COUNTRY-LIST CASH-RESERVE-RATIO - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Białoruś 4.00 2017-09
Brazylia 45.00 2017-09
Chiny 17.00 2017-10
Chorwacja 12.00 2017-08
Czechy 2.00 2017-08
Węgry 1.00 2017-08
Indie 4.00 2017-10
Indonezja 6.50 2017-08
Irak 15.00 2017-08
Malezja 3.50 2017-08
Nigeria 22.50 2017-10
Polska 3.50 2017-08
Rumunia 8.00 2017-08
Rosja 7.00 2017-08
Sri-Lanka 7.50 2017-10
Turcja 12.00 2017-08


Country-list Cash-reserve-ratio - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista