Kraj Ostatni Poprzedni
Australia -137997 -146274
Austria 1.4 -0.3
Belgia 0.7 0.07
Bułgaria 0.5 -0.7
Kanada 157 90.2
Chorwacja 0.2 0.6
Cypr 0.1 0.5
Czechy 0.7 0.1
Dania 1.9 -0.6
Estonia 0.4 -0.8
Strefa Euro 0.7 -0.1
Unia Europejska 0.8 -0.1
Finlandia 0.8 0.6
Francja 0.5 0
Niemcy 0.2 -0.1
Grecja 2.8 -3.1
Węgry 1.1 1.1
Irlandia 3.7 -1.8
Włochy -0.9 0.3
Lotwa -3.9 -0.5
Litwa 0.8 0.5
Luksemburg 0.5 0.6
Malta -0.5 -0.2
Holandia -0.2 -0.2
Nowa Zelandia 1 0.6
Norwegia 0.4 -0.3
Polska 0.6 0.9
Portugalia -0.8 1.9
Rumunia -9.4 0.2
Singapur -19.3 6.7
Słowacja -1.1 0
Słowenia 0.4 0.4
Hiszpania -0.9 1
Szwecja 0.4 0.3
Szwajcaria 0.5 1.4
Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 2
Wielka Brytania 235 183


- Zmiana Zatrudnienia - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne