Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.29 2019-01
Indeks Giełdowy 6968 2019-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.36 2019-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2018-09
Stopa Bezrobocia 4.1 2018-10
Inflacja 2.1 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2018-12
Stopa Procentowa 0.75 2018-12
Bilans Handlowy -2904 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących -26522 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.1 2017-12
Dług Publiczny do PKB 85.3 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 2017-12
Koniunktura w przemyśle -16 2018-12
Przemysłowy PMI 54.2 2018-12
PMI dla Usług 51.2 2018-12
Optymizm Konsumentów -14 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.9 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2018-09
PKB 2622 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 510013 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 521840 2018-09
Środki Trwałe Brutto 85843 2018-09
Pkb Per Capita 42514 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 39753 2017-12
Rolnictwo w PKB 2916 2018-09
Budownictwo w PKB 28555 2018-09
Przemysł w PKB 45795 2018-09
Górnictwo w PKB 4635 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 20827 2018-09
Usługi w PKB 363657 2018-09
Transport w PKB 19509 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.1 2018-10
Pracujący 32476 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 993 2018-11
Zatrudnienie na Pełny Etat 23968 2018-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 8508 2018-09
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek 21.9 2018-11
Wskaźnik Zatrudnienia 75.7 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79 2018-09
Bezrobocie Długoterminowe 1 2018-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.4 2018-09
Koszty Pracy 105 2018-09
Wydajność 101 2018-09
Wolne Etaty 848 2018-10
Przeciętne Wynagrodzenia 528 2018-10
Płaca Minimalna 8.21 2019-04
Wzrost Wynagrodzeń 3.3 2018-10
Wynagrodzenia w Przemyśle 607 2018-10
Populacja 66.19 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2019-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32.2 2018-09
Zmiana Zatrudnienia 79 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1300 2018-12
Koszty Utrzymania 895 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2330 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1320 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.1 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2018-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2018-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2018-12
Inflacja Bazowa 1.9 2018-12
Deflator Pkb 104 2018-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.5 2018-12
Inflacja Żywności 0.7 2018-12
Podstawowe ceny producenta 113 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2018-12
Cpi Transport 111 2018-12
Oczekiwania inflacyjne 3.2 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.75 2018-12
Stopa Międzybankowa 0.93 2019-01
Podaż Pieniądza M0 81832 2018-12
Podaż Pieniądza M1 1775222 2018-11
Podaż Pieniądza M2 2412143 2018-11
Podaż Pieniądza M3 2879102 2018-11
Bilans Banków 3772480 2018-11
Bilans Banku Centralnego 590821 2018-12
Rezerwy Walutowe 176577 2018-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 2438704 2018-09
Stopa Depozytowa 0.5 2018-12
Stopa Pożyczkowa 1 2018-12
Prywatna długu do PKB 229 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2904 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących -26522 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.1 2017-12
Eksport 53952 2018-11
Import 56856 2018-11
Dług Zagraniczny 6301189 2018-09
Rachunek kapitałowy 33427 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 8525 2018-09
Rezerwy Złota 310 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 842 2018-08
Indeks Terroryzmu 5.1 2016-12
Dochody z Turystyki 1973 2018-09
Przyjazdy Turystów 3055 2018-09
Bronie Sprzedaży 1214 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 85.3 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 2017-12
Bilans Budżetu -3181 2018-11
Wydatki Rządowe 91629 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 41.1 2017-12
Dług Publiczny -6345 2018-11
Wnioski o Azyl 2925 2018-06
Rating Kredytowy 94.83
Dochody Budżetu Państwa 56563 2018-11
Wydatki Wojskowe 48383 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 25.8 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.8 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -16 2018-12
Przemysłowy PMI 54.2 2018-12
PMI dla Usług 51.2 2018-12
Produkcja Przemysłowa -1.5 2018-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.4 2018-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.1 2018-11
Stopa Utylizacji Surowców 80.2 2018-12
Zamówienia W Przemyśle 8 2018-12
Nowe Zamówienia 11075 2018-09
Zmiany Zapasów 2955 2018-09
Bankructwa 4308 2018-09
Zyski Korporacji 114178 2018-09
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -67.5 2018-12
Produkcja Samochodów 129030 2018-11
Rejestracje nowych samochodów 144089 2018-12
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -18 2018-12
Szybkość Internetu 16921 2017-03
Adresy IP 27493519 2017-03
Index Konkurencyjności 81.99 2018-12
Ranking Konkurencyjności 8 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.4 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 82 2017-12
Ranking Korupcji 8 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 9 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 27869 2018-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.3 2018-11
Produkcja w Górnictwie -2.3 2018-11
Inwestycje prywatne -1.1 2018-09
Produkcja Stali 455 2018-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -14 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.9 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 336079 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 340827 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.3 2018-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.75 2018-12
Kredyt Konsumencki 924 2018-11
Cena Benzyny 1.55 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 86.3 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 46930 2018-09
Produkcja Budowlana 3 2018-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 744 2018-12
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 63.73 2018-11
Zamówienia na Roboty Budowlane -30.7 2018-09
PMI dla Budownictwa 52.8 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 63.4 2016-12
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 39403 2018-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wielka Brytania - Wskaźniki ekonomiczne.