COUNTRY-LIST PERSONAL-SPENDING - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Francja 0.50 2017-04
Holandia 2.70 2017-04
Portugalia 2.30 2017-03
Tajlandia -0.30 2017-04
Stany Zjednoczone 0.40 2017-04


Country-list Personal-spending - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista