Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.1 2020-01
Indeks Giełdowy 13498 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.29 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.5 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-11
Inflacja 1.5 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-12
Stopa Procentowa 0 2020-01
Bilans Handlowy 18337 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 24900 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 61.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 96.3 2019-12
Przemysłowy PMI 45.2 2020-01
PMI dla Usług 54.2 2020-01
Optymizm Konsumentów 9.6 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.1 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.5 2019-09
PKB 3997 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 811 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 886 2019-09
Środki Trwałe Brutto 171 2019-09
Pkb Per Capita 47502 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 45959 2018-12
Rolnictwo w PKB 7.11 2019-09
Budownictwo w PKB 45.66 2019-09
Przemysł w PKB 167 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 143 2019-09
Usługi w PKB 127 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-11
Pracujący 45191 2019-11
Bezrobotni Zarejestrowani 2227 2019-12
Zmiana Liczby Bezrobotnych 8 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.9 2019-11
Koszty Pracy 109 2019-09
Wydajność 97.3 2019-11
Wolne Etaty 773 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 3997 2019-06
Płaca Minimalna 9.19 2019-01
Wzrost Wynagrodzeń 1.9 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 101 2019-10
Populacja 83.2 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.1 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 77 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 29917 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.6 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1990 2017-12
Koszty Utrzymania 1240 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 11230 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3550 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2050 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-12
Inflacja Bazowa 1.7 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.2 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 102 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2019-11
Inflacja Żywności 1.9 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2019-12
Cpi Transport 107 2019-12
Ceny hurtowe 104 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-01
Stopa Międzybankowa -0.4 2019-12
Podaż Pieniądza M1 2341 2019-11
Podaż Pieniądza M2 3146 2019-11
Podaż Pieniądza M3 3176 2019-11
Bilans Banków 8542 2019-11
Rezerwy Walutowe 199295 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 1540 2019-06
Bilans Banku Centralnego 1765 2019-11
Prywatna długu do PKB 154 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 18337 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 24900 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.6 2018-12
Eksport 112917 2019-11
Import 94580 2019-11
Dług Zagraniczny 5164628 2019-09
Rachunek kapitałowy 30368 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 12460 2019-11
Rezerwy Złota 3367 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 38 2019-08
Terms of Trade 101 2019-11
Indeks Terroryzmu 4.25 2018-12
Przyjazdy Turystów 38881 2018-12
Bronie Sprzedaży 1277 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 61.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2019-12
Bilans Budżetu 24.28 2019-06
Wydatki Rządowe 164 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 43.9 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 396 2019-06
Dług Publiczny 1930352 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 372 2019-06
Wnioski o Azyl 8355 2019-12
Rating Kredytowy 100 2020-01
Wydatki Wojskowe 46192 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.06 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.44 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.63 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 96.3 2019-12
Przemysłowy PMI 45.2 2020-01
PMI dla Usług 54.2 2020-01
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.1 2020-01
Produkcja Przemysłowa -2.6 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.1 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 82.6 2019-12
Zamówienia W Przemyśle -1.3 2019-11
Nowe Zamówienia 100 2019-11
Zmiany Zapasów -7.73 2019-09
Bankructwa 1592 2019-10
Zyski Korporacji 175 2019-09
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 26.7 2020-01
Produkcja Samochodów 276400 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 283380 2019-12
Szybkość Internetu 15299 2017-03
Adresy IP 38794861 2017-03
Index Konkurencyjności 81.8 2019-12
Ranking Konkurencyjności 7 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2019-12
Ranking Korupcji 9 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 22 2019-12
Produkcja w Górnictwie -6.8 2019-11
Produkcja Stali 3215 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 9.6 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.1 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.8 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 428 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 506 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.9 2019-09
Kredyt Konsumencki 237464 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3104068 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.04 2019-11
Cena Benzyny 1.6 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 54 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 83.73 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 4.8 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 170 2019-12
Pozwolenia Na Budowę 28311 2019-10
Zamówienia na Roboty Budowlane 9.1 2019-11
PMI dla Budownictwa 53.8 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.5 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Niemcy - Wskaźniki ekonomiczne.