01/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
01:45 PM
US
PMI dla Przemysłu wg Markit MAY 36.1
02:00 PM
US
Nowe Zamówienia Ism Manufacturing MAY 27.1
02:00 PM
US
PMI dla Przemysłu wg ISM - Ceny MAY 35.3
02:00 PM
US
PMI dla Przemysłu wg ISM - Zatrudnienie MAY 27.5
02:00 PM
US
PMI dla Przemysłu wg ISM MAY 41.5
02:00 PM
US
Wydatki na Inwestycje Budowlane m/m APR 0.9%
03:30 PM
US
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 0.130%
03:30 PM
US
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 0.160%
02/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:00 AM
US
Całkowita Sprzedaż Pojazdów MAY 8.6M
12:55 PM
US
Indeks Redbook r/r 30/MAY -5.5%
12:55 PM
US
Indeks Redbook m/m 30/MAY -1.5%
01:45 PM
US
PMI dla Nowego Jorku wg ISM MAY 4.3
03:30 PM
US
119-Day Bill Auction 0.170%
03:30 PM
US
42-Day Bill Auction 0.120%
08:30 PM
US
API Zmiana zapasów ropy naftowej 29/MAY 8.7M
03/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
11:00 AM
US
Wnioski o hipotekę MBA 29/MAY 2.7%
11:00 AM
US
Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 29/MAY 3.42%
12:15 PM
US
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP MAY -20236K
01:45 PM
US
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit MAY 27.0
01:45 PM
US
PMI dla Usług wg Markit MAY 26.7
02:00 PM
US
Zamówienia w przemyśle m/m APR -10.3%
02:00 PM
US
PMI dla Usług - Działalność Gospodarcza wg ISM MAY 26
02:00 PM
US
PMI dla Usług - Ceny wg ISM MAY 55.1
02:00 PM
US
PMI dla Usług - Nowe Zamówienia wg ISM MAY 32.9
02:00 PM
US
PMI dla Usług - Zatrudnienie wg ISM MAY 30
02:00 PM
US
PMI dla Usług wg ISM MAY 41.8
02:00 PM
US
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m APR -3.7%
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Benzyny wg EIA 29/MAY -0.724M
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg EIA 29/MAY 7.928M
02:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 29/MAY -3.395M
02:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 29/MAY 5.494M
02:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 29/MAY 0.005M
02:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 29/MAY -0.024M
02:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 29/MAY 2.066M
02:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 29/MAY 0.107M
02:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 29/MAY 0.088M
04/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
11:30 AM
US
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach MAY 671.129K
12:30 PM
US
Bilans Handlowy APR $-44.4B
12:30 PM
US
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 30/MAY 2123K
12:30 PM
US
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 30/MAY 2608K
12:30 PM
US
Jednostkowych Kosztów Pracy W Ujęciu Kwartalnym Finału Q1 0.9%
12:30 PM
US
Wydajność Pracy w Sektorze Pozaroliniczym k/k Q1 1.2%
12:30 PM
US
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 23/MAY 21052K
12:30 PM
US
Eksport APR $187.8B
12:30 PM
US
Import APR $232.2B
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego wg EIA 29/MAY 109Bcf
03:30 PM
US
Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 0.130%
03:30 PM
US
Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych 0.135%
05/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 PM
US
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem MAY -20500K
12:30 PM
US
Stopa Bezrobocia MAY 14.7%
12:30 PM
US
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym MAY -19520K
12:30 PM
US
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia r/r MAY 7.9%
12:30 PM
US
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia m/m MAY 4.7%
12:30 PM
US
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy MAY 34.2
12:30 PM
US
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym MAY -980K
12:30 PM
US
Uczestnictwo w Rynku Pracy MAY 60.2%
12:30 PM
US
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym MAY -1330K
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych ropy naftowej wg Baker Hughes 05/JUN 222
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 05/JUN 301
07:00 PM
US
Zmiana Kredytu Konsumenckiego APR $-12.1B
08/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
03:00 PM
US
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów MAY 2.62%
03:30 PM
US
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych
03:30 PM
US
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych
05:00 PM
US
Aukcja 3-letnich biletów skarbowych 0.230%
09/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
US
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB MAY 90.9
12:55 PM
US
Indeks Redbook m/m 06/JUN
12:55 PM
US
Indeks Redbook r/r 06/JUN
02:00 PM
US
Gospodarczy Optymizm wg IBD/TIPP JUN 49.7
02:00 PM
US
Oferty Pracy wg JOLTS APR 6.191M
02:00 PM
US
Zapasy w Hurtowniach m/m APR -1%
05:00 PM
US
Aukcja 10-letnich biletów skarbowych 0.700%
08:30 PM
US
API Zmiana zapasów ropy naftowej 05/JUN
10/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
11:00 AM
US
Wnioski o hipotekę MBA 05/JUN
11:00 AM
US
Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 05/JUN
12:30 PM
US
Inflacja Bazowa r/r MAY 1.4%
12:30 PM
US
Stopa Inflacji (Roczne) MAY 0.3%
12:30 PM
US
Stopa Inflacji (Miesięczny) MAY -0.8%
12:30 PM
US
Inflacja Bazowa m/m MAY -0.4%
02:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 05/JUN
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Benzyny wg EIA 05/JUN
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg EIA 05/JUN
02:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 05/JUN
02:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 05/JUN
02:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 05/JUN
02:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 05/JUN
02:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 05/JUN
02:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 05/JUN
06:00 PM
US
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych
06:00 PM
US
Prognozy Gospodarcze Fomc
06:00 PM
US
Miesięczny Raport Budżetowy MAY $-738B
06:30 PM
US
Konferencja prasowa Fed
11/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 PM
US
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 06/JUN
12:30 PM
US
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 06/JUN
12:30 PM
US
Inflacja Producentów m/m MAY -1.3%
12:30 PM
US
Ppi (Roczne) MAY -1.2%
12:30 PM
US
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 30/MAY
12:30 PM
US
Bazowa Inflacja Producentów m/m MAY -0.3%
12:30 PM
US
Bazowa Inflacja Producentów r/r MAY 0.6%
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego wg EIA 05/JUN
03:30 PM
US
Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych
03:30 PM
US
Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych
04:00 PM
US
Raport WASDE
05:00 PM
US
Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych 1.342%
12/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 PM
US
Wskaźnik Cen Eksportowych r/r MAY -7%
12:30 PM
US
Wskaźnik Cen Eksportowych m/m MAY -3.3%
12:30 PM
US
Wskaźnik Cen Importowych r/r MAY -6.8%
12:30 PM
US
Wskaźnik Cen Importowych m/m MAY -2.6%
02:00 PM
US
Oczekiwania Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan (wstępny) JUN
02:00 PM
US
Indeks Nastrojów Konsumentów Uniwersytetu Michigan (wstępny) JUN
02:00 PM
US
Wskaźnik Bieżący Nastrojów Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan (wstępny) JUN
02:00 PM
US
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan (wstępny) JUN
02:00 PM
US
5-letnie Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan (wstępny) JUN
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych ropy naftowej wg Baker Hughes 12/JUN
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 12/JUN
15/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 PM
US
Indeks Ny Empire State Manufacturing JUN -48.5
03:30 PM
US
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych
03:30 PM
US
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych
08:00 PM
US
Całkowity Przepływ Kapitału Netto APR
08:00 PM
US
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje APR
08:00 PM
US
Transakcje Długookresowe Netto TIC APR
16/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 PM
US
Obroty w Handlu Detalicznym m/m MAY -16.4%
12:30 PM
US
Obroty w Handlu Detalicznym z wyłączeniem samochodów m/m MAY -17.2%
12:30 PM
US
Obroty w Handlu Detalicznym r/r MAY -21.6%
12:55 PM
US
Indeks Redbook r/r 13/JUN
12:55 PM
US
Indeks Redbook m/m 13/JUN
01:15 PM
US
Produkcja Przemysłowa r/r MAY -15%
01:15 PM
US
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) MAY -11.2%
01:15 PM
US
Przetwórstwo Przemysłowe r/r MAY -18%
01:15 PM
US
Przetwórstwo Przemysłowe m/m MAY -13.7%
01:15 PM
US
Stopa Utylizacji Surowców MAY 64.9%
02:00 PM
US
Zmiana w Zapasach Niesprzedanych Towarów m/m APR -0.2%
02:00 PM
US
Indeks Cen Domów NAHB m/m JUN 37
03:30 PM
US
Aukcja 52-tygodniowych weksli skarbowych 0.160%
08:30 PM
US
API Zmiana zapasów ropy naftowej 12/JUN
17/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
11:00 AM
US
Wnioski o hipotekę MBA 12/JUN
11:00 AM
US
Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 12/JUN
12:30 PM
US
Pozwolenia Na Budowę MAY 1.066M
12:30 PM
US
Pozwolenia na Budowę m/m MAY -21.4%
12:30 PM
US
Rozpoczęte Budowy Domów MAY
12:30 PM
US
Rozpoczęte budowy domów m/m MAY
02:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 12/JUN
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Benzyny wg EIA 12/JUN
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg EIA 12/JUN
02:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 12/JUN
02:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 12/JUN
02:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 12/JUN
02:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 12/JUN
02:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 12/JUN
02:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 12/JUN
18/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 PM
US
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 13/JUN
12:30 PM
US
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 13/JUN
12:30 PM
US
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing JUN -43.1
12:30 PM
US
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 06/JUN
02:00 PM
US
Wskaźnik Wiodący wg Conference Board m/m MAY
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego wg EIA 12/JUN
03:30 PM
US
Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych
03:30 PM
US
Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych
05:00 PM
US
Aukcja 5-letnich biletów skarbowych TIPS -0.320%
19/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 PM
US
Saldo Obrotów Bieżących Q1 $-109.8B
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych ropy naftowej wg Baker Hughes 19/JUN
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 19/JUN
22/06/2020 Rzeczywisty Poprzedni