Kraj Ostatni Poprzedni
Stany Zjednoczone 191367 214249
Unia Europejska 38100 33280
Francja 12830 9605
Niemcy 11845 12190
Wielka Brytania 10158 6939
Korea Południowa 6684 15451
Holandia 3960 2750
Hiszpania 3815 3915
Włochy 2870 2730
Austria 1995 1760
Szwajcaria 1425 1235
Grecja 1380 1525
Belgia 1185 1135
Kanada 1160 1115
Rumunia 790 1040
Cypr 695 245
Szwecja 575 790
Słowenia 570 395
Bułgaria 270 230
Polska 225 225
Malta 155 170
Chorwacja 150 125
Irlandia 135 80
Dania 90 185
Portugalia 85 100
Luksemburg 75 85
Norwegia 70 70
Czechy 65 100
Finlandia 45 35
Islandia 30 20
Litwa 30 35
Liechtenstein 15 5
Słowacja 15 15
Węgry 5 5
Lotwa 5 5
Estonia 0 0


- Wnioski o Azyl - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne