Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 110.07 112 112 113 113 114
Indeks Giełdowy 21250.09 21932 21609 21290 20979 20366
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.05 0 0.01 0.01 0.02 0.02
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.7 0.6 0.9 0.4 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.30 1.4 1.3 1.2 0.8 0.9
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.90 0.9 1.2 1.5 1.4 1.9
Stopa Bezrobocia 2.50 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8
Inflacja 0.50 0.7 1.1 1.4 1.2 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 0.1 0.2 0.5 0.3
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0
Bilans Handlowy 528.50 510 30 -100 700 910
Saldo Obrotów Bieżących 2847.87 1170 1750 380 3080 510
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.50 3 3 3 3.12 3.12
Dług Publiczny do PKB 253.00 256 256 256 258 258
Budżet Państwa do PKB -3.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.4 -4.4
Koniunktura w przemyśle 12.00 8 11 10 12 5
PMI dla Usług 51.80 52.3 53 53.4 54 54
Przemysłowy PMI 50.20 50 51.7 51.4 50 51
Optymizm Konsumentów 40.40 41.8 42 40.9 45 43.9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 0.1 0.1 0.7 -0.3 1.2
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.7 0.6 0.9 0.4 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.30 1.4 1.3 1.2 0.8 0.9
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.90 0.9 1.2 1.5 1.4 1.9
PKB 4872.14 5110 5110 5110 5400 5400
Pkb W Cenach Stałych 535333.30 543543 539727 541757 539616 546633
Produkt Narodowy Brutto 556853.60 567595 561629 563536 561308 568608
Środki Trwałe Brutto 127702.80 130239 127320 129235 128724 130398
Pkb Per Capita 48556.93 50100 50100 50100 51000 51000
Pkb Per Capita Ppp 39002.22 41500 41500 41500 43000 43000
Rolnictwo w PKB 4480.70 4543 4539 4534 4517 4575
Budownictwo w PKB 29714.00 30130 30100 30071 29952 30341
Przemysł w PKB 109203.90 110733 110624 110514 110078 111509
Górnictwo w PKB 231.70 235 235 234 234 237
Administracja Publiczna w PKB 26259.80 26627 26601 26575 26470 26814
Usługi w PKB 21996.40 22304 22282 22260 22172 22461
Transport w PKB 25233.60 25587 25562 25536 25435 25766
Media w PKB 9567.30 9701 9692 9682 9644 9769
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 2.50 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8
Wskaźnik Zatrudnienia 60.30 59.5 61.2 59.6 59.6 60.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.90 61.5 62.06 61.3 61.3 62.5
Wydajność 98.10 99.11 104 99.18 99.18 99.17
Przeciętne Wynagrodzenia 316506.00 554198 307284 702410 301144 715054
Wynagrodzenia w Przemyśle 355502.00 584452 344035 851869 335815 867203
Płaca Minimalna 874.00 874 874 900 900 925
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 0.50 0.7 1.1 1.4 1.2 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 0.1 0.2 0.5 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.50 102 103 103 103 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.50 102 103 103 103 104
Inflacja Bazowa 0.80 1.1 1.2 1.2 1.3 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101.80 102 103 103 103 104
Inflacja Żywności -0.30 0.3 1.4 1 1.2 1.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.20 1.1 0.7 1.3 1.9 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.60 100 101 101 101 103
Cpi Transport 99.20 100 101 100 99.99 102
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0
Stopa Międzybankowa -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
Stopa Depozytowa -0.22 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Tempo Wzrostu Kredytów 2.40 2.3 2.2 2.5 2.5 2.4
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 528.50 510 30 -100 700 910
Saldo Obrotów Bieżących 2847.87 1170 1750 380 3080 510
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.50 3 3 3 3.12 3.12
Import 6672.82 6450 6550 6900 6300 6040
Eksport 7201.32 6960 6580 6800 7000 6950
Przyjazdy Turystów 2760100.00 2378500 2358100 2426600 2426600 2451200
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 253.00 256 256 256 258 258
Budżet Państwa do PKB -3.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.4 -4.4
Wydatki Rządowe 107892.20 108373 108500 109187 108755 110170
Wydatków Rządowych W Pkb 39.05 39.3 39.3 39.3 39.6 39.6
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
Podatek od Towarów i Usług 8.00 8 8 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 29.20 29.2 29.2 29.2 29.3 29.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 12.00 8 11 10 12 5
PMI dla Usług 51.80 52.3 53 53.4 54 54
Przemysłowy PMI 50.20 50 51.7 51.4 50 51
Produkcja Przemysłowa -4.60 0.3 0.9 1.2 2.1 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.90 -0.2 0.1 0.4 -0.3 0.1
Zamówienia na Maszyny 1.80 -1.4 0.17 0.3 0.3 0.2
Zgodny-Wskaźnik 99.60 113 113 113 113 113
Badanie Gospodarki Obserwowane 45.30 44.9 47.9 48 48.5 51
Produkcja Samochodów 745407.00 734641 682657 674222 800000 694206
Rejestracje nowych samochodów 199587.00 243989 260056 208000 345000 234962
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 6.00 12 10 5 6 -4
Nie Przemysłowy PMI 21.00 18 16 19 21 16
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 40.40 41.8 42 40.9 45 43.9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.20 0.1 0.1 0.7 -0.3 1.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.00 2.1 1.86 1.2 1 0.9
Wydatki Konsumpcyjne 300989.90 304634 303664 304602 303398 307343
Rozporządzalny Dochód Osobisty 392.51 664 370 860 439 868
Oszczędności Gospodarstw Domowych 15.50 42 10 51 51 48
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.00 1 1 1 1 1
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.70 57.5 57.3 57.6 57.6 57.6
Cena Benzyny 1.31 1.22 1.19 1.16 1.13 1.13
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 117.24 114 115 116 118 118


Japonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.