Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 109.51 110 111 111 111 112
Indeks Giełdowy 27750.76 26502 25743 25007 24292 22922
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb -1.00 1.5 0.5 0.9 1 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.60 4.5 2.6 3.8 1.5 2
Wzrost PKP (Kwartalny) -3.90 4.5 3.4 0.6 2 3.4
Stopa Bezrobocia 2.90 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5
Inflacja 0.20 0.4 0.3 0.5 0.3 0.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.1 0.4 0.4 0.5 0.4
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Bilans Handlowy 383.18 300 700 600 -200 500
Saldo Obrotów Bieżących 1979.70 1600 440 750 600 650
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.20 3.2 3.2 3.5 3.5 3.5
Dług Publiczny do PKB 266.20 266 266 260 260 260
Budżet Państwa do PKB -12.60 -9.5 -9.5 -3.5 -3.5 -3.5
Koniunktura w Przemyśle 14.00 20 15 15 10 10
Przemysłowy PMI 53.00 51 51 49 49 50.5
PMI dla Usług 46.40 49 51 52 50 51.6
Optymizm Konsumentów 37.50 43 42 41 45 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.10 0.3 0.7 0.7 0.3 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.97 55.97 55.95 55.97 55.97 55.97

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb -1.00 1.5 0.5 0.9 1 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.60 4.5 2.6 3.8 1.5 2
Wzrost PKP (Kwartalny) -3.90 4.5 3.4 0.6 2 3.4
PKB 5064.87 4900 4900 4900 4900 5100
Pkb W Cenach Stałych 534274.50 529907 549366 556798 554577 567934
Produkt Narodowy Brutto 556704.50 555475 571451 581967 577859 593607
Środki Trwałe Brutto 133104.80 141000 131050 138000 138000 140000
Pkb Per Capita 49000.26 48200 48200 48200 48200 49100
Pkb Per Capita Ppp 41380.09 41400 41400 41400 41400 41780
Rolnictwo w PKB 4883.30 5171 4598 5010 5069 5110
Budownictwo w PKB 28935.10 30642 30493 29687 30035 30281
Przemysł w PKB 117923.20 124881 112067 120989 122404 123409
Górnictwo w PKB 381.00 403 238 391 395 399
Administracja Publiczna w PKB 27095.30 28694 26948 27800 28125 28356
Usługi w PKB 22059.10 23361 22573 22633 22897 23085
Transport w PKB 22885.30 24236 25895 23480 23755 23950
Media w PKB 16498.00 17471 9818 16927 17125 17265

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 2.90 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5
Wskaźnik Zatrudnienia 60.60 60.5 60.8 61 61 61
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.40 62.4 62.3 62.3 62 62.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 4.50 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1
Wydajność 96.00 100 101 99 99 101
Wolne Etaty 787.21 750 800 820 800 900
Przeciętne Wynagrodzenia 308738.00 308288 688948 325199 318000 699282
Wynagrodzenia w Przemyśle 337140.00 335842 810318 351415 347254 822473
Wzrost Wynagrodzeń 1.90 2.5 3.5 2.1 3 1.5
Płaca Minimalna 902.00 902 915 915 915 940
Populacja 125.67 125 125 125 125 125
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Stosunek zadań do aplikacji 1.13 1.2 1.3 1.35 1.3 1.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 0.20 0.4 0.3 0.5 0.3 0.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.1 0.4 0.4 0.5 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.90 102 101 102 102 102
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.70 102 102 102 102 103
Inflacja Bazowa 0.20 0.4 0.9 0.4 0.3 0.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.60 102 103 104 106 104
Inflacja Żywności 0.10 -0.5 1 0.6 0.7 1.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.00 2.1 2.4 1.7 1.2 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101.10 101 101 102 101 101
Cpi Transport 96.10 98.99 98.9 99.9 96.39 99.59

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Stopa Międzybankowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Bilans Banku Centralnego 716900.60 720000 710000 700000 7000000 680000
Stopa Depozytowa -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.1
Tempo Wzrostu Kredytów 1.40 3 3 2.5 2 2.4
Prywatna długu do PKB 224.40 228 228 228 228 228

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 383.18 300 700 600 -200 500
Saldo Obrotów Bieżących 1979.70 1600 440 750 600 650
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.20 3.2 3.2 3.5 3.5 3.5
Import 6837.61 6000 6200 6500 6500 6200
Eksport 7220.79 6300 6900 7100 6300 6700
Dochody z Turystyki 614000.00 1000000 800000 1200000 1200000 21000000
Przyjazdy Turystów 9300.00 150000 175000 250000 300000 1200000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 266.20 266 266 260 260 260
Budżet Państwa do PKB -12.60 -9.5 -9.5 -3.5 -3.5 -3.5
Wydatki Rządowe 114526.80 117000 115000 113500 110000 120000
Wydatki Wojskowe 48160.00 47143 47143 47143 47143 47143
Wydatków Rządowych W Pkb 38.95 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.97 55.97 55.95 55.97 55.97 55.97
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 31.52 31.52 31.52 31.52 31.52 31.52
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 14.00 20 15 15 10 10
Przemysłowy PMI 53.00 51 51 49 49 50.5
PMI dla Usług 46.40 49 51 52 50 51.6
Produkcja Przemysłowa 22.60 9.5 4.3 2.5 4 2.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 6.20 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 15.80 12 6 3.2 4 3
Stopa Utylizacji Surowców 96.50 100 102 100 100 106
Zamówienia na Maszyny 7.80 2.9 2.9 2 3 0.2
Bankructwa 541.00 490 480 400 400 480
Zyski Korporacji 20074.63 19000 21000 21000 22000 20000
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 92.10 98 101 99 98 101
Badanie Gospodarki Obserwowane 47.60 40 49 45 44 49
Produkcja Samochodów 420466.00 730000 690000 700000 650000 590000
Rejestracje nowych samochodów 198108.00 300000 275000 320000 250000 230000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 102.60 103 98 97 98 100
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -7.00 9 15 22 22 8
Zamówienia na obrabiarki 132116.00 99000 105150 95150 98000 90150
Indeks Tankan Reuters 25.00 14 24 20 16 15
Inwestycje prywatne -7.80 4.5 3.4 2.1 2.1 3.4
Produkcja w Górnictwie -0.70 3 1.3 1.3 1 1
Nie Przemysłowy PMI 1.00 8 11 11 5 19
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47.70 52.1 51.2 52 51 52

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów 37.50 43 42 41 45 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.10 0.3 0.7 0.7 0.3 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.10 10.5 0.8 2.5 2 1.4
Wydatki Gospodarstw Domowych 11.60 8 2.5 2.8 6 2
Wydatki Konsumpcyjne 284960.50 285213 308880 296749 295789 302684
Rozporządzalny Dochód Osobisty 367.87 398 888 408 373 906
Oszczędności Gospodarstw Domowych 14.40 20 56 12 60 60
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.00 1 1 1 1 1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 65.30 64.7 64.9 65.2 64 65
Kredyt Konsumencki 474218.00 460033 340809 441677 492238 450510
Cena Benzyny 1.44 1.37 1.3 1.24 1.17 1.11

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rozpoczęte Budowy Domów 7.30 6 8 2 5 1.5
Zamówienia na Roboty Budowlane 32.30 10 10 4 8 2.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 119.29 119 118 118 118 119
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.20 61 61 61.3 61.3 61.3


Japonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.