Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.77 2021-01
Indeks Giełdowy 6715 2021-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.04 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.3 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.8 2020-09
Stopa Bezrobocia 6.8 2020-11
Inflacja 0.7 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.6 2020-09
Stopa Procentowa 0.1 2020-12
Bilans Handlowy 5022 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących 10024 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 45.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.2 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 12 2020-11
Przemysłowy PMI 52.1 2020-11
PMI dla Usług 52.9 2020-11
Optymizm Konsumentów 112 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.1 2020-11
Pozwolenia Na Budowę 2.6 2021-11
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 28689 2021-01
Śmierć koronawirusa 909 2021-01
Odzyskany koronawirus 25486 2021-01
Łóżka szpitalne 3.84 2016-12
Szpitale 55.89 2016-12
Lekarze 3.87 2017-12
Pielęgniarki 12.98 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.3 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.8 2020-09
PKB 1393 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 476043 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 474063 2020-09
Środki Trwałe Brutto 105954 2020-09
Pkb Per Capita 57071 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 49756 2019-12
Rolnictwo w PKB 8816 2020-09
Budownictwo w PKB 32897 2020-09
Przemysł w PKB 26660 2020-09
Górnictwo w PKB 49672 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 28014 2020-09
Media w PKB 11694 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.8 2020-11
Pracujący 12861 2020-11
Bezrobotni Zarejestrowani 942 2020-11
Zatrudnienie na Pełny Etat 84200 2020-11
Zatrudnienie na Pół Etatu 5800 2020-11
Zmiana Zatrudnienia 90000 2020-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.1 2020-11
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.6 2020-11
Koszty Pracy 92.6 2020-09
Wydajność 100 2019-12
Wolne Etaty 254 2020-12
Ogłoszenia Ofert Pracy 159156 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1305 2020-06
Płaca Minimalna 754 2020-07
Wzrost Wynagrodzeń 1.4 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 1381 2020-06
Populacja 25.6 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.2 2020-10

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.6 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 116 2020-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 117 2020-09
Inflacja Bazowa 1.2 2020-09
Deflator Pkb 102 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.4 2020-09
Wskaźnik Cen Importowych 103 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 107 2020-09
Inflacja Żywności 3.4 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 122 2020-09
Cpi Transport 103 2020-09
Oczekiwania inflacyjne 3.5 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 2020-12
Podaż Pieniądza M0 177 2020-11
Podaż Pieniądza M1 1354 2020-11
Podaż Pieniądza M3 2431 2020-11
Bilans Banków 5330 2020-09
Bilans Banku Centralnego 324663 2021-01
Rezerwy Walutowe 55832 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 982 2020-11
Stopa Depozytowa 0.15 2020-12
Prywatna długu do PKB 200 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5022 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących 10024 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.2 2019-12
Eksport 36393 2020-11
Import 31370 2020-11
Dług Zagraniczny 2187215 2020-09
Terms of Trade 96.6 2020-09
Rachunek kapitałowy -9296 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 52011 2019-12
Przyjazdy Turystów 7570 2020-11
Rezerwy Złota 67.74 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 341 2020-09
Indeks Terroryzmu 2.15 2019-12
Bronie Sprzedaży 148 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 45.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.2 2019-12
Bilans Budżetu -4105 2020-11
Wydatki Rządowe 103794 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 45399 2020-11
Wydatki Budżetu Państwa 49504 2020-11
Rating Kredytowy 100 2021-01
Dług Publiczny 602042 2020-10
Wydatki Wojskowe 26836 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 12 2020-11
Przemysłowy PMI 52.1 2020-11
PMI dla Usług 52.9 2020-11
Produkcja Przemysłowa -2.3 2020-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.3 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.2 2020-06
Stopa Utylizacji Surowców 79.32 2020-11
Nowe Zamówienia 60 2020-12
Zmiany Zapasów -135 2020-09
Bankructwa 306 2020-11
Zyski Korporacji 117394 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 14504 2019-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 95652 2020-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.5 2020-11
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -11.56 2020-09
Szybkość Internetu 11063 2017-03
Adresy IP 9859878 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów -0.5 2020-09
Index Konkurencyjności 78.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 16 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.6 2020-12
Indeks Percepcji Korupcji 77 2019-12
Ranking Korupcji 12 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 14 2019-12
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 55.7 2020-12
Produkcja w Górnictwie 1.2 2020-06
Inwestycje prywatne -3 2020-09
Nastroje w Sektorze Usług 57 2020-12
Produkcja Stali 450 2020-11

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 112 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.1 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.3 2020-01
Wydatki Konsumpcyjne 253648 2020-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 349346 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 18.9 2020-09
Kredyt Konsumencki 2982 2020-11
Kredyt dla Sectora Prywatnego 0.1 2020-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.51 2020-12
Cena Benzyny 0.99 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 121 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 2.6 2021-11
Sprzedaż Nowych Domów 7054 2020-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.8 2020-09
Produkcja Budowlana -2.6 2020-09
PMI dla Budownictwa 55.3 2020-11
Kredyty Mieszkaniowe 18344 2020-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65 2016-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 28689 2021-01
Śmierć koronawirusa 909 2021-01
Odzyskany koronawirus 25486 2021-01
Łóżka szpitalne 3.84 2016-12
Szpitale 55.89 2016-12
Lekarze 3.87 2017-12
Pielęgniarki 12.98 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Australia - Wskaźniki ekonomiczne.