Cena Dzień Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
10Y 2.41 0.04 0.04% 2.54 2.59 2.63 2.67
10Y 1.05 0.00 0.00% 1.22 1.26 1.31 1.36
Japonia -0.04 0.00 0.01% 0.00 0.01 0.01 0.02
Niemcy -0.09 0.02 -0.01% 0.01 0.01 0.02 0.02
Brazylia 9.01 0.12 0.12% 9.12 9.29 9.45 9.62
Kanada 1.69 0.00 0.00% 1.75 1.79 1.83 1.87
Meksyk 8.12 0.06 0.00% 8.19 8.28 8.37 8.46
Szwajcaria -0.48 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.10 0.14
Australia 1.68 0.00 -0.03% 1.82 1.85 1.88 1.92
Włochy 2.76 0.05 -0.01% 2.67 2.77 2.87 2.97
Francja 0.32 0.00 0.00% 0.39 0.41 0.44 0.46
Grecja 4.00 0.00 -0.56% 3.49 3.62 3.75 3.88
Indie 7.39 0.11 0.02% 7.48 7.54 7.60 7.66
Holandia 0.11 0.00 0.00% 0.21 0.23 0.25 0.28
Nowa Zelandia 1.81 0.03 -0.01% 1.96 1.99 2.03 2.07
Hiszpania 0.88 0.01 -0.02% 1.04 1.07 1.11 1.14
Portugalia 1.03 0.09 -0.09% 1.14 1.17 1.21 1.24

Stany Zjednoczone Cena Dzień Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
10Y 2.41 0.04 0.04% 2.54 2.59 2.63 2.67
1M 2.38 0.02 -0.02% 2.47 2.51 2.55 2.59
3M 2.39 0.01 0.01% 2.45 2.48 2.50 2.53
6M 2.41 0.01 -0.01% 2.47 2.50 2.52 2.54
52W 2.35 0.03 0.03% 2.40 2.43 2.45 2.47
2Y 2.22 0.06 0.06% 2.30 2.34 2.38 2.42
3Y 2.18 0.06 0.06% 2.28 2.32 2.36 2.41
5Y 2.20 0.00 0.00% 2.32 2.36 2.40 2.45
7Y 2.30 0.00 0.00% 2.43 2.48 2.52 2.57
20Y 2.84 0.02 -0.02% 2.96 3.01 3.05 3.10
30Y 2.83 0.01 0.01% 2.97 3.01 3.05 3.09

Europa Cena Dzień Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
10Y 1.05 0.00 0.00% 1.22 1.26 1.31 1.36
1M 0.76 0.00 -0.03% 0.79 0.83 0.86 0.90
3M 0.74 0.00 0.00% 0.79 0.83 0.88 0.93
6M 0.78 0.00 0.00% 0.78 0.80 0.82 0.84
52W 0.73 0.01 0.03% 0.79 0.83 0.87 0.91
3Y 0.71 0.00 0.03% 0.81 0.85 0.89 0.93
5Y 0.82 0.00 0.00% 0.93 0.98 1.02 1.07
7Y 0.90 0.01 -0.01% 1.02 1.07 1.12 1.17
20Y 1.51 0.00 0.01% 1.66 1.70 1.74 1.79
30Y 1.60 0.02 -0.01% 1.72 1.76 1.81 1.85
Niemcy -0.09 0.02 -0.01% 0.01 0.01 0.02 0.02
Germany 3M -0.53 0.00 0.05% 0.03 0.06 0.10 0.14
Germany 6M -0.52 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.13
Germany 52W -0.58 0.00 0.00% 0.02 0.03 0.05 0.06
Niemcy 2Y -0.65 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.07 0.09
Germany 3Y -0.65 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.09 0.12
Germany 5Y -0.51 0.00 -0.02% 0.04 0.08 0.13 0.19
Germany 7Y -0.38 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.12
Germany 30Y 0.53 0.03 0.00% 0.68 0.71 0.74 0.77
Finlandia 0.23 0.00 0.02% 0.36 0.39 0.42 0.45
Francja 0.32 0.00 0.00% 0.39 0.41 0.44 0.46
France 20Y 0.99 0.01 0.01% 1.06 1.09 1.12 1.15
France 30Y 1.33 0.00 0.04% 1.44 1.47 1.50 1.53
Grecja 4.00 0.00 -0.56% 3.49 3.62 3.75 3.88
Greece 20Y 4.33 0.12 0.01% 4.19 4.25 4.31 4.37
Irlandia 0.48 0.00 0.04% 0.58 0.61 0.63 0.66
Holandia 0.11 0.00 0.00% 0.21 0.23 0.25 0.28
Portugal 52W -0.35 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.16
Portugalia 2Y -0.34 0.01 -0.01% 0.03 0.07 0.11 0.15
Portugal 3M -0.40 0.01 -0.01% 0.04 0.08 0.13 0.18
Portugal 3Y -0.21 0.03 -0.01% 0.02 0.04 0.07 0.09
Russia 1M 7.64 0.00 0.00% 7.66 7.68 7.70 7.73
Russia 3M 7.65 0.00 -0.01% 7.70 7.73 7.75 7.77
Russia 6M 7.69 0.01 -0.01% 7.77 7.79 7.82 7.85
Greece 1M 1.60 0.00 -0.02% 1.49 1.63 1.80 1.98
Greece 3M 1.60 0.03 -0.04% 1.68 1.85 2.04 2.24
Islandia 4.25 0.00 -0.05% 4.25 4.31 4.37 4.43
Polska 2.76 0.00 0.15% 3.05 3.09 3.13 3.18
Rumunia 5.00 0.00 0.06% 5.11 5.18 5.26 5.34
Russia 52W 7.42 0.00 -0.20% 7.58 7.67 7.76 7.86
Russia 20Y 8.48 0.15 0.08% 8.55 8.62 8.70 8.78
Rosja 2Y 7.70 0.00 -0.31% 7.73 7.80 7.88 7.95
Russia 3Y 7.86 0.00 -0.15% 7.94 8.02 8.10 8.18
Russia 5Y 7.89 0.00 -0.13% 7.98 8.07 8.15 8.24
Russia 7Y 8.09 0.15 0.01% 8.13 8.22 8.30 8.39
Słowenia 0.55 0.02 0.02% 0.63 0.65 0.68 0.70
Norwegia 1.68 0.01 0.01% 1.79 1.82 1.85 1.89
Chorwacja 1.74 0.03 -0.03% 1.83 1.86 1.89 1.92
Bułgaria 0.62 0.00 0.00% 0.63 0.65 0.67 0.69
Turcja 18.49 1.19 -1.19% 19.53 20.13 20.74 21.38
Czechy 1.81 0.04 -0.04% 1.93 1.98 2.02 2.06
Austria 0.24 0.00 0.00% 0.34 0.37 0.40 0.43
Italy 5Y 1.81 0.08 -0.08% 1.77 1.92 2.08 2.26
France 1M -0.50 0.05 0.00% 0.05 0.11 0.18 0.25
France 52W -0.56 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
Francja 2Y -0.56 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.09 0.12
France 3M -0.55 0.01 0.01% 0.03 0.05 0.08 0.11
France 3Y -0.50 0.01 -0.01% 0.04 0.08 0.12 0.17
France 5Y -0.30 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.08 0.11
France 6M -0.58 0.00 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
France 7Y -0.10 0.01 -0.02% 0.00 0.01 0.01 0.02
Euro Area EFSF 8.22 6.36 -0.72% 9.05 9.95 10.95 12.04
Portugal 6M -0.38 0.04 -0.04% 0.04 0.08 0.12 0.17
Italy 1M -0.25 0.05 0.05% 0.04 0.08 0.12 0.17
Italy 3M -0.18 0.03 0.03% 0.02 0.04 0.06 0.09
Dania 0.01 0.01 0.01% 0.11 0.12 0.14 0.15
Węgry 3.25 0.02 0.05% 3.44 3.53 3.63 3.72
Szwajcaria -0.48 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.10 0.14
Lotwa 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
Litwa 0.95 0.05 0.00% 1.02 1.03 1.05 1.07
Rosja 8.01 0.03 0.03% 8.23 8.31 8.40 8.49
Słowacja 0.51 0.01 0.01% 0.59 0.61 0.63 0.66
Greece 6M 1.11 0.01 0.01% 1.24 1.29 1.34 1.39
Belgia 0.39 0.03 0.00% 0.48 0.50 0.52 0.55
Włochy 2.76 0.05 -0.01% 2.67 2.77 2.87 2.97
Italy 52W 0.14 0.00 -0.02% 0.05 0.06 0.06 0.07
Italy 20Y 3.33 0.00 -0.05% 3.25 3.33 3.41 3.49
Włochy 2Y 0.65 0.00 -0.01% 0.56 0.62 0.68 0.75
Italy 30Y 3.46 0.02 0.01% 3.48 3.54 3.60 3.67
Italy 3Y 1.26 0.00 -0.11% 1.07 1.17 1.29 1.42
Italy 7Y 2.21 0.00 -0.06% 2.10 2.21 2.33 2.45
Szwecja 0.19 0.02 0.01% 0.33 0.36 0.39 0.42
Hiszpania 0.88 0.01 -0.02% 1.04 1.07 1.11 1.14
Portugalia 1.03 0.09 -0.09% 1.14 1.17 1.21 1.24
Portugal 20Y 1.92 0.00 -0.14% 1.91 1.94 1.98 2.02
Portugal 30Y 2.24 0.00 -0.11% 2.26 2.29 2.33 2.37
Portugal 5Y 0.09 0.00 -0.04% 0.13 0.14 0.15 0.17
Portugal 7Y 0.61 0.00 -0.09% 0.66 0.68 0.71 0.74
Spain 52W -0.35 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.15
Spain 3M -0.45 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.10 0.13
Spain 6M -0.40 0.01 0.00% 0.04 0.08 0.13 0.18
Spain 3Y -0.25 0.02 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.10
Spain 5Y -0.07 0.04 -0.04% 0.00 0.00 0.00 0.01
Netherlands 3M -0.52 0.00 0.01% 0.03 0.05 0.08 0.11
Netherlands 6M -0.54 0.00 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.11

Ameryka Cena Dzień Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
10Y 2.41 0.04 0.04% 2.54 2.59 2.63 2.67
1M 2.38 0.02 -0.02% 2.47 2.51 2.55 2.59
3M 2.39 0.01 0.01% 2.45 2.48 2.50 2.53
6M 2.41 0.01 -0.01% 2.47 2.50 2.52 2.54
52W 2.35 0.03 0.03% 2.40 2.43 2.45 2.47
2Y 2.22 0.06 0.06% 2.30 2.34 2.38 2.42
3Y 2.18 0.06 0.06% 2.28 2.32 2.36 2.41
5Y 2.20 0.00 0.00% 2.32 2.36 2.40 2.45
7Y 2.30 0.00 0.00% 2.43 2.48 2.52 2.57
20Y 2.84 0.02 -0.02% 2.96 3.01 3.05 3.10
30Y 2.83 0.01 0.01% 2.97 3.01 3.05 3.09
Canada 1M 1.67 0.01 -0.03% 1.74 1.78 1.82 1.86
Kanada 2Y 1.58 0.01 0.03% 1.60 1.63 1.67 1.70
Canada 3M 1.68 0.01 0.01% 1.71 1.74 1.78 1.82
Canada 3Y 1.56 0.01 0.03% 1.59 1.62 1.65 1.69
Canada 5Y 1.56 0.00 0.02% 1.58 1.61 1.65 1.69
Canada 7Y 1.63 0.00 0.01% 1.68 1.72 1.76 1.80
Canada 30Y 1.92 0.01 0.01% 2.03 2.06 2.10 2.14
Chile 4.09 0.00 -0.04% 4.20 4.24 4.28 4.32
Kolumbia 6.54 0.01 -0.01% 6.69 6.80 6.91 7.03
Kanada 1.69 0.00 0.00% 1.75 1.79 1.83 1.87
Canada 52W 1.73 0.01 -0.01% 1.73 1.76 1.78 1.80
Canada 20Y 1.87 0.03 0.03% 1.99 2.03 2.07 2.10
Canada 6M 1.73 0.01 -0.01% 1.73 1.75 1.77 1.79
Brazylia 9.01 0.12 0.12% 9.12 9.29 9.45 9.62
Brazil 52W 6.45 0.07 0.02% 6.72 6.85 6.99 7.13
Brazylia 2Y 7.20 0.09 0.09% 7.49 7.63 7.78 7.93
Brazil 3Y 7.59 0.16 0.10% 7.94 8.07 8.21 8.36
Brazil 5Y 8.60 0.10 0.10% 8.74 8.90 9.06 9.23
Brazil 6M 6.38 0.00 0.04% 6.51 6.61 6.71 6.81
Meksyk 8.12 0.06 0.00% 8.19 8.28 8.37 8.46
Peru 15Y 5.43 0.00 0.00% 5.46 5.50 5.54 5.57
Wenezuela 10.43 0.00 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
Brazil 3M 6.41 0.03 -0.03% 6.45 6.53 6.61 6.69

Azja Cena Dzień Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
Japonia -0.04 0.00 0.01% 0.00 0.01 0.01 0.02
Japan 1M -0.10 0.05 0.05% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 3M -0.13 0.03 0.02% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 6M -0.13 0.02 0.02% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 52W -0.10 0.06 0.06% 0.01 0.02 0.02 0.03
Japonia 2Y -0.15 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 3Y -0.16 0.00 0.01% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 5Y -0.16 0.00 0.01% 0.02 0.03 0.05 0.08
Japan 7Y -0.16 0.00 0.00% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 20Y 0.36 0.02 -0.01% 0.39 0.41 0.42 0.44
Japan 30Y 0.53 0.00 0.01% 0.59 0.61 0.63 0.65
Korea Południowa 1.85 0.00 -0.02% 1.87 1.90 1.92 1.95
South Korea 20Y 1.88 0.00 -0.02% 1.90 1.93 1.95 1.98
South Korea 30Y 1.87 0.00 -0.02% 1.89 1.92 1.95 1.98
South Korea 3Y 1.70 0.02 -0.02% 1.72 1.75 1.77 1.79
South Korea 5Y 1.74 0.01 -0.02% 1.75 1.78 1.81 1.83
Singapur 2.15 0.00 0.02% 2.20 2.24 2.27 2.30
Malezja 3.83 0.00 -0.01% 3.82 3.84 3.86 3.88
Philippine 5.80 0.00 0.04% 6.17 6.39 6.63 6.87
Katar 3.43 0.00 0.12% 3.62 3.69 3.76 3.83
Wietnam 4.74 0.01 -0.01% 4.80 4.83 4.86 4.90
Tajwan 0.72 0.01 -0.01% 0.76 0.78 0.79 0.80
China 3Y 2.98 0.03 -0.03% 3.11 3.14 3.17 3.21
India 30Y 7.56 0.01 -0.01% 7.73 7.78 7.84 7.89
China 5Y 3.15 0.02 -0.02% 3.24 3.27 3.31 3.35
South Korea 52W 1.67 0.00 0.00% 1.75 1.77 1.79 1.80
Korea Południowa 2Y 1.69 0.01 0.01% 1.74 1.76 1.78 1.81
Tajlandia 2.47 0.01 0.00% 2.51 2.54 2.57 2.60
Pakistan 13.65 0.19 0.00% 13.37 13.53 13.70 13.87
Chiny 3.30 0.00 0.01% 3.45 3.48 3.52 3.55
China 52W 2.65 0.00 -0.06% 2.73 2.79 2.84 2.89
China 20Y 3.67 0.00 0.00% 3.79 3.83 3.86 3.90
Chiny 2Y 2.88 0.02 -0.01% 2.96 3.00 3.05 3.09
China 30Y 3.96 0.00 0.01% 4.01 4.04 4.07 4.10
China 7Y 3.40 0.00 -0.05% 3.47 3.50 3.53 3.55
Hongkong 1.57 0.05 0.02% 1.70 1.74 1.78 1.81
Indonezja 8.09 0.00 0.00% 7.89 7.99 8.08 8.18
Indonesia 52W 6.59 0.01 -0.01% 6.72 6.93 7.14 7.35
Indonesia 20Y 8.60 0.01 0.04% 8.45 8.54 8.63 8.72
Indonesia 30Y 8.65 0.01 0.03% 8.62 8.71 8.80 8.89
Indonesia 3Y 7.18 0.21 -0.01% 7.14 7.22 7.31 7.40
Indonesia 5Y 7.57 0.00 0.01% 7.37 7.46 7.54 7.63
Indie 7.39 0.11 0.02% 7.48 7.54 7.60 7.66
India 52W 6.55 0.13 0.01% 6.64 6.71 6.78 6.85
Indie 2Y 6.70 0.00 -0.15% 6.78 6.83 6.89 6.94
India 3M 6.38 0.08 0.01% 6.45 6.49 6.54 6.59
India 3Y 7.00 0.16 0.01% 7.09 7.14 7.20 7.25
India 5Y 7.19 0.00 -0.14% 7.41 7.48 7.55 7.62
India 6M 6.47 0.00 -0.11% 6.50 6.54 6.59 6.64
India 7Y 7.27 0.00 0.00% 7.50 7.56 7.62 7.68
Izrael 1.86 0.07 -0.12% 1.87 1.91 1.95 1.99
Indonesia 1M 5.75 0.00 0.00% 5.92 6.16 6.40 6.65
Indonesia 3M 5.95 0.00 0.00% 6.15 6.35 6.56 6.77
Indonesia 6M 6.03 0.00 0.00% 6.19 6.38 6.59 6.79

Australia Cena Dzień Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
Australia 1.68 0.00 -0.03% 1.82 1.85 1.88 1.92
Australia 52W 1.39 0.00 -0.09% 1.45 1.47 1.49 1.51
Australia 2Y 1.27 0.00 -0.07% 1.37 1.39 1.41 1.43
Australia 30Y 2.31 0.02 -0.04% 2.49 2.52 2.56 2.59
Australia 3Y 1.23 0.00 -0.03% 1.31 1.34 1.36 1.39
Nowa Zelandia 1.81 0.03 -0.01% 1.96 1.99 2.03 2.07
Australia 20Y 2.09 0.06 -0.06% 2.29 2.32 2.36 2.39
Australia 7Y 1.46 0.05 -0.05% 1.64 1.67 1.70 1.73
Australia 5Y 1.28 0.03 -0.03% 1.42 1.45 1.47 1.50

Afryka Cena Dzień Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20
Republika Południowej Afryki 8.43 0.08 -0.01% 8.63 8.70 8.78 8.86
South Africa 20Y 9.72 0.00 0.08% 9.85 9.94 10.02 10.11
Republika Południowej Afryki 2Y 6.59 0.00 0.09% 6.94 7.03 7.13 7.22
South Africa 30Y 9.67 0.00 0.09% 9.83 9.91 10.00 10.08
South Africa 3M 6.33 0.50 0.01% 7.54 8.29 9.12 10.03
South Africa 5Y 7.59 0.00 0.04% 7.80 7.87 7.95 8.02
Kenia 12.20 0.20 0.05% 12.66 12.93 13.20 13.48
Nigeria 14.32 0.05 0.05% 14.61 14.72 14.84 14.95
Zambia Government Bond 10y 27.00 0.00 0.00% 26.78 27.58 28.40 29.25

Prognozy - Obligacje Rządowe 10-letnie - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.