COUNTRY-LIST EMPLOYMENT-CHANGE - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Australia 37400.00 2017-04
Austria 0.50 2016-12
Belgia 0.30 2016-12
Brazylia -3.60 2016-02
Bułgaria 0.50 2016-12
Kanada 3.20 2017-04
Chorwacja -0.10 2016-12
Cypr 0.90 2016-12
Czechy 0.70 2016-12
Dania 0.40 2016-12
Estonia -1.50 2016-12
Strefa Euro 0.30 2016-12
Unia Europejska 0.20 2016-12
Finlandia 0.10 2016-12
Francja 0.20 2016-12
Niemcy 0.40 2016-12
Grecja -0.90 2016-12
Węgry 0.50 2016-12
Irlandia 0.60 2016-12
Włochy 0.30 2016-12
Lotwa 0.60 2016-12
Litwa -0.20 2016-12
Luksemburg 0.90 2016-12
Malta 1.90 2016-12
Holandia 0.70 2016-12
Nowa Zelandia 1.20 2017-03
Nigeria 187226.00 2016-09
Norwegia 0.10 2016-12
Polska 4.60 2017-04
Portugalia 0.40 2016-12
Singapur 8.50 2017-03
Słowacja 0.60 2016-12
Słowenia 0.60 2016-12
Hiszpania 0.40 2016-12
Szwecja 0.60 2016-12
Szwajcaria 0.00 2016-12
Wielka Brytania 0.10 2016-12


Country-list Employment-change - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista