Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-12
Indeks Giełdowy 13152 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.29 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.5 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-10
Inflacja 1.1 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.8 2019-11
Stopa Procentowa 0 2019-11
Bilans Handlowy 21508 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 22700 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.6 2018-12
Dług Publiczny do PKB 61.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.9 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 95 2019-11
Przemysłowy PMI 44.1 2019-11
PMI dla Usług 51.7 2019-11
Optymizm Konsumentów 9.7 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.9 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.5 2019-09
PKB 3997 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 811 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 886 2019-09
Środki Trwałe Brutto 171 2019-09
Pkb Per Capita 47502 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 45959 2018-12
Rolnictwo w PKB 7.11 2019-09
Budownictwo w PKB 45.66 2019-09
Przemysł w PKB 167 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 143 2019-09
Usługi w PKB 127 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-10
Pracujący 45153 2019-10
Bezrobotni Zarejestrowani 2180 2019-11
Zmiana Liczby Bezrobotnych -16 2019-11
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.8 2019-10
Koszty Pracy 109 2019-09
Wydajność 98.1 2019-09
Wolne Etaty 736 2019-11
Przeciętne Wynagrodzenia 3997 2019-06
Płaca Minimalna 9.19 2019-01
Wzrost Wynagrodzeń 1.3 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 101 2019-09
Populacja 82.85 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.1 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 76.5 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 29449 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.6 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1990 2017-12
Koszty Utrzymania 1240 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 11227 2019-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3550 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2050 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.1 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.8 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-11
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2019-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-10
Inflacja Bazowa 1.3 2019-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.6 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 102 2019-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2019-10
Inflacja Żywności 1.1 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-10
Cpi Transport 106 2019-10
Ceny hurtowe 104 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-11
Stopa Międzybankowa -0.4 2019-11
Podaż Pieniądza M1 2317 2019-10
Podaż Pieniądza M2 3152 2019-10
Podaż Pieniądza M3 3182 2019-10
Bilans Banków 8600 2019-09
Rezerwy Walutowe 197047 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 1540 2019-06
Bilans Banku Centralnego 1768 2019-09
Prywatna długu do PKB 154 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 21508 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 22700 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.6 2018-12
Eksport 119500 2019-10
Import 98000 2019-10
Dług Zagraniczny 5097491 2019-06
Rachunek kapitałowy 12506 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 15345 2019-09
Rezerwy Złota 3367 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 39 2019-07
Terms of Trade 101 2019-10
Indeks Terroryzmu 4.25 2018-12
Przyjazdy Turystów 38881 2018-12
Bronie Sprzedaży 1277 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 61.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.9 2018-12
Bilans Budżetu 24.28 2019-06
Wydatki Rządowe 164 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 43.9 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 396 2019-06
Dług Publiczny 1919174 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 372 2019-06
Wnioski o Azyl 10825 2019-09
Rating Kredytowy 100 2019-12
Wydatki Wojskowe 46192 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.06 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.44 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.63 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 95 2019-11
Przemysłowy PMI 44.1 2019-11
PMI dla Usług 51.7 2019-11
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.4 2019-11
Produkcja Przemysłowa -5.3 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.7 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.1 2019-10
Stopa Utylizacji Surowców 82.6 2019-12
Zamówienia W Przemyśle -0.4 2019-10
Nowe Zamówienia 102 2019-10
Zmiany Zapasów -7.73 2019-09
Bankructwa 1626 2019-08
Zyski Korporacji 175 2019-09
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -2.1 2019-11
Produkcja Samochodów 423400 2019-11
Rejestracje nowych samochodów 299127 2019-11
Szybkość Internetu 15299 2017-03
Adresy IP 38794861 2017-03
Index Konkurencyjności 81.8 2019-12
Ranking Konkurencyjności 7 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2018-12
Ranking Korupcji 11 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 22 2019-12
Produkcja w Górnictwie -8 2019-10
Produkcja Stali 3323 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 9.7 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.9 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.8 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 428 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 506 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.9 2019-09
Kredyt Konsumencki 237464 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3086644 2019-10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.93 2019-10
Cena Benzyny 1.56 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.6 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 83.73 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0.3 2019-10
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 167 2019-10
Pozwolenia Na Budowę 25522 2019-09
Zamówienia na Roboty Budowlane 1.4 2019-09
PMI dla Budownictwa 52.5 2019-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.5 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Niemcy - Wskaźniki ekonomiczne.