Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Indeks Giełdowy 7027.48 6835 6666 6500 6339 6028
Waluta 1.38 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.81 0.84 0.92 1.01 1.11 1.35
1 Month Bill Yield 0.07 0.06 0.07 0.07 0.08 0.1
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych 0.27 0.26 0.28 0.31 0.34 0.41
20 Year bond Yield 1.12 1.07 1.13 1.19 1.25 1.39
Dochódz 3-miesięcznych weksli skarbowych 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.1
Dochód z 3-letnich biletów skarbowych 0.36 0.34 0.37 0.41 0.45 0.55
Dochód z 52-tygodniowych weksli skarbowych 0.16 0.16 0.18 0.19 0.21 0.26
Dochód z 6-letnich biletów skarbowych 0.05 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych 0.55 0.55 0.6 0.66 0.73 0.88

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 4.80 1.5 1.2 1.4 1.2 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 22.20 7.8 4.7 6.8 5.1 3.6
Stopa Bezrobocia 4.60 4.6 5.1 4.9 4.7 4.3
Inflacja 3.20 3.2 2.3 2.2 1.9 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.4 0.2 0.3 0.4 0.4
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
Bilans Handlowy -3117.00 -100 -100 -400 -600 -800
Saldo Obrotów Bieżących -12828.00 -20000 -27400 -18700 -17400 -22600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -4.8 -4.8 -4.6 -4.6 -4.6
Dług Publiczny do PKB 97.20 107 107 109 109 109
Budżet Państwa do PKB -14.20 -10.3 -10.3 -4.4 -4.4 -4.4
PMI dla Usług 55.00 55.1 54.5 55.2 54.4 54
Koniunktura w Przemyśle 27.00 27 15 20 12 5
Przemysłowy PMI 60.30 59 56.4 55.1 55.4 53.6
Optymizm Konsumentów -8.00 -6 5 1 4 -2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.50 -0.8 0.6 1.2 1 0.7
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 4.80 1.5 1.2 1.4 1.2 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 22.20 7.8 4.7 6.8 5.1 3.6
PKB 2707.74 2860 2860 3200 3200 3200
Pkb W Cenach Stałych 520661.00 537306 528465 530515 547215 547490
Produkt Narodowy Brutto 534021.00 575918 564108 570334 561256 584416
Środki Trwałe Brutto 91340.00 96530 97862 98081 95998 101385
Pkb Per Capita 39102.90 41100 41100 41900 41900 41900
Pkb Per Capita Ppp 41627.13 43200 43200 44910 44910 44910
Wskaźnik aktywności gospodarczej 7.50 5.2 3.8 4 4.5 6.5
Rolnictwo w PKB 2824.00 3125 3059 3016 2968 3169
Budownictwo w PKB 29812.00 30587 30511 31839 31332 31609
Przemysł w PKB 44812.00 47226 47388 47859 47097 49094
Górnictwo w PKB 4566.00 5290 4941 4876 4799 5119
Administracja Publiczna w PKB 24706.00 26477 25791 26386 25966 26719
Usługi w PKB 352324.00 383919 376697 376282 370293 390258
Transport w PKB 16949.00 17723 18034 18102 17813 18683

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 4.60 4.6 5.1 4.9 4.7 4.3
Pracujący 32357.00 32450 32600 32700 32680 32850
Bezrobotni Zarejestrowani 2193.30 2150 2050 2110 2220 1980
Wskaźnik Zatrudnienia 75.20 75.4 75.8 75.7 75.8 76.2
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek -58.60 -40 -32 45 -60 -26
Uczestnictwo w Rynku Pracy 78.90 78.9 79 79 79.1 79.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.90 12.9 13.4 13.2 13 12.9
Koszty Pracy 112.80 116 116 117 117 119
Wydajność 100.70 102 102 102 102 103
Wolne Etaty 1034.00 1200 1050 950 840 760
Przeciętne Wynagrodzenia 578.00 591 589 590 596 606
Wynagrodzenia w Przemyśle 648.00 656 654 654 659 672
Wzrost Wynagrodzeń 8.30 5.6 3.6 3.8 3.4 2.8
Płaca Minimalna 8.91 8.91 8.91 8.91 9.15 9.15
Populacja 67.20 67.5 67.5 67.81 67.81 67.81
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 31.10 31 31 31 32 32
Zmiana Zatrudnienia 183.00 66 50 75 45 30

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 3.20 3.2 2.3 2.2 1.9 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.4 0.2 0.3 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.09 113 112 112 113 114
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112.09 113 112 112 113 114
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112.50 113 113 112 113 115
Inflacja Bazowa 3.10 2.9 2.3 1.6 1.5 2.1
Deflator Pkb 107.99 112 110 112 110 112
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.90 6.7 5.4 2.5 1.8 2.3
Inflacja Żywności 0.30 0.5 1 1.5 1.6 1.8
Indeks cen detalicznych 4.80 4.9 3.4 3.6 3.2 2.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.40 115 115 113 115 117
Oczekiwania inflacyjne 3.10 3.6 3.4 3.2 3 2.4
Podstawowe ceny producenta 115.90 117 117 114 116 119
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108.20 110 107 108 110 109
Cpi Transport 122.70 117 117 118 121 119

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
Stopa Międzybankowa 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.32
Podaż Pieniądza M0 95101.00 97500 99100 101500 101950 102900
Podaż Pieniądza M1 2283728.00 2298000 2250800 2295100 2324500 2360800
Podaż Pieniądza M2 2896740.00 2926000 2919100 2934200 2956600 2989100
Podaż Pieniądza M3 3369861.00 3382000 3410000 3460000 3480000 3550000
Bilans Banku Centralnego 999511.00 995600 1025200 1051500 1079200 1126100
Bilans Banków 4296072.00 4360000 4450000 4630000 4650000 4700000
Kredyty dla Sektora prywatnego 2673081.00 2720000 2780000 2850000 2821000 2870000
Stopa Depozytowa 0.00 0 0 0 0 0.25
Stopa Pożyczkowa 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.6
Prywatna długu do PKB 212.80 216 216 219 219 219

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -3117.00 -100 -100 -400 -600 -800
Saldo Obrotów Bieżących -12828.00 -20000 -27400 -18700 -17400 -22600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -4.8 -4.8 -4.6 -4.6 -4.6
Import 51832.00 52100 52800 53600 54200 55500
Eksport 48715.00 52000 52700 53200 53600 54700
Dług Zagraniczny 7147294.00 7402000 7457000 7511000 7508000 7577000
Rachunek kapitałowy 27999.00 16400 12900 22600 17500 16600
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 11963.00 -10400 9900 18900 12800 10500
Rezerwy Złota 310.29 310 310 310 310 310
Wydobycie Ropy Naftowej 766.00 800 800 800 850 850
Bilans handlowy towarów -12706.00 -12200 -10800 -12800 -13800 -14800
Dochody z Turystyki 248.00 1050 2500 2950 3870 3600
Przyjazdy Turystów 195.00 1950 2440 2990 4200 4500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 97.20 107 107 109 109 109
Budżet Państwa do PKB -14.20 -10.3 -10.3 -4.4 -4.4 -4.4
Bilans Budżetu -10353.00 -32200 -18440 -17500 -27400 -12600
Wydatki Rządowe 111997.00 105134 108909 112782 117709 112830
Wydatków Rządowych W Pkb 52.10 46.7 46.7 42 42 42
Dług Publiczny 2216.00 2490 2210 2060 2150 2300
Dochody Budżetu Państwa 70022.00 66200 62270 57600 60200 65270
Wnioski o Azyl 10158.00 1250 1910 1150 1290 1810

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 19
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 27.80 29.05 29.05 29.05 29.05 29.05
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.80 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.00 14.63 14.63 14.63 14.63 14.63

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
PMI dla Usług 55.00 55.1 54.5 55.2 54.4 54
Koniunktura w Przemyśle 27.00 27 15 20 12 5
Przemysłowy PMI 60.30 59 56.4 55.1 55.4 53.6
Produkcja Przemysłowa 3.80 4 5 3.2 4.4 2.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.20 0.7 1 0.8 0.6 0.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.00 4.2 6 4.5 5.1 3.6
Nowe Zamówienia 13364.00 13200 12180 12500 12900 13600
Zamówienia W Przemyśle 18.00 15 18 14 12 8
Bankructwa 3116.00 3400 5800 5100 4400 4400
Zyski Korporacji 116726.00 117200 115000 119000 120000 122000
Produkcja Samochodów 53438.00 119200 87000 81000 119500 99000
Rejestracje nowych samochodów 68033.00 289000 136000 256200 196000 169000
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 27.00 27 30 9 15 5
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.60 1.5 1.2 1.4 1.2 0.9
Produkcja w Górnictwie -15.30 -8 6.5 3.6 4.2 2.3
Inwestycje prywatne 2.40 2.5 1.6 1.5 1.9 1.2
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.80 55 54 54.4 54.2 53.8

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów -8.00 -6 5 1 4 -2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.50 -0.8 0.6 1.2 1 0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.40 6.5 2.6 3.4 4.5 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 324194.00 346484 331016 322771 340728 342933
Rozporządzalny Dochód Osobisty 366704.00 396613 387571 391640 385406 401524
Oszczędności Gospodarstw Domowych 19.90 13 10 9 8.5 7
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.35
Cena Benzyny 1.86 1.77 1.68 1.6 1.52 1.44
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 90.00 92 92 88 88 88
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI 60.00 45 15 5 12 9
Kredyt Konsumencki -42.00 -773 -715 2.14 317 -741

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rozpoczęte Budowy Domów 46010.00 40900 46330 49600 34900 42710
Produkcja Budowlana 8.60 3.7 5.1 4.3 4.6 3.8
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 453.43 458 465 462 458 466
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 75.15 71 66 74 76 78
Ogólnokrajowe ceny mieszkań 496.44 502 506 512 509 515
Kredyty Mieszkaniowe -1366.00 4900 3600 4000 3400 2900
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.20 64 64 63 63 63
PMI dla Budownictwa 55.20 54.9 53.8 54 54.2 54.5
Zamówienia na Roboty Budowlane 135.20 45 27 10.5 5.1 4.4


Wielka Brytania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.