Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Indeks Giełdowy 6709.52 6502 6376 6252 6131 5888
Waluta 1.38 1.37 1.36 1.36 1.35 1.33
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.76 0.82 0.88 0.95 1.02 1.17

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 -3.6 2.1 1.6 1 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.80 -6.8 17.5 7.5 3.8 6.5
Stopa Bezrobocia 5.10 5.2 5.5 5.8 5.6 6.1
Inflacja 0.70 1 1.6 1.9 1.8 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Bilans Handlowy -6202.00 -3100 5850 4240 -2800 -2800
Saldo Obrotów Bieżących -15734.00 -18700 -18900 -16200 -14400 -17600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.80 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3.6
Dług Publiczny do PKB 100.20 107 107 107 107 110
Budżet Państwa do PKB -16.90 -10 -10 -10 -10 -4.4
Koniunktura w Przemyśle -22.00 -8 -10 -16 -8 -6
PMI dla Usług 49.50 51 54 53.2 52 52.9
Przemysłowy PMI 55.10 51.2 55 53.6 52 52.6
Optymizm Konsumentów -23.00 -20 -14 -16 -14 -10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -8.20 1 -1.6 -0.8 0.6 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 -3.6 2.1 1.6 1 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.80 -6.8 17.5 7.5 3.8 6.5
PKB 2829.11 2460 2460 2460 2460 2990
Pkb W Cenach Stałych 502253.00 493057 503261 534706 521339 555226
Produkt Narodowy Brutto 528306.00 505797 536828 567929 548382 584026
Środki Trwałe Brutto 92583.00 88339 88593 97485 96101 102348
Pkb Per Capita 43688.40 40100 40100 40100 40100 42500
Pkb Per Capita Ppp 46699.30 45200 45200 45200 45200 45910
Wskaźnik aktywności gospodarczej -6.50 -0.3 17.5 7.5 3.8 6.5
Rolnictwo w PKB 2917.00 2963 3227 3114 3028 3225
Budownictwo w PKB 30111.00 28335 24024 30932 31255 33287
Przemysł w PKB 44893.00 42511 42399 46730 46599 49628
Górnictwo w PKB 4522.00 4672 5728 5169 4694 4999
Administracja Publiczna w PKB 24652.00 22600 28696 26403 25589 27252
Usługi w PKB 357971.00 350022 364494 382636 371574 395726
Transport w PKB 16952.00 17303 16031 17339 17596 18740

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 5.10 5.2 5.5 5.8 5.6 6.1
Pracujący 32393.00 29100 29750 29950 30100 32200
Bezrobotni Zarejestrowani 2597.10 3200 3000 2700 2550 1850
Wskaźnik Zatrudnienia 75.00 75.6 75.7 75.8 76 76.5
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek -20.00 150 -86 -40 -32 -26
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.10 78.4 78.6 78.9 78.8 78.8
Bezrobocie Długoterminowe 1.00 2.2 1.7 1.8 1.5 1.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.50 14.6 14.9 15.2 15 14.7
Wydajność 104.50 98.6 99.1 99.5 100 101
Koszty Pracy 109.60 111 117 112 111 113
Wolne Etaty 599.00 510 560 640 690 750
Przeciętne Wynagrodzenia 571.00 553 542 573 580 589
Wynagrodzenia w Przemyśle 629.00 632 606 636 639 649
Wzrost Wynagrodzeń 4.70 2.8 2.2 2.5 1.6 1.5
Płaca Minimalna 8.72 8.72 9.15 9.15 9.15 9.5
Populacja 66.65 67.33 67.33 67.33 67.33 67.71
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 30.20 29 30 29 31 32
Zmiana Zatrudnienia -114.00 -84 36 25 50 30

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 0.70 1 1.6 1.9 1.8 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.00 110 110 111 111 113
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.95 110 110 111 111 113
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.60 110 111 111 112 114
Inflacja Bazowa 1.40 1.5 1.4 1.3 1.6 2
Deflator Pkb 108.98 105 113 110 111 113
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.20 0.4 1.2 1.1 1.6 1.9
Inflacja Żywności -0.70 0.8 1.2 1.1 1.5 1.9
Oczekiwania inflacyjne 2.90 2.9 2.2 1.7 1.9 1.9
Indeks cen detalicznych 1.40 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.00 109 109 109 110 112
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.00 107 108 108 107 109
Cpi Transport 114.30 113 113 115 116 119
Podstawowe ceny producenta 110.90 110 112 111 112 114

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Stopa Międzybankowa 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
Podaż Pieniądza M0 93759.00 89400 88700 91500 95100 102900
Podaż Pieniądza M1 2192411.00 2120800 2159000 2198000 2250800 2360800
Podaż Pieniądza M2 2817230.00 2819100 2859100 2876000 2899100 2989100
Podaż Pieniądza M3 3263602.00 3380000 3480000 3522000 3550000 3650000
Bilans Banków 4242175.00 4450000 4510000 4550000 4590000 4700000
Bilans Banku Centralnego 926926.00 928200 937200 951600 945200 936100
Kredyty dla Sektora prywatnego 2654482.00 2820000 2860000 2860000 2880000 2920000
Stopa Depozytowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Pożyczkowa 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Prywatna długu do PKB 224.00 230 230 230 230 227

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -6202.00 -3100 5850 4240 -2800 -2800
Saldo Obrotów Bieżących -15734.00 -18700 -18900 -16200 -14400 -17600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.80 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3.6
Import 52814.00 45900 47200 49100 51500 55500
Eksport 46612.00 51750 51440 52000 52700 54700
Dług Zagraniczny 7217761.00 7651000 7754000 7702000 7697000 7627000
Rachunek kapitałowy 32374.00 21900 18900 16400 12900 16600
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -2748.00 15900 16200 -10400 9900 10500
Rezerwy Złota 310.29 310 310 310 310 310
Wydobycie Ropy Naftowej 872.00 750 800 800 800 800
Bilans handlowy towarów -14315.00 -10200 -13260 -12200 -10800 -14800
Dochody z Turystyki 780.00 1510 1850 1800 1940 2240
Przyjazdy Turystów 1446.00 2500 2800 2650 2440 2910

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 100.20 107 107 107 107 110
Budżet Państwa do PKB -16.90 -10 -10 -10 -10 -4.4
Bilans Budżetu -8750.00 -4460 -22600 -32200 -10440 -3840
Wydatki Rządowe 104228.00 108880 109000 108200 109500 111200
Wydatków Rządowych W Pkb 54.40 46 46 46 46 42
Dług Publiczny 2114.60 2450 2110 1990 2010 2200
Dochody Budżetu Państwa 80287.00 54320 49800 51200 62270 65270
Wnioski o Azyl 3160.00 1320 1380 1250 1910 1810

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 27.80 25.8 27.8 27.8 25.8 25.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.00 14 14 14 12 14

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle -22.00 -8 -10 -16 -8 -6
PMI dla Usług 49.50 51 54 53.2 52 52.9
Przemysłowy PMI 55.10 51.2 55 53.6 52 52.6
Produkcja Przemysłowa -3.30 1.5 16 5.1 5 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.20 -0.2 0.8 0.6 1 1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.50 2 19 5.9 6 2
Stopa Utylizacji Surowców 73.90 75 78 77 75 82
Nowe Zamówienia 9923.00 11280 12500 13200 12180 14180
Zamówienia W Przemyśle -24.00 -2 10 9 12 8
Bankructwa 3071.00 4200 4500 4200 5800 4400
Zyski Korporacji 116632.00 108000 114000 112200 115000 122000
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 35.80 25 16 9 5 1
Produkcja Samochodów 86052.00 74000 108000 119200 87000 99000
Rejestracje nowych samochodów 51312.00 264000 185000 289000 136000 169000
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -7.00 -2 -2 15 6 6
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.00 -3.6 2.1 1.6 1 0.5
Produkcja Stali 710.00 850 850 800 800 850
Inwestycje prywatne 1.30 3.6 1.1 0.6 2.5 0.8
Produkcja w Górnictwie -14.00 2.2 18.7 6.2 6.2 2.3
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.60 51.4 54.5 53.2 52 52

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów -23.00 -20 -14 -16 -14 -10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -8.20 1 -1.6 -0.8 0.6 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -5.90 2.2 7.4 1.4 1.5 2
Wydatki Konsumpcyjne 318772.00 317256 315550 343237 330885 352393
Rozporządzalny Dochód Osobisty 371357.00 341619 414594 399209 385469 410524
Oszczędności Gospodarstw Domowych 16.50 15 12 13 10 7
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 88.90 92 92 92 92 88
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI -45.00 -60 12 9 7 -4
Kredyt Konsumencki -2392.00 -2895 -771 -901 -903 -962
Cena Benzyny 1.71 1.55 1.47 1.4 1.33 1.26

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rozpoczęte Budowy Domów 35710.00 30250 29460 30900 32330 38710
Produkcja Budowlana -3.70 1.4 21 6.5 5.1 2.5
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 434.02 432 415 419 418 425
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 98.99 95 76 62 66 78
Kredyty Mieszkaniowe 5165.00 2200 2500 2900 3600 3600
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.20 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
Ogólnokrajowe ceny mieszkań 460.96 452 436 438 440 445
Zamówienia na Roboty Budowlane -12.90 1.8 37 4.5 5 5
PMI dla Budownictwa 53.30 54.1 55 53.2 50 51


Wielka Brytania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.