COUNTRY-LIST FULL-TIME-EMPLOYMENT - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Algieria 7309.00 2016-12
Australia 52100.00 2017-05
Austria 2999.20 2016-12
Belgia 3467.90 2016-12
Bułgaria 2882.90 2016-12
Kanada 77.00 2017-05
Chorwacja 1481.40 2016-12
Cypr 314.80 2016-12
Czechy 4772.40 2016-12
Dania 2027.90 2016-12
Estonia 547.50 2016-12
Strefa Euro 112867.40 2016-12
Unia Europejska 177238.90 2016-12
Finlandia 1992.00 2016-12
Francja 21435.80 2016-12
Niemcy 29974.90 2016-12
Grecja 3274.10 2017-03
Węgry 4157.10 2016-12
Islandia 134.70 2016-12
Irlandia 1620.40 2017-03
Włochy 137634.37 2017-03
Japonia 21349.00 2017-04
Lotwa 774.10 2016-12
Litwa 1222.20 2016-12
Luksemburg 211.00 2016-12
Macedonia 682.30 2016-12
Malta 163.60 2016-12
Holandia 4190.80 2016-12
Nowa Zelandia 1992.00 2017-03
Norwegia 1882.30 2016-12
Palestyna 965500.00 2017-03
Polska 14959.80 2016-12
Portugalia 4107.50 2017-03
Rumunia 7601.90 2016-12
Słowacja 2340.60 2016-12
Słowenia 827.60 2016-12
Hiszpania 15564.00 2017-03
Szwecja 3606.10 2016-12
Szwajcaria 2860.50 2016-12
Turcja 23617.60 2016-12
Wielka Brytania 23500.00 2017-03
Stany Zjednoczone 125620.00 2017-05


Country-list Full-time-employment - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista