Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.29 2019-11
Indeks Giełdowy 7318 2019-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.73 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-09
Inflacja 1.5 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-10
Stopa Procentowa 0.75 2019-11
Bilans Handlowy -3360 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -25200 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 81.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -44 2019-12
Przemysłowy PMI 49.6 2019-10
PMI dla Usług 50 2019-10
Optymizm Konsumentów -14 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2019-09
PKB 2825 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 522247 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 544804 2019-06
Środki Trwałe Brutto 87044 2019-09
Pkb Per Capita 42986 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 40158 2018-12
Wskaźnik aktywności gospodarczej 0.9 2019-09
Rolnictwo w PKB 3003 2019-09
Budownictwo w PKB 29262 2019-09
Przemysł w PKB 45925 2019-09
Górnictwo w PKB 3004 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 22489 2019-09
Usługi w PKB 374073 2019-09
Transport w PKB 19432 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-09
Pracujący 32753 2019-08
Bezrobotni Zarejestrowani 1218 2019-10
Zatrudnienie na Pełny Etat 24213 2019-08
Zatrudnienie na Pół Etatu 8540 2019-08
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek 33 2019-10
Wskaźnik Zatrudnienia 76 2019-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.2 2019-08
Bezrobocie Długoterminowe 1 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.7 2019-08
Koszty Pracy 106 2019-03
Wydajność 101 2019-09
Wolne Etaty 800 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 542 2019-09
Płaca Minimalna 8.21 2019-04
Wzrost Wynagrodzeń 3.6 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 617 2019-09
Populacja 66.19 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2019-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32.1 2019-08
Zmiana Zatrudnienia -58 2019-08
Koszty Utrzymania Rodziny 1300 2018-12
Koszty Utrzymania 895 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2330 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1320 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2019-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2019-10
Inflacja Bazowa 1.7 2019-10
Deflator Pkb 106 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.8 2019-10
Inflacja Żywności 1.3 2019-10
Podstawowe ceny producenta 115 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2019-10
Cpi Transport 112 2019-10
Oczekiwania inflacyjne 2.7 2019-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2019-10
Indeks cen detalicznych 2.1 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.75 2019-11
Stopa Międzybankowa 0.79 2019-11
Podaż Pieniądza M0 83193 2019-10
Podaż Pieniądza M1 1791922 2019-09
Podaż Pieniądza M2 2448526 2019-09
Podaż Pieniądza M3 2836530 2019-09
Bilans Banków 3935068 2019-09
Bilans Banku Centralnego 587148 2019-10
Rezerwy Walutowe 179385 2019-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 2488339 2019-06
Stopa Depozytowa 0.5 2019-11
Stopa Pożyczkowa 1 2019-11
Prywatna długu do PKB 224 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3360 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -25200 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.3 2018-12
Eksport 55587 2019-09
Import 58947 2019-09
Dług Zagraniczny 6692718 2019-06
Rachunek kapitałowy 20873 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 25425 2019-06
Rezerwy Złota 310 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 960 2019-07
Bilans handlowy towarów -12541 2019-09
Indeks Terroryzmu 5.61 2017-12
Dochody z Turystyki 2850 2019-07
Przyjazdy Turystów 3960 2019-07
Bronie Sprzedaży 741 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 81.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Bilans Budżetu -2066 2019-09
Wydatki Rządowe 99745 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 39.9 2019-12
Dług Publiczny -8519 2019-09
Wnioski o Azyl 3765 2019-07
Rating Kredytowy 94.83
Dochody Budżetu Państwa 61190 2019-09
Wydatki Wojskowe 46883 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 25.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -44 2019-12
Przemysłowy PMI 49.6 2019-10
PMI dla Usług 50 2019-10
Produkcja Przemysłowa -1.4 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.8 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 81.5 2019-12
Zamówienia W Przemyśle -26 2019-11
Nowe Zamówienia 10922 2019-06
Zmiany Zapasów -5309 2019-09
Bankructwa 4355 2019-09
Zyski Korporacji 114104 2019-09
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -47.2 2019-11
Produkcja Samochodów 122256 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 143251 2019-10
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -34 2019-12
Szybkość Internetu 16921 2017-03
Adresy IP 27493519 2017-03
Index Konkurencyjności 81.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 9 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50 2019-10
Indeks Percepcji Korupcji 80 2018-12
Ranking Korupcji 11 2018-12
Platformy wiertnicze 14 2019-10
Łatwość Prowadzenia Biznesu 8 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 25260 2019-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.3 2019-09
Produkcja w Górnictwie -2.7 2019-09
Inwestycje prywatne 0 2019-09
Produkcja Stali 599 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -14 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.1 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 341829 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 356111 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.8 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.75 2019-11
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI -10 2019-10
Kredyt Konsumencki 828 2019-09
Cena Benzyny 1.64 2019-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 86.6 2019-03
Sprzedaż detaliczna bez paliwa -0.3 2019-10
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 37220 2019-06
Produkcja Budowlana 0.5 2019-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 400 2019-10
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 65.92 2019-09
Zamówienia na Roboty Budowlane -4.7 2019-06
PMI dla Budownictwa 44.2 2019-10
Kredyty Mieszkaniowe 3846 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65 2017-12
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 42310 2019-09
Ogólnokrajowe ceny mieszkań 430 2019-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wielka Brytania - Wskaźniki ekonomiczne.