Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 109.04 108 109 110 110 111
Indeks Giełdowy 23361.15 22617 22303 21994 21686 21088
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.08 0.01 0.03 0.05 0.07 0.08
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 -0.9 0.4 0.7 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 0.9 0.8 0.7 1 1
Wzrost PKP (Kwartalny) 0.20 1.5 1.4 1.7 1.7 1.9
Stopa Bezrobocia 2.40 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8
Inflacja 0.20 2.4 2.2 2 2 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.2 0.5 0.4 0.3 0.3
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Bilans Handlowy -122.98 -100 700 500 500 910
Saldo Obrotów Bieżących 1612.90 380 3080 1250 1250 510
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.50 3 3.12 3.12 3.12 3.12
Dług Publiczny do PKB 238.20 240 244 244 244 244
Budżet Państwa do PKB -3.80 -4.5 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Koniunktura w Przemyśle 5.00 2 12 9 9 5
PMI dla Usług 49.70 51 54 54.5 54.9 54
Przemysłowy PMI 48.40 50.4 50 50.9 51 51
Optymizm Konsumentów 36.20 39 43 42 41 43.9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.10 0.7 -0.3 0.5 0.5 1.2
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 -0.9 0.4 0.7 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 0.9 0.8 0.7 1 1
Wzrost PKP (Kwartalny) 0.20 1.5 1.4 1.7 1.7 1.9
PKB 4970.92 5110 5400 5400 5400 5400
Pkb W Cenach Stałych 540798.10 540190 542393 544261 546206 545592
Produkt Narodowy Brutto 563882.00 563536 561308 566368 568484 568608
Środki Trwałe Brutto 130687.10 129235 128724 130000 132000 130398
Pkb Per Capita 48919.60 49500 50200 50200 50200 50200
Pkb Per Capita Ppp 39293.50 41500 43000 43000 43000 43000
Rolnictwo w PKB 4480.70 4534 4517 4575 4512 4575
Budownictwo w PKB 29714.00 30071 29952 30341 29922 30341
Przemysł w PKB 109203.90 110514 110078 111509 109968 111509
Górnictwo w PKB 231.70 234 234 237 233 237
Administracja Publiczna w PKB 26259.80 26575 26470 26814 26444 26814
Usługi w PKB 21996.40 22260 22172 22461 22150 22461
Transport w PKB 25233.60 25536 25435 25766 25410 25766
Media w PKB 9567.30 9682 9644 9769 9634 9769
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 2.40 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8
Wskaźnik Zatrudnienia 61.00 59.6 59.6 59.6 59.6 60.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.50 61.3 61.3 61.3 61.3 62.5
Wydajność 97.50 102 109 96 102 101
Przeciętne Wynagrodzenia 306430.00 693787 321681 566595 309660 700725
Wynagrodzenia w Przemyśle 336460.00 841177 357791 577834 347003 849589
Płaca Minimalna 901.00 901 925 925 925 925
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.20 2.4 2.2 2 2 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.2 0.5 0.4 0.3 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.90 103 103 104 104 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.60 103 103 103 103 104
Inflacja Bazowa 0.30 1.2 1.3 1.3 1.3 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.00 103 103 103 103 104
Inflacja Żywności 0.50 1 1.2 0.8 0.8 1.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.40 2 1.9 1.5 1.5 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.80 101 101 102 102 103
Cpi Transport 98.20 100 99.99 101 100 102
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Stopa Międzybankowa -0.10 -0.06 -0.06 -0.09 -0.09 -0.06
Stopa Depozytowa -0.34 0.32 0.32 -0.23 -0.23 0.32
Tempo Wzrostu Kredytów 2.00 2.5 2.5 2.4 2.5 2.4
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -122.98 -100 700 500 500 910
Saldo Obrotów Bieżących 1612.90 380 3080 1250 1250 510
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.50 3 3.12 3.12 3.12 3.12
Import 6491.48 6900 6300 6600 6600 6040
Eksport 6368.50 6800 7000 7100 7100 6950
Przyjazdy Turystów 2272900.00 2800000 2626600 2850000 2850000 2451200
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 238.20 240 244 244 244 244
Budżet Państwa do PKB -3.80 -4.5 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Wydatki Rządowe 109716.40 108847 108709 109889 110814 109935
Wydatków Rządowych W Pkb 38.90 39.3 39.6 39.6 39.6 39.6
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 29.20 29.2 29.3 29.3 29.3 29.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 5.00 2 12 9 9 5
PMI dla Usług 49.70 51 54 54.5 54.9 54
Przemysłowy PMI 48.40 50.4 50 50.9 51 51
Produkcja Przemysłowa 1.30 1.2 2.1 2 2 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.70 0.4 -0.3 0.5 0.5 0.1
Zamówienia na Maszyny -2.90 0.3 0.3 0.5 0.5 0.2
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 101.00 113 113 110 110 113
Badanie Gospodarki Obserwowane 36.70 40.5 44 49 51 51
Produkcja Samochodów 585883.00 674222 760000 750000 750000 694206
Rejestracje nowych samochodów 164672.00 208000 345000 250000 250000 234962
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -4.00 -7 -10 -8 -6 -4
Zamówienia na obrabiarki 87455.00 101640 108450 89100 104870 107950
Nie Przemysłowy PMI 21.00 17 21 21 21 16
Indeks Tankan Reuters -9.00 -10 -12 -8 -6 -2
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 36.20 39 43 42 41 43.9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.10 0.7 -0.3 0.5 0.5 1.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.10 -0.5 1 2 2 0.9
Wydatki Konsumpcyjne 303406.60 304602 303398 304439 306441 307343
Rozporządzalny Dochód Osobisty 370.19 860 387 396 714 868
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.80 51 5 40 40 48
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.95 1 1 0.95 0.95 1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.20 58.6 58.8 59 59 57.6
Cena Benzyny 1.36 1.21 1.17 1.14 1.1 1.04
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 113.57 114 118 117 117 117


Japonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.