Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 5.35 5.5 5.56 5.62 5.67 5.79
Indeks Giełdowy 119564.44 114134 110661 107294 104034 97513
Obligacje Rządowe 10-letnie 9.26 9.47 9.6 9.72 9.85 10.11

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.20 0.5 0.7 0.8 0.5 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.10 5 3.5 3.2 2.4 2.5
Stopa Bezrobocia 14.40 14.4 14 13.8 13.4 12.4
Inflacja 6.10 8.8 8.3 6 4.9 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.93 0.5 0.3 0.2 0.2 0.3
Stopa Procentowa 3.50 3.5 4.5 5.5 5.5 6
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21.00 21 21 21 21 25
Bilans Handlowy 10300.00 2900 4200 3000 3000 5200
Saldo Obrotów Bieżących -3970.00 1950 1500 -3000 -1200 -5000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.72 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.3
Dług Publiczny do PKB 75.79 88 88 92 92 93
Budżet Państwa do PKB -5.90 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -8.7
Koniunktura w Przemyśle 53.70 56.3 60 62.8 58 63
PMI dla Usług 42.90 43 47 49 50.1 50.6
Przemysłowy PMI 52.30 58 56 55 57 62
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 0.8 0.4 0.4 -0.1 1.1
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.20 0.5 0.7 0.8 0.5 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.10 5 3.5 3.2 2.4 2.5
PKB 1839.76 1760 1760 1760 1760 1820
Pkb W Cenach Stałych 300264.76 296250 280923 317002 304619 312234
Produkt Narodowy Brutto 1981099.42 1769268 1708866 1879146 1923148 1971227
Środki Trwałe Brutto 366637.58 295071 270336 303693 316124 324027
Pkb Per Capita 11121.74 11100 11100 11100 11100 11200
Pkb Per Capita Ppp 14651.60 14400 14400 14400 14400 14600
Rolnictwo w PKB 13435.86 25809 24570 14061 20169 20673
Budownictwo w PKB 13086.02 12958 12359 15082 13690 14032
Przemysł w PKB 31634.19 27897 25010 31831 32869 33691
Górnictwo w PKB 2660.49 2503 2648 2913 2936 3010
Administracja Publiczna w PKB 38193.84 39239 38466 42523 38856 39827
Usługi w PKB 183543.36 178518 171208 195457 182210 186766
Transport w PKB 8268.10 8117 6921 9196 8133 8336
Media w PKB 6944.03 7027 6799 7288 7109 7286

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 14.40 14.4 14 13.8 13.4 12.4
Pracujący 85.90 84 85 87 88 91
Bezrobotni Zarejestrowani 14.42 13.4 13 12.5 12.4 11.9
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.80 57.5 58.1 58.8 58.8 62
Koszty Pracy 90.46 90 100 105 100 115
Przeciętne Wynagrodzenia 2520.00 2640 2670 2700 2570 2790
Płaca Minimalna 1100.00 1100 1100 1100 1150 1150
Populacja 210.15 212 212 214 214 215
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 60 62 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wskaźnik Zatrudnienia 48.60 48.6 49 49.5 50 52
Wydajność 90.46 103 106 85 110 95
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 184.14 50 120 -310 50 -250
Wynagrodzenia w Przemyśle 2444.00 2580 2600 2620 2680 2750

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 6.10 8.8 8.3 6 4.9 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.93 0.5 0.3 0.2 0.2 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5674.72 5794 5839 5894 5953 6130
Inflacja Bazowa 2.91 2.9 2.4 2.7 2.2 2.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 136.82 137 141 143 150 155
Wskaźnik Cen Importowych 137.30 117 117 118 118 120
Wskaźnik Cen Eksportowych 106.64 110 111 111 111 112
Inflacja Żywności 13.87 10.6 8.3 5 5 3.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 9601.78 9908 10014 10165 10072 10571
Cpi Transport 5470.23 5250 5347 5439 5738 5656
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 28.60 25 18.5 14 10 8

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 3.50 3.5 4.5 5.5 5.5 6
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21.00 21 21 21 21 25
Rezerwy Walutowe 347413.00 363000 365000 368000 367000 368000
Bilans Banków 8356789.57 8400000 8350000 7500000 7450000 7200000
Stopa Depozytowa 1.32 1.41 2.16 9.76 4.16 4.66
Bilans Banku Centralnego 4153303322.00 4170000000 4080000000 4020000000 3900000000 3800000000
Stopa Międzybankowa 1.76 2 2.4 2.3 2.4 2.7
Tempo Wzrostu Kredytów 1.50 0.5 0.3 0.3 0.5 0.7

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 10300.00 2900 4200 3000 3000 5200
Saldo Obrotów Bieżących -3970.00 1950 1500 -3000 -1200 -5000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.72 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.3
Import 16131.60 14300 15000 15800 16000 15800
Eksport 26480.80 18500 20300 19000 19500 21000
Dług Zagraniczny 627564.75 646000 650000 653000 653000 665000
Terms of Trade 128.75 108 106 109 106 107
Rachunek kapitałowy -3896.10 -500 -600 -750 -750 -1000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6860.00 2500 2850 3500 3500 4500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 362.62 289 290 290 300 290
Rezerwy Złota 67.36 67.6 67.6 67.6 67.6 67.6
Wydobycie Ropy Naftowej 2873.01 3200 3200 3500 3500 3500
Przyjazdy Turystów 6353.00 3800 3800 3800 3800 5700
Bronie Sprzedaży 170.00 70 70 70 70 70

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 75.79 88 88 92 92 93
Budżet Państwa do PKB -5.90 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -8.7
Bilans Budżetu -44528.00 -80000 -57000 -55000 -50000 -49000
Wydatki Rządowe 116510.47 113563 272869 159056 181368 185902
Dochody Budżetu Państwa 137930.00 107000 111000 120000 120000 130000
Dług Publiczny 89.07 6750000 6790000 6830000 6830000 6900000
Wydatki Wojskowe 28030.00 29500 29500 29500 29000 29000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 53.70 56.3 60 62.8 58 63
PMI dla Usług 42.90 43 47 49 50.1 50.6
Przemysłowy PMI 52.30 58 56 55 57 62
Zbiorczy Wskaźnik PMI 44.50 49.5 50.2 51.5 50.8 52.3
Produkcja Przemysłowa 10.50 8 2.5 2.2 1 3
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.40 1 0.8 1.1 0.8 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 11.90 6 3.3 2.5 3 2.5
Stopa Utylizacji Surowców 80.20 79.8 78.1 78.3 78 78
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 141938.00 111000 129000 146000 150000 176000
Produkcja Samochodów 200340.00 220000 227000 230000 2200000 240000
Rejestracje nowych samochodów 189.00 200 245 250 240 260
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.70 0.5 0.5 0.8 1 1
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 51.30 51.3 51.7 52 52 53.3
Produkcja w Górnictwie -0.10 2.7 2.5 2.5 2.5 2.2

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 0.8 0.4 0.4 -0.1 1.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.80 1.3 1.7 1.9 4 1.9
Wydatki Konsumpcyjne 1279785.01 1191981 1090257 1239973 1205286 1235418
Kredyt Konsumencki 2296526.00 2300000 2250000 2200000 2100000 2200000
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3884863.00 3900000 3980000 4070000 4070000 4300000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 41.02 39.35 40.1 54.4 42.1 42.6
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 72.50 58 62 64 67 70
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 35.30 37.7 37 38 38 37
Cena Benzyny 1.01 0.81 0.77 0.95 0.69 0.66

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 134.40 136 137 139 140 145


Brazylia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.