Kraj Ostatni Poprzedni
Australia 74817 80297
Austria 1120 1161
Belgia 1127 1203
Bułgaria 68 47.5
Kanada 40 345
Chorwacja 69.6 77.3
Cypr 40.2 43.1
Czechy 286 306
Dania 655 652
Estonia 72.5 86
Strefa Euro 31920 31533
Unia Europejska 43412 42975
Finlandia 336 389
Francja 4509 4641
Niemcy 11139 11230
Grecja 355 366
Węgry 239 206
Islandia 39.6 46.2
Irlandia 407 483
Włochy 34551 36117
Japonia 7367 7304
Lotwa 68.3 94.8
Litwa 78.7 85
Luksemburg 50.8 52.8
Macedonia 35.5 32.1
Malta 31.1 32.4
Holandia 4372 4429
Nowa Zelandia 538 530
Norwegia 653 671
Polska 959 1012
Portugalia 456 485
Rumunia 543 473
Słowacja 118 112
Słowenia 73.8 81.7
Hiszpania 2486 2848
Szwecja 1091 1110
Szwajcaria 1721 1722
Turcja 2994 3056
Wielka Brytania 8324 8327
Stany Zjednoczone 24973 23982


- Zatrudnienie na Pół Etatu - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne