Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25
Indeks Giełdowy 20231.32 19926 19696 19470 19247 18799
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.38 1.45 1.51 1.57 1.63 1.77

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 1.9 2.1 2.7 1 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.30 14 6 5.4 3 3.1
Wzrost PKP (Kwartalny) 5.60 3.5 3 3.8 2 2
Stopa Bezrobocia 8.20 7.9 7.9 7.6 7.1 6.5
Inflacja 3.40 3.7 3.5 2.7 2.1 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Bilans Handlowy 593.90 -100 -1800 3200 1000 200
Saldo Obrotów Bieżących 1180.00 -6000 -9500 -11800 -14000 -15600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -0.6 -0.6 -0.6 -1.5 -1.5
Dług Publiczny do PKB 117.80 115 115 115 115 113
Budżet Państwa do PKB -15.90 -8 -8 -8 -4 -4
Koniunktura w Przemyśle 64.70 63 59 58 55 58
Przemysłowy PMI 57.00 58 56 55 53 53
Optymizm Konsumentów 51.49 51.9 52.5 53 52 55
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.60 0.7 0.7 0.4 0.4 0.4
Pozwolenia Na Budowę 11107171.00 9954158 10017123 10080088 10143053 10331948
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 1.9 2.1 2.7 1 1.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.30 14 6 5.4 3 3.1
Wzrost PKP (Kwartalny) 5.60 3.5 3 3.8 2 2
PKB 1736.43 1670 1670 1670 1670 1740
Pkb W Cenach Stałych 2077771.00 2093279 2119419 2156405 2107303 2223254
Produkt Narodowy Brutto 2380740.00 2252731 2337542 2398288 2343678 2472635
Środki Trwałe Brutto 463686.00 434852 463093 471151 460422 485756
Pkb Per Capita 51588.80 51100 51100 51100 51100 51600
Pkb Per Capita Ppp 49031.38 48050 48050 48050 48050 48870
Rolnictwo w PKB 48157.00 53034 49170 51786 50368 53392
Budownictwo w PKB 148678.00 159467 146235 148915 150205 153532
Przemysł w PKB 186942.00 198884 196447 197157 193622 203269
Górnictwo w PKB 153150.00 151841 147362 157442 153867 162323
Administracja Publiczna w PKB 136813.00 146375 140404 141826 138193 146223
Usługi w PKB 1401834.00 1468761 1432694 1442581 1425465 1487301
Transport w PKB 71474.00 75144 73769 76541 72789 78914
Media w PKB 41208.00 47887 43590 43625 42984 44977

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 8.20 7.9 7.9 7.6 7.1 6.5
Pracujący 18559.20 18700 18900 19000 19000 19100
Bezrobotni Zarejestrowani 1652.30 1580 1550 1480 1400 1180
Zatrudnienie na Pół Etatu -54.20 150 200 100 200 80
Zatrudnienie na Pełny Etat -13.80 30 50 20 20 20
Zmiana Zatrudnienia -68.00 50 70 70 70 23
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.60 65.4 65.5 65.6 65.2 65.6
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.90 15.8 15.5 15.5 15.1 13.5
Koszty Pracy 114.02 120 119 119 118 123
Wydajność 110.03 113 112 111 113 110
Przeciętne Wynagrodzenia 27.60 28.09 27.87 28.55 28.86 29.54
Wynagrodzenia w Przemyśle 27.73 27.04 27.51 29.3 29.02 30.33
Płaca Minimalna 14.25 14.25 14.25 14.5 14.5 15
Populacja 38.01 38.49 38.49 38.49 38.83 38.83
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wolne Etaty 560215.00 565000 570000 570000 575000 580000
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 15884.00 16900 17000 17100 18400 17800
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 351.30 90 85 40 100 55
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 30.77 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6
Wskaźnik Zatrudnienia 59.40 60.4 60.7 60.9 61 60.9
Wzrost Wynagrodzeń 7.40 3.5 3.3 3.5 3 3.5

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 3.40 3.7 3.5 2.7 2.1 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 140.30 142 142 141 143 143
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 138.20 139 140 141 142 144
Inflacja Bazowa 2.30 2.3 3.1 3.5 3 2
Deflator Pkb 116.20 113 115 116 119 118
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.30 109 110 108 110 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 16.90 11 8.8 5.5 1.1 2
Wskaźnik Cen Importowych 121.50 120 116 110 109 110
Wskaźnik Cen Eksportowych 122.70 123 122 122 122 122
Inflacja Żywności 0.90 0.6 2.4 2.1 1.2 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 150.70 152 152 153 153 155
Cpi Transport 149.50 148 145 146 152 148
Ceny hurtowe 116.50 117 115 113 113 115

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Stopa Międzybankowa 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
Podaż Pieniądza M1 1460600.00 1451647 1457087 1462527 1467967 1484288
Podaż Pieniądza M2 2182624.00 2187580 2195246 2202912 2210578 2233576
Podaż Pieniądza M3 2966079.00 3038220 3041538 3044856 3048174 3058128
Rezerwy Walutowe 89205.00 89700 89000 88600 89000 87500
Bilans Banków 470238.00 487269 489766 492262 494758 502247
Bilans Banku Centralnego 476164.00 476486 476968 477450 477933 479380
Kredyty dla Sektora prywatnego 470238.00 490000 480000 465000 450000 460000
Stopa Depozytowa 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 3248.00 6000 4500 5000 4500 7500
Prywatna długu do PKB 304.10 290 290 290 300 300

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 593.90 -100 -1800 3200 1000 200
Saldo Obrotów Bieżących 1180.00 -6000 -9500 -11800 -14000 -15600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -0.6 -0.6 -0.6 -1.5 -1.5
Import 49612.70 50100 51500 51300 50000 51000
Eksport 50206.60 50000 49700 50800 51000 51200
Dług Zagraniczny 3036227.00 3320000 3330000 3360000 3360000 3450000
Rachunek kapitałowy -38.00 10 15 15 15 -5
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 19620.00 10000 12230 14300 14000 15900
Rezerwy Złota 0.00 3 3 3 3 3
Wydobycie Ropy Naftowej 4399.00 4800 4800 4900 5000 4900
Przyjazdy Turystów 123583.00 150000 200000 400000 600000 1000000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 117.80 115 115 115 115 113
Budżet Państwa do PKB -15.90 -8 -8 -8 -4 -4
Bilans Budżetu -31440.00 -10000 -8500 -7000 -4000 -3000
Wydatki Rządowe 440315.00 462037 446685 450852 440586 464828
Dochody Budżetu Państwa 34517.00 26300 26700 27000 28000 29000
Wydatki Budżetu Państwa 64021.00 45500 46400 45200 40200 28000
Dług Publiczny 721.36 820 820 820 820 790
Wydatki Wojskowe 22854.00 21600 21600 21600 22000 22000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 14.38 14.09 14.09 13.81 13.81 13.81
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.66 7.37 7.37 7.23 7.23 7.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 6.72 6.72 6.58 6.58 6.58

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 64.70 63 59 58 55 58
Przemysłowy PMI 57.00 58 56 55 53 53
Produkcja Przemysłowa 1.83 10 3.5 2.3 2 2.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.70 0.5 0.4 0.6 0.6 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.10 10.5 5.5 2.1 2.1 1.5
Stopa Utylizacji Surowców 81.70 82 83 84 83 83.5
Nowe Zamówienia 57801104.00 57769593 58033486 58297379 58561273 59352952
Bankructwa 148.00 160 150 190 210 220
Zyski Korporacji 100719.00 82100 83500 85000 86000 90100
Rejestracje nowych samochodów 166709.00 172000 175000 155000 180000 150000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.10 0.5 0.6 0.4 0.4 0.3
Zakłady Produkcyjne -2.10 1.5 2.5 1.4 1.7 2
Produkcja w Górnictwie -0.06 18 6.5 3.5 3.5 3.5
Sprzedaż hurtowa -0.80 1 1.2 1 2 1.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 51.49 51.9 52.5 53 52 55
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.60 0.7 0.7 0.4 0.4 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 23.70 5.5 3.5 3 3 3.5
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 4.30 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
Wydatki Konsumpcyjne 1148288.00 1146618 1205344 1197195 1169935 1234308
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1435000.00 1353950 1371225 1381930 1370000 1450228
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.10 8.5 7.9 7.1 6 4
Kredyt Konsumencki 787059.00 889124 837166 833586 810671 859428
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4638279.00 4790316 4842416 4894517 4946618 5102920
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 111.59 115 116 116 117 118
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 167.70 171 171 172 172 173
Cena Benzyny 1.11 0.85 0.8 0.8 0.73 0.69

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Pozwolenia Na Budowę 11107171.00 9954158 10017123 10080088 10143053 10331948
Rozpoczęte Budowy Domów 275.90 250 230 220 220 220
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 114.40 112 112 113 114 115
Odsetek Mieszkań Własnościowych 68.55 63 64 64 64 64


Kanada - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.