Ostatni Poprzedni
Waluta 1.06 1.06
Indeks Giełdowy 13982 13882 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 -0.3 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 1.8 Procent
Stopa Bezrobocia 5 5 Procent
Inflacja 7.4 7.3 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2.5 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy 9672 11039 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących 18768 21057 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 7.5 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 69.3 68.7 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -3.7 -4.3 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 91.8 90.8 Punkty
Przemysłowy PMI 54.6 56.9 Punkty
PMI dla Usług 57.6 56.1 Punkty
Optymizm Konsumentów -26.5 -15.7 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 0.2 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 30 30 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 45 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 -0.3 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 1.8 Procent
PKB 3846 3888 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 805 803 Mld Eur
Produkt Narodowy Brutto 952 940 Mld Eur
Środki Trwałe Brutto 166 165 Mld Eur
PKB Per Capita 41259 43312 USD
PKB Per Capita PPP 50922 53639 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 2.9 -4.6 Procent
Rolnictwo w PKB 7.64 7.41 Mld Eur
Budownictwo w PKB 57.79 49.23 Mld Eur
Przemysł w PKB 167 161 Mld Eur
Administracja Publiczna w PKB 164 159 Mld Eur
Usługi w PKB 140 137 Mld Eur
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 5 5 Procent
Pracujący 45332 45247 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 2287 2301 Tysiąc
Zmiana Liczby Bezrobotnych -13 -18 Tysiąc
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 1.2 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.5 5.7 Procent
Koszty Pracy 114 113 Punkty
Wydajność 96.5 98.9 Punkty
Wolne Etaty 852 839 Tysiąc
Przeciętne Wynagrodzenia 4168 4130 Eur / Miesiąc
Płaca Minimalna 9.82 9.6 EUR / Godzina
Wzrost Wynagrodzeń -1.4 0 Procent
Wynagrodzenia w Przemyśle 113 106 Punkty
Populacja 83.17 83.02 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 65.83 65.75
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.83 65.75
Zharmonizowana stopa bezrobocia 2.9 3 Procent
Zmiana Zatrudnienia 0.3 0.4 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 76.9 76.7 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 29250 29312 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.5 79.2 Procent
Zatrudnienie na Pół Etatu 11504 11316 Tysiąc
Ostatni Poprzedni
Inflacja 7.4 7.3 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2.5 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 116 115 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 117 116 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112 111 Punkty
Inflacja Bazowa 3.8 3.4 Procent
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 145 141 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 33.5 30.9 Procent
Wskaźnik Cen Importowych 121 116 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 136 129 Punkty
Inflacja Żywności 8.6 6.2 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 0.7 2.5 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 7.8 7.6 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 2.8 4.9 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 116 Punkty
Cpi Transport 128 128 Punkty
Ceny hurtowe 135 132 Punkty
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 214 214 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 179669929 179598341 dawki
Zakażenia Koronawirusem 16242070 16026216 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 124764 124450 Osoby
Łóżka szpitalne 7.91 7.98 na 1000 osób
Szpitale 36.42 36.8 na jeden milion osób
Lekarze 4.9 4.82 na 1000 osób
Pielęgniarki 17.1 16.86 na 1000 osób
Łóżka OIOM 5.95 6.01 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Stopa Międzybankowa -0.45 -0.5 Procent
Podaż Pieniądza M1 2892 2898 Mld Eur
Podaż Pieniądza M2 3684 3680 Mld Eur
Podaż Pieniądza M3 3715 3711 Mld Eur
Bilans Banków 9906 9779 Mld Eur
Rezerwy Walutowe 288953 277782 W Mln Eur
Kredyty dla Sektora prywatnego 1702 1667 Mld Eur
Bilans Banku Centralnego 2924 2923 Mld Eur
Prywatny dług do PKB 177 167 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy 9672 11039 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących 18768 21057 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 7.5 Procent Pkb
Eksport 137386 123344 W Mln Eur
Import 127714 112306 W Mln Eur
Dług Zagraniczny 6132897 5926223 W Mln Eur
Rachunek kapitałowy 8873 27665 W Mln Eur
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4717 -804 W Mln Eur
Transfery Pieniężne od Emigrantów 514 514 W Mln Eur
Rezerwy Złota 3359 3359 Ton
Crude Oil Imports from Russia 2821 2544 Tysięcy Ton
Import gazu ziemnego 512100 484562 Teradżul
Natural Gas Imports from Russia 186114 202519 Teradżul
Wydobycie Ropy Naftowej 34 34 BBL/D/1K
Terms of Trade 88.82 90.28 Punkty
Indeks Terroryzmu 3.97 4.25
Przyjazdy Turystów 699 971 Tysiąc
Sprzedaż Broni 1232 978 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 69.3 68.7 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -3.7 -4.3 Procent Pkb
Bilans Budżetu -41.25 -73.78 Mld Eur
Wydatki Rządowe 176 174 Mld Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 51.1 45.2 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 414 414 Mld Eur
Dług Publiczny 2319773 2284160 W Mln Eur
Wydatki Budżetu Państwa 441 455 Mld Eur
Wnioski o Azyl 13720 13710
Rating Kredytowy 100
Wydatki Wojskowe 51570 49008 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 30 30 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 45 Procent
Podatek od Towarów i Usług 19 16 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 40.21 40.01 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.98 19.88 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.23 20.13 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 91.8 90.8 Punkty
Przemysłowy PMI 54.6 56.9 Punkty
PMI dla Usług 57.6 56.1 Punkty
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.3 55.1 Punkty
Produkcja Przemysłowa -3.5 3.1 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.9 0.1 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4 1.5 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 85.5 85.6 Procent
Zamówienia W Przemyśle -4.7 -0.8 Procent
Nowe Zamówienia 108 112 Punkty
Zmiany Zapasów 13.02 6.06 Mld Eur
Bankructwa 1132 1057 Firmy
Zyski Korporacji 204 198 Mld Eur
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -34.3 -41 Punkty
Produkcja Samochodów 257600 267600 Jednostki
Rejestracje nowych samochodów 180264 241330 Jednostki
Wskaźnik Bieżącej Analiza Sytuacji wg IFO 97.2 97.1 Punkty
Wskaźnik Oczekiwan Biznesowych wg IFO 86.7 84.9 Punkty
Szybkość Internetu 15299 14588 KBps
Adresy IP 38794861 38344874 IP
Indeks Bieżących Warunków Gospodarczych wg ZEW -36.5 -30.8 Punkty
Index Konkurencyjności 81.8 82.84 Punkty
Ranking Konkurencyjności 7 3
Indeks Percepcji Korupcji 80 80 Punkty
Ranking Korupcji 10 9
Łatwość Prowadzenia Biznesu 22 24
Produkcja w Górnictwie 1.31 3.48 Procent
Produkcja Stali 3300 3200 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -26.5 -15.7 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 0.2 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.7 6.7 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 414 421 Mld Eur
Rozporządzalny Dochód Osobisty 525 524 Mld Eur
Oszczędności Gospodarstw Domowych 12.5 12.2 Procent
Kredyt Konsumencki 233525 232698 W Mln Eur
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3442110 3422683 W Mln Eur
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 1.78 1.78 Procent
Cena Benzyny 2.15 2.35 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.6 57.8 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 87.16 84.7 Procent
Ostatni Poprzedni
Produkcja Budowlana 10.2 11.7 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 224 222 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 30857 24941
Zamówienia na Roboty Budowlane -4.4 11 Procent
PMI dla Budownictwa 46 50.9 Punkty
Odsetek Mieszkań Własnościowych 50.4 51.1 Procent


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Niemcy - Wskaźniki ekonomiczne.