Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.19 2021-03
Indeks Giełdowy 3712 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.6 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5 2020-12
Stopa Bezrobocia 8.1 2021-01
Inflacja 0.9 2021-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-02
Stopa Procentowa 0 2021-02
Bilans Handlowy 29222 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 51.9 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 77.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -0.14 2021-02
Przemysłowy PMI 57.9 2021-02
PMI dla Usług 45.7 2021-02
Optymizm Konsumentów -14.8 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.9 2021-01
Podatek Dochodowy Firmy 22.7 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.7 2020-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.6 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5 2020-12
PKB 13336 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2701 2020-12
Środki Trwałe Brutto 572 2020-09
Pkb Per Capita 41388 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 47037 2019-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 60 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.1 2021-01
Pracujący 157 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 13282 2021-01
Bezrobocie Długoterminowe 2.8 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.1 2021-01
Koszty Pracy 105 2020-09
Wydajność 103 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 1876 2020-09
Wzrost Wynagrodzeń 2.2 2020-09
Populacja 342 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 115242 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.8 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 30819 2020-09
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.61 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64.29 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.9 2021-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2021-01
Inflacja Bazowa 1.1 2021-02
Deflator Pkb 106 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2021-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0 2021-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2021-01
Inflacja Żywności 1 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2021-01
Cpi Transport 106 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-02
Stopa Międzybankowa -0.55 2021-03
Podaż Pieniądza M1 10373659 2021-01
Podaż Pieniądza M2 13833679 2021-01
Podaż Pieniądza M3 14604483 2021-01
Bilans Banku Centralnego 7110487 2021-02
Rezerwy Walutowe 71.31 2021-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 4838315 2021-01
Stopa Depozytowa -0.5 2021-02
Stopa Pożyczkowa 0.25 2021-03
Tempo Wzrostu Kredytów 3 2021-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 29222 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 51.9 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2019-12
Eksport 190676 2020-12
Import 161454 2020-12
Dług Zagraniczny 15138461 2020-09
Rachunek kapitałowy 85.3 2020-12
Rezerwy Złota 505 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 77.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2019-12
Wydatki Rządowe 595 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 47.1 2019-12
Rating Kredytowy 13.59
Dług Publiczny 10027177 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22.7 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.7 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20.7 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -0.14 2021-02
Przemysłowy PMI 57.9 2021-02
PMI dla Usług 45.7 2021-02
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.8 2021-02
Produkcja Przemysłowa -0.8 2020-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.6 2020-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1 2020-12
Stopa Utylizacji Surowców 77.6 2021-03
Zmiany Zapasów -26.18 2020-09
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 69.6 2021-02
Rejestracje nowych samochodów 707 2021-01
Nastroje w Sektorze Przemysłowym -3.3 2021-02
Produkcja w Górnictwie -4.7 2020-12
Nastroje w Sektorze Usług -17.1 2021-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -14.8 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.9 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -6.4 2021-01
Wydatki Konsumpcyjne 1461 2020-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1844286 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 17.32 2020-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 11947344 2021-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.9 2021-01
Kredyt Konsumencki 693455 2021-01
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 93.4 2021-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.5 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.75 2019-12
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 15.7 2021-02

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -2.3 2020-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 125 2020-09
PMI dla Budownictwa 45 2021-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.9 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Strefa euro - Wskaźniki ekonomiczne.