Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Indeks Giełdowy 5672.08 5646 5537 5429 5324 5113
Waluta 1.23 1.22 1.22 1.21 1.2 1.18
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.37 0.36 0.39 0.42 0.45 0.51

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 -4.9 -1.6 1.2 0.7 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.10 -10 -4 -2 1.4 1.2
Stopa Bezrobocia 3.90 7 6.9 6.8 6.5 6
Inflacja 1.70 1.2 1.2 1.4 1.6 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.2 0.3 0.6 0.3 0.4
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Bilans Handlowy 4212.00 6800 5830 4950 5850 5200
Saldo Obrotów Bieżących -5551.00 -16200 -11700 -12800 -18700 -14400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.80 -3.4 -3.4 -3.4 -3 -3
Dług Publiczny do PKB 80.80 85 85 85 90 90
Budżet Państwa do PKB -1.80 -7.2 -7.2 -7.2 -8.6 -8.6
PMI dla Usług 34.50 42 45 49.2 51 52
Koniunktura w Przemyśle 23.00 -60 -38 -14 -12 -8
Przemysłowy PMI 47.80 43 49.5 50.5 51.2 52
Optymizm Konsumentów -34.00 -36 -26 -20 -16 -14
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.30 -2.4 -1.3 1.5 1 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 -4.9 -1.6 1.2 0.7 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.10 -10 -4 -2 1.4 1.2
PKB 2910.00 3020 3020 3020 3090 3090
Pkb W Cenach Stałych 523617.00 503421 516535 513145 530948 519302
Produkt Narodowy Brutto 550397.00 525563 539854 539389 558103 545862
Środki Trwałe Brutto 86917.00 84640 86797 85179 88134 86201
Pkb Per Capita 42986.00 43800 43800 43800 44100 44100
Pkb Per Capita Ppp 40158.00 41100 41100 41100 38267 41400
Wskaźnik aktywności gospodarczej 0.60 1.2 1.5 1.5 1.5 1.8
Rolnictwo w PKB 3057.00 2949 3014 2996 3100 3032
Budownictwo w PKB 29507.00 28294 29132 28917 29920 29264
Przemysł w PKB 45202.00 44304 45094 44298 45835 44830
Górnictwo w PKB 3034.00 2957 3077 2973 3076 3009
Administracja Publiczna w PKB 22740.00 21724 22143 22285 23058 22553
Usługi w PKB 375147.00 359881 369527 367644 380399 372056
Transport w PKB 19688.00 18962 19454 19294 19964 19526

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 3.90 7 6.9 6.8 6.5 6
Pracujący 32985.00 32950 33000 33000 33000 33100
Bezrobotni Zarejestrowani 1246.10 1340 1360 1410 1410 1550
Zatrudnienie na Pół Etatu 8522.00 8550 8550 8500 8500 8500
Zatrudnienie na Pełny Etat 24463.00 24100 24100 24200 24200 24400
Wskaźnik Zatrudnienia 76.50 75.7 75.7 75.8 75.8 75.5
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek 17.30 19 32 22 22 25
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.60 79.4 79.5 79.5 79.5 79.6
Bezrobocie Długoterminowe 0.90 0.8 0.5 0.5 0.2 0.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.20 11.1 10.8 10.8 10.5 10.5
Wydajność 101.80 102 101 102 102 102
Koszty Pracy 109.70 113 113 113 113 117
Wolne Etaty 817.00 809 802 805 805 805
Przeciętne Wynagrodzenia 547.00 556 560 561 566 582
Wzrost Wynagrodzeń 3.10 3.4 3.3 3.2 3.4 3.6
Wynagrodzenia w Przemyśle 619.00 636 638 640 640 663
Płaca Minimalna 8.21 8.72 8.72 8.72 8.72 9.15
Populacja 66.65 66.95 66.95 66.95 67.33 67.33
Wiek Emerytalny Kobiet 65.50 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.50 66 66 66 66 66
Koszty Utrzymania Rodziny 1300.00 1344 1343 1342 1344 1390
Koszty Utrzymania 895.00 925 925 924 925 957
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 31.90 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3
Zmiana Zatrudnienia 184.00 55 51 110 110 50
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1320.00 1365 1364 1362 1365 1411
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2330.00 2409 2407 2405 2409 2491

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 1.70 1.2 1.2 1.4 1.6 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.2 0.3 0.6 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.60 109 110 110 110 112
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.60 109 110 110 110 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108.60 109 109 110 110 112
Inflacja Bazowa 1.70 1 1.1 1.4 1.5 1.6
Deflator Pkb 106.48 107 108 108 108 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.40 1.2 1.5 1.4 1.8 2.2
Inflacja Żywności 1.20 1.4 1.5 1.6 1.7 2
Oczekiwania inflacyjne 3.20 2 2.1 2 2 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115.60 117 118 117 118 120
Indeks cen detalicznych 2.50 1.9 1.9 2.2 2.2 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106.20 108 108 108 108 110
Cpi Transport 112.40 114 113 114 114 116
Podstawowe ceny producenta 114.40 116 116 116 116 119

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
Stopa Międzybankowa 0.64 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
Podaż Pieniądza M0 82838.00 111500 111500 119400 119400 126400
Podaż Pieniądza M1 1835526.00 1924000 1946000 1990800 1990800 2090800
Podaż Pieniądza M2 2472269.00 2599000 2623000 2679100 2679100 2829100
Podaż Pieniądza M3 2920625.00 3321000 3321000 3420000 3420000 3420000
Bilans Banków 4066563.00 4062000 4091000 4110000 4110000 4290000
Bilans Banku Centralnego 580694.00 611000 619000 624200 624200 636200
Kredyty dla Sektora prywatnego 2530428.00 2405904 2496697 2479819 2565854 2509577
Stopa Depozytowa -0.15 -0.15 -0.15 1 -0.15 1.25
Stopa Pożyczkowa 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Prywatna długu do PKB 224.00 219 219 219 219 217

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 4212.00 6800 5830 4950 5850 5200
Saldo Obrotów Bieżących -5551.00 -16200 -11700 -12800 -18700 -14400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.80 -3.4 -3.4 -3.4 -3 -3
Import 58273.00 47400 45620 47800 48900 49500
Eksport 62485.00 54200 51450 52750 54750 54700
Dług Zagraniczny 6687051.00 7622000 7791000 7801000 7801000 7917000
Rachunek kapitałowy 14655.00 17100 12600 30900 30900 27900
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -9031.00 17500 -12300 12900 12900 9900
Rezerwy Złota 310.29 310 310 310 310 310
Wydobycie Ropy Naftowej 1019.00 800 750 750 750 750
Bilans handlowy towarów -3720.00 -12000 -10600 -13200 -13200 -10800
Dochody z Turystyki 2310.00 2710 2850 2490 2490 2540
Przyjazdy Turystów 3210.00 2000 2500 3040 3020 3140

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 80.80 85 85 85 90 90
Budżet Państwa do PKB -1.80 -7.2 -7.2 -7.2 -8.6 -8.6
Bilans Budżetu 5756.00 -4900 -2700 2100 2100 1800
Wydatki Rządowe 100767.00 96046 97992 98752 102178 99937
Wydatków Rządowych W Pkb 39.30 39.8 39.8 39.8 40.3 40.3
Dług Publiczny 394.00 -3800 -3400 -2460 -2460 -2440
Dochody Budżetu Państwa 66402.00 58990 60500 61870 61870 62270
Wnioski o Azyl 3935.00 2590 2590 2210 2210 2010

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
PMI dla Usług 34.50 42 45 49.2 51 52
Koniunktura w Przemyśle 23.00 -60 -38 -14 -12 -8
Przemysłowy PMI 47.80 43 49.5 50.5 51.2 52
Produkcja Przemysłowa -2.90 1.4 1.3 1.6 1.6 1.7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.10 -0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.60 1 0.9 1.2 1.2 1.4
Stopa Utylizacji Surowców 79.20 79.5 79.4 79.5 79.5 79.1
Nowe Zamówienia 11353.00 16100 16100 16480 16480 17180
Zamówienia W Przemyśle -29.00 -30 -26 -18 -16 -12
Bankructwa 4284.00 5100 4900 4600 4600 4800
Zyski Korporacji 113724.00 116000 116000 115000 115000 118000
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -58.50 -48 -36 -27 -22 -18
Produkcja Samochodów 122171.00 106700 121000 81000 81000 91000
Rejestracje nowych samochodów 254684.00 236000 341000 154000 154000 176000
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 36.00 -18 -12 -7 -7 -6
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.00 0.5 0.4 0.5 0.3 0.4
Produkcja Stali 586.00 690 600 850 850 850
Inwestycje prywatne -0.50 1.1 0.9 0.5 0.5 0.7
Produkcja w Górnictwie 0.80 -2 1.2 1.5 1.5 1.7
Zbiorczy Wskaźnik PMI 36.00 42 46 50 51.4 52
Produkcja Energii Elektrycznej 29731.00 25200 26400 30200 30200 30400

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów -34.00 -36 -26 -20 -16 -14
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.30 -2.4 -1.3 1.5 1 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.00 -3.2 -2 -2.2 1 1.5
Wydatki Konsumpcyjne 341502.00 329494 337170 334672 346283 338688
Rozporządzalny Dochód Osobisty 356697.00 342587 346929 349563 361691 353758
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.20 9 10 12 11 11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 83.90 85 85 85 85 86
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI -3.00 -36 -24 -17 -12 -7
Kredyt Konsumencki 877.00 1097 725 1284 655 1299
Cena Benzyny 1.47 1.4 1.33 1.26 1.2 1.14

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rozpoczęte Budowy Domów 34260.00 30890 32460 34750 34750 38750
Produkcja Budowlana 1.60 1.4 1.1 1.2 1.2 1.5
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 414.50 412 416 420 420 428
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 73.55 69.5 72.5 75 75 80
Kredyty Mieszkaniowe 3997.00 4000 4200 3800 3800 4500
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.10 62 62 62 62 61.5
Ogólnokrajowe ceny mieszkań 438.04 436 438 440 440 446
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 46815.00 45200 49500 52600 52600 54400
Zamówienia na Roboty Budowlane -0.40 1 1.6 1.5 1.5 2
PMI dla Budownictwa 39.30 38 40 44 47 50


Wielka Brytania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.