Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 1.26 1.27 1.28 1.28 1.29 1.3
Indeks Giełdowy 18457.78 18246 18035 17828 17623 17214
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.52 1.59 1.65 1.72 1.8 1.94

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.30 3.5 1.9 2.1 2.7 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.20 1.1 12 6 2.5 2.5
Wzrost PKP (Kwartalny) 9.60 3.5 3.2 3 3.8 2
Stopa Bezrobocia 9.40 8.2 8 7.9 7.5 6.5
Inflacja 1.00 0.9 1.1 1.4 1.6 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Bilans Handlowy 1405.40 -2000 -1200 -1100 3200 -500
Saldo Obrotów Bieżących -7261.00 -12100 -13500 -14200 -15800 -15600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.2
Dług Publiczny do PKB 88.60 115 115 115 115 114
Budżet Państwa do PKB -15.90 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -10.5
Koniunktura w Przemyśle 60.00 55 56 57 57.7 58
Przemysłowy PMI 54.80 54.5 54 53.5 53 53
Optymizm Konsumentów 46.34 51 51.9 52.5 53 55
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.40 0.5 0.7 0.4 0.4 0.4
Pozwolenia Na Budowę 9904015.00 8100000 8200000 8230000 8250000 8350000
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.30 3.5 1.9 2.1 2.7 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.20 1.1 12 6 2.5 2.5
Wzrost PKP (Kwartalny) 9.60 3.5 3.2 3 3.8 2
PKB 1736.43 1670 1670 1670 1670 1740
Pkb W Cenach Stałych 2045925.00 2138389 1981696 2079815 2170465 2170465
Produkt Narodowy Brutto 2275416.00 2272677 2184373 2283768 2306767 2306767
Środki Trwałe Brutto 447012.00 439669 414126 442759 446264 446264
Pkb Per Capita 51588.80 50100 51100 51100 51100 51600
Pkb Per Capita Ppp 49031.38 48050 48050 48050 48050 48870
Rolnictwo w PKB 48264.00 42070 38398 41693 42701 42701
Budownictwo w PKB 140858.00 140339 134522 138702 142444 142444
Przemysł w PKB 186322.00 208424 187975 184662 211551 211551
Górnictwo w PKB 146342.00 156086 136858 140934 158427 158427
Administracja Publiczna w PKB 134560.00 134336 126911 132392 136352 136352
Usługi w PKB 1371747.00 1423257 1330970 1315654 1444606 1444606
Transport w PKB 72122.00 91658 84998 77852 93032 93032
Media w PKB 41654.00 44667 41355 43871 45337 45337

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 9.40 8.2 8 7.9 7.5 6.5
Pracujący 18272.00 18600 18900 19100 19100 19100
Bezrobotni Zarejestrowani 1899.00 1650 1580 1550 1480 1180
Zatrudnienie na Pół Etatu -225.40 10 20 20 10 8
Zatrudnienie na Pełny Etat 12.60 50 30 50 20 20
Zmiana Zatrudnienia -212.80 60 50 70 70 23
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.70 65.4 65.4 65.5 65.6 65.6
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.70 16 15.8 15.5 15.5 13.5
Koszty Pracy 115.01 115 116 120 117 119
Wydajność 112.08 122 122 122 122 123
Przeciętne Wynagrodzenia 27.44 27.49 27.75 28.09 28 28.45
Wynagrodzenia w Przemyśle 28.31 28.76 27.43 27.04 28.95 29.77
Płaca Minimalna 14.25 14.25 14.25 14.25 14.5 15
Populacja 37.78 38.01 38.01 38.01 38.36 38.71
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wolne Etaty 512760.00 500000 500000 560000 570000 580000
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 15921.70 16400 16900 17000 17100 17800
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP -231.20 70 90 85 40 55
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 30.85 31 31.2 31.3 31.4 31.6
Wskaźnik Zatrudnienia 58.60 60 60.4 60.7 60.9 60.9
Wzrost Wynagrodzeń 6.40 3.7 3.5 3.3 3.5 3.5

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 1.00 0.9 1.1 1.4 1.6 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 138.20 138 139 139 140 142
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 136.70 137 138 138 139 141
Inflacja Bazowa 1.60 1.1 1.5 1.7 2 2
Deflator Pkb 112.80 111 110 113 115 117
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.00 99.59 99.08 102 103 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.00 0.7 1.1 1.3 1.5 2
Wskaźnik Cen Importowych 112.60 111 110 110 109 110
Wskaźnik Cen Eksportowych 120.60 123 123 122 122 122
Inflacja Żywności 1.00 2.4 2.6 2.8 2.8 3.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 148.40 148 148 149 151 154
Cpi Transport 144.90 140 144 142 145 147
Ceny hurtowe 106.20 89.9 90.3 90.5 90.9 92.3

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Stopa Międzybankowa 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
Podaż Pieniądza M1 1392808.00 1383000 1370000 1353000 1300000 1250000
Podaż Pieniądza M2 2120708.00 2255000 2405000 2355000 2000000 1900000
Rezerwy Walutowe 86325.00 90500 89700 89000 88600 87500
Bilans Banków 7096122.00 6965000 6907000 6850000 6800000 6500000
Bilans Banku Centralnego 562850.00 505000 480000 450100 448000 397000
Kredyty dla Sektora prywatnego 493080.00 522597 522597 525627 525627 463912
Stopa Depozytowa 0.12 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 5081.00 -3100 -1500 800 2300 7500
Prywatna długu do PKB 263.10 266 266 266 260 264

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 1405.40 -2000 -1200 -1100 3200 -500
Saldo Obrotów Bieżących -7261.00 -12100 -13500 -14200 -15800 -15600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.2
Import 49779.30 49500 50100 50500 51300 51000
Eksport 51184.70 48300 49000 49700 50800 51200
Dług Zagraniczny 3026494.00 3300000 3320000 3330000 3360000 3450000
Rachunek kapitałowy 0.00 -25 10 15 15 -5
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2482.00 13500 14000 14230 14300 15900
Rezerwy Złota 0.00 0 4 4 4 4
Wydobycie Ropy Naftowej 4577.00 4800 4800 4800 4900 4900
Przyjazdy Turystów 154246.00 580000 900000 1130000 1300000 1800000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 88.60 115 115 115 115 114
Budżet Państwa do PKB -15.90 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -10.5
Bilans Budżetu -16153.00 -30000 1000 1100 1300 1500
Wydatki Rządowe 427753.00 432981 404422 432357 439476 439476
Dochody Budżetu Państwa 29560.00 25500 26300 26700 27000 27900
Wydatki Budżetu Państwa 43827.00 60500 49500 48400 47200 28000
Dług Publiczny 721.36 820 820 820 820 790
Wydatki Wojskowe 22279.00 21600 21600 21600 21600 22000

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 14.09 13.81 14.09 14.09 13.81 13.81
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.37 7.23 7.37 7.37 7.23 7.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 6.58 6.72 6.72 6.58 6.58

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 60.00 55 56 57 57.7 58
Przemysłowy PMI 54.80 54.5 54 53.5 53 53
Produkcja Przemysłowa -4.15 0.5 10 3.5 2.3 2.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.18 0.6 0.5 0.4 0.6 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.60 0.5 10.5 5.5 2.1 1.5
Stopa Utylizacji Surowców 76.50 80 80200 80.4 80.7 83.5
Nowe Zamówienia 54446829.00 53500000 54100000 54900000 55200000 55200000
Bankructwa 129.00 218 227 230 230 220
Zyski Korporacji 80952.00 81900 82100 83500 85000 90100
Rejestracje nowych samochodów 109352.00 180000 182000 175000 125000 128000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.10 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3
Zakłady Produkcyjne 0.90 0.9 1.5 2.5 1.4 2
Produkcja w Górnictwie -5.81 -3 18 6.5 3.5 3.5
Sprzedaż hurtowa -1.30 1.1 1 1.2 1 1.5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów 46.34 51 51.9 52.5 53 55
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.40 0.5 0.7 0.4 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.30 6.5 2.5 3 3.5 3.5
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -4.10 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
Wydatki Konsumpcyjne 1135859.00 1209164 1119716 1161488 1227302 1227302
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1397720.00 134289 1353950 1371225 1381930 1450228
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.70 10 8.5 7.9 7.1 4
Kredyt Konsumencki 791052.00 642431 606336 646629 652068 652068
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4638279.00 4618000 4615000 4614000 4613000 4610000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 110.97 106 105 105 104 102
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 170.93 171 171 171 172 173
Cena Benzyny 0.97 0.85 0.8 0.76 0.73 0.69

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Pozwolenia Na Budowę 9904015.00 8100000 8200000 8230000 8250000 8350000
Rozpoczęte Budowy Domów 282.43 213 215 221 213 216
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 109.00 105 105 105 104 104
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.30 63 63 64 64 64


Kanada - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.