WIELKA BRYTANIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2018-06
Stopa Bezrobocia 4 2018-07
Inflacja 2.7 2018-08
Stopa Procentowa 0.75 2018-09
Bilans Handlowy -111 2018-07
Dług Publiczny do PKB 85.3 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.31 2018-09
Indeks Giełdowy 7490 Punkty 2018-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.55 % 2018-09
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 % 2018-06
PKB 2622 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 506029 Gbp Million 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 511762 Gbp Million 2018-03
Środki Trwałe Brutto 86324 Gbp Million 2018-06
Pkb Per Capita 42514 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 39753 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 2909 Gbp Million 2018-06
Budownictwo w PKB 28198 Gbp Million 2018-06
Przemysł w PKB 45358 Gbp Million 2018-06
Górnictwo w PKB 4607 Gbp Million 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 20674 Gbp Million 2018-06
Usługi w PKB 360420 Gbp Million 2018-06
Transport w PKB 19323 Gbp Million 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4 % 2018-07
Pracujący 32397 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 919 Tysiąc 2018-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 23859 Tysiąc 2018-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 8538 Tysiąc 2018-06
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek 8.7 Tysiąc 2018-08
Wskaźnik Zatrudnienia 75.5 % 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 78.8 % 2018-06
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11 % 2018-06
Koszty Pracy 104 Punkty Indeksowe 2018-03
Wydajność 102 Punkty Indeksowe 2018-06
Wolne Etaty 833 Tysiąc 2018-07
Przeciętne Wynagrodzenia 520 Gbp / Tydzień 2018-07
Płaca Minimalna 7.83 GBP / Godzina 2018-04
Wzrost Wynagrodzeń 2.6 % 2018-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 603 Gbp / Tydzień 2018-07
Populacja 66.19 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 31.9 Godziny 2018-06
Zmiana Zatrudnienia 3 Tysiąc 2018-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1280 Gbp / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 970 Gbp / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2210 Gbp / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1330 Gbp / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.7 % 2018-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 % 2018-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 Punkty Indeksowe 2018-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 Punkty Indeksowe 2018-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 Punkty Indeksowe 2018-08
Inflacja Bazowa 2.1 % 2018-08
Deflator Pkb 104 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.9 % 2018-08
Wskaźnik Cen Importowych 113 Punkty Indeksowe 2018-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 111 Punkty Indeksowe 2018-04
Inflacja Żywności 2.5 % 2018-08
Podstawowe ceny producenta 112 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 Punkty Indeksowe 2018-08
Cpi Transport 113 Punkty Indeksowe 2018-08
Oczekiwania inflacyjne 3 % 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 Punkty Indeksowe 2018-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.75 % 2018-09
Stopa Międzybankowa 0.8 % 2018-09
Podaż Pieniądza M0 81843 Gbp Million 2018-08
Podaż Pieniądza M1 1735756 Gbp Million 2018-07
Podaż Pieniądza M2 2371545 Gbp Million 2018-07
Podaż Pieniądza M3 2828964 Gbp Million 2018-07
Bilans Banków 3760435 Gbp Million 2018-07
Bilans Banku Centralnego 592856 Gbp Million 2018-09
Rezerwy Walutowe 163820 W Mln Usd 2018-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 2430626 Gbp Million 2018-06
Stopa Depozytowa 0.5 % 2018-08
Stopa Pożyczkowa 1 % 2018-08
Prywatna długu do PKB 217 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -111 Gbp Million 2018-07
Eksport 54378 Gbp Million 2018-07
Import 54489 Gbp Million 2018-07
Saldo Obrotów Bieżących -17720 Gbp Million 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.1 % 2017-12
Dług Zagraniczny 6412914 Gbp Million 2018-03
Terms of Trade 102 Punkty Indeksowe 2018-04
Rachunek kapitałowy 3074 Gbp Million 2018-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -3896 Gbp Million 2018-03
Rezerwy Złota 310 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 914 BBL/D/1K 2018-05
Indeks Terroryzmu 5.1 2016-12
Dochody z Turystyki 1778 Gbp Million 2018-03
Przyjazdy Turystów 2978 Tysiąc 2018-03
Bronie Sprzedaży 1214 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 85.3 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -3242 Gbp Million 2018-08
Wydatki Rządowe 92940 Gbp Million 2018-06
Wydatków Rządowych W Pkb 41.1 % 2017-12
Dług Publiczny -5889 Gbp Million 2018-08
Wnioski o Azyl 2925 Osoby 2018-06
Rating Kredytowy 94.83
Dochody Budżetu Państwa 55604 Gbp Million 2018-08
Wydatki Wojskowe 48383 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -3 Punkty Indeksowe 2018-09
Przemysłowy PMI 52.8 2018-08
PMI dla Usług 54.3 Punkty Indeksowe 2018-08
Produkcja Przemysłowa 0.9 % 2018-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.1 % 2018-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.1 % 2018-07
Stopa Utylizacji Surowców 82.3 % 2018-09
Zamówienia W Przemyśle 7 Saldo netto 2018-08
Nowe Zamówienia 10801 Gbp Million 2018-06
Zmiany Zapasów 2214 Gbp Million 2018-06
Bankructwa 3918 Firmy 2018-06
Zyski Korporacji 111344 Gbp Million 2018-06
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -61 2018-09
Produkcja Samochodów 121051 Jednostki 2018-07
Rejestracje nowych samochodów 94094 2018-08
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 6 2018-09
Szybkość Internetu 16921 KBps 2017-03
Adresy IP 27493519 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 5.51 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 8 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.2 2018-08
Indeks Percepcji Korupcji 82 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 8 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 7 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 24423 Gigawatogodzina 2018-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.6 % 2018-07
Produkcja w Górnictwie -0.7 % 2018-07
Inwestycje prywatne 0.5 % 2018-06
Produkcja Stali 750 Tysięcy Ton 2018-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7 Punkty Indeksowe 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.3 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 332149 Gbp Million 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 333116 Gbp Million 2018-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.3 % 2018-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.75 % 2018-09
Kredyt Konsumencki 817 Gbp Million 2018-07
Cena Benzyny 1.69 Usd / Litr 2018-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 86.7 % of GDP 2017-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 126 % 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 39890 Jednostki 2018-03
Produkcja Budowlana 3.5 % 2018-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 744 Punkty Indeksowe 2018-08
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 64.77 Tysiąc 2018-07
Zamówienia na Roboty Budowlane -7.4 % 2018-06
PMI dla Budownictwa 52.9 2018-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 63.4 % 2016-12
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 39584 Jednostki 2018-07
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 25.8 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.8 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 225 mm 2015-12
Temperatura 6.92 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wielka Brytania - Wskaźniki ekonomiczne.