Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-08
Indeks Giełdowy 3385 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.36 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2019-06
Stopa Bezrobocia 7.5 2019-06
Inflacja 1 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2019-07
Stopa Procentowa 0 2019-07
Bilans Handlowy 20612 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 23.09 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 85.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2018-12
Koniunktura w przemyśle -0.12 2019-07
Przemysłowy PMI 47 2019-08
PMI dla Usług 53.4 2019-08
Optymizm Konsumentów -7.1 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 23.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2019-06
PKB 13670 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2670 2019-06
Środki Trwałe Brutto 572 2019-03
Pkb Per Capita 40979 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 40028 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.5 2019-06
Pracujący 160 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 12294 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 3.5 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.4 2019-06
Koszty Pracy 99.6 2019-03
Wydajność 105 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 2.5 2019-03
Populacja 341 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 115273 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.1 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 31595 2019-03
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.36 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.96 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2019-07
Inflacja Bazowa 0.9 2019-07
Deflator Pkb 111 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.7 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2019-06
Inflacja Żywności 1.7 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-07
Cpi Transport 108 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-07
Stopa Międzybankowa -0.45 2019-08
Podaż Pieniądza M1 8606082 2019-06
Podaż Pieniądza M2 12055405 2019-06
Podaż Pieniądza M3 12679647 2019-06
Bilans Banku Centralnego 4688182 2019-07
Rezerwy Walutowe 73.27 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 11289475 2019-06
Stopa Depozytowa -0.4 2019-07
Stopa Pożyczkowa 0.25 2019-08
Tempo Wzrostu Kredytów 3.3 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 20612 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 23.09 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.9 2018-12
Eksport 189875 2019-06
Import 169263 2019-06
Dług Zagraniczny 14431879 2019-03
Rachunek kapitałowy 52.63 2019-06
Rezerwy Złota 505 2019-06
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 85.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2018-12
Wydatki Rządowe 546 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 46.8 2018-12
Rating Kredytowy 13.59
Dług Publiczny 9859513 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 23.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20.8 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -0.12 2019-07
Przemysłowy PMI 47 2019-08
PMI dla Usług 53.4 2019-08
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.8 2019-08
Produkcja Przemysłowa -2.6 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.6 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.8 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 81.9 2019-09
Zmiany Zapasów 5.76 2019-03
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -43.6 2019-08
Rejestracje nowych samochodów 897 2019-06
Sentment Koniunktóry Przemysłowej -7.4 2019-07
Produkcja w Górnictwie -11.3 2019-06
Usługi Sentiment 10.6 2019-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7.1 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.6 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 1433 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1798017 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.6 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 13661865 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.95 2019-06
Kredyt Konsumencki 705648 2019-06
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 103 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.7 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.49 2018-12
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 20.6 2019-07
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1 2019-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 116 2019-03
PMI dla Budownictwa 50.6 2019-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.1 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Strefa euro - Wskaźniki ekonomiczne.