Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.71 2019-02
Indeks Giełdowy 6090 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.14 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.8 2018-09
Stopa Bezrobocia 5 2018-12
Inflacja 1.8 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2018-12
Stopa Procentowa 1.5 2019-01
Bilans Handlowy 3681 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -10688 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2017-12
Dług Publiczny do PKB 41.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2017-12
Koniunktura w przemyśle 4 2019-01
Przemysłowy PMI 52.5 2019-01
PMI dla Usług 44.3 2019-01
Optymizm Konsumentów 104 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2018-12
Pozwolenia Na Budowę -8.4 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.8 2018-09
PKB 1323 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 460827 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 447653 2018-09
Środki Trwałe Brutto 111181 2018-09
Pkb Per Capita 55926 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 44649 2017-12
Rolnictwo w PKB 11101 2018-09
Budownictwo w PKB 35037 2018-09
Przemysł w PKB 26179 2018-09
Górnictwo w PKB 35800 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 23769 2018-09
Media w PKB 11189 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5 2018-12
Pracujący 12714 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 667 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat -3046 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 24643 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 21597 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.6 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.2 2018-12
Koszty Pracy 102 2018-09
Wydajność 101 2018-09
Wolne Etaty 243 2018-12
Ogłoszenia Ofert Pracy 171392 2019-01
Przeciętne Wynagrodzenia 1207 2018-06
Płaca Minimalna 719 2018-07
Wzrost Wynagrodzeń 2.3 2018-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 1304 2018-06
Populacja 24.7 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 62.4 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 2790 2018-12
Koszty Utrzymania 1770 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 6120 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2710 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.8 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114 2018-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 115 2018-12
Inflacja Bazowa 1.8 2018-12
Deflator Pkb 103 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 104 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 113 2018-12
Inflacja Żywności 1.5 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 122 2018-12
Cpi Transport 106 2018-12
Oczekiwania inflacyjne 3.7 2019-02
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2019-01
Stopa Międzybankowa 2.2 2019-01
Podaż Pieniądza M0 115 2018-12
Podaż Pieniądza M1 355 2018-12
Podaż Pieniądza M3 2097 2018-12
Bilans Banków 4278 2018-09
Bilans Banku Centralnego 162261 2019-02
Rezerwy Walutowe 61319 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 953 2018-12
Stopa Depozytowa 1.85 2019-01
Prywatna długu do PKB 206 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3681 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -10688 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2017-12
Eksport 37924 2018-12
Import 34244 2018-12
Dług Zagraniczny 2031327 2018-09
Terms of Trade 92.7 2018-12
Rachunek kapitałowy 11116 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 60499 2017-12
Przyjazdy Turystów 802200 2018-11
Rezerwy Złota 68.7 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 281 2018-08
Indeks Terroryzmu 2.83 2017-12
Bronie Sprzedaży 97 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2017-12
Bilans Budżetu -292 2018-12
Wydatki Rządowe 87057 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 40511 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 40803 2018-12
Wnioski o Azyl 2042 2018-04
Rating Kredytowy 97.44
Wydatki Wojskowe 26102 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 4 2019-01
Przemysłowy PMI 52.5 2019-01
PMI dla Usług 44.3 2019-01
Produkcja Przemysłowa 2.8 2018-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.8 2018-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.7 2018-09
Stopa Utylizacji Surowców 81.45 2019-01
Nowe Zamówienia 34 2018-12
Zmiany Zapasów 47 2018-09
Bankructwa 564 2018-12
Zyski Korporacji 90221 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 14079 2017-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 87528 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.22 2018-12
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -1.12 2018-12
Szybkość Internetu 11063 2017-03
Adresy IP 9859878 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0 2018-09
Index Konkurencyjności 78.85 2018-12
Ranking Konkurencyjności 14 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.5 2019-01
Indeks Percepcji Korupcji 77 2018-12
Ranking Korupcji 13 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 18 2018-12
Produkcja w Górnictwie 6.1 2018-09
Inwestycje prywatne -0.5 2018-09
Produkcja Stali 449 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 104 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.2 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 260656 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 303619 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 2.4 2018-09
Kredyt Konsumencki 2803 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 0.2 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.66 2019-01
Cena Benzyny 0.94 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 121 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę -8.4 2018-12
Sprzedaż Nowych Domów 4622 2018-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie -1.5 2018-09
Produkcja Budowlana -2.8 2018-09
PMI dla Budownictwa 43.1 2019-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Australia - Wskaźniki ekonomiczne.