AUSTRALIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2018-06
Stopa Bezrobocia 5 2018-09
Inflacja 2.1 2018-06
Stopa Procentowa 1.5 2018-10
Bilans Handlowy 1604 2018-08
Dług Publiczny do PKB 41.9 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.71 2018-10
Indeks Giełdowy 5935 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.71 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.4 % 2018-06
PKB 1323 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 441942 Pln - Million 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 442164 Pln - Million 2018-06
Środki Trwałe Brutto 110021 Pln - Million 2018-06
Pkb Per Capita 55926 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 44649 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 10402 Pln - Million 2018-06
Budownictwo w PKB 33503 Pln - Million 2018-06
Przemysł w PKB 25521 Pln - Million 2018-06
Górnictwo w PKB 26745 Pln - Million 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 24245 Pln - Million 2018-06
Media w PKB 10636 Pln - Million 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5 % 2018-09
Pracujący 12636 Tysiąc 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 666 Tysiąc 2018-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 20300 Osoby 2018-09
Zatrudnienie na Pół Etatu -14698 Osoby 2018-09
Zmiana Zatrudnienia 5600 Osoby 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.4 % 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.4 % 2018-09
Koszty Pracy 101 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydajność 102 Punkty Indeksowe 2018-06
Wolne Etaty 241 Tysiąc 2018-09
Ogłoszenia Ofert Pracy 175555 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 1207 Aud / Tydzień 2018-06
Płaca Minimalna 719 Aud / Tydzień 2018-07
Wzrost Wynagrodzeń 2.1 % 2018-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 1304 Aud / Tydzień 2018-06
Populacja 24.7 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 62.2 % 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 3420 AUD / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 2420 AUD / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 6110 AUD / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2440 AUD / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.1 % 2018-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 % 2018-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 Punkty Indeksowe 2018-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 114 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Bazowa 1.9 % 2018-06
Deflator Pkb 106 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.5 % 2018-06
Wskaźnik Cen Importowych 96.5 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 110 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Żywności 0.3 % 2018-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121 Punkty Indeksowe 2018-06
Cpi Transport 106 Punkty Indeksowe 2018-06
Oczekiwania inflacyjne 4 % 2018-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 % 2018-10
Stopa Międzybankowa 2.44 % 2018-09
Podaż Pieniądza M0 109 Pln - Miliard 2018-08
Podaż Pieniądza M1 355 Pln - Miliard 2018-08
Podaż Pieniądza M3 2091 Pln - Miliard 2018-08
Bilans Banków 4268 Pln - Miliard 2018-06
Bilans Banku Centralnego 171392 Pln - Million 2018-10
Rezerwy Walutowe 73681 Pln - Million 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 933 Pln - Miliard 2018-08
Stopa Depozytowa 1.9 % 2018-09
Prywatna długu do PKB 206 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1604 Pln - Million 2018-08
Eksport 36562 Pln - Million 2018-08
Import 34958 Pln - Million 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących -13472 Pln - Million 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 % 2017-12
Dług Zagraniczny 2045588 Pln - Million 2018-06
Terms of Trade 87.7 Punkty Indeksowe 2018-06
Rachunek kapitałowy 12538 Pln - Million 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 60499 Pln - Million 2017-12
Przyjazdy Turystów 774400 2018-07
Rezerwy Złota 68.7 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 279 BBL/D/1K 2018-06
Indeks Terroryzmu 3.09 2016-12
Bronie Sprzedaży 97 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.9 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 80 Pln - Million 2018-08
Wydatki Rządowe 85568 Pln - Million 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 38390 Pln - Million 2018-08
Wydatki Budżetu Państwa 38309 Pln - Million 2018-08
Wnioski o Azyl 2042 Osoby 2018-04
Rating Kredytowy 97.44
Wydatków Rządowych W Pkb 36.2 % 2015-12
Wydatki Wojskowe 26102 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 6 Punkty Indeksowe 2018-09
Przemysłowy PMI 59 2018-09
PMI dla Usług 52.5 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa 3.5 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 % 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.9 % 2018-06
Stopa Utylizacji Surowców 82.1 % 2018-09
Nowe Zamówienia 31 Punkty Indeksowe 2018-09
Zmiany Zapasów 1160 Pln - Million 2018-06
Bankructwa 764 Firmy 2018-07
Zyski Korporacji 88467 Pln - Million 2018-06
Rejestracje nowych samochodów 14079 Tysiąc 2017-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 85551 2018-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.07 % 2018-09
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 1.54 2018-06
Szybkość Internetu 11063 KBps 2017-03
Adresy IP 9859878 IP 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.6 % 2018-06
Index Konkurencyjności 78.85 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 14 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.5 Punkty Indeksowe 2018-09
Indeks Percepcji Korupcji 77 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 13 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 14 2017-12
Produkcja w Górnictwie 4.5 % 2018-06
Inwestycje prywatne -2.5 % 2018-06
Produkcja Stali 520 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 102 Punkty Indeksowe 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.4 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 258440 Pln - Million 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 298813 Pln - Million 2018-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1 % 2018-06
Kredyt Konsumencki 2769 Pln - Miliard 2018-08
Kredyt dla Sectora Prywatnego 0.5 % 2018-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.65 % 2018-09
Cena Benzyny 1.13 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 122 % of GDP 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę -9.4 % 2018-08
Sprzedaż Nowych Domów 4767 2018-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie -0.7 % 2018-06
Produkcja Budowlana 1.6 % 2018-06
PMI dla Budownictwa 49.3 Punkty Indeksowe 2018-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65 % 2016-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 52.6 mm 2015-12
Temperatura 28.06 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Australia - Wskaźniki ekonomiczne.