COUNTRY-LIST FACTORY-ORDERS - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Niemcy -2.10 2017-04
Włochy -0.70 2017-04
Hiszpania 9.50 2017-04
Szwajcaria -4.60 2017-03
Wielka Brytania 16.00 2017-06
Stany Zjednoczone -0.20 2017-04


Country-list Factory-orders - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista