Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.68 2019-08
Indeks Giełdowy 6502 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.95 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-03
Stopa Bezrobocia 5.2 2019-07
Inflacja 1.6 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2019-06
Stopa Procentowa 1 2019-08
Bilans Handlowy 8036 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -2900 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 40.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2018-12
Koniunktura w przemyśle 4 2019-07
Przemysłowy PMI 51.3 2019-07
PMI dla Usług 43.9 2019-07
Optymizm Konsumentów 100 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-06
Pozwolenia Na Budowę -1.2 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-03
PKB 1432 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 463907 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 458418 2019-03
Środki Trwałe Brutto 109559 2019-03
Pkb Per Capita 56919 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 45439 2018-12
Rolnictwo w PKB 10747 2019-03
Budownictwo w PKB 33733 2019-03
Przemysł w PKB 26118 2019-03
Górnictwo w PKB 36408 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 24583 2019-03
Media w PKB 11270 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.2 2019-07
Pracujący 12908 2019-07
Bezrobotni Zarejestrowani 713 2019-07
Zatrudnienie na Pełny Etat 34474 2019-07
Zatrudnienie na Pół Etatu 6654 2019-07
Zmiana Zatrudnienia 41127 2019-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.1 2019-07
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.9 2019-07
Koszty Pracy 104 2019-03
Wydajność 99.9 2019-03
Wolne Etaty 243 2019-06
Ogłoszenia Ofert Pracy 161427 2019-07
Przeciętne Wynagrodzenia 1238 2019-06
Płaca Minimalna 741 2019-07
Wzrost Wynagrodzeń 2.3 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 1338 2019-06
Populacja 25.18 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 62.6 2019-07
Koszty Utrzymania Rodziny 2790 2018-12
Koszty Utrzymania 1770 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 6120 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2710 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.6 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115 2019-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 116 2019-06
Inflacja Bazowa 1.6 2019-06
Deflator Pkb 105 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 113 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 113 2019-06
Inflacja Żywności 2.4 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121 2019-06
Cpi Transport 107 2019-06
Oczekiwania inflacyjne 3.5 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2019-08
Stopa Międzybankowa 1.1 2019-07
Podaż Pieniądza M0 113 2019-06
Podaż Pieniądza M1 360 2019-06
Podaż Pieniądza M3 2157 2019-06
Bilans Banków 4483 2019-06
Bilans Banku Centralnego 167452 2019-08
Rezerwy Walutowe 65280 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 962 2019-06
Stopa Depozytowa 1.65 2019-07
Prywatna długu do PKB 205 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 8036 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -2900 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2018-12
Eksport 42378 2019-06
Import 34342 2019-06
Dług Zagraniczny 2095650 2019-03
Terms of Trade 100 2019-06
Rachunek kapitałowy 812 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 80891 2018-12
Przyjazdy Turystów 660300 2019-06
Rezerwy Złota 68.7 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 353 2019-04
Indeks Terroryzmu 2.83 2017-12
Bronie Sprzedaży 38 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2018-12
Bilans Budżetu 13326 2019-05
Wydatki Rządowe 90142 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 53576 2019-05
Wydatki Budżetu Państwa 40251 2019-05
Wnioski o Azyl 1724 2018-07
Rating Kredytowy 97.44
Wydatki Wojskowe 26836 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 4 2019-07
Przemysłowy PMI 51.3 2019-07
PMI dla Usług 43.9 2019-07
Produkcja Przemysłowa 1.2 2019-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.5 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.3 2019-03
Stopa Utylizacji Surowców 80.89 2019-07
Nowe Zamówienia 36 2019-06
Zmiany Zapasów 460 2019-03
Bankructwa 708 2019-06
Zyski Korporacji 93026 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 14330 2018-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 117817 2019-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.1 2019-07
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 0.84 2019-06
Szybkość Internetu 11063 2017-03
Adresy IP 9859878 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.7 2019-03
Index Konkurencyjności 78.85 2018-12
Ranking Konkurencyjności 14 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.5 2019-08
Indeks Percepcji Korupcji 77 2018-12
Ranking Korupcji 13 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 18 2018-12
Sentment Koniunktóry Przemysłowej 51.6 2019-07
Produkcja w Górnictwie 3.2 2019-03
Inwestycje prywatne -1.7 2019-03
Usługi Sentiment 49.2 2019-08
Produkcja Stali 476 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 100 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.7 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 262566 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 309216 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 2.8 2019-03
Kredyt Konsumencki 2830 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 0.1 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.03 2019-07
Cena Benzyny 0.98 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 120 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę -1.2 2019-06
Sprzedaż Nowych Domów 4568 2019-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie -3 2019-03
Produkcja Budowlana -1.9 2019-03
PMI dla Budownictwa 39.1 2019-07
Kredyty Mieszkaniowe 45987 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Australia - Wskaźniki ekonomiczne.