Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 104.38 105 106 106 106 107
Indeks Giełdowy 23360.30 22843 22333 21836 21347 20371
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -7.90 3.8 1.1 0.9 1.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.90 -3.4 -4 2 2.2 3.6
Wzrost PKP (Kwartalny) -28.10 -3.4 -4 2 5 3.4
Stopa Bezrobocia 2.90 3.8 3.7 3.6 3.6 3.8
Inflacja 0.20 -0.6 -0.4 0.2 0.6 1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.3 0.3 -0.1 0.2 0.4
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Bilans Handlowy 248.30 -180 910 300 0 1010
Saldo Obrotów Bieżących 1468.30 750 510 2250 2250 440
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 2.5 2.5 2.2 2.2 2.2
Dług Publiczny do PKB 236.60 250 250 255 255 255
Budżet Państwa do PKB -3.80 -20 -20 -10.2 -10.2 -10.2
Koniunktura w Przemyśle -34.00 -27 -8 -12 -6 5
Przemysłowy PMI 47.20 48 49.2 50.5 50 51
PMI dla Usług 45.00 47 50.5 51.6 51 51.9
Optymizm Konsumentów 29.30 36 38 40 42 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.30 -2.8 1.2 0.8 1.2 0.7
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -7.90 3.8 1.1 0.9 1.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.90 -3.4 -4 2 2.2 3.6
Wzrost PKP (Kwartalny) -28.10 -3.4 -4 2 5 3.4
PKB 5081.77 4750 4750 4900 4900 4900
Pkb W Cenach Stałych 484837.80 521092 508241 536954 538007 526538
Produkt Narodowy Brutto 511805.80 544017 530480 560596 561695 549578
Środki Trwałe Brutto 122557.90 125000 130398 129000 128000 131050
Pkb Per Capita 49187.80 47200 47200 48200 48200 48200
Pkb Per Capita Ppp 41429.30 40900 40900 40900 41400 41400
Rolnictwo w PKB 4685.40 4526 4498 4779 4788 4660
Budownictwo w PKB 29224.80 28231 28056 29809 29868 29066
Przemysł w PKB 112294.90 108477 107803 114541 114765 111684
Górnictwo w PKB 225.20 218 216 230 230 224
Administracja Publiczna w PKB 26309.00 25414 25257 26835 26888 26166
Usługi w PKB 21744.70 21005 20875 22180 22223 21626
Transport w PKB 25280.00 24420 24269 25786 25836 25142
Media w PKB 9761.20 9429 9371 9956 9976 9708

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 2.90 3.8 3.7 3.6 3.6 3.8
Wskaźnik Zatrudnienia 60.00 59.9 60.2 60.2 60.2 61
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.80 61.3 62.5 62.5 62.5 62.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 4.00 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6
Wydajność 86.80 102 101 101 101 101
Wolne Etaty 705.86 650 690 790 790 800
Przeciętne Wynagrodzenia 419970.00 305635 689735 318590 544942 693183
Wynagrodzenia w Przemyśle 564463.00 336943 828815 340020 537759 832959
Wzrost Wynagrodzeń -1.30 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5
Płaca Minimalna 901.00 901 925 925 925 950
Populacja 126.01 126 125 125 125 125
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Stosunek zadań do aplikacji 1.08 1.3 1.4 1.4 1.6 1.6

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 0.20 -0.6 -0.4 0.2 0.6 1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.3 0.3 -0.1 0.2 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.90 101 102 102 102 103
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.60 101 101 102 102 102
Inflacja Bazowa -0.40 -0.9 -0.8 -0.2 0.6 1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.40 97.67 104 103 100 106
Inflacja Żywności 1.90 1.5 1.3 1.3 1.2 1.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.50 -3.2 1.5 1.5 0.8 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.40 99.2 100 100 101 101
Cpi Transport 98.60 97.61 99.5 100 98.39 100

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Stopa Międzybankowa -0.10 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
Bilans Banku Centralnego 682899.00 650000 638000 628000 620000 629114
Stopa Depozytowa -0.14 -0.05 -0.1 -0.1 0 0
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe -896.00 200 250 250 250 250
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 300.10 150 150 150 150 178
Tempo Wzrostu Kredytów 6.70 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
Prywatna długu do PKB 223.80 228 228 228 228 228

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 248.30 -180 910 300 0 1010
Saldo Obrotów Bieżących 1468.30 750 510 2250 2250 440
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 2.5 2.5 2.2 2.2 2.2
Import 4984.36 4800 5800 5500 5800 6200
Eksport 5232.66 5600 6000 5800 5800 5200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 19807.37 15000 15000 15000 15000 12540
Dochody z Turystyki 956000.00 8000000 10000000 12000000 1500000 21000000
Przyjazdy Turystów 3800.00 6000 8000 15000 52000 175000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 236.60 250 250 255 255 255
Budżet Państwa do PKB -3.80 -20 -20 -10.2 -10.2 -10.2
Wydatki Rządowe 109609.00 114256 11370 11370 112458 110720
Wydatki Wojskowe 45362.00 47143 47143 47143 47143 47143
Wydatków Rządowych W Pkb 38.90 39.6 39.6 39.6 39.6 40.5

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 29.20 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -34.00 -27 -8 -12 -6 5
Przemysłowy PMI 47.20 48 49.2 50.5 50 51
PMI dla Usług 45.00 47 50.5 51.6 51 51.9
Produkcja Przemysłowa -15.50 -7 -4 -2 5 2.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 8.70 0.5 0.3 2.5 2.9 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -15.50 -5 -3 -1 6 3
Stopa Utylizacji Surowców 82.20 89 92.1 94 97 102
Zamówienia na Maszyny 6.30 0.5 0.2 0.2 5 0.2
Bankructwa 667.00 650 680 680 680 680
Zyski Korporacji 12413.98 15000 17000 16000 18000 20000
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 76.20 80 85 93 97 101
Badanie Gospodarki Obserwowane 43.90 40 45 40 40 49
Produkcja Samochodów 438986.00 500000 600000 600000 580000 590000
Rejestracje nowych samochodów 169341.00 200000 150000 140000 180000 205000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 86.90 88 90 95 95 100
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -45.00 -30 -10 16 12 15
Produkcja w Górnictwie -13.70 -4 -1.5 0.4 4 1.3
Zamówienia na obrabiarki 67891.00 60870 80950 95950 85000 85150
Indeks Tankan Reuters -29.00 -35 -2 -2 5 -4
Inwestycje prywatne -11.30 -3.6 2.9 2.9 2.9 3.4
Nie Przemysłowy PMI -17.00 -14 -10 8 12 15
Zbiorczy Wskaźnik PMI 45.20 48 50.3 51.2 52 51.2

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 29.30 36 38 40 42 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.30 -2.8 1.2 0.8 1.2 0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.80 -3.2 -2 1 3 1.2
Wydatki Gospodarstw Domowych -7.60 -3.5 2 2 3 2
Wydatki Konsumpcyjne 268662.00 292411 307343 297521 298104 308880
Rozporządzalny Dochód Osobisty 561.67 358 854 406 438 885
Oszczędności Gospodarstw Domowych 42.40 10 48 15 48 48
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.00 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 59.00 59 59 59 59 57.6
Kredyt Konsumencki 318095.00 311340 309189 324457 325093 320320
Cena Benzyny 1.28 1.12 1.06 1.01 0.96 0.91

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rozpoczęte Budowy Domów -11.40 -3 -1.5 -1.5 2 1.5
Zamówienia na Roboty Budowlane -22.90 -8 -12 -12 5 2.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 114.89 115 116 116 116 117
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.70 62.09 62.09 62.09 62.09 62.09


Japonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.