Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.2 2020-11
Indeks Giełdowy 3536 2020-11

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 12.6 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.4 2020-09
Stopa Bezrobocia 8.3 2020-09
Inflacja -0.3 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-10
Stopa Procentowa 0 2020-10
Bilans Handlowy 24812 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 33.5 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 77.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -0.63 2020-11
Przemysłowy PMI 53.6 2020-11
PMI dla Usług 41.3 2020-11
Optymizm Konsumentów -17.6 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 22.7 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.7 2020-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 12.6 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.4 2020-09
PKB 13336 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2722 2020-09
Środki Trwałe Brutto 499 2020-06
Pkb Per Capita 41388 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 47037 2019-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 60.5 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.3 2020-09
Pracujący 156 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 13612 2020-09
Bezrobocie Długoterminowe 2.3 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.6 2020-09
Koszty Pracy 116 2020-06
Wydajność 104 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1869 2020-03
Wzrost Wynagrodzeń 5.2 2020-06
Populacja 342 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.9 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 114041 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.6 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 30428 2020-06
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.61 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64.29 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.3 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2020-10
Inflacja Bazowa 0.2 2020-10
Deflator Pkb 108 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.4 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.2 2020-09
Inflacja Żywności 1.7 2020-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2020-10
Cpi Transport 103 2020-10

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-10
Stopa Międzybankowa -0.54 2020-11
Podaż Pieniądza M1 10019994 2020-10
Podaż Pieniądza M2 13512027 2020-10
Podaż Pieniądza M3 14237538 2020-10
Bilans Banku Centralnego 6833483 2020-11
Rezerwy Walutowe 76.14 2020-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 4845675 2020-10
Stopa Depozytowa -0.5 2020-10
Stopa Pożyczkowa 0.25 2020-11
Tempo Wzrostu Kredytów 3.1 2020-10

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 24812 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 33.5 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.3 2019-12
Eksport 190279 2020-09
Import 165468 2020-09
Dług Zagraniczny 15182057 2020-06
Rachunek kapitałowy 53.72 2020-09
Rezerwy Złota 505 2020-09

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 77.6 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2019-12
Wydatki Rządowe 566 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 47.1 2019-12
Rating Kredytowy 13.59
Dług Publiczny 10027177 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22.7 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.7 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20.7 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -0.63 2020-11
Przemysłowy PMI 53.6 2020-11
PMI dla Usług 41.3 2020-11
Zbiorczy Wskaźnik PMI 45.1 2020-11
Produkcja Przemysłowa -6.8 2020-09
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.4 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.2 2020-09
Stopa Utylizacji Surowców 76.3 2020-12
Zmiany Zapasów 1.7 2020-06
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 32.8 2020-11
Rejestracje nowych samochodów 901 2020-10
Nastroje w Sektorze Przemysłowym -10.1 2020-11
Produkcja w Górnictwie -6.1 2020-09
Nastroje w Sektorze Usług -17.3 2020-11

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -17.6 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.2 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 1282 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1771923 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 24.63 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 11898180 2020-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.79 2020-09
Kredyt Konsumencki 705268 2020-10
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 87.6 2020-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.2 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.75 2019-12
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 15.4 2020-11

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -2.5 2020-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 124 2020-06
PMI dla Budownictwa 44.9 2020-10
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.9 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Strefa euro - Wskaźniki ekonomiczne.