Kraj Ostatni Poprzedni
Austria 0.4 0.2
Belgia 0.34 0.3
Bułgaria 0.4 -0.1
Chorwacja 0.7 0.5
Cypr 0.7 0.7
Czechy -0.3 -0.2
Dania 0.2 0.2
Estonia 1.3 1
Strefa Euro -0.2 0.3
Unia Europejska 0.3 0
Finlandia 0.5 -0.4
Francja 0.2 0.2
Niemcy 0.2 0.1
Grecja 0.2 -0.1
Węgry 0.2 0.1
Irlandia 1.3 0.9
Włochy -0.1 0.1
Lotwa 0.3 1
Litwa 1.1 -1.1
Luksemburg 0.8 0.8
Malta 1.6 1.2
Holandia 0.4 0.2
Norwegia 0.2 0.3
Polska -2.1 0.3
Portugalia 0 0.3
Rumunia 1.3 -0.7
Słowacja 0.1 0.2
Słowenia 0.4 0.4
Hiszpania 0.8 0.1
Szwecja 0.3 0.2
Szwajcaria 0.3 0
Wielka Brytania 211 172


- Zmiana Zatrudnienia - Europa - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne