Kraj Ostatni Poprzedni
Albania -7.9 -2.1
Austria -10.2 9.3
Belgia -39 -23.2
Bułgaria -15 -13.8
Chorwacja -4.7 -0.9
Cypr 9.8 10.5
Czechy -4.6 -0.3
Dania -12.5 4
Estonia 6.7 -3.1
Strefa Euro -28.4 -17.5
Unia Europejska 4.7 -0.1
Finlandia 0.8 5.4
Francja -61 -44.8
Niemcy 0.9 4.4
Grecja -10.3 -9.1
Węgry -2.1 -3.4
Irlandia 14.9 10
Włochy -67.8 -35.5
Lotwa 1.1 -0.8
Luksemburg -36.7 4.9
Macedonia -19.3 42.3
Czarnogóra 31.4 12.3
Holandia -1.7 1.7
Polska -0.8 1.5
Portugalia -13.2 -4.2
Rumunia 12.2 31.6
Rosja 2.3 1
Słowacja -13.7 -3.1
Słowenia -6.5 -2.1
Hiszpania -32.6 -15.6
Szwecja -1.6 -3.4
Szwajcaria 4.1 0
Wielka Brytania -44 -7.1


Produkcja budowlana - Lista krajów - Aktualne wartości, poprzednie wartości, prognozy, statystyki i wykresy.Europa -Produkcja budowlana - Lista krajów - Aktualne wartości, poprzednie wartości, prognozy, statystyki i wykresy.