Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 96.66 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
Indeks Giełdowy 26075.30 24936 24448 23967 23499 22563
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.63 0.61 0.63 0.65 0.67 0.71

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -5.00 15 5 1 1.5 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.30 -14 -3 2.3 2 2.2
Stopa Bezrobocia 11.10 12 10 9 8 7
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 4800.00 4000 1000 100 280 107
Inflacja 0.10 0.2 0.9 0.4 0.1 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.4 0.5 0.1 0.2 0.6
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Bilans Handlowy -54601.00 -34000 -62000 -37000 -31000 -63000
Saldo Obrotów Bieżących -104204.00 -100000 -115000 -115000 -117000 -117000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -2 -2 -2.1 -2.1 -2.1
Dług Publiczny do PKB 106.90 120 120 125 125 125
Budżet Państwa do PKB -4.60 -12.9 -12.9 -10.2 -10.2 -10.2
Koniunktura w Przemyśle 52.60 49 51 52 53 53.4
Przemysłowy PMI 49.80 51 51.1 49 50 50
PMI dla Usług 47.90 51 50.8 50.1 50 50.5
Nie Przemysłowy PMI 57.10 51 52 50 51 50
Optymizm Konsumentów 78.10 77 75 76 80 88
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 17.70 1.5 0.9 1.7 0.3 2.4
Pozwolenia Na Budowę 1216.00 1050 1000 1000 1200 1200
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -5.00 15 5 1 1.5 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.30 -14 -3 2.3 2 2.2
PKB 21427.70 19000 19000 21000 21000 21000
Pkb W Cenach Stałych 18977.40 16444 18645 19414 19357 19056
Produkt Narodowy Brutto 19212.08 16693 18930 19654 19596 19346
Środki Trwałe Brutto 3305.49 2864 3226 3382 3372 3297
Pkb Per Capita 55809.00 53240 53240 54200 54200 54200
Pkb Per Capita Ppp 62682.80 59770 59770 60500 60500 60500
Rolnictwo w PKB 244.90 209 238 251 250 243
Budownictwo w PKB 653.80 560 634 669 667 648
Przemysł w PKB 2185.10 1884 2120 2235 2229 2166
Górnictwo w PKB 546.50 472 530 559 557 542
Administracja Publiczna w PKB 2226.80 1902 2160 2278 2271 2208
Usługi w PKB 13286.30 11353 12888 13592 13552 13171
Transport w PKB 561.20 481 544 574 572 556
Media w PKB 297.80 243 289 305 304 295

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 11.10 12 10 9 8 7
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 4800.00 4000 1000 100 280 107
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 4767.00 3900 970 90 270 105
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 33.00 100 30 10 10 2
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 356.00 500 90 2 20 2
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 1314.00 220 238 238 238 267
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 18062.00 14000 10000 6000 3000 4000
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 2369.00 400 1500 1500 200 150
Pracujący 142182.00 146900 148000 152000 155000 153000
Bezrobotni Zarejestrowani 17750.00 5900 6280 6280 6280 6390
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia -1.20 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.2
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.50 34.2 34.4 34.4 34.2 34.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.50 61.5 61.6 61.9 61.9 62.7
Bezrobocie Długoterminowe 0.87 0.87 0.87 -0.13 -1.13 -2.13
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.70 20.7 20.7 19.7 18.7 17.7
Wydajność 108.03 109 109 110 111 111
Koszty Pracy 113.42 107 110 114 115 116
Wolne Etaty 5347.00 4100 4800 4600 5100 5200
Oferty Pracy 5397.00 1900 2100 3800 3200 3600
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 170219.00 150000 71000 71000 50000 55000
Przeciętne Wynagrodzenia 24.74 22.8 23.36 24.22 25.25 24.72
Wynagrodzenia w Przemyśle 22.54 21.42 22.11 22.68 22.93 23.39
Wzrost Wynagrodzeń -5.66 -3.8 -2 0.5 1 5.8
Płaca Minimalna 7.25 7.25 7.25 9 9 9
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.80 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
Populacja 329.13 330 331 331 331 333
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Wskaźnik Zatrudnienia 54.60 56 58.8 58.8 60.9 60.4
Zatrudnienie na Pełny Etat 118941.00 120500 125302 128302 129000 133627
Zatrudnienie na Pół Etatu 23179.00 26500 27500 27500 27500 26500

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 0.10 0.2 0.9 0.4 0.1 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.4 0.5 0.1 0.2 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 255.77 257 261 259 256 265
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 265.44 269 268 270 269 273
Inflacja Bazowa 1.20 1.5 1 1.2 1.3 1.5
Deflator Pkb 113.49 113 114 114 114 116
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117.30 119 122 120 119 125
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.80 0.3 0.5 0.9 1.5 1.8
Wskaźnik Cen Importowych 119.10 123 119 119 118 119
Wskaźnik Cen Eksportowych 119.40 125 126 126 126 126
Inflacja Żywności 4.00 3 2 2 1.5 1.9
Cena Bazowa Indeksu Pce 112.50 119 120 120 120 120
Podstawowe ceny producenta 117.80 119 121 121 121 121
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 270.82 268 271 271 271 275
Cpi Transport 191.42 210 210 205 192 214
Oczekiwania inflacyjne 3.00 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4
Indeks Cen Pce 110.11 114 121 121 121 121

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Stopa Międzybankowa 0.27 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Rezerwy Walutowe 132239.00 129200 129200 129200 129200 123602
Bilans Banku Centralnego 6915285.00 6827776 6917676 7161339 7255597 8586458
Bilans Banków 20072300.00 22377366 24224722 26082618 28672113 32856716
Prywatna długu do PKB 196.70 200 200 200 189 185
Stopa Repo 0.16 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -54601.00 -34000 -62000 -37000 -31000 -63000
Saldo Obrotów Bieżących -104204.00 -100000 -115000 -115000 -117000 -117000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -2 -2 -2.1 -2.1 -2.1
Import 199115.00 219000 225000 232000 231000 239000
Eksport 144514.00 180000 190000 195000 200000 206000
Terms of Trade 104.87 98.72 94.64 94.64 93.84 94.64
Rachunek kapitałowy 125285.00 -25000 22000 62000 40200 25000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 34578.00 42500 46000 50000 50000 53000
Wydobycie Ropy Naftowej 12061.00 10500 10500 11000 11000 11000
Bilans handlowy towarów -74338.00 -70000 -71000 -72000 -73000 -73000
Przyjazdy Turystów 249143.00 1000000 1200000 1500000 1800000 2000100

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 106.90 120 120 125 125 125
Budżet Państwa do PKB -4.60 -12.9 -12.9 -10.2 -10.2 -10.2
Bilans Budżetu -398821.00 91000 -62500 -115000 5000 -62490
Wydatki Rządowe 3337.96 2847 3231 3415 3405 3302
Dochody Budżetu Państwa 173861.00 350000 300000 280000 360000 340000
Wydatki Budżetu Państwa 572682.00 499000 445000 395000 355000 350000
Wydatki Wojskowe 633565.00 771394 771394 771394 771394 771394
Wydatków Rządowych W Pkb 37.80 42 42 40.3 40.3 40.3

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 52.60 49 51 52 53 53.4
Przemysłowy PMI 49.80 51 51.1 49 50 50
PMI dla Usług 47.90 51 50.8 50.1 50 50.5
Nie Przemysłowy PMI 57.10 51 52 50 51 50
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47.90 49.4 51 48 50 50.4
Produkcja Przemysłowa -15.30 -1.6 1.1 2.3 3.4 0.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.40 0.3 0.5 0.5 0.1 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -16.50 -1 0.9 2.9 3.5 0.7
Stopa Utylizacji Surowców 64.80 77.8 78.6 78.6 78.3 78.4
Zamówienia Na Dobra Trwałe 15.80 0.2 1.4 1.4 3 0.3
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 15.50 0.8 1.3 1.3 0.8 0.5
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 4.00 0.2 1.1 1.1 0.8 1.1
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 2.60 -4.3 1 1 1.2 0.3
Zamówienia W Przemyśle 8.00 -5.2 0.8 0.8 1.5 0.3
Zapasy Niesprzedanych Towarów -1.30 0.3 0.2 0.2 0.5 0.2
Zmiany Zapasów -67.15 64 35 25 20 33
Zapasy Hurtowników -1.20 -0.4 0.2 0.2 0.5 0.2
Bankructwa 23114.00 45500 35000 35000 24000 30000
Zyski Korporacji 1672.33 1620 1750 1750 1900 1870
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 94.40 91 93 95 97 99
Indeks Ny Empire State Manufacturing -0.20 5 10 8 7 4
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 27.50 13 10 10 7 5
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 0.00 1 -3 2 4 2.5
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 39.50 42 45 48 52 52
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 2.61 -1.6 -1 0 0.5 -0.6
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas -6.10 5 2 2 8 5
Indeks Chicago PMI 36.60 48 50.2 51 49 52
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 13.05 15 16.3 16.5 16.5 17.3
Produkcja Samochodów 0.54 1.2 1.6 1.8 2 2.5
Rejestracje nowych samochodów 180.56 180 200 240 250 300
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej 5.65 3 2.6 2.6 10 2.6
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego -4839.00 -500 2000 2000 2000 2000
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego 56.00 100 -200 -200 -200 -200
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 117.99 126 126 126 126 125
Platformy wiertnicze 181.00 250 360 450 400 450
API Zmiana zapasów ropy naftowej 2.00 3.5 2 2 3.5 2
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas 2.00 7 9 10 12 4
Produkcja w Górnictwie -14.10 -2 3.2 2.1 3.8 2.3

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 78.10 77 75 76 80 88
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 17.70 1.5 0.9 1.7 0.3 2.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -6.10 2.2 3 3 2.1 1.8
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 12.40 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4
Wydatki Konsumpcyjne 13180.84 11484 13011 13484 13444 13298
Rozporządzalny Dochód Osobisty 17787.52 14244 16193 16911 18143 16549
Wydatki Osobiste 8.20 -1.7 -1 0.5 0.5 0.7
Dochód Gospodarstw Domowych -4.20 -1.9 -0.8 -0.5 -0.5 0.3
Oszczędności Gospodarstw Domowych 23.20 16 13 12 10 9.5
Kredyt Konsumencki -68.78 9.25 20.44 -12.32 -70.16 20.89
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10847.42 11000 10900 10700 10600 9900
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 44.00 47 49 49 50 49
Wskaźnik Redbook -6.90 4 4 4 4 4
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 1177.00 3250 3000 3500 4000 6000
Cena Benzyny 0.55 0.47 0.44 0.42 0.4 0.38
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 75.40 78 79 79 79 79

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Pozwolenia Na Budowę 1216.00 1050 1000 1000 1200 1200
Rozpoczęte Budowy Domów 974.00 1150 1180 1200 1210 1170
Sprzedaż Nowych Domów 676.00 690 650 620 640 560
Umowy Kupna Nieruchomości -5.10 -1.5 1.2 2.5 1.8 1.7
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 3910.00 2200 2500 2700 3000 3200
Wydatki na Roboty Budowlane -2.10 0.5 0.4 0.4 1.2 0.4
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.20 0.2 0.4 0.3 0.5 0.3
Indeks Cen Domów NAHB m/m 58.00 61 55 58 52 55
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.26 3.3 4.45 3.3 3.3 4.7
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 2.20 -3.5 0.9 0.9 0.9 0.9
Indeks Cen Domów Case Shiller 224.08 225 228 222 222 222
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.30 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5


Stany Zjednoczone - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.