Kraj Ostatni Poprzedni
Algieria 7566 7424
Australia -20799 89149
Austria 3087 3131
Belgia 3589 3612
Bułgaria 2982 3015
Kanada 175 88.2
Chorwacja 1532 1581
Cypr 365 365
Czechy 4789 4798
Dania 2128 2120
Estonia 544 552
Strefa Euro 114987 115242
Unia Europejska 157457 157818
Finlandia 2054 2125
Francja 22192 22089
Niemcy 30460 29922
Grecja 3576 3607
Węgry 4205 4195
Islandia 132 153
Irlandia 1868 1847
Włochy 143061 142892
Japonia 22038 22065
Lotwa 767 787
Litwa 1214 1205
Luksemburg 242 233
Macedonia 748 751
Malta 227 227
Holandia 4249 4277
Nowa Zelandia 2197 2172
Norwegia 1937 1958
Palestyna 979700 919600
Polska 15247 15199
Portugalia 4392 4315
Rumunia 7818 7826
Słowacja 2390 2378
Słowenia 891 879
Hiszpania 16511 16545
Szwecja 3768 3842
Szwajcaria 2815 2784
Turcja 23012 23787
Wielka Brytania 24578 24472
Stany Zjednoczone 125803 124868


- Zatrudnienie na Pełny Etat - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne