Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.21 2021-01
Indeks Giełdowy 13778 2021-01
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.53 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 8.5 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4 2020-09
Stopa Bezrobocia 4.5 2020-11
Inflacja -0.3 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2020-12
Stopa Procentowa 0 2021-01
Bilans Handlowy 17153 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących 21300 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 59.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 90.1 2021-01
Przemysłowy PMI 57 2021-01
PMI dla Usług 46.8 2021-01
Optymizm Konsumentów -15.6 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.9 2020-11
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Przypadki koronawirusa 2161275 2021-01
Śmierć koronawirusa 53972 2021-01
Odzyskany koronawirus 1736671 2021-01
Łóżka szpitalne 8 2017-12
Szpitale 37.31 2017-12
Lekarze 4.64 2017-12
Pielęgniarki 16.7 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 8.5 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4 2020-09
PKB 3846 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 777 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 864 2020-09
Środki Trwałe Brutto 165 2020-09
Pkb Per Capita 47628 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 53815 2019-12
Rolnictwo w PKB 5.26 2020-09
Budownictwo w PKB 45.98 2020-09
Przemysł w PKB 148 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 149 2020-09
Usługi w PKB 125 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.5 2020-11
Pracujący 44507 2020-11
Bezrobotni Zarejestrowani 2707 2020-12
Zmiana Liczby Bezrobotnych -37 2020-12
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.1 2020-11
Koszty Pracy 112 2020-09
Wydajność 100 2020-11
Wolne Etaty 581 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 3978 2020-09
Płaca Minimalna 9.35 2020-01
Wzrost Wynagrodzeń -1.3 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 166 2020-11
Populacja 83.2 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.75 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.75 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -1.4 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 76.4 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 30460 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.6 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 11139 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.3 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2020-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2020-12
Inflacja Bazowa 0.4 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.2 2020-12
Wskaźnik Cen Importowych 102 2020-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.6 2020-11
Inflacja Żywności 0.4 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2020-12
Cpi Transport 104 2020-12
Ceny hurtowe 103 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-01
Stopa Międzybankowa -0.54 2020-12
Podaż Pieniądza M1 2639 2020-11
Podaż Pieniądza M2 3411 2020-11
Podaż Pieniądza M3 3439 2020-11
Bilans Banków 9183 2020-10
Rezerwy Walutowe 219127 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 1617 2020-09
Bilans Banku Centralnego 2451 2020-11
Prywatna długu do PKB 154 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 17153 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących 21300 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.1 2019-12
Eksport 111732 2020-11
Import 94579 2020-11
Dług Zagraniczny 5534326 2020-09
Rachunek kapitałowy 14955 2020-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 29927 2020-11
Rezerwy Złota 3362 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 38 2020-09
Terms of Trade 104 2020-11
Indeks Terroryzmu 3.97 2019-12
Przyjazdy Turystów 1366 2020-09
Bronie Sprzedaży 1277 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 59.8 2019-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2020-12
Bilans Budżetu -1.74 2020-03
Wydatki Rządowe 172 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 45.4 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 355 2020-06
Dług Publiczny 2195136 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 423 2020-06
Wnioski o Azyl 9300 2020-09
Rating Kredytowy 100 2021-01
Wydatki Wojskowe 46192 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2020-07
Składki Ubezpieczeniowe 40.01 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.88 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 20.13 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 90.1 2021-01
Przemysłowy PMI 57 2021-01
PMI dla Usług 46.8 2021-01
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.8 2021-01
Produkcja Przemysłowa -2.6 2020-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.9 2020-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.6 2020-11
Stopa Utylizacji Surowców 79.8 2020-12
Zamówienia W Przemyśle 2.3 2020-11
Nowe Zamówienia 107 2020-11
Zmiany Zapasów -22.21 2020-09
Bankructwa 1084 2020-10
Zyski Korporacji 163 2020-09
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 61.8 2021-01
Produkcja Samochodów 280800 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 311394 2020-12
Szybkość Internetu 15299 2017-03
Adresy IP 38794861 2017-03
Index Konkurencyjności 81.8 2019-12
Ranking Konkurencyjności 7 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2019-12
Ranking Korupcji 9 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 22 2019-12
Produkcja w Górnictwie -0.4 2020-11
Produkcja Stali 3376 2020-11

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -15.6 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.9 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.6 2020-11
Wydatki Konsumpcyjne 415 2020-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 520 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 16.2 2020-09
Kredyt Konsumencki 237038 2020-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3230970 2020-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 1.96 2020-11
Cena Benzyny 1.71 2021-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 56.4 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 84.7 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 3 2020-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 188 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 29071 2020-11
Zamówienia na Roboty Budowlane -4.9 2020-07
PMI dla Budownictwa 47.1 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.5 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 2161275 2021-01
Śmierć koronawirusa 53972 2021-01
Odzyskany koronawirus 1736671 2021-01
Łóżka szpitalne 8 2017-12
Szpitale 37.31 2017-12
Lekarze 4.64 2017-12
Pielęgniarki 16.7 2017-12
Łóżka OIOM 621 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Niemcy - Wskaźniki ekonomiczne.