Kraj Ostatni Poprzedni
Austria 575 305
Belgia 1070 710
Bułgaria 405 250
Kanada 5187 4133
Chorwacja 30 80
Cypr 790 1285
Czechy 15 40
Dania 45 35
Estonia 5 0
Unia Europejska 66885 53155
Finlandia 170 105
Francja 6845 6540
Niemcy 9300 7270
Grecja 4705 3380
Węgry 5 0
Islandia 60 95
Irlandia 105 40
Włochy 1810 1500
Lotwa 10 5
Liechtenstein 0 10
Litwa 15 20
Luksemburg 110 60
Malta 0 105
Holandia 1420 1200
Norwegia 200 130
Polska 85 65
Portugalia 5 120
Rumunia 60 335
Słowacja 50 20
Słowenia 500 460
Korea Południowa 839 1059
Hiszpania 7095 55
Szwecja 1200 1000
Szwajcaria 860 930
Wielka Brytania 2265 2085
Stany Zjednoczone 7267 7682


- Wnioski o Azyl - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne