Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-08
Indeks Giełdowy 11747 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.64 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-06
Inflacja 1.7 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-07
Stopa Procentowa 0 2019-07
Bilans Handlowy 16821 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 20646 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 60.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle 95.7 2019-07
Przemysłowy PMI 43.6 2019-08
PMI dla Usług 54.4 2019-08
Optymizm Konsumentów 9.7 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.5 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2019-06
PKB 3997 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 811 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 880 2019-03
Środki Trwałe Brutto 156 2019-03
Pkb Per Capita 47502 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 45959 2018-12
Rolnictwo w PKB 6.44 2019-03
Budownictwo w PKB 36.16 2019-03
Przemysł w PKB 173 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 144 2019-03
Usługi w PKB 120 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-06
Pracujący 45077 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 2275 2019-07
Zmiana Liczby Bezrobotnych 1 2019-07
Bezrobocie Długoterminowe 1.3 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.5 2019-06
Koszty Pracy 117 2019-03
Wydajność 98.2 2019-06
Wolne Etaty 799 2019-07
Przeciętne Wynagrodzenia 3932 2019-03
Płaca Minimalna 9.19 2019-01
Wzrost Wynagrodzeń 1.2 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 118 2019-05
Populacja 82.85 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 76.3 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 29782 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.5 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1990 2017-12
Koszty Utrzymania 1240 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 11035 2019-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3550 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2050 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-07
Inflacja Bazowa 1.6 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.1 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 102 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2019-06
Inflacja Żywności 1.8 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-07
Cpi Transport 108 2019-07
Ceny hurtowe 105 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-07
Stopa Międzybankowa -0.37 2019-07
Podaż Pieniądza M1 2264 2019-06
Podaż Pieniądza M2 3100 2019-06
Podaż Pieniądza M3 3132 2019-06
Bilans Banków 8372 2019-06
Rezerwy Walutowe 193244 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 1540 2019-06
Bilans Banku Centralnego 1736 2019-07
Prywatna długu do PKB 148 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 16821 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 20646 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.3 2018-12
Eksport 106084 2019-06
Import 89263 2019-06
Dług Zagraniczny 4994410 2019-03
Rachunek kapitałowy 11971 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1077 2019-06
Rezerwy Złota 3368 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 39 2019-04
Terms of Trade 101 2019-06
Indeks Terroryzmu 4.6 2017-12
Przyjazdy Turystów 38881 2018-12
Bronie Sprzedaży 1277 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 60.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2018-12
Bilans Budżetu 7.47 2019-03
Wydatki Rządowe 143 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 43.9 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 374 2019-03
Dług Publiczny 1927156 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 367 2019-03
Wnioski o Azyl 8285 2019-06
Rating Kredytowy 99.87
Wydatki Wojskowe 46192 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.06 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.44 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.63 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 95.7 2019-07
Przemysłowy PMI 43.6 2019-08
PMI dla Usług 54.4 2019-08
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.4 2019-08
Produkcja Przemysłowa -5.2 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.5 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.1 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 83.9 2019-09
Zamówienia W Przemyśle 2.5 2019-06
Nowe Zamówienia 103 2019-06
Zmiany Zapasów -3.37 2019-03
Bankructwa 1670 2019-05
Zyski Korporacji 192 2019-03
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -44.1 2019-08
Produkcja Samochodów 359400 2019-07
Rejestracje nowych samochodów 332788 2019-07
Szybkość Internetu 15299 2017-03
Adresy IP 38794861 2017-03
Index Konkurencyjności 82.84 2018-12
Ranking Konkurencyjności 3 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2018-12
Ranking Korupcji 11 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 24 2018-12
Produkcja w Górnictwie -19.3 2019-06
Produkcja Stali 3405 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 9.7 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.5 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.6 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 409 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 505 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.5 2019-03
Kredyt Konsumencki 235851 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3045201 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.08 2019-06
Cena Benzyny 1.64 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 52.9 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 82.51 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1 2019-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 163 2019-07
Pozwolenia Na Budowę 24690 2019-06
Zamówienia na Roboty Budowlane -2.1 2019-05
PMI dla Budownictwa 49.5 2019-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.4 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Niemcy - Wskaźniki ekonomiczne.