22/07/2021 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 PM
US
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago JUN 0.09 0.26 ®
12:30 PM
US
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 17/JUL 419K 368K ®
12:30 PM
US
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni JUL/17 385.25K 384.5K ®
12:30 PM
US
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 10/JUL 3236K 3265K ®
02:00 PM
US
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości m/m JUN 1.4% -1.2% ®
02:00 PM
US
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości JUN 5.86M 5.78M ®
02:00 PM
US
Wskaźnik Wiodący wg Conference Board m/m JUN 0.7% 1.2% ®
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego wg EIA 16/JUL 49Bcf 55Bcf
03:00 PM
US
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas JUL 41 30
03:30 PM
US
Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 0.045% 0.045%
03:30 PM
US
Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych 0.045% 0.050%
05:00 PM
US
10-letnia aukcja TIPS -1.016% -0.805%
23/07/2021 Rzeczywisty Poprzedni
01:45 PM
US
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) JUL 59.7 63.7
01:45 PM
US
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) JUL 63.1 62.1
01:45 PM
US
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) JUL 59.8 64.6
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych ropy naftowej wg Baker Hughes 23/JUL 387 380
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 23/JUL 491 484
26/07/2021 Rzeczywisty Poprzedni
02:00 PM
US
Sprzedaż nowych domów m/m JUN -5.9%
02:00 PM
US
Sprzedaż Nowych Domów JUN 0.769M
02:30 PM
US
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas JUL 31.1
03:30 PM
US
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 0.050%
03:30 PM
US
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 0.050%
05:00 PM
US
Aukcja 2-letnich biletów skarbowych 0.249%
27/07/2021 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 PM
US
Zamówienia Na Dobra Trwałe (Miesięcznie) JUN 2.3%
12:30 PM
US
Zamówienia Na Dobra Bez Transp (Miesięcznie) JUN 0.3%
12:30 PM
US
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony JUN 1.7%
12:55 PM
US
Indeks Redbook r/r 24/JUL 15%
01:00 PM
US
Indeks Cen Domów S&P/Case-Shiller r/r MAY 14.9%
01:00 PM
US
Indeks Cen Domów S&P/Case-Shiller m/m MAY 2.1%
01:00 PM
US
Indeks Cen Domów m/m MAY 1.8%
01:00 PM
US
Indeks Cen Domów (Roczne) MAY 15.7%
02:00 PM
US
Optymizm Konsumentów wg Conference Board JUL 127.3
02:00 PM
US
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond JUL 22
03:30 PM
US
42-dniowa aukcja weksli 0.045%
05:00 PM
US
Aukcja 5-letnich biletów skarbowych 0.904%
08:30 PM
US
API Zmiana zapasów ropy naftowej 23/JUL 0.806M
28/07/2021 Rzeczywisty Poprzedni
11:00 AM
US
Wnioski o hipotekę MBA 23/JUL -4%
11:00 AM
US
Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 23/JUL 3.11%
12:30 PM
US
Bilans Handlowy Towarów (wstępny) JUN $-88.11B
12:30 PM
US
Zapasy w Hurtowniach m/m (wstępny) JUN 1.3%
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Benzyny wg EIA 23/JUL -0.121M
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg EIA 23/JUL 2.108M
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej Cushing EIA 23/JUL -1.347M
02:30 PM
US
Zmiana w produkcji paliwa destylowanego według EIA 23/JUL -0.024M
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Destylatu EIA 23/JUL -1.349M
02:30 PM
US
Zmiana w produkcji benzyny wg EIA 23/JUL -0.728M
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Oleju Opałowego wg EIA 23/JUL 0.587M
02:30 PM
US
Zmiana wsadu ropy naftowej w rafinerii EIA 23/JUL -0.086M
02:30 PM
US
Zmiana importu ropy naftowej wg EIA 23/JUL 2.438M
03:30 PM
US
Aukcja 2-letnia FRN 0.030%
06:00 PM
US
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych 0.25%
06:30 PM
US
Konferencja prasowa Fed
29/07/2021 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 PM
US
Wzrost PKB k/k (wstępny) Q2 6.4%
12:30 PM
US
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 24/JUL 419K
12:30 PM
US
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni JUL/24 385.25K
12:30 PM
US
Deflator PKB k/k (wstępny) Q2 4.3%
12:30 PM
US
Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) k/k (wstępny) Q2 3.7%
12:30 PM
US
Bazowy Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) k/k (wstępny) Q2 2.5%
12:30 PM
US
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 17/JUL 3236K
02:00 PM
US
Umowy Kupna Nieruchomości m/m JUN 8%
02:00 PM
US
Umowy Kupna Nieruchomości r/r JUN 13.1%
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego wg EIA 23/JUL 49Bcf
03:30 PM
US
Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 0.045%
03:30 PM
US
Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych 0.045%
05:00 PM
US
Aukcja 7-letnich biletów skarbowych 1.264%
30/07/2021 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 PM
US
Dochody osobiste m/m JUN -2%
12:30 PM
US
Wydatki osobiste m/m JUN 0.0%
12:30 PM
US
Koszt Pracy k/k Q2 0.9%
12:30 PM
US
Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) m/m JUN 0.4%
12:30 PM
US
Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) m/m JUN 3.9%
12:30 PM
US
Koszt zatrudnienia - płace k / kw Q2 1%
12:30 PM
US
Koszt zatrudnienia - świadczenia k / k Q2 0.6%
12:30 PM
US
Bazowy Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) r/r JUN 3.4%
12:30 PM
US
Bazowy Indeks Cen Wydatków Konsumpcyjnych (PCE) m/m JUN 0.5%
01:45 PM
US
Indeks Chicago PMI JUL 66.1
02:00 PM
US
Indeks Nastrojów Konsumentów Uniwersytetu Michigan JUL 85.5
02:00 PM
US
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan JUL 4.2%
02:00 PM
US
5-letnie Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan JUL 2.8%
02:00 PM
US
Wskaźnik Bieżący Nastrojów Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan JUL 88.6
02:00 PM
US
Oczekiwania Konsumentów wg Uniwersytetu Michigan JUL 83.5
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych ropy naftowej wg Baker Hughes 30/JUL 387
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 30/JUL 491
31/07/2021 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 AM
US
Przemówienie Członka FOMC Brainarda
02/08/2021 Rzeczywisty Poprzedni
01:45 PM
US
PMI dla Przemysłu wg Markit JUL 62.1
02:00 PM
US
PMI dla Przemysłu wg ISM JUL 60.6
02:00 PM
US
Wydatki na Inwestycje Budowlane m/m JUN -0.3%
02:00 PM
US
PMI dla Przemysłu wg ISM - Ceny JUL 92.1
02:00 PM
US
PMI dla Przemysłu wg ISM - Nowe Zamówienia JUL 66
02:00 PM
US
PMI dla Przemysłu wg ISM - Zatrudnienie JUL 49.9
03:30 PM
US
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych
03:30 PM
US
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych
US
Aktualny indeks menedżerów logistyki LMI JUL 75
03/08/2021 Rzeczywisty Poprzedni
12:00 AM
US
Całkowita Sprzedaż Pojazdów JUL 15.4M
12:55 PM
US
Indeks Redbook r/r 31/JUL
02:00 PM
US
Gospodarczy Optymizm wg IBD/TIPP AUG 54.3
02:00 PM
US
Zamówienia w przemyśle m/m JUN 1.7%
02:00 PM
US
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m JUN 0.7%
08:30 PM
US
API Zmiana zapasów ropy naftowej 30/JUL
04/08/2021 Rzeczywisty Poprzedni
11:00 AM
US
Wnioski o hipotekę MBA 30/JUL
11:00 AM
US
Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 30/JUL
12:15 PM
US
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP JUL 692K
01:45 PM
US
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit JUL 63.7
01:45 PM
US
PMI dla Usług wg Markit JUL 64.6
02:00 PM
US
PMI dla Usług wg ISM JUL 60.1
02:00 PM
US
PMI dla Usług - Działalność Gospodarcza wg ISM JUL 60.4
02:00 PM
US
PMI dla Usług - Ceny wg ISM JUL 79.5
02:00 PM
US
PMI dla Usług - Nowe Zamówienia wg ISM JUL 62.1
02:00 PM
US
PMI dla Usług - Zatrudnienie wg ISM JUL 49.3
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg EIA 30/JUL
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Benzyny wg EIA 30/JUL
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Oleju Opałowego wg EIA 30/JUL
02:30 PM
US
Zmiana wsadu ropy naftowej w rafinerii EIA 30/JUL
02:30 PM
US
Zmiana importu ropy naftowej wg EIA 30/JUL
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej Cushing EIA 30/JUL
02:30 PM
US
Zmiana w produkcji paliwa destylowanego według EIA 30/JUL
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Destylatu EIA 30/JUL
02:30 PM
US
Zmiana w produkcji benzyny wg EIA 30/JUL
05/08/2021 Rzeczywisty Poprzedni
11:30 AM
US
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach JUL 20.476K
12:30 PM
US
Bilans Handlowy JUN $-71.2B
12:30 PM
US
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 31/JUL
12:30 PM
US
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni JUL/31
12:30 PM
US
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 24/JUL
12:30 PM
US
Eksport JUN $206.0B
12:30 PM
US
Import JUN $277.3B
02:30 PM
US
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego wg EIA 30/JUL
03:30 PM
US
Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych
03:30 PM
US
Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych
06/08/2021 Rzeczywisty Poprzedni
12:30 PM
US
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem JUL 850K
12:30 PM
US
Stopa Bezrobocia JUL 5.9%
12:30 PM
US
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym JUL 662K
12:30 PM
US
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia r/r JUL 3.6%
12:30 PM
US
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia m/m JUL 0.3%
12:30 PM
US
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy JUL 34.7
12:30 PM
US
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym JUL 188K
12:30 PM
US
Uczestnictwo w Rynku Pracy JUL 61.6%
12:30 PM
US
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym JUL 15K
02:00 PM
US
Zapasy w Hurtowniach m/m JUN
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych ropy naftowej wg Baker Hughes 06/AUG
05:00 PM
US
Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 06/AUG
07:00 PM
US
Zmiana Kredytu Konsumenckiego JUN $35.28B
09/08/2021 Rzeczywisty Poprzedni
02:00 PM
US
Oferty Pracy wg JOLTS JUN 9.209M
03:00 PM
US
Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów JUL 4.8%
03:30 PM
US
Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych
03:30 PM
US
Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych
10/08/2021 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
US
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB JUL
12:30 PM
US
Jednostkowy Koszt Pracy q/q (wstępny) Q2 1.7%
12:30 PM
US
Wydajność Pracy w Sektorze Pozaroliniczym k/k (wstępny) Q2 5.4%
12:55 PM
US
Indeks Redbook r/r 07/AUG
03:30 PM
US
Aukcja 52-tygodniowych weksli skarbowych 0.075%
05:00 PM
US
Aukcja 3-letnich biletów skarbowych 0.426%
08:30 PM
US
API Zmiana zapasów ropy naftowej 06/AUG