Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 90.33 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
Indeks Giełdowy 30859.34 30484 29887 29299 28727 27583
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.04 1.14 1.17 1.21 1.24 1.32

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 33.40 1.5 2.5 2.9 1.7 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.80 2.3 3.4 3.7 3.8 2
Stopa Bezrobocia 6.70 6.8 6.5 6.5 6.5 4.4
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem -140.00 200 280 230 250 280
Inflacja 1.40 1.4 1.1 1.3 1.5 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.1 0.2 0.3 0.6 0.7
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Bilans Handlowy -68142.00 -62000 -47000 -51000 -63000 -63000
Saldo Obrotów Bieżących -178513.00 -142000 -117000 -99000 -117000 -117000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Dług Publiczny do PKB 106.90 125 125 125 125 122
Budżet Państwa do PKB -4.60 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -8.7
Koniunktura w Przemyśle 60.70 55 53 51 53.4 53.4
PMI dla Usług 57.50 56.1 54 52 50.5 50.8
Przemysłowy PMI 59.10 54 52 51 50 51
Nie Przemysłowy PMI 57.20 50 51 51 50 52
Optymizm Konsumentów 79.20 95 90 82 88 95
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.70 1.7 0.3 0.4 2.4 2.4
Pozwolenia Na Budowę 1709.00 1300 1310 1470 1200 1300
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 33.40 1.5 2.5 2.9 1.7 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.80 2.3 3.4 3.7 3.8 2
PKB 21427.70 21500 21500 21500 21500 22790
Pkb W Cenach Stałych 18596.50 19523 19446 19448 19875 19875
Produkt Narodowy Brutto 18755.02 19775 19705 19674 20131 20131
Środki Trwałe Brutto 3314.73 3493 3421 3453 3556 3556
Pkb Per Capita 55809.00 54200 54200 54200 54200 55000
Pkb Per Capita Ppp 62682.80 60500 60500 60500 60500 61100
Rolnictwo w PKB 262.50 221 247 260 225 225
Budownictwo w PKB 654.30 672 660 670 684 684
Przemysł w PKB 2213.20 2226 2207 2208 2266 2266
Górnictwo w PKB 421.80 447 552 553 455 455
Administracja Publiczna w PKB 2185.70 2269 2249 2262 2310 2310
Usługi w PKB 12772.10 13340 13419 13385 13580 13580
Transport w PKB 497.80 568 567 561 578 578
Media w PKB 296.30 292 301 308 297 297

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 6.70 6.8 6.5 6.5 6.5 4.4
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem -140.00 200 280 230 250 280
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym -95.00 90 270 120 105 110
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym -45.00 10 10 50 2 60
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 38.00 2 20 10 2 2
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 900.00 600 500 350 300 270
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 5054.00 5000 4500 4500 3900 2700
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP -123.00 250 350 270 250 250
Pracujący 149830.00 152000 155000 157000 158000 159000
Bezrobotni Zarejestrowani 10736.00 9000 8500 7000 6890 6200
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 0.80 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.70 34.8 34.5 34.4 34.4 34.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.50 61.9 61.9 61.9 62.7 62.7
Bezrobocie Długoterminowe 2.46 2 1.8 1.5 1.6 1.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.50 12.6 12.3 12.3 12.3 12.3
Wydajność 112.34 110 111 110 111 111
Koszty Pracy 115.75 120 116 118 126 126
Wolne Etaty 6301.00 5600 6100 6500 6200 6600
Oferty Pracy 6527.00 6800 7200 6500 6600 5900
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 77030.00 71000 50000 45000 55000 55000
Przeciętne Wynagrodzenia 25.09 24.32 24.46 24.98 26.43 25.73
Wynagrodzenia w Przemyśle 23.22 23.01 22.91 22.77 25.07 24.35
Wzrost Wynagrodzeń 2.11 1.5 1 2.8 5.8 3.6
Płaca Minimalna 7.25 15 15 15 15 15
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.50 0.7 0.8 0.8 0.8 0.6
Populacja 329.13 331 331 331 333 335
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Wskaźnik Zatrudnienia 57.40 58.8 60.9 60.9 60.8 61
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 848.00 600 500 450 350 300
Zatrudnienie na Pełny Etat 124689.00 128302 129000 131000 133627 133627
Zatrudnienie na Pół Etatu 24917.00 27500 27500 27500 26500 26500

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 1.40 1.4 1.1 1.3 1.5 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.1 0.2 0.3 0.6 0.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 261.78 262 260 264 266 270
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 270.12 271 270 274 274 279
Inflacja Bazowa 1.60 1.5 1.4 1.8 1.5 1.7
Deflator Pkb 113.84 115 114 115 116 117
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119.80 120 120 119 125 122
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.80 1.4 1.5 1.3 1.8 1.8
Wskaźnik Cen Importowych 125.20 125 126 127 128 129
Wskaźnik Cen Eksportowych 124.60 126 126 127 128 128
Inflacja Żywności 3.90 3.5 2.7 2.5 2.3 2.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 273.68 274 275 277 278 282
Cpi Transport 203.56 207 198 205 207 210
Cena Bazowa Indeksu Pce 114.05 115 115 116 116 119
Podstawowe ceny producenta 119.70 121 121 121 121 121
Oczekiwania inflacyjne 3.00 3.1 3 2.9 2.5 2.5
Indeks Cen Pce 111.70 113 113 114 114 116

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Stopa Międzybankowa 0.22 0.24 0.24 0.24 0.25 0.25
Rezerwy Walutowe 141191.00 143200 139700 138000 130150 130150
Bilans Banku Centralnego 7252103.00 7161339 7185597 7202000 7206458 7009422
Bilans Banków 20598756.00 20382618 20272113 20101100 20056716 20556716
Prywatna długu do PKB 220.20 228 228 228 228 224
Stopa Repo 0.09 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -68142.00 -62000 -47000 -51000 -63000 -63000
Saldo Obrotów Bieżących -178513.00 -142000 -117000 -99000 -117000 -117000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Import 252316.00 242000 251000 253000 259000 259000
Eksport 184174.00 195000 200000 203000 206000 206000
Dług Zagraniczny 21314655.00 22220502 22386165 22406171 22500000 22934407
Terms of Trade 103.85 98.62 99.41 100 92.43 100
Rachunek kapitałowy 214100.00 62000 40200 47000 35000 23000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 40052.00 50000 50000 52000 53000 54000
Wydobycie Ropy Naftowej 10419.00 11000 11000 11200 11000 12000
Bilans handlowy towarów -84820.00 -72000 -73000 -74000 -73000 -74500
Dochody z Turystyki 4119.00 6400 7840 8920 9460 21200
Przyjazdy Turystów 734036.00 1500000 1800000 2000000 2000100 4760100

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 106.90 125 125 125 125 122
Budżet Państwa do PKB -4.60 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -8.7
Bilans Budżetu -144000.00 -62500 -145000 -115000 -62490 -62490
Wydatki Rządowe 3327.20 3318 3371 3425 3377 3377
Dochody Budżetu Państwa 346119.00 280000 360000 350000 340000 340000
Wydatki Budżetu Państwa 489682.00 395000 355000 355000 350000 350000
Wydatków Rządowych W Pkb 37.80 40.3 40.3 40.3 40.3 38.4
Wydatki Wojskowe 633565.00 771394 771394 771394 771394 771394

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 21 21 21 21 21
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 60.70 55 53 51 53.4 53.4
PMI dla Usług 57.50 56.1 54 52 50.5 50.8
Przemysłowy PMI 59.10 54 52 51 50 51
Nie Przemysłowy PMI 57.20 50 51 51 50 52
Zbiorczy Wskaźnik PMI 58.00 52 50 51 50.4 50.8
Produkcja Przemysłowa -3.60 -0.6 3.4 4.2 0.9 0.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.60 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.80 2.9 3.5 1.9 0.7 0.7
Stopa Utylizacji Surowców 74.50 74.6 76.3 77 78.4 78.4
Zamówienia Na Dobra Trwałe 0.90 0.4 3 3.7 0.3 0.3
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony 0.70 0.3 0.8 1.7 0.5 0.5
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu 0.40 0.6 0.8 0.7 0.2 0.2
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m 0.80 1 1.2 1.2 0.3 0.3
Zamówienia W Przemyśle 1.00 0.8 1.5 1.7 0.5 0.5
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.50 0.2 0.5 0.3 0.3 0.2
Zmiany Zapasów -3.74 25 20 47 33 45
Zapasy Hurtowników 0.00 0.2 0.5 0.6 0.6 0.2
Bankructwa 22391.00 35000 24000 22000 30000 30000
Zyski Korporacji 2018.50 1750 1900 1950 1870 1870
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 95.90 100 104 100 99 102
Indeks Ny Empire State Manufacturing 3.50 8 7 12 4 4
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 26.50 22 12 15 5 5
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 19.00 2 4 3 2.5 2.5
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 61.30 48 52 53 52 52
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 7.00 2 8 6 3 3
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago 0.52 0 0.5 0.3 -0.6 -0.2
Indeks Chicago PMI 59.50 55 50 51 52 54
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 16.30 16.5 16.5 17.1 17.1 17.3
Produkcja Samochodów 2.03 2.8 3 2.7 2.5 2.5
Rejestracje nowych samochodów 298.90 240 270 360 400 400
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej 4.35 2.6 10 -5 -5 2.6
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego -260.00 210 430 -15 -15 2000
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego -187.00 120 80 -40 20 20
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 124.28 130 129 131 127 128
Platformy wiertnicze 287.00 275 280 282 280 290
API Zmiana zapasów ropy naftowej 2.56 -2 3.5 -5 -5 2
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas 12.00 10 12 8 4 5
Produkcja w Górnictwie -12.30 -2.1 3.8 4 2.3 2.3
Produkcja Stali 6120.00 6440 6750 6810 6810 7350

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów 79.20 95 90 82 88 95
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.70 1.7 0.3 0.4 2.4 2.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.90 4.8 2.1 2.4 1.8 1.8
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -1.40 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4
Wydatki Konsumpcyjne 12924.72 13559 13487 13420 13803 13803
Rozporządzalny Dochód Osobisty 17277.62 16592 16733 16931 16891 16891
Wydatki Osobiste -0.40 0.5 0.5 0.4 0.7 1
Dochód Gospodarstw Domowych -1.10 0.2 0.3 0.6 0.6 0.3
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.90 12 10 8 9.5 9.5
Kredyt Konsumencki 15.27 -14.25 19.17 15.59 15.85 16.17
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10377.59 10700 10600 107000 9900 9900
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.25 3.25 3.25 3.25 3.75 3.75
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 50.10 53 50 53 53 49
Wskaźnik Redbook 2.20 1.1 1.7 2 3 2.1
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 2584.00 2300 2600 2500 6000 6000
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 76.20 79 79 79 79 79
Cena Benzyny 0.58 0.55 0.52 0.5 0.52 0.52

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Pozwolenia Na Budowę 1709.00 1300 1310 1470 1200 1300
Rozpoczęte Budowy Domów 1669.00 1200 1310 1450 1170 1270
Sprzedaż Nowych Domów 841.00 620 640 620 560 590
Umowy Kupna Nieruchomości 16.40 2.5 3.8 4 1.7 1.7
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 6760.00 5800 6000 5900 5200 4700
Wydatki na Roboty Budowlane 0.90 0.4 1.2 0.6 0.6 0.4
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.50 0.3 0.5 0.4 0.3 0.3
Indeks Cen Domów NAHB m/m 83.00 78 72 70 75 63
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 2.92 3.07 3.17 3.25 3.3 3.5
Wnioski o Kredyty Hipoteczne -1.90 1.7 -0.6 2.6 2.6 0.6
Indeks Cen Domów Case Shiller 235.77 222 226 227 225 224
Odsetek Mieszkań Własnościowych 67.40 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5


Stany Zjednoczone - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.