Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 107 2019-06
Indeks Giełdowy 21066 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.15 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.9 2019-03
Wzrost PKP (Kwartalny) 2.2 2019-03
Stopa Bezrobocia 2.4 2019-04
Inflacja 0.7 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-05
Stopa Procentowa -0.1 2019-06
Bilans Handlowy -967 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 1707 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 253 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Koniunktura w przemyśle 12 2019-03
Przemysłowy PMI 49.5 2019-06
PMI dla Usług 51.7 2019-05
Optymizm Konsumentów 39.4 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.9 2019-03
Wzrost PKP (Kwartalny) 2.2 2019-03
PKB 4872 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 538162 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 560558 2019-03
Środki Trwałe Brutto 128483 2019-03
Pkb Per Capita 48557 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 39002 2017-12
Rolnictwo w PKB 4481 2017-12
Budownictwo w PKB 29714 2017-12
Przemysł w PKB 109204 2017-12
Górnictwo w PKB 232 2017-12
Administracja Publiczna w PKB 26260 2017-12
Usługi w PKB 21996 2017-12
Transport w PKB 25234 2017-12
Media w PKB 9567 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.4 2019-04
Pracujący 67020 2019-04
Bezrobotni Zarejestrowani 1680 2019-04
Zatrudnienie na Pełny Etat 22202 2019-04
Zatrudnienie na Pół Etatu 7392 2019-04
Wskaźnik Zatrudnienia 60.5 2019-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.1 2019-04
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.9 2019-04
Wydajność 111 2019-03
Wolne Etaty 970 2019-04
Przeciętne Wynagrodzenia 312362 2019-04
Płaca Minimalna 874 2018-10
Wzrost Wynagrodzeń -0.1 2019-04
Wynagrodzenia w Przemyśle 342743 2019-04
Populacja 127 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-05
Inflacja Bazowa 0.8 2019-05
Deflator Pkb 102 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 94.3 2019-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.4 2019-05
Inflacja Żywności 0.8 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.7 2019-05
Cpi Transport 99.2 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.7 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.1 2019-06
Stopa Międzybankowa -0.07 2019-06
Podaż Pieniądza M0 102637 2019-05
Podaż Pieniądza M1 801664 2019-05
Podaż Pieniądza M2 1029768 2019-05
Podaż Pieniądza M3 1359787 2019-05
Bilans Banku Centralnego 567156 2019-05
Rezerwy Walutowe 1307975 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 467617 2019-05
Stopa Depozytowa -0.21 2019-06
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe -95.4 2019-06
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 327 2019-06
Tempo Wzrostu Kredytów 2.6 2019-05
Prywatna długu do PKB 229 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -967 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 1707 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 2018-12
Eksport 5835 2019-05
Import 6802 2019-05
Dług Zagraniczny 462696 2019-03
Terms of Trade 96.8 2019-05
Rachunek kapitałowy -12709 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17485 2019-04
Dochody z Turystyki 28213000 2019-04
Przyjazdy Turystów 2773100 2019-05
Rezerwy Złota 765 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 3 2019-02
Indeks Terroryzmu 2.93 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 253 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Bilans Budżetu -41094 2018-12
Wydatki Rządowe 107734 2019-03
Wnioski o Azyl 709 2018-06
Rating Kredytowy 77.62
Wydatków Rządowych W Pkb 38.9 2017-12
Wydatki Wojskowe 45362 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 8 2019-01
Składki Ubezpieczeniowe 29.2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 12 2019-03
Przemysłowy PMI 49.5 2019-06
PMI dla Usług 51.7 2019-05
Produkcja Przemysłowa -1.1 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.6 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.1 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 102 2019-04
Nowe Zamówienia 1072 2019-04
Zamówienia na Maszyny 5.2 2019-04
Zmiany Zapasów 2191 2019-03
Bankructwa 695 2019-05
Zyski Korporacji 22244 2019-03
Zgodny-Wskaźnik 102 2019-04
Badanie Gospodarki Obserwowane 44.1 2019-05
Produkcja Samochodów 780165 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 212636 2019-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 95.9 2019-04
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 6 2019-03
Szybkość Internetu 20172 2017-03
Adresy IP 43689566 2017-03
Produkcja Cementu 4775 2019-05
Index Konkurencyjności 82.47 2018-12
Ranking Konkurencyjności 5 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.7 2019-05
Indeks Percepcji Korupcji 73 2018-12
Ranking Korupcji 18 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 39 2018-12
Produkcja w Górnictwie -3.2 2019-04
Nie Przemysłowy PMI 21 2019-03
Inwestycje prywatne 6.1 2019-03
Produkcja Stali 8647 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 39.4 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.5 2019-04
Wydatki Gospodarstw Domowych 1.3 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 300366 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 431 2019-04
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.5 2019-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1 2019-05
Kredyt Konsumencki 332103 2018-12
Cena Benzyny 1.39 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.1 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów -5.7 2019-04
Zamówienia na Roboty Budowlane -19.9 2019-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 114 2019-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.7 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Japonia - Wskaźniki ekonomiczne.