Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 6.88 6.96 6.99 7.03 7.06 7.12
Indeks Giełdowy 2972.19 2844 2790 2738 2686 2585
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.27 3.33 3.36 3.39 3.42 3.49
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.40 6.3 6.2 6.1 6 5.8
Stopa Bezrobocia 3.67 3.7 3.8 3.8 3.7 4
Inflacja 2.70 1.8 1.9 1.9 2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2
Stopa Procentowa 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 13.50 13.5 12.75 12.75 12 12
Bilans Handlowy 416.58 530 340 650 150 390
Saldo Obrotów Bieżących 586.00 72.22 118 121 250 80.28
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.40 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4
Dług Publiczny do PKB 47.60 48.7 48.7 48.7 49.2 49.2
Budżet Państwa do PKB -4.20 -3.8 -3.8 -3.8 -3.7 -3.7
Koniunktura w przemyśle 49.40 50 51 50.9 49.7 50.5
Przemysłowy PMI 50.20 49.6 50.7 50.3 49.8 50.1
Nie Przemysłowy PMI 54.30 53.6 52.4 52 51 52
PMI dla Usług 52.70 53.6 52.4 52.9 52.8 52
Optymizm Konsumentów 125.30 121 120 118 116 115
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.74 0.4 0.2 0.4 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.40 6.3 6.2 6.1 6 5.8
PKB 12237.70 13200 13200 13200 13900 13900
Produkt Narodowy Brutto 896915.00 876793 875968 951627 950730 1006821
Środki Trwałe Brutto 380771.80 368267 367920 403999 403618 427431
Pkb Per Capita 7329.09 7950 7950 7950 8330 8330
Pkb Per Capita Ppp 15308.71 16800 16800 16800 18450 18450
Rolnictwo w PKB 8769.00 22783 43480 68683 68618 72666
Budownictwo w PKB 10528.60 25962 42879 65578 65516 69382
Przemysł w PKB 72039.80 149213 229052 323775 323470 342554
Usługi w PKB 122317.00 234744 356492 498219 497750 527116
Transport w PKB 9552.80 19642 30472 43024 42983 45519
Pkb W Cenach Stałych 213433.00 432158 671077 955228 954328 1010631
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 3.67 3.7 3.8 3.8 3.7 4
Pracujący 77586.00 77740 77740 77740 77820 77820
Bezrobotni Zarejestrowani 974.00 968 974 976 968 969
Przeciętne Wynagrodzenia 82461.00 86100 86100 86100 89300 89300
Wynagrodzenia w Przemyśle 72088.00 76500 76500 76500 80500 80500
Płaca Minimalna 2480.00 2480 2480 2480 2480 2550
Populacja 1395.38 1407 1407 1407 1412 1412
Wiek Emerytalny Kobiet 50.00 50 50 50 50 50
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 2.70 1.8 1.9 1.9 2 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.70 104 104 104 104 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.60 104 104 104 104 106
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.60 105 105 103 103 104
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.60 0.5 1.1 1.6 2.1 1.9
Inflacja Żywności 7.70 7.5 5.3 2 1.9 1.9
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 13.50 13.5 12.75 12.75 12 12
Stopa Międzybankowa 3.59 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Bilans Banków 1180.00 1700 1500 1200 1900 1300
Kredyty dla Sektora prywatnego 14000.00 15814 23036 16868 30309 17846
Stopa Depozytowa 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Tempo Wzrostu Kredytów 13.40 13.2 13 12.9 13.2 12.4
Stopa Reverse Repo 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
Inwestycje w Środki Trwałe 5.60 5.9 5.6 5.6 5.5 5.7
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 416.58 530 340 650 150 390
Saldo Obrotów Bieżących 586.00 72.22 118 121 250 80.28
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.40 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4
Import 1721.88 1670 1810 1500 1600 1940
Eksport 2138.45 2200 2150 2150 1750 2330
Dług Zagraniczny 19652.14 18184 18167 20851 20831 22060
Terms of Trade 101.86 101 102 103 100 99.06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 546.10 700 1000 1400 400 1500
Przyjazdy Turystów 3054.00 3100 3100 3100 3150 3150
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 47.60 48.7 48.7 48.7 49.2 49.2
Budżet Państwa do PKB -4.20 -3.8 -3.8 -3.8 -3.7 -3.7
Bilans Budżetu -72.30 -60 -537 -530 -530 -496
Wydatki Rządowe 220906.00 216140 215936 234381 234160 247975
Dochody Budżetu Państwa 17358.00 18600 13021 11200 15200 13000
Wydatki Budżetu Państwa 17356.00 29100 23500 31000 26500 26800
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 48.00 48 48 48 48 48
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37.00 37 37 37 37 37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 49.40 50 51 50.9 49.7 50.5
Przemysłowy PMI 50.20 49.6 50.7 50.3 49.8 50.1
Nie Przemysłowy PMI 54.30 53.6 52.4 52 51 52
PMI dla Usług 52.70 53.6 52.4 52.9 52.8 52
Produkcja Przemysłowa 5.00 5.8 5.9 5.4 5.7 5.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.36 0.1 0.2 0.5 0.5 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.00 6.2 5.9 5.8 5.6 5.5
Produkcja w Górnictwie 3.90 3.4 2.9 2.7 0.4 1.2
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.50 51.7 52.5 51 50 51.4
Zyski Korporacji 1812940.00 3200000 4800000 6400000 1200000 6750000
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 125.30 121 120 118 116 115
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.74 0.4 0.2 0.4 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.60 8 7.7 8 8 7.5
Wydatki Konsumpcyjne 348209.60 337513 337195 369450 369102 390879
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Cena Benzyny 0.77 0.72 0.7 0.68 0.67 0.67
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 52.60 51 51 53 53 55
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 10.70 11.1 8.7 8 8 6


Chiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.