Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 104 2021-01
Indeks Giełdowy 28635 2021-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.05 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.3 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.8 2020-09
Wzrost PKP (Kwartalny) 22.9 2020-09
Stopa Bezrobocia 2.9 2020-11
Inflacja -1.2 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2020-12
Stopa Procentowa -0.1 2021-01
Bilans Handlowy 751 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 1878 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 237 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -10 2020-12
Przemysłowy PMI 49.7 2021-01
PMI dla Usług 45.7 2021-01
Optymizm Konsumentów 31.8 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2 2020-11
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2019-12
Przypadki koronawirusa 371680 2021-01
Śmierć koronawirusa 5311 2021-01
Odzyskany koronawirus 302199 2021-01
Łóżka szpitalne 13.05 2017-12
Szpitale 66.39 2017-12
Lekarze 2.5 2016-12
Pielęgniarki 12 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.3 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.8 2020-09
Wzrost PKP (Kwartalny) 22.9 2020-09
PKB 5082 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 507616 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 533804 2020-09
Środki Trwałe Brutto 118938 2020-09
Pkb Per Capita 49188 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 41429 2019-12
Rolnictwo w PKB 4883 2019-12
Budownictwo w PKB 28935 2019-12
Przemysł w PKB 117923 2019-12
Górnictwo w PKB 381 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 27095 2019-12
Usługi w PKB 22059 2019-12
Transport w PKB 22885 2019-12
Media w PKB 16498 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.9 2020-11
Pracujący 67010 2021-11
Bezrobotni Zarejestrowani 1980 2020-11
Zatrudnienie na Pełny Etat 22022 2020-11
Zatrudnienie na Pół Etatu 7598 2020-11
Wskaźnik Zatrudnienia 60.6 2020-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.3 2020-11
Stopa Bezrobocia Młodzieży 4.8 2020-11
Wydajność 96.7 2020-10
Wolne Etaty 780 2020-11
Przeciętne Wynagrodzenia 314090 2020-11
Płaca Minimalna 902 2020-10
Wzrost Wynagrodzeń -2.2 2020-11
Wynagrodzenia w Przemyśle 358193 2020-11
Populacja 126 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2019-12
Stosunek zadań do aplikacji 1.06 2020-11

Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.2 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2020-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2020-12
Inflacja Bazowa -1 2020-12
Deflator Pkb 100 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100 2020-12
Wskaźnik Cen Importowych 90.8 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 84.3 2020-12
Inflacja Żywności -0.8 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2020-12
Cpi Transport 98.6 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2 2020-12
Tokio CPI 101 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.1 2021-01
Stopa Międzybankowa -0.07 2021-01
Podaż Pieniądza M0 110247 2020-12
Podaż Pieniądza M1 931654 2020-12
Podaż Pieniądza M2 1137027 2020-12
Podaż Pieniądza M3 1479242 2020-12
Bilans Banku Centralnego 702582 2020-12
Rezerwy Walutowe 1394700 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 501897 2020-12
Stopa Depozytowa -0.15 2021-01
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 170 2021-01
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 272 2021-01
Tempo Wzrostu Kredytów 6.2 2020-12
Prywatna długu do PKB 224 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 751 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 1878 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.6 2019-12
Eksport 6706 2020-12
Import 5955 2020-12
Dług Zagraniczny 501500 2020-09
Terms of Trade 108 2020-12
Rachunek kapitałowy 15954 2020-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4498 2020-11
Dochody z Turystyki 1075000 2020-11
Przyjazdy Turystów 58700 2020-12
Rezerwy Złota 765 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 5 2020-09
Indeks Terroryzmu 2.01 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 237 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Bilans Budżetu -131556 2020-09
Wydatki Rządowe 114509 2020-09
Rating Kredytowy 77 2021-01
Wydatków Rządowych W Pkb 38.9 2018-12
Wydatki Wojskowe 45362 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 29.2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -10 2020-12
Przemysłowy PMI 49.7 2021-01
PMI dla Usług 45.7 2021-01
Produkcja Przemysłowa -3.9 2020-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.5 2020-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.1 2020-10
Stopa Utylizacji Surowców 92.6 2020-11
Nowe Zamówienia 923 2020-11
Zamówienia na Maszyny 1.5 2020-11
Zmiany Zapasów 1837 2020-09
Bankructwa 558 2020-12
Zyski Korporacji 12398 2020-09
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 89 2020-11
Badanie Gospodarki Obserwowane 35.5 2020-12
Produkcja Samochodów 730653 2020-10
Rejestracje nowych samochodów 210696 2020-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 96.4 2020-11
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -27 2020-12
Szybkość Internetu 20172 2017-03
Adresy IP 43689566 2017-03
Wszystkie wskaźniki aktywności przemysłu 95.1 2020-07
Produkcja Cementu 5140 2020-11
Index Konkurencyjności 82.27 2019-12
Ranking Konkurencyjności 6 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 46.7 2021-01
Indeks Percepcji Korupcji 73 2019-12
Ranking Korupcji 20 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 29 2019-12
Zamówienia na obrabiarki 97975 2020-12
Produkcja w Górnictwie -2.9 2020-10
Nie Przemysłowy PMI -5 2020-12
Inwestycje prywatne -10.6 2020-09
Indeks Tankan Reuters -1 2021-01
Produkcja Stali 7264 2020-11
Trzeci indeks przemysłu 98.2 2020-11

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 31.8 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.7 2020-11
Wydatki Gospodarstw Domowych 1.1 2021-11
Wydatki Konsumpcyjne 280784 2020-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 384 2020-11
Oszczędności Gospodarstw Domowych 16.8 2020-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1 2021-01
Kredyt Konsumencki 429339 2020-09
Cena Benzyny 1.31 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 63.7 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów -3.7 2020-11
Zamówienia na Roboty Budowlane -4.7 2020-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 115 2020-09
Produkcja Budowlana -6.9 2020-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.7 2013-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 371680 2021-01
Śmierć koronawirusa 5311 2021-01
Odzyskany koronawirus 302199 2021-01
Łóżka szpitalne 13.05 2017-12
Szpitale 66.39 2017-12
Lekarze 2.5 2016-12
Pielęgniarki 12 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Japonia - Wskaźniki ekonomiczne.