JAPONIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2018-06
Stopa Bezrobocia 2.4 2018-08
Inflacja 1.3 2018-08
Stopa Procentowa -0.1 2018-09
Bilans Handlowy 140 2018-09
Dług Publiczny do PKB 253 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 113 2018-10
Indeks Giełdowy 22658 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.15 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 % 2018-06
Wzrost PKP (Kwartalny) 3 % 2018-06
PKB 4872 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 537599 Jpy - Miliard 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 562569 Jpy - Miliard 2018-06
Środki Trwałe Brutto 129862 Jpy - Miliard 2018-06
Pkb Per Capita 48557 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 39002 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 4272 Jpy - Miliard 2016-12
Budownictwo w PKB 28365 Jpy - Miliard 2016-12
Przemysł w PKB 107760 Jpy - Miliard 2016-12
Górnictwo w PKB 214 Jpy - Miliard 2016-12
Administracja Publiczna w PKB 26248 Jpy - Miliard 2016-12
Usługi w PKB 21865 Jpy - Miliard 2016-12
Transport w PKB 24251 Jpy - Miliard 2016-12
Media w PKB 8743 Jpy - Miliard 2016-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.4 % 2018-08
Pracujący 66620 Tysiąc 2018-08
Bezrobotni Zarejestrowani 1670 Tysiąc 2018-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 22173 Tysiąc 2018-08
Zatrudnienie na Pół Etatu 7283 Tysiąc 2018-08
Wskaźnik Zatrudnienia 60.2 % 2018-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.7 % 2018-08
Stopa Bezrobocia Młodzieży 4.1 % 2018-08
Wydajność 102 Punkty Indeksowe 2018-07
Wolne Etaty 964 Tysiąc 2018-08
Przeciętne Wynagrodzenia 304876 JPY/Month 2018-08
Płaca Minimalna 848 JPY / godzina 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.9 % 2018-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 340191 JPY/Month 2018-08
Populacja 127 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.3 % 2018-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 % 2018-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 Punkty Indeksowe 2018-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 Punkty Indeksowe 2018-08
Inflacja Bazowa 0.9 % 2018-08
Deflator Pkb 104 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Importowych 97.6 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Żywności 2.1 % 2018-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.6 Punkty Indeksowe 2018-08
Cpi Transport 100 Punkty Indeksowe 2018-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3 % 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.1 % 2018-09
Stopa Międzybankowa -0.08 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 99819 Jpy - Miliard 2018-09
Podaż Pieniądza M1 760836 Jpy - Miliard 2018-09
Podaż Pieniądza M2 1006524 Jpy - Miliard 2018-09
Podaż Pieniądza M3 1340549 Jpy - Miliard 2018-09
Bilans Banku Centralnego 545535 Jpy - Miliard 2018-09
Rezerwy Walutowe 1259700 W Mln Usd 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 459756 Jpy - Miliard 2018-09
Stopa Depozytowa 0.32 % 2017-12
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 52.6 Jpy - Miliard 2018-10
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 1017 Jpy - Miliard 2018-10
Tempo Wzrostu Kredytów 2.3 % 2018-09
Prywatna długu do PKB 229 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 140 Jpy - Miliard 2018-09
Eksport 6727 Jpy - Miliard 2018-09
Import 6587 Jpy - Miliard 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących 1838 Jpy - Miliard 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.02 % 2017-12
Dług Zagraniczny 426882 Jpy - Miliard 2018-06
Terms of Trade 95.9 Punkty Indeksowe 2018-09
Rachunek kapitałowy 19120 JPY CML 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 13545 JPY - kilkaset milionów 2018-08
Dochody z Turystyki 17929000 Jpy - Tysiąc 2018-07
Przyjazdy Turystów 2577800 2018-08
Rezerwy Złota 765 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 4 BBL/D/1K 2018-06
Indeks Terroryzmu 3.6 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 253 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.5 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -113831 JPY - HND - milion 2018-06
Wydatki Rządowe 106792 Jpy - Miliard 2018-06
Wnioski o Azyl 759 Osoby 2018-02
Rating Kredytowy 77.62
Wydatków Rządowych W Pkb 39.05 % 2016-12
Wydatki Wojskowe 46556 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 19 Punkty Indeksowe 2018-09
Przemysłowy PMI 52.5 2018-09
PMI dla Usług 50.2 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa 0.2 % 2018-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 % 2018-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.3 % 2018-08
Stopa Utylizacji Surowców 101 Punkty Indeksowe 2018-08
Nowe Zamówienia 1209 Jpy - Miliard 2018-08
Zamówienia na Maszyny 6.8 % 2018-08
Zmiany Zapasów 443 Jpy - Miliard 2018-06
Bankructwa 621 Firmy 2018-09
Zyski Korporacji 26401 Jpy - Miliard 2018-06
Zgodny-Wskaźnik 118 2018-08
Badanie Gospodarki Obserwowane 48.6 2018-09
Produkcja Samochodów 684742 Jednostki 2018-07
Rejestracje nowych samochodów 265059 2018-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 104 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 14 2018-09
Szybkość Internetu 20172 KBps 2017-03
Adresy IP 43689566 IP 2017-03
Produkcja Cementu 4963 Tysiące Ton 2018-08
Index Konkurencyjności 5.49 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 9 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.7 2018-09
Indeks Percepcji Korupcji 73 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 20 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 34 2017-12
Produkcja w Górnictwie -7.2 % 2018-08
Nie Przemysłowy PMI 22 2018-09
Inwestycje prywatne 12.8 % 2018-06
Produkcja Stali 8805 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 43.4 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.7 % 2018-08
Wydatki Gospodarstw Domowych 2.8 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 301316 Jpy - Miliard 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 423 Jpy - Tysiąc 2018-08
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.2 % 2018-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1 % 2018-08
Kredyt Konsumencki 334396 Jpy - Miliard 2018-06
Cena Benzyny 1.36 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.4 % of GDP 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 1.6 % 2018-08
Zamówienia na Roboty Budowlane 0.5 % 2018-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112 Punkty Indeksowe 2018-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.7 % 2013-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 8 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 29.2 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 102 mm 2015-12
Temperatura 4.06 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Japonia - Wskaźniki ekonomiczne.