Ostatni Poprzedni
Waluta 1.21 1.21
Indeks Giełdowy 7224 7169 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 1.3 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.7 6.6 Procent
Stopa Bezrobocia 3.8 3.7 Procent
Inflacja 9.1 9 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2.5 Procent
Stopa Procentowa 1.25 1 Procent
Bilans Handlowy -8503 -11552 Gbp Million
Saldo Obrotów Bieżących -51700 -7300 Gbp Million
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 -3.1 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 94 82.7 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -15 -2.4 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle -34 -9 Punkty
Przemysłowy PMI 52.8 54.6 Punkty
PMI dla Usług 53.4 53.4 Punkty
Optymizm Konsumentów -41 -40 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.5 0.4 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 19 19 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 45 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 1.3 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.7 6.6 Procent
PKB 2708 2831 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 569055 564812 Gbp Million
Produkt Narodowy Brutto 608636 606343 Gbp Million
Środki Trwałe Brutto 102334 97093 Gbp Million
PKB Per Capita 41811 46612 USD
PKB Per Capita PPP 41627 46406 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 7.4 -9.3 Procent
Miesięczny PKB (miesięczny) -0.3 -0.1 Procent
Miesięczny PKB (roczny) 3.4 6.4 Procent
Rolnictwo w PKB 3362 3342 Gbp Million
Budownictwo w PKB 32051 30873 Gbp Million
Przemysł w PKB 49900 49265 Gbp Million
Górnictwo w PKB 3948 3957 Gbp Million
Administracja Publiczna w PKB 25177 25408 Gbp Million
Usługi w PKB 406933 405112 Gbp Million
Transport w PKB 20778 20059 Gbp Million
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 3.8 3.7 Procent
Pracujący 32707 32632 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 1584 1604 Tysiąc
Zatrudnienie na Pełny Etat 24562 24517 Tysiąc
Zatrudnienie na Pół Etatu 8145 8115 Tysiąc
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek -19.7 -65.5 Tysiąc
Wskaźnik Zatrudnienia 75.6 75.6 Procent
Uczestnictwo w Rynku Pracy 78.7 78.6 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.8 10.6 Procent
Koszty Pracy 110 110 Punkty
Wydajność 102 103 Punkty
Wolne Etaty 1300 1296 Tysiąc
Przeciętne Wynagrodzenia 604 615 Gbp / Tydzień
Płaca Minimalna 9.5 8.91 GBP / Godzina
Wzrost Wynagrodzeń 6.8 7 Procent
Wynagrodzenia w Przemyśle 655 670 Gbp / Tydzień
Populacja 67.08 66.8 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 66
Prawdziwe zarobki z wyłączeniem bonusów -3.4 -1.9 Procent
Prawdziwe zarobki, w tym bonusy -2.67 3.6 Procent
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 31.9 32 Godziny
Zmiana Zatrudnienia 177 83 Tysiąc
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 29559 29524 Tysiąc
Ostatni Poprzedni
Inflacja 9.1 9 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2.5 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 121 120 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 121 120 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 118 117 Punkty
Inflacja Bazowa 5.9 6.2 Procent
Deflator Pkb 108 107 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 15.7 14.7 Procent
Inflacja Żywności 8.6 6.7 Procent
Ceny producenta podstawowego (miesięczne) 1.5 2.2 Procent
Ceny producenta podstawowego (rocznie) 14.8 13.9 Procent
Wejściowe ceny producenta 149 146 Punkty
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 1.6 2.8 Procent
Podstawowe ceny producenta 130 128 Punkty
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 129 128 Punkty
Cpi Transport 134 133 Punkty
Oczekiwania inflacyjne 6.1 6.1 Procent
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 129 127 Punkty
Indeks cen detalicznych 11.7 11.1 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 219 219 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 149397250 149359041 dawki
Zakażenia Koronawirusem 22239968 22239967 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 162147 162008 Osoby
Łóżka szpitalne 2.42 2.45 na 1000 osób
Szpitale 29.61 28.75 na jeden milion osób
Łóżka OIOM 228 228 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 1.25 1 Procent
Stopa Międzybankowa 1.69 1.69 Procent
Podaż Pieniądza M0 95171 94557 Gbp Million
Podaż Pieniądza M1 2427138 2421112 Gbp Million
Podaż Pieniądza M2 3038313 3037813 Gbp Million
Podaż Pieniądza M3 3540126 3556292 Gbp Million
Bilans Banków 4550345 4519499 Gbp Million
Bilans Banku Centralnego 1087758 1087772 Gbp Million
Rezerwy Walutowe 187988 190766 W Mln Usd
Kredyty dla Sektora prywatnego 2698489 2663478 Gbp Million
Stopa Depozytowa 0.25 0 Procent
Nocna średnia stopa międzybankowa 1.19 1.19 Procent
Stopa Pożyczkowa 0.75 0.5 Procent
Prywatny dług do PKB 213 190 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -8503 -11552 Gbp Million
Saldo Obrotów Bieżących -51700 -7300 Gbp Million
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.5 -3.1 Procent Pkb
Eksport 58378 56087 Gbp Million
Import 66881 67639 Gbp Million
Dług Zagraniczny 7317114 7344995 Gbp Million
Rachunek kapitałowy 29124 12283 Gbp Million
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -2198 -10541 Gbp Million
Rezerwy Złota 310 310 Ton
Wydobycie Ropy Naftowej 846 829 BBL/D/1K
Bilans handlowy towarów spoza USA -10988 -13804 Gbp Million
Eksport Samochodów 51150 47786 Jednostki
Bilans handlowy towarów -20893 -23897 Gbp Million
Indeks Terroryzmu 5.16 5.41
Dochody z Turystyki 1152 386 Gbp Million
Przyjazdy Turystów 1308 277 Tysiąc
Sprzedaż Broni 429 907 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 94 82.7 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -15 -2.4 Procent Pkb
Bilans Budżetu -13990 -21896 Gbp Million
Wydatki Rządowe 115215 117221 Gbp Million
Wydatków Rządowych W Pkb 52 39.1 Procent Pkb
Dług Publiczny 2363 2348 GBP - Miliard
Wydatki Budżetu Państwa 74018 80371 Gbp Million
Płatności odsetek od długu publicznego 7586 4424 Gbp Million
Pożyczki Netto Sektora Publicznego -13226 -21132 Gbp Million
Dochody z Podatków 50154 57663 Gbp Million
Wnioski o Azyl 15452 21961 Osoby
Rating Kredytowy 90
Dochody Budżetu Państwa 66577 69440 Gbp Million
Wydatki Wojskowe 58485 56856 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 19 19 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 45 Procent
Podatek od Towarów i Usług 20 20 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 27.8 27.8 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.8 13.8 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14 14 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle -34 -9 Punkty
Przemysłowy PMI 52.8 54.6 Punkty
PMI dla Usług 53.4 53.4 Punkty
Produkcja Przemysłowa 0.7 0.7 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.6 -0.2 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.5 1.9 Procent
Zamówienia W Przemyśle 18 26 Saldo netto
Nowe Zamówienia 12967 13326 Gbp Million
Zmiany Zapasów 14159 1290 Gbp Million
Bankructwa 4896 4627 Firmy
Zyski Korporacji 139210 128935 Gbp Million
Produkcja Samochodów 62284 60554 Jednostki
Rejestracje nowych samochodów 124394 119167
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -31 -5
Brc Monitor Sprzedaż Detaliczna (Roczne) -1.5 -1.7 Procent
Szybkość Internetu 16921 16337 KBps
Adresy IP 27493519 26782989 IP
Przetwórstwo Przemysłowe m/m -1 -0.2 Procent
Index Konkurencyjności 81.2 81.99 Punkty
Ranking Konkurencyjności 9 8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.1 53.1 Punkty
Indeks Percepcji Korupcji 78 77 Punkty
Ranking Korupcji 11 11
Platformy wiertnicze 8 6
Łatwość Prowadzenia Biznesu 8 9
Produkcja Energii Elektrycznej 69773 54684 Gigawatogodzina
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.2 0.8 Procent
Produkcja w Górnictwie 18.8 -1 Procent
Inwestycje prywatne -0.6 1 Procent
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -41 -40 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.5 0.4 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.7 -5.7 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 358229 356660 Gbp Million
Rozporządzalny Dochód Osobisty 373440 374155 Gbp Million
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.6 6.5 Procent
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 2.25 2 Procent
Kredyty dla Sektora prywatnego 8300 5500 Gbp Million
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI -5 -1 Saldo netto
Kredyt Konsumencki 844 1377 Gbp Million
Cena Benzyny 2.32 2.19 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 87.7 86.9 Procent Pkb
Sprzedaż detaliczna bez paliwa -0.7 0.2 Procent
Ostatni Poprzedni
Rozpoczęte Budowy Domów 42350 41600 Jednostki
Produkcja Budowlana 3.9 4.7 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 499 493 Punkty
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 66.16 66.06 Tysiąc
Średnie ceny domów 289099 286242 GBP
Indeks Cen Domów m/m 1 1.2 Procent
Indeks Cen Domów (Roczne) 10.5 10.8 Procent
Indeks Cen Domów RICS 73.3 80.25 Procent
Zamówienia na Roboty Budowlane 13.4 35.4 Procent
PMI dla Budownictwa 56.4 58.2 Punkty
Kredyty Mieszkaniowe 7426 4160 Gbp Million
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.2 65 Procent
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 4.25 4.1 Procent
Ogólnokrajowe ceny mieszkań 542 538 Punkty
Stosunek ceny do czynszu 127 123


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wielka Brytania - Wskaźniki ekonomiczne.