Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Indeks Giełdowy 20748.58 19786 19382 18986 18600 17849
Waluta 1.27 1.29 1.3 1.31 1.31 1.33
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.79 2.95 3.07 3.2 3.33 3.61

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 0.8 0.6 1 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.30 3.6 2.6 2.1 2.5 3.5
Wzrost PKP (Kwartalny) 6.70 4.1 3.5 3.2 2.7 3
Stopa Bezrobocia 5.20 5.6 5.5 5.5 5.3 5.5
Inflacja 6.80 5.9 5.1 4.5 3.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2
Stopa Procentowa 1.00 1.5 2.5 2.75 2.75 2.5
Bilans Handlowy 2485.70 3642 4063 4600 7092 6500
Saldo Obrotów Bieżących -797.00 3000 4000 -4600 -4600 -4600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 0.3 0.3 0.3 -0.7 -0.7
Dług Publiczny do PKB 117.80 99 99 99 97 97
Budżet Państwa do PKB -14.90 -2.5 -2.5 -2.5 -0.5 -0.5
Koniunktura w Przemyśle 66.30 65 60 58 56 58
Przemysłowy PMI 56.20 58 56 55 53 53
Optymizm Konsumentów 52.23 51 53 53 54 55
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 0.3 0.7 0.7 0.5 0.4
Pozwolenia Na Budowę 11665880.00 10206018 9900000 10331948 10331948 10583808
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 0.8 0.6 1 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.30 3.6 2.6 2.1 2.5 3.5
Wzrost PKP (Kwartalny) 6.70 4.1 3.5 3.2 2.7 3
PKB 1644.04 1740 1740 1740 1740 1740
Pkb W Cenach Stałych 2125350.00 2153122 2137842 2145692 2169982 2245932
Produkt Narodowy Brutto 2576444.00 2479040 2530948 2556899 2630549 2722619
Środki Trwałe Brutto 461075.00 485710 484550 464210 470758 487234
PKB Per Capita 42108.17 44500 44500 44500 44500 45600
PKB Per Capita PPP 45856.63 46456 47072 47567 48028 49375
Miesięczny PKB (miesięczny) 0.50 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3
Rolnictwo w PKB 42208.00 41885 37607 41570 43263 43025
Budownictwo w PKB 156390.00 152872 149752 151275 160300 156570
Przemysł w PKB 192160.00 193978 188410 195285 196964 202120
Górnictwo w PKB 156626.00 155209 160358 156372 160542 161845
Administracja Publiczna w PKB 139041.00 142269 142068 141198 142517 146140
Usługi w PKB 1450353.00 1441510 1458477 1468627 1486612 1520029
Transport w PKB 76221.00 73018 76071 77639 78127 80356
Media w PKB 42798.00 44585 42606 42992 43868 44497

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 5.20 5.6 5.5 5.5 5.3 5.5
Pracujący 19600.50 19110 19155 19204 19254 19406
Bezrobotni Zarejestrowani 1085.80 1300 1300 1280 1210 1280
Zatrudnienie na Pół Etatu 47.10 150 -20 80 70 140
Zatrudnienie na Pełny Etat -31.60 20 50 50 30 20
Zmiana Zatrudnienia 15.30 170 150 23 80 23
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.30 65.8 65.5 65.5 65.5 65.6
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.10 11 11 11 11 12
Koszty Pracy 120.53 116 122 124 124 128
Wydajność 107.08 110 110 112 112 113
Przeciętne Wynagrodzenia 28.53 28.17 28.31 29.09 29.39 30.11
Wynagrodzenia w Przemyśle 28.90 27.99 28.25 29.3 29.77 30.33
Płaca Minimalna 15.00 15.55 15.7 15.7 16 16.5
Populacja 38.01 38.83 38.83 38.83 39.16 39.16
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wolne Etaty 731905.00 670000 600000 580000 580000 580000
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 17311.00 17331 17389 17448 17507 17683
Wskaźnik Zatrudnienia 61.90 61.3 61.5 61.5 61.3 60.9
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 475.00 80 50 55 70 55
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 31.80 31 31.1 31 31.2 31
Wzrost Wynagrodzeń 4.30 3.1 3 3 3 3.5

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 6.80 5.9 5.1 4.5 3.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 149.80 150 150 150 154 153
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 146.10 144 145 145 149 148
Inflacja Bazowa 5.70 3.7 3.3 2.8 2.6 2
Deflator Pkb 122.20 126 126 128 126 130
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 129.80 129 126 126 134 128
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 16.40 11.9 8.2 6.4 3.9 2
Wskaźnik Cen Importowych 151.30 142 128 125 120 120
Wskaźnik Cen Eksportowych 139.90 148 130 126 120 130
Inflacja Żywności 8.80 6.4 6.2 5.7 4.3 2
Cpi Transport 166.30 167 168 168 168 169
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 161.90 162 162 164 166 167
Ceny hurtowe 161.00 141 145 140 140 130

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 1.00 1.5 2.5 2.75 2.75 2.5
Stopa Międzybankowa 2.09 2.59 3.59 3.84 3.84 3.59
Podaż Pieniądza M1 1648335.00 1601901 1607743 1613584 1619425 1636949
Podaż Pieniądza M2 2348469.00 2313695 2326225 2363835 2376378 2388924
Podaż Pieniądza M3 3225482.00 3177429 3189429 3201429 3213428 3253428
Rezerwy Walutowe 105618.00 95500 92500 90500 90500 90500
Bilans Banków 1031861.00 1067204 1050000 1033151 1044751 1057277
Bilans Banku Centralnego 483292.00 503887 504453 505018 505584 507280
Kredyty dla Sektora prywatnego 533268.00 521239 522936 524632 528025 531984
Stopa Depozytowa 1.76 2.26 3.26 3.51 3.51 3.26
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 46938.00 40000 35000 40000 45000 25000
Prywatny dług do PKB 304.10 300 300 300 300 300

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 2485.70 3642 4063 4600 7092 6500
Saldo Obrotów Bieżących -797.00 3000 4000 -4600 -4600 -4600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 0.3 0.3 0.3 -0.7 -0.7
Import 61142.70 54627 55045 55353 53710 52000
Eksport 63628.40 58269 59108 59953 60802 58500
Dług Zagraniczny 3334890.00 3000000 2980000 3000000 3000000 3250000
Rachunek kapitałowy 3488.00 500 900 1200 1200 800
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 19439.00 14900 16000 15900 15900 15900
Rezerwy Złota 0.00 3 3 3 3 3
Wydobycie Ropy Naftowej 4361.00 4690 4610 4650 4700 4750
Przyjazdy Turystów 761360.00 800000 1000000 1000000 1000000 1200000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 117.80 99 99 99 97 97
Budżet Państwa do PKB -14.90 -2.5 -2.5 -2.5 -0.5 -0.5
Bilans Budżetu -25750.00 -21353 -20263 3636 -18075 3904
Wydatki Rządowe 446939.00 460986 460456 456088 456325 472296
Dochody Budżetu Państwa 39403.00 29575 28837 28005 27681 27000
Wydatki Budżetu Państwa 61839.00 31333 30577 29723 27820 27500
Dług Publiczny 1048.75 850 850 850 700 700
Wydatki Wojskowe 22854.00 22000 22000 22000 22000 22400

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 14.38 14.38 14.38 14.38 14.38 14.38
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.66 7.23 7.66 7.66 7.66 7.66
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 66.30 65 60 58 56 58
Przemysłowy PMI 56.20 58 56 55 53 53
Produkcja Przemysłowa 5.07 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.98 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.64 2.3 1.5 1.5 1.5 1.5
Stopa Utylizacji Surowców 82.90 84 84 84.5 84.5 84.5
Nowe Zamówienia 71892126.00 58825166 58825166 59352952 59352952 60408525
Bankructwa 239.00 230 230 220 220 220
Zyski Korporacji 140919.00 98000 95000 94100 92000 92000
Rejestracje nowych samochodów 144597.00 165000 175000 150000 150000 150000
Zakłady Produkcyjne 1.60 1.5 1 2 2 1.6
Produkcja w Górnictwie 6.45 2.5 2 3 3 3
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 61.60 61 58 55 55 54
Sprzedaż hurtowa 0.20 1.8 1 1.5 1.5 1.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów 52.23 51 53 53 54 55
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.00 0.3 0.7 0.7 0.5 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.70 3 2 3 3 3
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 2.40 0.3 0.5 1 1 1
Wydatki Konsumpcyjne 1195840.00 1180425 1179819 1223901 1220953 1263686
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1425156.00 1494795 1520000 1520228 1520228 1600228
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.40 6.3 4 4 4 4
Kredyt Konsumencki 704486.00 718031 718700 719152 722098 744322
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 3.20 3.7 4.7 4.95 4.95 4.7
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 107.91 114 114 113 113 122
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 179.47 172 172 173 173 173
Cena Benzyny 1.41 1.46 1.51 1.56 1.62 1.62

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Pozwolenia Na Budowę 11665880.00 10206018 9900000 10331948 10331948 10583808
Rozpoczęte Budowy Domów 267.33 250 245 240 230 200
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 125.10 125 127 125 125 130
Odsetek Mieszkań Własnościowych 68.55 64 64 64 64 64


Kanada - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.