Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 107 2020-08
Indeks Giełdowy 23273 2020-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.05 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.7 2020-03
Wzrost PKP (Kwartalny) -2.2 2020-03
Stopa Bezrobocia 2.8 2020-06
Inflacja 0.1 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-06
Stopa Procentowa -0.1 2020-07
Bilans Handlowy -269 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących 168 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 237 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -34 2020-06
Przemysłowy PMI 45.2 2020-07
PMI dla Usług 45.4 2020-07
Optymizm Konsumentów 29.5 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 13.1 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2019-12
Przypadki koronawirusa 51147 2020-08
Śmierć koronawirusa 1090 2020-08
Odzyskany koronawirus 36134 2020-08
Łóżka szpitalne 13.05 2017-12
Szpitale 66.39 2017-12
Lekarze 2.5 2016-12
Pielęgniarki 12 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.6 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.7 2020-03
Wzrost PKP (Kwartalny) -2.2 2020-03
PKB 5082 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 526461 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 549639 2020-03
Środki Trwałe Brutto 126064 2020-03
Pkb Per Capita 49188 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 41429 2019-12
Rolnictwo w PKB 4685 2018-12
Budownictwo w PKB 29225 2018-12
Przemysł w PKB 112295 2018-12
Górnictwo w PKB 225 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 26309 2018-12
Usługi w PKB 21745 2018-12
Transport w PKB 25280 2018-12
Media w PKB 9761 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.8 2020-06
Pracujący 66370 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 1940 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 22367 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 7304 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 60.2 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.9 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 4 2020-06
Wydajność 85.1 2020-05
Wolne Etaty 742 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 543312 2020-06
Płaca Minimalna 901 2019-10
Wzrost Wynagrodzeń -1.7 2020-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 536151 2020-06
Populacja 126 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2019-12
Stosunek zadań do aplikacji 1.11 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.1 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2020-06
Inflacja Bazowa 0 2020-06
Deflator Pkb 102 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.6 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 89 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 80.2 2020-06
Inflacja Żywności 1.5 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2020-06
Cpi Transport 97.8 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.9 2020-07
Tokio CPI 102 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.1 2020-07
Stopa Międzybankowa -0.05 2020-08
Podaż Pieniądza M0 106275 2020-06
Podaż Pieniądza M1 894919 2020-06
Podaż Pieniądza M2 1104552 2020-06
Podaż Pieniądza M3 1438493 2020-06
Bilans Banku Centralnego 665885 2020-07
Rezerwy Walutowe 1402500 2020-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 497758 2020-06
Stopa Depozytowa -0.16 2020-08
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 234 2020-08
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 1435 2020-08
Tempo Wzrostu Kredytów 6.3 2020-07
Prywatna długu do PKB 224 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -269 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących 168 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 2019-12
Eksport 4862 2020-06
Import 5131 2020-06
Dług Zagraniczny 512403 2020-03
Terms of Trade 111 2020-06
Rachunek kapitałowy 9215 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -18026 2020-06
Dochody z Turystyki 39000 2020-05
Przyjazdy Turystów 2600 2020-06
Rezerwy Złota 765 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 4 2020-04
Indeks Terroryzmu 2.29 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 237 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Bilans Budżetu 41553 2020-03
Wydatki Rządowe 110232 2020-03
Rating Kredytowy 77 2020-08
Wydatków Rządowych W Pkb 38.9 2018-12
Wydatki Wojskowe 45362 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 29.2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -34 2020-06
Przemysłowy PMI 45.2 2020-07
PMI dla Usług 45.4 2020-07
Produkcja Przemysłowa -17.7 2020-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.7 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -17.7 2020-06
Stopa Utylizacji Surowców 70.6 2020-05
Nowe Zamówienia 862 2020-05
Zamówienia na Maszyny 1.7 2020-05
Zmiany Zapasów 537 2020-03
Bankructwa 780 2020-06
Zyski Korporacji 15136 2020-03
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 76.4 2020-06
Badanie Gospodarki Obserwowane 41.1 2020-07
Produkcja Samochodów 251384 2020-05
Rejestracje nowych samochodów 207473 2020-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 85 2020-06
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -45 2020-06
Szybkość Internetu 20172 2017-03
Adresy IP 43689566 2017-03
Wszystkie wskaźniki aktywności przemysłu 89 2020-05
Produkcja Cementu 4521 2020-06
Index Konkurencyjności 82.27 2019-12
Ranking Konkurencyjności 6 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 44.9 2020-07
Indeks Percepcji Korupcji 73 2019-12
Ranking Korupcji 20 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 29 2019-12
Zamówienia na obrabiarki 69784 2020-07
Produkcja w Górnictwie -5.7 2020-06
Nie Przemysłowy PMI -17 2020-06
Inwestycje prywatne 0.1 2020-03
Indeks Tankan Reuters -44 2020-07
Produkcja Stali 5598 2020-06
Trzeci indeks przemysłu 93.9 2020-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 29.5 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 13.1 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.2 2020-06
Wydatki Gospodarstw Domowych -1.2 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 291687 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 844 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 62.1 2020-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.05 2020-07
Kredyt Konsumencki 318095 2020-03
Cena Benzyny 1.26 2020-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 59 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów -12.8 2020-06
Zamówienia na Roboty Budowlane -13.4 2020-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 116 2020-04
Produkcja Budowlana -6.3 2020-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.7 2013-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 51147 2020-08
Śmierć koronawirusa 1090 2020-08
Odzyskany koronawirus 36134 2020-08
Łóżka szpitalne 13.05 2017-12
Szpitale 66.39 2017-12
Lekarze 2.5 2016-12
Pielęgniarki 12 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Japonia - Wskaźniki ekonomiczne.