Kraj Ostatni Poprzedni
Australia -8700 -89000
Austria 1259 1241
Belgia 1180 1194
Bułgaria 47.7 45
Kanada -95.8 47.1
Chorwacja 75.6 77.7
Cypr 43.2 41.6
Czechy 301 279
Dania 692 684
Estonia 80.4 77.7
Strefa Euro 31354 30851
Unia Europejska 34717 34187
Finlandia 436 411
Francja 4688 4672
Niemcy 11504 11316
Grecja 366 371
Węgry 206 204
Islandia 44.5 38
Irlandia 532 550
Włochy 35062 34902
Japonia 6925 6916
Lotwa 61.7 57.1
Litwa 77.6 70.7
Luksemburg 53.1 54.8
Macedonia 25.6 27.5
Malta 27.2 25.9
Holandia 3846 3932
Nowa Zelandia 547 567
Norwegia 664 652
Polska 799 802
Portugalia 389 399
Rumunia 247 260
Słowacja 80.6 77.6
Słowenia 92.6 94.3
Hiszpania 2809 2738
Szwecja 995 984
Szwajcaria 1726 1713
Turcja 3297 2993
Wielka Brytania 8145 8115
Stany Zjednoczone 25766 26091


- Zatrudnienie na Pół Etatu - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne