Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 109.00 109 109 109 110 111
Indeks Giełdowy 23128.78 23399 23143 22893 22642 22150
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.04 0 0 0.01 0.01 0.01
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.8 0.7 0.5 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 0.9 0.8 1 1.2 1.3
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.80 1.4 1.7 1.7 1.9 2.2
Stopa Bezrobocia 2.20 2.4 2.2 2.5 2.8 3
Inflacja 0.80 0.9 1.4 1.5 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Bilans Handlowy -152.50 500 500 200 210 510
Saldo Obrotów Bieżących 1436.76 3080 1250 1150 510 440
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.50 3.1 3.1 3.1 3.1 2.9
Dług Publiczny do PKB 238.20 244 244 244 244 249
Budżet Państwa do PKB -3.80 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Koniunktura w Przemyśle 0.00 12 9 9 5 5
PMI dla Usług 52.10 51 54.5 54.9 54 52.9
Przemysłowy PMI 49.30 50 50.9 51 51 50.2
Optymizm Konsumentów 39.10 43 42 41 43.9 43.9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.50 -0.3 0.5 0.5 1.2 1.2
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.8 0.7 0.5 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 0.9 0.8 1 1.2 1.3
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.80 1.4 1.7 1.7 1.9 2.2
PKB 4970.92 5400 5400 5400 5400 5700
Pkb W Cenach Stałych 541466.00 541159 543369 546881 547964 555087
Produkt Narodowy Brutto 564586.40 564318 566527 570232 571361 578789
Środki Trwałe Brutto 130983.00 129000 130000 132000 133000 134000
Pkb Per Capita 48919.60 50200 50200 50200 50200 50900
Pkb Per Capita Ppp 39293.50 43000 43000 43000 43000 43000
Rolnictwo w PKB 4685.40 4728 4723 4732 4742 4803
Budownictwo w PKB 29224.80 29488 29459 29517 29575 29960
Przemysł w PKB 112294.90 113306 113193 113418 113642 115120
Górnictwo w PKB 225.20 227 227 227 228 231
Administracja Publiczna w PKB 26309.00 26546 26519 26572 26625 26971
Usługi w PKB 21744.70 21940 21919 21962 22006 22292
Transport w PKB 25280.00 25508 25482 25533 25583 25916
Media w PKB 9761.20 9849 9839 9859 9878 10007
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 2.20 2.4 2.2 2.5 2.8 3
Wskaźnik Zatrudnienia 60.90 60.4 61 61.3 61.5 62
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.30 61.3 61.3 61.3 62.5 62.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.80 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9
Wydajność 99.50 109 96 102 101 101
Wolne Etaty 920.88 960 990 990 990 1000
Przeciętne Wynagrodzenia 322356.00 321681 566595 309954 310555 315524
Wynagrodzenia w Przemyśle 373009.00 357791 577834 340329 341778 347246
Wzrost Wynagrodzeń -0.20 1 1.1 1.2 1 1.6
Płaca Minimalna 901.00 925 925 925 925 950
Populacja 126.25 126 126 126 125 125
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 63 63 63 63 63
Stosunek zadań do aplikacji 1.57 1.56 1.58 1.59 1.6 1.6
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 0.80 0.9 1.4 1.5 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.30 102 103 103 104 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.20 102 103 103 103 105
Inflacja Bazowa 0.70 0.8 1 1.2 1 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.30 103 103 102 104 106
Inflacja Żywności 1.90 1.2 0.8 0.8 1.3 1.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.90 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.40 100 101 101 102 104
Cpi Transport 99.90 100 99.63 99.67 101 103
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Stopa Międzybankowa -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
Bilans Banku Centralnego 573053.10 599897 600000 600000 618694 629114
Stopa Depozytowa -0.16 0.32 -0.33 -0.33 0.32 0.42
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 263.80 150 200 200 250 250
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje 175.10 150 150 150 150 178
Tempo Wzrostu Kredytów 1.80 2.5 2.4 2.5 2.4 2.4
Prywatna długu do PKB 221.10 228 228 228 228 228
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -152.50 500 500 200 210 510
Saldo Obrotów Bieżących 1436.76 3080 1250 1150 510 440
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.50 3.1 3.1 3.1 3.1 2.9
Import 6729.59 6500 6100 6300 6740 6540
Eksport 6577.07 7000 6600 6500 6950 7050
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 12898.85 8000 15000 15000 15000 12540
Dochody z Turystyki 22426000.00 28016246 20000000 20000000 20000000 21000000
Przyjazdy Turystów 2526400.00 2626600 2850000 2850000 2850000 2502100
Wydobycie Ropy Naftowej 4.00 3 3 3 3 3.17
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 238.20 244 244 244 244 249
Budżet Państwa do PKB -3.80 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Wydatki Rządowe 109853.50 108429 110006 110952 111172 112617
Wydatki Wojskowe 45362.00 46807 47143 47143 47143 47143
Wydatków Rządowych W Pkb 38.90 39.6 39.6 39.6 39.6 40.5
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 29.20 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 0.00 12 9 9 5 5
PMI dla Usług 52.10 51 54.5 54.9 54 52.9
Przemysłowy PMI 49.30 50 50.9 51 51 50.2
Produkcja Przemysłowa -8.20 -0.4 2 2 2 2.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.00 -0.3 0.5 0.5 0.1 0.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -8.10 1.2 0.5 0.5 3 3
Zamówienia na Maszyny 18.00 0.3 0.5 0.5 0.2 0.2
Bankructwa 704.00 680 650 650 680 680
Zyski Korporacji 17323.17 21000 24000 24000 20491 22000
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 94.70 99.5 105 102 107 106
Badanie Gospodarki Obserwowane 39.80 44 49 51 51 49
Produkcja Samochodów 667462.00 760000 680000 700000 650000 690000
Rejestracje nowych samochodów 194765.00 345000 250000 270000 200000 205000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 90.80 95.1 99 98 101 100
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -9.00 -10 -8 -6 -4 5
Zamówienia na obrabiarki 89969.00 108450 89100 104870 107950 116150
Produkcja w Górnictwie -9.80 -1.52 -2 -2 -2 -1.32
Nie Przemysłowy PMI 20.00 21 21 21 16 19
Inwestycje prywatne 7.10 6.2 5.1 3.6 2.9 3.4
Indeks Tankan Reuters -6.00 -12 -8 -6 -2 -4
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.10 51 52 52 52 51.5
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 39.10 43 42 41 43.9 43.9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.50 -0.3 0.5 0.5 1.2 1.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.10 -0.4 2 2 0.9 0.9
Wydatki Gospodarstw Domowych -2.00 0.6 1.5 1.5 2 2
Wydatki Konsumpcyjne 303045.20 302353 303830 306076 306682 310669
Rozporządzalny Dochód Osobisty 389.94 396 715 374 395 400
Oszczędności Gospodarstw Domowych 25.10 5 40 40 48 48
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.70 58.8 59 59 59 57.6
Kredyt Konsumencki 322298.00 324545 323053 325521 326166 330406
Cena Benzyny 1.37 1.48 1.52 1.56 1.59 1.59
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rozpoczęte Budowy Domów -12.70 -6 5 5 1.5 1.5
Zamówienia na Roboty Budowlane -1.20 5 -10 -10 2.2 2.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 113.20 118 117 117 117 120
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.70 61.84 62.09 62.09 62.09 62.09


Japonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.