Kraj Ostatni Poprzedni
Austria 399 386
Belgia 115133 106046
Cypr 22287 21432
Czechy 5395271 5031916
Dania 536936 510856
Finlandia 51138 49578
Niemcy 864 801
Islandia 1500248 1461965
Irlandia 63580 64840
Lotwa 7635 6915
Litwa 46912 43811
Malta 2947434 2522998
Holandia 175169 168097
Norwegia 817468 789686
Portugalia 52065 46294
Słowenia 48007 45755
Szwecja 1228091 1262987
Wielka Brytania 528306 456875


Produkt Narodowy Brutto - Lista krajów - Aktualne wartości, poprzednie wartości, prognozy, statystyki i wykresy.Europa -Produkt Narodowy Brutto - Lista krajów - Aktualne wartości, poprzednie wartości, prognozy, statystyki i wykresy.