NIEMCY - PROGNOZY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Niemcy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.


Przegląd Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.5 0.6 0.6 0.5 0.8
Stopa Bezrobocia 3.60 3.8 3.9 4 4 4
Inflacja 1.40 1.4 1.6 1.8 2 2.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy 17400.00 24300 24500 21800 17400 11400
Dług Publiczny do PKB 68.30 65.9 65.9 65.9 65.9 59.9
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Waluta 1.23
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
Indeks Giełdowy 12183.29
12876 12533 12200 11876 9572
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.59
0.94 1.18 1.47 1.84 4.49
PKB Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60
0.5 0.6 0.6 0.5 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.90
2.8 2.6 2.4 2.3 2.3
PKB 3466.76
4020 4020 4020 4020 4370
Pkb W Cenach Stałych 737.70
740 743 745 747 765
Produkt Narodowy Brutto 840.62
837 843 847 854 891
Środki Trwałe Brutto 149.03
151 154 157 160 175
Pkb Per Capita 45551.51
46700 46700 46700 46700 47200
Pkb Per Capita Ppp 44072.39
46000 46000 46000 46000 46600
Rolnictwo w PKB 4.79
4.9 5.1 5.7 4.8 5.2
Budownictwo w PKB 40.61
33.2 40.6 44.1 46.2 59.9
Przemysł w PKB 168.23
168 170 175 172 185
Administracja Publiczna w PKB 140.80
136 134 137 147 166
Usługi w PKB 120.76
116 127 128 127 140
praca Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Stopa Bezrobocia 3.60
3.8 3.9 4 4 4
Pracujący 44543.00
44650 44770 44790 44800 45900
Bezrobotni Zarejestrowani 2545.94
2710 2720 2730 2800 3010
Zmiana Liczby Bezrobotnych -22.00
12 15 11 7 15
Bezrobocie Długoterminowe 1.50
1.7 1.8 1.8 2 2.3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.60
6.7 6.8 6.8 7.2 7.9
Koszty Pracy 113.00
115 116 117 121 126
Wydajność 107.50
108 109 110 109 113
Wolne Etaty 844.52
689 691 687 670 640
Przeciętne Wynagrodzenia 3779.00
3880 3900 3920 3940 4110
Wynagrodzenia w Przemyśle 110.70
115 116 117 118 126
Wzrost Wynagrodzeń 0.70
1.1 1.2 1.2 1.4 1.8
Płaca Minimalna 8.84
8.84 8.84 8.84 8.84 9.5
Populacja 82.80
83.1 83.1 83.1 83.1 83.75
Wiek Emerytalny Kobiet 65.58
65.58 65.58 65.58 65.58 65.75
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.58
65.58 65.58 65.58 65.58 65.75
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.50
61.6 61.8 62 62 64
Koszty Utrzymania Rodziny 1990.00
2000 2000 2000 2000 2100
Koszty Utrzymania 1240.00
1350 1350 1350 1350 1550
Zatrudnienie na Pół Etatu 10830.50
11200 11300 11400 11800 13500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2050.00
2140 2140 2140 2140 2280
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3550.00
3650 3650 3650 3650 3750
Zmiana Zatrudnienia 0.30
0.5 0.5 0.41 0.4 0.2
Wskaźnik Zatrudnienia 75.60
75.5 75.5 75.6 75.9 75.4
Zatrudnienie na Pełny Etat 30031.60
30300 30400 30500 31200 32500
Ceny Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Inflacja 1.40
1.4 1.6 1.8 2 2.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50
0.4 0.4 0.3 0.6 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110.30
115 117 119 123 134
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102.90
108 110 112 116 128
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.80
117 119 121 123 136
Inflacja Bazowa 1.57
1.9 1.9 2 2.3 2.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.20
107 109 110 112 124
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.80
1.7 1.6 2.1 2.2 2.3
Wskaźnik Cen Importowych 106.50
105 106 107 107 111
Wskaźnik Cen Eksportowych 102.90
101 102 102 103 108
Inflacja Żywności 1.10
2.5 2.4 2.5 2 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110.70
117 119 121 127 145
Cpi Transport 108.90
113 115 117 120 132
Pieniądz Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Stopa Procentowa 0.00
0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.33
0.02 0.05 0.16 0.5 1.75
Podaż Pieniądza M1 2056.20
2140 2180 2190 2200 2400
Podaż Pieniądza M2 2891.60
2950 2990 3000 3130 3540
Podaż Pieniądza M3 2927.30
3260 3340 3420 3500 4510
Rezerwy Walutowe 166370.00
171000 172000 173000 175000 181000
Bilans Banków 7863.14
8490 8640 8950 9150 10200
Kredyty dla Sektora prywatnego 1392.69
1430 1440 1372 1480 1700
Prywatna długu do PKB 147.70
142 142 142 142 132
Bilans Banku Centralnego 1738.40
2510 2710 2980 3280 5680
Handel Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Bilans Handlowy 17400.00
24300 24500 21800 17400 11400
Eksport 107100.00
107100 106500 106700 94300 91300
Import 89700.00
82800 82000 84900 76900 79900
Saldo Obrotów Bieżących 21950.00
32100 22600 21700 17400 15400
Dług Zagraniczny 4628099.00
5220000 5290000 5360000 5450000 5790000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.80
6.2 6.2 6.2 6.2 5.2
Rachunek kapitałowy 6069.51
32200 20800 20700 18800 14800
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4973.00
17400 12900 8500 2500 2130
Rezerwy Złota 3373.64
3400 3400 3400 3400 3400
Indeks Terroryzmu 4.92
4.92 4.92 4.92 4.92 4.92
Przyjazdy Turystów 35555.00
38800 38800 38800 38800 41100
Bronie Sprzedaży 1653.00
1653 1653 1653 1653 1653
Wydobycie Ropy Naftowej 43.00
44 44 44 44 44
Rząd Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Dług Publiczny do PKB 68.30
65.9 65.9 65.9 65.9 59.9
Budżet Państwa do PKB 1.20
0.6 0.6 0.6 0.6 1
Bilans Budżetu 13.37
-1 31 -10 13 9
Wydatki Rządowe 141.23
143 144 145 146 157
Wydatków Rządowych W Pkb 44.30
43.8 43.8 43.8 43.8 43.5
Dochody Budżetu Państwa 346.12
321 342 332 365 381
Dług Publiczny 1771735.10
1890000 1910000 1930000 1950000 2070000
Wydatki Budżetu Państwa 332.75
322 311 342 352 372
Wydatki Wojskowe 40985.40
43182 43182 43182 43182 44132
Wnioski o Azyl 12485.00
12150 19030 17420 4300 1900
Biznes Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Koniunktura w przemyśle 114.70
116 116 116 112 105
PMI dla Usług 54.20
53.6 53.8 54.2 52.6 53.3
Przemysłowy PMI 58.40
58.2 58 57.9 55.9 54.9
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.40
55.4 55.6 55.7 53.7 53.1
Produkcja Przemysłowa 5.50
3.3 3.2 3 2.5 2.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.10
-0.6 0.4 -0.7 0.9 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.50
3.2 3.1 2.8 2.6 2.4
Stopa Utylizacji Surowców 87.90
86.4 86.4 86.81 86.8 86.2
Nowe Zamówienia 109.60
116 115 114 122 126
Zamówienia W Przemyśle -3.90
-0.8 1 -1.7 0.6 0.6
Zmiany Zapasów -5.20
-3.34 -2.88 -1.92 -5.66 -0.16
Bankructwa 1521.00
1910 1890 1800 1830 1750
Zyski Korporacji 191.47
202 205 207 211 235
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 5.10
5.1 7.9 17.5 19.1 25
Produkcja Samochodów 451900.00
567000 522000 545000 375000 393000
Rejestracje nowych samochodów 261749.00
364000 325000 308000 269000 287000
Szybkość Internetu 15298.72
15650 15592 15655 15569 14103
Adresy IP 38794861.00
40515022 40736836 40899654 41007821 39802999
Produkcja w Górnictwie -7.00
1.2 1.5 1.7 1.6 1.9
Produkcja Stali 3700.00
3880 3720 3280 3010 3050
Index Konkurencyjności 5.65
5.63 5.63 5.63 5.63 5.87
Ranking Konkurencyjności 5.00
4 4 4 4 3
Indeks Percepcji Korupcji 81.00
83 83 83 83 85
Ranking Korupcji 12.00
8 8 8 8 7
Łatwość Prowadzenia Biznesu 20.00
15 15 15 15 13
Konsument Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Optymizm Konsumentów 10.80
10.8 10.6 10.5 10.1 9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.70
-0.6 -0.2 -0.7 0.9 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.30
2.4 2.2 2.4 2.6 1.8
Wydatki Konsumpcyjne 399.74
403 405 407 408 423
Rozporządzalny Dochód Osobisty 484.70
487 490 493 495 515
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.20
9.6 9.5 9.4 9.2 8
Kredyt Konsumencki 237921.00
256000 260000 264000 278000 298000
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2862621.00
2820000 2830000 2840000 2860000 3120000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.48
2.7 2.8 2.8 3 3.4
Cena Benzyny 1.65
1.67 1.58 1.6 1.55 1.55
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.10
51.2 51.2 51.2 51.2 49.5
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 82.68
73.8 73.8 73.8 73.8 69.6
Budownictwo Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Produkcja Budowlana 5.30
2.3 2 1.9 4.2 1.1
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 143.18
151 155 157 163 184
Pozwolenia Na Budowę 30129.00
36080 38210 34050 41700 49700
PMI dla Budownictwa 52.70
54.8 53.7 53.6 52.9 51.6
Zamówienia na Roboty Budowlane 21.80
3.8 3.4 3.2 3.2 2.7
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.70
51.4 51.4 51.4 51.4 51
Podatki Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Podatek Dochodowy Firmy 29.79
29.79 29.79 29.79 29.79 29.72
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 47.50
47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
Podatek od Towarów i Usług 19.00
19 19 19 19 18
Składki Ubezpieczeniowe 40.21
40.21 40.21 40.21 40.21 39.76
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.43
19.33 19.33 19.33 19.33 19.33
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.78
20.43 20.43 20.43 20.43 20.43
Klimat Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Temperatura 6.65
0.73 11.93 16.05 4.06 8.37
Osad 33.58
46.23 61.75 72.5 55.43 60.29