Kraj Ostatni Poprzedni
Australia -138584 -371472
Austria 1161 1174
Belgia 1203 1201
Bułgaria 47.5 52.5
Kanada 465 70.3
Chorwacja 70.4 81.7
Cypr 43.1 41.7
Czechy 313 320
Dania 652 669
Estonia 86 75.3
Strefa Euro 31924 31533
Unia Europejska 42975 43634
Finlandia 389 395
Francja 4641 4719
Niemcy 11143 11230
Grecja 366 369
Węgry 206 187
Islandia 43.2 38.7
Irlandia 483 490
Włochy 36117 37249
Japonia 7333 7386
Lotwa 94.8 75.1
Litwa 79.5 81.1
Luksemburg 52.8 47.8
Macedonia 35.5 32.1
Malta 32.4 30.4
Holandia 4429 4382
Nowa Zelandia 530 519
Norwegia 671 671
Polska 954 935
Portugalia 485 500
Rumunia 498 504
Słowacja 112 120
Słowenia 81.7 79.6
Hiszpania 2848 2945
Szwecja 1110 1151
Szwajcaria 1722 1740
Turcja 2780 2408
Wielka Brytania 8595 8692
Stany Zjednoczone 23179 20741


- Zatrudnienie na Pół Etatu - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne