Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.74 2021-07
Indeks Giełdowy 7400 2021-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.15 2021-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.8 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2021-03
Stopa Bezrobocia 4.9 2021-06
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 44.69 2021-07
Inflacja 3.8 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 11396784 2021-07
Stopa Procentowa 0.1 2021-07
Bilans Handlowy 9681 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących 18283 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2020-12
Dług Publiczny do PKB 24.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 11 2021-06
Przemysłowy PMI 63.2 2021-06
PMI dla Usług 57.8 2021-06
Optymizm Konsumentów 109 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.8 2021-06
Pozwolenia Na Budowę -7.1 2021-05
Podatek Dochodowy Firmy 30 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2021-12
Przypadki koronawirusa 33268 2021-07
Śmierć koronawirusa 920 2021-07
Odzyskany koronawirus 25486 2021-07
Łóżka szpitalne 3.84 2016-12
Szpitale 55.89 2016-12
Lekarze 3.87 2017-12
Pielęgniarki 12.98 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.8 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2021-03
PKB 1331 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 501065 2021-03
Produkt Narodowy Brutto 510848 2021-03
Środki Trwałe Brutto 115937 2021-03
Pkb Per Capita 56307 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 48698 2020-12
Rolnictwo w PKB 12627 2021-03
Budownictwo w PKB 34574 2021-03
Przemysł w PKB 27893 2021-03
Górnictwo w PKB 49257 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 27926 2021-03
Media w PKB 11529 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.9 2021-06
Pracujący 13154 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 679 2021-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 51600 2021-06
Zatrudnienie na Pół Etatu -22500 2021-06
Zmiana Zatrudnienia 29100 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.2 2021-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.23 2021-06
Koszty Pracy 102 2021-03
Wydajność 103 2021-03
Wolne Etaty 362 2021-06
Ogłoszenia Ofert Pracy 211854 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1280 2020-12
Płaca Minimalna 773 2021-07
Wzrost Wynagrodzeń 1.5 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 1458 2020-12
Populacja 25.68 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 62.8 2021-05

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 44.69 2021-07
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 11396784 2021-07
Przypadki koronawirusa 33268 2021-07
Śmierć koronawirusa 920 2021-07
Odzyskany koronawirus 25486 2021-07
Łóżka szpitalne 3.84 2016-12
Szpitale 55.89 2016-12
Lekarze 3.87 2017-12
Pielęgniarki 12.98 2017-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.8 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2021-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 119 2021-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 119 2021-06
Inflacja Bazowa 1.6 2021-06
Deflator Pkb 105 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.2 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 121 2021-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 106 2021-03
Inflacja Żywności 0.7 2021-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121 2021-06
Cpi Transport 110 2021-06
Oczekiwania inflacyjne 3.7 2021-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 2021-07
Podaż Pieniądza M0 330 2021-05
Podaż Pieniądza M1 1461 2021-05
Podaż Pieniądza M3 2468 2021-05
Bilans Banków 5170 2021-03
Bilans Banku Centralnego 559360 2021-07
Rezerwy Walutowe 64734 2021-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 1001 2021-05
Stopa Depozytowa 0.1 2021-06
Prywatna długu do PKB 212 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 9681 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących 18283 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.5 2020-12
Eksport 42233 2021-05
Import 32552 2021-05
Dług Zagraniczny 2126051 2021-03
Terms of Trade 114 2021-03
Rachunek kapitałowy -15363 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 29274 2020-12
Przyjazdy Turystów 36190 2021-05
Rezerwy Złota 79.85 2021-03
Wydobycie Ropy Naftowej 374 2021-03
Indeks Terroryzmu 2.15 2019-12
Bronie Sprzedaży 396 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 24.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 2020-12
Bilans Budżetu 6809 2021-05
Wydatki Rządowe 104151 2021-03
Dochody Budżetu Państwa 55260 2021-05
Wydatki Budżetu Państwa 48451 2021-05
Rating Kredytowy 100 2021-07
Dług Publiczny 583023 2021-05
Wydatków Rządowych W Pkb 27.7 2020-12
Wydatki Wojskowe 27618 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 11 2021-06
Przemysłowy PMI 63.2 2021-06
PMI dla Usług 57.8 2021-06
Produkcja Przemysłowa -1.6 2021-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.2 2021-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.5 2021-03
Stopa Utylizacji Surowców 83.89 2021-06
Nowe Zamówienia 28 2021-06
Zmiany Zapasów 3339 2021-03
Bankructwa 431 2021-05
Zyski Korporacji 110721 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 23361 2021-06
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 110664 2021-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.07 2021-06
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 19.77 2021-03
Szybkość Internetu 11063 2017-03
Adresy IP 9859878 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów 2.1 2021-03
Index Konkurencyjności 78.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 16 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 45.2 2021-07
Indeks Percepcji Korupcji 77 2020-12
Ranking Korupcji 11 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 14 2019-12
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 56.8 2021-07
Produkcja w Górnictwie -2.5 2021-03
Inwestycje prywatne 6.3 2021-03
Nastroje w Sektorze Usług 44.2 2021-07
Produkcja Stali 473 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 109 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.8 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 25 2021-04
Wydatki Konsumpcyjne 268245 2021-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 342480 2021-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.6 2021-03
Kredyt Konsumencki 3059 2021-05
Kredyt dla Sectora Prywatnego 0.4 2021-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.51 2021-06
Cena Benzyny 1.09 2021-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 124 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę -7.1 2021-05
Sprzedaż Nowych Domów 5841 2021-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 5.4 2021-03
Produkcja Budowlana 2.4 2021-03
PMI dla Budownictwa 55.5 2021-06
Kredyty Mieszkaniowe 23437 2021-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Australia - Wskaźniki ekonomiczne.