Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 6.70 6.82 6.84 6.86 6.89 6.93
Indeks Giełdowy 3146.57 2998 2914 2832 2753 2601
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.82 2.84 2.87 2.9 2.92 2.98

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.30 1.5 1.2 1.1 1.3 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.80 4 3.5 4.9 3.7 5.4
Stopa Bezrobocia 6.10 4.8 5 5.2 5.2 5.2
Inflacja 2.10 2 1.9 1.8 1.3 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2
Stopa Procentowa 3.70 3.65 3.45 3.45 3.45 3.75
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 11.25 11 11 11 11 11
Bilans Handlowy 51.12 70 85 91 91 95
Saldo Obrotów Bieżących 895.00 600 600 400 400 400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.80 1.2 1.2 1.2 1.2 0.9
Dług Publiczny do PKB 66.80 72 72 70 70 75
Budżet Państwa do PKB -3.70 -3 -3 -3 -3 -3.1
Koniunktura w Przemyśle 47.40 51.6 51.5 52 51.2 52
PMI dla Usług 36.20 53 52 51.5 51.8 50.5
Nie Przemysłowy PMI 41.90 51 52 50.9 50.9 51.3
Przemysłowy PMI 46.00 49.1 51 51.3 50.3 51.3
Optymizm Konsumentów 113.20 119 117 120 120 120
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.69 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.30 1.5 1.2 1.1 1.3 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.80 4 3.5 4.9 3.7 5.4
PKB 14722.73 16700 16700 16700 16700 17400
Produkt Narodowy Brutto 1133518.00 1049517 1044471 1189060 1175458 1253270
Środki Trwałe Brutto 435682.60 453110 450931 457031 451803 481711
PKB Per Capita 10430.73 9020 9020 9020 9020 9090
PKB Per Capita PPP 16410.80 18210 18210 18210 18210 18350
Rolnictwo w PKB 10953.80 29653 53420 87157 11359 91863
Budownictwo w PKB 13029.00 34407 56020 84065 13511 88605
Przemysł w PKB 93551.50 181404 276709 390831 97013 411936
Usługi w PKB 153037.40 306038 463229 639554 158700 674090
Transport w PKB 10430.30 23102 35901 49367 10816 52033
Pkb W Cenach Stałych 256322.10 532875 817721 1149464 265806 1211535

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 6.10 4.8 5 5.2 5.2 5.2
Pracujący 74652.00 79000 79000 79000 79000 80000
Bezrobotni Zarejestrowani 1016.00 920 910 950 950 980
Przeciętne Wynagrodzenia 97379.00 108100 108100 108100 108100 112400
Wynagrodzenia w Przemyśle 82783.00 87600 87600 87600 87600 90500
Płaca Minimalna 2590.00 2650 2650 2650 2650 2750
Populacja 1412.60 1414 1414 1414 1425 1425
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 50 50 50 50 50
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 2.10 2 1.9 1.8 1.3 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.50 102 103 103 104 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.90 102 102 102 102 102
Inflacja Bazowa 0.90 0.9 0.8 0.5 0.6 0.5
Deflator Pkb 696.46 710 710 709 706 723
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108.50 116 118 117 118 121
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.00 8 6.9 5 4.2 3
Wskaźnik Cen Importowych 111.10 107 105 105 105 108
Wskaźnik Cen Eksportowych 113.10 115 114 112 112 102
Inflacja Żywności 1.90 1.1 1.3 3 3.5 3

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 3.70 3.65 3.45 3.45 3.45 3.75
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 11.25 11 11 11 11 11
Stopa Międzybankowa 2.55 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3
Podaż Pieniądza M0 9560.00 9810 9900 9220 9220 8829
Podaż Pieniądza M1 63610.00 63300 61000 60841 60841 60841
Podaż Pieniądza M2 249970.00 255000 250000 245000 245000 225000
Rezerwy Walutowe 3119700.00 3200000 3270000 3200000 3200000 3200000
Bilans Banku Centralnego 398725.89 420000 440000 430000 430000 400000
Bilans Banków 645.40 2400 1900 1200 3000 1200
Kredyty dla Sektora prywatnego 9102.00 25000 32000 25000 25000 25000
Stopa Depozytowa 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Tempo Wzrostu Kredytów 10.90 11.2 11.8 12 12 12
Inwestycje w Środki Trwałe 6.80 4.2 4 3.9 3.9 3.9
Stopa Reverse Repo 2.10 2 2 1.9 1.9 1.9

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 51.12 70 85 91 91 95
Saldo Obrotów Bieżących 895.00 600 600 400 400 400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.80 1.2 1.2 1.2 1.2 0.9
Import 222.50 234 225 220 220 235
Eksport 273.62 304 310 311 311 330
Dług Zagraniczny 27466.00 24500 24500 24500 24500 24500
Terms of Trade 98.23 92.72 92.11 95.09 93.75 106
Rachunek kapitałowy -895.00 230 400 250 250 250
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 744.70 500 1400 1900 550 1500
Przyjazdy Turystów 0.00 1000 1000 1200 1200 1570
Wydobycie Ropy Naftowej 4185.00 3960 3890 3810 3810 3810
Dochody z Turystyki 6.63 4.5 4.5 4.5 4.5 5

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 66.80 72 72 70 70 75
Budżet Państwa do PKB -3.70 -3 -3 -3 -3 -3.1
Wydatki Rządowe 245679.00 29100 29100 29100 29100 29100
Dochody Budżetu Państwa 15834.00 21000 21000 15000 15000 18000
Wydatki Budżetu Państwa 25360.00 42000 36000 39000 41000 38000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 39.02 39.02 39.02 39.02 39.02 39.02
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.52 28.52 28.52 28.52 28.52 28.52
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 47.40 51.6 51.5 52 51.2 52
PMI dla Usług 36.20 53 52 51.5 51.8 50.5
Nie Przemysłowy PMI 41.90 51 52 50.9 50.9 51.3
Przemysłowy PMI 46.00 49.1 51 51.3 50.3 51.3
Produkcja Przemysłowa -2.90 4.5 4.1 5.5 5.7 4.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -7.08 0.4 0.2 0.3 0.5 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.60 3.7 4.6 4.9 5.3 4.8
Zmiany Zapasów 6718.00 15000 15000 12000 12000 10000
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 1181000.00 2110000 2001010 2150000 2150000 2050000
Produkcja Samochodów 996000.00 2300000 2100000 2500000 2500000 2700000
Rejestracje nowych samochodów 965000.00 1700000 1750000 2400000 2500000 2400000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 97.47 105 105 110 110 110
Stopa Utylizacji Surowców 75.80 76.7 76.8 77 77.3 77
Zbiorczy Wskaźnik PMI 37.20 51 51.3 50.6 51.5 50.6
Produkcja Cementu 19471.00 21500 21500 20000 20000 20000
Produkcja Energii Elektrycznej 608600.00 700000 710000 700000 680000 720000
Zyski Korporacji 1955570.00 4300000 6500000 8000000 8000000 7150000
Produkcja w Górnictwie 9.50 7.9 6.3 5 4.2 5
Produkcja Stali 88300.00 79000 80000 85000 85000 85000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów 113.20 119 117 120 120 120
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.69 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -11.10 1.4 2 4 3.1 3
Wydatki Konsumpcyjne 387176.10 402663 400727 406148 401502 428080
Rozporządzalny Dochód Osobisty 47412.00 45587 45368 49735 49166 52421
Cena Benzyny 1.00 1.04 1.07 1.11 1.15 1.15
Kredyt Konsumencki 545405.36 536773 547014 568168 565585 598849
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.60 70 70 74 74 76

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 0.70 2.8 3.8 3.3 3.3 3.5
Sprzedaż Nowych Domów 26073.00 100500 133700 175500 42000 180000


Chiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.