Kraj Ostatni Poprzedni
Australia 91505 -478
Austria 1169 1153
Belgia 1142 1150
Bułgaria 47.5 58.2
Kanada 128 171
Chorwacja 77 71.9
Cypr 41.8 37.3
Czechy 280 288
Dania 638 627
Estonia 79.6 66.8
Strefa Euro 31160 30819
Unia Europejska 34833 34501
Finlandia 384 344
Francja 4487 4467
Niemcy 11139 11230
Grecja 302 320
Węgry 192 208
Islandia 43.2 39.1
Irlandia 438 440
Włochy 35062 34902
Japonia 7426 7463
Lotwa 77.8 62.7
Litwa 79.2 75.4
Luksemburg 51.9 53.2
Macedonia 27.5 30.7
Malta 27.9 27.8
Holandia 4450 4384
Nowa Zelandia 534 544
Norwegia 659 640
Polska 902 907
Portugalia 468 485
Rumunia 450 472
Słowacja 109 111
Słowenia 79.8 85.9
Hiszpania 2799 2655
Szwecja 1086 1050
Szwajcaria 1748 1719
Turcja 3297 2993
Wielka Brytania 7903 7958
Stany Zjednoczone 25078 25109


- Zatrudnienie na Pół Etatu - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne