Cena Dzień Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q1/21
10Y 0.64 0.06 -0.06% 0.66 0.68 0.71 0.73
10Y 0.19 0.00 0.00% 0.20 0.22 0.23 0.25
Japonia 0.01 0.01 0.01% 0.01 0.01 0.01 0.01
Niemcy -0.45 0.03 -0.03% 0.04 0.09 0.15 0.21
Francja -0.08 0.02 -0.02% 0.01 0.02 0.03 0.04
Holandia -0.24 0.02 -0.02% 0.02 0.05 0.08 0.11
Szwajcaria -0.46 0.02 -0.02% 0.05 0.10 0.15 0.22
Nowa Zelandia 0.85 0.07 0.07% 0.88 0.91 0.94 0.97
Brazylia 6.96 0.07 -0.07% 7.05 7.15 7.24 7.34
Indie 6.01 0.02 0.02% 6.07 6.13 6.18 6.24
Meksyk 6.15 0.03 -0.03% 6.21 6.28 6.35 6.41
Włochy 1.49 0.06 0.06% 1.57 1.66 1.75 1.85
Kanada 0.53 0.03 -0.03% 0.56 0.58 0.60 0.63
Grecja 1.51 0.00 0.00% 1.58 1.65 1.72 1.79
Hiszpania 0.57 0.02 -0.02% 0.63 0.69 0.76 0.83
Portugalia 0.52 0.04 -0.04% 0.57 0.63 0.69 0.76
Australia 0.90 0.00 0.00% 0.94 0.98 1.02 1.06

Stany Zjednoczone Cena Dzień Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q1/21
10Y 0.64 0.06 -0.06% 0.66 0.68 0.71 0.73
1M 0.13 0.00 0.00% 0.13 0.13 0.14 0.14
3M 0.14 0.01 -0.01% 0.14 0.15 0.15 0.15
6M 0.17 0.00 0.00% 0.17 0.17 0.17 0.18
52W 0.17 0.01 -0.01% 0.18 0.18 0.18 0.19
2Y 0.16 0.02 -0.02% 0.16 0.17 0.17 0.18
3Y 0.19 0.03 -0.03% 0.20 0.20 0.21 0.22
5Y 0.30 0.05 -0.05% 0.31 0.32 0.33 0.34
7Y 0.49 0.05 -0.05% 0.51 0.53 0.54 0.56
20Y 1.38 0.03 -0.03% 1.41 1.44 1.48 1.52
30Y 1.40 0.07 -0.07% 1.44 1.47 1.51 1.54

Europa Cena Dzień Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q1/21
10Y 0.19 0.00 0.00% 0.20 0.22 0.23 0.25
1M 0.09 0.00 0.00% 0.10 0.10 0.10 0.11
3M 0.08 0.03 -0.03% 0.08 0.09 0.09 0.10
6M 0.07 0.01 -0.01% 0.07 0.08 0.08 0.08
52W 0.03 0.02 -0.02% 0.03 0.04 0.04 0.04
3Y -0.04 0.00 0.00% 0.00 0.01 0.01 0.01
5Y 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
7Y 0.02 0.00 0.00% 0.02 0.03 0.03 0.03
20Y 0.51 0.00 0.00% 0.54 0.56 0.59 0.61
30Y 0.58 0.00 0.00% 0.61 0.63 0.66 0.69
Niemcy -0.45 0.03 -0.03% 0.04 0.09 0.15 0.21
Germany 3M -0.50 0.01 0.01% 0.03 0.05 0.08 0.11
Germany 6M -0.54 0.00 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.11
Germany 52W -0.58 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.09
Niemcy 2Y -0.66 0.03 -0.03% 0.02 0.04 0.06 0.09
Germany 3Y -0.66 0.02 -0.02% 0.02 0.04 0.07 0.09
Germany 5Y -0.64 0.02 -0.02% 0.03 0.07 0.11 0.15
Germany 7Y -0.55 0.02 -0.02% 0.05 0.10 0.16 0.22
Germany 30Y 0.01 0.02 -0.02% 0.01 0.01 0.01 0.01
France 20Y 0.44 0.02 -0.02% 0.48 0.53 0.59 0.64
France 30Y 0.70 0.02 -0.02% 0.74 0.80 0.85 0.91
Grecja 1.51 0.00 0.00% 1.58 1.65 1.72 1.79
Greece 20Y 1.73 0.01 0.01% 1.77 1.81 1.85 1.89
Hiszpania 0.57 0.02 -0.02% 0.63 0.69 0.76 0.83
Portugalia 0.52 0.04 -0.04% 0.57 0.63 0.69 0.76
Portugal 20Y 0.96 0.04 -0.04% 1.01 1.06 1.11 1.17
Portugal 30Y 1.31 0.04 -0.04% 1.36 1.41 1.47 1.52
Portugal 5Y 0.02 0.02 -0.02% 0.02 0.03 0.03 0.03
Portugal 7Y 0.28 0.04 -0.04% 0.30 0.34 0.37 0.41
Rosja 5.57 0.01 0.01% 5.61 5.66 5.70 5.74
Russia 52W 4.35 0.13 -0.13% 4.41 4.48 4.54 4.61
Rosja 2Y 4.69 0.05 -0.05% 4.72 4.76 4.79 4.82
Russia 3Y 4.76 0.01 -0.01% 4.79 4.82 4.85 4.89
Słowenia 0.48 0.10 -0.10% 0.53 0.58 0.64 0.70
Irlandia 0.08 0.02 -0.02% 0.09 0.10 0.11 0.12
Szwecja -0.04 0.00 0.00% 0.00 0.01 0.01 0.02
Węgry 1.98 0.27 -0.27% 2.06 2.14 2.22 2.31
Rumunia 4.18 0.32 -0.32% 4.25 4.32 4.39 4.46
Russia 20Y 6.01 0.00 0.00% 6.05 6.08 6.12 6.16
Turcja 12.24 0.20 0.20% 12.56 12.89 13.22 13.57
Norwegia 0.61 0.04 -0.04% 0.63 0.65 0.67 0.69
Islandia 2.27 0.05 0.05% 2.31 2.35 2.39 2.44
Słowacja 0.29 0.17 -0.17% 0.32 0.35 0.39 0.43
Polska 1.19 0.01 0.01% 1.23 1.27 1.32 1.37
Russia 5Y 5.16 0.01 0.01% 5.20 5.24 5.28 5.33
Russia 7Y 5.31 0.02 0.02% 5.35 5.39 5.43 5.48
Czechy 0.72 0.08 -0.08% 0.74 0.77 0.79 0.82
Belgia -0.01 0.01 -0.01% 0.00 0.00 0.00 0.00
Włochy 1.49 0.06 0.06% 1.57 1.66 1.75 1.85
Italy 52W 0.15 0.02 0.02% 0.16 0.18 0.19 0.21
Italy 20Y 2.11 0.04 0.04% 2.18 2.25 2.33 2.41
Włochy 2Y 0.40 0.06 0.06% 0.44 0.49 0.54 0.59
Italy 30Y 2.41 0.03 0.03% 2.48 2.56 2.63 2.71
Italy 3Y 0.58 0.05 0.05% 0.63 0.70 0.77 0.84
Italy 5Y 1.04 0.05 0.05% 1.14 1.26 1.38 1.52
Italy 7Y 1.23 0.06 0.06% 1.32 1.42 1.53 1.65
Dania -0.25 0.01 -0.01% 0.03 0.05 0.08 0.12
Finlandia -0.17 0.03 -0.03% 0.02 0.04 0.06 0.08
Italy 1M -0.30 0.03 0.03% 0.03 0.06 0.10 0.14
Italy 3M -0.16 0.00 0.00% 0.02 0.03 0.05 0.07
Euro Area Government Bond 0.00 0.14 -0.14% 0.15 0.17 0.18 0.20
Bułgaria 1.00 0.40 -0.40% 1.06 1.12 1.19 1.26
Greece 1M 0.96 0.06 0.06% 1.06 1.16 1.28 1.41
Chorwacja 1.45 0.00 0.00% 1.51 1.57 1.63 1.70
Austria -0.11 0.01 -0.01% 0.01 0.02 0.04 0.05
Francja -0.08 0.02 -0.02% 0.01 0.02 0.03 0.04
France 1M -0.55 0.01 0.01% 0.04 0.07 0.12 0.16
France 52W -0.52 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
Francja 2Y -0.53 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.05 0.07
France 3M -0.51 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
France 3Y -0.52 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.07 0.09
France 5Y -0.44 0.03 -0.03% 0.04 0.09 0.15 0.20
France 6M -0.50 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.05 0.06
France 7Y -0.25 0.02 -0.02% 0.03 0.05 0.08 0.12
Holandia -0.24 0.02 -0.02% 0.02 0.05 0.08 0.11
Portugal 52W -0.34 0.00 0.00% 0.02 0.03 0.05 0.07
Portugal 3M -0.40 0.00 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.12
Portugal 6M -0.37 0.00 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.11
Szwajcaria -0.46 0.02 -0.02% 0.05 0.10 0.15 0.22
Greece 3M 0.55 0.01 0.01% 0.60 0.66 0.73 0.80
Greece 6M 0.51 0.00 0.00% 0.56 0.61 0.67 0.74
Portugalia 2Y -0.43 0.03 -0.03% 0.03 0.06 0.09 0.13
Portugal 3Y -0.30 0.04 -0.04% 0.03 0.06 0.10 0.14
Lotwa 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
Litwa 0.45 0.00 0.00% 0.48 0.52 0.56 0.60
Russia 1M 5.29 0.01 -0.01% 5.30 5.32 5.33 5.35
Russia 3M 4.88 0.01 0.01% 4.89 4.90 4.92 4.93
Russia 6M 4.69 0.01 0.01% 4.70 4.72 4.73 4.74
Turkey Bond Yield 2Y 8.97 0.10 0.10% 9.26 9.55 9.86 10.17
United Kingdom Bond Yield 2Y -0.04 0.00 0.00% 0.00 0.01 0.01 0.02
Switzerland Bond Yield 2Y -0.68 0.03 -0.03% 0.03 0.07 0.10 0.14
Spain Bond Yield 2Y -0.40 0.03 0.03% 0.03 0.07 0.10 0.14
Netherlands Bond Yield 2Y -0.61 0.06 -0.06% 0.02 0.04 0.06 0.09
Belgium Bond Yield 2Y -0.52 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
Finland Bond Yield 2Y -0.57 0.02 -0.02% 0.02 0.05 0.08 0.11
Denmark Bond Yield 2Y -0.42 0.07 0.07% 0.03 0.06 0.10 0.13
Sweden Bond Yield 2Y -0.29 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
Netherlands 3M -0.53 0.00 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.11
Netherlands 6M -0.54 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.09
Spain 52W -0.37 0.02 -0.02% 0.02 0.04 0.05 0.07
Spain 3M -0.48 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
Spain 3Y -0.34 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.16
Spain 5Y -0.15 0.02 -0.02% 0.01 0.03 0.05 0.07
Spain 6M -0.46 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10

Ameryka Cena Dzień Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q1/21
10Y 0.64 0.06 -0.06% 0.66 0.68 0.71 0.73
1M 0.13 0.00 0.00% 0.13 0.13 0.14 0.14
3M 0.14 0.01 -0.01% 0.14 0.15 0.15 0.15
6M 0.17 0.00 0.00% 0.17 0.17 0.17 0.18
52W 0.17 0.01 -0.01% 0.18 0.18 0.18 0.19
2Y 0.16 0.02 -0.02% 0.16 0.17 0.17 0.18
3Y 0.19 0.03 -0.03% 0.20 0.20 0.21 0.22
5Y 0.30 0.05 -0.05% 0.31 0.32 0.33 0.34
7Y 0.49 0.05 -0.05% 0.51 0.53 0.54 0.56
20Y 1.38 0.03 -0.03% 1.41 1.44 1.48 1.52
30Y 1.40 0.07 -0.07% 1.44 1.47 1.51 1.54
Canada 1M 0.16 0.01 -0.01% 0.17 0.17 0.17 0.17
Canada 52W 0.28 0.01 -0.01% 0.28 0.29 0.29 0.30
Canada 3M 0.19 0.01 -0.01% 0.19 0.19 0.19 0.20
Kanada 0.53 0.03 -0.03% 0.56 0.58 0.60 0.63
Canada 30Y 1.12 0.03 -0.03% 1.15 1.19 1.22 1.26
Canada 5Y 0.40 0.01 -0.01% 0.41 0.43 0.45 0.47
Canada 20Y 0.91 0.01 -0.01% 0.94 0.97 1.00 1.03
Canada 3Y 0.28 0.02 -0.02% 0.28 0.29 0.30 0.31
Kanada 2Y 0.29 0.02 -0.02% 0.30 0.31 0.32 0.33
Canada 7Y 0.39 0.03 -0.03% 0.41 0.42 0.44 0.46
Meksyk 6.15 0.03 -0.03% 6.21 6.28 6.35 6.41
Canada 6M 0.25 0.00 0.00% 0.25 0.25 0.26 0.26
Brazylia 6.96 0.07 -0.07% 7.05 7.15 7.24 7.34
Brazil 52W 2.63 0.06 -0.06% 2.67 2.70 2.74 2.77
Brazil 5Y 5.76 0.03 -0.03% 5.85 5.94 6.03 6.13
Brazil 6M 2.33 0.05 -0.05% 2.35 2.37 2.39 2.41
Chile 2.19 0.01 0.01% 2.24 2.30 2.36 2.42
Kolumbia 5.50 0.11 0.11% 5.59 5.68 5.77 5.86
Brazylia 2Y 3.51 0.06 -0.06% 3.56 3.61 3.66 3.72
Brazil 3M 2.69 0.02 -0.02% 2.72 2.76 2.79 2.83
Brazil 3Y 4.85 0.04 -0.04% 4.93 5.01 5.09 5.18
Peru 15Y 0.00 5.43 -5.43% 5.43 5.43 5.43 5.43
Wenezuela 10.43 0.00 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43

Azja Cena Dzień Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q1/21
Japonia 0.01 0.01 0.01% 0.01 0.01 0.01 0.01
Japan 1M -0.15 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.05 0.07
Japan 3M -0.12 0.01 -0.01% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 6M -0.19 0.00 0.00% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 52W -0.16 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japonia 2Y -0.16 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 3Y -0.17 0.00 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 5Y -0.12 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 7Y -0.10 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 20Y 0.35 0.02 0.02% 0.39 0.42 0.47 0.51
Japan 30Y 0.50 0.02 0.02% 0.55 0.59 0.65 0.70
Katar 2.42 0.01 -0.01% 2.48 2.53 2.59 2.65
Izrael 0.75 0.01 0.01% 0.78 0.82 0.86 0.90
Korea Południowa 1.37 0.00 0.00% 1.40 1.44 1.47 1.51
South Korea 52W 0.59 0.00 0.00% 0.60 0.60 0.61 0.62
South Korea 20Y 1.49 0.00 0.00% 1.52 1.56 1.60 1.64
Korea Południowa 2Y 0.76 0.00 0.00% 0.78 0.79 0.81 0.83
South Korea 30Y 1.52 0.00 0.00% 1.56 1.60 1.64 1.68
South Korea 3Y 0.81 0.00 0.00% 0.83 0.85 0.87 0.89
South Korea 5Y 1.09 0.00 0.00% 1.12 1.15 1.18 1.21
China 52W 1.61 0.03 0.03% 1.63 1.66 1.68 1.71
Indonesia 1M 3.45 0.00 0.00% 3.51 3.58 3.65 3.72
Indonesia 3M 3.53 0.00 0.00% 3.60 3.67 3.74 3.82
Indonesia 6M 3.75 0.00 0.00% 3.83 3.90 3.98 4.06
Wietnam 3.15 0.01 -0.01% 3.18 3.22 3.26 3.30
China 20Y 3.36 0.01 -0.01% 3.39 3.43 3.46 3.50
Pakistan 8.25 0.02 -0.02% 8.35 8.44 8.54 8.64
Malezja 2.95 0.01 -0.01% 2.98 3.01 3.04 3.06
China 3Y 1.91 0.00 0.00% 1.93 1.95 1.97 1.99
Chiny 2Y 1.84 0.01 0.01% 1.86 1.88 1.91 1.93
China 7Y 2.69 0.04 0.04% 2.71 2.73 2.75 2.78
Indonesia 52W 4.89 0.00 0.00% 5.00 5.11 5.22 5.33
Indonesia 3Y 6.64 0.00 0.00% 6.71 6.77 6.84 6.91
Indonesia 5Y 7.13 0.00 0.00% 7.19 7.26 7.32 7.39
Indonesia 20Y 7.94 0.00 0.00% 8.00 8.06 8.12 8.18
Singapur 0.83 0.01 -0.01% 0.84 0.85 0.87 0.89
India 3M 3.27 0.04 0.04% 3.30 3.33 3.36 3.39
India 6M 3.43 0.01 -0.01% 3.46 3.49 3.51 3.54
Philippine 3.17 0.01 0.01% 3.21 3.26 3.31 3.36
Hongkong 0.68 0.04 -0.04% 0.70 0.73 0.75 0.78
China 30Y 3.52 0.01 0.01% 3.54 3.56 3.59 3.61
Indonesia 30Y 8.11 0.00 0.00% 8.15 8.19 8.23 8.27
Indonezja 7.68 0.00 0.00% 7.74 7.80 7.87 7.93
Tajwan 0.49 0.01 -0.01% 0.50 0.51 0.52 0.53
Chiny 2.71 0.01 0.01% 2.73 2.75 2.77 2.80
China 5Y 2.24 0.01 -0.01% 2.26 2.28 2.31 2.33
Tajlandia 1.16 0.05 -0.05% 1.19 1.21 1.24 1.27
Indie 6.01 0.02 0.02% 6.07 6.13 6.18 6.24
India 52W 3.62 0.03 -0.03% 3.67 3.72 3.77 3.82
Indie 2Y 4.27 0.03 -0.03% 4.31 4.34 4.37 4.41
India 30Y 6.61 0.03 -0.03% 6.65 6.69 6.74 6.78
India 3Y 4.58 0.01 -0.01% 4.61 4.65 4.69 4.72
India 5Y 5.43 0.00 0.00% 5.48 5.53 5.58 5.64
India 7Y 5.93 0.01 0.01% 5.98 6.04 6.10 6.15

Australia Cena Dzień Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q1/21
Nowa Zelandia 0.85 0.07 0.07% 0.88 0.91 0.94 0.97
Australia 52W 0.29 0.01 0.01% 0.30 0.31 0.32 0.33
Australia 0.90 0.00 0.00% 0.94 0.98 1.02 1.06
Australia 20Y 1.53 0.02 0.02% 1.58 1.63 1.68 1.73
Australia 2Y 0.29 0.01 0.01% 0.30 0.31 0.33 0.34
Australia 30Y 1.72 0.02 0.02% 1.76 1.81 1.86 1.92
Australia 3Y 0.27 0.01 -0.01% 0.28 0.29 0.31 0.32
Australia 5Y 0.41 0.01 0.01% 0.43 0.45 0.47 0.49
Australia 7Y 0.61 0.00 0.00% 0.64 0.67 0.70 0.73
New Zealand Bond Yield 2Y 1.05 0.00 0.00% 1.09 1.13 1.17 1.22

Afryka Cena Dzień Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q1/21
South Africa 20Y 10.91 0.10 0.10% 10.99 11.07 11.15 11.24
Republika Południowej Afryki 8.90 0.04 -0.04% 9.00 9.10 9.20 9.31
Republika Południowej Afryki 2Y 5.24 0.08 -0.08% 5.29 5.34 5.39 5.44
South Africa 30Y 10.93 0.09 0.09% 11.01 11.09 11.17 11.26
South Africa 5Y 7.65 0.03 -0.03% 7.76 7.89 8.01 8.13
South Africa 3M 3.60 0.50 -0.50% 3.95 4.34 4.77 5.23
Kenia 12.20 0.00 0.00% 12.41 12.63 12.85 13.08
Nigeria 10.82 0.22 -0.22% 10.97 11.11 11.26 11.42
Zambia Government Bond 10y 38.00 0.00 0.00% 39.12 40.28 41.46 42.69

Prognozy - Obligacje Rządowe 10-letnie - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.