Kraj Ostatni Poprzedni
Australia 20000 -32300
Austria 1163 1158
Belgia 1202 1182
Bułgaria 60 68.7
Kanada -7.3 -1.2
Chorwacja 81.7 78
Cypr 38.5 42.1
Czechy 320 326
Dania 686 672
Estonia 65.1 69.8
Strefa Euro 31534 31875
Unia Europejska 42975 43634
Finlandia 359 386
Francja 4556 4668
Niemcy 11230 11227
Grecja 369 360
Węgry 201 197
Islandia 38.7 37
Irlandia 490 470
Włochy 37249 36965
Japonia 7604 7586
Lotwa 76.6 68.8
Litwa 81.1 84.4
Luksemburg 49.6 50.3
Macedonia 32.1 34.2
Malta 30.4 29.6
Holandia 4382 4356
Nowa Zelandia 519 520
Norwegia 679 673
Polska 935 1021
Portugalia 500 490
Rumunia 504 556
Słowacja 118 111
Słowenia 78.5 84.7
Hiszpania 2945 2789
Szwecja 1151 1087
Szwajcaria 1719 1730
Turcja 2408 2736
Wielka Brytania 8522 8517
Stany Zjednoczone 27726 27529


- Zatrudnienie na Pół Etatu - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne