Kraj Ostatni Poprzedni
Algieria 7566 7424
Australia 59000 35700
Austria 3131 3021
Belgia 3612 3576
Bułgaria 3015 2912
Kanada 12.6 42.7
Chorwacja 1581 1567
Cypr 365 365
Czechy 4798 4778
Dania 2120 2076
Estonia 552 534
Strefa Euro 115242 113877
Unia Europejska 157818 155670
Finlandia 2125 2104
Francja 22089 21780
Niemcy 30460 29922
Grecja 3607 3489
Węgry 4195 4077
Islandia 153 143
Irlandia 1868 1847
Włochy 142892 141029
Japonia 22088 22017
Lotwa 787 783
Litwa 1205 1214
Luksemburg 242 233
Macedonia 748 751
Malta 227 226
Holandia 4277 4250
Nowa Zelandia 2197 2172
Norwegia 1958 1933
Palestyna 876500 994200
Polska 15199 14928
Portugalia 4392 4315
Rumunia 7826 7706
Słowacja 2378 2292
Słowenia 879 881
Hiszpania 16545 16522
Szwecja 3842 3749
Szwajcaria 2784 2746
Turcja 23787 22139
Wielka Brytania 24435 24489
Stany Zjednoczone 124990 124689


- Zatrudnienie na Pełny Etat - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne