Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Indeks Giełdowy 28226.03 27713 27365 27020 26677 26010
Waluta 96.84 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.89 1.83 1.88 1.93 1.99 2.1
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 2.1 1.8 2 1.8 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.10 2.3 1.9 2 1.7 1.7
Stopa Bezrobocia 3.50 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 266.00 150 180 169 150 170
Inflacja 2.10 2.3 2 1.5 1.7 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.2 -0.2 0.5 0.3 0.1
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Bilans Handlowy -47199.00 -52700 -55000 -51000 -49000 -62000
Saldo Obrotów Bieżących -128188.00 -134000 -129000 -125000 -120000 -125000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.2 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Dług Publiczny do PKB 106.10 108 109 109 109 109
Budżet Państwa do PKB -3.80 -5 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
Nie Przemysłowy PMI 53.90 53 52 52 52 52
PMI dla Usług 51.60 52.2 52.1 51.5 52 50.8
Koniunktura w Przemyśle 48.10 49.5 51 51.6 51.4 52
Przemysłowy PMI 52.60 51.7 51.2 50.6 50.9 50.4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.3 -0.2 0.2 0.4 0.4
Optymizm Konsumentów 99.20 99.2 98.4 88 86 86.7
Pozwolenia Na Budowę 1461.00 1320 1150 1100 1150 1115
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 35 35 35 35
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 2.1 1.8 2 1.8 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.10 2.3 1.9 2 1.7 1.7
PKB 20494.10 21200 21990 21990 21990 21990
Pkb W Cenach Stałych 19122.10 19197 19122 19287 19403 19523
Produkt Narodowy Brutto 19409.89 19445 19369 19538 19711 19775
Środki Trwałe Brutto 3328.74 3435 3421 3413 3407 3493
Pkb Per Capita 54541.70 55100 56200 56200 56200 56200
Pkb Per Capita Ppp 55681.05 56900 58500 58500 58500 58500
Rolnictwo w PKB 238.50 217 216 218 218 221
Budownictwo w PKB 654.80 661 658 655 656 672
Przemysł w PKB 2167.30 2189 2180 2196 2198 2226
Górnictwo w PKB 538.60 440 438 475 475 447
Administracja Publiczna w PKB 2211.80 2231 2222 2221 2223 2269
Usługi w PKB 13131.50 13117 13065 13132 13145 13340
Transport w PKB 560.40 558 556 554 554 568
Media w PKB 294.60 287 286 287 287 292
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.50 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 266.00 150 180 169 150 170
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 12.00 8 10 20 10 9
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 254.00 142 170 165 140 161
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 54.00 15 12 -6 -10 -2
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 252.00 209 216 220 220 238
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1667.00 1650 1650 1680 1700 1700
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 67.00 145 180 145 160 150
Bezrobotni Zarejestrowani 5811.00 6150 6200 5900 5900 6280
Pracujący 158593.00 157000 157100 157500 156900 154000
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.20 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.40 34.4 34.5 34.5 34.5 34.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.20 63.3 62.8 62.9 62.7 62.9
Bezrobocie Długoterminowe 0.74 0.91 1.01 1.01 1.01 1.01
Wydajność 107.53 109 109 110 110 111
Wolne Etaty 7095.00 7000 7400 7200 7400 6800
Oferty Pracy 7024.00 7200 7100 7000 6900 6800
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 44569.00 48000 65000 48000 50000 51000
Przeciętne Wynagrodzenia 23.83 24.13 24.18 24.39 24.52 24.9
Wynagrodzenia w Przemyśle 22.41 22.92 22.9 22.85 22.99 23.97
Płaca Minimalna 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.70 0.8 0.8 0.6 0.7 0.6
Populacja 327.17 328 329 329 329 329
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Zatrudnienie na Pół Etatu 26992.00 26850 25900 25800 26500 27500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1960.00 2050 2050 2038 2040 2144
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4520.00 4728 4728 4701 4705 4945
Zatrudnienie na Pełny Etat 131562.00 131100 131279 131400 131500 132302
Koszty Utrzymania Rodziny 2380.00 2489 2489 2475 2478 2604
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.10 2.3 2 1.5 1.7 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.2 -0.2 0.5 0.3 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 257.94 259 259 259 261 264
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 265.62 266 267 268 269 271
Inflacja Bazowa 2.30 2.2 2.1 1.8 1.7 2
Deflator Pkb 112.66 114 114 114 115 116
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118.70 119 120 120 121 122
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.10 1.3 1.7 1.8 2 2.2
Inflacja Żywności 2.00 1.8 1.6 1.8 1.6 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 267.93 267 269 270 272 273
Cpi Transport 209.76 209 213 216 213 213
Oczekiwania inflacyjne 2.35 2.4 2.6 2.5 2.4 2.5
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Stopa Międzybankowa 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89
Bilans Banku Centralnego 4019300.00 3755838 3795838 3812838 3850000 3850000
Prywatna długu do PKB 196.70 192 189 189 189 189
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -47199.00 -52700 -55000 -51000 -49000 -62000
Saldo Obrotów Bieżących -128188.00 -134000 -129000 -125000 -120000 -125000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.2 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Import 254319.00 262000 265000 260000 259000 268000
Eksport 207120.00 205000 210000 209000 210000 206000
Terms of Trade 106.33 99.74 99.74 99.84 100 92.43
Wydobycie Ropy Naftowej 12463.00 12500 12900 13000 13200 13500
Przyjazdy Turystów 6712574.00 6555000 6260800 6360800 6580000 6760100
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 106.10 108 109 109 109 109
Budżet Państwa do PKB -3.80 -5 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
Bilans Budżetu -209000.00 -42000 -120000 -7000 91000 -62500
Wydatki Rządowe 3309.72 3262 3249 3320 3360 3318
Wydatków Rządowych W Pkb 38.00 38.6 38.9 38.9 38.9 38.9
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 35 35 35 35
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek od Towarów i Usług 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Nie Przemysłowy PMI 53.90 53 52 52 52 52
PMI dla Usług 51.60 52.2 52.1 51.5 52 50.8
Koniunktura w Przemyśle 48.10 49.5 51 51.6 51.4 52
Przemysłowy PMI 52.60 51.7 51.2 50.6 50.9 50.4
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.00 52.3 51.9 51 50.5 51.1
Produkcja Przemysłowa -1.10 -2 1.5 1.2 1.6 1.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.80 -0.3 -0.5 0.6 0.3 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.50 -2.7 0.8 0.6 1 0.9
Stopa Utylizacji Surowców 76.70 77.1 77.8 77.5 77.8 78.6
Zamówienia Na Dobra Trwałe 0.60 -0.5 0.2 0.5 0.2 1.4
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 0.10 -0.3 0.1 1.3 0.8 1.3
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0.60 -0.2 0.4 0.2 0.2 1.1
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 0.20 -0.8 0.4 0.3 0.3 1
Zamówienia W Przemyśle 0.30 -0.5 0.1 0.5 0.2 0.8
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.00 -0.3 0.1 0.3 0.3 0.2
Zapasy Hurtowników 0.10 -0.2 -0.4 0.5 -0.4 0.2
Zyski Korporacji 1881.19 1830 1825 1790 1820 1850
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 104.70 104 102 98 96 93
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 50.40 51.5 52 51 52 55.9
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas -1.30 -3 -6 10 5 2
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago -0.71 -0.3 -0.2 -0.2 0.2 0.05
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 10.40 12 11 11 10 9
Indeks Ny Empire State Manufacturing 2.90 5 8 5 2 10
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond -1.00 -6 -8 -4 1 -3
Indeks Chicago PMI 46.30 47.7 49.4 52 50 54
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 17.20 17 17 17 17 17.3
Produkcja Samochodów 2.20 2.75 2.5 2.58 2.75 2.9
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej 0.82 2.7 5 3 3 2.6
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego 5405.00 500 500 600 -500 2000
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego -73.00 -170 25 90 100 -200
API Zmiana zapasów ropy naftowej 1.41 -3.2 -3.2 2 3.5 2
Produkcja w Górnictwie 2.70 2.9 3 2.5 2 3.2
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.3 -0.2 0.2 0.4 0.4
Optymizm Konsumentów 99.20 99.2 98.4 88 86 86.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.10 2.9 2 2 2.2 2
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 0.20 0.2 -0.5 0.3 0.4 0.4
Wydatki Konsumpcyjne 13345.59 13332 13280 13352 13518 13559
Wydatki Osobiste 0.30 0.5 0.5 0.2 0.3 0.5
Dochód Gospodarstw Domowych 0.00 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7.80 8.4 8.5 8.2 8.3 8.9
Kredyt Konsumencki 18.91 12.27 10.18 13.42 9.67 12.47
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 52.90 51 50 51 52 49
Wskaźnik Redbook 5.00 4.5 4.5 4.5 4 4
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 3032.00 6700 3300 3150 3250 6500
Cena Benzyny 0.69 0.63 0.61 0.6 0.58 0.55
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 75.00 78 78 78 78 79
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Pozwolenia Na Budowę 1461.00 1320 1150 1100 1150 1115
Rozpoczęte Budowy Domów 1314.00 1300 1150 1240 1150 1180
Sprzedaż Nowych Domów 733.00 740 710 650 600 550
Umowy Kupna Nieruchomości 4.40 1.9 1.3 1.5 -0.5 1.2
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5460.00 5200 5150 5200 5180 4600
Wydatki na Roboty Budowlane -0.80 -0.4 -0.5 0.3 0.5 0.4
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.60 0.3 0.1 0.3 -0.2 0.2
Indeks Cen Domów NAHB m/m 70.00 68 65 62 60 59
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 3.80 2.7 2.7 1.5 -3.5 0.9
Indeks Cen Domów Case Shiller 218.27 2.3 222 221 220 218
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.80 64.8 64.8 64.5 64.5 64.5


Stany Zjednoczone - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.