Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 1.06 1.04 1.03 1.02 1.01 0.99
Indeks Giełdowy 13118.13 12651 12201 11767 11347 10554
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.44 1.58 1.74 1.92 2.11 2.55

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 -0.3 0.7 0.6 0.9 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.80 1.1 0.2 1.5 1.8 2.5
Stopa Bezrobocia 5.00 5 4.9 5 5.1 4.9
Inflacja 7.90 7.9 6.3 6.1 4.2 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.4 -0.2 0.7 0.3 0.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0.75 1.25 1.5 1.75
Bilans Handlowy 1306.31 18700 14800 19000 20000 18400
Saldo Obrotów Bieżących 7400.00 21500 23600 18500 25400 16900
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 6.9 6.9 6.9 7.2 7.2
Dług Publiczny do PKB 69.30 66.6 66.6 66.6 64.3 64.3
Budżet Państwa do PKB -3.70 -2.6 -2.6 -2.6 -1 -1
Koniunktura w Przemyśle 92.30 92.5 94.7 97.7 102 102
Przemysłowy PMI 52.00 52 53.6 54.8 55 55.1
PMI dla Usług 52.40 52.4 54.2 54.5 54.9 55.1
Optymizm Konsumentów -26.00 -25.2 6.2 4.5 7 6.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.40 0.7 -1 0.6 0.8 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 -0.3 0.7 0.6 0.9 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.80 1.1 0.2 1.5 1.8 2.5
PKB 3846.41 4200 4200 4200 4450 4450
Pkb W Cenach Stałych 805.04 802 808 816 820 836
Produkt Narodowy Brutto 961.52 913 942 966 979 990
Środki Trwałe Brutto 169.50 172 166 169 173 173
PKB Per Capita 41259.18 44400 44400 44400 45100 45100
PKB Per Capita PPP 50922.36 51900 51900 51900 52600 52600
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 2.90 3.6 3.6 3.6 2.3 2.3
Rolnictwo w PKB 8.12 7.37 7.43 7.75 8.27 7.94
Budownictwo w PKB 43.21 47.94 49.33 58.66 43.99 60.13
Przemysł w PKB 164.62 165 162 169 168 174
Administracja Publiczna w PKB 159.52 149 159 167 162 171
Usługi w PKB 130.62 129 137 142 133 145

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 5.00 5 4.9 5 5.1 4.9
Pracujący 45387.00 45100 45150 45200 45190 45440
Bezrobotni Zarejestrowani 2285.00 2280 2200 2200 2290 2260
Zmiana Liczby Bezrobotnych -4.00 -5 -28 -30 -24 -16
Bezrobocie Długoterminowe 1.00 1 0.9 1 1.1 1
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.70 5.7 5.6 5.7 5.8 5.7
Koszty Pracy 115.35 113 115 117 118 119
Wydajność 96.40 101 102 102 103 105
Wolne Etaty 864.88 760 720 740 750 770
Przeciętne Wynagrodzenia 4168.00 4160 4208 4264 4251 4345
Wynagrodzenia w Przemyśle 104.50 112 105 106 106 108
Wzrost Wynagrodzeń -1.40 1.6 1.9 2.3 2 1.9
Płaca Minimalna 9.82 9.82 10.45 12 10.45 12.45
Populacja 83.17 84.17 84.17 84.17 84.69 84.69
Wiek Emerytalny Kobiet 65.83 65.92 65.92 65.92 66 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.83 65.92 65.92 65.92 66 66
Zharmonizowana stopa bezrobocia 3.00 3 3.1 3.2 3.3 3.2
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.50 78.8 78.9 79 79.1 79.2
Zmiana Zatrudnienia 0.30 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4
Wskaźnik Zatrudnienia 76.90 76.4 76.7 76.8 76.9 77.1

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 7.90 7.9 6.3 6.1 4.2 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.4 -0.2 0.7 0.3 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117.30 118 117 118 120 120
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 118.20 118 117 118 121 121
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112.60 112 112 112 113 115
Inflacja Bazowa 3.78 2.5 1.9 2 1.8 2.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 147.50 128 128 134 146 138
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 33.60 14.4 8.6 3 3.6 3
Wskaźnik Cen Eksportowych 138.30 126 126 123 121 119
Inflacja Żywności 11.10 3.4 2.2 1.7 2 1.9
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 1.60 0.6 0.7 0.4 0.3 0.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 117.40 116 115 116 121 119
Cpi Transport 130.00 131 130 131 132 132

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0.75 1.25 1.5 1.75
Stopa Międzybankowa -0.39 -0.39 0.36 0.86 1.11 1.11
Podaż Pieniądza M2 3699.10 3690 3720 3700 3750 3800
Rezerwy Walutowe 278174.00 265000 268000 264000 263500 267000
Bilans Banków 9906.07 9640 9690 9750 9740 9840
Kredyty dla Sektora prywatnego 1701.53 1650 1690 1750 1740 1790
Prywatny dług do PKB 176.90 169 169 169 165 165
Bilans Banku Centralnego 2923.70 3400 3600 3480 3620 3820

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 1306.31 18700 14800 19000 20000 18400
Saldo Obrotów Bieżących 7400.00 21500 23600 18500 25400 16900
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 6.9 6.9 6.9 7.2 7.2
Import 120932.31 105500 106800 109100 112200 112100
Eksport 122238.62 124200 121600 128100 132200 130500
Dług Zagraniczny 6132897.00 5850000 5880000 5910000 5940000 6020000
Rachunek kapitałowy -2131.34 11900 12600 19500 17500 20100
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16473.52 3800 5100 3600 7200 2500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 532.77 600 600 600 600 550
Rezerwy Złota 3358.49 3400 3400 3400 3400 3400
Przyjazdy Turystów 698.75 2100 3400 2700 1820 3200

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 69.30 66.6 66.6 66.6 64.3 64.3
Budżet Państwa do PKB -3.70 -2.6 -2.6 -2.6 -1 -1
Bilans Budżetu -41.25 0 -10 -22 11 20
Wydatki Rządowe 174.21 178 174 181 177 175
Wydatków Rządowych W Pkb 51.10 48 48 48 46 46
Dochody Budżetu Państwa 413.53 384 386 422 404 436
Dług Publiczny 2319773.41 2340000 2370000 2360000 2380000 2450000
Wydatki Budżetu Państwa 441.36 394 408 411 396 416
Wnioski o Azyl 13720.00 12000 12000 12000 12000 12000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.98 19.98 19.98 19.98 19.98 19.98
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.23 20.23 20.23 20.23 20.23 20.23

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 92.30 92.5 94.7 97.7 102 102
Przemysłowy PMI 52.00 52 53.6 54.8 55 55.1
PMI dla Usług 52.40 52.4 54.2 54.5 54.9 55.1
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.30 51.3 53.6 54.4 54.6 54.6
Produkcja Przemysłowa -2.15 2.1 3 2.8 3.4 2.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.70 0.2 -0.7 0.4 0.7 0.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.74 5.4 4.6 3.8 4.2 3.6
Stopa Utylizacji Surowców 85.50 86.8 87.2 87 87.2 87.5
Zamówienia W Przemyśle -2.70 0.8 -1 0.4 0.8 0.5
Bankructwa 1294.00 1380 1400 1490 1470 1540
Zyski Korporacji 188.63 199 203 205 206 208
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -28.00 -31.8 12 9 15 11
Produkcja Samochodów 306500.00 316200 382000 307000 394000 325000
Rejestracje nowych samochodów 207199.00 245900 292000 345000 247000 366000
Produkcja w Górnictwie -5.60 5.2 4 3.6 4 2.9

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów -26.00 -25.2 6.2 4.5 7 6.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.40 0.7 -1 0.6 0.8 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.40 1.2 3.6 3 2.8 2.6
Wydatki Konsumpcyjne 415.98 402 422 420 423 430
Rozporządzalny Dochód Osobisty 532.14 521 525 533 542 546
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.50 12 11.6 11.5 11.2 11
Kredyt Konsumencki 233525.00 234912 234359 236188 237728 242093
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3442110.00 3344243 3354383 3360000 3504068 3544360
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.81 1.81 2.56 3.06 3.31 3.31
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.60 62 62 62 59 59
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 87.16 88 88 88 85 85
Cena Benzyny 2.36 2.45 2.53 2.62 2.72 2.72

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Budowlana 10.20 4.2 4.4 3.7 3.2 4
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 224.14 215 217 214 216 220
Odsetek Mieszkań Własnościowych 50.40 50.4 50.4 50.4 50.2 50.2
Pozwolenia Na Budowę 27636.00 27400 33400 36400 29800 38200
PMI dla Budownictwa 45.40 51 53.6 54.5 55 54.4
Zamówienia na Roboty Budowlane -4.40 4.4 3.7 2.9 3.4 3.6


Niemcy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.