Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 5.60 5.59 5.65 5.71 5.76 5.88
Indeks Giełdowy 110036.85 106692 103446 100299 97251 91155
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.19 8.25 8.36 8.47 8.58 8.81

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 7.70 0.7 0.5 0.7 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.90 0.6 5 3.5 3.2 2.5
Stopa Bezrobocia 13.90 14.2 14.4 14 13.8 12.4
Inflacja 4.56 5 4.6 4.2 3.8 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.25 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3
Stopa Procentowa 2.00 2 2 2 2 2.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21.00 21 21 25 25 25
Bilans Handlowy -1125.00 3000 5900 6200 3000 3000
Saldo Obrotów Bieżących -7250.00 2500 1950 1500 850 500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.90 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.3
Dług Publiczny do PKB 75.79 88 88 88 92 93
Budżet Państwa do PKB -5.90 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -8.7
Koniunktura w Przemyśle 59.50 64 63.3 63 62.8 63
Przemysłowy PMI 56.50 65 63 60 58 56
PMI dla Usług 47.00 51.5 51.1 51.3 51.3 50.9
Optymizm Konsumentów 43.80 44 45 47 49 53
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -6.10 0.5 0.8 0.4 0.4 1.1
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 7.70 0.7 0.5 0.7 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.90 0.6 5 3.5 3.2 2.5
PKB 1839.76 1760 1760 1760 1760 1820
Pkb W Cenach Stałych 295173.22 296250 280923 305504 304619 312234
Produkt Narodowy Brutto 1863515.94 1769268 1708866 1928739 1923148 1971227
Środki Trwałe Brutto 306322.03 295071 270336 317043 316124 324027
Pkb Per Capita 11121.74 11100 11100 11100 11100 11200
Pkb Per Capita Ppp 14651.60 14400 14400 14400 14400 14600
Rolnictwo w PKB 19543.35 25809 24570 20227 20169 20673
Budownictwo w PKB 13265.69 12958 12359 13730 13690 14032
Przemysł w PKB 31850.09 27897 25010 32965 32869 33691
Górnictwo w PKB 2845.06 2503 2648 2945 2936 3010
Administracja Publiczna w PKB 37650.96 39239 38466 38969 38856 39827
Usługi w PKB 176560.33 178518 171208 182740 182210 186766
Transport w PKB 7880.38 8117 6921 8156 8133 8336
Media w PKB 6888.16 7027 6799 7129 7109 7286

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 13.90 14.2 14.4 14 13.8 12.4
Pracujący 86.18 83 84 85 87 91
Bezrobotni Zarejestrowani 13.93 13.8 12.7 12.6 12.5 11.9
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.80 56.8 57.5 58.1 58.8 62
Koszty Pracy 90.72 85 115 115 115 115
Przeciętne Wynagrodzenia 2507.00 2560 2640 2670 2700 2790
Płaca Minimalna 1100.00 1100 1100 1100 1100 1150
Populacja 210.15 212 212 212 214 215
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 60 60 62 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wydajność 90.72 101 105 106 109 113
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem -67.90 40 50 70 70 80
Wynagrodzenia w Przemyśle 2551.00 2590 2580 2600 2620 2750
Wskaźnik Zatrudnienia 48.90 48.1 48.6 49 49.5 53

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 4.56 5 4.6 4.2 3.8 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.25 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5574.49 5616 5570 5618 5772 5974
Inflacja Bazowa 2.55 1.8 2.1 2.4 2.7 3.1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 125.60 125 124 126 1087 140
Wskaźnik Cen Importowych 123.74 116 117 117 118 120
Wskaźnik Cen Eksportowych 105.42 110 110 111 111 112
Inflacja Żywności 14.81 5.8 5.6 5.3 5 3.6
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 19.70 16 15 13.5 12 7.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 9486.68 9592 9526 9635 9954 10302
Cpi Transport 5151.99 5289 5047 5144 5326 5512

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 2.00 2 2 2 2 2.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21.00 21 21 25 25 25
Rezerwy Walutowe 355416.00 359000 363000 365000 368000 368000
Bilans Banków 7807075.16 7920000 7890000 7760000 7500000 7200000
Stopa Depozytowa 1.39 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89
Stopa Międzybankowa 1.86 2.3 2.4 2.4 2.3 2.7
Tempo Wzrostu Kredytów 0.00 0.9 0.5 0.3 0.3 0.7
Bilans Banku Centralnego 4009339455.00 4190000000 4170000000 4080000000 4020000000 3800000000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -1125.00 3000 5900 6200 3000 3000
Saldo Obrotów Bieżących -7250.00 2500 1950 1500 850 500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.90 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.3
Import 15933.19 13900 14300 15000 15800 15800
Eksport 14807.70 19800 20500 20300 20000 26000
Dług Zagraniczny 627564.75 643000 646000 650000 653000 665000
Terms of Trade 117.31 109 104 105 109 109
Rachunek kapitałowy -7292.90 300 -500 -600 -750 -1000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1800.00 2000 2500 2850 3500 4500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 298.55 287 289 290 290 290
Rezerwy Złota 67.36 67.6 67.6 67.6 67.6 67.6
Wydobycie Ropy Naftowej 2754.58 3200 3200 3200 3500 3500
Przyjazdy Turystów 6353.00 3800 3800 3800 3800 5700
Bronie Sprzedaży 10.00 70 70 70 70 70

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 75.79 88 88 88 92 93
Budżet Państwa do PKB -5.90 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -8.7
Bilans Budżetu 17928.00 -100000 -80000 -57000 -55000 -49000
Wydatki Rządowe 112073.20 113563 272869 189160 181368 185902
Dochody Budżetu Państwa 180200.00 100000 107000 111000 120000 130000
Wydatki Wojskowe 30769.00 29500 29500 29500 29500 29000
Dług Publiczny 6670267.06 6710000 6750000 6790000 6830000 6900000

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 59.50 64 63.3 63 62.8 63
Przemysłowy PMI 56.50 65 63 60 58 56
PMI dla Usług 47.00 51.5 51.1 51.3 51.3 50.9
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.90 51.5 51 51.5 52.3 51.9
Produkcja Przemysłowa 8.20 1.8 8 2.5 2.2 3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.90 0.9 1 0.8 1.1 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 10.20 1.5 6 3.3 2.5 2.5
Stopa Utylizacji Surowców 80.60 77.5 76.8 77.1 77.3 78
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 130800.00 158000 161000 169000 176000 176000
Produkcja Samochodów 199707.00 215000 220000 227000 230000 240000
Rejestracje nowych samochodów 171.00 220 240 245 250 260
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.64 0.3 0.5 0.5 0.8 1
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 58.50 52 51.3 51.7 52 53.3
Produkcja w Górnictwie -3.90 2.5 2.7 2.5 2.5 2.2

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów 43.80 44 45 47 49 53
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -6.10 0.5 0.8 0.4 0.4 1.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.20 1.1 1.3 1.7 1.9 1.9
Wydatki Konsumpcyjne 1167912.87 1191981 1090257 1208790 1205286 1235418
Kredyt Konsumencki 2256039.00 2200000 2300000 2250000 2200000 2200000
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3796108.00 3810000 3900000 3980000 4070000 4300000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 39.35 38.14 38.14 38.14 38.14 38.14
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 31.40 33 32.7 33 34 37
Cena Benzyny 0.85 0.81 0.77 0.73 0.69 0.66

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 134.40 132 132 132 132 132


Brazylia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.