Kraj Ostatni Poprzedni
Australia -22500 17800
Austria 1154 1169
Belgia 1104 1142
Bułgaria 46.6 47.5
Kanada 264 -54.2
Chorwacja 82.5 77
Cypr 42.9 41.8
Czechy 277 280
Dania 628 638
Estonia 77.7 79.6
Strefa Euro 30507 31184
Unia Europejska 33947 34857
Finlandia 402 384
Francja 4812 4487
Niemcy 11186 11139
Grecja 283 302
Węgry 214 192
Islandia 43.2 39.1
Irlandia 434 424
Włochy 35062 34902
Japonia 7334 7293
Lotwa 71.6 77.8
Litwa 88.6 79.2
Luksemburg 57.4 51.9
Macedonia 25.6 27.5
Malta 27.3 27.9
Holandia 3755 4450
Nowa Zelandia 555 534
Norwegia 648 659
Polska 915 902
Portugalia 377 379
Rumunia 315 450
Słowacja 80.9 109
Słowenia 82.2 79.8
Hiszpania 2835 2696
Szwecja 962 1086
Szwajcaria 1748 1719
Turcja 3297 2993
Wielka Brytania 7718 7772
Stany Zjednoczone 25610 25202


- Zatrudnienie na Pół Etatu - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne