Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 97.64 96.06 96.48 96.91 97.33 98
Indeks Giełdowy 29350.43 28206 27912 27622 27334 26768
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.83 1.87 1.93 1.98 2.05 2.17
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 1.8 2 1.8 1.7 1.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.10 1.9 2 1.7 1.7 1.8
Stopa Bezrobocia 3.50 3.8 3.8 3.9 3.9 4.1
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 145.00 180 169 150 170 170
Inflacja 2.30 2 1.5 1.7 2 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 -0.2 0.5 0.3 0.1 0.1
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
Bilans Handlowy -43086.00 -55000 -51000 -49000 -62000 -53000
Saldo Obrotów Bieżących -124094.00 -129000 -125000 -120000 -125000 -137000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2
Dług Publiczny do PKB 106.10 109 109 109 109 110
Budżet Państwa do PKB -3.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.5
Koniunktura w Przemyśle 47.20 51 51.6 51.4 52 52.4
Przemysłowy PMI 52.40 51.2 50.6 50.9 50.4 50.2
PMI dla Usług 52.80 52.1 51.5 52 50.8 52.1
Nie Przemysłowy PMI 55.00 52 52 52 52 50
Optymizm Konsumentów 99.10 98.4 88 86 86.7 85
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 -0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
Pozwolenia Na Budowę 1416.00 1150 1100 1150 1115 1200
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 1.8 2 1.8 1.7 1.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.10 1.9 2 1.7 1.7 1.8
PKB 20494.10 21990 21990 21990 21990 22390
Pkb W Cenach Stałych 19121.11 19287 19402 19446 19446 19796
Produkt Narodowy Brutto 19409.89 19538 19711 19740 19740 20095
Środki Trwałe Brutto 3330.47 3413 3404 3387 3387 3448
Pkb Per Capita 54541.70 56200 56200 56200 56200 57200
Pkb Per Capita Ppp 55681.05 58500 58500 58500 58500 58500
Rolnictwo w PKB 243.10 216 243 243 243 247
Budownictwo w PKB 651.40 655 668 666 666 678
Przemysł w PKB 2190.40 2220 2211 2204 2204 2244
Górnictwo w PKB 548.70 503 549 548 548 558
Administracja Publiczna w PKB 2212.00 2215 2256 2249 2249 2290
Usługi w PKB 13201.10 13242 13394 13355 13355 13595
Transport w PKB 559.00 553 572 570 570 580
Media w PKB 282.60 288 300 300 300 305
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 3.50 3.8 3.8 3.9 3.9 4.1
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 145.00 180 169 150 170 170
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 139.00 170 165 140 161 161
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 6.00 10 20 10 9 9
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym -12.00 12 -6 -10 -2 2
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 204.00 216 220 220 238 267
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1767.00 1650 1680 1700 1700 1700
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 202.00 180 145 160 150 150
Pracujący 158803.00 157100 157500 156900 154000 153000
Bezrobotni Zarejestrowani 5753.00 6200 5900 5900 6280 6390
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.10 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.30 34.5 34.5 34.5 34.4 34.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.20 62.8 62.9 62.7 62.9 62.9
Bezrobocie Długoterminowe 0.72 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.10 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
Wydajność 107.53 109 110 110 111 112
Koszty Pracy 112.00 116 116 116 116 120
Wolne Etaty 6465.00 7400 7200 7400 6800 6600
Oferty Pracy 6800.00 7100 7000 6900 6800 6600
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 32843.00 65000 48000 50000 51000 55000
Przeciętne Wynagrodzenia 23.79 24.18 24.39 24.52 24.55 25.48
Wynagrodzenia w Przemyśle 22.57 22.85 23.01 23.08 23.13 24.01
Wzrost Wynagrodzeń 5.34 4 4.1 3.6 3.2 3.8
Płaca Minimalna 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 9
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.70 0.8 0.6 0.7 0.6 0.6
Populacja 327.17 330 330 330 331 333
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Zatrudnienie na Pół Etatu 26992.00 25900 25800 26500 27500 26500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1960.00 2038 2040 2031 2023 2100
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4520.00 4701 4705 4683 4665 4842
Wskaźnik Zatrudnienia 61.00 60.7 61 61 60.8 60.4
Koszty Utrzymania Rodziny 2380.00 2475 2478 2466 2456 2549
Koszty Utrzymania 1660.00 1726 1728 1720 1713 1778
Zatrudnienie na Pełny Etat 131755.00 131279 131400 131500 132302 133627
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 2.30 2 1.5 1.7 2 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 -0.2 0.5 0.3 0.1 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 258.50 259 259 261 264 269
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 265.92 267 268 269 271 277
Inflacja Bazowa 2.30 2.1 1.8 1.7 2 2
Deflator Pkb 112.66 114 114 115 115 117
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118.80 120 120 121 121 124
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.30 1.7 1.8 2 2.2 2.1
Wskaźnik Cen Importowych 125.20 126 125 123 119 119
Wskaźnik Cen Eksportowych 125.00 126 125 125 126 126
Inflacja Żywności 1.80 1.6 1.8 1.6 1.9 1.9
Indeks Cen Pce 110.37 112 114 114 121 121
Cena Bazowa Indeksu Pce 112.40 118 119 119 120 120
Podstawowe ceny producenta 118.10 118 119 119 121 121
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 268.24 269 270 272 274 279
Cpi Transport 208.48 213 216 213 213 217
Oczekiwania inflacyjne 2.53 2.6 2.5 2.4 2.5 2.4
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
Stopa Międzybankowa 1.84 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91
Rezerwy Walutowe 127938.00 128900 129200 129200 129200 123602
Bilans Banku Centralnego 4121396.00 3795838 3812838 3850000 3850000 3800000
Bilans Banków 17642592.00 17556618 17756618 17756618 16856715 16856716
Prywatna długu do PKB 196.70 189 189 189 189 185
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -43086.00 -55000 -51000 -49000 -62000 -53000
Saldo Obrotów Bieżących -124094.00 -129000 -125000 -120000 -125000 -137000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2
Import 251716.00 265000 260000 259000 268000 269000
Eksport 208630.00 210000 209000 210000 206000 216000
Terms of Trade 106.33 99.84 100 98.72 94.64 94.64
Rachunek kapitałowy 73136.00 45000 20000 -25000 22000 25000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 50582.00 48032 49000 49500 52152 53000
Wydobycie Ropy Naftowej 12655.00 12900 13000 13200 13500 14000
Przyjazdy Turystów 6712574.00 6260800 6360800 6580000 6580000 6760100
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 106.10 109 109 109 109 110
Budżet Państwa do PKB -3.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.5
Bilans Budżetu -13273.00 -120000 -7000 91000 -62500 -62490
Wydatki Rządowe 3310.37 3320 3362 3367 3367 3427
Dochody Budżetu Państwa 335805.00 236075 300000 300000 325000 340000
Wydatki Budżetu Państwa 349078.00 388812 399000 399000 345000 350000
Wydatki Wojskowe 633565.00 771394 771394 771394 771394 771394
Wydatków Rządowych W Pkb 38.00 38.9 38.9 38.9 38.9 38.7
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 47.20 51 51.6 51.4 52 52.4
Przemysłowy PMI 52.40 51.2 50.6 50.9 50.4 50.2
PMI dla Usług 52.80 52.1 51.5 52 50.8 52.1
Nie Przemysłowy PMI 55.00 52 52 52 52 50
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.70 51.9 51 50.5 51.1 51.9
Produkcja Przemysłowa -1.00 1.5 1.2 1.6 1.1 0.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.30 -0.5 0.6 0.3 0.2 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.30 0.8 0.6 1 0.9 0.7
Stopa Utylizacji Surowców 77.02 77.8 77.5 77.8 78.6 78.4
Zamówienia Na Dobra Trwałe -2.00 0.2 0.5 0.2 1.4 0.3
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 0.80 0.1 1.3 0.8 1.3 0.5
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0.00 0.4 0.2 0.2 1.1 1.1
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 0.30 0.4 0.3 0.3 1 0.3
Zamówienia W Przemyśle -0.70 0.1 0.5 0.2 0.8 0.3
Zapasy Niesprzedanych Towarów -0.20 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
Zmiany Zapasów 69.44 72 75 75 75 75
Zapasy Hurtowników -0.10 -0.4 0.5 -0.4 0.2 0.2
Bankructwa 22910.00 23000 22800 23500 25000 30000
Zyski Korporacji 1868.66 1825 1790 1820 1850 1870
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 102.70 102 98 96 93 93
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 17.00 11 11 10 9 5
Indeks Ny Empire State Manufacturing 4.80 8 5 2 10 4
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond -5.00 -8 -4 1 -3 -3
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 39.10 47.6 51 52 55.9 54
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas -3.20 -6 10 5 2 5
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.56 -0.2 -0.2 0.2 0.05 -0.5
Indeks Chicago PMI 48.90 49.4 52 50 54 54
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 17.10 17 17 17 17.3 17.3
Produkcja Samochodów 2.53 2.5 2.58 2.75 2.9 2.8
Rejestracje nowych samochodów 373.49 460 410 420 440 445
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej -2.55 5 3 3 2.6 2.6
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego -109.00 25 90 100 -200 -200
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego 6678.00 500 600 -500 2000 2000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 129.78 127 127 126 126 125
Platformy wiertnicze 673.00 640 660 680 650 750
API Zmiana zapasów ropy naftowej 1.10 -3.2 2 3.5 2 2
Produkcja w Górnictwie 1.40 3 2.5 2 3.2 3
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 99.10 98.4 88 86 86.7 85
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 -0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.80 2 2 2.2 2 1.8
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 0.70 -0.5 0.3 0.4 0.4 0.4
Wydatki Konsumpcyjne 13353.12 13352 13515 13580 13580 13825
Rozporządzalny Dochód Osobisty 16702.70 16583 16732 16891 16987 17292
Wydatki Osobiste 0.40 0.5 0.2 0.3 0.5 0.5
Dochód Gospodarstw Domowych 0.50 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7.90 8.5 8.2 8.3 8.9 9.5
Kredyt Konsumencki 12.51 10.1 13.4 9.6 15.98 16.27
Kredyt dla Sectora Prywatnego 9996.19 9956 10000 10000 10200 9900
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 57.40 50 51 52 49 49
Wskaźnik Redbook 5.00 4.5 4.5 4 4 4
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 4386.00 3300 3150 3250 6500 6000
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 75.00 78 78 78 79 79
Cena Benzyny 0.67 0.74 0.75 0.77 0.79 0.79
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Pozwolenia Na Budowę 1416.00 1150 1100 1150 1115 1200
Rozpoczęte Budowy Domów 1608.00 1150 1240 1150 1180 1070
Sprzedaż Nowych Domów 719.00 710 650 600 550 460
Umowy Kupna Nieruchomości 7.40 1.3 1.5 -0.5 1.2 1.7
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5350.00 5150 5200 5180 4600 4700
Wydatki na Roboty Budowlane 0.60 -0.5 0.3 0.5 0.4 0.4
Indeks Cen Domów NAHB m/m 75.00 74 73 68 67 65
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.20 0.1 0.3 -0.2 0.2 0.3
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.87 4.45 3.99 3.99 4.45 4.7
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 30.20 2.7 1.5 -3.5 0.9 0.9
Indeks Cen Domów Case Shiller 218.43 222 221 220 218 222
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.80 64.8 64.5 64.5 64.5 64.5


Stany Zjednoczone - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.