Kraj Ostatni Poprzedni
Austria 399 386
Belgia 117112 116745
Cypr 21944 21138
Czechy 5031916 4737022
Dania 541776 552463
Finlandia 51076 51854
Niemcy 881 889
Islandia 1499287 1461866
Irlandia 67974 67874
Lotwa 6990 7817
Litwa 46912 43811
Malta 2915132 3039307
Holandia 194891 179355
Norwegia 901222 930025
Portugalia 50558 54640
Słowenia 48007 45755
Szwecja 1279738 1344694
Wielka Brytania 537361 546726


Produkt Narodowy Brutto - Lista krajów - Aktualne wartości, poprzednie wartości, prognozy, statystyki i wykresy.Europa -Produkt Narodowy Brutto - Lista krajów - Aktualne wartości, poprzednie wartości, prognozy, statystyki i wykresy.