21/04/2021 Rzeczywisty Poprzedni
06:00 AM
GB
Stopa Inflacji (Roczne) MAR 0.7% 0.4%
06:00 AM
GB
Stopa Inflacji (Miesięczny) MAR 0.3% 0.1%
06:00 AM
GB
Inflacja Bazowa r/r MAR 1.1% 0.9%
06:00 AM
GB
Produkcja podstawowa PPI (miesięcznie) MAR 0.4% 0.3% ®
06:00 AM
GB
Podstawowa produkcja PPI (roczna) MAR 1.7% 1.7% ®
06:00 AM
GB
Inflacja Dóbr Produkcyjnych (PPI Output) m/m MAR 1.3% 0.9% ®
06:00 AM
GB
Inflacja Dóbr Produkcyjnych (PPI Output) r/r MAR 5.9% 3.3% ®
06:00 AM
GB
Inflacja Bazowa m/m MAR 0.4% 0%
06:00 AM
GB
Inflacja Producentów (PPI Input) m/m MAR 0.5% 0.7% ®
06:00 AM
GB
Inflacja Producentów (PPI Input) r/r MAR 1.9% 0.9%
06:00 AM
GB
Indeks Cen Detalicznych (RPI) m/m MAR 0.3% 0.5%
06:00 AM
GB
Indeks Cen Detalicznych (RPI) r/r MAR 1.5% 1.4%
08:05 AM
GB
BoE Ramsden Speech
10:30 AM
GB
Przemówienie BoE Gov Bailey
22/04/2021 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
GB
Cbi Wskaźnik Optymizmu Firm Q2 38 -22
10:00 AM
GB
Zmiana w Zamówieniach na Towary wg CBI APR -8 -5
11:01 PM
GB
Optymizm Konsumentów wg GFK APR -16
23/04/2021 Rzeczywisty Poprzedni
06:00 AM
GB
Obroty w Handlu Detalicznym m/m MAR 2.1%
06:00 AM
GB
Obroty w Handlu Detalicznym r/r MAR -3.7%
06:00 AM
GB
Obroty w Handlu Detalicznym z wyłączeniem benzyny m/m MAR 2.4%
06:00 AM
GB
Obroty w Handlu Detalicznym z wyłączeniem benzyny r/r MAR -1.1%
06:00 AM
GB
Pożyczki Netto Sektora Publicznego MAR £-19.1B
08:30 AM
GB
Markit / CIPS Produkcja PMI Flash APR 58.9
08:30 AM
GB
Markit / CIPS UK Services PMI Flash APR 56.3
08:30 AM
GB
Markit / CIPS Composite PMI Flash APR 56.4
27/04/2021 Rzeczywisty Poprzedni
10:00 AM
GB
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI APR -45
29/04/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
GB
Produkcja samochodów (roczna) MAR -14%
30/04/2021 Rzeczywisty Poprzedni
06:00 AM
GB
Indeks Cen Domów Nationwide r/r APR 5.7%
06:00 AM
GB
Indeks Cen Domów Nationwide m/m APR -0.2%
04/05/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:30 AM
GB
Kredyty Konsumenckie BoE MAR £-1.246B
08:30 AM
GB
Kredyty hipoteczne MAR £6.2B
08:30 AM
GB
Markit / CIPS Manufacturing PMI Final APR 58.9
08:30 AM
GB
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny MAR 87.7K
08:30 AM
GB
Kredyty dla Sektora prywatnego MAR £4.9B
05/05/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:00 AM
GB
Sprzedaż Nowych Samochodów m/m APR
06/05/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:30 AM
GB
Markit / CIPS UK Services PMI Final APR 56.3
08:30 AM
GB
Ostateczny finał PMI Markit / CIPS Composite APR 56.4
11:00 AM
GB
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych
11:00 AM
GB
Luzowanie Ilościowe QE Banku Anglii
11:00 AM
GB
Raport polityki pieniężnej
11:00 AM
GB
Protokół z Posiedzenia MPC dot. Polityki Monetarnej
11:00 AM
GB
Boe Rpp Zagłosuj Wycieczka
11:00 AM
GB
Głosowanie BoE MPC bez zmian
11:00 AM
GB
BoE MPC Głosuj Cut
GB
Wybory Samorządowe
07/05/2021 Rzeczywisty Poprzedni
08:30 AM
GB
PMI dla Budownictwa APR 61.7
10/05/2021 Rzeczywisty Poprzedni
07:30 AM
GB
Indeks Cen Domów Halifax r/r APR 6.5%
07:30 AM
GB
Indeks Cen Domów Halifax m/m APR 1.1%
12/05/2021 Rzeczywisty Poprzedni
06:00 AM
GB
Bilans Handlowy MAR £-7.1B
06:00 AM
GB
Produkcja Budowlana r/r MAR -4.3%
06:00 AM
GB
Tempo Wzrostu Pkb Qoq Prel Q1 1.3%
06:00 AM
GB
Wzrost PKB r/r (wstępny) Q1 -7.3%
06:00 AM
GB
Produkcja Przemysłowa r/r MAR -3.5%
06:00 AM
GB
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) MAR 1%
06:00 AM
GB
PKB 3-miesięczny śr MAR -1.6%
06:00 AM
GB
Przetwórstwo Przemysłowe r/r MAR -4.2%
06:00 AM
GB
Inwestycje biznesowe QoQ Prel Q1 5.9%
06:00 AM
GB
Inwestycje biznesowe (roczne) Prel Q1 -7.4%
06:00 AM
GB
Bilans handlowy towarów MAR £-16.442B
06:00 AM
GB
Wzrost PKB r/r MAR -7.8%
06:00 AM
GB
Przetwórstwo Przemysłowe m/m MAR 1.3%
06:00 AM
GB
Wzrost PKB m/m MAR 0.4%
06:00 AM
GB
Zamówienia Budowlane r/r Q1 -12.9%
01:00 PM
GB
Miesięczny Szacunek Wzrostu Gospodarczego wg NIESR APR -1.5%
18/05/2021 Rzeczywisty Poprzedni
06:00 AM
GB
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek APR 10.1K
06:00 AM
GB
Zmiana Zatrudnienia FEB
06:00 AM
GB
Stopa Bezrobocia MAR 4.9%
06:00 AM
GB
Średnie Wynagrodzenia z Premią MAR 4.5%
06:00 AM
GB
Średnie Wynagrodzenia bez Premii MAR 4.4%
08:30 AM
GB
Wydajność pracy QoQ Prel Q1 -4.3%
10:45 AM
GB
20-Year Treasury Gilt Auction 1.223%


WIELKA BRYTANIA - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Wielka Brytania - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.