Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.18 2020-09
Indeks Giełdowy 3183 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -11.8 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -14.7 2020-06
Stopa Bezrobocia 7.9 2020-07
Inflacja -0.2 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2020-08
Stopa Procentowa 0 2020-09
Bilans Handlowy 27935 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 25.54 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 84.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -1.33 2020-08
Przemysłowy PMI 51.7 2020-08
PMI dla Usług 50.5 2020-08
Optymizm Konsumentów -14.7 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.3 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 22.7 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.7 2020-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -11.8 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -14.7 2020-06
PKB 13336 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2416 2020-06
Środki Trwałe Brutto 499 2020-06
Pkb Per Capita 41388 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 47037 2019-12
Wzrost PKP (Kwartalny) -39.4 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.9 2020-07
Pracujący 156 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 12793 2020-07
Bezrobocie Długoterminowe 3.1 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.3 2020-07
Koszty Pracy 116 2020-06
Wydajność 104 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1869 2020-03
Wzrost Wynagrodzeń 5.2 2020-06
Populacja 342 2019-12
Zmiana Zatrudnienia -2.9 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 117342 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.6 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 31920 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.36 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.96 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.2 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2020-08
Inflacja Bazowa 0.4 2020-08
Deflator Pkb 108 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2020-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.3 2020-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.3 2020-07
Inflacja Żywności 1.2 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2020-08
Cpi Transport 104 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-09
Stopa Międzybankowa -0.52 2020-09
Podaż Pieniądza M1 9784071 2020-07
Podaż Pieniądza M2 13276103 2020-07
Podaż Pieniądza M3 14003368 2020-07
Bilans Banku Centralnego 6474612 2020-09
Rezerwy Walutowe 75.29 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 4831440 2020-07
Stopa Depozytowa -0.5 2020-09
Stopa Pożyczkowa 0.25 2020-09
Tempo Wzrostu Kredytów 3 2020-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 27935 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 25.54 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.7 2019-12
Eksport 185230 2020-07
Import 157295 2020-07
Dług Zagraniczny 15316859 2020-03
Rachunek kapitałowy -5.01 2020-07
Rezerwy Złota 505 2020-06

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 84.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2019-12
Wydatki Rządowe 564 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 47.1 2019-12
Rating Kredytowy 13.59
Dług Publiczny 10022826 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22.7 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.7 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20.7 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -1.33 2020-08
Przemysłowy PMI 51.7 2020-08
PMI dla Usług 50.5 2020-08
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.9 2020-08
Produkcja Przemysłowa -7.7 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.1 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.9 2020-07
Stopa Utylizacji Surowców 72.1 2020-09
Zmiany Zapasów 2.88 2020-06
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 73.9 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 878 2020-08
Nastroje w Sektorze Przemysłowym -12.7 2020-08
Produkcja w Górnictwie -11.8 2020-07
Nastroje w Sektorze Usług -17.2 2020-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -14.7 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.3 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.4 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 1282 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1830723 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 16.83 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 11813438 2020-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.74 2020-07
Kredyt Konsumencki 706266 2020-07
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 87.7 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.2 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.75 2019-12
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 16.9 2020-08

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -3.8 2020-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 122 2020-03
PMI dla Budownictwa 47.8 2020-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.2 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Strefa euro - Wskaźniki ekonomiczne.