Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1.34 1.35 1.35 1.36 1.37 1.38
Indeks Giełdowy 16230.04 16445 16310 16176 16044 15782
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.66 1.75 1.79 1.83 1.87 1.95
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.6 0.2 0.5 0.4 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 2.1 2.5 1.5 1.5 1.8
Wzrost PKP (Kwartalny) 0.40 1.3 1.7 1.4 1.6 1.8
Stopa Bezrobocia 5.70 5.8 5.8 6.3 6 6.7
Inflacja 2.00 1.8 1.7 2.1 2.1 2.2
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.5
Bilans Handlowy -3211.20 -1100 -3000 500 -3300 3200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2
Dług Publiczny do PKB 90.60 93 93 93 90 90
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.9 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8
Koniunktura w przemyśle 55.90 52 55 55 57 52
Przemysłowy PMI 49.70 54.9 54.9 54 53.5 52
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.6 0.2 0.5 0.4 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 2.1 2.5 1.5 1.5 1.8
Wzrost PKP (Kwartalny) 0.40 1.3 1.7 1.4 1.6 1.8
PKB 1653.04 2000 2000 2000 2160 2160
Pkb W Cenach Stałych 2063439.00 2094018 2112872 2094391 2094391 2132090
Produkt Narodowy Brutto 2193020.00 2228753 2261322 2225915 2225915 2265982
Środki Trwałe Brutto 424259.00 452849 446865 430623 430623 438374
Pkb Per Capita 51315.89 52200 52200 52200 53000 53000
Pkb Per Capita Ppp 44017.59 44700 44700 44700 45280 45280
Rolnictwo w PKB 40869.00 41338 41421 41430 41503 42176
Budownictwo w PKB 138536.00 147222 142582 137525 140187 140001
Przemysł w PKB 203775.00 206122 207468 204048 207135 207721
Górnictwo w PKB 141847.00 156055 155405 151715 146953 154446
Administracja Publiczna w PKB 130385.00 131353 132395 131902 132181 134277
Usługi w PKB 1373714.00 1387205 1400571 1393187 1396596 1418264
Transport w PKB 87091.00 89553 91341 90152 90204 91775
Media w PKB 43841.00 42932 44108 43570 43917 44354
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 5.70 5.8 5.8 6.3 6 6.7
Zatrudnienie na Pół Etatu 33.60 25 3.83 3.83 -10 3.83
Zatrudnienie na Pełny Etat 73.00 18 15.27 15.26 30 15.26
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.90 65.2 65.1 66 65.8 65
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.30 10.92 10.91 12 11.8 11.8
Wydajność 106.22 111 111 112 112 113
Przeciętne Wynagrodzenia 25.72 25.55 25.87 26.34 26.05 27.13
Wynagrodzenia w Przemyśle 25.95 25.59 25.92 27.23 25.75 28.05
Płaca Minimalna 14.00 14 14 14 14 15.5
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 2580.00 2711 2706 2644 2642 2724
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 61.70 24.75 24.21 23.59 23.59 23.9
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 2.00 1.8 1.7 2.1 2.1 2.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 136.00 136 136 136 138 139
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 133.30 133 134 135 136 138
Inflacja Bazowa 1.50 1.6 1.5 1.9 2.1 2.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118.60 123 124 122 124 128
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.50 3 4 4.5 4.3 4.1
Inflacja Żywności 2.90 2.8 2.4 1.9 2.1 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 144.10 143 144 145 147 148
Cpi Transport 143.00 143 141 141 144 144
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.5
Stopa Międzybankowa 2.02 2.02 2.02 2.02 2.27 2.77
Stopa Depozytowa 1.81 1.81 1.81 1.81 2.06 2.56
Prywatna długu do PKB 266.61 260 260 260 255 255
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -3211.20 -1100 -3000 500 -3300 3200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2
Import 52256.90 50800 51000 49000 54300 49800
Eksport 49045.70 49700 48000 49500 51000 53000
Wydobycie Ropy Naftowej 3887.00 4200 4000 4450 4450 4300
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 90.60 93 93 93 90 90
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.9 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8
Wydatki Rządowe 417805.00 422805 426123 424072 424072 431705
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81 13.81
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58 6.58
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 55.90 52 55 55 57 52
Przemysłowy PMI 49.70 54.9 54.9 54 53.5 52
Produkcja Przemysłowa -0.68 4.1 2.7 2.2 2 0.9
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.10 0.2 -0.1 0.1 0.1 0.2
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wydatki Konsumpcyjne 1166783.00 1185252 1193753 1184285 1184285 1205602
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.95 3.95 3.95 3.95 4.2 4.7
Cena Benzyny 1.03 0.91 0.89 0.86 0.84 0.84
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103.20 103 103 104 104 106


Kanada - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.