COUNTRY-LIST SMALL-BUSINESS-SENTIMENT - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Australia 9.06 2017-03
Brazylia 49.90 2017-05
Japonia 5.00 2017-03
Wielka Brytania 16.00 2017-06
Stany Zjednoczone 51.67 2015-02


Country-list Small-business-sentiment - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista