Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 91.97 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
Indeks Giełdowy 33951.20 31938 30726 29564 28442 26198
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.49 1.51 1.59 1.67 1.75 1.91

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 6.40 9 7.5 4 1.7 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 8.4 3.7 3.8 2.1 2
Stopa Bezrobocia 5.80 5.7 5.9 5.7 5.5 5
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 559.00 420 230 250 250 280
Inflacja 5.00 5.7 4.2 3.7 2.2 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.5 0.3 0.6 0.6 0.7
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Bilans Handlowy -68899.00 -63000 -60000 -63000 -52000 -63000
Saldo Obrotów Bieżących -188484.00 -117000 -99000 -117000 -117000 -117000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Dług Publiczny do PKB 107.60 115 115 115 118 122
Budżet Państwa do PKB -4.60 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -8.7
Koniunktura w Przemyśle 61.20 61 56 53.4 53 53.4
Przemysłowy PMI 62.10 61 52 51 51.2 51
Nie Przemysłowy PMI 64.00 61 55 50 52 52
PMI dla Usług 70.40 69 54 50.5 52 50.8
Optymizm Konsumentów 86.40 86.4 82 84 83 84
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.30 0.2 0.4 2.4 2.4 2.4
Pozwolenia Na Budowę 1681.00 1510 1470 1400 1350 1300
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 6.40 9 7.5 4 1.7 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 8.4 3.7 3.8 2.1 2
PKB 21433.20 21500 21500 21500 21500 22790
Pkb W Cenach Stałych 19088.06 18756 19285 19509 19488 19899
Produkt Narodowy Brutto 19258.78 18908 19484 19706 19383 20100
Środki Trwałe Brutto 3552.40 3356 3437 3590 3618 3662
Pkb Per Capita 55809.00 56200 56200 56200 56200 55000
Pkb Per Capita Ppp 62682.80 60500 60500 60500 60500 61100
Rolnictwo w PKB 266.20 256 272 276 272 282
Budownictwo w PKB 673.00 668 679 699 687 713
Przemysł w PKB 2234.40 2128 2295 2319 2281 2366
Górnictwo w PKB 428.50 475 437 445 438 454
Administracja Publiczna w PKB 2179.80 2313 2267 2263 2226 2308
Usługi w PKB 12925.10 12842 13245 13416 13197 13685
Transport w PKB 501.80 476 516 521 512 531
Media w PKB 289.30 321 307 300 295 306

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 5.80 5.7 5.9 5.7 5.5 5
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 559.00 420 230 250 250 280
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 492.00 370 120 105 105 110
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 67.00 50 50 2 2 60
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 23.00 18 10 2 2 2
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 412.00 400 350 300 300 270
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 3518.00 3500 3300 3100 3000 2500
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 978.00 850 220 250 190 150
Pracujący 151620.00 155000 157000 158000 158000 159000
Bezrobotni Zarejestrowani 9316.00 9600 9300 8890 8000 7200
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.50 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.90 34.7 34.7 34.6 34.8 34.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.60 61.7 61.9 62.7 62.7 62.7
Bezrobocie Długoterminowe 2.33 2.5 2.4 2.2 1.8 1.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.90 9.8 10 9.8 9.6 9.6
Wydajność 112.73 111 110 111 111 111
Koszty Pracy 119.07 122 119 126 120 125
Wolne Etaty 9982.00 7300 7000 7100 7000 6600
Oferty Pracy 9286.00 8800 7000 6600 6600 5900
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 24586.00 25000 35000 55000 50000 55000
Przeciętne Wynagrodzenia 25.60 25.66 25.78 26.01 25.98 26.94
Wynagrodzenia w Przemyśle 23.53 23.3 23.36 25.07 24.08 24.95
Wzrost Wynagrodzeń 4.41 3.6 4 3.4 2.9 3.6
Płaca Minimalna 7.25 9.5 9.5 9.5 11 11
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.90 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6
Populacja 329.48 331 331 333 333 335
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Wskaźnik Zatrudnienia 58.00 58.9 60.9 60.8 61 61
Zatrudnienie na Pełny Etat 126384.00 129000 131000 133627 133627 133627
Zatrudnienie na Pół Etatu 25202.00 27500 27500 26500 26500 26500
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 395.00 500 450 350 350 300

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 5.00 5.7 4.2 3.7 2.2 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.5 0.3 0.6 0.6 0.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 268.55 272 271 271 271 276
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 275.72 278 279 279 275 284
Inflacja Bazowa 3.80 4.3 3.8 3.5 1.5 1.7
Deflator Pkb 115.58 119 119 119 118 120
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 124.80 126 124 123 125 125
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.60 6.8 4.4 2.8 1.6 1.8
Wskaźnik Cen Importowych 138.80 136 127 128 128 129
Wskaźnik Cen Eksportowych 132.50 126 127 128 128 128
Inflacja Żywności 2.20 2.7 2.5 2.3 2 2.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 278.65 287 285 284 282 288
Cpi Transport 229.69 207 211 211 221 214
Cena Bazowa Indeksu Pce 115.97 115 116 116 116 119
Podstawowe ceny producenta 123.60 123 125 126 128 130
Oczekiwania inflacyjne 4.00 3 2.9 2.5 2.5 2.5
Indeks Cen Pce 114.08 113 114 114 114 116

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Stopa Międzybankowa 0.13 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25
Rezerwy Walutowe 141120.00 139700 138000 130150 130150 130150
Bilans Banku Centralnego 8064257.00 7585597 7592000 7506458 7450000 7309422
Bilans Banków 21457.40 21850 21000 20656 20600 20556
Prywatna długu do PKB 235.50 228 228 228 228 224
Stopa Repo 0.06 0.04 0.05 0.05 0.07 0.13

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -68899.00 -63000 -60000 -63000 -52000 -63000
Saldo Obrotów Bieżących -188484.00 -117000 -99000 -117000 -117000 -117000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Import 273891.00 263000 263000 269000 262000 269000
Eksport 204992.00 200000 203000 206000 210000 206000
Dług Zagraniczny 21358343.00 22386165 22406171 22500000 22500000 22934407
Terms of Trade 107.64 108 100 100 100 101
Rachunek kapitałowy 101200.00 40200 47000 35000 35000 23000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 45262.00 50000 52000 53000 53000 54000
Wydobycie Ropy Naftowej 11184.00 11000 11200 11000 11000 12000
Bilans handlowy towarów -85727.00 -85000 -80000 -73000 -73000 -74500
Dochody z Turystyki 4881.00 7840 8920 9460 9460 21200
Przyjazdy Turystów 1046703.00 1800000 2000000 2000100 2000100 4760100

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 107.60 115 115 115 118 122
Budżet Państwa do PKB -4.60 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -8.7
Bilans Budżetu -131953.00 -145000 -125000 -62490 -10000 -10000
Wydatki Rządowe 3367.14 3652 3450 3447 3442 3515
Dochody Budżetu Państwa 463745.00 310000 330000 310000 340000 340000
Dług Publiczny 28199008.00 28200000 28300000 28500000 286000000 29000000
Wydatki Budżetu Państwa 595698.00 455000 455000 350000 350000 350000
Wydatków Rządowych W Pkb 44.00 40.3 40.3 40.3 40.3 38.4
Wydatki Wojskowe 766583.00 771394 771394 771394 771394 771394

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37
Podatek od Towarów i Usług 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 61.20 61 56 53.4 53 53.4
Przemysłowy PMI 62.10 61 52 51 51.2 51
Nie Przemysłowy PMI 64.00 61 55 50 52 52
PMI dla Usług 70.40 69 54 50.5 52 50.8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 68.70 67 53 50.4 53 50.8
Produkcja Przemysłowa 16.30 12.2 6.5 4 3.6 3.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.80 0.6 0.2 0.3 0.3 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 18.30 10 1.9 0.7 0.7 0.7
Stopa Utylizacji Surowców 75.20 75.1 77 77.4 77.2 78.4
Zamówienia Na Dobra Trwałe -1.30 2 1.7 0.3 0.3 0.3
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 0.00 0.8 1.7 0.5 0.5 0.5
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 1.00 1.8 0.7 0.2 0.5 0.2
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 0.50 1.2 1.2 0.3 0.6 0.3
Zamówienia W Przemyśle -0.60 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5
Zapasy Niesprzedanych Towarów -0.20 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2
Zmiany Zapasów -92.88 20 47 33 25 45
Zapasy Hurtowników 0.80 0.5 0.6 0.6 0.6 0.2
Bankructwa 19911.00 18000 19000 20300 22500 22000
Zyski Korporacji 1936.00 1900 1950 1870 1870 1870
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 99.60 100 100 99 99 102
Indeks Ny Empire State Manufacturing 17.40 23 12 4 4 4
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 30.70 30 15 5 5 5
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 18.00 16 3 2.5 2.5 2.5
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 34.90 31 16 13 17 10
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.29 1.2 0.8 0.3 0.5 -0.2
Indeks Chicago PMI 75.20 72 51 52 52 54
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 17.00 16.5 17.1 17.1 17.5 17.5
Produkcja Samochodów 1.58 2.3 2.4 2.5 2.6 2.5
Rejestracje nowych samochodów 386.98 290 310 330 330 350
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej -7.36 10 -5 -5 -5 2.6
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego 1954.00 430 -15 -15 -15 2000
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego 16.00 95 75 -60 -120 20
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 126.27 129 131 127 127 128
Platformy wiertnicze 373.00 310 320 300 300 290
API Zmiana zapasów ropy naftowej -8.54 3.5 -5 -2 4 2
Produkcja w Górnictwie 16.50 3.8 4 2.3 2.3 2.3
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas 32.00 29 8 4 4 5
Produkcja Stali 6900.00 7200 7110 7010 6810 7350

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 86.40 86.4 82 84 83 84
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.30 0.2 0.4 2.4 2.4 2.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 28.10 14 3.4 2.8 1.8 1.8
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -0.70 0.2 0.5 0.5 0.5 0.4
Wydatki Konsumpcyjne 13352.15 12857 13403 13493 13614 13763
Rozporządzalny Dochód Osobisty 18844.55 20451 18508 17891 18500 18357
Wydatki Osobiste 0.50 0.6 0.4 0.7 0.7 1
Dochód Gospodarstw Domowych -13.10 0.3 0.6 0.6 0.6 0.3
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.90 12 10 9.5 9.5 9.5
Kredyt Konsumencki 18.61 20.11 17.77 16.27 26.38 9.59
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10343.52 10600 107000 9900 9900 9900
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 56.40 54 53 53 53 49
Wskaźnik Redbook 16.40 1.7 2 3 0.5 2.1
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 2159.00 2600 2500 6000 6000 6000
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 79.50 79 79 79 79 79
Cena Benzyny 0.79 0.71 0.68 0.64 0.61 0.58

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Pozwolenia Na Budowę 1681.00 1510 1470 1400 1350 1300
Rozpoczęte Budowy Domów 1572.00 1520 1350 1270 1300 1270
Sprzedaż Nowych Domów 863.00 940 820 860 800 650
Umowy Kupna Nieruchomości 51.70 3.8 4 1.7 1.7 1.7
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5850.00 6000 5800 5600 5400 4700
Wydatki na Roboty Budowlane 0.20 1.2 0.6 0.6 -0.2 0.4
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.40 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
Indeks Cen Domów NAHB m/m 81.00 83 76 75 73 63
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.11 3.25 3.35 3.3 3.4 3.5
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 4.20 -0.6 2.6 2.6 2.6 0.6
Indeks Cen Domów Case Shiller 251.57 245 237 245 235 250
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.60 65.5 64.5 64.5 64.5 64.5


Stany Zjednoczone - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.