Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.7 2019-06
Indeks Giełdowy 6656 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.28 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-03
Stopa Bezrobocia 5.2 2019-05
Inflacja 1.3 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-03
Stopa Procentowa 1.25 2019-06
Bilans Handlowy 4871 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -2900 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 40.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2018-12
Koniunktura w przemyśle 7 2019-05
Przemysłowy PMI 52.7 2019-05
PMI dla Usług 52.5 2019-05
Optymizm Konsumentów 101 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2019-04
Pozwolenia Na Budowę -4.7 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-03
PKB 1323 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 463907 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 458418 2019-03
Środki Trwałe Brutto 109559 2019-03
Pkb Per Capita 55926 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 44649 2017-12
Rolnictwo w PKB 10747 2019-03
Budownictwo w PKB 33733 2019-03
Przemysł w PKB 26118 2019-03
Górnictwo w PKB 36408 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 24583 2019-03
Media w PKB 11270 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.2 2019-05
Pracujący 12868 2019-05
Bezrobotni Zarejestrowani 705 2019-05
Zatrudnienie na Pełny Etat 2426 2019-05
Zatrudnienie na Pół Etatu 39837 2019-05
Zmiana Zatrudnienia 42264 2019-05
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66 2019-05
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.9 2019-05
Koszty Pracy 104 2019-03
Wydajność 99.9 2019-03
Wolne Etaty 245 2019-03
Ogłoszenia Ofert Pracy 152689 2019-05
Przeciętne Wynagrodzenia 1225 2018-12
Płaca Minimalna 741 2019-07
Wzrost Wynagrodzeń 2.3 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 1340 2018-12
Populacja 24.7 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 62.4 2019-04
Koszty Utrzymania Rodziny 2790 2018-12
Koszty Utrzymania 1770 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 6120 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2710 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.3 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 114 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 115 2019-03
Inflacja Bazowa 1.6 2019-03
Deflator Pkb 105 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.9 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 109 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 112 2019-03
Inflacja Żywności 2.3 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 122 2019-03
Cpi Transport 104 2019-03
Oczekiwania inflacyjne 3.3 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.25 2019-06
Stopa Międzybankowa 1.4 2019-05
Podaż Pieniądza M0 113 2019-04
Podaż Pieniądza M1 359 2019-04
Podaż Pieniądza M3 2154 2019-04
Bilans Banków 4405 2019-03
Bilans Banku Centralnego 180317 2019-06
Rezerwy Walutowe 79919 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 962 2019-04
Stopa Depozytowa 1.85 2019-05
Prywatna długu do PKB 205 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4871 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -2900 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2018-12
Eksport 40425 2019-04
Import 35554 2019-04
Dług Zagraniczny 2095650 2019-03
Terms of Trade 97.4 2019-03
Rachunek kapitałowy 812 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 80891 2018-12
Przyjazdy Turystów 700400 2019-04
Rezerwy Złota 68.7 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 332 2019-02
Indeks Terroryzmu 2.83 2017-12
Bronie Sprzedaży 38 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2018-12
Bilans Budżetu 7020 2019-04
Wydatki Rządowe 90142 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 46453 2019-04
Wydatki Budżetu Państwa 39433 2019-04
Wnioski o Azyl 1724 2018-07
Rating Kredytowy 97.44
Wydatki Wojskowe 26836 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 7 2019-05
Przemysłowy PMI 52.7 2019-05
PMI dla Usług 52.5 2019-05
Produkcja Przemysłowa 1.2 2019-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.5 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.3 2019-03
Stopa Utylizacji Surowców 80.88 2019-05
Nowe Zamówienia 36 2019-06
Zmiany Zapasów 460 2019-03
Bankructwa 615 2019-04
Zyski Korporacji 93026 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 14330 2018-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 75550 2019-04
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.08 2019-05
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -4.92 2019-03
Szybkość Internetu 11063 2017-03
Adresy IP 9859878 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.7 2019-03
Index Konkurencyjności 78.85 2018-12
Ranking Konkurencyjności 14 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.1 2019-06
Indeks Percepcji Korupcji 77 2018-12
Ranking Korupcji 13 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 18 2018-12
Produkcja w Górnictwie 3.2 2019-03
Inwestycje prywatne -1.7 2019-03
Produkcja Stali 472 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 101 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.9 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 262566 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 309216 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 2.8 2019-03
Kredyt Konsumencki 2830 2019-04
Kredyt dla Sectora Prywatnego 0.2 2019-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.66 2019-05
Cena Benzyny 1.02 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 120 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę -4.7 2019-04
Sprzedaż Nowych Domów 4036 2019-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie -3 2019-03
Produkcja Budowlana -1.9 2019-03
PMI dla Budownictwa 40.4 2019-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Australia - Wskaźniki ekonomiczne.