COUNTRY-LIST WAGE-GROWTH - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - LISTA

Ostatni
Australia 1.90 2017-03
Białoruś 9.61 2017-04
Belgia 1.70 2016-12
Cypr 0.40 2016-12
Czechy 2.80 2017-03
Estonia 7.00 2016-12
Strefa Euro 1.40 2017-03
Unia Europejska 1.60 2017-03
Francja 0.50 2017-03
Niemcy 0.60 2017-03
Węgry 14.60 2017-04
Islandia 3.30 2017-03
Włochy 0.50 2017-04
Japonia 0.50 2017-04
Macedonia 2.20 2016-12
Holandia 1.30 2017-05
Norwegia 4.11 2017-03
Polska 5.40 2017-05
Portugalia 1.80 2017-03
Rosja 3.70 2017-05
Słowacja 2.60 2017-03
Słowenia 1.27 2017-04
Szwajcaria 0.70 2016-12
Ukraina 36.04 2017-04
Wielka Brytania 2.10 2017-04
Stany Zjednoczone 3.67 2017-04


Country-list Wage-growth - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne - Lista