WIELKA BRYTANIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-03
Stopa Bezrobocia 4.2 2018-05
Inflacja 2.4 2018-05
Stopa Procentowa 0.5 2018-07
Bilans Handlowy -2790 2018-05
Dług Publiczny do PKB 85.3 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.32 2018-07
Indeks Giełdowy 7609 Punkty 2018-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.26 % 2018-07
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 % 2018-03
PKB 2622 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 504195 Gbp Million 2018-03
Produkt Narodowy Brutto 511762 Gbp Million 2018-03
Środki Trwałe Brutto 85609 Gbp Million 2018-03
Pkb Per Capita 42514 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 39753 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 2910 Gbp Million 2018-03
Budownictwo w PKB 27948 Gbp Million 2018-03
Przemysł w PKB 45786 Gbp Million 2018-03
Górnictwo w PKB 4577 Gbp Million 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 20710 Gbp Million 2018-03
Usługi w PKB 358521 Gbp Million 2018-03
Transport w PKB 19103 Gbp Million 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.2 % 2018-05
Pracujący 32399 Tysiąc 2018-04
Bezrobotni Zarejestrowani 899 Tysiąc 2018-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 23856 Tysiąc 2018-04
Zatrudnienie na Pół Etatu 8542 Tysiąc 2018-04
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek 7.8 Tysiąc 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 75.7 % 2018-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79 % 2018-04
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 % 2017-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.5 % 2018-03
Koszty Pracy 104 Punkty Indeksowe 2018-03
Wydajność 101 Punkty Indeksowe 2018-03
Wolne Etaty 824 Tysiąc 2018-05
Przeciętne Wynagrodzenia 517 Gbp / Tydzień 2018-05
Płaca Minimalna 7.83 GBP / Godzina 2018-04
Wzrost Wynagrodzeń 2.5 % 2018-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 601 Gbp / Tydzień 2018-05
Populacja 66.19 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 31.9 Godziny 2018-04
Zmiana Zatrudnienia 137 Tysiąc 2018-04
Koszty Utrzymania Rodziny 1280 Gbp / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 970 Gbp / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2210 Gbp / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1330 Gbp / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 % 2018-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 % 2018-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 Punkty Indeksowe 2018-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 Punkty Indeksowe 2018-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 Punkty Indeksowe 2018-05
Inflacja Bazowa 2.1 % 2018-05
Deflator Pkb 103 Punkty Indeksowe 2018-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.9 % 2018-05
Wskaźnik Cen Importowych 113 Punkty Indeksowe 2018-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 111 Punkty Indeksowe 2018-04
Inflacja Żywności 2.3 % 2018-05
Podstawowe ceny producenta 112 Punkty Indeksowe 2018-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 Punkty Indeksowe 2018-05
Cpi Transport 110 Punkty Indeksowe 2018-05
Oczekiwania inflacyjne 2.9 % 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 Punkty Indeksowe 2018-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 % 2018-07
Stopa Międzybankowa 0.74 % 2018-07
Podaż Pieniądza M0 81741 Gbp Million 2018-06
Podaż Pieniądza M1 1730542 Gbp Million 2018-05
Podaż Pieniądza M2 2372675 Gbp Million 2018-05
Podaż Pieniądza M3 2827671 Gbp Million 2018-05
Bilans Banków 3760938 Gbp Million 2018-05
Bilans Banku Centralnego 590042 Gbp Million 2018-06
Rezerwy Walutowe 162730 W Mln Usd 2018-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 2371585 Gbp Million 2018-03
Stopa Depozytowa 0.25 % 2018-07
Stopa Pożyczkowa 0.75 % 2018-07
Prywatna długu do PKB 217 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2790 Gbp Million 2018-05
Eksport 51846 Gbp Million 2018-05
Import 54636 Gbp Million 2018-05
Saldo Obrotów Bieżących -17720 Gbp Million 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.1 % 2017-12
Dług Zagraniczny 6412914 Gbp Million 2018-03
Terms of Trade 102 Punkty Indeksowe 2018-04
Rachunek kapitałowy 3074 Gbp Million 2018-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -3896 Gbp Million 2018-03
Rezerwy Złota 310 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 955 BBL/D/1K 2018-03
Indeks Terroryzmu 5.1 2016-12
Dochody z Turystyki 1560 Gbp Million 2017-12
Przyjazdy Turystów 2590 Tysiąc 2017-12
Bronie Sprzedaży 1214 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 85.3 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -3687 Gbp Million 2018-05
Wydatki Rządowe 92555 Gbp Million 2018-03
Wydatków Rządowych W Pkb 41.1 % 2017-12
Dług Publiczny -3356 Gbp Million 2018-05
Wnioski o Azyl 2950 Osoby 2018-03
Rating Kredytowy 94.83
Dochody Budżetu Państwa 54010 Gbp Million 2018-05
Wydatki Wojskowe 48383 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -4 Punkty Indeksowe 2018-06
Przemysłowy PMI 54.4 2018-06
PMI dla Usług 55.1 Punkty Indeksowe 2018-06
Produkcja Przemysłowa 0.8 % 2018-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.4 % 2018-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.1 % 2018-05
Stopa Utylizacji Surowców 82.9 % 2018-06
Zamówienia W Przemyśle 13 Saldo netto 2018-06
Nowe Zamówienia 11628 Gbp Million 2018-03
Zmiany Zapasów -96 Gbp Million 2018-03
Bankructwa 4462 Firmy 2018-03
Zyski Korporacji 107899 Gbp Million 2018-03
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -53.6 2018-07
Produkcja Samochodów 137225 Jednostki 2018-05
Rejestracje nowych samochodów 234945 2018-06
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -5 2018-06
Szybkość Internetu 16921 KBps 2017-03
Adresy IP 27493519 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 5.51 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 8 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.2 2018-06
Indeks Percepcji Korupcji 82 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 8 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 7 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 30192 Gigawatogodzina 2018-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.2 % 2018-05
Produkcja w Górnictwie -0.3 % 2018-05
Inwestycje prywatne -0.4 % 2018-03
Produkcja Stali 582 Tysięcy Ton 2018-05
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -9 Punkty Indeksowe 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.3 % 2018-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.9 % 2018-05
Wydatki Konsumpcyjne 331040 Gbp Million 2018-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 333116 Gbp Million 2018-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.3 % 2018-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.5 % 2018-06
Kredyt Konsumencki 1405 Gbp Million 2018-05
Cena Benzyny 1.69 Usd / Litr 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 86.7 % of GDP 2017-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 126 % 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 39890 2018-03
Produkcja Budowlana 1.6 % 2018-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 730 Punkty Indeksowe 2018-06
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 64.53 Tysiąc 2018-05
Zamówienia na Roboty Budowlane -6.6 % 2018-03
PMI dla Budownictwa 53.1 2018-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 63.4 % 2016-12
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 39244 Jednostki 2018-05
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 25.8 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.8 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 225 mm 2015-12
Temperatura 6.92 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wielka Brytania - Wskaźniki ekonomiczne.