Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Indeks Giełdowy 27024.80 26537 26169 25805 25445 24742
Waluta 98.20 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.74 1.71 1.76 1.8 1.85 1.94
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.00 2.1 1.8 2 1.8 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 2.3 1.9 2 1.7 1.7
Stopa Bezrobocia 3.50 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 136.00 150 180 169 150 170
Inflacja 1.70 1.9 1.8 1.5 1.7 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.2 -0.2 0.5 0.3 0.1
Stopa Procentowa 2.00 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
Bilans Handlowy -54896.00 -60000 -55000 -55000 -51000 -62000
Saldo Obrotów Bieżących -128188.00 -134000 -129000 -125000 -120000 -125000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.2 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Dług Publiczny do PKB 106.10 108 109 109 109 109
Budżet Państwa do PKB -3.80 -5 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
Nie Przemysłowy PMI 52.60 53 52 52 52 52
PMI dla Usług 50.90 52.2 52.1 51.5 52 50.8
Koniunktura w Przemyśle 47.80 50.5 51 51.6 51.4 52
Przemysłowy PMI 51.10 50.7 51.2 50.6 50.9 50.4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 0.3 -0.2 0.2 0.4 0.4
Optymizm Konsumentów 96.00 92 90 88 86 86.7
Pozwolenia Na Budowę 1419.00 1210 1150 1100 1150 1115
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 35 35 35 35
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.00 2.1 1.8 2 1.8 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 2.3 1.9 2 1.7 1.7
PKB 20494.10 21200 21990 21990 21990 21990
Pkb W Cenach Stałych 19023.02 19197 19122 19287 19403 19523
Produkt Narodowy Brutto 19324.33 19445 19369 19538 19711 19775
Środki Trwałe Brutto 3339.90 3435 3421 3413 3407 3493
Pkb Per Capita 54541.70 55100 56200 56200 56200 56200
Pkb Per Capita Ppp 55681.05 56900 58500 58500 58500 58500
Rolnictwo w PKB 212.40 217 216 218 218 221
Budownictwo w PKB 642.80 661 658 655 656 672
Przemysł w PKB 2178.20 2189 2180 2196 2198 2226
Górnictwo w PKB 494.00 440 438 475 475 447
Administracja Publiczna w PKB 2173.60 2231 2222 2221 2223 2269
Usługi w PKB 12995.40 13117 13065 13132 13145 13340
Transport w PKB 542.40 558 556 554 554 568
Media w PKB 282.40 287 286 287 287 292
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.50 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 136.00 150 180 169 150 170
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 22.00 8 10 20 10 9
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 114.00 142 170 165 140 161
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym -2.00 15 12 -6 -10 -2
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 210.00 209 216 220 220 238
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1684.00 1650 1650 1680 1700 1700
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 135.00 145 180 145 160 150
Bezrobotni Zarejestrowani 5769.00 6150 6200 5900 5900 6280
Pracujący 158269.00 157000 157100 157500 156900 154000
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.00 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.40 34.4 34.5 34.5 34.5 34.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.20 62.9 62.8 62.9 62.7 62.9
Bezrobocie Długoterminowe 0.71 0.9 0.9 0.8 0.81 1.1
Wydajność 107.54 109 109 110 110 111
Wolne Etaty 7034.00 7000 7400 7200 7400 6800
Oferty Pracy 7051.00 7200 7100 7000 6900 6800
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 41557.00 48000 65000 48000 50000 51000
Przeciętne Wynagrodzenia 23.65 24.15 24.31 24.18 24.38 25.26
Wynagrodzenia w Przemyśle 22.25 22.92 22.9 22.85 22.99 23.97
Płaca Minimalna 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.60 0.8 0.8 0.6 0.7 0.6
Populacja 327.17 328 329 329 329 329
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Zatrudnienie na Pół Etatu 27095.00 26850 25900 25800 26500 27500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1960.00 2050 2050 2038 2040 2144
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4520.00 4728 4728 4701 4705 4945
Zatrudnienie na Pełny Etat 131094.00 131100 131279 131400 131500 132302
Koszty Utrzymania Rodziny 2380.00 2489 2489 2475 2478 2604
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.70 1.9 1.8 1.5 1.7 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.2 -0.2 0.5 0.3 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 256.36 258 259 259 261 263
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 264.60 265 267 268 269 271
Inflacja Bazowa 2.40 2 2.1 1.8 1.7 2
Deflator Pkb 112.19 113 113 114 114 116
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118.20 119 120 120 121 122
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.40 1.5 1.7 1.8 2 2.2
Inflacja Żywności 1.80 1.8 1.6 1.8 1.6 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 267.82 266 269 270 272 272
Cpi Transport 209.35 208 213 216 213 213
Oczekiwania inflacyjne 2.48 2.4 2.6 2.5 2.4 2.5
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 2.00 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
Stopa Międzybankowa 2.00 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
Bilans Banku Centralnego 3892425.00 3755838 3795838 3812838 3850000 3850000
Prywatna długu do PKB 196.70 192 189 189 189 189
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -54896.00 -60000 -55000 -55000 -51000 -62000
Saldo Obrotów Bieżących -128188.00 -134000 -129000 -125000 -120000 -125000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.2 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Import 262763.00 262000 265000 260000 259000 268000
Eksport 207866.00 205000 210000 209000 210000 206000
Terms of Trade 106.25 99.74 99.74 99.84 100 92.43
Wydobycie Ropy Naftowej 11806.00 13000 12900 13500 13700 13500
Przyjazdy Turystów 6343310.00 6555000 6260800 6360800 6580000 6760100
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 106.10 108 109 109 109 109
Budżet Państwa do PKB -3.80 -5 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
Bilans Budżetu -200344.00 -62737 -62737 -62737 -152737 -62500
Wydatki Rządowe 3293.82 3262 3249 3320 3360 3318
Wydatków Rządowych W Pkb 38.00 38.6 38.9 38.9 38.9 38.9
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 35 35 35 35
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek od Towarów i Usług 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Nie Przemysłowy PMI 52.60 53 52 52 52 52
PMI dla Usług 50.90 52.2 52.1 51.5 52 50.8
Koniunktura w Przemyśle 47.80 50.5 51 51.6 51.4 52
Przemysłowy PMI 51.10 50.7 51.2 50.6 50.9 50.4
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.00 52 51.9 51 50.5 51.1
Produkcja Przemysłowa 0.40 1.4 1.5 1.2 1.6 1.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.60 0.1 -0.5 0.6 0.3 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.40 0.4 0.8 0.6 1 0.9
Stopa Utylizacji Surowców 77.88 78 77.8 77.5 77.8 78.6
Zamówienia Na Dobra Trwałe 0.20 -0.5 0.2 0.5 0.2 1.4
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony -0.60 -0.3 0.1 1.3 0.8 1.3
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0.50 -0.2 0.4 0.2 0.2 1.1
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 0.00 -0.8 0.4 0.3 0.3 1
Zamówienia W Przemyśle -0.10 -0.5 0.1 0.5 0.2 0.8
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.40 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2
Zapasy Hurtowników 0.20 -0.2 -0.4 0.5 -0.4 0.2
Zyski Korporacji 1857.53 1830 1825 1790 1820 1850
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 101.80 97 94 98 96 93
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 42.80 51.5 52 51 52 55.9
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 1.50 -3 4 10 5 2
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.10 -0.3 -0.15 -0.2 0.2 0.05
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 12.00 12 11 11 10 9
Indeks Ny Empire State Manufacturing 4.00 1 8 5 2 10
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond -9.00 -6 -10 -4 1 -3
Indeks Chicago PMI 47.10 51 50 52 50 54
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 17.20 17 17 17 17 17.3
Produkcja Samochodów 2.55 3.05 2.5 2.58 2.75 2.9
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej 2.93 2.7 5 3 3 2.6
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego -1213.00 500 500 600 -500 2000
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego 98.00 -170 25 90 100 -200
API Zmiana zapasów ropy naftowej 4.13 -3.2 -3.2 2 3.5 2
Produkcja w Górnictwie 5.10 2.9 3 2.5 2 3.2
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 0.3 -0.2 0.2 0.4 0.4
Optymizm Konsumentów 96.00 92 90 88 86 86.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.10 2.9 2 2 2.2 2
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 0.00 0.6 -0.5 0.3 0.4 0.4
Wydatki Konsumpcyjne 13253.38 13332 13280 13352 13518 13559
Wydatki Osobiste 0.10 0.5 0.5 0.2 0.3 0.5
Dochód Gospodarstw Domowych 0.40 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.10 8.4 8.5 8.2 8.3 8.9
Kredyt Konsumencki 17.90 15.71 17.37 14.06 23.69 15.98
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.15 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 52.60 51 50 51 52 49
Wskaźnik Redbook 4.10 4.5 4.5 4.5 4 4
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 3085.00 6700 3300 3150 3250 6500
Cena Benzyny 0.68 0.56 0.55 0.6 0.58 0.55
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 75.00 78 78 78 78 79
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Pozwolenia Na Budowę 1419.00 1210 1150 1100 1150 1115
Rozpoczęte Budowy Domów 1364.00 1120 1150 1240 1150 1180
Sprzedaż Nowych Domów 713.00 740 710 600 500 490
Umowy Kupna Nieruchomości 2.50 0.6 1.3 1.5 -0.5 1.2
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5490.00 5200 5150 5200 5180 4600
Wydatki na Roboty Budowlane 0.10 1.1 -0.5 0.3 0.5 0.4
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.40 0.3 0.1 0.3 -0.2 0.2
Indeks Cen Domów NAHB m/m 68.00 63 61 62 60 59
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.90 4.45 4.45 3.99 3.99 4.45
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 5.40 2.7 2.7 1.5 -3.5 0.9
Indeks Cen Domów Case Shiller 218.00 221 222 221 220 218
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.10 64.8 64.8 64.5 64.5 64.5


Stany Zjednoczone - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.