26/09/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
12:30 PM
US
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago AUG 0 0.29 ® 0.24
02:00 PM
US
Fed Collins Speech
02:30 PM
US
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas SEP -17.2 -12.9 -5
03:30 PM
US
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 3.27% 3.27%
03:30 PM
US
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 3.85% 3.78%
04:00 PM
US
Przemówienie Fed Bostic
05:00 PM
US
Aukcja 2-letnich biletów skarbowych 4.290% 3.307%
08:00 PM
US
Przemówienie Członka FOMC Mestera
27/09/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
10:15 AM
US
Przemówienie Członka FOMC Evansa
12:30 PM
US
Zamówienia Na Dobra Trwałe (Miesięcznie) AUG 0% -0.4% -0.9%
12:30 PM
US
Zamówienia Na Dobra Bez Transp (Miesięcznie) AUG 0.3% 0.2% 0.1%
12:30 PM
US
Zamówienia towarów nieobronnych Ex Air AUG 0.4% 0.2% 0.2%
12:30 PM
US
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony AUG 1.2% 0.3%
12:55 PM
US
Indeks Redbook r/r 24/SEP 10.5%
01:00 PM
US
Indeks Cen Domów S&P/Case-Shiller r/r JUL 18.6% 17% 16%
01:00 PM
US
Indeks Cen Domów m/m JUL 0.1% 0.1%
01:00 PM
US
Indeks Cen Domów (Roczne) JUL 16.2% 15%
01:00 PM
US
Indeks cen domów JUL 398 399
01:00 PM
US
Indeks Cen Domów S&P/Case-Shiller m/m JUL 0.4% 0.2%
01:55 PM
US
Przemówienie Członka FOMC Bullarda
02:00 PM
US
Sprzedaż Nowych Domów AUG 0.511M 0.5M 0.49M
02:00 PM
US
Optymizm Konsumentów wg Conference Board SEP 103.2 104.5 104.3
02:00 PM
US
Sprzedaż nowych domów m/m AUG -12.6% -0.5%
02:00 PM
US
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond SEP -8 -3
02:00 PM
US
Indeks dostaw przemysłowych Fed w Richmond SEP -8 -2
02:00 PM
US
Indeks usług Fed w Richmond SEP -12 -5
02:30 PM
US
Indeks usług federalnych w Dallas SEP -5.7 -1
02:30 PM
US
Wskaźnik przychodów z usług Fed w Dallas SEP 7.2 4
05:00 PM
US
Aukcja 5-letnich biletów skarbowych 3.23%
08:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg API 23/SEP 1.035M 0.333M
28/09/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
12:35 AM
US
Przemówienie Fed Daly
11:00 AM
US
Indeks rynku kredytów hipotecznych MBA 23/SEP 264.7
11:00 AM
US
Indeks refinansowania kredytów hipotecznych MBA 23/SEP 588.1
11:00 AM
US
Indeks zakupów MBA 23/SEP 200.1
11:00 AM
US
Wnioski o hipotekę MBA 23/SEP 3.8%
11:00 AM
US
Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 23/SEP 6.25%
12:30 PM
US
Bilans Handlowy Towarów (wstępny) AUG $-89.06B $-85B
12:30 PM
US
Zapasy detaliczne bez samochodów (miesięcznie) Adv AUG 0.4% 0.1%
12:30 PM
US
Zapasy w Hurtowniach m/m (wstępny) AUG 0.6% 0.3%
12:35 PM
US
Przemówienie Fed Bostic
02:00 PM
US
Umowy Kupna Nieruchomości r/r AUG -19.9% -23%
02:00 PM
US
Umowy Kupna Nieruchomości m/m AUG -1% -1.4% -0.5%
02:10 PM
US
Przemówienie Członka FOMC Bullarda
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Benzyny wg EIA 23/SEP 1.569M 0.4M
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg EIA 23/SEP 1.142M 0.333M
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej Cushing EIA 23/SEP 0.343M
02:30 PM
US
Zmiana w produkcji paliwa destylowanego według EIA 23/SEP 0.217M
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Destylatu EIA 23/SEP 1.231M -1.267M
02:30 PM
US
Zmiana w produkcji benzyny wg EIA 23/SEP 0.006M
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Oleju Opałowego wg EIA 23/SEP 0.447M
02:30 PM
US
Zmiana wsadu ropy naftowej w rafinerii EIA 23/SEP 0.333M
02:30 PM
US
Zmiana importu ropy naftowej wg EIA 23/SEP 1.13M
03:30 PM
US
Aukcja 2-letnia FRN 0.09%
05:00 PM
US
Aukcja 7-letnich biletów skarbowych 3.130%
06:00 PM
US
Przemówienie Członka FOMC Evansa
29/09/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
12:30 PM
US
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 24/SEP 213K 215K 216K
12:30 PM
US
Deflator PKB k/k Q2 8.3% 8.9% 9%
12:30 PM
US
Wzrost PKB k/k Q2 -1.6% -0.6% -0.6%
12:30 PM
US
Sprzedaż PKB k/k końcowa Q2 -1.2% 1.3%
12:30 PM
US
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 17/SEP 1379K 1388K 1385K
12:30 PM
US
Bazowy Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) k/k (2 szacunek) Q2 5.2% 4.4% 4.4%
12:30 PM
US
Zyski Korporacyjne k/k Q2 -4.9% 9.1%
12:30 PM
US
Zasiłki dla Bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 24/SEP 216.75K 218K
12:30 PM
US
Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) k/k Q2 7.1% 7.1%
12:30 PM
US
Prawdziwe wydatki konsumentów QoQ, finał Q2 1.8% 1.5%
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego wg EIA 23/SEP 103Bcf
03:30 PM
US
Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 2.660%
03:30 PM
US
Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych 2.990%
05:00 PM
US
Fed Lane Speech
05:00 PM
US
Przemówienie Członka FOMC Mestera
08:45 PM
US
Przemówienie Fed Daly
30/09/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
12:30 PM
US
Dochody osobiste m/m AUG 0.2% 0.3% 0.2%
12:30 PM
US
Wydatki osobiste m/m AUG 0.1% 0.2% 0.2%
12:30 PM
US
Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) m/m AUG -0.1% 0.1%
12:30 PM
US
Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) m/m AUG 6.3% 6.2%
12:30 PM
US
Bazowy Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) m/m AUG 0.1% 0.5% 0.4%
12:30 PM
US
Bazowy Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) r/r AUG 4.6% 4.7% 4.7%
01:00 PM
US
Przemówienie Członka FOMC Brainarda
01:45 PM
US
Indeks Chicago PMI SEP 52.2 51.8 52
02:00 PM
US
Indeks Nastrojów Konsumentów Uniwersytetu Michigan SEP 58.2 59.5 59.5
02:00 PM
US
5-letnie Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan SEP 2.9% 2.8%
02:00 PM
US
Oczekiwania Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan SEP 58 59.9
02:00 PM
US
Wskaźnik Bieżący Nastrojów Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan SEP 58.6 58.9
02:00 PM
US
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan SEP 4.8% 4.6%
04:00 PM
US
Kwartalne Zapasy Zbóż - Kukurydza SEP 4.346B 1.512B
04:00 PM
US
Kwartalne Zapasy Zbóż - Soja SEP 0.971B 0.242B
04:00 PM
US
Kwartalne Zapasy Zbóż - Pszenica SEP 0.66B 1.776B
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych ropy naftowej wg Baker Hughes 30/SEP 602
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 30/SEP 764
08:15 PM
US
Przemówienie Członka FOMC Williamsa
03/10/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
01:45 PM
US
PMI dla Przemysłu wg S&P SEP 51.5 51.8 51.8
02:00 PM
US
PMI dla Przemysłu wg ISM SEP 52.8 52.8
02:00 PM
US
Wydatki na Inwestycje Budowlane m/m AUG -0.4%
02:00 PM
US
PMI dla Przemysłu wg ISM - Zatrudnienie SEP 54.2
02:00 PM
US
PMI dla Przemysłu wg ISM - Nowe Zamówienia SEP 51.3
02:00 PM
US
PMI dla Przemysłu wg ISM - Ceny SEP 52.5
03:30 PM
US
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 3.27%
03:30 PM
US
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 3.85%
04/10/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
12:55 PM
US
Indeks Redbook r/r 01/OCT
02:00 PM
US
Oferty Pracy wg JOLTS AUG 11.239M
02:00 PM
US
Zamówienia w przemyśle m/m AUG -1%
02:00 PM
US
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m AUG -1.1%
02:00 PM
US
JOLTs rezygnacja z pracy AUG 4.179M
03:30 PM
US
Aukcja 52-tygodniowych weksli skarbowych
08:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg API 30/SEP
US
Całkowita Sprzedaż Pojazdów SEP 13.2M
US
Aktualny indeks menedżerów logistyki LMI 59.7
05/10/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
11:00 AM
US
Indeks rynku kredytów hipotecznych MBA 30/SEP
11:00 AM
US
Indeks refinansowania kredytów hipotecznych MBA 30/SEP
11:00 AM
US
Indeks zakupów MBA 30/SEP
11:00 AM
US
Wnioski o hipotekę MBA 30/SEP
11:00 AM
US
Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 30/SEP
12:15 PM
US
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP SEP 132K
12:30 PM
US
Bilans Handlowy AUG $-70.7B
12:30 PM
US
Eksport AUG $259.3B
12:30 PM
US
Import AUG $329.9B
01:45 PM
US
S&P Global Composite PMI Final SEP 44.6 49.3 49.3
01:45 PM
US
S&P Global Services PMI Final SEP 43.7 49.2 49.2
02:00 PM
US
PMI dla Usług wg ISM SEP 56.9 56.5
02:00 PM
US
PMI dla Usług - Działalność Gospodarcza wg ISM SEP 60.9
02:00 PM
US
PMI dla Usług - Zatrudnienie wg ISM SEP 50.2
02:00 PM
US
PMI dla Usług - Nowe Zamówienia wg ISM SEP 61.8
02:00 PM
US
PMI dla Usług - Ceny wg ISM SEP 71.5
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg EIA 30/SEP
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Benzyny wg EIA 30/SEP
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Oleju Opałowego wg EIA 30/SEP
02:30 PM
US
Zmiana wsadu ropy naftowej w rafinerii EIA 30/SEP
02:30 PM
US
Zmiana importu ropy naftowej wg EIA 30/SEP
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej Cushing EIA 30/SEP
02:30 PM
US
Zmiana w produkcji paliwa destylowanego według EIA 30/SEP
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Destylatu EIA 30/SEP
02:30 PM
US
Zmiana w produkcji benzyny wg EIA 30/SEP
06/10/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
11:30 AM
US
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach SEP 20.485K
12:30 PM
US
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 01/OCT
12:30 PM
US
Zasiłki dla Bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 01/OCT
12:30 PM
US
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 24/SEP
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego wg EIA 30/SEP
03:30 PM
US
Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych
03:30 PM
US
Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych
07/10/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
12:30 PM
US
Stopa Bezrobocia SEP 3.7% 3.7% 3.7%
12:30 PM
US
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem SEP 315K 250K 300K
12:30 PM
US
Uczestnictwo w Rynku Pracy SEP 62.4%
12:30 PM
US
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia m/m SEP 0.3% 0.3%
12:30 PM
US
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia r/r SEP 5.2%
12:30 PM
US
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy SEP 34.5 34.5
12:30 PM
US
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym SEP 7K
12:30 PM
US
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym SEP 22K
12:30 PM
US
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym SEP 308K 225K
02:00 PM
US
Zapasy w Hurtowniach m/m AUG
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych ropy naftowej wg Baker Hughes 07/OCT
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 07/OCT
07:00 PM
US
Zmiana Kredytu Konsumenckiego AUG
10/10/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
03:30 PM
US
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych
03:30 PM
US
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych
11/10/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
10:00 AM
US
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB SEP
12:55 PM
US
Indeks Redbook r/r 08/OCT
02:00 PM
US
Gospodarczy Optymizm wg IBD/TIPP OCT 44.7
03:00 PM
US
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów SEP
05:00 PM
US
Aukcja 3-letnich biletów skarbowych 3.564%
12/10/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
11:00 AM
US
Indeks rynku kredytów hipotecznych MBA 07/OCT
11:00 AM
US
Indeks refinansowania kredytów hipotecznych MBA 07/OCT
11:00 AM
US
Indeks zakupów MBA 07/OCT
11:00 AM
US
Wnioski o hipotekę MBA 07/OCT
11:00 AM
US
Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 07/OCT
12:30 PM
US
Inflacja Producentów m/m SEP -0.1% 0%
12:30 PM
US
Bazowa Inflacja Producentów m/m SEP
12:30 PM
US
Bazowa Inflacja Producentów r/r SEP 7.3%
12:30 PM
US
Inflacja Producentów r/r SEP 8.7% 8.7%
04:00 PM
US
Raport WASDE
05:00 PM
US
Aukcja 10-letnich biletów skarbowych 3.330%
06:00 PM
US
Protokół z Posiedzenia FOMC dot. polityki monetarnej
06:00 PM
US
Miesięczny Raport Budżetowy SEP $ -30B
08:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg API 07/OCT
13/10/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
12:30 PM
US
Inflacja Bazowa r/r SEP 6.3% 6.4%
12:30 PM
US
Stopa Inflacji (Roczne) SEP 8.3% 8.3%
12:30 PM
US
Stopa Inflacji (Miesięczny) SEP 0.1% 0.1%
12:30 PM
US
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 08/OCT
12:30 PM
US
CPI SEP 296.171 297.1
12:30 PM
US
Inflacja Bazowa m/m SEP 0.6%
12:30 PM
US
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 01/OCT
12:30 PM
US
Zasiłki dla Bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 08/OCT
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego wg EIA 07/OCT
03:00 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg EIA 07/OCT
03:00 PM
US
Zmiana Zapasów Benzyny wg EIA 07/OCT
03:00 PM
US
Zmiana Zapasów Oleju Opałowego wg EIA 07/OCT
03:00 PM
US
Zmiana wsadu ropy naftowej w rafinerii EIA 07/OCT
03:00 PM
US
Zmiana importu ropy naftowej wg EIA 07/OCT
03:00 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej Cushing EIA 07/OCT
03:00 PM
US
Zmiana w produkcji paliwa destylowanego według EIA 07/OCT
03:00 PM
US
Zmiana Zapasów Destylatu EIA 07/OCT
03:00 PM
US
Zmiana w produkcji benzyny wg EIA 07/OCT
03:30 PM
US
Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych
03:30 PM
US
Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych
05:00 PM
US
Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych
14/10/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
12:30 PM
US
Obroty w Handlu Detalicznym m/m SEP 0.3%
12:30 PM
US
Wskaźnik Cen Importowych m/m SEP -1%
12:30 PM
US
Obroty w Handlu Detalicznym z wyłączeniem samochodów m/m SEP -0.3%
12:30 PM
US
Wskaźnik Cen Eksportowych m/m SEP -1.6%
12:30 PM
US
Wskaźnik Cen Importowych r/r SEP 7.8%
12:30 PM
US
Sprzedaż Detaliczna Ex Gas / Samochody (Miesięczny) SEP 0.3%
12:30 PM
US
Wskaźnik Cen Eksportowych r/r SEP 10.8%
12:30 PM
US
Obroty w Handlu Detalicznym r/r SEP 9.1%
02:00 PM
US
Indeks Nastrojów Konsumentów Uniwersytetu Michigan (wstępny) OCT
02:00 PM
US
Zmiana w Zapasach Niesprzedanych Towarów m/m AUG 0.6%
02:00 PM
US
5-letnie Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan (wstępny) OCT
02:00 PM
US
Oczekiwania Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan (wstępny) OCT
02:00 PM
US
Wskaźnik Bieżący Nastrojów Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan (wstępny) OCT
02:00 PM
US
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan (wstępny) OCT
02:00 PM
US
Zapasy detaliczne bez samochodów (miesięcznie) AUG 0.4%
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych ropy naftowej wg Baker Hughes 14/OCT
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 14/OCT
17/10/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
12:30 PM
US
Indeks Ny Empire State Manufacturing OCT -1.5
03:30 PM
US
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych
03:30 PM
US
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych
18/10/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
12:55 PM
US
Indeks Redbook r/r 15/OCT
01:15 PM
US
Produkcja Przemysłowa r/r SEP 3.7%
01:15 PM
US
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) SEP -0.2%
01:15 PM
US
Przetwórstwo Przemysłowe r/r SEP 3.3%
01:15 PM
US
Przetwórstwo Przemysłowe m/m SEP 0.1%
01:15 PM
US
Stopa Utylizacji Surowców SEP 80%
02:00 PM
US
Indeks Cen Domów NAHB m/m OCT 46
08:00 PM
US
Transakcje Długookresowe Netto TIC AUG $21.4B
08:00 PM
US
Całkowity Przepływ Kapitału Netto AUG $153.5B
08:00 PM
US
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje AUG $23.1B
08:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg API 14/OCT
19/10/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
11:00 AM
US
Indeks rynku kredytów hipotecznych MBA 14/OCT
11:00 AM
US
Indeks refinansowania kredytów hipotecznych MBA 14/OCT
11:00 AM
US
Indeks zakupów MBA 14/OCT
11:00 AM
US
Wnioski o hipotekę MBA 14/OCT
11:00 AM
US
Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 14/OCT
12:30 PM
US
Pozwolenia Na Budowę SEP 1.517M 1.487M
12:30 PM
US
Rozpoczęte Budowy Domów SEP 1.575M 1.465M
12:30 PM
US
Rozpoczęte budowy domów m/m SEP 12.2% -7%
12:30 PM
US
Pozwolenia na Budowę m/m SEP -10% -2%
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg EIA 14/OCT
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Benzyny wg EIA 14/OCT
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Oleju Opałowego wg EIA 14/OCT
02:30 PM
US
Zmiana wsadu ropy naftowej w rafinerii EIA 14/OCT
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej Cushing EIA 14/OCT
02:30 PM
US
Zmiana w produkcji paliwa destylowanego według EIA 14/OCT
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Destylatu EIA 14/OCT
02:30 PM
US
Zmiana w produkcji benzyny wg EIA 14/OCT
02:30 PM
US
Zmiana importu ropy naftowej wg EIA 14/OCT
05:00 PM
US
Aukcja 20-letnich obligacji 3.820%
06:00 PM
US
Beżowa Księga Fed
20/10/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
12:30 PM
US
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 15/OCT
12:30 PM
US
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing OCT -9.9
12:30 PM
US
Warunki biznesowe Philly Fed OCT
12:30 PM
US
Indeks CAPEX Philly Fed OCT
12:30 PM
US
Philly Fed Zatrudnienie OCT 12
12:30 PM
US
Philly Fed Nowe zamówienia OCT -17.6
12:30 PM
US
Philly Fed Ceny zapłacone OCT 29.8
12:30 PM
US
Zasiłki dla Bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 15/OCT
12:30 PM
US
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 08/OCT
02:00 PM
US
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości SEP 4.8M 4.7M
02:00 PM
US
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości m/m SEP -0.4% -0.8%
02:00 PM
US
Wskaźnik Wiodący wg Conference Board m/m SEP -0.3%
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego wg EIA 14/OCT
03:30 PM
US
Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych
03:30 PM
US
Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych
05:00 PM
US
Aukcja 5-letnich biletów skarbowych TIPS
21/10/2022 Obecny Poprzedni Prognoza Prognozy TE
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych ropy naftowej wg Baker Hughes 21/OCT
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 21/OCT

STANY ZJEDNOCZONE - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Stany Zjednoczone - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.