NIEMCY - PROGNOZY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Niemcy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.


Przegląd Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.5 0.6 0.5 0.5 0.8 [+]
Stopa Bezrobocia 3.60 3.8 3.8 3.9 4 5.1 [+]
Inflacja 1.80 1.8 1.9 2 2.1 2.4 [+]
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75 [+]
Bilans Handlowy 18900.00 20600 24300 24500 21800 11400 [+]
Dług Publiczny do PKB 68.30 66.8 65.9 65.9 65.9 59.9 [+]
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Waluta 1.18 1.16 1.15 1.13 1.12 0.99 [+]
Indeks Giełdowy 13242.71 12800 12700 12600 12400 11000 [+]
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.31 0.51 0.51 0.52 0.52 0.58 [+]
PKB Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.5 0.6 0.5 0.5 0.8 [+]
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.80 2 2.1 2 1.9 2.3 [+]
PKB 3466.76 3720 4020 4020 4020 4370 [+]
Pkb W Cenach Stałych 733.83 730 732 734 736 750 [+]
Produkt Narodowy Brutto 836.45 832 837 843 847 891 [+]
Środki Trwałe Brutto 149.23 151 153 155 157 175 [+]
Pkb Per Capita 45551.51 46200 46700 46700 46700 47200 [+]
Pkb Per Capita Ppp 44072.39 45600 46000 46000 46000 46600 [+]
Rolnictwo w PKB 5.67 4.16 5.07 4.88 4.78 3.65 [+]
Budownictwo w PKB 39.16 40.8 29.43 36.27 38.79 44.9 [+]
Przemysł w PKB 171.90 164 168 167 168 170 [+]
Administracja Publiczna w PKB 133.60 135 133 130 133 150 [+]
Usługi w PKB 121.46 120 109 117 120 130 [+]
praca Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Stopa Bezrobocia 3.60 3.8 3.8 3.9 4 5.1 [+]
Pracujący 44347.00 44590 44650 44770 44790 45900 [+]
Bezrobotni Zarejestrowani 2368.41 2700 2710 2720 2730 3010 [+]
Zmiana Liczby Bezrobotnych -18.00 6 12 15 11 15 [+]
Bezrobocie Długoterminowe 1.60 1.7 1.7 1.8 1.8 2.3 [+]
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.60 6.7 6.7 6.8 6.8 7.9 [+]
Koszty Pracy 112.39 114 115 116 117 126 [+]
Wydajność 104.60 107 108 109 110 113 [+]
Wolne Etaty 685.82 699 689 691 687 640 [+]
Przeciętne Wynagrodzenia 3775.00 3860 3880 3900 3920 4110 [+]
Wynagrodzenia w Przemyśle 110.40 114 115 116 117 126 [+]
Wzrost Wynagrodzeń 1.20 1 1.1 1.2 1.2 1.8 [+]
Płaca Minimalna 8.84 8.84 9.5 9.5 9.5 10.5 [+]
Populacja 82.80 82.8 83.1 83.1 83.1 83.75 [+]
Wiek Emerytalny Kobiet 65.42 65.42 65.6 65.6 65.6 66 [+]
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.42 65.42 65.6 65.6 65 66 [+]
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.90 61.4 61.6 61.8 62 64 [+]
Koszty Utrzymania Rodziny 1990.00 1550 1600 1600 1650 1850 [+]
Koszty Utrzymania 1240.00 1250 1300 1300 1350 1550 [+]
Zatrudnienie na Pół Etatu 10824.70 11100 11200 11300 11400 13500 [+]
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2050.00 2050 2090 2090 2140 2280 [+]
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3550.00 3550 3600 3600 3650 3750 [+]
Zmiana Zatrudnienia 0.30 0.5 0.5 0.5 0.18 0.2 [+]
Wskaźnik Zatrudnienia 74.80 75.4 75.5 75.5 75.6 75.4 [+]
Zatrudnienie na Pełny Etat 29343.50 30200 30300 30400 30500 32500 [+]
Ceny Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Inflacja 1.80 1.8 1.9 2 2.1 2.4 [+]
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.4 0.4 0.4 0.3 0.6 [+]
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.90 113 115 117 119 134 [+]
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102.60 106 108 110 112 128 [+]
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.60 115 117 119 121 136 [+]
Inflacja Bazowa 1.48 1.8 1.9 1.9 2 2.5 [+]
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.50 110 112 114 116 127 [+]
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.70 2.9 2.8 2.7 2.6 2.3 [+]
Wskaźnik Cen Importowych 105.90 105 105 106 107 111 [+]
Wskaźnik Cen Eksportowych 101.30 101 101 102 102 108 [+]
Inflacja Żywności 2.80 2.6 2.5 2.4 2.5 2.5 [+]
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110.30 115 117 119 121 145 [+]
Cpi Transport 108.40 111 113 115 117 132 [+]
Pieniądz Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75 [+]
Stopa Międzybankowa -0.33 -0.06 0.02 0.05 0.16 1.75 [+]
Podaż Pieniądza M1 2023.00 2100 2140 2180 2190 2400 [+]
Podaż Pieniądza M2 2858.90 2910 2950 2990 3000 3540 [+]
Podaż Pieniądza M3 2896.20 3140 3260 3340 3420 4510 [+]
Rezerwy Walutowe 169513.00 170000 171000 172000 173000 181000 [+]
Bilans Banków 7857308.00 8620000 8790000 8930000 9150000 10200000 [+]
Kredyty dla Sektora prywatnego 1377.62 1420 1430 1440 1354 1700 [+]
Prywatna długu do PKB 149.50 144 142 142 142 132 [+]
Bilans Banku Centralnego 1663.90 2390 2510 2710 2980 5680 [+]
Handel Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Bilans Handlowy 18900.00 20600 24300 24500 21800 11400 [+]
Eksport 108000.00 95300 107100 106500 106700 91300 [+]
Import 89100.00 74700 82800 82000 84900 79900 [+]
Saldo Obrotów Bieżących 18100.00 19400 32100 22600 21700 15400 [+]
Dług Zagraniczny 4676221.00 5170000 5220000 5290000 5360000 5790000 [+]
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8.30 6.7 6.2 6.2 6.2 5.2 [+]
Rachunek kapitałowy 16140.92 19000 32200 20800 20700 14800 [+]
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6195.14 -6400 17400 12900 8500 2130 [+]
Rezerwy Złota 3374.14 3400 3400 3400 3400 3400 [+]
Indeks Terroryzmu 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 [+]
Przyjazdy Turystów 35555.00 36200 38800 38800 38800 41100 [+]
Bronie Sprzedaży 2813.00 2382 2303 2224 2145 1560 [+]
Wydobycie Ropy Naftowej 43.00 44 44 44 44 44 [+]
Rząd Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Dług Publiczny do PKB 68.30 66.8 65.9 65.9 65.9 59.9 [+]
Budżet Państwa do PKB 0.80 0.5 0.6 0.6 0.6 1 [+]
Bilans Budżetu 13.37 13 -1 31 -10 9 [+]
Wydatki Rządowe 139.50 142 143 144 145 157 [+]
Wydatków Rządowych W Pkb 44.30 44.2 43.8 43.8 43.8 43.5 [+]
Dochody Budżetu Państwa 346.12 355 321 342 332 381 [+]
Dług Publiczny 1771214.80 1880000 1890000 1910000 1930000 2070000 [+]
Wydatki Budżetu Państwa 332.75 342 322 311 342 372 [+]
Wydatki Wojskowe 40985.40 41832 42017 42202 42387 43697 [+]
Wnioski o Azyl 16460.00 5600 12150 19030 17420 1900 [+]
Biznes Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Koniunktura w przemyśle 117.50 118 116 116 116 105 [+]
PMI dla Usług 55.80 52.4 53.6 53.8 54.2 53.3 [+]
Przemysłowy PMI 63.30 58.8 58.2 58 57.9 54.9 [+]
Zbiorczy Wskaźnik PMI 58.70 54.9 55.4 55.6 55.7 53.1 [+]
Produkcja Przemysłowa 3.60 3.2 3.3 3.2 3 2.2 [+]
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.40 0.8 -0.6 0.4 -0.7 0.6 [+]
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.30 3 3.2 3.1 2.8 2.4 [+]
Stopa Utylizacji Surowców 87.10 86.2 86.4 86.4 85.02 86.2 [+]
Nowe Zamówienia 122.00 120 116 115 114 126 [+]
Zamówienia W Przemyśle 0.50 2.5 -0.8 1 -1.7 0.6 [+]
Zmiany Zapasów -3.23 -2.02 -1.37 -0.96 -0.67 0 [+]
Bankructwa 1626.00 1870 1910 1890 1800 1750 [+]
Zyski Korporacji 193.15 199 202 205 207 235 [+]
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 17.40 17.5 19.2 20.2 18.8 25.3 [+]
Produkcja Samochodów 579600.00 369000 567000 522000 545000 393000 [+]
Rejestracje nowych samochodów 302636.00 262000 364000 325000 308000 287000 [+]
Szybkość Internetu 15298.72 15710 15650 15592 15655 14103 [+]
Adresy IP 38794861.00 40209948 40515022 40736836 40899654 40527892 [+]
Produkcja w Górnictwie 9.30 0.8 1.2 1.5 1.7 1.9 [+]
Produkcja Stali 3600.00 3000 3880 3720 3280 3050 [+]
Index Konkurencyjności 5.65 5.57 5.63 5.63 5.63 5.87 [+]
Ranking Konkurencyjności 5.00 5 4 4 4 3 [+]
Indeks Percepcji Korupcji 81.00 82 83 83 83 85 [+]
Ranking Korupcji 10.00 9 8 8 8 7 [+]
Łatwość Prowadzenia Biznesu 20.00 16 15 15 15 13 [+]
Konsument Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Optymizm Konsumentów 10.70 10.7 10.8 10.6 10.5 9 [+]
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.20 0.7 -0.6 -0.2 -0.7 0.2 [+]
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.40 2.6 2.4 2.2 2.4 1.8 [+]
Wydatki Konsumpcyjne 400.22 401 403 405 407 423 [+]
Rozporządzalny Dochód Osobisty 482.95 481 483 485 487 508 [+]
Oszczędności Gospodarstw Domowych 9.90 9.8 9.6 9.5 9.4 8 [+]
Kredyt Konsumencki 236732.00 252000 256000 260000 264000 298000 [+]
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2831946.00 2800000 2820000 2830000 2840000 3120000 [+]
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.48 2.7 2.7 2.8 2.8 3.4 [+]
Cena Benzyny 1.64 1.56 1.66 1.58 1.6 1.55 [+]
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.10 52.3 51.2 51.2 51.2 49.5 [+]
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 82.68 75.9 73.8 73.8 73.8 69.6 [+]
Budownictwo Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Produkcja Budowlana 4.40 2.5 2.3 2 1.9 1.1 [+]
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 142.22 147 151 155 157 184 [+]
Pozwolenia Na Budowę 25982.00 34600 36080 38210 34050 49700 [+]
PMI dla Budownictwa 53.10 55 54.8 53.7 53.6 51.6 [+]
Zamówienia na Roboty Budowlane 1.50 4.1 3.8 3.4 3.2 2.7 [+]
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.90 51.6 51.4 51.4 51.4 51 [+]
Podatki Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Podatek Dochodowy Firmy 29.72 29.72 31 29.72 29.72 29.72 [+]
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 47.50 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 [+]
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 18 [+]
Składki Ubezpieczeniowe 39.76 39.76 39.76 39.76 39.76 39.76 [+]
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33 [+]
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.43 20.43 20.46 20.43 20.43 20.43 [+]
Klimat Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Temperatura 6.00 6.77 8.18 10.75 9.42 7.89 [+]
Osad 33.00 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 [+]