Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.32 1.28 1.28 1.27 1.26 1.24
Indeks Giełdowy 7228.72 7266 7191 7117 7044 6899
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.77 0.75 0.81 0.87 0.93 1.07
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.2 0.3 0.5 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 1.1 0.9 1.4 1.5 1.5
Stopa Bezrobocia 3.80 3.7 3.8 3.9 3.9 3.8
Inflacja 1.50 1.4 1.8 1.9 1.9 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.2 0.3 0.2 0.3 0.6
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Bilans Handlowy -3360.00 -3600 -3300 -3200 -3200 -3100
Saldo Obrotów Bieżących -25200.00 -24600 -19200 -21200 -16700 -22800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.30 -4 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Dług Publiczny do PKB 81.70 81 80.2 80.2 80.2 80.2
Budżet Państwa do PKB -1.90 -2 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4
PMI dla Usług 49.30 50.6 52 53.2 51.9 52.5
Koniunktura w Przemyśle -44.00 -20 -28 -12 -8 -2
Przemysłowy PMI 48.90 48 51.2 50.7 50.5 49.5
Optymizm Konsumentów -14.00 -12 -17 -12 -8 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.10 -0.6 0.5 -0.4 -0.3 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.2 0.3 0.5 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 1.1 0.9 1.4 1.5 1.5
PKB 2825.21 2910 3020 3020 3020 3020
Pkb W Cenach Stałych 522247.00 524578 526570 528025 530081 532446
Produkt Narodowy Brutto 544804.00 537024 549373 552431 552976 545079
Środki Trwałe Brutto 87044.00 88271 88866 88459 88350 89595
Pkb Per Capita 42986.00 43200 43800 43800 43800 43800
Pkb Per Capita Ppp 40158.00 40500 41100 41100 41100 41100
Rolnictwo w PKB 3003.00 3101 3050 3053 3048 3147
Budownictwo w PKB 29262.00 29279 29694 29489 29701 29718
Przemysł w PKB 45925.00 46833 47653 46568 46614 47535
Górnictwo w PKB 3004.00 3151 3117 3099 3049 3199
Administracja Publiczna w PKB 22489.00 22411 22630 22814 22826 22747
Usługi w PKB 374073.00 374795 375538 377946 379684 380417
Transport w PKB 19432.00 19740 19709 19689 19723 20036
Wskaźnik aktywności gospodarczej 0.90 1 1.2 1.2 1.5 1.5
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.80 3.7 3.8 3.9 3.9 3.8
Bezrobotni Zarejestrowani 1218.00 1200 1205 1240 1250 1290
Wskaźnik Zatrudnienia 76.00 76 75.8 75.7 75.7 75.8
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek 33.00 26 32 19 32 22
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.20 79.3 79.4 79.4 79.5 79.5
Bezrobocie Długoterminowe 1.00 1 1.1 1.2 1.2 1.1
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.70 11.6 11.7 11.8 11.8 11.7
Koszty Pracy 108.50 109 109 109 109 113
Wydajność 101.30 100 101 101 101 102
Wolne Etaty 800.00 825 815 809 802 805
Przeciętne Wynagrodzenia 542.00 548 549 549 557 566
Wynagrodzenia w Przemyśle 617.00 629 630 626 636 649
Wzrost Wynagrodzeń 3.60 3.8 3.5 3.4 3.4 3.2
Płaca Minimalna 8.21 8.21 8.21 8.5 8.5 8.5
Populacja 66.19 66.34 66.5 66.5 66.5 66.5
Wiek Emerytalny Kobiet 65.50 65.5 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.50 65.5 65.5 66 66 66
Koszty Utrzymania Rodziny 1300.00 1347 1346 1346 1344 1390
Koszty Utrzymania 895.00 927 926 926 925 957
Zmiana Zatrudnienia -58.00 150 125 55 51 110
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1320.00 1368 1366 1366 1365 1411
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2330.00 2414 2412 2412 2409 2491
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.50 1.4 1.8 1.9 1.9 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.2 0.3 0.2 0.3 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.30 109 109 110 111 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108.40 109 109 110 110 111
Inflacja Bazowa 1.70 1.8 1.7 1.8 1.8 2
Deflator Pkb 106.26 106 107 108 108 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.80 2 1.8 2 1.9 2.2
Inflacja Żywności 1.30 1.5 1.3 1.4 1.5 1.7
Oczekiwania inflacyjne 2.60 2.5 2.4 2 2.1 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116.00 117 117 117 118 120
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106.10 107 106 109 109 110
Cpi Transport 111.70 113 112 115 114 115
Podstawowe ceny producenta 114.60 116 116 116 116 118
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Stopa Międzybankowa 0.78 0.85 0.85 0.76 0.76 0.85
Podaż Pieniądza M1 1793196.00 1845400 1892000 1924000 1946000 1990800
Podaż Pieniądza M2 2440606.00 2523800 2561000 2599000 2623000 2679100
Bilans Banków 3949005.00 3980000 4010000 4062000 4091000 4110000
Bilans Banku Centralnego 586063.00 599000 608000 611000 619000 624200
Kredyty dla Sektora prywatnego 2530428.00 2483781 2502688 2523176 2525664 2521038
Stopa Depozytowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1
Stopa Pożyczkowa 1.00 1 1 1 1 1
Prywatna długu do PKB 224.00 222 219 219 219 219
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -3360.00 -3600 -3300 -3200 -3200 -3100
Saldo Obrotów Bieżących -25200.00 -24600 -19200 -21200 -16700 -22800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.30 -4 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Import 58947.00 59100 59200 59400 59620 59800
Eksport 55587.00 55500 55900 56200 56450 56700
Dług Zagraniczny 6692718.00 6700000 6515000 6522000 6591000 6801000
Rachunek kapitałowy 20873.00 34200 12500 17100 12600 30900
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 25425.00 15600 25200 17500 -12300 12900
Rezerwy Złota 310.29 310 310 310 310 310
Wydobycie Ropy Naftowej 960.00 800 750 750 750 750
Dochody z Turystyki 3120.00 2250 1950 2710 2850 2490
Przyjazdy Turystów 4120.00 2990 3480 4150 3610 3040
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 81.70 81 80.2 80.2 80.2 80.2
Budżet Państwa do PKB -1.90 -2 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4
Bilans Budżetu -5260.00 1900 5500 -4900 -2700 2100
Wydatki Rządowe 99745.00 98666 99272 100841 101241 100145
Wydatków Rządowych W Pkb 39.90 38 38.4 38.4 38.4 38.4
Dług Publiczny -10509.00 -2840 -1120 -3780 -3400 -2460
Dochody Budżetu Państwa 61729.00 59870 64980 58990 60500 61870
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 17 17 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
PMI dla Usług 49.30 50.6 52 53.2 51.9 52.5
Koniunktura w Przemyśle -44.00 -20 -28 -12 -8 -2
Przemysłowy PMI 48.90 48 51.2 50.7 50.5 49.5
Produkcja Przemysłowa -1.40 1.1 1.5 1.4 1.3 1.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.30 0.4 0.2 -0.6 0.5 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.80 0.9 1.1 1 0.9 1.2
Stopa Utylizacji Surowców 81.50 79.6 79.4 79.5 79.4 79.5
Zamówienia W Przemyśle -26.00 -12 -18 -10 -12 -8
Bankructwa 4355.00 4500 4700 5100 4900 4600
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -47.20 -50 -60 -40 -20 -17
Produkcja Samochodów 134752.00 75000 121100 106700 121000 81000
Rejestracje nowych samochodów 156621.00 151000 465000 236000 341000 154000
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -34.00 -24 -16 -18 -12 -7
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.30 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5
Inwestycje prywatne 0.00 -0.8 0.1 1.1 0.9 0.5
Produkcja w Górnictwie -2.70 0.5 1 1.5 1.2 1.5
Produkcja Stali 621.00 770 650 690 600 850
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.30 50 52.9 53.2 52.9 50
Produkcja Energii Elektrycznej 24791.00 30100 27200 25200 26400 30200
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -14.00 -12 -17 -12 -8 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.10 -0.6 0.5 -0.4 -0.3 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.10 1.5 1.9 2.2 2 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 341829.00 338242 339589 342889 346956 343316
Rozporządzalny Dochód Osobisty 356111.00 357342 356327 361097 361453 362702
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.80 7.5 7.9 7.7 8 7.9
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.75 2.5 1.75 1.75 1.75 1.75
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 86.60 87 85 85 85 85
Kredyt Konsumencki 1326.00 702 584 1132 840 713
Cena Benzyny 1.62 1.48 1.44 1.4 1.36 1.28
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rozpoczęte Budowy Domów 37220.00 32440 33260 30890 32460 34750
Produkcja Budowlana 0.50 0.5 1 1.4 1.1 1.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 404.60 405 409 412 416 420
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 64.60 69.5 71.9 74.5 72.5 75
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.00 62.5 62 62 62 62
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 41219.00 47200 49500 50200 49500 52600
Zamówienia na Roboty Budowlane -4.70 -3.6 -2 1 1.6 1.5
PMI dla Budownictwa 45.30 49.9 52.4 53.7 52.5 52.1


Wielka Brytania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.