Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2020-07
Indeks Giełdowy 3307 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.1 2020-03
Stopa Bezrobocia 7.4 2020-05
Inflacja 0.3 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-06
Stopa Procentowa 0 2020-06
Bilans Handlowy 2875 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących 10.2 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 84.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -2.26 2020-06
Przemysłowy PMI 47.4 2020-06
PMI dla Usług 48.3 2020-06
Optymizm Konsumentów -14.7 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 17.8 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 23.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.5 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.1 2020-03
PKB 13336 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2742 2020-03
Środki Trwałe Brutto 600 2020-03
Pkb Per Capita 41388 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 47037 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.4 2020-05
Pracujący 160 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 12146 2020-05
Bezrobocie Długoterminowe 3.2 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16 2020-05
Koszty Pracy 103 2020-03
Wydajność 102 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 1893 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 3.4 2020-03
Populacja 342 2019-12
Zmiana Zatrudnienia -0.2 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 117338 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.6 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 31924 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.36 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.96 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.3 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2020-05
Inflacja Bazowa 0.8 2020-06
Deflator Pkb 106 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.8 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5 2020-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2020-04
Inflacja Żywności 3.4 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2020-05
Cpi Transport 102 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-06
Stopa Międzybankowa -0.43 2020-07
Podaż Pieniądza M1 9629081 2020-05
Podaż Pieniądza M2 13112573 2020-05
Podaż Pieniądza M3 13790007 2020-05
Bilans Banku Centralnego 5636378 2020-06
Rezerwy Walutowe 78.74 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 4822886 2020-05
Stopa Depozytowa -0.5 2020-06
Stopa Pożyczkowa 0.25 2020-07
Tempo Wzrostu Kredytów 3 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2875 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących 10.2 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.7 2019-12
Eksport 136610 2020-04
Import 133735 2020-04
Dług Zagraniczny 15316859 2020-03
Rachunek kapitałowy -11.19 2020-04
Rezerwy Złota 505 2020-03

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 84.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2019-12
Wydatki Rządowe 581 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 47.1 2019-12
Rating Kredytowy 13.59
Dług Publiczny 10022826 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 23.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20.8 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -2.26 2020-06
Przemysłowy PMI 47.4 2020-06
PMI dla Usług 48.3 2020-06
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.5 2020-06
Produkcja Przemysłowa -28 2020-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -17.1 2020-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -29.6 2020-04
Stopa Utylizacji Surowców 69.7 2020-06
Zmiany Zapasów 10.27 2020-03
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 58.6 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 484 2020-05
Nastroje w Sektorze Przemysłowym -21.7 2020-06
Produkcja w Górnictwie -21.7 2020-04
Nastroje w Sektorze Usług -35.6 2020-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -14.7 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 17.8 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -5.1 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 1459 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1824413 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 16.9 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 11805603 2020-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.42 2020-05
Kredyt Konsumencki 697289 2020-05
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 75.7 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.9 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.75 2019-12
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 21.6 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -28.4 2020-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 120 2019-12
PMI dla Budownictwa 48.3 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.2 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Strefa euro - Wskaźniki ekonomiczne.