Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.33 1.32 1.33 1.33 1.34 1.35
Indeks Giełdowy 16957.99 16355 16228 16101 15975 15728
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.55 1.46 1.52 1.57 1.63 1.75
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 1.3 1.5 1.6 1.7 1.5
Wzrost PKP (Kwartalny) 3.70 1.2 1 1.3 1.5 1.6
Stopa Bezrobocia 5.50 5.9 6 6.2 6.4 6.4
Inflacja 1.90 2 2.1 2.2 2.2 2.2
Stopa Procentowa 1.75 1.5 1.5 1.5 1.25 1.25
Bilans Handlowy -978.00 500 -3300 -1600 -800 3200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.60 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Dług Publiczny do PKB 89.70 93 90 90 90 90
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Koniunktura w Przemyśle 48.20 53 57 55.8 54.5 52
Przemysłowy PMI 51.20 54 53.5 53 52.5 52
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 1.3 1.5 1.6 1.7 1.5
Wzrost PKP (Kwartalny) 3.70 1.2 1 1.3 1.5 1.6
PKB 1709.30 2000 2160 2160 2160 2160
Pkb W Cenach Stałych 2085470.00 2098517 2102644 2096947 2099013 2138389
Produkt Narodowy Brutto 2272620.00 2230301 2234687 2254051 2256272 2272677
Środki Trwałe Brutto 426101.00 431471 432320 438182 438613 439669
Pkb Per Capita 51357.80 52200 53000 53000 53000 53000
Pkb Per Capita Ppp 44051.05 44700 45280 45280 45280 45280
Rolnictwo w PKB 41969.00 41285 41667 41076 40954 42070
Budownictwo w PKB 138324.00 137722 140739 138835 139029 140339
Przemysł w PKB 203859.00 204538 207951 208849 206514 208424
Górnictwo w PKB 149219.00 153175 147532 147074 154856 156086
Administracja Publiczna w PKB 132357.00 131832 132702 132946 133290 134336
Usługi w PKB 1395194.00 1396719 1402100 1402054 1405467 1423257
Transport w PKB 89127.00 89949 90560 89881 89666 91658
Media w PKB 42887.00 43834 44090 43864 43549 44667
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 5.50 5.9 6 6.2 6.4 6.4
Zatrudnienie na Pół Etatu 14.30 20 -10 26 11 15
Zatrudnienie na Pełny Etat -16.10 30 30 18 20 15.26
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.70 65.8 65.8 65.6 65.4 65
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.30 12 11.8 12 11.9 11.8
Wydajność 106.30 107 108 108 109 109
Przeciętne Wynagrodzenia 25.68 26.34 26.05 26.13 26.33 27.13
Wynagrodzenia w Przemyśle 26.68 27.23 25.75 26.36 26.49 28.05
Płaca Minimalna 14.00 14 15.5 15.5 15.5 15.5
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 2580.00 2644 2642 2642 2639 2724
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP 28.20 -10 -10 25 50 10
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.90 2 2.1 2.2 2.2 2.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 136.20 136 137 138 139 139
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 134.50 135 136 136 137 138
Inflacja Bazowa 1.90 1.9 2.1 2 2.1 2.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117.40 122 122 121 121 127
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.30 1.8 2.3 2.7 2.9 3
Inflacja Żywności 3.70 1.9 2.1 2.2 2 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 144.80 145 146 147 147 148
Cpi Transport 140.30 141 141 144 146 144
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 1.75 1.5 1.5 1.5 1.25 1.25
Stopa Międzybankowa 1.97 1.73 1.73 1.98 1.98 1.98
Stopa Depozytowa 1.83 1.58 1.58 1.83 1.83 1.83
Prywatna długu do PKB 266.50 265 262 262 262 262
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -978.00 500 -3300 -1600 -800 3200
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.60 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Import 50761.10 49000 54300 51600 51000 49800
Eksport 49783.10 49500 51000 50000 50200 53000
Wydobycie Ropy Naftowej 4353.00 4450 4450 4550 4650 4800
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 89.70 93 90 90 90 90
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Wydatki Rządowe 424534.00 424908 425743 429224 429647 432981
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 26.50 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe 14.09 13.81 13.81 13.81 14.09 13.81
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 7.37 7.23 7.23 7.23 7.37 7.23
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.72 6.58 6.58 6.58 6.72 6.58
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 48.20 53 57 55.8 54.5 52
Przemysłowy PMI 51.20 54 53.5 53 52.5 52
Produkcja Przemysłowa -1.12 1.1 1.6 1.8 1.9 1.5
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.10 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wydatki Konsumpcyjne 1177341.00 1186618 1188952 1195070 1196248 1209164
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.95 3.7 3.7 3.95 3.95 3.95
Cena Benzyny 0.91 0.81 0.78 0.76 0.74 0.69
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103.00 104 104 104 104 105


Kanada - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.