Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 1.08 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06
Indeks Giełdowy 9491.28 9294 9076 8864 8657 8242
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.44 0.04 0.09 0.15 0.21 0.32

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 -5.6 -1.7 1.1 0.9 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 -9.4 -4.8 -2.8 -1 1
Stopa Bezrobocia 3.20 5.5 7.5 7.4 7.2 7
Inflacja 1.40 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.3 0.2 0.4 0.3 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 13877.00 17400 21900 15400 25600 3800
Saldo Obrotów Bieżących 16600.00 14000 20800 17400 25200 19100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.60 6.8 6.8 6.8 5.9 5.9
Dług Publiczny do PKB 61.90 65 65 65 70 70
Budżet Państwa do PKB 1.50 -3.7 -3.7 -3.7 -4.9 -4.9
Koniunktura w Przemyśle 86.10 78 85 90 94 100
PMI dla Usług 31.70 40 45 49 52 53
Przemysłowy PMI 45.40 44 48 50 51 52
Optymizm Konsumentów 2.70 -4 -2.2 -1.3 3.2 6.4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 -1.2 -0.4 0.2 1.1 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 -5.6 -1.7 1.1 0.9 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 -9.4 -4.8 -2.8 -1 1
PKB 4040.00 4070 4070 4070 4110 4110
Pkb W Cenach Stałych 811.96 785 799 789 804 797
Produkt Narodowy Brutto 890.60 852 875 866 882 874
Środki Trwałe Brutto 171.19 166 169 166 169 168
Pkb Per Capita 47501.80 49500 49500 49500 50500 50500
Pkb Per Capita Ppp 45959.40 46900 46900 46900 43754 47500
Rolnictwo w PKB 6.35 6.92 7.01 6.17 6.28 6.23
Budownictwo w PKB 49.28 40.83 44.69 47.9 48.79 48.38
Przemysł w PKB 166.45 162 164 162 165 163
Administracja Publiczna w PKB 155.19 135 141 151 154 152
Usługi w PKB 128.67 124 126 125 127 126

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 3.20 5.5 7.5 7.4 7.2 7
Pracujący 45228.00 45500 45500 45900 45900 46500
Bezrobotni Zarejestrowani 2395.60 2690 2690 2710 2710 2770
Zmiana Liczby Bezrobotnych 1.00 20 11 15 15 19
Bezrobocie Długoterminowe 1.20 1.2 1.2 1.2 1 1
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.30 5.3 5.3 5.3 5.1 5.1
Koszty Pracy 109.67 110 111 111 111 114
Wydajność 98.90 102 103 104 104 107
Wolne Etaty 689.59 645 645 640 640 620
Przeciętne Wynagrodzenia 4012.00 4065 4072 4076 4076 4154
Wzrost Wynagrodzeń 0.70 1.7 1.5 1.6 1.6 1.9
Wynagrodzenia w Przemyśle 101.60 104 102 103 103 105
Płaca Minimalna 9.35 9.35 9.35 9.35 9.5 9.5
Populacja 83.20 83.51 83.51 83.51 83.84 83.84
Wiek Emerytalny Kobiet 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75 65.83
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75 65.83
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.00 63.2 63.4 63.6 63.6 63.6
Zatrudnienie na Pół Etatu 11230.10 12700 12700 13500 13500 14000
Koszty Utrzymania Rodziny 1990.00 2024 2020 2022 2022 2060
Koszty Utrzymania 1240.00 1261 1259 1260 1260 1284
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2050.00 2085 2081 2083 2083 2122
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3550.00 3610 3603 3607 3607 3675
Zmiana Zatrudnienia 0.20 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2
Wskaźnik Zatrudnienia 77.00 75.4 75.3 75.4 75.4 75.2
Zatrudnienie na Pełny Etat 29916.60 32000 32000 32500 32500 33200

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 1.40 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.3 0.2 0.4 0.3 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.60 107 107 107 107 109
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105.80 107 107 107 107 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.40 107 108 108 107 110
Inflacja Bazowa 1.50 1.5 1.6 1.8 1.8 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.90 106 106 106 106 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.10 1 0.9 1.2 1.2 1.6
Wskaźnik Cen Importowych 102.60 105 105 107 107 108
Wskaźnik Cen Eksportowych 100.40 107 107 109 109 111
Inflacja Żywności 3.10 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.90 106 106 107 107 108
Cpi Transport 106.70 109 108 108 108 110

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.42 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
Podaż Pieniądza M2 3173.70 3340 3340 3440 3440 3520
Rezerwy Walutowe 215748.00 207000 209000 211000 211000 219000
Bilans Banków 8542.42 9110 9290 9500 9500 10100
Kredyty dla Sektora prywatnego 1560.54 1491 1527 1517 1545 1532
Prywatna długu do PKB 154.10 132 132 132 132 127
Bilans Banku Centralnego 1765.30 2140 2370 2580 2580 2970

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 13877.00 17400 21900 15400 25600 3800
Saldo Obrotów Bieżących 16600.00 14000 20800 17400 25200 19100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.60 6.8 6.8 6.8 5.9 5.9
Import 92651.00 75100 85900 76900 88600 91900
Eksport 106528.00 92500 107800 92300 114200 95700
Dług Zagraniczny 4974278.00 5164000 5122000 5196000 5196000 5250000
Rachunek kapitałowy -10300.50 25900 25900 14800 14800 12500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2416.81 9800 8200 2130 2130 1500
Rezerwy Złota 3366.77 3400 3400 3400 3400 3400
Terms of Trade 102.19 98.13 98.13 98.17 98.17 97.3
Przyjazdy Turystów 38881.00 30000 30000 30000 42100 42100
Wydobycie Ropy Naftowej 37.00 44 44 44 44 44

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 61.90 65 65 65 70 70
Budżet Państwa do PKB 1.50 -3.7 -3.7 -3.7 -4.9 -4.9
Bilans Budżetu 7.09 9 16 4 4 6
Wydatki Rządowe 165.93 158 163 161 164 163
Wydatków Rządowych W Pkb 43.90 44.7 44.7 44.7 44.7 44.6
Dochody Budżetu Państwa 383.95 401 402 405 405 415
Dług Publiczny 1899167.55 1980000 2010000 1990000 1990000 2050000
Wydatki Budżetu Państwa 376.86 392 386 401 401 409
Wnioski o Azyl 8355.00 9500 9500 1900 1900 1200

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 39.06 39.06 39.06 39.06 39.06 39.06
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.44 19.44 19.44 19.44 19.44 19.44
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.63 19.63 19.63 19.63 19.63 19.63

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 86.10 78 85 90 94 100
PMI dla Usług 31.70 40 45 49 52 53
Przemysłowy PMI 45.40 44 48 50 51 52
Zbiorczy Wskaźnik PMI 35.00 42 47 49.4 51 53
Produkcja Przemysłowa -1.30 1.4 1.2 1.1 1.1 1.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.00 0.4 -0.6 0.6 0.6 0.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.40 0.7 0.9 1 1 1.7
Stopa Utylizacji Surowców 83.10 86.2 86.2 86.2 86.2 86
Nowe Zamówienia 104.10 108 108 111 111 112
Zamówienia W Przemyśle 5.50 1 -1.2 0.6 0.6 0.5
Bankructwa 1363.00 1750 1750 1750 1750 1690
Zyski Korporacji 179.67 168 169 170 170 174
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -49.50 -30 -28 -24 -12 -17
Produkcja Samochodów 388900.00 360000 342000 285000 285000 295000
Rejestracje nowych samochodów 239943.00 326000 199100 236000 236000 245000
Produkcja w Górnictwie -4.30 -2 1.5 2.5 2.5 2.1
Produkcja Stali 2920.00 3680 3290 3050 3050 3200

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 2.70 -4 -2.2 -1.3 3.2 6.4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 -1.2 -0.4 0.2 1.1 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.40 -2.7 -1.7 -1 1.5 1.4
Wydatki Konsumpcyjne 428.55 413 422 417 424 421
Rozporządzalny Dochód Osobisty 508.45 486 499 494 503 499
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.20 10.9 11 11.2 11.2 11.5
Kredyt Konsumencki 238005.00 228461 233665 231341 235625 233654
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3110521.00 2949795 3027846 3018805 3079416 3048993
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 54.30 56 56 56 56 55
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 83.73 75 75 75 75 72
Cena Benzyny 1.40 1.33 1.26 1.2 1.14 1.08

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Budowlana 12.00 1.8 1.5 1.4 1.7 1.9
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 172.98 178 181 185 185 190
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.50 51 51 51 51 50.9
Pozwolenia Na Budowę 36606.00 22100 25900 29700 29700 32400
PMI dla Budownictwa 55.80 42 46 51 50.5 52.5
Zamówienia na Roboty Budowlane 9.10 1 1.2 1.1 1.5 1.6


Niemcy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.