Kraj Ostatni Poprzedni
Australia 35698.00 2019-11 -14319
Austria 1158.00 2019-06 1162
Belgia 1181.80 2019-06 1158
Bułgaria 68.70 2019-06 54.4
Kanada -3.20 2019-12 -32.8
Chorwacja 78.00 2019-06 85.2
Cypr 42.10 2019-06 42.9
Czechy 325.70 2019-06 333
Dania 671.60 2019-06 658
Estonia 69.80 2019-06 76.7
Strefa Euro 31875.10 2019-06 31595
Unia Europejska 43608.50 2019-06 43228
Finlandia 385.90 2019-06 402
Francja 4668.20 2019-06 4755
Niemcy 11227.10 2019-06 11035
Grecja 359.90 2019-09 362
Węgry 197.30 2019-06 196
Islandia 37.00 2019-06 44.8
Irlandia 469.90 2019-09 464
Włochy 36964.59 2019-09 37212
Japonia 7546.00 2019-11 7383
Lotwa 68.80 2019-06 70
Litwa 84.40 2019-06 92.9
Luksemburg 50.30 2019-06 46.1
Macedonia 34.20 2019-06 29
Malta 29.60 2019-06 30.7
Holandia 4356.30 2019-06 4334
Nowa Zelandia 520.00 2019-09 537
Norwegia 672.60 2019-06 672
Polska 1021.30 2019-06 1012
Portugalia 490.30 2019-09 519
Rumunia 556.10 2019-06 497
Słowacja 111.00 2019-06 108
Słowenia 84.70 2019-06 83.9
Hiszpania 2789.20 2019-09 2952
Szwecja 1091.90 2019-06 1117
Szwajcaria 1729.60 2019-06 1699
Turcja 2735.70 2019-06 2888
Wielka Brytania 8564.00 2019-09 8540
Stany Zjednoczone 26992.00 2019-12 26992


- Zatrudnienie na Pół Etatu - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne