Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.16 2021-10
Indeks Giełdowy 15688 2021-10
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.18 2021-10
Dochód z 2-letnich biletów skarbowych -0.34 2021-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.4 2021-06
Stopa Bezrobocia 3.4 2021-09
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 132 2021-10
Inflacja 4.1 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 110950353 2021-10
Stopa Procentowa 0 2021-09
Bilans Handlowy 10700 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 11760 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2020-12
Dług Publiczny do PKB 69.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.2 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 97.7 2021-10
Przemysłowy PMI 58.2 2021-10
PMI dla Usług 52.4 2021-10
Optymizm Konsumentów 0.9 2021-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2021-08
Podatek Dochodowy Firmy 30 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2021-12
Przypadki koronawirusa 4472730 2021-10
Śmierć koronawirusa 95117 2021-10
Odzyskany koronawirus 3366432 2021-10
Łóżka szpitalne 8 2017-12
Szpitale 37.31 2017-12
Lekarze 4.64 2017-12
Pielęgniarki 16.7 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 9.4 2021-06
PKB 3806 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 786 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 896 2021-06
Środki Trwałe Brutto 169 2021-06
Pkb Per Capita 45065 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 50922 2020-12
Rolnictwo w PKB 6.67 2021-06
Budownictwo w PKB 46.55 2021-06
Przemysł w PKB 163 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 147 2021-06
Usługi w PKB 126 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.4 2021-09
Pracujący 44910 2021-08
Bezrobotni Zarejestrowani 2465 2021-09
Zmiana Liczby Bezrobotnych -39 2021-10
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.5 2021-08
Koszty Pracy 112 2021-06
Wydajność 96.8 2021-08
Wolne Etaty 799 2021-09
Przeciętne Wynagrodzenia 4094 2021-06
Płaca Minimalna 9.5 2021-01
Wzrost Wynagrodzeń 3 2021-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 164 2021-07
Populacja 83.17 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.83 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.83 2021-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2021-06
Wskaźnik Zatrudnienia 75.6 2021-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 28832 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 78.4 2021-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 11220 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 132 2021-10
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 110950353 2021-10
Przypadki koronawirusa 4472730 2021-10
Śmierć koronawirusa 95117 2021-10
Odzyskany koronawirus 3366432 2021-10
Łóżka szpitalne 8 2017-12
Szpitale 37.31 2017-12
Lekarze 4.64 2017-12
Pielęgniarki 16.7 2017-12
Łóżka OIOM 621 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.1 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2021-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110 2021-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2021-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110 2021-09
Inflacja Bazowa 2.9 2021-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118 2021-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 14.2 2021-09
Wskaźnik Cen Importowych 108 2021-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 114 2021-09
Inflacja Żywności 4.8 2021-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2021-09
Cpi Transport 115 2021-09
Ceny hurtowe 116 2021-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-09
Stopa Międzybankowa -0.55 2021-09
Podaż Pieniądza M1 2815 2021-08
Podaż Pieniądza M2 3572 2021-08
Podaż Pieniądza M3 3603 2021-08
Bilans Banków 9381 2021-08
Rezerwy Walutowe 246908 2021-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 1654 2021-06
Bilans Banku Centralnego 2782 2021-09
Prywatna długu do PKB 177 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 10700 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 11760 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2020-12
Eksport 104400 2021-08
Import 93800 2021-08
Dług Zagraniczny 5753288 2021-06
Rachunek kapitałowy 11538 2021-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2606 2021-08
Transfery Pieniężne od Emigrantów 514 2021-08
Rezerwy Złota 3359 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 35.08 2021-06
Terms of Trade 96.53 2021-08
Indeks Terroryzmu 3.97 2019-12
Przyjazdy Turystów 2046 2021-08
Bronie Sprzedaży 1232 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.8 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.2 2020-12
Bilans Budżetu -73.78 2021-03
Wydatki Rządowe 174 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 51.1 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 385 2021-03
Dług Publiczny 2251830 2021-06
Wydatki Budżetu Państwa 459 2021-03
Wnioski o Azyl 11845 2021-08
Rating Kredytowy 100 2021-10
Wydatki Wojskowe 51570 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 40.21 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.98 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.23 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 97.7 2021-10
Przemysłowy PMI 58.2 2021-10
PMI dla Usług 52.4 2021-10
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52 2021-10
Produkcja Przemysłowa 1.7 2021-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -4 2021-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.1 2021-08
Stopa Utylizacji Surowców 87.1 2021-09
Zamówienia W Przemyśle -7.7 2021-08
Nowe Zamówienia 111 2021-08
Zmiany Zapasów 5.06 2021-06
Bankructwa 1200 2021-07
Zyski Korporacji 191 2021-06
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 22.3 2021-10
Produkcja Samochodów 208700 2021-09
Rejestracje nowych samochodów 196972 2021-09
Wskaźnik Bieżącej Analiza Sytuacji wg IFO 100 2021-10
Wskaźnik Oczekiwan Biznesowych wg IFO 95.4 2021-10
Szybkość Internetu 15299 2017-03
Adresy IP 38794861 2017-03
Indeks Bieżących Warunków Gospodarczych wg ZEW 21.6 2021-10
Index Konkurencyjności 81.8 2019-12
Ranking Konkurencyjności 7 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2020-12
Ranking Korupcji 9 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 22 2019-12
Produkcja w Górnictwie -1.6 2021-08
Produkcja Stali 3000 2021-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 0.9 2021-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.4 2021-08
Wydatki Konsumpcyjne 395 2021-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 514 2021-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 16.8 2021-06
Kredyt Konsumencki 232356 2021-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3337850 2021-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.79 2021-08
Cena Benzyny 1.92 2021-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 58.9 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 84.7 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1 2021-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 208 2021-09
Pozwolenia Na Budowę 27567 2021-08
Zamówienia na Roboty Budowlane 5.7 2021-08
PMI dla Budownictwa 47.1 2021-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 50.4 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Niemcy - Wskaźniki ekonomiczne.