Kraj Ostatni Poprzedni
Australia 14300 5700
Austria 1153 1120
Belgia 1150 1127
Bułgaria 58.2 68
Kanada -99 -37.4
Chorwacja 69.6 77.3
Cypr 37.3 40.2
Czechy 288 286
Dania 627 655
Estonia 66.8 72.5
Strefa Euro 30428 31962
Unia Europejska 34339 35846
Finlandia 344 336
Francja 4467 4509
Niemcy 11139 11230
Grecja 320 355
Węgry 208 239
Islandia 39.1 39.6
Irlandia 440 407
Włochy 34902 34551
Japonia 7598 7418
Lotwa 62.7 68.3
Litwa 75.4 78.7
Luksemburg 53.2 50.8
Macedonia 35.5 32.1
Malta 27.5 31.1
Holandia 4384 4372
Nowa Zelandia 544 538
Norwegia 640 653
Polska 959 1012
Portugalia 485 456
Rumunia 543 473
Słowacja 111 118
Słowenia 85.9 73.8
Hiszpania 2655 2486
Szwecja 1050 1091
Szwajcaria 1719 1721
Turcja 2994 3056
Wielka Brytania 8061 8111
Stany Zjednoczone 24917 25384


- Zatrudnienie na Pół Etatu - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne