Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 109.38 110 110 111 111 112
Indeks Giełdowy 28084.47 27473 26861 26262 25675 24500
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.15

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.80 1.5 0.6 0.5 0.9 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.40 8.5 4 2.6 1.5 2
Wzrost PKP (Kwartalny) 11.70 5 2.3 3.4 0.6 3.4
Stopa Bezrobocia 2.60 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5
Inflacja -0.20 0 0.4 0.3 0.5 0.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.1 0.4 0.4 0.4
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Bilans Handlowy 663.72 300 -700 1010 300 500
Saldo Obrotów Bieżących 2650.10 1250 1600 440 750 650
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.20 3.2 3.2 3.2 3 3
Dług Publiczny do PKB 266.20 264 264 264 260 260
Budżet Państwa do PKB -10.30 -6.5 -6.5 -6.5 -3.5 -3.5
Koniunktura w Przemyśle 5.00 4 4 5 15 10
Przemysłowy PMI 53.60 52 51 51 49 50.5
PMI dla Usług 49.50 51 52 51.9 52 51.6
Optymizm Konsumentów 34.70 42 43 42 41 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 1.2 0.3 0.7 0.7 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 30.86 30.62 30.86 30.86 30.86
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.80 1.5 0.6 0.5 0.9 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.40 8.5 4 2.6 1.5 2
Wzrost PKP (Kwartalny) 11.70 5 2.3 3.4 0.6 3.4
PKB 5081.77 4900 4900 4900 4900 5100
Pkb W Cenach Stałych 542688.50 521326 524751 549366 520814 531230
Produkt Narodowy Brutto 567219.70 544287 555309 571451 547683 558636
Środki Trwałe Brutto 134111.80 125000 133000 131050 131050 124000
Pkb Per Capita 49187.80 48200 48200 48200 48200 49100
Pkb Per Capita Ppp 41429.30 41400 41400 41400 41400 41780
Rolnictwo w PKB 4883.30 4834 5298 4598 5010 5110
Budownictwo w PKB 28935.10 28646 31395 30493 29687 30281
Przemysł w PKB 117923.20 116744 127947 112067 120989 123409
Górnictwo w PKB 381.00 377 413 238 391 399
Administracja Publiczna w PKB 27095.30 26824 29398 26948 27800 28356
Usługi w PKB 22059.10 21839 23934 22573 22633 23085
Transport w PKB 22885.30 22656 24831 25895 23480 23950
Media w PKB 16498.00 16333 17900 9818 16927 17265

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 2.60 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5
Wskaźnik Zatrudnienia 60.20 60.2 60.5 61 61 61
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.90 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 4.80 4.9 4.8 4.8 4.7 4.7
Wydajność 96.80 99.3 100 101 99 101
Wolne Etaty 774.03 780 780 800 820 900
Przeciętne Wynagrodzenia 318510.00 540928 302273 682291 304577 692526
Wynagrodzenia w Przemyśle 344187.00 535712 329289 802489 334844 814526
Wzrost Wynagrodzeń 0.20 -0.3 0.5 2.5 2.1 1.5
Płaca Minimalna 902.00 902 902 915 915 940
Populacja 125.67 125 125 125 125 125
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Stosunek zadań do aplikacji 1.10 1.2 1.3 1.35 1.35 1.5

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja -0.20 0 0.4 0.3 0.5 0.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.1 0.4 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.80 102 102 101 102 102
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.80 102 102 102 102 103
Inflacja Bazowa -0.10 0.1 0.6 0.9 0.4 1.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.10 100 101 102 103 103
Inflacja Żywności -0.20 0.6 0.5 1.2 0.8 1.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101.00 100 101 101 102 101
Cpi Transport 99.40 97.8 98.99 98.9 99.9 99.59
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.00 0.8 1.1 1.4 0.7 1.5

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Stopa Międzybankowa -0.09 -0.09 -0.09 0.04 -0.09 -0.09
Bilans Banku Centralnego 720231.60 725000 710000 690000 680000 650000
Stopa Depozytowa -0.14 -0.15 -0.15 -0.12 -0.12 -0.13
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 144.80 250 250 250 250 250
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje -73.60 150 150 150 150 178
Tempo Wzrostu Kredytów 4.80 3.4 3 3 2.5 2.4
Prywatna długu do PKB 223.80 228 228 228 228 228

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 663.72 300 -700 1010 300 500
Saldo Obrotów Bieżących 2650.10 1250 1600 440 750 650
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.20 3.2 3.2 3.2 3 3
Import 6714.40 5800 6000 6200 5900 6200
Eksport 7378.12 5100 6300 6500 6400 6700
Dochody z Turystyki 242000.00 800000 1000000 800000 1200000 21000000
Przyjazdy Turystów 12300.00 100000 150000 175000 250000 1200000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 266.20 264 264 264 260 260
Budżet Państwa do PKB -10.30 -6.5 -6.5 -6.5 -3.5 -3.5
Wydatki Rządowe 116726.40 127000 130000 131000 133500 140000
Wydatków Rządowych W Pkb 38.90 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5
Wydatki Wojskowe 46562.00 47143 47143 47143 47143 47143

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 30.86 30.62 30.86 30.86 30.86
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 31.52 31.52 31.52 31.52 31.52 31.52
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 5.00 4 4 5 15 10
Przemysłowy PMI 53.60 52 51 51 49 50.5
PMI dla Usług 49.50 51 52 51.9 52 51.6
Produkcja Przemysłowa 4.00 5 3.5 2.3 2.5 2.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.20 2.9 1.4 1.1 1.1 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.70 6 4 4 3.2 3
Stopa Utylizacji Surowców 93.00 99 100 102 100 106
Zamówienia na Maszyny -8.50 5 2.9 2.9 2 0.2
Bankructwa 477.00 520 490 580 600 680
Zyski Korporacji 18450.53 18000 18000 20000 20000 20000
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 93.10 95 98 101 99 101
Badanie Gospodarki Obserwowane 39.10 40 44 49 45 49
Produkcja Samochodów 596379.00 620000 730000 690000 700000 590000
Rejestracje nowych samochodów 182760.00 220000 300000 275000 320000 230000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 103.20 95 97 98 97 100
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -13.00 -12 9 15 22 8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.00 52 52.1 51.2 52 52
Zamówienia na obrabiarki 127823.00 85000 89000 85150 85150 90150
Produkcja w Górnictwie -7.90 4 3 1.3 1.3 1
Indeks Tankan Reuters 13.00 9 14 24 20 15
Inwestycje prywatne -4.80 6.5 4.5 3.4 2.1 3.4
Nie Przemysłowy PMI -1.00 0 2 11 11 19

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 34.70 42 43 42 41 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 1.2 0.3 0.7 0.7 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.20 2 6.5 0.8 2.5 1.4
Wydatki Gospodarstw Domowych 6.20 1.7 0.8 0.8 0.8 2
Wydatki Konsumpcyjne 289263.50 288990 291032 308880 308880 293846
Rozporządzalny Dochód Osobisty 393.30 394 916 872 888 906
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.90 52 20 56 56 60
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.00 1 1 1.1 1 1
Kredyt Konsumencki 430484.00 432854 471309 340809 440502 449312
Cena Benzyny 1.38 1.26 1.2 1.1 1.08 1.03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 64.30 64.6 64.7 64.9 65.2 67

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rozpoczęte Budowy Domów 1.50 3 3 1 -3 1.5
Zamówienia na Roboty Budowlane 12.50 6 7 7 4 2.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 119.09 114 115 113 117 119
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.70 62.09 62.09 62.09 62.09 62.09


Japonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.