19/04/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:25 PM
BR
Koniunktura w przemyśle APR 56.7 59.0
20/04/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Śródmiesięczna Inflacja m/m APR 0.1%
12:00 PM
BR
Śródmiesięczna Inflacja r/r APR 2.8%
23/04/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
04:00 PM
BR
Zmiana Zatrudnienia w Formalnym Sektorze MAR 61.188K
25/04/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Dochody z Podatków MAR BRL105B
01:30 PM
BR
Saldo Obrotów Bieżących MAR $0.3B
01:30 PM
BR
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne MAR $4.7B
02:05 PM
BR
Optymizm Konsumentów APR 101.9
26/04/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:30 PM
BR
Pożyczki Bankowe m/m MAR -0.2%
27/04/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Stopa Bezrobocia MAR 12.6%
30/04/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:30 PM
BR
Bilans Budżetu MAR BRL-45.806B
02/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:00 PM
BR
PMI dla Przemysłu wg Markit APR 53.4
06:00 PM
BR
Bilans Handlowy APR $6.28B
03/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) MAR 0.2%
12:00 PM
BR
Produkcja Przemysłowa r/r MAR 2.8%
04/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:00 PM
BR
PMI dla Usług wg Markit APR 50.4
01:00 PM
BR
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit APR 51.5
02:20 PM
BR
Produkcja Samochodów m/m APR 25.3%
02:20 PM
BR
Rejestracje nowych samochodów m/m APR 32.2%
10/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Stopa Inflacji (Miesięczny) APR 0.09%
12:00 PM
BR
Stopa Inflacji (Roczne) APR 2.68%
11/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Obroty w Handlu Detalicznym r/r MAR 1.3%
12:00 PM
BR
Obroty w Handlu Detalicznym m/m MAR -0.2%
15/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
11:30 AM
BR
Wskaźniki Wzrostu Gospodarczego wg Banku Centralnego MAR 0.09%
16/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:30 PM
BR
Zmiana Zatrudnienia w Formalnym Sektorze APR
09:00 PM
BR
Decyzja o oprocentowaniu 6.50%
18/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
10:30 AM
BR
Dochody z Podatków APR
21/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
02:20 PM
BR
Koniunktura w przemyśle MAY 56.7
23/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Śródmiesięczna Inflacja m/m MAY
12:00 PM
BR
Śródmiesięczna Inflacja r/r MAY
24/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:30 PM
BR
Saldo Obrotów Bieżących APR
01:30 PM
BR
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne APR
28/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:30 PM
BR
Pożyczki Bankowe m/m APR
29/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Stopa Bezrobocia APR
02:25 PM
BR
Optymizm Konsumentów MAY
30/05/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Tempo Wzrostu Pkb (Roczny) Q1 2.1%
12:00 PM
BR
Wzrost PKB k/k Q1 0.1%
01:30 PM
BR
Bilans Budżetu APR
01/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:00 PM
BR
PMI dla Przemysłu wg Markit MAY
06:00 PM
BR
Bilans Handlowy MAY
05/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) APR
12:00 PM
BR
Produkcja Przemysłowa r/r APR
01:00 PM
BR
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit MAY
01:00 PM
BR
PMI dla Usług wg Markit MAY
06/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
02:20 PM
BR
Produkcja Samochodów m/m MAY
02:20 PM
BR
Rejestracje nowych samochodów m/m MAY
08/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Stopa Inflacji (Miesięczny) MAY
12:00 PM
BR
Stopa Inflacji (Roczne) MAY
13/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Obroty w Handlu Detalicznym r/r APR
12:00 PM
BR
Obroty w Handlu Detalicznym m/m APR
15/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
11:30 AM
BR
Wskaźniki Wzrostu Gospodarczego wg Banku Centralnego APR
18/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
10:00 AM
BR
Dochody z Podatków MAY
20/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
02:30 PM
BR
Koniunktura w przemyśle JUN
09:00 PM
BR
Decyzja o oprocentowaniu
11:00 PM
BR
Zmiana Zatrudnienia w Formalnym Sektorze MAY
21/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Śródmiesięczna Inflacja m/m JUN
12:00 PM
BR
Śródmiesięczna Inflacja r/r JUN
25/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:30 PM
BR
Saldo Obrotów Bieżących MAY
01:30 PM
BR
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne MAY
26/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
04:10 PM
BR
Optymizm Konsumentów JUN
27/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:30 PM
BR
Pożyczki Bankowe m/m MAY
29/06/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Stopa Bezrobocia MAY
01:30 PM
BR
Bilans Budżetu MAY
02/07/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
01:00 PM
BR
PMI dla Przemysłu wg Markit JUN
03/07/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
06:00 PM
BR
Bilans Handlowy JUN
04/07/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) MAY
12:00 PM
BR
Produkcja Przemysłowa r/r MAY
01:00 PM
BR
PMI dla Usług wg Markit JUN
01:00 PM
BR
PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit JUN
06/07/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Stopa Inflacji (Miesięczny) JUN
12:00 PM
BR
Stopa Inflacji (Roczne) JUN
02:20 PM
BR
Rejestracje nowych samochodów m/m JUN
02:20 PM
BR
Produkcja Samochodów m/m JUN
12/07/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Obroty w Handlu Detalicznym r/r MAY
12:00 PM
BR
Obroty w Handlu Detalicznym m/m MAY
14/07/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Wskaźniki Wzrostu Gospodarczego wg Banku Centralnego MAY
18/07/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Zmiana Zatrudnienia w Formalnym Sektorze JUN
19/07/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
02:00 PM
BR
Dochody z Podatków JUN
02:30 PM
BR
Koniunktura w przemyśle JUL
20/07/2018 Rzeczywisty Poprzedni Zgoda
12:00 PM
BR
Śródmiesięczna Inflacja r/r JUL
12:00 PM
BR
Śródmiesięczna Inflacja m/m JUL


BRAZYLIA - KALENDARZ - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Brazylia - Kalendarz - Wskaźniki ekonomiczne - Kalendarz wydarzeń gospodarczych z rzeczywistymi wartościami, poprzednich wersji, porozumienia i Prognoz.