Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 1.17 1.17 1.16 1.16 1.16 1.15
Indeks Giełdowy 12760.73 12430 12139 11855 11577 11022
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.54 0.05 0.11 0.18 0.25 0.4

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -9.70 8.5 2 1.5 1.4 1.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.30 -8.8 -6 -2 9.2 6.5
Stopa Bezrobocia 4.40 6.5 4.5 4.4 4 3.6
Inflacja -0.20 -0.2 0.3 1 1.4 1.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 -0.2 0.2 0.3 0.4 0.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 19200.00 27900 15400 17600 1800 3800
Saldo Obrotów Bieżących 20000.00 20800 17400 25200 18900 19100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.10 5.9 5.9 6.8 6.8 6.8
Dług Publiczny do PKB 59.80 75 75 72 72 72
Budżet Państwa do PKB 1.40 -7 -7 -2 -2 -2
Koniunktura w Przemyśle 93.40 93 90 94 95 100
PMI dla Usług 49.10 49.1 49 52 54.7 53
Przemysłowy PMI 56.60 56.6 50 51 55 52
Optymizm Konsumentów -1.60 2.5 -1.3 3.2 4 6.4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.10 -0.8 -0.3 1.1 0.9 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -9.70 8.5 2 1.5 1.4 1.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.30 -8.8 -6 -2 9.2 6.5
PKB 3845.63 3400 3400 3700 3700 3700
Pkb W Cenach Stałych 716.31 786 761 777 782 810
Produkt Narodowy Brutto 804.49 865 838 868 879 893
Środki Trwałe Brutto 156.92 167 161 167 171 171
Pkb Per Capita 47628.00 46500 46500 47200 47200 47200
Pkb Per Capita Ppp 53815.40 50900 50900 51600 51600 51600
Rolnictwo w PKB 5.79 6.34 5.49 5.67 6.32 5.85
Budownictwo w PKB 44.48 43.02 44.98 37.77 48.58 47.91
Przemysł w PKB 132.65 161 155 154 145 165
Administracja Publiczna w PKB 135.24 140 145 146 148 155
Usługi w PKB 111.67 124 121 116 122 129

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 4.40 6.5 4.5 4.4 4 3.6
Pracujący 44640.00 41100 40900 41400 42000 42500
Bezrobotni Zarejestrowani 2847.15 3620 3780 3700 3680 3290
Zmiana Liczby Bezrobotnych -8.00 -12 15 -60 -20 -40
Bezrobocie Długoterminowe 1.10 2.6 3 2.4 2.3 2.1
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.70 6.6 6.6 6.5 6.1 5.9
Koszty Pracy 117.67 107 109 111 118 110
Wydajność 95.70 74 76 78 79 84
Wolne Etaty 584.22 420 440 460 510 570
Przeciętne Wynagrodzenia 4021.00 3948 4019 4029 4045 4063
Wynagrodzenia w Przemyśle 167.80 99.29 101 102 102 102
Wzrost Wynagrodzeń -4.70 -1.6 -0.4 0.2 0.6 1.1
Płaca Minimalna 9.35 9.35 9.35 9.5 9.5 9.5
Populacja 83.20 83.51 83.51 83.84 83.84 83.84
Wiek Emerytalny Kobiet 65.75 65.75 65.75 65.83 65.83 65.83
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.75 65.75 65.75 65.83 65.83 65.83
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.60 60.2 60 60.6 61 61.7
Zmiana Zatrudnienia -1.40 -0.6 -0.7 0.5 0.4 0.6
Wskaźnik Zatrudnienia 75.80 73.6 73.6 74.2 74.7 75

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja -0.20 -0.2 0.3 1 1.4 1.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 -0.2 0.2 0.3 0.4 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.80 106 106 107 108 108
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105.80 -0.2 108 107 108 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.90 106 106 106 108 108
Inflacja Bazowa 0.70 0.2 0.4 0.7 1 1.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.20 104 105 105 105 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.20 -1 0.3 0.8 1.5 1.4
Wskaźnik Cen Eksportowych 96.50 92 96 99 102 105
Inflacja Żywności 0.60 0.5 0.9 1.2 1.4 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.30 105 106 107 107 107
Cpi Transport 104.10 106 107 106 106 109

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48
Podaż Pieniądza M2 3349.10 3780 4000 3890 3800 3620
Rezerwy Walutowe 230309.00 229000 231000 231000 233000 236000
Bilans Banków 9126.22 9290 9500 9480 9510 9460
Kredyty dla Sektora prywatnego 1598.86 1790 1850 1840 1880 1900
Prywatna długu do PKB 154.10 165 165 163 163 163
Bilans Banku Centralnego 2293.30 2370 2580 2490 2500 2970

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 19200.00 27900 15400 17600 1800 3800
Saldo Obrotów Bieżących 20000.00 20800 17400 25200 18900 19100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.10 5.9 5.9 6.8 6.8 6.8
Import 83103.00 79900 76900 88600 87600 91900
Eksport 102291.00 107800 92300 106200 89400 95700
Dług Zagraniczny 5202055.00 5292000 5366000 5426000 5491000 5420000
Rachunek kapitałowy 20616.79 12900 14800 10800 9500 12500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 14414.37 -8200 -2130 4500 2300 5200
Rezerwy Złota 3363.60 3400 3400 3400 3400 3400
Przyjazdy Turystów 1879.48 1450 1140 1150 2100 2250

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 59.80 75 75 72 72 72
Budżet Państwa do PKB 1.40 -7 -7 -2 -2 -2
Bilans Budżetu -1.74 -44 -38 12 -19 -13
Wydatki Rządowe 168.84 175 179 178 180 179
Wydatków Rządowych W Pkb 45.40 55 55 46 46 46
Dochody Budżetu Państwa 380.01 364 387 392 377 402
Dług Publiczny 1955357.52 2010000 2060000 2070000 2050000 2080000
Wydatki Budżetu Państwa 381.75 408 425 380 396 415

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 45 45 45 45 45
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 40.01 40.01 40.01 40.01 40.01 40.01
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.88 19.88 19.88 19.88 19.88 19.88
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.13 20.13 20.13 20.13 20.13 20.13

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 93.40 93 90 94 95 100
PMI dla Usług 49.10 49.1 49 52 54.7 53
Przemysłowy PMI 56.60 56.6 50 51 55 52
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.70 53.7 49.4 51 54.9 53
Produkcja Przemysłowa -11.70 -6.4 -2 4.5 15.1 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.20 -1 -0.6 0.8 0.5 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -14.50 -7 -2.6 5.9 17.8 5.1
Stopa Utylizacji Surowców 74.90 77 75 79 82 88
Zamówienia W Przemyśle 2.80 -1.2 -1 1.1 0.5 0.6
Bankructwa 1354.00 1920 1910 1800 1850 1750
Zyski Korporacji 148.45 159 158 168 162 165
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 77.40 69 2 1 15 5
Produkcja Samochodów 203100.00 222000 205000 265000 174000 234000
Rejestracje nowych samochodów 251044.00 175100 216000 219000 209000 222000
Produkcja w Górnictwie -5.40 -5.6 -1.8 5.1 13.8 4.2

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów -1.60 2.5 -1.3 3.2 4 6.4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.10 -0.8 -0.3 1.1 0.9 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.70 1 -2 1.5 2.9 4.8
Wydatki Konsumpcyjne 374.09 418 405 412 409 431
Rozporządzalny Dochód Osobisty 504.85 495 481 499 551 512
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.10 18 14 14.2 13.6 12
Kredyt Konsumencki 235885.00 230499 223725 233446 257586 238267
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3188248.00 3260000 3320000 3310000 3290000 3280000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 54.60 67 67 65 65 65
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 83.73 94 94 91 91 91
Cena Benzyny 1.50 1.46 1.39 1.32 1.25 1.19

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Budowlana 1.40 -4.8 -1.2 4.9 11.5 3.8
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 182.10 175 170 172 174 177
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.50 51 51 50.9 50.9 50.9
Pozwolenia Na Budowę 27613.00 17900 22700 25400 22800 26400
PMI dla Budownictwa 48.00 50 51 50.5 54.5 52.5
Zamówienia na Roboty Budowlane 1.20 -3.2 -2 2.5 4 4.5


Niemcy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.