Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.25 2019-07
Indeks Giełdowy 7509 2019-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.74 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-05
Inflacja 2 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-06
Stopa Procentowa 0.75 2019-06
Bilans Handlowy -2324 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -30045 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 84.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Koniunktura w przemyśle -13 2019-06
Przemysłowy PMI 48 2019-06
PMI dla Usług 50.2 2019-06
Optymizm Konsumentów -13 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-03
PKB 2825 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 514019 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 537794 2019-03
Środki Trwałe Brutto 86756 2019-03
Pkb Per Capita 42986 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 40158 2018-12
Rolnictwo w PKB 2843 2019-03
Budownictwo w PKB 28683 2019-03
Przemysł w PKB 46130 2019-03
Górnictwo w PKB 4832 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 20852 2019-03
Usługi w PKB 367205 2019-03
Transport w PKB 20076 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-05
Pracujący 32749 2019-04
Bezrobotni Zarejestrowani 1142 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 24088 2019-04
Zatrudnienie na Pół Etatu 8661 2019-04
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek 38 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 76 2019-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.1 2019-04
Bezrobocie Długoterminowe 1 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11 2019-04
Koszty Pracy 106 2019-03
Wydajność 101 2019-03
Wolne Etaty 827 2019-05
Przeciętne Wynagrodzenia 536 2019-05
Płaca Minimalna 8.21 2019-04
Wzrost Wynagrodzeń 3.4 2019-05
Wynagrodzenia w Przemyśle 615 2019-05
Populacja 66.19 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2019-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32.1 2019-04
Zmiana Zatrudnienia 28 2019-04
Koszty Utrzymania Rodziny 1300 2018-12
Koszty Utrzymania 895 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2330 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1320 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2019-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2019-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2019-06
Inflacja Bazowa 1.8 2019-06
Deflator Pkb 105 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.6 2019-06
Inflacja Żywności 1.6 2019-06
Podstawowe ceny producenta 114 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2019-06
Cpi Transport 113 2019-06
Oczekiwania inflacyjne 2.6 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2019-06
Indeks cen detalicznych 2.9 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.75 2019-06
Stopa Międzybankowa 0.77 2019-07
Podaż Pieniądza M0 82702 2019-06
Podaż Pieniądza M1 1769552 2019-05
Podaż Pieniądza M2 2433285 2019-05
Podaż Pieniądza M3 2878826 2019-05
Bilans Banków 3852919 2019-05
Bilans Banku Centralnego 593867 2019-06
Rezerwy Walutowe 168206 2019-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 2480613 2019-03
Stopa Depozytowa 0.5 2019-05
Stopa Pożyczkowa 1 2019-05
Prywatna długu do PKB 224 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2324 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -30045 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.9 2018-12
Eksport 54381 2019-05
Import 56705 2019-05
Dług Zagraniczny 6432146 2019-03
Rachunek kapitałowy 16784 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -15010 2019-03
Rezerwy Złota 310 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1117 2019-03
Indeks Terroryzmu 5.61 2017-12
Dochody z Turystyki 1650 2019-03
Przyjazdy Turystów 2940 2019-03
Bronie Sprzedaży 741 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 84.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu -4426 2019-06
Wydatki Rządowe 93644 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 38.5 2018-12
Dług Publiczny -6500 2019-06
Wnioski o Azyl 3315 2019-02
Rating Kredytowy 94.83
Dochody Budżetu Państwa 58697 2019-06
Wydatki Wojskowe 46883 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 25.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -13 2019-06
Przemysłowy PMI 48 2019-06
PMI dla Usług 50.2 2019-06
Produkcja Przemysłowa 0.9 2019-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.4 2019-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0 2019-05
Stopa Utylizacji Surowców 80.7 2019-06
Zamówienia W Przemyśle -15 2019-06
Nowe Zamówienia 11975 2019-03
Zmiany Zapasów 5711 2019-03
Bankructwa 4188 2019-03
Zyski Korporacji 115312 2019-03
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -62.9 2019-07
Produkcja Samochodów 116035 2019-05
Rejestracje nowych samochodów 223421 2019-06
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -13 2019-06
Szybkość Internetu 16921 2017-03
Adresy IP 27493519 2017-03
Index Konkurencyjności 81.99 2018-12
Ranking Konkurencyjności 8 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.7 2019-06
Indeks Percepcji Korupcji 80 2018-12
Ranking Korupcji 11 2018-12
Platformy wiertnicze 15 2019-06
Łatwość Prowadzenia Biznesu 9 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 26136 2019-04
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.3 2019-05
Produkcja w Górnictwie 4 2019-05
Inwestycje prywatne 0.4 2019-03
Produkcja Stali 650 2019-05
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -13 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.8 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 338901 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 346349 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.4 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.75 2019-06
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI -42 2019-06
Kredyt Konsumencki 822 2019-05
Cena Benzyny 1.62 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 87.1 2018-12
Sprzedaż detaliczna bez paliwa 0.9 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 38290 2019-03
Produkcja Budowlana 1.7 2019-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 767 2019-06
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 65.41 2019-05
Zamówienia na Roboty Budowlane 6.6 2019-03
PMI dla Budownictwa 43.1 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65 2017-12
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 42384 2019-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wielka Brytania - Wskaźniki ekonomiczne.