Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.27 2019-05
Indeks Giełdowy 7361 2019-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.05 2019-05
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-03
Inflacja 1.9 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-03
Stopa Procentowa 0.75 2019-05
Bilans Handlowy -5408 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -23707 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 84.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Koniunktura w przemyśle -13 2019-06
Przemysłowy PMI 53.1 2019-04
PMI dla Usług 50.4 2019-04
Optymizm Konsumentów -13 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-03
PKB 2622 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 514019 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 527584 2018-12
Środki Trwałe Brutto 87495 2019-03
Pkb Per Capita 42514 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 39753 2017-12
Rolnictwo w PKB 2832 2019-03
Budownictwo w PKB 28576 2019-03
Przemysł w PKB 46254 2019-03
Górnictwo w PKB 4883 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 20967 2019-03
Usługi w PKB 367030 2019-03
Transport w PKB 19930 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-03
Pracujący 32697 2019-02
Bezrobotni Zarejestrowani 1085 2019-04
Zatrudnienie na Pełny Etat 24110 2019-02
Zatrudnienie na Pół Etatu 8586 2019-02
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek 24.7 2019-04
Wskaźnik Zatrudnienia 76.1 2019-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.2 2019-02
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.2 2019-02
Koszty Pracy 106 2018-12
Wydajność 102 2018-12
Wolne Etaty 846 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 528 2019-03
Płaca Minimalna 8.21 2019-04
Wzrost Wynagrodzeń 3.2 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 603 2019-03
Populacja 66.19 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.5 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.5 2019-12
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32.2 2019-02
Zmiana Zatrudnienia 99 2019-02
Koszty Utrzymania Rodziny 1300 2018-12
Koszty Utrzymania 895 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2330 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1320 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2019-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2019-03
Inflacja Bazowa 1.8 2019-03
Deflator Pkb 105 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.4 2019-03
Inflacja Żywności 0.8 2019-03
Podstawowe ceny producenta 114 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-03
Cpi Transport 110 2019-03
Oczekiwania inflacyjne 2.7 2019-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115 2019-03
Indeks cen detalicznych 2.4 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.75 2019-05
Stopa Międzybankowa 0.8 2019-05
Podaż Pieniądza M0 82269 2019-04
Podaż Pieniądza M1 1757584 2019-03
Podaż Pieniądza M2 2415570 2019-03
Podaż Pieniądza M3 2860012 2019-03
Bilans Banków 3884694 2019-03
Bilans Banku Centralnego 592364 2019-05
Rezerwy Walutowe 171971 2019-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 2439096 2018-09
Stopa Depozytowa 0.5 2019-05
Stopa Pożyczkowa 1 2019-05
Prywatna długu do PKB 229 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -5408 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących -23707 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.9 2018-12
Eksport 54565 2019-03
Import 59973 2019-03
Dług Zagraniczny 6621492 2018-12
Rachunek kapitałowy 34972 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 15947 2018-12
Rezerwy Złota 310 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 1115 2019-01
Indeks Terroryzmu 5.61 2017-12
Dochody z Turystyki 1460 2019-01
Przyjazdy Turystów 2640 2019-01
Bronie Sprzedaży 1214 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 84.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2 2018-12
Bilans Budżetu 6371 2019-03
Wydatki Rządowe 94208 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 38.5 2018-12
Dług Publiczny -840 2019-03
Wnioski o Azyl 3315 2019-02
Rating Kredytowy 94.83
Dochody Budżetu Państwa 65091 2019-03
Wydatki Wojskowe 46883 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 19 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 25.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -13 2019-06
Przemysłowy PMI 53.1 2019-04
PMI dla Usług 50.4 2019-04
Produkcja Przemysłowa 1.3 2019-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.7 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.6 2019-03
Stopa Utylizacji Surowców 80.7 2019-06
Zamówienia W Przemyśle -10 2019-05
Nowe Zamówienia 10747 2018-12
Zmiany Zapasów 4600 2019-03
Bankructwa 4188 2019-03
Zyski Korporacji 115312 2019-03
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -56.1 2019-05
Produkcja Samochodów 126195 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 161064 2019-04
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -13 2019-06
Szybkość Internetu 16921 2017-03
Adresy IP 27493519 2017-03
Index Konkurencyjności 81.99 2018-12
Ranking Konkurencyjności 8 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.9 2019-04
Indeks Percepcji Korupcji 80 2018-12
Ranking Korupcji 11 2018-12
Platformy wiertnicze 11 2019-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 9 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 27054 2019-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.5 2019-03
Produkcja w Górnictwie 9.8 2019-03
Inwestycje prywatne 0.5 2019-03
Produkcja Stali 735 2019-03
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -13 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.7 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 339082 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 344938 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.8 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.75 2019-05
Kredyt Konsumencki 549 2019-03
Cena Benzyny 1.64 2019-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 86.5 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 35660 2018-12
Produkcja Budowlana 3.2 2019-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 766 2019-04
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 62.34 2019-03
Zamówienia na Roboty Budowlane -10.5 2018-12
PMI dla Budownictwa 50.5 2019-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65 2017-12
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 39980 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Wielka Brytania - Wskaźniki ekonomiczne.