Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 106.05 106 107 107 108 109
Indeks Giełdowy 29380.50 29512 28854 28211 27581 26319
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.16 0.16 0.17 0.19 0.21 0.24

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.00 0.9 1.5 0.6 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.20 -1 8.5 4 2.6 2
Wzrost PKP (Kwartalny) 12.70 -4.8 5 2.3 3.4 3.4
Stopa Bezrobocia 2.90 3 2.8 3 3.1 3.2
Inflacja -0.60 -0.7 0.2 0.4 0.3 0.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 -0.1 0.2 0.1 0.4 0.4
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Bilans Handlowy -323.86 0 300 300 1010 500
Saldo Obrotów Bieżących 1165.60 1250 1250 1600 440 650
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 3.2 3.2 3.2 3.2 3
Dług Publiczny do PKB 236.60 255 255 255 255 260
Budżet Państwa do PKB -2.40 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -3.5
Koniunktura w Przemyśle -10.00 -2 2 4 5 10
Przemysłowy PMI 50.60 50.5 50 51 51 50.5
PMI dla Usług 45.80 49.6 51 52 51.9 51.6
Optymizm Konsumentów 29.60 40 42 43 42 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.50 0.8 1.2 0.3 0.7 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 30.86 30.62 30.62 30.86 30.86
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.00 0.9 1.5 0.6 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.20 -1 8.5 4 2.6 2
Wzrost PKP (Kwartalny) 12.70 -4.8 5 2.3 3.4 3.4
PKB 5081.77 4900 4900 4900 4900 5100
Pkb W Cenach Stałych 542688.50 521326 524751 527920 520814 531230
Produkt Narodowy Brutto 568373.30 544287 555309 555156 547683 558636
Środki Trwałe Brutto 134257.50 125000 133000 124000 131050 124000
Pkb Per Capita 49187.80 48200 48200 48200 48200 49100
Pkb Per Capita Ppp 41429.30 40900 41400 41400 41400 41780
Rolnictwo w PKB 4883.30 4834 5298 5079 5010 5110
Budownictwo w PKB 28935.10 28646 31395 30093 29687 30281
Przemysł w PKB 117923.20 116744 127947 122640 120989 123409
Górnictwo w PKB 381.00 377 413 396 391 399
Administracja Publiczna w PKB 27095.30 26824 29398 28179 27800 28356
Usługi w PKB 22059.10 21839 23934 22941 22633 23085
Transport w PKB 22885.30 22656 24831 23801 23480 23950
Media w PKB 16498.00 16333 17900 17158 16927 17265

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 2.90 3 2.8 3 3.1 3.2
Wskaźnik Zatrudnienia 60.30 60.2 60.2 60.5 61 61
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.10 5.2 5 5.2 5.3 5.3
Wydajność 94.50 98.2 99.3 100 101 101
Wolne Etaty 776.21 740 790 790 800 900
Przeciętne Wynagrodzenia 664025.00 312607 540928 302273 680626 690835
Wynagrodzenia w Przemyśle 773782.00 339677 535712 329289 793127 805023
Wzrost Wynagrodzeń -3.20 -1.6 -0.3 0.5 2.5 1.5
Płaca Minimalna 902.00 902 902 902 915 940
Populacja 126.01 125 125 125 125 124
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Stosunek zadań do aplikacji 1.06 1.02 1.6 1.6 1.6 1.6

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja -0.60 -0.7 0.2 0.4 0.3 0.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 -0.1 0.2 0.1 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.60 101 102 102 101 102
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.40 102 102 102 102 103
Inflacja Bazowa -0.60 -0.2 0.3 0.6 0.9 1.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.70 98.88 100 101 106 101
Inflacja Żywności -0.10 1.8 1.6 1.5 1.5 1.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.60 -2.1 0.8 1.1 1.1 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.90 99.6 101 101 101 101
Cpi Transport 98.60 99.2 98 98.99 98.9 99.59

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Stopa Międzybankowa -0.08 -0.1 -0.1 -0.1 0.04 -0.1
Bilans Banku Centralnego 709493.50 730000 690000 670000 660000 650000
Stopa Depozytowa -0.14 -0.16 -0.15 -0.15 -0.12 -0.13
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 94.10 250 250 250 250 250
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje -1893.00 150 150 150 150 178
Tempo Wzrostu Kredytów 6.10 3.8 3.4 3 3 2.4
Prywatna długu do PKB 223.80 228 228 228 228 228

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -323.86 0 300 300 1010 500
Saldo Obrotów Bieżących 1165.60 1250 1250 1600 440 650
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 3.2 3.2 3.2 3.2 3
Import 6103.69 5800 5800 6000 6200 6200
Eksport 5779.83 5800 6100 6300 6200 6700
Dochody z Turystyki 1324000.00 1200000 1500000 1700000 21000000 21000000
Przyjazdy Turystów 46500.00 50000 100000 150000 175000 1200000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 236.60 255 255 255 255 260
Budżet Państwa do PKB -2.40 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -3.5
Wydatki Rządowe 116739.00 125000 127000 130000 131000 140000
Wydatki Wojskowe 45362.00 47143 47143 47143 47143 47143
Wydatków Rządowych W Pkb 38.90 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 30.86 30.62 30.62 30.86 30.86
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 29.20 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle -10.00 -2 2 4 5 10
Przemysłowy PMI 50.60 50.5 50 51 51 50.5
PMI dla Usług 45.80 49.6 51 52 51.9 51.6
Produkcja Przemysłowa -5.30 -2 5 3.5 2.3 2.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.20 2.5 2.9 1.4 1.1 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.60 -1 6 4 4 3
Stopa Utylizacji Surowców 93.30 97 99 100 102 106
Zamówienia na Maszyny 5.20 1.2 5 2.9 2.9 0.2
Bankructwa 474.00 710 720 690 680 680
Zyski Korporacji 12398.44 16000 18000 18000 20000 20000
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 88.30 93 97 100 101 101
Badanie Gospodarki Obserwowane 31.20 40 40 44 49 49
Produkcja Samochodów 675833.00 650000 620000 730000 590000 590000
Rejestracje nowych samochodów 208279.00 300000 220000 260000 205000 230000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 95.30 95 95 97 100 100
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -27.00 -15 -6 9 15 8
Zamówienia na obrabiarki 88631.00 85950 85000 89000 85150 90150
Indeks Tankan Reuters 3.00 -12 -9 -4 -4 -4
Inwestycje prywatne -10.60 2.9 6.5 4.5 3.4 3.4
Produkcja w Górnictwie -0.10 0.4 4 3 1.3 1
Nie Przemysłowy PMI -5.00 -12 -4 2 11 19
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47.60 51.2 52 52.1 51.2 52

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów 29.60 40 42 43 42 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.50 0.8 1.2 0.3 0.7 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.40 1 3 1.5 1.2 1.4
Wydatki Gospodarstw Domowych -0.60 1.3 1.7 0.8 0.8 2
Wydatki Konsumpcyjne 289269.00 288990 291032 292015 308880 293846
Rozporządzalny Dochód Osobisty 865.65 394 916 396 888 906
Oszczędności Gospodarstw Domowych 59.00 15 52 20 56 60
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.00 1 1 1 1.1 1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 63.70 64.2 64.5 64.6 65 67
Kredyt Konsumencki 429339.00 432854 471309 446513 440502 449312
Cena Benzyny 1.33 1.26 1.2 1.14 1.08 1.03

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rozpoczęte Budowy Domów -9.00 -2 2 2 2 1.5
Zamówienia na Roboty Budowlane -1.30 -7.6 5 2 2 2.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 114.33 116 116 116 117 119
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.70 62.09 62.09 62.09 62.09 62.09


Japonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.