COUNTRY-LIST CASH-RESERVE-RATIO - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Brazylia 45.00 2017-05
Chiny 17.00 2017-05
Chorwacja 12.00 2016-03
Czechy 2.00 2016-08
Węgry 1.00 2017-04
Indie 4.00 2017-05
Indonezja 6.50 2017-04
Irak 15.00 2017-01
Malezja 3.50 2017-04
Nigeria 22.50 2017-05
Polska 3.50 2017-04
Rumunia 10.00 2017-04
Rosja 7.00 2017-04
Sri-Lanka 7.50 2017-05
Turcja 12.00 2017-03


Country-list Cash-reserve-ratio - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista