Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 4.19 4.07 4.11 4.16 4.2 4.29
Indeks Giełdowy 118861.63 116577 114849 113157 111477 108199
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.87 6.82 6.91 7 7.1 7.29
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.6 0.8 0.5 0.8 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.5 1.7 1.9 2.2 2.4
Stopa Bezrobocia 11.20 11.8 11.7 11.6 11.7 11.7
Inflacja 4.31 3.7 3.7 3.7 3.6 3.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.15 -0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 6.25
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21.00 25 25 25 25 25
Bilans Handlowy 5599.40 4500 4600 3700 3000 3000
Saldo Obrotów Bieżących -2164.00 -1200 450 230 -3400 -2800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.77 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.7
Dług Publiczny do PKB 77.22 82 82 82 82 85
Budżet Państwa do PKB -7.10 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -7.3
Koniunktura w Przemyśle 64.30 64 63 62 62 62
PMI dla Usług 51.00 51 50.9 50.6 50.9 51
Przemysłowy PMI 50.20 52.5 51.8 51.7 52 50.5
Optymizm Konsumentów 47.30 51 55 54 53 56
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 0.5 0.8 0.3 1 1
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.6 0.8 0.5 0.8 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.5 1.7 1.9 2.2 2.4
PKB 1868.63 2350 2350 2350 2350 2480
Pkb W Cenach Stałych 305145.57 294842 300280 308044 311859 319343
Produkt Narodowy Brutto 1789953.33 1687041 1773798 1806958 1829332 1873236
Środki Trwałe Brutto 299568.72 260981 277577 302415 306159 313507
Pkb Per Capita 11026.24 11730 11730 11730 11730 11900
Pkb Per Capita Ppp 14282.70 16500 16500 16500 16500 16500
Rolnictwo w PKB 19674.07 24852 23101 19861 20107 20589
Budownictwo w PKB 14282.02 13050 13569 14418 14596 14947
Przemysł w PKB 32265.60 28109 30331 32572 32975 33767
Górnictwo w PKB 2827.06 2387 2379 2854 2889 2959
Administracja Publiczna w PKB 39927.34 39921 40547 40307 40806 41785
Usługi w PKB 183634.54 177911 181340 185379 187674 192179
Transport w PKB 8719.25 8173 8328 8802 8911 9125
Media w PKB 6551.44 7096 6864 6614 6696 6856
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 11.20 11.8 11.7 11.6 11.7 11.7
Pracujący 94.42 92.9 93.2 93.5 92 92.5
Bezrobotni Zarejestrowani 11.86 12.3 12 12.1 12 12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.00 62 62.1 62.1 62.5 62.5
Koszty Pracy 97.17 100 100 100 115 115
Przeciętne Wynagrodzenia 2332.00 2350 2360 2440 2470 2550
Płaca Minimalna 998.00 1050 1050 1050 1050 1120
Populacja 208.49 211 211 211 212 214
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 2360.00 2450 2450 2450 2550 2450
Koszty Utrzymania 1390.00 1500 1500 1500 1550 1550
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 99.23 20 50 75 80 80
Wydajność 97.17 112 113 114 115 117
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4730.00 4500 4600 4600 4600 4600
Wynagrodzenia w Przemyśle 2282.00 2390 2410 2420 2440 2500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1440.00 1400 1400 1400 1450 1550
Wskaźnik Zatrudnienia 55.10 53.8 54.6 54.7 54.8 55.1
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 4.31 3.7 3.7 3.7 3.6 3.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.15 -0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5320.25 5369 5407 5421 5512 5716
Inflacja Bazowa 3.48 3.7 3.5 3.6 3.7 3.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 827.01 831 858 860 881 952
Wskaźnik Cen Importowych 122.59 134 135 133 135 135
Wskaźnik Cen Eksportowych 114.25 122 124 120 124 122
Inflacja Żywności 3.35 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.30 7 7.8 8.5 9 8.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 9130.68 9193 9312 9538 9459 9809
Cpi Transport 5060.03 5141 5177 5129 5242 5436
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 6.25
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21.00 25 25 25 25 25
Rezerwy Walutowe 356884.00 375000 380000 383500 384000 387000
Bilans Banków 6629894.07 6800000 6850000 6900000 6930000 6980000
Stopa Depozytowa 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 4.58
Tempo Wzrostu Kredytów 1.10 0.3 0.3 0.6 0.5 0.5
Bilans Banku Centralnego 3442882417.00 3700053851 3850000000 3850000000 3850000000 4129251291
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 5599.40 4500 4600 3700 3000 3000
Saldo Obrotów Bieżących -2164.00 -1200 450 230 -3400 -2800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.77 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.7
Import 12555.49 19000 18500 19000 21500 22200
Eksport 18154.88 23500 23100 22700 25000 26000
Dług Zagraniczny 668221.21 697000 697000 685000 734000 734000
Terms of Trade 107.30 110 109 111 109 111
Rachunek kapitałowy -2248.70 -1450 -700 -420 -1030 -750
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6985.41 7100 6500 5100 6000 5500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 262.10 270 275 280 285 270
Rezerwy Złota 67.36 67.5 67.5 67.5 67.5 67.6
Wydobycie Ropy Naftowej 2927.00 3000 3000 3200 3200 3500
Bronie Sprzedaży 111.00 70 70 70 70 70
Przyjazdy Turystów 6621.00 6850 6850 6850 6850 6900
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 77.22 82 82 82 82 85
Budżet Państwa do PKB -7.10 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -7.3
Bilans Budżetu -53157.00 -55000 -52000 -50000 -55000 -60000
Wydatki Rządowe 118425.10 116368 105158 124621 121030 123935
Dochody Budżetu Państwa 125160.99 144000 119000 120000 146000 148000
Wydatki Wojskowe 30769.00 27500 27500 27500 27500 28100
Dług Publiczny 5602290.22 5700000 5800000 5880000 5880000 5995350
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 64.30 64 63 62 62 62
PMI dla Usług 51.00 51 50.9 50.6 50.9 51
Przemysłowy PMI 50.20 52.5 51.8 51.7 52 50.5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.90 53.5 52 51.7 51.5 53
Produkcja Przemysłowa -1.70 2 1.8 2.1 2.2 3.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.20 0.6 0.5 0.7 1.1 1.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.60 2 2.3 2 2.1 2.9
Stopa Utylizacji Surowców 78.20 78 78 78.5 79 80
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 215348.00 180500 178000 186000 190000 196000
Produkcja Samochodów 170500.00 260000 267000 266000 265000 270000
Rejestracje nowych samochodów 263.00 225 230 235 240 250
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.18 0.5 0.6 0.8 0.8 1.1
Produkcja w Górnictwie -8.90 0.8 1.5 1.7 1.5 1.5
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 47.30 51 55 54 53 56
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.60 0.5 0.8 0.3 1 1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.90 2.2 2.7 2.4 2.1 2.3
Wydatki Konsumpcyjne 1188424.60 1140181 1162933 1199715 1214570 1243720
Kredyt Konsumencki 1969963.00 1842630 1889804 1949118 2013302 2061621
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3212735.00 3230000 3260000 3290000 3310000 3420000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 50.16 50.16 50.16 50.16 50.16 51.41
Cena Benzyny 1.13 1.24 1.27 1.3 1.33 1.33
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129.20 130 130 129 130 130


Brazylia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.