Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.37 2021-10
Indeks Giełdowy 7219 2021-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.14 2021-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.5 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 23.6 2021-06
Stopa Bezrobocia 4.5 2021-08
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 139 2021-10
Inflacja 3.2 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 94699994 2021-10
Stopa Procentowa 0.1 2021-09
Bilans Handlowy -3716 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -8605 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2020-12
Dług Publiczny do PKB 97.2 2020-12
Budżet Państwa do PKB -14.2 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 27 2021-09
Przemysłowy PMI 57.1 2021-09
PMI dla Usług 55.4 2021-09
Optymizm Konsumentów -13 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.9 2021-08
Podatek Dochodowy Firmy 19 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2021-12
Przypadki koronawirusa 8365824 2021-10
Śmierć koronawirusa 138080 2021-10
Odzyskany koronawirus 344 2021-10
Łóżka szpitalne 2.54 2017-12
Szpitale 28.82 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.5 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 23.6 2021-06
PKB 2708 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 546556 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 572325 2021-06
Środki Trwałe Brutto 94508 2021-06
Pkb Per Capita 39103 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 41627 2020-12
Wskaźnik aktywności gospodarczej 6.9 2021-08
Rolnictwo w PKB 3146 2021-06
Budownictwo w PKB 31269 2021-06
Przemysł w PKB 49036 2021-06
Górnictwo w PKB 3347 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 25379 2021-06
Usługi w PKB 392539 2021-06
Transport w PKB 17664 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.5 2021-08
Pracujący 32416 2021-07
Bezrobotni Zarejestrowani 2113 2021-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 24440 2021-07
Zatrudnienie na Pół Etatu 7976 2021-07
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek -51.1 2021-09
Wskaźnik Zatrudnienia 75.3 2021-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 78.9 2021-07
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.2 2021-07
Koszty Pracy 107 2021-06
Wydajność 102 2021-06
Wolne Etaty 1102 2021-08
Przeciętne Wynagrodzenia 581 2021-08
Płaca Minimalna 8.91 2021-04
Wzrost Wynagrodzeń 7.2 2021-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 638 2021-08
Populacja 67.2 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2021-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 31.5 2021-07
Zmiana Zatrudnienia 235 2021-07
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 29180 2021-09

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 139 2021-10
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 94699994 2021-10
Przypadki koronawirusa 8365824 2021-10
Śmierć koronawirusa 138080 2021-10
Odzyskany koronawirus 344 2021-10
Łóżka szpitalne 2.54 2017-12
Szpitale 28.82 2018-12
Łóżka OIOM 228 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.2 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 2021-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112 2021-08
Inflacja Bazowa 3.1 2021-08
Deflator Pkb 106 2021-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.9 2021-08
Inflacja Żywności 0.3 2021-08
Podstawowe ceny producenta 116 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2021-08
Cpi Transport 123 2021-08
Oczekiwania inflacyjne 4.1 2021-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2021-08
Indeks cen detalicznych 4.8 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 2021-09
Stopa Międzybankowa 0.13 2021-10
Podaż Pieniądza M0 95367 2021-09
Podaż Pieniądza M1 2285831 2021-08
Podaż Pieniądza M2 2896859 2021-08
Podaż Pieniądza M3 3387453 2021-08
Bilans Banków 4332409 2021-08
Bilans Banku Centralnego 1015269 2021-10
Rezerwy Walutowe 202169 2021-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 2673081 2021-06
Stopa Depozytowa 0 2021-09
Stopa Pożyczkowa 0.35 2021-09
Prywatna długu do PKB 213 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3716 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących -8605 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2020-12
Eksport 49770 2021-08
Import 53486 2021-08
Dług Zagraniczny 7092969 2021-06
Rachunek kapitałowy 11258 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 19112 2021-06
Rezerwy Złota 310 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 766 2021-05
Automatyczny eksport 29200 2021-08
Bilans handlowy towarów -14927 2021-08
Indeks Terroryzmu 5.16 2019-12
Dochody z Turystyki 248 2021-03
Przyjazdy Turystów 195 2021-03
Bronie Sprzedaży 429 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 97.2 2020-12
Budżet Państwa do PKB -14.2 2020-12
Bilans Budżetu -20514 2021-08
Wydatki Rządowe 116448 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 52.1 2020-12
Dług Publiczny 2203 2021-08
Wnioski o Azyl 10158 2021-06
Rating Kredytowy 90 2021-10
Dochody Budżetu Państwa 61163 2021-08
Wydatki Wojskowe 58485 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 27.8 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.8 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 27 2021-09
Przemysłowy PMI 57.1 2021-09
PMI dla Usług 55.4 2021-09
Produkcja Przemysłowa 3.7 2021-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.8 2021-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.1 2021-08
Zamówienia W Przemyśle 22 2021-09
Nowe Zamówienia 13364 2021-06
Zmiany Zapasów 2996 2021-06
Bankructwa 3116 2021-06
Zyski Korporacji 128529 2021-06
Produkcja Samochodów 37246 2021-08
Rejestracje nowych samochodów 215312 2021-09
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 27 2021-09
Szybkość Internetu 16921 2017-03
Adresy IP 27493519 2017-03
Index Konkurencyjności 81.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 9 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.9 2021-09
Indeks Percepcji Korupcji 77 2020-12
Ranking Korupcji 11 2020-12
Platformy wiertnicze 8 2021-08
Łatwość Prowadzenia Biznesu 8 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 70630 2020-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.9 2021-08
Produkcja w Górnictwie -0.5 2021-08
Inwestycje prywatne 4.5 2021-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -13 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.9 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0 2021-08
Wydatki Konsumpcyjne 336063 2021-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 369491 2021-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.3 2021-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.1 2021-09
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI 11 2021-09
Kredyt Konsumencki 400 2021-08
Cena Benzyny 1.84 2021-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 91.2 2021-03
Sprzedaż detaliczna bez paliwa -1.2 2021-08

Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 42900 2021-06
Produkcja Budowlana 10.1 2021-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 461 2021-09
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 74.5 2021-08
Zamówienia na Roboty Budowlane 135 2021-06
PMI dla Budownictwa 52.6 2021-09
Kredyty Mieszkaniowe 5300 2021-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.2 2018-12
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.61 2021-09
Ogólnokrajowe ceny mieszkań 496 2021-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wielka Brytania - Wskaźniki ekonomiczne.