Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 109 2019-12
Indeks Giełdowy 23424 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 0 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-09
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.8 2019-09
Stopa Bezrobocia 2.4 2019-10
Inflacja 0.2 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-10
Stopa Procentowa -0.1 2019-10
Bilans Handlowy 17.27 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 1817 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 238 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 5 2019-09
Przemysłowy PMI 48.9 2019-11
PMI dla Usług 50.3 2019-11
Optymizm Konsumentów 38.7 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -14.4 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-09
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.8 2019-09
PKB 4971 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 541466 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 564586 2019-09
Środki Trwałe Brutto 130983 2019-09
Pkb Per Capita 48920 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 39294 2018-12
Rolnictwo w PKB 4481 2017-12
Budownictwo w PKB 29714 2017-12
Przemysł w PKB 109204 2017-12
Górnictwo w PKB 232 2017-12
Administracja Publiczna w PKB 26260 2017-12
Usługi w PKB 21996 2017-12
Transport w PKB 25234 2017-12
Media w PKB 9567 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.4 2019-10
Pracujący 67580 2019-10
Bezrobotni Zarejestrowani 1660 2019-10
Zatrudnienie na Pełny Etat 22226 2019-10
Zatrudnienie na Pół Etatu 7383 2019-10
Wskaźnik Zatrudnienia 61.2 2019-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.6 2019-10
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5 2019-10
Wydajność 104 2019-09
Wolne Etaty 962 2019-10
Przeciętne Wynagrodzenia 307480 2019-10
Płaca Minimalna 901 2019-10
Wzrost Wynagrodzeń 0.5 2019-10
Wynagrodzenia w Przemyśle 338394 2019-10
Populacja 126 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Stosunek zadań do aplikacji 1.57 2019-10
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-10
Inflacja Bazowa 0.4 2019-10
Deflator Pkb 102 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 91.8 2019-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 92.6 2019-10
Inflacja Żywności 0.9 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2019-10
Cpi Transport 99.4 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.1 2019-11
Tokio CPI 102 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.1 2019-10
Stopa Międzybankowa -0.07 2019-12
Podaż Pieniądza M0 102054 2019-10
Podaż Pieniądza M1 803053 2019-10
Podaż Pieniądza M2 1032131 2019-10
Podaż Pieniądza M3 1369275 2019-10
Bilans Banku Centralnego 578532 2019-11
Rezerwy Walutowe 1317322 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 470378 2019-10
Stopa Depozytowa -0.33 2019-12
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 394 2019-11
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje -511 2019-11
Tempo Wzrostu Kredytów 2.1 2019-11
Prywatna długu do PKB 221 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 17.27 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 1817 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 2018-12
Eksport 6577 2019-10
Import 6560 2019-10
Dług Zagraniczny 456947 2019-06
Terms of Trade 99.1 2019-10
Rachunek kapitałowy 8345 2019-10
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10460 2019-10
Dochody z Turystyki 23659000 2019-09
Przyjazdy Turystów 2496600 2019-10
Rezerwy Złota 765 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 4 2019-07
Indeks Terroryzmu 2.29 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 238 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Bilans Budżetu -117024 2019-06
Wydatki Rządowe 109854 2019-09
Wnioski o Azyl 709 2018-06
Rating Kredytowy 77 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 38.9 2017-12
Wydatki Wojskowe 45362 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-10
Składki Ubezpieczeniowe 29.2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 5 2019-09
Przemysłowy PMI 48.9 2019-11
PMI dla Usług 50.3 2019-11
Produkcja Przemysłowa -7.4 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -4.2 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.3 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 100 2019-09
Nowe Zamówienia 966 2019-09
Zamówienia na Maszyny -2.9 2019-09
Zmiany Zapasów 871 2019-09
Bankructwa 780 2019-10
Zyski Korporacji 17323 2019-09
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 94.8 2019-10
Badanie Gospodarki Obserwowane 39.4 2019-11
Produkcja Samochodów 714844 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 205814 2019-11
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 91.8 2019-10
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -4 2019-09
Szybkość Internetu 20172 2017-03
Adresy IP 43689566 2017-03
Wszystkie wskaźniki aktywności przemysłu 108 2019-09
Produkcja Cementu 5076 2019-10
Index Konkurencyjności 82.27 2019-12
Ranking Konkurencyjności 6 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.8 2019-11
Indeks Percepcji Korupcji 73 2018-12
Ranking Korupcji 18 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 29 2019-12
Zamówienia na obrabiarki 81701 2019-11
Produkcja w Górnictwie -6.6 2019-09
Nie Przemysłowy PMI 21 2019-09
Inwestycje prywatne 7.1 2019-09
Indeks Tankan Reuters -6 2019-12
Produkcja Stali 8157 2019-10
Trzeci indeks przemysłu 109 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 38.7 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -14.4 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -7.1 2019-10
Wydatki Gospodarstw Domowych -5.1 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 303045 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 446 2019-10
Oszczędności Gospodarstw Domowych 29.3 2019-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.95 2019-10
Kredyt Konsumencki 320489 2019-06
Cena Benzyny 1.35 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.2 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów -7.4 2019-10
Zamówienia na Roboty Budowlane 6.4 2019-10
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 113 2019-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.7 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Japonia - Wskaźniki ekonomiczne.