Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.63 2020-04
Indeks Giełdowy 5387 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.97 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-12
Stopa Bezrobocia 5.1 2020-02
Inflacja 1.8 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-12
Stopa Procentowa 0.25 2020-04
Bilans Handlowy 4361 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 955 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 40.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -4 2020-02
Przemysłowy PMI 53.7 2020-03
PMI dla Usług 38.7 2020-03
Optymizm Konsumentów 91.9 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2020-02
Pozwolenia Na Budowę 19.9 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 6104 2020-04
Śmierć koronawirusa 51 2020-04
Odzyskany koronawirus 2987 2020-04
Łóżka szpitalne 3.84 2016-12
Szpitale 55.89 2016-12
Lekarze 3.87 2017-12
Pielęgniarki 12.98 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-12
PKB 1450 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 480379 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 472070 2019-12
Środki Trwałe Brutto 109651 2019-12
Pkb Per Capita 56919 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 45439 2018-12
Rolnictwo w PKB 9826 2019-12
Budownictwo w PKB 33085 2019-12
Przemysł w PKB 26442 2019-12
Górnictwo w PKB 42615 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 25533 2019-12
Media w PKB 11532 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.1 2020-02
Pracujący 13015 2020-02
Bezrobotni Zarejestrowani 699 2020-02
Zatrudnienie na Pełny Etat 6700 2020-02
Zatrudnienie na Pół Etatu 20000 2020-02
Zmiana Zatrudnienia 26700 2020-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66 2020-02
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.2 2020-02
Koszty Pracy 105 2019-12
Wydajność 100 2019-12
Wolne Etaty 226 2020-03
Ogłoszenia Ofert Pracy 136235 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 1257 2019-12
Płaca Minimalna 741 2019-07
Wzrost Wynagrodzeń 2.2 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1351 2019-12
Populacja 25.6 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 62.6 2020-02
Koszty Utrzymania Rodziny 2790 2018-12
Koszty Utrzymania 1770 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 6120 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2710 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.8 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 116 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 117 2019-12
Inflacja Bazowa 1.6 2019-12
Deflator Pkb 105 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.4 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 109 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 114 2019-12
Inflacja Żywności 2.6 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 122 2019-12
Cpi Transport 109 2019-12
Oczekiwania inflacyjne 4 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2020-04
Podaż Pieniądza M0 116 2020-02
Podaż Pieniądza M1 1099 2020-02
Podaż Pieniądza M3 2169 2020-02
Bilans Banków 4758 2019-12
Bilans Banku Centralnego 277680 2020-04
Rezerwy Walutowe 83597 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 985 2020-02
Stopa Depozytowa 0.9 2020-03
Prywatna długu do PKB 205 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4361 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 955 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.2 2019-12
Eksport 37760 2020-03
Import 33399 2020-02
Dług Zagraniczny 2172006 2019-12
Terms of Trade 95.2 2019-12
Rachunek kapitałowy -1833 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 80891 2018-12
Przyjazdy Turystów 766600 2020-01
Rezerwy Złota 68.74 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 391 2019-12
Indeks Terroryzmu 2.65 2018-12
Bronie Sprzedaży 38 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2018-12
Bilans Budżetu 9274 2020-02
Wydatki Rządowe 94271 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 47888 2020-02
Wydatki Budżetu Państwa 38613 2020-02
Wnioski o Azyl 1724 2018-07
Rating Kredytowy 100 2020-04
Dług Publiczny 403036 2019-12
Wydatki Wojskowe 26836 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -4 2020-02
Przemysłowy PMI 53.7 2020-03
PMI dla Usług 38.7 2020-03
Produkcja Przemysłowa 3.8 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.5 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.1 2019-12
Stopa Utylizacji Surowców 81.13 2020-02
Nowe Zamówienia 23 2020-03
Zmiany Zapasów 118 2019-12
Bankructwa 397 2020-01
Zyski Korporacji 94066 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 14330 2018-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 81690 2020-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.4 2020-02
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -3.76 2019-12
Szybkość Internetu 11063 2017-03
Adresy IP 9859878 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.3 2019-12
Index Konkurencyjności 78.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 16 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 39.4 2020-03
Indeks Percepcji Korupcji 77 2019-12
Ranking Korupcji 12 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 14 2019-12
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 49.7 2020-03
Produkcja w Górnictwie 8 2019-12
Inwestycje prywatne -2.8 2019-12
Nastroje w Sektorze Usług 38.5 2020-03
Produkcja Stali 464 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 91.9 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.3 2020-01
Wydatki Konsumpcyjne 268845 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 319158 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 3.6 2019-12
Kredyt Konsumencki 2962 2020-02
Kredyt dla Sectora Prywatnego 0.4 2020-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.92 2020-02
Cena Benzyny 0.78 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 120 2019-09

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 19.9 2020-02
Sprzedaż Nowych Domów 4715 2020-01
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 3.9 2019-12
Produkcja Budowlana -3 2019-12
PMI dla Budownictwa 37.9 2020-03
Kredyty Mieszkaniowe 19456 2020-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65 2016-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 6104 2020-04
Śmierć koronawirusa 51 2020-04
Odzyskany koronawirus 2987 2020-04
Łóżka szpitalne 3.84 2016-12
Szpitale 55.89 2016-12
Lekarze 3.87 2017-12
Pielęgniarki 12.98 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Australia - Wskaźniki ekonomiczne.