Kraj Ostatni Poprzedni
Algieria 7566 7424
Australia 36200 38900
Austria 3021 3053
Belgia 3576 3562
Bułgaria 2912 2968
Kanada 206 73.2
Chorwacja 1567 1544
Cypr 365 362
Czechy 4778 4820
Dania 2076 2114
Estonia 534 545
Strefa Euro 117342 117284
Unia Europejska 183980 184150
Finlandia 2104 2061
Francja 21778 22085
Niemcy 30460 29922
Grecja 3489 3487
Węgry 4077 4180
Islandia 143 142
Irlandia 1818 1880
Włochy 141029 142212
Japonia 22293 22367
Lotwa 783 763
Litwa 1214 1239
Luksemburg 236 233
Macedonia 765 757
Malta 224 220
Holandia 4250 4312
Nowa Zelandia 2133 2131
Norwegia 1933 1942
Palestyna 1005500 979200
Polska 14928 15044
Portugalia 4275 4381
Rumunia 7706 7802
Słowacja 2292 2342
Słowenia 881 888
Hiszpania 16121 16833
Szwecja 3749 3736
Szwajcaria 2746 2816
Turcja 22139 24516
Wielka Brytania 24656 24597
Stany Zjednoczone 122369 119532


- Zatrudnienie na Pełny Etat - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne