NIEMCY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-06
Stopa Bezrobocia 3.4 2018-08
Inflacja 2.3 2018-09
Stopa Procentowa 0 2018-09
Bilans Handlowy 17174 2018-08
Dług Publiczny do PKB 64.1 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.15 2018-10
Indeks Giełdowy 11554 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.42 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 % 2018-06
PKB 3677 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 746 Mld Eur 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 865 Mld Eur 2018-06
Środki Trwałe Brutto 153 Mld Eur 2018-06
Pkb Per Capita 46747 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 45229 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 5.5 Mld Eur 2018-06
Budownictwo w PKB 39.81 Mld Eur 2018-06
Przemysł w PKB 182 Mld Eur 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 134 Mld Eur 2018-06
Usługi w PKB 127 Mld Eur 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.4 % 2018-08
Pracujący 44783 Tysiąc 2018-08
Bezrobotni Zarejestrowani 2256 Tysiąc 2018-09
Zmiana Liczby Bezrobotnych -23 Tysiąc 2018-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.5 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.2 % 2018-08
Koszty Pracy 113 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydajność 103 Punkty Indeksowe 2018-07
Wolne Etaty 660 Tysiąc 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 3875 Eur / Miesiąc 2018-06
Płaca Minimalna 8.84 EUR / Godzina 2018-01
Wzrost Wynagrodzeń 0.5 % 2018-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 167 Punkty Indeksowe 2018-07
Populacja 82.85 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.58 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 % 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 75.4 % 2018-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 29621 Tysiąc 2018-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61 % 2018-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1990 Eur / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 1240 Eur / Miesiąc 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 10846 Tysiąc 2018-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3550 Eur / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2050 Eur / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.3 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 Punkty Indeksowe 2018-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 111 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 1.46 % 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.1 % 2018-08
Wskaźnik Cen Importowych 108 Punkty Indeksowe 2018-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 Punkty Indeksowe 2018-08
Inflacja Żywności 2.8 % 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 113 Punkty Indeksowe 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-09
Stopa Międzybankowa -0.32 % 2018-09
Podaż Pieniądza M1 2119 Mld Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M2 2957 Mld Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M3 2990 Mld Eur 2018-08
Bilans Banków 7830 Mld Eur 2018-07
Rezerwy Walutowe 161078 W Mln Eur 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 1445 Mld Eur 2018-06
Bilans Banku Centralnego 1768 Mld Eur 2018-08
Prywatna długu do PKB 148 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 17174 W Mln Eur 2018-08
Eksport 105232 W Mln Eur 2018-08
Import 88058 W Mln Eur 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących 15300 W Mln Eur 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8 % 2017-12
Dług Zagraniczny 4882730 W Mln Eur 2018-06
Rachunek kapitałowy 14585 W Mln Eur 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2480 W Mln Eur 2018-07
Rezerwy Złota 3370 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 43 BBL/D/1K 2018-06
Terms of Trade 103 Punkty Indeksowe 2018-07
Indeks Terroryzmu 4.92 2016-12
Przyjazdy Turystów 37452 Tysiąc 2017-12
Bronie Sprzedaży 1653 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 64.1 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.3 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 10.72 Mld Eur 2018-03
Wydatki Rządowe 142 Mld Eur 2018-06
Wydatków Rządowych W Pkb 43.9 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 350 Mld Eur 2018-03
Dług Publiczny 1771735 W Mln Eur 2017-09
Wydatki Budżetu Państwa 340 Mld Eur 2018-03
Wnioski o Azyl 13190 2018-07
Rating Kredytowy 99.87
Wydatki Wojskowe 43023 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 104 Punkty Indeksowe 2018-09
Przemysłowy PMI 53.7 2018-09
PMI dla Usług 55.9 Punkty Indeksowe 2018-09
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa -0.1 % 2018-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 % 2018-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.8 % 2018-08
Stopa Utylizacji Surowców 87.7 % 2018-09
Zamówienia W Przemyśle 2 % 2018-08
Nowe Zamówienia 107 Punkty Indeksowe 2018-08
Zmiany Zapasów 3.19 Mld Eur 2018-06
Bankructwa 1641 Firmy 2018-07
Zyski Korporacji 201 Mld Eur 2018-06
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -24.7 2018-10
Produkcja Samochodów 401800 Jednostki 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 200134 2018-09
Szybkość Internetu 15299 KBps 2017-03
Adresy IP 38794861 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 82.84 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 3 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 81 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 12 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 20 2017-12
Produkcja w Górnictwie -9.7 % 2018-08
Produkcja Stali 3900 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 10.6 Punkty Indeksowe 2018-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.6 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 404 Mld Eur 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 494 Mld Eur 2018-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.2 % 2018-06
Kredyt Konsumencki 238144 W Mln Eur 2018-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2924467 W Mln Eur 2018-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.05 % 2018-08
Cena Benzyny 1.74 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 52.5 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 82.68 % 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 2.2 % 2018-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 150 Punkty Indeksowe 2018-08
Pozwolenia Na Budowę 30737 2018-07
Zamówienia na Roboty Budowlane 2.7 % 2018-07
PMI dla Budownictwa 50.2 2018-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.7 % 2016-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29.79 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 47.5 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 40.21 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.43 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.78 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 33.58 mm 2015-12
Temperatura 6.65 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Niemcy - Wskaźniki ekonomiczne.