FULL-TIME-EMPLOYMENT - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Kraj Ostatni
Algieria 7309.00 2016-12
Australia 24300.00 2017-10
Austria 2940.30 2017-03
Belgia 3459.30 2017-03
Bułgaria 2902.90 2017-03
Kanada 88.70 2017-10
Chorwacja 1459.20 2017-03
Cypr 308.00 2017-03
Czechy 4746.10 2017-03
Dania 1993.10 2017-03
Estonia 557.90 2017-03
Strefa Euro 111779.20 2017-03
Unia Europejska 175960.30 2017-03
Finlandia 1969.40 2017-03
Francja 21337.90 2017-03
Niemcy 29310.80 2017-03
Grecja 3417.10 2017-06
Węgry 4128.90 2017-03
Islandia 132.50 2017-03
Irlandia 1634.50 2017-06
Włochy 141493.33 2017-06
Japonia 21297.00 2017-09
Lotwa 782.60 2017-03
Litwa 1184.70 2017-03
Luksemburg 212.90 2017-03
Macedonia 691.40 2017-03
Malta 163.60 2017-03
Holandia 4154.20 2017-03
Nowa Zelandia 2038.00 2017-09
Norwegia 1867.50 2017-03
Palestyna 975600.00 2017-09
Polska 14880.30 2017-03
Portugalia 4295.00 2017-09
Rumunia 7540.50 2017-03
Słowacja 2341.10 2017-03
Słowenia 823.00 2017-03
Hiszpania 16323.40 2017-09
Szwecja 3597.40 2017-03
Szwajcaria 2761.50 2017-03
Turcja 23369.40 2017-03
Wielka Brytania 23517.00 2017-08
Stany Zjednoczone 126667.00 2017-10


full-time-employment - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne