Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 108 2020-03
Indeks Giełdowy 19389 2020-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.01 2020-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.8 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.7 2019-12
Wzrost PKP (Kwartalny) -7.1 2019-12
Stopa Bezrobocia 2.4 2020-01
Inflacja 0.4 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-02
Stopa Procentowa -0.1 2020-03
Bilans Handlowy 1110 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 612 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 238 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 0 2019-12
Przemysłowy PMI 44.8 2020-03
PMI dla Usług 32.7 2020-03
Optymizm Konsumentów 38.4 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2020-01
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2018-12
Przypadki koronawirusa 1387 2020-03
Śmierć koronawirusa 47 2020-03
Odzyskany koronawirus 359 2020-03
Łóżka szpitalne 13.05 2017-12
Szpitale 66.39 2017-12
Lekarze 2.5 2016-12
Pielęgniarki 12 2016-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.8 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.7 2019-12
Wzrost PKP (Kwartalny) -7.1 2019-12
PKB 5110 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 529883 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 553288 2019-12
Środki Trwałe Brutto 125604 2019-12
Pkb Per Capita 48920 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 39294 2018-12
Rolnictwo w PKB 4685 2018-12
Budownictwo w PKB 29225 2018-12
Przemysł w PKB 112295 2018-12
Górnictwo w PKB 225 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 26309 2018-12
Usługi w PKB 21745 2018-12
Transport w PKB 25280 2018-12
Media w PKB 9761 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.4 2020-01
Pracujący 67400 2020-01
Bezrobotni Zarejestrowani 1640 2020-01
Zatrudnienie na Pełny Etat 21996 2020-01
Zatrudnienie na Pół Etatu 7604 2020-01
Wskaźnik Zatrudnienia 60.3 2020-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.8 2020-01
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.6 2020-01
Wydajność 99.2 2019-12
Wolne Etaty 818 2020-01
Przeciętne Wynagrodzenia 309170 2020-01
Płaca Minimalna 901 2019-10
Wzrost Wynagrodzeń 1.5 2020-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 338088 2020-01
Populacja 126 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2018-12
Stosunek zadań do aplikacji 1.49 2020-01

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.4 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2020-02
Inflacja Bazowa 0.6 2020-02
Deflator Pkb 105 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 92.6 2020-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 94.1 2020-02
Inflacja Żywności 1.2 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2020-02
Cpi Transport 100 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.8 2020-02
Tokio CPI 102 2020-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa -0.1 2020-03
Stopa Międzybankowa -0.08 2020-03
Podaż Pieniądza M0 103542 2020-02
Podaż Pieniądza M1 819689 2020-02
Podaż Pieniądza M2 1039844 2020-02
Podaż Pieniądza M3 1381664 2020-02
Bilans Banku Centralnego 584921 2020-02
Rezerwy Walutowe 1359000 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 474788 2020-02
Stopa Depozytowa -0.65 2020-03
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe -1462 2020-03
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje -65.7 2020-03
Tempo Wzrostu Kredytów 2.1 2020-02
Prywatna długu do PKB 221 2017-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1110 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 612 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 2018-12
Eksport 6322 2020-02
Import 5212 2020-02
Dług Zagraniczny 460580 2019-12
Terms of Trade 98.4 2020-02
Rachunek kapitałowy 10486 2020-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 19555 2020-01
Dochody z Turystyki 12567000 2020-01
Przyjazdy Turystów 1085100 2020-02
Rezerwy Złota 765 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 4 2019-11
Indeks Terroryzmu 2.29 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 238 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Bilans Budżetu -27633 2019-12
Wydatki Rządowe 110253 2019-12
Rating Kredytowy 77 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 38.9 2017-12
Wydatki Wojskowe 45362 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 29.2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 2018-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 0 2019-12
Przemysłowy PMI 44.8 2020-03
PMI dla Usług 32.7 2020-03
Produkcja Przemysłowa -2.3 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.3 2020-01
Stopa Utylizacji Surowców 96.1 2020-01
Nowe Zamówienia 982 2020-01
Zamówienia na Maszyny 2.9 2020-01
Zmiany Zapasów 748 2019-12
Bankructwa 651 2020-02
Zyski Korporacji 18576 2019-12
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 95.2 2020-01
Badanie Gospodarki Obserwowane 27.4 2020-02
Produkcja Samochodów 622000 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 233155 2020-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 90.5 2020-01
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -9 2019-12
Szybkość Internetu 20172 2017-03
Adresy IP 43689566 2017-03
Wszystkie wskaźniki aktywności przemysłu 105 2020-01
Produkcja Cementu 4758 2020-02
Index Konkurencyjności 82.27 2019-12
Ranking Konkurencyjności 6 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 35.8 2020-03
Indeks Percepcji Korupcji 73 2019-12
Ranking Korupcji 20 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 29 2019-12
Zamówienia na obrabiarki 76714 2020-02
Produkcja w Górnictwie -5.1 2020-01
Nie Przemysłowy PMI 20 2019-12
Inwestycje prywatne -3.5 2019-12
Indeks Tankan Reuters -20 2020-03
Produkcja Stali 7916 2020-02
Trzeci indeks przemysłu 106 2020-01

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 38.4 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.4 2020-01
Wydatki Gospodarstw Domowych -3.9 2020-01
Wydatki Konsumpcyjne 294318 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 396 2020-01
Oszczędności Gospodarstw Domowych 18.9 2020-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.95 2020-02
Kredyt Konsumencki 322072 2019-12
Cena Benzyny 1.37 2020-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.6 2019-09

Budownictwo Ostatni okres
Rozpoczęte Budowy Domów -10.1 2020-01
Zamówienia na Roboty Budowlane 17 2020-01
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112 2019-12
Produkcja Budowlana -2.5 2020-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.7 2013-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1387 2020-03
Śmierć koronawirusa 47 2020-03
Odzyskany koronawirus 359 2020-03
Łóżka szpitalne 13.05 2017-12
Szpitale 66.39 2017-12
Lekarze 2.5 2016-12
Pielęgniarki 12 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Japonia - Wskaźniki ekonomiczne.