Ostatni Poprzedni
Waluta 1.14 1.14
Indeks Giełdowy 4301 4272 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 2.2 2.2 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.9 14.4 Procent
Stopa Bezrobocia 7.2 7.3 Procent
Inflacja 5 4.9 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 0.4 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy -1488 3276 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących 20.5 26.9 Mld Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 3.1 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 98 83.9 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -7.2 -0.6 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 1.84 1.79 Punkty
Przemysłowy PMI 58 58.4 Punkty
PMI dla Usług 53.1 55.9 Punkty
Optymizm Konsumentów -8.3 -6.8 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 0.3 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 22.7 23 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.7 41.7 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 2.2 2.2 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.9 14.4 Procent
PKB 13011 13407 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 2836 2775 Mld Eur
Środki Trwałe Brutto 595 599 Mld Eur
PKB Per Capita 34424 36837 USD
PKB Per Capita PPP 43681 46914 USD
Wzrost PKP (Kwartalny) 9.2 -1.1 Procent
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 7.2 7.3 Procent
Pracujący 161 159 Milion
Bezrobotni Zarejestrowani 11829 12045 Tysiąc
Bezrobocie Długoterminowe 3.3 3.2 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.5 15.8 Procent
Koszty Pracy 108 116 Punkty
Wydajność 104 104 Punkty
Przeciętne Wynagrodzenia 1903 1896 Eur / Miesiąc
Wzrost Wynagrodzeń 2.3 -0.5 Procent
Populacja 342 342 Milion
Zmiana Zatrudnienia 0.9 0.7 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 118434 116145 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 73.6 72.6 Procent
Zatrudnienie na Pół Etatu 31017 30913 Tysiąc
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.61 64.52
Wiek Emerytalny Kobiet 64.29 64.2
Ostatni Poprzedni
Inflacja 5 4.9 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 0.4 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110 109 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 107 Punkty
Inflacja Bazowa 2.6 2.6 Procent
Deflator Pkb 108 108 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 127 124 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 23.7 21.9 Procent
Wskaźnik Cen Eksportowych 109 108 Punkty
Inflacja Żywności 2.2 1.8 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 1.8 5.4 Procent
Oczekiwania cen sprzedaży 48.3 49.1 Punkty
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 112 Punkty
Cpi Transport 115 114 Punkty
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Stopa Międzybankowa -0.58 -0.58 Procent
Podaż Pieniądza M1 11155921 11115828 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M2 14584944 14538467 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M3 15390560 15330668 W Mln Eur
Bilans Banku Centralnego 8573280 8566372 W Mln Eur
Rezerwy Walutowe 77.86 76.29 W Mld Usd
Kredyty dla Sektora prywatnego 4933714 4912891 W Mln Eur
Stopa Depozytowa -0.5 -0.5 Procent
Stopa Pożyczkowa 0.25 0.25 Procent
Tempo Wzrostu Kredytów 4.2 4.1 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -1488 3276 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących 20.5 26.9 Mld Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 3.1 Procent Pkb
Eksport 225085 213895 W Mln Eur
Import 226573 210618 W Mln Eur
Dług Zagraniczny 15733024 15388937 W Mln Eur
Rachunek kapitałowy 14.08 7.92 Mld Eur
Rezerwy Złota 505 505 Ton
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 98 83.9 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -7.2 -0.6 Procent Pkb
Wydatki Rządowe 613 607 Mld Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 54.1 47 Procent Pkb
Rating Kredytowy 13.59
Dług Publiczny 11107741 10027455 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 22.7 23 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.7 41.7 Procent
Podatek od Towarów i Usług 20.7 20.8 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 1.84 1.79 Punkty
Przemysłowy PMI 58 58.4 Punkty
PMI dla Usług 53.1 55.9 Punkty
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.3 55.4 Punkty
Produkcja Przemysłowa -1.5 0.2 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.3 -1.3 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2 0.5 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 82.1 82.9 Procent
Zmiany Zapasów 21.15 22.52 Mld Eur
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 26.8 25.9
Rejestracje nowych samochodów 650 640 Tysiąc
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 14.9 14.3
Produkcja w Górnictwie -5.1 -6.1 Procent
Nastroje w Sektorze Usług 11.2 18.3
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -8.3 -6.8 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 0.3 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.8 1.7 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 1496 1438 Mld Eur
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1870481 1857846 W Mln Eur
Oszczędności Gospodarstw Domowych 15.01 18.9 Procent
Kredyt dla Sectora Prywatnego 12314208 12231036 W Mln Eur
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.71 1.75 Procent
Kredyt Konsumencki 703352 699290 W Mln Eur
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 115 118
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.2 62.8 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 96.19 93.79 Procent
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 36.6 39.3 Punkty
Ostatni Poprzedni
Produkcja Budowlana 4.4 2 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 132 129 Punkty
PMI dla Budownictwa 52.9 53.3 Punkty
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.8 66.2 Procent


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Strefa euro - Wskaźniki ekonomiczne.