ASYLUM-APPLICATIONS - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Kraj Ostatni
Australia 1640.00 2017-09
Austria 1420.00 2017-12
Belgia 1235.00 2017-11
Bułgaria 180.00 2017-11
Kanada 2409.00 2016-12
Chorwacja 95.00 2017-10
Cypr 635.00 2017-09
Czechy 110.00 2017-10
Dania 260.00 2017-11
Estonia 5.00 2017-11
Unia Europejska 19330.00 2017-12
Finlandia 310.00 2017-11
Francja 8165.00 2017-10
Niemcy 12485.00 2017-12
Grecja 6205.00 2017-10
Węgry 225.00 2017-11
Islandia 80.00 2017-10
Irlandia 315.00 2017-10
Włochy 5040.00 2017-12
Japonia 1360.00 2017-04
Lotwa 15.00 2017-11
Liechtenstein 0.00 2017-09
Litwa 35.00 2017-11
Luksemburg 185.00 2017-10
Malta 175.00 2017-10
Holandia 1330.00 2017-11
Nowa Zelandia 17.00 2017-09
Norwegia 130.00 2017-11
Polska 160.00 2017-12
Portugalia 75.00 2017-12
Rumunia 465.00 2017-10
Słowacja 10.00 2017-11
Słowenia 150.00 2017-12
Korea Południowa 652.00 2017-06
Hiszpania 2830.00 2017-10
Szwecja 1925.00 2017-11
Szwajcaria 1295.00 2017-11
Turcja 19211.00 2017-10
Wielka Brytania 3070.00 2017-10
Stany Zjednoczone 12026.00 2016-12


asylum-applications - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne