Ostatni Poprzedni
Waluta 1.06 1.05
Indeks Giełdowy 3533 3436 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 0.2 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.4 4.7 Procent
Stopa Bezrobocia 6.8 6.8 Procent
Inflacja 8.1 7.4 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 0.6 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy -32438 -16062 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -5.4 8.66 Mld Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 3.1 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 95.6 97.2 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -5.1 -7.1 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 1.26 1.98 Punkty
Przemysłowy PMI 52 54.6 Punkty
PMI dla Usług 52.8 56.1 Punkty
Optymizm Konsumentów -23.6 -21.1 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.3 0.3 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 22.7 23 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.7 41.7 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 0.2 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.4 4.7 Procent
PKB 13011 13407 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 2874 2856 Mld Eur
Środki Trwałe Brutto 616 615 Mld Eur
PKB Per Capita 34424 36837 USD
PKB Per Capita PPP 43681 46914 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 5.3 -6.4 Procent
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.2 9.4 Procent
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 6.8 6.8 Procent
Pracujący 163 162 Milion
Bezrobotni Zarejestrowani 11181 11277 Tysiąc
Bezrobocie Długoterminowe 3 3.2 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.9 13.9 Procent
Koszty Pracy 108 119 Punkty
Wydajność 104 105 Punkty
Przeciętne Wynagrodzenia 1963 1900 Eur / Miesiąc
Wzrost Wynagrodzeń 2.7 1.5 Procent
Populacja 342 342 Milion
Zmiana Zatrudnienia 0.6 0.4 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 117967 118180 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 74.5 73.6 Procent
Zatrudnienie na Pół Etatu 31354 30851 Tysiąc
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.61 64.52
Wiek Emerytalny Kobiet 64.29 64.2
Ostatni Poprzedni
Inflacja 8.1 7.4 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 0.6 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 116 115 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110 110 Punkty
Inflacja Bazowa 3.8 3.5 Procent
Deflator Pkb 111 110 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 148 146 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 37.2 36.9 Procent
Wskaźnik Cen Eksportowych 118 116 Punkty
Inflacja Żywności 8.7 7.4 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 1.2 5.3 Procent
Oczekiwania cen sprzedaży 56.1 60 Punkty
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 125 124 Punkty
Cpi Transport 124 123 Punkty
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Stopa Międzybankowa -0.58 -0.58 Procent
Podaż Pieniądza M1 11489395 11463052 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M2 14962268 14918652 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M3 15716542 15670986 W Mln Eur
Bilans Banku Centralnego 8827944 8820944 W Mln Eur
Rezerwy Walutowe 80.52 81.69 W Mld Usd
Kredyty dla Sektora prywatnego 4918974 4892054 W Mln Eur
Stopa Depozytowa -0.5 -0.5 Procent
Stopa Pożyczkowa 0.25 0.25 Procent
Tempo Wzrostu Kredytów 4.5 4.5 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -32438 -16062 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -5.4 8.66 Mld Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 3.1 Procent Pkb
Eksport 223928 250711 W Mln Eur
Import 256366 266773 W Mln Eur
Dług Zagraniczny 16025333 15787640 W Mln Eur
Rachunek kapitałowy -39.36 -17.41 Mld Eur
Rezerwy Złota 505 505 Ton
Crude Oil Imports from Russia 8528 8905 Tysięcy Ton
Import gazu ziemnego 1770940 1589865 Teradżul
Natural Gas Imports from Russia 232774 262175 Teradżul
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 95.6 97.2 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -5.1 -7.1 Procent Pkb
Wydatki Rządowe 612 614 Mld Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 54.1 47 Procent Pkb
Rating Kredytowy 13.59
Dług Publiczny 11107741 10027455 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 22.7 23 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.7 41.7 Procent
Podatek od Towarów i Usług 20.7 20.8 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 1.26 1.98 Punkty
Przemysłowy PMI 52 54.6 Punkty
PMI dla Usług 52.8 56.1 Punkty
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.9 54.8 Punkty
Produkcja Przemysłowa -2 -0.5 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 -1.4 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.4 2.1 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 82.6 81.9 Procent
Zmiany Zapasów 53.95 42.23 Mld Eur
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -28 -29.5
Rejestracje nowych samochodów 592 581 Tysiąc
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 6.3 7.7
Produkcja w Górnictwie -7 -3.1 Procent
Nastroje w Sektorze Usług 14 13.6
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -23.6 -21.1 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.3 0.3 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.9 1.6 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 1492 1502 Mld Eur
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1875766 1889142 W Mln Eur
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.34 15.03 Procent
Kredyt dla Sectora Prywatnego 12631718 12555021 W Mln Eur
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.75 1.68 Procent
Kredyt Konsumencki 699820 698034 W Mln Eur
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 105 105
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 60.9 61.2 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 96.79 96.19 Procent
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 45.6 50 Punkty
Ostatni Poprzedni
Produkcja Budowlana 3 3.4 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 139 137 Punkty
PMI dla Budownictwa 49.2 50.4 Punkty
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.6 65.8 Procent


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Strefa euro - Wskaźniki ekonomiczne.