ASYLUM-APPLICATIONS - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Kraj Ostatni
Australia 3281.00 2017-09
Austria 1110.00 2018-03
Belgia 1345.00 2018-03
Bułgaria 85.00 2018-03
Kanada 3979.00 2017-12
Chorwacja 110.00 2018-03
Cypr 530.00 2018-03
Czechy 95.00 2018-03
Dania 260.00 2018-03
Estonia 5.00 2018-03
Unia Europejska 38295.00 2018-02
Finlandia 240.00 2018-03
Francja 8670.00 2018-03
Niemcy 10705.00 2018-03
Grecja 4385.00 2018-03
Węgry 45.00 2018-03
Islandia 45.00 2018-03
Irlandia 375.00 2018-03
Włochy 5605.00 2018-03
Japonia 1982.00 2017-10
Lotwa 15.00 2018-03
Liechtenstein 15.00 2018-03
Litwa 5.00 2018-03
Luksemburg 130.00 2018-03
Malta 125.00 2018-03
Holandia 1400.00 2018-03
Nowa Zelandia 24.00 2018-01
Norwegia 145.00 2018-03
Polska 175.00 2018-03
Portugalia 85.00 2018-03
Rumunia 60.00 2018-03
Słowacja 10.00 2018-03
Słowenia 125.00 2018-03
Korea Południowa 652.00 2017-06
Hiszpania 2845.00 2018-03
Szwecja 1290.00 2018-03
Szwajcaria 1140.00 2018-03
Turcja 7086.00 2018-04
Wielka Brytania 2950.00 2018-03
Stany Zjednoczone 12069.00 2018-01


asylum-applications - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne