Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2019-06
Indeks Giełdowy 3443 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.87 2019-05
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-03
Stopa Bezrobocia 7.6 2019-04
Inflacja 1.2 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-05
Stopa Procentowa 0 2019-06
Bilans Handlowy 15672 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 19.2 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 85.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2018-12
Koniunktura w przemyśle 0.3 2019-05
Przemysłowy PMI 47.8 2019-06
PMI dla Usług 53.4 2019-06
Optymizm Konsumentów -7.2 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 23.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-03
PKB 12590 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2664 2019-03
Środki Trwałe Brutto 572 2019-03
Pkb Per Capita 40089 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 39175 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.6 2019-04
Pracujący 160 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 12443 2019-04
Bezrobocie Długoterminowe 3.5 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.8 2019-04
Koszty Pracy 99.6 2019-03
Wydajność 105 2019-03
Wzrost Wynagrodzeń 2.5 2019-03
Populacja 341 2017-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 116162 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.4 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 31393 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.36 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.96 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.2 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2019-05
Inflacja Bazowa 0.8 2019-05
Deflator Pkb 111 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.6 2019-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2019-04
Inflacja Żywności 1.1 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-05
Cpi Transport 107 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-06
Stopa Międzybankowa -0.38 2019-06
Podaż Pieniądza M1 8491838 2019-04
Podaż Pieniądza M2 11943808 2019-04
Podaż Pieniądza M3 12565781 2019-04
Bilans Banku Centralnego 4690441 2019-06
Rezerwy Walutowe 70.73 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 11233883 2019-04
Stopa Depozytowa -0.4 2019-06
Stopa Pożyczkowa 0.25 2019-06
Tempo Wzrostu Kredytów 3.4 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 15672 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 19.2 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2018-12
Eksport 192861 2019-04
Import 177189 2019-04
Dług Zagraniczny 14185222 2018-12
Rachunek kapitałowy -31.16 2019-04
Rezerwy Złota 505 2019-06
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 85.1 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.5 2018-12
Wydatki Rządowe 546 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 46.8 2018-12
Rating Kredytowy 13.59
Dług Publiczny 9859513 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 23.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20.8 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 0.3 2019-05
Przemysłowy PMI 47.8 2019-06
PMI dla Usług 53.4 2019-06
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.1 2019-06
Produkcja Przemysłowa -0.4 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.5 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.5 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 82.8 2019-06
Zmiany Zapasów 5.76 2019-03
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -20.2 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 961 2019-05
Produkcja w Górnictwie -7.8 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7.2 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.5 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 1433 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1787679 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.33 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 13596000 2019-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.01 2019-04
Kredyt Konsumencki 694574 2019-04
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 105 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.7 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.49 2018-12
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 23.2 2019-05
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 3.9 2019-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 114 2018-12
PMI dla Budownictwa 50.6 2019-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.1 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Strefa euro - Wskaźniki ekonomiczne.