Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 108 2021-04
Indeks Giełdowy 29188 2021-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.07 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.8 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.4 2020-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 11.7 2020-12
Stopa Bezrobocia 2.9 2021-02
Inflacja -0.4 2021-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2021-02
Stopa Procentowa -0.1 2021-03
Bilans Handlowy 664 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 2917 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.2 2020-12
Dług Publiczny do PKB 266 2020-12
Budżet Państwa do PKB -10.3 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 5 2021-03
Przemysłowy PMI 52.7 2021-03
PMI dla Usług 48.3 2021-03
Optymizm Konsumentów 36.1 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.1 2021-02
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.97 2021-12
Przypadki koronawirusa 546425 2021-04
Śmierć koronawirusa 9786 2021-04
Odzyskany koronawirus 489603 2021-04
Łóżka szpitalne 13.05 2017-12
Szpitale 66.39 2017-12
Lekarze 2.5 2016-12
Pielęgniarki 12 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.8 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.4 2020-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 11.7 2020-12
PKB 5082 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 542688 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 567220 2020-12
Środki Trwałe Brutto 134112 2020-12
Pkb Per Capita 49188 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 41429 2019-12
Rolnictwo w PKB 4883 2019-12
Budownictwo w PKB 28935 2019-12
Przemysł w PKB 117923 2019-12
Górnictwo w PKB 381 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 27095 2019-12
Usługi w PKB 22059 2019-12
Transport w PKB 22885 2019-12
Media w PKB 16498 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.9 2021-02
Pracujący 66970 2021-02
Bezrobotni Zarejestrowani 2030 2021-02
Zatrudnienie na Pełny Etat 22038 2021-02
Zatrudnienie na Pół Etatu 7426 2021-02
Wskaźnik Zatrudnienia 60.1 2021-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.9 2021-02
Stopa Bezrobocia Młodzieży 4.9 2021-02
Wydajność 99.6 2021-01
Wolne Etaty 716 2021-02
Przeciętne Wynagrodzenia 298312 2021-02
Płaca Minimalna 902 2020-10
Wzrost Wynagrodzeń -0.2 2021-02
Wynagrodzenia w Przemyśle 327957 2021-02
Populacja 126 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Stosunek zadań do aplikacji 1.09 2021-02

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.4 2021-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2021-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2021-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2021-02
Inflacja Bazowa -0.4 2021-02
Deflator Pkb 104 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 95.4 2021-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 94.6 2021-03
Inflacja Żywności 0 2021-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2021-02
Cpi Transport 98.8 2021-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1 2021-03
Tokio CPI 102 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Coronavirus Vaccination Rate 1.86 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 2354383 2021-04
Przypadki koronawirusa 546425 2021-04
Śmierć koronawirusa 9786 2021-04
Odzyskany koronawirus 489603 2021-04
Łóżka szpitalne 13.05 2017-12
Szpitale 66.39 2017-12
Lekarze 2.5 2016-12
Pielęgniarki 12 2016-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.1 2021-03
Stopa Międzybankowa -0.07 2021-04
Podaż Pieniądza M0 110250 2021-03
Podaż Pieniądza M1 947017 2021-03
Podaż Pieniądza M2 1144326 2021-03
Podaż Pieniądza M3 1499349 2021-03
Bilans Banku Centralnego 714230 2021-03
Rezerwy Walutowe 1368500 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 503873 2021-03
Stopa Depozytowa -0.15 2021-04
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 286 2021-04
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 906 2021-04
Tempo Wzrostu Kredytów 6.3 2021-03
Prywatna długu do PKB 224 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 664 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 2917 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.2 2020-12
Eksport 7378 2021-03
Import 6714 2021-03
Dług Zagraniczny 495234 2020-12
Terms of Trade 101 2021-03
Rachunek kapitałowy 16063 2021-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 11738 2021-02
Dochody z Turystyki 242000 2021-02
Przyjazdy Turystów 7400 2021-02
Rezerwy Złota 765 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 4 2020-12
Indeks Terroryzmu 2.01 2019-12
Bronie Sprzedaży 3 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 266 2020-12
Budżet Państwa do PKB -10.3 2020-12
Bilans Budżetu -98404 2020-12
Wydatki Rządowe 116726 2020-12
Rating Kredytowy 77 2021-04
Wydatków Rządowych W Pkb 38.9 2018-12
Wydatki Wojskowe 46562 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.97 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 31.52 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.24 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.28 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 5 2021-03
Przemysłowy PMI 52.7 2021-03
PMI dla Usług 48.3 2021-03
Produkcja Przemysłowa -2 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.3 2021-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.7 2021-02
Stopa Utylizacji Surowców 93 2021-02
Nowe Zamówienia 827 2021-02
Zamówienia na Maszyny -8.5 2021-02
Zmiany Zapasów -1291 2020-12
Bankructwa 634 2021-03
Zyski Korporacji 18451 2020-12
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 89 2021-02
Badanie Gospodarki Obserwowane 49 2021-03
Produkcja Samochodów 587946 2021-01
Rejestracje nowych samochodów 329239 2021-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 99.7 2021-02
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -13 2021-03
Szybkość Internetu 20172 2017-03
Adresy IP 43689566 2017-03
Produkcja Cementu 4330 2021-02
Index Konkurencyjności 82.27 2019-12
Ranking Konkurencyjności 6 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.9 2021-03
Indeks Percepcji Korupcji 74 2020-12
Ranking Korupcji 19 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 29 2019-12
Zamówienia na obrabiarki 127823 2021-03
Produkcja w Górnictwie -7.9 2021-02
Nie Przemysłowy PMI -1 2021-03
Inwestycje prywatne -4.8 2020-12
Indeks Tankan Reuters 13 2021-04
Produkcja Stali 7500 2021-02
Trzeci indeks przemysłu 97 2021-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 36.1 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.1 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.5 2021-02
Wydatki Gospodarstw Domowych -6.6 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 289264 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 445 2021-02
Oszczędności Gospodarstw Domowych 34.7 2021-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1 2021-04
Kredyt Konsumencki 430484 2020-12
Cena Benzyny 1.34 2021-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 64.3 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów -3.7 2021-02
Zamówienia na Roboty Budowlane 2.5 2021-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 116 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.7 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Japonia - Wskaźniki ekonomiczne.