Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2018-06
Stopa Bezrobocia 4.7 2018-10
Inflacja 3.8 2018-11
Stopa Procentowa 7.5 2018-11
Bilans Handlowy 18485 2018-09
Dług Publiczny do PKB 12.6 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 66.42 2018-12
Indeks Giełdowy 2394 Punkty 2018-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.67 % 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 % 2018-09
PKB 1578 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 21679 Rub Mld 2018-06
Środki Trwałe Brutto 4257 Rub Mld 2018-06
Pkb Per Capita 11441 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 24766 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 672 Rub Mld 2018-06
Budownictwo w PKB 1119 Rub Mld 2018-06
Przemysł w PKB 2606 Rub Mld 2018-06
Górnictwo w PKB 1954 Rub Mld 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 1627 Rub Mld 2018-06
Transport w PKB 1444 Rub Mld 2018-06
Media w PKB 498 Rub Mld 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.7 % 2018-10
Pracujący 72.5 Milion 2018-10
Bezrobotni Zarejestrowani 3.61 Milion 2018-10
Wskaźnik Zatrudnienia 59.8 % 2018-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.8 % 2018-10
Wydajność 1.5 % 2017-12
Oferty Pracy 1738477 Osoby 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 42000 Rub / Miesiąc 2018-10
Płaca Minimalna 11163 Rub / Miesiąc 2018-05
Wzrost Wynagrodzeń 4.4 % 2018-10
Wynagrodzenia w Przemyśle 40226 Rub / Miesiąc 2018-08
Populacja 147 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 23700 Rub / Miesiąc 2018-12
Koszty Utrzymania 14500 Rub / Miesiąc 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 48300 Rub / Miesiąc 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 19900 Rub / Miesiąc 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.8 % 2018-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 % 2018-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 570 Punkty Indeksowe 2018-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 Punkty Indeksowe 2018-11
Inflacja Bazowa 3.4 % 2018-11
Deflator Pkb 115 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 717 Punkty Indeksowe 2018-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 16.9 % 2018-10
Inflacja Żywności 3 % 2018-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.5 % 2018-11
Stopa Międzybankowa 8.1 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 9048 Rub Mld 2018-10
Podaż Pieniądza M1 20485 Rub Mld 2018-10
Podaż Pieniądza M2 44219 Rub Mld 2018-10
Bilans Banku Centralnego 2516 Rub Mld 2018-12
Rezerwy Walutowe 462104 W Mln Usd 2018-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 26470737 Rub - Milion 2018-09
Stopa Depozytowa 5.21 % 2018-09
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8 % 2018-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 18485 W Mln Usd 2018-09
Eksport 38439 W Mln Usd 2018-09
Import 19954 W Mln Usd 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących 26400 W Mln Usd 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 % 2017-12
Dług Zagraniczny 467 W Mld Usd 2018-09
Rachunek kapitałowy 20972 W Mln Usd 2018-06
Rezerwy Złota 1998 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 10811 BBL/D/1K 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2583 W Mln Usd 2018-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 408 W Mln Usd 2018-06
Indeks Terroryzmu 5.33 2016-12
Bronie Sprzedaży 6148 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 12.6 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.5 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 3022 Rub Mld 2018-10
Wydatki Rządowe 3973 Rub Mld 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 3003669601 Rub - Milion 2018-10
Dług Publiczny 12097 Rub Mld 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 25670629 Rub - Milion 2018-10
Rating Kredytowy 43.26
Wydatki Wojskowe 55327 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -6 Punkty Indeksowe 2018-11
Przemysłowy PMI 52.6 2018-11
PMI dla Usług 55.6 Punkty Indeksowe 2018-11
Produkcja Przemysłowa 3.7 % 2018-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.8 % 2018-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.7 % 2018-10
Stopa Utylizacji Surowców 64 % 2018-10
Zmiany Zapasów 935 Rub Mld 2018-06
Produkcja Samochodów 122 Tysięcy Sztuk 2018-08
Rejestracje nowych samochodów 167494 2018-11
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 167494 2018-11
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.5 % 2018-10
Szybkość Internetu 11846 KBps 2017-03
Adresy IP 19163474 IP 2017-03
Bankructwa 3431 Firmy 2018-06
Produkcja Cementu 6.38 Miliony - w tonach 2018-08
Index Konkurencyjności 65.62 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 43 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55 2018-11
Zyski Korporacji 10152 Rub Mld 2018-09
Indeks Percepcji Korupcji 29 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 135 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 31 2018-12
Produkcja w Górnictwie 7.4 % 2018-10
Produkcja Stali 6020 Tysięcy Ton 2018-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -14 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 % 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.9 % 2018-10
Wydatki Konsumpcyjne 11505 Rub Mld 2018-06
Kredyt Konsumencki 14078096 Rub - Milion 2018-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 40548833 Rub - Milion 2018-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.09 % 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1.4 % 2018-10
Cena Benzyny 0.68 Usd / Litr 2018-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 16.5 % of GDP 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1 % 2017-12
Produkcja Budowlana 0.1 % 2018-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 87.3 % 2016-12
Rozpoczęte Budowy Domów 5.9 Milion - Sq - Meter 2018-10
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 30 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 30.73 mm 2015-12
Temperatura -20.43 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rosja - Wskaźniki ekonomiczne.