Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 99.49 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
Indeks Giełdowy 21040.00 20853 20445 20043 19651 18869
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.64 0.67 0.69 0.71 0.73 0.78

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 -17 -3.6 -3 1 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 -6.5 -2.3 1.8 2.3 2.2
Stopa Bezrobocia 3.50 9.9 11.8 12.5 13 13.6
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 273.00 -600 -400 -170 -100 -90
Inflacja 2.30 0.5 -0.2 -0.1 0.4 1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 -2 -1.3 -0.5 0.1 0.2
Stopa Procentowa 0.25 0 0 0 0 0.25
Bilans Handlowy -45338.00 -50000 -49000 -48000 -30000 -13000
Saldo Obrotów Bieżących -109800.00 -125000 -120000 -125000 -125000 -137000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -2.1 -2.1 -2.1 -2 -2
Dług Publiczny do PKB 106.90 110 110 110 111 111
Budżet Państwa do PKB -4.60 -12.9 -12.9 -12.9 -10.2 -10.2
Koniunktura w Przemyśle 49.10 30 48 51 52 53.4
Przemysłowy PMI 48.50 41.7 44 47 50 50
PMI dla Usług 39.10 37.9 43 46 48 50.5
Nie Przemysłowy PMI 57.30 35 47 52 53 50
Optymizm Konsumentów 89.10 50 57 65 76 88
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.50 -0.2 0.4 0.9 1.7 2.4
Pozwolenia Na Budowę 1452.00 1100 1150 1115 1115 1200
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 -17 -3.6 -3 1 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 -6.5 -2.3 1.8 2.3 2.2
PKB 21200.00 21990 21990 21990 22390 22390
Pkb W Cenach Stałych 19221.97 17785 18681 19568 19664 19998
Produkt Narodowy Brutto 19515.46 18068 18963 19867 19964 20304
Środki Trwałe Brutto 3325.89 3120 3254 3386 3402 3460
Pkb Per Capita 54541.70 56200 56200 56200 57200 57200
Pkb Per Capita Ppp 55681.05 57500 57500 57500 58500 54811
Rolnictwo w PKB 243.10 223 238 247 249 253
Budownictwo w PKB 651.40 612 636 663 666 678
Przemysł w PKB 2190.40 2026 2140 2230 2241 2279
Górnictwo w PKB 548.70 504 536 559 561 571
Administracja Publiczna w PKB 2212.00 2068 2161 2252 2263 2301
Usługi w PKB 13201.10 12278 12897 13439 13505 13734
Transport w PKB 559.00 524 546 569 572 582
Media w PKB 282.60 275 276 288 289 294

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 3.50 9.9 11.8 12.5 13 13.6
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 273.00 -600 -400 -170 -100 -90
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 228.00 -560 -320 161 161 161
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 45.00 -40 -80 9 9 9
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 15.00 -200 -100 -2 -2 2
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 3283.00 220 220 238 238 267
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1803.00 1680 1700 1700 1700 1700
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP -27.00 -600 -400 150 150 150
Pracujący 158759.00 157500 156900 154000 154000 153000
Bezrobotni Zarejestrowani 5787.00 5900 5900 6280 6280 6390
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.30 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.40 33.6 33.8 34.4 34.4 34.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.40 62.9 62.7 62.9 62.9 62.9
Bezrobocie Długoterminowe 0.67 2.07 2.07 2.07 2.57 2.57
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.70 9.1 9.1 9.1 9.6 9.6
Wydajność 108.17 110 110 111 111 112
Koszty Pracy 111.63 113 114 114 114 118
Wolne Etaty 6864.00 7200 7400 6800 6800 6600
Oferty Pracy 6963.00 2000 1900 2100 3800 3600
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 56660.00 48000 50000 51000 51000 55000
Przeciętne Wynagrodzenia 23.96 23.92 24.17 24.36 24.56 25.14
Wzrost Wynagrodzeń 3.30 1.9 2 2.2 2.5 3.2
Wynagrodzenia w Przemyśle 22.53 22.51 22.72 23.06 23.09 23.79
Płaca Minimalna 7.25 7.25 7.25 7.25 9 9
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.70 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6
Populacja 329.13 330 330 331 331 333
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Wskaźnik Zatrudnienia 61.10 61 61 60.8 60.8 60.4
Koszty Utrzymania Rodziny 2380.00 2425 2428 2432 2440 2510
Koszty Utrzymania 1660.00 1692 1693 1697 1702 1751
Zatrudnienie na Pełny Etat 131109.00 131400 131500 132302 132302 133627
Zatrudnienie na Pół Etatu 27726.00 25800 26500 27500 27500 26500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1960.00 1997 1999 2003 2009 2067
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4520.00 4606 4610 4619 4633 4767

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 2.30 0.5 -0.2 -0.1 0.4 1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 -2 -1.3 -0.5 0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 259.05 257 256 258 260 261
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 267.07 268 269 271 272 277
Inflacja Bazowa 2.40 1.8 1.7 2 2 2
Deflator Pkb 113.04 113 112 113 114 114
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118.70 120 121 121 121 124
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.30 1.8 2 2.2 2.2 2.1
Wskaźnik Cen Importowych 124.40 125 123 119 119 119
Wskaźnik Cen Eksportowych 124.40 125 125 126 126 126
Inflacja Żywności 1.80 1.8 1.6 1.9 1.9 1.9
Cena Bazowa Indeksu Pce 112.92 119 119 120 120 120
Podstawowe ceny producenta 118.40 119 119 121 121 121
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 270.28 268 267 268 271 271
Cpi Transport 207.77 214 209 208 209 210
Oczekiwania inflacyjne 2.54 2.5 2.4 2.5 2.5 2.4
Indeks Cen Pce 110.78 114 114 121 121 121

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.25 0 0 0 0 0.25
Stopa Międzybankowa 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
Rezerwy Walutowe 128425.00 129200 129200 129200 129200 123602
Bilans Banku Centralnego 4119939.00 3812838 3850000 3850000 3850000 3800000
Bilans Banków 17816501.00 17756618 17756618 16856715 16856715 16856716
Prywatna długu do PKB 196.70 189 189 189 189 185

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -45338.00 -50000 -49000 -48000 -30000 -13000
Saldo Obrotów Bieżących -109800.00 -125000 -120000 -125000 -125000 -137000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -2.1 -2.1 -2.1 -2 -2
Import 253906.00 200000 179000 168000 190000 219000
Eksport 208569.00 150000 130000 120000 160000 206000
Terms of Trade 106.51 100 98.72 94.64 94.64 94.64
Rachunek kapitałowy 122883.00 20000 -25000 22000 22000 25000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 51575.00 49000 49500 52152 52152 53000
Wydobycie Ropy Naftowej 12779.00 12800 13000 12900 12700 12700
Przyjazdy Turystów 6712574.00 6360800 6580000 6580000 6580000 6760100

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 106.90 110 110 110 111 111
Budżet Państwa do PKB -4.60 -12.9 -12.9 -12.9 -10.2 -10.2
Bilans Budżetu -235335.00 -99000 -99000 -20000 -20000 -10000
Wydatki Rządowe 3331.06 3082 3234 3391 3408 3466
Dochody Budżetu Państwa 187951.00 300000 300000 325000 325000 340000
Wydatki Budżetu Państwa 423286.00 399000 399000 345000 345000 350000
Wydatki Wojskowe 633565.00 771394 771394 771394 771394 771394
Wydatków Rządowych W Pkb 37.80 38 38 38 38.3 38.3

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 35 35
Podatek od Towarów i Usług 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 49.10 30 48 51 52 53.4
Przemysłowy PMI 48.50 41.7 44 47 50 50
PMI dla Usług 39.10 37.9 43 46 48 50.5
Nie Przemysłowy PMI 57.30 35 47 52 53 50
Zbiorczy Wskaźnik PMI 40.50 39 43.4 46 48 50.4
Produkcja Przemysłowa 0.00 1.2 1.6 1.1 1.1 0.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.60 -1.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.40 0.6 1 0.9 0.9 0.7
Stopa Utylizacji Surowców 77.00 77.2 77.8 78.6 78.6 78.4
Zamówienia Na Dobra Trwałe 1.20 0.5 0.2 1.4 1.4 0.3
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 0.10 1.3 0.8 1.3 1.3 0.5
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu -0.60 0.2 0.2 1.1 1.1 1.1
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m -0.10 0.3 0.3 1 1 0.3
Zamówienia W Przemyśle -0.50 0.5 0.2 0.8 0.8 0.3
Zapasy Niesprzedanych Towarów -0.10 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
Zmiany Zapasów 13.07 75 75 75 75 75
Zapasy Hurtowników -0.50 0.5 -0.4 0.2 0.2 0.2
Bankructwa 22780.00 22800 23500 25000 25000 30000
Zyski Korporacji 1908.20 1790 1820 1850 1850 1870
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 104.50 98 96 93 93 93
Indeks Ny Empire State Manufacturing -21.50 -25 -7 10 10 4
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing -12.70 -41 -37 9 9 5
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 2.00 -27 1 -3 -3 -3
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 51.90 46.5 49.1 50.4 51 52
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.16 -3 -1.6 -1 0 -0.6
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas -70.00 10 5 2 2 5
Indeks Chicago PMI 47.80 45 48 50.2 51 52
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 17.04 17 17 17.3 17.3 17.3
Produkcja Samochodów 2.62 2.58 2.75 2.9 2.9 2.8
Rejestracje nowych samochodów 356.45 410 420 440 440 445
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej 13.83 3 3 2.6 2.6 2.6
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego 7524.00 600 -500 2000 2000 2000
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego -29.00 90 100 -200 -200 -200
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 129.99 127 126 126 126 125
Platformy wiertnicze 624.00 660 680 650 650 750
API Zmiana zapasów ropy naftowej 10.49 2 3.5 2 2 2
Produkcja w Górnictwie 2.10 2.5 2 3.2 3.2 3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 89.10 50 57 65 76 88
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.50 -0.2 0.4 0.9 1.7 2.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.30 -3 2.2 2 2 1.8
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -0.40 -0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Wydatki Konsumpcyjne 13413.81 12389 13046 13655 13722 13956
Rozporządzalny Dochód Osobisty 16853.81 15338 16182 16966 17241 17340
Wydatki Osobiste 0.20 -2 -1.7 -1 0.5 0.7
Dochód Gospodarstw Domowych 0.60 -2.3 -1.9 -0.8 -0.5 0.3
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.20 8.2 8.3 8.9 8.9 9.5
Kredyt Konsumencki 12.02 7.9 8.72 20.61 12.3 21.07
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10072.83 10000 10000 10200 10200 9900
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 53.90 42 47 49 49 49
Wskaźnik Redbook 6.30 4.5 4 4 4 4
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 2294.00 3150 3250 6500 6500 6000
Cena Benzyny 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.5
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 75.20 78 78 79 79 79

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Pozwolenia Na Budowę 1452.00 1100 1150 1115 1115 1200
Rozpoczęte Budowy Domów 1599.00 1240 1150 1180 1180 1070
Sprzedaż Nowych Domów 765.00 650 600 550 550 460
Umowy Kupna Nieruchomości 9.40 1.5 -0.5 1.2 1.2 1.7
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5770.00 2000 2200 2600 2700 3200
Wydatki na Roboty Budowlane -1.30 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.30 0.3 -0.2 0.2 0.2 0.3
Indeks Cen Domów NAHB m/m 72.00 15 9 12 68 65
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 15.30 1.5 -3.5 0.9 0.9 0.9
Indeks Cen Domów Case Shiller 218.62 221 220 218 218 222
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.10 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5


Stany Zjednoczone - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.