Kraj Ostatni Poprzedni
Australia 70706 88671
Austria 0 2.9
Belgia 0.35 0.23
Bułgaria -0.4 -0.5
Kanada 303 259
Chorwacja -0.5 -0.4
Cypr -0.4 -0.9
Czechy 0.2 -1.7
Dania 1.3 -2.3
Estonia 0.9 -5.1
Strefa Euro 0.3 1
Unia Europejska 0.9 -2.7
Finlandia -2.3 -2.1
Francja 1.3 -2.8
Niemcy 0 -0.2
Grecja 1.2 -2.8
Węgry 2.4 -4.5
Irlandia 3.3 -6.2
Włochy 0.9 -2.4
Lotwa 1.4 -4.2
Litwa -1.9 -2
Luksemburg 1.3 -0.6
Malta 0.5 0.1
Holandia -0.1 1.6
Nowa Zelandia 0.6 -0.8
Norwegia 0.7 0
Polska -1.7 -2
Portugalia 1.2 -3.5
Rumunia -1 -3.1
Singapur -13.4 -32.1
Słowacja 0.2 0
Słowenia 0.4 0.3
Hiszpania 1.2 3.1
Szwecja 0.4 0.3
Szwajcaria 0.7 -2.1
Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 2
Wielka Brytania -147 -114


- Zmiana Zatrudnienia - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne