Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 78.8 2020-03
Indeks Giełdowy 2401 2020-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.07 2020-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-09
Stopa Bezrobocia 4.6 2020-02
Inflacja 2.3 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-02
Stopa Procentowa 6 2020-03
Bilans Handlowy 12484 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 16300 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 14.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.8 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -2 2020-03
Przemysłowy PMI 48.2 2020-02
PMI dla Usług 52 2020-02
Optymizm Konsumentów -13 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -24.5 2020-01
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2020-12
Przypadki koronawirusa 840 2020-03
Śmierć koronawirusa 3 2020-03
Odzyskany koronawirus 38 2020-03

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-09
PKB 1750 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 23496 2019-09
Środki Trwałe Brutto 4996 2019-09
Pkb Per Capita 11729 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 27147 2018-12
Rolnictwo w PKB 1420 2019-09
Budownictwo w PKB 1275 2019-09
Przemysł w PKB 2795 2019-09
Górnictwo w PKB 1982 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 1654 2019-09
Transport w PKB 1505 2019-09
Media w PKB 465 2019-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.6 2020-02
Pracujący 71.1 2020-02
Bezrobotni Zarejestrowani 3.43 2020-02
Wskaźnik Zatrudnienia 58.9 2020-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.7 2019-12
Wydajność 2.3 2018-12
Oferty Pracy 1651014 2019-11
Przeciętne Wynagrodzenia 46674 2020-01
Płaca Minimalna 12130 2020-01
Wzrost Wynagrodzeń 6.5 2020-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 43243 2019-11
Populacja 147 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 55.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.5 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 23700 2018-12
Koszty Utrzymania 14500 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 48300 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 19900 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.3 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 596 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2020-02
Inflacja Bazowa 2.4 2020-02
Deflator Pkb 119 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 662 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.2 2020-02
Inflacja Żywności 1.8 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6 2020-03
Stopa Międzybankowa 6.35 2019-12
Podaż Pieniądza M0 9671 2020-02
Podaż Pieniądza M1 24024 2020-02
Podaż Pieniądza M2 51314 2020-02
Bilans Banku Centralnego 2179 2020-03
Rezerwy Walutowe 570381 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 29492307 2020-01
Stopa Depozytowa 4.56 2020-01
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8 2019-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 12484 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 16300 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2018-12
Eksport 29525 2020-01
Import 17041 2020-01
Dług Zagraniczny 482 2019-12
Rachunek kapitałowy 10370 2019-12
Rezerwy Złota 2242 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 10871 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 8977 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 507 2019-09
Indeks Terroryzmu 4.9 2018-12
Bronie Sprzedaży 6409 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 14.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.8 2019-12
Bilans Budżetu -272 2020-02
Wydatki Rządowe 4046 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 2590166 2020-01
Dług Publiczny 14052 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 2222352 2020-01
Rating Kredytowy 55 2020-03
Wydatki Wojskowe 64193 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -2 2020-03
Przemysłowy PMI 48.2 2020-02
PMI dla Usług 52 2020-02
Produkcja Przemysłowa 3.3 2020-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.6 2020-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5 2020-02
Stopa Utylizacji Surowców 62 2020-02
Zmiany Zapasów 1441 2019-09
Produkcja Samochodów 94.1 2020-01
Rejestracje nowych samochodów 119073 2020-02
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 119073 2020-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.9 2020-02
Szybkość Internetu 11846 2017-03
Adresy IP 19163474 2017-03
Bankructwa 2971 2019-09
Produkcja Cementu 2.47 2020-01
Index Konkurencyjności 66.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 43 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.9 2020-02
Zyski Korporacji 1239 2020-01
Indeks Percepcji Korupcji 28 2019-12
Ranking Korupcji 137 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 28 2019-12
Produkcja w Górnictwie 2.3 2020-02
Produkcja Stali 5615 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -13 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -24.5 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.7 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 12756 2019-09
Kredyt Konsumencki 17704535 2020-01
Kredyt dla Sectora Prywatnego 47196842 2020-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.42 2020-01
Cena Benzyny 0.58 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 18.8 2019-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 6.3 2018-12
Produkcja Budowlana 2.3 2020-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 4.6 2020-02

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 840 2020-03
Śmierć koronawirusa 3 2020-03
Odzyskany koronawirus 38 2020-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rosja - Wskaźniki ekonomiczne.