Brazylia - Kredyt dla Sectora Prywatnego - PrognozyBrazylia Konsument Ostatni Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Optymizm Konsumentów 105 104 103 102 103 103
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.5 0.1 0.5 0.6 0.17 1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1 2.4 3.8 2.43 3.3 2.1
Wydatki Konsumpcyjne 1063421 1056694 1106903 1064098 1086816 1162939
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2904230 2923476 3300000 2950482 2961193 3690000
Kredyt Konsumencki 1702729 1718510 1742628 1766360 1789764 2008334
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 52.03 52.03 52.03 52.28 52.28 52.28
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 24.7 24.59 24.65 24.62 24.62 24.63
Cena Benzyny 1.1 1.12 1.06 1 0.94 0.75
[+]