Rub Mld 2018-08
Podaż Pieniądza M2 44369 Rub Mld 2018-08
Bilans Banku Centralnego 2623 Rub Mld 2018-10
Rezerwy Walutowe 459163 W Mln Usd 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 25819672 Rub - Milion 2018-07
Stopa Depozytowa 5.04 % 2018-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8 % 2018-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 15797 W Mln Usd 2018-08
Eksport 37436 W Mln Usd 2018-08
Import 21639 W Mln Usd 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących 26400 W Mln Usd 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 % 2017-12
Dług Zagraniczny 467 W Mld Usd 2018-09
Rachunek kapitałowy 20972 W Mln Usd 2018-06
Rezerwy Złota 1998 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 10663 BBL/D/1K 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2583 W Mln Usd 2018-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 408 W Mln Usd 2018-06
Indeks Terroryzmu 5.33 2016-12
Bronie Sprzedaży 6148 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 12.6 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.5 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 2548 Rub Mld 2018-09
Wydatki Rządowe 3973 Rub Mld 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 23461952 Rub - Milion 2018-08
Dług Publiczny 11619 Rub Mld 2018-03
Wydatki Budżetu Państwa 20462612 Rub - Milion 2018-08
Rating Kredytowy 43.26
Wydatki Wojskowe 55327 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -3 Punkty Indeksowe 2018-09
Przemysłowy PMI 50 2018-09
PMI dla Usług 54.7 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa 2.1 % 2018-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.5 % 2018-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.1 % 2018-09
Stopa Utylizacji Surowców 65 % 2018-08
Zmiany Zapasów 935 Rub Mld 2018-06
Produkcja Samochodów 122 Tysięcy Sztuk 2018-08
Rejestracje nowych samochodów 157371 2018-09
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 157371 2018-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.1 % 2018-09
Szybkość Internetu 11846 KBps 2017-03
Adresy IP 19163474 IP 2017-03
Bankructwa 3680 Firmy 2017-12
Produkcja Cementu 6.38 Miliony - w tonach 2018-08
Index Konkurencyjności 65.62 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 43 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.5 2018-09
Zyski Korporacji 7579 Rub Mld 2018-07
Indeks Percepcji Korupcji 29 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 135 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 35 2017-12
Produkcja w Górnictwie 6.9 % 2018-09
Produkcja Stali 6170 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -14 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.1 % 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.3 % 2018-09
Wydatki Konsumpcyjne 11505 Rub Mld 2018-06
Kredyt Konsumencki 13466674 Rub - Milion 2018-07
Kredyt dla Sectora Prywatnego 39286346 Rub - Milion 2018-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.8 % 2018-08
Rozporządzalny Dochód Osobisty -0.9 % 2018-08
Cena Benzyny 0.69 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.5 % of GDP 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1 % 2017-12
Produkcja Budowlana -0.8 % 2018-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 87.3 % 2016-12
Rozpoczęte Budowy Domów 5.2 Milion - Sq - Meter 2018-08
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 30 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 30.73 mm 2015-12
Temperatura -20.43 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rosja - Wskaźniki ekonomiczne.