Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.31 1.3 1.29 1.28 1.27 1.26
Indeks Giełdowy 7561.82 7490 7417 7344 7272 7131
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.64 0.79 0.85 0.91 0.98 1.13
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.10 0.9 1.4 1.5 1.5 1.7
Stopa Bezrobocia 3.80 3.8 3.9 3.9 3.8 4
Inflacja 1.30 1.4 1.8 2 1.9 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 0.2 0.3 0.6 0.4
Stopa Procentowa 0.75 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Bilans Handlowy 4031.00 -8300 -7200 -6200 -3100 -2800
Saldo Obrotów Bieżących -15860.00 -19200 -21200 -16700 -22800 -20800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.30 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.4
Dług Publiczny do PKB 80.80 81.3 81.3 81.3 81.3 78.2
Budżet Państwa do PKB -1.80 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -1.8
PMI dla Usług 50.00 50.4 50.2 51.9 52.5 52.9
Koniunktura w Przemyśle -44.00 -28 -12 -8 -14 -2
Przemysłowy PMI 47.50 49.9 50.7 50.5 49.5 50.6
Optymizm Konsumentów -11.00 -17 -12 -8 -6 -2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.60 0.5 -0.4 -0.3 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.10 0.9 1.4 1.5 1.5 1.7
PKB 2825.21 3020 3020 3020 3020 3090
Pkb W Cenach Stałych 522525.00 522886 522786 525138 530363 539379
Produkt Narodowy Brutto 548011.00 541785 548697 550751 556231 565687
Środki Trwałe Brutto 87746.00 88351 88010 88185 89062 90576
Pkb Per Capita 42986.00 43800 43800 43800 43800 44100
Pkb Per Capita Ppp 40158.00 41100 41100 41100 41100 41400
Rolnictwo w PKB 3003.00 3032 3025 3018 3048 3100
Budownictwo w PKB 29262.00 29517 29218 29408 29701 30206
Przemysł w PKB 45925.00 47370 46139 46155 46614 47406
Górnictwo w PKB 3004.00 3098 3070 3019 3049 3101
Administracja Publiczna w PKB 22489.00 22495 22604 22601 22826 23214
Usługi w PKB 374073.00 373305 374469 375943 379684 386139
Transport w PKB 19432.00 19592 19508 19529 19723 20059
Wskaźnik aktywności gospodarczej 0.60 1.2 1.2 1.5 1.5 1.8
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 3.80 3.8 3.9 3.9 3.8 4
Pracujący 32901.00 32650 32650 32650 32700 32900
Bezrobotni Zarejestrowani 1240.20 1290 1340 1360 1410 1550
Zatrudnienie na Pół Etatu 8564.00 8550 8550 8550 8500 8500
Zatrudnienie na Pełny Etat 24238.00 24100 24100 24100 24200 24400
Wskaźnik Zatrudnienia 76.30 75.8 75.7 75.7 75.8 75.5
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek 14.90 32 19 32 22 25
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.40 79.4 79.4 79.5 79.5 79.6
Bezrobocie Długoterminowe 1.00 1 1 0.9 0.9 0.9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.40 11.4 11.4 11.3 11.3 11.3
Koszty Pracy 109.40 111 113 113 113 117
Wydajność 101.30 102 102 101 102 102
Wolne Etaty 805.00 815 809 802 805 805
Przeciętne Wynagrodzenia 544.00 549 557 560 561 580
Wynagrodzenia w Przemyśle 622.00 626 636 639 642 663
Wzrost Wynagrodzeń 3.20 3.5 3.4 3.4 3.2 3.3
Płaca Minimalna 8.21 8.21 8.72 8.72 8.72 8.9
Populacja 66.19 66.95 66.95 66.95 66.95 67.33
Wiek Emerytalny Kobiet 65.50 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.50 65.5 66 66 66 66
Koszty Utrzymania Rodziny 1300.00 1346 1344 1344 1342 1386
Koszty Utrzymania 895.00 926 925 925 924 954
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32.20 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3
Zmiana Zatrudnienia 208.00 40 55 51 110 50
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1320.00 1366 1364 1364 1362 1407
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2330.00 2412 2408 2408 2405 2484
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 1.30 1.4 1.8 2 1.9 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 0.2 0.3 0.6 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.50 108 110 111 111 113
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.50 108 110 111 111 113
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108.60 109 109 110 110 113
Inflacja Bazowa 1.40 1.4 1.6 1.8 1.7 2.3
Deflator Pkb 106.53 107 108 109 109 111
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.90 1 1.2 1.5 1.4 2.2
Inflacja Żywności 1.70 1.5 1.4 1.5 1.6 2
Oczekiwania inflacyjne 2.30 2.4 2 2.1 2 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115.80 116 117 118 117 120
Indeks cen detalicznych 2.20 1.8 1.9 1.9 2.2 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106.20 106 109 109 108 111
Cpi Transport 112.10 112 115 114 114 117
Podstawowe ceny producenta 114.40 115 116 116 116 119
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.75 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Stopa Międzybankowa 0.70 0.75 0.75 0.75 0.75 1
Podaż Pieniądza M0 82560.00 111500 111500 111500 119400 126400
Podaż Pieniądza M1 1796451.00 1892000 1924000 1946000 1990800 2090800
Podaż Pieniądza M2 2443631.00 2561000 2599000 2623000 2679100 2829100
Podaż Pieniądza M3 2869370.00 3321000 3321000 3321000 3420000 3420000
Bilans Banków 4006620.00 4010000 4062000 4091000 4110000 4290000
Bilans Banku Centralnego 580694.00 608000 611000 619000 624200 636200
Kredyty dla Sektora prywatnego 2530428.00 2487667 2500481 2543080 2568384 2612047
Stopa Depozytowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Stopa Pożyczkowa 1.00 1 1 1 1 1.25
Prywatna długu do PKB 224.00 219 219 219 219 217
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 4031.00 -8300 -7200 -6200 -3100 -2800
Saldo Obrotów Bieżących -15860.00 -19200 -21200 -16700 -22800 -20800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.30 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.4
Import 55804.00 68200 69400 70620 67800 64500
Eksport 59835.00 59900 62200 64450 62750 58700
Dług Zagraniczny 6940251.00 7515000 7622000 7791000 7801000 7917000
Rachunek kapitałowy 35873.00 12500 17100 12600 30900 27900
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 15164.00 25200 17500 -12300 12900 9900
Rezerwy Złota 310.29 310 310 310 310 310
Wydobycie Ropy Naftowej 1044.00 800 800 750 750 750
Dochody z Turystyki 2390.00 1950 2710 2850 2490 2540
Przyjazdy Turystów 3140.00 3480 4150 3610 3040 3240
Bilans handlowy towarów -5256.00 -11800 -12000 -10600 -13200 -10800
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 80.80 81.3 81.3 81.3 81.3 78.2
Budżet Państwa do PKB -1.80 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -1.8
Bilans Budżetu -1806.00 5500 -4900 -2700 2100 1800
Wydatki Rządowe 98715.00 98512 99818 99209 100196 101899
Wydatków Rządowych W Pkb 39.30 40 40 40 40 39.9
Dług Publiczny -4878.00 -1100 -3800 -3400 -2460 -2440
Dochody Budżetu Państwa 58139.00 64980 58990 60500 61870 62270
Wnioski o Azyl 4415.00 2590 2590 2590 2210 2010
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 17 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
PMI dla Usług 50.00 50.4 50.2 51.9 52.5 52.9
Koniunktura w Przemyśle -44.00 -28 -12 -8 -14 -2
Przemysłowy PMI 47.50 49.9 50.7 50.5 49.5 50.6
Produkcja Przemysłowa -1.60 1.5 1.4 1.3 1.6 1.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.20 0.2 -0.6 0.5 0.5 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.00 1.1 1 0.9 1.2 1.4
Stopa Utylizacji Surowców 81.50 79.4 79.5 79.4 79.5 79.1
Nowe Zamówienia 10875.00 16100 16100 16100 16480 17180
Zamówienia W Przemyśle -28.00 -18 -10 -12 -8 -4
Bankructwa 4355.00 4700 5100 4900 4600 4800
Zyski Korporacji 114104.00 116000 116000 116000 115000 118000
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -38.30 -60 -40 -20 -17 -12
Produkcja Samochodów 107753.00 121100 106700 121000 81000 91000
Rejestracje nowych samochodów 148997.00 465000 236000 341000 154000 176000
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -34.00 -16 -18 -12 -7 -6
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.10 0.3 0.5 0.4 0.5 0.6
Inwestycje prywatne 0.00 0.1 1.1 0.9 0.5 0.7
Produkcja w Górnictwie -2.50 -4 -2 1.2 1.5 1.7
Produkcja Stali 550.00 650 690 600 850 850
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.30 50.2 50.2 52.9 50 50
Produkcja Energii Elektrycznej 24869.00 27200 25200 26400 30200 30400
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów -11.00 -17 -12 -8 -6 -2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.60 0.5 -0.4 -0.3 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.90 1.9 2.2 2 2.2 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 341829.00 337570 339734 343538 346956 352855
Rozporządzalny Dochód Osobisty 351816.00 350944 355340 353575 357093 363164
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.50 6.5 7.2 7.5 7.9 8.5
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 84.00 85 85 85 85 86
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI 0.00 -8 -6 -4 -1 1
Kredyt Konsumencki 563.00 584 1154 789 713 725
Cena Benzyny 1.67 1.78 1.82 1.87 1.91 1.91
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rozpoczęte Budowy Domów 37220.00 33260 30890 32460 34750 38750
Produkcja Budowlana 2.00 1 1.4 1.1 1.2 1.5
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 412.10 409 412 416 420 428
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 64.99 67 69.5 72.5 75 80
Kredyty Mieszkaniowe 4052.00 3700 4000 4200 3800 4500
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.10 62 62 62 62 61.5
Ogólnokrajowe ceny mieszkań 429.46 434 436 438 440 446
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 43715.00 43700 45200 49500 52600 54400
Zamówienia na Roboty Budowlane -6.80 -2 1 1.6 1.5 2
PMI dla Budownictwa 44.40 49.1 53.7 52.5 52.1 53.6


Wielka Brytania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.