NIEMCY - PROGNOZY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Niemcy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.


Przegląd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6
Stopa Bezrobocia 3.40 3.6 3.7 3.8 3.8 4
Inflacja 2.10 1.8 2 2.3 2.4 2.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy 19669.00 21800 17400 24000 23600 11400
Dług Publiczny do PKB 64.10 62.4 62.4 60.5 60.5 60.1
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Waluta 1.17
1.14 1.13 1.11 1.09 1.02
Indeks Giełdowy 12561.42
11927 11528 11143 10770 9402
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.37
0.36 0.45 0.56 0.71 1.72
PKB Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30
0.6 0.5 0.6 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30
2.4 2.3 2.5 2.5 2.4
PKB 3677.44
4020 4020 4140 4140 4370
Pkb W Cenach Stałych 739.90
742 755 758 746 791
Produkt Narodowy Brutto 852.70
847 860 874 847 901
Środki Trwałe Brutto 151.85
151 153 156 152 160
Pkb Per Capita 46747.19
47400 47400 48500 48500 49500
Pkb Per Capita Ppp 45229.25
46000 46000 46700 46700 47400
Rolnictwo w PKB 4.28
5.53 4.75 4.38 5.72 4.98
Budownictwo w PKB 31.98
39.37 41.87 32.78 37.21 43.86
Przemysł w PKB 172.42
174 172 177 173 181
Administracja Publiczna w PKB 137.99
135 144 141 133 151
Usługi w PKB 115.85
123 124 119 124 130
praca Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Bezrobocia 3.40
3.6 3.7 3.8 3.8 4
Pracujący 44684.00
44790 44800 44850 44900 45900
Bezrobotni Zarejestrowani 2275.79
2430 2490 2520 2550 2710
Zmiana Liczby Bezrobotnych -15.00
11 7 11 15 15
Bezrobocie Długoterminowe 1.50
1.8 2 2 2.1 2.3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.10
5.7 5.4 5.5 5.6 6.4
Koszty Pracy 113.11
115 116 116 117 120
Wydajność 104.60
105 106 107 107 111
Wolne Etaty 660.50
687 670 691 685 640
Przeciętne Wynagrodzenia 3809.00
3920 3940 3980 4000 4110
Wynagrodzenia w Przemyśle 113.20
112 112 113 114 115
Wzrost Wynagrodzeń 1.10
1.2 1.4 1.5 1.5 1.8
Płaca Minimalna 8.84
8.84 8.84 9.5 9.5 9.5
Populacja 82.85
82.85 82.85 83.14 83.14 83.45
Wiek Emerytalny Kobiet 65.58
65.58 65.58 65.67 65.67 65.75
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.58
65.58 65.58 65.67 65.67 65.75
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.00
62 62 62.4 62.6 64
Koszty Utrzymania Rodziny 1990.00
2000 2000 2150 2150 2200
Koszty Utrzymania 1240.00
1300 1300 1360 1360 1450
Zatrudnienie na Pół Etatu 10845.70
11400 11800 12000 12100 13500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2050.00
2140 2140 2200 2200 2280
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3550.00
3650 3650 3700 3700 3750
Zmiana Zatrudnienia 0.40
0.4 0.4 0.5 0.5 0.3
Wskaźnik Zatrudnienia 75.40
75.6 75.9 76 75.9 75.4
Zatrudnienie na Pełny Etat 29620.60
30500 31200 31400 31500 32500
Ceny Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflacja 2.10
1.8 2 2.3 2.4 2.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10
0.3 0.6 0.4 0.3 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.30
112 113 113 114 118
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.90
104 105 106 106 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110.50
112 113 113 113 119
Inflacja Bazowa 1.38
2 2.3 2.1 2.2 2.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107.60
108 108 109 110 113
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.00
2.5 2.2 2.3 2.5 2.3
Wskaźnik Cen Importowych 107.40
107 107 108 108 111
Wskaźnik Cen Eksportowych 104.50
103 103 104 105 107
Inflacja Żywności 3.20
2.5 2 2.1 2.2 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111.60
112 113 113 114 118
Cpi Transport 111.40
110 111 111 114 116
Pieniądz Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Procentowa 0.00
0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
Podaż Pieniądza M1 2116.60
2190 2200 2220 2260 2400
Podaż Pieniądza M2 2939.60
3000 3130 3200 3240 3540
Podaż Pieniądza M3 2975.60
3420 3500 3620 3740 4510
Rezerwy Walutowe 167078.00
173000 175000 176000 177000 181000
Bilans Banków 7929.05
8950 9150 9400 9500 10200
Kredyty dla Sektora prywatnego 1429.44
1460 1480 1510 1520 1700
Prywatna długu do PKB 147.70
142 142 138 138 132
Bilans Banku Centralnego 1777.60
2980 3280 3420 3620 5680
Handel Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bilans Handlowy 19669.00
21800 17400 24000 23600 11400
Eksport 109098.00
106700 94300 107700 106100 91300
Import 89429.00
84900 76900 83700 82500 79900
Saldo Obrotów Bieżących 12588.73
21700 17400 30600 20800 15400
Dług Zagraniczny 4648614.00
4860000 4910000 4980000 5060000 5510000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.00
6.2 6.2 5.7 5.7 5.2
Rachunek kapitałowy -3448.05
20700 18800 30600 19400 14800
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3707.00
8500 2500 15100 11100 2130
Rezerwy Złota 3371.00
3400 3400 3400 3400 3400
Terms of Trade 102.78
104 104 104 103 104
Indeks Terroryzmu 4.92
4.92 4.92 4.92 4.92 4.92
Przyjazdy Turystów 37452.00
38800 38800 40000 40000 42100
Bronie Sprzedaży 1653.00
1951 1874 1840 1805 1808
Wydobycie Ropy Naftowej 40.00
44 44 44 44 44
Rząd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Dług Publiczny do PKB 64.10
62.4 62.4 60.5 60.5 60.1
Budżet Państwa do PKB 1.30
0.6 0.6 0.7 0.7 1
Bilans Budżetu 70.64
-10 13 -2 31 9
Wydatki Rządowe 140.47
142 144 144 143 151
Wydatków Rządowych W Pkb 43.90
43.8 43.8 43.6 43.6 43.2
Dochody Budżetu Państwa 419.06
332 365 325 348 381
Dług Publiczny 1771735.10
1910000 1920000 1940000 1950000 2070000
Wydatki Budżetu Państwa 348.42
342 352 327 317 372
Wydatki Wojskowe 43023.00
44151 44539 44893 45247 48137
Wnioski o Azyl 10705.00
17420 4300 10900 17500 1900
Biznes Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Koniunktura w przemyśle 101.80
104 103 103 104 100
PMI dla Usług 54.50
53.6 54.9 54.6 55.1 53.3
Przemysłowy PMI 55.90
54.9 56.3 55.9 56.4 54.9
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.80
54 55.9 55.5 55.9 53.1
Produkcja Przemysłowa 3.10
3 2.5 2.9 3.2 2.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.60
-0.7 0.9 -0.3 0.5 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.60
2.8 2.6 3 2.8 2.4
Stopa Utylizacji Surowców 87.70
86.8 86.8 86.7 86.6 86.2
Nowe Zamówienia 109.70
115 116 117 119 121
Zamówienia W Przemyśle 2.60
-1.7 0.6 -0.6 0.9 0.6
Zmiany Zapasów -5.90
-5.1 -5.66 -4.5 -4.38 -4.35
Bankructwa 1729.00
1800 1830 1890 1850 1750
Zyski Korporacji 195.17
207 211 214 216 235
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -24.70
-10.4 5.1 10.5 18.8 25
Produkcja Samochodów 485300.00
545000 375000 572000 528000 393000
Rejestracje nowych samochodów 341308.00
308000 269000 368000 332000 287000
Szybkość Internetu 15298.72
16496 16819 17001 17090 18203
Adresy IP 38794861.00
42402709 43368195 43415303 44341927 48098428
Produkcja w Górnictwie -6.60
1.7 1.6 1.8 1.9 1.9
Produkcja Stali 3900.00
3280 3010 3900 3770 3050
Index Konkurencyjności 5.65
5.65 5.65 5.76 5.76 5.87
Ranking Konkurencyjności 5.00
5 5 4 4 3
Indeks Percepcji Korupcji 81.00
82 82 83 83 84
Ranking Korupcji 12.00
11 11 10 10 9
Łatwość Prowadzenia Biznesu 20.00
19 19 18 18 17
Konsument Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Optymizm Konsumentów 10.70
10.5 10.1 9.8 9.7 9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.10
0.1 0.9 -0.4 -0.2 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.60
2.1 2.6 2.5 2.4 1.8
Wydatki Konsumpcyjne 401.51
404 409 412 409 428
Rozporządzalny Dochód Osobisty 491.48
493 495 498 500 515
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.00
9.4 9.7 9.4 9.4 9.1
Kredyt Konsumencki 239327.00
257000 265000 271000 274000 295000
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2894404.00
2910000 2920000 2930000 2940000 3120000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.31
2.31 2.31 2.31 2.31 3.06
Cena Benzyny 1.70
1.61 1.52 1.44 1.36 0.78
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 52.90
51.2 51.2 50.4 50.4 49.5
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 82.68
73.8 73.8 71.6 71.6 69.6
Budownictwo Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Produkcja Budowlana 3.80
1.9 4.2 3.6 3.2 1.1
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 147.74
155 159 162 165 175
Pozwolenia Na Budowę 28999.00
34050 41700 36500 40500 49700
PMI dla Budownictwa 53.00
55.9 54.4 54 54.1 52
Zamówienia na Roboty Budowlane -2.50
3.2 3.2 3 2.8 2.7
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.70
51.4 51.4 51.2 51.2 51
Podatki Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 29.79
29.79 29.79 29.79 29.79 29.79
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 47.50
47.5 47.5 47.5 47.5 47.5
Podatek od Towarów i Usług 19.00
19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 40.21
40.21 40.21 40.21 40.21 40.21
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.43
19.43 19.43 19.43 19.43 19.43
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.78
20.78 20.78 20.78 20.78 20.78
Klimat Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Temperatura 6.65
16.05 4.06 0.73 10.73 8.37
Osad 33.58
72.5 55.43 46.33 60.34 60.29