Kraj Ostatni Poprzedni
Australia -164681 -78227
Austria 1205 1154
Belgia 1147 1104
Bułgaria 46.2 46.6
Kanada -36.5 21.7
Chorwacja 73.8 82.5
Cypr 41.3 42.9
Czechy 289 277
Dania 665 628
Estonia 70.4 77.7
Strefa Euro 30913 30508
Unia Europejska 34394 33947
Finlandia 418 402
Francja 4795 4812
Niemcy 11220 11186
Grecja 319 283
Węgry 210 214
Islandia 36.9 43.1
Irlandia 478 434
Włochy 35062 34902
Japonia 7372 7379
Lotwa 59.7 71.6
Litwa 76.5 88.6
Luksemburg 53.8 57.4
Macedonia 25.6 27.5
Malta 25 27.3
Holandia 3836 3755
Nowa Zelandia 564 555
Norwegia 669 648
Polska 886 915
Portugalia 364 377
Rumunia 303 315
Słowacja 76.7 80.9
Słowenia 82 82.2
Hiszpania 2835 2696
Szwecja 1008 962
Szwajcaria 1693 1688
Turcja 3297 2993
Wielka Brytania 7976 7831
Stany Zjednoczone 25747 25783


- Zatrudnienie na Pół Etatu - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne