Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Waluta 107.85 108 109 109 110 111
Indeks Giełdowy 19389.43 18957 18534 18121 17716 16906
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.80 -3.8 -3.2 -1 1.1 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.70 -8 -6 -3.4 -4 3.6
Wzrost PKP (Kwartalny) -7.10 -10 -7 -3.4 -4 3.4
Stopa Bezrobocia 2.40 3 4.2 4.8 4.4 3.8
Inflacja 0.40 0.5 0.7 0.6 0.9 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 -0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Bilans Handlowy 1109.80 1100 -200 -200 -900 -1000
Saldo Obrotów Bieżących 612.31 2080 890 750 510 440
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.2
Dług Publiczny do PKB 238.20 250 250 250 250 255
Budżet Państwa do PKB -3.80 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -8.2
Koniunktura w Przemyśle 0.00 -12 -60 -41 -18 5
Przemysłowy PMI 44.80 44.8 45 48 50.2 51
PMI dla Usług 32.70 32.7 47 50 50.5 51.9
Optymizm Konsumentów 38.40 37 34 36 38 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 -2.7 -3 -2.8 1.2 0.7
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.80 -3.8 -3.2 -1 1.1 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.70 -8 -6 -3.4 -4 3.6
Wzrost PKP (Kwartalny) -7.10 -10 -7 -3.4 -4 3.4
PKB 5110.00 5303 5303 5303 5303 5772
Pkb W Cenach Stałych 529883.00 493577 507125 521319 508688 527000
Produkt Narodowy Brutto 553288.30 514367 528557 544035 531157 550278
Środki Trwałe Brutto 125603.90 118000 121000 125000 121000 125000
Pkb Per Capita 48919.60 46479 46479 46479 46479 48262
Pkb Per Capita Ppp 39293.50 37333 37333 37333 37333 38765
Rolnictwo w PKB 4685.40 4311 4404 4526 4498 4660
Budownictwo w PKB 29224.80 26887 27471 28231 28056 29066
Przemysł w PKB 112294.90 103311 105557 108477 107803 111684
Górnictwo w PKB 225.20 207 212 218 216 224
Administracja Publiczna w PKB 26309.00 24204 24730 25414 25257 26166
Usługi w PKB 21744.70 20005 20440 21005 20875 21626
Transport w PKB 25280.00 23258 23763 24420 24269 25142
Media w PKB 9761.20 8980 9176 9429 9371 9708

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Bezrobocia 2.40 3 4.2 4.8 4.4 3.8
Wskaźnik Zatrudnienia 60.30 60.4 61 61.3 61.5 62
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.80 61.3 61.3 61.3 62.5 62.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.60 4.2 4.8 4.5 4.4 4.2
Wydajność 99.20 109 96 102 101 101
Wolne Etaty 818.27 960 990 990 990 1000
Przeciętne Wynagrodzenia 309170.00 320088 564942 308533 695242 706365
Wynagrodzenia w Przemyśle 338088.00 356020 583144 340137 835433 848800
Wzrost Wynagrodzeń 1.50 0.5 1.1 1.2 1 1.6
Płaca Minimalna 901.00 901 901 901 925 950
Populacja 126.01 126 126 126 125 125
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 63 63 63 63 63
Stosunek zadań do aplikacji 1.49 1.46 1.58 1.59 1.6 1.6

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflacja 0.40 0.5 0.7 0.6 0.9 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 -0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.00 102 102 103 103 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.90 102 103 103 103 105
Inflacja Bazowa 0.60 0.8 1 1.2 1 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.00 103 103 102 104 106
Inflacja Żywności 1.20 1.2 0.8 0.8 1.3 1.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.80 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.40 100 100 100 101 103
Cpi Transport 100.10 99.7 98.99 98.79 101 102

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Stopa Międzybankowa -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08
Bilans Banku Centralnego 584920.80 599897 600000 600000 618694 629114
Stopa Depozytowa -0.65 -0.85 -0.85 -0.85 -0.85 -0.85
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe -1462.10 150 200 200 250 250
Inwestycje Zagraniczne w Obligacje -65.70 150 150 150 150 178
Tempo Wzrostu Kredytów 2.10 2.2 2.4 2.5 2.4 2.4
Prywatna długu do PKB 221.10 228 228 228 228 228

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bilans Handlowy 1109.80 1100 -200 -200 -900 -1000
Saldo Obrotów Bieżących 612.31 2080 890 750 510 440
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.2
Import 5211.73 5100 4900 4800 5800 6200
Eksport 6321.57 6200 4700 4600 4900 5200
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 19554.83 8000 15000 15000 15000 12540
Dochody z Turystyki 12567000.00 28016246 20000000 20000000 20000000 21000000
Przyjazdy Turystów 1085100.00 2060000 2150000 2200000 2450000 2502100
Wydobycie Ropy Naftowej 4.00 3 3 3 3 3.17

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Dług Publiczny do PKB 238.20 250 250 250 250 255
Budżet Państwa do PKB -3.80 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -8.2
Wydatki Rządowe 110252.70 98808 102640 106256 105843 109653
Wydatki Wojskowe 45362.00 46807 47143 47143 47143 47143
Wydatków Rządowych W Pkb 38.90 39.6 39.6 39.6 39.6 40.5

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 29.20 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Koniunktura w Przemyśle 0.00 -12 -60 -41 -18 5
Przemysłowy PMI 44.80 44.8 45 48 50.2 51
PMI dla Usług 32.70 32.7 47 50 50.5 51.9
Produkcja Przemysłowa -2.30 -2.4 2 2 2 2.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.00 -0.3 0.5 0.5 0.1 0.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.30 1.2 0.5 0.5 3 3
Zamówienia na Maszyny 2.90 -5.2 0.5 0.5 0.2 0.2
Bankructwa 651.00 680 650 650 680 680
Zyski Korporacji 18575.90 21000 24000 24000 20491 22000
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 95.20 88.5 105 102 107 106
Badanie Gospodarki Obserwowane 27.40 32 49 51 51 49
Produkcja Samochodów 622000.00 760000 680000 700000 650000 690000
Rejestracje nowych samochodów 233155.00 345000 250000 270000 200000 205000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 90.50 83.6 99 98 101 100
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -9.00 -20 -54 -36 -24 5
Produkcja w Górnictwie -5.10 -1.52 -2 -2 -2 -1.32
Zamówienia na obrabiarki 76714.00 108450 89100 104870 107950 116150
Indeks Tankan Reuters -20.00 -7 -18 -6 -2 -4
Inwestycje prywatne -3.50 -6.2 5.1 3.6 2.9 3.4
Nie Przemysłowy PMI 20.00 5 3 10 11 15
Zbiorczy Wskaźnik PMI 35.80 35.8 46 49 50.3 51.2

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Optymizm Konsumentów 38.40 37 34 36 38 42
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 -2.7 -3 -2.8 1.2 0.7
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.40 -6 -4 -3.2 -2 1.2
Wydatki Gospodarstw Domowych -3.90 0.6 1.5 1.5 2 2
Wydatki Konsumpcyjne 294317.60 275638 283247 292411 282545 292717
Rozporządzalny Dochód Osobisty 395.82 361 667 358 854 885
Oszczędności Gospodarstw Domowych 18.90 5 40 40 48 48
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.60 58.8 59 59 59 57.6
Kredyt Konsumencki 322072.00 295918 301934 311340 309189 320320
Cena Benzyny 1.37 -1.12 -1.07 -1.01 -0.93 -0.93

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Rozpoczęte Budowy Domów -10.10 -6 5 5 1.5 1.5
Zamówienia na Roboty Budowlane 17.00 5 -10 -10 2.2 2.2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 111.71 114 115 115 116 117
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.70 61.84 62.09 62.09 62.09 62.09


Japonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.