Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 63.97 2019-10
Indeks Giełdowy 2747 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.67 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.9 2019-06
Stopa Bezrobocia 4.3 2019-08
Inflacja 4 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-09
Stopa Procentowa 7 2019-09
Bilans Handlowy 12006 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 12900 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 13.5 2017-12
Budżet Państwa do PKB 2.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -2 2019-09
Przemysłowy PMI 46.3 2019-09
PMI dla Usług 53.6 2019-09
Optymizm Konsumentów -13 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.4 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.9 2019-06
PKB 1658 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 21836 2019-06
Środki Trwałe Brutto 4604 2019-06
Pkb Per Capita 11729 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 24791 2017-12
Rolnictwo w PKB 600 2019-06
Budownictwo w PKB 1102 2019-06
Przemysł w PKB 2680 2019-06
Górnictwo w PKB 2028 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 1633 2019-06
Transport w PKB 1473 2019-06
Media w PKB 503 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.3 2019-08
Pracujący 72.5 2019-08
Bezrobotni Zarejestrowani 3.3 2019-08
Wskaźnik Zatrudnienia 59.9 2019-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.9 2019-06
Wydajność 1.5 2017-12
Oferty Pracy 1755036 2019-08
Przeciętne Wynagrodzenia 45100 2019-08
Płaca Minimalna 11163 2018-05
Wzrost Wynagrodzeń 3 2019-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 45105 2019-07
Populacja 147 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.5 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 23700 2018-12
Koszty Utrzymania 14500 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 48300 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 19900 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 588 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2019-09
Inflacja Bazowa 4 2019-09
Deflator Pkb 120 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 671 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.3 2019-08
Inflacja Żywności 5.6 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7 2019-09
Stopa Międzybankowa 7.34 2019-08
Podaż Pieniądza M0 9368 2019-08
Podaż Pieniądza M1 21954 2019-08
Podaż Pieniądza M2 47585 2019-08
Bilans Banku Centralnego 2498 2019-10
Rezerwy Walutowe 530923 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 29129105 2019-08
Stopa Depozytowa 5.27 2019-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 12006 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 12900 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Eksport 33837 2019-08
Import 21831 2019-08
Dług Zagraniczny 472 2019-09
Rachunek kapitałowy 13834 2019-06
Rezerwy Złota 2219 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 10756 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10206 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 474 2019-06
Indeks Terroryzmu 5.23 2017-12
Bronie Sprzedaży 6409 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 13.5 2017-12
Budżet Państwa do PKB 2.7 2018-12
Bilans Budżetu 2561 2019-08
Wydatki Rządowe 4044 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 25657817 2019-08
Dług Publiczny 13538 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 21675530 2019-08
Rating Kredytowy 43.26
Wydatki Wojskowe 64193 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -2 2019-09
Przemysłowy PMI 46.3 2019-09
PMI dla Usług 53.6 2019-09
Produkcja Przemysłowa 3 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.7 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.2 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 64 2019-09
Zmiany Zapasów 846 2019-06
Produkcja Samochodów 110 2019-07
Rejestracje nowych samochodów 157129 2019-09
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 157129 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.6 2019-08
Szybkość Internetu 11846 2017-03
Adresy IP 19163474 2017-03
Bankructwa 3088 2019-06
Produkcja Cementu 6.59 2019-07
Index Konkurencyjności 66.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 43 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.4 2019-09
Zyski Korporacji 9111 2019-07
Indeks Percepcji Korupcji 28 2018-12
Ranking Korupcji 138 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 31 2018-12
Produkcja w Górnictwie 3.1 2019-08
Produkcja Stali 5900 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -13 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.4 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.8 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 11904 2019-06
Kredyt Konsumencki 16734573 2019-08
Kredyt dla Sectora Prywatnego 45863678 2019-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.7 2019-07
Cena Benzyny 0.71 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 17.5 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 6.3 2018-12
Produkcja Budowlana 0.3 2019-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 87.3 2016-12
Rozpoczęte Budowy Domów 5.8 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rosja - Wskaźniki ekonomiczne.