Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.24 2020-04
Indeks Giełdowy 5480 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.33 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2019-12
Stopa Bezrobocia 3.9 2020-01
Inflacja 1.7 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-02
Stopa Procentowa 0.1 2020-03
Bilans Handlowy 4212 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -5551 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 80.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 23 2020-03
Przemysłowy PMI 47.8 2020-03
PMI dla Usług 35.7 2020-03
Optymizm Konsumentów -9 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 33718 2020-04
Śmierć koronawirusa 2921 2020-04
Odzyskany koronawirus 135 2020-04
Łóżka szpitalne 2.54 2017-12
Szpitale 28.82 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2019-12
PKB 2910 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 523617 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 550397 2019-12
Środki Trwałe Brutto 86917 2019-12
Pkb Per Capita 42986 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 40158 2018-12
Wskaźnik aktywności gospodarczej 0.6 2020-01
Rolnictwo w PKB 3057 2019-12
Budownictwo w PKB 29507 2019-12
Przemysł w PKB 45202 2019-12
Górnictwo w PKB 3034 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 22740 2019-12
Usługi w PKB 375147 2019-12
Transport w PKB 19688 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 2020-01
Pracujący 32985 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1246 2020-02
Zatrudnienie na Pełny Etat 24463 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 8522 2019-12
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek 17.3 2020-02
Wskaźnik Zatrudnienia 76.5 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.6 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 0.9 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.2 2019-12
Koszty Pracy 109 2019-09
Wydajność 102 2019-12
Wolne Etaty 817 2020-01
Przeciętne Wynagrodzenia 547 2020-01
Płaca Minimalna 8.21 2019-04
Wzrost Wynagrodzeń 3.1 2020-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 619 2020-01
Populacja 66.65 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2019-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 31.9 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 184 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1300 2018-12
Koszty Utrzymania 895 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2330 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1320 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2020-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2020-02
Inflacja Bazowa 1.7 2020-02
Deflator Pkb 106 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.4 2020-02
Inflacja Żywności 1.2 2020-02
Podstawowe ceny producenta 114 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2020-02
Cpi Transport 112 2020-02
Oczekiwania inflacyjne 2.3 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2020-02
Indeks cen detalicznych 2.5 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.1 2020-03
Stopa Międzybankowa 0.56 2020-03
Podaż Pieniądza M0 82598 2020-02
Podaż Pieniądza M1 1814637 2020-01
Podaż Pieniądza M2 2471137 2020-01
Podaż Pieniądza M3 2889575 2020-01
Bilans Banków 4019148 2020-01
Bilans Banku Centralnego 580694 2020-01
Rezerwy Walutowe 172497 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 2530428 2019-09
Stopa Depozytowa -0.15 2020-03
Stopa Pożyczkowa 0.35 2020-03
Prywatna długu do PKB 224 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4212 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -5551 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.8 2019-12
Eksport 62485 2020-01
Import 58273 2020-01
Dług Zagraniczny 6940251 2019-09
Rachunek kapitałowy 35873 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 15164 2019-09
Rezerwy Złota 310 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 1019 2019-09
Automatyczny eksport 94999 2020-02
Bilans handlowy towarów -3720 2020-01
Indeks Terroryzmu 5.41 2018-12
Dochody z Turystyki 2310 2019-12
Przyjazdy Turystów 3210 2019-12
Bronie Sprzedaży 741 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 80.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2019-12
Bilans Budżetu 5756 2020-02
Wydatki Rządowe 100767 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 39.3 2019-12
Dług Publiczny 394 2020-02
Wnioski o Azyl 3935 2019-11
Rating Kredytowy 92 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 66402 2020-02
Wydatki Wojskowe 46883 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 25.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 23 2020-03
Przemysłowy PMI 47.8 2020-03
PMI dla Usług 35.7 2020-03
Produkcja Przemysłowa -2.9 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.6 2020-01
Stopa Utylizacji Surowców 79.2 2020-03
Zamówienia W Przemyśle -29 2020-03
Nowe Zamówienia 11353 2019-12
Zmiany Zapasów -3161 2019-12
Bankructwa 4284 2019-12
Zyski Korporacji 113724 2019-12
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -58.5 2020-03
Produkcja Samochodów 122171 2020-02
Rejestracje nowych samochodów 79594 2020-02
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 36 2020-03
Szybkość Internetu 16921 2017-03
Adresy IP 27493519 2017-03
Index Konkurencyjności 81.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 9 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 37.1 2020-03
Indeks Percepcji Korupcji 77 2019-12
Ranking Korupcji 12 2019-12
Platformy wiertnicze 7 2020-02
Łatwość Prowadzenia Biznesu 8 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 29731 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0 2020-01
Produkcja w Górnictwie 0.8 2020-01
Inwestycje prywatne -0.5 2019-12
Produkcja Stali 586 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -9 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 341502 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 356697 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.2 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.25 2020-03
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI -3 2020-03
Kredyt Konsumencki 877 2020-02
Cena Benzyny 1.47 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 83.9 2019-09
Sprzedaż detaliczna bez paliwa -0.5 2020-02

Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 34260 2019-12
Produkcja Budowlana 1.6 2020-01
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 415 2020-02
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 73.55 2020-02
Zamówienia na Roboty Budowlane -0.4 2019-12
PMI dla Budownictwa 52.6 2020-02
Kredyty Mieszkaniowe 3997 2020-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.1 2018-12
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 46815 2019-12
Ogólnokrajowe ceny mieszkań 438 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 33718 2020-04
Śmierć koronawirusa 2921 2020-04
Odzyskany koronawirus 135 2020-04
Łóżka szpitalne 2.54 2017-12
Szpitale 28.82 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wielka Brytania - Wskaźniki ekonomiczne.