STREFA EURO - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2018-06
Stopa Bezrobocia 8.3 2018-06
Inflacja 2.1 2018-07
Stopa Procentowa 0 2018-07
Bilans Handlowy 22510 2018-06
Dług Publiczny do PKB 86.7 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2018-08
Indeks Giełdowy 3373 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.44 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 % 2018-06
PKB 12590 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2636 Mld Eur 2018-06
Środki Trwałe Brutto 546 Mld Eur 2018-03
Pkb Per Capita 40089 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 39175 USD 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.3 % 2018-06
Pracujący 157 Milion 2018-03
Bezrobotni Zarejestrowani 13473 Tysiąc 2018-06
Bezrobocie Długoterminowe 4.1 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.9 % 2018-06
Koszty Pracy 102 Punkty Indeksowe 2018-03
Wydajność 105 Punkty Indeksowe 2018-03
Wzrost Wynagrodzeń 1.8 % 2018-03
Populacja 341 Milion 2017-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 % 2018-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 113842 Tysiąc 2018-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57 % 2018-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 31245 Tysiąc 2018-03
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.36 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.96 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.1 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 1.1 % 2018-07
Deflator Pkb 109 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.6 % 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Żywności 2 % 2018-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 107 Punkty Indeksowe 2018-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-07
Stopa Międzybankowa -0.36 % 2018-08
Podaż Pieniądza M1 8032853 W Mln Eur 2018-06
Podaż Pieniądza M2 11485969 W Mln Eur 2018-06
Podaż Pieniądza M3 12133659 W Mln Eur 2018-06
Bilans Banku Centralnego 4605004 W Mln Eur 2018-07
Rezerwy Walutowe 66.1 W Mld Usd 2018-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 10993434 W Mln Eur 2018-06
Stopa Depozytowa -0.4 % 2018-07
Stopa Pożyczkowa 0.25 % 2018-08
Tempo Wzrostu Kredytów 2.9 % 2018-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 22510 W Mln Eur 2018-06
Eksport 198564 W Mln Eur 2018-06
Import 176054 W Mln Eur 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących 28.5 Mld Eur 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 % 2017-12
Dług Zagraniczny 13810662 W Mln Eur 2018-03
Rachunek kapitałowy -14.74 Mld Eur 2018-05
Rezerwy Złota 505 Ton 2018-06
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 86.7 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.9 % of GDP 2017-12
Wydatki Rządowe 539 Mld Eur 2018-03
Wydatków Rządowych W Pkb 47.1 % 2017-12
Rating Kredytowy 13.59
Dług Publiczny 9685501 W Mln Eur 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 1.29 Punkty Indeksowe 2018-07
Przemysłowy PMI 55.1 2018-07
PMI dla Usług 54.2 Punkty Indeksowe 2018-07
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.3 Punkty Indeksowe 2018-07
Produkcja Przemysłowa 2.5 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.7 % 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3 % 2018-06
Stopa Utylizacji Surowców 84.1 % 2018-09
Zmiany Zapasów 4.1 Mld Eur 2018-03
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -11.1 2018-08
Rejestracje nowych samochodów 943 Tysiąc 2018-06
Produkcja w Górnictwie -2.1 % 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -0.6 Punkty Indeksowe 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.3 % 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.2 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 1413 Mld Eur 2018-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1742505 W Mln Eur 2018-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.98 % 2018-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 13298600 W Mln Eur 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.03 % 2018-06
Kredyt Konsumencki 671392 W Mln Eur 2018-06
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 112 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58 % of GDP 2017-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.6 % 2017-12
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 18 Punkty Indeksowe 2018-07
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.8 % 2018-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 110 Punkty Indeksowe 2018-03
PMI dla Budownictwa 50.3 2018-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.4 % 2016-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 23.3 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.5 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20.8 % 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Strefa euro - Wskaźniki ekonomiczne.