Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 110 2021-09
Indeks Giełdowy 29639 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.04 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.6 2021-06
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.9 2021-06
Stopa Bezrobocia 2.8 2021-07
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 123 2021-09
Inflacja -0.3 2021-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-07
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 154971886 2021-09
Stopa Procentowa -0.1 2021-09
Bilans Handlowy -635 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 1911 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.2 2020-12
Dług Publiczny do PKB 266 2020-12
Budżet Państwa do PKB -12.6 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 14 2021-06
Przemysłowy PMI 52.7 2021-08
PMI dla Usług 42.9 2021-08
Optymizm Konsumentów 36.7 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.97 2021-12
Przypadki koronawirusa 1683965 2021-09
Śmierć koronawirusa 17297 2021-09
Odzyskany koronawirus 767275 2021-09
Łóżka szpitalne 13.05 2017-12
Szpitale 66.39 2017-12
Lekarze 2.5 2016-12
Pielęgniarki 12 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.6 2021-06
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.9 2021-06
PKB 5065 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 539309 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 560130 2021-06
Środki Trwałe Brutto 134635 2021-06
Pkb Per Capita 49000 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 41380 2019-12
Rolnictwo w PKB 4883 2019-12
Budownictwo w PKB 28935 2019-12
Przemysł w PKB 117923 2019-12
Górnictwo w PKB 381 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 27095 2019-12
Usługi w PKB 22059 2019-12
Transport w PKB 22885 2019-12
Media w PKB 16498 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.8 2021-07
Pracujący 67080 2021-07
Bezrobotni Zarejestrowani 1900 2021-07
Zatrudnienie na Pełny Etat 22278 2021-07
Zatrudnienie na Pół Etatu 7379 2021-07
Wskaźnik Zatrudnienia 60.8 2021-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.5 2021-07
Stopa Bezrobocia Młodzieży 4.2 2021-07
Wydajność 101 2021-06
Wolne Etaty 779 2021-07
Przeciętne Wynagrodzenia 428119 2021-07
Płaca Minimalna 902 2020-10
Wzrost Wynagrodzeń 1 2021-07
Wynagrodzenia w Przemyśle 577993 2021-07
Populacja 126 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Stosunek zadań do aplikacji 1.15 2021-07

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 123 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 154971886 2021-09
Przypadki koronawirusa 1683965 2021-09
Śmierć koronawirusa 17297 2021-09
Odzyskany koronawirus 767275 2021-09
Łóżka szpitalne 13.05 2017-12
Szpitale 66.39 2017-12
Lekarze 2.5 2016-12
Pielęgniarki 12 2016-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.3 2021-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.7 2021-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.8 2021-07
Inflacja Bazowa -0.2 2021-07
Deflator Pkb 102 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 99.6 2021-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 106 2021-08
Inflacja Żywności -0.6 2021-07
Cpi Core Core -0.6 2021-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2021-07
Cpi Transport 94.6 2021-07
Oczekiwania inflacyjne 0.6 2021-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.5 2021-08
Tokio CPI 99.7 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.1 2021-09
Stopa Międzybankowa -0.07 2021-09
Podaż Pieniądza M0 111508 2021-08
Podaż Pieniądza M1 976120 2021-08
Podaż Pieniądza M2 1169551 2021-08
Podaż Pieniądza M3 1518665 2021-08
Bilans Banku Centralnego 726710 2021-08
Rezerwy Walutowe 1424284 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 500589 2021-08
Stopa Depozytowa 0 2021-09
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 129 2021-09
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 1761 2021-09
Tempo Wzrostu Kredytów 0.6 2021-08
Prywatna długu do PKB 224 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -635 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 1911 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.2 2020-12
Eksport 6606 2021-08
Import 7241 2021-08
Dług Zagraniczny 508031 2021-06
Terms of Trade 93.5 2021-08
Rachunek kapitałowy 9569 2021-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 20517 2021-07
Dochody z Turystyki 27615000 2021-07
Przyjazdy Turystów 25900 2021-08
Rezerwy Złota 846 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 4 2021-05
Indeks Terroryzmu 2.01 2019-12
Bronie Sprzedaży 3 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 266 2020-12
Budżet Państwa do PKB -12.6 2020-12
Bilans Budżetu -188878 2021-06
Wydatki Rządowe 116458 2021-06
Rating Kredytowy 77 2021-09
Wydatków Rządowych W Pkb 38.7 2019-12
Wydatki Wojskowe 48160 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.97 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 31.52 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.24 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.28 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 14 2021-06
Przemysłowy PMI 52.7 2021-08
PMI dla Usług 42.9 2021-08
Produkcja Przemysłowa 11.6 2021-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.5 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 23.1 2021-06
Stopa Utylizacji Surowców 94.9 2021-07
Nowe Zamówienia 973 2021-07
Zamówienia na Maszyny 0.9 2021-07
Zmiany Zapasów -418 2021-06
Bankructwa 466 2021-08
Zyski Korporacji 24074 2021-06
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 94.5 2021-07
Badanie Gospodarki Obserwowane 34.7 2021-08
Produkcja Samochodów 622771 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 175530 2021-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 104 2021-07
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -7 2021-06
Szybkość Internetu 20172 2017-03
Adresy IP 43689566 2017-03
Produkcja Cementu 4568 2021-07
Index Konkurencyjności 82.27 2019-12
Ranking Konkurencyjności 6 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 45.5 2021-08
Indeks Percepcji Korupcji 74 2020-12
Ranking Korupcji 19 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 29 2019-12
Zamówienia na obrabiarki 126587 2021-08
Produkcja w Górnictwie 1.2 2021-06
Nie Przemysłowy PMI 1 2021-06
Inwestycje prywatne 5.3 2021-06
Indeks Tankan Reuters 18 2021-09
Produkcja Stali 8000 2021-07
Trzeci indeks przemysłu 96.6 2021-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 36.7 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.4 2021-07
Wydatki Gospodarstw Domowych 0.7 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 288940 2021-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 539 2021-07
Oszczędności Gospodarstw Domowych 40.2 2021-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1 2021-09
Kredyt Konsumencki 477800 2021-06
Cena Benzyny 1.44 2021-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 65.3 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 9.9 2021-07
Zamówienia na Roboty Budowlane -3.4 2021-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 121 2021-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.2 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Japonia - Wskaźniki ekonomiczne.