Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.16 2020-10
Indeks Giełdowy 11556 2020-10
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.63 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 8.2 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.3 2020-09
Stopa Bezrobocia 4.5 2020-09
Inflacja -0.2 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-10
Stopa Procentowa 0 2020-10
Bilans Handlowy 12751 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 16500 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 59.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.4 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 92.7 2020-10
Przemysłowy PMI 58 2020-10
PMI dla Usług 48.9 2020-10
Optymizm Konsumentów -3.1 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.2 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 499694 2020-10
Śmierć koronawirusa 10349 2020-10
Odzyskany koronawirus 333498 2020-10
Łóżka szpitalne 8 2017-12
Szpitale 37.31 2017-12
Lekarze 4.64 2017-12
Pielęgniarki 16.7 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 8.2 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.3 2020-09
PKB 3846 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 775 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 804 2020-06
Środki Trwałe Brutto 157 2020-06
Pkb Per Capita 47628 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 53815 2019-12
Rolnictwo w PKB 5.79 2020-06
Budownictwo w PKB 44.48 2020-06
Przemysł w PKB 133 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 135 2020-06
Usługi w PKB 112 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.5 2020-09
Pracujący 44579 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 2760 2020-10
Zmiana Liczby Bezrobotnych -35 2020-10
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6 2020-09
Koszty Pracy 118 2020-06
Wydajność 93.3 2020-08
Wolne Etaty 602 2020-10
Przeciętne Wynagrodzenia 4021 2020-03
Płaca Minimalna 9.35 2020-01
Wzrost Wynagrodzeń -4.7 2020-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 102 2020-08
Populacja 83.2 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.75 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.75 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -1.4 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 75.8 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 30460 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.6 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 11139 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.2 2020-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2020-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2020-09
Inflacja Bazowa 0.6 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1 2020-09
Wskaźnik Cen Importowych 101 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 96.8 2020-09
Inflacja Żywności 0.6 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2020-09
Cpi Transport 104 2020-09
Ceny hurtowe 102 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-10
Stopa Międzybankowa -0.49 2020-09
Podaż Pieniądza M1 2565 2020-09
Podaż Pieniądza M2 3378 2020-09
Podaż Pieniądza M3 3399 2020-09
Bilans Banków 9043 2020-08
Rezerwy Walutowe 227150 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 1599 2020-03
Bilans Banku Centralnego 2293 2020-08
Prywatna długu do PKB 154 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 12751 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 16500 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.1 2019-12
Eksport 91211 2020-08
Import 78460 2020-08
Dług Zagraniczny 5371451 2020-06
Rachunek kapitałowy 36331 2020-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 9895 2020-08
Rezerwy Złota 3364 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 36 2020-06
Terms of Trade 105 2020-09
Indeks Terroryzmu 4.25 2018-12
Przyjazdy Turystów 1879 2020-07
Bronie Sprzedaży 1277 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 59.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.4 2019-12
Bilans Budżetu -1.74 2020-03
Wydatki Rządowe 169 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 45.4 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 380 2020-03
Dług Publiczny 2108893 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 382 2020-03
Wnioski o Azyl 9300 2020-09
Rating Kredytowy 100 2020-10
Wydatki Wojskowe 46192 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2020-07
Składki Ubezpieczeniowe 40.01 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.88 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.13 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 92.7 2020-10
Przemysłowy PMI 58 2020-10
PMI dla Usług 48.9 2020-10
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.5 2020-10
Produkcja Przemysłowa -9.6 2020-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.2 2020-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -11.9 2020-08
Stopa Utylizacji Surowców 79.8 2020-12
Zamówienia W Przemyśle 4.5 2020-08
Nowe Zamówienia 99 2020-08
Zmiany Zapasów -8.49 2020-06
Bankructwa 1369 2020-07
Zyski Korporacji 148 2020-06
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 56.1 2020-10
Produkcja Samochodów 369300 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 265227 2020-09
Szybkość Internetu 15299 2017-03
Adresy IP 38794861 2017-03
Index Konkurencyjności 81.8 2019-12
Ranking Konkurencyjności 7 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2019-12
Ranking Korupcji 9 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 22 2019-12
Produkcja w Górnictwie -5.4 2020-08
Produkcja Stali 3018 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -3.1 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.2 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.5 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 374 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 505 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 21.1 2020-06
Kredyt Konsumencki 235885 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3208011 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.78 2020-08
Cena Benzyny 1.44 2020-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 54.6 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 84.7 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -1.8 2020-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 184 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 27733 2020-08
Zamówienia na Roboty Budowlane -4.9 2020-07
PMI dla Budownictwa 45.5 2020-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.5 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 499694 2020-10
Śmierć koronawirusa 10349 2020-10
Odzyskany koronawirus 333498 2020-10
Łóżka szpitalne 8 2017-12
Szpitale 37.31 2017-12
Lekarze 4.64 2017-12
Pielęgniarki 16.7 2017-12
Łóżka OIOM 621 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Niemcy - Wskaźniki ekonomiczne.