Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.7 2020-09
Indeks Giełdowy 5965 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.83 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -7 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.3 2020-06
Stopa Bezrobocia 6.8 2020-08
Inflacja -0.3 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.9 2020-06
Stopa Procentowa 0.25 2020-09
Bilans Handlowy 4607 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 17738 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 45.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -8 2020-08
Przemysłowy PMI 49.3 2020-08
PMI dla Usług 42.5 2020-08
Optymizm Konsumentów 93.8 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.2 2020-07
Pozwolenia Na Budowę 12 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 27016 2020-09
Śmierć koronawirusa 870 2020-09
Odzyskany koronawirus 24396 2020-09
Łóżka szpitalne 3.84 2016-12
Szpitale 55.89 2016-12
Lekarze 3.87 2017-12
Pielęgniarki 12.98 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -7 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.3 2020-06
PKB 1393 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 445799 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 447165 2020-06
Środki Trwałe Brutto 104432 2020-06
Pkb Per Capita 57071 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 49756 2019-12
Rolnictwo w PKB 9151 2020-06
Budownictwo w PKB 30249 2020-06
Przemysł w PKB 24409 2020-06
Górnictwo w PKB 41872 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 26229 2020-06
Media w PKB 11156 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.8 2020-08
Pracujący 12583 2020-08
Bezrobotni Zarejestrowani 922 2020-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 36200 2020-08
Zatrudnienie na Pół Etatu 74817 2020-08
Zmiana Zatrudnienia 111000 2020-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.8 2020-08
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.3 2020-08
Koszty Pracy 94 2020-06
Wydajność 100 2019-12
Wolne Etaty 226 2020-03
Ogłoszenia Ofert Pracy 109103 2020-08
Przeciętne Wynagrodzenia 1305 2020-06
Płaca Minimalna 754 2020-07
Wzrost Wynagrodzeń 1.8 2020-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 1381 2020-06
Populacja 25.6 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60.3 2020-08

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.3 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.9 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 117 2020-06
Inflacja Bazowa 1.2 2020-06
Deflator Pkb 105 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.4 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 109 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 111 2020-06
Inflacja Żywności 4.1 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 122 2020-06
Cpi Transport 99.3 2020-06
Oczekiwania inflacyjne 3.1 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.25 2020-09
Podaż Pieniądza M0 178 2020-07
Podaż Pieniądza M1 1273 2020-07
Podaż Pieniądza M3 2357 2020-07
Bilans Banków 5410 2020-06
Bilans Banku Centralnego 299846 2020-09
Rezerwy Walutowe 59671 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 995 2020-07
Stopa Depozytowa 0.55 2020-08
Prywatna długu do PKB 200 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4607 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 17738 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.2 2019-12
Eksport 34496 2020-07
Import 29890 2020-07
Dług Zagraniczny 2176567 2020-06
Terms of Trade 98.3 2020-06
Rachunek kapitałowy -18636 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 52011 2019-12
Przyjazdy Turystów 3530 2020-07
Rezerwy Złota 60.7 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 328 2020-05
Indeks Terroryzmu 2.65 2018-12
Bronie Sprzedaży 148 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 45.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.2 2019-12
Bilans Budżetu -35675 2020-05
Wydatki Rządowe 99676 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 43870 2020-05
Wydatki Budżetu Państwa 79545 2020-05
Rating Kredytowy 100 2020-09
Dług Publiczny 463654 2020-05
Wydatki Wojskowe 26836 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -8 2020-08
Przemysłowy PMI 49.3 2020-08
PMI dla Usług 42.5 2020-08
Produkcja Przemysłowa 2.5 2020-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 2020-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.7 2020-03
Stopa Utylizacji Surowców 76.13 2020-08
Nowe Zamówienia -10 2020-09
Zmiany Zapasów -4085 2020-06
Bankructwa 373 2020-07
Zyski Korporacji 109606 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 14504 2019-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 60986 2020-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.48 2020-08
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -9.68 2020-06
Szybkość Internetu 11063 2017-03
Adresy IP 9859878 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów -3 2020-06
Index Konkurencyjności 78.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 16 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.5 2020-09
Indeks Percepcji Korupcji 77 2019-12
Ranking Korupcji 12 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 14 2019-12
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 55.5 2020-09
Produkcja w Górnictwie 4.3 2020-03
Inwestycje prywatne -5.9 2020-06
Nastroje w Sektorze Usług 50 2020-09
Produkcja Stali 477 2020-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 93.8 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.2 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.3 2020-01
Wydatki Konsumpcyjne 233518 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 331505 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 19.8 2020-06
Kredyt Konsumencki 2974 2020-07
Kredyt dla Sectora Prywatnego -0.1 2020-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.57 2020-08
Cena Benzyny 0.91 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 119 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 12 2020-07
Sprzedaż Nowych Domów 5978 2020-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie -1.8 2020-06
Produkcja Budowlana -0.7 2020-06
PMI dla Budownictwa 37.9 2020-08
Kredyty Mieszkaniowe 14333 2020-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65 2016-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 27016 2020-09
Śmierć koronawirusa 870 2020-09
Odzyskany koronawirus 24396 2020-09
Łóżka szpitalne 3.84 2016-12
Szpitale 55.89 2016-12
Lekarze 3.87 2017-12
Pielęgniarki 12.98 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Australia - Wskaźniki ekonomiczne.