Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 6.41 6.48 6.51 6.53 6.56 6.61
Indeks Giełdowy 3420.43 3314 3213 3115 3020 2830
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.19 3.18 3.2 3.23 3.26 3.31

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 1 1.1 1.3 1.5 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 18.30 5.1 5.3 5.6 5.6 5.9
Stopa Bezrobocia 5.30 5.4 5.4 5.1 5.1 5.2
Inflacja 0.40 1.1 1.8 3.1 3.2 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 0.9 0.5 0.7 -0.2 0.2
Stopa Procentowa 3.85 3.85 3.85 3.85 4 4.25
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Bilans Handlowy 428.50 500 320 110 1020 1010
Saldo Obrotów Bieżących 751.00 250 400 340 -250 400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 0.3 0.3 0.3 0.9 0.9
Dług Publiczny do PKB 66.80 65 65 65 70 70
Budżet Państwa do PKB -3.70 -3.2 -3.2 -3.2 -3 -3
Koniunktura w Przemyśle 51.10 51.7 52 52 51.8 52
PMI dla Usług 56.30 52.9 53 52.2 52 51.5
Nie Przemysłowy PMI 54.90 51.4 51 53 52.8 52.9
Przemysłowy PMI 51.90 53 52 51.7 51.5 50.7
Optymizm Konsumentów 127.00 124 124 120 118 120
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.75 0.4 0.3 0.3 1.1 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 1 1.1 1.3 1.5 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 18.30 5.1 5.3 5.6 5.6 5.9
PKB 14342.90 14600 14600 14600 15700 15700
Produkt Narodowy Brutto 1009151.00 1038944 1040921 1065663 1065663 1128538
Środki Trwałe Brutto 422018.80 443542 444386 445652 445652 471945
Pkb Per Capita 8254.30 8840 8840 8840 9020 9020
Pkb Per Capita Ppp 16116.70 17700 17700 17700 18210 18210
Rolnictwo w PKB 11332.00 27382 50674 82108 82108 86953
Budownictwo w PKB 12017.00 29990 51088 77083 77083 81631
Przemysł w PKB 80971.00 152441 239043 330603 330603 350109
Usługi w PKB 145355.00 270950 421618 585000 585000 619514
Transport w PKB 10067.00 19459 31383 43889 43889 46479
Pkb W Cenach Stałych 249310.00 479901 761094 1072881 1072881 1136181

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 5.30 5.4 5.4 5.1 5.1 5.2
Pracujący 78657.00 77820 77820 77820 77820 77820
Bezrobotni Zarejestrowani 1186.00 980 970 960 960 950
Przeciętne Wynagrodzenia 93383.00 96500 96500 96500 99100 99100
Wynagrodzenia w Przemyśle 78147.00 84100 84100 84100 87600 87600
Płaca Minimalna 2480.00 2540 2540 2540 2650 2650
Populacja 1400.05 1406 1406 1406 1417 1417
Wiek Emerytalny Kobiet 55.00 50 50 50 50 50
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 0.40 1.1 1.8 3.1 3.2 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 0.9 0.5 0.7 -0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.90 112 114 115 104 119
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.00 102 103 108 102 103
Inflacja Bazowa 0.30 1.1 0.9 1.4 1.3 1.4
Deflator Pkb 689.46 697 702 711 712 733
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.90 104 104 106 106 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.40 2.3 1.7 1.5 1 2
Wskaźnik Cen Importowych 100.50 103 104 106 107 108
Wskaźnik Cen Eksportowych 95.40 94 98 98 100 102
Inflacja Żywności -0.70 0.6 1.5 1 1.9 3

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 3.85 3.85 3.85 3.85 4 4.25
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Stopa Międzybankowa 3.30 3.4 3.4 3.4 3.55 3.55
Podaż Pieniądza M0 8650.00 7947 8315 8887 9210 9220
Podaż Pieniądza M1 61610.00 62265 62265 59800 63300 60841
Podaż Pieniądza M2 227650.00 226200 228000 220250 231000 225000
Bilans Banku Centralnego 382772.77 340000 360000 360000 350000 370063
Bilans Banków 2730.00 1610 1650 1300 1700 1800
Rezerwy Walutowe 3198180.00 3100000 3150000 3190000 3190000 3200000
Kredyty dla Sektora prywatnego 33400.00 36000 38000 30000 35000 25000
Stopa Depozytowa 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Tempo Wzrostu Kredytów 12.60 12 12.4 13 13.2 13
Stopa Pożyczkowa 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Stopa Reverse Repo 2.20 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Inwestycje w Środki Trwałe 25.60 4.9 4.5 5.3 5.1 5.3

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 428.50 500 320 110 1020 1010
Saldo Obrotów Bieżących 751.00 250 400 340 -250 400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.90 0.3 0.3 0.3 0.9 0.9
Import 2210.70 1750 2150 2100 2180 2200
Eksport 2639.20 2250 2470 3110 3200 3210
Dług Zagraniczny 24007.90 23000 23000 24500 24500 24500
Terms of Trade 105.35 107 110 94.8 108 106
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 448.60 450 420 510 970 1500
Rachunek kapitałowy -751.00 450 220 -150 -240 -220
Przyjazdy Turystów 3188.00 1500 1500 1500 2500 2500
Wydobycie Ropy Naftowej 3995.00 3840 3950 3790 3820 3810
Dochody z Turystyki 6.63 2 2 2 4.5 4.5
Bronie Sprzedaży 760.00 1060 1060 1060 1060 1060

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 66.80 65 65 65 70 70
Budżet Państwa do PKB -3.70 -3.2 -3.2 -3.2 -3 -3
Bilans Budżetu -154.80 -420 -610 -720 -720 -450
Wydatki Rządowe 238874.00 28500 28500 28500 29100 29100
Dochody Budżetu Państwa 15310.00 14000 12000 14000 17000 15000
Wydatki Budżetu Państwa 22970.00 38000 31000 3200 3000 3200
Wydatki Wojskowe 266449.00 300000 300000 300000 300000 300000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 48.00 48 48 48 48 48
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 37.00 37 37 37 37 37
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 51.10 51.7 52 52 51.8 52
PMI dla Usług 56.30 52.9 53 52.2 52 51.5
Nie Przemysłowy PMI 54.90 51.4 51 53 52.8 52.9
Przemysłowy PMI 51.90 53 52 51.7 51.5 50.7
Produkcja Przemysłowa 14.10 6.8 4.4 5 4.5 5.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.60 1.2 0.5 0.5 0.4 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 15.20 5.9 5.1 5.4 5.9 5.4
Zmiany Zapasów 6609.00 14445 14445 14445 15000 15000
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 2525691.00 2580000 2580000 2650000 2320000 2150000
Produkcja Samochodów 1883000.00 1910000 2100000 2500000 2600000 2800000
Rejestracje nowych samochodów 1874000.00 1220000 1320000 1300000 1500000 2400000
Produkcja w Górnictwie 2.90 1.7 2.2 1.6 1.9 1.6
Produkcja Stali 94000.00 92000 90000 83000 83000 83000
Zyski Korporacji 1825380.00 5750000 6012000 6950000 4600000 7150000
Produkcja Energii Elektrycznej 657900.00 651642 660200 722982 722982 764714
Stopa Utylizacji Surowców 77.20 77.1 77.1 76 76.8 76
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.70 54 53 51.6 51.4 50.6
Produkcja Cementu 19702.00 19900 19800 19000 20100 20000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 127.00 124 124 120 118 120
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.75 0.4 0.3 0.3 1.1 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 34.20 4.3 4.2 5.1 3.9 4
Wydatki Konsumpcyjne 385895.60 405576 406348 407506 407506 431549
Rozporządzalny Dochód Osobisty 43834.00 44519 44604 46289 46289 49020
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.95 2.95 2.95 2.95 3.1 3.1
Kredyt Konsumencki 502742.42 479953 499985 515906 524073 546345
Cena Benzyny 0.82 0.67 0.64 0.66 0.58 0.55
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 61.10 62 61.5 62 61 64

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 4.60 4.7 4.6 4.8 5 5.3
Sprzedaż Nowych Domów 35055.00 65000 115000 160500 160500 165500


Chiny - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.