Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2019-02
Indeks Giełdowy 3241 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.5 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2018-12
Stopa Bezrobocia 7.9 2018-12
Inflacja 1.4 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2018-12
Stopa Procentowa 0 2019-01
Bilans Handlowy 16991 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 23.25 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.2 2017-12
Dług Publiczny do PKB 86.7 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.9 2017-12
Koniunktura w przemyśle 0.69 2019-01
Przemysłowy PMI 50.5 2019-01
PMI dla Usług 51.2 2019-01
Optymizm Konsumentów -7.9 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.6 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 23.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2018-12
PKB 12590 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2652 2018-12
Środki Trwałe Brutto 556 2018-09
Pkb Per Capita 40089 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 39175 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.9 2018-12
Pracujący 158 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 12829 2018-12
Bezrobocie Długoterminowe 3.5 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.6 2018-12
Koszty Pracy 106 2018-09
Wydajność 105 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 2.4 2018-09
Populacja 341 2017-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 116892 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.3 2018-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 30964 2018-09
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.36 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.96 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2018-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2018-12
Inflacja Bazowa 1.1 2019-01
Deflator Pkb 110 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2018-12
Inflacja Żywności 1.2 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2018-12
Cpi Transport 105 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-01
Stopa Międzybankowa -0.34 2019-02
Podaż Pieniądza M1 8279860 2018-12
Podaż Pieniądza M2 11700944 2018-12
Podaż Pieniądza M3 12368206 2018-12
Bilans Banku Centralnego 4669003 2018-12
Rezerwy Walutowe 66.07 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 11126123 2018-12
Stopa Depozytowa -0.4 2019-01
Stopa Pożyczkowa 0.25 2019-02
Tempo Wzrostu Kredytów 3.3 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 16991 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 23.25 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.2 2017-12
Eksport 176503 2018-12
Import 159512 2018-12
Dług Zagraniczny 14450132 2018-09
Rachunek kapitałowy 24.05 2018-11
Rezerwy Złota 505 2019-03
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 86.7 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.9 2017-12
Wydatki Rządowe 543 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 47.1 2017-12
Rating Kredytowy 13.59
Dług Publiczny 9685501 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 23.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20.8 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 0.69 2019-01
Przemysłowy PMI 50.5 2019-01
PMI dla Usług 51.2 2019-01
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51 2019-01
Produkcja Przemysłowa -4.2 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.9 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4 2018-12
Stopa Utylizacji Surowców 83.6 2019-03
Zmiany Zapasów 24.92 2018-09
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -20.9 2019-01
Rejestracje nowych samochodów 927 2019-01
Produkcja w Górnictwie -7.4 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7.9 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.6 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.8 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 1421 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1769770 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.3 2018-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 13372817 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.97 2018-12
Kredyt Konsumencki 686015 2018-12
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 106 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.7 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 94 2017-12
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 15.5 2019-01
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0.9 2018-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 113 2018-09
PMI dla Budownictwa 50.6 2019-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.4 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Strefa euro - Wskaźniki ekonomiczne.