Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Waluta 7.09 7.11 7.14 7.17 7.19 7.25
Indeks Giełdowy 2772.20 2688 2606 2527 2450 2296
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.62 2.64 2.66 2.68 2.7 2.74

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 -1.8 1.3 1.3 1.2 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.00 3.5 4.9 5.4 5.5 5.6
Stopa Bezrobocia 3.62 4.2 4.2 4.2 4.2 4.5
Inflacja 5.20 5.4 4.2 2.5 2 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
Stopa Procentowa 4.05 3.95 3.95 3.95 3.8 3.8
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.50 12 12 12 12 12
Bilans Handlowy -35.48 150 600 550 130 110
Saldo Obrotów Bieżących 401.00 250 520 520 520 80.28
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3
Dług Publiczny do PKB 50.50 55 55 55 55 54
Budżet Państwa do PKB -4.20 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7 -4.9
Koniunktura w Przemyśle 35.70 44.2 46.2 51.1 50.5 52
PMI dla Usług 26.50 40.3 45 50 52 52.2
Nie Przemysłowy PMI 29.60 40.4 44 50.8 52 53
Przemysłowy PMI 40.30 45.7 42 49 50.1 50.7
Optymizm Konsumentów 126.60 116 120 120 115 110
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.52 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 -1.8 1.3 1.3 1.2 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.00 3.5 4.9 5.4 5.5 5.6
PKB 14200.00 14707 14707 14707 14707 15693
Produkt Narodowy Brutto 896915.60 912612 918890 921132 946246 999236
Środki Trwałe Brutto 380771.80 387435 390101 391053 401714 424210
Pkb Per Capita 7755.00 8091 8091 8091 8091 8509
Pkb Per Capita Ppp 16186.80 16889 16889 16889 16889 17760
Rolnictwo w PKB 70466.70 8923 23776 44166 74342 78506
Budownictwo w PKB 70904.30 11338 29810 49123 74804 78993
Przemysł w PKB 317108.70 72308 154582 236607 334550 353284
Usługi w PKB 534233.10 129718 264636 403537 563616 595178
Transport w PKB 42802.10 9551 20744 32410 45156 47685
Pkb W Cenach Stałych 990865.10 221879 471922 732092 1045363 1103903

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Bezrobocia 3.62 4.2 4.2 4.2 4.2 4.5
Pracujący 77471.00 77820 77820 77820 77820 77820
Bezrobotni Zarejestrowani 948.00 938 920 940 920 910
Przeciętne Wynagrodzenia 82461.00 89300 89300 89300 89300 94900
Wynagrodzenia w Przemyśle 72088.00 80500 80500 80500 80500 84100
Płaca Minimalna 2480.00 2480 2550 2550 2550 2620
Populacja 1400.05 1412 1412 1400 1406 1411
Wiek Emerytalny Kobiet 50.00 50 50 50 50 50
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflacja 5.20 5.4 4.2 2.5 2 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.80 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.20 108 107 106 107 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.00 104 104 104 103 105
Inflacja Bazowa 1.00 1.9 2 2 1.8 1.7
Deflator Pkb 684.89 722 714 702 699 712
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.60 102 102 101 101 103
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.40 1.4 1.8 1.8 1.9 1.3
Wskaźnik Cen Importowych 98.60 102 103 101 105 108
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.90 102 105 102 106 108
Inflacja Żywności 21.90 17 10 6.8 4.9 2.1

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Procentowa 4.05 3.95 3.95 3.95 3.8 3.8
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.50 12 12 12 12 12
Stopa Międzybankowa 2.50 3.35 3.35 3.5 3.5 3.5
Podaż Pieniądza M2 203080.00 202800 205805 209400 212600 220250
Bilans Banku Centralnego 361021.26 340000 350000 350000 350000 370063
Bilans Banków 905.70 1900 1800 1700 1300 1800
Rezerwy Walutowe 3107000.00 3120000 3100000 3100000 300000 3100000
Kredyty dla Sektora prywatnego 8554.00 1900 1800 25821 1500 1800
Stopa Depozytowa 0.35 0.35 0.35 0.1 0.35 0.35
Tempo Wzrostu Kredytów 12.10 13 13 12.7 12.4 12
Stopa Pożyczkowa 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Stopa Reverse Repo 2.40 2.5 2.45 2.45 2.4 2.4
Inwestycje w Środki Trwałe -24.50 -18 5.3 5.3 5.7 5.3

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bilans Handlowy -35.48 150 600 550 130 110
Saldo Obrotów Bieżących 401.00 250 520 520 520 80.28
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3
Import 1497.72 1600 1550 1650 1740 1800
Eksport 1462.25 1850 2150 2200 2230 2210
Dług Zagraniczny 20573.00 23000 23000 23000 23000 24500
Terms of Trade 100.72 100 98.1 99.02 99.06 100
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 192.60 400 720 720 1500 1500
Rachunek kapitałowy -401.00 400 200 200 620 620
Przyjazdy Turystów 3188.00 2800 2800 2800 2800 3000
Wydobycie Ropy Naftowej 3782.00 3600 3700 3700 3576 3576
Dochody z Turystyki 5.97 5 5 5 5 6.15
Bronie Sprzedaży 1040.00 1809 1060 1060 1060 1060

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Dług Publiczny do PKB 50.50 55 55 55 55 54
Budżet Państwa do PKB -4.20 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7 -4.9
Bilans Budżetu -13.80 -350 -200 -250 -450 -450
Wydatki Rządowe 220904.10 224770 226316 226869 233054 246105
Dochody Budżetu Państwa 35232.00 15200 19200 19200 13000 14000
Wydatki Budżetu Państwa 32350.00 26500 31500 26500 31000 3200
Wydatki Wojskowe 239223.00 300000 300000 300000 300000 300000

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 48.00 48 48 48 48 48
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37.00 37 37 37 37 37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Koniunktura w Przemyśle 35.70 44.2 46.2 51.1 50.5 52
PMI dla Usług 26.50 40.3 45 50 52 52.2
Nie Przemysłowy PMI 29.60 40.4 44 50.8 52 53
Przemysłowy PMI 40.30 45.7 42 49 50.1 50.7
Produkcja Przemysłowa -13.50 -7.7 5.2 5.2 5.2 5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -26.63 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -15.70 -9.8 5 5 5.5 5.4
Zmiany Zapasów 15873.10 13212 14445 14445 14445 14445
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 310000.00 1450000 2000000 2250000 2550000 2650000
Produkcja Samochodów 195000.00 2000000 1450000 1750000 1980000 2050000
Rejestracje nowych samochodów 224000.00 1960000 1700000 1800000 2000000 2100000
Produkcja w Górnictwie -6.50 -4 1.2 1.2 1.2 1.6
Produkcja Stali 74773.00 82000 81500 81500 79000 81000
Stopa Utylizacji Surowców 77.50 76 76.2 76.2 76.5 76
Zbiorczy Wskaźnik PMI 27.50 44 45 50 51.4 51.6
Produkcja Cementu 19935.00 16500 19500 20500 18000 19000
Produkcja Energii Elektrycznej 654400.00 609911 660384 630776 681250 722982
Zyski Korporacji 410700.00 1200000 2850000 4400000 6750000 6950000

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Optymizm Konsumentów 126.60 116 120 120 115 110
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.52 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -20.50 6 7.8 7.8 7.5 7.5
Wydatki Konsumpcyjne 348209.60 354303 356741 357611 367361 387933
Rozporządzalny Dochód Osobisty 42359.00 40625 41174 41370 44689 47191
Oszczędności Gospodarstw Domowych 36.10 34 34 34 34 34
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.15 3.15 3.15 3.3 3.3 3.3
Kredyt Konsumencki 434157.40 392797 411586 428726 456767 482346
Cena Benzyny 0.66 -0.59 -0.56 -0.53 -0.49 -0.49
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 54.40 53 54 54 55 55

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 5.80 8 7 6.5 6 6
Sprzedaż Nowych Domów 7198.00 41500 62000 62000 145100 151500


Chiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.