Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 4.15 4.29 4.33 4.38 4.43 4.52
Indeks Giełdowy 111125.75 106545 104878 103244 101631 98480
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.78 7.02 7.11 7.21 7.3 7.5
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.7 0.6 0.8 0.5 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 0.9 1.5 1.7 1.9 1.8
Stopa Bezrobocia 11.60 11.9 11.8 11.7 11.6 11.7
Inflacja 3.27 3.5 3.7 3.8 4.1 3.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.51 0.3 -0.2 0.3 0.2 0.2
Stopa Procentowa 5.00 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Bilans Handlowy 3428.00 3000 4500 4500 4600 3000
Saldo Obrotów Bieżących -7874.00 -4350 -1200 450 230 -3400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.77 -1.8 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
Dług Publiczny do PKB 77.22 80 82 82 82 82
Budżet Państwa do PKB -7.10 -7.9 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Koniunktura w Przemyśle 62.50 61 60 62 61 62
PMI dla Usług 50.90 51.1 50.4 50.9 51.4 50.7
Przemysłowy PMI 52.90 53.1 52 51 51.7 52
Optymizm Konsumentów 47.30 48 53 55 54 53
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 -0.2 0.5 0.8 0.3 1
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.7 0.6 0.8 0.5 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 0.9 1.5 1.7 1.9 1.8
PKB 1868.63 2020 2350 2350 2350 2350
Pkb W Cenach Stałych 305145.57 298473 295280 301280 301873 303846
Produkt Narodowy Brutto 1789953.33 1769311 1701731 1779880 1783381 1801158
Środki Trwałe Brutto 299568.72 285943 269596 287471 288036 291090
Pkb Per Capita 11026.24 11500 11730 11730 11730 11730
Pkb Per Capita Ppp 14282.70 14500 16500 16500 16500 16500
Rolnictwo w PKB 19674.07 13239 24423 22605 22649 13478
Budownictwo w PKB 14282.02 14201 13527 14066 14094 14456
Przemysł w PKB 32265.60 29970 28074 30329 30389 30510
Górnictwo w PKB 2827.06 2742 2414 2383 2388 2792
Administracja Publiczna w PKB 39927.34 40038 40100 40600 40680 40758
Usługi w PKB 183634.54 184033 178197 182177 182535 187345
Transport w PKB 8719.25 8659 8226 8388 8405 8815
Media w PKB 6551.44 6862 7123 6941 6954 6986
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 11.60 11.9 11.8 11.7 11.6 11.7
Pracujący 94.06 93.7 92.9 93.2 93.5 92
Bezrobotni Zarejestrowani 12.37 12.3 12.3 12 12.1 12
Koszty Pracy 107.54 100 100 100 100 115
Przeciętne Wynagrodzenia 2317.00 2420 2350 2360 2440 2470
Płaca Minimalna 998.00 998 1050 1050 1050 1050
Populacja 208.49 209 210 210 210 210
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 2360.00 2450 2450 2450 2450 2550
Koszty Utrzymania 1390.00 1500 1500 1500 1500 1550
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 70.85 -300 20 50 75 80
Wydajność 107.54 110 112 113 114 115
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4730.00 4500 4500 4600 4600 4600
Wynagrodzenia w Przemyśle 2282.00 2390 2390 2410 2420 2440
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1440.00 1400 1400 1400 1400 1450
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 3.27 3.5 3.7 3.8 4.1 3.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.51 0.3 -0.2 0.3 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5259.76 5279 5369 5412 5442 5480
Inflacja Bazowa 2.95 3.6 3.7 3.5 3.6 3.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 799.19 800 831 858 860 872
Wskaźnik Cen Importowych 125.81 134 134 135 133 135
Wskaźnik Cen Eksportowych 114.71 122 122 124 120 124
Inflacja Żywności 3.35 4.2 3.7 3.5 3.8 4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.30 6 7 7.8 8.5 9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 9206.17 9096 9193 9321 9574 9442
Cpi Transport 4983.29 5074 5141 5182 5149 5267
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 5.00 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Stopa Depozytowa 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27
Tempo Wzrostu Kredytów 0.30 0.5 0.3 0.3 0.6 0.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 3428.00 3000 4500 4500 4600 3000
Saldo Obrotów Bieżących -7874.00 -4350 -1200 450 230 -3400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.77 -1.8 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
Import 14169.00 18000 19000 18500 19000 21500
Eksport 17596.00 21700 23500 23100 22700 25000
Terms of Trade 109.68 110 110 110 109 109
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6814.52 5300 7100 6500 5100 6000
Wydobycie Ropy Naftowej 2775.00 2900 3000 3000 3200 3200
Przyjazdy Turystów 6621.00 6750 6850 6850 6850 6850
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 77.22 80 82 82 82 82
Budżet Państwa do PKB -7.10 -7.9 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Wydatki Rządowe 107947.03 149760 117234 106049 125739 152455
Dług Publiczny 5549355.51 5482798 5700000 5800000 5880000 5995350
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 62.50 61 60 62 61 62
PMI dla Usług 50.90 51.1 50.4 50.9 51.4 50.7
Przemysłowy PMI 52.90 53.1 52 51 51.7 52
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.80 52.3 53.5 52 51.7 51.5
Produkcja Przemysłowa 1.00 1.6 2 1.8 2.1 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.80 0.8 0.6 0.5 0.7 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.20 1.8 2 2.3 2 2.1
Produkcja Samochodów 227500.00 255000 260000 267000 266000 265000
Rejestracje nowych samochodów 242.00 220 225 230 235 240
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.44 0.3 0.5 0.6 0.8 0.8
Produkcja w Górnictwie -7.30 1.4 1.2 1.5 1.3 1.2
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 47.30 48 53 55 54 53
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.70 -0.2 0.5 0.8 0.3 1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.10 2.5 2.2 2.7 2.4 2.1
Wydatki Konsumpcyjne 1188424.60 1167497 1128058 1152491 1154758 1188512
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 49.74 49.74 49.74 49.74 49.74 49.74
Cena Benzyny 1.05 1 0.97 0.94 0.92 0.86
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129.20 129 130 130 129 130


Brazylia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.