Kraj Ostatni Poprzedni
Białoruś 14.8 14.5
Belgia 3.4 3.9
Chorwacja 6.6 6.2
Cypr 3.3 2.2
Czechy 1.4 3.6
Estonia 6.3 8.2
Strefa Euro 3.4 2.4
Unia Europejska 2.8 3.2
Finlandia 2.2 3.5
Francja 0.2 0.3
Niemcy 0.4 0.7
Węgry 7.8 9
Islandia 2.8 2.3
Irlandia 3.9 3.8
Włochy 0.6 0.6
Macedonia 12.2 5.5
Holandia 2.81 2.81
Norwegia 2.78 3.46
Polska 1.2 1.9
Portugalia 1.7 5.9
Rumunia 8.8 8
Rosja -2 5.9
Serbia 10.9 9.9
Słowacja 3.3 3.9
Słowenia 11.93 0.34
Hiszpania -1.97 3.91
Szwecja 2.5 2.6
Szwajcaria 0.5 0.5
Ukraina 1.57 11.81
Wielka Brytania 1 2.3


- Wzrost Wynagrodzeń - Europa - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne