Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15 1.14
Indeks Giełdowy 15359.95 15100 14696 14304 13922 13189
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.32 0.03 0.06 0.09 0.13 0.16

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 3.8 1.4 1.1 0.8 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.40 4.2 4.5 4 5.5 1.7
Stopa Bezrobocia 3.60 3.6 3.8 4 3.8 3.4
Inflacja 3.90 4 3.2 2 1.8 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 -0.1 0.5 0.4 0.3 0.7
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 18100.00 17700 10800 19500 14700 9200
Saldo Obrotów Bieżących 17600.00 22500 19100 24900 21500 18500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 7.8 7.8 6.9 6.9 6.9
Dług Publiczny do PKB 69.80 73 73 72 72 72
Budżet Państwa do PKB -4.20 -7.5 -7.5 -2 -2 -2
Koniunktura w Przemyśle 99.40 98.5 104 101 105 106
PMI dla Usług 60.80 60 55 53.6 54 54.5
Przemysłowy PMI 62.60 60.9 52 54 54.5 54.8
Optymizm Konsumentów -1.20 -1.6 2 7 5.8 7.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.10 -1.2 0.5 1 0.7 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 29.79 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 47.5 45 45 45

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 3.8 1.4 1.1 0.8 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.40 4.2 4.5 4 5.5 1.7
PKB 3806.06 3960 3960 4200 4200 4200
Pkb W Cenach Stałych 786.26 817 825 805 830 839
Produkt Narodowy Brutto 896.02 908 927 918 945 943
Środki Trwałe Brutto 168.59 172 177 174 178 180
Pkb Per Capita 45065.08 47200 47200 48100 48100 48100
Pkb Per Capita Ppp 50922.36 52600 52600 53200 53200 53200
Rolnictwo w PKB 6.67 6.34 5.97 6.39 7.03 6.07
Budownictwo w PKB 46.55 46.66 55.64 38.66 49.11 56.59
Przemysł w PKB 162.80 159 171 168 172 174
Administracja Publiczna w PKB 147.09 156 164 157 155 167
Usługi w PKB 125.79 132 131 118 133 133

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 3.60 3.6 3.8 4 3.8 3.4
Pracujący 44843.00 44250 44500 44700 44950 45100
Bezrobotni Zarejestrowani 2578.47 2950 3000 2900 2880 2890
Zmiana Liczby Bezrobotnych -53.00 -36 -40 -22 -26 -30
Bezrobocie Długoterminowe 1.20 2.2 2.1 1.9 1.7 1.6
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.50 7.5 7.7 7.9 7.7 7.6
Koszty Pracy 111.63 114 122 116 113 117
Wydajność 98.40 97 99 100 101 102
Wolne Etaty 778.97 750 680 700 720 740
Przeciętne Wynagrodzenia 4010.00 4077 4113 4070 4074 4208
Wynagrodzenia w Przemyśle 110.40 104 121 104 112 106
Wzrost Wynagrodzeń -2.00 2.5 2 1.5 1.6 2.3
Płaca Minimalna 9.50 9.6 9.6 9.82 9.82 10.45
Populacja 83.17 83.84 83.84 84.17 84.17 84.17
Wiek Emerytalny Kobiet 65.83 65.83 65.83 65.92 65.92 65.92
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.83 65.83 65.83 65.92 65.92 65.92
Uczestnictwo w Rynku Pracy 78.40 78.5 78.6 78.7 78.7 79
Zmiana Zatrudnienia -0.10 0.5 0.6 0.7 0.4 0.5
Wskaźnik Zatrudnienia 74.90 76.9 77 76.8 76.9 76.7

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 3.90 4 3.2 2 1.8 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 -0.1 0.5 0.4 0.3 0.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110.10 110 109 110 111 111
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109.80 110 111 110 111 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.90 109 108 109 111 110
Inflacja Bazowa 2.80 2.5 1.5 1.6 1.5 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115.60 110 110 114 117 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.00 6.4 5.5 5.6 4.4 3
Wskaźnik Cen Eksportowych 110.90 105 105 106 107 109
Inflacja Żywności 4.50 3.6 1.5 1.9 2 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108.00 109 109 109 110 111
Cpi Transport 115.00 108 107 113 115 109

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
Podaż Pieniądza M2 3555.60 3810 3720 3640 3690 3700
Rezerwy Walutowe 250742.00 234000 236000 232000 233000 234000
Bilans Banków 9354.44 9480 9460 9320 9340 9250
Kredyty dla Sektora prywatnego 1657.23 1710 1800 1850 1800 1750
Prywatna długu do PKB 159.90 163 163 159 159 159
Bilans Banku Centralnego 2648.60 2650 2970 2890 2880 2860

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 18100.00 17700 10800 19500 14700 9200
Saldo Obrotów Bieżących 17600.00 22500 19100 24900 21500 18500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 7.8 7.8 6.9 6.9 6.9
Import 96900.00 92200 91900 106000 89500 95900
Eksport 115000.00 109900 102700 125500 104200 105100
Dług Zagraniczny 5706728.00 5645000 5720000 5790000 5750000 5810000
Rachunek kapitałowy -8267.29 14500 12500 16900 11900 19500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1640.21 4500 5200 6600 3800 3600
Transfery Pieniężne od Emigrantów 514.19 514 514 600 600 600
Rezerwy Złota 3359.12 3400 3400 3400 3400 3400
Przyjazdy Turystów 681.62 2900 2250 1510 2100 2700

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 69.80 73 73 72 72 72
Budżet Państwa do PKB -4.20 -7.5 -7.5 -2 -2 -2
Bilans Budżetu -57.20 -32 6 0 -10 11
Wydatki Rządowe 174.34 178 179 177 178 181
Wydatków Rządowych W Pkb 51.10 53.5 53.5 48 48 48
Dochody Budżetu Państwa 385.24 372 402 390 384 422
Dług Publiczny 2205401.82 2270000 2220000 2260000 2250000 2220000
Wydatki Budżetu Państwa 459.02 404 415 390 394 411

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 29.79 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 47.5 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.98 19.98 19.43 19.98 19.98 19.98
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.23 20.23 20.78 20.23 20.23 20.23

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 99.40 98.5 104 101 105 106
PMI dla Usług 60.80 60 55 53.6 54 54.5
Przemysłowy PMI 62.60 60.9 52 54 54.5 54.8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 60.00 59.4 54.2 53.7 54.4 54.8
Produkcja Przemysłowa 5.70 5.8 4.5 3 3.6 2.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.00 -0.8 0.6 0.8 1 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.40 6.4 5.1 4.5 5.4 3.8
Stopa Utylizacji Surowców 87.10 85 88 87 86.8 87
Zamówienia W Przemyśle 3.40 -0.7 0.6 0.9 0.8 0.4
Bankructwa 1197.00 1340 1250 1320 1380 1490
Zyski Korporacji 191.40 186 182 179 175 176
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 26.50 29 5 12 15 9
Produkcja Samochodów 133600.00 364000 294000 385000 316200 307000
Rejestracje nowych samochodów 193307.00 277200 322000 299000 245900 345000
Produkcja w Górnictwie -1.30 4.5 4.2 4.8 5.2 3.6

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów -1.20 -1.6 2 7 5.8 7.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.10 -1.2 0.5 1 0.7 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.30 5.2 4.8 3.6 4.2 3
Wydatki Konsumpcyjne 395.40 433 422 398 417 429
Rozporządzalny Dochód Osobisty 513.83 533 539 541 542 548
Oszczędności Gospodarstw Domowych 16.80 13 12 12.5 12 11.5
Kredyt Konsumencki 232356.00 246994 245735 241487 245136 249912
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3323673.00 3342747 3380131 3416524 3489789 3437593
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.80 65 65 62 62 62
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 84.70 91 91 88 88 88
Cena Benzyny 1.90 1.81 1.71 1.63 1.55 1.47

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja Budowlana 3.60 3.8 3.8 4.6 5.2 3.7
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 206.52 198 194 189 191 190
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.10 50.9 50.9 50.4 50.4 50.4
Pozwolenia Na Budowę 27358.00 29200 36400 38600 37400 40400
PMI dla Budownictwa 44.60 53.2 52.5 53.8 54 54.5
Zamówienia na Roboty Budowlane 8.40 2.7 4.5 3.6 4.4 2.9


Niemcy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.