Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17 1.16
Indeks Giełdowy 15257.18 14847 14499 14160 13828 13166
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.31 0.03 0.07 0.1 0.14 0.23

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 1.7 2.5 0.9 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.70 9.2 4.9 2.5 4.4 3.6
Stopa Bezrobocia 4.50 5.1 4.9 4.2 4 3.7
Inflacja 1.70 1.5 1.5 1.6 1.8 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.4 0.4 0.5 0.4 0.7
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 18100.00 17600 1800 6800 3800 4600
Saldo Obrotów Bieżących 18800.00 18900 22500 19100 24900 18500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.10 6.8 6.8 6.8 6.2 6.2
Dług Publiczny do PKB 59.80 72 72 72 69 69
Budżet Państwa do PKB -4.80 -2 -2 -2 0.8 0.8
Koniunktura w Przemyśle 96.60 99 97 100 101 104
PMI dla Usług 51.50 54.7 53.2 53 53.6 54.5
Przemysłowy PMI 66.60 55 53.6 52 54 54.8
Optymizm Konsumentów -6.20 1 5.1 6.4 7 7.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 0.9 -1.2 0.5 1 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 29.79 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 47.5 45 45

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 1.7 2.5 0.9 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.70 9.2 4.9 2.5 4.4 3.6
PKB 3845.63 3700 3700 3700 4000 4000
Pkb W Cenach Stałych 779.98 759 782 783 799 828
Produkt Narodowy Brutto 875.90 849 875 916 898 930
Środki Trwałe Brutto 166.53 163 173 162 171 177
Pkb Per Capita 47628.00 47200 47200 47200 48100 48100
Pkb Per Capita Ppp 53815.40 52600 52600 52600 53200 53200
Rolnictwo w PKB 5.10 5.52 6.39 6.31 5.23 5.42
Budownictwo w PKB 53.37 36.64 48.54 48.13 54.71 56.68
Przemysł w PKB 159.91 150 141 181 164 170
Administracja Publiczna w PKB 156.81 143 149 153 161 167
Usługi w PKB 121.32 113 119 133 124 129

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 4.50 5.1 4.9 4.2 4 3.7
Pracujący 44453.00 43000 42250 42500 43000 44100
Bezrobotni Zarejestrowani 2827.45 3160 3050 3000 2900 2890
Zmiana Liczby Bezrobotnych -8.00 55 -36 -40 -22 -30
Bezrobocie Długoterminowe 1.10 2.3 2.2 2.1 1.7 1.6
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.10 6.4 6.7 7.4 5.8 5.5
Koszty Pracy 111.90 113 118 122 114 116
Wydajność 99.50 94 97 99 100 102
Wolne Etaty 609.15 510 590 680 700 720
Przeciętne Wynagrodzenia 4033.00 4061 3903 4113 4093 4171
Wynagrodzenia w Przemyśle 102.10 102 102 121 103 105
Wzrost Wynagrodzeń 0.40 0.9 1.4 1.5 1.7 1.9
Płaca Minimalna 9.50 9.5 9.6 9.6 9.82 10.45
Populacja 83.17 83.84 83.84 83.84 84.17 84.17
Wiek Emerytalny Kobiet 65.75 65.83 65.83 65.83 65.92 65.92
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.75 65.83 65.83 65.83 65.92 65.92
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.60 61 61.5 61.7 61.9 62.5
Zmiana Zatrudnienia 0.00 0.4 0.5 0.6 0.7 0.5
Wskaźnik Zatrudnienia 76.40 74.7 74.9 75 75.4 76

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.70 1.5 1.5 1.6 1.8 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.4 0.4 0.5 0.4 0.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.50 108 108 111 107 109
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 107.90 108 108 111 107 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.90 107 108 110 108 110
Inflacja Bazowa 1.40 1.2 1.1 1.4 1.5 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.90 106 105 111 107 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.90 1.7 1.5 1.8 1.9 2.5
Wskaźnik Cen Eksportowych 101.80 105 104 105 106 109
Inflacja Żywności 1.40 1.4 1.3 1.5 1.5 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106.90 108 107 110 107 109
Cpi Transport 108.80 107 106 113 106 107

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
Podaż Pieniądza M2 3470.40 3700 3810 3720 3640 3700
Rezerwy Walutowe 209400.00 225000 234000 236000 232000 234000
Bilans Banków 9207.73 9510 9480 9460 9320 9250
Kredyty dla Sektora prywatnego 1623.41 1880 1910 1900 1850 1750
Prywatna długu do PKB 159.90 163 163 163 159 159
Bilans Banku Centralnego 2472.30 2500 2650 2970 2890 2860

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 18100.00 17600 1800 6800 3800 4600
Saldo Obrotów Bieżących 18800.00 18900 22500 19100 24900 18500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.10 6.8 6.8 6.8 6.2 6.2
Import 89700.00 87600 83200 91900 92600 95900
Eksport 107800.00 89400 109900 95700 111500 100500
Dług Zagraniczny 5512138.00 5691000 5745000 5820000 5790000 5890000
Rachunek kapitałowy 27559.80 9500 14500 12500 16900 19500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 18881.08 2300 4500 5200 6600 3600
Rezerwy Złota 3362.45 3400 3400 3400 3400 3400
Przyjazdy Turystów 171.39 2100 2900 2250 1510 2700

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 59.80 72 72 72 69 69
Budżet Państwa do PKB -4.80 -2 -2 -2 0.8 0.8
Bilans Budżetu -68.41 -17 -19 6 -13 11
Wydatki Rządowe 169.81 176 178 179 177 181
Wydatków Rządowych W Pkb 45.40 46 46 46 44 44
Dochody Budżetu Państwa 370.02 377 372 402 390 422
Dług Publiczny 2171816.89 2250000 2270000 2220000 2260000 2220000
Wydatki Budżetu Państwa 438.43 396 404 415 390 411

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 29.79 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 47.5 45 45
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 40.01 40.01 40.01 40.21 40.01 40.01
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.88 19.88 19.88 19.43 19.88 19.88
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.13 20.13 20.13 20.78 20.13 20.13

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 96.60 99 97 100 101 104
PMI dla Usług 51.50 54.7 53.2 53 53.6 54.5
Przemysłowy PMI 66.60 55 53.6 52 54 54.8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 57.30 54.9 53.3 53 53.7 54.8
Produkcja Przemysłowa -6.40 15.1 5.8 4.5 3 2.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.60 0.5 -0.8 0.6 0.8 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.30 17.8 6.4 5.1 4.5 3.8
Stopa Utylizacji Surowców 81.80 84 85 88 87 87
Zamówienia W Przemyśle 1.20 0.5 -0.7 0.6 0.9 0.4
Bankructwa 1219.00 1550 1540 1750 1620 1690
Zyski Korporacji 172.05 169 166 165 168 171
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 76.60 30 11 5 12 9
Produkcja Samochodów 373900.00 174000 251000 234000 288000 255000
Rejestracje nowych samochodów 292349.00 209000 187200 222000 232000 245000
Produkcja w Górnictwie 2.00 13.8 4.5 4.2 4.8 3.6

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -6.20 1 5.1 6.4 7 7.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 0.9 -1.2 0.5 1 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -9.00 4.4 5.2 4.8 3.6 3
Wydatki Konsumpcyjne 401.38 403 409 424 411 426
Rozporządzalny Dochód Osobisty 517.26 485 546 528 530 549
Oszczędności Gospodarstw Domowych 17.70 14.2 13 12 12.5 11.5
Kredyt Konsumencki 235153.00 227967 257586 245779 241032 249709
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3256405.00 3290000 3280000 3280000 3315439 3360000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.00 2 2 2 2 2
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.70 65 65 65 62 62
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 84.70 91 91 91 88 88
Cena Benzyny 1.78 1.62 1.54 1.34 1.39 1.32

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Budowlana -9.20 11.5 3.8 3.8 4.6 3.7
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 191.56 200 198 194 189 190
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.10 50.9 50.9 50.9 50.4 50.4
Pozwolenia Na Budowę 24351.00 22800 20200 26400 29600 30400
PMI dla Budownictwa 47.50 54.5 53.2 52.5 53.8 54.5
Zamówienia na Roboty Budowlane 1.50 4 2.7 4.5 3.6 2.9


Niemcy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.