WAGE-GROWTH - DANE - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Kraj Ostatni
Australia 2.00 2017-09
Białoruś 13.43 2017-09
Belgia 1.80 2017-03
Cypr 0.30 2017-06
Czechy 5.30 2017-06
Estonia 6.80 2017-06
Strefa Euro 2.00 2017-06
Unia Europejska 2.40 2017-06
Francja 0.50 2017-03
Niemcy 1.20 2017-06
Węgry 13.20 2017-08
Islandia 6.00 2017-09
Włochy 0.60 2017-09
Japonia 0.90 2017-09
Macedonia 2.20 2016-12
Holandia 1.57 2017-10
Norwegia 5.30 2017-06
Polska 7.40 2017-10
Portugalia 4.90 2017-08
Rosja 4.30 2017-10
Słowacja 3.80 2017-06
Słowenia 2.96 2017-09
Szwajcaria 0.70 2016-12
Ukraina 37.20 2017-09
Wielka Brytania 2.20 2017-09
Stany Zjednoczone 3.22 2017-09


wage-growth - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne