Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 108.16 109 109 110 110 111
Indeks Giełdowy 21446.98 20999 20727 20457 20191 19670
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.12 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.6 0.9 0.4 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.90 1.3 1.2 0.8 0.7 0.9
Wzrost PKP (Kwartalny) 2.20 1.2 1.5 1.4 1.7 1.9
Stopa Bezrobocia 2.40 2.4 2.5 2.6 2.6 2.8
Inflacja 0.70 1.1 1.4 1.2 1.3 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 0.2 0.5 0.4 0.3
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0
Bilans Handlowy -967.11 510 -100 700 700 910
Saldo Obrotów Bieżących 1594.84 1750 380 3080 1250 510
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.50 3 3 3.12 3.12 3.12
Dług Publiczny do PKB 253.00 256 256 258 258 258
Budżet Państwa do PKB -3.80 -4.5 -4.5 -4.4 -4.4 -4.4
Koniunktura w przemyśle 7.00 7 9 12 9 5
PMI dla Usług 51.90 53 53.4 54 54.5 54
Przemysłowy PMI 49.30 51.7 51.4 50 51.5 51
Optymizm Konsumentów 38.70 42 40.9 43 42 43.9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.1 0.7 -0.3 0.5 1.2
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.6 0.9 0.4 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.90 1.3 1.2 0.8 0.7 0.9
Wzrost PKP (Kwartalny) 2.20 1.2 1.5 1.4 1.7 1.9
PKB 4970.92 5110 5110 5400 5400 5400
Pkb W Cenach Stałych 538161.60 539726 541757 539616 542467 546633
Produkt Narodowy Brutto 560558.10 561629 563536 561308 561308 568608
Środki Trwałe Brutto 128483.40 127320 129235 128724 128724 130398
Pkb Per Capita 48919.60 49500 49500 50200 50200 50200
Pkb Per Capita Ppp 39293.50 41500 41500 43000 43000 43000
Rolnictwo w PKB 4480.70 4539 4534 4517 4575 4575
Budownictwo w PKB 29714.00 30100 30071 29952 30341 30341
Przemysł w PKB 109203.90 110624 110514 110078 111509 111509
Górnictwo w PKB 231.70 235 234 234 237 237
Administracja Publiczna w PKB 26259.80 26601 26575 26470 26814 26814
Usługi w PKB 21996.40 22282 22260 22172 22461 22461
Transport w PKB 25233.60 25562 25536 25435 25766 25766
Media w PKB 9567.30 9692 9682 9644 9769 9769
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 2.40 2.4 2.5 2.6 2.6 2.8
Wskaźnik Zatrudnienia 60.70 61.2 59.6 59.6 59.6 60.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.20 61.5 61.3 61.3 61.3 62.5
Wydajność 95.50 99.11 104 99.18 99.18 99.17
Przeciętne Wynagrodzenia 313061.00 307946 700690 323592 318383 713302
Wynagrodzenia w Przemyśle 349097.00 342293 849547 359917 355032 864839
Płaca Minimalna 874.00 874 900 900 925 925
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.70 1.1 1.4 1.2 1.3 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 0.2 0.5 0.4 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.80 103 103 103 103 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.60 103 103 103 103 104
Inflacja Bazowa 0.80 1.2 1.2 1.3 1.3 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101.20 103 103 103 103 104
Inflacja Żywności 0.80 1.4 1 1.2 0.8 1.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.10 0.7 1.3 1.9 1.5 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.70 101 101 101 101 103
Cpi Transport 99.20 101 100 99.99 99.99 102
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0
Stopa Międzybankowa -0.08 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.06
Stopa Depozytowa -0.30 0.32 0.32 0.32 -0.09 0.32
Tempo Wzrostu Kredytów 2.30 2.2 2.5 2.5 2.4 2.4
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -967.11 510 -100 700 700 910
Saldo Obrotów Bieżących 1594.84 1750 380 3080 1250 510
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.50 3 3 3.12 3.12 3.12
Import 6802.24 6550 6900 6300 6600 6040
Eksport 5835.13 6580 6800 7000 7100 6950
Przyjazdy Turystów 2773100.00 2800000 2358100 2626600 2850000 2451200
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 253.00 256 256 258 258 258
Budżet Państwa do PKB -3.80 -4.5 -4.5 -4.4 -4.4 -4.4
Wydatki Rządowe 107734.40 108500 109187 108755 108473 110170
Wydatków Rządowych W Pkb 38.90 39.3 39.3 39.6 39.6 39.6
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
Podatek od Towarów i Usług 8.00 8 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 29.20 29.2 29.2 29.3 29.3 29.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 7.00 7 9 12 9 5
PMI dla Usług 51.90 53 53.4 54 54.5 54
Przemysłowy PMI 49.30 51.7 51.4 50 51.5 51
Produkcja Przemysłowa -2.10 0.9 1.2 2.1 2 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.00 0.1 0.4 -0.3 0.5 0.1
Zamówienia na Maszyny -7.80 -1.4 0.3 0.3 0.5 0.2
Zgodny-Wskaźnik 103.20 113 113 113 110 113
Badanie Gospodarki Obserwowane 44.00 47.9 48 48.5 49 51
Produkcja Samochodów 699356.00 682657 674222 760000 750000 694206
Rejestracje nowych samochodów 248056.00 260056 208000 345000 250000 234962
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -1.00 -4 1 6 5 -4
Nie Przemysłowy PMI 23.00 20 19 21 21 16
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 38.70 42 40.9 43 42 43.9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.30 0.1 0.7 -0.3 0.5 1.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.20 2.1 1.2 1 2 0.9
Wydatki Konsumpcyjne 300365.70 303664 304602 303398 302769 307343
Rozporządzalny Dochód Osobisty 337.97 370 860 387 439 868
Oszczędności Gospodarstw Domowych 2.50 10 51 5 40 48
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.00 1 1 1 1 1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.10 58.3 58.6 58.8 59 57.6
Cena Benzyny 1.35 1.22 1.19 1.16 1.21 1.16
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 115.47 114 114 118 117 117


Japonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.