Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 92.82 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
Indeks Giełdowy 34608.81 33901 33163 32438 31732 30364
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.34 1.4 1.46 1.52 1.58 1.72
20 Year bond Yield 1.98 2.11 2.18 2.26 2.33 2.49

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 6.60 5.1 4 3.1 2 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12.20 3.7 3.8 2.1 2 2
Stopa Bezrobocia 5.20 5.1 5.2 5.2 5 5
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 235.00 630 550 350 500 280
Inflacja 5.30 5.2 4.8 3.2 3 2.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.2 0.6 0.6 0.3 0.7
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.75
Bilans Handlowy -70051.00 -60000 -63000 -52000 -59999 -63000
Saldo Obrotów Bieżących -195739.00 -180000 -177000 -157000 -140000 -137000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Dług Publiczny do PKB 107.60 115 115 118 118 122
Budżet Państwa do PKB -14.90 -10.2 -10.2 -7.7 -7.7 -7.7
Koniunktura w Przemyśle 59.90 57 56.4 53 55 53.4
PMI dla Usług 55.10 59 55.5 52 53 50.8
Przemysłowy PMI 61.10 60 56 54.2 54 51
Nie Przemysłowy PMI 61.70 58 54 52 52 52
Optymizm Konsumentów 70.30 70.5 84 83 82 84
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 0.4 0.8 0.6 0.3 1
Pozwolenia Na Budowę 1630.00 1470 1400 1350 1300 1300
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 6.60 5.1 4 3.1 2 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12.20 3.7 3.8 2.1 2 2
PKB 20936.60 21500 21500 21500 21500 22790
Pkb W Cenach Stałych 19360.60 19248 19481 19456 19748 19871
Produkt Narodowy Brutto 19573.16 19457 20131 19667 19965 20104
Środki Trwałe Brutto 3593.86 3441 3556 3639 3666 3660
Pkb Per Capita 53748.97 56200 56200 56200 56200 55000
Pkb Per Capita Ppp 60235.73 60500 60500 60500 60500 61100
Rolnictwo w PKB 257.50 256 225 276 263 282
Budownictwo w PKB 684.40 668 684 699 699 713
Przemysł w PKB 2269.90 2128 2266 2319 2318 2366
Górnictwo w PKB 433.60 475 455 445 443 454
Administracja Publiczna w PKB 2180.80 2313 2310 2263 2227 2308
Usługi w PKB 13167.60 12842 13580 13416 13444 13685
Transport w PKB 510.20 476 578 521 521 531
Media w PKB 286.80 321 297 300 293 306

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 5.20 5.1 5.2 5.2 5 5
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 235.00 630 550 350 500 280
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 243.00 320 405 280 450 400
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym -8.00 50 2 2 2 60
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 37.00 10 2 2 2 2
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 332.00 350 300 300 300 270
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 2665.00 2560 2400 2300 2200 2000
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 374.00 350 250 190 200 150
Pracujący 153154.00 154000 155000 157000 157500 159000
Bezrobotni Zarejestrowani 8384.00 8500 8390 8300 8200 7800
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.60 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.70 34.7 34.6 34.8 34.6 34.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.70 61.8 62.5 62.5 62.8 62.7
Bezrobocie Długoterminowe 1.97 2.2 2 1.8 1.8 1.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.90 9.8 9.9 9.9 9.7 9.7
Koszty Pracy 118.60 125 123 122 121 128
Wydajność 112.70 113 112 112 111 111
Wolne Etaty 11664.00 9000 8000 7600 7500 6600
Oferty Pracy 10934.00 8000 6600 6600 7000 5900
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 15723.00 16000 40000 40000 45000 55000
Przeciętne Wynagrodzenia 25.99 26.9 26.01 26 26.23 26.94
Wynagrodzenia w Przemyśle 23.95 25 24.02 24.01 24.17 24.88
Wzrost Wynagrodzeń 10.10 8.5 3.4 2.9 2 3.6
Płaca Minimalna 7.25 9.5 9.5 11 11 11
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.70 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6
Populacja 329.48 331 333 333 333 335
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 335.75 380 350 350 320 300
Wskaźnik Zatrudnienia 58.50 59 59.4 60 60.1 61
Zatrudnienie na Pełny Etat 127436.00 131000 133627 133627 136000 133627
Zatrudnienie na Pół Etatu 25783.00 27500 26500 26500 26500 26500

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 5.30 5.2 4.8 3.2 3 2.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.2 0.6 0.6 0.3 0.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 273.01 274 274 273 279 281
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 279.34 280 281 282 284 286
Inflacja Bazowa 4.00 4 4 3.8 2.2 1.7
Deflator Pkb 117.41 120 120 119 121 123
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 128.20 129 128 128 129 130
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.30 8.4 6.8 3.6 2.5 1.8
Wskaźnik Cen Importowych 142.60 130 128 128 126 129
Wskaźnik Cen Eksportowych 134.30 128 12600 120 120 128
Inflacja Żywności 3.70 3.5 2.8 2 2 2.3
Cena Bazowa Indeksu Pce 117.72 117 116 116 116 119
Podstawowe ceny producenta 126.90 125 126 128 127 130
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 282.39 287 287 285 289 294
Cpi Transport 238.33 213 213 223 245 219
Oczekiwania inflacyjne 5.20 4.5 3.5 3.5 3 3
Indeks Cen Pce 115.86 116 118 119 121 122

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.75
Stopa Międzybankowa 0.12 0.15 0.17 0.2 0.3 0.4
Rezerwy Walutowe 140555.00 138000 130150 130150 130150 130150
Bilans Banku Centralnego 8357314.00 8192000 8186458 8100000 8000000 7500000
Bilans Banków 22142.40 21000 20656 20600 20550 20556
Kredyty dla Sektora prywatnego 2431.71 2673 2673 2716 2600 2770
Stopa Repo 0.07 0.05 0.05 0.07 0.17 0.23
Prywatna długu do PKB 235.50 228 228 228 228 224

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -70051.00 -60000 -63000 -52000 -59999 -63000
Saldo Obrotów Bieżących -195739.00 -180000 -177000 -157000 -140000 -137000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Import 282879.00 263000 269000 262000 274999 269000
Eksport 212829.00 203000 206000 210000 215000 206000
Dług Zagraniczny 21764799.00 21806171 21850000 21900000 219000000 21934407
Terms of Trade 111.31 102 1.02 107 105 101
Rachunek kapitałowy 126041.00 47000 35000 35000 45000 23000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 53916.00 54000 53000 53000 45000 54000
Wydobycie Ropy Naftowej 11307.00 12200 13000 13500 14000 14000
Bilans handlowy towarów -86380.00 -80000 -73000 -73000 -70000 -74500
Dochody z Turystyki 6492.00 8920 9460 9460 9460 21200
Przyjazdy Turystów 1755450.00 2000000 2000100 2000100 2000100 4760100

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 107.60 115 115 118 118 122
Budżet Państwa do PKB -14.90 -10.2 -10.2 -7.7 -7.7 -7.7
Bilans Budżetu -170635.00 -245000 -240000 -220000 -130000 -10000
Wydatki Rządowe 3374.88 3485 3377 3462 3442 3553
Dochody Budżetu Państwa 268378.00 360000 310000 280000 320000 340000
Dług Publiczny 28427317.00 28300000 28500000 286000000 28620000 29000000
Wydatki Budżetu Państwa 439013.00 605000 550000 500000 450000 350000
Wydatków Rządowych W Pkb 44.00 40.3 40.3 40.3 40.3 38.4
Wydatki Wojskowe 766583.00 771394 771394 771394 771394 771394

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37
Podatek od Towarów i Usług 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 59.90 57 56.4 53 55 53.4
PMI dla Usług 55.10 59 55.5 52 53 50.8
Przemysłowy PMI 61.10 60 56 54.2 54 51
Nie Przemysłowy PMI 61.70 58 54 52 52 52
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.40 58 55.4 53 56 50.8
Produkcja Przemysłowa 5.90 6.5 4 3.6 3 3.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.40 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.90 5.9 3 3 0.5 0.7
Stopa Utylizacji Surowców 76.40 76 76.6 77.2 77.4 78
Zamówienia Na Dobra Trwałe -0.10 1.7 0.3 0.3 1 0.3
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony -1.20 1.7 0.5 0.5 0.6 0.5
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0.70 0.7 0.2 0.5 0.2 0.2
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 0.80 1.2 0.3 0.6 0.2 0.3
Zamówienia W Przemyśle 0.40 0.7 0.5 0.5 -0.4 0.5
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.50 0.3 0.3 0.3 0.5 0.2
Zmiany Zapasów -169.42 -47 33 25 100 45
Zapasy Hurtowników 0.60 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2
Bankructwa 18511.00 18000 20300 22500 23000 22000
Zyski Korporacji 2420.90 1950 1870 1870 1900 1870
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 100.10 100 99 99 95 102
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 30.70 20 5 5 5 5
Indeks Ny Empire State Manufacturing 34.30 19 8 8 4 4
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 9.00 18 12.5 3.5 5 2.5
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 9.00 26 13 17 12 10
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.53 0.8 0.3 0.5 1 -0.2
Indeks Chicago PMI 66.80 70 60 52 55 54
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 13.06 16.1 15.8 17.5 17.7 17.5
Produkcja Samochodów 1.73 1.5 1.9 2.2 2.5 2.5
Rejestracje nowych samochodów 364.50 420 430 420 450 450
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej -6.42 -5 -5 -5 -5 2.6
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego -1858.00 -15 -15 -15 -15 2000
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego 83.00 75 -60 -120 100 20
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 128.91 131 127 127 125 128
Platformy wiertnicze 401.00 390 400 380 370 390
API Zmiana zapasów ropy naftowej -5.44 -5 -2 4 4 2
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas 22.00 25 8 8 9 5
Produkcja w Górnictwie 10.30 4 2.3 2.3 2 2.3
Produkcja Stali 7500.00 7110 7010 7010 6810 7350

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów 70.30 70.5 84 83 82 84
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 0.4 0.8 0.6 0.3 1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 15.10 16.4 10.8 2.8 1.5 1.8
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 1.80 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Wydatki Konsumpcyjne 13660.18 13295 13803 13562 13933 13688
Rozporządzalny Dochód Osobisty 18048.10 17508 17891 17500 17000 18357
Wydatki Osobiste 0.30 0.4 0.7 0.7 0.5 1
Dochód Gospodarstw Domowych 1.10 0.6 0.6 0.6 1 0.3
Oszczędności Gospodarstw Domowych 9.60 10 9.5 9.5 9.5 9.5
Kredyt Konsumencki 17.00 17.4 11.41 19.75 38.62 11.64
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10431.62 107000 9900 9900 9900 9900
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.25 3.25 3.25 3.25 3.5 3.75
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 48.50 53 53 53 54 49
Wskaźnik Redbook 15.30 2 3 0.5 0.5 2.1
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 2872.00 2500 5500 3000 2800 6000
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 79.50 79 79 79 79 79
Cena Benzyny 0.83 0.79 0.75 0.71 0.68 0.64

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Pozwolenia Na Budowę 1630.00 1470 1400 1350 1300 1300
Rozpoczęte Budowy Domów 1534.00 1550 1470 1400 1400 1370
Sprzedaż Nowych Domów 708.00 720 700 770 750 650
Umowy Kupna Nieruchomości -8.50 4 1.7 1.7 1 1.7
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5990.00 5800 5600 5400 5500 4700
Wydatki na Roboty Budowlane 0.30 0.6 0.6 -0.2 0.8 0.4
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.60 1.2 0.8 0.3 0.5 0.3
Indeks Cen Domów NAHB m/m 75.00 76 75 73 75 63
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.03 3.35 3.3 3.4 3.4 3.5
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 0.30 2.6 2.6 2.6 2 0.6
Indeks Cen Domów Case Shiller 268.21 267 265 270 270 275
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.40 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5


Stany Zjednoczone - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.