Kraj Ostatni Poprzedni
Austria 1285 1005
Belgia 1070 710
Bułgaria 405 250
Kanada 1080 1200
Chorwacja 265 50
Cypr 790 30
Czechy 65 105
Dania 145 130
Estonia 5 0
Unia Europejska 7090 31585
Finlandia 170 105
Francja 8345 6845
Niemcy 9300 7270
Grecja 4705 3380
Węgry 0 5
Islandia 65 105
Irlandia 110 105
Włochy 1055 930
Lotwa 5 10
Liechtenstein 0 5
Litwa 25 15
Luksemburg 110 110
Malta 265 165
Holandia 1495 1420
Norwegia 130 200
Polska 165 85
Portugalia 45 65
Rumunia 495 335
Słowacja 30 50
Słowenia 325 500
Korea Południowa 15451 16173
Hiszpania 7590 10305
Szwecja 1200 1000
Szwajcaria 1025 860
Wielka Brytania 3160 2790
Stany Zjednoczone 191367 214249


- Wnioski o Azyl - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne