Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.31 1.31 1.31 1.32 1.32 1.33
Indeks Giełdowy 17559.02 16996 16891 16789 16686 16483
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.57 1.69 1.76 1.83 1.91 2.06
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 1.5 1.6 1.7 1.5 1.9
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.30 1.6 1.8 1.6 1.8 1.8
Stopa Bezrobocia 5.60 6 6 5.9 5.8 5.8
Inflacja 2.20 2.1 2.2 2.1 1.9 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
Bilans Handlowy -1088.90 -3300 -1600 -800 3200 3200
Saldo Obrotów Bieżących -9855.00 -15000 -17500 -15000 -15000 -12288
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Dług Publiczny do PKB 89.70 90 90 90 90 89
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6
Koniunktura w Przemyśle 51.90 57 55.8 54.5 52 54
Przemysłowy PMI 50.40 52.3 52.8 53.3 52.5 52.5
Optymizm Konsumentów 51.50 54 53.3 53.5 53.8 54
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.20 0.5 0.2 0.3 0.3 0.3
Pozwolenia Na Budowę 8071522.00 8200000 8500000 8350000 8150000 8250000
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 1.5 1.6 1.7 1.5 1.9
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.30 1.6 1.8 1.6 1.8 1.8
PKB 1709.30 2160 2160 2160 2160 2290
Pkb W Cenach Stałych 2099200.00 2105611 2125804 2134886 2130688 2171171
Produkt Narodowy Brutto 2285996.00 2266710 2317016 2324858 2320286 2364371
Środki Trwałe Brutto 443216.00 441868 439806 450751 449864 458412
Pkb Per Capita 51357.80 53000 53000 53000 53000 53000
Pkb Per Capita Ppp 44051.05 45280 45280 45280 45280 45280
Rolnictwo w PKB 40418.00 40967 41867 41700 41024 41804
Budownictwo w PKB 142526.00 141538 144246 145746 144664 147413
Przemysł w PKB 197546.00 205554 203372 204237 200509 204319
Górnictwo w PKB 147158.00 148934 155840 149664 149365 152203
Administracja Publiczna w PKB 133636.00 134772 135537 135599 135641 138218
Usługi w PKB 1401573.00 1403446 1415781 1425046 1422597 1449626
Transport w PKB 88786.00 89499 90713 89092 90118 91830
Media w PKB 43339.00 44363 44463 43852 43989 44825
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 5.60 6 6 5.9 5.8 5.8
Pracujący 19127.40 19100 19200 19110 19350 19500
Bezrobotni Zarejestrowani 1142.80 1340 1360 1370 1360 1380
Zatrudnienie na Pół Etatu -3.20 -10 26 11 15 15
Zatrudnienie na Pełny Etat 38.40 30 18 20 20 15.26
Zmiana Zatrudnienia 35.20 20 44 31 30 30
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.50 65.8 65.6 65.4 65 66
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.10 11.8 12 11.9 11.8 11.3
Koszty Pracy 109.95 111 111 113 113 117
Wydajność 106.95 107 107 108 108 109
Przeciętne Wynagrodzenia 25.79 26.12 26.25 26.19 26.56 27.41
Wynagrodzenia w Przemyśle 25.89 26.34 26.42 26.69 26.67 27.52
Płaca Minimalna 14.00 15.5 15.5 15.5 15.5 16
Populacja 37.31 37.1 37.81 37.81 38.01 38.36
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 17016.20 17200 17400 17500 17600 18000
Wolne Etaty 581595.00 540000 558000 561000 560000 570000
Koszty Utrzymania Rodziny 2580.00 2641 2638 2645 2657 2742
Koszty Utrzymania 1930.00 1975 1973 1978 1988 2052
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 46.20 -15 25 50 10 28
Wskaźnik Zatrudnienia 61.80 62 62.1 62 62.2 62.2
Wzrost Wynagrodzeń 3.30 2.4 2.3 2.5 3 3.2
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 2.20 2.1 2.2 2.1 1.9 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 136.40 138 139 139 139 142
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 134.80 136 137 137 138 140
Inflacja Bazowa 1.90 2.1 2 2.1 2 2
Deflator Pkb 110.20 111 113 113 112 115
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117.50 122 121 121 127 133
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.40 2.3 2.7 2.9 3 3
Inflacja Żywności 3.40 2.1 2.2 2 2.2 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 145.90 147 147 148 149 152
Cpi Transport 141.50 144 146 143 144 147
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
Podaż Pieniądza M1 1075046.00 1028431 1060000 1073000 1073000 1105284
Stopa Międzybankowa 2.05 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
Podaż Pieniądza M2 1788170.00 1695954 1745000 1755000 1755000 1812439
Bilans Banku Centralnego 117356.00 118500 119300 120200 125000 125000
Bilans Banków 6152683.00 5730000 5750000 5830000 6200000 6500000
Rezerwy Walutowe 85297.00 86000 87800 87000 86000 86000
Stopa Depozytowa 1.80 0.35 1.83 1.83 0.35 0.6
Prywatna długu do PKB 266.50 262 262 262 262 258
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -1088.90 -3300 -1600 -800 3200 3200
Saldo Obrotów Bieżących -9855.00 -15000 -17500 -15000 -15000 -12288
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.60 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Import 49783.50 54300 51600 51000 49800 49800
Eksport 48694.60 51000 50000 50200 53000 53000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 13386.00 11638 11400 10500 10500 11391
Rachunek kapitałowy 0.00 -7 -7 -10 -8 -8
Rezerwy Złota 0.00 4 4 4 4 4
Wydobycie Ropy Naftowej 4390.00 4450 4550 4650 4800 4900
Przyjazdy Turystów 2432630.00 3114800 3310000 3100000 3100000 2523100
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 89.70 90 90 90 90 89
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6
Bilans Budżetu -3254.00 1035 1035 -1100 1036 1036
Wydatki Rządowe 427558.00 430472 433492 434826 433971 442217
Dochody Budżetu Państwa 25465.00 25993 25970 25300 25300 25977
Wydatki Wojskowe 21352.00 21600 21600 21600 21600 21700
Dług Publiczny 685.45 684 705 705 705 705
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09 14.09
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 51.90 57 55.8 54.5 52 54
Przemysłowy PMI 50.40 52.3 52.8 53.3 52.5 52.5
Produkcja Przemysłowa -1.87 1.6 1.8 1.9 1.5 1.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.11 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.65 1.3 1.8 2 2 1.8
Stopa Utylizacji Surowców 81.70 83 83 83.2 83 83
Bankructwa 218.00 270 245 238 230 230
Zyski Korporacji 91041.00 83500 82000 81500 80100 80100
Rejestracje nowych samochodów 146259.00 180000 180000 160000 115000 125000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4
Sprzedaż hurtowa -1.10 0.5 1.1 1.7 1.9 2.5
Produkcja w Górnictwie -6.15 1.5 1.7 1.6 2 2
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 51.50 54 53.3 53.5 53.8 54
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.20 0.5 0.2 0.3 0.3 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.60 2.7 3.2 3.8 4.1 4.1
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów -0.50 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3
Wydatki Konsumpcyjne 1180781.00 1192517 1195069 1200854 1198493 1221264
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1298848.00 1274479 1291807 1320928 1318331 1343379
Oszczędności Gospodarstw Domowych 3.20 2.12 1.9 2.1 3 3
Kredyt Konsumencki 638549.00 631387 642009 650294 649589 661931
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4500784.00 4600000 4600000 4680000 4680000 4730098
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 174.01 172 175 175 175 175
Cena Benzyny 0.91 1 1.02 1.05 1.07 1.08
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Pozwolenia Na Budowę 8071522.00 8200000 8500000 8350000 8150000 8250000
Rozpoczęte Budowy Domów 197.33 210 223 215 210 210
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103.20 104 104 104 105 105
Odsetek Mieszkań Własnościowych 66.30 63 63 63 63 64


Kanada - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.