15/10/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:30 PM
CA
Sprzedaż nowych pojazdów mechanicznych AUG 185.2K 179.6K
02:30 PM
CA
Boc Perspektywy Biznesowe Survey
16/10/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:30 PM
CA
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe AUG C$2.82B C$15.29B ®
12:30 PM
CA
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe przez Kanadyjczyków AUG C$-0.19B C$13.06B ®
17/10/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:30 PM
CA
Sprzedaż Przemysłowa m/m AUG 0.9%
18/10/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:30 PM
CA
Zmiana Zatrudnienia w Sektorze Prywatnym ADP SEP 13.6K
19/10/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:30 PM
CA
Inflacja Bazowa r/r SEP 1.7%
12:30 PM
CA
Stopa Inflacji (Roczne) SEP 2.8%
12:30 PM
CA
Stopa Inflacji (Miesięczny) SEP -0.1%
12:30 PM
CA
Obroty w Handlu Detalicznym m/m AUG 0.3%
12:30 PM
CA
Obroty w Handlu Detalicznym r/r AUG 3.7%
12:30 PM
CA
Obroty w Handlu Detalicznym z wyłączeniem samochodów m/m AUG 0.9%
22/10/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:30 PM
CA
Sprzedaż Hurtowa m/m AUG 1.5%
24/10/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
02:00 PM
CA
Raport BoC dot. polityki monetarnej
02:00 PM
CA
Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych 1.5%
26/10/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
03:00 PM
CA
Bilans Budżetu AUG C$0.14B
31/10/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:30 PM
CA
Raw Materials Prices MoM SEP -4.6%
12:30 PM
CA
Raw Materials Prices YoY SEP 15.5%
12:30 PM
CA
Wzrost PKB m/m AUG 0.2%
12:30 PM
CA
Inflacja Producentów m/m SEP -0.5%
12:30 PM
CA
Ppi (Roczne) SEP 5.8%
01/11/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:30 PM
CA
PMI dla Przemysłu wg RBC OCT 54.8
02/11/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:30 PM
CA
Bilans Handlowy SEP C$0.53B
12:30 PM
CA
Zmiana Zatrudnienia OCT 63.3K
12:30 PM
CA
Eksport SEP C$50.55B
12:30 PM
CA
Zmiana w Zatrudnieniu na Pełny Etat OCT -16.9K
12:30 PM
CA
Import SEP C$50.02B
12:30 PM
CA
Uczestnictwo w Rynku Pracy OCT 65.4%
12:30 PM
CA
Zmiana w Zatrudnieniu na Pół Etatu OCT 80.2K
12:30 PM
CA
Stopa Bezrobocia OCT 5.9%
06/11/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:15 PM
CA
Rozpoczęte Budowy Domów OCT 189K
01:30 PM
CA
Pozwolenia na Budowę m/m SEP 0.4%
07/11/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
03:00 PM
CA
Wskaźnik PMI wg Ivey OCT 50.4
08/11/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:30 PM
CA
Indeks Cen Nowych Domów m/m SEP 0%
01:30 PM
CA
Indeks Cen Nowych Domów r/r SEP 0.4%


KANADA - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Kanada - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.