Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.17 2021-09
Indeks Giełdowy 4161 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.2 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 14.3 2021-06
Stopa Bezrobocia 7.6 2021-07
Inflacja 3 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2021-08
Stopa Procentowa 0 2021-09
Bilans Handlowy 20721 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 30.2 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2020-12
Dług Publiczny do PKB 98 2020-12
Budżet Państwa do PKB -7.2 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 1.75 2021-08
Przemysłowy PMI 58.7 2021-09
PMI dla Usług 56.3 2021-09
Optymizm Konsumentów -4 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.3 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 22.7 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.7 2020-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.2 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 14.3 2021-06
PKB 12933 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 2777 2021-06
Środki Trwałe Brutto 596 2021-06
Pkb Per Capita 38543 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 43681 2020-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 9.2 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.6 2021-07
Pracujący 159 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 12334 2021-07
Bezrobocie Długoterminowe 3.2 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.5 2021-07
Koszty Pracy 116 2021-06
Wydajność 104 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1903 2021-03
Wzrost Wynagrodzeń -0.4 2021-06
Populacja 342 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.7 2021-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 113811 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.6 2021-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 30507 2021-03
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.61 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64.29 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2021-08
Inflacja Bazowa 1.6 2021-08
Deflator Pkb 108 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 2021-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.1 2021-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 106 2021-07
Inflacja Żywności 1.9 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109 2021-08
Cpi Transport 112 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-09
Stopa Międzybankowa -0.56 2021-09
Podaż Pieniądza M1 10842917 2021-07
Podaż Pieniądza M2 14265406 2021-07
Podaż Pieniądza M3 15023704 2021-07
Bilans Banku Centralnego 8222733 2021-09
Rezerwy Walutowe 72.34 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 4857335 2021-07
Stopa Depozytowa -0.5 2021-09
Stopa Pożyczkowa 0.25 2021-09
Tempo Wzrostu Kredytów 4.2 2021-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 20721 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących 30.2 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2020-12
Eksport 206008 2021-07
Import 185287 2021-07
Dług Zagraniczny 15416327 2021-03
Rachunek kapitałowy 2.95 2021-07
Rezerwy Złota 505 2021-06

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98 2020-12
Budżet Państwa do PKB -7.2 2020-12
Wydatki Rządowe 607 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 54.1 2020-12
Rating Kredytowy 13.59
Dług Publiczny 11107741 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22.7 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.7 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20.7 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 1.75 2021-08
Przemysłowy PMI 58.7 2021-09
PMI dla Usług 56.3 2021-09
Zbiorczy Wskaźnik PMI 56.1 2021-09
Produkcja Przemysłowa 7.7 2021-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.5 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.5 2021-07
Stopa Utylizacji Surowców 82.9 2021-09
Zmiany Zapasów 22.52 2021-06
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 31.1 2021-09
Rejestracje nowych samochodów 706 2021-06
Nastroje w Sektorze Przemysłowym 13.7 2021-08
Produkcja w Górnictwie 7.5 2021-07
Nastroje w Sektorze Usług 16.8 2021-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -4 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.3 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.1 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 1438 2021-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1857846 2021-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.48 2021-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 12113253 2021-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.77 2021-07
Kredyt Konsumencki 698860 2021-07
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 118 2021-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 62.7 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 96.19 2020-12
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 31.1 2021-08

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 3.3 2021-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129 2021-03
PMI dla Budownictwa 49.5 2021-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.8 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Strefa euro - Wskaźniki ekonomiczne.