Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 92.09 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17
Indeks Giełdowy 33730.96 33054 32407 31770 31149 29908
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.68 1.71 1.77 1.82 1.88 1.99

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 4.30 2.5 2.9 1.7 1.7 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.40 3.4 3.7 3.8 2.1 2
Stopa Bezrobocia 6.00 6 5.9 5.7 5.5 5
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 916.00 380 230 250 250 280
Inflacja 1.70 1.6 1.6 1.7 2.2 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.2 0.3 0.6 0.6 0.7
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Bilans Handlowy -71078.00 -63000 -60000 -63000 -52000 -63000
Saldo Obrotów Bieżących -188484.00 -117000 -99000 -117000 -117000 -117000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Dług Publiczny do PKB 107.60 125 125 125 125 122
Budżet Państwa do PKB -4.60 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -8.7
Koniunktura w Przemyśle 64.70 58 56 53.4 53 53.4
PMI dla Usług 60.40 55 52 50.5 52 50.8
Przemysłowy PMI 59.10 54 52 51 51.2 51
Nie Przemysłowy PMI 63.70 51 51 50 52 52
Optymizm Konsumentów 84.90 85 82 84 83 84
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.00 1.3 0.4 2.4 2.4 2.4
Pozwolenia Na Budowę 1720.00 1510 1470 1400 1350 1300
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 4.30 2.5 2.9 1.7 1.7 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.40 3.4 3.7 3.8 2.1 2
PKB 21433.20 21500 21500 21500 21500 22790
Pkb W Cenach Stałych 18794.40 19049 17891 19875 19498 19888
Produkt Narodowy Brutto 18984.50 19271 18036 20131 19468 19857
Środki Trwałe Brutto 3458.90 3382 3202 3556 3594 3666
Pkb Per Capita 55809.00 54200 54200 54200 54200 55000
Pkb Per Capita Ppp 62682.80 60500 60500 60500 60500 61100
Rolnictwo w PKB 266.20 265 244 225 272 278
Budownictwo w PKB 673.00 666 637 684 679 693
Przemysł w PKB 2234.40 2204 2030 2266 2297 2343
Górnictwo w PKB 428.50 501 453 455 438 447
Administracja Publiczna w PKB 2179.80 2237 2206 2310 2269 2314
Usługi w PKB 12925.10 13124 12250 13580 13257 13523
Transport w PKB 501.80 571 454 578 517 527
Media w PKB 289.30 303 306 297 308 314

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 6.00 6 5.9 5.7 5.5 5
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 916.00 380 230 250 250 280
Zmiana Zatrudnienia W Sektorze Prywatnym 780.00 270 120 105 105 110
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Rządowym 136.00 10 50 2 2 60
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Przemysłowym 53.00 20 10 2 2 2
Nowe Deklaracje o Bezrobocie 744.00 500 350 300 300 270
Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki 3734.00 4500 4500 3900 3900 2700
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 517.00 350 220 250 190 150
Pracujący 150848.00 155000 157000 158000 158000 159000
Bezrobotni Zarejestrowani 9710.00 9000 8000 6890 6700 6200
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia -0.10 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 34.90 34.7 34.7 34.6 34.8 34.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.50 61.7 61.9 62.7 62.7 62.7
Bezrobocie Długoterminowe 2.59 2.5 2.4 2.2 1.8 1.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.10 10.7 10.7 8.6 10 9.7
Wydajność 111.09 111 110 111 111 111
Koszty Pracy 116.42 118 122 126 126 126
Wolne Etaty 7151.00 6800 7000 7100 7000 6600
Oferty Pracy 7367.00 7200 6500 6600 6600 5900
Raport Challengera o Planowanych Zwolnieniach 30603.00 35000 45000 55000 50000 55000
Przeciętne Wynagrodzenia 25.21 24.92 25.66 26.43 26.01 26.94
Wynagrodzenia w Przemyśle 23.29 23.3 23.36 25.07 24.08 24.95
Wzrost Wynagrodzeń -0.01 3.6 4 3.4 2.9 3.6
Płaca Minimalna 7.25 9.5 9.5 9.5 11 11
Indeks Kosztów Zatrudnienia 0.70 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6
Populacja 329.48 331 331 333 333 335
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Wskaźnik Zatrudnienia 57.80 58.9 60.9 60.8 61 61
Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni 723.75 500 450 350 350 300
Zatrudnienie na Pełny Etat 125803.00 129000 131000 133627 133627 133627
Zatrudnienie na Pół Etatu 25078.00 27500 27500 26500 26500 26500

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.70 1.6 1.6 1.7 2.2 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.2 0.3 0.6 0.6 0.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 263.16 261 264 266 269 270
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 270.30 271 274 274 274 279
Inflacja Bazowa 1.30 1.6 1.8 1.5 1.5 1.7
Deflator Pkb 114.40 115 116 116 117 118
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 123.10 120 120 122 125 124
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.20 2.5 1.3 1.8 1.6 1.8
Wskaźnik Cen Importowych 130.80 126 127 128 128 129
Wskaźnik Cen Eksportowych 128.00 126 127 128 128 128
Inflacja Żywności 3.60 2.7 2.5 2.3 2 2.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 275.14 276 277 278 281 283
Cpi Transport 209.05 199 206 207 214 210
Cena Bazowa Indeksu Pce 114.72 115 116 116 116 119
Podstawowe ceny producenta 122.00 121 121 121 121 121
Oczekiwania inflacyjne 3.20 3 2.9 2.5 2.5 2.5
Indeks Cen Pce 112.74 113 114 114 114 116

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Stopa Międzybankowa 0.19 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25
Rezerwy Walutowe 143407.00 139700 138000 130150 130150 130150
Bilans Banku Centralnego 7642034.00 7585597 7592000 7506458 7450000 7309422
Bilans Banków 21123.00 20850 20700 20656 20600 20556
Prywatna długu do PKB 220.20 228 228 228 228 224
Stopa Repo 0.02 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -71078.00 -63000 -60000 -63000 -52000 -63000
Saldo Obrotów Bieżących -188484.00 -117000 -99000 -117000 -117000 -117000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Import 258329.00 263000 263000 269000 262000 269000
Eksport 187250.00 200000 203000 206000 210000 206000
Dług Zagraniczny 21358343.00 22386165 22406171 22500000 22500000 22934407
Terms of Trade 105.06 100 100 100 100 101
Rachunek kapitałowy 106300.00 40200 47000 35000 35000 23000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 45262.00 50000 52000 53000 53000 54000
Wydobycie Ropy Naftowej 11080.00 11000 11200 11000 11000 12000
Bilans handlowy towarów -86720.00 -73000 -74000 -73000 -73000 -74500
Dochody z Turystyki 5096.00 7840 8920 9460 9460 21200
Przyjazdy Turystów 906682.00 1800000 2000000 2000100 2000100 4760100

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 107.60 125 125 125 125 122
Budżet Państwa do PKB -4.60 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2 -8.7
Bilans Budżetu -311000.00 -315000 -95000 -62490 -10000 -10000
Wydatki Rządowe 3320.40 3355 3483 3377 3444 3513
Dochody Budżetu Państwa 248314.00 360000 350000 340000 340000 340000
Wydatki Budżetu Państwa 559236.00 455000 455000 350000 350000 350000
Wydatków Rządowych W Pkb 44.00 40.3 40.3 40.3 40.3 38.4
Wydatki Wojskowe 718689.00 771394 771394 771394 771394 771394

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 21.00 28 28 28 28 28
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 37.00 37 37 37 37 37
Podatek od Towarów i Usług 0.00 0 0 0 0 0
Składki Ubezpieczeniowe 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 64.70 58 56 53.4 53 53.4
PMI dla Usług 60.40 55 52 50.5 52 50.8
Przemysłowy PMI 59.10 54 52 51 51.2 51
Nie Przemysłowy PMI 63.70 51 51 50 52 52
Zbiorczy Wskaźnik PMI 59.70 56 53 50.4 53 50.8
Produkcja Przemysłowa -4.20 12.2 6.5 4 3.6 3.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.20 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.10 3.5 1.9 0.7 0.7 0.7
Stopa Utylizacji Surowców 73.80 76.3 77 77.4 77.2 78.4
Zamówienia Na Dobra Trwałe -1.10 6 3.7 0.3 0.3 0.3
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Obrony -0.70 1.8 1.7 0.5 0.5 0.5
Zamówienia na Dobra Trwałe z Wyłączeniem Transportu -0.90 1.8 0.7 0.2 0.5 0.2
Zamówienia w przemyśle z Wyłączeniem Transportu m/m -0.60 1.2 1.2 0.3 0.6 0.3
Zamówienia W Przemyśle -0.80 1.5 1.7 0.5 0.5 0.5
Zapasy Niesprzedanych Towarów 0.30 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2
Zmiany Zapasów 62.10 20 47 33 25 45
Zapasy Hurtowników 0.60 0.5 0.6 0.6 0.6 0.2
Bankructwa 21655.00 22000 22000 22300 22500 22000
Zyski Korporacji 1951.40 1900 1950 1870 1870 1870
Wskaźnik Optimizmu Biznesowego NFIB 95.80 104 100 99 99 102
Indeks Ny Empire State Manufacturing 17.40 7 12 4 4 4
Indeks Philadelphia Fed Manufacturing 51.80 12 15 5 5 5
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond 17.00 4 3 2.5 2.5 2.5
PMI dla Nowego Jorku wg ISM 37.20 52 53 52 52 52
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Dallas 28.90 8 6 3 3 3
Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago -1.09 1.2 0.8 0.3 0.5 -0.2
Indeks Chicago PMI 66.30 50 51 52 52 54
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 17.70 16.5 17.1 17.1 17.1 17.3
Produkcja Samochodów 1.74 2.3 2.4 2.5 2.6 2.5
Rejestracje nowych samochodów 286.74 290 310 330 330 350
Zmiana Zapasów Ropy Naftowej -3.52 10 -5 -5 -5 2.6
Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego 4044.00 430 -15 -15 -15 2000
Zmiana w Zapasach Gazu Ziemnego 20.00 80 -40 20 20 20
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 124.82 129 131 127 127 128
Platformy wiertnicze 337.00 310 320 300 300 290
API Zmiana zapasów ropy naftowej -2.62 3.5 -5 -2 4 2
Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Kansas 23.00 12 8 4 4 5
Produkcja w Górnictwie -15.30 3.8 4 2.3 2.3 2.3
Produkcja Stali 6300.00 6750 6810 6810 6810 7350

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 84.90 85 82 84 83 84
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.00 1.3 0.4 2.4 2.4 2.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.30 2.1 2.4 1.8 1.8 1.8
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -2.70 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Wydatki Konsumpcyjne 12999.10 13145 12263 13803 13494 13764
Rozporządzalny Dochód Osobisty 17678.20 20451 18508 17891 18500 18357
Wydatki Osobiste -1.00 0.6 0.4 0.7 0.7 1
Dochód Gospodarstw Domowych -7.10 0.3 0.6 0.6 0.6 0.3
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.60 10 8 9.5 9.5 9.5
Kredyt Konsumencki 27.58 19.16 17.72 9.12 -1.34 9.31
Kredyt dla Sectora Prywatnego 10375.33 10600 107000 9900 9900 9900
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 56.40 50 53 53 53 49
Wskaźnik Redbook 10.60 1.7 2 3 0.5 2.1
Indeks Sprzedaży w Sieciach Sklepów 1296.00 2600 2500 6000 6000 6000
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 78.00 79 79 79 79 79
Cena Benzyny 0.74 0.59 0.56 0.52 0.51 0.48

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Pozwolenia Na Budowę 1720.00 1510 1470 1400 1350 1300
Rozpoczęte Budowy Domów 1421.00 1410 1350 1270 1300 1270
Sprzedaż Nowych Domów 775.00 840 820 860 800 650
Umowy Kupna Nieruchomości -0.50 3.8 4 1.7 1.7 1.7
Sprzedaż Istniejących Nieruchomości 6220.00 6400 6000 5600 5400 4700
Wydatki na Roboty Budowlane -0.80 1.2 0.6 0.6 -0.2 0.4
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 1.00 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
Indeks Cen Domów NAHB m/m 82.00 78 76 75 73 63
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 3.36 3.4 3.35 3.3 3.4 3.5
Wnioski o Kredyty Hipoteczne -5.10 -0.6 2.6 2.6 2.6 0.6
Indeks Cen Domów Case Shiller 242.98 235 237 245 235 250
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.80 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5


Stany Zjednoczone - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.