COUNTRY-LIST ASYLUM-APPLICATIONS - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Australia 1519.00 2016-04
Austria 1845.00 2017-02
Belgia 1080.00 2017-05
Bułgaria 200.00 2017-04
Kanada 2409.00 2016-12
Chorwacja 55.00 2017-03
Cypr 215.00 2017-04
Czechy 95.00 2017-03
Dania 235.00 2017-04
Estonia 20.00 2017-05
Unia Europejska 16640.00 2017-05
Finlandia 400.00 2017-04
Francja 7985.00 2017-03
Niemcy 15095.00 2017-05
Grecja 4755.00 2017-03
Węgry 235.00 2017-05
Irlandia 215.00 2017-03
Włochy 9405.00 2017-04
Japonia 971.00 2016-12
Lotwa 50.00 2017-04
Litwa 70.00 2017-04
Luksemburg 225.00 2017-03
Malta 105.00 2017-04
Holandia 1025.00 2017-04
Nowa Zelandia 41.00 2016-12
Norwegia 405.00 2017-05
Polska 210.00 2017-05
Portugalia 115.00 2017-03
Rumunia 410.00 2017-03
Słowacja 15.00 2017-03
Słowenia 60.00 2017-04
Korea Południowa 611.00 2016-10
Hiszpania 2365.00 2017-03
Szwecja 1250.00 2017-04
Szwajcaria 1225.00 2017-04
Turcja 8236.00 2016-10
Wielka Brytania 3140.00 2017-03
Stany Zjednoczone 12026.00 2016-12


Country-list Asylum-applications - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista