Kraj Ostatni Poprzedni
Austria 1.6 1.9
Belgia 2.4 2.6
Bułgaria 2.5 2.4
Chorwacja 2.5 2.5
Cypr 2.3 2.2
Czechy 0.7 0.8
Dania 0.9 0.9
Estonia 1.3 1.5
Strefa Euro 3 3.2
Unia Europejska 2.6 2.8
Finlandia 1.6 2.1
Francja 2.2 2.4
Niemcy 1 1.1
Grecja 0.9 9
Węgry 1.3 1.3
Irlandia 1.7 1.7
Włochy 5.5 5.2
Kazachstan 2.2 2.3
Lotwa 2 2.3
Litwa 2.6 3
Luksemburg 1.7 2
Macedonia 12.9 12.8
Malta 1 0.9
Czarnogóra 15.7 12.7
Holandia 0.8 0.8
Norwegia 0.9 1
Polska 0.8 0.9
Portugalia 2.8 3.1
Rumunia 2.2 2
Słowacja 4.5 4
Słowenia 2.3 1.9
Hiszpania 5.6 5.7
Szwecja 1.9 2.1
Szwajcaria 1.8 1.9
Turcja 3.5 3.4
Stany Zjednoczone 1.07 1.03


Bezrobocie długoterminowe - Lista krajów - Aktualne wartości, poprzednie wartości, prognozy, statystyki i wykresy.