Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 96.78 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
Indeks Giełdowy 25883.25 24599 24216 23842 23472 22749
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.66 2.68 2.72 2.77 2.81 2.91
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 3.40 1.8 2.4 2.5 2 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 1.9 2.6 2.4 2.3 1.7
Stopa Bezrobocia 4.00 3.8 3.8 3.7 3.7 4.5
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 304.00 193 182 179 150 170
Inflacja 1.60 2 1.8 1.7 2.1 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Bilans Handlowy -49313.00 -52000 -44000 -56000 -60000 -53000
Saldo Obrotów Bieżących -124817.00 -109000 -103000 -101000 -101000 -125000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5
Dług Publiczny do PKB 105.40 108 108 108 108 109
Budżet Państwa do PKB -3.50 -5 -5 -5 -5 -6
Koniunktura w przemyśle 56.60 53 55 57 53 52
Przemysłowy PMI 54.90 52.1 52.8 51.1 51 50.4
Nie Przemysłowy PMI 56.70 54 54.2 56 53 52
PMI dla Usług 54.20 53.1 53 52.4 52.2 50.8
Optymizm Konsumentów 95.50 95 96 97 92 86.7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.20 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4
Pozwolenia Na Budowę 1322.00 1320 1246 1241 1240 1315
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 35
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 3.40 1.8 2.4 2.5 2 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 1.9 2.6 2.4 2.3 1.7
PKB 19390.60 20220 20220 20220 20220 20700
Pkb W Cenach Stałych 18664.97 18782 19030 19169 19132 19457
Produkt Narodowy Brutto 18908.02 17991 19292 19419 19381 19710
Środki Trwałe Brutto 3331.79 3353 3415 3422 3415 3473
Pkb Per Capita 53128.54 54100 54100 54100 54100 54800
Pkb Per Capita Ppp 54225.45 56900 56900 56900 56900 58500
Rolnictwo w PKB 216.90 218 223 223 222 226
Budownictwo w PKB 641.40 653 659 659 657 669
Przemysł w PKB 2125.80 2167 2185 2183 2179 2216
Górnictwo w PKB 429.80 429 442 441 441 448
Administracja Publiczna w PKB 2175.50 2227 2236 2234 2230 2268
Usługi w PKB 12700.80 12869 13056 13044 13018 13240
Transport w PKB 542.40 556 558 557 556 565
Media w PKB 284.30 279 292 292 291 296
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 4.00 3.8 3.8 3.7 3.7 4.5
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 304.00 193 182 179 150 170
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 8.00 1 15 6.87 10 11
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 296.00 188 178 166 142 161
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 13.00 12 1 6 15 -2
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 239.00 215 209 201 209 238
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1773.00 1626 1610 1630 1650 1700
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 213.00 220 219 219 145 150
Pracujący 156694.00 156189 156389 156566 155190 154000
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.10 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.50 34.5 34.5 34.5 34.4 34.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.20 62.7 62.7 62.7 63 62.9
Bezrobocie Długoterminowe 0.80 0.8 0.9 0.9 0.9 1.1
Wolne Etaty 6890.00 5900 6732 6300 5500 5200
Oferty Pracy 7335.00 6300 6700 6600 5818 5800
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 52988.00 55080 36000 42000 34000 31000
Przeciętne Wynagrodzenia 23.12 23.6 24.05 24.55 24.8 25.9
Wynagrodzenia w Przemyśle 21.86 22.1 22.5 22.8 23.1 24
Płaca Minimalna 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.70 0.8 0.6 0.7 0.8 0.6
Populacja 325.72 326 326 326 328 330
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1960.00 2150 2150 2150 2150 2200
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4520.00 4500 4550 4550 4500 4550
Koszty Utrzymania Rodziny 2380.00 2380 2380 2380 2300 2380
Zatrudnienie na Pół Etatu 26752.00 26990 26700 26800 27000 2750
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.60 2 1.8 1.7 2.1 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 252.67 255 257 258 259 265
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 260.70 262 263 264 265 271
Inflacja Bazowa 2.20 2.3 2.3 2.2 2.3 2.2
Deflator Pkb 110.68 116 117 113 118 124
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117.10 121 120 120 125 130
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.00 2.8 3.1 3.2 2.9 3.2
Inflacja Żywności 1.60 1.5 1.7 1.9 1.8 2.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 262.28 262 265 266 267 273
Cpi Transport 202.57 213 220 217 215 220
Oczekiwania inflacyjne 2.97 3.1 3.1 3 3 3.2
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Stopa Międzybankowa 2.68 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79
Bilans Banku Centralnego 4102109.00 4352601 4350218 4036945 4305838 4200000
Prywatna długu do PKB 202.80 195 195 205 195 191
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -49313.00 -52000 -44000 -56000 -60000 -53000
Saldo Obrotów Bieżących -124817.00 -109000 -103000 -101000 -101000 -125000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5
Import 259186.00 259000 257000 269000 258000 259000
Eksport 209873.00 207000 213000 213000 198000 206000
Terms of Trade 106.98 99.45 99.65 99.74 99.74 92.43
Transakcje Długookresowe Netto TIC -48313.00 50201 49156 49370 49413 49404
Wydobycie Ropy Naftowej 11900.00 12500 12730 12800 13000 12500
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 105.40 108 108 108 108 109
Budżet Państwa do PKB -3.50 -5 -5 -5 -5 -6
Bilans Budżetu -13539.00 -45667 -58601 -62101 -62737 -62500
Wydatki Rządowe 3192.01 3231 3261 3278 3272 3327
Wydatków Rządowych W Pkb 37.70 38.6 38.6 38.6 38.6 38.9
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 35
Podatek od Towarów i Usług 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w przemyśle 56.60 53 55 57 53 52
Przemysłowy PMI 54.90 52.1 52.8 51.1 51 50.4
Nie Przemysłowy PMI 56.70 54 54.2 56 53 52
PMI dla Usług 54.20 53.1 53 52.4 52.2 50.8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.40 55.2 55.4 54.2 55 55.1
Produkcja Przemysłowa 3.80 2.9 3 2.6 2 1.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.60 0.3 0.4 0.2 0.1 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.90 1.8 2.38 2.31 2 1.9
Stopa Utylizacji Surowców 78.22 78.5 78.6 78.82 79 78
Zamówienia Na Dobra Trwałe 0.80 -1.5 2.2 1.5 2.5 2.4
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony -0.10 -0.8 1.8 1.2 2 1.3
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu -0.30 0.3 0.5 0.3 0.7 0.1
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m -1.30 0.3 1.2 0.5 0.8 1
Zamówienia W Przemyśle -0.60 -0.9 2.2 1.8 1.5 0.8
Zapasy Niesprzedanych Towarów -0.10 0.4 0.3 0.5 0.3 0.2
Zapasy Hurtowników 0.30 0.3 0.4 0.68 -0.2 0.2
Zyski Korporacji 2076.82 2114 2131 2145 2159 2213
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 101.20 107 105 102 97 97
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 17.00 25 9.41 10 18 16
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond -2.00 10 11 7 2 3
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 63.40 56 53.9 60 57 55.9
Indeks Ny Empire State Manufacturing 8.80 19 17 22 15 10
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 1.00 20.1 28.6 19.36 15 12
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.27 0.7 0.22 0.21 0.38 0.05
Indeks Chicago PMI 56.70 51 53 52 51 54
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 16.70 16.9 17 18 17 17.3
Produkcja Samochodów 2.61 3.1 3.2 3.1 3.05 3.54
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej 3.63 2.5 4.5 3.8 2.7 2.6
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego 408.00 2200 -1600 -1200 500 2000
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego -78.00 -55 75 55 -170 -200
API Zmiana zapasów ropy naftowej -1.00 4.8 -3.2 5.2 -3.2 2
Produkcja w Górnictwie 15.30 9 11 13.88 8.5 4
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 95.50 95 96 97 92 86.7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.20 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.30 4.2 4 5.2 3.9 4
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -1.80 0.5 0.2 0.7 0.6 0.4
Wydatki Konsumpcyjne 12953.29 13041 13202 13303 13277 13503
Wydatki Osobiste 0.40 0.5 0.3 0.35 0.5 0.5
Dochód Gospodarstw Domowych 0.20 0.2 0.5 0.1 0.4 0.3
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.00 6.7 6.8 7 6 5.2
Kredyt Konsumencki 16.55 13 14 10.5 10 8
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.50 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 50.30 52 51.3 53.9 51 50
Wskaźnik Redbook 4.60 5.2 4.8 4 4.5 4
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 5637.00 4200 4000 4050 9150 9200
Cena Benzyny 0.59 0.59 0.58 0.56 0.55 0.55
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 76.60 78 78 78 78 79
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Pozwolenia Na Budowę 1322.00 1320 1246 1241 1240 1315
Rozpoczęte Budowy Domów 1256.00 1300 1218 1215 1210 1280
Sprzedaż Nowych Domów 657.00 615 635 595 585 590
Umowy Kupna Nieruchomości -9.80 1.1 1.3 -5.31 1.6 1.2
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 4990.00 5500 5250 5251 5300 5000
Wydatki na Roboty Budowlane 0.80 0.4 -0.3 0.8 1.1 0.4
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.40 0.3 0.2 0.3 0.3 0.5
Indeks Cen Domów NAHB m/m 58.00 66 65.3 65 59 53
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 4.65 4.84 4.84 4.84 4.84 6.5
Wnioski o Kredyty Hipoteczne -3.70 3.4 -0.8 3.5 2.7 0.9
Indeks Cen Domów Case Shiller 213.66 215 218 221 220 230
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.40 64.6 65 64.8 64.8 64.5


Stany Zjednoczone - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.