Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.39 2021-03
Indeks Giełdowy 6624 2021-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.76 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.8 2020-12
Stopa Bezrobocia 5.1 2020-12
Inflacja 0.7 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2021-01
Stopa Procentowa 0.1 2021-02
Bilans Handlowy -6202 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -15734 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 80.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -22 2021-03
Przemysłowy PMI 55.1 2021-02
PMI dla Usług 49.7 2021-02
Optymizm Konsumentów -23 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -8.2 2021-01
Podatek Dochodowy Firmy 19 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 4182009 2021-03
Śmierć koronawirusa 122953 2021-03
Odzyskany koronawirus 344 2021-03
Łóżka szpitalne 2.54 2017-12
Szpitale 28.82 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.8 2020-12
PKB 2829 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 502253 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 528306 2020-09
Środki Trwałe Brutto 92583 2020-12
Pkb Per Capita 43688 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 46699 2019-12
Wskaźnik aktywności gospodarczej -6.5 2020-12
Rolnictwo w PKB 2917 2020-12
Budownictwo w PKB 30111 2020-12
Przemysł w PKB 44893 2020-12
Górnictwo w PKB 4522 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 24652 2020-12
Usługi w PKB 357971 2020-12
Transport w PKB 16952 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.1 2020-12
Pracujący 32393 2020-11
Bezrobotni Zarejestrowani 2597 2021-01
Zatrudnienie na Pełny Etat 24435 2020-11
Zatrudnienie na Pół Etatu 7958 2020-11
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek -20 2021-01
Wskaźnik Zatrudnienia 75 2020-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.1 2020-11
Bezrobocie Długoterminowe 1 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.5 2020-09
Koszty Pracy 110 2020-09
Wydajność 104 2020-09
Wolne Etaty 599 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 571 2020-12
Płaca Minimalna 8.72 2020-04
Wzrost Wynagrodzeń 4.7 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 629 2020-12
Populacja 66.65 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2020-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 30.2 2020-11
Zmiana Zatrudnienia -114 2020-11

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2021-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110 2021-01
Inflacja Bazowa 1.4 2021-01
Deflator Pkb 109 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.2 2021-01
Inflacja Żywności -0.7 2021-01
Podstawowe ceny producenta 111 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2021-01
Cpi Transport 114 2021-01
Oczekiwania inflacyjne 3.3 2021-01
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2021-01
Indeks cen detalicznych 1.4 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 2021-02
Stopa Międzybankowa 0.07 2021-03
Podaż Pieniądza M0 92324 2021-01
Podaż Pieniądza M1 2182630 2020-12
Podaż Pieniądza M2 2811560 2020-12
Podaż Pieniądza M3 3263167 2020-12
Bilans Banków 4237483 2020-12
Bilans Banku Centralnego 922271 2021-02
Rezerwy Walutowe 181451 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 2654482 2020-12
Stopa Depozytowa 0 2021-02
Stopa Pożyczkowa 0.35 2021-02
Prywatna długu do PKB 224 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -6202 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -15734 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.8 2019-12
Eksport 46612 2020-12
Import 52814 2020-12
Dług Zagraniczny 7217761 2020-09
Rachunek kapitałowy 32374 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -2748 2020-09
Rezerwy Złota 310 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 884 2020-10
Automatyczny eksport 69360 2021-01
Bilans handlowy towarów -14315 2020-12
Indeks Terroryzmu 5.16 2019-12
Dochody z Turystyki 780 2020-03
Przyjazdy Turystów 1446 2020-03
Bronie Sprzedaży 741 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 80.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2019-12
Bilans Budżetu -8750 2021-01
Wydatki Rządowe 104228 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 39.3 2019-12
Dług Publiczny 2115 2021-01
Wnioski o Azyl 3160 2020-08
Rating Kredytowy 90 2021-03
Dochody Budżetu Państwa 80287 2021-01
Wydatki Wojskowe 46883 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 27.8 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.8 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -22 2021-03
Przemysłowy PMI 55.1 2021-02
PMI dla Usług 49.7 2021-02
Produkcja Przemysłowa -3.3 2020-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 2020-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.5 2020-12
Stopa Utylizacji Surowców 73.9 2020-12
Zamówienia W Przemyśle -24 2021-02
Nowe Zamówienia 9923 2020-12
Zmiany Zapasów 2601 2020-12
Bankructwa 3071 2020-12
Zyski Korporacji 116632 2020-12
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 35.8 2021-02
Produkcja Samochodów 86052 2021-01
Rejestracje nowych samochodów 90249 2021-01
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -7 2021-03
Szybkość Internetu 16921 2017-03
Adresy IP 27493519 2017-03
Index Konkurencyjności 81.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 9 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.8 2021-02
Indeks Percepcji Korupcji 77 2020-12
Ranking Korupcji 11 2020-12
Platformy wiertnicze 7 2021-01
Łatwość Prowadzenia Biznesu 8 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 25690 2020-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1 2020-12
Produkcja w Górnictwie -14 2020-12
Inwestycje prywatne 1.3 2020-12
Produkcja Stali 710 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -23 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -8.2 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -5.9 2021-01
Wydatki Konsumpcyjne 318772 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 371357 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 16.5 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.1 2021-02
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI -45 2021-02
Kredyt Konsumencki -2392 2021-01
Cena Benzyny 1.71 2021-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 87.7 2020-06
Sprzedaż detaliczna bez paliwa -8.8 2021-01

Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 35710 2020-09
Produkcja Budowlana -3.7 2020-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 434 2021-01
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 98.99 2021-01
Zamówienia na Roboty Budowlane -12.9 2020-12
PMI dla Budownictwa 49.2 2021-01
Kredyty Mieszkaniowe 5165 2021-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.2 2018-12
Ogólnokrajowe ceny mieszkań 461 2021-02

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 4182009 2021-03
Śmierć koronawirusa 122953 2021-03
Odzyskany koronawirus 344 2021-03
Łóżka szpitalne 2.54 2017-12
Szpitale 28.82 2018-12
Łóżka OIOM 228 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wielka Brytania - Wskaźniki ekonomiczne.