COUNTRY-LIST PART-TIME-EMPLOYMENT - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Australia -10110.00 2017-05
Austria 1163.60 2016-12
Belgia 1159.00 2016-12
Bułgaria 59.00 2016-12
Kanada -22.30 2017-05
Chorwacja 76.40 2016-12
Cypr 51.10 2016-12
Czechy 294.60 2016-12
Dania 717.20 2016-12
Estonia 61.00 2016-12
Strefa Euro 31101.30 2016-12
Unia Europejska 42863.40 2016-12
Finlandia 363.40 2016-12
Francja 4759.00 2016-12
Niemcy 10794.80 2016-12
Grecja 385.20 2017-03
Węgry 201.70 2016-12
Islandia 45.60 2016-12
Irlandia 443.40 2017-03
Włochy 35433.24 2017-03
Japonia 6932.00 2017-04
Lotwa 82.20 2016-12
Litwa 91.50 2016-12
Luksemburg 50.90 2016-12
Macedonia 40.90 2016-12
Malta 26.20 2016-12
Holandia 4098.10 2016-12
Nowa Zelandia 546.00 2017-03
Norwegia 649.70 2016-12
Polska 1054.20 2016-12
Portugalia 550.70 2017-03
Rumunia 542.10 2016-12
Słowacja 148.70 2016-12
Słowenia 84.60 2016-12
Hiszpania 2874.30 2017-03
Szwecja 1133.90 2016-12
Szwajcaria 1667.20 2016-12
Turcja 2712.00 2016-12
Wielka Brytania 8454.00 2017-03
Stany Zjednoczone 27366.00 2017-05


Country-list Part-time-employment - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista