ASYLUM-APPLICATIONS - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Kraj Ostatni
Australia 1640.00 2017-09
Austria 1820.00 2017-09
Belgia 1315.00 2017-09
Bułgaria 365.00 2017-09
Kanada 2409.00 2016-12
Chorwacja 110.00 2017-07
Cypr 265.00 2017-06
Czechy 105.00 2017-07
Dania 300.00 2017-08
Estonia 10.00 2017-07
Unia Europejska 22625.00 2017-09
Finlandia 430.00 2017-08
Francja 7685.00 2017-07
Niemcy 14565.00 2017-09
Grecja 3980.00 2017-07
Węgry 265.00 2017-08
Irlandia 210.00 2017-06
Włochy 12050.00 2017-07
Japonia 1360.00 2017-04
Lotwa 15.00 2017-07
Litwa 35.00 2017-08
Luksemburg 160.00 2017-07
Malta 175.00 2017-07
Holandia 1385.00 2017-09
Nowa Zelandia 17.00 2017-09
Norwegia 165.00 2017-09
Polska 195.00 2017-09
Portugalia 70.00 2017-07
Rumunia 410.00 2017-07
Słowacja 10.00 2017-08
Słowenia 150.00 2017-09
Korea Południowa 652.00 2017-06
Hiszpania 2830.00 2017-09
Szwecja 2550.00 2017-08
Szwajcaria 1540.00 2017-08
Turcja 5763.00 2017-06
Wielka Brytania 2680.00 2017-07
Stany Zjednoczone 12026.00 2016-12


asylum-applications - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne