Kraj Ostatni Poprzedni
Australia -29500 129100
Austria -4.1 -0.3
Belgia -0.93 -0.24
Bułgaria -1 -0.9
Kanada 378 246
Chorwacja -2 0.3
Cypr -0.9 0.5
Czechy -1.4 0
Dania -3.1 0
Estonia -5.1 -0.5
Strefa Euro -2.9 -0.3
Unia Europejska 0.3 0
Finlandia -2.1 -0.2
Francja -2.6 -0.2
Niemcy -1.4 0
Grecja -3.2 0
Węgry -5.3 -0.3
Irlandia -6.1 0
Włochy -2.5 -0.5
Lotwa -4.4 0.1
Litwa -2.7 1.6
Luksemburg -0.6 0.3
Malta 0.6 1.1
Holandia -3.1 0.1
Nowa Zelandia -0.4 1
Norwegia -1.3 -0.1
Polska -1.2 -1.5
Portugalia -3.4 -0.5
Rumunia -1.9 -0.4
Singapur -122 -19.5
Słowacja -1.1 -0.8
Słowenia -2.4 0
Hiszpania -7.5 -1
Szwecja -1.4 -0.7
Szwajcaria -2.4 0.4
Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 2
Wielka Brytania -153 -12


- Zmiana Zatrudnienia - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne