Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 1.26 1.24 1.24 1.23 1.22 1.21
Indeks Giełdowy 7571.89 7204 7023 6848 6675 6344
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.97 1.99 2.11 2.24 2.37 2.68

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.1 0.8 -1 0.5 0.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.70 1.7 2.7 2.5 1.9 1.3
Stopa Bezrobocia 3.70 3.9 3.7 3.6 3.8 4
Inflacja 9.00 9.1 8.4 8.5 5.4 3.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.50 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4
Stopa Procentowa 1.00 1.25 1.75 2 2.5 2.75
Bilans Handlowy -11552.00 -600 -800 -800 -1000 -500
Saldo Obrotów Bieżących -7300.00 -23400 -20200 -24600 -21400 -28500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -3.3 -3.3 -3.3 -3.2 -3.2
Dług Publiczny do PKB 94.00 97.9 97.9 97.9 97.8 97.8
Budżet Państwa do PKB -15.00 -5.4 -5.4 -5.4 -3.9 -3.9
Koniunktura w Przemyśle -34.00 -23 -30 -15 5 7
Przemysłowy PMI 54.60 55.4 54.2 53.6 54 52.9
PMI dla Usług 51.80 54.4 53.8 54 54.4 53.6
Optymizm Konsumentów -40.00 -35 -25 -19 -5 5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.40 1 -0.9 0.7 1 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.1 0.8 -1 0.5 0.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.70 1.7 2.7 2.5 1.9 1.3
PKB 2707.74 3200 3200 3200 3400 3400
Pkb W Cenach Stałych 569055.00 561914 572758 578932 579867 586458
Produkt Narodowy Brutto 606343.00 582055 595742 621502 617864 629581
Środki Trwałe Brutto 102334.00 97302 98658 99520 104278 100814
PKB Per Capita 41811.36 41900 41900 41900 42700 42700
PKB Per Capita PPP 41627.13 44910 44910 44910 46700 46700
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 7.40 3.4 3.4 3.4 2.5 2.5
Miesięczny PKB (miesięczny) -0.10 0 0.4 0.5 0.6 0.4
Miesięczny PKB (roczny) 6.40 2.4 3.6 3.2 2.9 2.5
Rolnictwo w PKB 3362.00 3199 3242 3426 3426 3470
Budownictwo w PKB 32051.00 31801 31630 31645 32660 32056
Przemysł w PKB 49900.00 49870 49941 50497 50848 51153
Górnictwo w PKB 3948.00 3404 4238 4056 4023 4109
Administracja Publiczna w PKB 25177.00 25810 26160 26043 25655 26382
Usługi w PKB 406933.00 399212 409980 415240 414665 420638
Transport w PKB 20778.00 17964 19033 20560 21173 20828

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 3.70 3.9 3.7 3.6 3.8 4
Pracujący 32569.00 32380 32420 32450 32540 32500
Bezrobotni Zarejestrowani 1612.50 1910 1950 1940 1920 1870
Zatrudnienie na Pół Etatu 8097.00 8400 8400 8400 8500 8500
Zatrudnienie na Pełny Etat 24472.00 24800 24700 24600 24600 24800
Wskaźnik Zatrudnienia 75.70 75.6 75.7 75.9 76.2 76.3
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek -56.90 -25 10 16 -12 -5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 78.60 79 79 79.2 79.4 79.4
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.60 10.8 10.6 10.5 10.7 10.8
Wydajność 101.90 102 102 103 103 103
Koszty Pracy 109.60 114 116 115 114 118
Wolne Etaty 1295.00 1190 1080 1020 980 850
Przeciętne Wynagrodzenia 615.00 614 618 630 641 648
Wynagrodzenia w Przemyśle 670.00 678 676 688 698 707
Wzrost Wynagrodzeń 7.00 6.4 5.9 5 4.2 2.8
Płaca Minimalna 9.50 9.52 9.52 9.52 9.52 10.14
Populacja 67.08 67.44 67.44 67.44 67.95 67.95
Wiek Emerytalny Kobiet 66.00 66 66 66 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66.00 66 66 66 66 66
Zmiana Zatrudnienia 83.00 45 36 30 26 25
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32.00 31.7 31.7 31.8 31.9 31.9

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 9.00 9.1 8.4 8.5 5.4 3.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.50 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 120.00 121 122 125 123 129
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 120.00 121 122 125 123 129
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 117.10 119 119 120 121 124
Inflacja Bazowa 6.20 6.4 5.5 4.7 4.2 3.3
Deflator Pkb 108.40 114 114 116 114 120
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 14.00 8.8 6.9 3.6 3.2 2.5
Inflacja Żywności 6.70 3.4 2.2 1.8 2 2
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 2.30 0.6 0.4 0.3 0.4 0.4
Ceny producenta podstawowego (miesięczne) 1.60 0.5 0.3 0.4 0.6 0.5
Ceny producenta podstawowego (rocznie) 13.00 8.5 6.7 3.5 3.4 2.5
Oczekiwania inflacyjne 6.00 3.6 2.7 2.4 2.5 2.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 128.30 118 118 122 119 126
Cpi Transport 132.90 133 134 134 135 136
Podstawowe ceny producenta 126.70 123 125 124 129 128
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 126.60 123 123 123 128 126
Indeks cen detalicznych 11.10 10.4 8.9 8.2 5.6 3.6

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 1.00 1.25 1.75 2 2.5 2.75
Podaż Pieniądza M0 94557.00 98950 98500 98900 99700 105100
Podaż Pieniądza M1 2425104.00 2384500 2340500 2360800 2382000 2420800
Stopa Międzybankowa 1.34 1.59 2.09 2.34 2.84 3.09
Podaż Pieniądza M2 3031444.00 3006600 3029600 3049100 3069100 3129100
Podaż Pieniądza M3 3562321.00 3540000 3510000 3550000 3570000 3660000
Bilans Banku Centralnego 1087271.00 1092200 1096400 1099100 1106000 1110100
Bilans Banków 4519849.00 4590000 4580000 46300000 46600000 4680000
Kredyty dla Sektora prywatnego 2698489.00 2761000 2784000 2810000 2840000 2910000
Stopa Depozytowa 0.25 0.5 1 1.25 1.75 2
Stopa Pożyczkowa 0.75 1 1.5 1.75 2.25 2.5
Prywatny dług do PKB 212.80 215 215 215 211 211

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -11552.00 -600 -800 -800 -1000 -500
Saldo Obrotów Bieżących -7300.00 -23400 -20200 -24600 -21400 -28500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.50 -3.3 -3.3 -3.3 -3.2 -3.2
Import 67639.00 62200 62900 63500 64200 66100
Eksport 56087.00 61600 62100 62700 63200 65600
Dług Zagraniczny 7344995.00 7308000 7349000 7277000 7304000 7429000
Rachunek kapitałowy 12283.00 17500 18700 16600 19100 18900
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -10541.00 12800 -6800 10500 17600 12600
Rezerwy Złota 310.29 310 310 310 310 310
Wydobycie Ropy Naftowej 829.00 1050 850 920 900 850
Bilans handlowy towarów spoza USA -13804.00 -7400 -7800 -8100 -7700 -8600
Bilans handlowy towarów -23897.00 -13800 -14200 -14800 -13600 -16700
Dochody z Turystyki 1152.00 2870 4500 3600 2890 5910
Przyjazdy Turystów 1308.00 3200 4890 4500 4150 6500

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 94.00 97.9 97.9 97.9 97.8 97.8
Budżet Państwa do PKB -15.00 -5.4 -5.4 -5.4 -3.9 -3.9
Bilans Budżetu -18560.00 -14800 -15200 -12300 -25710 -7500
Wydatki Rządowe 115215.00 118238 118648 120152 117404 121713
Wydatków Rządowych W Pkb 52.00 42 42 42 41.9 41.9
Dług Publiczny 2347.70 2450 2410 2440 2490 2510
Wydatki Budżetu Państwa 88824.00 81500 82600 82900 98460 80700
Dochody Budżetu Państwa 70230.00 66700 67400 70600 72750 73200
Wnioski o Azyl 21961.00 16500 12600 6900 2650 7100

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 19 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 27.80 29.05 29.05 29.05 29.05 29.05
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.80 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.00 14.63 14.63 14.63 14.63 14.63

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle -34.00 -23 -30 -15 5 7
Przemysłowy PMI 54.60 55.4 54.2 53.6 54 52.9
PMI dla Usług 51.80 54.4 53.8 54 54.4 53.6
Produkcja Przemysłowa 0.70 1.5 2.4 2.6 2.3 2.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.20 0.6 0.8 0.7 0.6 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.90 3.2 4.4 3.6 3.2 2.5
Zamówienia W Przemyśle 26.00 12 10 8 12 5
Nowe Zamówienia 12967.00 12900 13200 13600 13800 14180
Bankructwa 4896.00 5400 4800 4300 4380 4100
Zyski Korporacji 139210.00 130000 126000 128000 137200 134000
Produkcja Samochodów 60554.00 119500 125100 99000 97800 110000
Rejestracje nowych samochodów 116167.00 196000 297000 169000 212900 185000
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -31.00 15 11 12 15 19
Przetwórstwo Przemysłowe m/m -0.20 -0.3 0.2 0.4 0.5 0.3
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.80 0 0.8 0.7 0.5 0.3
Produkcja w Górnictwie -1.00 15.2 32 2.3 2.6 2
Inwestycje prywatne -0.50 1.9 1.4 1.2 0.9 0.7
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.80 54.2 53.6 53.8 54.2 53.4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów -40.00 -35 -25 -19 -5 5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.40 1 -0.9 0.7 1 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.90 2 4 3.4 3.2 2.6
Wydatki Konsumpcyjne 358229.00 351639 364575 365577 365035 370329
Rozporządzalny Dochód Osobisty 374155.00 375772 387157 383509 381264 388494
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.50 6.5 6.6 7 6.4 6
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 2.00 2.25 2.75 3 3.5 3.75
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 87.70 88 88 88 85 85
Cena Benzyny 2.04 2.11 2.18 2.26 2.34 2.34
Kredyt Konsumencki 1303.00 606 380 865 1328 876
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI -1.00 -8 11 9 10 11

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rozpoczęte Budowy Domów 41600.00 34900 45800 42710 50200 44710
Produkcja Budowlana 4.70 -22.3 4.2 3.8 3.6 3.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 493.31 483 482 493 503 510
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 70.69 55 51 54 56 62
Indeks Cen Domów m/m 1.10 0.5 0.6 0.4 0.3 0.5
Indeks Cen Domów (Roczne) 10.80 7.6 4.5 3.6 3.2 3.4
Kredyty Mieszkaniowe 6974.00 3400 4400 2900 3200 3600
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.20 65 65 65 64.5 64.5
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 4.10 4.12 4.2 4.2 4.4 4.5
Ogólnokrajowe ceny mieszkań 533.87 509 511 515 546 520
PMI dla Budownictwa 58.20 56.2 53.8 54.5 54.9 52.9
Zamówienia na Roboty Budowlane 13.40 -88 5.1 4.4 4 3.6


Wielka Brytania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.