STREFA EURO - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2018-06
Stopa Bezrobocia 8.1 2018-08
Inflacja 2.1 2018-09
Stopa Procentowa 0 2018-09
Bilans Handlowy 11671 2018-08
Dług Publiczny do PKB 86.7 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.15 2018-10
Indeks Giełdowy 3211 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.35 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 % 2018-06
PKB 12590 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2639 Mld Eur 2018-06
Środki Trwałe Brutto 552 Mld Eur 2018-06
Pkb Per Capita 40089 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 39175 USD 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.1 % 2018-08
Pracujący 158 Milion 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 13131 Tysiąc 2018-08
Bezrobocie Długoterminowe 4.1 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.6 % 2018-08
Koszty Pracy 114 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydajność 105 Punkty Indeksowe 2018-06
Wzrost Wynagrodzeń 1.9 % 2018-06
Populacja 341 Milion 2017-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 % 2018-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 113842 Tysiąc 2018-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57 % 2018-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 31245 Tysiąc 2018-03
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.36 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.96 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.1 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 0.9 % 2018-09
Deflator Pkb 109 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 Punkty Indeksowe 2018-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.2 % 2018-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Żywności 2.1 % 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 106 Punkty Indeksowe 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-09
Stopa Międzybankowa -0.35 % 2018-10
Podaż Pieniądza M1 8083911 W Mln Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M2 11508741 W Mln Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M3 12150620 W Mln Eur 2018-08
Bilans Banku Centralnego 4645821 W Mln Eur 2018-09
Rezerwy Walutowe 64.63 W Mld Usd 2018-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 11053849 W Mln Eur 2018-08
Stopa Depozytowa -0.4 % 2018-09
Stopa Pożyczkowa 0.25 % 2018-10
Tempo Wzrostu Kredytów 3.1 % 2018-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 11671 W Mln Eur 2018-08
Eksport 181517 W Mln Eur 2018-08
Import 169846 W Mln Eur 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących 20.49 Mld Eur 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 % 2017-12
Dług Zagraniczny 13810662 W Mln Eur 2018-03
Rachunek kapitałowy 6.13 Mld Eur 2018-07
Rezerwy Złota 505 Ton 2018-09
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 86.7 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.9 % of GDP 2017-12
Wydatki Rządowe 542 Mld Eur 2018-06
Wydatków Rządowych W Pkb 47.1 % 2017-12
Rating Kredytowy 13.59
Dług Publiczny 9685501 W Mln Eur 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 1.21 Punkty Indeksowe 2018-09
Przemysłowy PMI 53.2 2018-09
PMI dla Usług 54.7 Punkty Indeksowe 2018-09
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.1 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa 0.9 % 2018-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1 % 2018-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.1 % 2018-08
Stopa Utylizacji Surowców 84.1 % 2018-09
Zmiany Zapasów 15.8 Mld Eur 2018-06
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -19.4 2018-10
Rejestracje nowych samochodów 1169 Tysiąc 2018-08
Produkcja w Górnictwie -8.7 % 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -2.9 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.2 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.8 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 1419 Mld Eur 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1742505 W Mln Eur 2018-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.08 % 2018-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 13347319 W Mln Eur 2018-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.02 % 2018-08
Kredyt Konsumencki 677865 W Mln Eur 2018-08
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 111 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.8 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 94 % 2017-12
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 20.1 Punkty Indeksowe 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 2.5 % 2018-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112 Punkty Indeksowe 2018-06
PMI dla Budownictwa 51.6 2018-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.4 % 2016-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 23.3 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.5 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20.8 % 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Strefa euro - Wskaźniki ekonomiczne.