Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.1 2020-05
Indeks Giełdowy 11725 2020-05
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.4 2020-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.3 2020-03
Stopa Bezrobocia 3.5 2020-03
Inflacja 0.9 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-04
Stopa Procentowa 0 2020-04
Bilans Handlowy 17355 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących 24400 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 59.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.4 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 79.5 2020-05
Przemysłowy PMI 36.8 2020-05
PMI dla Usług 31.4 2020-05
Optymizm Konsumentów -18.9 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.6 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 178880 2020-05
Śmierć koronawirusa 8342 2020-05
Odzyskany koronawirus 160151 2020-05
Łóżka szpitalne 8 2017-12
Szpitale 37.31 2017-12
Lekarze 4.64 2017-12
Pielęgniarki 16.7 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.3 2020-03
PKB 4040 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 793 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 881 2020-03
Środki Trwałe Brutto 170 2020-03
Pkb Per Capita 47502 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 45959 2018-12
Rolnictwo w PKB 6.74 2020-03
Budownictwo w PKB 38.78 2020-03
Przemysł w PKB 160 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 149 2020-03
Usługi w PKB 116 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.5 2020-03
Pracujący 45132 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 2644 2020-04
Zmiana Liczby Bezrobotnych 373 2020-04
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.6 2020-03
Koszty Pracy 110 2019-12
Wydajność 93.2 2020-03
Wolne Etaty 626 2020-04
Przeciętne Wynagrodzenia 4035 2019-12
Płaca Minimalna 9.35 2020-01
Wzrost Wynagrodzeń 0.7 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 112 2020-03
Populacja 83.2 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 77 2019-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 30456 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.6 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1990 2017-12
Koszty Utrzymania 1240 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 11143 2019-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3550 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2050 2017-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.9 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-04
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2020-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2020-04
Inflacja Bazowa 1.2 2020-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2020-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.9 2020-04
Wskaźnik Cen Importowych 102 2020-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 96.9 2020-03
Inflacja Żywności 4.6 2020-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2020-04
Cpi Transport 104 2020-04
Ceny hurtowe 102 2020-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-04
Stopa Międzybankowa -0.25 2020-04
Podaż Pieniądza M1 2444 2020-03
Podaż Pieniądza M2 3273 2020-03
Podaż Pieniądza M3 3302 2020-03
Bilans Banków 8975 2020-02
Rezerwy Walutowe 226903 2020-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 1561 2019-12
Bilans Banku Centralnego 1864 2020-03
Prywatna długu do PKB 154 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 17355 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących 24400 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.1 2019-12
Eksport 108948 2020-03
Import 91593 2020-03
Dług Zagraniczny 4974278 2019-12
Rachunek kapitałowy 14750 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16361 2020-03
Rezerwy Złota 3364 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 37 2020-01
Terms of Trade 105 2020-03
Indeks Terroryzmu 4.25 2018-12
Przyjazdy Turystów 38881 2018-12
Bronie Sprzedaży 1277 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 59.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.4 2019-12
Bilans Budżetu 7.09 2019-09
Wydatki Rządowe 166 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 45.4 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 384 2019-09
Dług Publiczny 1899168 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 377 2019-09
Wnioski o Azyl 8355 2019-12
Rating Kredytowy 100 2020-05
Wydatki Wojskowe 46192 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.06 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.44 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.63 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 79.5 2020-05
Przemysłowy PMI 36.8 2020-05
PMI dla Usług 31.4 2020-05
Zbiorczy Wskaźnik PMI 31.4 2020-05
Produkcja Przemysłowa -11.6 2020-03
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -9.2 2020-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach -14.4 2020-03
Stopa Utylizacji Surowców 70.6 2020-06
Zamówienia W Przemyśle -15.6 2020-03
Nowe Zamówienia 86.7 2020-03
Zmiany Zapasów 0.36 2020-03
Bankructwa 1529 2020-02
Zyski Korporacji 180 2019-12
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 51 2020-05
Produkcja Samochodów 10900 2020-04
Rejestracje nowych samochodów 120840 2020-04
Szybkość Internetu 15299 2017-03
Adresy IP 38794861 2017-03
Index Konkurencyjności 81.8 2019-12
Ranking Konkurencyjności 7 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2019-12
Ranking Korupcji 9 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 22 2019-12
Produkcja w Górnictwie -9.1 2020-03
Produkcja Stali 3000 2020-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -18.9 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.6 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.8 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 415 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 508 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.2 2019-12
Kredyt Konsumencki 238210 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3154161 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.88 2020-03
Cena Benzyny 1.26 2020-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 54.4 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 83.73 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 5.1 2020-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 176 2020-04
Pozwolenia Na Budowę 21791 2020-02
Zamówienia na Roboty Budowlane 6.3 2020-01
PMI dla Budownictwa 31.9 2020-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.5 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 178880 2020-05
Śmierć koronawirusa 8342 2020-05
Odzyskany koronawirus 160151 2020-05
Łóżka szpitalne 8 2017-12
Szpitale 37.31 2017-12
Lekarze 4.64 2017-12
Pielęgniarki 16.7 2017-12
Łóżka OIOM 621 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Niemcy - Wskaźniki ekonomiczne.