Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.71 2019-04
Indeks Giełdowy 6260 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.92 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2018-12
Stopa Bezrobocia 5 2019-03
Inflacja 1.8 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2018-12
Stopa Procentowa 1.5 2019-04
Bilans Handlowy 4801 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -7203 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2017-12
Dług Publiczny do PKB 41.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2017-12
Koniunktura w przemyśle 0 2019-03
Przemysłowy PMI 51 2019-03
PMI dla Usług 44.8 2019-03
Optymizm Konsumentów 101 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2019-02
Pozwolenia Na Budowę 19.1 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2018-12
PKB 1323 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 461547 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 453201 2018-12
Środki Trwałe Brutto 110681 2018-12
Pkb Per Capita 55926 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 44649 2017-12
Rolnictwo w PKB 10698 2018-12
Budownictwo w PKB 34105 2018-12
Przemysł w PKB 25824 2018-12
Górnictwo w PKB 36287 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 24447 2018-12
Media w PKB 11122 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5 2019-03
Pracujący 12792 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 680 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 48264 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu -22609 2019-03
Zmiana Zatrudnienia 25655 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.7 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.7 2019-03
Koszty Pracy 104 2018-12
Wydajność 100 2018-12
Wolne Etaty 245 2019-03
Ogłoszenia Ofert Pracy 166509 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 1225 2018-12
Płaca Minimalna 719 2018-07
Wzrost Wynagrodzeń 2.3 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1340 2018-12
Populacja 24.7 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 62.3 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 2790 2018-12
Koszty Utrzymania 1770 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 6120 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2710 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.8 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114 2018-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 115 2018-12
Inflacja Bazowa 1.8 2018-12
Deflator Pkb 104 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 104 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 113 2018-12
Inflacja Żywności 1.5 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 122 2018-12
Cpi Transport 106 2018-12
Oczekiwania inflacyjne 3.9 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2019-04
Stopa Międzybankowa 2.02 2019-03
Podaż Pieniądza M0 112 2019-02
Podaż Pieniądza M1 356 2019-02
Podaż Pieniądza M3 2126 2019-02
Bilans Banków 4341 2018-12
Bilans Banku Centralnego 162243 2019-04
Rezerwy Walutowe 77092 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 960 2019-02
Stopa Depozytowa 1.85 2019-03
Prywatna długu do PKB 206 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4801 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -7203 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2017-12
Eksport 39833 2019-02
Import 35032 2019-02
Dług Zagraniczny 2084046 2018-12
Terms of Trade 92.7 2018-12
Rachunek kapitałowy 9862 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 60499 2017-12
Przyjazdy Turystów 927200 2019-02
Rezerwy Złota 68.7 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 323 2018-12
Indeks Terroryzmu 2.83 2017-12
Bronie Sprzedaży 97 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2017-12
Bilans Budżetu 10724 2019-02
Wydatki Rządowe 89290 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 47646 2019-02
Wydatki Budżetu Państwa 36922 2019-02
Wnioski o Azyl 1724 2018-07
Rating Kredytowy 97.44
Wydatki Wojskowe 26102 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 0 2019-03
Przemysłowy PMI 51 2019-03
PMI dla Usług 44.8 2019-03
Produkcja Przemysłowa 2.8 2018-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.8 2018-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.7 2018-09
Stopa Utylizacji Surowców 80.97 2019-03
Nowe Zamówienia 34 2018-12
Zmiany Zapasów 685 2018-12
Bankructwa 629 2019-02
Zyski Korporacji 90060 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 14079 2017-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 87528 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.2 2019-03
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -1.12 2018-12
Szybkość Internetu 11063 2017-03
Adresy IP 9859878 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów -0.2 2018-12
Index Konkurencyjności 78.85 2018-12
Ranking Konkurencyjności 14 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.6 2019-04
Indeks Percepcji Korupcji 77 2018-12
Ranking Korupcji 13 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 18 2018-12
Produkcja w Górnictwie 6.1 2018-09
Inwestycje prywatne 2 2018-12
Produkcja Stali 385 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 101 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.9 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 261905 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 306322 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 2.5 2018-12
Kredyt Konsumencki 2825 2019-02
Kredyt dla Sectora Prywatnego 0.3 2019-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.66 2019-03
Cena Benzyny 1.02 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 120 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 19.1 2019-02
Sprzedaż Nowych Domów 4583 2019-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie -2.4 2018-12
Produkcja Budowlana -3.1 2018-12
PMI dla Budownictwa 45.6 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Australia - Wskaźniki ekonomiczne.