Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-09
Stopa Bezrobocia 8.1 2018-10
Inflacja 2 2018-11
Stopa Procentowa 0 2018-11
Bilans Handlowy 13142 2018-09
Dług Publiczny do PKB 86.7 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2018-12
Indeks Giełdowy 3017 Punkty 2018-12
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.31 % 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 % 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 % 2018-09
PKB 12590 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2646 Mld Eur 2018-09
Środki Trwałe Brutto 556 Mld Eur 2018-09
Pkb Per Capita 40089 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 39175 USD 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.1 % 2018-10
Pracujący 158 Milion 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 13080 Tysiąc 2018-10
Bezrobocie Długoterminowe 3.9 % 2018-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.3 % 2018-10
Koszty Pracy 114 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydajność 105 Punkty Indeksowe 2018-09
Wzrost Wynagrodzeń 1.9 % 2018-06
Populacja 341 Milion 2017-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 % 2018-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 115128 Tysiąc 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.2 % 2018-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 31590 Tysiąc 2018-06
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.36 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.96 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2 % 2018-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 % 2018-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 Punkty Indeksowe 2018-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-10
Inflacja Bazowa 1 % 2018-11
Deflator Pkb 110 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 Punkty Indeksowe 2018-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.9 % 2018-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 Punkty Indeksowe 2018-10
Inflacja Żywności 1.6 % 2018-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 Punkty Indeksowe 2018-10
Cpi Transport 107 Punkty Indeksowe 2018-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-11
Stopa Międzybankowa -0.35 % 2018-12
Podaż Pieniądza M1 8201643 W Mln Eur 2018-10
Podaż Pieniądza M2 11630647 W Mln Eur 2018-10
Podaż Pieniądza M3 12271797 W Mln Eur 2018-10
Bilans Banku Centralnego 4645821 W Mln Eur 2018-09
Rezerwy Walutowe 66.37 W Mld Usd 2018-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 11089860 W Mln Eur 2018-10
Stopa Depozytowa -0.4 % 2018-10
Stopa Pożyczkowa 0.25 % 2018-12
Tempo Wzrostu Kredytów 3.2 % 2018-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 13142 W Mln Eur 2018-09
Eksport 184813 W Mln Eur 2018-09
Import 171671 W Mln Eur 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących 24.07 Mld Eur 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 % 2017-12
Dług Zagraniczny 14295210 W Mln Eur 2018-06
Rachunek kapitałowy 67.87 Mld Eur 2018-09
Rezerwy Złota 505 Ton 2018-09
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 86.7 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.9 % of GDP 2017-12
Wydatki Rządowe 543 Mld Eur 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 47.1 % 2017-12
Rating Kredytowy 13.59
Dług Publiczny 9685501 W Mln Eur 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 1.09 Punkty Indeksowe 2018-11
Przemysłowy PMI 51.8 2018-11
PMI dla Usług 53.4 Punkty Indeksowe 2018-11
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.7 Punkty Indeksowe 2018-11
Produkcja Przemysłowa 0.9 % 2018-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 % 2018-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.2 % 2018-09
Stopa Utylizacji Surowców 83.9 % 2018-12
Zmiany Zapasów 24.92 Mld Eur 2018-09
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -22 2018-11
Rejestracje nowych samochodów 806 Tysiąc 2018-10
Produkcja w Górnictwie -18.7 % 2018-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -3.9 Punkty Indeksowe 2018-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 % 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.7 % 2018-10
Wydatki Konsumpcyjne 1421 Mld Eur 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1758164 W Mln Eur 2018-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.08 % 2018-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 13381019 W Mln Eur 2018-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.99 % 2018-10
Kredyt Konsumencki 683520 W Mln Eur 2018-10
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 110 2018-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.8 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 94 % 2017-12
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 21.1 Punkty Indeksowe 2018-11
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 4.6 % 2018-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112 Punkty Indeksowe 2018-06
PMI dla Budownictwa 53 2018-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.4 % 2016-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 23.3 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.5 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20.8 % 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Strefa euro - Wskaźniki ekonomiczne.