19/03/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
11:00 AM
DE
Raport Miesięczny Bundesbanku
20/03/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Ppi (Roczne) FEB 1.8% 2.1%
07:00 AM
DE
Inflacja Producentów m/m FEB -0.1% 0.5%
10:00 AM
DE
Indeks Bieżących Warunków Gospodarczych wg ZEW MAR 90.7 92.3
10:00 AM
DE
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW MAR 5.1 17.8
10:40 AM
DE
Aukcja 2-letnich biletów skarbowych -0.59% -0.51%
21/03/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
10:40 AM
DE
Aukcja 10-letnich biletów skarbowych 0.60% 0.67%
22/03/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
08:30 AM
DE
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) MAR 55.4 57.6
08:30 AM
DE
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) MAR 54.2 55.3
08:30 AM
DE
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) MAR 58.4 60.6
09:00 AM
DE
Wskaźnik Oczekiwan Biznesowych wg IFO MAR 104.4 105.4
09:00 AM
DE
Wskaźnik Bieżącej Analiza Sytuacji wg IFO MAR 125.9 126.4 ®
09:00 AM
DE
Wskaźnik Nastrojów Biznesowych wg IFO MAR 114.7 115.4
26/03/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych m/m FEB 0.5%
06:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych r/r FEB 0.7%
28/03/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Optymizm Konsumentów wg GFK APR 10.8
29/03/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Stopa Bezrobocia Zharmonizowana FEB 3.6%
07:55 AM
DE
Stopa Bezrobocia MAR 5.4%
07:55 AM
DE
Zmiana Liczby Bezrobotnych MAR -22K
12:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) MAR 1.2%
12:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) MAR 0.5%
12:00 PM
DE
Inflacja m/m (wstępna) MAR 0.5%
12:00 PM
DE
Inflacja r/r (wstępna) MAR 1.4%
03/04/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Obroty w Handlu Detalicznym r/r FEB 2.3%
06:00 AM
DE
Obroty w Handlu Detalicznym m/m FEB -0.7%
07:55 AM
DE
PMI dla Przemysłu wg Markit MAR 60.6
04/04/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
09:40 AM
DE
Aukcja 5-letnich biletów skarbowych 0.05%
05/04/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Zamówienia w przemyśle m/m FEB -3.9%
07:55 AM
DE
PMI dla Usług wg Markit MAR 55.3
07:55 AM
DE
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit MAR 57.6
06/04/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) FEB -0.1%
07:30 AM
DE
PMI dla Budownictwa MAR 52.7
09/04/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Saldo Obrotów Bieżących FEB €22.0B
06:00 AM
DE
Import (miesięcznie) sa FEB -0.5%
06:00 AM
DE
Eksport (miesięcznie) sa FEB -0.5%
06:00 AM
DE
Saldo handlu sa FEB €21.3B
06:00 AM
DE
Bilans Handlowy FEB €17.4B
11/04/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
09:40 AM
DE
30-Letni Bund Aukcja
13/04/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Stopa inflacji (miesięczna) MAR 0.5%
06:00 AM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m MAR 0.5%
06:00 AM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r MAR 1.2%
06:00 AM
DE
Inflacja r/r MAR 1.4%
17/04/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
09:00 AM
DE
Indeks Bieżących Warunków Gospodarczych wg ZEW APR
09:00 AM
DE
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW APR 5.1
18/04/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Indeks cen hurtowych m/m MAR
06:00 AM
DE
Indeks cen hurtowych r/r MAR
09:40 AM
DE
Aukcja 10-letnich biletów skarbowych 0.60%
20/04/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Ppi (Roczne) MAR 1.8%
06:00 AM
DE
Inflacja Producentów m/m MAR -0.1%
23/04/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:30 AM
DE
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) APR
07:30 AM
DE
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) APR
07:30 AM
DE
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) APR
24/04/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
08:00 AM
DE
Wskaźnik Bieżącej Analiza Sytuacji wg IFO APR
08:00 AM
DE
Wskaźnik Oczekiwan Biznesowych wg IFO APR
08:00 AM
DE
Wskaźnik Nastrojów Biznesowych wg IFO APR 114.7
09:40 AM
DE
Aukcja 2-letnich biletów skarbowych -0.59%
27/04/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Optymizm Konsumentów wg GFK MAY
06:00 AM
DE
Stopa Bezrobocia Zharmonizowana MAR
07:55 AM
DE
Stopa Bezrobocia APR
07:55 AM
DE
Zmiana Liczby Bezrobotnych APR
30/04/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych r/r MAR
06:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych m/m MAR
06:00 AM
DE
Obroty w Handlu Detalicznym m/m MAR
06:00 AM
DE
Obroty w Handlu Detalicznym r/r MAR
12:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) APR
12:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) APR
12:00 PM
DE
Inflacja m/m (wstępna) APR
12:00 PM
DE
Inflacja r/r (wstępna) APR
02/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:55 AM
DE
PMI dla Przemysłu wg Markit APR
09:40 AM
DE
Aukcja 5-letnich biletów skarbowych
04/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:55 AM
DE
PMI dla Usług wg Markit APR
07:55 AM
DE
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit APR
07/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Zamówienia w przemyśle m/m MAR
07:30 AM
DE
PMI dla Budownictwa APR
08/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Saldo Obrotów Bieżących MAR
06:00 AM
DE
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) MAR
06:00 AM
DE
Bilans Handlowy MAR
06:00 AM
DE
Saldo handlu sa MAR
06:00 AM
DE
Eksport (miesięcznie) sa MAR
06:00 AM
DE
Import (miesięcznie) sa MAR
09/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
09:40 AM
DE
30-Letni Bund Aukcja
15/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Wzrost PKB k/k (wstępny) Q1 0.6%
06:00 AM
DE
Wzrost PKB r/r (wstępny) Q1 2.9%
09:00 AM
DE
Indeks Bieżących Warunków Gospodarczych wg ZEW MAY
09:00 AM
DE
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW MAY
16/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r APR
06:00 AM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m APR
06:00 AM
DE
Stopa inflacji (miesięczna) APR
06:00 AM
DE
Inflacja r/r APR
09:40 AM
DE
Aukcja 10-letnich biletów skarbowych
18/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Ppi (Roczne) APR
06:00 AM
DE
Inflacja Producentów m/m APR
06:00 AM
DE
Indeks cen hurtowych r/r APR
06:00 AM
DE
Indeks cen hurtowych m/m APR
23/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:30 AM
DE
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) MAY
07:30 AM
DE
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) MAY
07:30 AM
DE
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) MAY
09:40 AM
DE
Aukcja 2-letnich biletów skarbowych
24/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Optymizm Konsumentów wg GFK JUN
06:00 AM
DE
Wzrost PKB k/k Q1 0.6%
06:00 AM
DE
Tempo wzrostu PKB (roczne) końcowe Q1 2.9%
25/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
08:00 AM
DE
Wskaźnik Oczekiwan Biznesowych wg IFO MAY
08:00 AM
DE
Wskaźnik Bieżącej Analiza Sytuacji wg IFO MAY
08:00 AM
DE
Wskaźnik Nastrojów Biznesowych wg IFO MAY
30/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych m/m APR
06:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych r/r APR
06:00 AM
DE
Obroty w Handlu Detalicznym m/m APR
06:00 AM
DE
Obroty w Handlu Detalicznym r/r APR
06:00 AM
DE
Stopa Bezrobocia Zharmonizowana APR
07:55 AM
DE
Stopa Bezrobocia MAY
07:55 AM
DE
Zmiana Liczby Bezrobotnych MAY
12:00 PM
DE
Inflacja m/m (wstępna) MAY
12:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) MAY
12:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) MAY
12:00 PM
DE
Inflacja r/r (wstępna) MAY
01/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:55 AM
DE
PMI dla Przemysłu wg Markit MAY
05/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:55 AM
DE
PMI dla Usług wg Markit MAY
07:55 AM
DE
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit MAY
06/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:30 AM
DE
PMI dla Budownictwa MAY
09:40 AM
DE
Aukcja 5-letnich biletów skarbowych
07/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Zamówienia w przemyśle m/m APR
08/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) APR
06:00 AM
DE
Saldo Obrotów Bieżących APR
06:00 AM
DE
Bilans Handlowy APR
06:00 AM
DE
Import (miesięcznie) sa APR
06:00 AM
DE
Eksport (miesięcznie) sa APR
06:00 AM
DE
Saldo handlu sa APR
12/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
09:00 AM
DE
Indeks Bieżących Warunków Gospodarczych wg ZEW JUN
09:00 AM
DE
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW JUN
13/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
09:40 AM
DE
Aukcja 10-letnich biletów skarbowych
14/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m MAY
06:00 AM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r MAY
06:00 AM
DE
Stopa inflacji (miesięczna) MAY
06:00 AM
DE
Inflacja r/r MAY
15/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Indeks cen hurtowych r/r MAY
06:00 AM
DE
Indeks cen hurtowych m/m MAY
19/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
09:40 AM
DE
Aukcja 2-letnich biletów skarbowych
20/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 AM
DE
Ppi (Roczne) MAY
06:00 AM
DE
Inflacja Producentów m/m MAY
09:40 AM
DE
30-Letni Bund Aukcja
22/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:30 AM
DE
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) JUN
07:30 AM
DE
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) JUN
07:30 AM
DE
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) JUN


NIEMCY - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Niemcy - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.