Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.11 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
Indeks Giełdowy 12699.97 12266 12109 11954 11801 11501
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.36 0.06 0.12 0.19 0.27 0.32
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 0.5 0.9 1.2 1.1 1.4
Stopa Bezrobocia 3.10 3 3 2.9 2.9 2.8
Inflacja 1.20 1.5 1.4 1.2 1.1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 16205.00 14000 20000 20000 17400 9400
Saldo Obrotów Bieżących 16900.00 18400 27800 22500 20800 15400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.30 7.1 6.8 6.8 6.8 6.8
Dług Publiczny do PKB 60.90 58.5 55.7 55.7 55.7 55.7
Budżet Państwa do PKB 1.70 1.2 1 1 1 1
Koniunktura w Przemyśle 94.60 95.9 95 97 99 101
PMI dla Usług 51.40 52 52.3 52.9 52.6 53.2
Przemysłowy PMI 41.70 44.7 50.1 51.9 52.4 52.7
Optymizm Konsumentów 9.90 9.8 9.4 9.1 9.2 9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 0.6 0.5 -0.4 0.4 0.2
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 29.79 29.79 30 30 29.79
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 47.5 47.5 45 45 47.5
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 0.5 0.9 1.2 1.1 1.4
PKB 3996.76 4040 4170 4170 4170 4170
Pkb W Cenach Stałych 810.77 754 756 819 820 767
Produkt Narodowy Brutto 878.52 882 884 883 889 897
Środki Trwałe Brutto 171.80 156 156 174 174 159
Pkb Per Capita 47501.80 48500 49500 49500 49500 49500
Pkb Per Capita Ppp 45959.40 46200 46900 46900 46900 46900
Rolnictwo w PKB 7.53 6.07 6.08 6.93 7.62 6.18
Budownictwo w PKB 42.14 46.35 46.44 35.17 42.64 47.14
Przemysł w PKB 167.27 174 174 168 169 177
Administracja Publiczna w PKB 138.88 148 148 143 141 150
Usługi w PKB 127.26 128 128 119 129 130
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.10 3 3 2.9 2.9 2.8
Zmiana Liczby Bezrobotnych -10.00 10 9 20 11 15
Bezrobocie Długoterminowe 1.30 1.6 1.7 1.7 1.1 1.9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.70 6.5 6.6 5.6 5.5 6.9
Koszty Pracy 108.22 117 118 119 110 120
Wydajność 97.20 101 102 102 103 104
Przeciętne Wynagrodzenia 3997.00 3961 3965 3999 3999 4033
Wynagrodzenia w Przemyśle 165.00 102 102 104 104 103
Wzrost Wynagrodzeń 1.30 1.6 1.7 1.7 1.5 1.6
Płaca Minimalna 9.19 9.19 9.35 9.35 9.35 9.35
Populacja 82.85 83.33 83.81 83.81 83.81 83.81
Wiek Emerytalny Kobiet 65.67 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.67 65.67 65.75 65.75 65.75 65.75
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.60 63 63.2 63.2 63.4 63.6
Koszty Utrzymania Rodziny 1990.00 2022 2024 2024 2024 2058
Koszty Utrzymania 1240.00 1260 1261 1261 1261 1283
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2050.00 2083 2085 2085 2085 2120
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3550.00 3607 3610 3610 3610 3672
Zmiana Zatrudnienia 0.10 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1
Wskaźnik Zatrudnienia 76.50 75.6 75.5 75.4 75.3 75.4
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.20 1.5 1.4 1.2 1.1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.00 106 106 107 107 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.10 106 106 106 108 108
Inflacja Bazowa 1.40 1.6 1.6 1.7 1.7 1.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.60 107 107 106 105 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.10 0.1 0.6 1 0.9 1.2
Inflacja Żywności 1.30 1.2 1.5 1.4 1.4 1.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.20 105 106 106 106 107
Cpi Transport 106.50 108 107 109 108 109
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.42 -0.31 -0.06 -0.41 -0.41 -0.06
Rezerwy Walutowe 202285.00 206000 208000 207000 209000 211000
Bilans Banków 8423.07 8620 8820 9110 92900 9500
Kredyty dla Sektora prywatnego 1539.90 1560 1491 1527 1558 1700
Prywatna długu do PKB 147.60 138 132 132 132 132
Bilans Banku Centralnego 1779.50 2010 2210 2540 2770 3080
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 16205.00 14000 20000 20000 17400 9400
Saldo Obrotów Bieżących 16900.00 18400 27800 22500 20800 15400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.30 7.1 6.8 6.8 6.8 6.8
Import 85042.00 79500 91500 90100 88900 82900
Eksport 101247.00 93500 111500 107500 106800 92300
Dług Zagraniczny 5097491.00 5151000 5154000 5164000 5122000 5196000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 7371.32 1460 14500 9800 8200 2130
Przyjazdy Turystów 38881.00 40000 42100 42100 42100 42100
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 60.90 58.5 55.7 55.7 55.7 55.7
Budżet Państwa do PKB 1.70 1.2 1 1 1 1
Wydatki Rządowe 163.06 146 146 164 165 148
Wydatków Rządowych W Pkb 43.90 44.5 44.7 44.7 44.7 44.7
Dług Publiczny 1919173.74 1950000 1970000 1980000 2010000 1990000
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 29.79 29.79 30 30 29.79
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 47.5 47.5 45 45 47.5
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 39.06 40.21 40.21 39.06 39.06 40.21
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.44 19.43 19.43 19.44 19.44 19.43
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.63 20.78 20.78 19.63 19.63 20.78
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 94.60 95.9 95 97 99 101
PMI dla Usług 51.40 52 52.3 52.9 52.6 53.2
Przemysłowy PMI 41.70 44.7 50.1 51.9 52.4 52.7
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.50 51.5 51.9 52.3 52 52.9
Produkcja Przemysłowa -4.00 -2.2 -0.6 1.4 1.2 1.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.30 0.7 -0.4 0.4 -0.6 0.6
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.00 -2.8 -1 0.7 0.9 1
Zamówienia W Przemyśle -0.60 0.4 -0.7 1 -1.2 0.6
Zyski Korporacji 182.21 187 186 189 191 195
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -22.80 -28 -20 -4 -8 -4
Produkcja Samochodów 415500.00 284000 425000 360000 342000 285000
Rejestracje nowych samochodów 244622.00 228000 332000 326000 199100 236000
Produkcja w Górnictwie -14.50 -12 -6 -2 1.5 2.5
Produkcja Stali 3266.16 3020 3760 3680 3290 3050
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 9.90 9.8 9.4 9.1 9.2 9
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.50 0.6 0.5 -0.4 0.4 0.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.20 0.9 1 1.5 1.7 1.5
Wydatki Konsumpcyjne 426.09 408 409 430 431 415
Rozporządzalny Dochód Osobisty 501.99 509 510 501 508 517
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.80 10.7 10.8 10.9 11 11
Kredyt Konsumencki 235851.00 236700 237167 236550 238681 240724
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3064553.00 3060000 3080000 3023860 3081743 3120000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.02 2.01 2.26 2.02 2.02 2.26
Cena Benzyny 1.54 1.44 1.41 1.34 1.3 1.41
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.60 50.4 49.5 49.5 49.5 49.5
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Budowlana 1.40 2.3 2.2 2.1 1.9 1.7
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 166.07 162 165 164 165 166
Pozwolenia Na Budowę 27365.00 27200 21500 22100 25900 29700
PMI dla Budownictwa 50.10 49.4 50.6 52.9 52.5 52
Zamówienia na Roboty Budowlane 2.40 0.5 1 0.9 1.2 1.6
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.50 51.2 51 51 51 51


Niemcy - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.