Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 1.30 1.31 1.31 1.32 1.32 1.33
Indeks Giełdowy 17401.52 17152 16954 16760 16567 16182
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.68 0.72 0.75 0.78 0.81 0.88

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -11.50 4.3 3.5 1.9 2.1 2.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13.00 -5.7 1.1 12 6 2.5
Wzrost PKP (Kwartalny) -38.70 3.5 3.5 3.2 3 3.8
Stopa Bezrobocia 8.90 9 9.3 9 9 8.5
Inflacja 0.70 0.5 0.9 1.1 1.4 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Bilans Handlowy -3252.40 -2000 -1200 -1100 -800 -500
Saldo Obrotów Bieżących -8626.00 -9000 -12100 -13500 -14200 -15800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -2.7 -2.4 -2.4 -2.4 -2.2
Dług Publiczny do PKB 89.70 97 95 95 95 95
Budżet Państwa do PKB -1.50 -16 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Koniunktura w Przemyśle 54.50 54 55 56 57 57.7
Przemysłowy PMI 55.50 55 54.5 54 53.5 53
Optymizm Konsumentów 44.50 48 51 51.9 52.5 53
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.10 0.3 0.5 0.7 0.4 0.4
Pozwolenia Na Budowę 9449739.00 7970000 8100000 8200000 8230000 8250000
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -11.50 4.3 3.5 1.9 2.1 2.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13.00 -5.7 1.1 12 6 2.5
Wzrost PKP (Kwartalny) -38.70 3.5 3.5 3.2 3 3.8
PKB 1736.43 1590 1670 1670 1670 1670
Pkb W Cenach Stałych 1820369.00 2138389 1981696 2079815 2038813 2170465
Produkt Narodowy Brutto 1972932.00 2272677 2184373 2283768 2209684 2306767
Środki Trwałe Brutto 376060.00 439669 414126 442759 421187 446264
Pkb Per Capita 51588.80 50100 50100 51100 51100 51100
Pkb Per Capita Ppp 49031.38 47200 48050 48050 48050 48050
Rolnictwo w PKB 42010.00 42070 38398 41693 46906 42701
Budownictwo w PKB 142337.00 140339 134522 138702 156150 142444
Przemysł w PKB 190551.00 208424 187975 184662 196718 211551
Górnictwo w PKB 121629.00 156086 136858 140934 134376 158427
Administracja Publiczna w PKB 134697.00 134336 126911 132392 147662 136352
Usługi w PKB 1351922.00 1423257 1330970 1315654 1446178 1444606
Transport w PKB 69548.00 91658 84998 77852 72960 93032
Media w PKB 43868.00 44667 41355 43871 48518 45337

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 8.90 9 9.3 9 9 8.5
Pracujący 18553.50 18400 18600 18900 19100 19100
Bezrobotni Zarejestrowani 1816.80 2000 1910 1830 1650 1480
Zatrudnienie na Pół Etatu 14.50 20 10 20 20 10
Zatrudnienie na Pełny Etat 69.10 80 50 30 50 20
Zmiana Zatrudnienia 83.60 100 60 50 70 30
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.20 65.3 65.4 65.4 65.5 65.6
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.80 22.6 21.9 21.5 21.1 19.5
Koszty Pracy 116.31 115 116 120 120 119
Wydajność 122.39 122 122 122 122 122
Przeciętne Wynagrodzenia 27.03 27.49 27.75 28.09 27.92 28.45
Wynagrodzenia w Przemyśle 26.77 28.76 27.43 27.04 27.65 29.77
Płaca Minimalna 14.00 14.25 14.25 14.25 14.25 14.5
Populacja 37.78 38.01 38.01 38.01 38.01 38.36
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wolne Etaty 508590.00 560000 550000 550000 560000 570000
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 15106.90 16100 16400 16900 17000 17100
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP -79.50 100 70 90 85 40
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 30.48 30.8 31 31.2 31.3 31.4
Wskaźnik Zatrudnienia 59.40 58.7 60 60.4 60.7 60.9
Wzrost Wynagrodzeń 6.90 3.8 3.7 3.5 3.3 3.5

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 0.70 0.5 0.9 1.1 1.4 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 137.50 137 138 139 139 139
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 136.00 136 137 138 138 139
Inflacja Bazowa 1.00 0.9 1.1 1.5 1.7 2
Deflator Pkb 109.30 112 112 110 111 113
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.80 117 116 115 116 119
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.20 -0.4 0.7 1.1 1.3 1.5
Wskaźnik Cen Importowych 110.30 110 111 110 110 109
Wskaźnik Cen Eksportowych 122.10 122 123 123 122 122
Inflacja Żywności 2.30 2.2 2.4 2.6 2.8 2.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 148.30 147 148 148 149 149
Cpi Transport 141.10 144 140 144 143 146
Ceny hurtowe 94.40 90.5 89.9 90.3 90.5 90.9

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Stopa Międzybankowa 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
Podaż Pieniądza M1 1355100.00 1073000 1073000 1073000 1073000 1105284
Podaż Pieniądza M2 2085360.00 1755000 1755000 1755000 1755000 1812439
Bilans Banków 7096122.00 7200000 7215000 7227000 7240000 7250000
Rezerwy Walutowe 90872.00 91000 90500 89700 89000 88600
Bilans Banku Centralnego 525021.00 543900 545000 546000 547100 548000
Stopa Depozytowa 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 4463.00 -4500 -3100 -1500 800 2300
Prywatna długu do PKB 263.10 269 266 266 266 260

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -3252.40 -2000 -1200 -1100 -800 -500
Saldo Obrotów Bieżących -8626.00 -9000 -12100 -13500 -14200 -15800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -2.7 -2.4 -2.4 -2.4 -2.2
Import 48793.70 48000 49500 50100 50500 51300
Eksport 45541.30 46000 48300 49000 49700 50800
Dług Zagraniczny 2884367.00 2878000 2860000 2850000 2830000 2820000
Rachunek kapitałowy 0.00 -10 -25 10 15 -8
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 11823.00 13000 13500 14000 14230 14300
Rezerwy Złota 0.00 0 0 4 4 4
Wydobycie Ropy Naftowej 3854.00 4800 4800 4800 4800 4900
Przyjazdy Turystów 158664.00 350000 580000 900000 1130000 1300000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 89.70 97 95 95 95 95
Budżet Państwa do PKB -1.50 -16 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Bilans Budżetu -21937.00 -6500 -3000 1000 1100 1300
Wydatki Rządowe 416091.00 432981 404422 432357 466022 439476
Dochody Budżetu Państwa 23257.00 23000 25500 26300 26700 27000
Wydatki Budżetu Państwa 42919.00 51000 50500 49500 48400 47200
Wydatki Wojskowe 21352.00 21600 21600 21600 21600 21700
Dług Publiczny 685.45 850 820 820 820 820

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 14.09 13.81 14.09 14.09 14.09 13.81
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.37 7.23 7.37 7.37 7.37 7.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 6.58 6.72 6.72 6.72 6.58

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 54.50 54 55 56 57 57.7
Przemysłowy PMI 55.50 55 54.5 54 53.5 53
Produkcja Przemysłowa -9.04 -1.5 0.5 10 3.5 2.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.09 0.8 0.6 0.5 0.4 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.47 -1.3 0.5 10.5 5.5 2.1
Stopa Utylizacji Surowców 70.30 73 75 78 80 80.7
Nowe Zamówienia 54054143.00 52800000 53500000 54100000 54900000 55200000
Bankructwa 188.00 205 218 227 230 230
Zyski Korporacji 80952.00 80100 81900 82100 83500 85000
Rejestracje nowych samochodów 173984.00 145000 110000 115000 120000 125000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.20 0.5 0.3 0.5 0.4 0.4
Zakłady Produkcyjne 1.50 0.6 0.9 1.5 2.5 1.5
Produkcja w Górnictwie -18.01 -4.5 -3 18 6.5 3.5
Sprzedaż hurtowa 0.90 0.9 1.1 1 1.2 1

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 44.50 48 51 51.9 52.5 53
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.10 0.3 0.5 0.7 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.60 0.9 6.5 2.5 3 3.5
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 1.00 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
Wydatki Konsumpcyjne 998375.00 1209164 1119716 1161488 1118180 1227302
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1474308.00 1282690 1235289 1333950 1651225 1301930
Oszczędności Gospodarstw Domowych 28.20 15 10 8.5 7.9 7.1
Kredyt Konsumencki 626249.00 642431 606336 646629 687945 652068
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4638279.00 4623000 4618000 4615000 4614000 4613000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 106.16 106 106 105 105 104
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 166.78 170 171 171 171 172
Cena Benzyny 0.78 0.84 0.7 0.67 0.64 0.8

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Pozwolenia Na Budowę 9449739.00 7970000 8100000 8200000 8230000 8250000
Rozpoczęte Budowy Domów 214.90 190 213 215 221 213
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 107.30 105 105 105 105 104
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.30 63 63 63 64 64


Kanada - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.