Kraj Ostatni Poprzedni
Austria 1120 1161
Belgia 1203 1201
Bułgaria 47.5 52.5
Chorwacja 77.3 70.4
Cypr 40.2 43.1
Czechy 306 313
Dania 655 652
Estonia 72.5 86
Strefa Euro 31920 31533
Unia Europejska 43412 42975
Finlandia 389 395
Francja 4509 4641
Niemcy 11139 11230
Grecja 355 366
Węgry 206 187
Islandia 46.2 43.2
Irlandia 407 483
Włochy 34551 36117
Lotwa 68.3 94.8
Litwa 78.7 85
Luksemburg 50.8 52.8
Macedonia 35.5 32.1
Malta 31.1 32.4
Holandia 4429 4382
Norwegia 653 671
Polska 1012 954
Portugalia 456 485
Rumunia 473 498
Słowacja 118 112
Słowenia 73.8 81.7
Hiszpania 2486 2848
Szwecja 1110 1151
Szwajcaria 1721 1722
Turcja 3056 2780
Wielka Brytania 8324 8327


- Zatrudnienie na Pół Etatu - Europa - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne