Kraj Ostatni Poprzedni
Austria 82.71 83.21
Belgia 104 103
Kanada 171 167
Chiny 99.9 93.4
Cypr 134 145
Czechy 58.87 60.69
Dania 214 235
Estonia 66.3 68.41
Strefa Euro 93.75 93.49
Finlandia 116 114
Francja 98.12 95.88
Niemcy 84.7 83.73
Węgry 33.31 32.23
Irlandia 112 121
Włochy 61.56 60.95
Lotwa 32.19 33.47
Litwa 36.42 37.32
Holandia 199 205
Nowa Zelandia 164 164
Norwegia 202 199
Polska 57.67 59.65
Portugalia 92.94 95.84
Słowacja 69.64 68.69
Słowenia 44.43 45.13
Republika Południowej Afryki 72.8 71.9
Hiszpania 93.01 95.21
Szwecja 162 162


- Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne