Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 3.86 3.98 4.03 4.08 4.14 4.25
Indeks Giełdowy 99341.14 95235 93469 91742 90044 86740
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.88 8.62 8.76 8.91 9.07 9.38
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 0.6 1 0.8 0.6 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.50 1.3 1.8 2 2.2 2.6
Stopa Bezrobocia 12.50 11.9 11 10.8 11.5 11.1
Inflacja 4.66 3.6 3.9 3.9 4.1 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.13 0.3 0.6 0.3 -0.2 0.2
Stopa Procentowa 6.50 6.5 6.5 6.5 7.25 7.25
Bilans Handlowy 6422.00 5900 4900 3000 4500 3000
Saldo Obrotów Bieżących -62.00 550 -3200 -4350 -1200 -4400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.77 -1.8 -1.8 -1.8 -1.6 -1.6
Dług Publiczny do PKB 77.22 80 80 80 82 82
Budżet Państwa do PKB -7.10 -7.9 -7.9 -7.9 -7.6 -7.6
Koniunktura w przemyśle 56.50 55.2 63.5 64.6 64.6 65
PMI dla Usług 47.80 51.9 50.9 51.1 50.4 50.7
Przemysłowy PMI 50.20 51 51.5 50.4 50 50
Optymizm Konsumentów 48.40 49 49.5 52 124 118
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.60 0.1 0.3 0.7 0.5 1
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 0.6 1 0.8 0.6 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.50 1.3 1.8 2 2.2 2.6
PKB 2055.51 2200 2200 2200 2350 2350
Pkb W Cenach Stałych 290915.92 295196 302500 301727 302319 309572
Produkt Narodowy Brutto 1676582.03 1676579 1698678 1788600 1792107 1835103
Środki Trwałe Brutto 265611.69 259884 291790 289060 289627 296575
Pkb Per Capita 10888.98 11500 11500 11500 11730 11730
Pkb Per Capita Ppp 14103.45 14500 14500 14500 16500 16500
Rolnictwo w PKB 24062.49 22293 18703 13384 13410 13732
Budownictwo w PKB 13326.75 13651 14239 14356 14384 14729
Przemysł w PKB 27659.12 29554 32480 30297 30356 31085
Górnictwo w PKB 2378.27 2603 2723 2772 2778 2844
Administracja Publiczna w PKB 39507.69 40222 40419 40474 40553 41526
Usługi w PKB 175563.57 178171 182462 186039 186404 190876
Transport w PKB 8104.45 8281 8903 8753 8770 8981
Media w PKB 7018.03 6709 6470 6937 6951 7117
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 12.50 11.9 11 10.8 11.5 11.1
Pracujący 92.37 93.18 93.18 91.5 91.5 92
Bezrobotni Zarejestrowani 13.18 12.3 12.25 12.15 12.15 12
Koszty Pracy 117.40 95 100 100 100 115
Przeciętne Wynagrodzenia 2295.00 2220 2250 2320 2250 2370
Płaca Minimalna 998.00 998 998 998 1050 1050
Populacja 208.49 210 210 209 211 211
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 2360.00 2450 2450 2450 2450 2550
Koszty Utrzymania 1390.00 1500 1500 1500 1500 1550
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 129.60 20 100 -300 20 80
Wydajność 117.40 95 100 100 100 115
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4730.00 4500 4500 4500 4500 4600
Wynagrodzenia w Przemyśle 2303.00 2270 2250 2290 2290 2340
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1440.00 1400 1400 1400 1400 1450
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 4.66 3.6 3.9 3.9 4.1 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.13 0.3 0.6 0.3 -0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5213.75 5226 5279 5300 5390 5512
Inflacja Bazowa 3.94 3.5 3.45 3.6 3.7 3.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 789.37 801 837 822 854 946
Wskaźnik Cen Importowych 128.66 134 134 134 134 135
Wskaźnik Cen Eksportowych 118.93 122 122 122 122 124
Inflacja Żywności 6.36 3.8 4.1 4.2 3.7 4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.30 8 8.3 9 10 15
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 8973.36 8959 9197 9131 9228 9496
Cpi Transport 5007.57 5050 5113 5094 5161 5298
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 6.50 6.5 6.5 6.5 7.25 7.25
Stopa Depozytowa 6.19 6.19 6.19 6.19 6.94 6.94
Tempo Wzrostu Kredytów 0.00 0.8 0.32 0.5 0.3 0.5
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 6422.00 5900 4900 3000 4500 3000
Saldo Obrotów Bieżących -62.00 550 -3200 -4350 -1200 -4400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.77 -1.8 -1.8 -1.8 -1.6 -1.6
Import 14970.00 18000 18100 18000 19000 22000
Eksport 21390.00 23900 23000 24000 23500 25000
Terms of Trade 108.18 110 110 110 110 109
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6957.43 4400 7374 4300 7100 4500
Wydobycie Ropy Naftowej 2746.00 2900 2900 2900 2900 3000
Przyjazdy Turystów 6589.00 6650 6750 6750 6750 6750
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 77.22 80 80 80 82 82
Budżet Państwa do PKB -7.10 -7.9 -7.9 -7.9 -7.6 -7.6
Wydatki Rządowe 118159.12 105979 120710 151392 118058 155328
Dług Publiczny 5479642.90 5482798 5571938 5659558 5659558 5995350
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 56.50 55.2 63.5 64.6 64.6 65
PMI dla Usług 47.80 51.9 50.9 51.1 50.4 50.7
Przemysłowy PMI 50.20 51 51.5 50.4 50 50
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.40 53.8 54 54.2 54.4 54.6
Produkcja Przemysłowa -3.90 2.2 1.4 3.3 3 2.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.30 0.7 0.4 0.8 0.6 1.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.10 1.2 2.4 2.3 2 1.6
Produkcja Samochodów 275700.00 3.1 260000 255000 260000 265000
Rejestracje nowych samochodów 245.00 210 218 220 225 240
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.47 0.3 0.3 0.8 -0.1 1
Produkcja w Górnictwie -24.00 1.6 1.8 1.4 1.2 1.2
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 48.40 49 49.5 52 124 118
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.60 0.1 0.3 0.7 0.5 1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.70 3.3 1.08 2.5 2.2 2.1
Wydatki Konsumpcyjne 1111386.80 1077205 1115793 1180225 1182539 1210911
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 53.57 53.74 53.74 53.74 54.49 54.49
Cena Benzyny 1.16 1.03 1.01 0.98 0.96 0.96
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129.60 130 129 129 130 130


Brazylia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.