Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.3 2020-01
Indeks Giełdowy 7673 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.63 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-10
Inflacja 1.3 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-12
Stopa Procentowa 0.75 2019-12
Bilans Handlowy 4031 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -15860 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 80.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -44 2019-12
Przemysłowy PMI 47.5 2019-12
PMI dla Usług 50 2019-12
Optymizm Konsumentów -11 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.6 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2019-09
PKB 2825 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 522525 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 548011 2019-09
Środki Trwałe Brutto 87746 2019-09
Pkb Per Capita 42986 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 40158 2018-12
Wskaźnik aktywności gospodarczej 0.6 2019-11
Rolnictwo w PKB 3003 2019-09
Budownictwo w PKB 29262 2019-09
Przemysł w PKB 45925 2019-09
Górnictwo w PKB 3004 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 22489 2019-09
Usługi w PKB 374073 2019-09
Transport w PKB 19432 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-10
Pracujący 32801 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 1240 2019-11
Zatrudnienie na Pełny Etat 24238 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 8564 2019-09
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek 28.8 2019-11
Wskaźnik Zatrudnienia 76.2 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.2 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 1 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.4 2019-09
Koszty Pracy 109 2019-09
Wydajność 101 2019-09
Wolne Etaty 794 2019-10
Przeciętne Wynagrodzenia 542 2019-10
Płaca Minimalna 8.21 2019-04
Wzrost Wynagrodzeń 3.2 2019-10
Wynagrodzenia w Przemyśle 620 2019-10
Populacja 66.19 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2019-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32.2 2019-09
Zmiana Zatrudnienia 24 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1300 2018-12
Koszty Utrzymania 895 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2330 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1320 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.3 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2019-12
Inflacja Bazowa 1.4 2019-12
Deflator Pkb 107 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.9 2019-12
Inflacja Żywności 1.7 2019-12
Podstawowe ceny producenta 114 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2019-12
Cpi Transport 112 2019-12
Oczekiwania inflacyjne 2.3 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2019-12
Indeks cen detalicznych 2.2 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.75 2019-12
Stopa Międzybankowa 0.73 2020-01
Podaż Pieniądza M0 82560 2019-12
Podaż Pieniądza M1 1796451 2019-11
Podaż Pieniądza M2 2443631 2019-11
Podaż Pieniądza M3 2869370 2019-11
Bilans Banków 4006620 2019-11
Bilans Banku Centralnego 580694 2020-01
Rezerwy Walutowe 182716 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 2530428 2019-09
Stopa Depozytowa 0.5 2019-12
Stopa Pożyczkowa 1 2019-12
Prywatna długu do PKB 224 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4031 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -15860 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.3 2018-12
Eksport 59835 2019-11
Import 55804 2019-11
Dług Zagraniczny 6940251 2019-09
Rachunek kapitałowy 35873 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 15164 2019-09
Rezerwy Złota 310 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1044 2019-08
Bilans handlowy towarów -5256 2019-11
Indeks Terroryzmu 5.41 2018-12
Dochody z Turystyki 2390 2019-09
Przyjazdy Turystów 3140 2019-09
Bronie Sprzedaży 741 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 80.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2019-12
Bilans Budżetu -1806 2019-11
Wydatki Rządowe 98715 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 39.3 2019-12
Dług Publiczny -4878 2019-11
Wnioski o Azyl 4415 2019-10
Rating Kredytowy 92 2020-01
Dochody Budżetu Państwa 58139 2019-11
Wydatki Wojskowe 46883 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 25.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -44 2019-12
Przemysłowy PMI 47.5 2019-12
PMI dla Usług 50 2019-12
Produkcja Przemysłowa -1.6 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.2 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 81.5 2019-12
Zamówienia W Przemyśle -28 2019-12
Nowe Zamówienia 10875 2019-09
Zmiany Zapasów -8400 2019-09
Bankructwa 4355 2019-09
Zyski Korporacji 114104 2019-09
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -38.3 2019-12
Produkcja Samochodów 107753 2019-11
Rejestracje nowych samochodów 148997 2019-12
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -34 2019-12
Szybkość Internetu 16921 2017-03
Adresy IP 27493519 2017-03
Index Konkurencyjności 81.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 9 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.3 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2018-12
Ranking Korupcji 11 2018-12
Platformy wiertnicze 10 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 8 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 24869 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.1 2019-11
Produkcja w Górnictwie -2.5 2019-11
Inwestycje prywatne 0 2019-09
Produkcja Stali 550 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -11 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.6 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.9 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 341829 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 351816 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.5 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.75 2019-12
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI 0 2019-12
Kredyt Konsumencki 563 2019-11
Cena Benzyny 1.67 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 84 2019-06
Sprzedaż detaliczna bez paliwa -0.8 2019-12
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 37220 2019-06
Produkcja Budowlana 2 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 412 2019-12
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 64.99 2019-11
Zamówienia na Roboty Budowlane -6.8 2019-09
PMI dla Budownictwa 44.4 2019-12
Kredyty Mieszkaniowe 4052 2019-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.1 2018-12
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 43715 2019-11
Ogólnokrajowe ceny mieszkań 429 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wielka Brytania - Wskaźniki ekonomiczne.