Cena Dzień Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21
10Y 0.71 0.01 -0.01% 0.68 0.70 0.72 0.74
10Y 0.25 0.01 0.01% 0.26 0.28 0.30 0.32
Japonia 0.05 0.01 0.01% 0.04 0.04 0.05 0.05
Niemcy -0.44 0.04 0.04% 0.05 0.10 0.15 0.21
Francja -0.12 0.05 0.05% 0.02 0.04 0.06 0.09
Holandia -0.36 0.04 0.04% 0.03 0.07 0.11 0.16
Szwajcaria -0.43 0.01 0.01% 0.04 0.09 0.15 0.21
Meksyk 5.78 0.01 -0.01% 5.85 5.91 5.97 6.04
Hiszpania 0.30 0.06 0.06% 0.33 0.36 0.39 0.43
Portugalia 0.41 0.07 0.01% 0.36 0.40 0.44 0.48
Kanada 0.64 0.03 0.03% 0.64 0.66 0.69 0.72
Włochy 1.07 0.00 0.00% 1.08 1.14 1.20 1.27
Brazylia 7.05 0.12 -0.02% 7.02 7.12 7.21 7.31
Australia 0.93 0.04 0.04% 0.93 0.97 1.01 1.06
Indie 5.95 0.06 0.06% 5.94 6.00 6.05 6.11
Grecja 1.13 0.02 0.02% 1.15 1.20 1.25 1.30
Nowa Zelandia 0.69 0.02 0.02% 0.69 0.72 0.74 0.77

Stany Zjednoczone Cena Dzień Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21
10Y 0.71 0.01 -0.01% 0.68 0.70 0.72 0.74
1M 0.11 0.03 0.03% 0.13 0.14 0.14 0.14
3M 0.10 0.00 0.00% 0.11 0.11 0.11 0.11
6M 0.12 0.00 0.00% 0.12 0.12 0.12 0.12
52W 0.14 0.00 0.00% 0.14 0.15 0.15 0.15
2Y 0.16 0.00 0.00% 0.16 0.17 0.17 0.18
3Y 0.20 0.00 -0.01% 0.19 0.19 0.20 0.21
5Y 0.32 0.00 0.00% 0.29 0.30 0.31 0.32
7Y 0.52 0.00 0.00% 0.49 0.51 0.53 0.54
20Y 1.37 0.06 0.06% 1.35 1.38 1.42 1.45
30Y 1.41 0.01 -0.01% 1.37 1.41 1.44 1.47

Europa Cena Dzień Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21
10Y 0.25 0.01 0.01% 0.26 0.28 0.30 0.32
1M 0.03 0.00 0.00% 0.03 0.03 0.03 0.03
3M 0.03 0.00 0.00% 0.03 0.03 0.03 0.04
6M 0.04 0.00 0.00% 0.04 0.04 0.04 0.04
52W 0.07 0.01 0.04% 0.09 0.09 0.10 0.10
3Y -0.05 0.01 -0.01% 0.00 0.01 0.01 0.02
5Y -0.01 0.01 -0.01% 0.00 0.00 0.00 0.00
7Y 0.08 0.00 0.00% 0.09 0.10 0.11 0.12
20Y 0.66 0.00 0.00% 0.68 0.71 0.74 0.78
30Y 0.79 0.01 0.00% 0.81 0.84 0.88 0.92
Niemcy -0.44 0.04 0.04% 0.05 0.10 0.15 0.21
Germany 3M -0.55 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.12
Germany 6M -0.59 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.08 0.12
Germany 52W -0.57 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.09
Niemcy 2Y -0.64 0.02 0.02% 0.02 0.04 0.06 0.09
Germany 3Y -0.68 0.02 0.02% 0.02 0.05 0.07 0.10
Germany 5Y -0.62 0.03 0.03% 0.03 0.07 0.11 0.15
Germany 7Y -0.55 0.03 0.03% 0.05 0.11 0.17 0.24
Germany 30Y 0.03 0.04 -0.01% 0.00 0.01 0.01 0.01
Włochy 1.07 0.00 0.00% 1.08 1.14 1.20 1.27
Italy 5Y 0.49 0.05 0.00% 0.49 0.54 0.59 0.65
Italy 7Y 0.67 0.00 0.00% 0.67 0.72 0.78 0.84
Grecja 1.13 0.02 0.02% 1.15 1.20 1.25 1.30
France 3Y -0.57 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
France 5Y -0.51 0.00 0.00% 0.05 0.12 0.18 0.25
Islandia 2.42 0.00 0.00% 2.47 2.51 2.56 2.61
Dania -0.28 0.05 0.05% 0.03 0.07 0.11 0.16
Euro Area Government Bond 0.00 0.14 -0.14% 0.15 0.17 0.18 0.20
Bułgaria 0.45 0.00 0.00% 0.48 0.50 0.53 0.57
Austria -0.23 0.05 0.05% 0.03 0.06 0.10 0.14
Belgia -0.15 0.05 0.05% 0.02 0.04 0.07 0.10
Italy 1M -0.36 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.12 0.17
Italy 52W -0.20 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.09
Włochy 2Y -0.04 0.03 0.03% 0.01 0.02 0.02 0.03
Italy 3M -0.34 0.00 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.16
Francja -0.12 0.05 0.05% 0.02 0.04 0.06 0.09
France 1M -0.56 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.12 0.16
France 52W -0.55 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.06 0.09
Francja 2Y -0.58 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
France 3M -0.54 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
France 6M -0.60 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.05 0.07
France 7Y -0.38 0.05 0.05% 0.04 0.09 0.14 0.20
Greece 6M 0.11 0.20 0.20% 0.01 0.02 0.03 0.04
Irlandia -0.06 0.04 0.04% 0.01 0.02 0.04 0.05
Holandia -0.36 0.04 0.04% 0.03 0.07 0.11 0.16
Finlandia -0.27 0.04 0.04% 0.03 0.07 0.10 0.15
Szwecja 0.00 0.03 0.03% 0.00 0.01 0.01 0.02
Lotwa 0.55 0.00 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
Litwa 0.22 0.01 0.01% 0.22 0.23 0.25 0.27
Russia 1M 4.13 0.00 0.00% 4.14 4.15 4.16 4.18
Russia 3M 4.12 0.00 0.00% 4.13 4.14 4.15 4.16
Russia 6M 4.13 0.00 0.00% 4.14 4.15 4.16 4.17
Słowacja -0.12 0.02 0.02% 0.02 0.04 0.06 0.08
Portugal 52W -0.46 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.09
Portugalia 2Y -0.41 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.09 0.12
Portugal 3M -0.45 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.13
Portugal 3Y -0.28 0.03 0.03% 0.03 0.06 0.10 0.13
Portugal 5Y -0.11 0.06 0.06% 0.02 0.04 0.06 0.08
Portugal 6M -0.44 0.03 0.03% 0.03 0.06 0.10 0.13
Szwajcaria -0.43 0.01 0.01% 0.04 0.09 0.15 0.21
Chorwacja 0.99 0.00 0.00% 1.03 1.07 1.12 1.16
Greece 1M 0.43 0.05 0.05% 0.42 0.47 0.51 0.57
Greece 3M 0.20 0.01 0.01% 0.21 0.23 0.25 0.27
Węgry 2.25 0.07 -0.07% 2.41 2.50 2.60 2.70
Norwegia 0.76 0.06 0.07% 0.76 0.79 0.81 0.84
Turcja 14.12 0.25 0.25% 14.23 14.60 14.99 15.38
Rumunia 3.90 0.07 0.07% 3.91 3.98 4.04 4.10
Polska 1.29 0.03 -0.02% 1.37 1.42 1.47 1.52
Rosja 5.98 0.03 0.03% 6.00 6.04 6.09 6.14
Russia 5Y 5.22 0.02 0.02% 5.24 5.28 5.33 5.37
Russia 20Y 6.28 0.02 0.02% 6.30 6.34 6.37 6.41
Rosja 2Y 4.53 0.02 -0.02% 4.58 4.62 4.65 4.68
Russia 7Y 5.63 0.01 0.01% 5.66 5.71 5.75 5.80
Russia 52W 4.10 0.05 -0.05% 4.21 4.27 4.33 4.39
Russia 3Y 4.61 0.02 0.02% 4.51 4.54 4.57 4.60
Czechy 0.94 0.02 0.00% 1.05 1.08 1.12 1.16
Italy 20Y 1.61 0.05 0.05% 1.61 1.67 1.73 1.78
Italy 30Y 1.97 0.04 0.04% 1.98 2.04 2.09 2.16
Italy 3Y 0.07 0.02 0.02% 0.04 0.04 0.05 0.05
France 20Y 0.29 0.05 0.05% 0.25 0.27 0.30 0.33
France 30Y 0.55 0.05 0.05% 0.52 0.55 0.59 0.64
Greece 20Y 1.50 0.07 0.07% 1.47 1.50 1.54 1.57
Hiszpania 0.30 0.06 0.06% 0.33 0.36 0.39 0.43
Portugalia 0.41 0.07 0.01% 0.36 0.40 0.44 0.48
Portugal 20Y 0.79 0.00 0.00% 0.75 0.79 0.83 0.87
Portugal 30Y 1.11 0.06 0.06% 1.08 1.12 1.17 1.21
Portugal 7Y 0.12 0.05 0.05% 0.06 0.07 0.08 0.08
Słowenia 0.01 0.01 0.01% 0.00 0.00 0.00 0.00
United Kingdom Bond Yield 2Y 0.01 0.01 -0.01% 0.02 0.02 0.02 0.02
Turkey Bond Yield 2Y 13.69 0.03 0.03% 14.10 14.55 15.01 15.49
Sweden Bond Yield 2Y -0.31 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.05 0.06
Finland Bond Yield 2Y -0.55 0.04 0.04% 0.03 0.05 0.08 0.11
Spain Bond Yield 2Y -0.40 0.01 0.01% 0.03 0.07 0.11 0.15
Denmark Bond Yield 2Y -0.55 0.03 0.03% 0.04 0.07 0.12 0.16
Switzerland Bond Yield 2Y -0.82 0.00 0.00% 0.04 0.08 0.12 0.17
Netherlands Bond Yield 2Y -0.59 0.00 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.09
Belgium Bond Yield 2Y -0.62 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.10
Spain 3Y -0.36 0.01 -0.01% 0.04 0.08 0.12 0.17
Spain 3M -0.50 0.00 0.00% 0.03 0.06 0.10 0.13
Spain 5Y -0.17 0.04 0.04% 0.02 0.05 0.08 0.11
Spain 6M -0.46 0.00 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.10
Spain 52W -0.43 0.01 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.09
Netherlands 3M -0.56 0.01 0.01% 0.03 0.05 0.08 0.11
Netherlands 6M -0.56 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.07 0.09

Ameryka Cena Dzień Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21
10Y 0.71 0.01 -0.01% 0.68 0.70 0.72 0.74
1M 0.11 0.03 0.03% 0.13 0.14 0.14 0.14
3M 0.10 0.00 0.00% 0.11 0.11 0.11 0.11
6M 0.12 0.00 0.00% 0.12 0.12 0.12 0.12
52W 0.14 0.00 0.00% 0.14 0.15 0.15 0.15
2Y 0.16 0.00 0.00% 0.16 0.17 0.17 0.18
3Y 0.20 0.00 -0.01% 0.19 0.19 0.20 0.21
5Y 0.32 0.00 0.00% 0.29 0.30 0.31 0.32
7Y 0.52 0.00 0.00% 0.49 0.51 0.53 0.54
20Y 1.37 0.06 0.06% 1.35 1.38 1.42 1.45
30Y 1.41 0.01 -0.01% 1.37 1.41 1.44 1.47
Brazylia 7.05 0.12 -0.02% 7.02 7.12 7.21 7.31
Brazil 52W 2.31 0.04 0.32% 2.30 2.33 2.36 2.39
Brazylia 2Y 3.58 0.32 0.32% 3.27 3.31 3.36 3.41
Brazil 3M 1.92 0.14 0.19% 2.08 2.11 2.13 2.16
Brazil 3Y 4.75 0.07 -0.02% 4.76 4.83 4.91 4.99
Brazil 5Y 5.65 0.03 -0.03% 5.71 5.80 5.89 5.98
Canada 20Y 0.93 0.04 0.04% 0.91 0.94 0.97 1.00
Chile 2.53 0.02 -0.02% 2.61 2.68 2.75 2.81
Canada 52W 0.22 0.00 0.00% 0.22 0.23 0.23 0.23
Canada 6M 0.18 0.00 0.00% 0.18 0.18 0.18 0.19
Peru 15Y 0.00 5.43 -5.43% 5.43 5.43 5.43 5.43
Wenezuela 10.43 0.00 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
Brazil 6M 1.98 0.01 0.01% 1.99 2.01 2.03 2.05
Canada 1M 0.18 0.02 0.02% 0.16 0.16 0.17 0.17
Meksyk 5.78 0.01 -0.01% 5.85 5.91 5.97 6.04
Canada 3M 0.16 0.00 0.00% 0.16 0.16 0.16 0.16
Kanada 0.64 0.03 0.03% 0.64 0.66 0.69 0.72
Kolumbia 5.24 0.02 -0.02% 5.34 5.43 5.52 5.60
Kanada 2Y 0.32 0.03 0.03% 0.31 0.32 0.33 0.34
Canada 7Y 0.43 0.02 0.02% 0.42 0.44 0.46 0.48
Canada 3Y 0.32 0.02 0.02% 0.31 0.32 0.33 0.34
Canada 30Y 1.15 0.05 0.05% 1.13 1.17 1.21 1.24
Canada 5Y 0.44 0.02 0.02% 0.43 0.45 0.47 0.49

Azja Cena Dzień Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21
Japonia 0.05 0.01 0.01% 0.04 0.04 0.05 0.05
Japan 1M -0.08 0.01 -0.01% 0.01 0.01 0.02 0.03
Japan 3M -0.06 0.00 0.00% 0.01 0.01 0.02 0.03
Japan 6M -0.13 0.01 -0.01% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 52W -0.13 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japonia 2Y -0.12 0.00 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 3Y -0.11 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 5Y -0.07 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 7Y -0.06 0.02 0.02% 0.01 0.01 0.02 0.03
Japan 20Y 0.44 0.02 0.02% 0.46 0.50 0.55 0.61
Japan 30Y 0.62 0.03 0.03% 0.65 0.70 0.76 0.83
Wietnam 2.89 0.01 -0.01% 2.93 2.97 3.00 3.04
Pakistan 9.62 0.00 0.00% 9.73 9.84 9.96 10.07
Tajwan 0.41 0.00 0.00% 0.41 0.42 0.43 0.44
Philippine 2.73 0.00 0.00% 2.78 2.82 2.86 2.90
Indonesia 3Y 5.25 0.01 0.01% 5.29 5.34 5.39 5.45
Singapur 0.93 0.06 0.06% 0.90 0.92 0.93 0.95
Katar 1.74 0.03 0.04% 1.75 1.78 1.82 1.87
Malezja 2.60 0.02 0.02% 2.60 2.62 2.64 2.67
Chiny 2Y 2.59 0.01 0.01% 2.63 2.66 2.69 2.72
Indonesia 52W 3.91 0.05 0.09% 3.94 4.03 4.11 4.20
China 30Y 3.74 0.00 -0.01% 3.77 3.80 3.82 3.85
South Korea 5Y 1.10 0.03 0.02% 1.11 1.13 1.16 1.19
China 3Y 2.70 0.03 -0.03% 2.76 2.79 2.81 2.84
Tajlandia 1.32 0.01 -0.01% 1.35 1.38 1.41 1.44
China 5Y 2.83 0.01 -0.01% 2.86 2.89 2.91 2.94
China 52W 2.38 0.01 0.01% 2.42 2.45 2.49 2.53
China 7Y 3.02 0.02 -0.02% 3.06 3.08 3.10 3.13
Indonezja 6.79 0.03 0.03% 6.83 6.88 6.94 7.00
Indonesia 20Y 7.40 0.02 0.02% 7.44 7.50 7.55 7.61
Indonesia 30Y 7.41 0.01 0.01% 7.43 7.47 7.50 7.54
Indonesia 5Y 5.84 0.00 0.00% 5.90 5.95 6.00 6.06
Hongkong 0.53 0.03 0.03% 0.54 0.56 0.58 0.60
India 6M 3.35 0.06 -0.06% 3.47 3.50 3.52 3.55
China 20Y 3.67 0.01 0.01% 3.81 3.85 3.89 3.93
India 52W 3.61 0.02 -0.02% 3.70 3.75 3.80 3.85
India 30Y 6.49 0.01 0.01% 6.54 6.59 6.63 6.67
India 7Y 5.93 0.00 0.00% 5.98 6.04 6.10 6.15
Izrael 0.64 0.02 -0.02% 0.69 0.73 0.76 0.80
South Korea 52W 0.58 0.02 -0.02% 0.61 0.61 0.62 0.63
Korea Południowa 2Y 0.73 0.01 -0.01% 0.75 0.76 0.78 0.79
Indonesia 1M 3.48 0.00 0.00% 3.54 3.61 3.67 3.74
Indonesia 3M 3.63 0.00 0.00% 3.70 3.77 3.85 3.93
Indonesia 6M 3.80 0.00 0.00% 3.88 3.95 4.03 4.12
India 3M 3.29 0.00 -0.03% 3.32 3.35 3.38 3.41
India 5Y 5.21 0.06 0.06% 5.22 5.27 5.32 5.37
South Korea 20Y 1.58 0.03 0.03% 1.59 1.63 1.67 1.71
South Korea 3Y 0.83 0.01 0.01% 0.83 0.85 0.87 0.89
Indie 2Y 4.29 0.06 0.06% 4.28 4.32 4.35 4.38
South Korea 30Y 1.58 0.03 0.03% 1.59 1.63 1.67 1.71
Chiny 2.96 0.03 -0.01% 3.00 3.02 3.04 3.07
Indie 5.95 0.06 0.06% 5.94 6.00 6.05 6.11
India 3Y 4.88 0.07 0.07% 4.87 4.91 4.95 4.99
Korea Południowa 1.40 0.03 0.03% 1.40 1.43 1.47 1.51

Australia Cena Dzień Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21
Australia 30Y 1.72 0.04 -0.04% 1.77 1.82 1.87 1.92
Nowa Zelandia 0.69 0.02 0.02% 0.69 0.72 0.74 0.77
Australia 52W 0.23 0.00 0.00% 0.24 0.25 0.26 0.27
Australia 7Y 0.64 0.02 0.03% 0.64 0.67 0.70 0.73
Australia 20Y 1.53 0.04 0.04% 1.54 1.59 1.64 1.69
Australia 5Y 0.42 0.01 0.01% 0.43 0.45 0.47 0.49
Australia 2Y 0.28 0.00 0.00% 0.29 0.30 0.31 0.33
Australia 3Y 0.27 0.00 0.00% 0.28 0.29 0.31 0.32
Australia 0.93 0.04 0.04% 0.93 0.97 1.01 1.06
New Zealand Bond Yield 2Y 1.05 0.00 0.00% 1.09 1.13 1.17 1.22

Afryka Cena Dzień Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21
Nigeria 9.08 0.00 0.00% 9.20 9.33 9.45 9.58
South Africa 3M 3.59 0.07 -0.07% 3.94 4.33 4.75 5.22
Republika Południowej Afryki 2Y 4.47 0.05 0.05% 4.45 4.49 4.53 4.57
South Africa 30Y 11.50 0.06 -0.06% 11.66 11.75 11.83 11.92
South Africa 5Y 7.40 0.01 0.01% 7.52 7.64 7.76 7.88
Republika Południowej Afryki 9.27 0.03 -0.03% 9.41 9.51 9.62 9.73
South Africa 20Y 11.44 0.06 -0.06% 11.61 11.69 11.78 11.86
Kenia 11.65 0.00 0.00% 11.85 12.06 12.27 12.49
Zambia Government Bond 10y 33.00 0.00 0.00% 33.97 34.98 36.01 37.07

Prognozy - Obligacje Rządowe 10-letnie - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.