Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 5.65 5.72 5.8 5.88 5.96 6.13
Indeks Giełdowy 104606.41 100924 97368 93947 90641 84369
Obligacje Rządowe 10-letnie 11.07 11.36 11.65 11.96 12.28 12.93

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0.2 0.4 0.5 0.3 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 4.2 2.2 1.3 1.8 1.9
Stopa Bezrobocia 12.60 12.5 12.4 12.2 12 12
Inflacja 10.67 12 10.5 8 5 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.25 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3
Stopa Procentowa 7.75 9.25 10.25 10.75 11 11.25
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21.00 21 21 21 21 21
Bilans Handlowy -1307.07 4500 4600 5820 4400 5000
Saldo Obrotów Bieżących -4463.80 -4000 -2800 -130 -1300 -3700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.72 -0.5 -1 -1 -1 -1
Dług Publiczny do PKB 88.83 98 99 99 99 99
Budżet Państwa do PKB -13.40 -8.5 -7 -7 -7 -7
Koniunktura w Przemyśle 56.00 59 58.5 57 55 52
Przemysłowy PMI 49.80 52 51 50 52 51
PMI dla Usług 53.60 53 52.1 51 53 50.6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.30 0.4 0.1 0.6 1 1.1
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 30 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0.2 0.4 0.5 0.3 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 4.2 2.2 1.3 1.8 1.9
PKB 1444.73 1620 1750 1750 1750 1750
Pkb W Cenach Stałych 306899.40 312841 304914 304407 312424 318785
Produkt Narodowy Brutto 2153201.95 2064306 2051843 2133431 2191960 2103527
Środki Trwałe Brutto 430490.80 385987 416265 402482 438240 393321
Pkb Per Capita 8228.79 11100 11100 11100 11100 11200
Pkb Per Capita Ppp 14063.98 14400 14600 14600 14600 14600
Rolnictwo w PKB 17963.07 14208 28422 24148 18286 14478
Budownictwo w PKB 14970.41 13917 13477 13650 15240 14181
Przemysł w PKB 31514.53 32732 29771 30165 32082 33354
Górnictwo w PKB 2677.79 2508 2307 2511 2726 2556
Administracja Publiczna w PKB 38604.31 39865 38461 38847 39299 40623
Usługi w PKB 186511.67 191534 180551 182750 189869 195173
Transport w PKB 8822.59 8662 8340 8422 8981 8826
Media w PKB 6693.24 7024 7142 7130 6814 7157

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 12.60 12.5 12.4 12.2 12 12
Pracujący 92.98 90 91 89 89 91
Bezrobotni Zarejestrowani 13.45 13.3 12.8 12.5 12.5 12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.90 61.9 58.2 58.3 58.5 59
Koszty Pracy 90.62 90 90 87 85 75
Przeciętne Wynagrodzenia 2489.00 2600 2570 2650 2650 2790
Płaca Minimalna 1100.00 1100 1200 1200 1200 1200
Populacja 211.82 213 215 215 215 215
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 60 62 62 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 253.08 -200 90 210 310 -150
Wydajność 90.62 90 92 95 98 100
Wynagrodzenia w Przemyśle 2466.00 2620 2680 2700 2700 2750
Wskaźnik Zatrudnienia 54.10 53.5 53 53 53.2 52

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 10.67 12 10.5 8 5 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.25 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 6018.51 6228 6271 6232 6241 6508
Inflacja Bazowa 7.44 7.8 5.3 4.2 3.8 2.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 158.95 166 179 179 182 191
Wskaźnik Cen Importowych 119.46 130 120 119 121 120
Wskaźnik Cen Eksportowych 106.74 111 111 100 110 113
Inflacja Żywności 11.71 14.2 11.3 10.7 9.7 9.8
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 30.60 32.5 25 20 17 15
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 10651.06 10740 10610 10694 11069 11223
Cpi Transport 5974.65 6022 6059 6089 6113 6132

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 7.75 9.25 10.25 10.75 11 11.25
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21.00 21 21 21 21 21
Podaż Pieniądza M0 396208.88 405500 415000 420100 430400 450900
Podaż Pieniądza M1 601286.93 665000 620000 660500 650500 720120
Podaż Pieniądza M2 4162578.65 4300100 4300900 4500100 4500600 4700200
Podaż Pieniądza M3 8536098.54 8700400 9000200 9300600 9500000 9700250
Rezerwy Walutowe 367927.00 370100 372300 370250 372200 375100
Bilans Banków 8900233.38 8903000 9119854 9327160 9525513 9715009
Kredyty dla Sektora prywatnego 695359.00 713306 723013 732720 732720 752134
Stopa Depozytowa 4.50 6 7 7.5 7.75 8
Tempo Wzrostu Kredytów 1.50 1.6 1.3 0.9 0.8 0.7
Stopa Międzybankowa 3.65 4 4.5 5.5 7 8
Bilans Banku Centralnego 4156955771.00 4200300150 4300900300 4310600500 4400210600 4400900800

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -1307.07 4500 4600 5820 4400 5000
Saldo Obrotów Bieżących -4463.80 -4000 -2800 -130 -1300 -3700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.72 -0.5 -1 -1 -1 -1
Import 21603.13 19800 20600 20700 21600 20900
Eksport 20296.06 24300 25200 26520 26000 25900
Dług Zagraniczny 661252.52 673000 683000 691000 651000 665000
Terms of Trade 111.92 109 108 119 110 106
Rachunek kapitałowy -2200.17 531 161 -1243 -275 -761
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2492.71 4100 4100 3800 3500 3000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 339.77 320 340 320 310 320
Rezerwy Złota 121.11 67.6 67.6 67.7 67.7 67.6
Wydobycie Ropy Naftowej 2997.34 2900 2950 2980 3000 3020
Przyjazdy Turystów 6353.00 4500 5500 5500 5500 5500
Bronie Sprzedaży 170.00 70 70 70 70 70

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 88.83 98 99 99 99 99
Budżet Państwa do PKB -13.40 -8.5 -7 -7 -7 -7
Bilans Budżetu -25014.00 -55000 -50000 -49000 -49000 -49000
Wydatki Rządowe 127988.99 183171 118715 186446 130152 186651
Dochody Budżetu Państwa 178742.00 178100 140000 134800 141500 181200
Wydatki Wojskowe 25101.00 29500 29000 29000 29000 29000
Dług Publiczny 7009119.32 6830000 6830000 6890000 6890000 6900000

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 30 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle 56.00 59 58.5 57 55 52
Przemysłowy PMI 49.80 52 51 50 52 51
PMI dla Usług 53.60 53 52.1 51 53 50.6
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.00 53 52 51.6 51.6 51.3
Produkcja Przemysłowa -7.80 0.7 0.3 0.2 1 2.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.60 0.3 0.8 0.8 0.5 0.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach -8.20 0.8 0.3 0.2 0.5 0.8
Stopa Utylizacji Surowców 80.80 81.2 81.4 81.6 81.6 81.6
Zmiany Zapasów -11000.10 -75000 60000 -25000 -8700 -64800
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 125974.00 120600 130000 135000 145000 145600
Produkcja Samochodów 177864.00 170800 1999500 184100 190100 177800
Rejestracje nowych samochodów 162.00 200 175 175 170 200
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.27 0.2 0.8 0.8 0.5 0.8
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 55.70 58 58 52.3 55 53.3
Produkcja w Górnictwie -4.70 2.5 2.9 -3 2.2 2.2
Produkcja Stali 3200.00 3087 3088 3089 3089 3089

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.30 0.4 0.1 0.6 1 1.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -5.50 2.1 4 1.3 1.8 1.8
Wydatki Konsumpcyjne 1337948.24 1338360 1270084 1275019 1362031 1363789
Kredyt Konsumencki 2585096.00 2640500 2750900 2840100 2945075 3100900
Kredyt dla Sectora Prywatnego 4350823.00 4100600 4160900 4200500 4300320 4370660
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 43.82 45.32 46.32 46.82 47.07 47.32
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 74.90 75 79 80 78 78
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 36.60 38 38 37 37 37
Cena Benzyny 1.20 0.95 1.08 1.03 0.98 0.93

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 137.70 139 140 142 142 145


Brazylia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.