Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.69 2019-10
Indeks Giełdowy 6639 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.17 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2019-06
Stopa Bezrobocia 5.2 2019-09
Inflacja 1.6 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2019-06
Stopa Procentowa 0.75 2019-10
Bilans Handlowy 5926 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 5853 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 40.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 0 2019-09
Przemysłowy PMI 54.7 2019-09
PMI dla Usług 51.5 2019-09
Optymizm Konsumentów 92.8 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-08
Pozwolenia Na Budowę -1.1 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2019-06
PKB 1432 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 465885 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 464323 2019-06
Środki Trwałe Brutto 107275 2019-06
Pkb Per Capita 56919 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 45439 2018-12
Rolnictwo w PKB 10618 2019-06
Budownictwo w PKB 33319 2019-06
Przemysł w PKB 25618 2019-06
Górnictwo w PKB 37875 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 24676 2019-06
Media w PKB 11176 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.2 2019-09
Pracujący 12944 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 710 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 26200 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu -11400 2019-09
Zmiana Zatrudnienia 14700 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.1 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.7 2019-09
Koszty Pracy 105 2019-06
Wydajność 100 2019-06
Wolne Etaty 236 2019-09
Ogłoszenia Ofert Pracy 157638 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 1238 2019-06
Płaca Minimalna 741 2019-07
Wzrost Wynagrodzeń 2.3 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 1338 2019-06
Populacja 25.18 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 62.7 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 2790 2018-12
Koszty Utrzymania 1770 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 6120 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2710 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.6 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115 2019-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 116 2019-06
Inflacja Bazowa 1.6 2019-06
Deflator Pkb 107 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 113 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 113 2019-06
Inflacja Żywności 2.4 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 121 2019-06
Cpi Transport 107 2019-06
Oczekiwania inflacyjne 3.6 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.75 2019-10
Stopa Międzybankowa 1.22 2019-09
Podaż Pieniądza M0 113 2019-08
Podaż Pieniądza M1 1023 2019-08
Podaż Pieniądza M3 2131 2019-08
Bilans Banków 4483 2019-06
Bilans Banku Centralnego 174180 2019-10
Rezerwy Walutowe 69039 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 955 2019-08
Stopa Depozytowa 1.35 2019-09
Prywatna długu do PKB 205 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5926 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 5853 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2018-12
Eksport 40982 2019-08
Import 35056 2019-08
Dług Zagraniczny 2139816 2019-06
Terms of Trade 100 2019-06
Rachunek kapitałowy -4163 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 80891 2018-12
Przyjazdy Turystów 789200 2019-08
Rezerwy Złota 68.74 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 362 2019-06
Indeks Terroryzmu 2.83 2017-12
Bronie Sprzedaży 38 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2018-12
Bilans Budżetu -9001 2019-06
Wydatki Rządowe 91328 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 38823 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 47824 2019-06
Wnioski o Azyl 1724 2018-07
Rating Kredytowy 97.44
Wydatki Wojskowe 26836 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 0 2019-09
Przemysłowy PMI 54.7 2019-09
PMI dla Usług 51.5 2019-09
Produkcja Przemysłowa 1.9 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.2 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.1 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 81.87 2019-09
Nowe Zamówienia 25 2019-09
Zmiany Zapasów -1982 2019-06
Bankructwa 778 2019-08
Zyski Korporacji 98026 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 14330 2018-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 88181 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.09 2019-09
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 0.84 2019-06
Szybkość Internetu 11063 2017-03
Adresy IP 9859878 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów -0.9 2019-06
Index Konkurencyjności 78.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 16 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52 2019-09
Indeks Percepcji Korupcji 77 2018-12
Ranking Korupcji 13 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 18 2018-12
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 50.3 2019-09
Produkcja w Górnictwie 6.5 2019-06
Inwestycje prywatne -0.5 2019-06
Nastroje w Sektorze Usług 52.4 2019-09
Produkcja Stali 501 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 92.8 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.3 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 263544 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 310782 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 2.3 2019-06
Kredyt Konsumencki 2909 2019-08
Kredyt dla Sectora Prywatnego 0.2 2019-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.03 2019-09
Cena Benzyny 1.01 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 119 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę -1.1 2019-08
Sprzedaż Nowych Domów 4548 2019-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie -0.7 2019-06
Produkcja Budowlana -3.8 2019-06
PMI dla Budownictwa 42.6 2019-09
Kredyty Mieszkaniowe 49792 2019-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Australia - Wskaźniki ekonomiczne.