18/07/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
09:40 AM
DE
30-Letni Bund Aukcja 1.02% 1.06%
20/07/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Inflacja Producentów m/m JUN 0.3% 0.5%
06:00 AM
DE
Ppi (Roczne) JUN 3% 2.7%
23/07/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
10:00 AM
DE
Raport Miesięczny Bundesbanku
24/07/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:30 AM
DE
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) JUL 54.8
07:30 AM
DE
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) JUL 55.9
07:30 AM
DE
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) JUL 54.5
25/07/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
08:00 AM
DE
Wskaźnik Nastrojów Biznesowych wg IFO JUL 101.8
08:00 AM
DE
Wskaźnik Bieżącej Analiza Sytuacji wg IFO JUL 105.1
08:00 AM
DE
Wskaźnik Oczekiwan Biznesowych wg IFO JUL 98.6
09:40 AM
DE
Aukcja 5-letnich biletów skarbowych -0.19%
26/07/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Optymizm Konsumentów wg GFK AUG 10.7
27/07/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych m/m JUN 1.6%
06:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych r/r JUN 3.2%
30/07/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) JUL 0.1%
12:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) JUL 2.1%
12:00 PM
DE
Inflacja r/r (wstępna) JUL 2.1%
12:00 PM
DE
Inflacja m/m (wstępna) JUL 0.1%
31/07/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Obroty w Handlu Detalicznym m/m JUN -2.1%
06:00 AM
DE
Obroty w Handlu Detalicznym r/r JUN -1.6%
06:00 AM
DE
Stopa Bezrobocia Zharmonizowana JUN 3.4%
07:55 AM
DE
Zmiana Liczby Bezrobotnych JUL -15K
07:55 AM
DE
Stopa Bezrobocia JUL 5.2%
01/08/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:55 AM
DE
PMI dla Przemysłu wg Markit JUL 55.9
09:40 AM
DE
Aukcja 10-letnich biletów skarbowych 0.36%
03/08/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:55 AM
DE
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit JUL 54.8
07:55 AM
DE
PMI dla Usług wg Markit JUL 54.5
06/08/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Zamówienia w przemyśle m/m JUN 2.6%
07:30 AM
DE
PMI dla Budownictwa JUL 53
07/08/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Bilans Handlowy JUN €19.7B
06:00 AM
DE
Saldo handlu sa JUN €20.3B
06:00 AM
DE
Eksport (miesięcznie) sa JUN 1.8%
06:00 AM
DE
Import (miesięcznie) sa JUN 0.7%
06:00 AM
DE
Saldo Obrotów Bieżących JUN €12.6B
06:00 AM
DE
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) JUN 2.6%
14/08/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Wzrost PKB k/k (wstępny) Q2 0.3%
06:00 AM
DE
Wzrost PKB r/r (wstępny) Q2 2.3%
06:00 AM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r JUL 2.1%
06:00 AM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m JUL 0.1%
06:00 AM
DE
Inflacja r/r JUL 2.1%
06:00 AM
DE
Stopa inflacji (miesięczna) JUL 0.1%
09:00 AM
DE
Indeks Bieżących Warunków Gospodarczych wg ZEW AUG 72.4
09:00 AM
DE
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW AUG
15/08/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
09:40 AM
DE
30-Letni Bund Aukcja 1.02%


NIEMCY - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Niemcy - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.