Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 6.57 6.6 6.63 6.65 6.68 6.73
Indeks Giełdowy 3408.31 3295 3194 3097 3002 2813
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.31 3.34 3.37 3.39 3.42 3.48

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 2.70 0.9 0.9 1 1.1 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 3.5 4.4 5.1 5.3 5.6
Stopa Bezrobocia 5.30 5.6 5.5 5.4 5.4 5.1
Inflacja 0.50 2.2 2.3 1.9 2.2 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.2 0.5 0.1 0.3 0.2
Stopa Procentowa 3.85 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.50 12 11 11 11 11
Bilans Handlowy 584.43 590 640 500 570 410
Saldo Obrotów Bieżących 942.00 720 305 250 400 340
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Dług Publiczny do PKB 50.50 55 54 54 54 54
Budżet Państwa do PKB -2.80 -4.7 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
Koniunktura w Przemyśle 51.40 50.5 51 51.7 52 52
PMI dla Usług 56.80 52 53 52.9 53 52.2
Nie Przemysłowy PMI 56.20 52 51.5 50.4 51 53
Przemysłowy PMI 53.60 52.1 52 50 52 50.7
Optymizm Konsumentów 120.50 118 118 124 124 120
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.68 0.8 0.8 0.4 0.3 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 2.70 0.9 0.9 1 1.1 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 3.5 4.4 5.1 5.3 5.6
PKB 14342.90 14000 14600 14600 14600 14600
Produkt Narodowy Brutto 988528.90 1023127 1032024 1038944 1040921 1080423
Środki Trwałe Brutto 422018.80 436789 440588 443542 444386 461250
Pkb Per Capita 8254.30 8130 8840 8840 8840 8840
Pkb Per Capita Ppp 16116.70 16450 17700 17700 17700 17700
Rolnictwo w PKB 48123.00 72933 10634 27382 27434 77017
Budownictwo w PKB 48517.00 73386 9791 29990 30047 77496
Przemysł w PKB 227011.00 328208 67486 152441 152731 346587
Usługi w PKB 400397.00 552931 128078 270950 271466 583895
Transport w PKB 29803.00 44300 8211 19459 19496 46781
Pkb W Cenach Stałych 722786.00 1025545 215590 479901 480815 1082976

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 5.30 5.6 5.5 5.4 5.4 5.1
Pracujący 77471.00 77820 77820 77820 77820 77820
Bezrobotni Zarejestrowani 1005.00 920 920 910 910 910
Przeciętne Wynagrodzenia 93383.00 94900 96500 96500 96500 96500
Wynagrodzenia w Przemyśle 78147.00 80500 84100 84100 84100 84100
Płaca Minimalna 2480.00 2480 2540 2540 2540 2540
Populacja 1400.05 1406 1406 1406 1406 1411
Wiek Emerytalny Kobiet 50.00 50 50 50 50 50
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 0.50 2.2 2.3 1.9 2.2 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.2 0.5 0.1 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.40 114 115 112 114 116
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.50 106 102 102 103 108
Inflacja Bazowa 0.50 0.7 1 1.1 0.9 1.4
Deflator Pkb 684.89 700 701 698 700 713
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.00 104 104 101 100 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.10 -0.8 -0.1 0.3 0.7 1.5
Wskaźnik Cen Importowych 101.30 102 103 103 104 108
Wskaźnik Cen Eksportowych 96.40 93 96 94 98 100
Inflacja Żywności 2.20 8.9 11 13 14 10

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 3.85 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.50 12 11 11 11 11
Stopa Międzybankowa 3.14 2.8 2.9 2.9 2.9 2.8
Podaż Pieniądza M2 214970.00 216600 214200 214200 218000 220250
Bilans Banku Centralnego 371812.72 360000 380000 340000 360000 370063
Bilans Banków 689.80 1300 1900 1500 1300 1800
Rezerwy Walutowe 3127982.00 318000 318000 3100000 3150000 3190000
Kredyty dla Sektora prywatnego 14200.00 34000 41000 36000 38000 30000
Stopa Depozytowa 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Tempo Wzrostu Kredytów 12.90 12.4 13.5 12 12.4 13
Stopa Pożyczkowa 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Stopa Reverse Repo 2.20 2.2 2 2 2 2
Inwestycje w Środki Trwałe 1.80 5.1 5.1 4.9 4.5 5.3

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 584.43 590 640 500 570 410
Saldo Obrotów Bieżących 942.00 720 305 250 400 340
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Import 1787.39 1740 1700 1750 1800 1900
Eksport 2371.83 2330 2340 2250 2370 2310
Dług Zagraniczny 20573.00 23000 23000 23000 23000 24500
Terms of Trade 105.08 94.8 110 107 112 94.8
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1150.90 910 1300 1350 1200 1500
Rachunek kapitałowy -942.00 620 320 450 220 -150
Przyjazdy Turystów 3188.00 2000 2200 3000 3000 3000
Wydobycie Ropy Naftowej 3876.00 3876 3920 3840 3950 3790
Dochody z Turystyki 5.97 5 5 5 6.15 6.15
Bronie Sprzedaży 1040.00 1060 1060 1060 1060 1060

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 50.50 55 54 54 54 54
Budżet Państwa do PKB -2.80 -4.7 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9
Bilans Budżetu -448.70 -650 -420 -420 -610 -720
Wydatki Rządowe 238874.00 27800 28500 28500 28500 28500
Dochody Budżetu Państwa 17531.00 17000 17000 14000 12000 14000
Wydatki Budżetu Państwa 14254.00 31000 27800 33000 29000 3200
Wydatki Wojskowe 239223.00 300000 300000 300000 300000 300000

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 48.00 48 48 48 48 48
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37.00 37 37 37 37 37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 51.40 50.5 51 51.7 52 52
PMI dla Usług 56.80 52 53 52.9 53 52.2
Nie Przemysłowy PMI 56.20 52 51.5 50.4 51 53
Przemysłowy PMI 53.60 52.1 52 50 52 50.7
Produkcja Przemysłowa 6.90 4.9 6.3 5.9 4.4 5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.78 0.7 0.7 1.2 0.5 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.50 4.5 5.2 4.9 5.1 5.4
Zmiany Zapasów 6609.00 14445 14445 14445 14445 14445
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 2570000.00 2350000 2350000 2580000 2580000 2650000
Produkcja Samochodów 2084000.00 1880000 1930000 1810000 1850000 2050000
Rejestracje nowych samochodów 2110000.00 1730000 1750000 1800000 1820000 1900000
Produkcja w Górnictwie 3.50 2.2 1.9 1.7 2.2 1.6
Produkcja Stali 92555.00 89000 85000 87000 88000 83000
Stopa Utylizacji Surowców 76.70 76.5 76.5 76.5 76.5 76
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.70 51.4 53 50 53 51.6
Produkcja Cementu 24099.67 22800 22400 19900 19800 19000
Produkcja Energii Elektrycznej 631500.00 681250 651642 651642 660200 722982
Zyski Korporacji 5012420.00 3750000 4500000 5750000 6012000 6950000

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 120.50 118 118 124 124 120
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.68 0.8 0.8 0.4 0.3 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.30 1.5 4.2 3.3 4.2 4.5
Wydatki Konsumpcyjne 385895.60 399402 402875 405576 406348 421768
Rozporządzalny Dochód Osobisty 42359.00 43842 44223 44519 44604 46297
Oszczędności Gospodarstw Domowych 36.10 34 34 34 34 34
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.95 4.35 2.95 2.95 2.95 4.35
Kredyt Konsumencki 478661.42 448108 459753 479953 493543 473202
Cena Benzyny 0.60 0.7 0.48 0.46 0.43 0.66
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.20 55 55 55 55 55

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 4.30 4.2 5.2 5.7 5.6 5.6
Sprzedaż Nowych Domów 117923.00 95100 141000 127000 139000 151500


Chiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.