Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 5.24 5.34 5.4 5.45 5.51 5.62
Indeks Giełdowy 78602.89 71821 69636 67518 65466 61362
Obligacje Rządowe 10-letnie 8.00 8.01 8.12 8.22 8.33 8.55

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 -4 -1.5 -0.3 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 -6 -3.5 -1.5 0.6 2.3
Stopa Bezrobocia 11.60 12 11.9 11.9 11.7 11.6
Inflacja 4.01 3.5 3.3 2.7 3 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.25 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2
Stopa Procentowa 3.75 3.25 3.25 3.25 3.75 4.75
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21.00 21 21 21 21 25
Bilans Handlowy 4713.26 1300 900 3000 2500 3000
Saldo Obrotów Bieżących -3904.00 -4500 -3900 -5900 -3500 -2800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.77 -1.6 -1.6 -1.6 -1.7 -1.7
Dług Publiczny do PKB 77.22 82 82 82 85 85
Budżet Państwa do PKB -7.10 -10.5 -10.5 -10.5 -9 -9
Koniunktura w Przemyśle 60.30 58 61 62 63 62
Przemysłowy PMI 48.40 43 49 51 52 52
PMI dla Usług 34.50 30 40 45 47 50.8
Optymizm Konsumentów 47.30 36 40 46 47 50
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 -2 0.3 0.7 0.5 1
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 -4 -1.5 -0.3 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 -6 -3.5 -1.5 0.6 2.3
PKB 2020.00 2150 2150 2150 2250 2250
Pkb W Cenach Stałych 302108.70 288816 299811 297577 303921 304421
Produkt Narodowy Brutto 1840602.87 1706082 1759208 1812994 1851646 1854693
Środki Trwałe Brutto 280575.97 266981 294326 276367 282259 282724
Pkb Per Capita 11026.24 10910 11730 11730 11900 11900
Pkb Per Capita Ppp 14282.70 14133 16500 16500 14133 15028
Rolnictwo w PKB 13754.22 22219 19330 13548 13837 13860
Budownictwo w PKB 13748.20 13051 14032 13542 13831 13853
Przemysł w PKB 30267.16 29173 31701 29813 30449 30499
Górnictwo w PKB 2848.68 2288 2778 2806 2866 2870
Administracja Publiczna w PKB 39868.79 38999 39229 39271 40108 40174
Usługi w PKB 186025.11 174417 180425 183235 187141 187449
Transport w PKB 8663.07 8010 8567 8533 8715 8729
Media w PKB 6775.01 6601 6437 6673 6816 6827

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 11.60 12 11.9 11.9 11.7 11.6
Pracujący 93.71 93.2 93.5 92 92 92.5
Bezrobotni Zarejestrowani 12.34 12 12.1 12 12 12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.70 62.1 62.1 62.5 62.5 62.5
Koszty Pracy 96.75 100 100 115 115 115
Przeciętne Wynagrodzenia 2375.00 2360 2440 2470 2370 2550
Płaca Minimalna 1045.00 1045 1045 1045 1120 1120
Populacja 210.15 211 211 212 212 214
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Koszty Utrzymania Rodziny 2360.00 2450 2450 2550 2550 2450
Koszty Utrzymania 1390.00 1500 1500 1550 1550 1550
Wydajność 96.75 113 114 115 115 117
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem -307.31 50 75 -310 40 80
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4730.00 4600 4600 4600 4600 4600
Wynagrodzenia w Przemyśle 2407.00 2410 2420 2440 2410 2500
Wskaźnik Zatrudnienia 54.50 54.6 54.7 54.8 54.8 55.1

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 4.01 3.5 3.3 2.7 3 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.25 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 5344.75 5392 5390 5464 5505 5655
Inflacja Bazowa 3.21 3.1 2.9 2.7 2.9 3.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 825.69 852 850 885 888 957
Wskaźnik Cen Importowych 125.47 135 133 135 135 135
Wskaźnik Cen Eksportowych 111.59 124 120 124 124 122
Inflacja Żywności 5.12 4.5 4.1 3.6 3.6 3.8
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.70 7.1 7.3 7 7.5 8.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 9145.09 9285 9482 9377 9419 9705
Cpi Transport 5064.54 5162 5099 5197 5216 5379

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 3.75 3.25 3.25 3.25 3.75 4.75
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 21.00 21 21 21 21 25
Rezerwy Walutowe 362460.00 380000 383500 384000 384000 387000
Bilans Banków 6782615.15 6850000 6900000 6930000 6930000 6980000
Stopa Depozytowa 2.78 2.78 2.78 2.78 3.28 4.03
Tempo Wzrostu Kredytów 0.60 0.3 0.6 0.5 0.5 0.5
Bilans Banku Centralnego 3477860068.00 3850000000 3850000000 3850000000 3850000000 4129251291

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 4713.26 1300 900 3000 2500 3000
Saldo Obrotów Bieżących -3904.00 -4500 -3900 -5900 -3500 -2800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.77 -1.6 -1.6 -1.6 -1.7 -1.7
Import 14525.39 11700 14900 14500 15500 15800
Eksport 19238.65 13000 14000 16000 18000 18000
Dług Zagraniczny 672027.80 697000 685000 734000 734000 734000
Terms of Trade 112.44 109 111 109 109 111
Rachunek kapitałowy -3138.10 -700 -420 -1030 -1030 -750
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5996.29 6500 5100 6000 6000 5500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 260.80 275 280 285 285 270
Rezerwy Złota 67.36 67.5 67.5 67.5 67.5 67.6
Wydobycie Ropy Naftowej 3107.00 3000 3200 3200 3200 3500
Przyjazdy Turystów 6621.00 6850 6850 6850 6900 6900
Bronie Sprzedaży 111.00 70 70 70 70 70

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 77.22 82 82 82 85 85
Budżet Państwa do PKB -7.10 -10.5 -10.5 -10.5 -9 -9
Bilans Budżetu -49360.00 -60000 -50000 -90000 -65000 -75000
Wydatki Rządowe 108253.43 101144 121288 203826 108903 208514
Dochody Budżetu Państwa 116430.00 119000 120000 146000 146000 148000
Wydatki Wojskowe 30769.00 27500 27500 27500 27500 28100
Dług Publiczny 5611015.18 5800000 5880000 5880000 5880000 5995350

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Podatek od Towarów i Usług 17.00 17 17 17 17 17
Składki Ubezpieczeniowe 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.00 11 11 11 11 11

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 60.30 58 61 62 63 62
Przemysłowy PMI 48.40 43 49 51 52 52
PMI dla Usług 34.50 30 40 45 47 50.8
Zbiorczy Wskaźnik PMI 37.60 31 42 48 50 52
Produkcja Przemysłowa -0.40 -5 -0.5 1.5 1.8 2.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.50 -5 0.5 0.8 0.9 1.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.50 -7 -0.5 0.7 1.5 2.5
Stopa Utylizacji Surowców 78.00 78 78.5 79 79 80
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 165140.00 178000 186000 190000 190000 196000
Produkcja Samochodów 189958.00 100000 150000 170000 190000 250000
Rejestracje nowych samochodów 164.00 230 235 240 240 250
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.24 0.3 0.5 0.6 0.6 0.8
Produkcja w Górnictwie 0.40 -3 -5 -1.5 0.5 1.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 47.30 36 40 46 47 50
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 -2 0.3 0.7 0.5 1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.70 -2.7 -1.3 1.5 1.7 1.9
Wydatki Konsumpcyjne 1239127.03 1118538 1167626 1220540 1246562 1248613
Kredyt Konsumencki 2047577.00 1817660 1896987 1972467 2059862 2017834
Kredyt dla Sectora Prywatnego 3291800.00 3260000 3290000 3310000 3310000 3420000
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 46.67 46.67 46.67 46.67 47.17 47.92
Cena Benzyny 0.86 0.82 0.78 0.74 0.7 0.67

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 129.10 130 129 130 129 130


Brazylia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.