Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2019-06
Indeks Giełdowy 12239 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.3 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.7 2019-03
Stopa Bezrobocia 3.2 2019-04
Inflacja 1.4 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-05
Stopa Procentowa 0 2019-06
Bilans Handlowy 17900 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 22600 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 60.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle 97.4 2019-06
Przemysłowy PMI 45.4 2019-06
PMI dla Usług 55.6 2019-06
Optymizm Konsumentów 9.8 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.7 2019-03
PKB 3677 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 748 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 880 2019-03
Środki Trwałe Brutto 156 2019-03
Pkb Per Capita 46747 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 45229 2017-12
Rolnictwo w PKB 6.44 2019-03
Budownictwo w PKB 36.16 2019-03
Przemysł w PKB 173 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 144 2019-03
Usługi w PKB 120 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.2 2019-04
Pracujący 45108 2019-04
Bezrobotni Zarejestrowani 2236 2019-05
Zmiana Liczby Bezrobotnych 60 2019-05
Bezrobocie Długoterminowe 1.3 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.3 2019-04
Koszty Pracy 117 2019-03
Wydajność 99 2019-04
Wolne Etaty 792 2019-05
Przeciętne Wynagrodzenia 3932 2019-03
Płaca Minimalna 9.19 2019-01
Wzrost Wynagrodzeń 1.2 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 115 2019-04
Populacja 82.85 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 76.5 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 29985 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.8 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1990 2017-12
Koszty Utrzymania 1240 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 10916 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3550 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2050 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-05
Inflacja Bazowa 1.4 2019-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.9 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 103 2019-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 2019-04
Inflacja Żywności 0.8 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-05
Cpi Transport 108 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-06
Stopa Międzybankowa -0.31 2019-05
Podaż Pieniądza M1 2230 2019-04
Podaż Pieniądza M2 3078 2019-04
Podaż Pieniądza M3 3108 2019-04
Bilans Banków 8171 2019-03
Rezerwy Walutowe 180073 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 1513 2019-03
Bilans Banku Centralnego 1813 2019-03
Prywatna długu do PKB 148 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 17900 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 22600 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.3 2018-12
Eksport 109700 2019-04
Import 91700 2019-04
Dług Zagraniczny 4849468 2018-12
Rachunek kapitałowy 16898 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 12085 2019-04
Rezerwy Złota 3368 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 38 2019-02
Terms of Trade 99.81 2019-04
Indeks Terroryzmu 4.6 2017-12
Przyjazdy Turystów 37452 2017-12
Bronie Sprzedaży 1277 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 60.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2018-12
Bilans Budżetu 5.87 2018-09
Wydatki Rządowe 143 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 43.9 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 398 2018-12
Dług Publiczny 1914261 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 396 2018-12
Wnioski o Azyl 10480 2019-04
Rating Kredytowy 99.87
Wydatki Wojskowe 46192 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.06 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.44 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.63 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 97.4 2019-06
Przemysłowy PMI 45.4 2019-06
PMI dla Usług 55.6 2019-06
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.6 2019-06
Produkcja Przemysłowa -1.8 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.9 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.4 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 85.4 2019-06
Zamówienia W Przemyśle 0.3 2019-04
Nowe Zamówienia 102 2019-04
Zmiany Zapasów -3.37 2019-03
Bankructwa 1582 2019-03
Zyski Korporacji 192 2019-03
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -21.1 2019-06
Produkcja Samochodów 445700 2019-05
Rejestracje nowych samochodów 332962 2019-05
Szybkość Internetu 15299 2017-03
Adresy IP 38794861 2017-03
Index Konkurencyjności 82.84 2018-12
Ranking Konkurencyjności 3 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2018-12
Ranking Korupcji 11 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 24 2018-12
Produkcja w Górnictwie -15.9 2019-04
Produkcja Stali 3358 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 9.8 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 409 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 505 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.5 2019-03
Kredyt Konsumencki 234441 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3004813 2019-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.1 2019-04
Cena Benzyny 1.72 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 52.9 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 82.51 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 7.6 2019-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 160 2019-05
Pozwolenia Na Budowę 26752 2019-04
Zamówienia na Roboty Budowlane 11.3 2019-03
PMI dla Budownictwa 51.4 2019-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.4 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Niemcy - Wskaźniki ekonomiczne.