Kraj Ostatni Poprzedni
Czechy 3215384 3214528
Strefa Euro 11805603 11728176
Niemcy 3185947 3163661
Grecja 147801 147601
Węgry 7474 7391
Irlandia 158834 160203
Litwa 18643 18866
Malta 10216 10231
Holandia 1069985 1051612
Rosja 49543860 49047038
Hiszpania 1196643 1180863
Szwecja 5.3 5.3
Turcja 2481623682 2416399474


Kredyt dla Sectora Prywatnego - Lista krajów - Aktualne wartości, poprzednie wartości, prognozy, statystyki i wykresy.Europa -Kredyt dla Sectora Prywatnego - Lista krajów - Aktualne wartości, poprzednie wartości, prognozy, statystyki i wykresy.