Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 6.40 6.45 6.47 6.49 6.51 6.55
Indeks Giełdowy 3594.78 3486 3401 3318 3238 3082
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.97 3.01 3.04 3.06 3.09 3.15

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 1.3 1.5 1.5 1.2 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 5.6 5.6 6 5.5 5.9
Stopa Bezrobocia 4.90 5.1 5.1 5.1 5 5.2
Inflacja 0.70 1 1.2 1.7 1.9 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 -0.2 0.3 0.2 0.2
Stopa Procentowa 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.00 12 12 12 12 12
Bilans Handlowy 667.58 210 420 700 850 910
Saldo Obrotów Bieżących 528.00 340 -250 600 600 400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 0.3 0.9 0.9 0.9 0.9
Dług Publiczny do PKB 66.80 69 72 72 72 70
Budżet Państwa do PKB -3.70 -3.2 -3 -3 -3 -3
Koniunktura w Przemyśle 49.60 52 51.8 51.6 51.5 52
PMI dla Usług 53.40 50.2 52 51 50.5 51.5
Nie Przemysłowy PMI 53.20 51 50.8 51 52 50.9
Przemysłowy PMI 50.00 50.3 50.5 50.5 51 51.3
Optymizm Konsumentów 117.50 120 118 119 117 120
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.3 1.1 0.3 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 1.3 1.5 1.5 1.2 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 5.6 5.6 6 5.5 5.9
PKB 14722.73 15600 16700 16700 16700 16700
Produkt Narodowy Brutto 1009151.00 1065663 1065663 1069700 1064654 1128538
Środki Trwałe Brutto 435682.60 460081 460081 461824 459645 487226
Pkb Per Capita 8405.18 8840 9020 9020 9020 9020
Pkb Per Capita Ppp 16410.80 17700 18210 18210 18210 18210
Pkb W Cenach Stałych 513488.00 962233 258889 544297 541730 1019005
Rolnictwo w PKB 28402.00 82108 11967 30106 29964 86953
Budownictwo w PKB 33335.00 77083 12690 35335 35168 81631
Przemysł w PKB 174606.00 330603 85505 185082 184209 350109
Usługi w PKB 296611.00 585000 153495 314408 312925 619514
Transport w PKB 22704.00 43889 10631 24066 23953 46479

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 4.90 5.1 5.1 5.1 5 5.2
Pracujący 78657.00 78820 79000 79000 79000 77820
Bezrobotni Zarejestrowani 1042.00 1060 1000 920 910 950
Przeciętne Wynagrodzenia 97379.00 102500 108100 108100 108100 108100
Wynagrodzenia w Przemyśle 82783.00 84100 87600 87600 87600 87600
Płaca Minimalna 2480.00 2540 2650 2650 2650 2650
Populacja 1443.50 1465 1495 1495 1495 1495
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 50 50 50 50 50
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 0.70 1 1.2 1.7 1.9 2.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 -0.2 0.3 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.60 113 102 102 103 115
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.20 102 101 102 102 103
Inflacja Bazowa 1.20 1.3 1.3 1.3 1.2 1.4
Deflator Pkb 689.46 695 696 698 701 714
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110.30 106 106 106 106 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.70 9.9 4.7 4 3.9 3
Wskaźnik Cen Importowych 106.50 108 107 107 105 108
Wskaźnik Cen Eksportowych 115.70 110 105 105 100 102
Inflacja Żywności -5.20 0.4 1.9 2.1 2.9 3

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.00 12 12 12 12 12
Stopa Międzybankowa 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35
Podaż Pieniądza M0 8690.00 8887 9210 9210 8900 9220
Podaż Pieniądza M1 62460.00 63000 63300 63300 61000 60841
Podaż Pieniądza M2 234280.00 237000 239000 239000 228000 225000
Bilans Banku Centralnego 379487.47 390000 350000 340000 350000 370063
Bilans Banków 1660.00 1300 1700 1400 1300 1800
Rezerwy Walutowe 3201000.00 3190000 3190000 3190000 3270000 3200000
Kredyty dla Sektora prywatnego 29278.00 30000 35000 35000 32000 25000
Stopa Depozytowa 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Tempo Wzrostu Kredytów 11.90 11.9 12.2 12.2 12.5 13
Stopa Pożyczkowa 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Stopa Reverse Repo 2.20 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Inwestycje w Środki Trwałe 7.30 6.3 5.1 4.2 4 3.9

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy 667.58 210 420 700 850 910
Saldo Obrotów Bieżących 528.00 340 -250 600 600 400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 0.3 0.9 0.9 0.9 0.9
Import 2389.80 2700 2580 2340 2250 2200
Eksport 3057.37 2910 3000 3040 3100 3110
Dług Zagraniczny 24007.90 25000 24500 24500 24500 24500
Terms of Trade 92.05 94.8 98.18 102 107 106
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1292.60 510 970 970 1000 1500
Rachunek kapitałowy -528.00 -150 240 230 400 250
Przyjazdy Turystów 3188.00 2500 3100 3100 3100 3100
Wydobycie Ropy Naftowej 4056.00 4290 3920 3960 3890 3810
Dochody z Turystyki 6.63 2 4.5 4.5 4.5 4.5

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 66.80 69 72 72 72 70
Budżet Państwa do PKB -3.70 -3.2 -3 -3 -3 -3
Bilans Budżetu -435.10 -720 -720 -720 -720 -450
Wydatki Rządowe 238874.00 28500 29100 29100 29100 29100
Dochody Budżetu Państwa 12372.00 14000 17000 21000 21000 15000
Wydatki Budżetu Państwa 17443.00 39000 25000 29000 29000 40000
Wydatki Wojskowe 244934.00 300000 300000 300000 300000 300000

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 48.00 48 48 48 48 48
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 27.00 37 37 27 27 27
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle 49.60 52 51.8 51.6 51.5 52
PMI dla Usług 53.40 50.2 52 51 50.5 51.5
Nie Przemysłowy PMI 53.20 51 50.8 51 52 50.9
Przemysłowy PMI 50.00 50.3 50.5 50.5 51 51.3
Produkcja Przemysłowa 3.10 5 4.5 4.5 4.1 5.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.05 0.5 0.4 0.4 0.2 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.50 4.9 5 4.7 4.6 4.9
Zmiany Zapasów 6718.00 8000 15000 15000 15000 12000
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 2067099.00 1950000 2020000 2110000 2001010 2150000
Produkcja Samochodów 1767000.00 1900000 2200000 2300000 2100000 2500000
Rejestracje nowych samochodów 1751000.00 1900000 1500000 1700000 1750000 2400000
Produkcja w Górnictwie 2.50 0.8 1.9 1.9 1.1 1.6
Produkcja Stali 83200.00 81000 80000 79000 79000 83000
Stopa Utylizacji Surowców 77.10 77 76.8 76.7 76.8 76
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.40 51.6 51.4 51 51.3 50.6
Produkcja Cementu 21516.68 22000 20100 21500 21500 20000
Produkcja Energii Elektrycznej 738350.00 722982 722982 740000 740000 764714
Zyski Korporacji 5605140.00 5950000 5600000 5600000 6500000 7150000

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Optymizm Konsumentów 117.50 120 118 119 117 120
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.3 1.1 0.3 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.40 2.1 0.9 1.4 2 4
Wydatki Konsumpcyjne 387176.10 408858 408858 410407 408471 432981
Rozporządzalny Dochód Osobisty 43834.00 46289 46289 46464 46245 49020
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.30 64 67 70 70 74
Kredyt Konsumencki 523687.81 515906 530896 547096 552491 546345
Cena Benzyny 0.90 0.86 0.81 0.77 0.73 0.7

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 3.80 4 3.9 3.8 3.8 3.3
Sprzedaż Nowych Domów 108062.00 110500 100500 100500 103700 125500


Chiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.