PART-TIME-EMPLOYMENT - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Kraj Ostatni
Australia -20679.00 2017-10
Austria 1170.50 2017-03
Belgia 1060.70 2017-03
Bułgaria 64.40 2017-03
Kanada -53.40 2017-10
Chorwacja 69.40 2017-03
Cypr 48.60 2017-03
Czechy 303.80 2017-03
Dania 701.70 2017-03
Estonia 58.50 2017-03
Strefa Euro 31212.80 2017-03
Unia Europejska 42873.50 2017-03
Finlandia 369.70 2017-03
Francja 4812.70 2017-03
Niemcy 10849.50 2017-03
Grecja 374.30 2017-06
Węgry 193.70 2017-03
Islandia 47.40 2017-03
Irlandia 432.50 2017-06
Włochy 35764.62 2017-06
Japonia 7065.00 2017-09
Lotwa 66.30 2017-03
Litwa 109.80 2017-03
Luksemburg 54.40 2017-03
Macedonia 37.20 2017-03
Malta 25.20 2017-03
Holandia 4128.40 2017-03
Nowa Zelandia 555.00 2017-09
Norwegia 656.40 2017-03
Polska 1069.70 2017-03
Portugalia 508.00 2017-09
Rumunia 515.30 2017-03
Słowacja 145.40 2017-03
Słowenia 96.20 2017-03
Hiszpania 2725.80 2017-09
Szwecja 1143.60 2017-03
Szwajcaria 1659.00 2017-03
Turcja 2799.40 2017-03
Wielka Brytania 8541.00 2017-08
Stany Zjednoczone 27235.00 2017-10


part-time-employment - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne