Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.09 2020-04
Indeks Giełdowy 10565 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.35 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2019-12
Stopa Bezrobocia 3.2 2020-02
Inflacja 1.4 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-03
Stopa Procentowa 0 2020-03
Bilans Handlowy 20800 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 23700 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 61.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 86.1 2020-03
Przemysłowy PMI 45.4 2020-03
PMI dla Usług 31.7 2020-03
Optymizm Konsumentów 2.7 2020-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 118235 2020-04
Śmierć koronawirusa 2431 2020-04
Odzyskany koronawirus 46300 2020-04
Łóżka szpitalne 8 2017-12
Szpitale 37.31 2017-12
Lekarze 4.64 2017-12
Pielęgniarki 16.7 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2019-12
PKB 4040 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 812 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 891 2019-12
Środki Trwałe Brutto 171 2019-12
Pkb Per Capita 47502 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 45959 2018-12
Rolnictwo w PKB 6.35 2019-12
Budownictwo w PKB 49.28 2019-12
Przemysł w PKB 166 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 155 2019-12
Usługi w PKB 129 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.2 2020-02
Pracujący 45244 2020-02
Bezrobotni Zarejestrowani 2335 2020-03
Zmiana Liczby Bezrobotnych 1 2020-03
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.3 2020-02
Koszty Pracy 110 2019-12
Wydajność 98.9 2020-01
Wolne Etaty 691 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 4012 2019-09
Płaca Minimalna 9.35 2020-01
Wzrost Wynagrodzeń 0.7 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 102 2020-01
Populacja 83.2 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.2 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 77 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 29917 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1990 2017-12
Koszty Utrzymania 1240 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 11230 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3550 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2050 2017-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2020-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2020-02
Inflacja Bazowa 1.5 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.1 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 103 2020-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2020-02
Inflacja Żywności 3.1 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2020-02
Cpi Transport 107 2020-02
Ceny hurtowe 104 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-03
Stopa Międzybankowa -0.42 2020-03
Podaż Pieniądza M1 2348 2020-02
Podaż Pieniądza M2 3174 2020-02
Podaż Pieniądza M3 3205 2020-02
Bilans Banków 8542 2019-11
Rezerwy Walutowe 215748 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 1561 2019-12
Bilans Banku Centralnego 1765 2019-11
Prywatna długu do PKB 154 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 20800 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 23700 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.1 2019-12
Eksport 109312 2020-02
Import 88483 2020-02
Dług Zagraniczny 4974278 2019-12
Rachunek kapitałowy -10300 2020-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2417 2020-01
Rezerwy Złota 3367 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 37 2019-11
Terms of Trade 102 2020-02
Indeks Terroryzmu 4.25 2018-12
Przyjazdy Turystów 38881 2018-12
Bronie Sprzedaży 1277 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 61.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.5 2019-12
Bilans Budżetu 7.09 2019-09
Wydatki Rządowe 166 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 43.9 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 384 2019-09
Dług Publiczny 1899168 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 377 2019-09
Wnioski o Azyl 8355 2019-12
Rating Kredytowy 100 2020-04
Wydatki Wojskowe 46192 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.06 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.44 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.63 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 86.1 2020-03
Przemysłowy PMI 45.4 2020-03
PMI dla Usług 31.7 2020-03
Zbiorczy Wskaźnik PMI 35 2020-03
Produkcja Przemysłowa -1.2 2020-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.3 2020-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.1 2020-02
Stopa Utylizacji Surowców 83.1 2020-03
Zamówienia W Przemyśle -1.4 2020-02
Nowe Zamówienia 104 2020-01
Zmiany Zapasów -2.7 2019-12
Bankructwa 1363 2019-12
Zyski Korporacji 180 2019-12
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -49.5 2020-03
Produkcja Samochodów 287900 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 215119 2020-03
Szybkość Internetu 15299 2017-03
Adresy IP 38794861 2017-03
Index Konkurencyjności 81.8 2019-12
Ranking Konkurencyjności 7 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2019-12
Ranking Korupcji 9 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 22 2019-12
Produkcja w Górnictwie -7.1 2020-02
Produkcja Stali 2920 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 2.7 2020-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.4 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 429 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 508 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.2 2019-12
Kredyt Konsumencki 238005 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3128463 2020-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.95 2020-02
Cena Benzyny 1.4 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 54.3 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 83.73 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 4.6 2020-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 173 2020-02
Pozwolenia Na Budowę 36606 2019-12
Zamówienia na Roboty Budowlane 9.1 2019-11
PMI dla Budownictwa 42 2020-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.5 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 118235 2020-04
Śmierć koronawirusa 2431 2020-04
Odzyskany koronawirus 46300 2020-04
Łóżka szpitalne 8 2017-12
Szpitale 37.31 2017-12
Lekarze 4.64 2017-12
Pielęgniarki 16.7 2017-12
ICU Beds 621 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Niemcy - Wskaźniki ekonomiczne.