Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.25 2019-09
Indeks Giełdowy 7356 2019-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.62 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-07
Inflacja 1.7 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-08
Stopa Procentowa 0.75 2019-09
Bilans Handlowy -219 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -30045 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 84.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Koniunktura w przemyśle -32 2019-09
Przemysłowy PMI 47.4 2019-08
PMI dla Usług 50.6 2019-08
Optymizm Konsumentów -14 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-06
PKB 2825 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 513029 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 537794 2019-03
Środki Trwałe Brutto 85921 2019-06
Pkb Per Capita 42986 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 40158 2018-12
Wskaźnik aktywności gospodarczej 1 2019-07
Rolnictwo w PKB 2832 2019-06
Budownictwo w PKB 28324 2019-06
Przemysł w PKB 45071 2019-06
Górnictwo w PKB 4815 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 20825 2019-06
Usługi w PKB 367577 2019-06
Transport w PKB 20081 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-07
Pracujący 32777 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 1183 2019-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 24172 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 8605 2019-06
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek 28.2 2019-08
Wskaźnik Zatrudnienia 76.1 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.2 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 1 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.2 2019-06
Koszty Pracy 106 2019-03
Wydajność 101 2019-06
Wolne Etaty 812 2019-07
Przeciętne Wynagrodzenia 542 2019-07
Płaca Minimalna 8.21 2019-04
Wzrost Wynagrodzeń 4 2019-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 614 2019-07
Populacja 66.19 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2019-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32 2019-06
Zmiana Zatrudnienia 31 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1300 2018-12
Koszty Utrzymania 895 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2330 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1320 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2019-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2019-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2019-08
Inflacja Bazowa 1.5 2019-08
Deflator Pkb 106 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.6 2019-08
Inflacja Żywności 1.8 2019-08
Podstawowe ceny producenta 115 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2019-08
Cpi Transport 115 2019-08
Oczekiwania inflacyjne 3.2 2019-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2019-08
Indeks cen detalicznych 2.6 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.75 2019-09
Stopa Międzybankowa 0.78 2019-09
Podaż Pieniądza M0 83131 2019-08
Podaż Pieniądza M1 1777353 2019-07
Podaż Pieniądza M2 2441750 2019-07
Podaż Pieniądza M3 2891171 2019-07
Bilans Banków 3896682 2019-07
Bilans Banku Centralnego 588999 2019-09
Rezerwy Walutowe 174375 2019-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 2488339 2019-06
Stopa Depozytowa 0.5 2019-09
Stopa Pożyczkowa 1 2019-09
Prywatna długu do PKB 224 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -219 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -30045 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.9 2018-12
Eksport 55081 2019-07
Import 55300 2019-07
Dług Zagraniczny 6432146 2019-03
Rachunek kapitałowy 16784 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -15010 2019-03
Rezerwy Złota 310 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 1050 2019-05
Bilans handlowy towarów -9144 2019-07
Indeks Terroryzmu 5.61 2017-12
Dochody z Turystyki 2060 2019-05
Przyjazdy Turystów 3280 2019-05
Bronie Sprzedaży 741 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 84.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu 2652 2019-07
Wydatki Rządowe 94259 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 38.5 2018-12
Dług Publiczny 1971 2019-07
Wnioski o Azyl 3425 2019-04
Rating Kredytowy 94.83
Dochody Budżetu Państwa 67887 2019-07
Wydatki Wojskowe 46883 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 25.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -32 2019-09
Przemysłowy PMI 47.4 2019-08
PMI dla Usług 50.6 2019-08
Produkcja Przemysłowa -0.9 2019-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.1 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.6 2019-07
Stopa Utylizacji Surowców 79 2019-09
Zamówienia W Przemyśle -13 2019-08
Nowe Zamówienia 10922 2019-06
Zmiany Zapasów -3989 2019-06
Bankructwa 4320 2019-06
Zyski Korporacji 111745 2019-06
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -80.6 2019-08
Produkcja Samochodów 108239 2019-07
Rejestracje nowych samochodów 92573 2019-08
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -24 2019-09
Szybkość Internetu 16921 2017-03
Adresy IP 27493519 2017-03
Index Konkurencyjności 81.99 2018-12
Ranking Konkurencyjności 8 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.2 2019-08
Indeks Percepcji Korupcji 80 2018-12
Ranking Korupcji 11 2018-12
Platformy wiertnicze 16 2019-08
Łatwość Prowadzenia Biznesu 9 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 23402 2019-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0 2019-07
Produkcja w Górnictwie -1.6 2019-07
Inwestycje prywatne -0.5 2019-06
Produkcja Stali 645 2019-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -14 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.7 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 340546 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 346349 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.4 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.75 2019-08
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI -49 2019-08
Kredyt Konsumencki 897 2019-07
Cena Benzyny 1.57 2019-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 87.1 2018-12
Sprzedaż detaliczna bez paliwa -0.3 2019-08
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 36630 2019-03
Produkcja Budowlana 0.3 2019-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 403 2019-08
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 67.31 2019-07
Zamówienia na Roboty Budowlane -4.7 2019-06
PMI dla Budownictwa 45 2019-08
Kredyty Mieszkaniowe 4611 2019-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65 2017-12
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 43342 2019-07
Ogólnokrajowe ceny mieszkań 431 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wielka Brytania - Wskaźniki ekonomiczne.