Kraj Ostatni Poprzedni
Australia 210800 -264100
Austria -0.2 0.4
Belgia -0.24 0.34
Bułgaria -0.9 0.4
Kanada 418 953
Chorwacja 1 0.9
Cypr 0.5 0.6
Czechy 0 -0.3
Dania 0 0.3
Estonia -0.4 1.3
Strefa Euro -0.2 0.3
Unia Europejska 0.3 0
Finlandia 0.1 0.5
Francja -0.2 0.3
Niemcy 0 0.1
Grecja -0.1 -0.1
Węgry -0.3 0.1
Irlandia 0.3 1.1
Włochy -0.3 -0.1
Lotwa 0.1 0.3
Litwa 1.6 1.1
Luksemburg 0.8 0.8
Malta 1.3 1.7
Holandia 0.2 0.4
Nowa Zelandia -0.4 1
Norwegia 0 0.1
Polska -3.3 -3.2
Portugalia -0.5 0
Rumunia -0.1 0.6
Singapur -122 -19.5
Słowacja -0.5 -0.1
Słowenia 0 0.2
Hiszpania -1 0.8
Szwecja -0.5 0.1
Szwajcaria 0.4 0.3
Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 2
Wielka Brytania -220 -126


- Zmiana Zatrudnienia - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne