Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.78 2021-04
Indeks Giełdowy 7066 2021-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.67 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.1 2020-12
Stopa Bezrobocia 5.6 2021-03
Inflacja 0.9 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2020-12
Stopa Procentowa 0.1 2021-04
Bilans Handlowy 7529 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 14523 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2020-12
Dług Publiczny do PKB 24.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 15 2021-03
Przemysłowy PMI 59.9 2021-03
PMI dla Usług 58.7 2021-03
Optymizm Konsumentów 119 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.8 2021-02
Pozwolenia Na Budowę 21.6 2021-02
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 29505 2021-04
Śmierć koronawirusa 910 2021-04
Odzyskany koronawirus 25486 2021-04
Łóżka szpitalne 3.84 2016-12
Szpitale 55.89 2016-12
Lekarze 3.87 2017-12
Pielęgniarki 12.98 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.1 2020-12
PKB 1393 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 491525 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 495434 2020-12
Środki Trwałe Brutto 110814 2020-12
Pkb Per Capita 57071 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 49756 2019-12
Rolnictwo w PKB 11462 2020-12
Budownictwo w PKB 33123 2020-12
Przemysł w PKB 27046 2020-12
Górnictwo w PKB 48871 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 28221 2020-12
Media w PKB 11611 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.6 2021-03
Pracujący 13078 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 778 2021-03
Zatrudnienie na Pełny Etat -20799 2021-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 91505 2021-03
Zmiana Zatrudnienia 70706 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.3 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.8 2021-03
Koszty Pracy 100 2020-12
Wydajność 102 2020-12
Wolne Etaty 289 2021-03
Ogłoszenia Ofert Pracy 190542 2021-03
Przeciętne Wynagrodzenia 1280 2020-12
Płaca Minimalna 754 2020-07
Wzrost Wynagrodzeń 1.4 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1458 2020-12
Populacja 25.68 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 62.6 2021-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.9 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117 2020-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 118 2020-12
Inflacja Bazowa 1.2 2020-12
Deflator Pkb 103 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.1 2020-12
Wskaźnik Cen Importowych 109 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 106 2020-12
Inflacja Żywności 2.3 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121 2020-12
Cpi Transport 104 2020-12
Oczekiwania inflacyjne 3.2 2021-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 2021-04
Podaż Pieniądza M0 265 2021-02
Podaż Pieniądza M1 1428 2021-02
Podaż Pieniądza M3 2462 2021-02
Bilans Banków 5283 2020-12
Bilans Banku Centralnego 408813 2021-04
Rezerwy Walutowe 63220 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 990 2021-02
Stopa Depozytowa 0.1 2021-03
Prywatna długu do PKB 200 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 7529 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 14523 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2020-12
Eksport 38926 2021-02
Import 31398 2021-02
Dług Zagraniczny 2165261 2020-12
Terms of Trade 103 2020-12
Rachunek kapitałowy -9999 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 52011 2019-12
Przyjazdy Turystów 6260 2021-02
Rezerwy Złota 79.85 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 344 2020-12
Indeks Terroryzmu 2.15 2019-12
Bronie Sprzedaży 396 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 24.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 2020-12
Bilans Budżetu 1746 2021-02
Wydatki Rządowe 104618 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 45430 2021-02
Wydatki Budżetu Państwa 43684 2021-02
Rating Kredytowy 100 2021-04
Dług Publiczny 583254 2021-02
Wydatków Rządowych W Pkb 27.7 2020-12
Wydatki Wojskowe 27395 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 15 2021-03
Przemysłowy PMI 59.9 2021-03
PMI dla Usług 58.7 2021-03
Produkcja Przemysłowa -3 2020-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 2020-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.8 2020-12
Stopa Utylizacji Surowców 82.35 2021-03
Nowe Zamówienia 46 2021-03
Zmiany Zapasów 126 2020-12
Bankructwa 342 2021-02
Zyski Korporacji 109698 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 21360 2021-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 100005 2021-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.02 2021-02
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 17.52 2020-12
Szybkość Internetu 11063 2017-03
Adresy IP 9859878 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0 2020-12
Index Konkurencyjności 78.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 16 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.5 2021-03
Indeks Percepcji Korupcji 77 2020-12
Ranking Korupcji 11 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 14 2019-12
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 56.8 2021-03
Produkcja w Górnictwie -3.8 2020-12
Inwestycje prywatne 3 2020-12
Nastroje w Sektorze Usług 55.5 2021-03
Produkcja Stali 473 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 119 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.8 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.1 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 264679 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 338128 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12 2020-12
Kredyt Konsumencki 3015 2021-02
Kredyt dla Sectora Prywatnego 0.2 2021-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.51 2021-03
Cena Benzyny 1.04 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 123 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 21.6 2021-02
Sprzedaż Nowych Domów 9691 2021-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 3 2020-12
Produkcja Budowlana -0.9 2020-12
PMI dla Budownictwa 61.8 2021-03
Kredyty Mieszkaniowe 21703 2021-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65 2016-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 29505 2021-04
Śmierć koronawirusa 910 2021-04
Odzyskany koronawirus 25486 2021-04
Łóżka szpitalne 3.84 2016-12
Szpitale 55.89 2016-12
Lekarze 3.87 2017-12
Pielęgniarki 12.98 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Australia - Wskaźniki ekonomiczne.