23/09/2021 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda Prognozy
12:30 PM
CA
Obroty w Handlu Detalicznym m/m JUL -0.6% 6.0% ® -1.2% -1.7%
12:30 PM
CA
Obroty w Handlu Detalicznym r/r JUL 5.3% 6.7% ® 5%
12:30 PM
CA
Obroty w Handlu Detalicznym z wyłączeniem samochodów m/m JUL -1% 6.2% ® -1.5% -1.9%
12:30 PM
CA
Sprzedaż hurtowa m/m Prel 0.5% -2.1%
04:00 PM
CA
Aukcja obligacji 50-letnich 1.923%
24/09/2021 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda Prognozy
03:00 PM
CA
Bilans Budżetu JUL C$-11.98B C$-28.23B ® C$-12B
27/09/2021 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda Prognozy
04:00 PM
CA
Aukcja 10-letnich biletów skarbowych 1.236%
28/09/2021 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda Prognozy
12:30 PM
CA
Przeciętne Tygodniowe Wynagrodzenia r/r JUL 0.7%
29/09/2021 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda Prognozy
12:30 PM
CA
PPI MoM Final AUG -0.4% -0.2%
12:30 PM
CA
Inflacja Producentów r/r AUG 15.4% 14.9%
12:30 PM
CA
Ceny Surowców r/r AUG 37.7% 35%
12:30 PM
CA
Ceny Surowców m/m AUG 2.2% 1.8%
30/09/2021 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda Prognozy
10:00 AM
CA
CFIB Business Barometer SEP 67.08 65.9
01/10/2021 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda Prognozy
12:30 PM
CA
Wzrost PKB m/m JUL 0.7% -0.2% -0.4%
01:30 PM
CA
PMI dla Przemysłu wg Markit SEP 57.2 56.5
04/10/2021 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda Prognozy
12:30 PM
CA
Pozwolenia na Budowę m/m AUG -3.9%
05/10/2021 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda Prognozy
12:30 PM
CA
Bilans Handlowy AUG C$0.78B
12:30 PM
CA
Eksport AUG C$53.75B
12:30 PM
CA
Import AUG C$52.97B
07/10/2021 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda Prognozy
02:00 PM
CA
Wskaźnik PMI wg Ivey SEP 66.0
08/10/2021 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda Prognozy
12:30 PM
CA
Zmiana Zatrudnienia SEP 90.2K
12:30 PM
CA
Zmiana w Zatrudnieniu na Pełny Etat SEP 68.5K
12:30 PM
CA
Uczestnictwo w Rynku Pracy SEP 65.1%
12:30 PM
CA
Zmiana w Zatrudnieniu na Pół Etatu SEP 21.7K
12:30 PM
CA
Stopa Bezrobocia SEP 7.1%
12:30 PM
CA
Średnie wynagrodzenie godzinowe (roczne) SEP 1.25%
14/10/2021 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda Prognozy
12:30 PM
CA
Manufacturing Sales MoM Final AUG -1.5% 0.5% 0.5%
15/10/2021 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda Prognozy
12:15 PM
CA
Rozpoczęte Budowy Domów SEP 260.2K
12:30 PM
CA
Sprzedaż nowych pojazdów mechanicznych AUG 156K
12:30 PM
CA
Sprzedaż hurtowa M/M finał AUG -2.1%
18/10/2021 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda Prognozy
12:30 PM
CA
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe przez Kanadyjczyków AUG
12:30 PM
CA
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe AUG C$14.19B
01:30 PM
CA
Boc Perspektywy Biznesowe Survey
02:30 PM
CA
Wskaźnik ankiety dotyczącej perspektyw biznesowych Q3 4.2
20/10/2021 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda Prognozy
12:30 PM
CA
Stopa Inflacji (Roczne) SEP 4.1%
12:30 PM
CA
Stopa Inflacji (Miesięczny) SEP 0.2%
12:30 PM
CA
Inflacja Bazowa r/r SEP 3.5%
21/10/2021 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda Prognozy
12:30 PM
CA
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP SEP 39.4K
12:30 PM
CA
Indeks Cen Nowych Domów m/m SEP 0.7%
12:30 PM
CA
Indeks Cen Nowych Domów r/r SEP 12.2%
22/10/2021 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda Prognozy
12:30 PM
CA
Obroty w Handlu Detalicznym m/m AUG -0.6% 2.1%
12:30 PM
CA
Obroty w Handlu Detalicznym r/r AUG 5.3%
12:30 PM
CA
Obroty w Handlu Detalicznym z wyłączeniem samochodów m/m AUG -1%
12:30 PM
CA
Manufacturing Sales MoM Prel SEP

KANADA - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Kanada - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.