Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.27 2020-09
Indeks Giełdowy 5852 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.22 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -20.4 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -21.7 2020-06
Stopa Bezrobocia 4.1 2020-07
Inflacja 0.2 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2020-08
Stopa Procentowa 0.1 2020-09
Bilans Handlowy 1074 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -21146 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 80.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -1 2020-09
Przemysłowy PMI 54.3 2020-09
PMI dla Usług 55.1 2020-09
Optymizm Konsumentów -27 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2020-08
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 409729 2020-09
Śmierć koronawirusa 41862 2020-09
Odzyskany koronawirus 344 2020-09
Łóżka szpitalne 2.54 2017-12
Szpitale 28.82 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -20.4 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -21.7 2020-06
PKB 2827 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 408046 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 537361 2020-03
Środki Trwałe Brutto 64002 2020-06
Pkb Per Capita 43688 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 46699 2019-12
Wskaźnik aktywności gospodarczej -11.7 2020-07
Rolnictwo w PKB 3054 2020-03
Budownictwo w PKB 28694 2020-03
Przemysł w PKB 44760 2020-03
Górnictwo w PKB 3024 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 22710 2020-03
Usługi w PKB 366378 2020-03
Transport w PKB 18775 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.1 2020-07
Pracujący 32979 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 2738 2020-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 24656 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 8324 2020-06
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek 73.7 2020-08
Wskaźnik Zatrudnienia 76.5 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.8 2020-06
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.9 2020-06
Koszty Pracy 114 2020-03
Wydajność 98.1 2020-06
Wolne Etaty 434 2020-07
Przeciętne Wynagrodzenia 539 2020-07
Płaca Minimalna 8.72 2020-04
Wzrost Wynagrodzeń -1 2020-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 606 2020-07
Populacja 66.65 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 2020-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 26.3 2020-06
Zmiana Zatrudnienia -12 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2020-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2020-08
Inflacja Bazowa 0.9 2020-08
Deflator Pkb 114 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.9 2020-08
Inflacja Żywności 0.4 2020-08
Podstawowe ceny producenta 115 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2020-08
Cpi Transport 114 2020-08
Oczekiwania inflacyjne 3 2020-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115 2020-08
Indeks cen detalicznych 0.5 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 2020-09
Stopa Międzybankowa 0.06 2020-09
Podaż Pieniądza M0 87768 2020-08
Podaż Pieniądza M1 2063928 2020-07
Podaż Pieniądza M2 2713963 2020-07
Podaż Pieniądza M3 3198359 2020-07
Bilans Banków 4267699 2020-07
Bilans Banku Centralnego 834806 2020-09
Rezerwy Walutowe 182693 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 2642975 2020-03
Stopa Depozytowa 0 2020-08
Stopa Pożyczkowa 0.35 2020-08
Prywatna długu do PKB 224 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1074 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -21146 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.8 2019-12
Eksport 50217 2020-07
Import 49143 2020-07
Dług Zagraniczny 7206055 2020-03
Rachunek kapitałowy -5388 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -17870 2020-03
Rezerwy Złota 310 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 1004 2020-05
Automatyczny eksport 72262 2020-07
Bilans handlowy towarów -8635 2020-07
Indeks Terroryzmu 5.41 2018-12
Dochody z Turystyki 780 2020-03
Przyjazdy Turystów 1446 2020-03
Bronie Sprzedaży 741 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 80.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2019-12
Bilans Budżetu -25944 2020-07
Wydatki Rządowe 82686 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 39.3 2019-12
Dług Publiczny 2004 2020-07
Wnioski o Azyl 2265 2020-06
Rating Kredytowy 91 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 56571 2020-07
Wydatki Wojskowe 46883 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 27.8 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.8 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -1 2020-09
Przemysłowy PMI 54.3 2020-09
PMI dla Usług 55.1 2020-09
Produkcja Przemysłowa -7.8 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.2 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -9.4 2020-07
Stopa Utylizacji Surowców 64.5 2020-09
Zamówienia W Przemyśle -48 2020-09
Nowe Zamówienia 6173 2020-06
Zmiany Zapasów -4426 2020-06
Bankructwa 2974 2020-06
Zyski Korporacji 83581 2020-06
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 35.1 2020-09
Produkcja Samochodów 85696 2020-07
Rejestracje nowych samochodów 87226 2020-08
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -2 2020-09
Szybkość Internetu 16921 2017-03
Adresy IP 27493519 2017-03
Index Konkurencyjności 81.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 9 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.7 2020-09
Indeks Percepcji Korupcji 77 2019-12
Ranking Korupcji 12 2019-12
Platformy wiertnicze 4 2020-08
Łatwość Prowadzenia Biznesu 8 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 29731 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -7.6 2020-07
Produkcja w Górnictwie -1.8 2020-07
Inwestycje prywatne -31.4 2020-06
Produkcja Stali 515 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -27 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.8 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 254336 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 354826 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.6 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.1 2020-09
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI -6 2020-08
Kredyt Konsumencki 1220 2020-07
Cena Benzyny 1.54 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 84.5 2020-03
Sprzedaż detaliczna bez paliwa 0.6 2020-08

Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 34260 2019-12
Produkcja Budowlana -12.8 2020-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 424 2020-08
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 66.28 2020-07
Zamówienia na Roboty Budowlane -45 2020-06
PMI dla Budownictwa 54.6 2020-08
Kredyty Mieszkaniowe 2673 2020-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.2 2018-12
Ogólnokrajowe ceny mieszkań 446 2020-08

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 409729 2020-09
Śmierć koronawirusa 41862 2020-09
Odzyskany koronawirus 344 2020-09
Łóżka szpitalne 2.54 2017-12
Szpitale 28.82 2018-12
Łóżka OIOM 228 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wielka Brytania - Wskaźniki ekonomiczne.