Kraj Ostatni Poprzedni
Austria 82.71 83.02
Belgia 104 103
Kanada 173 168
Chiny 99.9 93.4
Cypr 134 145
Czechy 58.92 58.87
Dania 214 213
Estonia 66.3 68.41
Strefa Euro 96.19 93.79
Finlandia 119 114
Francja 98.12 95.27
Niemcy 84.7 83.43
Węgry 32.71 31.31
Irlandia 112 121
Włochy 61.69 60.89
Lotwa 32.19 33.47
Litwa 36.42 37.32
Holandia 191 199
Nowa Zelandia 166 163
Norwegia 208 203
Polska 57.67 59.65
Portugalia 92.93 92.29
Słowacja 69.39 67.37
Słowenia 44.43 45.13
Republika Południowej Afryki 77.1 72.8
Hiszpania 93.01 95.62
Szwecja 172 159


- Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne