Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 7.04 7.06 7.09 7.11 7.14 7.2
Indeks Giełdowy 2899.72 2828 2784 2741 2699 2616
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.21 3.21 3.24 3.27 3.29 3.35
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.00 6.1 6 5.9 5.8 5.8
Stopa Bezrobocia 3.61 3.8 3.7 3.8 3.9 4
Inflacja 3.80 3.2 2.4 2 2.1 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2
Stopa Procentowa 4.15 4.05 3.95 3.8 3.8 3.65
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 13.00 12.75 12 12 12 12
Bilans Handlowy 430.18 550 150 600 550 130
Saldo Obrotów Bieżących 549.00 72.22 250 520 520 80.28
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.40 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Dług Publiczny do PKB 50.50 51.9 52.5 52.5 52.5 52.5
Budżet Państwa do PKB -4.20 -3.8 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Koniunktura w Przemyśle 50.20 50.9 49.7 50.5 51.1 50.5
PMI dla Usług 53.50 52.9 52.8 52 52.5 52
Przemysłowy PMI 51.80 50.3 49.8 50.2 50.7 50.1
Nie Przemysłowy PMI 54.40 52 51 52.5 52.5 52
Optymizm Konsumentów 124.10 118 116 120 120 115
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.46 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.00 6.1 6 5.9 5.8 5.8
PKB 13608.15 14200 14900 14900 14900 14900
Produkt Narodowy Brutto 896915.60 875143 874318 925901 949834 925901
Środki Trwałe Brutto 380771.80 367574 367227 388893 403237 388893
Pkb Per Capita 7755.00 8250 8730 8730 8730 8730
Pkb Per Capita Ppp 16186.80 16800 18450 18450 18450 18450
Rolnictwo w PKB 43005.00 68683 68618 9296 24576 72666
Budownictwo w PKB 45134.00 65578 65516 11160 11150 69382
Przemysł w PKB 233457.00 323775 323470 76362 76290 342554
Usługi w PKB 376925.00 498219 497750 129656 262360 527116
Transport w PKB 31894.00 43024 42983 10126 10116 45519
Pkb W Cenach Stałych 697798.00 955228 954328 226239 477538 1010631
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.61 3.8 3.7 3.8 3.9 4
Pracujący 77586.00 77740 77820 77820 77820 77820
Bezrobotni Zarejestrowani 947.00 946 938 920 940 920
Przeciętne Wynagrodzenia 82461.00 86100 89300 89300 89300 89300
Wynagrodzenia w Przemyśle 72088.00 76500 80500 80500 80500 80500
Płaca Minimalna 2480.00 2480 2480 2550 2550 2550
Populacja 1395.38 1398 1400 1400 1400 1400
Wiek Emerytalny Kobiet 50.00 50 50 50 50 50
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 3.80 3.2 2.4 2 2.1 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.80 105 105 105 105 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 1.50 104 104 104 104 106
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.40 100 102 102 101 102
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.60 -0.4 1.4 1.8 1.8 1.9
Inflacja Żywności 15.50 12 8 1.5 1.8 1.9
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 4.15 4.05 3.95 3.8 3.8 3.65
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 13.00 12.75 12 12 12 12
Stopa Międzybankowa 3.68 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37
Bilans Banków 661.30 1200 1900 1800 1700 1300
Kredyty dla Sektora prywatnego 6189.00 1200 1900 1800 23964 1500
Stopa Depozytowa 0.35 0.35 0.35 0.1 0.1 0.35
Tempo Wzrostu Kredytów 12.40 12.9 13 13 12.7 12.4
Stopa Reverse Repo 2.50 2.5 2.5 2.45 2.45 2.4
Inwestycje w Środki Trwałe 5.20 5.6 5.5 5.3 5.3 5.7
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 430.18 550 150 600 550 130
Saldo Obrotów Bieżących 549.00 72.22 250 520 520 80.28
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.40 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Import 1698.98 1500 1600 1550 1650 1740
Eksport 2129.16 2150 1850 2150 2200 2230
Dług Zagraniczny 19652.14 21500 23000 23000 23000 23000
Terms of Trade 103.45 94.8 94.8 100 98.1 94.8
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1107.80 1400 400 720 720 1500
Przyjazdy Turystów 3054.00 3100 3150 3150 3150 3150
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 50.50 51.9 52.5 52.5 52.5 52.5
Budżet Państwa do PKB -4.20 -3.8 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Bilans Budżetu -13.80 -530 -530 -500 -500 -496
Wydatki Rządowe 220906.00 234381 234160 247975 233939 247975
Dochody Budżetu Państwa 17026.00 11200 15200 19200 19200 13000
Wydatki Budżetu Państwa 11975.00 31000 26500 31500 26500 31000
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 48.00 48 48 48 48 48
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37.00 37 37 37 37 37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 50.20 50.9 49.7 50.5 51.1 50.5
PMI dla Usług 53.50 52.9 52.8 52 52.5 52
Przemysłowy PMI 51.80 50.3 49.8 50.2 50.7 50.1
Nie Przemysłowy PMI 54.40 52 51 52.5 52.5 52
Produkcja Przemysłowa 4.70 5.4 5.7 5.2 5.2 5.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.17 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.60 5.8 5.6 5 5 5.5
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 2298299.00 2580000 2356259 2000000 2150000 2510000
Produkcja w Górnictwie 3.90 2.7 0.4 1.2 1.2 1.2
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.20 51 50 50 51 51.4
Produkcja Cementu 21848.80 17500 16500 19500 20500 18000
Zyski Korporacji 5015100.00 6400000 1200000 2850000 4400000 6750000
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 124.10 118 116 120 120 115
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.46 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.20 7.5 8 7.8 7.8 7.5
Wydatki Konsumpcyjne 348209.60 336878 336560 356417 368754 356417
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Cena Benzyny 0.71 0.65 0.63 0.61 0.6 0.56
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.60 53 53 54 54 55
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 7.80 8 8 7 6.5 6


Chiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.