BRAZYLIA - PROGNOZY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Brazylia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.


Przegląd Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.3 0.4 0.4 0.6 1.5 [+]
Stopa Bezrobocia 12.20 12.1 11.8 11.4 11.2 9.8 [+]
Inflacja 2.80 2.8 3 3.1 3.3 5 [+]
Stopa Procentowa 7.00 7 6.5 6.5 6.5 6.5 [+]
Bilans Handlowy 3545.75 4800 5000 4500 4000 3000 [+]
Dług Publiczny do PKB 69.49 70 72 72 62.55 75 [+]
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Waluta 3.30 3.14 3.11 3.07 3.04 2.69 [+]
Indeks Giełdowy 72607.70 75000 74300 73500 72800 64400 [+]
Obligacje Rządowe 10-letnie 10.41 10 10.1 10.2 10.3 11.39 [+]
PKB Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.3 0.4 0.4 0.6 1.5 [+]
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.40 2 0.6 0.8 1.3 1.9 [+]
PKB 1796.19 1820 1970 1970 1970 2400 [+]
Pkb W Cenach Stałych 295644.96 285600 280900 287000 294011 299000 [+]
Produkt Narodowy Brutto 1609208.89 1750000 1800000 1850000 1622940 2000000 [+]
Środki Trwałe Brutto 263924.50 266000 268000 271000 270465 306000 [+]
Pkb Per Capita 10826.30 10050 11200 11200 10751 11730 [+]
Pkb Per Capita Ppp 14023.70 14500 16000 16000 12871 18800 [+]
Rolnictwo w PKB 18334.73 13000 24500 22342 18743 15500 [+]
Budownictwo w PKB 15514.00 16836 16663 16843 17251 19200 [+]
Przemysł w PKB 31490.74 29356 27268 28563 30700 33500 [+]
Górnictwo w PKB 2644.23 2480 2250 2370 2560 2860 [+]
Administracja Publiczna w PKB 39977.20 39712 39719 39822 39777 37500 [+]
Usługi w PKB 177647.94 180000 170000 173000 174000 175000 [+]
Transport w PKB 8427.19 8167 7875 7986 8237 9140 [+]
Media w PKB 6435.41 6390 6520 6650 6360 6660 [+]
praca Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Stopa Bezrobocia 12.20 12.1 11.8 11.4 11.2 9.8 [+]
Pracujący 91.55 91 91.2 91.1 91.09 92 [+]
Bezrobotni Zarejestrowani 12.74 13.5 12.9 12.9 11.94 9 [+]
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.80 61.8 61.9 61.9 61.31 62.8 [+]
Koszty Pracy 134.84 120 122 122 130 139 [+]
Przeciętne Wynagrodzenia 2127.00 2050 2058 2025 2089 2500 [+]
Płaca Minimalna 937.00 937 1090 1090 1090 1280 [+]
Populacja 206.08 207 208 208 209 212 [+]
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60 [+]
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65 [+]
Koszty Utrzymania Rodziny 2380.00 2382 2385 2386 2387 2386 [+]
Koszty Utrzymania 1450.00 1461 1473 1479 1486 1477 [+]
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 76.60 19 25 58 60.03 20 [+]
Wydajność 134.84 138 133 132 130 162 [+]
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4280.00 4250 4290 4290 4113 4600 [+]
Wynagrodzenia w Przemyśle 2104.00 2060 2075 2078 2059 2560 [+]
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1310.00 1250 1280 1290 1188 1350 [+]
Zmiana Zatrudnienia -3.60 1.8 -3.5 3 -0.44 1 [+]
Wskaźnik Zatrudnienia 54.20 54.4 54.5 54.4 54.34 56 [+]
Ceny Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Inflacja 2.80 2.8 3 3.1 3.3 5 [+]
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.28 0.3 1.89 2.73 3.44 0.3 [+]
Indeks Cen Konsumenta Cpi 4894.92 4852 4900 4960 4942 5360 [+]
Inflacja Bazowa 3.85 4 5.2 5.1 5 5.1 [+]
Deflator Pkb 8.30 83.06 92.78 102 112 144 [+]
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 686.33 640 650 660 709 950 [+]
Wskaźnik Cen Importowych 128.59 131 132 132 131 125 [+]
Wskaźnik Cen Eksportowych 114.60 113 115 115 113 145 [+]
Inflacja Żywności -2.30 -1 1.1 1.4 1.6 6 [+]
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.50 0.7 1.1 1.5 2 4.8 [+]
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 8425.58 8494 8676 8791 8864 8933 [+]
Cpi Transport 4647.89 4666 4694 4705 4707 5200 [+]
Pieniądz Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Stopa Procentowa 7.00 7 6.5 6.5 6.5 6.5 [+]
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 45.00 45 45 45 47.23 45 [+]
Podaż Pieniądza M0 264219.80 261782 261336 261158 260968 259161 [+]
Podaż Pieniądza M1 327996.96 312931 312585 312276 311967 309201 [+]
Podaż Pieniądza M2 2428148.43 2442866 2450611 2454769 2456427 2440601 [+]
Podaż Pieniądza M3 5736094.08 5834017 5962277 6075004 6173830 6635267 [+]
Rezerwy Walutowe 381056.00 380968 380636 380104 379466 549000 [+]
Bilans Banków 5783249.60 5800000 5700000 5650000 5619398 6100000 [+]
Kredyty dla Sektora prywatnego 725535.00 712639 699335 689172 681299 647592 [+]
Stopa Depozytowa 12.40 8.5 8.5 8.5 408 8 [+]
Tempo Wzrostu Kredytów 0.10 0.7 0.2 0.4 0.79 1.5 [+]
Bilans Banku Centralnego 3143075725.00 3155786222 3158596998 3157348564 3155440874 3137216654 [+]
Handel Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Bilans Handlowy 3545.75 4800 5000 4500 4000 3000 [+]
Eksport 16687.76 18500 19100 18700 15783 25000 [+]
Import 13142.01 13700 14100 14200 12710 22000 [+]
Saldo Obrotów Bieżących -343.00 1100 1200 1500 -727 -500 [+]
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.30 -1.4 -1.5 -1.5 -0.8 -1.7 [+]
Dług Zagraniczny 683699.11 681243 674076 678301 676115 734000 [+]
Terms of Trade 112.21 91 110 110 109 100 [+]
Rachunek kapitałowy 46.80 -92.07 -545 -860 -1122 1030 [+]
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 8239.60 6205 5784 5463 5142 7000 [+]
Transfery Pieniężne od Emigrantów 174.90 179 180 180 179 178 [+]
Rezerwy Złota 67.29 65.03 63.82 62.62 61.39 55.5 [+]
Wydobycie Ropy Naftowej 2550.00 2588 2585 2582 2579 2554 [+]
Indeks Terroryzmu 1.57 1.01 0.91 0.81 0.71 1.52 [+]
Przyjazdy Turystów 6578.00 6600 6575 6550 6525 6200 [+]
Bronie Sprzedaży 109.00 80.7 78.98 77.27 75.55 83.09 [+]
Rząd Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Dług Publiczny do PKB 69.49 70 72 72 62.55 75 [+]
Budżet Państwa do PKB -8.90 -8.5 -9 -9 -4.31 -7 [+]
Bilans Budżetu -30494.00 -41825 -35800 -31783 -28793 -110000 [+]
Wydatki Rządowe 98058.02 103576 101312 100075 99032 90157 [+]
Dochody Budżetu Państwa 121144.00 108070 108567 108510 108055 99490 [+]
Wydatki Wojskowe 22839.30 22085 22052 22020 21987 21909 [+]
Dług Publiczny 4837222.06 4889260 4949332 4985065 5004083 4906008 [+]
Biznes Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Koniunktura w przemyśle 56.50 58.5 59 60 61 61 [+]
PMI dla Usług 46.90 51 51.8 51.3 51 52.7 [+]
Przemysłowy PMI 53.50 51 51.2 51.9 52 52.8 [+]
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.90 50.9 50.5 50.1 48.84 53.6 [+]
Produkcja Przemysłowa 5.30 3.7 2.8 4.1 2.6 2.1 [+]
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.20 0.2 0.5 0.6 0.14 1.1 [+]
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.60 1 1.1 2.5 1.53 1.8 [+]
Stopa Utylizacji Surowców 77.70 78 78 78 78.71 79 [+]
Zmiany Zapasów 1437.43 15000 19000 28000 6865 21000 [+]
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 168875.00 167992 165948 164206 162636 176000 [+]
Produkcja Samochodów 249089.00 186000 191000 191000 232163 190000 [+]
Rejestracje nowych samochodów 204.00 201 200 197 195 180 [+]
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.40 0.4 -0.1 0.1 0.17 0.2 [+]
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 52.60 49 50.2 50.3 53.87 51 [+]
Szybkość Internetu 6819.06 8549 9002 9593 9947 12169 [+]
Adresy IP 26855780.00 25700196 25338992 24954191 24585854 22074778 [+]
Produkcja w Górnictwie 2.20 -1.1 2.98 3.15 3.23 1.5 [+]
Produkcja Stali 3045.00 3000 2951 2904 2860 2568 [+]
Index Konkurencyjności 4.14 4.06 4.13 4.13 4.06 4.18 [+]
Ranking Konkurencyjności 80.00 81 79 79 79 77 [+]
Łatwość Prowadzenia Biznesu 125.00 115 115 115 124 112 [+]
Indeks Percepcji Korupcji 40.00 40 42 42 37 45 [+]
Ranking Korupcji 79.00 75 74 74 80 72 [+]
Konsument Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Optymizm Konsumentów 101.00 101 102 102 102 103 [+]
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.90 0.3 0.4 0.4 0.3 1 [+]
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.50 2.5 2.6 2.2 2.4 2.1 [+]
Wydatki Konsumpcyjne 1048827.44 1110000 1130000 1140000 1053816 1300000 [+]
Kredyt Konsumencki 1626848.00 1622200 1621882 1620600 1619071 1604534 [+]
Kredyt dla Sectora Prywatnego 2830245.00 3120000 2821679 2817328 2812019 3690000 [+]
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 59.47 59.07 59.53 60.16 60.81 55.43 [+]
Cena Benzyny 1.24 1.2 1.13 1.08 1.03 1 [+]
Budownictwo Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129.40 129 129 128 127 116 [+]
Podatki Rzeczywisty Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 30 [+]
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 28 27.5 27.5 28 28 [+]
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17 [+]
Składki Ubezpieczeniowe 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 [+]
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 [+]
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11 [+]