Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 110 2019-02
Indeks Giełdowy 20901 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.02 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0 2018-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.4 2018-12
Stopa Bezrobocia 2.4 2018-12
Inflacja 0.3 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2018-12
Stopa Procentowa -0.1 2019-01
Bilans Handlowy -55.29 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 453 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.02 2017-12
Dług Publiczny do PKB 253 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2017-12
Koniunktura w przemyśle 19 2018-12
Przemysłowy PMI 50.3 2019-01
PMI dla Usług 51.6 2019-01
Optymizm Konsumentów 41.9 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0 2018-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.4 2018-12
PKB 4872 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 534337 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 555909 2018-12
Środki Trwałe Brutto 127536 2018-12
Pkb Per Capita 48557 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 39002 2017-12
Rolnictwo w PKB 4481 2017-12
Budownictwo w PKB 29714 2017-12
Przemysł w PKB 109204 2017-12
Górnictwo w PKB 232 2017-12
Administracja Publiczna w PKB 26248 2016-12
Usługi w PKB 21996 2017-12
Transport w PKB 25234 2017-12
Media w PKB 9567 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.4 2018-12
Pracujący 66680 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1670 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 21973 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 7305 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.4 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.3 2018-12
Wydajność 98.9 2018-11
Wolne Etaty 980 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 692030 2018-12
Płaca Minimalna 874 2018-10
Wzrost Wynagrodzeń 1.8 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 839280 2018-12
Populacja 127 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.3 2018-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2018-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2018-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2018-12
Inflacja Bazowa 0.7 2018-12
Deflator Pkb 104 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-01
Wskaźnik Cen Importowych 93.9 2019-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 95.2 2019-01
Inflacja Żywności -1.1 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.6 2018-12
Cpi Transport 99.1 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.6 2019-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.1 2019-01
Stopa Międzybankowa -0.08 2019-02
Podaż Pieniądza M0 102488 2019-01
Podaż Pieniądza M1 775954 2019-01
Podaż Pieniądza M2 1015093 2019-01
Podaż Pieniądza M3 1345722 2019-01
Bilans Banku Centralnego 556918 2019-01
Rezerwy Walutowe 1279297 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 465922 2019-01
Stopa Depozytowa 0.32 2017-12
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe -102 2019-02
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 992 2019-02
Tempo Wzrostu Kredytów 2.4 2019-01
Prywatna długu do PKB 229 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -55.29 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 453 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.02 2017-12
Eksport 7024 2018-12
Import 7079 2018-12
Dług Zagraniczny 446531 2018-09
Terms of Trade 98.6 2019-01
Rachunek kapitałowy 1839 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10091 2018-12
Dochody z Turystyki 18906000 2018-12
Przyjazdy Turystów 2631800 2018-12
Rezerwy Złota 765 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 3 2018-08
Indeks Terroryzmu 2.93 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 253 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 2017-12
Bilans Budżetu -60963 2018-09
Wydatki Rządowe 107932 2018-12
Wnioski o Azyl 759 2018-02
Rating Kredytowy 77.62
Wydatków Rządowych W Pkb 39.05 2016-12
Wydatki Wojskowe 46556 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 8 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 29.2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 19 2018-12
Przemysłowy PMI 50.3 2019-01
PMI dla Usług 51.6 2019-01
Produkcja Przemysłowa -1.9 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.9 2018-12
Stopa Utylizacji Surowców 104 2018-12
Nowe Zamówienia 1025 2018-11
Zamówienia na Maszyny 0 2018-11
Zmiany Zapasów 1157 2018-09
Bankructwa 666 2019-01
Zyski Korporacji 18285 2018-09
Zgodny-Wskaźnik 102 2018-12
Badanie Gospodarki Obserwowane 45.6 2019-01
Produkcja Samochodów 763078 2018-11
Rejestracje nowych samochodów 217762 2019-01
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 97.9 2018-12
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 14 2018-12
Szybkość Internetu 20172 2017-03
Adresy IP 43689566 2017-03
Produkcja Cementu 5425 2018-12
Index Konkurencyjności 82.47 2018-12
Ranking Konkurencyjności 5 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.9 2019-01
Indeks Percepcji Korupcji 73 2018-12
Ranking Korupcji 18 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 39 2018-12
Produkcja w Górnictwie -6.4 2018-12
Nie Przemysłowy PMI 24 2018-12
Inwestycje prywatne 4.5 2018-09
Produkcja Stali 8467 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 41.9 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.3 2018-12
Wydatki Gospodarstw Domowych 0.1 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 301522 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 850 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 54.3 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1 2018-12
Kredyt Konsumencki 332525 2018-09
Cena Benzyny 1.3 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.4 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 2.1 2018-12
Zamówienia na Roboty Budowlane -10.7 2018-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 110 2018-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.7 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Japonia - Wskaźniki ekonomiczne.