Kraj Ostatni Poprzedni
Austria 2.3 1.5
Belgia 2.8 2.7
Bułgaria 2.7 2.6
Chorwacja 3.4 2.8
Cypr 2.8 2.4
Czechy 0.7 0.7
Dania 1.2 1
Estonia 1.8 1.4
Strefa Euro 3.2 3.2
Unia Europejska 2.8 2.7
Finlandia 1.7 1.4
Francja 2.4 2.5
Niemcy 1.2 1.1
Grecja 10 10.8
Węgry 1.1 1.3
Irlandia 1.7 1.5
Włochy 5.5 5.1
Kazachstan 2.2 2
Lotwa 2.4 2.1
Litwa 2.4 2.5
Luksemburg 1.9 1.9
Macedonia 12.9 12.8
Malta 0.7 1.1
Czarnogóra 16 12.4
Holandia 1.1 1
Norwegia 1.1 0.9
Polska 0.9 0.6
Portugalia 2.4 2.5
Rumunia 2 1.7
Słowacja 3.3 3.2
Słowenia 1.8 2
Hiszpania 6.3 5.7
Szwecja 1.9 1.1
Szwajcaria 1.7 1.6
Turcja 3.5 3.3
Stany Zjednoczone 1.66 1.97


Bezrobocie długoterminowe - Lista krajów - Aktualne wartości, poprzednie wartości, prognozy, statystyki i wykresy.