Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1.27 1.25 1.25 1.24 1.23 1.21
Indeks Giełdowy 7422.43 7079 7006 6934 6862 6721
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.79 0.92 0.95 0.99 1.02 1.1
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 -0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 1.1 1.3 1.2 1.3 1.5
Stopa Bezrobocia 3.80 3.8 3.6 3.7 3.8 3.8
Inflacja 2.00 2.1 1.9 2 2.1 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.1 0.3 0.2 0.3 0.6
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.25
Bilans Handlowy -2740.00 -2900 -3300 -3600 -3300 -3100
Saldo Obrotów Bieżących -23707.00 -20500 -18700 -24600 -19200 -22800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.90 -4 -4 -4 -4.2 -4.2
Dług Publiczny do PKB 84.70 83.4 83.4 83.4 82.5 82.5
Budżet Państwa do PKB -2.00 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4 -1.4
Koniunktura w przemyśle -13.00 -12 -14 -10 -6 2
Przemysłowy PMI 49.40 51.2 52.5 52.9 53.4 52.9
PMI dla Usług 51.00 50.1 50.9 52.6 54 52.5
Optymizm Konsumentów -10.00 -9 -14 -12 -10 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.50 -0.7 -0.2 -0.6 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 -0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 1.1 1.3 1.2 1.3 1.5
PKB 2622.43 2890 2890 2890 2950 2950
Pkb W Cenach Stałych 514019.00 512417 516980 517620 520701 525384
Produkt Narodowy Brutto 527584.00 527925 531918 533915 534443 541924
Środki Trwałe Brutto 87495.00 86337 87000 86488 88632 87785
Pkb Per Capita 42514.49 43200 43200 43200 43800 43800
Pkb Per Capita Ppp 39753.24 40700 40700 40700 41100 41100
Rolnictwo w PKB 2832.00 2901 2903 2919 2869 2962
Budownictwo w PKB 28576.00 28246 28811 28625 28947 29055
Przemysł w PKB 46254.00 45992 46183 45799 46855 46486
Górnictwo w PKB 4883.00 4776 4890 4846 4946 4919
Administracja Publiczna w PKB 20967.00 21058 21219 21193 21240 21511
Usługi w PKB 367030.00 365782 368827 370224 371801 375777
Transport w PKB 19930.00 19758 20044 20284 20189 20588
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 3.80 3.8 3.6 3.7 3.8 3.8
Bezrobotni Zarejestrowani 1102.80 1125 1190 1200 1205 1290
Wskaźnik Zatrudnienia 76.10 75.9 76 76 75.8 75.8
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek 23.20 15 24 26 32 22
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.20 79.2 79.2 79.3 79.4 79.5
Bezrobocie Długoterminowe 1.00 1.1 1.1 1.2 1.2 1.4
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.40 10.3 10 10 10.2 11.1
Koszty Pracy 105.60 107 109 109 109 113
Wydajność 101.10 102 103 104 104 106
Wolne Etaty 837.00 845 836 825 815 805
Przeciętne Wynagrodzenia 532.00 537 543 547 548 565
Wynagrodzenia w Przemyśle 612.00 618 625 628 625 648
Płaca Minimalna 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 8.5
Wzrost Wynagrodzeń 3.10 3.4 3.6 3.6 3.5 3.2
Populacja 66.19 66.36 66.36 66.57 66.95 66.95
Wiek Emerytalny Kobiet 65.50 65.5 65.5 65.5 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.50 65.5 65.5 65.5 65.5 66
Koszty Utrzymania Rodziny 1300.00 1272 1274 1347 1346 1390
Koszty Utrzymania 895.00 879 881 927 926 957
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 32.20 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3
Zmiana Zatrudnienia 32.00 85 65 150 125 110
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1320.00 1220 1222 1368 1366 1411
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2330.00 2182 2186 2414 2412 2491
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 2.00 2.1 1.9 2 2.1 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.1 0.3 0.2 0.3 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.90 108 109 109 109 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.70 108 108 109 109 111
Inflacja Bazowa 1.70 1.9 1.6 1.6 1.8 2
Deflator Pkb 105.28 106 107 108 108 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.80 1.8 1.8 2 2.1 2.2
Inflacja Żywności 1.00 0.9 1.2 1.5 1.3 1.7
Oczekiwania inflacyjne 2.60 2.5 2.2 2.2 2.1 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115.80 116 117 117 118 120
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107.10 106 107 108 107 110
Cpi Transport 112.50 113 113 114 113 116
Podstawowe ceny producenta 114.10 114 115 116 116 118
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.25
Stopa Międzybankowa 0.78 0.79 0.79 0.79 0.79 1.04
Podaż Pieniądza M1 1767821.00 1791000 1831000 1885400 1892000 1990800
Podaż Pieniądza M2 2421438.00 2466000 2496000 2523800 2561000 2689100
Bilans Banków 3858644.00 3890000 3920000 3980000 4010000 4110000
Bilans Banku Centralnego 593867.00 599000 605000 611000 616000 630200
Kredyty dla Sektora prywatnego 2480613.00 2456818 2471019 2486470 2512861 2523767
Stopa Depozytowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
Stopa Pożyczkowa 1.00 1 1 1 1 1.25
Prywatna długu do PKB 224.00 222 222 222 219 219
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -2740.00 -2900 -3300 -3600 -3300 -3100
Saldo Obrotów Bieżących -23707.00 -20500 -18700 -24600 -19200 -22800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.90 -4 -4 -4 -4.2 -4.2
Import 56212.00 57800 58500 59100 59200 59800
Eksport 53472.00 54900 55200 55500 55900 56700
Dług Zagraniczny 6621492.00 6453125 6383104 6700950 6707571 6801464
Rachunek kapitałowy 34972.00 16500 16500 38200 12500 36900
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 15947.00 22500 -9700 15600 25200 12900
Rezerwy Złota 310.30 310 310 310 310 310
Wydobycie Ropy Naftowej 1129.00 800 800 800 750 750
Dochody z Turystyki 1150.00 2600 2700 2250 1950 2490
Przyjazdy Turystów 2200.00 4010 3490 2990 3480 3040
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 84.70 83.4 83.4 83.4 82.5 82.5
Budżet Państwa do PKB -2.00 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4 -1.4
Bilans Budżetu -2429.00 -4400 -2200 1900 5500 2100
Wydatki Rządowe 94208.00 92751 92677 93881 95433 95289
Wydatków Rządowych W Pkb 38.50 38 38 38 38.4 38.4
Dług Publiczny -4463.00 -3210 -3200 -2840 -1120 -2460
Dochody Budżetu Państwa 56684.00 57420 58900 59870 64980 61870
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 19.00 19 19 19 17 17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Składki Ubezpieczeniowe 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle -13.00 -12 -14 -10 -6 2
Przemysłowy PMI 49.40 51.2 52.5 52.9 53.4 52.9
PMI dla Usług 51.00 50.1 50.9 52.6 54 52.5
Produkcja Przemysłowa -1.00 0.9 0.8 1.1 1.5 1.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.70 -0.3 0.6 0.4 0.2 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.80 0.7 0.5 0.9 1.1 1.5
Stopa Utylizacji Surowców 80.70 79.9 79.5 79.6 79.4 79.5
Zamówienia W Przemyśle -15.00 -6 -8 -5 -7 -8
Bankructwa 4188.00 4900 4800 4500 4700 4600
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -63.70 -48 -40 -36 -18 -12
Produkcja Samochodów 70971.00 136500 134000 115000 154100 125000
Rejestracje nowych samochodów 183724.00 245000 362000 151000 475000 174000
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -13.00 -22 -28 -24 -16 -7
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.30 -0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
Produkcja w Górnictwie 0.10 -1.4 0.1 0.5 1 1.5
Inwestycje prywatne 0.50 -2.2 -1.6 -0.8 0.1 0.5
Produkcja Stali 644.00 640 640 770 650 850
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.90 50.2 51.1 52.4 52.9 52.8
Produkcja Energii Elektrycznej 28662.00 25100 26000 30100 27200 30200
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów -10.00 -9 -14 -12 -10 -6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.50 -0.7 -0.2 -0.6 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.30 3.4 1.9 1.5 1.9 2.2
Wydatki Konsumpcyjne 339082.00 338610 340429 341034 343490 346149
Rozporządzalny Dochód Osobisty 344938.00 345151 346492 349077 349422 354313
Oszczędności Gospodarstw Domowych 4.80 4.9 5.1 6.2 6 7.9
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 87.10 87 87 87 85 85
Kredyt Konsumencki 942.00 1483 883 703 639 714
Cena Benzyny 1.65 1.59 1.55 1.51 1.48 1.48
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rozpoczęte Budowy Domów 35660.00 43400 45100 34420 42500 36750
Produkcja Budowlana 2.40 0.5 0.6 0.5 1 1.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 769.80 769 775 785 789 795
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 66.26 70.2 75.4 74.5 77.9 80.9
Odsetek Mieszkań Własnościowych 65.00 62.5 62.5 62.5 62 62
Wnioski o Kredyty Hipoteczne 42989.00 45400 44900 47200 49500 52600
Zamówienia na Roboty Budowlane 6.60 4.5 12.6 2.9 -2 1.5
PMI dla Budownictwa 48.60 49.7 51.2 52.6 53.4 54


Wielka Brytania - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.