Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.26 1.22 1.21 1.21 1.2 1.18
Indeks Giełdowy 7247.08 7331 7255 7179 7104 6957
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.71 0.52 0.56 0.59 0.63 0.72
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5
Stopa Bezrobocia 3.80 3.7 3.8 3.9 3.9 3.8
Inflacja 1.70 2 2.1 1.9 1.9 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.2 0.3 0.2 0.3 0.6
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Bilans Handlowy -1546.00 -3600 -3300 -3200 -3200 -3100
Saldo Obrotów Bieżących -25200.00 -24600 -19200 -21200 -16700 -22800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.90 -4 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Dług Publiczny do PKB 84.70 83.4 82.5 82.5 82.5 82.5
Budżet Państwa do PKB -2.00 -1.2 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
PMI dla Usług 49.50 50.6 52 53.2 51.9 52.5
Koniunktura w Przemyśle -32.00 -20 -28 -12 -8 -2
Przemysłowy PMI 48.30 48 51.2 50.7 50.5 49.5
Optymizm Konsumentów -12.00 -12 -17 -12 -8 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.20 -0.6 0.5 -0.4 -0.3 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5
PKB 2825.21 2910 3020 3020 3020 3020
Pkb W Cenach Stałych 520735.00 517620 518131 528657 528025 525384
Produkt Narodowy Brutto 544804.00 533915 534443 551551 552431 541924
Środki Trwałe Brutto 87238.00 86488 86573 89218 88459 87785
Pkb Per Capita 42986.00 43200 43800 43800 43800 43800
Pkb Per Capita Ppp 40158.00 40500 41100 41100 41100 41100
Rolnictwo w PKB 3011.00 2919 2921 3062 3053 2962
Budownictwo w PKB 29082.00 28625 28654 29812 29489 29055
Przemysł w PKB 45925.00 45799 45844 47842 46568 46486
Górnictwo w PKB 3056.00 4846 4851 3129 3099 4919
Administracja Publiczna w PKB 22499.00 21193 21214 22720 22814 21511
Usługi w PKB 372728.00 370224 370590 377026 377946 375777
Transport w PKB 19417.00 20284 20304 19787 19689 20588
Wskaźnik aktywności gospodarczej 1.10 1 1.2 1.2 1.5 1.5
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.80 3.7 3.8 3.9 3.9 3.8
Bezrobotni Zarejestrowani 1183.40 1200 1205 1240 1250 1290
Wskaźnik Zatrudnienia 76.10 76 75.8 75.7 75.7 75.8
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek 28.20 26 32 19 32 22
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.20 79.3 79.4 79.4 79.5 79.5
Bezrobocie Długoterminowe 1.00 1.2 1.2 1.3 1.1 1.4
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.20 10 10.2 10.4 11.3 11.1
Koszty Pracy 105.50 109 109 109 109 113
Wydajność 101.00 100 101 101 101 102
Wolne Etaty 812.00 825 815 809 802 805
Przeciętne Wynagrodzenia 542.00 548 549 549 557 566
Wynagrodzenia w Przemyśle 614.00 629 630 626 636 649
Wzrost Wynagrodzeń 4.00 3.8 3.5 3.4 3.4 3.2
Płaca Minimalna 8.21 8.21 8.21 8.5 8.5 8.5
Populacja 66.19 66.34 66.5 66.5 66.5 66.5
Wiek Emerytalny Kobiet 65.50 65.5 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.50 65.5 65.5 66 66 66
Koszty Utrzymania Rodziny 1300.00 1347 1346 1346 1344 1390
Koszty Utrzymania 895.00 927 926 926 925 957
Zmiana Zatrudnienia 31.00 150 125 55 51 110
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1320.00 1368 1366 1366 1365 1411
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2330.00 2414 2412 2412 2409 2491
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.70 2 2.1 1.9 1.9 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.2 0.3 0.2 0.3 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.38 109 109 109 110 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108.12 109 109 109 110 111
Inflacja Bazowa 1.50 1.8 1.7 1.8 1.8 2
Deflator Pkb 105.98 108 108 109 108 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.60 2 1.8 2 1.9 2.2
Inflacja Żywności 1.80 1.5 1.3 1.4 1.5 1.7
Oczekiwania inflacyjne 2.90 2.8 2.4 2 2.1 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116.10 117 117 117 118 120
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107.20 108 106 107 109 110
Cpi Transport 114.90 114 113 113 115 116
Podstawowe ceny producenta 114.80 116 116 116 116 118
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Stopa Międzybankowa 0.76 0.85 0.85 0.76 0.76 0.85
Podaż Pieniądza M1 1791497.00 1845400 1892000 1924000 1946000 1990800
Podaż Pieniądza M2 2454441.00 2523800 2561000 2599000 2623000 2679100
Bilans Banków 3907434.00 3980000 4010000 4062000 4091000 4110000
Bilans Banku Centralnego 587148.00 599000 608000 611000 619000 624200
Kredyty dla Sektora prywatnego 2488339.00 2590000 2620000 2512610 2523176 2680000
Stopa Depozytowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1
Stopa Pożyczkowa 1.00 1 1 1 1 1
Prywatna długu do PKB 224.00 222 219 219 219 219
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -1546.00 -3600 -3300 -3200 -3200 -3100
Saldo Obrotów Bieżących -25200.00 -24600 -19200 -21200 -16700 -22800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.90 -4 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Import 57040.00 59100 59200 59400 59620 59800
Eksport 55494.00 55500 55900 56200 56450 56700
Dług Zagraniczny 6692718.00 6700000 6515000 6522000 6591000 6801000
Rachunek kapitałowy 20873.00 34200 12500 17100 12600 30900
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 25425.00 15600 25200 17500 -12300 12900
Rezerwy Złota 310.29 310 310 310 310 310
Wydobycie Ropy Naftowej 993.00 800 750 750 750 750
Dochody z Turystyki 2340.00 2250 1950 2710 2850 2490
Przyjazdy Turystów 3530.00 2990 3480 4150 3610 3040
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 84.70 83.4 82.5 82.5 82.5 82.5
Budżet Państwa do PKB -2.00 -1.2 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Bilans Budżetu -1819.00 1900 5500 -4900 -2700 2100
Wydatki Rządowe 99449.00 93881 93974 99666 100841 95289
Wydatków Rządowych W Pkb 38.50 38 38.4 38.4 38.4 38.4
Dług Publiczny -5766.00 -2840 -1120 -3780 -3400 -2460
Dochody Budżetu Państwa 59213.00 59870 64980 58990 60500 61870
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
PMI dla Usług 49.50 50.6 52 53.2 51.9 52.5
Koniunktura w Przemyśle -32.00 -20 -28 -12 -8 -2
Przemysłowy PMI 48.30 48 51.2 50.7 50.5 49.5
Produkcja Przemysłowa -1.80 1.1 1.5 1.4 1.3 1.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.60 0.4 0.2 -0.6 0.5 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.70 0.9 1.1 1 0.9 1.2
Stopa Utylizacji Surowców 79.00 79.6 79.4 79.5 79.4 79.5
Zamówienia W Przemyśle -28.00 -12 -18 -10 -12 -8
Bankructwa 4320.00 4500 4700 5100 4900 4600
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -68.80 -50 -60 -40 -20 -17
Produkcja Samochodów 92158.00 75000 121100 106700 121000 81000
Rejestracje nowych samochodów 343255.00 151000 465000 236000 341000 154000
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -24.00 -24 -16 -18 -12 -7
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.30 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5
Inwestycje prywatne -0.40 -0.8 0.1 1.1 0.9 0.5
Produkcja w Górnictwie -7.50 0.5 1 1.5 1.2 1.5
Produkcja Stali 563.00 770 650 690 600 850
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.30 52.4 52.9 53.2 52.9 52.8
Produkcja Energii Elektrycznej 23402.00 30100 27200 25200 26400 30200
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -12.00 -12 -17 -12 -8 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.20 -0.6 0.5 -0.4 -0.3 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.70 1.5 1.9 2.2 2 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 338155.00 341034 341371 340935 342889 346149
Rozporządzalny Dochód Osobisty 356111.00 349077 349422 357740 361097 354313
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.80 7.5 7.9 7.7 8 7.9
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.75 2.5 1.75 1.75 1.75 1.75
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 86.60 87 85 85 85 85
Kredyt Konsumencki 901.00 702 584 584 1090 713
Cena Benzyny 1.57 1.48 1.44 1.36 1.32 1.45
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rozpoczęte Budowy Domów 37220.00 32440 33260 30890 32460 34750
Produkcja Budowlana 2.40 0.5 1 1.4 1.1 1.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 401.10 409 415 419 422 427
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 65.55 69.5 71.9 74.5 72.5 75
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.00 62.5 62 62 62 62
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 42576.00 47200 49500 50200 49500 52600
Zamówienia na Roboty Budowlane -4.70 -3.6 -2 1 1.6 1.5
PMI dla Budownictwa 43.30 49.9 52.4 53.7 52.5 52.1


Wielka Brytania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.