Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 66.31 2019-02
Indeks Giełdowy 2490 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.28 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2018-09
Stopa Bezrobocia 4.8 2018-12
Inflacja 5 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2019-01
Stopa Procentowa 7.75 2019-02
Bilans Handlowy 18856 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 38800 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2017-12
Dług Publiczny do PKB 13.5 2017-12
Budżet Państwa do PKB 2.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle -2 2019-01
Przemysłowy PMI 50.9 2019-02
PMI dla Usług 54.9 2019-01
Optymizm Konsumentów -17 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 2018-11
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2018-09
PKB 1578 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 23114 2018-09
Środki Trwałe Brutto 4582 2018-09
Pkb Per Capita 11441 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 24766 2017-12
Rolnictwo w PKB 1454 2018-09
Budownictwo w PKB 1383 2018-09
Przemysł w PKB 2702 2018-09
Górnictwo w PKB 1893 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 1594 2018-09
Transport w PKB 1489 2018-09
Media w PKB 461 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.8 2018-12
Pracujący 72.6 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 3.7 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 59.9 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.9 2018-12
Wydajność 1.5 2017-12
Oferty Pracy 1485830 2019-01
Przeciętne Wynagrodzenia 55150 2018-12
Płaca Minimalna 11163 2018-05
Wzrost Wynagrodzeń 2.5 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 40462 2018-10
Populacja 147 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 23700 2018-12
Koszty Utrzymania 14500 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 48300 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 19900 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 580 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2019-01
Inflacja Bazowa 4.1 2019-01
Deflator Pkb 117 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 699 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.7 2018-12
Inflacja Żywności 5.3 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.75 2019-02
Stopa Międzybankowa 8.72 2018-12
Podaż Pieniądza M0 9339 2018-12
Podaż Pieniądza M1 21624 2018-12
Podaż Pieniądza M2 47108 2018-12
Bilans Banku Centralnego 2637 2019-02
Rezerwy Walutowe 475945 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 27491225 2018-12
Stopa Depozytowa 5.64 2018-12
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8 2019-02
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 18856 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 38800 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2017-12
Eksport 41357 2018-12
Import 22501 2018-12
Dług Zagraniczny 454 2018-12
Rachunek kapitałowy 29325 2018-09
Rezerwy Złota 2113 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 11014 2018-10
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -4245 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 309 2018-09
Indeks Terroryzmu 5.23 2017-12
Bronie Sprzedaży 6148 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 13.5 2017-12
Budżet Państwa do PKB 2.7 2018-12
Bilans Budżetu 283 2019-01
Wydatki Rządowe 3930 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 33081510 2018-11
Dług Publiczny 12132 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 28456044 2018-11
Rating Kredytowy 43.26
Wydatki Wojskowe 55327 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 30 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -2 2019-01
Przemysłowy PMI 50.9 2019-02
PMI dla Usług 54.9 2019-01
Produkcja Przemysłowa 1.1 2019-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -21.5 2019-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1 2019-01
Stopa Utylizacji Surowców 65 2018-11
Zmiany Zapasów 1787 2018-09
Produkcja Samochodów 125 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 103064 2019-01
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 103064 2019-01
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.9 2018-12
Szybkość Internetu 11846 2017-03
Adresy IP 19163474 2017-03
Bankructwa 3013 2018-09
Produkcja Cementu 2.99 2018-12
Index Konkurencyjności 65.62 2018-12
Ranking Konkurencyjności 43 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.6 2019-01
Zyski Korporacji 12842 2018-11
Indeks Percepcji Korupcji 28 2018-12
Ranking Korupcji 138 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 31 2018-12
Produkcja w Górnictwie 4.8 2019-01
Produkcja Stali 5870 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -17 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 2018-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.3 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 12243 2018-09
Kredyt Konsumencki 14790659 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 42281884 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.24 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 0.1 2018-12
Cena Benzyny 0.68 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.5 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1 2017-12
Produkcja Budowlana 2.6 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 87.3 2016-12
Rozpoczęte Budowy Domów 17.1 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rosja - Wskaźniki ekonomiczne.