COUNTRY-LIST EMPLOYMENT-CHANGE - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Australia 54200.00 2017-08
Austria 0.40 2017-06
Belgia 0.20 2017-06
Brazylia -3.60 2016-02
Bułgaria 0.10 2017-06
Kanada 22.20 2017-08
Chorwacja -0.80 2017-06
Cypr 0.60 2017-06
Czechy 0.40 2017-06
Dania 0.40 2017-06
Estonia -0.50 2017-06
Strefa Euro 0.40 2017-06
Unia Europejska 0.40 2017-06
Finlandia 0.10 2017-06
Francja 0.30 2017-06
Niemcy 0.30 2017-06
Grecja 0.80 2017-06
Węgry 0.30 2017-06
Irlandia 1.10 2017-03
Włochy 0.30 2017-06
Lotwa -0.70 2017-06
Litwa 0.50 2017-06
Luksemburg 0.70 2017-03
Malta 1.00 2017-06
Holandia 0.50 2017-06
Nowa Zelandia -0.20 2017-06
Nigeria 187226.00 2016-09
Norwegia 0.40 2017-06
Polska 4.60 2017-08
Portugalia 0.70 2017-06
Rumunia -0.60 2017-06
Singapur -7.80 2017-06
Słowacja 0.60 2017-06
Słowenia 0.70 2017-06
Hiszpania 0.90 2017-06
Szwecja 0.60 2017-06
Szwajcaria 0.60 2017-06
Wielka Brytania 0.40 2017-06


Country-list Employment-change - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista