Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.21 1.21 1.2 1.19 1.18 1.17
Indeks Giełdowy 7117.15 7141 7069 6998 6927 6788
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.47 0.63 0.66 0.69 0.72 0.78
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 0.2 0.4 0.3 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.3 1.2 1.3 1.4 1.5
Stopa Bezrobocia 3.90 3.6 3.7 3.8 3.9 3.8
Inflacja 2.10 1.9 2 2.1 1.9 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 0.2 0.3 0.2 0.6
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Bilans Handlowy 1779.00 -3300 -3600 -3300 -3200 -3100
Saldo Obrotów Bieżących -30045.00 -18700 -24600 -19200 -21200 -22800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.90 -4 -4 -4.2 -4.2 -4.2
Dług Publiczny do PKB 84.70 83.4 83.4 82.5 82.5 82.5
Budżet Państwa do PKB -2.00 -1.2 -1.2 -1.4 -1.4 -1.4
PMI dla Usług 51.40 50.9 52.6 52 53.2 52.5
Koniunktura w przemyśle -32.00 -14 -10 -6 -2 2
Przemysłowy PMI 48.00 48.5 50.9 51.2 50.7 49.5
Optymizm Konsumentów -11.00 -14 -12 -10 -8 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 -0.2 -0.6 0.5 -0.4 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 0.2 0.4 0.3 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.3 1.2 1.3 1.4 1.5
PKB 2825.21 2910 2910 3020 3020 3020
Pkb W Cenach Stałych 513029.00 516980 517620 520701 521215 525384
Produkt Narodowy Brutto 537794.00 531918 533915 544785 545323 541924
Środki Trwałe Brutto 85921.00 87388 86741 87884 87971 88042
Pkb Per Capita 42986.00 43200 43200 43800 43800 43800
Pkb Per Capita Ppp 40158.00 40500 40500 41100 41100 41100
Rolnictwo w PKB 2832.00 2903 2919 2880 2883 2962
Budownictwo w PKB 28324.00 28811 28625 29056 29085 29055
Przemysł w PKB 45071.00 46183 45799 46730 46776 46486
Górnictwo w PKB 4815.00 4890 4846 4895 4900 4919
Administracja Publiczna w PKB 20825.00 21219 21193 21123 21144 21511
Usługi w PKB 367577.00 368827 370224 371979 372346 375777
Transport w PKB 20081.00 20044 20284 20337 20357 20588
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.90 3.6 3.7 3.8 3.9 3.8
Bezrobotni Zarejestrowani 1163.40 1190 1200 1205 1240 1290
Wskaźnik Zatrudnienia 76.10 76 76 75.8 75.7 75.8
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek 28.00 24 26 32 19 22
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.30 79.2 79.3 79.4 79.4 79.5
Bezrobocie Długoterminowe 1.00 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.30 10 10 10.2 10.4 11.1
Koszty Pracy 105.50 109 109 109 109 113
Wydajność 100.90 103 104 104 105 106
Wolne Etaty 820.00 836 825 815 809 805
Przeciętne Wynagrodzenia 538.00 543 547 549 554 565
Wynagrodzenia w Przemyśle 612.00 625 628 626 636 648
Wzrost Wynagrodzeń 3.70 3.6 3.6 3.5 3.4 3.2
Płaca Minimalna 8.21 8.21 8.21 8.21 8.5 8.5
Populacja 66.19 66.36 66.57 66.95 66.95 66.95
Wiek Emerytalny Kobiet 65.50 65.5 65.5 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.50 65.5 65.5 65.5 66 66
Koszty Utrzymania Rodziny 1300.00 1274 1347 1346 1344 1390
Koszty Utrzymania 895.00 881 927 926 925 957
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32.10 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3
Zmiana Zatrudnienia 115.00 65 150 125 55 110
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1320.00 1222 1368 1366 1365 1411
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2330.00 2186 2414 2412 2409 2491
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 2.10 1.9 2 2.1 1.9 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 0.2 0.3 0.2 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.90 109 109 109 110 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.70 108 109 109 110 111
Inflacja Bazowa 1.90 1.6 1.6 1.8 1.9 2
Deflator Pkb 105.87 107 108 108 109 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.80 1.8 2 2.1 2 2.2
Inflacja Żywności 1.40 1.2 1.5 1.3 1.4 1.7
Oczekiwania inflacyjne 2.80 2.2 2.2 2.1 2 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116.10 117 117 118 118 120
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107.10 107 108 107 109 110
Cpi Transport 113.40 113 114 113 115 116
Podstawowe ceny producenta 114.60 115 116 116 116 118
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Stopa Międzybankowa 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
Podaż Pieniądza M1 1764751.00 1831000 1885400 1892000 1944000 1990800
Podaż Pieniądza M2 2437574.00 2496000 2523800 2561000 2599000 2689100
Bilans Banków 3878267.00 3920000 3980000 4010000 4062000 4110000
Bilans Banku Centralnego 592355.00 605000 611000 616000 622000 630200
Kredyty dla Sektora prywatnego 2480613.00 2471019 2486470 2512861 2515342 2523767
Stopa Depozytowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Stopa Pożyczkowa 1.00 1 1 1 1 1
Prywatna długu do PKB 224.00 222 222 219 219 219
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 1779.00 -3300 -3600 -3300 -3200 -3100
Saldo Obrotów Bieżących -30045.00 -18700 -24600 -19200 -21200 -22800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.90 -4 -4 -4.2 -4.2 -4.2
Import 53630.00 58500 59100 59200 59400 59800
Eksport 55409.00 55200 55500 55900 56200 56700
Dług Zagraniczny 6432146.00 6383104 6700950 6515764 6522196 6801464
Rachunek kapitałowy 16784.00 16500 38200 12500 17100 36900
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -15010.00 -9700 15600 25200 17500 12900
Rezerwy Złota 310.30 310 310 310 310 310
Wydobycie Ropy Naftowej 1082.00 800 800 750 750 750
Dochody z Turystyki 1650.00 2700 2250 1950 2710 2490
Przyjazdy Turystów 2940.00 3490 2990 3480 4150 3040
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 84.70 83.4 83.4 82.5 82.5 82.5
Budżet Państwa do PKB -2.00 -1.2 -1.2 -1.4 -1.4 -1.4
Bilans Budżetu -4426.00 -2200 1900 5500 -4900 2100
Wydatki Rządowe 94259.00 92918 94034 94861 94955 95445
Wydatków Rządowych W Pkb 38.50 38 38 38.4 38.4 38.4
Dług Publiczny -6500.00 -3200 -2840 -1120 -3780 -2460
Dochody Budżetu Państwa 58697.00 58900 59870 64980 58990 61870
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
PMI dla Usług 51.40 50.9 52.6 52 53.2 52.5
Koniunktura w przemyśle -32.00 -14 -10 -6 -2 2
Przemysłowy PMI 48.00 48.5 50.9 51.2 50.7 49.5
Produkcja Przemysłowa -0.60 0.8 1.1 1.5 1.4 1.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.10 0.6 0.4 0.2 -0.6 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.40 0.5 0.9 1.1 1 1.5
Stopa Utylizacji Surowców 79.00 79.5 79.6 79.4 79.5 79.5
Zamówienia W Przemyśle -34.00 -8 -5 -7 -10 -8
Bankructwa 4320.00 4800 4500 4700 5100 4600
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -80.60 -40 -36 -18 -20 -12
Produkcja Samochodów 109226.00 134000 115000 154100 138700 125000
Rejestracje nowych samochodów 157198.00 362000 151000 475000 246000 174000
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -24.00 -28 -24 -16 -18 -7
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.20 0.2 0.4 0.3 0.5 0.5
Inwestycje prywatne -0.50 -1.6 -0.8 0.1 1.1 0.5
Produkcja w Górnictwie 2.80 0.1 0.5 1 1.5 1.5
Produkcja Stali 618.00 640 770 650 690 850
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.70 51.1 52.4 52.9 53.2 52.8
Produkcja Energii Elektrycznej 24572.00 26000 30100 27200 25200 30200
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -11.00 -14 -12 -10 -8 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 -0.2 -0.6 0.5 -0.4 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.30 1.9 1.5 1.9 2.2 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 340546.00 340429 341034 343307 343646 346149
Rozporządzalny Dochód Osobisty 346349.00 346492 349077 350852 351198 354313
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.40 5.1 6.2 6 6.5 7.9
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 87.10 87 87 85 85 85
Kredyt Konsumencki 1046.00 882 692 619 1061 703
Cena Benzyny 1.57 1.53 1.49 1.45 1.41 1.41
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rozpoczęte Budowy Domów 36630.00 36220 32440 33260 30890 34750
Produkcja Budowlana -0.20 0.6 0.5 1 1.4 1.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 764.20 775 785 789 791 795
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 66.44 65.4 69.5 71.9 74.5 75
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.00 62.5 62.5 62 62 62
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 42653.00 44900 47200 49500 50200 52600
Zamówienia na Roboty Budowlane 6.60 12.6 2.9 -2 1 1.5
PMI dla Budownictwa 45.30 47 52.6 53.4 53.7 54


Wielka Brytania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.