Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 112 2019-04
Indeks Giełdowy 22209 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.03 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.3 2018-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.9 2018-12
Stopa Bezrobocia 2.3 2019-02
Inflacja 0.5 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-03
Stopa Procentowa -0.1 2019-03
Bilans Handlowy 528 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 2677 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.02 2017-12
Dług Publiczny do PKB 253 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2017-12
Koniunktura w przemyśle 12 2019-03
Przemysłowy PMI 49.5 2019-04
PMI dla Usług 52 2019-03
Optymizm Konsumentów 40.5 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.3 2018-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.9 2018-12
PKB 4872 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 535333 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 556854 2018-12
Środki Trwałe Brutto 127703 2018-12
Pkb Per Capita 48557 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 39002 2017-12
Rolnictwo w PKB 4481 2017-12
Budownictwo w PKB 29714 2017-12
Przemysł w PKB 109204 2017-12
Górnictwo w PKB 232 2017-12
Administracja Publiczna w PKB 26260 2017-12
Usługi w PKB 21996 2017-12
Transport w PKB 25234 2017-12
Media w PKB 9567 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.3 2019-02
Pracujący 67140 2019-02
Bezrobotni Zarejestrowani 1600 2019-02
Zatrudnienie na Pełny Etat 21774 2019-02
Zatrudnienie na Pół Etatu 7413 2019-02
Wskaźnik Zatrudnienia 60 2019-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.4 2019-02
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.4 2019-02
Wydajność 107 2019-01
Wolne Etaty 997 2019-02
Przeciętne Wynagrodzenia 296402 2019-02
Płaca Minimalna 874 2018-10
Wzrost Wynagrodzeń -0.8 2019-02
Wynagrodzenia w Przemyśle 330527 2019-02
Populacja 127 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.5 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-03
Inflacja Bazowa 0.8 2019-03
Deflator Pkb 104 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 95.4 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.3 2019-03
Inflacja Żywności -0.3 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.6 2019-03
Cpi Transport 99.2 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.3 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.1 2019-03
Stopa Międzybankowa -0.07 2019-04
Podaż Pieniądza M0 102119 2019-03
Podaż Pieniądza M1 781408 2019-03
Podaż Pieniądza M2 1012747 2019-03
Podaż Pieniądza M3 1351006 2019-03
Bilans Banku Centralnego 557034 2019-03
Rezerwy Walutowe 1291813 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 465930 2019-03
Stopa Depozytowa 0.32 2017-12
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 528 2019-04
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 591 2019-04
Tempo Wzrostu Kredytów 2.4 2019-03
Prywatna długu do PKB 229 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 528 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 2677 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.02 2017-12
Eksport 7201 2019-03
Import 6673 2019-03
Dług Zagraniczny 442747 2018-12
Terms of Trade 98 2019-03
Rachunek kapitałowy 25305 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10506 2019-02
Dochody z Turystyki 15787000 2019-02
Przyjazdy Turystów 2760100 2019-03
Rezerwy Złota 765 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 3 2018-12
Indeks Terroryzmu 2.93 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 253 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2017-12
Bilans Budżetu -41094 2018-12
Wydatki Rządowe 107892 2018-12
Wnioski o Azyl 709 2018-06
Rating Kredytowy 77.62
Wydatków Rządowych W Pkb 39.05 2016-12
Wydatki Wojskowe 46556 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 8 2019-01
Składki Ubezpieczeniowe 29.2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 12 2019-03
Przemysłowy PMI 49.5 2019-04
PMI dla Usług 52 2019-03
Produkcja Przemysłowa -1.1 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.7 2019-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.1 2019-02
Stopa Utylizacji Surowców 101 2019-02
Nowe Zamówienia 984 2019-02
Zamówienia na Maszyny 1.8 2019-02
Zmiany Zapasów 1600 2018-12
Bankructwa 662 2019-03
Zyski Korporacji 19476 2018-12
Zgodny-Wskaźnik 98.8 2019-02
Badanie Gospodarki Obserwowane 44.8 2019-03
Produkcja Samochodów 677024 2019-01
Rejestracje nowych samochodów 357254 2019-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 97.4 2019-02
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 6 2019-03
Szybkość Internetu 20172 2017-03
Adresy IP 43689566 2017-03
Produkcja Cementu 4796 2019-02
Index Konkurencyjności 82.47 2018-12
Ranking Konkurencyjności 5 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.4 2019-03
Indeks Percepcji Korupcji 73 2018-12
Ranking Korupcji 18 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 39 2018-12
Produkcja w Górnictwie -1.4 2019-02
Nie Przemysłowy PMI 21 2019-03
Inwestycje prywatne 5.7 2018-12
Produkcja Stali 7743 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 40.5 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.2 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.4 2019-02
Wydatki Gospodarstw Domowych 1.7 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 300990 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 436 2019-02
Oszczędności Gospodarstw Domowych 25.8 2019-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1 2019-02
Kredyt Konsumencki 332103 2018-12
Cena Benzyny 1.31 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.7 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 4.2 2019-02
Zamówienia na Roboty Budowlane -3.4 2019-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 111 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.7 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Japonia - Wskaźniki ekonomiczne.