Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 107.55 108 109 109 110 111
Indeks Giełdowy 22079.09 21669 21355 21045 20739 20142
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.21 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 -0.9 0.4 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 0.7 0.9 0.8 0.7 1
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.30 1.2 1.5 1.4 1.7 1.9
Stopa Bezrobocia 2.20 2.2 2.3 2.4 2.5 2.8
Inflacja 0.30 0.4 2.4 2.2 2 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 0.2 0.5 0.4 0.3
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Bilans Handlowy -136.30 510 -100 700 700 910
Saldo Obrotów Bieżących 1999.92 1750 380 3080 1250 510
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.50 3 3 3.12 3.12 3.12
Dług Publiczny do PKB 238.20 240 240 244 244 244
Budżet Państwa do PKB -3.80 -4.5 -4.5 -4.4 -4.4 -4.4
Koniunktura w przemyśle 7.00 5 9 12 9 5
PMI dla Usług 53.30 52.7 51 54 54.5 54
Przemysłowy PMI 49.30 49 50.4 50 50.9 51
Optymizm Konsumentów 37.10 37.3 39 43 42 43.9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.30 7.5 0.7 -0.3 0.5 1.2
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.4 -0.9 0.4 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 0.7 0.9 0.8 0.7 1
Wzrost PKP (Kwartalny) 1.30 1.2 1.5 1.4 1.7 1.9
PKB 4970.92 5110 5110 5400 5400 5400
Pkb W Cenach Stałych 540233.40 536938 540358 542736 544015 545761
Produkt Narodowy Brutto 564532.30 557984 561876 566368 568484 567495
Środki Trwałe Brutto 128976.30 127000 129000 129000 130000 130000
Pkb Per Capita 48919.60 49500 49500 50200 50200 50200
Pkb Per Capita Ppp 39293.50 41500 41500 43000 43000 43000
Rolnictwo w PKB 4480.70 4512 4521 4517 4512 4566
Budownictwo w PKB 29714.00 29922 29981 29952 29922 30281
Przemysł w PKB 109203.90 109968 110187 110078 109968 111289
Górnictwo w PKB 231.70 233 234 234 233 236
Administracja Publiczna w PKB 26259.80 26444 26496 26470 26444 26761
Usługi w PKB 21996.40 22150 22194 22172 22150 22416
Transport w PKB 25233.60 25410 25461 25435 25410 25715
Media w PKB 9567.30 9634 9653 9644 9634 9750
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 2.20 2.2 2.3 2.4 2.5 2.8
Wskaźnik Zatrudnienia 60.70 61.2 59.6 59.6 59.6 60.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.10 61.5 61.3 61.3 61.3 62.5
Wydajność 97.00 99.11 104 99.18 99.18 99.17
Przeciętne Wynagrodzenia 427395.00 307946 700690 323592 318383 713302
Wynagrodzenia w Przemyśle 590607.00 342293 849547 359917 355032 864839
Płaca Minimalna 874.00 874 900 900 900 925
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.30 0.4 2.4 2.2 2 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.3 0.2 0.5 0.4 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.80 102 104 104 104 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.70 102 103 103 103 104
Inflacja Bazowa 0.50 0.6 1.2 1.3 1.3 1.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.90 101 104 103 103 105
Inflacja Żywności 0.10 1.4 1 1.2 0.8 1.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.90 -0.9 2 1.9 1.5 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.80 100 102 102 102 104
Cpi Transport 98.90 100 101 101 100 103
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Stopa Międzybankowa -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
Stopa Depozytowa -0.33 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
Tempo Wzrostu Kredytów 2.10 2.2 2.5 2.5 2.4 2.4
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -136.30 510 -100 700 700 910
Saldo Obrotów Bieżących 1999.92 1750 380 3080 1250 510
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.50 3 3 3.12 3.12 3.12
Import 6277.28 6550 6900 6300 6600 6040
Eksport 6140.95 6580 6800 7000 7100 6950
Przyjazdy Turystów 2520100.00 2800000 2358100 2626600 2850000 2451200
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 238.20 240 240 244 244 244
Budżet Państwa do PKB -3.80 -4.5 -4.5 -4.4 -4.4 -4.4
Wydatki Rządowe 109084.50 107885 108877 108659 109848 109966
Wydatków Rządowych W Pkb 38.90 39.3 39.3 39.6 39.6 39.6
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
Podatek od Towarów i Usług 8.00 8 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 29.20 29.2 29.2 29.3 29.3 29.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 7.00 5 9 12 9 5
PMI dla Usług 53.30 52.7 51 54 54.5 54
Przemysłowy PMI 49.30 49 50.4 50 50.9 51
Produkcja Przemysłowa 0.70 0.9 1.2 2.1 2 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.30 0.1 0.4 -0.3 0.5 0.1
Zamówienia na Maszyny -6.60 -1.4 0.3 0.3 0.5 0.2
Zgodny-Wskaźnik 99.80 113 113 113 110 113
Badanie Gospodarki Obserwowane 42.80 40.9 40.5 44 49 51
Produkcja Samochodów 696692.00 682657 674222 760000 750000 694206
Rejestracje nowych samochodów 201903.00 260056 208000 345000 250000 234962
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm -1.00 -4 1 6 5 -4
Zamówienia na obrabiarki 88347.00 107420 101640 108450 89100 107950
Nie Przemysłowy PMI 23.00 20 19 21 21 16
Indeks Tankan Reuters -7.00 -7 -10 -12 -8 -2
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 37.10 37.3 39 43 42 43.9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.30 7.5 0.7 -0.3 0.5 1.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.00 8 -0.5 1 2 0.9
Wydatki Konsumpcyjne 302425.60 301621 303341 303005 304543 306374
Rozporządzalny Dochód Osobisty 501.52 368 858 396 714 866
Oszczędności Gospodarstw Domowych 34.00 10 51 5 40 48
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.10 58.3 58.6 58.8 59 57.6
Cena Benzyny 1.36 1.3 1.26 1.23 1.19 1.19
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 115.55 114 114 118 117 117


Japonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.