Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 113.48 115 115 116 116 117
Indeks Giełdowy 28804.85 28191 27339 26514 25714 24184
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.10 0.09 0.1 0.11 0.12 0.15

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.5 0.9 1 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.60 2.6 3.8 1.5 2.5 2
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.90 3.4 0.6 2 3 3.4
Stopa Bezrobocia 2.80 2.6 2.5 2.5 2.4 2.5
Inflacja 0.20 0.5 0.5 0.7 0.5 0.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.4 0.4 0.5 0.1 0.4
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Bilans Handlowy -622.76 0 600 -200 200 500
Saldo Obrotów Bieżących 1665.60 1040 1750 1600 2300 1650
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.20 3.2 3.5 3.5 3.5 3.5
Dług Publiczny do PKB 266.20 266 260 260 260 260
Budżet Państwa do PKB -12.60 -9.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Koniunktura w Przemyśle 18.00 15 15 10 12 10
Przemysłowy PMI 53.00 52 51 52.5 51 50.5
PMI dla Usług 50.70 46 52 50 51 51.6
Optymizm Konsumentów 37.80 39 41 45 43 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.10 0.7 0.7 0.3 0.5 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.97 55.95 55.95 55.97 55.97 55.97

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.5 0.9 1 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.60 2.6 3.8 1.5 2.5 2
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.90 3.4 0.6 2 3 3.4
PKB 5064.87 5200 5700 5500 5500 5500
Pkb W Cenach Stałych 539309.30 549366 556650 557203 547399 567783
Produkt Narodowy Brutto 560130.50 571451 583485 580687 568532 595155
Środki Trwałe Brutto 134634.70 131050 138000 138000 137000 140000
Pkb Per Capita 49000.26 48200 48200 48200 48200 49100
Pkb Per Capita Ppp 41380.09 41400 41400 41400 41400 41780
Rolnictwo w PKB 4883.30 4598 5010 5069 4957 5110
Budownictwo w PKB 28935.10 30493 29687 30035 29369 30281
Przemysł w PKB 117923.20 112067 120989 122404 119692 123409
Górnictwo w PKB 381.00 238 391 395 387 399
Administracja Publiczna w PKB 27095.30 26948 27800 28125 27502 28356
Usługi w PKB 22059.10 22573 22633 22897 22390 23085
Transport w PKB 22885.30 25895 23480 23755 23229 23950
Media w PKB 16498.00 9818 16927 17125 16745 17265

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 2.80 2.6 2.5 2.5 2.4 2.5
Wskaźnik Zatrudnienia 60.60 60.8 61 61 61 61
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.40 62.2 62.2 62 62.8 62.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 4.20 4 3.9 3.9 3.8 3.9
Wydajność 97.90 101 99 99 100 101
Wolne Etaty 786.13 800 820 800 780 900
Przeciętne Wynagrodzenia 305911.00 688948 326621 563157 312029 699282
Wynagrodzenia w Przemyśle 340788.00 810318 358765 578046 347604 822473
Wzrost Wynagrodzeń 0.70 3.5 2.1 3 2 1.5
Płaca Minimalna 930.00 930 930 930 930 940
Populacja 125.67 125 125 125 125 125
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Stosunek zadań do aplikacji 1.14 1.3 1.35 1.3 1.1 1.5

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 0.20 0.5 0.5 0.7 0.5 0.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.4 0.4 0.5 0.1 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.10 99.8 100 100 101 100
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 99.80 100 100 99.8 100 101
Inflacja Bazowa 0.10 0.9 0.4 0.3 0.4 0.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.40 107 104 106 108 108
Inflacja Żywności 0.90 0.6 0.6 0.7 0.2 1.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.30 6.5 1.7 1.2 1.4 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.70 100 101 101 101 101
Cpi Transport 93.50 93.87 94.25 94.72 94.82 95.2

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Stopa Międzybankowa -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
Bilans Banku Centralnego 723730.00 710000 705000 7000000 695000 680000
Stopa Depozytowa -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.1
Tempo Wzrostu Kredytów 0.60 1.8 2.5 2 2.2 2.4
Prywatna długu do PKB 224.40 222 225 225 225 225

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -622.76 0 600 -200 200 500
Saldo Obrotów Bieżących 1665.60 1040 1750 1600 2300 1650
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.20 3.2 3.5 3.5 3.5 3.5
Import 7463.95 6900 6500 6500 6300 6200
Eksport 6841.19 6900 7100 6300 6500 6700
Dochody z Turystyki 5256000.00 800000 1200000 1200000 1200000 21000000
Przyjazdy Turystów 17700.00 50000 100000 150000 200000 300000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 266.20 266 260 260 260 260
Budżet Państwa do PKB -12.60 -9.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Wydatki Rządowe 116458.00 115000 113500 110000 110000 120000
Wydatków Rządowych W Pkb 38.70 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.97 55.95 55.95 55.97 55.97 55.97
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 31.52 31.52 31.52 31.52 31.52 31.52
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle 18.00 15 15 10 12 10
Przemysłowy PMI 53.00 52 51 52.5 51 50.5
PMI dla Usług 50.70 46 52 50 51 51.6
Produkcja Przemysłowa 8.80 4.3 2.5 4 3 2.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.60 -1.1 2 2 2.5 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.80 6 3.2 4 5 3
Stopa Utylizacji Surowców 91.20 102 104 100 102 106
Zamówienia na Maszyny -2.40 2.9 -2 3 5 0.2
Bankructwa 505.00 500 540 500 500 480
Zyski Korporacji 24073.58 21000 21000 22000 21500 20000
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 91.50 96 99 98 100 101
Badanie Gospodarki Obserwowane 42.10 49 45 44 42 49
Produkcja Samochodów 612891.00 690000 700000 650000 670000 680000
Rejestracje nowych samochodów 169723.00 180000 190000 200000 210000 230000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 101.80 105 100 98 102 100
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -3.00 5 12 12 18 8
Produkcja w Górnictwie -1.10 1.3 1.3 1 2 1
Zamówienia na obrabiarki 144594.00 125150 11550 135000 150000 90150
Indeks Tankan Reuters 16.00 24 20 16 16 15
Inwestycje prywatne 5.30 3.4 2.1 2.1 4 3.4
Nie Przemysłowy PMI 2.00 11 11 14 20 19
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.70 48.5 50 51 52 52

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Optymizm Konsumentów 37.80 39 41 45 43 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.10 0.7 0.7 0.3 0.5 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.20 0.8 2.5 2 2.5 1.4
Wydatki Gospodarstw Domowych -3.00 2.5 2.8 6 4 2
Wydatki Konsumpcyjne 288940.30 308880 297471 297162 293274 303420
Rozporządzalny Dochód Osobisty 452.56 888 408 736 464 906
Oszczędności Gospodarstw Domowych 30.60 56 12 60 22 60
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.00 1 1 1 1 1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67.30 64.9 65.2 64 64 65
Kredyt Konsumencki 477800.00 340809 482221 492238 484967 491865
Cena Benzyny 1.42 1.35 1.28 1.22 1.16 1.1

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rozpoczęte Budowy Domów 7.50 8 2 5 4 1.5
Zamówienia na Roboty Budowlane -2.00 4 4 8 5 2.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 120.92 121 122 122 122 123
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.20 61 61.3 61.3 61.3 61.3


Japonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.