Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.7 2020-07
Indeks Giełdowy 5941 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.9 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2020-03
Stopa Bezrobocia 7.1 2020-05
Inflacja 2.2 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-03
Stopa Procentowa 0.25 2020-07
Bilans Handlowy 8025 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 8395 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 45.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 1 2020-06
Przemysłowy PMI 51.5 2020-06
PMI dla Usług 31.5 2020-06
Optymizm Konsumentów 93.7 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 16.9 2020-05
Pozwolenia Na Budowę -16.4 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 9980 2020-07
Śmierć koronawirusa 108 2020-07
Odzyskany koronawirus 7769 2020-07
Łóżka szpitalne 3.84 2016-12
Szpitale 55.89 2016-12
Lekarze 3.87 2017-12
Pielęgniarki 12.98 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2020-03
PKB 1393 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 478811 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 475348 2020-03
Środki Trwałe Brutto 108668 2020-03
Pkb Per Capita 57071 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 49756 2019-12
Rolnictwo w PKB 9137 2020-03
Budownictwo w PKB 32882 2020-03
Przemysł w PKB 26992 2020-03
Górnictwo w PKB 41771 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 25911 2020-03
Media w PKB 11354 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.1 2020-05
Pracujący 12154 2020-05
Bezrobotni Zarejestrowani 928 2020-05
Zatrudnienie na Pełny Etat -89100 2020-05
Zatrudnienie na Pół Etatu -138584 2020-05
Zmiana Zatrudnienia -227700 2020-05
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.9 2020-05
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.1 2020-05
Koszty Pracy 105 2020-03
Wydajność 100 2019-12
Wolne Etaty 226 2020-03
Ogłoszenia Ofert Pracy 89252 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1257 2019-12
Płaca Minimalna 754 2020-07
Wzrost Wynagrodzeń 2.1 2020-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 1351 2019-12
Populacja 25.6 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 58.4 2020-05

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117 2020-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 117 2020-03
Inflacja Bazowa 1.8 2020-03
Deflator Pkb 106 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 2020-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.3 2020-03
Wskaźnik Cen Importowych 112 2020-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 113 2020-03
Inflacja Żywności 3.2 2020-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 122 2020-03
Cpi Transport 106 2020-03
Oczekiwania inflacyjne 3.3 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2020-07
Podaż Pieniądza M0 182 2020-05
Podaż Pieniądza M1 1242 2020-05
Podaż Pieniądza M3 2302 2020-05
Bilans Banków 5511 2020-03
Bilans Banku Centralnego 279549 2020-07
Rezerwy Walutowe 61508 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 1015 2020-05
Stopa Depozytowa 0.6 2020-06
Prywatna długu do PKB 200 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 8025 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 8395 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.2 2019-12
Eksport 35742 2020-05
Import 27717 2020-05
Dług Zagraniczny 2328330 2020-03
Terms of Trade 98.8 2020-03
Rachunek kapitałowy -11599 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 52011 2019-12
Przyjazdy Turystów 3440 2020-05
Rezerwy Złota 79.9 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 381 2020-03
Indeks Terroryzmu 2.65 2018-12
Bronie Sprzedaży 148 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 45.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.2 2019-12
Bilans Budżetu -35675 2020-05
Wydatki Rządowe 96125 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 43870 2020-05
Wydatki Budżetu Państwa 79545 2020-05
Wnioski o Azyl 1724 2018-07
Rating Kredytowy 100 2020-07
Dług Publiczny 463654 2020-05
Wydatki Wojskowe 26836 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 1 2020-06
Przemysłowy PMI 51.5 2020-06
PMI dla Usług 31.5 2020-06
Produkcja Przemysłowa 2.5 2020-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 2020-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.7 2020-03
Stopa Utylizacji Surowców 74.48 2020-05
Nowe Zamówienia 7 2020-06
Zmiany Zapasów -909 2020-03
Bankructwa 429 2020-05
Zyski Korporacji 95029 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 14504 2019-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 110234 2020-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.2 2020-05
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -4.93 2020-03
Szybkość Internetu 11063 2017-03
Adresy IP 9859878 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów -1.2 2020-03
Index Konkurencyjności 78.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 16 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.7 2020-06
Indeks Percepcji Korupcji 77 2019-12
Ranking Korupcji 12 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 14 2019-12
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 51.2 2020-06
Produkcja w Górnictwie 4.3 2020-03
Inwestycje prywatne -1.6 2020-03
Nastroje w Sektorze Usług 53.1 2020-06
Produkcja Stali 471 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 93.7 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 16.9 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.3 2020-01
Wydatki Konsumpcyjne 265949 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 323419 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.5 2020-03
Kredyt Konsumencki 2999 2020-05
Kredyt dla Sectora Prywatnego -0.1 2020-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.92 2020-02
Cena Benzyny 0.82 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 120 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę -16.4 2020-05
Sprzedaż Nowych Domów 3647 2020-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.6 2020-03
Produkcja Budowlana -1 2020-03
PMI dla Budownictwa 35.5 2020-06
Kredyty Mieszkaniowe 12314 2020-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65 2016-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 9980 2020-07
Śmierć koronawirusa 108 2020-07
Odzyskany koronawirus 7769 2020-07
Łóżka szpitalne 3.84 2016-12
Szpitale 55.89 2016-12
Lekarze 3.87 2017-12
Pielęgniarki 12.98 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Australia - Wskaźniki ekonomiczne.