Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 106 2019-08
Indeks Giełdowy 20261 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.27 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-06
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.8 2019-06
Stopa Bezrobocia 2.3 2019-06
Inflacja 0.5 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-07
Stopa Procentowa -0.1 2019-08
Bilans Handlowy -250 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 1211 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 238 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Koniunktura w przemyśle 7 2019-06
Przemysłowy PMI 49.5 2019-08
PMI dla Usług 53.4 2019-08
Optymizm Konsumentów 37.8 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-06
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.8 2019-06
PKB 4971 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 541476 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 564532 2019-06
Środki Trwałe Brutto 130219 2019-06
Pkb Per Capita 48920 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 39294 2018-12
Rolnictwo w PKB 4481 2017-12
Budownictwo w PKB 29714 2017-12
Przemysł w PKB 109204 2017-12
Górnictwo w PKB 232 2017-12
Administracja Publiczna w PKB 26260 2017-12
Usługi w PKB 21996 2017-12
Transport w PKB 25234 2017-12
Media w PKB 9567 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.3 2019-06
Pracujący 67010 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 1610 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 22252 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 7352 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 60.8 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.3 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.8 2019-06
Wydajność 103 2019-05
Wolne Etaty 973 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 560430 2019-06
Płaca Minimalna 874 2018-10
Wzrost Wynagrodzeń 0.4 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 571547 2019-06
Populacja 126 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Stosunek zadań do aplikacji 1.61 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.5 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-07
Inflacja Bazowa 0.6 2019-07
Deflator Pkb 104 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 92.8 2019-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 93.5 2019-07
Inflacja Żywności 0.9 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.8 2019-07
Cpi Transport 98.8 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.6 2019-07
Tokio CPI 102 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.1 2019-08
Stopa Międzybankowa -0.09 2019-08
Podaż Pieniądza M0 102110 2019-07
Podaż Pieniądza M1 797798 2019-07
Podaż Pieniądza M2 1030975 2019-07
Podaż Pieniądza M3 1361659 2019-07
Bilans Banku Centralnego 568314 2019-07
Rezerwy Walutowe 1316452 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 469263 2019-07
Stopa Depozytowa -0.24 2019-08
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe -360 2019-08
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 500 2019-08
Tempo Wzrostu Kredytów 2.3 2019-07
Prywatna długu do PKB 221 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -250 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 1211 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 2018-12
Eksport 6643 2019-07
Import 6893 2019-07
Dług Zagraniczny 462696 2019-03
Terms of Trade 99.3 2019-07
Rachunek kapitałowy 37129 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 14726 2019-06
Dochody z Turystyki 19930000 2019-06
Przyjazdy Turystów 2991200 2019-07
Rezerwy Złota 765 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 3 2019-04
Indeks Terroryzmu 2.93 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 238 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Bilans Budżetu 72556 2019-03
Wydatki Rządowe 108826 2019-06
Wnioski o Azyl 709 2018-06
Rating Kredytowy 77.62
Wydatków Rządowych W Pkb 38.9 2017-12
Wydatki Wojskowe 45362 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 8 2019-01
Składki Ubezpieczeniowe 29.2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 7 2019-06
Przemysłowy PMI 49.5 2019-08
PMI dla Usług 53.4 2019-08
Produkcja Przemysłowa -3.8 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.3 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.8 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 101 2019-06
Nowe Zamówienia 1123 2019-06
Zamówienia na Maszyny 13.9 2019-06
Zmiany Zapasów 2191 2019-03
Bankructwa 802 2019-07
Zyski Korporacji 22244 2019-03
Zgodny-Wskaźnik 100 2019-06
Badanie Gospodarki Obserwowane 41.2 2019-07
Produkcja Samochodów 676431 2019-05
Rejestracje nowych samochodów 258150 2019-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 93.3 2019-06
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -1 2019-06
Szybkość Internetu 20172 2017-03
Adresy IP 43689566 2017-03
Wszystkie wskaźniki aktywności przemysłu 106 2019-06
Produkcja Cementu 5000 2019-07
Index Konkurencyjności 82.47 2018-12
Ranking Konkurencyjności 5 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.7 2019-08
Indeks Percepcji Korupcji 73 2018-12
Ranking Korupcji 18 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 39 2018-12
Zamówienia na obrabiarki 101268 2019-07
Produkcja w Górnictwie -7.6 2019-06
Nie Przemysłowy PMI 23 2019-06
Inwestycje prywatne 6.1 2019-03
Indeks Tankan Reuters -4 2019-08
Produkcja Stali 8789 2019-06
Trzeci indeks przemysłu 107 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 37.8 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.5 2019-06
Wydatki Gospodarstw Domowych 2.7 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 302858 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 709 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 55 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.95 2019-07
Kredyt Konsumencki 331784 2019-03
Cena Benzyny 1.34 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.1 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów 0.3 2019-06
Zamówienia na Roboty Budowlane -4.2 2019-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 115 2019-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.7 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Japonia - Wskaźniki ekonomiczne.