Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 76.58 2020-10
Indeks Giełdowy 2803 2020-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.97 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8 2020-06
Stopa Bezrobocia 6.3 2020-09
Inflacja 3.7 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-09
Stopa Procentowa 4.25 2020-09
Bilans Handlowy 3718 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 2500 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.9 2019-12
Dług Publiczny do PKB 12.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.8 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -5 2020-09
Przemysłowy PMI 48.9 2020-09
PMI dla Usług 53.7 2020-09
Optymizm Konsumentów -22 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.2 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2020-12
Przypadki koronawirusa 1463306 2020-10
Śmierć koronawirusa 25242 2020-10
Odzyskany koronawirus 1107988 2020-10

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8 2020-06
PKB 1700 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 20076 2020-06
Środki Trwałe Brutto 3896 2020-06
Pkb Per Capita 12012 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 27044 2019-12
Rolnictwo w PKB 602 2020-06
Budownictwo w PKB 1046 2020-06
Przemysł w PKB 2454 2020-06
Górnictwo w PKB 1700 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 1666 2020-06
Transport w PKB 1182 2020-06
Media w PKB 479 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.3 2020-09
Pracujący 70.5 2020-08
Bezrobotni Zarejestrowani 4.78 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 58.3 2020-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.7 2020-05
Wydajność 2.8 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 47649 2020-08
Płaca Minimalna 12130 2020-01
Wzrost Wynagrodzeń 0.1 2020-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 45925 2020-06
Populacja 147 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.5 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.7 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 609 2020-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2020-09
Inflacja Bazowa 3.27 2020-09
Deflator Pkb 116 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 663 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0 2020-09
Inflacja Żywności 4.9 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2020-09
Stopa Międzybankowa 4.27 2020-10
Podaż Pieniądza M0 11951 2020-08
Podaż Pieniądza M1 29027 2020-08
Podaż Pieniądza M2 55294 2020-08
Bilans Banku Centralnego 49994110 2020-08
Rezerwy Walutowe 583426 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 32003133 2020-07
Stopa Depozytowa 3.24 2020-08
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3718 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 2500 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.9 2019-12
Eksport 23263 2020-08
Import 19545 2020-08
Dług Zagraniczny 461 2020-09
Rachunek kapitałowy 676 2020-06
Rezerwy Złota 2300 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 8925 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1611 2020-03
Eksport ropy naftowej 25577 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 535 2020-03
Indeks Terroryzmu 4.9 2018-12
Bronie Sprzedaży 4718 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 12.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.8 2019-12
Bilans Budżetu -1778 2020-09
Wydatki Rządowe 4252 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 23670775 2020-08
Dług Publiczny 13054 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 25237421 2020-08
Rating Kredytowy 55 2020-10
Wydatki Wojskowe 64193 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -5 2020-09
Przemysłowy PMI 48.9 2020-09
PMI dla Usług 53.7 2020-09
Produkcja Przemysłowa -5 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.1 2020-08
Stopa Utylizacji Surowców 62 2020-09
Zmiany Zapasów 1113 2020-06
Produkcja Samochodów 82.4 2020-08
Rejestracje nowych samochodów 154409 2020-09
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 154409 2020-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -3.3 2020-09
Szybkość Internetu 11846 2017-03
Adresy IP 19163474 2017-03
Bankructwa 2538 2020-03
Produkcja Cementu 6.2 2020-08
Index Konkurencyjności 66.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 43 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.7 2020-09
Zyski Korporacji 5370 2020-07
Indeks Percepcji Korupcji 28 2019-12
Ranking Korupcji 137 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 28 2019-12
Produkcja w Górnictwie -11.8 2020-08
Produkcja Stali 5550 2020-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -22 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.2 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 9411 2020-06
Kredyt Konsumencki 18584205 2020-07
Kredyt dla Sectora Prywatnego 50587338 2020-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.15 2020-08
Cena Benzyny 0.59 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 20.1 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 8 2019-12
Produkcja Budowlana -0.6 2020-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 6 2020-08

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1463306 2020-10
Śmierć koronawirusa 25242 2020-10
Odzyskany koronawirus 1107988 2020-10
Łóżka OIOM 641 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rosja - Wskaźniki ekonomiczne.