Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.25 2020-07
Indeks Giełdowy 6157 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.19 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.7 2020-03
Stopa Bezrobocia 3.9 2020-04
Inflacja 0.5 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-05
Stopa Procentowa 0.1 2020-06
Bilans Handlowy 305 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -21146 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 80.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -87 2020-06
Przemysłowy PMI 50.1 2020-06
PMI dla Usług 47.1 2020-06
Optymizm Konsumentów -30 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 12 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 284280 2020-07
Śmierć koronawirusa 44131 2020-07
Odzyskany koronawirus 344 2020-07
Łóżka szpitalne 2.54 2017-12
Szpitale 28.82 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.7 2020-03
PKB 2827 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 512458 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 537361 2020-03
Środki Trwałe Brutto 85928 2020-03
Pkb Per Capita 43688 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 46699 2019-12
Wskaźnik aktywności gospodarczej -24.5 2020-04
Rolnictwo w PKB 3054 2020-03
Budownictwo w PKB 28694 2020-03
Przemysł w PKB 44760 2020-03
Górnictwo w PKB 3024 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 22710 2020-03
Usługi w PKB 366378 2020-03
Transport w PKB 18775 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 2020-04
Pracujący 32991 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 2802 2020-05
Zatrudnienie na Pełny Etat 24396 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 8595 2020-03
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek 529 2020-05
Wskaźnik Zatrudnienia 76.4 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.5 2020-03
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.8 2020-03
Koszty Pracy 110 2019-12
Wydajność 101 2020-03
Wolne Etaty 476 2020-04
Przeciętne Wynagrodzenia 529 2020-04
Płaca Minimalna 8.72 2020-04
Wzrost Wynagrodzeń 1 2020-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 596 2020-04
Populacja 66.65 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2020-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 29.1 2020-03
Zmiana Zatrudnienia 6 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.5 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2020-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2020-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2020-05
Inflacja Bazowa 1.2 2020-05
Deflator Pkb 108 2020-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.4 2020-05
Inflacja Żywności 1.8 2020-05
Podstawowe ceny producenta 115 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2020-05
Cpi Transport 111 2020-05
Oczekiwania inflacyjne 3 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2020-05
Indeks cen detalicznych 1 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 2020-06
Stopa Międzybankowa 0.14 2020-07
Podaż Pieniądza M0 85897 2020-06
Podaż Pieniądza M1 2017972 2020-05
Podaż Pieniądza M2 2674979 2020-05
Podaż Pieniądza M3 3149039 2020-05
Bilans Banków 4314103 2020-05
Bilans Banku Centralnego 771952 2020-06
Rezerwy Walutowe 177643 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 2642975 2020-03
Stopa Depozytowa 0 2020-06
Stopa Pożyczkowa 0.35 2020-06
Prywatna długu do PKB 224 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 305 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -21146 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.8 2019-12
Eksport 37712 2020-04
Import 37407 2020-04
Dług Zagraniczny 7206055 2020-03
Rachunek kapitałowy -5388 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -17870 2020-03
Rezerwy Złota 310 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1068 2020-02
Automatyczny eksport 4260 2020-05
Bilans handlowy towarów -7490 2020-04
Indeks Terroryzmu 5.41 2018-12
Dochody z Turystyki 2310 2019-12
Przyjazdy Turystów 3210 2019-12
Bronie Sprzedaży 741 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 80.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2019-12
Bilans Budżetu -49780 2020-05
Wydatki Rządowe 96136 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 39.3 2019-12
Dług Publiczny -54499 2020-05
Wnioski o Azyl 1175 2020-04
Rating Kredytowy 91 2020-07
Dochody Budżetu Państwa 40734 2020-05
Wydatki Wojskowe 46883 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 27.8 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.8 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -87 2020-06
Przemysłowy PMI 50.1 2020-06
PMI dla Usług 47.1 2020-06
Produkcja Przemysłowa -24.4 2020-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -20.3 2020-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -28.5 2020-04
Stopa Utylizacji Surowców 55.1 2020-06
Zamówienia W Przemyśle -58 2020-06
Nowe Zamówienia 12972 2020-03
Zmiany Zapasów -346 2020-03
Bankructwa 3883 2020-03
Zyski Korporacji 109555 2020-03
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 39 2020-06
Produkcja Samochodów 5314 2020-05
Rejestracje nowych samochodów 20247 2020-05
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -84 2020-06
Szybkość Internetu 16921 2017-03
Adresy IP 27493519 2017-03
Index Konkurencyjności 81.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 9 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47.7 2020-06
Indeks Percepcji Korupcji 77 2019-12
Ranking Korupcji 12 2019-12
Platformy wiertnicze 4 2020-05
Łatwość Prowadzenia Biznesu 8 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 29731 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -10.4 2020-04
Produkcja w Górnictwie -23.6 2020-04
Inwestycje prywatne -0.3 2020-03
Produkcja Stali 700 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -30 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 12 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -13.1 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 330817 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 354826 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.6 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.1 2020-06
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI -37 2020-06
Kredyt Konsumencki -4597 2020-05
Cena Benzyny 1.35 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 83.8 2019-12
Sprzedaż detaliczna bez paliwa 10.2 2020-05

Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 34260 2019-12
Produkcja Budowlana -44 2020-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 410 2020-05
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 9.27 2020-05
Zamówienia na Roboty Budowlane 4 2020-03
PMI dla Budownictwa 28.9 2020-05
Kredyty Mieszkaniowe 1224 2020-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.1 2018-12
Ogólnokrajowe ceny mieszkań 432 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 284280 2020-07
Śmierć koronawirusa 44131 2020-07
Odzyskany koronawirus 344 2020-07
Łóżka szpitalne 2.54 2017-12
Szpitale 28.82 2018-12
Łóżka OIOM 228 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wielka Brytania - Wskaźniki ekonomiczne.