Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 1.42 1.42 1.43 1.43 1.44 1.45
Indeks Giełdowy 12876.37 13225 13072 12923 12774 12477
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.61 0.72 0.75 0.78 0.81 0.88

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 -2.5 -1 0.4 1.1 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.50 -4 -3.5 -3 1.1 1.8
Wzrost PKP (Kwartalny) 0.30 -9.5 -4.5 -1 1.5 1.7
Stopa Bezrobocia 5.60 6.2 6.8 7.4 7.6 6.5
Inflacja 2.20 2.2 2.1 1.9 2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Bilans Handlowy -1473.40 -1600 -800 -700 -1000 -500
Saldo Obrotów Bieżących -8757.00 -15000 -18000 -16000 -15100 -15800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Dług Publiczny do PKB 89.70 97 97 97 95 95
Budżet Państwa do PKB -0.70 -3.8 -3.8 -3.8 -2.3 -2.3
Koniunktura w Przemyśle 54.10 45 49 51 51.5 52.5
Przemysłowy PMI 46.10 45 49 51.5 52 52.5
Optymizm Konsumentów 53.03 45 48 51 52 53
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 -2 0.3 0.3 0.5 0.4
Pozwolenia Na Budowę 9245709.00 7800000 7900000 8150000 8180000 8250000
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 -2.5 -1 0.4 1.1 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.50 -4 -3.5 -3 1.1 1.8
Wzrost PKP (Kwartalny) 0.30 -9.5 -4.5 -1 1.5 1.7
PKB 1740.00 1760 1760 1760 1810 1810
Pkb W Cenach Stałych 2100493.00 2009112 2025240 2037478 2123598 2074153
Produkt Narodowy Brutto 2314532.00 2191073 2209101 2245096 2339992 2285508
Środki Trwałe Brutto 437752.00 415481 425808 424619 442567 432263
Pkb Per Capita 51357.80 52000 52000 52000 52800 52800
Pkb Per Capita Ppp 44051.05 42365 45280 45280 42365 43141
Rolnictwo w PKB 40058.00 39200 38991 38856 40499 39556
Budownictwo w PKB 142530.00 136614 137542 138254 144098 140743
Przemysł w PKB 199234.00 192237 193721 193257 201426 196736
Górnictwo w PKB 145909.00 147041 140754 141532 147514 144079
Administracja Publiczna w PKB 134370.00 128109 128919 130339 135848 132685
Usługi w PKB 1410032.00 1338770 1353811 1367731 1425542 1392350
Transport w PKB 89599.00 85869 85183 86911 90585 88475
Media w PKB 43668.00 42107 41670 42358 44148 43120

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 5.60 6.2 6.8 7.4 7.6 6.5
Pracujący 19189.40 19200 19110 19350 19350 19500
Bezrobotni Zarejestrowani 1133.80 1290 1390 1410 1370 1280
Zatrudnienie na Pół Etatu -7.30 26 11 15 15 15
Zatrudnienie na Pełny Etat 37.60 18 20 20 20 15.26
Zmiana Zatrudnienia 30.30 44 31 30 30 30
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.50 65.6 65.4 65 65 66
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.30 12 11.9 11.8 11.8 11.3
Koszty Pracy 110.79 111 113 114 114 118
Wydajność 106.79 106 106 106 107 107
Przeciętne Wynagrodzenia 26.32 26.25 26.18 27.14 27.11 28.01
Wynagrodzenia w Przemyśle 26.92 26.42 26.57 28.21 27.73 29.11
Płaca Minimalna 14.00 15.5 15.5 15.5 15.5 16
Populacja 37.78 37.1 37.81 38.01 38.01 38.36
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wolne Etaty 562910.00 558000 561000 560000 550000 570000
Koszty Utrzymania Rodziny 2580.00 2638 2645 2657 2657 2742
Koszty Utrzymania 1930.00 1973 1978 1988 1988 2052
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 17030.40 17400 17500 17600 17600 18000
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 7.20 25 50 10 20 28
Wskaźnik Zatrudnienia 61.80 62.1 62 62.2 62.2 62.2
Wzrost Wynagrodzeń 4.00 2.3 2.5 3 3 3.2

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 2.20 2.2 2.1 1.9 2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 137.40 139 139 139 140 142
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 135.40 137 137 138 138 140
Inflacja Bazowa 1.80 2 2.1 2 2 2
Deflator Pkb 111.30 113 113 113 114 116
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116.70 118 118 119 118 121
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.30 0.5 0.7 1 1.2 1.5
Inflacja Żywności 2.40 2.2 2 2.2 2.1 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 146.70 147 148 149 150 152
Cpi Transport 144.00 146 143 146 147 149

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
Podaż Pieniądza M1 1102040.00 1060000 1073000 1073000 1073000 1105284
Podaż Pieniądza M2 1814298.00 1745000 1755000 1755000 1755000 1812439
Bilans Banków 6370521.00 5750000 5830000 6200000 6200000 6500000
Rezerwy Walutowe 87568.00 87800 87000 86000 86000 86000
Bilans Banku Centralnego 122856.00 119300 120200 125000 125000 125000
Stopa Depozytowa 0.85 0.4 0.4 0.35 0.4 0.6
Prywatna długu do PKB 266.50 262 262 262 262 258

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -1473.40 -1600 -800 -700 -1000 -500
Saldo Obrotów Bieżących -8757.00 -15000 -18000 -16000 -15100 -15800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Import 49608.90 51600 51000 51200 51300 51300
Eksport 48135.50 50000 50200 50500 50300 50800
Rachunek kapitałowy 0.00 -7 -10 -8 -8 -8
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10630.00 11400 10500 10500 10500 11391
Rezerwy Złota 0.00 4 4 4 4 4
Wydobycie Ropy Naftowej 4630.00 4550 4650 4800 4800 4900
Przyjazdy Turystów 1567317.00 1150000 1800000 1900000 1750000 2100000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 89.70 97 97 97 95 95
Budżet Państwa do PKB -0.70 -3.8 -3.8 -3.8 -2.3 -2.3
Bilans Budżetu 415.00 1035 -1100 1036 1036 1036
Wydatki Rządowe 428371.00 408735 412055 415520 433083 422999
Dochody Budżetu Państwa 30326.00 25993 25300 25300 25300 25977
Dług Publiczny 685.45 705 705 705 705 705
Wydatki Wojskowe 21352.00 21600 21600 21600 21600 21700

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 54.10 45 49 51 51.5 52.5
Przemysłowy PMI 46.10 45 49 51.5 52 52.5
Produkcja Przemysłowa -1.04 1.8 1.9 1.5 1.5 1.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.46 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.79 1.8 2 2 1.9 1.8
Stopa Utylizacji Surowców 81.20 82 83.2 83 82.5 83
Bankructwa 222.00 245 238 230 230 230
Zyski Korporacji 88863.00 82000 81500 80100 80100 80100
Rejestracje nowych samochodów 112845.00 180000 160000 115000 190000 125000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.10 -0.5 0.2 0.2 0.3 0.4
Produkcja w Górnictwie -2.31 1.1 1.6 1.8 1.8 2
Sprzedaż hurtowa 1.80 -3.2 0.7 0.9 1.1 1

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 53.03 45 48 51 52 53
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 -2 0.3 0.3 0.5 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.40 -5.5 -3.7 0.9 2.5 3.5
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -0.10 -2 0.2 0.3 0.4 0.4
Wydatki Konsumpcyjne 1187371.00 1128849 1140274 1151750 1200432 1172481
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1309956.00 1220605 1253388 1270657 1324366 1293529
Oszczędności Gospodarstw Domowych 3.00 1.9 2.1 3 3 3
Kredyt Konsumencki 636621.00 606623 617044 621878 643624 633071
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4533892.00 4600000 4680000 4680000 4680000 4730098
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 173.68 175 175 175 175 175
Cena Benzyny 0.55 0.52 0.5 0.47 0.45 0.43

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Pozwolenia Na Budowę 9245709.00 7800000 7900000 8150000 8180000 8250000
Rozpoczęte Budowy Domów 210.07 223 215 210 213 213
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103.80 103 103 103 103 103
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.30 63 63 63 63 64


Kanada - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.