NIEMCY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-06
Stopa Bezrobocia 3.4 2018-06
Inflacja 2 2018-07
Stopa Procentowa 0 2018-07
Bilans Handlowy 21792 2018-06
Dług Publiczny do PKB 64.1 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2018-08
Indeks Giełdowy 12243 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.3 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 % 2018-06
PKB 3677 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 740 Mld Eur 2018-03
Produkt Narodowy Brutto 853 Mld Eur 2018-03
Środki Trwałe Brutto 152 Mld Eur 2018-03
Pkb Per Capita 46747 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 45229 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 4.28 Mld Eur 2018-03
Budownictwo w PKB 31.98 Mld Eur 2018-03
Przemysł w PKB 172 Mld Eur 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 138 Mld Eur 2018-03
Usługi w PKB 116 Mld Eur 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.4 % 2018-06
Pracujący 44698 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 2325 Tysiąc 2018-07
Zmiana Liczby Bezrobotnych -6 Tysiąc 2018-07
Bezrobocie Długoterminowe 1.5 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.2 % 2018-06
Koszty Pracy 113 Punkty Indeksowe 2018-03
Wydajność 105 Punkty Indeksowe 2018-05
Wolne Etaty 705 Tysiąc 2018-07
Przeciętne Wynagrodzenia 3808 Eur / Miesiąc 2018-03
Płaca Minimalna 8.84 EUR / Godzina 2018-01
Wzrost Wynagrodzeń 1.1 % 2018-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 116 Punkty Indeksowe 2018-05
Populacja 82.85 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.58 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.58 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 % 2018-03
Wskaźnik Zatrudnienia 75.4 % 2018-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 29621 Tysiąc 2018-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61 % 2018-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1990 Eur / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 1240 Eur / Miesiąc 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 10846 Tysiąc 2018-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3550 Eur / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2050 Eur / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 Punkty Indeksowe 2018-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 111 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 1.37 % 2018-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3 % 2018-06
Wskaźnik Cen Importowych 108 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 105 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Żywności 2.5 % 2018-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 112 Punkty Indeksowe 2018-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-07
Stopa Międzybankowa -0.32 % 2018-07
Podaż Pieniądza M1 2110 Mld Eur 2018-06
Podaż Pieniądza M2 2954 Mld Eur 2018-06
Podaż Pieniądza M3 2988 Mld Eur 2018-06
Bilans Banków 7929 Mld Eur 2018-05
Rezerwy Walutowe 163308 W Mln Eur 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 1429 Mld Eur 2018-03
Bilans Banku Centralnego 1778 Mld Eur 2018-05
Prywatna długu do PKB 148 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 21792 W Mln Eur 2018-06
Eksport 115537 W Mln Eur 2018-06
Import 93745 W Mln Eur 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących 26200 W Mln Eur 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 8 % 2017-12
Dług Zagraniczny 4648614 W Mln Eur 2018-03
Rachunek kapitałowy -3448 W Mln Eur 2018-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3707 W Mln Eur 2018-05
Rezerwy Złota 3371 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 42 BBL/D/1K 2018-04
Terms of Trade 103 Punkty Indeksowe 2018-06
Indeks Terroryzmu 4.92 2016-12
Przyjazdy Turystów 37452 Tysiąc 2017-12
Bronie Sprzedaży 1653 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 64.1 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB 1.3 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 10.72 Mld Eur 2018-03
Wydatki Rządowe 140 Mld Eur 2018-03
Wydatków Rządowych W Pkb 43.9 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 350 Mld Eur 2018-03
Dług Publiczny 1771735 W Mln Eur 2017-09
Wydatki Budżetu Państwa 340 Mld Eur 2018-03
Wnioski o Azyl 10705 2018-03
Rating Kredytowy 99.87
Wydatki Wojskowe 43023 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 102 Punkty Indeksowe 2018-07
Przemysłowy PMI 56.9 2018-07
PMI dla Usług 54.1 Punkty Indeksowe 2018-07
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55 Punkty Indeksowe 2018-07
Produkcja Przemysłowa 2.5 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.9 % 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.2 % 2018-06
Stopa Utylizacji Surowców 87.7 % 2018-09
Zamówienia W Przemyśle -4 % 2018-06
Nowe Zamówienia 106 Punkty Indeksowe 2018-06
Zmiany Zapasów -5.9 Mld Eur 2018-03
Bankructwa 1616 Firmy 2018-05
Zyski Korporacji 195 Mld Eur 2018-03
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -13.7 2018-08
Produkcja Samochodów 358800 Jednostki 2018-07
Rejestracje nowych samochodów 317848 2018-07
Szybkość Internetu 15299 KBps 2017-03
Adresy IP 38794861 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 5.65 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 5 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 81 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 12 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 20 2017-12
Produkcja w Górnictwie 1.7 % 2018-06
Produkcja Stali 3770 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 10.6 Punkty Indeksowe 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 % 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 402 Mld Eur 2018-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 491 Mld Eur 2018-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10 % 2018-03
Kredyt Konsumencki 239327 W Mln Eur 2018-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2911064 W Mln Eur 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.23 % 2018-06
Cena Benzyny 1.71 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 52.9 % of GDP 2017-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 82.68 % 2016-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0.1 % 2018-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 148 Punkty Indeksowe 2018-06
Pozwolenia Na Budowę 25676 2018-06
Zamówienia na Roboty Budowlane -2.5 % 2018-04
PMI dla Budownictwa 50 2018-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.7 % 2016-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 29.79 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 47.5 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 40.21 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.43 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.78 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 33.58 mm 2015-12
Temperatura 6.65 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Niemcy - Wskaźniki ekonomiczne.