Kraj Ostatni Poprzedni
Białoruś 14.1 14.2
Belgia 0.4 3.4
Chorwacja 4.4 4.7
Cypr 2 0.4
Czechy 1.7 -2.5
Estonia 4.7 6.3
Strefa Euro 2.2 4.5
Unia Europejska 2.4 4.6
Finlandia -4.4 2.6
Francja 0.3 0.2
Niemcy -1.3 -4.7
Węgry 8.8 8.8
Islandia 3.1 3.2
Irlandia 3.7 6
Włochy 0.6 0.6
Macedonia 8.5 7.7
Holandia 2.85 2.95
Norwegia 1.99 3.09
Polska 4.9 4.7
Portugalia -7.5 -9
Rumunia 7.4 7.1
Rosja 0.5 2.2
Serbia 8.1 9.1
Słowacja 2.7 3
Słowenia 6.88 4.58
Hiszpania -0.06 1.43
Szwecja 1.1 1.3
Szwajcaria 0.9 0.5
Ukraina 12.25 13.49
Wielka Brytania 2.7 1.4


- Wzrost Wynagrodzeń - Europa - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne