Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 106 2020-10
Indeks Giełdowy 23542 2020-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.02 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -7.9 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.9 2020-06
Wzrost PKP (Kwartalny) -28.1 2020-06
Stopa Bezrobocia 3 2020-08
Inflacja 0.2 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-08
Stopa Procentowa -0.1 2020-09
Bilans Handlowy 675 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 2103 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 237 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -27 2020-09
Przemysłowy PMI 47.7 2020-09
PMI dla Usług 46.9 2020-09
Optymizm Konsumentów 32.7 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.6 2020-08
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2019-12
Przypadki koronawirusa 93127 2020-10
Śmierć koronawirusa 1688 2020-10
Odzyskany koronawirus 85110 2020-10
Łóżka szpitalne 13.05 2017-12
Szpitale 66.39 2017-12
Lekarze 2.5 2016-12
Pielęgniarki 12 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -7.9 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.9 2020-06
Wzrost PKP (Kwartalny) -28.1 2020-06
PKB 5082 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 484838 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 511806 2020-06
Środki Trwałe Brutto 122558 2020-06
Pkb Per Capita 49188 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 41429 2019-12
Rolnictwo w PKB 4685 2018-12
Budownictwo w PKB 29225 2018-12
Przemysł w PKB 112295 2018-12
Górnictwo w PKB 225 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 26309 2018-12
Usługi w PKB 21745 2018-12
Transport w PKB 25280 2018-12
Media w PKB 9761 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3 2020-08
Pracujący 66590 2020-08
Bezrobotni Zarejestrowani 2050 2020-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 22275 2020-08
Zatrudnienie na Pół Etatu 7378 2020-08
Wskaźnik Zatrudnienia 60.3 2020-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.1 2020-08
Stopa Bezrobocia Młodzieży 4.7 2020-08
Wydajność 90.9 2020-07
Wolne Etaty 724 2020-08
Przeciętne Wynagrodzenia 302028 2020-08
Płaca Minimalna 902 2020-10
Wzrost Wynagrodzeń -1.3 2020-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 329030 2020-08
Populacja 126 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2019-12
Stosunek zadań do aplikacji 1.04 2020-08

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2020-08
Inflacja Bazowa -0.4 2020-08
Deflator Pkb 106 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100 2020-09
Wskaźnik Cen Importowych 90 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 82.6 2020-09
Inflacja Żywności 2.9 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2020-08
Cpi Transport 99.1 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.8 2020-09
Tokio CPI 102 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.1 2020-09
Stopa Międzybankowa -0.1 2020-10
Podaż Pieniądza M0 107782 2020-09
Podaż Pieniądza M1 913812 2020-09
Podaż Pieniądza M2 1123103 2020-09
Podaż Pieniądza M3 1468109 2020-09
Bilans Banku Centralnego 689993 2020-09
Rezerwy Walutowe 1389800 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 498718 2020-09
Stopa Depozytowa -0.18 2020-10
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 1421 2020-10
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 1946 2020-10
Tempo Wzrostu Kredytów 6.4 2020-09
Prywatna długu do PKB 224 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 675 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 2103 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 2019-12
Eksport 6055 2020-09
Import 5380 2020-09
Dług Zagraniczny 499826 2020-06
Terms of Trade 109 2020-09
Rachunek kapitałowy 5506 2020-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5547 2020-08
Dochody z Turystyki 956000 2020-07
Przyjazdy Turystów 8700 2020-08
Rezerwy Złota 765 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 5 2020-06
Indeks Terroryzmu 2.29 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 237 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Bilans Budżetu -308414 2020-06
Wydatki Rządowe 109609 2020-06
Rating Kredytowy 77 2020-10
Wydatków Rządowych W Pkb 38.9 2018-12
Wydatki Wojskowe 45362 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 29.2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -27 2020-09
Przemysłowy PMI 47.7 2020-09
PMI dla Usług 46.9 2020-09
Produkcja Przemysłowa -13.8 2020-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1 2020-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -13.8 2020-08
Stopa Utylizacji Surowców 84.6 2020-08
Nowe Zamówienia 847 2020-08
Zamówienia na Maszyny 0.2 2020-08
Zmiany Zapasów 2122 2020-06
Bankructwa 565 2020-09
Zyski Korporacji 12414 2020-06
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 79.4 2020-08
Badanie Gospodarki Obserwowane 49.3 2020-09
Produkcja Samochodów 606013 2020-07
Rejestracje nowych samochodów 252371 2020-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 88.8 2020-08
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -44 2020-09
Szybkość Internetu 20172 2017-03
Adresy IP 43689566 2017-03
Wszystkie wskaźniki aktywności przemysłu 95.1 2020-07
Produkcja Cementu 4917 2020-08
Index Konkurencyjności 82.27 2019-12
Ranking Konkurencyjności 6 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 46.6 2020-09
Indeks Percepcji Korupcji 73 2019-12
Ranking Korupcji 20 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 29 2019-12
Zamówienia na obrabiarki 84143 2020-09
Produkcja w Górnictwie -4.4 2020-08
Nie Przemysłowy PMI -12 2020-09
Inwestycje prywatne -11.3 2020-06
Indeks Tankan Reuters -26 2020-10
Produkcja Stali 6446 2020-08
Trzeci indeks przemysłu 95.1 2020-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 32.7 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.6 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.9 2020-08
Wydatki Gospodarstw Domowych -6.9 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 268662 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 436 2020-08
Oszczędności Gospodarstw Domowych 19.7 2020-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1 2020-10
Kredyt Konsumencki 434386 2020-06
Cena Benzyny 1.28 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 59.3 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów -9.1 2020-08
Zamówienia na Roboty Budowlane 28.5 2020-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112 2020-06
Produkcja Budowlana -6.9 2020-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.7 2013-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 93127 2020-10
Śmierć koronawirusa 1688 2020-10
Odzyskany koronawirus 85110 2020-10
Łóżka szpitalne 13.05 2017-12
Szpitale 66.39 2017-12
Lekarze 2.5 2016-12
Pielęgniarki 12 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Japonia - Wskaźniki ekonomiczne.