Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Indeks Giełdowy 12085.82 11559 11414 11270 11127 10849
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.26 0.02 0.04 0.07 0.1 0.12
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 -0.1 0.3 0.2 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.70 0.7 0.6 0.7 1.2 1.5
Stopa Bezrobocia 3.20 3.2 3.1 3.1 3 2.8
Inflacja 1.40 1.4 1.7 1.6 1.8 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy 17900.00 16600 17200 14000 20000 9400
Saldo Obrotów Bieżących 22600.00 20800 19500 18400 27800 15400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.30 7.1 7.1 7.1 6.8 6.8
Dług Publiczny do PKB 60.90 58.5 58.5 58.5 55.7 55.7
Budżet Państwa do PKB 1.70 1.2 1.2 1.2 1 1
Koniunktura w przemyśle 97.90 97.5 99.1 103 103 101
PMI dla Usług 55.40 55.9 55.9 52 52.3 53.2
Przemysłowy PMI 44.30 45.1 50.9 51.5 52 52.7
Optymizm Konsumentów 10.10 10.5 10.1 9.8 9.4 9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.00 -0.2 0.2 0.6 0.5 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 47.50 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 -0.1 0.3 0.2 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.70 0.7 0.6 0.7 1.2 1.5
PKB 3677.44 4140 4140 4140 4370 4370
Pkb W Cenach Stałych 747.94 748 746 750 757 761
Produkt Narodowy Brutto 879.53 868 868 876 890 890
Środki Trwałe Brutto 155.89 152 153 155 158 158
Pkb Per Capita 46747.19 48500 48500 48500 49500 49500
Pkb Per Capita Ppp 45229.25 46700 46700 46700 47400 47400
Rolnictwo w PKB 6.44 5.48 6.33 6.01 6.52 6.1
Budownictwo w PKB 36.16 40.21 43.05 46.12 36.59 46.82
Przemysł w PKB 172.51 182 177 173 175 176
Administracja Publiczna w PKB 143.55 134 138 146 145 149
Usługi w PKB 120.42 127 127 127 122 129
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 3.20 3.2 3.1 3.1 3 2.8
Bezrobotni Zarejestrowani 2235.97 2550 2600 2650 2690 2710
Zmiana Liczby Bezrobotnych 60.00 15 9 10 9 15
Bezrobocie Długoterminowe 1.30 1.5 1.6 1.6 1.7 1.9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.30 6.2 6.3 6.5 6.6 6.9
Koszty Pracy 116.69 115 117 117 118 120
Wydajność 99.70 99 100 101 102 104
Przeciętne Wynagrodzenia 3938.00 3933 3961 3961 3965 4033
Wynagrodzenia w Przemyśle 115.10 116 116 117 117 119
Wzrost Wynagrodzeń 1.40 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8
Płaca Minimalna 9.19 9.19 9.19 9.19 9.35 9.35
Populacja 82.85 83.18 83.18 83.18 83.51 83.51
Wiek Emerytalny Kobiet 65.58 65.66 65.66 65.66 65.74 65.74
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.58 65.66 65.66 65.66 65.74 65.74
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.80 62.6 62.8 63 63.2 63.6
Koszty Utrzymania Rodziny 1990.00 2020 2022 2022 2024 2058
Koszty Utrzymania 1240.00 1259 1260 1260 1261 1283
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2050.00 2081 2083 2083 2085 2120
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3550.00 3603 3607 3607 3610 3672
Zmiana Zatrudnienia 0.30 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3
Wskaźnik Zatrudnienia 76.50 75.9 75.7 75.6 75.5 75.4
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 1.40 1.4 1.7 1.6 1.8 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.40 105 106 106 106 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.40 106 106 106 106 108
Inflacja Bazowa 1.40 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.40 106 107 107 107 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.50 2 1.9 2 1.8 1.9
Inflacja Żywności 0.80 1.1 1 1.2 1.5 1.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.90 104 105 105 106 107
Cpi Transport 108.00 107 109 108 107 110
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Podaż Pieniądza M2 3077.70 3240 3290 3340 3340 3540
Rezerwy Walutowe 180073.00 175000 177000 179000 179000 185000
Bilans Banków 8171.05 9100 9440 9820 9820 10200
Kredyty dla Sektora prywatnego 1513.41 1520 1540 1560 1560 1700
Prywatna długu do PKB 147.60 138 138 138 132 132
Bilans Banku Centralnego 1812.70 2520 3220 3410 3410 4680
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 17900.00 16600 17200 14000 20000 9400
Saldo Obrotów Bieżących 22600.00 20800 19500 18400 27800 15400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.30 7.1 7.1 7.1 6.8 6.8
Import 91700.00 89500 86600 79500 91500 82900
Eksport 109700.00 106100 103800 93500 111500 92300
Dług Zagraniczny 4849468.00 5060000 5150000 5250000 5290000 5450000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 12085.48 11100 7400 1460 14500 2130
Rezerwy Złota 3367.90 3400 3400 3400 3400 3400
Przyjazdy Turystów 37452.00 40000 40000 40000 42100 42100
Wydobycie Ropy Naftowej 38.00 44 44 44 44 44
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 60.90 58.5 58.5 58.5 55.7 55.7
Budżet Państwa do PKB 1.70 1.2 1.2 1.2 1 1
Wydatki Rządowe 143.22 142 142 145 145 147
Wydatków Rządowych W Pkb 43.90 44.5 44.5 44.5 44.7 44.7
Dług Publiczny 1914261.15 1950000 1980000 2010000 2020000 2070000
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79 29.79
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 47.50 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 39.06 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.44 19.43 19.43 19.43 19.43 19.43
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.63 20.78 20.78 20.78 20.78 20.78
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 97.90 97.5 99.1 103 103 101
PMI dla Usług 55.40 55.9 55.9 52 52.3 53.2
Przemysłowy PMI 44.30 45.1 50.9 51.5 52 52.7
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.40 52.9 51 51.5 51.9 52.9
Produkcja Przemysłowa -1.80 1.2 1.1 1.5 1.8 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.90 0.5 -0.6 0.7 -0.4 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.40 1.2 1 1.6 1.9 2.1
Zamówienia W Przemyśle 0.30 0.9 -2 0.4 -0.7 0.6
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -2.10 -4 -6 -1 2 -4
Produkcja Samochodów 445700.00 428000 356000 284000 527000 293000
Rejestracje nowych samochodów 332962.00 332000 195200 228000 332000 236000
Produkcja w Górnictwie -15.90 -2 1.7 -0.6 0.5 1.2
Produkcja Stali 3358.31 3770 3320 3020 3760 3050
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 10.10 10.5 10.1 9.8 9.4 9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.00 -0.2 0.2 0.6 0.5 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.00 1.9 1.1 0.9 1 1.5
Wydatki Konsumpcyjne 408.97 405 404 407 414 413
Rozporządzalny Dochód Osobisty 505.02 494 497 506 511 514
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.50 10.4 10.3 10.7 10.8 11
Kredyt Konsumencki 234441.00 238699 232659 235298 236466 238827
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3004813.00 3020000 3040000 3060000 3080000 3120000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.10 2.01 2.01 2.01 2.26 2.26
Cena Benzyny 1.72 1.52 1.48 1.44 1.41 1.41
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 52.90 50.4 50.4 50.4 49.5 49.5
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 82.51 77.4 77.4 77.4 75 75
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Budowlana 7.60 2.5 2.8 2.3 2.2 1.7
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 160.02 156 156 157 158 160
Pozwolenia Na Budowę 23550.00 26700 25900 30200 27500 31700
PMI dla Budownictwa 51.40 52 53.8 53.6 53 52
Zamówienia na Roboty Budowlane 11.30 0.9 0.2 0.5 1 1.6
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.40 51.2 51.2 51.2 51 51


Niemcy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.