Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Waluta 32.74 32.82 32.94 33.06 33.19 33.44
Indeks Giełdowy 751.91 717 704 690 677 651
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.46 1.48 1.52 1.55 1.58 1.65

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 -0.6 0.7 0.5 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 -1.2 -2.8 -1.5 1.1 2.9
Stopa Bezrobocia 1.10 1 1.2 1.2 1.2 1.5
Inflacja 0.74 0.4 1.1 1.3 1.2 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.08 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75
Bilans Handlowy 3900.00 3100 4300 500 690 690
Saldo Obrotów Bieżących 5400.00 4700 3720 2600 3420 3680
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.50 5.5 5.5 5.5 5.5 4.8
Dług Publiczny do PKB 41.80 43 43 43 43 41
Budżet Państwa do PKB -2.50 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -5.2
Koniunktura w Przemyśle 44.10 39 36 42 46 51
Optymizm Konsumentów 64.80 59 61 62 65 70
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 -0.6 0.7 0.5 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 -1.2 -2.8 -1.5 1.1 2.9
PKB 520.00 510 510 510 510 570
Pkb W Cenach Stałych 2741744.00 2704415 2692290 2714417 2771903 2852288
Produkt Narodowy Brutto 2867556.00 2845722 2691354 2649108 2899099 2983173
Środki Trwałe Brutto 653200.00 647361 639589 651333 660385 679536
Pkb Per Capita 6361.60 6304 6304 6304 6304 6636
Pkb Per Capita Ppp 16904.70 16753 16753 16753 16753 17634
Rolnictwo w PKB 122574.00 181262 157718 121655 123922 127516
Budownictwo w PKB 71531.00 73332 73202 73430 72318 74415
Przemysł w PKB 718348.00 716951 710656 712007 726250 747311
Górnictwo w PKB 57303.00 55737 57148 56935 57933 59613
Administracja Publiczna w PKB 131646.00 131584 129642 130342 133094 136954
Transport w PKB 183618.00 181947 180236 182241 185638 191021
Media w PKB 89678.00 90155 90537 89005 90664 93294

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Bezrobocia 1.10 1 1.2 1.2 1.2 1.5
Pracujący 37628.80 39100 39300 39300 39500 39500
Bezrobotni Zarejestrowani 419.50 360 388 390 400 400
Wolne Etaty 21094.00 37000 38000 38000 42000 42000
Przeciętne Wynagrodzenia 14238.13 14200 14200 14200 14700 14700
Wynagrodzenia w Przemyśle 13350.40 13400 13400 13400 13700 13700
Płaca Minimalna 331.00 345 345 345 345 365
Populacja 66.56 66.85 66.85 66.85 66.85 67.07
Koszty Pracy 93.60 83 83 83 81 81
Wydajność 118.17 128 129 129 131 131
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.40 4.6 4.7 4.8 4.8 4.8

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflacja 0.74 0.4 1.1 1.3 1.2 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.08 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.70 103 104 104 104 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.91 103 103 104 104 105
Inflacja Bazowa 0.58 0.54 0.6 0.8 0.9 0.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101.20 104 104 103 103 105
Inflacja Żywności 2.04 2.2 2.5 2 2.8 2.8
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.10 1.9 2.1 1.6 2.1 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.79 101 102 102 102 103
Cpi Transport 100.36 103 103 103 102 104

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa 0.87 0.87 0.37 0.37 0.37 0.87
Bilans Banków 19182326.00 19200000 19300000 19300000 19700000 19700000
Rezerwy Walutowe 229456.05 230200 233000 237000 238300 242300
Kredyty dla Sektora prywatnego 4160770.00 4117938 4175048 4193409 4205816 4327784
Stopa Depozytowa 1.29 1.29 0.79 0.79 0.79 1.29
Bilans Banku Centralnego 7923844.00 7680000 7700000 7700000 7850000 7850000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bilans Handlowy 3900.00 3100 4300 500 690 690
Saldo Obrotów Bieżących 5400.00 4700 3720 2600 3420 3680
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.50 5.5 5.5 5.5 5.5 4.8
Import 16744.49 18500 17400 21000 21400 22700
Eksport 20641.75 21600 21700 21500 22000 23400
Dług Zagraniczny 166220.29 154000 165845 169122 156000 156000
Przyjazdy Turystów 2060000.00 3000000 3100000 2750000 3100000 3930000
Rezerwy Złota 153.84 154 154 154 154 154
Transfery Pieniężne od Emigrantów 12270.00 11850 10900 11000 14000 14000
Wydobycie Ropy Naftowej 237.00 237 237 237 250 250
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -24937.94 37579 38236 38893 39550 42178

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Dług Publiczny do PKB 41.80 43 43 43 43 41
Budżet Państwa do PKB -2.50 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -5.2
Bilans Budżetu 17939.00 3985 6550 9113 11677 21933
Wydatki Rządowe 391965.00 399479 392644 395245 396277 407769
Dochody Budżetu Państwa 194431.00 223507 227295 231082 234870 250020
Wydatki Budżetu Państwa 190562.00 219522 220745 221969 223193 228087
Wydatki Wojskowe 6420.00 6198 6198 6198 6198 6198

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Koniunktura w Przemyśle 44.10 39 36 42 46 51
Produkcja Przemysłowa -5.19 -4.3 2.5 2 3.1 3.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.00 0.5 0.3 0.4 0.6 0.6
Stopa Utylizacji Surowców 63.81 68.6 68.2 68.2 67.1 67.1
Zmiany Zapasów 97810.00 18700 18700 18700 29400 29400
Rejestracje nowych samochodów 39811.00 45000 40000 35000 32200 35200
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 151.51 153 153 152 154 157
Przemysłowy PMI 49.50 47 45 50 51.1 51.5
Inwestycje prywatne -3.40 5 2.5 6 -1.6 -1.2
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 68271.00 95000 87000 86000 91000 93000
Produkcja Cementu 3163.05 3550 3500 3600 3800 3800
Produkcja Samochodów 154088.00 199619 175081 161525 179621 200000
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 126.90 127 128 129 129 132

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Optymizm Konsumentów 64.80 59 61 62 65 70
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.40 6.9 6.5 6.2 5.1 6.1
Wydatki Konsumpcyjne 1440910.00 1390895 1398011 1419986 1456760 1499006
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8312890.00 8263013 8196510 8250543 8404332 8648057
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.20 10 10 10 10 11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.50 6.5 6 6 6 6.5
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.60 68 76.8 76.8 76.8 76.8
Wydatki Osobiste -2.20 1.1 0.8 0.5 1.3 1.3
Kredyt Konsumencki 4852261.00 4559515 4592888 4701199 4905636 5047899
Cena Benzyny 1.08 1.03 0.97 0.93 0.88 0.84

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 148.40 143 143 142 144 149
Rozpoczęte Budowy Domów 7570.00 9500 8500 11500 7000 8500


Tajlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.