Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Indeks Giełdowy 26107.65 25062 24216 23402 22613 21114
Waluta 135.23 137 138 140 142 145
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.25 0.24 0.27 0.29 0.32 0.39

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.20 0.8 1 1 1 1.7
Wzrost PKP (Kwartalny) -0.50 3 2 2 2 2
Stopa Bezrobocia 2.60 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5
Inflacja 2.50 2 1.4 0.9 0.6 1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
Bilans Handlowy -2384.70 300 200 500 500 500
Saldo Obrotów Bieżących 501.10 2300 1650 1650 1650 1750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.20 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Dług Publiczny do PKB 266.20 260 260 260 260 257
Budżet Państwa do PKB -12.60 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -5
Koniunktura w Przemyśle 9.00 12 10 10 10 10
Przemysłowy PMI 52.70 51 50.5 50.5 50.5 50.5
PMI dla Usług 54.00 51 51.6 51.6 51.6 51.6
Optymizm Konsumentów 32.10 43 43 43 43 43
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 30.86 30.62 30.62 30.62 30.62
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.97 55.95 55.95 55.97 55.97 55.97

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.20 0.8 1 1 1 1.7
Wzrost PKP (Kwartalny) -0.50 3 2 2 2 2
PKB 4975.42 5500 5500 5500 5500 5900
Pkb W Cenach Stałych 537916.40 540723 538601 544640 543296 553899
Produkt Narodowy Brutto 549660.60 559807 552810 556828 555157 566294
Środki Trwałe Brutto 127042.80 135000 131000 130000 128000 132000
PKB Per Capita 34366.48 36200 36200 36200 36200 39100
PKB Per Capita PPP 41380.09 41400 41780 41780 41780 41780
Rolnictwo w PKB 4688.70 4801 4712 4726 4736 4816
Budownictwo w PKB 30154.10 30878 30305 30395 30456 30973
Przemysł w PKB 108093.80 110688 108634 108959 109175 111031
Górnictwo w PKB 365.10 374 367 368 369 375
Administracja Publiczna w PKB 27259.00 27913 27395 27477 27532 28000
Usługi w PKB 19512.70 19981 19610 19669 19708 20043
Transport w PKB 24330.30 24914 24452 24525 24574 24991
Media w PKB 16348.80 16741 16431 16480 16512 16793

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 2.60 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5
Pracujący 67240.00 66650 66700 66700 66700 67500
Bezrobotni Zarejestrowani 1800.00 1800 1840 1840 1840 1800
Wskaźnik Zatrudnienia 61.00 61 61 61 61 61
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.70 62.2 62.4 62.4 62.4 62.4
Stopa Bezrobocia Młodzieży 3.80 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7
Wydajność 93.50 100 95.4 95.4 95.4 95.4
Wolne Etaty 880.82 780 900 900 900 900
Przeciętne Wynagrodzenia 323211.00 310616 678546 332857 328059 683974
Wynagrodzenia w Przemyśle 347073.00 342559 808858 350313 352279 815328
Wzrost Wynagrodzeń 1.00 2 1.5 1.5 1.5 0.8
Płaca Minimalna 930.00 930 940 940 940 955
Populacja 125.67 125 125 125 125 124
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Stosunek zadań do aplikacji 1.24 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 2.50 2 1.4 0.9 0.6 1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.80 102 102 102 102 103
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.60 99.8 100 100 101 101
Inflacja Bazowa 2.10 0.4 0.5 0.5 0.5 0.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112.80 110 110 112 115 115
Inflacja Żywności 4.10 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101.10 103 103 102 102 103
Cpi Transport 92.80 92.89 92.71 92.52 92.34 92.15
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.10 3.4 2.5 2.5 2.5 2.5

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
Stopa Międzybankowa -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
Bilans Banku Centralnego 736491.10 695000 680000 680000 680000 680000
Stopa Depozytowa -0.21 -0.12 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Tempo Wzrostu Kredytów 0.70 2.2 2 2 2 2
Prywatny dług do PKB 238.80 225 225 225 225 227

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy -2384.70 300 200 500 500 500
Saldo Obrotów Bieżących 501.10 2300 1650 1650 1650 1750
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.20 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Import 9636.74 6300 6200 6200 6200 6200
Eksport 7252.07 6500 6700 6700 6700 6700
Dochody z Turystyki 610000.00 1200000 1200000 1200000 1200000 21000000
Przyjazdy Turystów 147000.00 200000 300000 300000 300000 300000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 266.20 260 260 260 260 257
Budżet Państwa do PKB -12.60 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -5
Wydatki Rządowe 116713.80 180000 140000 140000 140000 160000
Wydatków Rządowych W Pkb 38.70 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 30.62 30.86 30.62 30.62 30.62 30.62
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.97 55.95 55.95 55.97 55.97 55.97
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 31.52 31.52 31.52 31.52 31.52 31.52
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Koniunktura w Przemyśle 9.00 12 10 10 10 10
Przemysłowy PMI 52.70 51 50.5 50.5 50.5 50.5
PMI dla Usług 54.00 51 51.6 51.6 51.6 51.6
Produkcja Przemysłowa -2.80 3 2 2 2 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -7.20 2.5 3 3 3 3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.77 5 -2 -2 -2 -2
Stopa Utylizacji Surowców 92.70 102 106 106 106 106
Zamówienia na Maszyny 10.80 5 4 4 4 4
Bankructwa 524.00 500 480 480 480 480
Zyski Korporacji 22832.30 21500 21500 21500 21500 20000
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 96.80 100 101 101 101 101
Badanie Gospodarki Obserwowane 54.00 42 44 44 44 44
Produkcja Samochodów 481162.00 670000 680000 680000 680000 680000
Rejestracje nowych samochodów 169680.00 210000 230000 230000 230000 230000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 102.90 102 98 98 98 98
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -4.00 18 8 8 8 8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.00 52 52 52 52 52
Zamówienia na obrabiarki 153321.00 150000 130150 130150 130150 150150
Inwestycje prywatne 3.00 4 3 3 3 3
Indeks Tankan Reuters 9.00 4 15 15 15 15
Produkcja w Górnictwie -1.07 2 1 1 1 1
Nie Przemysłowy PMI 13.00 20 19 19 19 19

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Optymizm Konsumentów 32.10 43 43 43 43 43
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.60 2.5 1.4 1.4 1.4 1.4
Wydatki Gospodarstw Domowych -1.70 3 2 2 2 2
Wydatki Konsumpcyjne 293199.00 290415 288320 295952 296131 300983
Rozporządzalny Dochód Osobisty 436.85 728 393 933 417 949
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.40 22 60 60 60 60
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.20 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Cena Benzyny 1.28 1.33 1.37 1.42 1.48 1.48
Kredyt Konsumencki 473827.00 477025 481846 478565 478565 490037
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.90 64 65 65 65 65

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Rozpoczęte Budowy Domów -4.30 4 3 3 3 3
Zamówienia na Roboty Budowlane 30.50 5 4 4 4 4
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 130.65 122 123 123 123 125
Odsetek Mieszkań Własnościowych 61.20 61.3 61.3 61.3 61.3 61.5


Japonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.