Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 1.22 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19
Indeks Giełdowy 13811.02 13581 13263 12953 12650 12043
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.50 0.05 0.1 0.17 0.23 0.36

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 8.50 -1.7 4.5 1.8 1.1 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.00 -2 9.2 4.9 2.5 2.5
Stopa Bezrobocia 4.50 5.4 5.1 4.8 4.2 3.4
Inflacja -0.30 0.5 1.2 1.2 1.3 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 17153.00 9400 17600 1800 6800 6800
Saldo Obrotów Bieżących 21300.00 25200 18900 22500 19100 18500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.10 6.8 6.8 6.8 6.8 6.2
Dług Publiczny do PKB 59.80 72 72 72 72 69
Budżet Państwa do PKB -4.80 -2 -2 -2 -2 0.8
Koniunktura w Przemyśle 92.10 94 95 97 100 104
PMI dla Usług 46.80 52 54.7 53.2 53 53
Przemysłowy PMI 57.00 51 55 53.6 52 54
Optymizm Konsumentów -7.30 3.2 4 5.1 6.4 7.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.90 1.1 0.9 -1.2 0.5 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 29.79 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 47.5 45

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 8.50 -1.7 4.5 1.8 1.1 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.00 -2 9.2 4.9 2.5 2.5
PKB 3845.63 3700 3700 3700 3700 4000
Pkb W Cenach Stałych 777.14 778 782 815 797 816
Produkt Narodowy Brutto 863.55 869 874 906 885 907
Środki Trwałe Brutto 164.96 167 174 173 169 173
Pkb Per Capita 47628.00 47200 47200 47200 47200 48100
Pkb Per Capita Ppp 53815.40 51600 51600 51600 51600 52400
Rolnictwo w PKB 5.26 5.66 6.4 5.52 5.4 5.53
Budownictwo w PKB 45.98 37.86 48.82 48.23 47.13 48.31
Przemysł w PKB 148.03 154 141 155 152 156
Administracja Publiczna w PKB 148.87 146 149 156 153 156
Usługi w PKB 125.33 116 119 131 128 132

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 4.50 5.4 5.1 4.8 4.2 3.4
Pracujący 44507.00 42800 42000 42250 42500 44500
Bezrobotni Zarejestrowani 2707.24 3400 3280 3050 3000 2890
Zmiana Liczby Bezrobotnych -37.00 -60 -20 -36 -40 -40
Bezrobocie Długoterminowe 1.10 2.4 2.3 2.2 2.1 1.6
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.10 7 6.7 6.4 5.8 5.8
Koszty Pracy 111.56 120 109 111 122 122
Wydajność 100.20 95 94 97 99 102
Wolne Etaty 581.23 560 510 590 680 720
Przeciętne Wynagrodzenia 3978.00 4019 4029 3891 4113 4063
Wynagrodzenia w Przemyśle 101.70 101 102 102 121 102
Wzrost Wynagrodzeń -1.30 0.2 0.6 0.9 1.1 1.5
Płaca Minimalna 9.35 9.5 9.5 9.5 9.5 9.85
Populacja 83.20 83.84 83.84 83.84 83.84 84.17
Wiek Emerytalny Kobiet 65.75 65.83 65.83 65.83 65.83 65.92
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.75 65.83 65.83 65.83 65.83 65.92
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.60 61.6 61 61.5 61.7 62.9
Zmiana Zatrudnienia -1.40 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6
Wskaźnik Zatrudnienia 76.40 74.2 74.7 74.9 75 76

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja -0.30 0.5 1.2 1.2 1.3 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.50 106 108 107 107 109
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105.30 106 108 107 107 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.30 108 106 106 110 110
Inflacja Bazowa 0.40 0.7 1 0.9 1.4 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.70 105 105 105 111 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.20 0.8 1.5 1.2 1.4 1.4
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.60 99 102 103 105 109
Inflacja Żywności 0.40 1.2 1.4 1.3 1.5 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.70 106 107 106 107 109
Cpi Transport 104.00 106 106 105 105 107

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.54 -0.52 -0.52 -0.52 0.44 -0.52
Podaż Pieniądza M2 3410.80 3890 3800 3710 3620 3400
Rezerwy Walutowe 219127.00 219000 225000 234000 236000 234000
Bilans Banków 9183.17 9340 9510 9480 9460 9100
Kredyty dla Sektora prywatnego 1616.75 1740 1880 1910 1900 1750
Prywatna długu do PKB 154.10 163 163 163 163 159
Bilans Banku Centralnego 2450.90 2490 2500 2650 2970 2860

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 17153.00 9400 17600 1800 6800 6800
Saldo Obrotów Bieżących 21300.00 25200 18900 22500 19100 18500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.10 6.8 6.8 6.8 6.8 6.2
Import 94579.00 88600 87600 83200 91900 95900
Eksport 111732.00 106200 89400 109900 95700 100500
Dług Zagraniczny 5534326.00 5426000 5491000 5445000 5420000 5290000
Rachunek kapitałowy 14954.86 10800 9500 14500 12500 19500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 29926.89 4500 2300 4500 5200 3600
Rezerwy Złota 3362.45 3400 3400 3400 3400 3400
Przyjazdy Turystów 1365.84 1150 2100 2900 2250 2900

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 59.80 72 72 72 72 69
Budżet Państwa do PKB -4.80 -2 -2 -2 -2 0.8
Bilans Budżetu -1.74 4 -38 12 6 6
Wydatki Rządowe 171.77 178 180 178 179 182
Wydatków Rządowych W Pkb 45.40 46 46 46 46 44
Dochody Budżetu Państwa 354.65 392 377 372 402 422
Dług Publiczny 2195135.94 2300000 2250000 2270000 2220000 2150000
Wydatki Budżetu Państwa 422.87 380 396 404 415 415

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 29.79 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 47.5 45
Podatek od Towarów i Usług 16.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 40.01 40.01 40.01 40.01 40.21 40.01
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.88 19.88 19.88 19.88 19.43 19.88
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.13 20.13 20.13 20.13 20.78 20.13

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 92.10 94 95 97 100 104
PMI dla Usług 46.80 52 54.7 53.2 53 53
Przemysłowy PMI 57.00 51 55 53.6 52 54
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.80 51 54.9 53.3 53 54
Produkcja Przemysłowa -2.60 4.5 15.1 5.8 4.5 2.3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.90 0.8 0.5 -0.8 0.6 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.60 5.9 17.8 6.4 5.1 3
Stopa Utylizacji Surowców 79.80 79 82 85 88 85
Zamówienia W Przemyśle 2.30 1.1 0.5 -0.7 0.6 0.6
Bankructwa 1084.00 1800 1850 1840 1750 1750
Zyski Korporacji 163.31 168 162 166 165 165
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 61.80 1 15 11 5 9
Produkcja Samochodów 280800.00 265000 174000 251000 234000 275000
Rejestracje nowych samochodów 311394.00 219000 209000 187200 222000 222000
Produkcja w Górnictwie -0.40 5.1 13.8 4.5 4.2 4.2

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów -7.30 3.2 4 5.1 6.4 7.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.90 1.1 0.9 -1.2 0.5 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.60 1.5 2.9 2.2 4.8 4.8
Wydatki Konsumpcyjne 414.69 413 409 435 425 436
Rozporządzalny Dochód Osobisty 519.81 500 551 545 533 546
Oszczędności Gospodarstw Domowych 16.20 14.2 13.6 13 12 12
Kredyt Konsumencki 237038.00 233446 257586 248653 242964 249038
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3230970.00 3310000 3290000 3280000 3280000 3360000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.96 1.99 1.99 1.99 2.76 1.99
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 56.40 65 65 65 65 62
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 84.70 91 91 91 91 88
Cena Benzyny 1.60 1.41 1.39 1.32 1.34 1.34

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Budowlana 3.00 4.9 11.5 3.8 3.8 2
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 188.21 182 177 179 185 190
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.50 50.9 50.9 50.9 50.9 50.4
Pozwolenia Na Budowę 29071.00 25400 22800 20200 26400 30400
PMI dla Budownictwa 47.10 50.5 54.5 53.2 52.5 53.6
Zamówienia na Roboty Budowlane -4.90 2.5 4 2.7 4.5 2.2


Niemcy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.