Cena Dzień Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21
10Y 1.01 0.03 -0.03% 1.07 1.10 1.14 1.17
10Y 0.27 0.00 0.00% 0.29 0.31 0.34 0.36
Japonia 0.05 0.02 0.02% 0.04 0.04 0.05 0.05
Niemcy -0.53 0.03 0.03% 0.06 0.12 0.19 0.26
Brazylia 7.86 0.20 -0.20% 8.16 8.27 8.38 8.49
Francja -0.30 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.10 0.14
Meksyk 5.24 0.03 -0.05% 5.33 5.38 5.44 5.50
Holandia -0.47 0.06 0.06% 0.05 0.11 0.17 0.24
Szwajcaria -0.47 0.04 0.04% 0.05 0.11 0.17 0.23
Indie 5.96 0.00 0.00% 6.00 6.06 6.12 6.17
Włochy 0.62 0.00 0.00% 0.65 0.68 0.72 0.76
Hiszpania 0.08 0.01 0.01% 0.08 0.09 0.10 0.11
Portugalia 0.03 0.00 0.00% 0.03 0.03 0.04 0.04
Kanada 0.79 0.02 -0.02% 0.85 0.89 0.93 0.96
Grecja 0.68 0.00 0.00% 0.70 0.73 0.77 0.80
Nowa Zelandia 1.11 0.05 0.05% 1.13 1.17 1.21 1.25
Australia 1.04 0.04 -0.04% 1.10 1.15 1.20 1.25

Stany Zjednoczone Cena Dzień Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21
10Y 1.01 0.03 -0.03% 1.07 1.10 1.14 1.17
1M 0.04 0.01 -0.01% 0.06 0.06 0.06 0.07
3M 0.07 0.01 -0.01% 0.09 0.09 0.09 0.09
6M 0.08 0.00 0.00% 0.09 0.09 0.09 0.09
52W 0.09 0.00 0.00% 0.10 0.10 0.10 0.10
2Y 0.12 0.00 -0.01% 0.13 0.13 0.14 0.14
3Y 0.18 0.01 -0.01% 0.19 0.19 0.20 0.21
5Y 0.41 0.00 0.00% 0.44 0.45 0.47 0.49
7Y 0.71 0.02 -0.02% 0.75 0.77 0.80 0.83
20Y 1.74 0.02 -0.02% 1.80 1.85 1.89 1.94
30Y 1.77 0.03 -0.03% 1.84 1.88 1.93 1.97

Europa Cena Dzień Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21
10Y 0.27 0.00 0.00% 0.29 0.31 0.34 0.36
1M 0.04 0.01 0.07% 0.04 0.04 0.04 0.04
3M 0.00 0.02 -0.02% 0.01 0.01 0.02 0.02
6M 0.02 0.01 0.00% 0.01 0.01 0.01 0.01
52W 0.05 0.17 0.17% 0.05 0.05 0.06 0.06
3Y -0.10 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.05
5Y -0.06 0.01 0.01% 0.01 0.01 0.02 0.02
7Y 0.07 0.01 0.01% 0.07 0.08 0.09 0.10
20Y 0.77 0.01 -0.01% 0.81 0.85 0.89 0.93
30Y 0.83 0.01 -0.01% 0.87 0.91 0.95 0.99
Niemcy -0.53 0.03 0.03% 0.06 0.12 0.19 0.26
Germany 3M -0.63 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.10 0.14
Germany 6M -0.62 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.13
Germany 52W -0.65 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
Niemcy 2Y -0.72 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.09
Germany 3Y -0.77 0.00 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.11
Germany 5Y -0.73 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.12 0.17
Germany 7Y -0.69 0.00 0.00% 0.06 0.13 0.20 0.28
Germany 30Y -0.11 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.04 0.05
Dania -0.42 0.01 -0.01% 0.04 0.09 0.14 0.20
Bułgaria 0.28 0.12 0.00% 0.30 0.31 0.33 0.35
Lotwa 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
Austria -0.39 0.01 0.01% 0.04 0.09 0.14 0.19
Belgia -0.35 0.01 0.01% 0.04 0.07 0.12 0.16
Italy 1M -0.49 0.02 -0.02% 0.05 0.10 0.16 0.22
Italy 52W -0.38 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.13 0.18
Włochy 2Y -0.34 0.03 -0.03% 0.03 0.06 0.10 0.14
Italy 3M -0.53 0.04 -0.04% 0.05 0.10 0.16 0.22
Italy 3Y -0.29 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.13
Italy 5Y 0.01 0.01 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Francja -0.30 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.10 0.14
France 1M -0.63 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.13 0.18
France 52W -0.61 0.04 -0.04% 0.02 0.04 0.07 0.09
Francja 2Y -0.67 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.09
France 3M -0.63 0.05 -0.05% 0.02 0.04 0.06 0.09
France 3Y -0.70 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.12
France 5Y -0.63 0.00 0.00% 0.06 0.13 0.21 0.29
France 6M -0.57 0.00 0.00% 0.02 0.03 0.05 0.07
France 7Y -0.53 0.01 0.01% 0.05 0.11 0.18 0.25
Greece 1M -0.13 0.01 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
Greece 3M -0.10 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.05
Greece 6M -0.14 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.05 0.06
Węgry 2.33 0.04 -0.01% 2.38 2.47 2.57 2.67
Irlandia -0.21 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.11
Holandia -0.47 0.06 0.06% 0.05 0.11 0.17 0.24
Finlandia -0.37 0.01 0.01% 0.04 0.08 0.12 0.17
Portugal 52W -0.49 0.04 -0.04% 0.02 0.04 0.07 0.09
Portugalia 2Y -0.64 0.01 0.03% 0.04 0.09 0.14 0.20
Portugal 3M -0.50 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.10 0.14
Portugal 3Y -0.60 0.00 0.04% 0.06 0.13 0.20 0.28
Portugal 5Y -0.43 0.01 0.01% 0.04 0.09 0.14 0.20
Portugal 6M -0.50 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.15
Portugal 7Y -0.23 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.08 0.11
Szwajcaria -0.47 0.04 0.04% 0.05 0.11 0.17 0.23
Chorwacja 0.64 0.00 0.00% 0.67 0.70 0.73 0.75
Islandia 3.44 0.00 0.00% 3.43 3.49 3.56 3.62
Litwa -0.01 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Rumunia 2.85 0.01 -0.01% 2.90 2.94 2.99 3.04
Russia 1M 4.23 0.00 0.00% 4.24 4.25 4.27 4.28
Russia 3M 4.22 0.00 0.00% 4.23 4.24 4.25 4.26
Russia 6M 4.28 0.00 0.00% 4.29 4.30 4.31 4.33
Słowacja -0.41 0.00 0.00% 0.04 0.09 0.14 0.19
Słowenia -0.11 0.02 0.02% 0.01 0.03 0.04 0.06
Turcja 12.75 0.00 0.00% 13.08 13.42 13.78 14.13
Szwecja 0.06 0.01 -0.01% 0.08 0.08 0.09 0.10
Norwegia 1.04 0.00 0.00% 1.07 1.10 1.14 1.18
Russia 20Y 6.70 0.02 0.02% 6.72 6.76 6.80 6.84
Russia 52W 4.61 0.04 0.04% 4.64 4.70 4.77 4.84
Rosja 2Y 4.60 0.02 0.02% 4.61 4.65 4.68 4.71
Polska 1.15 0.01 -0.01% 1.20 1.25 1.29 1.34
Rosja 6.30 0.04 0.04% 6.31 6.36 6.41 6.46
Russia 7Y 6.05 0.04 0.04% 6.06 6.10 6.15 6.20
Russia 5Y 5.68 0.04 0.04% 5.69 5.73 5.78 5.82
Russia 3Y 4.74 0.01 0.01% 4.76 4.79 4.82 4.85
Czechy 1.31 0.05 0.05% 1.33 1.37 1.42 1.47
Italy 30Y 1.54 0.02 0.02% 1.55 1.60 1.65 1.69
Włochy 0.62 0.00 0.00% 0.65 0.68 0.72 0.76
Italy 20Y 1.16 0.02 0.02% 1.17 1.21 1.25 1.30
Italy 7Y 0.35 0.00 0.00% 0.38 0.41 0.45 0.48
Greece 20Y 1.06 0.01 0.01% 1.08 1.10 1.13 1.15
France 20Y 0.14 0.00 0.00% 0.16 0.18 0.19 0.21
France 30Y 0.42 0.00 0.00% 0.45 0.48 0.52 0.55
Hiszpania 0.08 0.01 0.01% 0.08 0.09 0.10 0.11
Portugalia 0.03 0.00 0.00% 0.03 0.03 0.04 0.04
Portugal 20Y 0.42 0.02 0.01% 0.43 0.45 0.47 0.50
Portugal 30Y 0.74 0.02 0.01% 0.75 0.78 0.81 0.84
Grecja 0.68 0.00 0.00% 0.70 0.73 0.77 0.80
2Y -0.13 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Sweden Bond Yield 2Y -0.37 0.01 0.01% 0.02 0.03 0.05 0.07
Turkey Bond Yield 2Y 14.19 0.00 0.00% 14.62 15.09 15.57 16.07
Switzerland Bond Yield 2Y -0.76 0.02 -0.02% 0.04 0.07 0.11 0.16
Finland Bond Yield 2Y -0.70 0.03 -0.03% 0.03 0.06 0.10 0.13
Spain Bond Yield 2Y -0.52 0.00 0.00% 0.04 0.09 0.14 0.19
Netherlands Bond Yield 2Y -0.69 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
Belgium Bond Yield 2Y -0.65 0.00 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.11
Denmark Bond Yield 2Y -0.58 0.00 0.00% 0.04 0.09 0.13 0.18
Netherlands 3M -0.62 0.02 -0.02% 0.03 0.06 0.10 0.13
Netherlands 6M -0.63 0.00 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.11
Spain 3M -0.52 0.05 -0.05% 0.03 0.06 0.09 0.12
Spain 3Y -0.52 0.01 0.01% 0.05 0.11 0.17 0.24
Spain 5Y -0.43 0.01 0.01% 0.04 0.09 0.14 0.20
Spain 6M -0.46 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
Spain 52W -0.48 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.09

Ameryka Cena Dzień Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21
10Y 1.01 0.03 -0.03% 1.07 1.10 1.14 1.17
1M 0.04 0.01 -0.01% 0.06 0.06 0.06 0.07
3M 0.07 0.01 -0.01% 0.09 0.09 0.09 0.09
6M 0.08 0.00 0.00% 0.09 0.09 0.09 0.09
52W 0.09 0.00 0.00% 0.10 0.10 0.10 0.10
2Y 0.12 0.00 -0.01% 0.13 0.13 0.14 0.14
3Y 0.18 0.01 -0.01% 0.19 0.19 0.20 0.21
5Y 0.41 0.00 0.00% 0.44 0.45 0.47 0.49
7Y 0.71 0.02 -0.02% 0.75 0.77 0.80 0.83
20Y 1.74 0.02 -0.02% 1.80 1.85 1.89 1.94
30Y 1.77 0.03 -0.03% 1.84 1.88 1.93 1.97
Canada 20Y 1.11 0.02 -0.02% 1.16 1.20 1.23 1.27
Canada 30Y 1.44 0.01 -0.01% 1.50 1.55 1.59 1.64
Kanada 2Y 0.16 0.02 -0.02% 0.19 0.20 0.20 0.21
Canada 3Y 0.19 0.03 -0.03% 0.22 0.23 0.24 0.25
Canada 7Y 0.45 0.02 -0.02% 0.48 0.50 0.52 0.54
Brazil 5Y 6.38 0.02 -0.02% 6.49 6.60 6.70 6.80
Canada 5Y 0.42 0.01 -0.01% 0.44 0.46 0.48 0.50
Kanada 0.79 0.02 -0.02% 0.85 0.89 0.93 0.96
Canada 3M 0.06 0.01 -0.01% 0.07 0.07 0.07 0.07
Peru 15Y 0.00 0.00 0.00% 5.43 5.43 5.43 5.43
Wenezuela 10.43 0.00 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
Chile 2.84 0.02 0.01% 2.93 3.00 3.08 3.16
Brazylia 7.86 0.20 -0.20% 8.16 8.27 8.38 8.49
Brazil 52W 4.03 0.04 -0.04% 4.11 4.17 4.23 4.28
Brazylia 2Y 5.23 0.00 -0.07% 5.31 5.38 5.46 5.54
Brazil 3M 2.09 0.03 0.03% 2.09 2.11 2.14 2.17
Brazil 3Y 6.28 0.09 -0.03% 6.47 6.58 6.69 6.80
Brazil 6M 2.38 0.03 -0.03% 2.43 2.46 2.48 2.50
Meksyk 5.24 0.03 -0.05% 5.33 5.38 5.44 5.50
Canada 6M 0.11 0.01 0.01% 0.10 0.10 0.10 0.10
Canada 1M 0.06 0.01 -0.01% 0.07 0.07 0.07 0.07
Canada 52W 0.14 0.01 0.01% 0.13 0.13 0.14 0.14
Kolumbia 4.94 0.02 0.02% 5.00 5.08 5.16 5.24

Azja Cena Dzień Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21
Japonia 0.05 0.02 0.02% 0.04 0.04 0.05 0.05
Japan 1M -0.10 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 3M -0.09 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 6M -0.10 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 52W -0.13 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japonia 2Y -0.13 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 3Y -0.13 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 5Y -0.11 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 7Y -0.08 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 20Y 0.45 0.02 0.02% 0.49 0.54 0.59 0.65
Japan 30Y 0.66 0.01 0.01% 0.71 0.77 0.84 0.91
Indonesia 1M 3.28 0.00 0.00% 3.34 3.40 3.46 3.53
Indonesia 3M 3.35 0.00 0.00% 3.42 3.49 3.56 3.63
Indonesia 6M 3.58 0.00 0.00% 3.65 3.72 3.79 3.87
Korea Południowa 2Y 0.90 0.01 0.00% 0.92 0.94 0.96 0.98
Philippine 2.96 0.00 0.00% 3.00 3.05 3.10 3.14
Pakistan 9.92 0.00 0.00% 10.04 10.16 10.28 10.40
Katar 1.80 0.01 0.01% 1.84 1.89 1.93 1.97
Tajwan 0.30 0.00 0.00% 0.30 0.31 0.31 0.32
Wietnam 2.23 0.00 0.00% 2.26 2.28 2.31 2.34
South Korea 52W 0.67 0.01 0.01% 0.68 0.69 0.69 0.70
South Korea 20Y 1.89 0.01 -0.01% 1.94 1.99 2.04 2.09
South Korea 30Y 1.89 0.01 -0.01% 1.94 1.99 2.04 2.09
Korea Południowa 1.76 0.01 -0.01% 1.80 1.85 1.89 1.94
South Korea 3Y 0.99 0.02 -0.03% 1.01 1.03 1.05 1.08
South Korea 5Y 1.34 0.01 -0.01% 1.37 1.41 1.44 1.48
Tajlandia 1.21 0.01 -0.01% 1.23 1.26 1.29 1.32
Malezja 2.71 0.01 0.01% 2.73 2.76 2.79 2.81
Indonesia 52W 4.30 0.02 -0.02% 4.41 4.50 4.60 4.70
Indonesia 3Y 5.19 0.02 -0.02% 5.24 5.29 5.34 5.40
Indonesia 20Y 6.88 0.00 0.00% 6.93 6.99 7.04 7.09
Indonesia 30Y 7.08 0.01 0.01% 7.12 7.15 7.19 7.23
Singapur 1.00 0.00 0.00% 1.01 1.03 1.05 1.07
Indonesia 5Y 5.32 0.01 0.01% 5.37 5.42 5.47 5.52
Indonezja 6.30 0.01 0.01% 6.36 6.41 6.46 6.51
India 3M 3.33 0.04 -0.04% 3.38 3.41 3.44 3.47
India 6M 3.53 0.01 0.01% 3.58 3.61 3.64 3.67
Indie 5.96 0.00 0.00% 6.00 6.06 6.12 6.17
India 52W 3.97 0.00 -0.01% 4.02 4.07 4.13 4.18
Indie 2Y 4.21 0.00 0.00% 4.25 4.28 4.31 4.34
India 30Y 6.53 0.01 -0.01% 6.59 6.63 6.68 6.72
India 3Y 4.74 0.27 -0.27% 4.78 4.82 4.86 4.90
India 5Y 5.34 0.00 0.00% 5.39 5.44 5.49 5.54
India 7Y 5.87 0.01 0.01% 5.94 5.99 6.05 6.11
Chiny 3.18 0.01 -0.01% 3.19 3.22 3.25 3.27
China 52W 2.70 0.06 0.06% 2.73 2.77 2.81 2.85
Chiny 2Y 2.77 0.03 0.03% 2.79 2.82 2.85 2.89
China 30Y 3.76 0.00 0.00% 3.78 3.81 3.83 3.86
China 3Y 2.85 0.01 0.01% 2.87 2.90 2.93 2.96
China 5Y 2.99 0.00 0.00% 3.01 3.04 3.07 3.09
China 7Y 3.18 0.00 0.01% 3.20 3.23 3.25 3.28
China 20Y 3.72 0.02 0.02% 3.74 3.78 3.82 3.85
Hongkong 0.80 0.02 0.02% 0.81 0.84 0.87 0.90
Izrael 0.79 0.02 -0.02% 0.85 0.89 0.93 0.98

Australia Cena Dzień Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21
Australia 3Y 0.13 0.00 0.00% 0.13 0.14 0.14 0.15
Nowa Zelandia 1.11 0.05 0.05% 1.13 1.17 1.21 1.25
Australia 52W 0.05 0.01 0.01% 0.05 0.05 0.05 0.05
Australia 2Y 0.11 0.00 0.00% 0.12 0.12 0.13 0.13
Australia 1.04 0.04 -0.04% 1.10 1.15 1.20 1.25
Australia 20Y 1.86 0.05 -0.05% 1.94 2.00 2.06 2.12
Australia 5Y 0.40 0.02 -0.02% 0.42 0.44 0.46 0.48
Australia 7Y 0.64 0.03 -0.03% 0.68 0.72 0.75 0.78
Australia 30Y 2.11 0.05 -0.05% 2.18 2.25 2.31 2.37
New Zealand Bond Yield 2Y 0.22 0.02 0.02% 0.23 0.24 0.25 0.26

Afryka Cena Dzień Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21
South Africa 3M 4.00 0.85 -0.85% 5.33 5.85 6.42 7.05
South Africa 30Y 10.78 0.01 -0.01% 10.85 10.94 11.02 11.10
Republika Południowej Afryki 2Y 4.56 0.02 -0.02% 4.60 4.64 4.68 4.72
South Africa 5Y 6.70 0.01 0.01% 6.78 6.88 6.99 7.10
Republika Południowej Afryki 8.76 0.02 -0.02% 8.87 8.97 9.07 9.18
South Africa 20Y 10.81 0.02 0.02% 10.86 10.95 11.03 11.11
Kenia 11.85 0.30 -0.30% 12.06 12.27 12.48 12.70
Nigeria 8.55 0.21 -0.03% 8.45 8.57 8.68 8.80
Zambia 35.50 0.00 0.00% 36.55 37.63 38.73 39.88

Prognozy - Obligacje Rządowe 10-letnie - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.