Ostatni Poprzedni
Waluta 73.36 73.36
Indeks Giełdowy 3774 3873 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 3.5 1 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.3 10.5 Procent
Stopa Bezrobocia 4.3 4.3 Procent
Inflacja 8.4 8.1 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.96 1.1 Procent
Stopa Procentowa 7.5 6.75 Procent
Bilans Handlowy 20001 17113 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących 40800 18168 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.4 4 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 17.8 14.6 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -3.8 1.8 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle -2 -1.3 Punkty
Przemysłowy PMI 51.7 51.6 Punkty
PMI dla Usług 47.1 48.8 Punkty
Optymizm Konsumentów -19 -18 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 -1.5 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 20 20 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 13 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 3.5 1 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.3 10.5 Procent
PKB 1484 1687 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 22276 20515 Rub Mld
Środki Trwałe Brutto 4624 3193 Rub Mld
Pkb Per Capita 11787 12123 USD
Pkb Per Capita Ppp 26456 27211 USD
Miesięczny PKB (roczny) 4.9 3.7 Procent
Rolnictwo w PKB 631 440 Rub Mld
Budownictwo w PKB 1112 712 Rub Mld
Przemysł w PKB 2788 2478 Rub Mld
Górnictwo w PKB 1861 1798 Rub Mld
Administracja Publiczna w PKB 1639 1642 Rub Mld
Transport w PKB 1413 1309 Rub Mld
Media w PKB 507 680 Rub Mld
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 4.3 4.3 Procent
Pracujący 72.3 72.3 Milion
Bezrobotni Zarejestrowani 3.3 3.3 Milion
Wskaźnik Zatrudnienia 59.8 59.9 Procent
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.6 62.6 Procent
Wydajność 2.6 3.1 Procent
Przeciętne Wynagrodzenia 54687 52355 Rub / Miesiąc
Płaca Minimalna 12792 12130 Rub / Miesiąc
Wzrost Wynagrodzeń 2 1.5 Procent
Wynagrodzenia w Przemyśle 51466 46375 Rub / Miesiąc
Populacja 146 147 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 55.5 55
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.5 60
Ostatni Poprzedni
Inflacja 8.4 8.1 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.96 1.1 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 662 654 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 101 Punkty
Inflacja Bazowa 8.03 7.61 Procent
Deflator Pkb 139 130 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 248 247 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 27.5 26.3 Procent
Inflacja Żywności 10.89 9.21 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 0.4 -1 Procent
Oczekiwania inflacyjne 13.5 13.6 Procent
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 90.2 90.2 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 131619470 131619470 dawki
Przypadki koronawirusa 9895597 9864845 Osoby
Śmierć koronawirusa 284823 283644 Osoby
Odzyskany koronawirus 5000393 4969340 Osoby
Łóżka OIOM 641 661 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 7.5 6.75 Procent
Stopa Międzybankowa 7.79 7.79 Procent
Podaż Pieniądza M0 13021 13087 Rub Mld
Podaż Pieniądza M1 33802 33938 Rub Mld
Podaż Pieniądza M2 60814 60606 Rub Mld
Bilans Banku Centralnego 51806596 52232558 Rub - Milion
Rezerwy Walutowe 622501 624237 W Mln Usd
Kredyty dla Sektora prywatnego 37564540 37386584 Rub - Milion
Stopa Depozytowa 4.14 3.87 Procent
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 8 8 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy 20001 17113 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących 40800 18168 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.4 4 Procent Pkb
Eksport 45580 43156 W Mln Usd
Import 25579 26043 W Mln Usd
Dług Zagraniczny 489 471 W Mld Usd
Rachunek kapitałowy 17553 24892 W Mln Usd
Rezerwy Złota 2292 2295 Ton
Wydobycie Ropy Naftowej 10057 10015 BBL/D/1K
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5531 5464 W Mln Usd
Eksport ropy naftowej 29100 24500 W Mln Usd
Transfery Pieniężne od Emigrantów 740 628 W Mln Usd
Indeks Terroryzmu 4.54 4.9
Bronie Sprzedaży 3203 5226 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 17.8 14.6 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -3.8 1.8 Procent Pkb
Bilans Budżetu 1959 1444 Rub Mld
Wydatki Rządowe 4410 4344 Rub Mld
Dochody Budżetu Państwa 33914175 30025912 Rub - Milion
Dług Publiczny 16007 15947 Rub Mld
Wydatki Budżetu Państwa 31308872 27664019 Rub - Milion
Rating Kredytowy 55
Wydatki Wojskowe 66838 65201 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 20 20 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 13 13 Procent
Podatek od Towarów i Usług 20 20 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 30 30 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 30 30 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 0 0 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle -2 -1.3 Punkty
Przemysłowy PMI 51.7 51.6 Punkty
PMI dla Usług 47.1 48.8 Punkty
Produkcja Przemysłowa 7.1 6.9 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.8 3.6 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.5 5.1 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 60 60 Procent
Zmiany Zapasów 1383 470 Rub Mld
Produkcja Samochodów 136 146 Tysięcy Sztuk
Rejestracje nowych samochodów 125466 126204
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 125466 126204 Jednostki
Szybkość Internetu 11846 11607 KBps
Adresy IP 19163474 19200437 IP
Bankructwa 2462 2321 Firmy
Produkcja Cementu 4.92 3.89 Miliony - w tonach
Index Konkurencyjności 66.74 65.62 Punkty
Ranking Konkurencyjności 43 43
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.4 49.5 Punkty
Zyski Korporacji 19560 16925 Rub Mld
Indeks Percepcji Korupcji 30 28 Punkty
Ranking Korupcji 129 137
Łatwość Prowadzenia Biznesu 28 31
Produkcja w Górnictwie 10.9 9 Procent
Produkcja Stali 6100 5900 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -19 -18 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 -1.5 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.1 5.6 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 12275 11697 Rub Mld
Kredyt Konsumencki 23556144 23083866 Rub - Milion
Kredyt dla Sectora Prywatnego 61120684 60470450 Rub - Milion
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.97 7.96 Procent
Cena Benzyny 0.68 0.72 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 22.1 22 Procent Pkb
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 15.3 13.55 Procent
Produkcja Budowlana 0.1 6.2 Procent
Odsetek Mieszkań Własnościowych 89 88.6 Procent
Rozpoczęte Budowy Domów 9.8 10.3 Miliony - Kwadrat - Metr


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Rosja - Wskaźniki ekonomiczne.