Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Indeks Giełdowy 7155.49 6959 6825 6692 6562 6302
Waluta 1.41 1.4 1.39 1.38 1.37 1.36
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.70 0.75 0.81 0.87 0.94 1.08

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -1.50 5.1 1.5 1.1 1.4 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.10 22.5 6.5 4 6.8 4.5
Stopa Bezrobocia 4.80 5.2 5.5 5.1 4.9 4.6
Inflacja 1.50 2.5 2.3 2.1 2.2 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
Bilans Handlowy -935.00 240 2900 -2800 600 -800
Saldo Obrotów Bieżących -26300.00 -18000 -20000 -27400 -18700 -22600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -4.8 -4.8 -4.8 -4.6 -4.6
Dług Publiczny do PKB 100.20 107 107 107 110 110
Budżet Państwa do PKB -16.90 -10 -10 -10 -4.4 -4.4
Koniunktura w Przemyśle 38.00 38 45 15 20 5
PMI dla Usług 62.90 62.5 55.1 52 53.2 52.9
Przemysłowy PMI 65.60 59.5 54 52 52.8 52.6
Optymizm Konsumentów -9.00 -14 -6 5 1 -2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 9.20 -1.6 -0.8 0.6 1.2 0.7
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb -1.50 5.1 1.5 1.1 1.4 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.10 22.5 6.5 4 6.8 4.5
PKB 2829.11 2460 2460 2460 2990 2990
Pkb W Cenach Stałych 497145.00 522091 530827 524932 530951 548554
Produkt Narodowy Brutto 538785.00 563208 568973 560336 575422 585552
Środki Trwałe Brutto 91327.00 92190 95365 97208 97537 101582
Pkb Per Capita 43688.40 41100 41100 41100 41900 41900
Pkb Per Capita Ppp 46699.30 45200 45200 45200 45910 45910
Wskaźnik aktywności gospodarczej 27.60 15.1 7.5 3.8 4 6.5
Rolnictwo w PKB 2922.00 3366 3087 3039 3121 3176
Budownictwo w PKB 29141.00 24591 30218 30307 31123 31670
Przemysł w PKB 45261.00 44232 46657 47071 48339 49190
Górnictwo w PKB 4719.00 6048 5226 4908 5040 5129
Administracja Publiczna w PKB 24633.00 29937 26157 25618 26308 26771
Usługi w PKB 359787.00 377305 379289 374178 384253 391017
Transport w PKB 17224.00 16724 17510 17913 18395 18719

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 4.80 5.2 5.5 5.1 4.9 4.6
Pracujący 32476.00 31750 29950 30100 30900 32200
Bezrobotni Zarejestrowani 2629.00 2700 2800 2650 2610 2250
Wskaźnik Zatrudnienia 75.20 75.2 75.4 75.8 76 76.2
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek -15.10 -86 -40 -32 -60 -26
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.00 78.4 78.5 78.8 79 79.2
Bezrobocie Długoterminowe 1.00 2.5 2.2 2.6 2 1.4
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.30 13.7 14 13.6 13.4 13.3
Wydajność 100.80 102 102 102 102 103
Koszty Pracy 112.00 121 114 116 116 119
Wolne Etaty 657.00 710 690 680 740 760
Przeciętne Wynagrodzenia 562.00 559 585 589 583 606
Wynagrodzenia w Przemyśle 627.00 625 649 654 651 672
Wzrost Wynagrodzeń 4.00 5.4 4.5 3.6 3.8 2.8
Płaca Minimalna 8.91 8.91 8.91 8.91 8.91 9.15
Populacja 67.03 67.33 67.33 67.33 67.71 67.71
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 29.40 30 29 31 31 32
Zmiana Zatrudnienia 84.00 36 25 50 75 30

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.50 2.5 2.3 2.1 2.2 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110.10 111 112 111 112 113
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110.11 111 112 111 112 113
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110.30 111 112 112 112 114
Inflacja Bazowa 1.30 1.4 1.7 1.8 1.5 2.1
Deflator Pkb 109.26 115 111 110 112 112
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.90 6.5 7 5.4 2.5 2.3
Inflacja Żywności -0.40 0.8 1.8 2 1.5 1.8
Oczekiwania inflacyjne 2.70 3.2 3.6 3.4 3.2 2.4
Indeks cen detalicznych 2.90 4 3.7 3.4 3.6 2.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111.60 115 115 115 114 117
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107.60 109 109 107 108 109
Cpi Transport 117.20 114 116 117 118 119
Podstawowe ceny producenta 112.80 117 118 117 115 119

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
Stopa Międzybankowa 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.33
Podaż Pieniądza M0 96324.00 99700 100500 99100 101500 102900
Podaż Pieniądza M1 2265812.00 2259000 2298000 2250800 2295100 2360800
Podaż Pieniądza M2 2878460.00 2899100 2926000 2919100 2934200 2989100
Podaż Pieniądza M3 3333480.00 3380000 3422000 3410000 3460000 3550000
Bilans Banków 4250964.00 4360000 4450000 4590000 4630000 4700000
Bilans Banku Centralnego 972717.00 965200 971600 975200 981500 976100
Kredyty dla Sektora prywatnego 2637585.00 2660000 2720000 2780000 2850000 2870000
Stopa Depozytowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Stopa Pożyczkowa 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.6
Prywatna długu do PKB 212.80 216 216 216 219 219

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -935.00 240 2900 -2800 600 -800
Saldo Obrotów Bieżących -26300.00 -18000 -20000 -27400 -18700 -22600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -4.8 -4.8 -4.8 -4.6 -4.6
Import 50297.00 49200 49100 51500 52600 55500
Eksport 49362.00 49440 52000 52700 53200 54700
Dług Zagraniczny 7287334.00 7364000 7402000 7457000 7511000 7577000
Rachunek kapitałowy 37969.00 18900 16400 12900 22600 16600
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -2769.00 16200 -10400 9900 18900 10500
Rezerwy Złota 310.29 310 310 310 310 310
Wydobycie Ropy Naftowej 934.00 900 850 800 800 750
Bilans handlowy towarów -10958.00 -13260 -12200 -10800 -12800 -14800
Dochody z Turystyki 780.00 1850 1800 1940 1750 2240
Przyjazdy Turystów 1446.00 2800 2650 2440 2890 2910

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 100.20 107 107 107 110 110
Budżet Państwa do PKB -16.90 -10 -10 -10 -4.4 -4.4
Bilans Budżetu -31696.00 -32600 -32200 -18440 -17500 -12600
Wydatki Rządowe 106683.00 109000 108200 109500 108400 111200
Wydatków Rządowych W Pkb 54.40 50 50 50 47 47
Dług Publiczny 2171.10 2290 2490 2210 2060 2300
Dochody Budżetu Państwa 57967.00 65800 66200 62270 57600 65270
Wnioski o Azyl 3345.00 1380 1250 1910 1150 1810

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 27.80 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.00 14 14 14 14 14

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 38.00 38 45 15 20 5
PMI dla Usług 62.90 62.5 55.1 52 53.2 52.9
Przemysłowy PMI 65.60 59.5 54 52 52.8 52.6
Produkcja Przemysłowa 27.50 14.8 5.1 5 3.2 2.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.30 0.8 0.6 1 0.8 0.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach 39.70 19 5.9 6 4.5 3.6
Stopa Utylizacji Surowców 73.90 74 77 75 76 80
Nowe Zamówienia 11310.00 12500 13200 12180 12500 13600
Zamówienia W Przemyśle 17.00 25 17 18 14 8
Bankructwa 2384.00 2200 3400 5800 5100 4400
Zyski Korporacji 113790.00 114000 117200 115000 119000 122000
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 60.40 55 25 5 14 5
Produkcja Samochodów 68306.00 108000 119200 87000 81000 99000
Rejestracje nowych samochodów 156737.00 185000 289000 136000 256200 169000
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 29.00 29 45 30 9 5
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.50 5.1 1.5 1.1 1.4 0.9
Produkcja Stali 710.00 850 800 800 800 850
Inwestycje prywatne -11.90 10.5 2.5 1.6 1.5 1.2
Produkcja w Górnictwie -16.80 -6.8 6.2 4 3.6 2.3
Zbiorczy Wskaźnik PMI 62.90 62 55 53.4 54 53.8

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -9.00 -14 -6 5 1 -2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 9.20 -1.6 -0.8 0.6 1.2 0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 42.40 7.4 6.5 2.6 3.4 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 304092.00 330220 342306 328803 324770 343599
Rozporządzalny Dochód Osobisty 370173.00 433373 391831 384980 395345 402304
Oszczędności Gospodarstw Domowych 15.60 12 13 10 9 7
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.35
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 90.00 92 92 92 88 88
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI 18.00 20 9 7 5 9
Kredyt Konsumencki -377.00 -807 -919 725 -571 -876
Cena Benzyny 1.83 1.68 1.6 1.52 1.44 1.37

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rozpoczęte Budowy Domów 42110.00 29460 30900 32330 34600 38710
Produkcja Budowlana 77.90 36 15.1 5.1 4.3 3.8
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 451.35 450 445 451 452 440
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 86.92 77 62 66 74 78
Kredyty Mieszkaniowe 3295.00 6500 4900 3600 4000 2900
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.20 64 64 64 63 63
Ogólnokrajowe ceny mieszkań 484.42 481 477 485 486 479
Zamówienia na Roboty Budowlane -13.30 37 4.5 5 4.4 3.7
PMI dla Budownictwa 64.20 59.8 54.9 53.8 54 54.5


Wielka Brytania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.