Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.1 2019-10
Indeks Giełdowy 3556 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-06
Stopa Bezrobocia 7.4 2019-08
Inflacja 0.9 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-08
Stopa Procentowa 0 2019-09
Bilans Handlowy 24790 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 29.84 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 85.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -0.22 2019-09
Przemysłowy PMI 45.7 2019-09
PMI dla Usług 51.6 2019-09
Optymizm Konsumentów -6.5 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 23.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-06
PKB 13670 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2671 2019-06
Środki Trwałe Brutto 570 2019-06
Pkb Per Capita 40979 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 40028 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.4 2019-08
Pracujący 160 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 12074 2019-08
Bezrobocie Długoterminowe 3.5 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.4 2019-08
Koszty Pracy 110 2019-06
Wydajność 105 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 2.7 2019-06
Populacja 341 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 116319 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.3 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 31875 2019-06
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.36 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.96 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.9 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2019-08
Inflacja Bazowa 1 2019-09
Deflator Pkb 111 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.8 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2019-08
Inflacja Żywności 1.9 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-08
Cpi Transport 108 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-09
Stopa Międzybankowa -0.44 2019-10
Podaż Pieniądza M1 8782660 2019-08
Podaż Pieniądza M2 12245139 2019-08
Podaż Pieniądza M3 12872613 2019-08
Bilans Banku Centralnego 4695111 2019-10
Rezerwy Walutowe 75.88 2019-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 11398937 2019-08
Stopa Depozytowa -0.5 2019-09
Stopa Pożyczkowa 0.25 2019-10
Tempo Wzrostu Kredytów 3.4 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 24790 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 29.84 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.9 2018-12
Eksport 206493 2019-07
Import 181704 2019-07
Dług Zagraniczny 14695242 2019-06
Rachunek kapitałowy 6.16 2019-07
Rezerwy Złota 505 2019-09
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 85.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2018-12
Wydatki Rządowe 554 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 46.8 2018-12
Rating Kredytowy 13.59
Dług Publiczny 9859513 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 23.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20.8 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -0.22 2019-09
Przemysłowy PMI 45.7 2019-09
PMI dla Usług 51.6 2019-09
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.1 2019-09
Produkcja Przemysłowa -2.8 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.7 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 81.9 2019-09
Zmiany Zapasów 7.71 2019-06
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -22.4 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 1048 2019-08
Nastroje w Sektorze Przemysłowym -8.8 2019-09
Produkcja w Górnictwie -4.9 2019-08
Nastroje w Sektorze Usług 9.5 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -6.5 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.1 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 1430 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1798017 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.3 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 13730055 2019-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.94 2019-08
Kredyt Konsumencki 714162 2019-08
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 102 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.6 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.49 2018-12
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 19.5 2019-09
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.1 2019-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 118 2019-06
PMI dla Budownictwa 50.5 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.1 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Strefa euro - Wskaźniki ekonomiczne.