Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.33 2020-11
Indeks Giełdowy 6333 2020-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.32 2020-11

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 15.5 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.6 2020-09
Stopa Bezrobocia 4.8 2020-09
Inflacja 0.7 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-10
Stopa Procentowa 0.1 2020-11
Bilans Handlowy 613 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -2764 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 80.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 0 2020-12
Przemysłowy PMI 55.2 2020-11
PMI dla Usług 45.8 2020-11
Optymizm Konsumentów -33 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 2020-10
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 1512045 2020-11
Śmierć koronawirusa 55024 2020-11
Odzyskany koronawirus 344 2020-11
Łóżka szpitalne 2.54 2017-12
Szpitale 28.82 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 15.5 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.6 2020-09
PKB 2827 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 490861 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 464971 2020-06
Środki Trwałe Brutto 85755 2020-09
Pkb Per Capita 43688 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 46699 2019-12
Wskaźnik aktywności gospodarczej -8.4 2020-09
Rolnictwo w PKB 3242 2020-09
Budownictwo w PKB 27526 2020-09
Przemysł w PKB 42784 2020-09
Górnictwo w PKB 5073 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 24439 2020-09
Usługi w PKB 346613 2020-09
Transport w PKB 16360 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.8 2020-09
Pracujący 32507 2020-08
Bezrobotni Zarejestrowani 2634 2020-10
Zatrudnienie na Pełny Etat 24396 2020-08
Zatrudnienie na Pół Etatu 8111 2020-08
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek -29.8 2020-10
Wskaźnik Zatrudnienia 75.3 2020-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.1 2020-08
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.1 2020-08
Koszty Pracy 131 2020-06
Wydajność 103 2020-09
Wolne Etaty 525 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 553 2020-09
Płaca Minimalna 8.72 2020-04
Wzrost Wynagrodzeń 1.3 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 622 2020-09
Populacja 66.65 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2020-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 28.5 2020-08
Zmiana Zatrudnienia -164 2020-08

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2020-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110 2020-10
Inflacja Bazowa 1.5 2020-10
Deflator Pkb 109 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.4 2020-10
Inflacja Żywności 0.6 2020-10
Podstawowe ceny producenta 110 2020-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2020-10
Cpi Transport 113 2020-10
Oczekiwania inflacyjne 3.2 2020-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108 2020-10
Indeks cen detalicznych 1.3 2020-10

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 2020-11
Stopa Międzybankowa 0.05 2020-11
Podaż Pieniądza M0 88720 2020-10
Podaż Pieniądza M1 2083871 2020-09
Podaż Pieniądza M2 2726605 2020-09
Podaż Pieniądza M3 3211756 2020-09
Bilans Banków 4295471 2020-09
Bilans Banku Centralnego 886061 2020-11
Rezerwy Walutowe 177702 2020-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 2642975 2020-03
Stopa Depozytowa 0 2020-09
Stopa Pożyczkowa 0.35 2020-09
Prywatna długu do PKB 224 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 613 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -2764 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.8 2019-12
Eksport 49763 2020-09
Import 49150 2020-09
Dług Zagraniczny 7265322 2020-06
Rachunek kapitałowy 28806 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -5474 2020-06
Rezerwy Złota 310 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 935 2020-07
Automatyczny eksport 87533 2020-09
Bilans handlowy towarów -9348 2020-09
Indeks Terroryzmu 5.41 2018-12
Dochody z Turystyki 780 2020-03
Przyjazdy Turystów 1446 2020-03
Bronie Sprzedaży 741 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 80.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2019-12
Bilans Budżetu -22318 2020-10
Wydatki Rządowe 92384 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 39.3 2019-12
Dług Publiczny 2077 2020-10
Wnioski o Azyl 3160 2020-08
Rating Kredytowy 90 2020-11
Dochody Budżetu Państwa 58832 2020-10
Wydatki Wojskowe 46883 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 27.8 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.8 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 0 2020-12
Przemysłowy PMI 55.2 2020-11
PMI dla Usług 45.8 2020-11
Produkcja Przemysłowa -6.3 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.5 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.9 2020-09
Stopa Utylizacji Surowców 73.9 2020-12
Zamówienia W Przemyśle -40 2020-11
Nowe Zamówienia 11100 2020-09
Zmiany Zapasów 2628 2020-09
Bankructwa 2672 2020-09
Zyski Korporacji 126492 2020-09
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -2.9 2020-11
Produkcja Samochodów 114732 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 140945 2020-10
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -2 2020-12
Szybkość Internetu 16921 2017-03
Adresy IP 27493519 2017-03
Index Konkurencyjności 81.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 9 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47.4 2020-11
Indeks Percepcji Korupcji 77 2019-12
Ranking Korupcji 12 2019-12
Platformy wiertnicze 7 2020-10
Łatwość Prowadzenia Biznesu 8 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 29731 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 15.5 2020-09
Produkcja w Górnictwie -9.9 2020-09
Inwestycje prywatne 8.8 2020-09
Produkcja Stali 545 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -33 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.8 2020-10
Wydatki Konsumpcyjne 304469 2020-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 354494 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 28.1 2020-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.1 2020-11
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI -23 2020-10
Kredyt Konsumencki -622 2020-09
Cena Benzyny 1.48 2020-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 84.5 2020-03
Sprzedaż detaliczna bez paliwa 1.3 2020-10

Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 15930 2020-06
Produkcja Budowlana -10 2020-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 432 2020-10
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 91.45 2020-09
Zamówienia na Roboty Budowlane 0.6 2020-09
PMI dla Budownictwa 53.1 2020-10
Kredyty Mieszkaniowe 4827 2020-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.2 2018-12
Ogólnokrajowe ceny mieszkań 454 2020-10

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1512045 2020-11
Śmierć koronawirusa 55024 2020-11
Odzyskany koronawirus 344 2020-11
Łóżka szpitalne 2.54 2017-12
Szpitale 28.82 2018-12
Łóżka OIOM 228 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wielka Brytania - Wskaźniki ekonomiczne.