Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 6.97 7 7.03 7.05 7.08 7.14
Indeks Giełdowy 2976.53 3036 2990 2945 2901 2814
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.07 3.22 3.24 3.27 3.3 3.35
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.00 5.9 5.7 5.8 5.8 5.6
Stopa Bezrobocia 3.62 3.7 3.8 3.9 4 4.5
Inflacja 4.50 2.4 2 2.1 2 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
Stopa Procentowa 4.15 3.95 3.8 3.8 3.65 4
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 13.00 12 12 12 12 12
Bilans Handlowy 472.10 150 600 550 130 110
Saldo Obrotów Bieżących 491.89 250 520 520 520 80.28
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3
Dług Publiczny do PKB 50.50 52.5 52.5 52.5 52.5 54
Budżet Państwa do PKB -4.20 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Koniunktura w Przemyśle 50.20 49.7 50.5 51.1 50.5 50.5
PMI dla Usług 52.50 52.8 52 52.5 52 52.2
Przemysłowy PMI 51.50 49.8 50.2 50.7 50.1 50.4
Nie Przemysłowy PMI 53.50 51 52.5 52.5 52 52
Optymizm Konsumentów 124.60 116 120 120 115 110
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.53 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.00 5.9 5.7 5.8 5.8 5.6
PKB 13608.15 15900 15900 15900 15900 17490
Produkt Narodowy Brutto 896915.60 923375 922478 922926 948937 1002077
Środki Trwałe Brutto 380771.80 392005 391624 391814 402857 425417
Pkb Per Capita 7755.00 8730 8730 8730 8730 9200
Pkb Per Capita Ppp 16186.80 18450 18450 18450 18450 19700
Rolnictwo w PKB 70466.70 9028 23868 44252 74554 78729
Budownictwo w PKB 70904.30 11472 29927 49219 75017 79218
Przemysł w PKB 317108.70 73161 155185 237068 335501 354289
Usługi w PKB 534233.10 131248 265669 404323 565219 596871
Transport w PKB 42802.10 9664 20825 32473 45285 47821
Pkb W Cenach Stałych 990865.10 224496 473765 733518 1048335 1107042
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 3.62 3.7 3.8 3.9 4 4.5
Pracujący 77471.00 77820 77820 77820 77820 77820
Bezrobotni Zarejestrowani 948.00 938 920 940 920 910
Przeciętne Wynagrodzenia 82461.00 89300 89300 89300 89300 94900
Wynagrodzenia w Przemyśle 72088.00 80500 80500 80500 80500 84100
Płaca Minimalna 2480.00 2480 2550 2550 2550 2620
Populacja 1400.05 1412 1412 1400 1406 1411
Wiek Emerytalny Kobiet 50.00 50 50 50 50 50
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 4.50 2.4 2 2.1 2 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.50 105 105 105 107 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.40 104 104 104 103 105
Inflacja Bazowa 1.40 1.9 2 2 1.8 1.7
Deflator Pkb 684.89 701 699 699 699 712
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.50 102 102 101 100 102
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.50 1.4 1.8 1.8 1.9 1.3
Wskaźnik Cen Importowych 101.40 102 103 101 105 108
Wskaźnik Cen Eksportowych 96.10 102 105 102 106 108
Inflacja Żywności 17.40 10 7.5 6.8 4.9 2.1
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 4.15 3.95 3.8 3.8 3.65 4
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 13.00 12 12 12 12 12
Stopa Międzybankowa 3.17 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
Podaż Pieniądza M2 198650.00 202800 205805 209400 212600 220250
Rezerwy Walutowe 3108000.00 3120000 3100000 3100000 300000 3100000
Bilans Banku Centralnego 371130.48 340000 350000 350000 350000 370063
Bilans Banków 1140.00 1900 1800 1700 1300 1800
Kredyty dla Sektora prywatnego 21030.00 30475 26991 25871 22250 23496
Stopa Depozytowa 0.35 0.35 0.35 0.1 0.35 0.35
Tempo Wzrostu Kredytów 12.30 13 13 12.7 12.4 12
Stopa Pożyczkowa 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Stopa Reverse Repo 2.50 2.5 2.45 2.45 2.4 2.4
Inwestycje w Środki Trwałe 5.40 5.5 5.3 5.3 5.7 5.3
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 472.10 150 600 550 130 110
Saldo Obrotów Bieżących 491.89 250 520 520 520 80.28
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3
Import 1910.57 1600 1550 1650 1740 1800
Eksport 2382.68 1850 2150 2200 2230 2210
Dług Zagraniczny 19652.14 23000 23000 23000 23000 24500
Terms of Trade 105.52 100 98.1 99.02 99.06 100
Rachunek kapitałowy -97.60 400 200 200 620 620
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1367.10 400 720 720 1500 1500
Przyjazdy Turystów 3054.00 3150 3150 3150 3150 3170
Wydobycie Ropy Naftowej 3806.00 3600 3700 3700 3576 3576
Dochody z Turystyki 5.97 6.75 6.75 6.75 6.75 7.15
Bronie Sprzedaży 1040.00 1809 1060 1060 1060 1060
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 50.50 52.5 52.5 52.5 52.5 54
Budżet Państwa do PKB -4.20 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Bilans Budżetu -13.80 -350 -200 -250 -450 -450
Wydatki Rządowe 220904.10 227421 227200 227310 233717 246805
Dochody Budżetu Państwa 11263.00 15200 19200 19200 13000 14000
Wydatki Budżetu Państwa 15876.00 26500 31500 26500 31000 3200
Wydatki Wojskowe 239223.00 300000 300000 300000 300000 300000
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 48.00 48 48 48 48 48
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37.00 37 37 37 37 37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 50.20 49.7 50.5 51.1 50.5 50.5
PMI dla Usług 52.50 52.8 52 52.5 52 52.2
Przemysłowy PMI 51.50 49.8 50.2 50.7 50.1 50.4
Nie Przemysłowy PMI 53.50 51 52.5 52.5 52 52
Produkcja Przemysłowa 6.90 5.7 5.2 5.2 5.2 5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.58 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.00 5.6 5 5 5.5 5.4
Zmiany Zapasów 15873.10 13212 14445 14445 14445 14445
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 2659000.00 2450000 2000000 2250000 2550000 2650000
Produkcja Samochodów 2185380.00 2000000 1450000 1750000 1980000 2050000
Rejestracje nowych samochodów 2213089.00 1960000 1700000 1800000 2000000 2100000
Produkcja w Górnictwie 5.60 0.4 1.2 1.2 1.2 1.6
Produkcja Stali 80287.00 82000 81500 81500 79000 81000
Stopa Utylizacji Surowców 77.50 76 76.2 76.2 76.5 76
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.60 50 50 51 51.4 51.6
Produkcja Cementu 19935.00 16500 19500 20500 18000 19000
Zyski Korporacji 5610070.00 1200000 2850000 4400000 6750000 6950000
Produkcja Energii Elektrycznej 654400.00 609911 660384 630776 681250 722982
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 124.60 116 120 120 115 110
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.53 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.00 8 7.8 7.8 7.5 7.5
Wydatki Konsumpcyjne 348209.60 358482 358134 358308 368406 389036
Rozporządzalny Dochód Osobisty 42359.00 41567 41488 41527 41527 43853
Oszczędności Gospodarstw Domowych 36.10 34 34 34 34 34
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Kredyt Konsumencki 432954.13 397430 413193 429561 458065 483717
Cena Benzyny 0.73 0.77 0.79 0.81 0.83 0.83
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 54.60 53 54 54 55 55
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 6.60 8 7 6.5 6 6
Sprzedaż Nowych Domów 139440.00 41500 62000 62000 145100 151500


Chiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.