Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 109 2020-01
Indeks Giełdowy 23379 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.03 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-09
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.8 2019-09
Stopa Bezrobocia 2.2 2019-11
Inflacja 0.8 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-12
Stopa Procentowa -0.1 2020-01
Bilans Handlowy -152 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 1437 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 238 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 0 2019-12
Przemysłowy PMI 49.3 2020-01
PMI dla Usług 52.1 2020-01
Optymizm Konsumentów 39.1 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.5 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-09
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.8 2019-09
PKB 4971 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 541466 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 564586 2019-09
Środki Trwałe Brutto 130983 2019-09
Pkb Per Capita 48920 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 39294 2018-12
Rolnictwo w PKB 4685 2018-12
Budownictwo w PKB 29225 2018-12
Przemysł w PKB 112295 2018-12
Górnictwo w PKB 225 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 26309 2018-12
Usługi w PKB 21745 2018-12
Transport w PKB 25280 2018-12
Media w PKB 9761 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.2 2019-11
Pracujący 67690 2019-11
Bezrobotni Zarejestrowani 1510 2019-11
Zatrudnienie na Pełny Etat 22090 2019-11
Zatrudnienie na Pół Etatu 7546 2019-11
Wskaźnik Zatrudnienia 60.9 2019-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.3 2019-11
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.8 2019-11
Wydajność 99.5 2019-10
Wolne Etaty 921 2019-11
Przeciętne Wynagrodzenia 322356 2019-11
Płaca Minimalna 901 2019-10
Wzrost Wynagrodzeń -0.2 2019-11
Wynagrodzenia w Przemyśle 373009 2019-11
Populacja 126 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Stosunek zadań do aplikacji 1.57 2019-11
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-12
Inflacja Bazowa 0.7 2019-12
Deflator Pkb 102 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 92.3 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 93.3 2019-12
Inflacja Żywności 1.9 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2019-12
Cpi Transport 99.9 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.9 2019-12
Tokio CPI 102 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.1 2020-01
Stopa Międzybankowa -0.04 2020-01
Podaż Pieniądza M0 104317 2019-12
Podaż Pieniądza M1 818012 2019-12
Podaż Pieniądza M2 1041624 2019-12
Podaż Pieniądza M3 1374471 2019-12
Bilans Banku Centralnego 573053 2019-12
Rezerwy Walutowe 1323750 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 474138 2019-12
Stopa Depozytowa -0.16 2020-01
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 264 2020-01
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 175 2020-01
Tempo Wzrostu Kredytów 1.8 2019-12
Prywatna długu do PKB 221 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -152 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 1437 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 2018-12
Eksport 6577 2019-12
Import 6730 2019-12
Dług Zagraniczny 467002 2019-09
Terms of Trade 98.9 2019-12
Rachunek kapitałowy 5507 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 12899 2019-11
Dochody z Turystyki 22426000 2019-11
Przyjazdy Turystów 2526400 2019-12
Rezerwy Złota 765 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 4 2019-08
Indeks Terroryzmu 2.29 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 238 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Bilans Budżetu -66259 2019-09
Wydatki Rządowe 109854 2019-09
Wnioski o Azyl 709 2018-06
Rating Kredytowy 77 2020-01
Wydatków Rządowych W Pkb 38.9 2017-12
Wydatki Wojskowe 45362 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-10
Składki Ubezpieczeniowe 29.2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 0 2019-12
Przemysłowy PMI 49.3 2020-01
PMI dla Usług 52.1 2020-01
Produkcja Przemysłowa -8.2 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -8.1 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 95.5 2019-11
Nowe Zamówienia 1154 2019-11
Zamówienia na Maszyny 18 2019-11
Zmiany Zapasów 871 2019-09
Bankructwa 704 2019-12
Zyski Korporacji 17323 2019-09
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 94.7 2019-11
Badanie Gospodarki Obserwowane 39.8 2019-12
Produkcja Samochodów 667462 2019-10
Rejestracje nowych samochodów 194765 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 90.8 2019-11
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -9 2019-12
Szybkość Internetu 20172 2017-03
Adresy IP 43689566 2017-03
Wszystkie wskaźniki aktywności przemysłu 104 2019-11
Produkcja Cementu 5198 2019-12
Index Konkurencyjności 82.27 2019-12
Ranking Konkurencyjności 6 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.1 2020-01
Indeks Percepcji Korupcji 73 2019-12
Ranking Korupcji 20 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 29 2019-12
Zamówienia na obrabiarki 89969 2019-12
Produkcja w Górnictwie -9.8 2019-11
Nie Przemysłowy PMI 20 2019-12
Inwestycje prywatne 7.1 2019-09
Indeks Tankan Reuters -6 2020-01
Produkcja Stali 7743 2019-11
Trzeci indeks przemysłu 105 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 39.1 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.5 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.1 2019-11
Wydatki Gospodarstw Domowych -2 2020-11
Wydatki Konsumpcyjne 303045 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 390 2019-11
Oszczędności Gospodarstw Domowych 25.1 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.95 2019-11
Kredyt Konsumencki 322298 2019-09
Cena Benzyny 1.37 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.7 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów -12.7 2019-11
Zamówienia na Roboty Budowlane -1.2 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 113 2019-09
Produkcja Budowlana -1 2019-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.7 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Japonia - Wskaźniki ekonomiczne.