Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Waluta 1.08 1.1 1.1 1.1 1.09 1.09
Indeks Giełdowy 13767.87 12787 12642 12500 12359 12077
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.43 0.04 0.09 0.14 0.2 0.32

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 0.2 0.4 0.7 0.9 1.1
Stopa Bezrobocia 3.20 3 3.2 3.3 3.4 3.5
Inflacja 1.70 1.4 1.2 1.1 1.2 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.60 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 15199.00 23000 17400 23900 9400 6800
Saldo Obrotów Bieżących 29400.00 27800 22500 20800 15400 19100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.60 6.8 6.8 6.8 6.8 6.4
Dług Publiczny do PKB 61.90 55.7 55.7 55.7 55.7 54.9
Budżet Państwa do PKB 1.50 0.7 0.7 0.7 0.7 0.3
Koniunktura w Przemyśle 95.90 95 97 99 101 102
PMI dla Usług 54.20 52.3 52.9 52.6 53.2 54
Przemysłowy PMI 45.30 47 50.8 52.4 52.7 54
Optymizm Konsumentów 9.80 9.7 9.5 9.2 9 8.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.30 0.5 -0.4 0.4 0.2 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 0.2 0.4 0.7 0.9 1.1
PKB 3996.76 4070 4070 4070 4070 4110
Pkb W Cenach Stałych 811.96 813 811 814 819 828
Produkt Narodowy Brutto 886.27 875 881 888 894 904
Środki Trwałe Brutto 171.47 172 172 172 173 175
Pkb Per Capita 47501.80 49500 49500 49500 49500 50500
Pkb Per Capita Ppp 45959.40 46900 46900 46900 46900 47500
Rolnictwo w PKB 7.11 6.69 7.14 7.12 7.17 7.25
Budownictwo w PKB 45.66 34.81 42.09 45.76 46.07 46.58
Przemysł w PKB 166.62 166 168 167 168 170
Administracja Publiczna w PKB 143.01 142 140 143 144 146
Usługi w PKB 127.41 118 128 128 129 130

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Bezrobocia 3.20 3 3.2 3.3 3.4 3.5
Pracujący 45210.00 45500 45500 45500 45900 46500
Bezrobotni Zarejestrowani 2425.52 2690 2690 2690 2710 2770
Zmiana Liczby Bezrobotnych -2.00 9 20 11 15 19
Bezrobocie Długoterminowe 1.20 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.80 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
Koszty Pracy 108.96 119 110 111 111 113
Wydajność 97.30 101 102 103 104 107
Wolne Etaty 668.06 645 645 645 640 620
Przeciętne Wynagrodzenia 3997.00 3999 4065 4057 4061 4138
Wynagrodzenia w Przemyśle 163.20 102 104 102 103 105
Wzrost Wynagrodzeń 1.90 1.7 1.7 1.5 1.6 1.9
Płaca Minimalna 9.35 9.35 9.35 9.35 9.35 9.5
Populacja 83.20 83.51 83.51 83.51 83.51 83.84
Wiek Emerytalny Kobiet 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75 65.83
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75 65.83
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.00 63.2 63.2 63.4 63.6 63.6
Koszty Utrzymania Rodziny 1990.00 2024 2024 2020 2022 2060
Koszty Utrzymania 1240.00 1261 1261 1259 1260 1284
Zatrudnienie na Pół Etatu 11230.10 12700 12700 12700 13500 14000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2050.00 2085 2085 2081 2083 2122
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3550.00 3610 3610 3603 3607 3675
Zmiana Zatrudnienia 0.10 0.4 0.3 0.2 0.1 0.2
Wskaźnik Zatrudnienia 77.00 75.5 75.4 75.3 75.4 75.2
Zatrudnienie na Pełny Etat 29916.60 32000 32000 32000 32500 33200

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflacja 1.70 1.4 1.2 1.1 1.2 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.60 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.20 106 107 107 107 109
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105.10 106 107 107 107 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.80 106 107 108 107 109
Inflacja Bazowa 1.50 1.5 1.5 1.6 1.8 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.30 107 106 106 109 111
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.20 0.6 1 0.9 1.2 1.6
Wskaźnik Cen Importowych 102.50 105 105 105 107 108
Wskaźnik Cen Eksportowych 101.70 107 107 107 109 111
Inflacja Żywności 2.40 1.5 1.4 1.4 1.6 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106.00 106 106 106 107 108
Cpi Transport 107.20 107 109 108 108 110

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.39 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Podaż Pieniądza M2 3146.20 3290 3340 3340 3440 3520
Rezerwy Walutowe 209432.00 208000 207000 209000 211000 219000
Bilans Banków 8542.42 8820 9110 9290 9500 10100
Kredyty dla Sektora prywatnego 1539.90 1514 1542 1543 1554 1571
Prywatna długu do PKB 154.10 132 132 132 132 127
Bilans Banku Centralnego 1765.30 1910 2140 2370 2580 2970

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bilans Handlowy 15199.00 23000 17400 23900 9400 6800
Saldo Obrotów Bieżących 29400.00 27800 22500 20800 15400 19100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.60 6.8 6.8 6.8 6.8 6.4
Import 82768.00 91500 90100 88900 82900 88900
Eksport 97967.00 114500 107500 112800 92300 95700
Dług Zagraniczny 5164628.00 5154000 5164000 5122000 5196000 5250000
Rachunek kapitałowy 19624.35 25900 25900 25900 14800 12500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -24477.72 14500 9800 8200 2130 1500
Rezerwy Złota 3366.77 3400 3400 3400 3400 3400
Terms of Trade 100.79 98.13 98.13 98.13 98.17 97.3
Przyjazdy Turystów 38881.00 36100 36100 36100 36100 42100
Wydobycie Ropy Naftowej 37.00 44 44 44 44 44

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Dług Publiczny do PKB 61.90 55.7 55.7 55.7 55.7 54.9
Budżet Państwa do PKB 1.50 0.7 0.7 0.7 0.7 0.3
Bilans Budżetu 24.28 9 9 16 4 6
Wydatki Rządowe 164.15 162 163 165 166 167
Wydatków Rządowych W Pkb 43.90 44.7 44.7 44.7 44.7 44.6
Dochody Budżetu Państwa 396.15 401 401 402 405 415
Dług Publiczny 1930352.07 1970000 1980000 2010000 1990000 2050000
Wydatki Budżetu Państwa 371.87 392 392 386 401 409
Wnioski o Azyl 8355.00 9500 9500 9500 1900 1200

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 39.06 39.06 39.06 39.06 39.06 39.06
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.44 19.44 19.44 19.44 19.44 19.44
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.63 19.63 19.63 19.63 19.63 19.63

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Koniunktura w Przemyśle 95.90 95 97 99 101 102
PMI dla Usług 54.20 52.3 52.9 52.6 53.2 54
Przemysłowy PMI 45.30 47 50.8 52.4 52.7 54
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.20 50 52.3 52 52.9 54.5
Produkcja Przemysłowa -6.80 -0.6 1.4 1.2 1.1 1.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.50 -0.4 0.4 -0.6 0.6 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.60 -1 0.7 0.9 1 1.7
Stopa Utylizacji Surowców 83.10 86.2 86.2 86.2 86.2 86
Nowe Zamówienia 98.70 108 108 108 111 112
Zamówienia W Przemyśle -2.10 -0.7 1 -1.2 0.6 0.5
Bankructwa 1413.00 1750 1750 1750 1750 1690
Zyski Korporacji 174.78 167 168 169 170 174
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 8.70 12 -4 -8 -4 -3
Produkcja Samochodów 341600.00 425000 360000 342000 285000 295000
Rejestracje nowych samochodów 246300.00 332000 326000 199100 236000 245000
Produkcja w Górnictwie -7.90 -6 -2 1.5 2.5 2.1
Produkcja Stali 2850.00 3760 3680 3290 3050 3200

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Optymizm Konsumentów 9.80 9.7 9.5 9.2 9 8.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.30 0.5 -0.4 0.4 0.2 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.80 1 1.5 1.7 1.5 1.5
Wydatki Konsumpcyjne 428.01 426 427 429 432 437
Rozporządzalny Dochód Osobisty 506.31 497 502 507 511 516
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.90 10.8 10.9 11 11.2 11.5
Kredyt Konsumencki 238005.00 234597 236164 238017 239601 242237
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3105766.00 2998896 3049251 3084249 3133718 3168189
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.10 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
Cena Benzyny 1.53 1.36 1.4 1.43 1.48 1.48
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 54.00 56 56 56 56 55
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 83.73 75 75 75 75 72

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Produkcja Budowlana -4.20 2.2 1.8 1.5 1.4 1.9
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 169.97 175 178 181 185 190
Pozwolenia Na Budowę 26954.00 21500 22100 25900 29700 32400
PMI dla Budownictwa 54.90 53.6 52.9 52.5 52 52.5
Zamówienia na Roboty Budowlane 9.10 2.4 1 1.2 1.1 1.6
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.50 51 51 51 51 50.9


Niemcy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.