Kraj Ostatni Poprzedni
Australia 29100 115100
Austria -0.4 0
Belgia 0.07 0.35
Bułgaria -0.7 -0.4
Kanada 231 -68
Chorwacja -0.4 -0.3
Cypr 0.8 0.6
Czechy 0.3 -0.5
Dania -0.7 0.5
Estonia -0.8 1.9
Strefa Euro -0.3 0.4
Unia Europejska -0.2 0.4
Finlandia 0.4 0.6
Francja -0.2 0.4
Niemcy -0.1 0.1
Grecja -1.7 -0.2
Węgry 1.1 1.1
Irlandia -1.8 0.4
Włochy -0.9 0.3
Lotwa -3.9 -0.5
Litwa 0.8 0.5
Luksemburg 0.5 0.6
Malta -0.5 -0.2
Holandia -0.2 -0.2
Nowa Zelandia 1 0.6
Norwegia -0.3 0.9
Polska 2.8 2.7
Portugalia -0.8 1.9
Rumunia -9.4 0.2
Singapur -19.3 6.7
Słowacja 0.2 0
Słowenia 0.4 0.4
Hiszpania 1 1.2
Szwecja 0.3 0.5
Szwajcaria 0.5 1.4
Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 2
Wielka Brytania 25 113


- Zmiana Zatrudnienia - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne