Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 33.17 33.48 33.62 33.76 33.9 34.19
Indeks Giełdowy 984.49 944 914 886 858 805
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.80 1.9 1.96 2.02 2.08 2.21

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.50 3.5 2.5 3 4 4.5
Stopa Bezrobocia 1.90 1.5 1.4 1.3 1.1 1
Inflacja -0.02 0.7 1.6 2.2 1.4 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.18 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.75 1 1.25 1.5
Bilans Handlowy 180.00 4000 690 3400 3400 2700
Saldo Obrotów Bieżących -680.01 3000 3500 3900 3900 4680
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Dług Publiczny do PKB 50.50 57 57 56 56 56
Budżet Państwa do PKB -6.10 -5 -5 -1.5 -1.5 -1.5
Koniunktura w Przemyśle 40.00 52 51 51 52 55
Optymizm Konsumentów 39.60 55 60 65 65 70
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.50 3.5 2.5 3 4 4.5
PKB 501.79 546 546 549 549 549
Pkb W Cenach Stałych 2525894.00 2657538 2749572 2799068 2626930 2873302
Produkt Narodowy Brutto 2590352.00 2601989 3083554 2854323 2693966 2942435
Środki Trwałe Brutto 656910.00 658806 718602 676575 683186 672963
Pkb Per Capita 6094.43 6600 6600 6600 6600 6750
Pkb Per Capita Ppp 17286.87 18100 18100 18100 18100 18900
Rolnictwo w PKB 157432.00 127623 132453 174028 163729 217133
Budownictwo w PKB 87943.00 82618 80601 81900 91461 64889
Przemysł w PKB 703886.00 707297 823376 765902 732041 780153
Górnictwo w PKB 52018.00 55049 65378 57641 54099 55046
Administracja Publiczna w PKB 133855.00 138425 142881 139241 139209 141987
Transport w PKB 126969.00 142940 315502 158244 132048 157561
Media w PKB 77425.00 71148 97929 76037 80522 62804

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 1.90 1.5 1.4 1.3 1.1 1
Pracujący 37821.80 37600 37700 38000 38000 38000
Bezrobotni Zarejestrowani 731.83 500 450 400 400 400
Wolne Etaty 40332.00 35000 40000 40000 40000 38000
Przeciętne Wynagrodzenia 14385.86 14700 14700 14700 14700 14700
Wynagrodzenia w Przemyśle 13527.70 13700 13700 13700 13700 13700
Płaca Minimalna 336.00 336 336 345 345 345
Populacja 66.65 66.77 66.77 66.93 66.93 66.93
Koszty Pracy 94.99 81 81 81 81 81
Wydajność 122.29 115 120 120 120 120
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.00 5.5 5.5 5.5 5.5 5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja -0.02 0.7 1.6 2.2 1.4 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.18 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.63 100 101 101 101 103
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.43 101 102 102 102 103
Inflacja Bazowa 0.07 0.9 1.2 1.7 1.1 1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.70 102 103 103 105 105
Inflacja Żywności -1.48 1.5 2 1.5 1.5 2.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.90 4.1 4.5 2.5 2.5 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 93.92 101 102 97.29 96.55 104
Cpi Transport 103.98 97.2 99.72 103 104 102

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.75 1 1.25 1.5
Stopa Międzybankowa 0.62 0.62 0.87 1.12 1.37 1.37
Bilans Banków 22467995.00 23124786 23632191 24139596 24139596 25661811
Rezerwy Walutowe 250800.00 271286 278730 286174 286174 308507
Kredyty dla Sektora prywatnego 4566685.00 4588342 4621707 4697200 4745129 4829683
Stopa Depozytowa 0.62 0.62 0.87 1.12 1.37 1.37
Bilans Banku Centralnego 9405308.00 9042876 9123673 9219732 9219732 9446860

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 180.00 4000 690 3400 3400 2700
Saldo Obrotów Bieżących -680.01 3000 3500 3900 3900 4680
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Import 22467.37 20500 21700 22000 22000 22700
Eksport 22650.83 24500 23400 25400 25400 25400
Dług Zagraniczny 186397.37 159000 159000 155000 155000 156000
Przyjazdy Turystów 18056.00 800000 1000000 1000000 1000000 2000000
Rezerwy Złota 244.16 154 154 154 154 154
Transfery Pieniężne od Emigrantów 18817.00 13000 13000 14000 14000 14000
Wydobycie Ropy Naftowej 193.00 230 230 250 250 250
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 123386.47 -3500 10000 15000 15000 30000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 50.50 57 57 56 56 56
Budżet Państwa do PKB -6.10 -5 -5 -1.5 -1.5 -1.5
Bilans Budżetu -17025.00 -15759 35000 35000 31933 35212
Wydatki Rządowe 407010.00 425001 435305 413746 423290 431373
Dochody Budżetu Państwa 220788.00 213305 230020 235000 235000 235212
Wydatki Budżetu Państwa 230490.00 204588 198087 200000 200000 200000
Wydatki Wojskowe 7362.00 6300 6300 6300 6300 6300

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 40.00 52 51 51 52 55
Produkcja Przemysłowa 5.12 6.5 5 2.5 2.5 3.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.10 0.6 0.6 0.3 0.3 1
Stopa Utylizacji Surowców 59.98 65 65 65 65 67
Zmiany Zapasów 21092.00 -80000 25000 80000 80000 29000
Rejestracje nowych samochodów 33419.00 35200 35200 35000 35000 39200
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 157.00 173 174 176 176 178
Przemysłowy PMI 48.30 53 52 52 51 51
Inwestycje prywatne -3.80 1.5 1.5 1.1 1.5 1
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 42176.00 85000 95000 95000 98000 95000
Produkcja Cementu 3646.80 3800 3800 3800 3800 3800
Produkcja Samochodów 134245.00 185221 205367 200000 200000 25000
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 126.28 129 132 132 133 135

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów 39.60 55 60 65 65 70
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 14.00 4.5 6.1 4.5 4.5 6.1
Wydatki Konsumpcyjne 1389406.00 1464618 1528329 1471879 1444982 1540494
Rozporządzalny Dochód Osobisty 9171848.00 9492863 9234261 9447003 9538722 9824196
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.00 11 11 11 11 11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.00 6 6.25 6.5 6.75 6.75
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 77.80 75 75 77 77 77
Wydatki Osobiste -5.30 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Kredyt Konsumencki 5157363.00 5136324 5011642 5249520 5363658 5438793
Cena Benzyny 1.10 1.05 0.99 0.94 0.9 0.85

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 153.80 161 165 168 168 170
Rozpoczęte Budowy Domów 9122.00 8100 9000 8500 8500 9000


Tajlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.