13/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 PM
US
Wskaźnik Cen Eksportowych r/r JUL -4.4% -5.1% ®
12:30 PM
US
Wskaźnik Cen Eksportowych m/m JUL 0.8% 1.2% ®
12:30 PM
US
Wskaźnik Cen Importowych r/r JUL -3.3% -3.8%
12:30 PM
US
Wskaźnik Cen Importowych m/m JUL 0.7% 1.4%
12:30 PM
US
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 08/AUG 963K 1191K ®
12:30 PM
US
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 08/AUG 1252.75K 1339K ®
12:30 PM
US
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 01/AUG 15486K 16090K ®
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego wg EIA 07/AUG 58Bcf 33Bcf
03:30 PM
US
Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 0.085% 0.080%
03:30 PM
US
Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych 0.100% 0.100%
05:00 PM
US
Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych 1.406% 1.330%
14/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 PM
US
Obroty w Handlu Detalicznym m/m JUL 7.5%
12:30 PM
US
Jednostkowy Koszt Pracy q/q (wstępny) Q2 5.1%
12:30 PM
US
Wydajność Pracy w Sektorze Pozaroliniczym k/k (wstępny) Q2 -0.9%
12:30 PM
US
Obroty w Handlu Detalicznym z wyłączeniem samochodów m/m JUL 7.3%
12:30 PM
US
Obroty w Handlu Detalicznym r/r JUL 1.1%
01:15 PM
US
Produkcja Przemysłowa r/r JUL -10.8%
01:15 PM
US
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) JUL 5.4%
01:15 PM
US
Przetwórstwo Przemysłowe r/r JUL -11.2%
01:15 PM
US
Przetwórstwo Przemysłowe m/m JUL 7.2%
01:15 PM
US
Stopa Utylizacji Surowców JUL 68.6%
02:00 PM
US
Zmiana w Zapasach Niesprzedanych Towarów m/m JUN -2.3%
02:00 PM
US
Wskaźnik Bieżący Nastrojów Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan (wstępny) AUG 82.8
02:00 PM
US
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan (wstępny) AUG 3%
02:00 PM
US
5-letnie Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan (wstępny) AUG 2.6%
02:00 PM
US
Indeks Nastrojów Konsumentów Uniwersytetu Michigan (wstępny) AUG 72.5
02:00 PM
US
Oczekiwania Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan (wstępny) AUG 65.9
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych ropy naftowej wg Baker Hughes 14/AUG 176
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 14/AUG 247
17/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 PM
US
Indeks Ny Empire State Manufacturing AUG 17.2
02:00 PM
US
Indeks Cen Domów NAHB m/m AUG 72
03:30 PM
US
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 0.105%
03:30 PM
US
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 0.120%
08:00 PM
US
Całkowity Przepływ Kapitału Netto JUN $-4.5B
08:00 PM
US
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje JUN $-27.7B
08:00 PM
US
Transakcje Długookresowe Netto TIC JUN $127B
18/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 PM
US
Pozwolenia na Budowę m/m JUL 3.5%
12:30 PM
US
Pozwolenia Na Budowę JUL 1.258M
12:30 PM
US
Rozpoczęte budowy domów m/m JUL 17.3%
12:30 PM
US
Rozpoczęte Budowy Domów JUL 1.186M
12:55 PM
US
Indeks Redbook m/m 15/AUG 2.5%
12:55 PM
US
Indeks Redbook r/r 15/AUG -3.4%
08:30 PM
US
API Zmiana zapasów ropy naftowej 14/AUG -4.4M
19/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
11:00 AM
US
Wnioski o hipotekę MBA 14/AUG 6.8%
11:00 AM
US
Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 14/AUG 3.06%
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg EIA 14/AUG -4.512M
02:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 14/AUG 1.336M
02:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 14/AUG -2.322M
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Benzyny wg EIA 14/AUG -0.722M
02:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 14/AUG -0.23M
02:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 14/AUG 0.021M
02:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 14/AUG 0.3M
02:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 14/AUG -0.12M
02:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 14/AUG -0.713M
05:00 PM
US
20-Year Bond Auction 1.059%
06:00 PM
US
Protokół z Posiedzenia FOMC dot. polityki monetarnej
20/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 PM
US
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 15/AUG 963K
12:30 PM
US
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 15/AUG 1252.75K
12:30 PM
US
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing AUG 24.1
12:30 PM
US
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 08/AUG 15486K
02:00 PM
US
Wskaźnik Wiodący wg Conference Board m/m JUL 2%
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego wg EIA 14/AUG 58Bcf
03:30 PM
US
Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 0.085%
03:30 PM
US
Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych
21/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
01:45 PM
US
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) AUG 50.3
01:45 PM
US
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) AUG 50.9
01:45 PM
US
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) AUG 50
02:00 PM
US
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości m/m JUL 20.7%
02:00 PM
US
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości JUL 4.72M
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych ropy naftowej wg Baker Hughes 21/AUG
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 21/AUG
24/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 PM
US
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago JUL 4.11
03:30 PM
US
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych
03:30 PM
US
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych
25/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:55 PM
US
Indeks Redbook r/r 22/AUG
12:55 PM
US
Indeks Redbook m/m 22/AUG
01:00 PM
US
Indeks Cen Domów S&P/Case-Shiller m/m JUN 0.4%
01:00 PM
US
Indeks Cen Domów S&P/Case-Shiller r/r JUN 3.7%
01:00 PM
US
Indeks Cen Domów m/m JUN -0.3%
02:00 PM
US
Optymizm Konsumentów wg Conference Board AUG 92.6
02:00 PM
US
Sprzedaż nowych domów m/m JUL 13.8%
02:00 PM
US
Sprzedaż Nowych Domów JUL 0.776M
02:00 PM
US
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond AUG 10
05:00 PM
US
Aukcja 2-letnich biletów skarbowych 0.155%
08:30 PM
US
API Zmiana zapasów ropy naftowej 21/AUG
26/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
11:00 AM
US
Wnioski o hipotekę MBA 21/AUG
11:00 AM
US
Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 21/AUG
12:30 PM
US
Zamówienia Na Dobra Trwałe (Miesięcznie) JUL 7.3%
12:30 PM
US
Zamówienia Na Dobra Bez Transp (Miesięcznie) JUL 3.3%
12:30 PM
US
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony JUL 9.2%
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg EIA 21/AUG
02:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 21/AUG
02:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 21/AUG
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Benzyny wg EIA 21/AUG
02:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 21/AUG
02:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 21/AUG
02:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 21/AUG
02:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 21/AUG
02:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 21/AUG
05:00 PM
US
Aukcja 5-letnich biletów skarbowych 0.288%
05:00 PM
US
2-Year FRN Auction
27/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 PM
US
Wzrost PKB k/k (2 szacunek) Q2 -5%
12:30 PM
US
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 22/AUG
12:30 PM
US
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 22/AUG
12:30 PM
US
Zyski Korporacyjne k/k (wstępny) Q2 -12.4%
12:30 PM
US
Ujęciu Kwartalnym Pkb Price Index 2nd Est Q2 1.7%
12:30 PM
US
Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) k/k (2 szacunek) Q2 1.3%
12:30 PM
US
Bazowy Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) k/k Q2 1.6%
12:30 PM
US
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 15/AUG
02:00 PM
US
Umowy Kupna Nieruchomości r/r JUL
02:00 PM
US
Umowy Kupna Nieruchomości m/m JUL
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego wg EIA 21/AUG
03:00 PM
US
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas AUG 7
03:30 PM
US
Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych
03:30 PM
US
Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych
05:00 PM
US
Aukcja 7-letnich biletów skarbowych
28/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 PM
US
Dochody osobiste m/m JUL -1.1%
12:30 PM
US
Prywatne Wydatki (Miesięcznie) JUL
12:30 PM
US
Zapasy w Hurtowniach m/m (wstępny) JUL -1.4%
12:30 PM
US
Bilans Handlowy Towarów (wstępny) JUL $-70.99B
12:30 PM
US
Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) m/m JUL 0.8%
12:30 PM
US
Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) m/m JUL 0.4%
12:30 PM
US
Bazowy Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) r/r JUL
12:30 PM
US
Bazowy Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) m/m JUL
02:00 PM
US
Oczekiwania Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan AUG 65.9
02:00 PM
US
5-letnie Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan AUG 2.6%
02:00 PM
US
Indeks Nastrojów Konsumentów Uniwersytetu Michigan AUG 72.5
02:00 PM
US
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan AUG 3%
02:00 PM
US
Wskaźnik Bieżący Nastrojów Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan AUG 82.8
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych ropy naftowej wg Baker Hughes 28/AUG
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 28/AUG
31/08/2020 Rzeczywisty Poprzedni
01:45 PM
US
Indeks Chicago PMI AUG 51.9
02:30 PM
US
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas AUG -3.0
03:30 PM
US
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych
03:30 PM
US
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych
01/09/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:55 PM
US
Indeks Redbook m/m 29/AUG
12:55 PM
US
Indeks Redbook r/r 29/AUG
01:45 PM
US
PMI dla Przemysłu wg Markit AUG 50.9
02:00 PM
US
Nowe Zamówienia Ism Manufacturing AUG 61.5
02:00 PM
US
PMI dla Przemysłu wg ISM - Ceny AUG 53.2
02:00 PM
US
PMI dla Przemysłu wg ISM - Zatrudnienie AUG 44.3
02:00 PM
US
PMI dla Przemysłu wg ISM AUG 54.2
02:00 PM
US
Wydatki na Inwestycje Budowlane m/m JUL -0.7%
08:30 PM
US
API Zmiana zapasów ropy naftowej 28/AUG
02/09/2020 Rzeczywisty Poprzedni
11:00 AM
US
Wnioski o hipotekę MBA 28/AUG
11:00 AM
US
Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 28/AUG
12:15 PM
US
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP AUG 167K
01:45 PM
US
PMI dla Nowego Jorku wg ISM AUG 53.5
02:00 PM
US
Zamówienia w przemyśle m/m JUL 6.2%
02:00 PM
US
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m JUL 4.4%
02:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 28/AUG
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Benzyny wg EIA 28/AUG
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg EIA 28/AUG
02:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 28/AUG
02:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 28/AUG
02:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 28/AUG
02:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 28/AUG
02:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 28/AUG
02:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 28/AUG
06:00 PM
US
Beżowa Księga Fed
03/09/2020 Rzeczywisty Poprzedni
11:30 AM
US
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach AUG 262.6K
12:30 PM
US
Bilans Handlowy JUL $-50.7B
12:30 PM
US
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 29/AUG
12:30 PM
US
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 29/AUG
12:30 PM
US