Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Indeks Giełdowy 6474.72 6316 6194 6074 5956 5720
Waluta 1.35 1.33 1.32 1.31 1.31 1.29
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.33 0.39 0.42 0.45 0.48 0.55

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 15.50 -2.6 1 2.1 1.6 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.60 -6.4 -2.3 17.5 7.5 3.2
Stopa Bezrobocia 4.80 7.5 7.8 8.1 7.9 7.4
Inflacja 0.70 0.7 0.9 1.6 1.5 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.6 0.3 0.3 0.4 0.4
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Bilans Handlowy 613.00 -3100 5850 4240 2900 -2800
Saldo Obrotów Bieżących -2764.00 -12800 -18700 -18900 -16200 -14400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.80 -4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Dług Publiczny do PKB 80.70 100 96 96 96 96
Budżet Państwa do PKB -1.80 -11 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Koniunktura w Przemyśle 0.00 -14 -12 -10 -16 -8
PMI dla Usług 47.60 49.2 51 54 53.2 52
Przemysłowy PMI 55.60 54.5 51.2 55 53.6 52
Optymizm Konsumentów -33.00 -28 -16 -14 -16 -14
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 1.5 1 -1.6 -0.8 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 15.50 -2.6 1 2.1 1.6 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.60 -6.4 -2.3 17.5 7.5 3.2
PKB 2827.11 2280 2460 2460 2460 2460
Pkb W Cenach Stałych 490861.00 508870 517761 499330 527676 525154
Produkt Narodowy Brutto 464971.00 512950 528539 546341 499844 529364
Środki Trwałe Brutto 85755.00 89812 92787 87532 92187 92686
Pkb Per Capita 43688.40 39800 40100 40100 40100 40100
Pkb Per Capita Ppp 46699.30 44100 45200 45200 45200 45200
Wskaźnik aktywności gospodarczej -8.40 -7.4 -2.3 17.5 12.6 3.2
Rolnictwo w PKB 3242.00 3103 3186 3605 3298 3202
Budownictwo w PKB 27526.00 29105 29520 22817 20875 30036
Przemysł w PKB 42784.00 43590 44662 42359 38754 44984
Górnictwo w PKB 5073.00 4921 4967 5886 5385 5079
Administracja Publiczna w PKB 24439.00 22588 23628 28577 26145 23310
Usługi w PKB 346613.00 361182 367164 356702 326344 372740
Transport w PKB 16360.00 18391 18345 15506 14187 18979

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 4.80 7.5 7.8 8.1 7.9 7.4
Pracujący 32507.00 28250 29100 29750 29950 30100
Bezrobotni Zarejestrowani 2633.70 3850 2500 2300 2100 1750
Wskaźnik Zatrudnienia 75.30 75.1 75.6 75.7 75.8 76
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek -29.80 22 -66 -42 -16 -32
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.10 78.2 78.4 78.6 78.9 78.8
Bezrobocie Długoterminowe 0.90 2.5 2.2 1.7 1.8 1.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.10 16.8 17.1 17.4 17.2 16.7
Wydajność 103.00 99 98.6 99.1 99.5 100
Koszty Pracy 131.40 102 107 131 133 104
Wolne Etaty 525.00 470 510 560 550 600
Przeciętne Wynagrodzenia 553.00 532 535 528 559 538
Wynagrodzenia w Przemyśle 622.00 608 611 592 628 614
Wzrost Wynagrodzeń 1.30 -2 -0.6 -0.2 1 1.1
Płaca Minimalna 8.72 8.72 8.72 9.15 9.15 9.15
Populacja 66.65 66.95 67.33 67.33 67.33 67.33
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 28.50 28 29 30 29 31
Zmiana Zatrudnienia -164.00 10 42 36 25 50

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 0.70 0.7 0.9 1.6 1.5 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.6 0.3 0.3 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.10 109 110 110 111 111
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109.05 109 110 110 111 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.90 111 110 111 111 114
Inflacja Bazowa 1.50 1 1.2 1.4 1.3 1.6
Deflator Pkb 109.12 103 106 114 114 105
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.40 -0.8 0.4 1.2 1.1 1.6
Inflacja Żywności 0.60 0.8 0.8 1.2 1.1 1.5
Oczekiwania inflacyjne 3.20 2 1.6 1.5 1.7 1.9
Indeks cen detalicznych 1.30 0.9 1.1 1.2 1.4 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107.90 120 116 116 116 123
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.70 107 107 108 108 109
Cpi Transport 113.10 113 113 113 115 115
Podstawowe ceny producenta 110.30 118 115 116 116 121

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Stopa Międzybankowa 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Podaż Pieniądza M0 88720.00 86800 89400 88700 91500 95100
Podaż Pieniądza M1 2116461.00 2090800 2120800 2159000 2198000 2250800
Podaż Pieniądza M2 2756963.00 2779100 2819100 2859100 2876000 2899100
Podaż Pieniądza M3 3211756.00 3380000 3380000 3480000 3522000 3550000
Bilans Banków 4295471.00 4410000 4450000 4510000 4550000 4590000
Bilans Banku Centralnego 886061.00 875200 871200 795200 799600 811200
Kredyty dla Sektora prywatnego 2642975.00 2850000 2820000 2860000 2860000 2880000
Stopa Depozytowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Pożyczkowa 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Prywatna długu do PKB 224.00 232 230 230 230 230

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 613.00 -3100 5850 4240 2900 -2800
Saldo Obrotów Bieżących -2764.00 -12800 -18700 -18900 -16200 -14400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.80 -4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Import 49150.00 45800 45900 47200 49100 51500
Eksport 49763.00 50750 51750 51440 52000 52700
Dług Zagraniczny 7265322.00 7551000 7551000 7754000 7702000 7697000
Rachunek kapitałowy 28806.00 9900 21900 18900 16400 12900
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -5474.00 -12900 15900 16200 -10400 9900
Rezerwy Złota 310.29 310 310 310 310 310
Wydobycie Ropy Naftowej 935.00 750 750 800 800 800
Bilans handlowy towarów -9348.00 -13200 -10200 -13260 -12200 -10800
Dochody z Turystyki 780.00 1490 1510 1850 1800 1940
Przyjazdy Turystów 1446.00 2100 2500 2800 2650 2440

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 80.70 100 96 96 96 96
Budżet Państwa do PKB -1.80 -11 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Bilans Budżetu -22318.00 -20460 -4460 -22600 -32200 -10440
Wydatki Rządowe 92384.00 110200 108880 109000 108200 109500
Wydatków Rządowych W Pkb 39.30 49 43 43 43 43
Dług Publiczny 2076.80 2500 2450 2110 1990 2010
Dochody Budżetu Państwa 58832.00 33870 34320 36800 38200 42270
Wnioski o Azyl 3160.00 1270 1320 1380 1250 1910

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 27.80 25.8 27.8 27.8 27.8 25.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.00 12 14 14 14 12

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 0.00 -14 -12 -10 -16 -8
PMI dla Usług 47.60 49.2 51 54 53.2 52
Przemysłowy PMI 55.60 54.5 51.2 55 53.6 52
Produkcja Przemysłowa -6.30 -5.2 4.5 16 5.1 5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.50 2.5 1.5 0.8 0.6 1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.90 -6.6 5 19 5.9 6
Stopa Utylizacji Surowców 73.90 71 75 78 77 75
Nowe Zamówienia 11100.00 9480 11280 12500 13200 12180
Zamówienia W Przemyśle -40.00 -27 5 10 9 12
Bankructwa 2672.00 6600 4200 4500 4200 5800
Zyski Korporacji 126492.00 107000 108000 114000 112200 115000
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -2.90 2 5 2 9 5
Produkcja Samochodów 110179.00 65000 65000 108000 119200 87000
Rejestracje nowych samochodów 140945.00 114000 264000 185000 289000 136000
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -2.00 -12 -12 -2 15 6
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 15.50 -2.6 1 2.1 1.6 1
Produkcja Stali 565.00 850 850 850 800 850
Inwestycje prywatne 8.80 -2 -2 1.1 0.6 2.5
Produkcja w Górnictwie -9.90 -3.2 2.5 18.7 6.2 6.2
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.00 50 51.4 54.5 53.2 52
Produkcja Energii Elektrycznej 29731.00 30200 30200 30200 30200 30400

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów -33.00 -28 -16 -14 -16 -14
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 1.5 1 -1.6 -0.8 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.80 -2.2 2.2 7.4 1.4 1.5
Wydatki Konsumpcyjne 304469.00 326756 330736 303524 327304 337212
Rozporządzalny Dochód Osobisty 354494.00 345781 358210 416530 381081 356846
Oszczędności Gospodarstw Domowych 28.10 17.5 15 12 13 10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 84.50 95 92 92 92 92
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI -25.00 -4 5 12 9 7
Kredyt Konsumencki -590.00 713 -3060 -580 -669 725
Cena Benzyny 1.52 1.45 1.33 1.26 1.2 1.37

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rozpoczęte Budowy Domów 15930.00 27750 30250 29460 30900 32330
Produkcja Budowlana -10.00 -11.6 4.5 21 6.5 5.1
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 431.90 402 406 410 415 418
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 97.53 48 52.5 58 62 66
Kredyty Mieszkaniowe 4286.00 1800 2200 2500 2900 3600
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.20 62 61.5 61.5 61.5 61.5
Ogólnokrajowe ceny mieszkań 458.27 426 430 436 438 440
Zamówienia na Roboty Budowlane 0.60 -2 1.8 37 4.5 5
PMI dla Budownictwa 53.10 44 51 55 53.2 50


Wielka Brytania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.