Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.33 1.33 1.34 1.35 1.35 1.36
Indeks Giełdowy 16800.29 16550 16410 16270 16131 15859
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.41 1.56 1.62 1.67 1.73 1.85
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.2 0.5 0.4 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 1.5 1.3 1.5 1.6 1.5
Wzrost PKP (Kwartalny) 3.70 1.5 1.2 1 1.3 1.6
Stopa Bezrobocia 5.70 5.8 5.9 6 6.2 6.4
Inflacja 1.90 1.8 2 2.1 2.2 2.2
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5 1.25
Bilans Handlowy -1124.40 -3000 500 -3300 -1600 3200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.60 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2
Dług Publiczny do PKB 90.60 93 93 90 90 90
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8
Koniunktura w przemyśle 60.60 58 55 57 55.8 52
Przemysłowy PMI 49.10 49.8 54 53.5 53 52
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.2 0.5 0.4 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 1.5 1.3 1.5 1.6 1.5
Wzrost PKP (Kwartalny) 3.70 1.5 1.2 1 1.3 1.6
PKB 1709.30 2000 2000 2160 2160 2160
Pkb W Cenach Stałych 2085470.00 2093495 2090718 2096947 2099013 2122078
Produkt Narodowy Brutto 2272620.00 2243138 2221169 2254051 2256272 2254486
Środki Trwałe Brutto 426101.00 444025 432965 438182 438613 439460
Pkb Per Capita 51357.80 52200 52200 53000 53000 53000
Pkb Per Capita Ppp 44051.05 44700 44700 45280 45280 45280
Rolnictwo w PKB 42003.00 41006 41081 41076 40954 41697
Budownictwo w PKB 138465.00 141259 137565 138835 139029 139629
Przemysł w PKB 202864.00 206953 205198 208849 206514 208276
Górnictwo w PKB 153524.00 153634 151168 147074 154856 153435
Administracja Publiczna w PKB 132650.00 131636 132056 132946 133290 134037
Usługi w PKB 1389549.00 1387819 1391036 1402054 1405467 1411902
Transport w PKB 89019.00 90087 89611 89881 89666 90955
Media w PKB 42760.00 43607 43381 43864 43549 44031
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 5.70 5.8 5.9 6 6.2 6.4
Zatrudnienie na Pół Etatu 57.20 20 20 -10 26 15
Zatrudnienie na Pełny Etat 23.80 30 15.27 30 18 15.26
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.80 65.6 65.8 65.8 65.6 65
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.50 10.92 12 11.8 12 11.8
Wydajność 106.30 106 107 108 108 109
Przeciętne Wynagrodzenia 25.74 25.91 26.3 26.13 26.33 27.09
Wynagrodzenia w Przemyśle 25.89 25.89 27.03 26.36 26.49 27.84
Płaca Minimalna 14.00 14 14 15.5 15.5 15.5
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 2580.00 2706 2645 2642 2639 2724
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 49.30 48 -10 23.59 25 10
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.90 1.8 2 2.1 2.2 2.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 136.80 136 136 138 139 139
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 134.40 134 135 136 137 138
Inflacja Bazowa 1.90 1.8 1.9 2.1 2 2.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117.30 119 119 121 121 123
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.70 0.5 1.8 2.3 2.7 3
Inflacja Żywności 3.60 2.4 1.9 2.1 2.2 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 144.60 144 145 147 147 148
Cpi Transport 143.30 141 141 144 146 144
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5 1.25
Stopa Międzybankowa 1.97 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96
Stopa Depozytowa 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81
Prywatna długu do PKB 266.50 265 265 262 262 262
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -1124.40 -3000 500 -3300 -1600 3200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.60 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2
Import 50888.20 51000 49000 54300 51600 49800
Eksport 49763.80 48000 49500 51000 50000 53000
Wydobycie Ropy Naftowej 4184.00 4000 4450 4450 4450 4300
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 90.60 93 93 90 90 90
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8
Wydatki Rządowe 424534.00 424622 426040 429224 429647 432431
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 14.09 13.81 13.81 13.81 14.09 13.81
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.37 7.23 7.23 7.23 7.37 7.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 6.58 6.58 6.58 6.72 6.58
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 60.60 58 55 57 55.8 52
Przemysłowy PMI 49.10 49.8 54 53.5 53 52
Produkcja Przemysłowa 1.44 1.3 1.1 1.6 1.8 1.5
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.20 -0.1 0.1 0.3 0.2 0.2
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 1177341.00 1182057 1182567 1195070 1196248 1200306
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95
Cena Benzyny 0.90 0.86 0.84 0.81 0.79 0.79
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 102.90 103 104 104 104 105


Kanada - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.