Kraj Ostatni Poprzedni
Strefa Euro 75.7 67.5
Korea Południowa 63 58
Turcja 73.5 61.7
Stany Zjednoczone 44 47


- Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego - G20 - Dane - Wskaźniki Ekonomiczne