COUNTRY-LIST SMALL-BUSINESS-SENTIMENT - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Australia -2.81 2017-06
Brazylia 50.00 2017-08
Japonia 7.00 2017-06
Wielka Brytania 0.00 2017-09
Stany Zjednoczone 51.67 2015-02


Country-list Small-business-sentiment - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista