02/11/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:00 AM
US
Całkowita Sprzedaż Pojazdów OCT 15.7M
02:45 PM
US
PMI dla Przemysłu wg Markit OCT 53.2
03:00 PM
US
Nowe Zamówienia Ism Manufacturing OCT 60.2
03:00 PM
US
PMI dla Przemysłu wg ISM - Ceny OCT 62.8
03:00 PM
US
PMI dla Przemysłu wg ISM - Zatrudnienie OCT 49.6
03:00 PM
US
PMI dla Przemysłu wg ISM OCT 55.4
03:00 PM
US
Wydatki na Inwestycje Budowlane m/m SEP 1.4%
04:30 PM
US
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 0.100%
04:30 PM
US
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 0.110%
03/11/2020 Rzeczywisty Poprzedni
01:55 PM
US
Indeks Redbook r/r 31/OCT 1.2%
01:55 PM
US
Indeks Redbook m/m 31/OCT 0.8%
02:45 PM
US
PMI dla Nowego Jorku wg ISM OCT 56.1
03:00 PM
US
Gospodarczy Optymizm wg IBD/TIPP NOV 55.2
03:00 PM
US
Zamówienia w przemyśle m/m SEP 0.7%
03:00 PM
US
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m SEP 0.7%
06:00 PM
US
Aukcja 52-tygodniowych weksli skarbowych 0.140%
09:30 PM
US
API Zmiana zapasów ropy naftowej 30/OCT 4.577M
US
Wybory Prezydenckie
04/11/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:00 PM
US
Wnioski o hipotekę MBA 30/OCT 1.7%
12:00 PM
US
Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 30/OCT 3%
01:15 PM
US
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP OCT 749K
01:30 PM
US
Bilans Handlowy SEP $-67.1B
01:30 PM
US
Treasury Refunding Announcement
01:30 PM
US
Eksport SEP $171.9B
01:30 PM
US
Import SEP $239.0B
02:45 PM
US
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit OCT 54.3
02:45 PM
US
PMI dla Usług wg Markit OCT 54.6
03:00 PM
US
PMI dla Usług - Ceny wg ISM OCT 59
03:00 PM
US
PMI dla Usług - Nowe Zamówienia wg ISM OCT 61.5
03:00 PM
US
PMI dla Usług - Zatrudnienie wg ISM OCT 51.8
03:00 PM
US
PMI dla Usług - Działalność Gospodarcza wg ISM OCT 63
03:00 PM
US
PMI dla Usług wg ISM OCT 57.8
03:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 30/OCT -4.491M
03:30 PM
US
Zmiana Zapasów Benzyny wg EIA 30/OCT -0.892M
03:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg EIA 30/OCT 4.32M
03:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 30/OCT -0.422M
03:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 30/OCT -0.005M
03:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 30/OCT -0.299M
03:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 30/OCT 0.362M
03:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 30/OCT 0.162M
03:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 30/OCT 0.122M
05/11/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 PM
US
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach OCT 118.804K
01:30 PM
US
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 31/OCT 751K
01:30 PM
US
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 31/OCT 787.75K
01:30 PM
US
Wydajność Pracy w Sektorze Pozaroliniczym k/k (wstępny) Q3 10.1%
01:30 PM
US
Jednostkowy Koszt Pracy q/q (wstępny) Q3 9%
01:30 PM
US
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 24/OCT 7756K
03:30 PM
US
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego wg EIA 30/OCT
04:30 PM
US
Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych
04:30 PM
US
Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych
07:00 PM
US
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych 0.25%
07:30 PM
US
Konferencja prasowa Fed
06/11/2020 Rzeczywisty Poprzedni
01:30 PM
US
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem OCT 661K
01:30 PM
US
Stopa Bezrobocia OCT 7.9%
01:30 PM
US
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym OCT 877K
01:30 PM
US
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia r/r OCT 4.7%
01:30 PM
US
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy OCT 34.7
01:30 PM
US
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym OCT -216K
01:30 PM
US
Uczestnictwo w Rynku Pracy OCT 61.4%
01:30 PM
US
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym OCT 66K
01:30 PM
US
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia m/m OCT 0.1%
03:00 PM
US
Zapasy w Hurtowniach m/m SEP 0.3%
06:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych ropy naftowej wg Baker Hughes 06/NOV 221
06:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 06/NOV 296
08:00 PM
US
Zmiana Kredytu Konsumenckiego SEP $-7.22B
09/11/2020 Rzeczywisty Poprzedni
04:00 PM
US
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów OCT 2.98%
04:30 PM
US
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych
04:30 PM
US
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych
06:00 PM
US
Aukcja 3-letnich biletów skarbowych 0.193%
10/11/2020 Rzeczywisty Poprzedni
11:00 AM
US
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB OCT 104
01:55 PM
US
Indeks Redbook m/m 07/NOV
01:55 PM
US
Indeks Redbook r/r 07/NOV
03:00 PM
US
Oferty Pracy wg JOLTS SEP 6.493M
05:00 PM
US
Raport WASDE
06:00 PM
US
Aukcja 10-letnich biletów skarbowych 0.765%
11/11/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:00 PM
US
Wnioski o hipotekę MBA 06/NOV
12:00 PM
US
Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 06/NOV
09:30 PM
US
API Zmiana zapasów ropy naftowej 06/NOV
12/11/2020 Rzeczywisty Poprzedni
01:30 PM
US
Inflacja Bazowa r/r OCT
01:30 PM
US
Stopa Inflacji (Roczne) OCT 1.4%
01:30 PM
US
Stopa Inflacji (Miesięczny) OCT 0.2%
01:30 PM
US
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 07/NOV
01:30 PM
US
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 07/NOV
01:30 PM
US
Inflacja Bazowa m/m OCT 0.2%
01:30 PM
US
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 31/OCT
04:00 PM
US
Zmiana Zapasów Benzyny wg EIA 06/NOV
04:00 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg EIA 06/NOV
04:00 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 06/NOV
04:00 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 06/NOV
04:00 PM
US
EIA Gasoline Production Change 06/NOV
04:00 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 06/NOV
04:00 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 06/NOV
04:00 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 06/NOV
04:00 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 06/NOV
04:30 PM
US
Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych
04:30 PM
US
Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych
06:00 PM
US
Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych 1.578%
07:00 PM
US
Miesięczny Raport Budżetowy OCT $-125B
13/11/2020 Rzeczywisty Poprzedni
01:30 PM
US
Inflacja Producentów m/m OCT 0.4%
01:30 PM
US
Ppi (Roczne) OCT 0.4%
01:30 PM
US
Bazowa Inflacja Producentów r/r OCT 1.2%
01:30 PM
US
Bazowa Inflacja Producentów m/m OCT 0.4%
03:00 PM
US
Wskaźnik Bieżący Nastrojów Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan (wstępny) NOV 85.9
03:00 PM
US
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan (wstępny) NOV 2.6%
03:00 PM
US
5-letnie Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan (wstępny) NOV 2.4%
03:00 PM
US
Indeks Nastrojów Konsumentów Uniwersytetu Michigan (wstępny) NOV 81.8
03:00 PM
US
Oczekiwania Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan (wstępny) NOV 79.2
03:30 PM
US
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego wg EIA 06/NOV
06:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych ropy naftowej wg Baker Hughes 13/NOV
06:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 13/NOV
16/11/2020 Rzeczywisty Poprzedni
01:30 PM
US
Indeks Ny Empire State Manufacturing NOV
04:30 PM
US
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych
04:30 PM
US
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych
17/11/2020 Rzeczywisty Poprzedni
01:30 PM
US
Obroty w Handlu Detalicznym m/m OCT 1.9%
01:30 PM
US
Wskaźnik Cen Importowych m/m OCT 0.3%
01:30 PM
US
Wskaźnik Cen Importowych r/r OCT -1.1%
01:30 PM
US
Wskaźnik Cen Eksportowych m/m OCT 0.6%
01:30 PM
US
Wskaźnik Cen Eksportowych r/r OCT -1.8%
01:30 PM
US
Obroty w Handlu Detalicznym z wyłączeniem samochodów m/m OCT 1.5%
01:30 PM
US
Obroty w Handlu Detalicznym r/r OCT 5.4%
01:55 PM
US
Indeks Redbook r/r 14/NOV
01:55 PM
US
Indeks Redbook m/m 14/NOV
02:15 PM
US
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) OCT -0.6%
02:15 PM
US
Produkcja Przemysłowa r/r OCT -7.3%
02:15 PM
US
Stopa Utylizacji Surowców OCT 71.5%
02:15 PM
US
Przetwórstwo Przemysłowe m/m OCT
02:15 PM
US
Przetwórstwo Przemysłowe r/r OCT -6%
03:00 PM
US
Indeks Cen Domów NAHB m/m NOV
03:00 PM
US
Zmiana w Zapasach Niesprzedanych Towarów m/m SEP 0.3%
09:00 PM
US
Transakcje Długookresowe Netto TIC SEP $27.8B
09:00 PM
US
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje SEP $-33.1B
09:00 PM
US
Całkowity Przepływ Kapitału Netto SEP $86.3B
09:30 PM
US
API Zmiana zapasów ropy naftowej 13/NOV
18/11/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:00 PM
US
Wnioski o hipotekę MBA 13/NOV
12:00 PM
US
Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 13/NOV
01:30 PM
US
Rozpoczęte budowy domów m/m OCT 1.9%
01:30 PM
US
Rozpoczęte Budowy Domów OCT 1.415M
01:30 PM
US
Pozwolenia na Budowę m/m OCT 4.7%
01:30 PM
US
Pozwolenia Na Budowę OCT 1.545M
03:30 PM
US
Zmiana Zapasów Benzyny wg EIA 13/NOV
03:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg EIA 13/NOV
03:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 13/NOV
03:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 13/NOV
03:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 13/NOV
03:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 13/NOV
03:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 13/NOV
03:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 13/NOV
03:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 13/NOV
06:00 PM
US
20-Year Bond Auction
19/11/2020 Rzeczywisty Poprzedni
01:30 PM
US
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 14/NOV
01:30 PM
US
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 14/NOV
01:30 PM
US
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing NOV 32.3
01:30 PM
US
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 07/NOV
03:00 PM
US
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości m/m OCT 9.4%
03:00 PM
US
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości OCT 6.54M
03:00 PM
US
Wskaźnik Wiodący wg Conference Board m/m OCT
03:30 PM
US
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego wg EIA 13/NOV
04:00 PM
US
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas NOV