Ostatni Poprzedni
Waluta 1.36 1.36
Indeks Giełdowy 7483 7585 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 5.4 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.8 24.2 Procent
Stopa Bezrobocia 4.1 4.2 Procent
Inflacja 5.4 5.1 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 0.7 Procent
Stopa Procentowa 0.25 0.1 Procent
Bilans Handlowy 626 151 Gbp Million
Saldo Obrotów Bieżących -24444 -13462 Gbp Million
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 -3.1 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 94.9 82.6 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -14.9 -2.5 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 2 27 Punkty
Przemysłowy PMI 57.9 58.1 Punkty
PMI dla Usług 53.6 58.5 Punkty
Optymizm Konsumentów -19 -15 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.7 1 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 19 19 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 45 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 5.4 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.8 24.2 Procent
PKB 2708 2831 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 553412 546556 Gbp Million
Produkt Narodowy Brutto 580080 572325 Gbp Million
Środki Trwałe Brutto 95269 94508 Gbp Million
PKB Per Capita 41811 46612 USD
PKB Per Capita PPP 41627 46406 USD
Miesięczny PKB (miesięczny) 0.9 0.2 Procent
Miesięczny PKB (roczny) 8 5.1 Procent
Rolnictwo w PKB 3157 3146 Gbp Million
Budownictwo w PKB 30798 31269 Gbp Million
Przemysł w PKB 48628 49036 Gbp Million
Górnictwo w PKB 4127 3347 Gbp Million
Administracja Publiczna w PKB 25472 25379 Gbp Million
Usługi w PKB 399202 392539 Gbp Million
Transport w PKB 18533 17664 Gbp Million
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 4.1 4.2 Procent
Pracujący 32475 32506 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 1881 1924 Tysiąc
Zatrudnienie na Pełny Etat 24391 24435 Tysiąc
Zatrudnienie na Pół Etatu 8085 8071 Tysiąc
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek -43.3 -95.1 Tysiąc
Wskaźnik Zatrudnienia 75.5 75.5 Procent
Uczestnictwo w Rynku Pracy 78.7 78.8 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.1 11.3 Procent
Koszty Pracy 108 110 Punkty
Wydajność 101 102 Punkty
Wolne Etaty 1247 1214 Tysiąc
Przeciętne Wynagrodzenia 588 586 Gbp / Tydzień
Płaca Minimalna 8.91 8.72 GBP / Godzina
Wzrost Wynagrodzeń 4.2 4.9 Procent
Wynagrodzenia w Przemyśle 643 640 Gbp / Tydzień
Populacja 67.08 66.8 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 66
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 31.4 31.5 Godziny
Zmiana Zatrudnienia 60 149 Tysiąc
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 29468 29284 Tysiąc
Ostatni Poprzedni
Inflacja 5.4 5.1 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 0.7 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 115 114 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 115 114 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 115 114 Punkty
Inflacja Bazowa 4.2 4 Procent
Deflator Pkb 106 106 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.3 9.4 Procent
Inflacja Żywności 4.2 2.5 Procent
Ceny producenta podstawowego (miesięczne) 0.5 0.8 Procent
Ceny producenta podstawowego (rocznie) 8.7 8.2 Procent
Wejściowe ceny producenta 130 130 Punkty
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 0.3 1 Procent
Podstawowe ceny producenta 120 120 Punkty
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112 112 Punkty
Cpi Transport 128 126 Punkty
Oczekiwania inflacyjne 4 4 Procent
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119 118 Punkty
Indeks cen detalicznych 7.5 7.1 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 201 200 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 136792383 136669829 dawki
Zakażenia Koronawirusem 15613283 15506750 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 153202 152872 Osoby
Łóżka szpitalne 2.42 2.45 na 1000 osób
Szpitale 29.61 28.75 na jeden milion osób
Łóżka OIOM 228 228 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0.25 0.1 Procent
Stopa Międzybankowa 0.56 0.56 Procent
Podaż Pieniądza M0 95157 95328 Gbp Million
Podaż Pieniądza M1 2363869 2348575 Gbp Million
Podaż Pieniądza M2 2978842 2957727 Gbp Million
Podaż Pieniądza M3 3495651 3463131 Gbp Million
Bilans Banków 4493375 4434822 Gbp Million
Bilans Banku Centralnego 1117150 1118932 Gbp Million
Rezerwy Walutowe 203709 202221 W Mln Usd
Kredyty dla Sektora prywatnego 2663299 2679371 Gbp Million
Stopa Depozytowa 0.15 0 Procent
Nocna średnia stopa międzybankowa 0.2 0.2 Procent
Stopa Pożyczkowa 0.5 0.35 Procent
Prywatny dług do PKB 213 190 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy 626 151 Gbp Million
Saldo Obrotów Bieżących -24444 -13462 Gbp Million
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 -3.1 Procent Pkb
Eksport 57070 54552 Gbp Million
Import 56444 54401 Gbp Million
Dług Zagraniczny 7175906 7066169 Gbp Million
Rachunek kapitałowy 10608 -3502 Gbp Million
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17968 28795 Gbp Million
Rezerwy Złota 310 310 Ton
Wydobycie Ropy Naftowej 834 824 BBL/D/1K
Bilans handlowy towarów spoza USA -5665 -6832 Gbp Million
Eksport Samochodów 63055 53121 Jednostki
Bilans handlowy towarów -11337 -11807 Gbp Million
Indeks Terroryzmu 5.16 5.41
Dochody z Turystyki 386 248 Gbp Million
Przyjazdy Turystów 277 195 Tysiąc
Sprzedaż Broni 429 907 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 94.9 82.6 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -14.9 -2.5 Procent Pkb
Bilans Budżetu -17384 -12391 Gbp Million
Wydatki Rządowe 117492 116448 Gbp Million
Wydatków Rządowych W Pkb 52 39.1 Procent Pkb
Dług Publiczny 2318 2283 GBP - Miliard
Wnioski o Azyl 17437 10158 Osoby
Rating Kredytowy 90
Dochody Budżetu Państwa 61095 67231 Gbp Million
Wydatki Wojskowe 58485 56856 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 19 19 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 45 Procent
Podatek od Towarów i Usług 20 20 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 27.8 27.8 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.8 13.8 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14 14 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 2 27 Punkty
Przemysłowy PMI 57.9 58.1 Punkty
PMI dla Usług 53.6 58.5 Punkty
Produkcja Przemysłowa 0.1 0.2 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1 -0.5 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.4 1.1 Procent
Zamówienia W Przemyśle 24 26 Saldo netto
Nowe Zamówienia 12112 13364 Gbp Million
Zmiany Zapasów 4736 2996 Gbp Million
Bankructwa 3765 3226 Firmy
Zyski Korporacji 124619 128895 Gbp Million
Produkcja Samochodów 75756 64729 Jednostki
Rejestracje nowych samochodów 108596 115706
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 0 27
Brc Monitor Sprzedaż Detaliczna (Roczne) 0.6 1.8 Procent
Szybkość Internetu 16921 16337 KBps
Adresy IP 27493519 26782989 IP
Przetwórstwo Przemysłowe m/m 1.1 0.1 Procent
Index Konkurencyjności 81.2 81.99 Punkty
Ranking Konkurencyjności 9 8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.6 57.6 Punkty
Indeks Percepcji Korupcji 77 77 Punkty
Ranking Korupcji 11 12
Platformy wiertnicze 6 8
Łatwość Prowadzenia Biznesu 8 9
Produkcja Energii Elektrycznej 59071 70844 Gigawatogodzina
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.1 0.9 Procent
Produkcja w Górnictwie -1.2 -3.8 Procent
Inwestycje prywatne -2.5 8.3 Procent
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -19 -15 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.7 1 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.9 4.3 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 342787 336063 Gbp Million
Rozporządzalny Dochód Osobisty 376979 369491 Gbp Million
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.3 10.4 Procent
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.25 1.1 Procent
Kredyty dla Sektora prywatnego 4926 1977 Gbp Million
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI 8 39 Saldo netto
Kredyt Konsumencki 1233 828 Gbp Million
Cena Benzyny 1.97 1.95 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 86.9 89.1 Procent Pkb
Sprzedaż detaliczna bez paliwa -3.6 0.7 Procent
Ostatni Poprzedni
Rozpoczęte Budowy Domów 42400 44670 Jednostki
Produkcja Budowlana 6.8 4.3 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 476 471 Punkty
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 66.96 67.1 Tysiąc
Średnie ceny domów 276091 273028 GBP
Indeks Cen Domów m/m 1.1 1.1 Procent
Indeks Cen Domów (Roczne) 9.8 8.2 Procent
Zamówienia na Roboty Budowlane 10.7 135 Procent
PMI dla Budownictwa 54.3 55.5 Punkty
Kredyty Mieszkaniowe 3693 1149 Gbp Million
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.2 65 Procent
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.63 3.61 Procent
Ogólnokrajowe ceny mieszkań 508 504 Punkty


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wielka Brytania - Wskaźniki ekonomiczne.