Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.1 2020-01
Indeks Giełdowy 3765 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 0 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-09
Stopa Bezrobocia 7.5 2019-11
Inflacja 1.3 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-12
Stopa Procentowa 0 2020-01
Bilans Handlowy 20720 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 36.59 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 87.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -0.25 2019-12
Przemysłowy PMI 47.8 2020-01
PMI dla Usług 52.2 2020-01
Optymizm Konsumentów -8.1 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 23.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-09
PKB 13670 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2840 2019-09
Środki Trwałe Brutto 626 2019-09
Pkb Per Capita 40979 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 40028 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.5 2019-11
Pracujący 160 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 12219 2019-11
Bezrobocie Długoterminowe 3.2 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.6 2019-11
Koszty Pracy 104 2019-09
Wydajność 102 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 1868 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 2.6 2019-09
Populacja 341 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.1 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 116319 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.3 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 31534 2019-09
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.36 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.96 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.3 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-12
Inflacja Bazowa 1.3 2019-12
Deflator Pkb 105 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.4 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2019-11
Inflacja Żywności 1.7 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-12
Cpi Transport 107 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-01
Stopa Międzybankowa -0.42 2020-01
Podaż Pieniądza M1 8931888 2019-11
Podaż Pieniądza M2 12374327 2019-11
Podaż Pieniądza M3 13007563 2019-11
Bilans Banku Centralnego 4691998 2019-12
Rezerwy Walutowe 73.22 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 4588362 2019-11
Stopa Depozytowa -0.5 2020-01
Stopa Pożyczkowa 0.25 2020-01
Tempo Wzrostu Kredytów 3.5 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 20720 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 36.59 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.1 2018-12
Eksport 197745 2019-11
Import 177025 2019-11
Dług Zagraniczny 15089198 2019-09
Rachunek kapitałowy 41.59 2019-11
Rezerwy Złota 505 2019-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 87.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2018-12
Wydatki Rządowe 580 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 46.8 2018-12
Rating Kredytowy 13.59
Dług Publiczny 9859513 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 23.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20.8 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -0.25 2019-12
Przemysłowy PMI 47.8 2020-01
PMI dla Usług 52.2 2020-01
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.9 2020-01
Produkcja Przemysłowa -1.5 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.6 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 81.2 2019-12
Zmiany Zapasów -0.63 2019-09
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 25.6 2020-01
Rejestracje nowych samochodów 1013 2019-12
Nastroje w Sektorze Przemysłowym -9.3 2019-12
Produkcja w Górnictwie -3.1 2019-11
Nastroje w Sektorze Usług 11.4 2019-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -8.1 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.2 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 1527 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1813179 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.04 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 11438737 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.91 2019-11
Kredyt Konsumencki 718805 2019-11
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 102 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.8 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.49 2018-12
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 20.5 2019-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.4 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 120 2019-09
PMI dla Budownictwa 51.3 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.2 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Strefa euro - Wskaźniki ekonomiczne.