18/12/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
11:00 AM
DE
Raport Miesięczny Bundesbanku
19/12/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
09:00 AM
DE
Wskaźnik Oczekiwan Biznesowych wg IFO DEC 111
09:00 AM
DE
Wskaźnik Bieżącej Analiza Sytuacji wg IFO DEC 124.4
09:00 AM
DE
Wskaźnik Nastrojów Biznesowych wg IFO DEC 117.5
20/12/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Inflacja Producentów m/m NOV 0.3%
07:00 AM
DE
Ppi (Roczne) NOV 2.7%
22/12/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Optymizm Konsumentów wg GFK JAN 10.7
07:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych m/m NOV 0.6%
07:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych r/r NOV 2.6%
29/12/2017 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) DEC 0.3%
01:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) DEC 1.8%
01:00 PM
DE
Inflacja r/r (wstępna) DEC 1.8%
01:00 PM
DE
Inflacja m/m (wstępna) DEC 0.3%
02/01/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
08:55 AM
DE
PMI dla Przemysłu wg Markit DEC 62.5
03/01/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Stopa Bezrobocia Zharmonizowana NOV 3.6%
08:55 AM
DE
Zmiana Liczby Bezrobotnych DEC -18K
08:55 AM
DE
Stopa Bezrobocia DEC 5.6%
04/01/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
08:55 AM
DE
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit DEC 57.3
08:55 AM
DE
PMI dla Usług wg Markit DEC 54.3
05/01/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Obroty w Handlu Detalicznym r/r NOV -1.4%
07:00 AM
DE
Obroty w Handlu Detalicznym m/m NOV -1.2%
08:30 AM
DE
PMI dla Budownictwa DEC 53.1
08/01/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Zamówienia w przemyśle m/m NOV 0.5%
09/01/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Saldo Obrotów Bieżących NOV €18.1B
07:00 AM
DE
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) NOV -1.4%
07:00 AM
DE
Bilans Handlowy NOV €18.9B
07:00 AM
DE
Saldo handlu sa NOV
07:00 AM
DE
Eksport (miesięcznie) sa NOV
07:00 AM
DE
Import (miesięcznie) sa NOV
16/01/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Stopa inflacji (miesięczna) DEC 0.3%
07:00 AM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r DEC 1.8%
07:00 AM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m DEC 0.3%
07:00 AM
DE
Inflacja r/r DEC 1.8%
17/01/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Indeks cen hurtowych r/r DEC
07:00 AM
DE
Indeks cen hurtowych m/m DEC
19/01/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Ppi (Roczne) DEC
07:00 AM
DE
Inflacja Producentów m/m DEC
23/01/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
10:00 AM
DE
Indeks Bieżących Warunków Gospodarczych wg ZEW JAN
10:00 AM
DE
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW JAN 17.4
24/01/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
08:30 AM
DE
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) JAN
08:30 AM
DE
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) JAN
08:30 AM
DE
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) JAN
25/01/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
09:00 AM
DE
Wskaźnik Bieżącej Analiza Sytuacji wg IFO JAN
09:00 AM
DE
Wskaźnik Oczekiwan Biznesowych wg IFO JAN
09:00 AM
DE
Wskaźnik Nastrojów Biznesowych wg IFO JAN
26/01/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Optymizm Konsumentów wg GFK FEB
30/01/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych m/m DEC
07:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych r/r DEC
01:00 PM
DE
Inflacja m/m (wstępna) JAN
01:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) JAN
01:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) JAN
01:00 PM
DE
Inflacja r/r (wstępna) JAN
31/01/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Obroty w Handlu Detalicznym m/m DEC
07:00 AM
DE
Obroty w Handlu Detalicznym r/r DEC
07:00 AM
DE
Stopa Bezrobocia Zharmonizowana DEC
08:55 AM
DE
Stopa Bezrobocia JAN
08:55 AM
DE
Zmiana Liczby Bezrobotnych JAN
01/02/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
08:55 AM
DE
PMI dla Przemysłu wg Markit JAN
05/02/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
08:55 AM
DE
PMI dla Usług wg Markit JAN
08:55 AM
DE
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit JAN
06/02/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Zamówienia w przemyśle m/m DEC
08:30 AM
DE
PMI dla Budownictwa JAN
07/02/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) DEC
08/02/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Saldo Obrotów Bieżących DEC
07:00 AM
DE
Bilans Handlowy DEC
07:00 AM
DE
Import (miesięcznie) sa DEC
07:00 AM
DE
Eksport (miesięcznie) sa DEC
07:00 AM
DE
Saldo handlu sa DEC
14/02/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Stopa inflacji (miesięczna) JAN
07:00 AM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r JAN
07:00 AM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m JAN
07:00 AM
DE
Inflacja r/r JAN
07:00 AM
DE
Wzrost PKB k/k (wstępny) Q4 0.8%
07:00 AM
DE
Wzrost PKB r/r (wstępny) Q4 2.8%
16/02/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Indeks cen hurtowych r/r JAN
07:00 AM
DE
Indeks cen hurtowych m/m JAN
20/02/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Ppi (Roczne) JAN
07:00 AM
DE
Inflacja Producentów m/m JAN
07:00 AM
DE
Optymizm Konsumentów wg GFK MAR
10:00 AM
DE
Indeks Bieżących Warunków Gospodarczych wg ZEW FEB
10:00 AM
DE
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW FEB
21/02/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
08:30 AM
DE
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) FEB
08:30 AM
DE
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) FEB
08:30 AM
DE
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) FEB
22/02/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
09:00 AM
DE
Wskaźnik Bieżącej Analiza Sytuacji wg IFO FEB
09:00 AM
DE
Wskaźnik Oczekiwan Biznesowych wg IFO FEB
09:00 AM
DE
Wskaźnik Nastrojów Biznesowych wg IFO FEB
23/02/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Tempo wzrostu PKB (roczne) końcowe Q4 2.8%
07:00 AM
DE
Wzrost PKB k/k Q4 0.8%
09:00 AM
DE
Budżet Państwa do PKB 2017
27/02/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:00 PM
DE
Inflacja m/m (wstępna) FEB
01:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (wstępny) FEB
01:00 PM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (wstępny) FEB
01:00 PM
DE
Inflacja r/r (wstępna) FEB
28/02/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Stopa Bezrobocia Zharmonizowana JAN
08:55 AM
DE
Stopa Bezrobocia FEB
08:55 AM
DE
Zmiana Liczby Bezrobotnych FEB
01/03/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
08:55 AM
DE
PMI dla Przemysłu wg Markit FEB
02/03/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych r/r JAN
07:00 AM
DE
Wskaźnik Cen Importowych m/m JAN
07:00 AM
DE
Obroty w Handlu Detalicznym m/m JAN
07:00 AM
DE
Obroty w Handlu Detalicznym r/r JAN
05/03/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
08:55 AM
DE
PMI dla Usług wg Markit FEB
08:55 AM
DE
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit FEB
06/03/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
08:30 AM
DE
PMI dla Budownictwa FEB
08/03/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Zamówienia w przemyśle m/m JAN
09/03/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) JAN
07:00 AM
DE
Saldo Obrotów Bieżących JAN
07:00 AM
DE
Bilans Handlowy JAN
07:00 AM
DE
Saldo handlu sa JAN
07:00 AM
DE
Eksport (miesięcznie) sa JAN
07:00 AM
DE
Import (miesięcznie) sa JAN
14/03/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r FEB
07:00 AM
DE
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m FEB
07:00 AM
DE
Stopa inflacji (miesięczna) FEB
07:00 AM
DE
Inflacja r/r FEB
16/03/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Indeks cen hurtowych r/r FEB
07:00 AM
DE
Indeks cen hurtowych m/m FEB
20/03/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Ppi (Roczne) FEB
07:00 AM
DE
Inflacja Producentów m/m FEB
10:00 AM
DE
Indeks Bieżących Warunków Gospodarczych wg ZEW MAR
10:00 AM
DE
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW MAR
21/03/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
07:00 AM
DE
Optymizm Konsumentów wg GFK APR
22/03/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
08:30 AM
DE
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) MAR
08:30 AM
DE
PMI dla Usług wg Markit (wstępny) MAR
08:30 AM
DE
PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) MAR
09:00 AM
DE
Wskaźnik Oczekiwan Biznesowych wg IFO MAR
09:00 AM
DE
Wskaźnik Bieżącej Analiza Sytuacji wg IFO MAR
09:00 AM
DE
Wskaźnik Nastrojów Biznesowych wg IFO MAR


NIEMCY - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Niemcy - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.