Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 5.62 5.65 5.71 5.77 5.83 5.95
Indeks Giełdowy 101259.75 98819 95813 92898 90075 84429
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.60 7.68 7.78 7.89 7.99 8.2

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -9.70 1.2 0.7 0.5 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.40 -5.5 0.6 5 3.5 3.2
Stopa Bezrobocia 13.80 13.5 13.3 13 12.7 12.5
Inflacja 3.14 3 3.3 3.1 3 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.64 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2
Stopa Procentowa 2.00 2 2 2.25 2.5 2.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21.00 21 21 25 25 25
Bilans Handlowy 6200.00 3000 6600 5900 6200 3000
Saldo Obrotów Bieżących 2320.10 3800 2500 1950 1500 850
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.70 -3.2 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
Dług Publiczny do PKB 75.79 89 88 88 88 85
Budżet Państwa do PKB -5.90 -12 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5
Koniunktura w Przemyśle 61.80 61.5 61.7 62 63 62
Przemysłowy PMI 64.90 59 57 55 54 53
PMI dla Usług 50.40 50.8 51.5 51.1 51.3 51.3
Optymizm Konsumentów 42.80 43 44 45 47 49
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.40 0.7 0.5 0.8 0.4 1
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -9.70 1.2 0.7 0.5 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.40 -5.5 0.6 5 3.5 3.2
PKB 1839.76 1690 1760 1760 1760 1760
Pkb W Cenach Stałych 263699.75 309572 285493 293664 276885 317002
Produkt Narodowy Brutto 1627491.87 1835103 1739370 1769268 1708866 1879146
Środki Trwałe Brutto 247451.72 296575 265144 286770 259824 303693
Pkb Per Capita 11121.74 10400 11100 11100 11100 11100
Pkb Per Capita Ppp 14651.60 13700 14400 14400 14400 14400
Rolnictwo w PKB 23183.89 13732 12998 25288 24343 14061
Budownictwo w PKB 11967.83 14729 12992 12902 12566 15082
Przemysł w PKB 24072.83 31085 28602 27853 25276 31831
Górnictwo w PKB 2520.42 2844 2692 2498 2646 2913
Administracja Publiczna w PKB 36738.11 41526 37676 39702 38575 42523
Usługi w PKB 159726.33 190876 175794 176843 167713 195457
Transport w PKB 6538.53 8981 8187 8027 6865 9196
Media w PKB 6410.08 7117 6402 6958 6731 7288

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 13.80 13.5 13.3 13 12.7 12.5
Pracujący 82.03 82.2 83 84 85 87
Bezrobotni Zarejestrowani 13.13 13.1 12.8 12.7 12.6 12.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 54.70 56.1 56.8 57.5 58.1 58.8
Koszty Pracy 72.77 115 115 115 115 115
Przeciętne Wynagrodzenia 2535.00 2470 2460 2440 2470 2550
Płaca Minimalna 1045.00 1045 1120 1120 1120 1120
Populacja 210.15 212 212 212 212 214
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 60 62 60 62 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wydajność 72.77 89 101 105 106 109
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 249.39 -310 40 50 70 80
Wynagrodzenia w Przemyśle 2599.00 2520 2500 2480 2500 2500
Wskaźnik Zatrudnienia 47.10 47.7 48.1 48.6 49 49.5

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 3.14 3 3.3 3.1 3 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.64 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5391.75 5480 5525 5491 5554 5644
Inflacja Bazowa 1.40 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 998.79 946 980 980 1012 1087
Wskaźnik Cen Importowych 116.72 114 116 117 117 118
Wskaźnik Cen Eksportowych 105.13 110 110 110 111 111
Inflacja Żywności 11.79 6 5.8 5.6 5.3 5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 26.00 18.5 16 15 13.5 12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 9246.73 9405 9437 9389 9524 9687
Cpi Transport 4936.92 5212 5204 4975 5085 5368

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 2.00 2 2 2.25 2.5 2.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21.00 21 21 25 25 25
Rezerwy Walutowe 356606.00 358000 359000 363000 365000 368000
Bilans Banków 7753199.33 7850000 7920000 7890000 7760000 7500000
Stopa Depozytowa 1.09 9.51 1.33 1.33 1.58 9.76
Stopa Międzybankowa 2.64 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8
Tempo Wzrostu Kredytów 1.90 1.1 0.9 0.5 0.3 0.5
Bilans Banku Centralnego 4008051179.00 4080000000 4090000000 4070000000 4060000000 4020000000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 6200.00 3000 6600 5900 6200 3000
Saldo Obrotów Bieżących 2320.10 3800 2500 1950 1500 850
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.70 -3.2 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
Import 12296.00 12700 13900 14300 15000 15800
Eksport 18459.00 19300 19800 20500 20300 20000
Dług Zagraniczny 624223.10 640000 643000 646000 650000 653000
Terms of Trade 111.02 109 104 105 106 109
Rachunek kapitałowy 2372.30 700 300 -500 -600 -750
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1600.00 1500 2000 2500 2850 3500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 275.20 285 287 289 290 290
Rezerwy Złota 67.40 67.5 67.6 67.6 67.6 67.6
Wydobycie Ropy Naftowej 3013.00 3200 3200 3200 3200 3500
Przyjazdy Turystów 6353.00 2000 3800 3800 3800 3800
Bronie Sprzedaży 10.00 70 70 70 70 70

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 75.79 89 88 88 88 85
Budżet Państwa do PKB -5.90 -12 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5
Bilans Budżetu -121880.00 -150000 -155000 -160000 -157000 -155000
Wydatki Rządowe 198199.49 155328 195548 113563 272869 159056
Dochody Budżetu Państwa 119825.00 115000 100000 107000 111000 120000
Wydatki Wojskowe 30769.00 31000 29500 29500 29500 29500
Dług Publiczny 6389754.50 6390000 6310000 6250000 6150000 5995350

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 61.80 61.5 61.7 62 63 62
Przemysłowy PMI 64.90 59 57 55 54 53
PMI dla Usług 50.40 50.8 51.5 51.1 51.3 51.3
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.60 52 51.5 51 51.5 52.3
Produkcja Przemysłowa -2.70 1.5 1.8 8 2.5 2.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.20 1.5 0.9 1 0.8 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.50 -1.3 1.5 6 3.3 2.5
Stopa Utylizacji Surowców 78.10 76 76.5 76.8 77.1 77.3
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 161093.00 152000 158000 161000 169000 176000
Produkcja Samochodów 220162.00 213000 215000 220000 227000 230000
Rejestracje nowych samochodów 208.00 200 220 240 245 250
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.06 0.1 0.3 0.5 0.5 0.8
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 59.70 53 52 51.3 51.7 52
Produkcja w Górnictwie 0.90 2 2.5 2.7 2.5 2.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 42.80 43 44 45 47 49
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.40 0.7 0.5 0.8 0.4 1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.10 0.7 1.1 1.3 1.7 1.9
Wydatki Konsumpcyjne 1002720.00 1210911 1170975 1169178 1052856 1239973
Kredyt Konsumencki 2090026.00 1874296 1906872 2062484 2144327 1919280
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3514867.00 3490000 3510000 3500000 3480000 3470000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 39.00 54.15 39.87 39.87 40.12 54.4
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 30.40 30.9 40 40.3 40.5 40.5
Cena Benzyny 0.81 1.01 0.66 0.63 0.59 0.95

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 131.40 132 132 132 132 132


Brazylia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.