Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 93.78 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
Indeks Giełdowy 27781.00 26705 26182 25667 25166 24164
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.69 0.66 0.69 0.71 0.73 0.77

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -31.40 20 3 3.8 2.5 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.00 -5 1 2.3 3.4 3.8
Stopa Bezrobocia 8.40 8.4 7.6 6.8 6.5 6.5
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 1371.00 915 1000 100 280 107
Inflacja 1.30 1.2 1.6 1.4 1.1 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.4 0.5 0.1 0.2 0.6
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Bilans Handlowy -63556.00 -59000 -55000 -47000 -51000 -53000
Saldo Obrotów Bieżących -170541.00 -165000 -142000 -115000 -117000 -117000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -3 -3 -2.6 -2.6 -2.6
Dług Publiczny do PKB 106.90 120 120 125 125 125
Budżet Państwa do PKB -4.60 -12.9 -12.9 -10.2 -10.2 -10.2
Koniunktura w Przemyśle 56.00 52 51 52 53 53.4
PMI dla Usług 54.60 54.6 50.8 50.1 50 50.5
Przemysłowy PMI 53.50 53.5 52.1 49 50 50
Nie Przemysłowy PMI 56.90 55 52 50 51 50
Optymizm Konsumentów 78.90 78.9 76 77 80 88
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 0.5 0.9 1.7 0.3 2.4
Pozwolenia Na Budowę 1470.00 1450 1380 1300 1310 1200
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -31.40 20 3 3.8 2.5 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.00 -5 1 2.3 3.4 3.8
PKB 21427.70 19000 19000 21000 21000 21000
Pkb W Cenach Stałych 17302.50 18185 19446 19448 17870 20185
Produkt Narodowy Brutto 17442.93 18427 19705 19674 17995 20453
Środki Trwałe Brutto 3096.33 3210 3421 3453 3205 3551
Pkb Per Capita 55809.00 53240 53240 54200 54200 54200
Pkb Per Capita Ppp 62682.80 59770 59770 60500 60500 60500
Rolnictwo w PKB 253.90 231 247 260 263 257
Budownictwo w PKB 655.10 619 660 670 677 685
Przemysł w PKB 2158.10 2081 2207 2208 2231 2291
Górnictwo w PKB 540.70 521 552 553 559 573
Administracja Publiczna w PKB 2211.40 2101 2249 2262 2287 2335
Usługi w PKB 13083.80 12541 13419 13385 13529 13929
Transport w PKB 548.50 531 567 561 567 588
Media w PKB 301.40 268 301 308 312 312

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 8.40 8.4 7.6 6.8 6.5 6.5
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 1371.00 915 1000 100 280 107
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 1027.00 900 870 90 270 105
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 344.00 15 30 10 10 2
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 29.00 30 40 2 20 2
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 870.00 790 650 500 400 300
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 12580.00 130000 10000 9000 8000 3900
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 749.00 610 150 100 200 150
Pracujący 147288.00 148900 150000 152000 155000 158000
Bezrobotni Zarejestrowani 13550.00 12500 11000 9000 8500 6890
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.40 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.60 34.6 34.5 34.4 34.5 34.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.70 61.5 61.6 61.9 61.9 62.7
Bezrobocie Długoterminowe 0.94 0.94 1.1 2 1.8 1.6
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.70 14.65 14.65 13.85 13.55 13.55
Wydajność 110.95 111 109 110 111 111
Koszty Pracy 116.86 109 110 115 118 116
Wolne Etaty 6949.00 6100 5800 5600 6100 6200
Oferty Pracy 6618.00 6300 6100 6800 7200 6600
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 115762.00 120000 71000 71000 50000 55000
Przeciętne Wynagrodzenia 24.81 23.27 23.36 24.22 24.99 24.72
Wynagrodzenia w Przemyśle 22.75 21.87 22.11 22.68 22.81 23.39
Wzrost Wynagrodzeń -1.14 -1.8 -2 0.5 1 5.8
Płaca Minimalna 7.25 7.25 7.25 9 9 9
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.50 0.7 0.6 0.7 0.8 0.6
Populacja 329.13 330 331 331 331 333
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Wskaźnik Zatrudnienia 56.50 56 58.8 58.8 60.9 60.8
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 878.25 900 750 600 500 350
Zatrudnienie na Pełny Etat 122369.00 120500 125302 128302 129000 133627
Zatrudnienie na Pół Etatu 24973.00 26500 27500 27500 27500 26500

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 1.30 1.2 1.6 1.4 1.1 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.4 0.5 0.1 0.2 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 259.68 260 263 262 260 267
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 268.75 269 270 271 270 274
Inflacja Bazowa 1.70 1.7 1.6 1.5 1.4 1.5
Deflator Pkb 112.82 114 124 115 114 116
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118.40 119 121 120 119 123
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.20 0.3 1.5 1.9 1.5 1.8
Wskaźnik Cen Importowych 122.00 123 124 125 126 128
Wskaźnik Cen Eksportowych 123.20 125 126 126 126 128
Inflacja Żywności 4.10 4.2 4 3.5 2.7 2.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 272.87 271 273 274 275 277
Cpi Transport 202.39 212 212 207 198 215
Cena Bazowa Indeksu Pce 113.46 114 114 115 115 116
Podstawowe ceny producenta 118.90 119 121 121 121 121
Oczekiwania inflacyjne 3.00 3 3.2 3.1 3 2.5
Indeks Cen Pce 111.15 112 112 113 113 114

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Stopa Międzybankowa 0.22 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
Rezerwy Walutowe 140388.00 139200 141900 143200 139700 130150
Bilans Banku Centralnego 6961634.00 6827776 6917676 7161339 7255597 8586458
Bilans Banków 20066411.00 22377366 24224722 26082618 28672113 32856716
Prywatna długu do PKB 220.20 230 230 228 228 228
Stopa Repo 0.11 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -63556.00 -59000 -55000 -47000 -51000 -53000
Saldo Obrotów Bieżących -170541.00 -165000 -142000 -115000 -117000 -117000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -3 -3 -2.6 -2.6 -2.6
Import 231665.00 239000 245000 242000 251000 259000
Eksport 168109.00 180000 190000 195000 200000 206000
Terms of Trade 103.10 98.72 98.62 99.41 100 100
Rachunek kapitałowy -88700.00 -85000 -22000 62000 40200 35000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 26661.00 32500 46000 50000 50000 53000
Wydobycie Ropy Naftowej 10436.00 10500 10500 11000 11000 11000
Bilans handlowy towarów -82940.00 -80000 -81000 -72000 -73000 -73000
Dochody z Turystyki 4557.00 5010 6220 6400 7840 9460
Przyjazdy Turystów 272506.00 1000000 1200000 1500000 1800000 2000100

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 106.90 120 120 125 125 125
Budżet Państwa do PKB -4.60 -12.9 -12.9 -10.2 -10.2 -10.2
Bilans Budżetu -200000.00 -149000 -145000 -115000 5000 -10000
Wydatki Rządowe 3368.73 3152 3371 3425 3486 3499
Dochody Budżetu Państwa 223221.00 350000 300000 280000 360000 340000
Wydatki Budżetu Państwa 423316.00 499000 445000 395000 355000 350000
Wydatków Rządowych W Pkb 37.80 42 42 40.3 40.3 40.3
Wydatki Wojskowe 633565.00 771394 771394 771394 771394 771394

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 56.00 52 51 52 53 53.4
PMI dla Usług 54.60 54.6 50.8 50.1 50 50.5
Przemysłowy PMI 53.50 53.5 52.1 49 50 50
Nie Przemysłowy PMI 56.90 55 52 50 51 50
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.40 54.4 51 48 50 50.4
Produkcja Przemysłowa -7.70 -6.6 -3.5 -0.6 3.4 0.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.40 0.3 0.5 0.5 0.1 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.90 -5 -1.5 2.9 3.5 0.7
Stopa Utylizacji Surowców 71.42 71.7 72.6 74.6 76.3 78.4
Zamówienia Na Dobra Trwałe 0.40 0.2 3.4 1.4 3 0.3
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 0.70 5.8 3.3 1.3 0.8 0.5
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0.40 0.1 0.3 1.1 0.8 0.2
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 2.10 -4.3 1 1 1.2 0.3
Zamówienia W Przemyśle 6.40 -5.2 0.8 0.8 1.5 0.5
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.10 0.3 0.2 0.2 0.5 0.2
Zmiany Zapasów -287.03 -64 35 25 20 33
Zapasy Hurtowników 0.50 -0.4 0.2 0.2 0.5 0.2
Bankructwa 22482.00 45500 35000 35000 24000 30000
Zyski Korporacji 1589.40 1620 1750 1750 1900 1870
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 100.20 99 95 100 104 99
Indeks Ny Empire State Manufacturing 17.00 5 10 8 7 4
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 15.00 13 10 10 12 5
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 21.00 10 -3 2 4 2.5
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 42.90 42 45 48 52 52
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 13.60 5 2 2 8 3
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.79 0.2 0.1 0 0.5 -0.6
Indeks Chicago PMI 62.40 50.8 50.2 51 49 52
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 15.19 15 16.3 16.5 16.5 17.3
Produkcja Samochodów 2.49 2.5 2.6 2.8 3 2.5
Rejestracje nowych samochodów 310.92 280 300 340 350 300
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej -1.98 3 2.6 2.6 10 2.6
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego 683.00 -500 -150 210 430 2000
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego 66.00 100 -200 120 80 20
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 122.77 123 128 130 129 127
Platformy wiertnicze 183.00 190 180 195 201 250
API Zmiana zapasów ropy naftowej -0.83 3.5 -2 2 3.5 2
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas 18.00 7 9 10 12 4
Produkcja w Górnictwie -17.90 -12 -8 -2.1 3.8 2.3
Produkcja Stali 5588.00 5280 6150 6440 6750 7150

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 78.90 78.9 76 77 80 88
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 0.5 0.9 1.7 0.3 2.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.60 2.2 3 3 2.1 1.8
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 0.70 0.4 0.6 0.7 0.6 0.4
Wydatki Konsumpcyjne 11860.25 12636 13487 13420 12221 14000
Rozporządzalny Dochód Osobisty 17881.52 15629 16733 16931 18448 17369
Wydatki Osobiste 1.90 -1.7 0.3 0.5 0.5 0.7
Dochód Gospodarstw Domowych 0.40 0.1 0.8 0.2 0.3 0.3
Oszczędności Gospodarstw Domowych 17.80 16 13 12 10 9.5
Kredyt Konsumencki 12.25 10.38 21.72 -15.84 11.78 22.54
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10526.26 11000 10900 10700 10600 9900
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 45.00 47 49 49 50 49
Wskaźnik Redbook 2.20 -1.5 -0.7 1.1 1.7 3
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 1849.00 2250 3000 3500 4000 6000
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 75.20 78 79 79 79 79
Cena Benzyny 0.58 0.55 0.52 0.5 0.47 0.45

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Pozwolenia Na Budowę 1470.00 1450 1380 1300 1310 1200
Rozpoczęte Budowy Domów 1416.00 1300 1280 1200 1310 1170
Sprzedaż Nowych Domów 1011.00 920 750 620 640 560
Umowy Kupna Nieruchomości 24.20 7 2.2 2.5 3.8 1.7
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 6000.00 5900 5500 5800 6000 5200
Wydatki na Roboty Budowlane 0.10 0.5 0.4 0.4 1.2 0.4
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.00 0.7 0.6 0.3 0.5 0.3
Indeks Cen Domów NAHB m/m 83.00 77 79 78 72 75
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.05 3.07 4.45 3.07 3.07 4.7
Wnioski o Kredyty Hipoteczne -4.80 -3.5 1.7 0.9 -0.6 0.9
Indeks Cen Domów Case Shiller 226.55 227 228 222 226 225
Odsetek Mieszkań Własnościowych 67.90 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5


Stany Zjednoczone - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.