Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.32 1.32 1.33 1.33 1.34 1.35
Indeks Giełdowy 16221.70 16060 15875 15693 15512 15152
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.57 0.59 0.62 0.64 0.67 0.72

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -11.50 9 4.3 3.5 1.9 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13.00 -14 -7 1.1 1.5 1.8
Wzrost PKP (Kwartalny) -38.70 32 8 7 6 3.8
Stopa Bezrobocia 10.20 10.7 10.5 9.5 9 7.5
Inflacja 0.10 0.3 0.5 0.9 1.1 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Bilans Handlowy -2451.30 -1500 3200 -1200 -1100 3200
Saldo Obrotów Bieżących -8626.00 -10000 -9000 -12100 -13500 -15800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Dług Publiczny do PKB 89.70 97 97 95 95 95
Budżet Państwa do PKB -1.50 -16 -16 -13.5 -13.5 -13.5
Koniunktura w Przemyśle 67.80 68.5 58 57.5 57.3 57.7
Przemysłowy PMI 55.10 55.3 52.5 52.7 53 53
Optymizm Konsumentów 45.35 48 51 52 52.3 53
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 0.3 0.3 0.5 0.7 0.4
Pozwolenia Na Budowę 7775203.00 7900000 8150000 8180000 8200000 8250000
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -11.50 9 4.3 3.5 1.9 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -13.00 -14 -7 1.1 1.5 1.8
Wzrost PKP (Kwartalny) -38.70 32 8 7 6 3.8
PKB 1736.43 1590 1590 1670 1670 1670
Pkb W Cenach Stałych 1820369.00 1804750 1954376 2079789 2088017 1989555
Produkt Narodowy Brutto 1972932.00 1968733 2152515 2304837 2313956 2191260
Środki Trwałe Brutto 376060.00 379990 408417 443613 445368 415768
Pkb Per Capita 51588.80 50100 50100 50100 51100 51100
Pkb Per Capita Ppp 49031.38 47200 47200 48050 48050 48050
Rolnictwo w PKB 41880.00 35366 37933 41417 41580 38616
Budownictwo w PKB 139420.00 122392 132768 139716 140269 135158
Przemysł w PKB 175641.00 172533 185020 187885 188629 188350
Górnictwo w PKB 119979.00 126110 136144 142696 143260 138594
Administracja Publiczna w PKB 131841.00 114936 124839 130376 130891 127086
Usługi w PKB 1291230.00 1206989 1312462 1310449 1315634 1336086
Transport w PKB 65143.00 76102 83963 77916 78224 85475
Media w PKB 43320.00 37557 40840 44335 44511 41575

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 10.20 10.7 10.5 9.5 9 7.5
Pracujący 18091.70 16100 17000 17300 17600 18000
Bezrobotni Zarejestrowani 2046.90 3000 2700 2300 1900 1280
Zatrudnienie na Pół Etatu 40.00 100 20 10 20 10
Zatrudnienie na Pełny Etat 205.80 150 80 50 30 20
Zmiana Zatrudnienia 245.80 250 100 60 50 30
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.60 64.6 65 65 65.1 66
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.10 26.5 25.8 20.8 19.5 18
Koszty Pracy 116.31 114 115 116 116 119
Wydajność 122.39 110 110 110 110 110
Przeciętne Wynagrodzenia 27.16 26.56 27.49 27.75 28.17 28.45
Wynagrodzenia w Przemyśle 26.26 26.96 28.76 27.42 27.71 29.77
Płaca Minimalna 14.00 14 14.25 14.25 14.25 14.5
Populacja 37.78 37.1 38.01 38.01 38.01 38.36
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wolne Etaty 562910.00 561000 560000 550000 550000 570000
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 14271.20 15800 16300 16900 17150 17100
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP -205.40 -50 100 70 90 40
Wskaźnik Zatrudnienia 58.00 52.3 53 54 55 58
Wzrost Wynagrodzeń 9.40 4 3.8 3.7 3.5 3.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 0.10 0.3 0.5 0.9 1.1 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 137.00 137 137 138 139 139
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 135.50 135 137 138 138 140
Inflacja Bazowa 0.80 0.7 1.8 1.9 2 2
Deflator Pkb 109.30 111 112 112 110 114
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.60 116 117 116 115 119
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.30 -1.5 -0.4 0.7 1.1 1.5
Wskaźnik Cen Importowych 108.50 109 110 111 110 109
Wskaźnik Cen Eksportowych 121.80 124 124 122 122 122
Inflacja Żywności 1.80 2.8 2.6 2.4 2.6 2.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 146.80 145 147 148 148 150
Cpi Transport 141.50 141 144 140 144 146
Ceny hurtowe 93.40 84 83.7 83.5 83.6 84

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa 0.51 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
Podaż Pieniądza M1 1276987.00 1073000 1073000 1073000 1073000 1105284
Podaż Pieniądza M2 2030544.00 1755000 1755000 1755000 1755000 1812439
Bilans Banków 7116405.00 7170000 7200000 7215000 7227000 7250000
Rezerwy Walutowe 89895.00 87000 86000 86000 86000 86000
Bilans Banku Centralnego 542905.00 475000 478000 479000 480000 482000
Stopa Depozytowa 0.16 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
Prywatna długu do PKB 263.10 265 265 260 260 260

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -2451.30 -1500 3200 -1200 -1100 3200
Saldo Obrotów Bieżących -8626.00 -10000 -9000 -12100 -13500 -15800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Import 47879.20 43500 48000 49500 50100 51300
Eksport 45427.90 42000 46000 48300 49000 50800
Dług Zagraniczny 2884367.00 2860000 2865000 2840000 2830000 2750000
Rachunek kapitałowy 0.00 -30 -10 -25 10 -8
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 11823.00 12500 13000 13500 14000 14300
Rezerwy Złota 0.00 0 0 0 4 4
Wydobycie Ropy Naftowej 3694.00 4650 4800 4800 4800 4900
Przyjazdy Turystów 121524.00 72000 89000 95000 1190000 1890000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 89.70 97 97 95 95 95
Budżet Państwa do PKB -1.50 -16 -16 -13.5 -13.5 -13.5
Bilans Budżetu -33580.00 -5000 -3500 -3000 1000 1036
Wydatki Rządowe 416091.00 367458 398846 429398 431097 406026
Dochody Budżetu Państwa 19914.00 25300 25000 25500 26300 27000
Wydatki Budżetu Państwa 52222.00 40000 41000 40500 39500 35000
Wydatki Wojskowe 21352.00 21600 21600 21600 21600 21700
Dług Publiczny 685.45 705 705 695 695 705

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 67.80 68.5 58 57.5 57.3 57.7
Przemysłowy PMI 55.10 55.3 52.5 52.7 53 53
Produkcja Przemysłowa -12.76 -3 -1.5 0.5 1 1.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7.45 0.3 0.6 0.3 0.5 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -12.54 -2 -1 -0.5 0.3 1.8
Stopa Utylizacji Surowców 70.30 71 73 75 78 80.7
Nowe Zamówienia 47188558.00 37000000 38800000 40000000 42000000 49000000
Bankructwa 177.00 238 230 230 230 230
Zyski Korporacji 104877.00 81500 80100 81900 82100 85000
Rejestracje nowych samochodów 158678.00 169000 145000 110000 115000 125000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 6.50 0.8 0.2 0.3 0.5 0.4
Zakłady Produkcyjne 7.00 0.4 0.6 0.9 1.3 1.5
Produkcja w Górnictwie -23.20 -5.5 -4 -3 -2 -1
Sprzedaż hurtowa 4.30 0.7 0.9 1.1 1 1

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 45.35 48 51 52 52.3 53
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 0.3 0.3 0.5 0.7 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.70 2.5 0.9 6.5 2.5 3.5
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -0.40 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4
Wydatki Konsumpcyjne 998375.00 1016732 1104280 1172603 1177243 1124157
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1474308.00 1117009 1218259 1333950 1339228 1240188
Oszczędności Gospodarstw Domowych 28.20 6.5 5.5 4.5 3.9 3.1
Kredyt Konsumencki 616076.00 549905 596233 645587 624205 606965
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4613256.00 4625000 4623000 4618000 4615000 4613000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 166.78 175 175 175 175 175
Cena Benzyny 0.82 0.74 0.7 0.67 0.64 0.6

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Pozwolenia Na Budowę 7775203.00 7900000 8150000 8180000 8200000 8250000
Rozpoczęte Budowy Domów 262.40 250 190 213 215 213
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 104.70 104 104 104 104 104
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.30 63 63 63 63 64


Kanada - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.