Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 104.18 104 105 105 106 106
Indeks Giełdowy 26751.24 26168 25584 25014 24455 23336
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 5.00 1.1 0.9 1.5 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.80 -3 2 8.5 4 2.6
Wzrost PKP (Kwartalny) 21.40 -4 2 5 2.3 3.4
Stopa Bezrobocia 3.10 3 3 2.8 3 3.1
Inflacja -0.40 0.1 0.2 0.6 0.4 0.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.3 -0.1 0.2 0.1 0.4
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Bilans Handlowy 872.90 200 0 300 300 0
Saldo Obrotów Bieżących 1660.17 510 1250 1250 1600 440
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 3.5 3.2 3.2 3.2 3.2
Dług Publiczny do PKB 236.60 250 255 255 255 255
Budżet Państwa do PKB -3.80 -20 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2
Koniunktura w Przemyśle -27.00 -18 -12 -6 -1 5
Przemysłowy PMI 49.00 49.2 50.5 50 51 51
PMI dla Usług 47.80 50.5 51.6 51 52 51.9
Optymizm Konsumentów 33.70 38 40 42 43 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 1.2 0.8 1.2 0.3 0.7
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 30.86 30.62 30.62 30.62 30.86
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 5.00 1.1 0.9 1.5 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.80 -3 2 8.5 4 2.6
Wzrost PKP (Kwartalny) 21.40 -4 2 5 2.3 3.4
PKB 5081.77 4750 4900 4900 4900 4900
Pkb W Cenach Stałych 507615.70 513731 537068 526049 504231 527088
Produkt Narodowy Brutto 533803.90 536273 560780 555309 532278 550216
Środki Trwałe Brutto 118937.50 130398 129000 133000 127000 131050
Pkb Per Capita 49187.80 47200 48200 48200 48200 48200
Pkb Per Capita Ppp 41429.30 40900 40900 41400 41400 41400
Rolnictwo w PKB 4685.40 4545 4779 5084 4873 4663
Budownictwo w PKB 29224.80 28348 29809 31709 30394 29085
Przemysł w PKB 112294.90 108926 114541 121840 116787 111758
Górnictwo w PKB 225.20 218 230 244 234 224
Administracja Publiczna w PKB 26309.00 25520 26835 28545 27361 26183
Usługi w PKB 21744.70 21092 22180 23593 22614 21641
Transport w PKB 25280.00 24522 25786 27429 26291 25159
Media w PKB 9761.20 9468 9956 10591 10152 9715

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 3.10 3 3 2.8 3 3.1
Wskaźnik Zatrudnienia 60.40 60.2 60.2 60.2 60.5 61
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.40 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 4.70 3.6 4.1 4.1 3.9 3.6
Wydajność 98.30 95.2 98.2 99.3 100 101
Wolne Etaty 714.67 690 790 790 790 800
Przeciętne Wynagrodzenia 301285.00 687997 318773 544873 302189 691437
Wynagrodzenia w Przemyśle 327269.00 827847 346178 540087 328251 831987
Wzrost Wynagrodzeń -0.90 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5
Płaca Minimalna 902.00 902 902 902 902 915
Populacja 126.01 125 125 125 125 125
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Stosunek zadań do aplikacji 1.04 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja -0.40 0.1 0.2 0.6 0.4 0.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.3 -0.1 0.2 0.1 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.80 102 102 102 102 103
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.30 102 102 102 102 103
Inflacja Bazowa -0.70 -0.3 -0.2 0.3 0.6 0.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.90 103 102 100 101 104
Inflacja Żywności 1.10 2.1 1.8 1.6 1.5 1.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.10 0.5 0.5 0.8 1.1 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.40 100 100 101 101 101
Cpi Transport 98.50 100 100 98.39 98.99 100

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Stopa Międzybankowa -0.12 -0.06 -0.1 -0.1 -0.1 0.04
Bilans Banku Centralnego 705304.70 638000 628000 620000 620000 629114
Stopa Depozytowa -0.20 -0.17 -0.16 -0.15 -0.15 -0.12
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 457.70 250 250 250 250 250
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 372.40 150 150 150 150 178
Tempo Wzrostu Kredytów 6.20 4.4 3.8 3.4 3 2.4
Prywatna długu do PKB 223.80 228 228 228 228 228

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 872.90 200 0 300 300 0
Saldo Obrotów Bieżących 1660.17 510 1250 1250 1600 440
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.60 3.5 3.2 3.2 3.2 3.2
Import 5693.17 5500 5800 5800 6000 6200
Eksport 6566.07 5700 5800 6100 6300 6200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 987.15 15000 15000 15000 15000 12540
Dochody z Turystyki 507000.00 10000000 12000000 1500000 1700000 21000000
Przyjazdy Turystów 27400.00 8000 15000 52000 150000 175000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 236.60 250 255 255 255 255
Budżet Państwa do PKB -3.80 -20 -10.2 -10.2 -10.2 -10.2
Wydatki Rządowe 112314.30 11370 11370 112458 110000 110720
Wydatki Wojskowe 45362.00 47143 47143 47143 47143 47143
Wydatków Rządowych W Pkb 38.90 39.6 40.5 40.5 40.5 40.5

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 30.86 30.62 30.62 30.62 30.86
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 29.20 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle -27.00 -18 -12 -6 -1 5
Przemysłowy PMI 49.00 49.2 50.5 50 51 51
PMI dla Usług 47.80 50.5 51.6 51 52 51.9
Produkcja Przemysłowa -3.20 -4 -2 5 3.5 2.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.80 0.3 2.5 2.9 1.4 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -9.00 -3 -1 6 4 3
Stopa Utylizacji Surowców 90.00 92.1 94 97 100 102
Zamówienia na Maszyny -4.40 1.2 1.2 5 2.9 0.2
Bankructwa 624.00 680 710 720 690 680
Zyski Korporacji 12398.44 17000 16000 18000 18000 20000
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 81.10 85 93 97 100 101
Badanie Gospodarki Obserwowane 54.50 45 40 40 44 49
Produkcja Samochodów 717287.00 600000 600000 580000 580000 590000
Rejestracje nowych samochodów 219040.00 150000 140000 180000 180000 205000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 92.50 90 95 95 97 100
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -44.00 -38 -20 -6 9 15
Produkcja w Górnictwie -10.30 -1.5 0.4 4 3 1.3
Zamówienia na obrabiarki 82321.00 70950 85950 85000 89000 85150
Indeks Tankan Reuters -13.00 -10 -12 -9 -4 -4
Inwestycje prywatne -10.60 2.9 2.9 2.9 2.9 3.4
Nie Przemysłowy PMI -12.00 -11 8 12 19 25
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.10 50.3 51.2 52 52.1 51.2

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 33.70 38 40 42 43 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 1.2 0.8 1.2 0.3 0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.40 -2 1 3 1.5 1.2
Wydatki Gospodarstw Domowych -10.20 1 1.3 1.7 0.8 2
Wydatki Konsumpcyjne 280783.50 307343 297698 291498 279408 308880
Rozporządzalny Dochód Osobisty 380.99 863 406 916 584 885
Oszczędności Gospodarstw Domowych 19.00 48 15 48 25 23
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.00 1 1 1 1 1.1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 59.30 59 59 59 59 57.6
Kredyt Konsumencki 434386.00 312410 324457 471309 451761 320532
Cena Benzyny 1.28 1.16 1.06 1.01 0.96 1.1

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rozpoczęte Budowy Domów -8.30 -1.5 -1.5 2 2 1.5
Zamówienia na Roboty Budowlane -0.10 -12 -12 5 2 2.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 113.86 116 116 116 116 117
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.70 62.09 62.09 62.09 62.09 62.09


Japonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.