Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Indeks Giełdowy 20402.66 20050 19703 19362 19028 18375
Waluta 1.27 1.27 1.28 1.29 1.3 1.31
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.38 1.44 1.51 1.59 1.66 1.83

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.30 2.1 2.7 1 0.6 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12.70 6 5.4 3 2.5 3.1
Wzrost PKP (Kwartalny) -1.10 3 3.8 2 2 2
Stopa Bezrobocia 7.10 7 7 6.9 6.7 6.5
Inflacja 4.10 3.5 2.7 2.1 1.9 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Bilans Handlowy 778.10 -1800 -500 1000 1500 200
Saldo Obrotów Bieżących 3581.00 -9500 -11800 -14000 -13000 -15600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -0.6 -0.6 -1.5 -1.5 -1.5
Dług Publiczny do PKB 117.80 120 120 115 113 113
Budżet Państwa do PKB -15.90 -8 -8 -4 -4 -4
Koniunktura w Przemyśle 66.00 60 58 55 55 58
Przemysłowy PMI 57.20 56 55 53 51 53
Optymizm Konsumentów 52.98 52.5 53 52 53 55
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.60 0.7 0.4 0.4 0.3 0.4
Pozwolenia Na Budowę 9897160.00 10017123 10080088 10143053 10206018 10331948
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.30 2.1 2.7 1 0.6 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12.70 6 5.4 3 2.5 3.1
Wzrost PKP (Kwartalny) -1.10 3 3.8 2 2 2
PKB 1643.40 1670 1670 1670 1740 1740
Pkb W Cenach Stałych 2071190.00 2124823 2160106 2139498 2122970 2227069
Produkt Narodowy Brutto 2443296.00 2340518 2306767 2455227 2504378 2490757
Środki Trwałe Brutto 459534.00 460833 446264 477175 471022 484462
Pkb Per Capita 48617.09 51100 51100 51100 51100 51600
Pkb Per Capita Ppp 45856.63 48050 48050 48050 48050 48870
Rolnictwo w PKB 47861.00 48900 42701 49149 49058 52231
Budownictwo w PKB 145415.00 146693 142444 153674 149050 152746
Przemysł w PKB 187768.00 196157 211551 195431 192462 202021
Górnictwo w PKB 153026.00 147504 158427 156730 156852 162371
Administracja Publiczna w PKB 138618.00 140694 136352 142090 142083 146301
Usługi w PKB 1393175.00 1437306 1444606 1445062 1428004 1490136
Transport w PKB 71300.00 73994 93032 74206 73083 78912
Media w PKB 43356.00 43679 45337 42549 44440 44888

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 7.10 7 7 6.9 6.7 6.5
Pracujący 18974.10 18900 19000 19000 19100 19100
Bezrobotni Zarejestrowani 1440.00 1550 1480 1400 1300 1180
Zatrudnienie na Pół Etatu 21.70 200 100 200 150 80
Zatrudnienie na Pełny Etat 68.50 50 20 20 20 20
Zmiana Zatrudnienia 90.20 70 70 70 70 23
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.10 65.5 65.6 65.2 65.8 65.6
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.60 11.5 11.5 11.2 11 11
Koszty Pracy 117.14 119 118 117 121 122
Wydajność 110.73 112 111 113 116 110
Przeciętne Wynagrodzenia 27.40 27.87 28 28.43 28.25 29.54
Wynagrodzenia w Przemyśle 27.15 27.51 28.95 28.56 27.99 30.33
Płaca Minimalna 14.35 14.25 14.35 14.35 14.35 15
Populacja 38.01 38.49 38.49 38.83 38.83 38.83
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wolne Etaty 731905.00 570000 570000 575000 575000 580000
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 16271.90 17000 17100 18400 18000 17800
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 39.40 85 40 100 80 55
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 30.80 30.8 30.7 30.8 30.8 31
Wskaźnik Zatrudnienia 60.50 60.7 60.9 61 61.3 60.9
Wzrost Wynagrodzeń 0.70 3.3 3.5 3 3.1 3.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 4.10 3.5 2.7 2.1 1.9 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 142.60 142 141 143 144 143
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 140.30 139 139 141 142 142
Inflacja Bazowa 3.50 2.4 2.5 2.2 2.1 2
Deflator Pkb 118.90 115 116 119 121 118
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.40 112 111 110 116 113
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 15.40 10.8 8.5 1.1 0.8 2
Wskaźnik Cen Importowych 128.20 116 110 110 110 110
Wskaźnik Cen Eksportowych 127.70 122 122 122 122 122
Inflacja Żywności 2.70 2 2.1 1.2 1.4 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 153.90 152 153 153 156 155
Cpi Transport 153.80 145 146 152 154 148
Ceny hurtowe 127.40 115 113 113 114 115

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.7
Podaż Pieniądza M1 1565089.00 1550000 1540000 1520000 1500000 1480000
Podaż Pieniądza M2 2265475.00 2230000 2200000 2100000 2050000 2000000
Podaż Pieniądza M3 3075281.00 3040000 3020000 3000000 2950000 2800000
Rezerwy Walutowe 106539.00 89000 88600 89000 88500 87500
Bilans Banków 1072738.00 1050313 1047089 1026254 1027204 1033151
Bilans Banku Centralnego 494425.00 476968 477450 477933 478415 479380
Kredyty dla Sektora prywatnego 484957.00 480000 465000 450000 460000 460000
Stopa Depozytowa 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.45
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 14190.00 4500 5000 4500 3000 7500
Prywatna długu do PKB 304.10 290 290 300 300 300

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 778.10 -1800 -500 1000 1500 200
Saldo Obrotów Bieżących 3581.00 -9500 -11800 -14000 -13000 -15600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -0.6 -0.6 -1.5 -1.5 -1.5
Import 52971.20 51500 51300 50000 50500 51000
Eksport 53749.30 49700 50800 51000 52000 51200
Dług Zagraniczny 3074252.00 3330000 3360000 3360000 3360000 3450000
Rachunek kapitałowy 0.00 15 15 15 10 -5
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 12017.00 12230 14300 14000 14900 15900
Rezerwy Złota 0.00 3 3 3 3 3
Wydobycie Ropy Naftowej 4192.00 4800 4900 5000 5000 4900
Przyjazdy Turystów 258469.00 200000 400000 600000 800000 1000000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 117.80 120 120 115 113 113
Budżet Państwa do PKB -15.90 -8 -8 -4 -4 -4
Bilans Budżetu -11980.00 -8500 -7000 -4000 -3500 -3000
Wydatki Rządowe 447597.00 453375 439476 454229 458787 471283
Dochody Budżetu Państwa 29626.00 26700 27000 28000 28500 29000
Wydatki Budżetu Państwa 40426.00 46400 45200 40200 39000 28000
Dług Publiczny 721.36 750 750 760 760 760
Wydatki Wojskowe 22854.00 21600 21600 22000 22000 22000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 14.38 14.09 13.81 13.81 13.81 13.81
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.66 7.37 7.23 7.23 7.23 7.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 6.72 6.58 6.58 6.58 6.58

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 66.00 60 58 55 55 58
Przemysłowy PMI 57.20 56 55 53 51 53
Produkcja Przemysłowa 8.20 3.5 2.3 2 2.1 2.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.70 0.4 0.6 0.6 0.3 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.10 5.5 2.1 2.1 2.3 1.5
Stopa Utylizacji Surowców 82.00 82 83 83 84 83.5
Nowe Zamówienia 60116882.00 58033486 58297379 58561273 58825166 59352952
Bankructwa 124.00 150 190 210 230 220
Zyski Korporacji 105545.00 83500 85000 86000 88000 90100
Rejestracje nowych samochodów 156049.00 175000 155000 180000 165000 150000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.70 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3
Zakłady Produkcyjne 0.50 2.5 1.4 1.7 1.5 2
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 67.08 65.9 62.5 64 61 55
Produkcja w Górnictwie 15.10 6.5 3.5 3.5 2.5 3.5
Sprzedaż hurtowa -2.10 1.2 1 2 1.8 1.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów 52.98 52.5 53 52 53 55
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.60 0.7 0.4 0.4 0.3 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.30 3.5 3 3 3 3.5
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -1.00 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
Wydatki Konsumpcyjne 1148842.00 1206390 1227302 1182642 1177563 1239631
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1463752.00 1371225 1381930 1370000 1394795 1450228
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.20 7.9 7.1 6 6.3 4
Kredyt Konsumencki 793616.00 837166 833586 810671 808968 859428
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.7
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 109.07 112 112 112 114 113
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 172.93 171 172 172 172 173
Cena Benzyny 1.10 1.05 0.99 0.94 0.9 0.85

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Pozwolenia Na Budowę 9897160.00 10017123 10080088 10143053 10206018 10331948
Rozpoczęte Budowy Domów 260.24 250 220 220 220 220
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 118.00 112 113 114 115 115
Odsetek Mieszkań Własnościowych 68.55 64 64 64 64 64


Kanada - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.