Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Indeks Giełdowy 11802.85 11599 11454 11309 11166 10887
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.67 0.04 0.09 0.15 0.2 0.25
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0 0.2 0.5 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 0.6 0.7 1.2 1.4 1.5
Stopa Bezrobocia 3.10 3.1 3.1 3 3 2.8
Inflacja 1.70 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 16821.00 17200 14000 20000 20000 9400
Saldo Obrotów Bieżących 20646.19 19500 18400 27800 22500 15400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.30 7.1 7.1 6.8 6.8 6.8
Dług Publiczny do PKB 60.90 58.5 58.5 55.7 55.7 55.7
Budżet Państwa do PKB 1.70 1.2 1.2 1 1 1
Koniunktura w przemyśle 95.70 94.4 101 103 102 101
PMI dla Usług 54.50 55.9 52 52.3 52.9 53.2
Przemysłowy PMI 43.20 45.9 51.5 52 52.6 52.7
Optymizm Konsumentów 9.70 9.7 9.8 9.4 9.1 9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.50 0.2 0.6 0.5 -0.4 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 29.79 29.79 29.79 30 29.79
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 47.5 47.5 47.5 45 47.5
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0 0.2 0.5 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 0.6 0.7 1.2 1.4 1.5
PKB 3996.76 4040 4040 4170 4170 4170
Pkb W Cenach Stałych 810.77 749 750 757 758 761
Produkt Narodowy Brutto 879.53 871 876 890 892 890
Środki Trwałe Brutto 155.89 154 155 158 158 158
Pkb Per Capita 47501.80 48500 48500 49500 49500 49500
Pkb Per Capita Ppp 45959.40 46200 46200 46900 46900 46900
Rolnictwo w PKB 6.44 6.35 6.01 6.52 6.53 6.1
Budownictwo w PKB 36.16 43.22 46.12 36.59 36.66 46.82
Przemysł w PKB 172.51 178 173 175 175 176
Administracja Publiczna w PKB 143.55 139 146 145 146 149
Usługi w PKB 120.42 127 127 122 122 129
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.10 3.1 3.1 3 3 2.8
Zmiana Liczby Bezrobotnych 1.00 9 10 9 20 15
Bezrobocie Długoterminowe 1.30 1.6 1.6 1.7 1.7 1.9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.50 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4
Koszty Pracy 116.69 117 117 118 119 120
Wydajność 98.20 100 101 102 102 104
Przeciętne Wynagrodzenia 3932.00 3961 3961 3965 3999 4033
Wynagrodzenia w Przemyśle 117.70 116 117 117 120 119
Wzrost Wynagrodzeń 1.20 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8
Płaca Minimalna 9.19 9.19 9.19 9.35 9.35 9.35
Populacja 82.85 83.18 83.18 83.51 83.51 83.51
Wiek Emerytalny Kobiet 65.67 65.67 65.67 65.75 65.75 65.75
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.67 65.67 65.67 65.75 65.75 65.75
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.50 62.8 63 63.2 63.2 63.6
Koszty Utrzymania Rodziny 1990.00 2022 2022 2024 2024 2058
Koszty Utrzymania 1240.00 1260 1260 1261 1261 1283
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2050.00 2083 2083 2085 2085 2120
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3550.00 3607 3607 3610 3610 3672
Zmiana Zatrudnienia 0.30 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3
Wskaźnik Zatrudnienia 76.30 75.7 75.6 75.5 75.4 75.4
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.70 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.20 106 106 106 108 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.30 106 106 106 108 108
Inflacja Bazowa 1.60 1.5 1.6 1.6 1.7 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.00 106 106 106 106 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.10 1.2 1.4 1.3 1.5 1.7
Inflacja Żywności 1.80 1.5 1.2 1.5 1.4 1.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.00 105 105 106 107 107
Cpi Transport 107.60 109 108 107 109 110
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.37 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Rezerwy Walutowe 193244.00 183000 184000 183000 185000 188000
Bilans Banków 8371.76 9140 9420 9620 9910 10200
Kredyty dla Sektora prywatnego 1539.90 1486 1494 1532 1535 1516
Prywatna długu do PKB 147.60 138 138 132 132 132
Bilans Banku Centralnego 1736.30 2020 2210 2510 2740 3280
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 16821.00 17200 14000 20000 20000 9400
Saldo Obrotów Bieżących 20646.19 19500 18400 27800 22500 15400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.30 7.1 7.1 6.8 6.8 6.8
Import 89263.00 86600 79500 91500 90100 82900
Eksport 106084.00 103800 93500 111500 107500 92300
Dług Zagraniczny 4994410.00 4915757 4883414 5054343 5064332 4956665
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1077.25 7400 1460 14500 9800 2130
Przyjazdy Turystów 38881.00 40000 40000 42100 42100 42100
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 60.90 58.5 58.5 55.7 55.7 55.7
Budżet Państwa do PKB 1.70 1.2 1.2 1 1 1
Wydatki Rządowe 143.22 143 145 145 145 147
Wydatków Rządowych W Pkb 43.90 44.5 44.5 44.7 44.7 44.7
Dług Publiczny 1927156.39 1940000 1950000 1970000 1980000 1990000
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 29.79 29.79 29.79 30 29.79
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 47.5 47.5 47.5 45 47.5
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 39.06 40.21 40.21 40.21 39.06 40.21
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.44 19.43 19.43 19.43 19.44 19.43
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.63 20.78 20.78 20.78 19.63 20.78
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 95.70 94.4 101 103 102 101
PMI dla Usług 54.50 55.9 52 52.3 52.9 53.2
Przemysłowy PMI 43.20 45.9 51.5 52 52.6 52.7
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.90 51 51.5 51.9 52.3 52.9
Produkcja Przemysłowa -5.20 0.5 1.1 0.9 1.2 1.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.50 -0.6 0.7 -0.4 0.4 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.10 0.1 0.5 1.1 1.4 1.2
Zamówienia W Przemyśle 2.50 -2 0.4 -0.7 1 0.6
Zyski Korporacji 192.10 191 192 189 187 195
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -44.10 -42 -28 -20 -4 -4
Produkcja Samochodów 359400.00 356000 284000 527000 430000 293000
Rejestracje nowych samochodów 332788.00 195200 228000 332000 336000 236000
Produkcja w Górnictwie -19.30 -4 -0.6 0.5 1.1 2.5
Produkcja Stali 3405.48 3320 3020 3760 3680 3050
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 9.70 9.7 9.8 9.4 9.1 9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.50 0.2 0.6 0.5 -0.4 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.60 1.1 0.9 1 1.5 1.5
Wydatki Konsumpcyjne 408.97 405 407 414 415 413
Rozporządzalny Dochód Osobisty 505.02 499 506 511 512 514
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.50 10.3 10.7 10.8 10.9 11
Kredyt Konsumencki 235851.00 233588 235298 237254 237723 238827
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3045201.00 2960980 2981576 3032851 3087834 3026300
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.08 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
Cena Benzyny 1.64 1.6 1.56 1.52 1.48 1.48
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 52.90 50.4 50.4 49.5 49.5 49.5
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana 1.00 2.8 2.3 2.2 2.1 1.7
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 163.30 162 162 165 164 166
Pozwolenia Na Budowę 24690.00 25900 30200 27500 27100 31700
PMI dla Budownictwa 49.50 50.7 51.6 52 52.9 52
Zamówienia na Roboty Budowlane -2.10 0.2 0.5 1 0.9 1.6
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.40 51.2 51.2 51 51 51


Niemcy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.