Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 4.11 4.2 4.25 4.3 4.35 4.45
Indeks Giełdowy 104735.69 102933 101153 99403 97685 94335
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.57 7.15 7.26 7.37 7.48 7.7
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.7 0.6 0.8 0.5 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 0.9 1.5 1.7 1.9 1.8
Stopa Bezrobocia 11.80 11.9 11.8 11.7 11.6 11.7
Inflacja 2.89 3.5 3.7 3.8 4.1 3.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.04 0.3 -0.2 0.3 0.2 0.2
Stopa Procentowa 5.50 5 5 5 5 5
Bilans Handlowy 2250.00 3000 4500 4500 4600 3000
Saldo Obrotów Bieżących -4274.30 -4350 -1200 450 230 -3400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.77 -1.8 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
Dług Publiczny do PKB 77.22 80 82 82 82 82
Budżet Państwa do PKB -7.10 -7.9 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Koniunktura w Przemyśle 59.30 58 60 62 61 62
PMI dla Usług 51.80 51.1 50.4 50.9 51.4 50.7
Przemysłowy PMI 53.40 50.4 50 49.3 48.1 50
Optymizm Konsumentów 47.30 48 53 55 54 53
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 0.7 0.5 0.8 0.3 1
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.7 0.6 0.8 0.5 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.00 0.9 1.5 1.7 1.9 1.8
PKB 1868.63 2020 2350 2350 2350 2350
Pkb W Cenach Stałych 296244.33 301727 302319 295280 301280 309572
Produkt Narodowy Brutto 1750128.10 1788600 1792107 1701731 1779880 1835103
Środki Trwałe Brutto 282665.62 289060 289627 269596 287471 296575
Pkb Per Capita 11026.24 11500 11730 11730 11730 11730
Pkb Per Capita Ppp 14282.70 14500 16500 16500 16500 16500
Rolnictwo w PKB 22227.06 13384 13410 24423 22605 13732
Budownictwo w PKB 13830.93 14356 14384 13527 14066 14729
Przemysł w PKB 29822.31 30297 30356 28074 30329 31085
Górnictwo w PKB 2343.44 2772 2778 2414 2383 2844
Administracja Publiczna w PKB 39921.49 40474 40553 40100 40600 41526
Usługi w PKB 179131.38 186039 186404 178197 182177 190876
Transport w PKB 8248.21 8753 8770 8226 8388 8981
Media w PKB 6824.68 6937 6951 7123 6941 7117
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 11.80 11.9 11.8 11.7 11.6 11.7
Pracujący 93.63 93.7 92.9 93.2 93.5 92
Bezrobotni Zarejestrowani 12.57 12.3 12.3 12 12.1 12
Koszty Pracy 104.13 100 100 100 100 115
Przeciętne Wynagrodzenia 2298.00 2420 2350 2360 2440 2470
Płaca Minimalna 998.00 998 1050 1050 1050 1050
Populacja 208.49 209 210 210 210 210
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 2360.00 2450 2450 2450 2450 2550
Koszty Utrzymania 1390.00 1500 1500 1500 1500 1550
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 157.21 -300 20 50 75 80
Wydajność 104.13 110 112 113 114 115
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4730.00 4500 4500 4600 4600 4600
Wynagrodzenia w Przemyśle 2285.00 2390 2390 2410 2420 2440
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1440.00 1400 1400 1400 1400 1450
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.89 3.5 3.7 3.8 4.1 3.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.04 0.3 -0.2 0.3 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5227.84 5279 5369 5412 5442 5480
Inflacja Bazowa 3.38 3.6 3.7 3.5 3.6 3.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 792.51 822 843 831 858 946
Wskaźnik Cen Importowych 131.17 134 134 135 133 135
Wskaźnik Cen Eksportowych 117.20 122 122 124 120 124
Inflacja Żywności 3.56 4.2 3.7 3.5 3.8 4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.50 6 7 7.8 8.5 9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 9197.37 9096 9193 9321 9574 9442
Cpi Transport 4946.12 5074 5141 5182 5149 5267
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 5.50 5 5 5 5 5
Stopa Depozytowa 5.14 8.51 9.51 5.93 5.93 9.51
Tempo Wzrostu Kredytów 1.10 0.5 0.3 0.3 0.6 0.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 2250.00 3000 4500 4500 4600 3000
Saldo Obrotów Bieżących -4274.30 -4350 -1200 450 230 -3400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.77 -1.8 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
Import 16494.00 18000 19000 18500 19000 21500
Eksport 18740.00 21700 23500 23100 22700 25000
Terms of Trade 111.92 110 110 110 109 109
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 9469.74 5300 7100 6500 5100 6000
Wydobycie Ropy Naftowej 2557.00 2900 2900 2900 2900 3000
Przyjazdy Turystów 6621.00 6750 6850 6850 6850 6850
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 77.22 80 82 82 82 82
Budżet Państwa do PKB -7.10 -7.9 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Wydatki Rządowe 111045.15 151392 105921 117250 106048 155328
Dług Publiczny 5617716.11 5482798 5700000 5800000 5880000 5995350
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 59.30 58 60 62 61 62
PMI dla Usług 51.80 51.1 50.4 50.9 51.4 50.7
Przemysłowy PMI 53.40 50.4 50 49.3 48.1 50
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.50 52.8 53.5 52 51.7 51.5
Produkcja Przemysłowa -2.30 1.6 2 1.8 2.1 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.80 0.8 0.6 0.5 0.7 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.30 1.8 2 2.3 2 2.1
Produkcja Samochodów 247300.00 255000 260000 267000 266000 265000
Rejestracje nowych samochodów 235.00 220 225 230 235 240
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.07 0.3 0.5 0.6 0.8 0.8
Produkcja w Górnictwie -1.70 1.4 1.2 1.5 1.3 1.2
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 47.30 48 53 55 54 53
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 0.7 0.5 0.8 0.3 1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.30 2.5 2.2 2.7 2.4 2.1
Wydatki Konsumpcyjne 1133226.40 1180225 1182539 1128058 1152491 1210911
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 52.06 53.15 54.15 52.22 52.22 54.15
Cena Benzyny 1.05 1.03 1.01 0.91 0.88 1.01
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129.50 129 130 130 129 130


Brazylia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.