Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2018-09
Stopa Bezrobocia 4.1 2018-09
Inflacja 2.4 2018-10
Stopa Procentowa 0.75 2018-11
Bilans Handlowy -27 2018-09
Dług Publiczny do PKB 85.3 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.28 2018-11
Indeks Giełdowy 7035 Punkty 2018-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.41 % 2018-11
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 % 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 % 2018-09
PKB 2622 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 509120 Gbp Million 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 515919 Gbp Million 2018-06
Środki Trwałe Brutto 85936 Gbp Million 2018-09
Pkb Per Capita 42514 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 39753 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 2927 Gbp Million 2018-09
Budownictwo w PKB 28672 Gbp Million 2018-09
Przemysł w PKB 45701 Gbp Million 2018-09
Górnictwo w PKB 4692 Gbp Million 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 20726 Gbp Million 2018-09
Usługi w PKB 362756 Gbp Million 2018-09
Transport w PKB 19568 Gbp Million 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.1 % 2018-09
Pracujący 32409 Tysiąc 2018-08
Bezrobotni Zarejestrowani 968 Tysiąc 2018-10
Zatrudnienie na Pełny Etat 23934 Tysiąc 2018-08
Zatrudnienie na Pół Etatu 8475 Tysiąc 2018-08
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek 20.2 Tysiąc 2018-10
Wskaźnik Zatrudnienia 75.5 % 2018-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 78.8 % 2018-08
Bezrobocie Długoterminowe 1 % 2018-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11 % 2018-07
Koszty Pracy 104 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydajność 101 Punkty Indeksowe 2018-09
Wolne Etaty 845 Tysiąc 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 524 Gbp / Tydzień 2018-09
Płaca Minimalna 7.83 GBP / Godzina 2018-04
Wzrost Wynagrodzeń 3 % 2018-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 605 Gbp / Tydzień 2018-09
Populacja 66.19 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32.1 Godziny 2018-07
Zmiana Zatrudnienia 23 Tysiąc 2018-08
Koszty Utrzymania Rodziny 1300 Gbp / Miesiąc 2018-12
Koszty Utrzymania 895 Gbp / Miesiąc 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2330 Gbp / Miesiąc 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1320 Gbp / Miesiąc 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 % 2018-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 % 2018-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 Punkty Indeksowe 2018-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 Punkty Indeksowe 2018-10
Inflacja Bazowa 1.9 % 2018-10
Deflator Pkb 104 Punkty Indeksowe 2018-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.3 % 2018-10
Inflacja Żywności 0.9 % 2018-10
Podstawowe ceny producenta 113 Punkty Indeksowe 2018-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 Punkty Indeksowe 2018-10
Cpi Transport 111 Punkty Indeksowe 2018-10
Oczekiwania inflacyjne 3 % 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115 Punkty Indeksowe 2018-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.75 % 2018-11
Stopa Międzybankowa 0.88 % 2018-11
Podaż Pieniądza M0 81938 Gbp Million 2018-10
Podaż Pieniądza M1 1750911 Gbp Million 2018-09
Podaż Pieniądza M2 2382445 Gbp Million 2018-09
Podaż Pieniądza M3 2847363 Gbp Million 2018-09
Bilans Banków 3783007 Gbp Million 2018-09
Bilans Banku Centralnego 592950 Gbp Million 2018-09
Rezerwy Walutowe 164239 W Mln Usd 2018-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 2430626 Gbp Million 2018-06
Stopa Depozytowa 0.5 % 2018-09
Stopa Pożyczkowa 1 % 2018-10
Prywatna długu do PKB 229 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -27 Gbp Million 2018-09
Eksport 54953 Gbp Million 2018-09
Import 54980 Gbp Million 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących -20317 Gbp Million 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.1 % 2017-12
Dług Zagraniczny 6382913 Gbp Million 2018-06
Rachunek kapitałowy 13843 Gbp Million 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 22199 Gbp Million 2018-06
Rezerwy Złota 310 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 915 BBL/D/1K 2018-07
Indeks Terroryzmu 5.1 2016-12
Dochody z Turystyki 2008 Gbp Million 2018-06
Przyjazdy Turystów 3234 Tysiąc 2018-06
Bronie Sprzedaży 1214 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 85.3 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -1174 Gbp Million 2018-09
Wydatki Rządowe 92514 Gbp Million 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 41.1 % 2017-12
Dług Publiczny -3259 Gbp Million 2018-09
Wnioski o Azyl 2925 Osoby 2018-06
Rating Kredytowy 94.83
Dochody Budżetu Państwa 56378 Gbp Million 2018-09
Wydatki Wojskowe 48383 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -16 Punkty Indeksowe 2018-12
Przemysłowy PMI 51.1 2018-10
PMI dla Usług 52.2 Punkty Indeksowe 2018-10
Produkcja Przemysłowa 0 % 2018-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0 % 2018-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.5 % 2018-09
Stopa Utylizacji Surowców 80.2 % 2018-12
Zamówienia W Przemyśle -6 Saldo netto 2018-10
Nowe Zamówienia 10801 Gbp Million 2018-06
Zmiany Zapasów -854 Gbp Million 2018-09
Bankructwa 4308 Firmy 2018-09
Zyski Korporacji 114178 Gbp Million 2018-09
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -67.9 2018-10
Produkcja Samochodów 127051 Jednostki 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 153599 2018-10
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -18 2018-12
Szybkość Internetu 16921 KBps 2017-03
Adresy IP 27493519 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 81.99 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 8 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.1 2018-10
Indeks Percepcji Korupcji 82 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 8 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 9 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 24971 Gigawatogodzina 2018-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.6 % 2018-09
Produkcja w Górnictwie -1.8 % 2018-09
Inwestycje prywatne -1.2 % 2018-09
Produkcja Stali 630 Tysięcy Ton 2018-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -10 Punkty Indeksowe 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.5 % 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.2 % 2018-10
Wydatki Konsumpcyjne 334676 Gbp Million 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 335929 Gbp Million 2018-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.4 % 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.75 % 2018-11
Kredyt Konsumencki 785 Gbp Million 2018-09
Cena Benzyny 1.68 Usd / Litr 2018-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 86.1 % of GDP 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 41190 Jednostki 2018-06
Produkcja Budowlana 3 % 2018-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 738 Punkty Indeksowe 2018-10
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 65.27 Tysiąc 2018-09
Zamówienia na Roboty Budowlane -7.4 % 2018-06
PMI dla Budownictwa 53.2 2018-10
Odsetek Mieszkań Własnościowych 63.4 % 2016-12
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 38505 Jednostki 2018-09
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 25.8 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.8 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 225 mm 2015-12
Temperatura 6.92 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wielka Brytania - Wskaźniki ekonomiczne.