21/01/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Inflacja Producentów m/m DEC -0.4% 0.1%
07:00 AM
DE
Ppi (Roczne) DEC 2.7% 3.3%
11:00 AM
DE
Raport Miesięczny Bundesbanku
22/01/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
10:00 AM
DE
Indeks Bieżących Warunków Gospodarczych wg ZEW JAN 27.6 45.3
10:00 AM
DE
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW JAN -15.0 -17.5
23/01/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
10:40 AM
DE
Aukcja 5-letnich biletów skarbowych -0.29% -0.22%
24/01/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
08:30 AM
DE
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) JAN 51.6
08:30 AM
DE
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) JAN 51.5
08:30 AM
DE
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) JAN 51.8
25/01/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
09:00 AM
DE
Wskaźnik Nastrojów Biznesowych wg IFO JAN 101
09:00 AM
DE
Wskaźnik Bieżącej Analiza Sytuacji wg IFO JAN 104.7
09:00 AM
DE
Wskaźnik Oczekiwan Biznesowych wg IFO JAN 97.3
29/01/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
10:40 AM
DE
Aukcja 2-letnich biletów skarbowych -0.58%
30/01/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Optymizm Konsumentów wg GFK FEB 10.4
07:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych m/m DEC -1%
07:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych r/r DEC 3.1%
10:40 AM
DE
Aukcja 10-letnich biletów skarbowych 0.29%
01:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) JAN 0.3%
01:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) JAN 1.7%
01:00 PM
DE
Inflacja r/r (wstępna) JAN 1.7%
01:00 PM
DE
Inflacja m/m (wstępna) JAN 0.1%
31/01/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Obroty w Handlu Detalicznym m/m DEC 1.4%
07:00 AM
DE
Obroty w Handlu Detalicznym r/r DEC 1.1%
07:00 AM
DE
Stopa Bezrobocia Zharmonizowana DEC 3.3%
08:55 AM
DE
Zmiana Liczby Bezrobotnych JAN -14K
08:55 AM
DE
Stopa Bezrobocia JAN 5%
01/02/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
08:55 AM
DE
PMI dla Przemysłu wg Markit JAN 51.5
05/02/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
08:55 AM
DE
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit JAN 51.6
08:55 AM
DE
PMI dla Usług wg Markit JAN 51.8
06/02/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Zamówienia w przemyśle m/m DEC -1.0%
08:30 AM
DE
PMI dla Budownictwa JAN 53.3
07/02/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) DEC -1.9%
08/02/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Bilans Handlowy DEC €20.5B
07:00 AM
DE
Import (miesięcznie) sa DEC
07:00 AM
DE
Eksport (miesięcznie) sa DEC
07:00 AM
DE
Saldo handlu sa DEC
07:00 AM
DE
Saldo Obrotów Bieżących DEC €21.4B
13/02/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
10:40 AM
DE
30-Letni Bund Aukcja 0.85%
14/02/2019 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Wzrost PKB k/k (wstępny) Q4 -0.2%
07:00 AM
DE
Wzrost PKB r/r (wstępny) Q4 1.1%


NIEMCY - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Niemcy - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.