Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1.29 1.29 1.29 1.28 1.27 1.25
Indeks Giełdowy 7523.07 7203 7127 7052 6979 6833
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.22 1.04 1.07 1.11 1.15 1.24
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.40 1.5 1.3 1.2 1.3 1.5
Stopa Bezrobocia 3.90 3.8 3.6 3.7 3.8 3.8
Inflacja 1.90 1.8 1.9 2 2.1 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.3 0.3 0.2 0.3 0.6
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.75 1 1 1.5
Bilans Handlowy -4860.00 -2900 -3300 -3600 -3300 -3100
Saldo Obrotów Bieżących -23707.00 -20500 -18700 -24600 -19200 -22800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.90 -4 -4 -4 -4.2 -4.2
Dług Publiczny do PKB 84.70 83.4 83.4 83.4 82.5 82.5
Budżet Państwa do PKB -2.00 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4 -1.4
Koniunktura w przemyśle -23.00 -12 -14 -10 -6 2
Przemysłowy PMI 55.10 51.2 52.5 52.9 53.4 52.9
PMI dla Usług 48.90 50.1 50.9 52.6 54 52.5
Optymizm Konsumentów -13.00 -16 -17 -12 -10 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.10 -0.7 -0.2 -0.6 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.40 1.5 1.3 1.2 1.3 1.5
PKB 2622.43 2890 2890 2890 2950 2950
Pkb W Cenach Stałych 511482.00 509209 512556 517620 518131 525384
Produkt Narodowy Brutto 527584.00 524620 527366 533915 534443 541924
Środki Trwałe Brutto 85462.00 85797 86256 86488 86573 87785
Pkb Per Capita 42514.49 43200 43200 43200 43800 43800
Pkb Per Capita Ppp 39753.24 40700 40700 40700 41100 41100
Rolnictwo w PKB 2884.00 2882 2878 2919 2921 2962
Budownictwo w PKB 28286.00 28069 28564 28625 28654 29055
Przemysł w PKB 45256.00 45704 45787 45799 45844 46486
Górnictwo w PKB 4789.00 4746 4848 4846 4851 4919
Administracja Publiczna w PKB 20942.00 20926 21038 21193 21214 21511
Usługi w PKB 365834.00 363492 365671 370224 370590 375777
Transport w PKB 20043.00 19634 19873 20284 20304 20588
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 3.90 3.8 3.6 3.7 3.8 3.8
Bezrobotni Zarejestrowani 1066.20 1025 1090 1100 1105 1200
Wskaźnik Zatrudnienia 76.10 75.9 76 76 75.8 75.8
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek 28.30 7 11 7 10 6
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.30 79.2 79.2 79.3 79.4 79.5
Bezrobocie Długoterminowe 1.10 1.2 1.2 1.2 1.3 1.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.60 11.5 11.5 11.5 11.6 11.9
Koszty Pracy 105.60 107 109 109 109 113
Wydajność 101.70 102 103 104 104 106
Wolne Etaty 852.00 845 836 825 815 805
Przeciętne Wynagrodzenia 529.00 537 543 547 548 565
Wynagrodzenia w Przemyśle 607.00 618 625 629 630 649
Wzrost Wynagrodzeń 3.50 3.4 3.6 3.6 3.5 3.2
Płaca Minimalna 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 8.5
Populacja 66.19 66.36 66.36 66.57 66.95 66.95
Wiek Emerytalny Kobiet 65.50 65.5 65.5 65.5 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.50 65.5 65.5 65.5 65.5 66
Koszty Utrzymania Rodziny 1300.00 1272 1274 1347 1346 1390
Koszty Utrzymania 895.00 879 881 927 926 957
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32.20 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3
Zmiana Zatrudnienia 179.00 85 -82 120 60 110
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1320.00 1220 1222 1368 1366 1411
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2330.00 2182 2186 2414 2412 2491
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 1.90 1.8 1.9 2 2.1 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.3 0.3 0.2 0.3 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.00 108 109 109 109 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.10 107 108 109 109 111
Inflacja Bazowa 1.80 1.5 1.6 1.6 1.8 2
Deflator Pkb 104.79 106 107 108 108 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.40 1.6 1.8 2 2.1 2.2
Inflacja Żywności 0.80 0.9 1.2 1.5 1.7 1.9
Oczekiwania inflacyjne 2.70 1.9 1.7 2.2 2.1 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115.40 116 117 117 118 120
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.40 106 107 108 107 110
Cpi Transport 110.30 112 113 114 113 116
Podstawowe ceny producenta 113.90 114 115 116 116 118
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.75 1 1 1.5
Podaż Pieniądza M1 1761779.00 1951000 2111000 2155400 2252000 2510800
Stopa Międzybankowa 0.82 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
Podaż Pieniądza M2 2403750.00 2746000 2856000 2913800 2961000 3129100
Rezerwy Walutowe 169493.02 179000 185000 189000 189000 205000
Bilans Banków 3793092.00 4080000 4220000 4350000 4410000 4510000
Bilans Banku Centralnego 592313.00 616000 625000 642000 651000 669200
Kredyty dla Sektora prywatnego 2439096.00 2480000 2520000 2590000 2620000 2680000
Stopa Depozytowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1
Stopa Pożyczkowa 1.00 1 1 1 1 1
Prywatna długu do PKB 229.40 225 225 225 221 221
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -4860.00 -2900 -3300 -3600 -3300 -3100
Saldo Obrotów Bieżących -23707.00 -20500 -18700 -24600 -19200 -22800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.90 -4 -4 -4 -4.2 -4.2
Import 59651.00 57800 58500 59100 59200 59800
Eksport 54791.00 54900 55200 55500 55900 56700
Dług Zagraniczny 6621492.00 6655000 6669000 6686000 6726000 6811000
Rachunek kapitałowy 34972.00 16500 16500 38200 12500 36900
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 15947.00 22500 -9700 15600 25200 15900
Rezerwy Złota 310.30 310 310 310 310 310
Wydobycie Ropy Naftowej 1085.71 800 800 800 750 750
Dochody z Turystyki 1680.00 2600 2700 2250 1950 2490
Przyjazdy Turystów 2850.00 4010 3490 2990 3480 3040
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 84.70 83.4 83.4 83.4 82.5 82.5
Budżet Państwa do PKB -2.00 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4 -1.4
Bilans Budżetu 6093.00 -4400 -2200 1900 5500 2100
Wydatki Rządowe 92768.00 92170 91884 93881 93974 95289
Wydatków Rządowych W Pkb 38.50 38 38 38 38.4 38.4
Dług Publiczny 664.00 -3210 -3200 -2840 -1120 -2460
Dochody Budżetu Państwa 64489.00 57420 58900 59870 64980 61870
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle -23.00 -12 -14 -10 -6 2
Przemysłowy PMI 55.10 51.2 52.5 52.9 53.4 52.9
PMI dla Usług 48.90 50.1 50.9 52.6 54 52.5
Produkcja Przemysłowa 0.10 0.9 0.8 1.1 1.5 1.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.60 -0.3 0.6 0.4 0.2 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.60 0.7 0.5 0.9 1.1 1.5
Stopa Utylizacji Surowców 81.30 79.9 79.5 79.6 79.4 79.5
Zamówienia W Przemyśle 1.00 -6 -8 -5 -1 -4
Bankructwa 4725.00 4900 4800 4500 4700 4600
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -62.00 -48 -40 -36 -18 -12
Produkcja Samochodów 123203.00 136500 134000 115000 154100 125000
Rejestracje nowych samochodów 458054.00 245000 362000 151000 475000 174000
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -31.00 -22 -28 -24 -16 -7
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5
Inwestycje prywatne -0.90 -2.2 -1.6 -0.8 0.1 0.5
Produkcja w Górnictwie 4.90 -1.4 0.1 0.5 1 1.5
Produkcja Stali 485.00 640 640 770 650 850
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.00 50.2 51.1 52.4 52.9 52.8
Produkcja Energii Elektrycznej 32455.00 25100 26000 30100 27200 30200
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów -13.00 -16 -17 -12 -10 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.10 -0.7 -0.2 -0.6 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.70 1.4 1.9 1.5 1.9 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 336990.00 336490 337515 341034 341371 346149
Rozporządzalny Dochód Osobisty 344938.00 342990 343526 349077 349422 354313
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.80 4.9 5.1 6.2 6 7.9
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.75 1.75 1.75 2.5 1.75 1.75
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 86.50 87 87 87 85 85
Kredyt Konsumencki 1145.00 1471 867 702 584 713
Cena Benzyny 1.61 1.5 1.46 1.43 1.39 1.39
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rozpoczęte Budowy Domów 35660.00 43400 45100 41420 42500 44750
Produkcja Budowlana 3.30 0.5 0.6 0.5 1 1.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 754.70 769 775 785 789 795
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 64.34 70.2 75.4 79.1 80.6 86.6
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 39083.00 45400 48900 49200 49500 52600
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.00 62.5 62.5 62.5 62 62
Zamówienia na Roboty Budowlane -10.50 -7.7 -3.6 -2.4 -0.6 1.5
PMI dla Budownictwa 49.70 50.6 51.2 52.6 53.4 54


Wielka Brytania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.