BRAZYLIA - PROGNOZY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Brazylia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.


Przegląd Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.4 0.5 0.5 0.3 0.7
Stopa Bezrobocia 12.20 11.8 11.4 11.2 10.9 9.8
Inflacja 2.84 2.9 3.3 3.6 3.9 5
Stopa Procentowa 6.50 6.75 6.75 6.75 6.75 8
Bilans Handlowy 4907.08 7900 7600 5500 4500 3000
Dług Publiczny do PKB 74.04 72 72 72 72 75
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Waluta 3.27
3.31 3.43 3.55 3.67 4.21
Indeks Giełdowy 84976.59
76132 72545 69133 65874 44781
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.49
10.22 10.79 11.39 12.03 14.95
PKB Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10
0.4 0.5 0.5 0.3 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.10
2.3 2.5 3.1 3.3 2.9
PKB 1796.19
1970 1970 1970 1970 2350
Pkb W Cenach Stałych 291838.95
280900 287000 292889 290000 299000
Produkt Narodowy Brutto 1670120.83
1800000 1850000 1687110 1910000 2000000
Środki Trwałe Brutto 268026.06
268000 271000 270693 275000 306000
Pkb Per Capita 10826.30
11200 11200 11200 11200 11730
Pkb Per Capita Ppp 14023.70
16000 16000 16000 16000 18800
Rolnictwo w PKB 13159.91
24500 22331 18743 13743 15500
Budownictwo w PKB 15334.12
16663 16843 17251 17759 19200
Przemysł w PKB 29938.38
27538 28515 30752 30087 33500
Górnictwo w PKB 2569.13
2250 2370 2560 2640 2860
Administracja Publiczna w PKB 39712.57
39654 39656 39656 39656 37500
Usługi w PKB 179153.55
170000 173000 174000 175000 175000
Transport w PKB 8343.01
7977 8002 8258 8287 9140
Media w PKB 6540.83
6520 6650 6360 6450 6660
praca Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Stopa Bezrobocia 12.20
11.8 11.4 11.2 10.9 9.8
Pracujący 91.70
91.2 91.1 90.99 91 92
Bezrobotni Zarejestrowani 12.69
12.9 12.9 13.22 12 9
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.70
61.9 61.9 61.36 62 62.8
Koszty Pracy 126.71
122 122 122 125 139
Przeciętne Wynagrodzenia 2169.00
2180 2160 2175 2200 2500
Płaca Minimalna 954.00
1090 1090 1090 1090 1280
Populacja 207.66
209 209 209 209 212
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00
60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00
65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 2380.00
2400 2400 2400 2400 2450
Koszty Utrzymania 1450.00
1471 1471 1471 1471 1474
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 77.82
25 58 58.1 30 20
Wydajność 126.71
122 123 122 145 162
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4280.00
4430 4430 4430 4430 4600
Wynagrodzenia w Przemyśle 2191.00
2150 2150 2200 2230 2380
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1310.00
1300 1300 1300 1300 1450
Wskaźnik Zatrudnienia 54.20
54.5 54.4 54.11 54.9 56
Ceny Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Inflacja 2.84
2.9 3.3 3.6 3.9 5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.32
0.41 0.49 0.5 0.4 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 4946.50
4900 4960 4992 5000 5360
Inflacja Bazowa 3.20
5.2 5.1 5 5.9 5.1
Deflator Pkb 3.80
3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 698.75
650 660 680 690 950
Wskaźnik Cen Importowych 130.37
124 124 128 125 125
Wskaźnik Cen Eksportowych 116.19
115 115 115 125 145
Inflacja Żywności -1.37
1.1 1.4 1.6 2 4.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.00
1.1 1.5 2 2.3 4.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 8338.86
8227 8078 8087 8190 8192
Cpi Transport 4792.02
4814 4815 4725 4730 5200
Pieniądz Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Stopa Procentowa 6.50
6.75 6.75 6.75 6.75 8
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 45.00
45 45 45 45 45
Podaż Pieniądza M0 264517.03
272459 260561 261121 261022 260689
Podaż Pieniądza M1 326539.53
326785 317013 320900 320306 319514
Podaż Pieniądza M2 2447670.43
2458936 2424835 2395928 2382324 2408342
Podaż Pieniądza M3 5813807.69
5802378 5695849 5553650 5470808 5676170
Rezerwy Walutowe 377035.00
373312 376900 377828 376146 549000
Bilans Banków 5920108.90
5700000 5650000 5845079 6000000 6100000
Kredyty dla Sektora prywatnego 698000.00
699730 720178 749869 768980 733503
Stopa Depozytowa 12.40
8 8 8 8 8
Tempo Wzrostu Kredytów -0.80
0.2 0.4 0.58 1 1.5
Bilans Banku Centralnego 3175996667.00
3183889113 3183653919 3181929940 3179949578 3155695993
Handel Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Bilans Handlowy 4907.08
7900 7600 5500 4500 3000
Eksport 17315.12
22000 21800 20000 19500 25000
Import 12408.04
14100 14200 14500 15000 22000
Saldo Obrotów Bieżących -4310.00
-1200 -1500 -19000 -18000 -500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.48
-1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Dług Zagraniczny 671782.54
664902 669856 664383 660002 734000
Terms of Trade 112.20
107 110 111 93 100
Rachunek kapitałowy -3632.00
-3169 -3028 -2948 -2874 1030
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6466.00
5491 5266 4999 4765 7000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 221.70
205 206 194 186 196
Rezerwy Złota 67.29
66.41 65.17 64.04 62.93 56.79
Wydobycie Ropy Naftowej 2612.00
2607 2629 2621 2612 2619
Indeks Terroryzmu 1.57
0.96 0.96 0.96 0.96 1.51
Bronie Sprzedaży 45.00
45 45 45 45 45
Przyjazdy Turystów 6578.00
6600 6600 6600 6600 6200
Rząd Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Dług Publiczny do PKB 74.04
72 72 72 72 75
Budżet Państwa do PKB -7.80
-9 -9 -9 -9 -7
Bilans Budżetu 18626.00
-36627 -26340 -21836 -19616 -110000
Wydatki Rządowe 105356.83
119831 114423 113147 112292 100842
Dochody Budżetu Państwa 155619.00
140747 140007 139328 138588 125400
Wydatki Wojskowe 22839.30
21994 21994 21994 21994 21705
Dług Publiczny 4904275.23
4906840 4906225 4858937 4782629 4775648
Biznes Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Koniunktura w przemyśle 59.00
59 60 61 65 61
PMI dla Usług 52.70
51.8 51.3 51 51.5 52.7
Przemysłowy PMI 53.20
51.2 51.9 52 52.8 52.8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.10
50.5 50.1 49.04 51.4 53.6
Produkcja Przemysłowa 5.70
2.8 4.1 2.6 2.5 2.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.40
0.5 0.6 0.85 0.4 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.70
1.1 2.5 0.27 0.4 1.8
Stopa Utylizacji Surowców 78.10
78 78 77.61 79 79
Zmiany Zapasów -28869.36
19000 28000 7003 30000 21000
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 129739.00
148260 170193 165775 157058 176000
Produkcja Samochodów 213480.00
191000 191000 229344 190000 190000
Rejestracje nowych samochodów 157.00
183 207 196 191 192
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.56
-0.1 0.1 0.19 0.2 0.2
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 55.90
50.2 50.3 56.68 51 51
Szybkość Internetu 6819.06
9002 9593 9947 10325 12317
Adresy IP 26855780.00
25338992 24954191 24585854 24238713 21396286
Produkcja w Górnictwie 0.00
-0.41 2.04 3.33 0.2 1.5
Produkcja Stali 2866.00
2772 2932 2814 2889 2897
Index Konkurencyjności 4.14
4.13 4.13 4.13 4.13 4.18
Ranking Konkurencyjności 80.00
79 79 79 79 77
Łatwość Prowadzenia Biznesu 125.00
114 114 114 114 112
Indeks Percepcji Korupcji 37.00
42 42 42 42 45
Ranking Korupcji 96.00
74 74 74 74 72
Konsument Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Optymizm Konsumentów 102.70
102 102 102 102 103
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90
0.4 0.4 0.3 0.5 1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.20
2.6 2.2 2.4 2.8 2.1
Wydatki Konsumpcyjne 1089471.43
1130000 1140000 1125288 1170000 1300000
Kredyt Konsumencki 1657751.00
1671711 1680736 1674164 1654038 1661397
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2848336.00
2828386 2852939 2836459 3300000 3690000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 55.83
58.59 63.47 67.22 65.94 55.43
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 21.60
21.92 21.92 21.92 21.92 21.92
Cena Benzyny 1.29
1.24 1.24 1.19 1.18 1.07
Budownictwo Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129.40
130 130 130 130 130
Podatki Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Podatek Dochodowy Firmy 34.00
34 34 34 34 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50
27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Podatek od Towarów i Usług 17.00
17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 39.80
39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.80
28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00
11 11 11 11 11
Klimat Rzeczywisty Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Temperatura 24.74
25.27 24.02 24.29 25.42 25.3