Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.18 2020-08
Indeks Giełdowy 12740 2020-08
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.55 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -10.1 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.7 2020-06
Stopa Bezrobocia 4.2 2020-06
Inflacja -0.1 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2020-07
Stopa Procentowa 0 2020-07
Bilans Handlowy 7052 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 6465 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 59.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.4 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 90.5 2020-07
Przemysłowy PMI 51 2020-07
PMI dla Usług 55.6 2020-07
Optymizm Konsumentów -0.3 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.6 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 211281 2020-08
Śmierć koronawirusa 9156 2020-08
Odzyskany koronawirus 193414 2020-08
Łóżka szpitalne 8 2017-12
Szpitale 37.31 2017-12
Lekarze 4.64 2017-12
Pielęgniarki 16.7 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -10.1 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.7 2020-06
PKB 3846 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 713 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 881 2020-03
Środki Trwałe Brutto 170 2020-03
Pkb Per Capita 47628 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 53815 2019-12
Rolnictwo w PKB 6.74 2020-03
Budownictwo w PKB 38.78 2020-03
Przemysł w PKB 160 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 149 2020-03
Usługi w PKB 116 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.2 2020-06
Pracujący 44549 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 2910 2020-07
Zmiana Liczby Bezrobotnych -18 2020-07
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.6 2020-06
Koszty Pracy 111 2020-03
Wydajność 87.4 2020-05
Wolne Etaty 573 2020-07
Przeciętne Wynagrodzenia 4035 2019-12
Płaca Minimalna 9.35 2020-01
Wzrost Wynagrodzeń 0.4 2020-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 103 2020-05
Populacja 83.2 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.75 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.75 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 75.8 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 30456 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.6 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 11143 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.1 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2020-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2020-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2020-06
Inflacja Bazowa 1.3 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.8 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 101 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 96.1 2020-06
Inflacja Żywności 4.1 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2020-06
Cpi Transport 104 2020-06
Ceny hurtowe 102 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-07
Stopa Międzybankowa -0.44 2020-07
Podaż Pieniądza M1 2517 2020-06
Podaż Pieniądza M2 3324 2020-06
Podaż Pieniądza M3 3349 2020-06
Bilans Banków 8969 2020-05
Rezerwy Walutowe 226135 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 1599 2020-03
Bilans Banku Centralnego 2197 2020-06
Prywatna długu do PKB 154 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 7052 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 6465 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.1 2019-12
Eksport 80269 2020-05
Import 73217 2020-05
Dług Zagraniczny 5202055 2020-03
Rachunek kapitałowy 13749 2020-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2681 2020-05
Rezerwy Złota 3364 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 38 2020-04
Terms of Trade 105 2020-06
Indeks Terroryzmu 4.25 2018-12
Przyjazdy Turystów 38881 2018-12
Bronie Sprzedaży 1277 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 59.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.4 2019-12
Bilans Budżetu 7.09 2019-09
Wydatki Rządowe 166 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 45.4 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 419 2019-12
Dług Publiczny 1955358 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 414 2019-12
Wnioski o Azyl 3775 2020-05
Rating Kredytowy 100 2020-08
Wydatki Wojskowe 46192 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2020-07
Składki Ubezpieczeniowe 40.01 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.88 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.13 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 90.5 2020-07
Przemysłowy PMI 51 2020-07
PMI dla Usług 55.6 2020-07
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.3 2020-07
Produkcja Przemysłowa -19.3 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7.8 2020-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -23.7 2020-05
Stopa Utylizacji Surowców 74.9 2020-09
Zamówienia W Przemyśle 10.4 2020-05
Nowe Zamówienia 71.1 2020-05
Zmiany Zapasów 0.36 2020-03
Bankructwa 1465 2020-04
Zyski Korporacji 169 2020-03
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 59.3 2020-07
Produkcja Samochodów 300800 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 220272 2020-06
Szybkość Internetu 15299 2017-03
Adresy IP 38794861 2017-03
Index Konkurencyjności 81.8 2019-12
Ranking Konkurencyjności 7 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2019-12
Ranking Korupcji 9 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 22 2019-12
Produkcja w Górnictwie -10.7 2020-05
Produkcja Stali 2475 2020-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -0.3 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.6 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.9 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 415 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 503 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.4 2020-03
Kredyt Konsumencki 238210 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3185947 2020-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.93 2020-06
Cena Benzyny 1.51 2020-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 54.4 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 83.73 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.7 2020-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 179 2020-06
Pozwolenia Na Budowę 28434 2020-05
Zamówienia na Roboty Budowlane -8.4 2020-05
PMI dla Budownictwa 41.3 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.5 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 211281 2020-08
Śmierć koronawirusa 9156 2020-08
Odzyskany koronawirus 193414 2020-08
Łóżka szpitalne 8 2017-12
Szpitale 37.31 2017-12
Lekarze 4.64 2017-12
Pielęgniarki 16.7 2017-12
Łóżka OIOM 621 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Niemcy - Wskaźniki ekonomiczne.