Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 6.77 6.78 6.8 6.83 6.86 6.91
Indeks Giełdowy 3338.09 3230 3131 3036 2943 2758
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.10 3.15 3.17 3.2 3.22 3.27

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 11.50 0.6 0.9 0.9 1 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.20 3.1 3.5 4.4 5.1 5.6
Stopa Bezrobocia 5.60 5.5 5.6 5.5 5.4 5.1
Inflacja 2.40 2.1 2 2.3 1.9 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.2 0.2 0.5 0.1 0.2
Stopa Procentowa 3.85 3.85 3.7 3.7 3.7 3.7
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.50 12.5 12 11 11 11
Bilans Handlowy 589.25 670 130 640 500 110
Saldo Obrotów Bieżących 1196.00 150 120 305 150 340
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3
Dług Publiczny do PKB 50.50 55 55 54 54 54
Budżet Państwa do PKB -2.80 -4.7 -4.7 -4.9 -4.9 -4.9
Koniunktura w Przemyśle 51.00 51.1 50.5 51 51.7 52
PMI dla Usług 54.00 51 52 53 50 52.2
Nie Przemysłowy PMI 55.20 54 52 51.5 50.4 53
Przemysłowy PMI 53.10 50 50.1 52 49 50.7
Optymizm Konsumentów 117.20 118 118 118 124 120
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.25 0.5 0.8 0.8 0.4 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 11.50 0.6 0.9 0.9 1 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.20 3.1 3.5 4.4 5.1 5.6
PKB 14342.90 14400 14400 15200 15200 15200
Produkt Narodowy Brutto 988528.90 910818 1023127 1032024 1038944 1080423
Środki Trwałe Brutto 422018.80 386674 436789 440588 443542 461250
Pkb Per Capita 8254.30 8130 8130 8840 8840 8840
Pkb Per Capita Ppp 16116.70 16450 16450 17700 17700 17700
Rolnictwo w PKB 26053.00 43672 72933 10634 10705 77017
Budownictwo w PKB 28535.00 48573 73386 9791 9856 77496
Przemysł w PKB 145044.00 233958 328208 67486 67939 346587
Usługi w PKB 257802.00 399018 552931 128078 128937 583895
Transport w PKB 18515.00 32047 44300 8211 8266 46781
Pkb W Cenach Stałych 456614.00 723895 1025545 215590 217036 1082976

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 5.60 5.5 5.6 5.5 5.4 5.1
Pracujący 77471.00 77820 77820 77820 77820 77820
Bezrobotni Zarejestrowani 1005.00 940 920 920 910 910
Przeciętne Wynagrodzenia 90501.00 92300 92300 94900 94900 94900
Wynagrodzenia w Przemyśle 78147.00 80500 80500 84100 84100 84100
Płaca Minimalna 2480.00 2550 2550 2620 2620 2620
Populacja 1400.05 1412 1406 1406 1406 1411
Wiek Emerytalny Kobiet 50.00 50 50 50 50 50
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 2.40 2.1 2 2.3 1.9 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.2 0.2 0.5 0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.40 112 113 115 112 116
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.50 103 103 103 102 104
Inflacja Bazowa 0.50 1.2 1.1 1.3 1.1 1.4
Deflator Pkb 684.89 699 699 701 698 712
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.90 102 104 101 100 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.00 -3 -0.8 -0.1 1.1 1.5
Wskaźnik Cen Importowych 104.30 101 105 105 105 108
Wskaźnik Cen Eksportowych 91.70 102 106 106 106 108
Inflacja Żywności 11.20 6.8 5.9 5.9 5.3 3.1

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 3.85 3.85 3.7 3.7 3.7 3.7
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.50 12.5 12 11 11 11
Stopa Międzybankowa 3.01 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
Podaż Pieniądza M2 213680.00 209400 212600 212600 212600 220250
Bilans Banku Centralnego 357924.90 390000 360000 380000 340000 370063
Bilans Banków 1280.00 1700 1300 1900 1500 1800
Rezerwy Walutowe 3165000.00 3100000 300000 300000 3100000 3100000
Kredyty dla Sektora prywatnego 35800.00 32000 32000 34000 31000 30000
Stopa Depozytowa 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Tempo Wzrostu Kredytów 13.00 12.7 12.4 13.5 12 13
Stopa Pożyczkowa 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Stopa Reverse Repo 2.20 2.1 2.1 2 2 2
Inwestycje w Środki Trwałe -0.30 0.7 5.1 5.1 4.9 5.3

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 589.25 670 130 640 500 110
Saldo Obrotów Bieżących 1196.00 150 120 305 150 340
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3
Import 1763.34 1430 1540 1700 1750 1800
Eksport 2352.59 2100 2230 2340 2250 2210
Dług Zagraniczny 20573.00 23000 23000 23000 23000 24500
Terms of Trade 113.74 99.02 99.06 99.06 99.06 100
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 890.00 550 910 1300 1350 1500
Rachunek kapitałowy -1196.00 140 620 320 450 620
Przyjazdy Turystów 3188.00 2000 2000 2200 3000 3000
Wydobycie Ropy Naftowej 3876.00 3700 3576 3576 3576 3576
Dochody z Turystyki 5.97 5 5 5 5 6.15
Bronie Sprzedaży 1040.00 1060 1060 1060 1060 1060

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 50.50 55 55 54 54 54
Budżet Państwa do PKB -2.80 -4.7 -4.7 -4.9 -4.9 -4.9
Bilans Budżetu -367.40 -250 -450 -250 -250 -450
Wydatki Rządowe 238874.00 27800 27800 28500 28500 28500
Dochody Budżetu Państwa 18549.00 19200 13000 13000 13000 14000
Wydatki Budżetu Państwa 17088.00 26500 31000 31000 31000 3200
Wydatki Wojskowe 239223.00 300000 300000 300000 300000 300000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 13.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 48.00 48 48 48 48 48
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37.00 37 37 37 37 37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 51.00 51.1 50.5 51 51.7 52
PMI dla Usług 54.00 51 52 53 50 52.2
Nie Przemysłowy PMI 55.20 54 52 51.5 50.4 53
Przemysłowy PMI 53.10 50 50.1 52 49 50.7
Produkcja Przemysłowa 5.60 4.9 5.2 6.3 5.9 5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.02 0.8 0.7 0.7 0.2 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.00 4.7 4.5 5.2 4.9 5.4
Zmiany Zapasów 6609.00 14445 14445 14445 14445 14445
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 2186000.00 2250000 2350000 2350000 2580000 2650000
Produkcja Samochodów 1694000.00 1870000 1980000 1630000 1810000 2050000
Rejestracje nowych samochodów 1755000.00 1710000 1730000 1750000 1800000 1900000
Produkcja w Górnictwie 1.60 1.8 2.2 1.9 1.7 1.6
Produkcja Stali 93359.00 90200 89000 85000 87000 81000
Stopa Utylizacji Surowców 74.40 70.2 76.5 76.5 76.5 76
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.10 50 51.4 53 50 51.6
Produkcja Cementu 21793.00 20500 18000 18000 18000 19000
Produkcja Energii Elektrycznej 680100.00 630776 681250 651642 651642 722982
Zyski Korporacji 3102290.00 3400000 3750000 4500000 5750000 6950000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 117.20 118 118 118 124 120
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.25 0.5 0.8 0.8 0.4 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.50 4.8 7.5 7.5 6.3 6.5
Wydatki Konsumpcyjne 385895.60 353607 399402 402875 405576 421768
Rozporządzalny Dochód Osobisty 42359.00 40468 43842 44223 44519 46297
Oszczędności Gospodarstw Domowych 36.10 34 34 34 34 34
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Kredyt Konsumencki 462563.05 423925 448108 459753 473421 473202
Cena Benzyny 0.61 0.5 0.48 0.46 0.43 0.41
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 55.20 54 55 55 55 55

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 4.80 4.5 4.8 5.6 6.2 6.6
Sprzedaż Nowych Domów 72686.00 46000 95100 141000 127000 151500


Chiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.