Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.18 2021-07
Indeks Giełdowy 15681 2021-07
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.42 2021-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.8 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.1 2021-03
Stopa Bezrobocia 3.7 2021-05
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 106 2021-07
Inflacja 2.3 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 88474919 2021-07
Stopa Procentowa 0 2021-07
Bilans Handlowy 12300 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących 13100 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2020-12
Dług Publiczny do PKB 69.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.2 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 102 2021-06
Przemysłowy PMI 65.6 2021-07
PMI dla Usług 62.2 2021-07
Optymizm Konsumentów -0.3 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.2 2021-05
Podatek Dochodowy Firmy 30 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2021-12
Przypadki koronawirusa 3748613 2021-07
Śmierć koronawirusa 91416 2021-07
Odzyskany koronawirus 3366432 2021-07
Łóżka szpitalne 8 2017-12
Szpitale 37.31 2017-12
Lekarze 4.64 2017-12
Pielęgniarki 16.7 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.8 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.1 2021-03
PKB 3806 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 769 2021-03
Produkt Narodowy Brutto 877 2021-03
Środki Trwałe Brutto 169 2021-03
Pkb Per Capita 45109 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 50922 2020-12
Rolnictwo w PKB 5.58 2021-03
Budownictwo w PKB 39.34 2021-03
Przemysł w PKB 158 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 151 2021-03
Usługi w PKB 112 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 2021-05
Pracujący 44524 2021-05
Bezrobotni Zarejestrowani 2614 2021-06
Zmiana Liczby Bezrobotnych -38 2021-06
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.5 2021-05
Koszty Pracy 114 2021-03
Wydajność 98.8 2021-05
Wolne Etaty 693 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 4010 2021-03
Płaca Minimalna 9.5 2021-01
Wzrost Wynagrodzeń -2 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 103 2021-04
Populacja 83.17 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.83 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.83 2021-12
Zmiana Zatrudnienia -0.1 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 76.7 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 30460 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.6 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 11139 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 106 2021-07
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 88474919 2021-07
Przypadki koronawirusa 3748613 2021-07
Śmierć koronawirusa 91416 2021-07
Odzyskany koronawirus 3366432 2021-07
Łóżka szpitalne 8 2017-12
Szpitale 37.31 2017-12
Lekarze 4.64 2017-12
Pielęgniarki 16.7 2017-12
Łóżka OIOM 621 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.3 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2021-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2021-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 2021-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2021-06
Inflacja Bazowa 1.7 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 2021-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.5 2021-06
Wskaźnik Cen Importowych 106 2021-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 107 2021-05
Inflacja Żywności 1.3 2021-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2021-06
Cpi Transport 113 2021-06
Ceny hurtowe 113 2021-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-07
Stopa Międzybankowa -0.54 2021-06
Podaż Pieniądza M1 2764 2021-05
Podaż Pieniądza M2 3528 2021-05
Podaż Pieniądza M3 3556 2021-05
Bilans Banków 9329 2021-04
Rezerwy Walutowe 213600 2021-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 1657 2021-03
Bilans Banku Centralnego 2562 2021-04
Prywatna długu do PKB 160 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 12300 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących 13100 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2020-12
Eksport 109400 2021-05
Import 97100 2021-05
Dług Zagraniczny 5706728 2021-03
Rachunek kapitałowy 6541 2021-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4656 2021-05
Transfery Pieniężne od Emigrantów 514 2021-05
Rezerwy Złota 3361 2021-03
Wydobycie Ropy Naftowej 38 2021-03
Terms of Trade 98.88 2021-05
Indeks Terroryzmu 3.97 2019-12
Przyjazdy Turystów 231 2021-03
Bronie Sprzedaży 1232 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.2 2020-12
Bilans Budżetu -57.2 2020-12
Wydatki Rządowe 172 2021-03
Wydatków Rządowych W Pkb 51.1 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 410 2020-12
Dług Publiczny 2205402 2021-03
Wydatki Budżetu Państwa 467 2020-12
Wnioski o Azyl 8065 2021-04
Rating Kredytowy 100 2021-07
Wydatki Wojskowe 51570 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 40.21 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.98 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.23 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 102 2021-06
Przemysłowy PMI 65.6 2021-07
PMI dla Usług 62.2 2021-07
Zbiorczy Wskaźnik PMI 62.5 2021-07
Produkcja Przemysłowa 17.3 2021-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 2021-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 20.6 2021-05
Stopa Utylizacji Surowców 86.2 2021-06
Zamówienia W Przemyśle -3.7 2021-05
Nowe Zamówienia 109 2021-05
Zmiany Zapasów -3.99 2021-03
Bankructwa 1333 2021-04
Zyski Korporacji 183 2021-03
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 63.3 2021-07
Produkcja Samochodów 247400 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 274152 2021-06
Szybkość Internetu 15299 2017-03
Adresy IP 38794861 2017-03
Index Konkurencyjności 81.8 2019-12
Ranking Konkurencyjności 7 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2020-12
Ranking Korupcji 9 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 22 2019-12
Produkcja w Górnictwie -1.3 2021-05
Produkcja Stali 3500 2021-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -0.3 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.2 2021-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.4 2021-05
Wydatki Konsumpcyjne 384 2021-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 520 2021-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 20.1 2021-03
Kredyt Konsumencki 232207 2021-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3299978 2021-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.89 2021-05
Cena Benzyny 1.86 2021-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.8 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 84.7 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 5.2 2021-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 202 2021-06
Pozwolenia Na Budowę 29027 2021-05
Zamówienia na Roboty Budowlane 8.4 2021-05
PMI dla Budownictwa 47 2021-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.1 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Niemcy - Wskaźniki ekonomiczne.