Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 97.29 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
Indeks Giełdowy 26508.04 25584 25244 24907 24578 23929
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.58 2.45 2.49 2.53 2.58 2.66
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.20 2.4 2.2 2.1 1.8 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 2.6 2.4 2.3 1.9 1.7
Stopa Bezrobocia 3.80 3.8 3.7 3.7 4 3.8
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 196.00 182 179 150 180 170
Inflacja 1.90 1.8 1.7 1.9 1.8 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.1 0.1 0.2 -0.2 0.1
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Bilans Handlowy -49382.00 -49000 -56000 -60000 -55000 -62000
Saldo Obrotów Bieżących -134377.00 -123000 -131000 -134000 -129000 -125000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5 -2.5
Dług Publiczny do PKB 105.40 108 108 108 109 109
Budżet Państwa do PKB -3.80 -5 -5 -5 -4.8 -4.8
Koniunktura w przemyśle 55.30 55 51 53 51 52
Przemysłowy PMI 52.40 52.8 51.1 51 51 50.4
Nie Przemysłowy PMI 56.10 54.2 56 53 52 52
PMI dla Usług 52.90 53 52.4 52.2 52.1 50.8
Optymizm Konsumentów 96.90 96 94 92 88 86.7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.60 0.4 0.3 0.3 -0.2 0.4
Pozwolenia Na Budowę 1269.00 1250 1240 1210 1150 1115
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 35 35
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 2.20 2.4 2.2 2.1 1.8 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 2.6 2.4 2.3 1.9 1.7
PKB 19390.60 20220 20220 20220 20700 20700
Pkb W Cenach Stałych 18765.26 18993 19113 19197 19122 19523
Produkt Narodowy Brutto 19007.61 19254 19362 19445 19369 19775
Środki Trwałe Brutto 3357.50 3409 3412 3435 3421 3493
Pkb Per Capita 53128.54 54100 54100 54100 54800 54800
Pkb Per Capita Ppp 54225.45 56900 56900 56900 58500 58500
Rolnictwo w PKB 213.70 223 217 217 216 221
Budownictwo w PKB 642.70 658 662 661 658 672
Przemysł w PKB 2154.90 2181 2191 2189 2180 2226
Górnictwo w PKB 465.80 441 440 440 438 447
Administracja Publiczna w PKB 2179.80 2232 2233 2231 2222 2269
Usługi w PKB 12887.20 13031 13130 13117 13065 13340
Transport w PKB 543.50 556 559 558 556 568
Media w PKB 281.30 292 288 287 286 292
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 3.80 3.8 3.7 3.7 4 3.8
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 196.00 182 179 150 180 170
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 14.00 0 13 8 10 9
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 182.00 178 166 142 170 161
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym -6.00 1 6 15 12 -2
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 192.00 209 201 209 216 238
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 1653.00 1610 1630 1650 1650 1700
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 129.00 190 160 145 180 150
Pracujący 156748.00 156950 157000 157000 157100 154000
Bezrobotni Zarejestrowani 6211.00 6200 6200 6150 6400 6280
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.10 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.50 34.5 34.5 34.4 34.5 34.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.00 63 63 62.9 62.8 62.9
Bezrobocie Długoterminowe 0.80 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1
Wydajność 106.10 107 107 107 17.3 108
Wolne Etaty 6708.00 6730 6300 5500 5800 5200
Oferty Pracy 7087.00 6700 6600 5818 5818 5800
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 60587.00 36000 42000 34000 62100 51000
Przeciętne Wynagrodzenia 23.24 23.72 23.91 24.15 24.31 25.26
Wynagrodzenia w Przemyśle 21.93 22.38 22.62 22.95 22.94 24
Płaca Minimalna 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.70 0.6 0.7 0.8 0.8 0.6
Populacja 325.72 326 326 326 326 326
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1960.00 1841 1841 2050 2050 2144
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4520.00 4530 4529 4728 4728 4945
Zatrudnienie na Pełny Etat 129969.00 130179 130449 130679 130679 131302
Koszty Utrzymania Rodziny 2380.00 2375 2374 2489 2489 2604
Zatrudnienie na Pół Etatu 26938.00 26700 26800 27000 2690 2750
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 1.90 1.8 1.7 1.9 1.8 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.1 0.1 0.2 -0.2 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 254.15 256 256 258 257 263
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 261.37 263 264 265 267 271
Inflacja Bazowa 2.00 2.1 2 2 2.1 2
Deflator Pkb 111.19 117 113 118 118 124
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117.90 119 119 119 120 122
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.20 2.1 2 1.9 1.7 2.2
Inflacja Żywności 2.10 1.7 1.9 1.8 1.6 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 263.89 263 264 266 268 272
Cpi Transport 208.84 219 216 208 208 213
Oczekiwania inflacyjne 2.82 2.8 2.7 2.9 2.6 2.5
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Stopa Międzybankowa 2.58 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
Bilans Banku Centralnego 3952113.00 4350218 4036945 4305838 4305838 4200000
Prywatna długu do PKB 202.80 195 205 195 191 191
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -49382.00 -49000 -56000 -60000 -55000 -62000
Saldo Obrotów Bieżących -134377.00 -123000 -131000 -134000 -129000 -125000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5 -2.5
Import 259073.00 262000 269000 258000 255000 268000
Eksport 209690.00 213000 213000 198000 200000 206000
Terms of Trade 106.43 99.65 99.74 99.74 99.74 92.43
Transakcje Długookresowe Netto TIC 51884.00 49156 49370 49413 49413 49404
Wydobycie Ropy Naftowej 11871.00 12730 12800 13000 12900 12500
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 105.40 108 108 108 109 109
Budżet Państwa do PKB -3.80 -5 -5 -5 -4.8 -4.8
Bilans Budżetu -146945.00 -58601 -62101 -62737 -62737 -62500
Wydatki Rządowe 3188.70 3254 3269 3262 3249 3317
Wydatków Rządowych W Pkb 38.00 38.6 38.6 38.6 38.9 38.9
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 35 35
Podatek od Towarów i Usług 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 55.30 55 51 53 51 52
Przemysłowy PMI 52.40 52.8 51.1 51 51 50.4
Nie Przemysłowy PMI 56.10 54.2 56 53 52 52
PMI dla Usług 52.90 53 52.4 52.2 52.1 50.8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.80 54.3 52.2 52 51.9 51.1
Produkcja Przemysłowa 2.80 3 1.6 1.9 1.5 1.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.10 0.4 0.2 0.1 -0.5 0.2
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.00 2 1.4 1.8 1.4 0.9
Stopa Utylizacji Surowców 78.80 79 79.1 79 78.8 78.6
Zamówienia Na Dobra Trwałe -1.60 2.2 1.5 -0.5 0.2 1.4
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony -1.90 1.8 1.1 -0.3 0.1 1.3
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0.10 0.5 0.3 -0.2 0.4 1.1
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 0.30 1.1 0.5 -0.8 0.4 1
Zamówienia W Przemyśle -0.50 2.2 1.8 -0.5 0.1 0.8
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.30 0.3 0.5 0.3 0.1 0.2
Zapasy Hurtowników 0.20 0.4 0.1 -0.2 -0.4 0.2
Zyski Korporacji 2076.20 2131 2145 2159 2159 2213
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 101.80 105 102 97 94 93
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 8.50 9.41 10 18 18 16
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 10.00 11 7 2 -10 -3
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 66.90 53.9 60 57 52 55.9
Indeks Ny Empire State Manufacturing 10.10 7 5.2 15 8 10
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 8.30 11 9.4 8 4 2
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago -0.15 0.22 0.21 -0.3 -0.15 0.05
Indeks Chicago PMI 58.70 53 52 51 50 54
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 17.45 17 18 17 17 17.3
Produkcja Samochodów 2.46 2.5 2.5 2.7 2.8 2.5
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej -1.40 4.5 3.8 2.7 5 2.6
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego -1174.00 -1600 -1200 500 500 2000
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego 92.00 75 55 -170 -170 -200
API Zmiana zapasów ropy naftowej -3.10 -3.2 5.2 -3.2 -3.2 2
Produkcja w Górnictwie 10.50 11 10 8.5 7 4
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 96.90 96 94 92 88 86.7
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.60 0.4 0.3 0.3 -0.2 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.60 3 4.2 2.9 2 2
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 1.20 0.2 0.4 0.6 -0.5 0.4
Wydatki Konsumpcyjne 13032.30 13176 13264 13332 13280 13559
Wydatki Osobiste 0.10 0.3 0.35 0.5 0.5 0.5
Dochód Gospodarstw Domowych 0.20 0.5 0.1 0.4 0.4 0.3
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7.50 6.8 7 6 6 5.2
Kredyt Konsumencki 15.19 4.3 14.39 14.45 15.48 14.7
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 54.20 51.3 53.9 51 50 49
Wskaźnik Redbook 5.00 4.8 4 4.5 4.5 4
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 3232.00 4000 4050 9150 9150 9200
Cena Benzyny 0.66 0.61 0.6 0.58 0.57 0.57
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 76.40 78 78 78 78 79
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Pozwolenia Na Budowę 1269.00 1250 1240 1210 1150 1115
Rozpoczęte Budowy Domów 1139.00 1218 1215 1210 1150 1180
Sprzedaż Nowych Domów 667.00 540 490 485 510 490
Umowy Kupna Nieruchomości -4.90 1.3 2 2.6 0.7 1.2
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 5210.00 5150 0.01 4800 4900 4600
Wydatki na Roboty Budowlane 1.00 -0.3 0.8 1.1 -0.5 0.4
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.60 0.2 0.3 0.3 0.1 0.2
Indeks Cen Domów NAHB m/m 63.00 59 55 54 53 50
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 4.44 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45
Wnioski o Kredyty Hipoteczne -3.50 -0.8 3.5 2.7 2.7 0.9
Indeks Cen Domów Case Shiller 212.41 218 221 220 216 225
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.80 65 64.8 64.8 64.8 64.5


Stany Zjednoczone - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.