Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 71.25 2020-05
Indeks Giełdowy 2709 2020-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.49 2020-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2020-03
Stopa Bezrobocia 4.7 2020-03
Inflacja 3.1 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2020-04
Stopa Procentowa 5.5 2020-05
Bilans Handlowy 9313 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących 21700 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 14.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.8 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -7 2020-04
Przemysłowy PMI 31.3 2020-04
PMI dla Usług 12.2 2020-04
Optymizm Konsumentów -11 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 10.2 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2020-12
Przypadki koronawirusa 326448 2020-05
Śmierć koronawirusa 3249 2020-05
Odzyskany koronawirus 99825 2020-05

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 2020-03
PKB 1750 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 25155 2019-12
Środki Trwałe Brutto 7321 2019-12
Pkb Per Capita 11729 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 27147 2018-12
Rolnictwo w PKB 954 2019-12
Budownictwo w PKB 1914 2019-12
Przemysł w PKB 3079 2019-12
Górnictwo w PKB 2062 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 1613 2019-12
Transport w PKB 1440 2019-12
Media w PKB 641 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.7 2020-03
Pracujący 71.4 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 3.49 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 59.1 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62 2020-03
Wydajność 2.8 2018-12
Oferty Pracy 1651014 2019-11
Przeciętne Wynagrodzenia 47257 2020-02
Płaca Minimalna 12130 2020-01
Wzrost Wynagrodzeń 5.7 2020-02
Wynagrodzenia w Przemyśle 43243 2019-11
Populacja 147 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.5 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 23700 2018-12
Koszty Utrzymania 14500 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 48300 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 19900 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.1 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2020-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 605 2020-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2020-04
Inflacja Bazowa 2.9 2020-04
Deflator Pkb 119 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 606 2020-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -10.4 2020-04
Inflacja Żywności 2.2 2020-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.5 2020-05
Stopa Międzybankowa 6.72 2020-02
Podaż Pieniądza M0 10241 2020-03
Podaż Pieniądza M1 25136 2020-03
Podaż Pieniądza M2 52327 2020-03
Bilans Banku Centralnego 50797025 2020-03
Rezerwy Walutowe 566012 2020-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 29602154 2020-02
Stopa Depozytowa 4.32 2020-03
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 9313 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących 21700 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Eksport 29612 2020-03
Import 20299 2020-03
Dług Zagraniczny 450 2020-03
Rachunek kapitałowy 10370 2019-12
Rezerwy Złota 2242 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 10880 2020-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5885 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 584 2019-12
Indeks Terroryzmu 4.9 2018-12
Bronie Sprzedaży 6409 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 14.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.8 2019-12
Bilans Budżetu 123 2020-04
Wydatki Rządowe 4227 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 922333969 2020-03
Dług Publiczny 12565 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 5070596 2020-02
Rating Kredytowy 55 2020-05
Wydatki Wojskowe 64193 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -7 2020-04
Przemysłowy PMI 31.3 2020-04
PMI dla Usług 12.2 2020-04
Produkcja Przemysłowa -6.6 2020-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -9.2 2020-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -10 2020-04
Stopa Utylizacji Surowców 59 2020-04
Zmiany Zapasów -615 2019-12
Produkcja Samochodów 111 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 38922 2020-04
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 38922 2020-04
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.9 2020-03
Szybkość Internetu 11846 2017-03
Adresy IP 19163474 2017-03
Bankructwa 2538 2020-03
Produkcja Cementu 4.26 2020-03
Index Konkurencyjności 66.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 43 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 13.9 2020-04
Zyski Korporacji 1847 2020-02
Indeks Percepcji Korupcji 28 2019-12
Ranking Korupcji 137 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 28 2019-12
Produkcja w Górnictwie -3.2 2020-04
Produkcja Stali 4700 2020-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -11 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 10.2 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.6 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 13378 2019-12
Kredyt Konsumencki 17914782 2020-02
Kredyt dla Sectora Prywatnego 47516936 2020-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.75 2020-03
Cena Benzyny 0.61 2020-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 19.2 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 8 2019-12
Produkcja Budowlana 2.3 2020-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 5.3 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 326448 2020-05
Śmierć koronawirusa 3249 2020-05
Odzyskany koronawirus 99825 2020-05
Łóżka OIOM 641 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rosja - Wskaźniki ekonomiczne.