Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2019-04
Indeks Giełdowy 3499 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.23 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2018-12
Stopa Bezrobocia 7.8 2019-02
Inflacja 1.4 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2019-03
Stopa Procentowa 0 2019-04
Bilans Handlowy 17938 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 15.5 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 86.8 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1 2017-12
Koniunktura w przemyśle 0.53 2019-03
Przemysłowy PMI 47.8 2019-04
PMI dla Usług 52.5 2019-04
Optymizm Konsumentów -7.2 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 23.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2018-12
PKB 12590 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2651 2018-12
Środki Trwałe Brutto 561 2018-12
Pkb Per Capita 40089 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 39175 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.8 2019-02
Pracujący 159 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 12642 2019-02
Bezrobocie Długoterminowe 3.5 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.1 2019-02
Koszty Pracy 117 2018-12
Wydajność 105 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 2.3 2018-12
Populacja 341 2017-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 116892 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.3 2018-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 30964 2018-09
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.36 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.96 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-03
Inflacja Bazowa 0.8 2019-03
Deflator Pkb 110 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2019-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3 2019-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2019-02
Inflacja Żywności 1.3 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-03
Cpi Transport 105 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-04
Stopa Międzybankowa -0.35 2019-04
Podaż Pieniądza M1 8367356 2019-02
Podaż Pieniądza M2 11796749 2019-02
Podaż Pieniądza M3 12438717 2019-02
Bilans Banku Centralnego 4669003 2018-12
Rezerwy Walutowe 70.45 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 11177863 2019-02
Stopa Depozytowa -0.4 2019-04
Stopa Pożyczkowa 0.25 2019-04
Tempo Wzrostu Kredytów 3.3 2019-02
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 17938 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 15.5 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3 2018-12
Eksport 183341 2019-02
Import 165403 2019-02
Dług Zagraniczny 14185222 2018-12
Rachunek kapitałowy 11.68 2019-02
Rezerwy Złota 505 2019-03
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 86.8 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1 2017-12
Wydatki Rządowe 546 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 47.1 2017-12
Rating Kredytowy 13.59
Dług Publiczny 9685501 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 23.3 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20.8 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 0.53 2019-03
Przemysłowy PMI 47.8 2019-04
PMI dla Usług 52.5 2019-04
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.3 2019-04
Produkcja Przemysłowa -0.3 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.2 2019-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.9 2019-01
Stopa Utylizacji Surowców 83.6 2019-03
Zmiany Zapasów 12.09 2018-12
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 4.5 2019-04
Rejestracje nowych samochodów 893 2019-03
Produkcja w Górnictwie -5.6 2019-01
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7.2 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.8 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 1424 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1769770 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.33 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 13471492 2019-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.99 2019-02
Kredyt Konsumencki 685594 2019-02
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 106 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.6 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 94 2017-12
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 17 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 5.2 2019-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 114 2018-12
PMI dla Budownictwa 52.2 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.1 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Strefa euro - Wskaźniki ekonomiczne.