Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.11
Indeks Giełdowy 12633.71 12338 12049 11767 11492 10941
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.51 0.05 0.11 0.17 0.24 0.37

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.20 4.2 2 1.5 1.4 1.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.30 -8.8 -6 -2 9.2 6.5
Stopa Bezrobocia 3.90 4.5 4.5 4.4 4 3.6
Inflacja 0.90 -0.2 0.3 1 1.4 1.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 -0.4 0.2 0.3 0.4 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 7052.00 23900 9400 17600 1800 6800
Saldo Obrotów Bieżących 6500.00 20800 17400 25200 18900 19100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.10 5.9 5.9 6.8 6.8 6.8
Dług Publiczny do PKB 59.80 75 75 72 72 72
Budżet Państwa do PKB 1.40 -7 -7 -2 -2 -2
Koniunktura w Przemyśle 86.20 85 90 94 95 100
PMI dla Usług 47.30 45 49 52 55 53
Przemysłowy PMI 45.20 48 50 51 56 52
Optymizm Konsumentów -9.60 -2.2 -1.3 3.2 4 6.4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 13.90 -0.8 -0.3 1.1 0.9 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.20 4.2 2 1.5 1.4 1.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.30 -8.8 -6 -2 9.2 6.5
PKB 3845.63 3400 3400 3700 3700 3700
Pkb W Cenach Stałych 793.41 788 763 778 866 812
Produkt Narodowy Brutto 881.18 863 836 864 962 890
Środki Trwałe Brutto 170.48 166 161 167 186 171
Pkb Per Capita 47628.00 46500 46500 47200 47200 47200
Pkb Per Capita Ppp 53815.40 50900 50900 51600 51600 51600
Rolnictwo w PKB 6.74 7.17 6.22 6.61 7.36 6.62
Budownictwo w PKB 38.78 44.07 46.07 38 42.34 49.07
Przemysł w PKB 159.68 162 157 156 174 167
Administracja Publiczna w PKB 148.90 140 145 146 163 155
Usługi w PKB 115.74 124 120 113 126 128

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 3.90 4.5 4.5 4.4 4 3.6
Pracujący 44596.00 41100 40900 41400 42000 42500
Bezrobotni Zarejestrowani 2853.31 3620 3780 3700 3680 3290
Zmiana Liczby Bezrobotnych 69.00 51 15 -60 -20 -40
Bezrobocie Długoterminowe 1.10 2.6 3 2.4 2.3 2.1
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.40 5.4 5.4 5.3 4.9 4.9
Koszty Pracy 111.20 107 109 111 112 110
Wydajność 81.90 74 76 78 79 84
Wolne Etaty 570.35 420 440 460 510 570
Przeciętne Wynagrodzenia 4035.00 3948 4019 4043 4059 4063
Wynagrodzenia w Przemyśle 101.20 99.29 101 102 102 102
Wzrost Wynagrodzeń 0.40 -1.6 -0.4 0.2 0.6 1.1
Płaca Minimalna 9.35 9.35 9.35 9.5 9.5 9.5
Populacja 83.20 83.51 83.51 83.84 83.84 83.84
Wiek Emerytalny Kobiet 65.75 65.75 65.75 65.83 65.83 65.83
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.75 65.75 65.75 65.83 65.83 65.83
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.60 60.2 60 60.6 61 61.7
Zmiana Zatrudnienia 0.00 0.6 -0.7 0.5 0.4 0.6
Wskaźnik Zatrudnienia 75.80 73.6 73.6 74.2 74.7 75

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 0.90 -0.2 0.3 1 1.4 1.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 -0.4 0.2 0.3 0.4 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.60 106 106 107 108 108
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106.90 106 106 107 108 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.50 106 106 106 108 108
Inflacja Bazowa 1.20 0.2 0.4 0.7 1 1.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.00 104 105 105 105 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.20 -0.8 0.3 0.8 1.5 1.4
Wskaźnik Cen Eksportowych 95.50 92 96 99 102 105
Inflacja Żywności 4.20 0.5 0.9 1.2 1.4 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.80 105 106 107 107 107
Cpi Transport 103.10 106 107 106 105 109

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.38 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27
Podaż Pieniądza M2 3315.20 3780 4000 3890 3800 3620
Rezerwy Walutowe 226135.00 229000 231000 231000 233000 236000
Bilans Banków 9064.22 9290 9500 9480 9510 9460
Kredyty dla Sektora prywatnego 1598.86 1790 1850 1840 1880 1900
Prywatna długu do PKB 154.10 165 165 163 163 163
Bilans Banku Centralnego 1979.80 2370 2580 2490 2500 2970

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 7052.00 23900 9400 17600 1800 6800
Saldo Obrotów Bieżących 6500.00 20800 17400 25200 18900 19100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.10 5.9 5.9 6.8 6.8 6.8
Import 73217.00 79900 76900 88600 87600 91900
Eksport 80269.00 107800 92300 106200 89400 95700
Dług Zagraniczny 5202055.00 5122000 5196000 5256000 5291000 5360000
Rachunek kapitałowy 13749.28 12900 14800 10800 9500 12500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2680.90 -8200 -2130 4500 2300 5200
Rezerwy Złota 3364.20 3400 3400 3400 3400 3400
Przyjazdy Turystów 38881.00 22000 22000 28100 28100 28100

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 59.80 75 75 72 72 72
Budżet Państwa do PKB 1.40 -7 -7 -2 -2 -2
Bilans Budżetu 7.09 -44 -38 12 -19 -13
Wydatki Rządowe 166.26 175 179 178 180 179
Wydatków Rządowych W Pkb 45.40 55 55 46 46 46
Dochody Budżetu Państwa 418.79 364 387 392 377 402
Dług Publiczny 1955357.52 2010000 2060000 2070000 2050000 2080000
Wydatki Budżetu Państwa 413.51 408 425 380 396 415

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 40.01 40.01 40.01 40.01 40.01 40.01
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.88 19.88 19.88 19.88 19.88 19.88
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.13 20.13 20.13 20.13 20.13 20.13

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 86.20 85 90 94 95 100
PMI dla Usług 47.30 45 49 52 55 53
Przemysłowy PMI 45.20 48 50 51 56 52
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47.00 47 49.4 51 55.5 53
Produkcja Przemysłowa -19.30 -6.4 -2 4.5 15.1 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7.80 -1 -0.6 0.8 0.5 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -23.70 -7 -2.6 5.9 17.8 5.1
Stopa Utylizacji Surowców 70.60 77 75 79 82 88
Zamówienia W Przemyśle 10.40 -1.2 -1 1.1 0.5 0.6
Bankructwa 1465.00 1920 1910 1800 1850 1750
Zyski Korporacji 169.17 159 158 168 162 165
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 63.40 5 2 1 15 5
Produkcja Samochodów 300800.00 222000 205000 265000 174000 234000
Rejestracje nowych samochodów 220272.00 175100 216000 219000 209000 222000
Produkcja w Górnictwie -10.70 -5.6 -1.8 5.1 13.8 4.2
Produkcja Stali 2850.00 3290 3050 3050 3050 3200

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -9.60 -2.2 -1.3 3.2 4 6.4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 13.90 -0.8 -0.3 1.1 0.9 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.80 -2.4 -2 1.5 2.9 4.8
Wydatki Konsumpcyjne 414.62 416 403 406 453 429
Rozporządzalny Dochód Osobisty 503.41 492 478 493 550 509
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.40 14.4 14 14.2 13.6 12
Kredyt Konsumencki 238210.00 230499 223725 233446 260125 238267
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3185947.00 3260000 3320000 3310000 3290000 3280000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.83 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 54.40 67 67 65 65 65
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 83.73 94 94 91 91 91
Cena Benzyny 1.46 1.39 1.32 1.25 1.19 1.13

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Budowlana 1.70 -4.8 -1.2 4.9 11.5 3.8
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 177.51 169 170 172 174 177
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.50 51 51 50.9 50.9 50.9
Pozwolenia Na Budowę 27043.00 17900 22700 25400 22800 26400
PMI dla Budownictwa 41.30 50 51 50.5 54.5 52.5
Zamówienia na Roboty Budowlane -5.30 -3.2 -2 2.5 4 4.5


Niemcy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.