Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 6.48 6.49 6.52 6.54 6.57 6.62
Indeks Giełdowy 3576.90 3463 3357 3255 3156 2957
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.27 3.29 3.32 3.34 3.37 3.43

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.60 1.6 1 1.1 1.3 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.50 6.7 5.1 5.3 5.6 5.9
Stopa Bezrobocia 5.20 5.5 5.4 5.4 5.1 5.2
Inflacja -0.30 0.5 1.9 2.2 1.9 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.5 0.1 0.3 0.3 0.2
Stopa Procentowa 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Bilans Handlowy 781.74 640 500 320 1010 1010
Saldo Obrotów Bieżących 1302.00 305 250 400 340 400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 0.3 0.3 0.3 0.3 0.9
Dług Publiczny do PKB 52.60 65 65 65 65 70
Budżet Państwa do PKB -2.80 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -4.4
Koniunktura w Przemyśle 50.60 51.1 51.7 52 52 52
PMI dla Usług 51.50 53 52.9 53 52.2 51.5
Nie Przemysłowy PMI 51.40 51.9 51.4 51 53 52.9
Przemysłowy PMI 50.90 52 53 52 51.7 50.7
Optymizm Konsumentów 122.10 128 124 124 120 120
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.24 0.8 0.4 0.3 0.3 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.60 1.6 1 1.1 1.3 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.50 6.7 5.1 5.3 5.6 5.9
PKB 14342.90 14600 14600 14600 14600 15700
Produkt Narodowy Brutto 988528.90 1054760 1038944 1040921 1043887 1105476
Środki Trwałe Brutto 422018.80 450294 443542 444386 445652 471945
Pkb Per Capita 8254.30 8840 8840 8840 8840 9020
Pkb Per Capita Ppp 16116.70 17700 17700 17700 17700 18210
Rolnictwo w PKB 77754.00 10868 27382 50674 82108 86953
Budownictwo w PKB 72995.70 10006 29990 51088 77083 81631
Przemysł w PKB 313071.10 68973 152441 239043 330603 350109
Usługi w PKB 553976.80 130900 270950 421618 585000 619514
Transport w PKB 41561.70 8392 19459 31383 43889 46479
Pkb W Cenach Stałych 1015986.00 220340 479901 761094 1072881 1136181

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 5.20 5.5 5.4 5.4 5.1 5.2
Pracujący 77471.00 77820 77820 77820 77820 77820
Bezrobotni Zarejestrowani 1186.00 1000 980 970 960 950
Przeciętne Wynagrodzenia 93383.00 96500 96500 96500 96500 99100
Wynagrodzenia w Przemyśle 78147.00 84100 84100 84100 84100 87600
Płaca Minimalna 2480.00 2540 2540 2540 2540 2650
Populacja 1400.05 1406 1406 1406 1411 1417
Wiek Emerytalny Kobiet 50.00 50 50 50 50 50
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja -0.30 0.5 1.9 2.2 1.9 1.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.00 0.5 0.1 0.3 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.90 113 112 114 114 116
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.70 106 102 102 108 108
Inflacja Bazowa -0.30 1 1.1 0.9 1.4 1.4
Deflator Pkb 692.50 696 706 708 706 719
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.30 104 104 101 106 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.30 -0.1 0.3 0.7 1.5 2
Wskaźnik Cen Importowych 99.90 103 103 104 108 108
Wskaźnik Cen Eksportowych 94.20 96 94 98 100 102
Inflacja Żywności 1.60 -1.2 0.6 1.5 1 3

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Stopa Międzybankowa 3.46 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28
Podaż Pieniądza M0 8960.00 8162 7947 7947 7887 7887
Podaż Pieniądza M1 62560.00 62265 62265 56818 56818 58841
Podaż Pieniądza M2 221300.00 214200 214200 218000 220250 220250
Bilans Banku Centralnego 389131.46 380000 340000 360000 360000 370063
Bilans Banków 3580.00 2100 1900 1700 1300 1800
Rezerwy Walutowe 3210671.00 3200000 3100000 3150000 3190000 3200000
Kredyty dla Sektora prywatnego 51700.00 41000 36000 38000 30000 25000
Stopa Depozytowa 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Tempo Wzrostu Kredytów 12.70 13.5 12 12.4 13 13
Stopa Pożyczkowa 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Stopa Reverse Repo 2.20 2 2 2 2 2
Inwestycje w Środki Trwałe 2.90 3.2 4.9 4.5 5.3 5.3

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 781.74 640 500 320 1010 1010
Saldo Obrotów Bieżących 1302.00 305 250 400 340 400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 0.3 0.3 0.3 0.3 0.9
Import 2037.54 1700 1750 2150 2100 2200
Eksport 2819.28 2340 2250 2470 3110 3210
Dług Zagraniczny 20573.00 23000 23000 23000 24500 24500
Terms of Trade 106.05 94.8 110 107 94.8 94.8
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 134.70 1300 1350 1200 1500 1500
Rachunek kapitałowy -1302.00 320 450 220 -150 220
Przyjazdy Turystów 3188.00 1500 1500 1500 1500 2500
Wydobycie Ropy Naftowej 3884.00 3920 3840 3950 3790 3810
Dochody z Turystyki 5.97 2 2 2 2 4.5
Bronie Sprzedaży 1040.00 1060 1060 1060 1060 1060

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 52.60 65 65 65 65 70
Budżet Państwa do PKB -2.80 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -4.4
Bilans Budżetu -664.10 -420 -420 -610 -720 -450
Wydatki Rządowe 238874.00 28500 28500 28500 28500 29100
Dochody Budżetu Państwa 13406.00 17000 14000 12000 14000 14000
Wydatki Budżetu Państwa 37742.00 27800 33000 29000 3200 3200
Wydatki Wojskowe 239223.00 300000 300000 300000 300000 300000

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 48.00 48 48 48 48 48
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37.00 37 37 37 37 37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 50.60 51.1 51.7 52 52 52
PMI dla Usług 51.50 53 52.9 53 52.2 51.5
Nie Przemysłowy PMI 51.40 51.9 51.4 51 53 52.9
Przemysłowy PMI 50.90 52 53 52 51.7 50.7
Produkcja Przemysłowa 7.30 6.3 5.9 4.4 5 5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.10 0.7 1.2 0.5 0.5 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.70 7.2 5.9 5.1 5.4 5.4
Zmiany Zapasów 6609.00 14445 14445 14445 14445 14445
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 2500000.00 2400000 2580000 2580000 2650000 2650000
Produkcja Samochodów 1909699.00 1930000 1910000 2100000 2500000 2800000
Rejestracje nowych samochodów 2044769.00 2450000 2200000 2220000 2300000 2400000
Produkcja w Górnictwie 4.90 1.9 1.7 2.2 1.6 1.6
Produkcja Stali 90200.00 85000 92000 90000 83000 83000
Stopa Utylizacji Surowców 78.00 76.9 76.5 76.5 76 76
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.70 53 54 53 51.6 50.6
Produkcja Cementu 21333.00 22400 19900 19800 19000 20000
Produkcja Energii Elektrycznej 727720.00 651642 651642 660200 722982 764714
Zyski Korporacji 6451610.00 4500000 5750000 6012000 6950000 7150000

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów 122.10 128 124 124 120 120
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.24 0.8 0.4 0.3 0.3 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.60 4.9 4.3 4.2 5.1 6
Wydatki Konsumpcyjne 385895.60 411751 405576 406348 407506 431549
Rozporządzalny Dochód Osobisty 42359.00 45197 44519 44604 44731 47370
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Kredyt Konsumencki 496197.08 469882 479953 499985 515906 546345
Cena Benzyny 0.71 0.67 0.64 0.61 0.58 0.55
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 59.10 61 62 61.5 62 64

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 3.90 5.2 5.7 5.6 5.6 6.5
Sprzedaż Nowych Domów 154567.00 19000 65000 115000 160500 165500


Chiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.