Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 30.49 30.63 30.76 30.89 31.02 31.28
Indeks Giełdowy 1089.04 1095 1084 1074 1063 1042
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.54 1.62 1.65 1.68 1.71 1.78
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.9 0.5 0.8 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 3.2 3 3.5 3.3 3.6
Stopa Bezrobocia 1.00 1 1 1 1.2 1.2
Inflacja 0.52 0.8 1 1 1.1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.19 -0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Bilans Handlowy 2052.57 800 800 3100 4300 690
Saldo Obrotów Bieżących 1768.18 2500 4150 4700 3720 3420
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.50 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9
Dług Publiczny do PKB 41.80 45 45 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Koniunktura w przemyśle 48.60 49.2 51.6 50 51 52
Optymizm Konsumentów 73.60 75.7 78.8 80.2 83 82.9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.9 0.5 0.8 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.30 3.2 3 3.5 3.3 3.6
PKB 504.99 520 520 540 540 540
Pkb W Cenach Stałych 2731179.00 2747121 2767590 2808933 2803505 2867224
Produkt Narodowy Brutto 2729568.00 2656847 2841396 2963100 2957375 2943686
Środki Trwałe Brutto 648147.00 659350 667171 675933 674626 691189
Pkb Per Capita 6361.60 6445 6445 6445 6445 6445
Pkb Per Capita Ppp 16904.70 17012 17012 16200 16200 16200
Rolnictwo w PKB 178581.00 133595 122814 174337 174001 127235
Budownictwo w PKB 74313.00 75151 75055 76710 76562 77757
Przemysł w PKB 718654.00 744931 758484 747747 746302 785789
Górnictwo w PKB 61887.00 58920 60606 59533 59418 62788
Administracja Publiczna w PKB 130268.00 132851 132824 135522 135260 137605
Transport w PKB 182985.00 286020 292543 293963 293395 303074
Media w PKB 92108.00 87444 90803 91244 91067 94072
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 1.00 1 1 1 1.2 1.2
Bezrobotni Zarejestrowani 381.70 380 360 360 388 400
Przeciętne Wynagrodzenia 14353.55 13940 14200 14200 14200 14700
Wynagrodzenia w Przemyśle 13290.80 12900 13400 13400 13400 13700
Płaca Minimalna 325.00 334 334 345 345 345
Populacja 66.41 66.6 66.7 66.71 66.72 66.75
Koszty Pracy 93.72 88 83 83 83 81
Stopa Bezrobocia Młodzieży 4.90 4.5 4.5 4.6 4.7 4.8
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.52 0.8 1 1 1.1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.19 -0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.80 103 103 103 104 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.61 103 103 103 103 104
Inflacja Bazowa 0.49 0.8 0.8 0.5 0.6 0.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101.30 102 103 104 104 105
Inflacja Żywności 2.60 1.4 1.8 2.2 2.5 2.8
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.75 -1 1.5 1.9 2.1 2.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.60 101 101 102 102 103
Cpi Transport 101.52 105 102 103 103 103
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Stopa Międzybankowa 1.62 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
Rezerwy Walutowe 220169.71 220000 225200 230200 233000 238300
Bilans Banków 19405895.00 19140000 19200000 19200000 19300000 19700000
Kredyty dla Sektora prywatnego 4235591.00 4190538 4306848 4287793 4374062 4461895
Stopa Depozytowa 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 2052.57 800 800 3100 4300 690
Saldo Obrotów Bieżących 1768.18 2500 4150 4700 3720 3420
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.50 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9
Import 19862.36 20000 18800 18500 17400 21400
Eksport 21914.93 20400 19600 21600 21700 22000
Dług Zagraniczny 163402.95 163190 165845 169122 168795 171815
Przyjazdy Turystów 3327198.00 2690000 3730000 3330000 3100000 3800000
Rezerwy Złota 153.96 154 154 154 154 154
Wydobycie Ropy Naftowej 235.00 236 237 237 237 250
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 40311.95 36000 36400 -28800 36400 24000
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 41.80 45 45 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Wydatki Rządowe 394584.00 399616 404824 414150 413350 419398
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 48.60 49.2 51.6 50 51 52
Produkcja Przemysłowa -3.23 3.2 3.4 2.8 2.5 3.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.10 -0.1 0.8 0.5 0.3 0.6
Zmiany Zapasów 13628.00 -2500 18700 18700 18700 29400
Rejestracje nowych samochodów 41045.00 35900 28500 45000 40000 32200
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 151.98 152 152 153 153 154
Przemysłowy PMI 50.00 50.7 50.9 50.5 50.8 51.1
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 80838.00 87300 105000 95000 87000 91000
Produkcja Cementu 3531.46 3480 3550 3700 3500 3800
Produkcja Samochodów 170847.00 182000 166000 190000 170000 180000
Zgodny-Wskaźnik 127.48 128 128 128 128 129
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 73.60 75.7 78.8 80.2 83 82.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.00 7.3 7.2 6.9 6.5 5.1
Wydatki Konsumpcyjne 1402406.00 1407913 1416832 1423990 1421239 1467838
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8312890.00 8578902 8562277 8603841 8587215 8870519
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.20 10.4 10.4 10 10 10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.87 7 7 7 7 7
Wydatki Osobiste 0.50 0.8 1 1 0.8 1.3
Kredyt Konsumencki 4658101.00 4497693 4646941 4747583 4811818 4814231
Cena Benzyny 1.14 1.09 1.06 1.03 1 1
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 143.30 141 142 143 143 144
Rozpoczęte Budowy Domów 9014.00 13000 7290 8290 9310 8500


Tajlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.