Ostatni Poprzedni
Waluta 114 114
Indeks Giełdowy 27770 27467 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb -0.9 0.4 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 7.6 Procent
Wzrost PKP (Kwartalny) -3.6 1.5 Procent
Stopa Bezrobocia 2.8 2.7 Procent
Inflacja 0.6 0.1 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 -0.3 Procent
Stopa Procentowa -0.1 -0.1 Procent
Bilans Handlowy -582 -956 Jpy - Miliard
Saldo Obrotów Bieżących 897 1180 Jpy - Miliard
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.2 3.6 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 266 238 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -12.6 -3.1 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 18 18 Punkty
Przemysłowy PMI 54.3 54.5 Punkty
PMI dla Usług 52.1 53 Punkty
Optymizm Konsumentów 39.1 39.2 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 1 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 30.62 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.97 55.95 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb -0.9 0.4 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 7.6 Procent
Wzrost PKP (Kwartalny) -3.6 1.5 Procent
PKB 4975 5149 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 534706 538825 Jpy - Miliard
Produkt Narodowy Brutto 549667 557616 Jpy - Miliard
Środki Trwałe Brutto 131020 1338648 Jpy - Miliard
PKB Per Capita 34366 36362 USD
PKB Per Capita PPP 41380 41182 USD
Wkład PKB do popytu zewnętrznego 0 -0.3 Punkty procentowe
Rolnictwo w PKB 4689 4883 Jpy - Miliard
Budownictwo w PKB 30154 28935 Jpy - Miliard
Przemysł w PKB 108094 117923 Jpy - Miliard
Górnictwo w PKB 365 381 Jpy - Miliard
Administracja Publiczna w PKB 27259 27095 Jpy - Miliard
Usługi w PKB 19513 22059 Jpy - Miliard
Transport w PKB 24330 22885 Jpy - Miliard
Media w PKB 16349 16498 Jpy - Miliard
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 2.8 2.7 Procent
Pracujący 66240 66240 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 1920 1820 Tysiąc
Zatrudnienie na Pełny Etat 21987 22156 Tysiąc
Zatrudnienie na Pół Etatu 7487 7374 Tysiąc
Wskaźnik Zatrudnienia 60.3 60.4 Procent
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62 62 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 4.2 4.2 Procent
Wydajność 94.3 96.5 Punkty
Wolne Etaty 836 803 Tysiąc
Przeciętne Wynagrodzenia 316247 305183 JPY/miesiąc
Płaca Minimalna 930 902 JPY / godzina
Wzrost Wynagrodzeń 0 0.2 Procent
Wynagrodzenia w Przemyśle 358684 331998 JPY/miesiąc
Populacja 126 126 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 65 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 63
Wynagrodzenie za nadgodziny (roczne) 2.7 2.3 Procent
Stosunek zadań do aplikacji 1.15 1.15
Ostatni Poprzedni
Inflacja 0.6 0.1 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 -0.3 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 99.9 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 99.9 Punkty
Inflacja Bazowa 0.5 0.1 Procent
Deflator Pkb 99.2 102 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 109 Punkty
Wskaźnik Cen Importowych 103 104 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 120 119 Punkty
Inflacja Żywności 1.4 0.5 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) -0.2 0.7 Procent
Podstawowy wskaźnik CPI w Tokio 100 100 Punkty
Tokio CPI Ex żywność i energia 99.3 99.3 Punkty
Rdzeń CPI -0.6 -0.7 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 101 Punkty
Cpi Transport 92.8 92.3 Punkty
Oczekiwania inflacyjne 1.1 0.7 Procent
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.5 9.2 Procent
Tokio CPI 100 100 Punkty
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 161 160 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 202465017 202280089 dawki
Zakażenia Koronawirusem 1933052 1903190 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 18474 18459 Osoby
Łóżka szpitalne 12.84 12.98 na 1000 osób
Szpitale 65.79 66.21 na jeden milion osób
Lekarze 2.57 2.5 na 1000 osób
Pielęgniarki 12.46 12 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa -0.1 -0.1 Procent
Stopa Międzybankowa -0.02 -0.02 Procent
Podaż Pieniądza M0 113928 112081 Jpy - Miliard
Podaż Pieniądza M1 995226 987028 Jpy - Miliard
Podaż Pieniądza M2 1178392 1175802 Jpy - Miliard
Podaż Pieniądza M3 1531391 1528676 Jpy - Miliard
Bilans Banku Centralnego 723766 728219 Jpy - Miliard
Rezerwy Walutowe 1405800 1405800 W Mln Usd
Kredyty dla Sektora prywatnego 504510 500886 Jpy - Miliard
Stopa Depozytowa -0.12 -0.15 Procent
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe -13 781 Jpy - Miliard
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 928 620 Jpy - Miliard
Tempo Wzrostu Kredytów 0.6 0.6 Procent
Prywatny dług do PKB 239 221 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -582 -956 Jpy - Miliard
Saldo Obrotów Bieżących 897 1180 Jpy - Miliard
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.2 3.6 Procent Pkb
Eksport 7367 7184 Jpy - Miliard
Import 8322 7252 Jpy - Miliard
Dług Zagraniczny 529795 508031 Jpy - Miliard
Terms of Trade 86 86.8 Punkty
Rachunek kapitałowy 1978 -8850 JPY CML
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10857 2993 JPY CML
Dochody z Turystyki 1268000 4080000 Jpy - Tysiąc
Przyjazdy Turystów 20700 22100
Rezerwy Złota 846 846 Ton
Eksport r/r 17.5 20.5 Procent
Import r/r 41.1 43.8 Procent
Wydobycie Ropy Naftowej 3.7 4 BBL/D/1K
Indeks Terroryzmu 2.01 2.29
Sprzedaż Broni 3 2 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 266 238 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -12.6 -3.1 Procent Pkb
Bilans Budżetu -80531 -188878 JPY CML
Wydatki Rządowe 117549 116217 Jpy - Miliard
Rating Kredytowy 77
Wydatków Rządowych W Pkb 38.7 38.3 Procent Pkb
Wydatki Wojskowe 48160 47609 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 30.62 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.97 55.95 Procent
Podatek od Towarów i Usług 10 10 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 31.52 30.68 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.24 15.49 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.28 15.19 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 18 18 Punkty
Przemysłowy PMI 54.3 54.5 Punkty
PMI dla Usług 52.1 53 Punkty
Produkcja Przemysłowa 5.1 -4.1 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7 1.8 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.3 8.8 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 96.9 89.7 Punkty
Nowe Zamówienia 1074 962 Jpy - Miliard
Zamówienia na Maszyny 3.4 3.8 Procent
Zmiany Zapasów 334 -418 Jpy - Miliard
Bankructwa 504 510 Firmy
Zyski Korporacji 16751 24074 Jpy - Miliard
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 93.6 89.8
Badanie Gospodarki Obserwowane 56.4 56.3 Punkty
Produkcja Samochodów 429359 346064 Jednostki
Rejestracje nowych samochodów 191299 188723
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 103 102 Punkty
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -1 -3
Indeks Badań Biznesowych Duże Firmy Produkcyjne 7.9 7 Procent
Prognozy badania ankietowego obserwatorów gospodarki 49.4 49.4 Punkty
Szybkość Internetu 20172 19575 KBps
Adresy IP 43689566 43995715 IP
Indeks Tankan dot. CAPEX dużych przedsiębiorstw 9.3 10.1 Procent
Indeks Tankan dla prognoz dla dużych przedsiębiorstw 13 14 Punkty
Indeks Tankan dla prognoz dla Usług 8 3 Punkty
Produkcja Cementu 4653 5101 Tysiące Ton
Index Konkurencyjności 82.27 82.47 Punkty
Ranking Konkurencyjności 6 5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.5 53.3 Punkty
Indeks Percepcji Korupcji 74 73 Punkty
Ranking Korupcji 19 20
Łatwość Prowadzenia Biznesu 29 39
Zamówienia na obrabiarki 139152 145401 Jpy - Milion
Produkcja w Górnictwie 5.7 -1.1 Procent
Nie Przemysłowy PMI 9 2 Punkty
Inwestycje prywatne 1.2 5.3 Procent
Indeks Tankan Reuters 17 22 Punkty
Produkcja Stali 8000 8200 Tysięcy Ton
Trzeci indeks przemysłu 98.2 97.8 Punkty
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów 39.1 39.2 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 1 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.9 0.9 Procent
Wydatki Gospodarstw Domowych -1.3 -0.6 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 285595 288877 Jpy - Miliard
Rozporządzalny Dochód Osobisty 394 459 Jpy - Tysiąc
Oszczędności Gospodarstw Domowych 22.3 29.5 Procent
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1 1 Procent
Wydatki gospodarstw domowych m/m -1.2 3.4 Procent
Kredyt Konsumencki 473239 477800 Jpy - Miliard
Cena Benzyny 1.49 1.47 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.5 67.3 Procent Pkb
Ostatni Poprzedni
Rozpoczęte Budowy Domów 3.7 10.4 Procent
Zamówienia na Roboty Budowlane 0 2.1 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 123 124 Punkty
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.2 61.7 Procent


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Japonia - Wskaźniki ekonomiczne.