Kraj Ostatni Poprzedni
Austria 0.20 2019-06
Belgia 0.37 2019-06
Bułgaria 0.00 2019-06
Chorwacja -1.60 2019-06
Cypr 0.80 2019-03
Czechy 0.00 2019-06
Dania 0.30 2019-06
Estonia -0.40 2019-03
Strefa Euro 0.20 2019-06
Unia Europejska 0.30 2019-06
Finlandia 0.30 2019-06
Francja 0.30 2019-06
Niemcy 0.10 2019-06
Grecja 0.70 2019-06
Węgry 1.00 2019-03
Irlandia -0.60 2019-06
Włochy 0.50 2019-06
Lotwa -1.10 2019-06
Litwa -0.50 2019-06
Luksemburg 1.00 2019-03
Malta 1.40 2019-03
Holandia 0.40 2019-06
Norwegia 0.40 2019-06
Polska 2.60 2019-09
Portugalia -0.60 2019-06
Rumunia 0.20 2019-06
Słowacja 0.30 2019-06
Słowenia 0.60 2019-06
Hiszpania 0.30 2019-06
Szwecja -0.20 2019-06
Szwajcaria 0.40 2019-06
Wielka Brytania -56.00 2019-07


- Zmiana Zatrudnienia - Europa - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne