Kraj Ostatni Poprzedni
Australia 1724.00 2018-07 1731
Austria 980.00 2019-08 995
Belgia 1940.00 2019-08 1925
Bułgaria 310.00 2019-08 245
Kanada 5187.00 2018-04 4133
Chorwacja 120.00 2019-07 60
Cypr 1125.00 2019-07 1185
Czechy 135.00 2019-07 100
Dania 210.00 2019-08 185
Estonia 15.00 2019-08 10
Unia Europejska 19305.00 2019-09 28330
Finlandia 260.00 2019-07 200
Francja 11080.00 2019-07 9030
Niemcy 10825.00 2019-09 12105
Grecja 5555.00 2019-07 4160
Węgry 35.00 2019-08 50
Islandia 75.00 2019-08 70
Irlandia 445.00 2019-07 385
Włochy 3060.00 2019-07 2825
Japonia 709.00 2018-06 914
Lotwa 25.00 2019-07 25
Liechtenstein 5.00 2019-08 10
Litwa 45.00 2019-07 45
Luksemburg 150.00 2019-07 135
Malta 520.00 2019-07 245
Holandia 1890.00 2019-08 1965
Nowa Zelandia 32.00 2018-10 22
Norwegia 230.00 2019-09 230
Polska 260.00 2019-09 210
Portugalia 140.00 2019-07 100
Rumunia 100.00 2019-06 180
Słowacja 30.00 2019-07 10
Słowenia 375.00 2019-08 370
Korea Południowa 839.00 2018-09 1059
Hiszpania 8220.00 2019-09 7810
Szwecja 2665.00 2019-08 2385
Szwajcaria 1025.00 2019-08 1155
Turcja 16207.00 2018-08 10321
Wielka Brytania 3765.00 2019-07 2875
Stany Zjednoczone 7267.00 2018-09 7682


- Wnioski o Azyl - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne