Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 5.27 5.37 5.43 5.48 5.54 5.66
Indeks Giełdowy 97381.64 93279 90441 87689 85024 79695
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.61 6.7 6.79 6.88 6.97 7.15

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.50 9 1.2 0.7 0.5 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.30 -8 -6.5 0.6 5 3.5
Stopa Bezrobocia 12.90 13.5 13.3 13 12.7 12.3
Inflacja 1.88 1.7 1.6 1.8 2.1 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.38 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Stopa Procentowa 2.25 2 2 2 2.5 3
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21.00 21 21 21 25 25
Bilans Handlowy 7463.40 3900 3000 2500 4500 3000
Saldo Obrotów Bieżących 1326.40 -1500 -1800 -2300 -2600 -2800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.70 -3.2 -3.2 -3.3 -3.3 -3.3
Dług Publiczny do PKB 75.79 86 86 88 88 85
Budżet Państwa do PKB -5.90 -10.5 -10.5 -9 -9 -9
Koniunktura w Przemyśle 41.20 40 45 48 51 55
Przemysłowy PMI 51.60 51 51 51.8 52.5 52.5
PMI dla Usług 27.60 32 38 43 45 50.8
Optymizm Konsumentów 47.30 40 46 47 49 50
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -16.80 0.3 0.7 0.5 0.8 1
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.50 9 1.2 0.7 0.5 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.30 -8 -6.5 0.6 5 3.5
PKB 2020.00 1900 1900 2150 2150 2150
Pkb W Cenach Stałych 291912.45 292945 282472 293664 306508 292358
Produkt Narodowy Brutto 1758716.18 1718921 1720964 1769268 1846652 1781197
Środki Trwałe Brutto 285059.50 287586 262339 286770 299312 271520
Pkb Per Capita 11026.24 11730 11730 11900 11900 11900
Pkb Per Capita Ppp 14282.70 16500 16500 16500 14133 15028
Rolnictwo w PKB 25137.07 18887 12860 25288 26394 13310
Budownictwo w PKB 12825.35 13711 12855 12902 13467 13304
Przemysł w PKB 27686.97 30975 28300 27853 29071 29290
Górnictwo w PKB 2483.50 2714 2664 2498 2608 2757
Administracja Publiczna w PKB 39465.21 38330 37277 39702 41438 38582
Usługi w PKB 175788.56 176293 173933 176843 184578 180021
Transport w PKB 7978.92 8371 8100 8027 8378 8383
Media w PKB 6916.01 6289 6335 6958 7262 6556

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 12.90 13.5 13.3 13 12.7 12.3
Pracujący 85.94 85.9 85.7 85.9 86.3 91
Bezrobotni Zarejestrowani 12.71 13 13.1 12.8 12.7 12.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.80 56.8 58.8 59.5 60 61.5
Koszty Pracy 106.39 100 115 115 115 115
Przeciętne Wynagrodzenia 2425.00 2440 2470 2370 2410 2550
Płaca Minimalna 1045.00 1045 1045 1120 1120 1120
Populacja 210.15 211 212 212 212 214
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 62 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wydajność 106.39 107 108 108 108 109
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem -331.90 50 -310 40 50 80
Wynagrodzenia w Przemyśle 2455.00 2420 2440 2410 2420 2500
Wskaźnik Zatrudnienia 49.50 49.3 49.9 50.5 51 52

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 1.88 1.7 1.6 1.8 2.1 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.38 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5311.65 5317 5405 5445 5423 5568
Inflacja Bazowa 2.16 2.3 2.3 2.7 2.9 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 860.83 847 882 900 919 944
Wskaźnik Cen Importowych 122.78 124 124 124 124 125
Wskaźnik Cen Eksportowych 108.15 109 110 110 110 111
Inflacja Żywności 6.94 6.5 6 5.8 5.6 5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.70 6.9 6.7 6.5 6.7 7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 9103.10 9354 9277 9299 9294 9555
Cpi Transport 4810.18 5030 5141 5128 4911 5295

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 2.25 2 2 2 2.5 3
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21.00 21 21 21 25 25
Rezerwy Walutowe 345706.00 353500 354000 358000 360000 379000
Bilans Banków 7416539.22 7440000 7460000 7400000 7350000 7000000
Stopa Depozytowa 2.03 2.03 2.03 2.03 2.53 2.53
Tempo Wzrostu Kredytów 0.30 0.6 0.5 0.5 0.2 0.5
Bilans Banku Centralnego 3957202931.00 3990000000 3980000000 3960000000 3930000000 3850000000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 7463.40 3900 3000 2500 4500 3000
Saldo Obrotów Bieżących 1326.40 -1500 -1800 -2300 -2600 -2800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.70 -3.2 -3.2 -3.3 -3.3 -3.3
Import 10449.00 14900 14500 15500 14000 15800
Eksport 17912.00 19000 16000 18000 18500 18000
Dług Zagraniczny 633825.30 636000 640000 643000 646000 660000
Terms of Trade 113.53 113 113 113 113 113
Rachunek kapitałowy 1471.80 1000 700 300 -500 -750
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2551.92 2800 3500 4500 5000 6000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 268.10 280 285 287 289 290
Rezerwy Złota 67.40 67.5 67.5 67.5 67.5 67.6
Wydobycie Ropy Naftowej 2973.00 3200 3200 3200 3200 3500
Przyjazdy Turystów 6353.00 5500 5500 6500 6500 6500
Bronie Sprzedaży 111.00 70 70 70 70 70

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 75.79 86 86 88 88 85
Budżet Państwa do PKB -5.90 -10.5 -10.5 -9 -9 -9
Bilans Budżetu -140401.00 -170000 -180000 -185000 -190000 -195000
Wydatki Rządowe 175075.73 118510 193479 113563 183830 200251
Dochody Budżetu Państwa 77415.35 55000 50000 60000 70000 108000
Wydatki Wojskowe 30769.00 27500 27500 27500 27500 28100
Dług Publiczny 5817892.36 5880000 5930000 5950000 5970000 5995350

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 41.20 40 45 48 51 55
Przemysłowy PMI 51.60 51 51 51.8 52.5 52.5
PMI dla Usług 27.60 32 38 43 45 50.8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 28.10 42 48 50 51 52
Produkcja Przemysłowa -21.90 -0.5 1.5 1.8 8 2.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7.00 0.5 0.8 0.9 1 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -31.30 -3.5 -1.8 1.5 6 2.5
Stopa Utylizacji Surowców 69.60 69.8 72 74 75.5 76.2
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 44139.00 65000 80000 100000 110000 176000
Produkcja Samochodów 43080.00 75000 95000 110000 125000 190000
Rejestracje nowych samochodów 62.00 150 200 220 240 250
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -9.73 -0.3 0.1 0.3 0.5 0.8
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 42.00 48 50 50 53 54
Produkcja w Górnictwie 10.20 -5 -1.5 0.5 0.9 1.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 47.30 40 46 47 49 50
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -16.80 0.3 0.7 0.5 0.8 1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -16.80 -2.3 -2 1.7 5.6 1.9
Wydatki Konsumpcyjne 1162204.32 1140886 1158584 1169178 1220315 1199134
Kredyt Konsumencki 2029024.00 1853545 1872342 2063592 2130475 1937874
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3376332.00 3380000 3390000 3370000 3350000 3320000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 42.74 42.74 42.74 42.74 43.24 43.24
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 30.40 30.8 30.9 40 40.3 40.5
Cena Benzyny 0.73 0.69 0.66 0.63 0.59 0.57

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 130.30 131 131 132 132 132


Brazylia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.