Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.4 2021-05
Indeks Giełdowy 7140 2021-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.78 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.3 2020-12
Stopa Bezrobocia 4.9 2021-02
Inflacja 0.7 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-03
Stopa Procentowa 0.1 2021-05
Bilans Handlowy -7123 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -26300 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2020-12
Dług Publiczny do PKB 100 2021-12
Budżet Państwa do PKB -16.9 2021-12
Koniunktura w Przemyśle 38 2021-06
Przemysłowy PMI 60.9 2021-04
PMI dla Usług 61 2021-04
Optymizm Konsumentów -15 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.4 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 19 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 4428553 2021-05
Śmierć koronawirusa 127583 2021-05
Odzyskany koronawirus 344 2021-05
Łóżka szpitalne 2.54 2017-12
Szpitale 28.82 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.3 2020-12
PKB 2829 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 504742 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 538785 2020-12
Środki Trwałe Brutto 93469 2020-12
Pkb Per Capita 43688 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 46699 2019-12
Wskaźnik aktywności gospodarczej -7.8 2021-02
Rolnictwo w PKB 2922 2020-12
Budownictwo w PKB 29141 2020-12
Przemysł w PKB 45261 2020-12
Górnictwo w PKB 4719 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 24633 2020-12
Usługi w PKB 359787 2020-12
Transport w PKB 17224 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.9 2021-02
Pracujący 32430 2021-01
Bezrobotni Zarejestrowani 2674 2021-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 24578 2021-01
Zatrudnienie na Pół Etatu 7853 2021-01
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek 10.1 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 75.1 2021-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.1 2021-01
Bezrobocie Długoterminowe 1 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.3 2021-01
Koszty Pracy 112 2020-12
Wydajność 100 2020-12
Wolne Etaty 607 2021-02
Przeciętne Wynagrodzenia 568 2021-02
Płaca Minimalna 8.72 2020-04
Wzrost Wynagrodzeń 4.5 2021-02
Wynagrodzenia w Przemyśle 632 2021-02
Populacja 67.03 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2020-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 29.6 2021-01
Zmiana Zatrudnienia -73 2021-01

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2021-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110 2021-03
Inflacja Bazowa 1.1 2021-03
Deflator Pkb 108 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.9 2021-03
Inflacja Żywności -1.4 2021-03
Podstawowe ceny producenta 112 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2021-03
Cpi Transport 116 2021-03
Oczekiwania inflacyjne 2.8 2021-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111 2021-03
Indeks cen detalicznych 1.5 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 75.46 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 51225890 2021-05
Przypadki koronawirusa 4428553 2021-05
Śmierć koronawirusa 127583 2021-05
Odzyskany koronawirus 344 2021-05
Łóżka szpitalne 2.54 2017-12
Szpitale 28.82 2018-12
Łóżka OIOM 228 2014-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 2021-05
Stopa Międzybankowa 0.08 2021-05
Podaż Pieniądza M0 95668 2021-04
Podaż Pieniądza M1 2241764 2021-03
Podaż Pieniądza M2 2862773 2021-03
Podaż Pieniądza M3 3318055 2021-03
Bilans Banków 4248948 2021-03
Bilans Banku Centralnego 951774 2021-04
Rezerwy Walutowe 178964 2021-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 2654482 2020-12
Stopa Depozytowa 0 2021-03
Stopa Pożyczkowa 0.35 2021-03
Prywatna długu do PKB 190 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -7123 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -26300 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 2020-12
Eksport 46179 2021-02
Import 53302 2021-02
Dług Zagraniczny 7287334 2020-12
Rachunek kapitałowy 37969 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -2769 2020-12
Rezerwy Złota 310 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 980 2020-12
Automatyczny eksport 95229 2021-03
Bilans handlowy towarów -16442 2021-02
Indeks Terroryzmu 5.16 2019-12
Dochody z Turystyki 780 2020-03
Przyjazdy Turystów 1446 2020-03
Bronie Sprzedaży 429 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 100 2021-12
Budżet Państwa do PKB -16.9 2021-12
Bilans Budżetu -28005 2021-03
Wydatki Rządowe 104020 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 54.4 2021-12
Dług Publiczny 2142 2021-03
Wnioski o Azyl 3160 2020-08
Rating Kredytowy 90 2021-05
Dochody Budżetu Państwa 65089 2021-03
Wydatki Wojskowe 49916 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 27.8 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.8 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 38 2021-06
Przemysłowy PMI 60.9 2021-04
PMI dla Usług 61 2021-04
Produkcja Przemysłowa -3.5 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1 2021-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.2 2021-02
Stopa Utylizacji Surowców 73.9 2020-12
Zamówienia W Przemyśle -8 2021-04
Nowe Zamówienia 9923 2020-12
Zmiany Zapasów 2601 2020-12
Bankructwa 2384 2021-03
Zyski Korporacji 116632 2020-12
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 60.4 2021-03
Produkcja Samochodów 115498 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 141583 2021-04
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 29 2021-06
Szybkość Internetu 16921 2017-03
Adresy IP 27493519 2017-03
Index Konkurencyjności 81.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 9 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 60.7 2021-04
Indeks Percepcji Korupcji 77 2020-12
Ranking Korupcji 11 2020-12
Platformy wiertnicze 9 2021-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 8 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 25690 2020-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -1.6 2021-02
Produkcja w Górnictwie -11.3 2021-02
Inwestycje prywatne 5.9 2020-12
Produkcja Stali 710 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -15 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.4 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.2 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 318772 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 370173 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 15.6 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.1 2021-05
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI 20 2021-04
Kredyt Konsumencki -535 2021-03
Cena Benzyny 1.77 2021-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 88.9 2020-09
Sprzedaż detaliczna bez paliwa 4.9 2021-03

Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 42110 2020-12
Produkcja Budowlana -4.3 2021-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 439 2021-03
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 82.74 2021-03
Zamówienia na Roboty Budowlane -12.9 2020-12
PMI dla Budownictwa 61.6 2021-04
Kredyty Mieszkaniowe 11832 2021-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.2 2018-12
Ogólnokrajowe ceny mieszkań 476 2021-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wielka Brytania - Wskaźniki ekonomiczne.