Kraj Ostatni Poprzedni
Australia 1724 1731
Austria 850 1000
Belgia 2070 2480
Bułgaria 95 215
Kanada 5187 4133
Chorwacja 180 140
Cypr 1340 1010
Czechy 115 100
Dania 190 230
Estonia 5 5
Unia Europejska 65810 55890
Finlandia 195 205
Francja 9995 12155
Niemcy 8355 11160
Grecja 8220 10315
Węgry 30 25
Islandia 75 70
Irlandia 285 430
Włochy 2495 3340
Lotwa 10 20
Liechtenstein 0 5
Litwa 35 55
Luksemburg 160 220
Malta 510 555
Holandia 2075 2100
Nowa Zelandia 32 22
Norwegia 160 200
Polska 260 260
Portugalia 190 175
Rumunia 370 225
Słowacja 15 5
Słowenia 265 405
Korea Południowa 839 1059
Hiszpania 10490 13850
Szwecja 1800 2455
Szwajcaria 1025 1120
Wielka Brytania 3935 4415
Stany Zjednoczone 7267 7682


- Wnioski o Azyl - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne