Kraj Ostatni Poprzedni
Australia 60600 4000
Austria 0.4 1.4
Belgia 0.62 0.37
Bułgaria 0 0.7
Kanada 39.8 15.3
Chorwacja 0.6 -0.1
Cypr 0.3 0.5
Czechy 0.1 0.4
Dania 1.1 1.6
Estonia 2.4 0.3
Strefa Euro 0.6 0.4
Unia Europejska 0.4 0.4
Finlandia 1.3 0
Francja 0.6 0.7
Niemcy 0.3 0.4
Grecja 0.9 2.6
Węgry 0.8 1.2
Irlandia 0.7 5.1
Włochy 0.3 0.4
Lotwa -0.3 -1.2
Litwa 1.3 0.2
Luksemburg 0.9 0.9
Malta 0.8 0.7
Holandia 0.4 1.5
Nowa Zelandia 0.1 0.1
Norwegia 1.3 2.2
Polska 2.4 2.8
Portugalia 0 0.7
Rumunia 0.1 -1.2
Singapur 41.1 54.1
Słowacja -1.1 0
Słowenia 0.9 0.7
Hiszpania 1 2.6
Szwecja 0.5 0.5
Szwajcaria 0.6 0.8
Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 2
Wielka Brytania 177 83


- Zmiana Zatrudnienia - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne