Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2019-02
Indeks Giełdowy 11299 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.11 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.6 2018-12
Stopa Bezrobocia 3.3 2018-12
Inflacja 1.4 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.8 2019-01
Stopa Procentowa 0 2019-01
Bilans Handlowy 13900 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 21000 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8 2017-12
Dług Publiczny do PKB 63.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle 99.1 2019-01
Przemysłowy PMI 49.7 2019-01
PMI dla Usług 53 2019-01
Optymizm Konsumentów 10.8 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 29.79 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 47.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.6 2018-12
PKB 3677 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 745 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 866 2018-09
Środki Trwałe Brutto 154 2018-09
Pkb Per Capita 46747 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 45229 2017-12
Rolnictwo w PKB 6.24 2018-09
Budownictwo w PKB 43.69 2018-09
Przemysł w PKB 178 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 138 2018-09
Usługi w PKB 126 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.3 2018-12
Pracujący 44914 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 2406 2019-01
Zmiana Liczby Bezrobotnych -2 2019-01
Bezrobocie Długoterminowe 1.4 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6 2018-12
Koszty Pracy 115 2018-09
Wydajność 97.6 2018-12
Wolne Etaty 758 2019-01
Przeciętne Wynagrodzenia 3875 2018-06
Płaca Minimalna 9.19 2019-01
Wzrost Wynagrodzeń 1.5 2018-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 186 2018-11
Populacja 82.85 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.58 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 76.3 2018-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 29972 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.5 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1990 2017-12
Koszty Utrzymania 1240 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 10920 2018-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3550 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2050 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.8 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 2018-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2018-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 112 2018-12
Inflacja Bazowa 2.66 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.7 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 102 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2018-12
Inflacja Żywności 1 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112 2018-12
Cpi Transport 112 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-01
Stopa Międzybankowa -0.31 2019-01
Podaż Pieniądza M1 2195 2018-12
Podaż Pieniądza M2 3022 2018-12
Podaż Pieniądza M3 3053 2018-12
Bilans Banków 7927 2018-11
Rezerwy Walutowe 176720 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 1477 2018-09
Bilans Banku Centralnego 1822 2018-12
Prywatna długu do PKB 148 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 13900 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 21000 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8 2017-12
Eksport 96100 2018-12
Import 82100 2018-12
Dług Zagraniczny 4886438 2018-09
Rachunek kapitałowy 32853 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 9053 2018-12
Rezerwy Złota 3370 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 41 2018-08
Terms of Trade 99.71 2018-12
Indeks Terroryzmu 4.6 2017-12
Przyjazdy Turystów 37452 2017-12
Bronie Sprzedaży 1653 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 63.9 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2018-12
Bilans Budżetu 36.06 2018-06
Wydatki Rządowe 142 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 43.9 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 373 2018-06
Dług Publiczny 1771735 2017-09
Wydatki Budżetu Państwa 337 2018-06
Wnioski o Azyl 13190 2018-07
Rating Kredytowy 99.87
Wydatki Wojskowe 43023 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29.79 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 47.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 40.21 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.43 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.78 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 99.1 2019-01
Przemysłowy PMI 49.7 2019-01
PMI dla Usług 53 2019-01
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.1 2019-01
Produkcja Przemysłowa -3.9 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.4 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4 2018-12
Stopa Utylizacji Surowców 86.3 2019-03
Zamówienia W Przemyśle -1.6 2018-12
Nowe Zamówienia 106 2018-12
Zmiany Zapasów 8.73 2018-09
Bankructwa 1694 2018-10
Zyski Korporacji 192 2018-09
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -15 2019-01
Produkcja Samochodów 367300 2019-01
Rejestracje nowych samochodów 265702 2019-01
Szybkość Internetu 15299 2017-03
Adresy IP 38794861 2017-03
Index Konkurencyjności 82.84 2018-12
Ranking Konkurencyjności 3 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2018-12
Ranking Korupcji 11 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 24 2018-12
Produkcja w Górnictwie -8.7 2018-12
Produkcja Stali 3230 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 10.8 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4.3 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.1 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 403 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 497 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.7 2018-09
Kredyt Konsumencki 233662 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2960850 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.06 2018-12
Cena Benzyny 1.53 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 52.5 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 82.51 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -4.1 2018-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 154 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 22737 2018-11
Zamówienia na Roboty Budowlane 7.4 2018-11
PMI dla Budownictwa 50.7 2019-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.4 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Niemcy - Wskaźniki ekonomiczne.