Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.2 2021-04
Indeks Giełdowy 15510 2021-04
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.28 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.7 2020-12
Stopa Bezrobocia 4.5 2021-02
Inflacja 1.7 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2021-03
Stopa Procentowa 0 2021-03
Bilans Handlowy 18100 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 18800 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2020-12
Dług Publiczny do PKB 59.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 96.6 2021-03
Przemysłowy PMI 66.6 2021-03
PMI dla Usług 51.5 2021-03
Optymizm Konsumentów -6.2 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 2021-02
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 3099273 2021-04
Śmierć koronawirusa 79628 2021-04
Odzyskany koronawirus 2568168 2021-04
Łóżka szpitalne 8 2017-12
Szpitale 37.31 2017-12
Lekarze 4.64 2017-12
Pielęgniarki 16.7 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.7 2020-12
PKB 3846 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 780 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 876 2020-12
Środki Trwałe Brutto 167 2020-12
Pkb Per Capita 47628 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 53815 2019-12
Rolnictwo w PKB 5.1 2020-12
Budownictwo w PKB 53.37 2020-12
Przemysł w PKB 160 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 157 2020-12
Usługi w PKB 121 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.5 2021-02
Pracujący 44453 2021-02
Bezrobotni Zarejestrowani 2827 2021-03
Zmiana Liczby Bezrobotnych -8 2021-03
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.1 2021-02
Koszty Pracy 112 2020-12
Wydajność 97.4 2021-02
Wolne Etaty 609 2021-03
Przeciętne Wynagrodzenia 4033 2020-12
Płaca Minimalna 9.5 2021-01
Wzrost Wynagrodzeń 0.4 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 102 2021-01
Populacja 83.17 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.75 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.75 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 76.4 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 30460 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.6 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 11139 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.7 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2021-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2021-03
Inflacja Bazowa 1.4 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107 2021-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.9 2021-02
Wskaźnik Cen Importowych 103 2021-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2021-02
Inflacja Żywności 1.6 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107 2021-03
Cpi Transport 111 2021-03
Ceny hurtowe 108 2021-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-03
Stopa Międzybankowa -0.54 2021-03
Podaż Pieniądza M1 2698 2021-02
Podaż Pieniądza M2 3470 2021-02
Podaż Pieniądza M3 3493 2021-02
Bilans Banków 9208 2021-02
Rezerwy Walutowe 209400 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 1623 2020-12
Bilans Banku Centralnego 2472 2021-02
Prywatna długu do PKB 160 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 18100 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 18800 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7 2020-12
Eksport 107800 2021-02
Import 89700 2021-02
Dług Zagraniczny 5512138 2020-12
Rachunek kapitałowy 43567 2021-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1821 2021-02
Rezerwy Złota 3362 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 39 2020-12
Terms of Trade 101 2021-02
Indeks Terroryzmu 3.97 2019-12
Przyjazdy Turystów 171 2021-01
Bronie Sprzedaży 1232 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 59.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2020-12
Bilans Budżetu -68.41 2020-09
Wydatki Rządowe 170 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 45.4 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 370 2020-09
Dług Publiczny 2171817 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 438 2020-09
Wnioski o Azyl 9300 2020-09
Rating Kredytowy 100 2021-04
Wydatki Wojskowe 51190 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 40.01 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.88 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.13 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 96.6 2021-03
Przemysłowy PMI 66.6 2021-03
PMI dla Usług 51.5 2021-03
Zbiorczy Wskaźnik PMI 57.3 2021-03
Produkcja Przemysłowa -6.4 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.6 2021-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.3 2021-02
Stopa Utylizacji Surowców 81.8 2021-03
Zamówienia W Przemyśle 1.2 2021-02
Nowe Zamówienia 108 2021-02
Zmiany Zapasów -13.1 2020-12
Bankructwa 1108 2021-01
Zyski Korporacji 172 2020-12
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 70.7 2021-04
Produkcja Samochodów 373900 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 292349 2021-03
Szybkość Internetu 15299 2017-03
Adresy IP 38794861 2017-03
Index Konkurencyjności 81.8 2019-12
Ranking Konkurencyjności 7 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2020-12
Ranking Korupcji 9 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 22 2019-12
Produkcja w Górnictwie 2 2021-02
Produkcja Stali 3100 2021-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -6.2 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -9 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 401 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 517 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 17.7 2020-12
Kredyt Konsumencki 235153 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3256405 2021-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2 2021-02
Cena Benzyny 1.78 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 57.7 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 84.7 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -9.2 2021-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 194 2021-03
Pozwolenia Na Budowę 24351 2021-01
Zamówienia na Roboty Budowlane 1.5 2021-01
PMI dla Budownictwa 47.5 2021-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.1 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 3099273 2021-04
Śmierć koronawirusa 79628 2021-04
Odzyskany koronawirus 2568168 2021-04
Łóżka szpitalne 8 2017-12
Szpitale 37.31 2017-12
Lekarze 4.64 2017-12
Pielęgniarki 16.7 2017-12
Łóżka OIOM 621 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Niemcy - Wskaźniki ekonomiczne.