Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2019-04
Indeks Giełdowy 12222 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.02 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.6 2018-12
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-02
Inflacja 1.3 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-03
Stopa Procentowa 0 2019-04
Bilans Handlowy 17900 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 16300 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 60.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle 99.6 2019-03
Przemysłowy PMI 44.5 2019-04
PMI dla Usług 55.6 2019-04
Optymizm Konsumentów 10.4 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 29.79 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 47.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.6 2018-12
PKB 3677 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 745 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 871 2018-12
Środki Trwałe Brutto 154 2018-12
Pkb Per Capita 46747 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 45229 2017-12
Rolnictwo w PKB 6 2018-12
Budownictwo w PKB 45.76 2018-12
Przemysł w PKB 172 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 146 2018-12
Usługi w PKB 127 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-02
Pracujący 45041 2019-02
Bezrobotni Zarejestrowani 2301 2019-03
Zmiana Liczby Bezrobotnych -7 2019-03
Bezrobocie Długoterminowe 1.4 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.6 2019-02
Koszty Pracy 116 2018-12
Wydajność 99.8 2019-02
Wolne Etaty 797 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 3899 2018-09
Płaca Minimalna 9.19 2019-01
Wzrost Wynagrodzeń 1.4 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 115 2019-02
Populacja 82.85 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.58 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 76.3 2018-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 29972 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.5 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1990 2017-12
Koszty Utrzymania 1240 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 10920 2018-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3550 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2050 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.3 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2019-03
Inflacja Bazowa 1.1 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.4 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 102 2019-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2019-02
Inflacja Żywności 0.5 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-03
Cpi Transport 105 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-04
Stopa Międzybankowa -0.31 2019-03
Podaż Pieniądza M1 2189 2019-02
Podaż Pieniądza M2 3030 2019-02
Podaż Pieniądza M3 3060 2019-02
Bilans Banków 7950 2019-01
Rezerwy Walutowe 178088 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 1477 2018-09
Bilans Banku Centralnego 1745 2019-02
Prywatna długu do PKB 148 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 17900 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 16300 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.3 2018-12
Eksport 108800 2019-02
Import 90900 2019-02
Dług Zagraniczny 4849468 2018-12
Rachunek kapitałowy 29527 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 7488 2019-02
Rezerwy Złota 3370 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 38 2018-12
Terms of Trade 99.8 2019-02
Indeks Terroryzmu 4.6 2017-12
Przyjazdy Turystów 37452 2017-12
Bronie Sprzedaży 1653 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 60.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2018-12
Bilans Budżetu 5.87 2018-09
Wydatki Rządowe 144 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 43.9 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 361 2018-09
Dług Publiczny 1771735 2017-09
Wydatki Budżetu Państwa 355 2018-09
Wnioski o Azyl 14530 2019-01
Rating Kredytowy 99.87
Wydatki Wojskowe 43023 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29.79 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 47.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 40.21 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.43 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.78 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 99.6 2019-03
Przemysłowy PMI 44.5 2019-04
PMI dla Usług 55.6 2019-04
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.1 2019-04
Produkcja Przemysłowa -0.4 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.7 2019-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.7 2019-02
Stopa Utylizacji Surowców 86.3 2019-03
Zamówienia W Przemyśle -4.2 2019-02
Nowe Zamówienia 101 2019-02
Zmiany Zapasów 2.94 2018-12
Bankructwa 1700 2019-01
Zyski Korporacji 193 2018-12
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 3.1 2019-04
Produkcja Samochodów 451400 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 345523 2019-03
Szybkość Internetu 15299 2017-03
Adresy IP 38794861 2017-03
Index Konkurencyjności 82.84 2018-12
Ranking Konkurencyjności 3 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2018-12
Ranking Korupcji 11 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 24 2018-12
Produkcja w Górnictwie -14.4 2019-02
Produkcja Stali 3120 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 10.4 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.9 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.7 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 403 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 502 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.9 2018-12
Kredyt Konsumencki 233662 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2981648 2019-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.04 2019-02
Cena Benzyny 1.57 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 52.7 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 82.51 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 11.2 2019-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 156 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 23983 2019-01
Zamówienia na Roboty Budowlane 7.4 2018-11
PMI dla Budownictwa 55.6 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.4 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Niemcy - Wskaźniki ekonomiczne.