Ostatni Poprzedni
Waluta 135 136
Indeks Giełdowy 25936 26393 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 1 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.2 0.4 Procent
Wzrost PKP (Kwartalny) -0.5 4 Procent
Stopa Bezrobocia 2.6 2.5 Procent
Inflacja 2.5 2.5 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 0.4 Procent
Stopa Procentowa -0.1 -0.1 Procent
Bilans Handlowy -2385 -843 Jpy - Miliard
Saldo Obrotów Bieżących 501 2549 Jpy - Miliard
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.2 3.6 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 266 238 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -12.6 -3.1 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 9 14 Punkty
Przemysłowy PMI 52.7 53.3 Punkty
PMI dla Usług 54.2 52.6 Punkty
Optymizm Konsumentów 32.1 34.1 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 1 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 30.62 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.97 55.95 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 1 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.2 0.4 Procent
Wzrost PKP (Kwartalny) -0.5 4 Procent
PKB 4975 5149 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 537916 539248 Jpy - Miliard
Produkt Narodowy Brutto 549661 551314 Jpy - Miliard
Środki Trwałe Brutto 127043 128905 Jpy - Miliard
PKB Per Capita 34366 36362 USD
PKB Per Capita PPP 41380 41182 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 1.7 -4.5 Procent
Wkład PKB do popytu zewnętrznego -0.4 0.1 Punkty procentowe
Rolnictwo w PKB 4689 4883 Jpy - Miliard
Budownictwo w PKB 30154 28935 Jpy - Miliard
Przemysł w PKB 108094 117923 Jpy - Miliard
Górnictwo w PKB 365 381 Jpy - Miliard
Administracja Publiczna w PKB 27259 27095 Jpy - Miliard
Usługi w PKB 19513 22059 Jpy - Miliard
Transport w PKB 24330 22885 Jpy - Miliard
Media w PKB 16349 16498 Jpy - Miliard
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 2.6 2.5 Procent
Pracujący 67240 67380 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 1800 1760 Tysiąc
Zatrudnienie na Pełny Etat 22431 21963 Tysiąc
Zatrudnienie na Pół Etatu 6925 6916 Tysiąc
Wskaźnik Zatrudnienia 61 60.9 Procent
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.7 62.6 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.8 4.1 Procent
Wydajność 93.5 112 Punkty
Wolne Etaty 881 876 Tysiąc
Przeciętne Wynagrodzenia 323211 327938 JPY/miesiąc
Płaca Minimalna 930 902 JPY / godzina
Wzrost Wynagrodzeń 1.7 1.2 Procent
Wynagrodzenia w Przemyśle 347073 345136 JPY/miesiąc
Populacja 126 126 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 65 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 63
Wynagrodzenie za nadgodziny (roczne) 5.9 2.5 Procent
Stosunek zadań do aplikacji 1.24 1.23
Ostatni Poprzedni
Inflacja 2.5 2.5 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 0.4 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 102 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 101 Punkty
Inflacja Bazowa 2.1 2.1 Procent
Deflator Pkb 99.5 102 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 114 Punkty
Wskaźnik Cen Importowych 126 114 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 167 141 Punkty
Inflacja Żywności 4.1 4 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 0 1.3 Procent
Podstawowy wskaźnik CPI w Tokio 102 102 Punkty
Tokio CPI Ex żywność i energia 99.7 99.9 Punkty
Rdzeń CPI 0.8 0.8 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 101 Punkty
Cpi Transport 92.8 93 Punkty
Oczekiwania inflacyjne 2.4 1.8 Procent
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.1 9.8 Procent
Tokio CPI 102 102 Punkty
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 226 226 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 284989159 284923523 dawki
Zakażenia Koronawirusem 9329520 9283083 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 31315 31294 Osoby
Łóżka szpitalne 12.84 12.98 na 1000 osób
Szpitale 65.79 66.21 na jeden milion osób
Lekarze 2.57 2.5 na 1000 osób
Pielęgniarki 12.46 12 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa -0.1 -0.1 Procent
Stopa Międzybankowa -0.03 -0.03 Procent
Podaż Pieniądza M0 114010 114485 Jpy - Miliard
Podaż Pieniądza M1 1028266 1025196 Jpy - Miliard
Podaż Pieniądza M2 1204864 1203489 Jpy - Miliard
Podaż Pieniądza M3 1550181 1550685 Jpy - Miliard
Bilans Banku Centralnego 736491 738692 Jpy - Miliard
Rezerwy Walutowe 1329700 1322200 W Mln Usd
Kredyty dla Sektora prywatnego 506388 508306 Jpy - Miliard
Stopa Depozytowa -0.21 -0.3 Procent
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe -430 -942 Jpy - Miliard
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje -1601 -490 Jpy - Miliard
Tempo Wzrostu Kredytów 0.7 0.9 Procent
Prywatny dług do PKB 239 221 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -2385 -843 Jpy - Miliard
Saldo Obrotów Bieżących 501 2549 Jpy - Miliard
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.2 3.6 Procent Pkb
Eksport 7252 8076 Jpy - Miliard
Import 9637 8915 Jpy - Miliard
Dług Zagraniczny 559569 530973 Jpy - Miliard
Terms of Trade 75.4 81 Punkty
Rachunek kapitałowy -9473 14764 JPY CML
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 8065 1125 JPY CML
Dochody z Turystyki 610000 2182000 Jpy - Tysiąc
Przyjazdy Turystów 147000 139500
Rezerwy Złota 846 846 Ton
Eksport r/r 15.8 12.5 Procent
Import r/r 48.9 28.3 Procent
Wydobycie Ropy Naftowej 3.7 3.6 BBL/D/1K
Indeks Terroryzmu 2.01 2.29
Sprzedaż Broni 3 2 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 266 238 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -12.6 -3.1 Procent Pkb
Bilans Budżetu -73003 -96080 JPY CML
Wydatki Rządowe 116714 116018 Jpy - Miliard
Rating Kredytowy 77
Wydatków Rządowych W Pkb 38.7 38.3 Procent Pkb
Wydatki Wojskowe 48160 47609 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 30.62 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.97 55.95 Procent
Podatek od Towarów i Usług 10 10 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 31.52 30.68 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.24 15.49 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.28 15.19 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 9 14 Punkty
Przemysłowy PMI 52.7 53.3 Punkty
PMI dla Usług 54.2 52.6 Punkty
Produkcja Przemysłowa -2.8 -4.9 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -7.2 -1.5 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.77 -4.77 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 92.7 92.7 Punkty
Nowe Zamówienia 1104 932 Jpy - Miliard
Zamówienia na Maszyny 10.8 7.1 Procent
Zmiany Zapasów 2912 -411 Jpy - Miliard
Bankructwa 524 486 Firmy
Zyski Korporacji 22832 23015 Jpy - Miliard
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 96.8 96.8
Badanie Gospodarki Obserwowane 54 50.4 Punkty
Produkcja Samochodów 481162 604917 Jednostki
Rejestracje nowych samochodów 169680 136405
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 103 101 Punkty
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -4 -4
Indeks Badań Biznesowych Duże Firmy Produkcyjne -9.9 -7.6 Procent
Prognozy badania ankietowego obserwatorów gospodarki 52.5 50.3 Punkty
Szybkość Internetu 20172 19575 KBps
Adresy IP 43689566 43995715 IP
Indeks Tankan dot. CAPEX dużych przedsiębiorstw 18.6 2.2 Procent
Indeks Tankan dla prognoz dla dużych przedsiębiorstw 10 9 Punkty
Indeks Tankan dla prognoz dla Usług 13 7 Punkty
Produkcja Cementu 4606 4151 Tysiące Ton
Index Konkurencyjności 82.27 82.47 Punkty
Ranking Konkurencyjności 6 5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.2 52.3 Punkty
Indeks Percepcji Korupcji 73 74 Punkty
Ranking Korupcji 18 19
Łatwość Prowadzenia Biznesu 29 39
Zamówienia na obrabiarki 153321 154991 Jpy - Milion
Produkcja w Górnictwie -1.07 -6.6 Procent
Nie Przemysłowy PMI 13 9 Punkty
Inwestycje prywatne 3 4.3 Procent
Indeks Tankan Reuters 9 5 Punkty
Produkcja Stali 8100 7500 Tysięcy Ton
Trzeci indeks przemysłu 98.5 97.8 Punkty
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów 32.1 34.1 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 1 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.6 3.1 Procent
Wydatki Gospodarstw Domowych -1.7 -2.3 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 293199 293021 Jpy - Miliard
Rozporządzalny Dochód Osobisty 437 413 Jpy - Tysiąc
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.4 20.4 Procent
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.2 1.1 Procent
Wydatki gospodarstw domowych m/m 1 4.1 Procent
Kredyt Konsumencki 473827 477075 Jpy - Miliard
Cena Benzyny 1.28 1.33 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.9 66.5 Procent Pkb
Ostatni Poprzedni
Rozpoczęte Budowy Domów -4.3 2.2 Procent
Zamówienia na Roboty Budowlane 30.5 30.5 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 131 129 Punkty
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.2 61.7 Procent
Stosunek ceny do czynszu 115 112


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Japonia - Wskaźniki ekonomiczne.