Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 108 2020-05
Indeks Giełdowy 21878 2020-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.01 2020-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.9 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2 2020-03
Wzrost PKP (Kwartalny) -3.4 2020-03
Stopa Bezrobocia 2.6 2020-04
Inflacja 0.1 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2020-04
Stopa Procentowa -0.1 2020-05
Bilans Handlowy -930 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących 1971 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 238 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -8 2020-03
Przemysłowy PMI 38.4 2020-05
PMI dla Usług 25.3 2020-05
Optymizm Konsumentów 24 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -9.6 2020-04
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2019-12
Przypadki koronawirusa 17545 2020-05
Śmierć koronawirusa 902 2020-05
Odzyskany koronawirus 14908 2020-05
Łóżka szpitalne 13.05 2017-12
Szpitale 66.39 2017-12
Lekarze 2.5 2016-12
Pielęgniarki 12 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.9 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2 2020-03
Wzrost PKP (Kwartalny) -3.4 2020-03
PKB 5110 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 524855 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 547996 2020-03
Środki Trwałe Brutto 124221 2020-03
Pkb Per Capita 48920 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 39294 2018-12
Rolnictwo w PKB 4685 2018-12
Budownictwo w PKB 29225 2018-12
Przemysł w PKB 112295 2018-12
Górnictwo w PKB 225 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 26309 2018-12
Usługi w PKB 21745 2018-12
Transport w PKB 25280 2018-12
Media w PKB 9761 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.6 2020-04
Pracujący 66250 2020-04
Bezrobotni Zarejestrowani 1780 2020-04
Zatrudnienie na Pełny Etat 21938 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 7386 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 59.8 2020-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.5 2020-04
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.8 2020-03
Wydajność 106 2020-03
Wolne Etaty 642 2020-04
Przeciętne Wynagrodzenia 317637 2020-03
Płaca Minimalna 901 2019-10
Wzrost Wynagrodzeń 0.1 2020-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 339003 2020-03
Populacja 126 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2019-12
Stosunek zadań do aplikacji 1.32 2020-04

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.1 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2020-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2020-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2020-04
Inflacja Bazowa -0.2 2020-04
Deflator Pkb 102 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.6 2020-04
Wskaźnik Cen Importowych 89.4 2020-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 84.7 2020-04
Inflacja Żywności 2.1 2020-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2020-04
Cpi Transport 97.9 2020-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.3 2020-04
Tokio CPI 102 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.1 2020-05
Stopa Międzybankowa -0.04 2020-05
Podaż Pieniądza M0 104429 2020-04
Podaż Pieniądza M1 853993 2020-04
Podaż Pieniądza M2 1064034 2020-04
Podaż Pieniądza M3 1395353 2020-04
Bilans Banku Centralnego 619031 2020-04
Rezerwy Walutowe 1368600 2020-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 482864 2020-04
Stopa Depozytowa -0.09 2020-05
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 75.4 2020-05
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje -433 2020-05
Tempo Wzrostu Kredytów 3 2020-04
Prywatna długu do PKB 224 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -930 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących 1971 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 2018-12
Eksport 5202 2020-04
Import 6133 2020-04
Dług Zagraniczny 460580 2019-12
Terms of Trade 106 2020-04
Rachunek kapitałowy 31655 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 19321 2020-03
Dochody z Turystyki 5817000 2020-03
Przyjazdy Turystów 2900 2020-04
Rezerwy Złota 765 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 4 2020-01
Indeks Terroryzmu 2.29 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 238 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Bilans Budżetu -27633 2019-12
Wydatki Rządowe 110249 2020-03
Rating Kredytowy 77 2020-05
Wydatków Rządowych W Pkb 38.9 2018-12
Wydatki Wojskowe 45362 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 29.2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -8 2020-03
Przemysłowy PMI 38.4 2020-05
PMI dla Usług 25.3 2020-05
Produkcja Przemysłowa -14.4 2020-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -9.1 2020-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.2 2020-03
Stopa Utylizacji Surowców 92.2 2020-03
Nowe Zamówienia 961 2020-03
Zamówienia na Maszyny -0.4 2020-03
Zmiany Zapasów 748 2019-12
Bankructwa 743 2020-04
Zyski Korporacji 18576 2019-12
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 90.2 2020-03
Badanie Gospodarki Obserwowane 7.9 2020-04
Produkcja Samochodów 718860 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 144674 2020-04
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 84.7 2020-03
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -15 2020-03
Szybkość Internetu 20172 2017-03
Adresy IP 43689566 2017-03
Wszystkie wskaźniki aktywności przemysłu 99.5 2020-03
Produkcja Cementu 4220 2020-04
Index Konkurencyjności 82.27 2019-12
Ranking Konkurencyjności 6 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 27.4 2020-05
Indeks Percepcji Korupcji 73 2019-12
Ranking Korupcji 20 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 29 2019-12
Zamówienia na obrabiarki 56127 2020-04
Produkcja w Górnictwie -4.6 2020-03
Nie Przemysłowy PMI 8 2020-03
Inwestycje prywatne -3.5 2019-12
Indeks Tankan Reuters -44 2020-05
Produkcja Stali 6617 2020-04
Trzeci indeks przemysłu 96.9 2020-03

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 24 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -9.6 2020-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -13.7 2020-04
Wydatki Gospodarstw Domowych -6 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 291818 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 398 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 17.1 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.1 2020-04
Kredyt Konsumencki 322072 2019-12
Cena Benzyny 1.18 2020-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 59 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów -12.9 2020-04
Zamówienia na Roboty Budowlane -14.2 2020-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112 2019-12
Produkcja Budowlana -3.5 2020-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.7 2013-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 17545 2020-05
Śmierć koronawirusa 902 2020-05
Odzyskany koronawirus 14908 2020-05
Łóżka szpitalne 13.05 2017-12
Szpitale 66.39 2017-12
Lekarze 2.5 2016-12
Pielęgniarki 12 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Japonia - Wskaźniki ekonomiczne.