STANY ZJEDNOCZONE - PROGNOZY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Stany Zjednoczone - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.


Przegląd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 4.20 2.8 2.7 2.6 2.5 2
Stopa Bezrobocia 3.70 3.9 3.8 3.8 3.4 4.5
Inflacja 2.30 2.4 2.3 2.6 2.4 2.3
Stopa Procentowa 2.25 2.5 2.5 2.75 3 3.5
Bilans Handlowy -53237.00 -45000 -52000 -51000 -58051 -53000
Dług Publiczny do PKB 105.40 108 108 108 108 109
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Waluta 95.02
96.06 96.48 96.91 97.33 99.06
Indeks Giełdowy 25250.55
26407 26103 25804 25507 24354
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.16
3.1 3.15 3.21 3.26 3.47
PKB Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 4.20
2.8 2.7 2.6 2.5 2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.90
2.9 2.5 2.6 2.6 1.7
PKB 19390.60
19800 20220 20220 20220 20700
Pkb W Cenach Stałych 18511.58
18752 18782 18993 18993 19548
Produkt Narodowy Brutto 18766.40
17976 17991 19254 19254 18738
Środki Trwałe Brutto 3322.33
3302 3353 3409 3409 3442
Pkb Per Capita 53128.54
53500 54100 54100 54100 54800
Pkb Per Capita Ppp 54225.45
55220 56900 56900 56900 58500
Rolnictwo w PKB 149.90
156 154 154 154 163
Budownictwo w PKB 666.90
680 684 684 684 708
Przemysł w PKB 2000.40
2041 2050 2052 2052 2128
Górnictwo w PKB 392.50
399 402 403 403 416
Administracja Publiczna w PKB 2083.90
2147 2136 2138 2138 2238
Usługi w PKB 11785.60
12072 12080 12092 12092 12584
Transport w PKB 485.70
492 498 498 498 513
Media w PKB 278.70
292 286 286 286 304
praca Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 3.70
3.9 3.8 3.8 3.4 4.5
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 134.00
165 193 182 179 170
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 13.00
12 1 15 7.54 11
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 121.00
160 188 178 166 161
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 18.00
10 12 1 6 -2
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 214.00
210 215 220 230 240
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1660.00
1600 1626 1610 1630 1700
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 230.00
160 215 214 214 150
Pracujący 155962.00
155964 156189 156389 156566 154000
Bezrobotni Zarejestrowani 5964.00
5826 5652 5517 5408 5015
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.30
0.27 0.3 0.2 0.3 0.3
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.50
34.4 34.5 34.5 34.5 34.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.70
62.8 62.7 62.7 62.7 62.9
Bezrobocie Długoterminowe 0.82
0.8 0.8 0.9 0.9 1.1
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.50
8.4 8.3 8.2 8.2 8
Wydajność 105.08
106 106 106 106 108
Koszty Pracy 109.33
110 110 111 111 114
Wolne Etaty 7313.00
5450 5900 6732 6300 5200
Oferty Pracy 6939.00
5818 6300 6700 6600 5600
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 55285.00
33300 55080 36000 42000 31000
Przeciętne Wynagrodzenia 22.81
23.25 23.65 24.05 24.55 25.9
Wynagrodzenia w Przemyśle 21.60
21.65 21.9 21.45 21.75 22.4
Wzrost Wynagrodzeń 4.79
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Płaca Minimalna 7.25
7.25 7.5 7.5 7.5 7.5
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.60
0.6 0.8 0.6 0.7 0.6
Populacja 325.72
328 329 329 330 335
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00
66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00
66 66 66 66 66
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2090.00
2150 2150 2150 2150 2200
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4290.00
4500 4500 4550 4550 4550
Wskaźnik Zatrudnienia 60.40
60.4 60.4 60.4 60.4 60.5
Zatrudnienie na Pełny Etat 128894.00
129211 129506 129757 129970 130887
Koszty Utrzymania Rodziny 2240.00
2300 2380 2380 2380 2380
Koszty Utrzymania 1540.00
1492 1488 1484 1480 1469
Zatrudnienie na Pół Etatu 27055.00
27002 26990 26700 26800 2750
Ceny Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflacja 2.30
2.4 2.3 2.6 2.4 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10
0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 251.99
254 255 257 258 266
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 258.44
260 262 263 264 272
Inflacja Bazowa 2.20
2.3 2.3 2.3 2.2 2.2
Deflator Pkb 110.27
116 116 117 114 124
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116.50
118 119 120 120 125
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.60
3 2.8 3.1 3.2 3.2
Wskaźnik Cen Importowych 127.20
127 127 127 127 119
Wskaźnik Cen Eksportowych 128.20
129 129 129 129 129
Inflacja Żywności 1.40
1.6 1.5 1.7 1.9 2.1
Cena Bazowa Indeksu Pce 110.20
111 111 112 112 120
Podstawowe ceny producenta 115.50
116 116 117 117 121
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 259.94
260 262 265 266 273
Cpi Transport 212.41
208 213 220 218 218
Indeks Cen Pce 108.47
117 109 110 110 121
Oczekiwania inflacyjne 3.00
2.9 3.1 3.1 3 3.2
Pieniądz Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Procentowa 2.25
2.5 2.5 2.75 3 3.5
Stopa Międzybankowa 2.44
2.41 2.41 2.66 2.91 3.41
Podaż Pieniądza M0 3559894.00
3535280 3528725 3527059 3526631 3526490
Podaż Pieniądza M1 3731.10
3782 3831 3879 3926 4324
Podaż Pieniądza M2 14253.70
14405 14561 14718 14875 16266
Rezerwy Walutowe 124529.00
124735 124701 124699 124700 124701
Bilans Banku Centralnego 4170556.00
4358306 4352601 4350218 4164249 4200000
Bilans Banków 16794750.00
16805455 16809419 16810463 16810738 16810836
Kredyty dla Sektora prywatnego 2219.67
2236 2247 2257 2265 2302
Prywatna długu do PKB 202.80
198 195 195 205 191
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 18938.00
673 1017 956 947 945
Handel Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bilans Handlowy -53237.00
-45000 -52000 -51000 -58051 -53000
Eksport 209433.00
215000 207000 206000 206000 206000
Import 262670.00
260000 259000 257000 264000 259000
Saldo Obrotów Bieżących -101460.00
-102000 -109000 -103000 -101000 -125000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40
-2.3 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5
Dług Zagraniczny 19306582.00
19639250 19814326 19990976 20168568 21763606
Terms of Trade 106.98
98.72 98.66 98.79 98.83 92.5
Rachunek kapitałowy 52174.00
25781 35123 40113 41961 40167
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 47253.00
47576 46773 47180 47032 47123
Transakcje Długookresowe Netto TIC 74804.00
46252 44728 44403 44442 44451
Rezerwy Złota 8133.46
8134 8133 8133 8133 8134
Wydobycie Ropy Naftowej 10964.00
9980 9809 10030 11643 11500
Indeks Terroryzmu 5.43
5.2 5.6 5.6 5.6 5.8
Dochody z Turystyki 21359.00
21382 21371 21378 21373 21375
Przyjazdy Turystów 6907642.00
6529800 6499300 6481400 6485400 6487800
Bronie Sprzedaży 12394.00
12283 12241 12200 12158 11141
Rząd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Dług Publiczny do PKB 105.40
108 108 108 108 109
Budżet Państwa do PKB -3.50
-5 -5 -5 -5 -6
Bilans Budżetu 119000.00
-41580 -53537 -62122 -64460 -64248
Wydatki Rządowe 3171.81
3231 3231 3254 3254 3368
Dochody Budżetu Państwa 343559.00
286859 280197 279970 279286 279041
Dług Publiczny 21516058.00
21759725 22010137 22257714 22502793 24601284
Wydatki Budżetu Państwa 224443.00
305364 333734 342092 343746 343289
Wnioski o Azyl 6901.00
6966 6975 6983 6984 6982
Wydatki Wojskowe 597177.90
752325 599577 599947 600317 771394
Wydatków Rządowych W Pkb 37.80
37.8 37.8 37.8 37.8 37.8
Biznes Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Koniunktura w przemyśle 59.80
56 53 55 57 52
Przemysłowy PMI 55.60
53 52.1 52.8 53.2 51
Nie Przemysłowy PMI 61.60
54.6 54 54.2 56 52
PMI dla Usług 53.50
53.4 53.1 54 55.3 54.8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.90
53.3 55.2 55.4 54.2 55.1
Produkcja Przemysłowa 4.90
3 2.9 3 2.6 1.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.40
0.4 0.3 0.4 0.2 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.10
2.1 1.8 1.81 1.81 1.9
Stopa Utylizacji Surowców 78.08
78.3 78.5 78.6 78.6 78
Zamówienia Na Dobra Trwałe 4.50
2.5 -1.5 2.2 1.5 2.4
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 2.60
2 -0.8 1.8 1.2 1.5
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0.10
0.7 0.3 0.5 0.3 0.1
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 0.10
0.8 0.3 1.2 0.5 1
Zamówienia W Przemyśle 2.30
1.5 -0.9 2.2 1.8 0.8
Nowe Zamówienia 510466.00
512284 513494 513955 514134 514250
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.50
0.2 0.4 0.3 0.5 0.2
Zmiany Zapasów -36.81
69 -30.99 -11.08 -3.72 75
Zapasy Hurtowników 1.00
0.5 0.3 0.4 0.61 0.2
Bankructwa 22245.00
22896 22926 22911 22891 22907
Zyski Korporacji 2007.53
2058 2074 2088 2102 2219
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 107.90
103 107 105 102 97
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 22.90
21 25 10.5 10 16
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 29.00
5 10 11 7 3
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 72.50
55 56 53.9 60 55.9
Indeks Ny Empire State Manufacturing 21.10
21 19 17 22 10
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 28.10
27.9 20.1 28.6 15 12
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.18
0.9 0.7 0.19 0.38 0.05
Indeks Chicago PMI 60.40
59.1 61 58 56 56
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 17.44
17.4 16.9 17 18 17.3
Produkcja Samochodów 2.45
2.97 3.1 3.2 3.1 3.54
Rejestracje nowych samochodów 445.58
477 481 475 476 482
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej 5.99
-2 2.5 4.5 3.8 2.6
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego 951.00
1000 2200 -1600 -1200 2000
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego 90.00
-180 -55 75 55 -200
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 123.89
125 126 126 127 132
Szybkość Internetu 18747.58
23553 24392 24867 25327 29875
Adresy IP 128949703.00
129684171 129654649 129670238 129654406 129691461
Platformy wiertnicze 869.00
877 881 882 882 882
API Zmiana zapasów ropy naftowej 9.75
6.2 4.8 -3.2 5.2 2
Produkcja Stali 7461.00
6870 7470 7414 7426 7150
Index Konkurencyjności 5.85
5.85 5.85 5.85 5.85 5.85
Ranking Konkurencyjności 2.00
2 2 2 2 2
Indeks Percepcji Korupcji 75.00
75 75 75 75 75
Ranking Korupcji 16.00
16 16 16 16 16
Łatwość Prowadzenia Biznesu 6.00
6 7 7 7 6
Produkcja w Górnictwie 14.10
11 9 11 13.14 4
Konsument Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Optymizm Konsumentów 99.00
93 95 96 97 86.7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10
0.5 0.3 0.4 0.3 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.70
4 4.2 4 5.2 4
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -0.10
0.3 0.5 0.2 0.7 0.4
Wydatki Konsumpcyjne 12842.02
13075 13041 13176 13176 13630
Rozporządzalny Dochód Osobisty 15617.39
15774 15892 16010 16127 17181
Wydatki Osobiste 0.30
0.3 0.5 0.3 0.34 0.5
Dochód Gospodarstw Domowych 0.30
0.4 0.2 0.5 0.1 0.3
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.60
6.6 6.7 6.8 7 5.2
Kredyt Konsumencki 20.08
15.1 13 14 10.5 8
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9412.35
9463 9509 9553 9594 9879
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.03
5.03 5.03 5.28 5.53 6.03
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 57.80
52.3 52 51.3 53.9 50
Wskaźnik Redbook 6.50
5.8 5.2 4.8 4 4
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 3782.00
9100 4200 4000 4050 9200
Cena Benzyny 0.75
0.65 0.61 0.58 0.54 0.46
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 77.30
77.5 78 78 78 79
Budownictwo Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Pozwolenia Na Budowę 1229.00
1230 1320 1277 1275 1315
Rozpoczęte Budowy Domów 1282.00
1330 1300 1239 1238 1280
Sprzedaż Nowych Domów 629.00
600 615 635 595 590
Umowy Kupna Nieruchomości -2.30
0.1 1.1 1.3 -2.3 1.2
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5340.00
5600 5500 5358 5358 5000
Wydatki na Roboty Budowlane 0.10
1 0.4 -0.3 0.8 0.4
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.20
0.4 0.3 0.2 0.3 0.5
Indeks Cen Domów NAHB m/m 67.00
68 66 65.3 65 53
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 5.05
4.96 4.96 5.21 5.46 6.5
Wnioski o Kredyty Hipoteczne -1.70
1.2 3.4 -0.8 3.5 0.9
Indeks Cen Domów Case Shiller 213.76
213 215 218 221 230
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.30
64.5 64.6 65 64.8 64.5
Podatki Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 21.00
21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00
37 37 37 37 35
Podatek od Towarów i Usług 0.00
0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 15.30
15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65
7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65
7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Klimat Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Temperatura -1.42
3.01 -1.15 18.73 13.63 8.8
Osad 75.78
48.58 46.48 56.22 56.22 55.37