Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 7.02 7.05 7.08 7.1 7.13 7.19
Indeks Giełdowy 3346.45 3268 3169 3072 2978 2791
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.08 3.12 3.14 3.17 3.19 3.25

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -9.80 0.6 0.9 0.9 1 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.80 3.1 3.5 4.4 5.1 5.6
Stopa Bezrobocia 5.90 5.5 5.6 5.5 5.4 5.1
Inflacja 2.40 2.1 2 2.3 1.9 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.80 0.2 0.2 0.5 0.1 0.2
Stopa Procentowa 3.85 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.50 12.5 12 11 11 11
Bilans Handlowy 629.30 670 690 640 500 410
Saldo Obrotów Bieżących -337.00 150 120 305 150 340
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3
Dług Publiczny do PKB 50.50 55 55 54 54 54
Budżet Państwa do PKB -2.80 -4.7 -4.7 -4.9 -4.9 -4.9
Koniunktura w Przemyśle 50.90 51.1 50.5 51 50.7 52
PMI dla Usług 58.40 51 52 53 50 52.2
Nie Przemysłowy PMI 54.40 51.8 52 51.5 50.4 53
Przemysłowy PMI 51.20 50 50.1 52 49 50.7
Optymizm Konsumentów 115.80 118 118 118 124 120
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.79 0.5 0.8 0.8 0.4 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -9.80 0.6 0.9 0.9 1 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.80 3.1 3.5 4.4 5.1 5.6
PKB 14342.90 14400 14400 15200 15200 15200
Produkt Narodowy Brutto 988528.90 910818 1023127 1032024 1038944 1080423
Środki Trwałe Brutto 422018.80 386674 436789 440588 443542 461250
Pkb Per Capita 8254.30 8130 8130 8840 8840 8840
Pkb Per Capita Ppp 16116.70 16450 16450 17700 17700 17700
Rolnictwo w PKB 10186.00 43672 72933 10634 10705 77017
Budownictwo w PKB 9378.00 48573 73386 9791 9856 77496
Przemysł w PKB 64642.00 233958 328208 67486 67939 346587
Usługi w PKB 122680.00 399018 552931 128078 128937 583895
Transport w PKB 7865.00 32047 44300 8211 8266 46781
Pkb W Cenach Stałych 206504.00 723895 1025545 215590 217036 1082976

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 5.90 5.5 5.6 5.5 5.4 5.1
Pracujący 77471.00 77820 77820 77820 77820 77820
Bezrobotni Zarejestrowani 945.00 940 920 920 910 910
Przeciętne Wynagrodzenia 90501.00 92300 92300 94900 94900 94900
Wynagrodzenia w Przemyśle 78147.00 80500 80500 84100 84100 84100
Płaca Minimalna 2480.00 2550 2550 2620 2620 2620
Populacja 1400.05 1412 1406 1406 1406 1411
Wiek Emerytalny Kobiet 50.00 50 50 50 50 50
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 2.40 2.1 2 2.3 1.9 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.80 0.2 0.2 0.5 0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110.40 112 113 115 112 116
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.10 103 103 103 102 104
Inflacja Bazowa 1.10 1.2 1.1 1.3 1.1 1.4
Deflator Pkb 684.89 699 699 701 698 712
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.80 102 104 101 100 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.70 -3 -0.8 -0.1 1.1 1.5
Wskaźnik Cen Importowych 107.70 101 105 105 105 108
Wskaźnik Cen Eksportowych 94.40 102 106 106 106 108
Inflacja Żywności 10.60 6.8 5.9 5.9 5.3 3.1

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 3.85 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.50 12.5 12 11 11 11
Stopa Międzybankowa 2.44 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68
Podaż Pieniądza M2 210020.00 209400 212600 212600 212600 220250
Bilans Banku Centralnego 367870.74 390000 360000 380000 340000 370063
Bilans Banków 1480.00 1700 1300 1900 1500 1800
Rezerwy Walutowe 3112328.00 3100000 300000 300000 3100000 3100000
Kredyty dla Sektora prywatnego 31900.00 32000 32000 34000 31000 30000
Stopa Depozytowa 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Tempo Wzrostu Kredytów 13.20 12.7 12.4 13.5 12 13
Stopa Pożyczkowa 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Stopa Reverse Repo 2.20 2.1 2.1 2 2 2
Inwestycje w Środki Trwałe -6.30 3.3 5.1 5.1 4.9 5.3

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 629.30 670 690 640 500 410
Saldo Obrotów Bieżących -337.00 150 120 305 150 340
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3
Import 1438.90 1430 1540 1700 1750 1800
Eksport 2068.10 2100 2230 2340 2250 2210
Dług Zagraniczny 20573.00 23000 23000 23000 23000 24500
Terms of Trade 114.09 99.02 99.06 99.06 99.06 100
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 355.18 550 910 1300 1350 1500
Rachunek kapitałowy 111.00 140 620 320 450 620
Przyjazdy Turystów 3188.00 2000 2000 2000 2200 3000
Wydobycie Ropy Naftowej 3900.00 3700 3576 3576 3576 3576
Dochody z Turystyki 5.97 5 5 5 5 6.15
Bronie Sprzedaży 1040.00 1060 1060 1060 1060 1060

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 50.50 55 55 54 54 54
Budżet Państwa do PKB -2.80 -4.7 -4.7 -4.9 -4.9 -4.9
Bilans Budżetu -173.80 -250 -450 -250 -250 -450
Wydatki Rządowe 238874.00 27800 27800 28500 28500 28500
Dochody Budżetu Państwa 15539.00 19200 13000 13000 13000 14000
Wydatki Budżetu Państwa 16685.00 26500 31000 31000 31000 3200
Wydatki Wojskowe 239223.00 300000 300000 300000 300000 300000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 13.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 48.00 48 48 48 48 48
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37.00 37 37 37 37 37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 50.90 51.1 50.5 51 50.7 52
PMI dla Usług 58.40 51 52 53 50 52.2
Nie Przemysłowy PMI 54.40 51.8 52 51.5 50.4 53
Przemysłowy PMI 51.20 50 50.1 52 49 50.7
Produkcja Przemysłowa 4.40 4.9 5.2 6.3 5.9 5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.53 0.8 0.7 0.7 0.2 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.20 4.7 4.5 5.2 4.9 5.4
Zmiany Zapasów 6609.00 14445 14445 14445 14445 14445
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 2190000.00 2250000 2350000 2350000 2580000 2650000
Produkcja Samochodów 1660000.00 1870000 1980000 1630000 1810000 2050000
Rejestracje nowych samochodów 1674000.00 1710000 1730000 1750000 1800000 1900000
Produkcja w Górnictwie 1.10 1.8 2.2 1.9 1.7 1.6
Produkcja Stali 92267.00 90200 89000 85000 87000 81000
Stopa Utylizacji Surowców 67.30 70.2 76.5 76.5 76.5 76
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.70 50 51.4 53 50 51.6
Produkcja Cementu 24868.68 20500 18000 18000 18000 19000
Produkcja Energii Elektrycznej 554300.00 630776 681250 651642 651642 722982
Zyski Korporacji 1843490.00 4400000 6750000 6750000 6750000 6950000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 115.80 118 118 118 124 120
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.79 0.5 0.8 0.8 0.4 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.80 4.8 7.5 7.5 6.3 6.5
Wydatki Konsumpcyjne 385895.60 353607 399402 402875 405576 421768
Rozporządzalny Dochód Osobisty 42359.00 40468 43842 44223 44519 46297
Oszczędności Gospodarstw Domowych 36.10 34 34 34 34 34
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Kredyt Konsumencki 450447.75 423925 448108 459753 473421 473202
Cena Benzyny 0.56 0.5 0.48 0.46 0.43 0.41
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 55.20 54 55 55 55 55

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 4.90 4.5 4.8 5.6 6.2 6.6
Sprzedaż Nowych Domów 41250.00 46000 95100 141000 127000 151500


Chiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.