COUNTRY-LIST HOUSEHOLDS-DEBT-TO-INCOME - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Austria 86.44 2015-12
Belgia 101.32 2015-12
Bułgaria 36.85 2015-12
Kanada 169.90 2017-06
Chorwacja 57.06 2015-12
Cypr 196.56 2015-12
Czechy 57.55 2015-12
Dania 241.22 2016-12
Estonia 70.87 2015-12
Strefa Euro 93.55 2016-12
Finlandia 114.36 2016-12
Francja 88.27 2015-12
Niemcy 82.32 2015-12
Węgry 39.39 2015-12
Irlandia 153.01 2015-12
Włochy 61.93 2015-12
Lotwa 40.96 2015-12
Litwa 35.82 2015-12
Luksemburg 142.90 2013-12
Holandia 212.90 2016-12
Nowa Zelandia 167.80 2017-06
Norwegia 194.97 2016-12
Polska 60.61 2015-12
Portugalia 105.67 2016-12
Słowacja 57.55 2015-12
Słowenia 45.45 2015-12
Republika Południowej Afryki 74.40 2016-12
Hiszpania 107.16 2015-12
Swaziland 178.57 2015-12
Szwecja 156.87 2016-12
Szwajcaria 178.57 2015-12
Wielka Brytania 126.42 2016-12


Country-list Households-debt-to-income - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista