Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 7.09 6.94 6.96 6.99 7.02 7.07
Indeks Giełdowy 2883.44 2744 2694 2646 2598 2504
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.08 3.21 3.24 3.26 3.29 3.34
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.20 6.2 6.1 6 5.9 5.8
Stopa Bezrobocia 3.61 3.8 3.8 3.7 3.8 4
Inflacja 2.80 2.9 1.9 2 2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2
Stopa Procentowa 4.25 4.15 4.05 3.95 3.8 3.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 13.50 12.75 12.75 12 12 12
Bilans Handlowy 450.50 470 550 150 150 130
Saldo Obrotów Bieżących 570.00 72.22 118 250 520 80.28
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.40 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
Dług Publiczny do PKB 50.50 51.9 51.9 52.5 52.5 52.5
Budżet Państwa do PKB -4.20 -3.8 -3.8 -3.7 -3.7 -3.7
Koniunktura w przemyśle 49.70 50.4 50.9 49.7 50.5 50.5
PMI dla Usług 51.60 52.4 52.9 52.8 52 52
Przemysłowy PMI 49.90 50.7 50.3 49.8 50.2 50.1
Nie Przemysłowy PMI 53.70 52.4 52 51 52.5 52
Optymizm Konsumentów 125.90 120 118 116 120 115
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.22 0.2 0.4 0.5 0.6 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.20 6.2 6.1 6 5.9 5.8
PKB 13608.15 14200 14200 14900 14900 14900
Produkt Narodowy Brutto 896915.60 870946 951627 950731 949834 1006822
Środki Trwałe Brutto 380771.80 371030 403999 403618 403237 427431
Pkb Per Capita 7755.00 8250 8250 8730 8730 8730
Pkb Per Capita Ppp 16186.80 16800 16800 18450 18450 18450
Rolnictwo w PKB 23207.00 42267 68683 9296 24576 72666
Budownictwo w PKB 27465.60 43871 65578 11160 11150 69382
Przemysł w PKB 152993.70 235939 323775 76362 76290 342554
Usługi w PKB 247743.00 366484 498219 129656 262360 527115
Transport w PKB 20494.80 31388 43024 10126 10116 45519
Pkb W Cenach Stałych 450933.00 686807 955228 226239 477538 1010632
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.61 3.8 3.8 3.7 3.8 4
Pracujący 77586.00 77740 77740 77820 77820 77820
Bezrobotni Zarejestrowani 947.00 974 976 968 960 969
Przeciętne Wynagrodzenia 82461.00 86100 86100 89300 89300 89300
Wynagrodzenia w Przemyśle 72088.00 76500 76500 80500 80500 80500
Płaca Minimalna 2480.00 2480 2480 2480 2550 2550
Populacja 1395.38 1407 1407 1412 1412 1412
Wiek Emerytalny Kobiet 50.00 50 50 50 50 50
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 2.80 2.9 1.9 2 2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.80 105 104 104 105 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.60 104 104 104 104 106
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.70 105 103 102 103 104
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.30 1.1 1.6 2.1 1.8 1.9
Inflacja Żywności 9.10 9.3 6 1.9 1.8 1.9
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 4.25 4.15 4.05 3.95 3.8 3.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 13.50 12.75 12.75 12 12 12
Stopa Międzybankowa 2.91 3.29 3.29 3.19 3.04 2.74
Bilans Banków 1060.00 1500 1200 1900 1800 1300
Kredyty dla Sektora prywatnego 10100.00 23036 16868 30310 23964 17846
Stopa Depozytowa 0.35 0.35 0.35 0.25 0.1 -0.2
Tempo Wzrostu Kredytów 12.60 13 12.9 13.2 13 12.4
Stopa Reverse Repo 2.55 2.5 2.5 2.5 2.45 2.4
Inwestycje w Środki Trwałe 5.70 5.6 5.6 5.5 5.3 5.7
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 450.50 470 550 150 150 130
Saldo Obrotów Bieżących 570.00 72.22 118 250 520 80.28
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.40 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
Import 1764.76 1810 1500 1600 1550 1940
Eksport 2215.27 2150 2150 1750 2250 2330
Dług Zagraniczny 19652.14 18167 20851 20831 20812 22060
Terms of Trade 95.83 94.7 94.8 94.8 100 94.8
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 788.00 1000 1400 400 720 1500
Przyjazdy Turystów 3054.00 3100 3100 3150 3150 3150
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 50.50 51.9 51.9 52.5 52.5 52.5
Budżet Państwa do PKB -4.20 -3.8 -3.8 -3.7 -3.7 -3.7
Bilans Budżetu -210.00 -60 -530 -530 -500 -496
Wydatki Rządowe 220906.00 215677 234381 234160 233939 247975
Dochody Budżetu Państwa 17777.00 13021 11200 15200 19200 13000
Wydatki Budżetu Państwa 14425.00 23500 31000 26500 30000 26800
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 48.00 48 48 48 48 48
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37.00 37 37 37 37 37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 49.70 50.4 50.9 49.7 50.5 50.5
PMI dla Usług 51.60 52.4 52.9 52.8 52 52
Przemysłowy PMI 49.90 50.7 50.3 49.8 50.2 50.1
Nie Przemysłowy PMI 53.70 52.4 52 51 52.5 52
Produkcja Przemysłowa 4.80 5.5 5.4 5.7 5.2 5.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.19 0.2 0.5 0.5 0.3 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.50 5.9 5.8 5.6 5 5.5
Produkcja w Górnictwie 6.60 2.9 2.7 0.4 1.2 1.2
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.90 52.5 51 50 50 51.4
Zyski Korporacji 2984000.00 4800000 6400000 1200000 3300000 6750000
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 125.90 120 118 116 120 115
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.22 0.2 0.4 0.5 0.6 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.60 7.7 8 8 7.8 7.5
Wydatki Konsumpcyjne 348209.60 337677 369450 369102 368754 390879
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.35 4.35 4.35 4.25 4.1 3.8
Cena Benzyny 0.70 0.65 0.64 0.62 0.6 0.61
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 52.60 51 53 53 54 55
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 9.70 8.7 8 8 7 6


Chiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.