Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 96.16 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
Indeks Giełdowy 34564.45 34243 33601 32969 32348 31145
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.42 1.54 1.6 1.66 1.72 1.85

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 4 3.1 2 1.8 2.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 3.8 2.1 2 3 2
Stopa Bezrobocia 4.60 5.2 5.2 5 5 5
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 531.00 550 350 500 400 280
Inflacja 6.20 6.3 4.2 3 2.8 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.6 0.6 0.3 0.3 0.7
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.75
Bilans Handlowy -80934.00 -82000 -82000 -59000 -70000 -49000
Saldo Obrotów Bieżących -190282.00 -197000 -167000 -140000 -160000 -137000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -3.3 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
Dług Publiczny do PKB 128.10 137 138 138 138 138
Budżet Państwa do PKB -14.90 -10.2 -7.7 -7.7 -7.7 -7.7
Koniunktura w Przemyśle 61.10 57.4 53 55 53 56
PMI dla Usług 57.00 55.5 52 53 52 50.8
Nie Przemysłowy PMI 66.70 64 58 52 52 52
Przemysłowy PMI 58.30 58 54.2 54 53 51
Optymizm Konsumentów 67.40 67 68 72 75 84
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.70 0.8 0.6 0.3 0.5 1
Pozwolenia Na Budowę 1650.00 1700 1550 1500 1450 1400
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 4 3.1 2 1.8 2.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 3.8 2.1 2 3 2
PKB 20936.60 21500 21500 21500 21500 22790
Pkb W Cenach Stałych 19469.40 19875 19456 19756 20053 19871
Produkt Narodowy Brutto 19681.51 20131 19667 19959 20272 20104
Środki Trwałe Brutto 3582.93 3556 3639 3665 3690 3660
Pkb Per Capita 58510.24 56200 56200 56200 56200 55000
Pkb Per Capita Ppp 60235.73 60500 60500 60500 60500 61100
Rolnictwo w PKB 243.00 225 263 248 250 282
Budownictwo w PKB 690.70 684 699 705 711 713
Przemysł w PKB 2329.20 2266 2318 2376 2399 2366
Górnictwo w PKB 416.50 455 443 425 429 454
Administracja Publiczna w PKB 2218.30 2310 2227 2263 2285 2308
Usługi w PKB 13379.10 13580 13444 13647 13780 13685
Transport w PKB 490.70 578 521 501 505 531
Media w PKB 290.20 297 293 296 299 306

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 4.60 5.2 5.2 5 5 5
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 531.00 550 350 500 400 280
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 604.00 505 280 450 500 400
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym -73.00 2 2 2 15 60
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 60.00 20 40 35 20 20
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 222.00 250 230 215 200 270
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1956.00 2100 2000 1900 1850 2000
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 534.00 350 290 200 300 350
Pracujący 154039.00 154600 15500 157500 159000 162000
Bezrobotni Zarejestrowani 7419.00 7190 6900 6600 6300 6000
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.40 0.4 0.2 0.3 0.4 0.2
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.70 34.8 34.8 34.9 35 35
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.60 61.7 62 62.3 62.5 62.5
Bezrobocie Długoterminowe 1.44 1.35 1.2 1.1 1 0.95
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.70 8.6 10 9.1 9.1 9.1
Wydajność 111.33 112 114 114 114 114
Koszty Pracy 120.92 126 123 121 125 134
Wolne Etaty 10507.00 11100 10600 10000 9800 9600
Oferty Pracy 10438.00 10600 10000 9800 9600 9000
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 14875.00 20000 33000 35000 40000 55000
Przeciętne Wynagrodzenia 26.26 26.43 26.26 26.23 26.94 28.24
Wynagrodzenia w Przemyśle 24.24 25.07 24.24 24.17 24.92 26.09
Wzrost Wynagrodzeń 9.77 8.4 3.9 2 3 3.6
Płaca Minimalna 7.25 7.25 10 10 10 10
Indeks Kosztów Zatrudnienia 1.30 1.4 0.8 0.7 0.6 0.6
Populacja 329.48 333 333 333 333 335
Wiek Emerytalny Kobiet 66.17 66.17 66.33 66.33 66.33 66.33
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.17 66.17 66.33 66.33 66.33 66.33
Zatrudnienie na Pełny Etat 128306.00 129627 130627 132000 134500 135000
Wskaźnik Zatrudnienia 58.80 59 59.1 59.5 59.8 60
Zatrudnienie na Pół Etatu 25906.00 26400 26500 26800 27000 26600
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 238.75 260 250 230 230 220

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 6.20 6.3 4.2 3 2.8 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.6 0.6 0.3 0.3 0.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 276.72 268 276 279 282 284
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 281.70 276 282 286 287 287
Inflacja Bazowa 4.60 4.5 3.8 2.8 2.4 1.7
Deflator Pkb 119.10 122 121 121 122 124
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 129.80 125 130 130 133 134
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.60 8.8 5.6 3.5 3 3
Wskaźnik Cen Importowych 145.20 141 135 130 130 129
Wskaźnik Cen Eksportowych 136.50 132 131 132 130 130
Inflacja Żywności 5.30 5.2 5 3 1.8 2
Podstawowe ceny producenta 127.70 131 132 136 138 140
Cena Bazowa Indeksu Pce 118.85 119 120 120 130 132
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 285.31 277 288 289 292 298
Cpi Transport 241.04 217 244 245 245 247
Indeks Cen Pce 117.42 118 119 121 121 122
Oczekiwania inflacyjne 5.70 6 5.5 4 2.8 3

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.75
Stopa Międzybankowa 0.17 0.17 0.2 0.45 0.45 0.7
Rezerwy Walutowe 41276.00 42215 42150 43150 43500 42150
Bilans Banku Centralnego 8681771.00 8586458 8400000 8200000 8000000 7800000
Bilans Banków 22397.10 22656 21600 21050 21000 20556
Kredyty dla Sektora prywatnego 2425.83 2400 2416 2420 2450 2400
Prywatna długu do PKB 235.50 228 228 228 228 224
Stopa Repo 0.06 0.05 0.07 0.17 0.17 0.23

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -80934.00 -82000 -82000 -59000 -70000 -49000
Saldo Obrotów Bieżących -190282.00 -197000 -167000 -140000 -160000 -137000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -3.3 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
Import 288492.00 290000 292000 274000 280000 269000
Eksport 207558.00 208000 210000 215000 210000 220000
Dług Zagraniczny 22595448.00 22850000 22900000 219000000 219000000 21934407
Terms of Trade 112.71 92.43 103 98.48 100 99.23
Rachunek kapitałowy -26777.00 35000 35000 45000 50000 23000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 66844.00 53000 53000 50000 52000 54000
Wydobycie Ropy Naftowej 11072.00 11350 11500 11650 11900 12200
Bilans handlowy towarów -82890.00 -93000 -95000 -88000 -75000 -74500
Dochody z Turystyki 6169.00 9460 10460 11600 15000 18200
Przyjazdy Turystów 2002051.00 3000000 4000000 6000000 8000000 4760100

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 128.10 137 138 138 138 138
Budżet Państwa do PKB -14.90 -10.2 -7.7 -7.7 -7.7 -7.7
Bilans Budżetu -165055.00 -62490 -100000 50000 70000 20000
Wydatki Rządowe 3381.31 3377 3462 3441 3483 3553
Dochody Budżetu Państwa 283927.00 355000 280000 390000 390000 340000
Dług Publiczny 28908765.00 28500000 286000000 28620000 28620000 29000000
Wydatki Budżetu Państwa 448983.00 400000 380000 340000 320000 320000
Wydatków Rządowych W Pkb 44.00 40.3 40.3 40.3 40.3 38.4

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37
Podatek od Towarów i Usług 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle 61.10 57.4 53 55 53 56
PMI dla Usług 57.00 55.5 52 53 52 50.8
Nie Przemysłowy PMI 66.70 64 58 52 52 52
Przemysłowy PMI 58.30 58 54.2 54 53 51
Zbiorczy Wskaźnik PMI 56.50 55.4 53 56 53 51.8
Produkcja Przemysłowa 5.10 4 3.6 3 2 3.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.60 0.3 0.3 0.4 0.8 1.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.50 3 3 0.5 2 1
Stopa Utylizacji Surowców 76.40 75.8 76.2 77.4 77.5 77
Zamówienia Na Dobra Trwałe -0.50 0.3 0.3 1 1.2 0.8
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 0.80 0.5 0.5 0.6 1.2 0.4
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0.50 0.2 0.5 0.2 0.4 0.2
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 0.70 0.3 0.6 0.2 0.6 0.4
Zamówienia W Przemyśle 0.20 0.5 0.5 -0.4 0.6 0.2
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.70 0.3 0.3 0.5 0.2 0.3
Zmiany Zapasów -73.15 33 25 100 90 45
Zapasy Hurtowników 2.20 1 1 0.4 0.5 0.2
Bankructwa 16140.00 15300 185500 19000 16500 18000
Zyski Korporacji 2543.70 2470 2370 2400 2300 2270
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 98.20 97 99 95 96 102
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 39.00 18 12 10 7 5
Indeks Ny Empire State Manufacturing 30.90 31.5 18 10 6 6
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 11.00 12.5 8.5 5 6 5
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.76 0.3 0.5 1 0.9 -0.2
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 11.80 13 17 12 10 10
Indeks Chicago PMI 61.80 60 58 55 52 54
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 12.99 13.2 14.5 15.7 16 17.5
Produkcja Samochodów 1.43 1.2 1.4 1.8 2 2.7
Rejestracje nowych samochodów 249.41 320 340 380 440 450
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej -0.91 2 4 -3 -2 2.6
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego 4029.00 -500 1000 -150 500 2000
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego -59.00 -60 -120 100 100 20
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 130.70 127 127 125 122 128
Platformy wiertnicze 467.00 460 480 470 450 460
API Zmiana zapasów ropy naftowej -0.75 -2 4 4 4 2
Produkcja Stali 7500.00 7310 7210 7200 7000 6500
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas 17.00 10 18 9 6 5
Produkcja w Górnictwie 11.80 7.3 6.8 2 3 2

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Optymizm Konsumentów 67.40 67 68 72 75 84
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.70 0.8 0.6 0.3 0.5 1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 16.30 10.8 10.8 1.5 2 4
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 1.70 0.8 0.8 0.5 1 1.2
Wydatki Konsumpcyjne 13723.73 13803 13562 13939 14135 13688
Rozporządzalny Dochód Osobisty 18108.28 17891 17500 17000 17200 17400
Wydatki Osobiste 1.30 0.7 0.7 0.5 0.3 1
Dochód Gospodarstw Domowych 0.50 0.6 0.6 1 1 0.6
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7.30 9.5 9.5 9.5 8 9.5
Kredyt Konsumencki 29.91 16.27 19.8 38.95 30.81 11.6
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10514.73 10600 10700 10500 10000 10000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.25 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 43.90 42 48 50 54 50
Wskaźnik Redbook 16.90 3 2.5 1.5 2 2.1
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 3088.00 4500 3000 2800 2700 4200
Cena Benzyny 0.90 0.52 0.79 0.75 0.71 0.67
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 80.00 79 79 79 79 79

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Pozwolenia Na Budowę 1650.00 1700 1550 1500 1450 1400
Rozpoczęte Budowy Domów 1520.00 1470 1400 1400 1380 1370
Sprzedaż Nowych Domów 745.00 720 770 750 720 700
Umowy Kupna Nieruchomości -1.40 -6.7 -10.7 5 6 7
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 6340.00 6100 5800 5600 5600 5500
Wydatki na Roboty Budowlane 0.20 0.6 -0.2 0.8 0.3 0.2
Indeks Cen Domów NAHB m/m 83.00 78 73 75 76 63
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 354.61 360 355 350 360 365
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.31 3.3 3.4 3.4 2.8 3.5
Wnioski o Kredyty Hipoteczne -7.20 2.6 2.6 2 2 0.6
Indeks Cen Domów Case Shiller 277.24 280 279 272 273 275
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.40 65.5 65.7 65.8 65.7 65.5


Stany Zjednoczone - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.