Kraj Ostatni Poprzedni
Albania 107.80 2019-09 108
Austria 107.40 2019-09 106
Belgia 108.00 2019-10 108
Bułgaria 105.07 2019-09 106
Chorwacja 103.54 2019-09 104
Cypr 101.65 2019-09 103
Czechy 102.60 2019-09 103
Dania 102.90 2019-10 102
Estonia 111.70 2019-09 112
Finlandia 103.80 2019-09 104
Francja 105.21 2019-10 105
Niemcy 106.30 2019-10 106
Grecja 103.23 2019-10 103
Węgry 109.91 2019-09 110
Islandia 102.70 2019-09 104
Irlandia 101.80 2019-10 102
Włochy 103.90 2019-10 104
Lotwa 108.91 2019-09 109
Litwa 110.02 2019-09 109
Luksemburg 106.50 2019-10 106
Malta 108.44 2019-09 110
Czarnogóra 106.50 2019-09 107
Holandia 106.82 2019-10 106
Norwegia 112.00 2019-10 112
Polska 105.30 2019-10 105
Portugalia 104.76 2019-09 103
Rumunia 108.30 2019-09 108
Słowacja 106.97 2019-09 107
Słowenia 105.74 2019-10 106
Hiszpania 104.91 2019-10 104
Szwecja 107.43 2019-09 107
Szwajcaria 101.56 2019-09 102
Turcja 163.67 2019-09 162
Wielka Brytania 108.30 2019-10 108


Ceny konsumpcyjne zharmonizowane - Lista krajów - Aktualne wartości, poprzednie wartości, prognozy, statystyki i wykresy.