JAPONIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-06
Stopa Bezrobocia 2.4 2018-06
Inflacja 0.7 2018-06
Stopa Procentowa -0.1 2018-07
Bilans Handlowy 721 2018-06
Dług Publiczny do PKB 253 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 111 2018-08
Indeks Giełdowy 22356 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.11 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 % 2018-06
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.9 % 2018-06
PKB 4872 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 536016 Jpy - Miliard 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 561019 Jpy - Miliard 2018-06
Środki Trwałe Brutto 128099 Jpy - Miliard 2018-06
Pkb Per Capita 48557 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 39002 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 4272 Jpy - Miliard 2016-12
Budownictwo w PKB 28365 Jpy - Miliard 2016-12
Przemysł w PKB 107760 Jpy - Miliard 2016-12
Górnictwo w PKB 214 Jpy - Miliard 2016-12
Administracja Publiczna w PKB 26248 Jpy - Miliard 2016-12
Usługi w PKB 21865 Jpy - Miliard 2016-12
Transport w PKB 24251 Jpy - Miliard 2016-12
Media w PKB 8743 Jpy - Miliard 2016-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.4 % 2018-06
Pracujący 66320 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 1660 Tysiąc 2018-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 22384 Tysiąc 2018-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 7210 Tysiąc 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 60.2 % 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.7 % 2018-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.8 % 2018-06
Wydajność 103 Punkty Indeksowe 2018-05
Wolne Etaty 984 Tysiąc 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 548168 JPY/Month 2018-06
Płaca Minimalna 848 JPY / godzina 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 3.6 % 2018-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 578093 JPY/Month 2018-06
Populacja 127 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 % 2018-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 % 2018-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 Punkty Indeksowe 2018-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Bazowa 0.8 % 2018-06
Deflator Pkb 104 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-07
Wskaźnik Cen Importowych 97.6 Punkty Indeksowe 2018-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Żywności 0.4 % 2018-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.6 Punkty Indeksowe 2018-06
Cpi Transport 99.6 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.1 % 2018-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.1 % 2018-07
Stopa Międzybankowa -0.04 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 99787 Jpy - Miliard 2018-07
Podaż Pieniądza M1 760741 Jpy - Miliard 2018-07
Podaż Pieniądza M2 1007515 Jpy - Miliard 2018-07
Podaż Pieniądza M3 1335286 Jpy - Miliard 2018-07
Bilans Banku Centralnego 546311 Jpy - Miliard 2018-07
Rezerwy Walutowe 1256300 W Mln Usd 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 458097 Jpy - Miliard 2018-07
Stopa Depozytowa 0.3 % 2016-12
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe -225 Jpy - Miliard 2018-08
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 1171 Jpy - Miliard 2018-08
Tempo Wzrostu Kredytów 2 % 2018-07
Prywatna długu do PKB 229 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 721 Jpy - Miliard 2018-06
Eksport 7052 Jpy - Miliard 2018-06
Import 6331 Jpy - Miliard 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących 1176 Jpy - Miliard 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.02 % 2017-12
Dług Zagraniczny 413448 Jpy - Miliard 2018-03
Terms of Trade 96 Punkty Indeksowe 2018-07
Rachunek kapitałowy 5749 JPY CML 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16333 JPY - kilkaset milionów 2018-06
Dochody z Turystyki 22272000 Jpy - Tysiąc 2018-05
Przyjazdy Turystów 2704500 2018-06
Rezerwy Złota 765 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 4 BBL/D/1K 2018-04
Indeks Terroryzmu 3.6 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 253 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 53517 JPY - HND - milion 2018-03
Wydatki Rządowe 106814 Jpy - Miliard 2018-06
Wnioski o Azyl 1648 Osoby 2017-12
Rating Kredytowy 77.62
Wydatków Rządowych W Pkb 39.05 % 2016-12
Wydatki Wojskowe 46556 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 21 Punkty Indeksowe 2018-06
Przemysłowy PMI 52.3 2018-07
PMI dla Usług 51.3 Punkty Indeksowe 2018-07
Produkcja Przemysłowa -0.9 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.8 % 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.23 % 2018-06
Stopa Utylizacji Surowców 99.8 Punkty Indeksowe 2018-06
Nowe Zamówienia 985 Jpy - Miliard 2018-06
Zamówienia na Maszyny -8.8 % 2018-06
Zmiany Zapasów 456 Jpy - Miliard 2018-03
Bankructwa 702 Firmy 2018-07
Zyski Korporacji 20165 Jpy - Miliard 2018-03
Zgodny-Wskaźnik 116 2018-06
Badanie Gospodarki Obserwowane 47.5 2018-07
Produkcja Samochodów 618109 Jednostki 2018-05
Rejestracje nowych samochodów 245068 2018-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 105 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 14 2018-06
Szybkość Internetu 20172 KBps 2017-03
Adresy IP 43689566 IP 2017-03
Produkcja Cementu 4832 Tysiące Ton 2018-06
Index Konkurencyjności 5.49 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 9 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.8 2018-07
Indeks Percepcji Korupcji 73 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 20 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 34 2017-12
Produkcja w Górnictwie -5.8 % 2018-06
Nie Przemysłowy PMI 24 2018-06
Inwestycje prywatne 3.4 % 2018-03
Produkcja Stali 8760 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 43.5 Punkty Indeksowe 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.5 % 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.8 % 2018-06
Wydatki Gospodarstw Domowych -1.2 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 301311 Jpy - Miliard 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 655 Jpy - Tysiąc 2018-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 51.1 % 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1 % 2018-06
Kredyt Konsumencki 342789 Jpy - Miliard 2018-03
Cena Benzyny 1.36 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.4 % of GDP 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów -7.1 % 2018-06
Zamówienia na Roboty Budowlane -6.5 % 2018-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 113 Punkty Indeksowe 2018-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.7 % 2013-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 8 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 29.2 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 102 mm 2015-12
Temperatura 4.06 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Japonia - Wskaźniki ekonomiczne.