Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Indeks Giełdowy 25628.90 25693 25360 25030 24704 24067
Waluta 97.64 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.53 2.04 2.08 2.12 2.16 2.24
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 1.9 2.1 1.8 2 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 2.4 2.3 1.9 2 1.7
Stopa Bezrobocia 3.70 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 164.00 179 150 180 169 170
Inflacja 1.80 1.7 1.9 1.8 1.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.1 0.2 -0.2 0.5 0.1
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2 2 2.25
Bilans Handlowy -55154.00 -56000 -60000 -55000 -43000 -62000
Saldo Obrotów Bieżących -130400.00 -131000 -134000 -129000 -125000 -125000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.2 -2.2 -2.5 -2.5 -2.5
Dług Publiczny do PKB 106.10 108 108 109 109 109
Budżet Państwa do PKB -3.80 -5 -5 -4.8 -4.8 -4.8
Nie Przemysłowy PMI 53.70 56 53 52 52 52
PMI dla Usług 50.90 52.4 52.2 52.1 51.5 50.8
Koniunktura w przemyśle 51.20 51 53 51 52.6 52
Przemysłowy PMI 49.90 51.1 50.7 51.2 50.6 50.4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 0.3 0.3 -0.2 0.2 0.4
Optymizm Konsumentów 92.10 94 92 90 88 86.7
Pozwolenia Na Budowę 1336.00 1240 1210 1150 1100 1115
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 35 35 35
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 1.9 2.1 1.8 2 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 2.4 2.3 1.9 2 1.7
PKB 20494.10 21200 21200 21990 21990 21990
Pkb W Cenach Stałych 19023.82 19182 19216 19287 19404 19542
Produkt Narodowy Brutto 19173.57 19362 19445 19520 19539 19775
Środki Trwałe Brutto 3342.69 3412 3435 3447 3450 3493
Pkb Per Capita 54541.70 55100 55100 56200 56200 56200
Pkb Per Capita Ppp 55681.05 56900 56900 58500 58500 58500
Rolnictwo w PKB 212.40 217 219 218 218 222
Budownictwo w PKB 642.80 662 657 655 656 669
Przemysł w PKB 2178.20 2191 2204 2196 2198 2242
Górnictwo w PKB 494.00 440 477 475 475 485
Administracja Publiczna w PKB 2173.60 2233 2230 2221 2223 2268
Usługi w PKB 12995.40 13130 13184 13132 13145 13408
Transport w PKB 542.40 559 556 554 554 565
Media w PKB 282.40 288 288 287 287 293
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.70 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 164.00 179 150 180 169 170
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 16.00 13 8 10 20 9
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 148.00 166 142 170 165 161
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 16.00 -12 15 12 -6 -2
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 209.00 201 209 216 220 238
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1674.00 1630 1650 1650 1680 1700
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 156.00 160 145 180 145 150
Bezrobotni Zarejestrowani 6063.00 5900 6150 6200 5900 6280
Pracujący 157288.00 157000 157000 157100 157500 154000
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.30 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.30 34.5 34.4 34.5 34.5 34.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.00 63 62.9 62.8 62.9 62.9
Bezrobocie Długoterminowe 0.71 0.9 0.9 0.9 0.8 1.1
Wydajność 107.55 107 107 107 108 108
Wolne Etaty 7225.00 6900 6800 7400 6800 6800
Oferty Pracy 7348.00 7300 7200 7200 7100 6800
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 38845.00 61000 48000 65000 48000 51000
Przeciętne Wynagrodzenia 23.46 23.98 24.13 24.18 24.38 24.9
Wynagrodzenia w Przemyśle 22.13 22.69 22.93 22.85 22.99 23.66
Płaca Minimalna 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.60 0.7 0.8 0.8 0.6 0.6
Populacja 327.17 326 326 326 326 326
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Zatrudnienie na Pół Etatu 26861.00 26800 27000 2690 2690 2750
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4520.00 4542 4723 4701 4705 4875
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1960.00 1846 2048 2038 2040 2114
Zatrudnienie na Pełny Etat 130429.00 130449 131679 130679 131400 132302
Koszty Utrzymania Rodziny 2380.00 2381 2487 2475 2478 2567
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.80 1.7 1.9 1.8 1.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.1 0.2 -0.2 0.5 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 256.16 256 258 259 259 263
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 263.57 264 265 267 268 271
Inflacja Bazowa 2.20 2 2 2.1 1.8 2
Deflator Pkb 112.16 117 118 118 118 124
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118.50 119 119 120 120 122
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.70 2 1.9 1.7 1.8 2.2
Inflacja Żywności 1.80 1.9 1.8 1.6 1.8 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 267.10 264 266 269 270 272
Cpi Transport 213.41 216 208 213 216 213
Oczekiwania inflacyjne 2.59 2.3 2.4 2.6 2.5 2.5
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2 2 2.25
Stopa Międzybankowa 2.13 2.3 2.3 2.05 2.05 2.3
Bilans Banku Centralnego 3744394.00 3836945 3805838 3795838 3792838 3750000
Prywatna długu do PKB 196.70 192 192 189 189 189
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -55154.00 -56000 -60000 -55000 -43000 -62000
Saldo Obrotów Bieżących -130400.00 -131000 -134000 -129000 -125000 -125000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.2 -2.2 -2.5 -2.5 -2.5
Import 261454.00 262000 258000 255000 260000 268000
Eksport 206300.00 213000 198000 200000 217000 206000
Terms of Trade 106.25 99.74 99.74 99.74 99.14 92.43
Transakcje Długookresowe Netto TIC 99054.00 49156 49370 49413 49413 49404
Wydobycie Ropy Naftowej 12108.00 12800 13000 12900 13500 13500
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 106.10 108 108 109 109 109
Budżet Państwa do PKB -3.80 -5 -5 -4.8 -4.8 -4.8
Bilans Budżetu -119696.00 -62101 -62737 -62737 -152737 -62500
Wydatki Rządowe 3297.90 3269 3262 3272 3275 3317
Wydatków Rządowych W Pkb 38.00 38.6 38.6 38.9 38.9 38.9
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 35 35 35
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek od Towarów i Usług 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Nie Przemysłowy PMI 53.70 56 53 52 52 52
PMI dla Usług 50.90 52.4 52.2 52.1 51.5 50.8
Koniunktura w przemyśle 51.20 51 53 51 52.6 52
Przemysłowy PMI 49.90 51.1 50.7 51.2 50.6 50.4
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.90 52.2 52 51.9 51 51.1
Produkcja Przemysłowa 0.50 0.8 1.4 1.5 1.2 1.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.20 0.2 0.1 -0.5 0.6 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.50 -1.4 0.4 0.8 0.6 0.9
Stopa Utylizacji Surowców 77.50 78.1 78 77.8 77.5 78.6
Zamówienia Na Dobra Trwałe 2.00 1.5 -0.5 0.2 0.5 1.4
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 3.10 1.1 -0.3 0.1 1.3 1.3
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 1.20 0.3 -0.2 0.4 0.2 1.1
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 0.10 0.5 -0.8 0.4 0.3 1
Zamówienia W Przemyśle 0.60 1.8 -0.5 0.1 0.5 0.8
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.00 0.5 0.3 0.1 0.3 0.2
Zapasy Hurtowników 0.00 0.1 -0.2 -0.4 0.5 0.2
Zyski Korporacji 2012.30 2050 2060 1950 1960 2150
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 104.70 102 97 94 98 93
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 43.50 60 57 52 51 55.9
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas -6.30 -4 -3 4 10 2
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago -0.02 -0.3 -0.3 -0.15 -0.2 0.05
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 16.80 10 12 11 14 9
Indeks Ny Empire State Manufacturing 4.80 5.2 15 8 5 10
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond -12.00 -7 -6 -10 -4 -3
Indeks Chicago PMI 44.40 52 51 50 52 54
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 17.30 18 17 17 17 17.3
Produkcja Samochodów 2.67 2.5 2.7 2.8 2.8 2.5
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej -2.73 3.8 2.7 5 3 2.6
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego 312.00 -1200 500 500 600 2000
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego 59.00 55 -170 -170 -120 -200
API Zmiana zapasów ropy naftowej -3.45 5.2 -3.2 -3.2 2 2
Produkcja w Górnictwie 5.50 4 2.9 3 2.5 3.2
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 0.3 0.3 -0.2 0.2 0.4
Optymizm Konsumentów 92.10 94 92 90 88 86.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.40 3 2.9 2 2 2
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 1.00 0.4 0.6 -0.5 0.3 0.4
Wydatki Konsumpcyjne 13241.08 13264 13332 13310 13323 13559
Wydatki Osobiste 0.30 0.3 0.5 0.5 0.2 0.5
Dochód Gospodarstw Domowych 0.40 0.1 0.4 0.4 0.3 0.3
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.10 8 8.4 8.5 8.2 8.9
Kredyt Konsumencki 14.60 14.95 15.71 17.37 17.43 15.98
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.50 5.5 5.5 5.25 5.25 5.5
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 55.10 53.9 51 50 51 49
Wskaźnik Redbook 4.90 4 4.5 4.5 4.5 4
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 3201.00 3750 7550 3600 3850 7300
Cena Benzyny 0.72 0.7 0.68 0.67 0.65 0.65
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 76.30 78 78 78 78 79
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Pozwolenia Na Budowę 1336.00 1240 1210 1150 1100 1115
Rozpoczęte Budowy Domów 1191.00 1215 1120 1150 1240 1180
Sprzedaż Nowych Domów 635.00 590 540 710 600 490
Umowy Kupna Nieruchomości 1.60 1.2 2.6 1.9 1.5 1.2
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5420.00 5250 4800 4900 5200 4600
Wydatki na Roboty Budowlane -1.30 0.8 1.1 -0.5 0.3 0.4
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.10 0.3 0.3 0.1 0.3 0.2
Indeks Cen Domów NAHB m/m 66.00 65 63 61 62 59
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.90 4.45 4.45 4.45 3.65 4.45
Wnioski o Kredyty Hipoteczne -0.90 3.5 2.7 2.7 1.5 0.9
Indeks Cen Domów Case Shiller 216.94 221 220 216 220 225
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.10 64.8 64.8 64.8 64.5 64.5


Stany Zjednoczone - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.