Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 109 2019-10
Indeks Giełdowy 22493 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.2 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2019-06
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.3 2019-06
Stopa Bezrobocia 2.2 2019-08
Inflacja 0.2 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-09
Stopa Procentowa -0.1 2019-09
Bilans Handlowy -136 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 2158 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 238 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 5 2019-09
Przemysłowy PMI 48.9 2019-09
PMI dla Usług 52.8 2019-09
Optymizm Konsumentów 35.6 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.8 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 2019-06
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.3 2019-06
PKB 4971 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 540233 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 564532 2019-06
Środki Trwałe Brutto 128976 2019-06
Pkb Per Capita 48920 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 39294 2018-12
Rolnictwo w PKB 4481 2017-12
Budownictwo w PKB 29714 2017-12
Przemysł w PKB 109204 2017-12
Górnictwo w PKB 232 2017-12
Administracja Publiczna w PKB 26260 2017-12
Usługi w PKB 21996 2017-12
Transport w PKB 25234 2017-12
Media w PKB 9567 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.2 2019-08
Pracujący 67350 2019-08
Bezrobotni Zarejestrowani 1540 2019-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 22068 2019-08
Zatrudnienie na Pół Etatu 7532 2019-08
Wskaźnik Zatrudnienia 60.9 2019-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.3 2019-08
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.7 2019-08
Wydajność 102 2019-07
Wolne Etaty 963 2019-08
Przeciętne Wynagrodzenia 305988 2019-08
Płaca Minimalna 901 2019-10
Wzrost Wynagrodzeń -0.2 2019-08
Wynagrodzenia w Przemyśle 342888 2019-08
Populacja 126 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Stosunek zadań do aplikacji 1.59 2019-08
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-09
Inflacja Bazowa 0.3 2019-09
Deflator Pkb 104 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 91.6 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 92.3 2019-09
Inflacja Żywności 0.5 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.8 2019-09
Cpi Transport 98.2 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.1 2019-09
Tokio CPI 102 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.1 2019-09
Stopa Międzybankowa -0.11 2019-10
Podaż Pieniądza M0 101997 2019-09
Podaż Pieniądza M1 800142 2019-09
Podaż Pieniądza M2 1030880 2019-09
Podaż Pieniądza M3 1367021 2019-09
Bilans Banku Centralnego 569758 2019-09
Rezerwy Walutowe 1322581 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 469775 2019-09
Stopa Depozytowa -0.13 2019-10
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 508 2019-10
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 1062 2019-10
Tempo Wzrostu Kredytów 2 2019-09
Prywatna długu do PKB 221 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -136 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 2158 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 2018-12
Eksport 6141 2019-08
Import 6277 2019-08
Dług Zagraniczny 456947 2019-06
Terms of Trade 99.2 2019-09
Rachunek kapitałowy 15281 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 20214 2019-08
Dochody z Turystyki 19057000 2019-08
Przyjazdy Turystów 2520100 2019-08
Rezerwy Złota 765 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 4 2019-06
Indeks Terroryzmu 2.93 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 238 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Bilans Budżetu -117024 2019-06
Wydatki Rządowe 109084 2019-06
Wnioski o Azyl 709 2018-06
Rating Kredytowy 77.62
Wydatków Rządowych W Pkb 38.9 2017-12
Wydatki Wojskowe 45362 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-10
Składki Ubezpieczeniowe 29.2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 5 2019-09
Przemysłowy PMI 48.9 2019-09
PMI dla Usług 52.8 2019-09
Produkcja Przemysłowa -4.7 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.2 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.7 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 99.3 2019-08
Nowe Zamówienia 1171 2019-08
Zamówienia na Maszyny -2.4 2019-08
Zmiany Zapasów 2008 2019-06
Bankructwa 702 2019-09
Zyski Korporacji 23232 2019-06
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 99.3 2019-08
Badanie Gospodarki Obserwowane 46.7 2019-09
Produkcja Samochodów 774265 2019-07
Rejestracje nowych samochodów 300280 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 91.7 2019-08
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -4 2019-09
Szybkość Internetu 20172 2017-03
Adresy IP 43689566 2017-03
Wszystkie wskaźniki aktywności przemysłu 106 2019-07
Produkcja Cementu 4654 2019-08
Index Konkurencyjności 82.27 2019-12
Ranking Konkurencyjności 6 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.5 2019-09
Indeks Percepcji Korupcji 73 2018-12
Ranking Korupcji 18 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 39 2018-12
Zamówienia na obrabiarki 98956 2019-09
Produkcja w Górnictwie -8.9 2019-08
Nie Przemysłowy PMI 21 2019-09
Inwestycje prywatne 1.9 2019-06
Indeks Tankan Reuters -5 2019-10
Produkcja Stali 8116 2019-08
Trzeci indeks przemysłu 107 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 35.6 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.8 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2 2019-08
Wydatki Gospodarstw Domowych 1 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 302426 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 432 2019-08
Oszczędności Gospodarstw Domowych 23.7 2019-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.95 2019-08
Kredyt Konsumencki 320489 2019-06
Cena Benzyny 1.36 2019-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.2 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów -7.1 2019-08
Zamówienia na Roboty Budowlane -25.9 2019-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 114 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.7 2013-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Japonia - Wskaźniki ekonomiczne.