Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Indeks Giełdowy 6249.94 6081 5963 5847 5733 5506
Waluta 1.25 1.24 1.23 1.23 1.22 1.2
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.21 0.23 0.24 0.26 0.28 0.32

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.20 10.5 4.8 1 0.8 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.70 -8.4 -4.3 -2.3 17.5 3.2
Stopa Bezrobocia 3.90 6.9 6.8 6.5 6.3 6
Inflacja 0.50 0.8 1.2 1.9 1.8 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 0.6 0.3 0.3 0.4
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Bilans Handlowy 305.00 5830 6950 6850 6240 5200
Saldo Obrotów Bieżących -21146.00 -11700 -12800 -18700 -18900 -14400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.80 -4 -4 -4.4 -4.4 -4.4
Dług Publiczny do PKB 80.70 100 100 96 96 96
Budżet Państwa do PKB -1.80 -11 -11 -7.6 -7.6 -7.6
Koniunktura w Przemyśle -87.00 -38 -14 -12 -10 -8
PMI dla Usług 47.00 45 49.2 51 54 52
Przemysłowy PMI 50.10 49.5 50.5 51.2 55 52
Optymizm Konsumentów -30.00 -26 -20 -16 -14 -14
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 12.00 -1.3 1.5 1 -1.6 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.20 10.5 4.8 1 0.8 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.70 -8.4 -4.3 -2.3 17.5 3.2
PKB 2827.11 2280 2280 2460 2460 2460
Pkb W Cenach Stałych 512458.00 509248 501389 500671 602138 517433
Produkt Narodowy Brutto 537361.00 529327 523217 525002 631399 539960
Środki Trwałe Brutto 85928.00 85660 83133 83952 100965 85793
Pkb Per Capita 42986.00 39800 39800 40100 40100 40100
Pkb Per Capita Ppp 40158.00 38100 38100 39200 39200 39200
Wskaźnik aktywności gospodarczej -24.50 -8.4 -4.3 -2.3 17.5 3.2
Rolnictwo w PKB 3054.00 2974 2925 2984 3588 3018
Budownictwo w PKB 28694.00 28657 27926 28034 33715 28820
Przemysł w PKB 44760.00 44422 43291 43731 52593 44676
Górnictwo w PKB 3024.00 3072 2956 2954 3553 3051
Administracja Publiczna w PKB 22710.00 21891 21690 22188 26684 22384
Usługi w PKB 366378.00 364109 359000 357951 430494 370488
Transport w PKB 18775.00 19175 18728 18343 22061 19328

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 3.90 6.9 6.8 6.5 6.3 6
Pracujący 32991.00 28000 28250 29100 29750 30100
Bezrobotni Zarejestrowani 2801.70 4100 3850 2500 2100 1750
Wskaźnik Zatrudnienia 76.40 74.8 75.1 75.6 76.2 76
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek 528.90 72 22 -66 -42 -32
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.50 77.9 78.2 78.4 78.6 78.8
Bezrobocie Długoterminowe 0.90 2.8 2.5 2.2 1.7 1.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.80 11.5 11.5 11.2 11 11
Wydajność 100.70 98.5 99 98.6 99.1 100
Koszty Pracy 109.70 105 108 110 111 109
Wolne Etaty 476.00 420 470 510 560 600
Przeciętne Wynagrodzenia 529.00 524 533 541 535 542
Wynagrodzenia w Przemyśle 596.00 596 608 618 603 617
Wzrost Wynagrodzeń 1.00 -3.4 -2 0.5 1.2 1.6
Płaca Minimalna 8.72 8.72 8.72 8.72 9.15 9.15
Populacja 66.65 66.95 66.95 67.33 67.33 67.33
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 29.10 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3
Zmiana Zatrudnienia 6.00 -20 10 42 36 50

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 0.50 0.8 1.2 1.9 1.8 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 0.6 0.3 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.47 109 110 111 110 112
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.47 109 110 111 110 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.00 109 110 110 111 111
Inflacja Bazowa 1.20 0.7 1 1.2 1.4 1.6
Deflator Pkb 107.52 107 108 110 109 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.40 -1.2 -0.8 0.4 1.2 1.6
Inflacja Żywności 1.80 1.5 1.6 1.7 1.6 2
Oczekiwania inflacyjne 3.10 1.5 1.2 1.6 1.5 1.6
Indeks cen detalicznych 1.00 0.5 0.9 1.4 1.6 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.30 115 115 116 116 117
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.80 108 107 108 108 110
Cpi Transport 110.60 113 113 114 113 116
Podstawowe ceny producenta 114.80 113 113 115 116 115

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Stopa Międzybankowa 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
Podaż Pieniądza M0 84251.00 85900 86800 89400 88700 95100
Podaż Pieniądza M1 1990125.00 2046000 2090800 2120800 2159000 2250800
Podaż Pieniądza M2 2640566.00 2723000 2779100 2819100 2859100 2899100
Podaż Pieniądza M3 3112406.00 3221000 3380000 3380000 3480000 3550000
Bilans Banków 4271215.00 4391000 4410000 4450000 4510000 4590000
Bilans Banku Centralnego 771952.00 819000 724200 712200 715200 736200
Kredyty dla Sektora prywatnego 2642975.00 2770000 2850000 2820000 2860000 2880000
Stopa Depozytowa 0.00 0 1 0 0 1.25
Stopa Pożyczkowa 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Prywatna długu do PKB 224.00 232 232 230 230 230

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 305.00 5830 6950 6850 6240 5200
Saldo Obrotów Bieżących -21146.00 -11700 -12800 -18700 -18900 -14400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.80 -4 -4 -4.4 -4.4 -4.4
Import 37407.00 42620 43800 45900 47200 49500
Eksport 37712.00 48450 50750 52750 53440 54700
Dług Zagraniczny 6687051.00 7491000 7551000 7551000 7754000 7697000
Rachunek kapitałowy -5388.00 12600 9900 21900 18900 12900
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -9031.00 -12300 -12900 15900 16200 9900
Rezerwy Złota 310.30 310 310 310 310 310
Wydobycie Ropy Naftowej 1068.00 750 750 750 800 800
Bilans handlowy towarów -7490.00 -8600 -13200 -10200 -13260 -10800
Dochody z Turystyki 2310.00 1850 1490 1510 1850 2040
Przyjazdy Turystów 3210.00 2500 2240 2820 2420 2840

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 80.70 100 100 96 96 96
Budżet Państwa do PKB -1.80 -11 -11 -7.6 -7.6 -7.6
Bilans Budżetu -49780.00 -27000 -12000 -2100 2500 1800
Wydatki Rządowe 96136.00 107500 110200 108880 109000 109500
Wydatków Rządowych W Pkb 39.30 49 49 43 43 43
Dług Publiczny -54499.00 -42400 -20460 -4460 -22600 -10440
Dochody Budżetu Państwa 40734.00 30500 33870 34320 36800 42270
Wnioski o Azyl 1175.00 1250 1270 1320 1380 1910

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 27.80 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.00 14 14 14 14 14

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -87.00 -38 -14 -12 -10 -8
PMI dla Usług 47.00 45 49.2 51 54 52
Przemysłowy PMI 50.10 49.5 50.5 51.2 55 52
Produkcja Przemysłowa -24.40 -6 -3 4.5 16 5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -20.30 0.5 -1.6 1.5 0.8 1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -28.50 -7 -4 5 19 6
Stopa Utylizacji Surowców 55.10 65 76 79 78 75
Nowe Zamówienia 12972.00 8100 9480 11280 12500 12180
Zamówienia W Przemyśle -58.00 -26 -18 5 10 12
Bankructwa 3883.00 5900 6600 4200 4500 5800
Zyski Korporacji 109555.00 101000 107000 108000 114000 115000
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 39.00 16 -12 -6 2 5
Produkcja Samochodów 5314.00 101000 65000 65000 108000 87000
Rejestracje nowych samochodów 20247.00 271000 114000 264000 185000 136000
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -84.00 -42 -20 -20 15 6
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -10.40 10.5 4.8 1 0.8 0.7
Produkcja Stali 700.00 600 850 850 850 850
Inwestycje prywatne -0.30 3.8 -2 -2 1.1 2.5
Produkcja w Górnictwie -23.60 -7.6 -3.2 2.5 18.7 6.2
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47.60 46 50 51.4 54.5 52
Produkcja Energii Elektrycznej 29731.00 26400 30200 30200 30200 30400

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -30.00 -26 -20 -16 -14 -14
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 12.00 -1.3 1.5 1 -1.6 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -13.10 -6.3 -2.2 1 7.4 1.5
Wydatki Konsumpcyjne 330817.00 331545 326139 323208 388710 336575
Rozporządzalny Dochód Osobisty 356697.00 341771 341359 348493 419119 352283
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.60 10 12 11 9 8
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 83.80 95 95 92 92 92
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI -37.00 -24 -17 5 12 7
Kredyt Konsumencki -4597.00 722 1243 -3691 1338 1283
Cena Benzyny 1.35 1.28 1.22 1.16 1.1 1.05

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rozpoczęte Budowy Domów 34260.00 29460 27750 30250 29460 32330
Produkcja Budowlana -44.00 -7 -3.2 4.5 21 5.1
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 410.10 401 402 406 410 418
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 9.27 42.5 48 52.5 58 66
Kredyty Mieszkaniowe 1224.00 4200 1800 2200 2500 3600
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.10 62 62 62 61.5 61.5
Ogólnokrajowe ceny mieszkań 431.70 425 426 430 436 440
Zamówienia na Roboty Budowlane 4.00 -6.3 -2 1.8 7.2 5
PMI dla Budownictwa 28.90 49 44 51 55 50


Wielka Brytania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.