Kraj Ostatni Poprzedni
Algieria 7566 7424
Australia -89100 -235900
Austria 3053 3131
Belgia 3562 3578
Bułgaria 2968 3071
Kanada 488 219
Chorwacja 1577 1592
Cypr 362 367
Czechy 4840 4834
Dania 2114 2127
Estonia 545 566
Strefa Euro 117338 117279
Unia Europejska 184144 182567
Finlandia 2061 2078
Francja 22085 22167
Niemcy 30456 29917
Grecja 3487 3533
Węgry 4180 4250
Islandia 146 153
Irlandia 1880 1865
Włochy 142212 143720
Japonia 22474 21938
Lotwa 763 796
Litwa 1247 1246
Luksemburg 233 238
Macedonia 765 757
Malta 220 219
Holandia 4312 4352
Nowa Zelandia 2131 2130
Norwegia 1942 1940
Palestyna 1005500 979200
Polska 15147 15291
Portugalia 4381 4408
Rumunia 7900 7978
Słowacja 2342 2428
Słowenia 888 888
Hiszpania 16833 17022
Szwecja 3736 3776
Szwajcaria 2816 2822
Turcja 24516 25244
Wielka Brytania 24396 24453
Stany Zjednoczone 118941 116523


- Zatrudnienie na Pełny Etat - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne