AUSTRALIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2018-03
Stopa Bezrobocia 5.3 2018-07
Inflacja 2.1 2018-06
Stopa Procentowa 1.5 2018-08
Bilans Handlowy 1873 2018-06
Dług Publiczny do PKB 41.9 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.73 2018-08
Indeks Giełdowy 6339 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.55 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 % 2018-03
PKB 1323 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 437246 Pln - Million 2018-03
Produkt Narodowy Brutto 440282 Pln - Million 2018-03
Środki Trwałe Brutto 108617 Pln - Million 2018-03
Pkb Per Capita 55926 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 44649 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 10243 Pln - Million 2018-03
Budownictwo w PKB 32447 Pln - Million 2018-03
Przemysł w PKB 25955 Pln - Million 2018-03
Górnictwo w PKB 26142 Pln - Million 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 24022 Pln - Million 2018-03
Media w PKB 10448 Pln - Million 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.3 % 2018-07
Pracujący 12575 Tysiąc 2018-07
Bezrobotni Zarejestrowani 706 Tysiąc 2018-07
Zatrudnienie na Pełny Etat 19300 Osoby 2018-07
Zatrudnienie na Pół Etatu -23189 Osoby 2018-07
Zmiana Zatrudnienia -3900 Osoby 2018-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.5 % 2018-07
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.1 % 2018-07
Koszty Pracy 101 Punkty Indeksowe 2018-03
Wydajność 101 Punkty Indeksowe 2018-03
Wolne Etaty 234 Tysiąc 2018-06
Ogłoszenia Ofert Pracy 178322 2018-07
Przeciętne Wynagrodzenia 1192 Aud / Tydzień 2017-12
Płaca Minimalna 719 Aud / Tydzień 2018-07
Wzrost Wynagrodzeń 2.1 % 2018-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 1309 Aud / Tydzień 2017-12
Populacja 24.7 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 62.1 % 2018-07
Koszty Utrzymania Rodziny 3420 AUD / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 2420 AUD / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 6110 AUD / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2440 AUD / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.1 % 2018-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 % 2018-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 Punkty Indeksowe 2018-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 114 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Bazowa 1.9 % 2018-06
Deflator Pkb 106 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.5 % 2018-06
Wskaźnik Cen Importowych 96.5 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 110 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Żywności 0.3 % 2018-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121 Punkty Indeksowe 2018-06
Cpi Transport 106 Punkty Indeksowe 2018-06
Oczekiwania inflacyjne 4 % 2018-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 % 2018-08
Stopa Międzybankowa 2.16 % 2018-07
Podaż Pieniądza M0 108 Pln - Miliard 2018-06
Podaż Pieniądza M1 353 Pln - Miliard 2018-06
Podaż Pieniądza M3 2075 Pln - Miliard 2018-06
Bilans Banków 4268 Pln - Miliard 2018-06
Bilans Banku Centralnego 169604 Pln - Million 2018-08
Rezerwy Walutowe 69102 Pln - Million 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 922 Pln - Miliard 2018-06
Stopa Depozytowa 1.9 % 2018-07
Prywatna długu do PKB 205 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1873 Pln - Million 2018-06
Eksport 36439 Pln - Million 2018-06
Import 34567 Pln - Million 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących -10469 Pln - Million 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 % 2017-12
Dług Zagraniczny 2005834 Pln - Million 2018-03
Terms of Trade 87.7 Punkty Indeksowe 2018-06
Rachunek kapitałowy 7339 Pln - Million 2018-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 60499 Pln - Million 2017-12
Przyjazdy Turystów 609300 2018-05
Rezerwy Złota 72.8 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 276 BBL/D/1K 2018-04
Indeks Terroryzmu 3.09 2016-12
Bronie Sprzedaży 97 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.9 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 10417 Pln - Million 2018-05
Wydatki Rządowe 84615 Pln - Million 2018-03
Dochody Budżetu Państwa 49256 Pln - Million 2018-05
Wydatki Budżetu Państwa 38839 Pln - Million 2018-05
Wnioski o Azyl 2042 Osoby 2018-04
Rating Kredytowy 97.44
Wydatków Rządowych W Pkb 36.2 % 2015-12
Wydatki Wojskowe 26102 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 7 Punkty Indeksowe 2018-07
Przemysłowy PMI 52 2018-07
PMI dla Usług 53.6 Punkty Indeksowe 2018-07
Produkcja Przemysłowa 4.4 % 2018-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.2 % 2018-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.5 % 2018-03
Stopa Utylizacji Surowców 82.39 % 2018-06
Nowe Zamówienia 49 Punkty Indeksowe 2018-06
Zmiany Zapasów 1222 Pln - Million 2018-03
Bankructwa 750 Firmy 2018-05
Zyski Korporacji 86499 Pln - Million 2018-03
Rejestracje nowych samochodów 14079 Tysiąc 2017-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 130300 2018-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.01 % 2018-06
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 1.54 2018-06
Szybkość Internetu 11063 KBps 2017-03
Adresy IP 9859878 IP 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.7 % 2018-03
Index Konkurencyjności 5.19 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 21 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.3 Punkty Indeksowe 2018-07
Indeks Percepcji Korupcji 77 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 13 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 14 2017-12
Produkcja w Górnictwie 4.4 % 2018-03
Inwestycje prywatne 0.4 % 2018-03
Produkcja Stali 507 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 104 Punkty Indeksowe 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 % 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.8 % 2018-05
Wydatki Konsumpcyjne 256004 Pln - Million 2018-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 297957 Pln - Million 2018-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 2.1 % 2018-03
Kredyt Konsumencki 2739 Pln - Miliard 2018-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 0.3 % 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.65 % 2018-07
Cena Benzyny 1.09 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 122 % of GDP 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 6.4 % 2018-06
Sprzedaż Nowych Domów 5065 2018-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie -0.7 % 2018-03
Produkcja Budowlana 0.2 % 2018-03
PMI dla Budownictwa 52 Punkty Indeksowe 2018-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65 % 2016-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 52.6 mm 2015-12
Temperatura 28.06 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Australia - Wskaźniki ekonomiczne.