Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 4.12 3.86 3.9 3.95 4 4.09
Indeks Giełdowy 97667.49 100953 99154 97386 95660 92283
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.26 7.37 7.49 7.61 7.74 7.99
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 0.4 0.7 0.6 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.50 0.9 0.8 1.5 1.7 2.2
Stopa Bezrobocia 12.00 11.5 11.9 11.8 11.7 11.7
Inflacja 3.22 3.5 3.9 4.1 3.8 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.19 0.6 0.3 -0.2 0.3 0.2
Stopa Procentowa 6.00 6 5.75 5.75 5.75 5.75
Bilans Handlowy 2290.00 4900 3000 4500 4500 3000
Saldo Obrotów Bieżących -2914.00 -200 -4350 -1200 450 -3400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.77 -1.8 -1.8 -1.6 -1.6 -1.6
Dług Publiczny do PKB 77.22 80 80 82 82 82
Budżet Państwa do PKB -7.10 -7.9 -7.9 -7.6 -7.6 -7.6
Koniunktura w przemyśle 59.40 58 58 60 62 62
PMI dla Usług 52.20 50.9 51.1 50.4 50.9 50.7
Przemysłowy PMI 49.90 51.5 50.4 50 49.3 50
Optymizm Konsumentów 47.00 49.5 51 53 55 53
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 0.3 0.7 0.5 0.8 1
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.20 0.4 0.7 0.6 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.50 0.9 0.8 1.5 1.7 2.2
PKB 1868.63 2020 2020 2350 2350 2350
Pkb W Cenach Stałych 290915.92 302500 298177 295280 295861 304737
Produkt Narodowy Brutto 1676582.03 1698678 1767557 1701731 1705084 1806444
Środki Trwałe Brutto 265611.69 291790 285659 269596 270127 291944
Pkb Per Capita 11026.24 11500 11500 11730 11730 11730
Pkb Per Capita Ppp 14282.70 14500 14500 16500 16500 16500
Rolnictwo w PKB 24062.49 18703 13226 24423 24472 13517
Budownictwo w PKB 13326.75 14239 14187 13527 13553 14499
Przemysł w PKB 27659.12 32480 29940 28074 28129 30599
Górnictwo w PKB 2378.27 2723 2740 2414 2419 2800
Administracja Publiczna w PKB 39507.69 40419 39998 40100 40179 40878
Usługi w PKB 175563.57 182462 183850 178197 178548 187895
Transport w PKB 8104.45 8903 8650 8226 8242 8840
Media w PKB 7018.03 6470 6855 7123 7137 7006
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 12.00 11.5 11.9 11.8 11.7 11.7
Pracujący 93.34 93.18 91.5 91.5 91.8 92
Bezrobotni Zarejestrowani 12.77 12.6 12.3 12.3 12 12
Koszty Pracy 117.56 100 100 100 100 115
Przeciętne Wynagrodzenia 2290.00 2350 2420 2350 2360 2470
Płaca Minimalna 998.00 998 998 1050 1050 1050
Populacja 208.49 210 209 211 211 211
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 2360.00 2450 2450 2450 2450 2550
Koszty Utrzymania 1390.00 1500 1500 1500 1500 1550
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 43.82 100 -300 20 50 80
Wydajność 117.56 100 100 100 113 115
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4730.00 4500 4500 4500 4600 4600
Wynagrodzenia w Przemyśle 2280.00 2350 2390 2390 2410 2440
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1440.00 1400 1400 1400 1400 1450
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 3.22 3.5 3.9 4.1 3.8 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.19 0.6 0.3 -0.2 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5224.18 5259 5300 5390 5412 5512
Inflacja Bazowa 3.27 3.5 3.6 3.7 3.5 3.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 794.21 837 822 854 891 946
Wskaźnik Cen Importowych 128.03 134 134 134 135 135
Wskaźnik Cen Eksportowych 115.34 122 122 122 124 124
Inflacja Żywności 4.13 5 4.2 3.7 3.5 4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.50 8.3 9 10 12 15
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 8980.53 9162 9131 9228 9321 9496
Cpi Transport 4966.09 5093 5094 5161 5182 5298
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 6.00 6 5.75 5.75 5.75 5.75
Stopa Depozytowa 5.93 6.19 6.19 6.19 6.19 6.19
Tempo Wzrostu Kredytów 0.40 0.8 0.5 0.3 0.3 0.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 2290.00 4900 3000 4500 4500 3000
Saldo Obrotów Bieżących -2914.00 -200 -4350 -1200 450 -3400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.77 -1.8 -1.8 -1.6 -1.6 -1.6
Import 17761.00 18100 18000 19000 18500 22000
Eksport 20054.00 23000 24000 23500 23800 25000
Terms of Trade 111.00 110 110 110 110 109
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2200.00 4800 5300 7100 6500 6000
Wydobycie Ropy Naftowej 2604.00 2900 2900 2900 2900 3000
Przyjazdy Turystów 6621.00 6750 6750 6850 6850 6850
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 77.22 80 80 82 82 82
Budżet Państwa do PKB -7.10 -7.9 -7.9 -7.6 -7.6 -7.6
Wydatki Rządowe 104275.00 120710 149611 117250 107327 152903
Dług Publiczny 5498994.83 5482798 5571938 5700000 5800000 5995350
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 59.40 58 58 60 62 62
PMI dla Usług 52.20 50.9 51.1 50.4 50.9 50.7
Przemysłowy PMI 49.90 51.5 50.4 50 49.3 50
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.60 52 52.8 53.5 52 51.5
Produkcja Przemysłowa -5.90 1.4 3.3 3 2.3 2.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.60 0.4 0.8 0.6 0.5 1.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.40 1.5 2.3 2 1.8 1.6
Produkcja Samochodów 266371.00 260000 255000 260000 267000 265000
Rejestracje nowych samochodów 244.00 218 220 225 230 240
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.30 0.3 0.8 0.5 0.6 1
Produkcja w Górnictwie -16.30 1.8 1.4 1.2 1.5 1.2
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 47.00 49.5 51 53 55 53
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.10 0.3 0.7 0.5 0.8 1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.30 3.3 2.5 2.2 2.7 2.1
Wydatki Konsumpcyjne 1111386.80 1115793 1166340 1128058 1130280 1192000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 53.24 52.93 52.93 52.93 52.93 52.93
Cena Benzyny 1.14 1.11 1.08 1.06 1.03 1.03
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129.50 129 129 130 130 130


Brazylia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.