Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.21 2021-05
Indeks Giełdowy 4023 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.6 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.8 2021-03
Stopa Bezrobocia 8.1 2021-03
Inflacja 1.6 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2021-04
Stopa Procentowa 0 2021-04
Bilans Handlowy 17652 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 13.28 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 98 2020-12
Budżet Państwa do PKB -7.2 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 1.13 2021-04
Przemysłowy PMI 62.9 2021-04
PMI dla Usług 50.5 2021-04
Optymizm Konsumentów -8.1 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.7 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 22.7 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.7 2020-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.6 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.8 2021-03
PKB 13336 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2689 2021-03
Środki Trwałe Brutto 581 2020-12
Pkb Per Capita 41388 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 47037 2019-12
Wzrost PKP (Kwartalny) -2.6 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.1 2021-03
Pracujący 158 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 13166 2021-03
Bezrobocie Długoterminowe 2.8 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.2 2021-03
Koszty Pracy 116 2020-12
Wydajność 104 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1876 2020-09
Wzrost Wynagrodzeń 3.5 2020-12
Populacja 342 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 114987 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.8 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 31160 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.61 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64.29 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.6 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2021-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2021-03
Inflacja Bazowa 0.8 2021-04
Deflator Pkb 107 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.3 2021-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2021-03
Inflacja Żywności 0.7 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2021-03
Cpi Transport 108 2021-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-04
Stopa Międzybankowa -0.54 2021-05
Podaż Pieniądza M1 10536949 2021-03
Podaż Pieniądza M2 14007950 2021-03
Podaż Pieniądza M3 14747728 2021-03
Bilans Banku Centralnego 7567945 2021-04
Rezerwy Walutowe 69.28 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 4900749 2021-03
Stopa Depozytowa -0.5 2021-04
Stopa Pożyczkowa 0.25 2021-05
Tempo Wzrostu Kredytów 3.3 2021-03

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 17652 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 13.28 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2019-12
Eksport 178646 2021-02
Import 160994 2021-02
Dług Zagraniczny 14846541 2020-12
Rachunek kapitałowy 43.57 2021-02
Rezerwy Złota 505 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98 2020-12
Budżet Państwa do PKB -7.2 2020-12
Wydatki Rządowe 599 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 47.1 2019-12
Rating Kredytowy 13.59
Dług Publiczny 11107741 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22.7 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.7 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20.7 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 1.13 2021-04
Przemysłowy PMI 62.9 2021-04
PMI dla Usług 50.5 2021-04
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.8 2021-04
Produkcja Przemysłowa -1.6 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1 2021-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.8 2021-02
Stopa Utylizacji Surowców 82.5 2021-06
Zmiany Zapasów -2.19 2020-12
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 66.3 2021-04
Rejestracje nowych samochodów 701 2021-03
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 10.7 2021-04
Produkcja w Górnictwie -8.4 2021-02
Nastroje w Sektorze Usług 2.1 2021-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -8.1 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.7 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 1415 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1826293 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 19.75 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 12062206 2021-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.78 2021-03
Kredyt Konsumencki 693469 2021-03
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 110 2021-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.5 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 96.27 2020-12
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 19.6 2021-04

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -5.8 2021-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 127 2020-12
PMI dla Budownictwa 50.1 2021-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.8 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Strefa euro - Wskaźniki ekonomiczne.