Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1.12 1.12 1.11 1.11 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 12222.39 11381 11238 11096 10956 10682
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.60 1.2 1.1 0.9 1.2 1.5
Stopa Bezrobocia 3.10 3.2 3.5 3.6 3.8 4.2
Inflacja 1.30 1.5 1.7 1.8 1.9 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.3 0.2 0.7 0.3 0.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy 17900.00 16600 17200 14000 20000 9400
Saldo Obrotów Bieżących 16300.00 20800 19500 18400 27800 15400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.30 7.1 7.1 7.1 6.8 6.8
Dług Publiczny do PKB 60.90 58.9 58.9 58.9 58.2 58.2
Budżet Państwa do PKB 1.70 1.2 1.2 1.2 1 1
Koniunktura w przemyśle 99.60 100 101 103 103 101
PMI dla Usług 55.60 51.5 51.9 52 52.3 53.2
Przemysłowy PMI 44.50 50.5 50.9 51.5 52 52.7
Optymizm Konsumentów 10.40 9.6 9.5 9.5 9.1 9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90 -0.2 0.2 0.6 0.5 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 47.50 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.60 1.2 1.1 0.9 1.2 1.5
PKB 3677.44 4140 4140 4140 4370 4370
Pkb W Cenach Stałych 744.78 749 747 754 756 767
Produkt Narodowy Brutto 870.53 869 869 882 884 897
Środki Trwałe Brutto 154.18 153 153 156 156 159
Pkb Per Capita 46747.19 48500 48500 48500 49500 49500
Pkb Per Capita Ppp 45229.25 46700 46700 46700 47400 47400
Rolnictwo w PKB 6.00 5.5 6.41 6.07 6.08 6.18
Budownictwo w PKB 45.76 40.26 43.11 46.35 46.44 47.14
Przemysł w PKB 171.65 183 178 174 174 177
Administracja Publiczna w PKB 145.67 134 139 148 148 150
Usługi w PKB 126.53 127 127 128 128 130
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 3.10 3.2 3.5 3.6 3.8 4.2
Bezrobotni Zarejestrowani 2301.12 2550 2600 2650 2690 2710
Zmiana Liczby Bezrobotnych -7.00 15 9 10 9 15
Bezrobocie Długoterminowe 1.40 1.5 1.6 1.6 1.7 1.9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.60 6.2 6.3 6.5 6.6 6.9
Koszty Pracy 115.62 115 117 117 118 120
Wydajność 99.80 99 100 101 102 104
Przeciętne Wynagrodzenia 3899.00 3933 3961 3961 3965 4033
Wynagrodzenia w Przemyśle 115.00 116 116 117 117 119
Wzrost Wynagrodzeń 1.40 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8
Płaca Minimalna 9.19 9.19 9.19 9.19 9.35 9.35
Populacja 82.85 83.18 83.18 83.18 83.51 83.51
Wiek Emerytalny Kobiet 65.58 65.66 65.66 65.66 65.74 65.74
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.58 65.66 65.66 65.66 65.74 65.74
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.50 62.6 62.8 63 63.2 63.6
Koszty Utrzymania Rodziny 1990.00 2020 2022 2022 2024 2058
Koszty Utrzymania 1240.00 1259 1260 1260 1261 1283
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2050.00 2081 2083 2083 2085 2120
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3550.00 3603 3607 3607 3610 3672
Zmiana Zatrudnienia 0.30 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3
Wskaźnik Zatrudnienia 76.30 75.9 75.7 75.6 75.5 75.4
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 1.30 1.5 1.7 1.8 1.9 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.3 0.2 0.7 0.3 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.20 106 106 106 106 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.30 106 106 106 106 108
Inflacja Bazowa 1.10 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.90 106 107 107 107 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.40 2 1.9 2 1.8 1.9
Inflacja Żywności 0.50 1.1 1 1.2 1.5 1.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.40 104 105 106 106 108
Cpi Transport 105.10 107 109 108 106 110
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Podaż Pieniądza M2 3029.50 3240 3290 3340 3340 3540
Rezerwy Walutowe 178088.00 175000 177000 179000 179000 185000
Bilans Banków 7949.86 9100 9440 9820 9820 10200
Kredyty dla Sektora prywatnego 1476.91 1520 1540 1560 1560 1700
Prywatna długu do PKB 147.60 138 138 138 132 132
Bilans Banku Centralnego 1745.10 2520 3220 3410 3410 4680
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 17900.00 16600 17200 14000 20000 9400
Saldo Obrotów Bieżących 16300.00 20800 19500 18400 27800 15400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.30 7.1 7.1 7.1 6.8 6.8
Import 90900.00 89500 86600 79500 91500 82900
Eksport 108800.00 106100 103800 93500 111500 92300
Dług Zagraniczny 4849468.00 5060000 5150000 5250000 5290000 5450000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 7487.71 11100 7400 1460 14500 2130
Rezerwy Złota 3369.70 3400 3400 3400 3400 3400
Przyjazdy Turystów 37452.00 40000 40000 40000 42100 42100
Wydobycie Ropy Naftowej 38.00 44 44 44 44 44
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 60.90 58.9 58.9 58.9 58.2 58.2
Budżet Państwa do PKB 1.70 1.2 1.2 1.2 1 1
Wydatki Rządowe 143.97 143 142 146 146 148
Wydatków Rządowych W Pkb 43.90 43.6 43.6 43.6 43.2 43.2
Dług Publiczny 1771735.10 1950000 1980000 2010000 2020000 2070000
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 47.50 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.43 19.43 19.43 19.43 19.43 19.43
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 99.60 100 101 103 103 101
PMI dla Usług 55.60 51.5 51.9 52 52.3 53.2
Przemysłowy PMI 44.50 50.5 50.9 51.5 52 52.7
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.10 50.8 51 51.5 51.9 52.9
Produkcja Przemysłowa -0.40 1.2 1.1 1.5 1.8 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.70 0.5 -0.6 0.7 -0.4 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.70 1.2 1 1.6 1.9 2.1
Zamówienia W Przemyśle -4.20 0.9 -2 0.4 -0.7 0.6
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 3.10 1 -6 -1 2 -4
Produkcja Samochodów 451400.00 428000 356000 284000 527000 293000
Rejestracje nowych samochodów 345523.00 332000 195200 228000 332000 236000
Produkcja w Górnictwie -14.40 -2 1.7 -0.6 0.5 1.2
Produkcja Stali 3120.00 3770 3320 3020 3760 3050
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 10.40 9.6 9.5 9.5 9.1 9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90 -0.2 0.2 0.6 0.5 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.70 1.9 1.1 0.9 1 1.5
Wydatki Konsumpcyjne 402.98 405 404 408 409 415
Rozporządzalny Dochód Osobisty 502.12 496 499 509 510 517
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.90 10.4 10.3 10.7 10.8 11
Kredyt Konsumencki 233662.00 239097 233047 236700 237167 240724
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2981648.00 3020000 3040000 3060000 3080000 3120000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.04 2.01 2.01 2.01 2.26 2.26
Cena Benzyny 1.57 1.52 1.48 1.44 1.41 1.41
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 52.70 50.4 50.4 50.4 49.5 49.5
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 82.51 77.4 77.4 77.4 75 75
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Budowlana 11.20 -2 0.9 1.1 1.5 1.7
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 155.74 156 156 157 158 160
Pozwolenia Na Budowę 23983.00 26700 25900 30200 27500 31700
PMI dla Budownictwa 55.60 54.1 53.8 53.6 53.6 52
Zamówienia na Roboty Budowlane 7.40 0.9 0.2 0.5 1 1.6
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.40 51.2 51.2 51.2 51 51


Niemcy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.