Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 4.97 5.13 5.2 5.26 5.33 5.48
Obligacje Rządowe 10-letnie 12.51 13.07 13.39 13.72 14.05 14.75

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 -0.1 0.1 0.1 0.2 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 0.3 0.5 0.3 0.9 1.5
Stopa Bezrobocia 11.10 12.2 12 12 11.9 11
Inflacja 12.13 12.97 11.03 10.24 9.15 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.06 0.81 0.73 0.65 0.4 0.3
Stopa Procentowa 12.75 13.25 13.25 13.25 12.5 9.25
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21.00 21 21 21 21 21
Bilans Handlowy 8148.00 2854 3653 3496 4314 3673
Saldo Obrotów Bieżących -2414.00 -4500 -5000 -3700 -8100 -5500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.72 -1.9 -1.9 -1.9 -2.5 -2.5
Dług Publiczny do PKB 88.83 91 91 91 93 93
Budżet Państwa do PKB -13.40 -7.5 -7.5 -7.5 -6.5 -6.5
Koniunktura w Przemyśle 56.50 56 57 57 56 53
Przemysłowy PMI 51.80 50 51 52 54 55
PMI dla Usług 60.60 60 59 58 55 52
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.00 -0.4 -0.6 0.5 1.1 1
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 30 30 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 -0.1 0.1 0.1 0.2 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 0.3 0.5 0.3 0.9 1.5
PKB 1444.73 1750 1750 1750 1750 1890
Pkb W Cenach Stałych 305183.95 301402 308434 306099 307931 310691
Produkt Narodowy Brutto 2187879.74 2112371 2163968 2194443 2207571 2227360
Środki Trwałe Brutto 428661.34 398509 432643 429947 432519 436397
PKB Per Capita 8228.79 11100 11100 11200 11200 11200
PKB Per Capita PPP 14063.98 14600 14600 14600 14600 14650
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 4.60 0.9 0.8 0.7 1.3 2
Rolnictwo w PKB 13523.64 23909 18053 13564 13645 13768
Budownictwo w PKB 14987.87 13515 15045 15033 15123 15258
Przemysł w PKB 29239.41 29868 31672 29327 29503 29767
Górnictwo w PKB 2515.47 2487 2691 2523 2538 2561
Administracja Publiczna w PKB 39006.91 38464 38797 39124 39358 39711
Usługi w PKB 189963.16 180946 187444 190533 191673 193391
Transport w PKB 9088.05 8339 8867 9115 9170 9252
Media w PKB 6788.14 7060 6727 6808 6849 6911

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 11.10 12.2 12 12 11.9 11
Pracujący 95.28 94 95 95 95 95
Bezrobotni Zarejestrowani 11.95 12.8 12.3 12 12 12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.30 61 62 62 62 62
Koszty Pracy 95.24 87 85 75 75 73
Przeciętne Wynagrodzenia 2548.00 2650 2650 2790 2790 2810
Płaca Minimalna 1212.00 1200 1200 1200 1200 1280
Populacja 211.82 215 215 215 215 217
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wskaźnik Zatrudnienia 55.20 54 54 55 55 55
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 136.20 300 336 -242 11 -250
Wydajność 95.24 93 95 96 98 100
Wynagrodzenia w Przemyśle 2484.00 2700 2700 2750 2750 2840

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 12.13 12.97 11.03 10.24 9.15 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.06 0.81 0.73 0.65 0.4 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 6382.88 6518 6600 6747 6894 7017
Inflacja Bazowa 9.44 9 7 6 5 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 169.26 170 171 172 173 177
Wskaźnik Cen Importowych 127.55 126 124 124 119 123
Wskaźnik Cen Eksportowych 117.27 117 118 116 114 113
Inflacja Żywności 13.46 10.94 8.39 6.98 2.67 3
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 3.13 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Śródmiesięczna Inflacja m/m 1.73 0.8 0.6 0.5 0.4 0.4
Śródmiesięczna Inflacja r/r 12.03 10.39 8.36 6.72 5.72 5.5
Inflacja IPC-Fipe (miesięczna) 1.62 0.9 0.7 0.5 0.5 0.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 10916.03 11186 11704 11950 12052 12428
Cpi Transport 6543.17 6596 6644 6688 6714 6734
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 18.31 13.7 9.8 6.4 2.3 3

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 12.75 13.25 13.25 13.25 12.5 9.25
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21.00 21 21 21 21 21
Podaż Pieniądza M0 385897.34 403407 404334 405260 406186 408966
Podaż Pieniądza M1 596583.90 607152 615614 624076 632538 657924
Podaż Pieniądza M2 4230504.43 4188144 4258395 4328681 4399012 4610394
Podaż Pieniądza M3 8701522.28 9042580 9225720 9408860 9592000 10141420
Rezerwy Walutowe 353169.00 370250 372200 375100 375100 396700
Bilans Banków 9029325.66 9327160 9525513 9715009 9915009 10672600
Kredyty dla Sektora prywatnego 673993.00 696598 705427 714256 723086 746631
Stopa Depozytowa 7.40 7.9 7.9 7.9 7.15 5.15
Bilans Banku Centralnego 4288302000.00 4449967243 4530818592 4611669941 4692521289 4935075335
Tempo Wzrostu Kredytów 0.80 0.9 0.8 0.7 0.3 0.7
Stopa Międzybankowa 6.96 5.5 7 8 8 8

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 8148.00 2854 3653 3496 4314 3673
Saldo Obrotów Bieżących -2414.00 -4500 -5000 -3700 -8100 -5500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.72 -1.9 -1.9 -1.9 -2.5 -2.5
Import 20754.00 19528 19629 19810 19992 20510
Eksport 28902.00 22382 23282 23306 24306 24183
Dług Zagraniczny 678013.52 691000 691000 665000 665000 665000
Terms of Trade 108.77 108 105 107 104 109
Rachunek kapitałowy -2867.30 -1243 -975 -761 -560 -380
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 11842.56 6800 5600 4000 4900 4000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 344.89 320 310 320 350 320
Rezerwy Złota 129.65 67.7 67.7 67.7 67.7 67.6
Wydobycie Ropy Naftowej 3032.48 2980 3000 3020 3020 3100
Przyjazdy Turystów 6353.00 5500 5500 5500 6000 6000
Sprzedaż Broni 170.00 70 70 70 70 70

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 88.83 91 91 91 93 93
Budżet Państwa do PKB -13.40 -7.5 -7.5 -7.5 -6.5 -6.5
Bilans Budżetu -26472.00 -60000 -39000 -37000 55000 -35000
Wydatki Rządowe 146734.63 184605 128458 159973 148055 162373
Dochody Budżetu Państwa 164146.66 181702 190940 198888 206043 225164
Dług Publiczny 7001664.30 7180256 7315538 7449494 7586625 7999479
Wydatki Wojskowe 25101.00 29000 29000 29000 29000 29000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 30 30 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 56.50 56 57 57 56 53
Przemysłowy PMI 51.80 50 51 52 54 55
PMI dla Usług 60.60 60 59 58 55 52
Zbiorczy Wskaźnik PMI 58.50 55 53 53 54 52
Produkcja Przemysłowa -2.10 0.2 1 2.9 2.9 2.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.30 0.3 0.5 0.7 0.7 1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.50 -1.6 -2.9 -0.7 3.3 2
Stopa Utylizacji Surowców 80.90 81 81 81 81.6 81.6
Zmiany Zapasów -84054.81 -25000 -8700 -64800 -64800 -62000
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 108244.00 135000 145000 145600 145600 145600
Produkcja Samochodów 185449.00 184100 190100 177800 177800 180600
Rejestracje nowych samochodów 147.00 175 170 200 200 220
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.34 -0.7 -0.5 -0.3 1.9 0.8
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 56.40 52.3 55 53.3 53.3 53.3
Produkcja w Górnictwie 1.00 -2.1 -6 -3 1.4 1.5
Produkcja Stali 3000.00 3087 3088 3089 3089 3089

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.00 -0.4 -0.6 0.5 1.1 1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.00 -1.8 -1.3 0.8 2.1 2
Wydatki Konsumpcyjne 1452207.12 1262433 1344638 1456564 1465277 1478412
Kredyt Konsumencki 2758701.00 2840100 2945075 3100900 3231649 3500400
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4512627.00 4200500 4300320 4370660 4370660 4651600
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 48.14 48.64 48.64 48.64 47.89 45.89
Cena Benzyny 1.47 1.52 1.57 1.63 1.69 1.69
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 36.60 37 37 36 35 33
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 78.60 77 78 78 79 80

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 143.20 144 145 145 146 148


Brazylia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.