Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 0.68 2020-01
Indeks Giełdowy 7100 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.11 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-09
Stopa Bezrobocia 5.1 2019-12
Inflacja 1.7 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-09
Stopa Procentowa 0.75 2019-12
Bilans Handlowy 5800 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 7855 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 40.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 0 2019-11
Przemysłowy PMI 48.3 2019-12
PMI dla Usług 48.7 2019-12
Optymizm Konsumentów 93.4 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 2019-11
Pozwolenia Na Budowę 11.8 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-09
PKB 1432 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 477294 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 474787 2019-09
Środki Trwałe Brutto 109237 2019-09
Pkb Per Capita 56919 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 45439 2018-12
Rolnictwo w PKB 9841 2019-09
Budownictwo w PKB 33758 2019-09
Przemysł w PKB 25840 2019-09
Górnictwo w PKB 41963 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 25206 2019-09
Media w PKB 11521 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.1 2019-12
Pracujący 12982 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 693 2019-12
Zatrudnienie na Pełny Etat -300 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 29200 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 28900 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.5 2019-12
Koszty Pracy 104 2019-09
Wydajność 100 2019-09
Wolne Etaty 237 2019-12
Ogłoszenia Ofert Pracy 142569 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1238 2019-06
Płaca Minimalna 741 2019-07
Wzrost Wynagrodzeń 2.2 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 1338 2019-06
Populacja 25.18 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 62.6 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 2790 2018-12
Koszty Utrzymania 1770 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 6120 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2710 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 116 2019-09
Inflacja Bazowa 1.6 2019-09
Deflator Pkb 105 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.6 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 115 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 114 2019-09
Inflacja Żywności 2.3 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 122 2019-09
Cpi Transport 107 2019-09
Oczekiwania inflacyjne 4.7 2020-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.75 2019-12
Stopa Międzybankowa 1.22 2019-09
Podaż Pieniądza M0 115 2019-11
Podaż Pieniądza M1 1058 2019-11
Podaż Pieniądza M3 2156 2019-11
Bilans Banków 4807 2019-09
Bilans Banku Centralnego 161463 2020-01
Rezerwy Walutowe 83844 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 972 2019-11
Stopa Depozytowa 1.3 2019-12
Prywatna długu do PKB 205 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5800 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 7855 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.5 2018-12
Eksport 40893 2019-11
Import 35093 2019-11
Dług Zagraniczny 2189706 2019-09
Terms of Trade 101 2019-09
Rachunek kapitałowy -7893 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 80891 2018-12
Przyjazdy Turystów 815900 2019-11
Rezerwy Złota 68.74 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 375 2019-09
Indeks Terroryzmu 2.65 2018-12
Bronie Sprzedaży 38 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 40.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2018-12
Bilans Budżetu 4749 2019-11
Wydatki Rządowe 93553 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 44122 2019-11
Wydatki Budżetu Państwa 39373 2019-11
Wnioski o Azyl 1724 2018-07
Rating Kredytowy 100 2020-01
Dług Publiczny 401749 2019-09
Wydatki Wojskowe 26836 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 11.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 0 2019-11
Przemysłowy PMI 48.3 2019-12
PMI dla Usług 48.7 2019-12
Produkcja Przemysłowa 1.9 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.2 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.1 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 81.07 2019-11
Nowe Zamówienia 31 2019-12
Zmiany Zapasów -941 2019-09
Bankructwa 748 2019-11
Zyski Korporacji 97460 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 14330 2018-12
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 84239 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.09 2019-11
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 1.21 2019-09
Szybkość Internetu 11063 2017-03
Adresy IP 9859878 2017-03
Zapasy Niesprzedanych Towarów -0.4 2019-09
Index Konkurencyjności 78.75 2019-12
Ranking Konkurencyjności 16 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.6 2020-01
Indeks Percepcji Korupcji 77 2019-12
Ranking Korupcji 12 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 14 2019-12
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 49.1 2020-01
Produkcja w Górnictwie 6.5 2019-06
Inwestycje prywatne -0.2 2019-09
Nastroje w Sektorze Usług 48.9 2020-01
Produkcja Stali 448 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 93.4 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.9 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 267716 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 320300 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.8 2019-09
Kredyt Konsumencki 2926 2019-11
Kredyt dla Sectora Prywatnego 0.1 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.92 2019-12
Cena Benzyny 1.02 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 119 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 11.8 2019-11
Sprzedaż Nowych Domów 4374 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 2.4 2019-09
Produkcja Budowlana -0.4 2019-09
PMI dla Budownictwa 38.9 2019-12
Kredyty Mieszkaniowe 18594 2019-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Australia - Wskaźniki ekonomiczne.