Kraj Ostatni Poprzedni
Austria 19.81 12.86
Belgia 12.8 13
Cypr 2.44 3.67
Czechy 14.58 14.65
Dania 16.64 4.6
Estonia 11.47 10.57
Strefa Euro 16.9 13.1
Unia Europejska 15.85 10.51
Finlandia 1.1 -0.8
Francja 19.57 15.14
Niemcy 12.4 11.2
Węgry 11.58 11.38
Irlandia 16.4 13.4
Włochy 12.5 8.2
Lotwa 6.34 4.42
Litwa -1.23 0.29
Luksemburg 21.41 21.5
Holandia 14.21 16.13
Norwegia 9 7.7
Polska 12.81 4.42
Portugalia 6.2 6.1
Słowacja 758 2308
Słowenia 24.97 10.29
Hiszpania 1.73 12.91
Szwecja 20.25 12.1
Szwajcaria 12.7 12.5
Wielka Brytania 8.6 6.6


Oszczędności Gospodarstw Domowych - Lista krajów - Aktualne wartości, poprzednie wartości, prognozy, statystyki i wykresy.Europa -Oszczędności Gospodarstw Domowych - Lista krajów - Aktualne wartości, poprzednie wartości, prognozy, statystyki i wykresy.