Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-12
Indeks Giełdowy 3661 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.31 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-09
Stopa Bezrobocia 7.5 2019-10
Inflacja 1 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-10
Stopa Procentowa 0 2019-11
Bilans Handlowy 18654 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 35.84 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 87.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -0.23 2019-11
Przemysłowy PMI 46.9 2019-11
PMI dla Usług 51.9 2019-11
Optymizm Konsumentów -7.2 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.6 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 23.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-09
PKB 13670 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2840 2019-09
Środki Trwałe Brutto 626 2019-09
Pkb Per Capita 40979 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 40028 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.5 2019-10
Pracujący 160 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 12334 2019-10
Bezrobocie Długoterminowe 3.3 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.6 2019-10
Koszty Pracy 110 2019-06
Wydajność 102 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 1868 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 2.7 2019-06
Populacja 341 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.1 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 116319 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.3 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 31875 2019-06
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.36 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.96 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-10
Inflacja Bazowa 1.3 2019-11
Deflator Pkb 105 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.9 2019-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2019-10
Inflacja Żywności 1.2 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-10
Cpi Transport 107 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-11
Stopa Międzybankowa -0.44 2019-12
Podaż Pieniądza M1 8883344 2019-10
Podaż Pieniądza M2 12334521 2019-10
Podaż Pieniądza M3 12959913 2019-10
Bilans Banku Centralnego 4698291 2019-11
Rezerwy Walutowe 73.9 2019-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 11423245 2019-10
Stopa Depozytowa -0.5 2019-11
Stopa Pożyczkowa 0.25 2019-12
Tempo Wzrostu Kredytów 3.5 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 18654 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 35.84 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.1 2018-12
Eksport 196210 2019-09
Import 177556 2019-09
Dług Zagraniczny 14695242 2019-06
Rachunek kapitałowy 35.32 2019-09
Rezerwy Złota 505 2019-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 87.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2018-12
Wydatki Rządowe 580 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 46.8 2018-12
Rating Kredytowy 13.59
Dług Publiczny 9859513 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 23.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20.8 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -0.23 2019-11
Przemysłowy PMI 46.9 2019-11
PMI dla Usług 51.9 2019-11
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.6 2019-11
Produkcja Przemysłowa -1.7 2019-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.1 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.7 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 81.2 2019-12
Zmiany Zapasów -0.63 2019-09
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -1 2019-11
Rejestracje nowych samochodów 907 2019-10
Nastroje w Sektorze Przemysłowym -9.2 2019-11
Produkcja w Górnictwie -9.3 2019-09
Nastroje w Sektorze Usług 9.3 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7.2 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.6 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.4 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 1527 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1813179 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.3 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 13789743 2019-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.92 2019-10
Kredyt Konsumencki 717037 2019-10
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 101 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.6 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.49 2018-12
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 19.4 2019-11
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -0.7 2019-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 118 2019-06
PMI dla Budownictwa 50.6 2019-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.2 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Strefa euro - Wskaźniki ekonomiczne.