Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.32 2019-03
Indeks Giełdowy 7158 2019-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.03 2019-03
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2018-12
Stopa Bezrobocia 3.9 2019-01
Inflacja 1.9 2019-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-02
Stopa Procentowa 0.75 2019-03
Bilans Handlowy -3825 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących -26522 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.1 2017-12
Dług Publiczny do PKB 84.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Koniunktura w przemyśle -23 2019-03
Przemysłowy PMI 52 2019-02
PMI dla Usług 51.3 2019-02
Optymizm Konsumentów -13 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.3 2018-12
PKB 2622 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 511175 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 521840 2018-09
Środki Trwałe Brutto 85462 2018-12
Pkb Per Capita 42514 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 39753 2017-12
Rolnictwo w PKB 2875 2018-12
Budownictwo w PKB 28470 2018-12
Przemysł w PKB 45190 2018-12
Górnictwo w PKB 4665 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 20832 2018-12
Usługi w PKB 365436 2018-12
Transport w PKB 19855 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 2019-01
Pracujący 32714 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1039 2019-02
Zatrudnienie na Pełny Etat 24118 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 8596 2018-12
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek 27 2019-02
Wskaźnik Zatrudnienia 76.1 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.3 2018-12
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11 2018-12
Koszty Pracy 105 2018-09
Wydajność 102 2018-12
Wolne Etaty 854 2019-01
Przeciętne Wynagrodzenia 530 2019-01
Płaca Minimalna 8.21 2019-04
Wzrost Wynagrodzeń 3.4 2019-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 609 2019-01
Populacja 66.19 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2019-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 222 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1300 2018-12
Koszty Utrzymania 895 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2330 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1320 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2019-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2019-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2019-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2019-02
Inflacja Bazowa 1.8 2019-02
Deflator Pkb 105 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.2 2019-02
Inflacja Żywności 1.1 2019-02
Podstawowe ceny producenta 114 2019-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-02
Cpi Transport 110 2019-02
Oczekiwania inflacyjne 3.2 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115 2019-02
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.75 2019-03
Stopa Międzybankowa 0.83 2019-03
Podaż Pieniądza M0 82436 2019-02
Podaż Pieniądza M1 1767676 2019-01
Podaż Pieniądza M2 2405975 2019-01
Podaż Pieniądza M3 2875237 2019-01
Bilans Banków 3781467 2019-01
Bilans Banku Centralnego 592313 2019-01
Rezerwy Walutowe 174993 2019-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 2439096 2018-09
Stopa Depozytowa 0.5 2019-01
Stopa Pożyczkowa 1 2019-01
Prywatna długu do PKB 229 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3825 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących -26522 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.1 2017-12
Eksport 54662 2019-01
Import 58487 2019-01
Dług Zagraniczny 6301189 2018-09
Rachunek kapitałowy 33427 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 8525 2018-09
Rezerwy Złota 310 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 924 2018-11
Indeks Terroryzmu 5.61 2017-12
Dochody z Turystyki 1680 2018-12
Przyjazdy Turystów 2850 2018-12
Bronie Sprzedaży 1214 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 84.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu 6093 2019-02
Wydatki Rządowe 92768 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 38.5 2018-12
Dług Publiczny 664 2019-02
Wnioski o Azyl 3840 2018-11
Rating Kredytowy 94.83
Dochody Budżetu Państwa 64489 2019-02
Wydatki Wojskowe 48383 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 25.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -23 2019-03
Przemysłowy PMI 52 2019-02
PMI dla Usług 51.3 2019-02
Produkcja Przemysłowa -0.9 2019-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.6 2019-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.1 2019-01
Stopa Utylizacji Surowców 81.3 2019-03
Zamówienia W Przemyśle 1 2019-03
Nowe Zamówienia 10747 2018-12
Zmiany Zapasów 2734 2018-12
Bankructwa 4725 2018-12
Zyski Korporacji 112291 2018-12
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -57 2019-03
Produkcja Samochodów 120649 2019-01
Rejestracje nowych samochodów 81969 2019-02
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -31 2019-03
Szybkość Internetu 16921 2017-03
Adresy IP 27493519 2017-03
Index Konkurencyjności 81.99 2018-12
Ranking Konkurencyjności 8 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.5 2019-02
Indeks Percepcji Korupcji 80 2018-12
Ranking Korupcji 11 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 9 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 29953 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.2 2019-01
Produkcja w Górnictwie -0.6 2019-01
Inwestycje prywatne -1.4 2018-12
Produkcja Stali 520 2019-01
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -13 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 337646 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 340827 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.3 2018-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.75 2019-03
Kredyt Konsumencki 1095 2019-01
Cena Benzyny 1.57 2019-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 86.5 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 46930 2018-09
Produkcja Budowlana 1.8 2019-01
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 766 2019-02
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 66.77 2019-01
Zamówienia na Roboty Budowlane -10.5 2018-12
PMI dla Budownictwa 49.5 2019-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65 2017-12
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 40634 2019-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wielka Brytania - Wskaźniki ekonomiczne.