Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 6.46 6.48 6.51 6.53 6.55 6.6
Indeks Giełdowy 3477.42 3313 3231 3150 3072 2921
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.85 2.88 2.91 2.94 2.97 3.03

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.30 1.1 1.3 1.5 1.5 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.90 6.3 5.6 5.6 6 5.9
Stopa Bezrobocia 5.00 5.2 5.1 5.1 5.1 5.2
Inflacja 1.10 1.8 3.1 3.2 3.1 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.40 0.3 0.5 -0.2 0.3 0.2
Stopa Procentowa 3.85 3.85 3.85 4 4 4.25
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Bilans Handlowy 515.30 390 110 1020 1000 1010
Saldo Obrotów Bieżących 751.00 400 340 -250 600 400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 0.3 0.3 0.9 0.9 0.9
Dług Publiczny do PKB 66.80 65 65 70 70 70
Budżet Państwa do PKB -3.70 -3.2 -3.2 -3 -3 -3
Koniunktura w Przemyśle 50.40 52 52 51.8 51.6 52
PMI dla Usług 54.90 53 52.2 52 51 51.5
Nie Przemysłowy PMI 53.30 51 53 52.8 52 52.9
Przemysłowy PMI 50.30 52 51.7 51.5 51.5 50.7
Optymizm Konsumentów 122.80 124 120 118 119 120
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 0.3 0.3 1.1 0.3 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.30 1.1 1.3 1.5 1.5 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.90 6.3 5.6 5.6 6 5.9
PKB 14722.73 14600 14600 15700 15700 15700
Produkt Narodowy Brutto 1009151.00 1050806 1065663 1065663 1069700 1128538
Środki Trwałe Brutto 435682.60 448606 460081 460081 461824 487226
Pkb Per Capita 8405.18 8840 8840 9020 9020 9020
Pkb Per Capita Ppp 16410.80 17700 17700 18210 18210 18210
Pkb W Cenach Stałych 513488.00 688250 962233 258889 544297 1019005
Rolnictwo w PKB 28402.00 51156 82108 11967 30106 86953
Budownictwo w PKB 33335.00 51387 77083 12690 35335 81631
Przemysł w PKB 174606.00 237291 330603 85505 185082 350109
Usługi w PKB 296611.00 426528 585000 153495 314408 619514
Transport w PKB 22704.00 31422 43889 10631 24066 46479

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 5.00 5.2 5.1 5.1 5.1 5.2
Pracujący 78657.00 77820 77820 77820 77820 77820
Bezrobotni Zarejestrowani 1042.00 1070 1060 1000 1020 1050
Przeciętne Wynagrodzenia 97379.00 96500 96500 99100 99100 99100
Wynagrodzenia w Przemyśle 82783.00 84100 84100 87600 87600 87600
Płaca Minimalna 2480.00 2540 2540 2650 2650 2650
Populacja 1443.50 1465 1465 1495 1495 1495
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 50 50 50 50 50
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 1.10 1.8 3.1 3.2 3.1 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.40 0.3 0.5 -0.2 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.20 114 115 104 103 119
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.90 103 108 102 101 103
Inflacja Bazowa 0.90 0.9 1.4 1.3 1.3 1.4
Deflator Pkb 689.46 702 711 712 711 733
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107.40 104 106 106 106 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.80 10.2 11.3 4.7 2 2
Wskaźnik Cen Importowych 97.80 104 106 107 107 108
Wskaźnik Cen Eksportowych 110.40 98 98 100 100 102
Inflacja Żywności -1.70 0.3 0.4 1.9 2.1 3

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 3.85 3.85 3.85 4 4 4.25
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Stopa Międzybankowa 3.63 3.64 3.64 3.79 3.79 3.79
Podaż Pieniądza M0 8430.00 8315 8887 9210 9210 9220
Podaż Pieniądza M1 63750.00 62265 59800 63300 63300 60841
Podaż Pieniądza M2 231780.00 228000 220250 231000 231000 225000
Bilans Banku Centralnego 389897.36 390000 390000 350000 340000 370063
Bilans Banków 2120.00 1250 1300 1700 1400 1800
Rezerwy Walutowe 3214000.00 3150000 3190000 3190000 3190000 3200000
Kredyty dla Sektora prywatnego 36700.00 38000 30000 35000 35000 25000
Stopa Depozytowa 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Tempo Wzrostu Kredytów 12.30 12.4 13 13.2 13.2 13
Stopa Pożyczkowa 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Stopa Reverse Repo 2.20 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Inwestycje w Środki Trwałe 12.60 4.5 5.3 5.1 5.1 5.3

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 515.30 390 110 1020 1000 1010
Saldo Obrotów Bieżących 751.00 400 340 -250 600 400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 0.3 0.3 0.9 0.9 0.9
Import 2298.90 2280 2200 2180 2240 2200
Eksport 2814.20 2670 3110 3200 3240 3210
Dług Zagraniczny 24007.90 23000 24500 24500 24500 24500
Terms of Trade 88.59 106 108 107 107 106
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 909.60 420 510 970 970 1500
Rachunek kapitałowy -751.00 220 -150 -240 230 -220
Przyjazdy Turystów 3188.00 2500 2500 3100 3100 3100
Wydobycie Ropy Naftowej 3992.00 3950 3790 3820 3820 3810
Dochody z Turystyki 6.63 2 2 4.5 4.5 4.5

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 66.80 65 65 70 70 70
Budżet Państwa do PKB -3.70 -3.2 -3.2 -3 -3 -3
Bilans Budżetu -118.50 -610 -720 -720 -720 -450
Wydatki Rządowe 238874.00 28500 28500 29100 29100 29100
Dochody Budżetu Państwa 20662.00 12000 14000 17000 17000 15000
Wydatki Budżetu Państwa 28123.00 31000 3200 3000 3000 3200
Wydatki Wojskowe 244934.00 300000 300000 300000 300000 300000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 48.00 48 48 48 48 48
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37.00 37 37 37 37 37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 50.40 52 52 51.8 51.6 52
PMI dla Usług 54.90 53 52.2 52 51 51.5
Nie Przemysłowy PMI 53.30 51 53 52.8 52 52.9
Przemysłowy PMI 50.30 52 51.7 51.5 51.5 50.7
Produkcja Przemysłowa 8.30 4.4 5 4.5 4.5 5.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.56 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.70 5.1 5.4 5.9 5.9 5.4
Zmiany Zapasów 6718.00 14445 14445 15000 15000 15000
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 2020000.00 2580000 2650000 2320000 2210000 2150000
Produkcja Samochodów 1555000.00 2100000 2500000 2600000 2700000 2800000
Rejestracje nowych samochodów 1569000.00 1840000 1900000 1500000 1700000 2400000
Produkcja w Górnictwie 0.70 2.2 1.6 1.9 1.9 1.6
Produkcja Stali 93900.00 99000 93000 86000 84000 83000
Stopa Utylizacji Surowców 78.40 77.1 76 76.8 76.7 76
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.10 53 51.6 51.4 51 50.6
Produkcja Cementu 22433.00 23800 22000 20100 21500 20000
Produkcja Energii Elektrycznej 686000.00 660200 722982 722982 740000 764714
Zyski Korporacji 4218330.00 6012000 6950000 4600000 4600000 7150000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów 122.80 124 120 118 119 120
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 0.3 0.3 1.1 0.3 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.10 4.2 5.1 3.9 4 4
Wydatki Konsumpcyjne 387176.10 410207 408858 408858 410407 432981
Rozporządzalny Dochód Osobisty 43834.00 45028 46289 46289 46464 49020
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.95 2.95 2.95 3.1 3.1 3.1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.70 61.5 62 61 61 64
Kredyt Konsumencki 516127.95 504733 515906 530896 542062 546345
Cena Benzyny 0.92 0.87 0.83 0.79 0.75 0.71

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 4.70 4.6 4.8 5 5 5.3
Sprzedaż Nowych Domów 84633.00 115000 160500 160500 160500 165500


Chiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.