BRAZYLIA - PROGNOZY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Brazylia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.


Przegląd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.5 0.3 0.4 0 0.7
Stopa Bezrobocia 12.70 12.6 12.5 11.9 11.7 12.1
Inflacja 4.39 3.7 4.2 3.7 3.4 3.7
Stopa Procentowa 6.50 6.5 6.5 6.5 8 7.75
Bilans Handlowy 5881.58 4000 4000 9000 4996 3000
Dług Publiczny do PKB 74.04 76 76 73 73 75
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Waluta 3.77
4.02 4.15 4.29 4.43 5.03
Indeks Giełdowy 78571.29
70250 66993 63885 60916 50371
Obligacje Rządowe 10-letnie 11.17
11.87 12.33 12.81 13.3 15.48
PKB Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40
0.5 0.3 0.4 0 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20
1.7 1.6 2.3 2.5 2.9
PKB 2055.51
2100 2100 2200 2200 2350
Pkb W Cenach Stałych 288864.85
298158 296508 295509 296999 313345
Produkt Narodowy Brutto 1617026.20
1622904 1696843 1654218 1648198 1793195
Środki Trwałe Brutto 263155.31
266168 272314 269208 254988 287777
Pkb Per Capita 10888.98
11200 11200 10000 10000 11730
Pkb Per Capita Ppp 14103.45
13660 13660 15000 15000 16500
Rolnictwo w PKB 24333.40
18491 13370 24893 22962 14130
Budownictwo w PKB 15021.56
15646 15579 15367 15347 16464
Przemysł w PKB 27912.91
31758 30417 28555 29271 32145
Górnictwo w PKB 2427.41
2667 2610 2483 2592 2758
Administracja Publiczna w PKB 39373.83
40317 40348 40279 40779 42639
Usługi w PKB 172296.07
179158 182020 176259 178240 192356
Transport w PKB 7952.51
8499 8476 8135 8236 8958
Media w PKB 6706.72
6490 6645 6861 6665 7023
praca Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Bezrobocia 12.70
12.6 12.5 11.9 11.7 12.1
Pracujący 90.89
90.58 91 90.6 90.64 92
Bezrobotni Zarejestrowani 13.24
13.7 13.6 13.7 13.65 10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.60
61.63 62 61.64 61.64 62.8
Koszty Pracy 105.74
117 125 115 115 139
Przeciętne Wynagrodzenia 2187.00
2175 2200 2230 2210 2500
Płaca Minimalna 954.00
954 954 1050 1050 1190
Populacja 207.66
209 209 210 210 212
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00
60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00
65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 2380.00
2400 2400 2450 2450 2550
Koszty Utrzymania 1450.00
1479 1479 1500 1500 1550
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem -0.66
36 -200 45 50 30
Wydajność 105.74
117 145 115 115 162
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4280.00
4430 4430 4500 4500 4600
Wynagrodzenia w Przemyśle 2199.00
2200 2230 2240 2200 2480
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1310.00
1350 1350 1400 1400 1450
Wskaźnik Zatrudnienia 53.60
53.51 54.9 53.49 53.48 56
Ceny Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflacja 4.39
3.7 4.2 3.7 3.4 3.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.26
0.86 0.6 0.4 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5044.46
5041 5123 5134 5216 5509
Inflacja Bazowa 3.26
3.3 3.4 3.5 3.5 3.7
Deflator Pkb 3.80
4.78 3.46 4.06 4.66 3.99
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 742.03
693 710 722 763 775
Wskaźnik Cen Importowych 131.36
126 126 126 126 125
Wskaźnik Cen Eksportowych 122.46
124 125 124 124 145
Inflacja Żywności 1.05
1.6 2 3 3.09 3.3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.40
2 2.3 2.5 2.8 4.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 8647.63
8515 8744 8664 8942 9403
Cpi Transport 4874.99
4772 4903 4957 5041 5272
Pieniądz Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Procentowa 6.50
6.5 6.5 6.5 8 7.75
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 25.00
21.99 45 20.87 20.77 45
Podaż Pieniądza M0 269827.76
269119 268983 268993 269011 269021
Podaż Pieniądza M1 334400.84
333293 333087 333092 333087 333086
Podaż Pieniądza M2 2529760.05
2575348 2609225 2642835 2676180 2995521
Podaż Pieniądza M3 5964813.78
6118377 6235088 6352265 6469193 7619253
Rezerwy Walutowe 379500.00
379168 378184 377956 377706 549000
Bilans Banków 5920108.90
6076226 6000000 6172993 6220063 6100000
Kredyty dla Sektora prywatnego 680499.00
660961 647093 634045 621743 531497
Stopa Depozytowa 8.51
8.51 8.51 8.51 10.01 9.76
Tempo Wzrostu Kredytów 0.50
0.2 0.6 0.4 0.5 0.5
Bilans Banku Centralnego 3367787519.00
3433302026 3503256936 3572239652 3640789262 4302628617
Handel Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bilans Handlowy 5881.58
4000 4000 9000 4996 3000
Eksport 20201.68
20000 19500 24000 18917 25000
Import 14320.11
14500 15000 15000 13921 22000
Saldo Obrotów Bieżących 729.20
-600 -500 -650 -680 -500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.48
-0.6 -0.6 -1.7 -1.7 -1.9
Dług Zagraniczny 673910.02
672288 675034 674392 673557 734000
Terms of Trade 107.27
102 101 102 102 86.21
Rachunek kapitałowy 1191.70
-227 -125 -125 -126 1030
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2978.50
5100 4000 3700 4400 4500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 241.10
221 227 227 227 226
Rezerwy Złota 67.30
67.29 67.29 67.29 67.29 67.29
Wydobycie Ropy Naftowej 2557.00
2577 2578 2578 2578 2578
Indeks Terroryzmu 1.57
1.6 1.6 1.3 1.3 1.4
Bronie Sprzedaży 45.00
65 65 75 75 70
Przyjazdy Turystów 6578.00
6700 6700 6750 6750 6800
Rząd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Dług Publiczny do PKB 74.04
76 76 73 73 75
Budżet Państwa do PKB -7.80
-7.6 -7.6 -6.1 -6.1 -7
Bilans Budżetu -47900.00
-21836 -16386 -18342 -18342 -110000
Wydatki Rządowe 102282.75
113521 150212 116729 109144 158742
Dochody Budżetu Państwa 106190.00
116553 115955 117342 117957 119168
Wydatki Wojskowe 25751.34
26474 26474 21968 21968 22000
Dług Publiczny 5133267.76
5300998 5429972 5557347 5683201 6861993
Biznes Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Koniunktura w przemyśle 50.20
44 47 48 50 55
PMI dla Usług 47.00
51 51.5 50.4 51 52.7
Przemysłowy PMI 49.80
52 52.5 52 51.6 52.8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47.00
51.2 52 52.4 52.8 53.4
Produkcja Przemysłowa -6.60
2.8 2.4 3.5 3 2.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -10.90
1.6 0.4 0.1 0.1 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -7.80
2.3 3.6 3.7 -3.39 1.6
Stopa Utylizacji Surowców 75.90
75.84 79 75.64 75.62 79
Zmiany Zapasów 24311.98
-1562 30000 -2615 -2668 21000
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 163517.00
167700 166903 167162 167280 176000
Produkcja Samochodów 256305.00
240000 230000 235000 240000 260000
Rejestracje nowych samochodów 202.00
0.01 205 210 215 220
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -3.34
0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 47.90
45.53 51 46.91 46.84 51
Szybkość Internetu 6819.06
9947 10325 10729 11007 12317
Adresy IP 26855780.00
26704333 26721060 26725164 26730033 26743459
Produkcja w Górnictwie 1.90
-1.2 1.3 1.2 1.4 1.2
Produkcja Stali 2678.00
2752 2740 2746 2747 2746
Index Konkurencyjności 4.14
4.14 4.14 4.2 4.2 4.2
Ranking Konkurencyjności 80.00
80 80 81 81 82
Łatwość Prowadzenia Biznesu 125.00
125 125 126 126 124
Indeks Percepcji Korupcji 37.00
34 34 30 30 30
Ranking Korupcji 96.00
94 94 98 98 95
Konsument Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Optymizm Konsumentów 98.30
101 102 102 102 103
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.60
0.1 0.5 0.6 0.17 1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.70
2.4 3.8 2.43 3.3 2.1
Wydatki Konsumpcyjne 1046310.74
1057742 1106903 1070376 1046603 1169756
Kredyt Konsumencki 1687096.00
1685344 1685811 1686023 1686123 1686204
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2886644.00
2936836 3300000 2988190 3007459 3690000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 53.79
53.79 53.79 53.79 55.29 55.04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 24.70
24.59 24.65 24.62 24.62 24.63
Cena Benzyny 1.15
1.09 1.03 0.97 0.92 0.69
Budownictwo Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129.30
129 129 129 129 130
Podatki Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 34.00
34 34 34 34 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50
27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Podatek od Towarów i Usług 17.00
17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 39.80
39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.80
28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00
11 11 11 11 11
Klimat Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Temperatura 24.74
24.29 25.42 25.32 25.51 25.3