Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Waluta 1.13 1.13 1.12 1.12 1.12 1.11
Indeks Giełdowy 15472.33 15099 14736 14380 14033 13365
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.06 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.70 1.1 0.8 0.7 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 4 2.5 2.6 1.7 2
Stopa Bezrobocia 5.20 5.7 5.9 5.6 5.2 4.9
Inflacja 5.30 4.5 3.7 2.9 1.7 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.4 0.3 -0.2 0.7 0.7
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.1 0.25
Bilans Handlowy 12000.00 19500 14700 15800 9200 7400
Saldo Obrotów Bieżących 18900.00 24900 21500 23600 18500 16900
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 6.9 6.9 6.9 6.9 7.2
Dług Publiczny do PKB 69.80 72 72 72 72 65
Budżet Państwa do PKB -4.20 -2 -2 -2 -2 1
Koniunktura w Przemyśle 94.70 101 105 104 106 102
Przemysłowy PMI 57.40 54 54.5 54.2 54.8 54.8
PMI dla Usług 48.70 53.6 54 54.2 54.5 54.5
Optymizm Konsumentów -6.80 7 5.8 6.2 7.5 5.1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.80 1 0.7 -1 0.6 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 29.79 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 47.5 45 45 45 45

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.70 1.1 0.8 0.7 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 4 2.5 2.6 1.7 2
PKB 3846.41 4200 4200 4200 4200 4450
Pkb W Cenach Stałych 803.51 806 809 824 817 834
Produkt Narodowy Brutto 938.59 918 918 963 955 974
Środki Trwałe Brutto 166.50 174 173 171 169 173
PKB Per Capita 41259.18 45100 45100 45100 45100 48800
PKB Per Capita PPP 50922.36 53200 53200 53200 53200 53900
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 2.70 2.9 2.9 2.9 2.9 2.2
Rolnictwo w PKB 7.29 6.39 6.83 7.48 7.41 7.56
Budownictwo w PKB 50.28 38.66 47.71 51.59 51.13 52.16
Przemysł w PKB 161.21 168 167 165 164 167
Administracja Publiczna w PKB 158.10 157 151 162 161 164
Usługi w PKB 136.23 118 129 140 139 141

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 5.20 5.7 5.9 5.6 5.2 4.9
Pracujący 44993.00 45050 45100 45150 45200 45500
Bezrobotni Zarejestrowani 2405.00 2360 2340 2300 2270 2360
Zmiana Liczby Bezrobotnych -23.00 -22 -26 -28 -30 -12
Bezrobocie Długoterminowe 1.20 1.2 1.3 1.5 1.6 1.4
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.40 6.9 7.1 6.8 6.4 6.4
Koszty Pracy 113.12 114 116 113 115 117
Wydajność 98.20 100 101 102 102 106
Wolne Etaty 793.76 790 760 720 740 770
Przeciętne Wynagrodzenia 4094.00 4113 4114 4070 4160 4208
Wynagrodzenia w Przemyśle 108.20 104 104 112 105 106
Płaca Minimalna 9.50 9.82 9.82 10.45 10.45 10.45
Wzrost Wynagrodzeń 0.00 1.5 1.6 1.9 2.3 1.8
Populacja 83.17 84.17 84.17 84.17 84.17 84.69
Wiek Emerytalny Kobiet 65.83 65.92 65.92 65.92 65.92 66
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.83 65.92 65.92 65.92 65.92 66
Zharmonizowana stopa bezrobocia 3.20 3.3 3.4 3.3 3.4 3.2
Uczestnictwo w Rynku Pracy 78.40 78.7 78.7 78.9 79 79.4
Zmiana Zatrudnienia 0.20 0.7 0.4 0.3 0.5 0.5
Wskaźnik Zatrudnienia 76.70 76.2 76.4 76.7 76.8 77.1

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflacja 5.30 4.5 3.7 2.9 1.7 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.4 0.3 -0.2 0.7 0.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.10 112 113 113 113 115
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111.30 113 113 113 113 115
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110.20 110 111 112 112 114
Inflacja Bazowa 3.70 2.8 2.2 1.6 1.7 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 130.00 125 128 128 134 137
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 24.20 15.6 14.4 8.6 3 2.3
Wskaźnik Cen Eksportowych 121.70 125 126 126 123 119
Inflacja Żywności 5.90 4.2 3.4 2.2 1.7 1.9
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 5.00 0.5 0.6 0.4 0.3 0.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109.60 112 112 111 111 113
Cpi Transport 117.70 118 119 118 119 120

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.1 0.25
Stopa Międzybankowa -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.48 -0.48
Podaż Pieniądza M2 3595.30 3640 3690 3720 3700 3800
Rezerwy Walutowe 261387.00 252000 255000 258000 254000 263000
Bilans Banków 9380.82 9320 9340 9290 9250 9510
Kredyty dla Sektora prywatnego 1653.93 1680 1650 1690 1750 1690
Prywatny dług do PKB 176.90 159 159 159 159 155
Bilans Banku Centralnego 2782.20 2890 2880 2870 2860 3000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy 12000.00 19500 14700 15800 9200 7400
Saldo Obrotów Bieżących 18900.00 24900 21500 23600 18500 16900
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.00 6.9 6.9 6.9 6.9 7.2
Import 113700.00 106000 89500 96800 95900 100100
Eksport 125700.00 125500 104200 112600 105100 107500
Dług Zagraniczny 5753288.00 5890000 5850000 5880000 5910000 6020000
Rachunek kapitałowy 49481.99 16900 11900 12600 19500 20100
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 14213.64 6600 3800 5100 3600 2500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 514.19 600 600 600 600 550
Rezerwy Złota 3359.09 3400 3400 3400 3400 3400
Przyjazdy Turystów 2045.64 1510 2100 3400 2700 3200

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 69.80 72 72 72 72 65
Budżet Państwa do PKB -4.20 -2 -2 -2 -2 1
Bilans Budżetu -41.25 0 -10 -22 11 20
Wydatki Rządowe 174.66 178 179 179 178 181
Wydatków Rządowych W Pkb 51.10 48 48 48 48 44
Dochody Budżetu Państwa 414.10 390 384 386 422 436
Dług Publiczny 2284160.06 2260000 2250000 2240000 2220000 2320000
Wydatki Budżetu Państwa 455.34 390 394 408 411 416

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 29.79 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 47.5 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.98 19.43 19.98 19.98 19.98 19.98
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.23 20.78 20.23 20.23 20.23 20.23

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Koniunktura w Przemyśle 94.70 101 105 104 106 102
Przemysłowy PMI 57.40 54 54.5 54.2 54.8 54.8
PMI dla Usług 48.70 53.6 54 54.2 54.5 54.5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.90 52.7 54.4 54.6 54.8 54.8
Produkcja Przemysłowa -2.40 3 3.6 3 2.8 2.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.20 0.8 1 -0.7 0.4 0.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.40 4.5 5.4 4.6 3.8 3.8
Stopa Utylizacji Surowców 84.70 87 86.8 87.2 87 88
Zamówienia W Przemyśle 3.70 0.9 0.8 -1 0.4 0.4
Bankructwa 1056.00 1220 1380 1400 1490 1540
Zyski Korporacji 198.04 179 175 192 176 189
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 51.70 44.6 25 12 9 11
Produkcja Samochodów 256200.00 385000 316200 382000 307000 325000
Rejestracje nowych samochodów 227630.00 239000 245900 292000 345000 366000
Produkcja w Górnictwie -1.50 4.8 5.2 4 3.6 3.6

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Optymizm Konsumentów -6.80 7 5.8 6.2 7.5 5.1
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.80 1 0.7 -1 0.6 0.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.10 0.6 1.2 3.6 3 3
Wydatki Konsumpcyjne 421.69 398 405 433 429 437
Rozporządzalny Dochód Osobisty 524.41 541 527 538 533 544
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.20 12.5 12 11.6 11.5 11
Kredyt Konsumencki 233891.00 241487 238165 239972 237867 242624
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3398083.00 3416524 3390553 3434728 3455850 3524967
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.85 1.85 1.85 1.85 1.95 1.95
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.80 62 62 62 62 59
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 87.16 88 88 88 88 85
Cena Benzyny 1.90 1.81 1.71 1.63 1.55 1.47

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Produkcja Budowlana -1.30 3.6 4.2 4.4 3.7 3.7
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 214.29 216 215 217 214 220
Odsetek Mieszkań Własnościowych 50.40 50.4 50.4 50.4 50.4 50.2
Pozwolenia Na Budowę 24903.00 28600 27400 33400 40400 41400
PMI dla Budownictwa 48.20 52 51 54.2 54.5 54.5
Zamówienia na Roboty Budowlane 5.70 3.6 4.4 3.7 2.9 2.9


Niemcy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.