Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.31 1.32 1.32 1.33 1.34 1.35
Indeks Giełdowy 16485.94 16248 16115 15982 15851 15593
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.51 1.5 1.54 1.58 1.62 1.7
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.2 0.5 0.4 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 1.5 1.3 1.5 1.6 1.5
Wzrost PKP (Kwartalny) 0.40 1.5 1.2 1 1.3 1.6
Stopa Bezrobocia 5.50 5.8 6.3 6 6.2 6.7
Inflacja 2.00 2 2 2.1 2.2 2.2
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5
Bilans Handlowy 762.30 -3000 500 -3300 -3300 3200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.60 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2
Dług Publiczny do PKB 90.60 93 93 90 90 90
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8
Koniunktura w przemyśle 52.40 55 55 57 55.8 52
Przemysłowy PMI 49.20 52 54 53.5 53 52
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.2 0.5 0.4 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 1.5 1.3 1.5 1.6 1.5
Wzrost PKP (Kwartalny) 0.40 1.5 1.2 1 1.3 1.6
PKB 1709.30 2000 2000 2160 2160 2160
Pkb W Cenach Stałych 2065958.00 2093495 2090718 2096947 2099013 2122078
Produkt Narodowy Brutto 2220740.00 2243138 2221169 2254051 2256272 2254486
Środki Trwałe Brutto 431706.00 444025 432965 438182 438613 439460
Pkb Per Capita 51357.80 52200 52200 53000 53000 53000
Pkb Per Capita Ppp 44051.05 44700 44700 45280 45280 45280
Rolnictwo w PKB 40309.00 41006 41081 41076 40954 41697
Budownictwo w PKB 136840.00 141259 137565 138835 139029 139629
Przemysł w PKB 203262.00 206953 205198 208849 206514 208276
Górnictwo w PKB 152417.00 153634 151168 147074 154856 153435
Administracja Publiczna w PKB 131191.00 131636 132056 132946 133290 134037
Usługi w PKB 1383334.00 1387819 1391036 1402054 1405467 1411902
Transport w PKB 88254.00 90087 89611 89881 89666 90955
Media w PKB 42863.00 43607 43381 43864 43549 44031
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 5.50 5.8 6.3 6 6.2 6.7
Zatrudnienie na Pół Etatu -26.20 25 20 -10 26 15
Zatrudnienie na Pełny Etat 24.10 18 15.27 30 18 15.26
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.70 65.1 66 65.8 65.6 65
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.70 10.92 12 11.8 12 11.8
Wydajność 105.97 106 107 108 108 109
Przeciętne Wynagrodzenia 25.75 25.87 26.34 26.05 26.14 27.13
Wynagrodzenia w Przemyśle 26.48 25.92 27.23 25.75 26.35 28.05
Płaca Minimalna 14.00 14 14 15.5 15.5 15.5
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 2580.00 2706 2644 2642 2642 2724
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 30.40 24.75 24.21 23.59 25 26
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 2.00 2 2 2.1 2.2 2.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 136.30 136 136 138 140 139
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 133.90 134 135 136 136 138
Inflacja Bazowa 2.00 1.5 1.9 2.1 2 2.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119.60 124 122 122 122 127
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.60 3 3.5 3.3 3.1 3
Inflacja Żywności 3.50 2.4 1.9 2.1 2.2 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 144.00 144 145 147 147 148
Cpi Transport 142.70 141 141 144 147 144
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5
Stopa Międzybankowa 1.97 1.97 1.97 1.97 1.72 1.72
Stopa Depozytowa 1.81 1.81 1.81 1.81 1.56 1.56
Prywatna długu do PKB 266.50 265 265 262 262 262
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 762.30 -3000 500 -3300 -3300 3200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.60 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2
Import 52344.10 51000 49000 54300 51600 49800
Eksport 53106.40 48000 49500 51000 50000 53000
Wydobycie Ropy Naftowej 3983.00 4000 4450 4450 4450 4300
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 90.60 93 93 90 90 90
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8
Wydatki Rządowe 422881.00 424622 426040 429224 429647 432431
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 14.09 13.81 13.81 13.81 14.09 13.81
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.37 7.23 7.23 7.23 7.37 7.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 6.58 6.58 6.58 6.72 6.58
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 52.40 55 55 57 55.8 52
Przemysłowy PMI 49.20 52 54 53.5 53 52
Produkcja Przemysłowa 2.14 1.3 1.1 1.6 1.8 1.5
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.30 -0.1 0.1 0.3 0.2 0.2
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 1177409.00 1182057 1182567 1195070 1196248 1200306
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.95 3.95 3.95 3.95 3.7 3.7
Cena Benzyny 0.92 0.89 0.86 0.84 0.82 0.84
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103.10 103 104 104 104 105


Kanada - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.