Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 64.74 2019-04
Indeks Giełdowy 2559 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.29 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2018-12
Stopa Bezrobocia 4.7 2019-03
Inflacja 5.3 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-03
Stopa Procentowa 7.75 2019-03
Bilans Handlowy 15671 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 32800 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2017-12
Dług Publiczny do PKB 13.5 2017-12
Budżet Państwa do PKB 2.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle -2 2019-04
Przemysłowy PMI 52.8 2019-03
PMI dla Usług 54.4 2019-03
Optymizm Konsumentów -16 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.7 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2018-12
PKB 1578 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 24554 2018-12
Środki Trwałe Brutto 7594 2018-12
Pkb Per Capita 11441 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 24766 2017-12
Rolnictwo w PKB 890 2018-12
Budownictwo w PKB 2044 2018-12
Przemysł w PKB 2928 2018-12
Górnictwo w PKB 2084 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 1643 2018-12
Transport w PKB 1461 2018-12
Media w PKB 630 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.7 2019-03
Pracujący 71.5 2019-02
Bezrobotni Zarejestrowani 3.5 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 59.1 2019-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.1 2019-02
Wydajność 1.5 2017-12
Oferty Pracy 1485830 2019-01
Przeciętne Wynagrodzenia 45000 2019-03
Płaca Minimalna 11163 2018-05
Wzrost Wynagrodzeń 0 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 47231 2018-12
Populacja 147 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.5 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 23700 2018-12
Koszty Utrzymania 14500 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 48300 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 19900 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.3 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 585 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2019-03
Inflacja Bazowa 4.6 2019-03
Deflator Pkb 120 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 682 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.9 2019-03
Inflacja Żywności 6.7 2019-02
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.75 2019-03
Stopa Międzybankowa 8.39 2019-03
Podaż Pieniądza M0 9030 2019-02
Podaż Pieniądza M1 20944 2019-02
Podaż Pieniądza M2 46213 2019-02
Bilans Banku Centralnego 2977 2019-04
Rezerwy Walutowe 487803 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 27847666 2019-01
Stopa Depozytowa 6.24 2019-02
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8 2019-02
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 15671 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 32800 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2017-12
Eksport 34043 2019-02
Import 18372 2019-02
Dług Zagraniczny 468 2019-03
Rachunek kapitałowy 33093 2018-12
Rezerwy Złota 2119 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 11051 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1417 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 317 2018-12
Indeks Terroryzmu 5.23 2017-12
Bronie Sprzedaży 6148 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 13.5 2017-12
Budżet Państwa do PKB 2.7 2018-12
Bilans Budżetu 546 2019-03
Wydatki Rządowe 4067 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 5044556 2019-02
Dług Publiczny 12591 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 4478996 2019-02
Rating Kredytowy 43.26
Wydatki Wojskowe 55327 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 30 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -2 2019-04
Przemysłowy PMI 52.8 2019-03
PMI dla Usług 54.4 2019-03
Produkcja Przemysłowa 1.2 2019-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 10.3 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.3 2019-03
Stopa Utylizacji Surowców 63 2019-02
Zmiany Zapasów -586 2018-12
Produkcja Samochodów 134 2019-02
Rejestracje nowych samochodów 160180 2019-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 160180 2019-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.6 2019-03
Szybkość Internetu 11846 2017-03
Adresy IP 19163474 2017-03
Bankructwa 3013 2018-09
Produkcja Cementu 3.01 2019-02
Index Konkurencyjności 65.62 2018-12
Ranking Konkurencyjności 43 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.6 2019-03
Zyski Korporacji 1264 2019-01
Indeks Percepcji Korupcji 28 2018-12
Ranking Korupcji 138 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 31 2018-12
Produkcja w Górnictwie 4.3 2019-03
Produkcja Stali 5230 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -16 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.7 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.6 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 12812 2018-12
Kredyt Konsumencki 15220767 2019-01
Kredyt dla Sectora Prywatnego 43068433 2019-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.25 2019-02
Cena Benzyny 0.68 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.9 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 6.3 2018-12
Produkcja Budowlana 0.2 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 87.3 2016-12
Rozpoczęte Budowy Domów 5.6 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rosja - Wskaźniki ekonomiczne.