Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 104.13 96.06 96.48 96.91 97.33 96.48
Indeks Giełdowy 32265.62 31387 30638 29904 29191 27813
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.90 3.04 3.16 3.28 3.41 3.68

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -1.40 2.2 2.8 2.5 2 2.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.40 2 3 2 2.5 2.1
Stopa Bezrobocia 3.60 3.6 3.5 3.5 3.4 3.6
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 428.00 500 400 380 420 280
Inflacja 8.30 7 5.8 4.3 2.9 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3
Stopa Procentowa 1.00 1.5 2.25 2.75 2.75 3.25
Bilans Handlowy -109802.00 -65000 -60000 -49000 -70000 -51000
Saldo Obrotów Bieżących -217880.00 -220000 -230000 -210000 -200000 -180000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.2
Dług Publiczny do PKB 137.20 138 138 138 138 138
Budżet Państwa do PKB -16.70 -7.7 -7.7 -7.7 -5.6 -5.6
Koniunktura w Przemyśle 55.40 55 53 56 53 56
Przemysłowy PMI 59.20 54 53 51 52 52
Nie Przemysłowy PMI 57.10 56 55 52 50 52
PMI dla Usług 55.60 53 52 50.8 54 50.8
Optymizm Konsumentów 59.10 55 58 60 59 65
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 0.3 0.5 1 0.6 1
Pozwolenia Na Budowę 1870.00 1800 1750 1700 1700 1600
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb -1.40 2.2 2.8 2.5 2 2.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.40 2 3 2 2.5 2.1
PKB 20936.60 21500 21500 22790 22790 23420
Pkb W Cenach Stałych 19735.90 19756 20063 20202 20229 20627
Produkt Narodowy Brutto 20038.63 19667 19959 20299 20439 20869
Środki Trwałe Brutto 3673.18 3665 3693 3681 3765 3759
PKB Per Capita 58510.24 62200 62200 62200 63000 63000
PKB Per Capita PPP 60235.73 61500 61500 61500 62000 62000
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 5.70 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5
Rolnictwo w PKB 238.80 248 245 244 245 249
Budownictwo w PKB 649.10 705 685 662 665 676
Przemysł w PKB 2380.90 2376 2390 2429 2440 2480
Górnictwo w PKB 419.80 425 420 428 430 437
Administracja Publiczna w PKB 2246.40 2263 2313 2291 2303 2339
Usługi w PKB 13785.50 13647 13912 14061 14130 14356
Transport w PKB 515.80 501 520 526 529 537
Media w PKB 271.60 296 286 277 278 283

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 3.60 3.6 3.5 3.5 3.4 3.6
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 428.00 500 400 380 420 280
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 406.00 450 350 400 300 310
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 22.00 30 15 60 20 60
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 55.00 35 20 20 40 20
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 203.00 215 200 270 240 220
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1343.00 1420 1500 1600 1600 1700
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 247.00 400 300 350 400 210
Pracujący 158105.00 158200 158900 159500 160000 165000
Bezrobotni Zarejestrowani 5941.00 6100 6000 5900 6000 6000
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.30 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.60 34.9 35 35 34.8 35
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.20 62.3 62.5 62.5 62.4 62.5
Bezrobocie Długoterminowe 1.07 1.1 1 1 0.95 1
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.90 7.9 7.8 7.8 7.7 7.8
Koszty Pracy 126.74 125 127 128 129 133
Wydajność 111.00 114 114 114 114 112
Wolne Etaty 11352.00 10000 9800 9600 9500 9000
Oferty Pracy 11549.00 10100 9600 9000 8900 7900
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 24286.00 30000 28000 28000 25000 55000
Przeciętne Wynagrodzenia 27.12 27.2 27.5 27.7 27.7 28.67
Wynagrodzenia w Przemyśle 24.82 24.65 24.92 25.3 25.17 26.31
Wzrost Wynagrodzeń 9.16 4 3 3.6 2 4
Płaca Minimalna 7.25 10 10 10 10 12.5
Indeks Kosztów Zatrudnienia 1.40 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
Populacja 329.48 333 333 335 335 335
Wiek Emerytalny Kobiet 66.17 66.33 66.33 66.33 66.33 66.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.17 66.33 66.33 66.33 66.33 66.5
Wskaźnik Zatrudnienia 60.00 60.5 60.8 61 60.7 60
Zatrudnienie na Pełny Etat 132067.00 133000 134500 135000 136000 135000
Zatrudnienie na Pół Etatu 26091.00 25300 25000 24600 24500 24600
Zasiłki dla Bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 192.75 230 230 220 200 270

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 8.30 7 5.8 4.3 2.9 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 288.66 290 290 292 296 298
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 290.46 295 295 296 300 304
Inflacja Bazowa 6.20 6 5.4 4 3.7 2.7
Deflator Pkb 123.55 126 126 126 127 129
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 137.79 139 141 141 145 148
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.00 10.2 9 7 6 5
Wskaźnik Cen Importowych 160.30 151 148 147 145 139
Wskaźnik Cen Eksportowych 146.80 140 142 145 140 150
Inflacja Żywności 9.40 7.5 4.8 3.5 2.2 2
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 0.50 0.6 0.5 0.3 0.1 0.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 295.26 300 300 300 302 306
Cpi Transport 266.89 268 269 270 271 272
Podstawowe ceny producenta 134.10 136 138 140 142 145
Cena Bazowa Indeksu Pce 121.36 125 130 132 135 140
Indeks Cen Pce 121.00 124 125 128 130 135
Oczekiwania inflacyjne 6.30 6 4.8 3 3 3

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 1.00 1.5 2.25 2.75 2.75 3.25
Stopa Międzybankowa 1.44 1.4 2.1 2.25 2.55 3.2
Rezerwy Walutowe 39252.00 42150 42500 42150 43000 42602
Bilans Banku Centralnego 8942008.00 8600000 8500000 8400000 8200000 8000000
Bilans Banków 22612.40 21550 21000 20556 20000 20800
Kredyty dla Sektora prywatnego 2561.28 2420 2350 2400 2300 2400
Prywatny dług do PKB 235.50 228 228 224 224 224
Stopa Repo 0.80 0.95 1.48 1.63 1.78 2.2

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -109802.00 -65000 -60000 -49000 -70000 -51000
Saldo Obrotów Bieżących -217880.00 -220000 -230000 -210000 -200000 -180000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.2
Import 351518.00 300000 280000 269000 280000 271000
Eksport 241716.00 235000 220000 220000 210000 220000
Dług Zagraniczny 23370708.00 219000000 218000000 217000000 2150000000 22134407
Terms of Trade 114.66 108 104 101 104 92.67
Rachunek kapitałowy 149200.00 45000 50000 23000 23000 23000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 74700.00 70000 52000 54000 60000 54000
Wydobycie Ropy Naftowej 11312.00 11850 11900 12200 12500 12600
Bilans handlowy towarów -125320.00 -98000 -95000 -80500 -95000 -74500
Dochody z Turystyki 6169.00 11600 15000 18200 18200 18200
Przyjazdy Turystów 3413421.00 6000000 8000000 5760000 8000000 4760100

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 137.20 138 138 138 138 138
Budżet Państwa do PKB -16.70 -7.7 -7.7 -7.7 -5.6 -5.6
Bilans Budżetu 308000.00 50000 70000 20000 30000 50000
Wydatki Rządowe 3335.78 3441 3483 3426 3419 3498
Dochody Budżetu Państwa 863649.00 390000 390000 370000 350000 370000
Dług Publiczny 30374155.00 30820000 31020000 30900000 30600000 30000000
Wydatki Budżetu Państwa 555434.00 340000 320000 350000 320000 320000
Wydatków Rządowych W Pkb 44.00 40.3 40.3 38.4 38.4 38.4

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37
Podatek od Towarów i Usług 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 55.40 55 53 56 53 56
Przemysłowy PMI 59.20 54 53 51 52 52
Nie Przemysłowy PMI 57.10 56 55 52 50 52
PMI dla Usług 55.60 53 52 50.8 54 50.8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 56.00 56 53 51.8 54 51.8
Produkcja Przemysłowa 5.50 1 3 3.6 3 3.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.90 0.4 0.8 1.2 0.2 1.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.90 0.5 2 1 4 1
Stopa Utylizacji Surowców 78.30 77.9 77.9 77.8 77.5 77.5
Zamówienia Na Dobra Trwałe 0.80 1.5 1.2 0.8 0.5 0.8
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 1.20 0.6 0.2 0.4 0.3 0.4
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 1.10 0.2 0.4 0.4 0.7 0.2
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 2.50 0.2 0.6 0.4 0.5 0.4
Zamówienia W Przemyśle 2.20 -0.4 0.6 0.2 0.8 0.2
Zapasy Niesprzedanych Towarów 1.50 0.5 0.2 0.3 0.4 0.3
Zmiany Zapasów 158.69 100 90 45 60 45
Zapasy Hurtowników 2.30 0.4 0.5 0.5 0.5 0.2
Bankructwa 14347.00 15000 16500 18000 20000 21000
Zyski Korporacji 2527.40 2400 2300 2270 2100 2070
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 93.20 90 96 102 105 102
Indeks Ny Empire State Manufacturing -11.60 10 12 26 14 6
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 17.60 10 7 5 20 15
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 14.00 5 6 10 20 5
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.44 1 0.9 -0.2 -0.2 -0.2
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 1.10 12 10 10 8 10
Indeks Chicago PMI 58.50 58 57 54 55 54
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 14.30 14.2 15 16 17 18
Produkcja Samochodów 1.86 1.8 2 2.2 2.3 2.7
Rejestracje nowych samochodów 244.65 300 320 370 380 460
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej 8.49 -3 -2 -2 -2 2.6
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego -3607.00 -150 500 500 500 2000
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego 76.00 100 100 100 100 -150
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 133.07 125 122 128 120 128
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg API 1.62 3.5 6 6 2 0.5
Platformy wiertnicze 563.00 540 550 560 550 550
Produkcja Stali 7000.00 7200 7000 6500 6800 6350
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas 28.00 9 6 5 12 5
Produkcja w Górnictwie 7.00 2 3 2 5 2

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów 59.10 55 58 60 59 65
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 0.3 0.5 1 0.6 1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.90 4.5 2 4 2 4
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 1.10 0.6 0.5 0.3 0.4 1.2
Wydatki Konsumpcyjne 13911.55 13562 13939 14144 14095 14391
Rozporządzalny Dochód Osobisty 18519.83 18000 17900 17400 18000 17800
Wydatki Osobiste 1.10 0.5 0.3 1 0.2 1
Dochód Gospodarstw Domowych 0.50 0.4 0.2 0.6 0.4 0.6
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.20 6.7 6.9 6.9 7 9.5
Kredyt Konsumencki 52.43 35.21 26.76 21.09 53.74 21.54
Kredyt dla Sectora Prywatnego 11086.43 10500 10200 10000 10500 10000
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 3.50 3.75 3.75 4 4.25 3.75
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 41.20 44 48 50 52 50
Wskaźnik Redbook 13.10 7.5 5 2.1 3 2.1
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 2638.00 2800 2700 6700 2500 5800
Cena Benzyny 1.08 1.12 1.16 1.2 1.24 1.24
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 78.50 80 82 82 80 82

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Pozwolenia Na Budowę 1870.00 1800 1750 1700 1700 1600
Rozpoczęte Budowy Domów 1793.00 1700 1680 1570 1600 1500
Sprzedaż Nowych Domów 763.00 750 720 700 680 700
Umowy Kupna Nieruchomości -8.20 5 6 7 3 7
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5770.00 5900 5600 5500 5800 5500
Wydatki na Roboty Budowlane 0.10 0.8 0.6 0.2 0.7 0.2
Indeks Cen Domów NAHB m/m 77.00 79 80 84 82 80
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 381.40 360 355 345 340 380
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 5.53 5.5 5.8 6 6.2 6
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 2.00 2 2 0.6 1 0.6
Indeks Cen Domów Case Shiller 296.35 286 283 280 280 284
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.40 65.8 65.7 65.5 65.4 65.5


Stany Zjednoczone - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.