Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-10
Indeks Giełdowy 12754 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.35 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-08
Inflacja 1.2 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-09
Stopa Procentowa 0 2019-09
Bilans Handlowy 16205 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 16900 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 60.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 94.6 2019-09
Przemysłowy PMI 41.7 2019-09
PMI dla Usług 51.4 2019-09
Optymizm Konsumentów 9.9 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2019-06
PKB 3997 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 811 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 879 2019-06
Środki Trwałe Brutto 172 2019-06
Pkb Per Capita 47502 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 45959 2018-12
Rolnictwo w PKB 7.53 2019-06
Budownictwo w PKB 42.14 2019-06
Przemysł w PKB 167 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 139 2019-06
Usługi w PKB 127 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-08
Pracujący 45096 2019-08
Bezrobotni Zarejestrowani 2234 2019-09
Zmiana Liczby Bezrobotnych -10 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.3 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.7 2019-08
Koszty Pracy 108 2019-06
Wydajność 97.2 2019-08
Wolne Etaty 787 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 3997 2019-06
Płaca Minimalna 9.19 2019-01
Wzrost Wynagrodzeń 1.3 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 165 2019-07
Populacja 82.85 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65.67 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.67 2019-12
Zmiana Zatrudnienia 0.1 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 76.5 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 29449 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.6 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1990 2017-12
Koszty Utrzymania 1240 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 11227 2019-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3550 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2050 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.2 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2019-09
Inflacja Bazowa 1.4 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.1 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 102 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 100 2019-08
Inflacja Żywności 1.3 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-09
Cpi Transport 106 2019-09
Ceny hurtowe 104 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-09
Stopa Międzybankowa -0.42 2019-09
Podaż Pieniądza M1 2298 2019-08
Podaż Pieniądza M2 3144 2019-08
Podaż Pieniądza M3 3176 2019-08
Bilans Banków 8423 2019-07
Rezerwy Walutowe 202285 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 1540 2019-06
Bilans Banku Centralnego 1780 2019-08
Prywatna długu do PKB 148 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 16205 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 16900 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.3 2018-12
Eksport 101247 2019-08
Import 85042 2019-08
Dług Zagraniczny 5097491 2019-06
Rachunek kapitałowy 1322 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 7371 2019-08
Rezerwy Złota 3367 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 37 2019-06
Terms of Trade 102 2019-08
Indeks Terroryzmu 4.6 2017-12
Przyjazdy Turystów 38881 2018-12
Bronie Sprzedaży 1277 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 60.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2018-12
Bilans Budżetu 7.47 2019-03
Wydatki Rządowe 163 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 43.9 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 374 2019-03
Dług Publiczny 1919174 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 367 2019-03
Wnioski o Azyl 11075 2019-08
Rating Kredytowy 99.87
Wydatki Wojskowe 46192 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 39.06 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 19.44 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 19.63 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 94.6 2019-09
Przemysłowy PMI 41.7 2019-09
PMI dla Usług 51.4 2019-09
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.5 2019-09
Produkcja Przemysłowa -4 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.3 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 83.9 2019-09
Zamówienia W Przemyśle -0.6 2019-08
Nowe Zamówienia 100 2019-08
Zmiany Zapasów 1.8 2019-06
Bankructwa 1644 2019-07
Zyski Korporacji 182 2019-06
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW -22.8 2019-10
Produkcja Samochodów 415500 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 244622 2019-09
Szybkość Internetu 15299 2017-03
Adresy IP 38794861 2017-03
Index Konkurencyjności 81.8 2019-12
Ranking Konkurencyjności 7 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 80 2018-12
Ranking Korupcji 11 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 24 2018-12
Produkcja w Górnictwie -14.5 2019-08
Produkcja Stali 3266 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 9.9 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.2 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 426 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 502 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.8 2019-06
Kredyt Konsumencki 235851 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3064553 2019-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.02 2019-08
Cena Benzyny 1.54 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 53.6 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 82.51 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.4 2019-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 166 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 27365 2019-08
Zamówienia na Roboty Budowlane 2.4 2019-07
PMI dla Budownictwa 50.1 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 51.5 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Niemcy - Wskaźniki ekonomiczne.