Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.39 2021-07
Indeks Giełdowy 7011 2021-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.58 2021-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.6 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.1 2021-03
Stopa Bezrobocia 4.8 2021-05
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 124 2021-07
Inflacja 2.5 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 84112856 2021-07
Stopa Procentowa 0.1 2021-06
Bilans Handlowy 884 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących -12828 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2020-12
Dług Publiczny do PKB 97.4 2020-12
Budżet Państwa do PKB -14.3 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 27 2021-09
Przemysłowy PMI 60.4 2021-07
PMI dla Usług 57.8 2021-07
Optymizm Konsumentów -7 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2021-06
Podatek Dochodowy Firmy 19 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2021-12
Przypadki koronawirusa 5697912 2021-07
Śmierć koronawirusa 129158 2021-07
Odzyskany koronawirus 344 2021-07
Łóżka szpitalne 2.54 2017-12
Szpitale 28.82 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.6 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.1 2021-03
PKB 2708 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 496737 2021-03
Produkt Narodowy Brutto 534021 2021-03
Środki Trwałe Brutto 91836 2021-03
Pkb Per Capita 39103 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 41627 2020-12
Wskaźnik aktywności gospodarczej 24.6 2021-05
Rolnictwo w PKB 2824 2021-03
Budownictwo w PKB 29812 2021-03
Przemysł w PKB 44812 2021-03
Górnictwo w PKB 4566 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 24706 2021-03
Usługi w PKB 352324 2021-03
Transport w PKB 16949 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.8 2021-05
Pracujący 32180 2021-04
Bezrobotni Zarejestrowani 2322 2021-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 24462 2021-04
Zatrudnienie na Pół Etatu 7718 2021-04
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek -115 2021-06
Wskaźnik Zatrudnienia 74.8 2021-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 78.7 2021-04
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.5 2021-04
Koszty Pracy 113 2021-03
Wydajność 101 2021-03
Wolne Etaty 862 2021-05
Przeciętne Wynagrodzenia 574 2021-05
Płaca Minimalna 8.91 2021-04
Wzrost Wynagrodzeń 7.3 2021-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 633 2021-05
Populacja 67.2 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2021-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 30.5 2021-04
Zmiana Zatrudnienia 25 2021-04
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 28858 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 124 2021-07
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 84112856 2021-07
Przypadki koronawirusa 5697912 2021-07
Śmierć koronawirusa 129158 2021-07
Odzyskany koronawirus 344 2021-07
Łóżka szpitalne 2.54 2017-12
Szpitale 28.82 2018-12
Łóżka OIOM 228 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.5 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2021-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 2021-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2021-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112 2021-06
Inflacja Bazowa 2.3 2021-06
Deflator Pkb 109 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.3 2021-06
Inflacja Żywności -0.6 2021-06
Podstawowe ceny producenta 113 2021-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2021-06
Cpi Transport 119 2021-06
Oczekiwania inflacyjne 2.8 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 2021-06
Indeks cen detalicznych 3.9 2021-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 2021-06
Stopa Międzybankowa 0.07 2021-07
Podaż Pieniądza M0 95539 2021-06
Podaż Pieniądza M1 2249172 2021-05
Podaż Pieniądza M2 2862407 2021-05
Podaż Pieniądza M3 3333094 2021-05
Bilans Banków 4277324 2021-05
Bilans Banku Centralnego 984701 2021-07
Rezerwy Walutowe 176594 2021-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 2637585 2021-03
Stopa Depozytowa 0 2021-06
Stopa Pożyczkowa 0.35 2021-06
Prywatna długu do PKB 213 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 884 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących -12828 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2020-12
Eksport 51643 2021-05
Import 50759 2021-05
Dług Zagraniczny 7147294 2021-03
Rachunek kapitałowy 27999 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 11963 2021-03
Rezerwy Złota 310 2021-03
Wydobycie Ropy Naftowej 931 2021-03
Automatyczny eksport 46977 2021-05
Bilans handlowy towarów -8481 2021-05
Indeks Terroryzmu 5.16 2019-12
Dochody z Turystyki 60 2020-06
Przyjazdy Turystów 176 2020-06
Bronie Sprzedaży 429 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 97.4 2020-12
Budżet Państwa do PKB -14.3 2020-12
Bilans Budżetu -22754 2021-06
Wydatki Rządowe 106683 2021-03
Wydatków Rządowych W Pkb 52.2 2020-12
Dług Publiczny 2218 2021-06
Wnioski o Azyl 6939 2021-03
Rating Kredytowy 90 2021-07
Dochody Budżetu Państwa 62192 2021-06
Wydatki Wojskowe 58485 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 27.8 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.8 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 27 2021-09
Przemysłowy PMI 60.4 2021-07
PMI dla Usług 57.8 2021-07
Produkcja Przemysłowa 20.6 2021-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.8 2021-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 27.7 2021-05
Stopa Utylizacji Surowców 73.9 2020-12
Zamówienia W Przemyśle 17 2021-07
Nowe Zamówienia 11310 2021-03
Zmiany Zapasów -1215 2021-03
Bankructwa 2384 2021-03
Zyski Korporacji 116726 2021-03
Produkcja Samochodów 54962 2021-05
Rejestracje nowych samochodów 186128 2021-06
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 29 2021-06
Szybkość Internetu 16921 2017-03
Adresy IP 27493519 2017-03
Index Konkurencyjności 81.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 9 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 57.7 2021-07
Indeks Percepcji Korupcji 77 2020-12
Ranking Korupcji 11 2020-12
Platformy wiertnicze 5 2021-06
Łatwość Prowadzenia Biznesu 8 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 70630 2020-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.6 2021-05
Produkcja w Górnictwie -16.9 2021-05
Inwestycje prywatne -10.7 2021-03
Produkcja Stali 710 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.7 2021-06
Wydatki Konsumpcyjne 302220 2021-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 366704 2021-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 19.9 2021-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.1 2021-06
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI 23 2021-07
Kredyt Konsumencki 280 2021-05
Cena Benzyny 1.82 2021-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 90 2020-12
Sprzedaż detaliczna bez paliwa 0.3 2021-06

Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 46010 2021-03
Produkcja Budowlana 56.5 2021-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 449 2021-06
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 87.55 2021-05
Zamówienia na Roboty Budowlane -13.3 2021-03
PMI dla Budownictwa 66.3 2021-06
Kredyty Mieszkaniowe 6581 2021-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.2 2018-12
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.62 2021-06
Ogólnokrajowe ceny mieszkań 487 2021-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wielka Brytania - Wskaźniki ekonomiczne.