Cena Dzień Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
10Y 0.66 0.08 -0.08% 0.70 0.72 0.74 0.76
10Y 0.35 0.01 -0.01% 0.39 0.42 0.45 0.48
Japonia 0.01 0.01 -0.01% 0.01 0.01 0.01 0.02
Niemcy -0.48 0.12 -0.12% 0.05 0.10 0.16 0.22
Holandia -0.28 0.13 -0.13% 0.03 0.06 0.09 0.13
Szwajcaria -0.32 0.06 -0.06% 0.03 0.07 0.11 0.15
Hiszpania 0.54 0.03 -0.03% 0.59 0.65 0.72 0.79
Włochy 1.33 0.09 0.09% 1.43 1.51 1.60 1.68
Francja -0.06 0.08 -0.08% 0.07 0.08 0.08 0.09
Grecja 1.59 0.04 -0.04% 1.66 1.73 1.80 1.88
Brazylia 7.86 0.02 -0.02% 8.69 8.80 8.92 9.04
Meksyk 7.15 0.23 -0.23% 7.31 7.38 7.46 7.54
Kanada 0.74 0.11 -0.11% 0.77 0.80 0.83 0.87
Portugalia 0.63 0.07 -0.07% 0.69 0.76 0.83 0.91
Nowa Zelandia 1.06 0.07 -0.07% 1.19 1.23 1.27 1.31
Australia 0.79 0.14 -0.14% 0.94 0.98 1.02 1.07
Indie 6.15 0.00 0.00% 6.20 6.26 6.32 6.37

Stany Zjednoczone Cena Dzień Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
10Y 0.66 0.08 -0.08% 0.70 0.72 0.74 0.76
1M 0.16 0.15 0.15% 0.01 0.01 0.01 0.01
3M 0.02 0.01 0.01% 0.00 0.00 0.00 0.00
6M 0.02 0.01 0.00% 0.02 0.02 0.02 0.02
52W 0.12 0.01 0.00% 0.12 0.13 0.13 0.13
2Y 0.26 0.00 0.00% 0.26 0.26 0.27 0.28
3Y 0.30 0.01 -0.01% 0.31 0.32 0.33 0.34
5Y 0.39 0.03 -0.03% 0.41 0.43 0.44 0.46
7Y 0.55 0.06 -0.06% 0.62 0.65 0.67 0.69
20Y 1.21 0.16 -0.16% 1.24 1.27 1.30 1.33
30Y 1.23 0.10 -0.10% 1.27 1.30 1.34 1.37

Europa Cena Dzień Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
10Y 0.35 0.01 -0.01% 0.39 0.42 0.45 0.48
1M 0.26 0.00 0.00% 0.28 0.29 0.30 0.32
3M 0.29 0.01 -0.01% 0.30 0.32 0.33 0.35
6M 0.28 0.00 0.00% 0.29 0.30 0.31 0.32
52W 0.12 0.02 -0.02% 0.13 0.14 0.15 0.16
3Y 0.15 0.00 0.00% 0.16 0.17 0.18 0.20
5Y 0.22 0.02 -0.01% 0.25 0.27 0.30 0.32
7Y 0.17 0.01 -0.01% 0.20 0.22 0.24 0.26
20Y 0.69 0.01 -0.01% 0.72 0.75 0.79 0.82
30Y 0.76 0.01 -0.01% 0.80 0.83 0.87 0.90
Niemcy -0.48 0.12 -0.12% 0.05 0.10 0.16 0.22
Germany 3M -0.67 0.02 -0.02% 0.03 0.07 0.10 0.14
Germany 6M -0.71 0.04 -0.04% 0.03 0.06 0.10 0.14
Germany 52W -0.67 0.07 -0.07% 0.02 0.04 0.06 0.09
Niemcy 2Y -0.70 0.06 -0.06% 0.02 0.04 0.06 0.08
Germany 3Y -0.71 0.07 -0.07% 0.02 0.04 0.06 0.08
Germany 5Y -0.65 0.10 -0.10% 0.03 0.05 0.08 0.11
Germany 7Y -0.63 0.11 -0.11% 0.04 0.08 0.13 0.18
Germany 30Y -0.04 0.14 -0.14% 0.02 0.02 0.03 0.03
Szwecja -0.07 0.07 -0.07% 0.01 0.01 0.02 0.03
Portugalia 0.63 0.07 -0.07% 0.69 0.76 0.83 0.91
Portugal 20Y 1.05 0.04 -0.04% 1.12 1.18 1.24 1.30
Portugal 3Y -0.05 0.04 -0.04% 0.10 0.11 0.12 0.13
Portugal 5Y 0.23 0.00 0.00% 0.24 0.26 0.29 0.31
Dania -0.18 0.08 -0.08% 0.01 0.01 0.02 0.02
Portugal 52W -0.10 0.01 -0.01% 0.00 0.01 0.01 0.02
Portugalia 2Y -0.14 0.04 -0.04% 0.00 0.00 0.00 0.00
Portugal 3M -0.15 0.02 -0.02% 0.01 0.02 0.04 0.05
Portugal 6M -0.11 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Szwajcaria -0.32 0.06 -0.06% 0.03 0.07 0.11 0.15
Lotwa 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
Litwa 0.40 0.00 0.00% 0.43 0.46 0.50 0.53
Russia 1M 5.87 0.03 0.03% 5.98 5.99 6.01 6.03
Russia 3M 5.94 0.02 0.02% 6.21 6.22 6.24 6.25
Russia 6M 6.38 0.02 -0.02% 6.64 6.66 6.67 6.69
Greece 1M 3.39 0.18 0.18% 3.73 4.10 4.51 4.96
Greece 3M 1.04 0.02 0.02% 1.14 1.26 1.38 1.52
Greece 6M 0.40 0.01 0.01% 0.44 0.48 0.53 0.59
Euro Area Government Bond 0.00 0.14 -0.14% 0.15 0.17 0.18 0.20
Chorwacja 1.20 0.00 0.00% 1.25 1.29 1.35 1.40
Bułgaria 0.33 0.00 0.00% 0.35 0.37 0.39 0.41
France 1M -0.55 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.12 0.16
France 52W -0.50 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
Francja 2Y -0.57 0.01 0.01% 0.02 0.03 0.05 0.06
France 3M -0.49 0.02 -0.02% 0.02 0.03 0.05 0.07
France 3Y -0.55 0.01 -0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
France 5Y -0.39 0.07 -0.07% 0.01 0.03 0.05 0.07
France 6M -0.50 0.01 -0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Holandia -0.28 0.13 -0.13% 0.03 0.06 0.09 0.13
Italy 1M -0.11 0.16 -0.16% 0.07 0.08 0.09 0.09
Turcja 12.86 0.05 0.05% 13.25 13.59 13.95 14.31
Italy 3M -0.11 0.00 0.00% 0.28 0.30 0.33 0.37
Russia 20Y 7.31 0.11 -0.11% 7.34 7.39 7.43 7.48
Węgry 2.36 0.07 -0.07% 2.51 2.61 2.71 2.82
Norwegia 0.94 0.11 -0.11% 0.97 1.01 1.04 1.07
Italy 52W 0.05 0.01 -0.01% 0.06 0.06 0.07 0.08
Rumunia 4.60 0.10 0.10% 4.67 4.75 4.83 4.90
Polska 1.87 0.04 0.04% 1.93 2.00 2.07 2.15
Rosja 7.07 0.01 -0.01% 7.12 7.18 7.23 7.29
Islandia 2.69 0.50 -0.50% 3.25 3.31 3.37 3.43
Russia 7Y 6.84 0.01 0.01% 6.89 6.95 7.00 7.05
Rosja 2Y 6.66 0.02 0.02% 6.71 6.76 6.80 6.85
Russia 5Y 6.89 0.04 -0.04% 6.95 7.00 7.06 7.11
Słowacja 0.40 0.09 -0.09% 0.43 0.48 0.53 0.58
Russia 52W 6.02 0.01 0.01% 6.11 6.19 6.28 6.37
Russia 3Y 6.70 0.00 0.04% 6.78 6.83 6.87 6.92
Italy 30Y 2.29 0.01 0.01% 2.36 2.42 2.49 2.57
Portugal 30Y 1.36 0.00 0.00% 1.42 1.47 1.53 1.59
Portugal 7Y 0.37 0.06 -0.06% 0.41 0.46 0.50 0.55
Czechy 1.42 0.34 -0.34% 1.46 1.51 1.57 1.62
Italy 3Y 0.31 0.10 0.03% 0.37 0.41 0.45 0.49
Austria -0.04 0.12 -0.12% 0.00 0.01 0.01 0.02
Włochy 2Y 0.27 0.08 0.08% 0.31 0.34 0.38 0.41
Italy 5Y 0.68 0.08 0.08% 0.78 0.86 0.95 1.04
Italy 7Y 0.97 0.08 0.08% 1.07 1.16 1.25 1.34
Finlandia -0.08 0.17 -0.17% 0.01 0.02 0.03 0.04
Hiszpania 0.54 0.03 -0.03% 0.59 0.65 0.72 0.79
Belgia 0.02 0.01 0.01% 0.01 0.01 0.01 0.01
Włochy 1.33 0.09 0.09% 1.43 1.51 1.60 1.68
Italy 20Y 1.97 0.09 0.09% 2.06 2.13 2.20 2.28
Francja -0.06 0.08 -0.08% 0.07 0.08 0.08 0.09
France 20Y 0.45 0.11 -0.11% 0.49 0.54 0.59 0.65
France 30Y 0.71 0.10 -0.10% 0.77 0.82 0.88 0.95
France 7Y -0.21 0.08 -0.08% 0.02 0.02 0.02 0.02
Grecja 1.59 0.04 -0.04% 1.66 1.73 1.80 1.88
Greece 20Y 1.79 0.10 -0.10% 1.86 1.91 1.95 1.99
Irlandia 0.05 0.10 -0.10% 0.06 0.06 0.07 0.07
Słowenia 0.51 0.11 -0.11% 0.53 0.58 0.64 0.71
Netherlands Bond Yield 2Y -0.66 0.08 -0.08% 0.02 0.04 0.07 0.09
Belgium Bond Yield 2Y -0.62 0.06 -0.06% 0.02 0.05 0.07 0.10
Turkey Bond Yield 2Y 11.04 0.03 0.03% 11.39 11.76 12.13 12.52
Switzerland Bond Yield 2Y -0.64 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.10 0.13
Denmark Bond Yield 2Y -0.47 0.06 -0.06% 0.03 0.07 0.11 0.15
Finland Bond Yield 2Y -0.61 0.13 -0.13% 0.03 0.05 0.08 0.11
Spain Bond Yield 2Y -0.24 0.10 -0.10% 0.02 0.04 0.06 0.09
Sweden Bond Yield 2Y -0.41 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
United Kingdom Bond Yield 2Y 0.13 0.01 0.01% 0.14 0.15 0.17 0.18
Spain 3M -0.22 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
Spain 3Y -0.24 0.06 -0.06% 0.01 0.03 0.05 0.07
Spain 6M -0.19 0.02 0.02% 0.01 0.02 0.03 0.04
Netherlands 3M -0.73 0.07 -0.07% 0.04 0.07 0.11 0.15
Netherlands 6M -0.69 0.05 -0.05% 0.03 0.06 0.09 0.12
Spain 52W -0.22 0.02 -0.02% 0.01 0.02 0.03 0.04
Spain 5Y 0.05 0.08 -0.08% 0.11 0.13 0.14 0.15

Ameryka Cena Dzień Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
10Y 0.66 0.08 -0.08% 0.70 0.72 0.74 0.76
1M 0.16 0.15 0.15% 0.01 0.01 0.01 0.01
3M 0.02 0.01 0.01% 0.00 0.00 0.00 0.00
6M 0.02 0.01 0.00% 0.02 0.02 0.02 0.02
52W 0.12 0.01 0.00% 0.12 0.13 0.13 0.13
2Y 0.26 0.00 0.00% 0.26 0.26 0.27 0.28
3Y 0.30 0.01 -0.01% 0.31 0.32 0.33 0.34
5Y 0.39 0.03 -0.03% 0.41 0.43 0.44 0.46
7Y 0.55 0.06 -0.06% 0.62 0.65 0.67 0.69
20Y 1.21 0.16 -0.16% 1.24 1.27 1.30 1.33
30Y 1.23 0.10 -0.10% 1.27 1.30 1.34 1.37
Canada 6M 0.25 0.05 -0.05% 0.29 0.29 0.29 0.29
Kanada 2Y 0.45 0.14 -0.14% 0.46 0.48 0.49 0.51
Canada 30Y 1.29 0.05 -0.05% 1.34 1.38 1.42 1.47
Canada 3Y 0.52 0.16 -0.16% 0.55 0.57 0.59 0.61
Canada 5Y 0.63 0.12 -0.12% 0.66 0.69 0.71 0.74
Kanada 0.74 0.11 -0.11% 0.77 0.80 0.83 0.87
Canada 20Y 1.12 0.00 0.00% 1.16 1.20 1.23 1.27
Canada 7Y 0.67 0.12 -0.12% 0.70 0.73 0.76 0.79
Kolumbia 6.85 0.05 0.05% 6.96 7.07 7.18 7.30
Peru 15Y 0.00 5.43 -5.43% 5.43 5.43 5.43 5.43
Wenezuela 10.43 0.00 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
Chile 3.60 0.04 -0.04% 3.99 4.09 4.19 4.29
Canada 3M 0.25 0.24 -0.24% 0.25 0.25 0.26 0.26
Brazylia 7.86 0.02 -0.02% 8.69 8.80 8.92 9.04
Brazil 52W 3.70 0.03 0.03% 3.72 3.77 3.82 3.87
Brazylia 2Y 4.20 0.02 0.02% 4.24 4.30 4.36 4.43
Brazil 3M 3.76 0.00 0.00% 3.81 3.86 3.91 3.95
Brazil 3Y 5.12 0.02 0.02% 5.22 5.31 5.40 5.49
Brazil 5Y 6.96 0.02 -0.02% 7.07 7.18 7.29 7.40
Brazil 6M 3.47 0.01 0.01% 3.50 3.53 3.56 3.60
Canada 1M 0.25 0.32 -0.32% 0.25 0.26 0.26 0.27
Canada 52W 0.30 0.13 -0.13% 0.30 0.31 0.31 0.32
Meksyk 7.15 0.23 -0.23% 7.31 7.38 7.46 7.54

Azja Cena Dzień Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
Japonia 0.01 0.01 -0.01% 0.01 0.01 0.01 0.02
Japan 1M -0.33 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.15
Japan 3M -0.33 0.11 0.11% 0.04 0.09 0.14 0.20
Japan 6M -0.32 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.09 0.12
Japan 52W -0.17 0.05 0.05% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japonia 2Y -0.18 0.06 0.06% 0.02 0.04 0.06 0.08
Japan 3Y -0.14 0.03 0.03% 0.01 0.03 0.05 0.06
Japan 5Y -0.10 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 7Y -0.12 0.03 0.03% 0.01 0.01 0.02 0.03
Japan 20Y 0.30 0.00 0.00% 0.33 0.37 0.40 0.44
Japan 30Y 0.41 0.02 -0.02% 0.47 0.52 0.56 0.61
Indie 6.15 0.00 0.00% 6.20 6.26 6.32 6.37
Indonesia 1M 3.30 0.00 0.00% 3.36 3.43 3.49 3.56
Indonesia 3M 3.78 0.00 0.00% 3.85 3.93 4.01 4.09
Indonesia 6M 3.87 0.00 0.00% 3.95 4.03 4.11 4.19
China 5Y 2.39 0.01 -0.01% 2.37 2.39 2.42 2.44
Wietnam 3.45 0.16 0.16% 3.00 3.04 3.08 3.11
Tajwan 0.51 0.03 -0.03% 0.57 0.58 0.59 0.60
Philippine 4.94 0.08 -0.08% 5.10 5.18 5.26 5.33
Indonesia 30Y 8.40 0.10 -0.10% 8.54 8.59 8.63 8.67
India 6M 4.65 0.50 -0.50% 4.84 4.88 4.92 4.96
India 52W 4.63 0.52 -0.52% 4.95 5.01 5.08 5.15
Indie 2Y 5.03 0.29 -0.29% 5.07 5.10 5.14 5.18
India 30Y 6.74 0.11 -0.11% 6.90 6.94 6.99 7.04
India 7Y 6.47 0.28 -0.28% 6.54 6.60 6.66 6.72
South Korea 52W 0.99 0.02 0.02% 1.01 1.02 1.03 1.05
Korea Południowa 2Y 1.06 0.01 -0.01% 1.09 1.11 1.13 1.16
Izrael 0.94 0.02 -0.02% 0.98 1.03 1.08 1.14
Katar 3.11 0.14 0.00% 3.18 3.25 3.32 3.40
Pakistan 9.66 0.00 0.00% 9.77 9.88 10.00 10.12
China 52W 1.82 0.01 0.01% 1.83 1.86 1.89 1.91
China 20Y 3.12 0.04 -0.04% 3.21 3.25 3.28 3.31
China 3Y 2.22 0.02 -0.02% 2.22 2.24 2.27 2.29
Malezja 3.36 0.12 -0.12% 3.57 3.61 3.64 3.67
Indonesia 52W 5.86 0.11 -0.11% 6.16 6.29 6.42 6.56
Indonesia 3Y 6.57 0.01 -0.06% 6.52 6.59 6.65 6.72
Indonesia 5Y 7.12 0.09 -0.09% 7.46 7.52 7.59 7.65
Indonesia 20Y 8.37 0.16 -0.16% 8.59 8.66 8.72 8.79
Singapur 1.37 0.04 -0.09% 1.40 1.43 1.46 1.48
Chiny 2Y 2.01 0.00 0.00% 2.03 2.06 2.08 2.11
Indonezja 7.85 0.06 -0.06% 7.97 8.04 8.10 8.17
Tajlandia 1.45 0.04 -0.04% 1.50 1.54 1.57 1.61
South Korea 30Y 1.62 0.02 -0.02% 1.62 1.66 1.70 1.75
Hongkong 0.73 0.06 -0.06% 0.85 0.88 0.91 0.94
China 30Y 3.32 0.03 0.03% 3.33 3.35 3.37 3.39
India 5Y 5.65 0.06 0.06% 5.68 5.73 5.79 5.85
India 3M 4.30 0.04 0.04% 4.30 4.33 4.37 4.41
India 3Y 5.42 0.01 0.01% 5.46 5.51 5.55 5.59
Chiny 2.70 0.09 0.09% 2.64 2.66 2.68 2.70
China 7Y 2.65 0.00 0.00% 2.63 2.65 2.67 2.69
Korea Południowa 1.53 0.01 -0.01% 1.57 1.61 1.65 1.69
South Korea 20Y 1.62 0.01 -0.01% 1.63 1.67 1.71 1.75
South Korea 3Y 1.07 0.01 0.01% 1.07 1.10 1.12 1.15
South Korea 5Y 1.27 0.00 0.00% 1.29 1.33 1.36 1.40

Australia Cena Dzień Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
Australia 20Y 1.47 0.04 -0.13% 1.65 1.70 1.75 1.80
Australia 7Y 0.55 0.05 -0.12% 0.66 0.69 0.72 0.75
Nowa Zelandia 1.06 0.07 -0.07% 1.19 1.23 1.27 1.31
Australia 52W 0.28 0.01 -0.01% 0.29 0.30 0.31 0.32
Australia 3Y 0.29 0.01 -0.01% 0.32 0.33 0.35 0.36
Australia 0.79 0.14 -0.14% 0.94 0.98 1.02 1.07
Australia 2Y 0.26 0.01 -0.01% 0.29 0.30 0.31 0.32
Australia 30Y 1.69 0.13 -0.13% 1.87 1.92 1.98 2.03
Australia 5Y 0.44 0.06 -0.06% 0.50 0.52 0.54 0.57
New Zealand Bond Yield 2Y 1.05 0.00 0.00% 1.09 1.13 1.17 1.22

Afryka Cena Dzień Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
Nigeria 13.02 0.11 0.11% 13.09 13.27 13.44 13.63
Kenia 12.35 0.00 0.00% 12.57 12.79 13.01 13.24
South Africa 3M 6.00 0.00 0.00% 6.59 7.23 7.94 8.72
Republika Południowej Afryki 11.63 0.02 -0.02% 11.76 11.89 12.03 12.16
South Africa 20Y 12.35 0.01 0.01% 12.46 12.55 12.64 12.73
Republika Południowej Afryki 2Y 7.13 0.02 -0.02% 7.21 7.27 7.34 7.41
South Africa 30Y 12.30 0.06 -0.06% 12.43 12.52 12.61 12.70
South Africa 5Y 10.49 0.16 -0.01% 10.64 10.80 10.97 11.14
Zambia Government Bond 10y 37.00 0.00 0.00% 38.09 39.22 40.37 41.56

Prognozy - Obligacje Rządowe 10-letnie - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.