Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.6 2018-09
Stopa Bezrobocia 2.4 2018-10
Inflacja 1.4 2018-10
Stopa Procentowa -0.1 2018-11
Bilans Handlowy -449 2018-10
Dług Publiczny do PKB 253 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 113 2018-12
Indeks Giełdowy 21484 Punkty 2018-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.05 % 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.6 % 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0 % 2018-09
Wzrost PKP (Kwartalny) -2.5 % 2018-09
PKB 4872 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 532648 Jpy - Miliard 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 554498 Jpy - Miliard 2018-09
Środki Trwałe Brutto 125712 Jpy - Miliard 2018-09
Pkb Per Capita 48557 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 39002 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 4272 Jpy - Miliard 2016-12
Budownictwo w PKB 28365 Jpy - Miliard 2016-12
Przemysł w PKB 107760 Jpy - Miliard 2016-12
Górnictwo w PKB 214 Jpy - Miliard 2016-12
Administracja Publiczna w PKB 26248 Jpy - Miliard 2016-12
Usługi w PKB 21865 Jpy - Miliard 2016-12
Transport w PKB 24251 Jpy - Miliard 2016-12
Media w PKB 8743 Jpy - Miliard 2016-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.4 % 2018-10
Pracujący 66880 Tysiąc 2018-10
Bezrobotni Zarejestrowani 1680 Tysiąc 2018-10
Zatrudnienie na Pełny Etat 22074 Tysiąc 2018-10
Zatrudnienie na Pół Etatu 7400 Tysiąc 2018-10
Wskaźnik Zatrudnienia 60.6 % 2018-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62 % 2018-10
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.4 % 2018-10
Wydajność 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Wolne Etaty 978 Tysiąc 2018-10
Przeciętne Wynagrodzenia 304414 JPY/Month 2018-10
Płaca Minimalna 848 JPY / godzina 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 1.5 % 2018-10
Wynagrodzenia w Przemyśle 334906 JPY/Month 2018-10
Populacja 127 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 % 2018-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 % 2018-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 Punkty Indeksowe 2018-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-10
Inflacja Bazowa 1 % 2018-10
Deflator Pkb 101 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-11
Wskaźnik Cen Importowych 98.1 Punkty Indeksowe 2018-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 Punkty Indeksowe 2018-10
Inflacja Żywności 2.4 % 2018-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.6 Punkty Indeksowe 2018-10
Cpi Transport 100 Punkty Indeksowe 2018-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.3 % 2018-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.1 % 2018-11
Stopa Międzybankowa -0.11 % 2018-12
Podaż Pieniądza M0 100117 Jpy - Miliard 2018-10
Podaż Pieniądza M1 763800 Jpy - Miliard 2018-10
Podaż Pieniądza M2 1007531 Jpy - Miliard 2018-10
Podaż Pieniądza M3 1342560 Jpy - Miliard 2018-10
Bilans Banku Centralnego 555501 Jpy - Miliard 2018-11
Rezerwy Walutowe 1258300 W Mln Usd 2018-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 460417 Jpy - Miliard 2018-10
Stopa Depozytowa 0.32 % 2017-12
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe -138 Jpy - Miliard 2018-12
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 1054 Jpy - Miliard 2018-12
Tempo Wzrostu Kredytów 2.1 % 2018-11
Prywatna długu do PKB 229 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -449 Jpy - Miliard 2018-10
Eksport 7243 Jpy - Miliard 2018-10
Import 7693 Jpy - Miliard 2018-10
Saldo Obrotów Bieżących 1310 Jpy - Miliard 2018-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.02 % 2017-12
Dług Zagraniczny 426882 Jpy - Miliard 2018-06
Terms of Trade 95 Punkty Indeksowe 2018-10
Rachunek kapitałowy 15337 JPY CML 2018-10
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 12535 JPY - kilkaset milionów 2018-09
Dochody z Turystyki 18476000 Jpy - Tysiąc 2018-09
Przyjazdy Turystów 2640600 2018-10
Rezerwy Złota 765 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 3 BBL/D/1K 2018-08
Indeks Terroryzmu 3.6 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 253 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -113831 JPY - HND - milion 2018-06
Wydatki Rządowe 107015 Jpy - Miliard 2018-09
Wnioski o Azyl 759 Osoby 2018-02
Rating Kredytowy 77.62
Wydatków Rządowych W Pkb 39.05 % 2016-12
Wydatki Wojskowe 46556 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 19 Punkty Indeksowe 2018-09
Przemysłowy PMI 52.2 2018-11
PMI dla Usług 52.3 Punkty Indeksowe 2018-11
Produkcja Przemysłowa 4.2 % 2018-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.9 % 2018-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.5 % 2018-09
Stopa Utylizacji Surowców 101 Punkty Indeksowe 2018-09
Nowe Zamówienia 900 Jpy - Miliard 2018-09
Zamówienia na Maszyny 7.6 % 2018-10
Zmiany Zapasów 1157 Jpy - Miliard 2018-09
Bankructwa 730 Firmy 2018-10
Zyski Korporacji 18285 Jpy - Miliard 2018-09
Zgodny-Wskaźnik 104 2018-10
Badanie Gospodarki Obserwowane 51 2018-11
Produkcja Samochodów 692919 Jednostki 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 240819 2018-11
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 100 Punkty Indeksowe 2018-10
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 14 2018-09
Szybkość Internetu 20172 KBps 2017-03
Adresy IP 43689566 IP 2017-03
Produkcja Cementu 5322 Tysiące Ton 2018-10
Index Konkurencyjności 82.47 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 5 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.4 2018-11
Indeks Percepcji Korupcji 73 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 20 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 39 2018-12
Produkcja w Górnictwie -0.2 % 2018-09
Nie Przemysłowy PMI 22 2018-09
Inwestycje prywatne 4.5 % 2018-09
Produkcja Stali 8564 Tysięcy Ton 2018-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 42.9 Punkty Indeksowe 2018-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 % 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.5 % 2018-10
Wydatki Gospodarstw Domowych -0.3 % 2018-10
Wydatki Konsumpcyjne 299903 Jpy - Miliard 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 429 Jpy - Tysiąc 2018-10
Oszczędności Gospodarstw Domowych 22.5 % 2018-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1 % 2018-10
Kredyt Konsumencki 334396 Jpy - Miliard 2018-06
Cena Benzyny 1.35 Usd / Litr 2018-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.4 % of GDP 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 0.3 % 2018-10
Zamówienia na Roboty Budowlane -16.5 % 2018-10
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112 Punkty Indeksowe 2018-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.7 % 2013-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 8 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 29.2 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 102 mm 2015-12
Temperatura 4.06 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Japonia - Wskaźniki ekonomiczne.