Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Waluta 37.88 37.97 38.41 38.86 39.32 40.24
Indeks Giełdowy 974.90 962 944 926 908 874
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.12 2.98 3.15 3.32 3.5 3.89

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.5 1 1 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 3.7 3.9 3.5 3.5 4.1
Stopa Bezrobocia 1.37 2 1.9 1.7 1.7 2.2
Inflacja 7.86 8.2 6.5 4.5 3.5 2.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.05 0 0.1 1.1 1.1 0.5
Stopa Procentowa 0.75 1.25 1.75 2.25 2.25 2
Bilans Handlowy -4215.40 -5400 -7300 -3600 -4300 -5000
Saldo Obrotów Bieżących -4067.58 -1000 -14794 1100 1100 -6700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Dług Publiczny do PKB 59.61 59 59 59 59 59
Budżet Państwa do PKB -4.90 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
Koniunktura w Przemyśle 49.60 49.8 55 55 55 55
Optymizm Konsumentów 43.70 75 70 70 70 80
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.5 1 1 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50 3.7 3.9 3.5 3.5 4.1
PKB 505.98 549 549 549 549 549
Pkb W Cenach Stałych 2672552.00 2525511 2835145 2873943 2766091 2951386
Produkt Narodowy Brutto 2654195.00 2600443 2901996 2933692 2747092 3020977
Środki Trwałe Brutto 645780.00 656550 649139 680527 668382 675754
PKB Per Capita 6270.43 6600 6750 6750 6750 6750
PKB Per Capita PPP 17485.51 18100 18900 18900 18900 18900
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 1.60 3 3 4 4 4
Rolnictwo w PKB 163393.00 131407 209445 183748 169112 218032
Budownictwo w PKB 74222.00 82471 62036 77352 76820 64579
Przemysł w PKB 726412.00 675154 786223 781785 751836 818458
Górnictwo w PKB 39337.00 46559 47123 45021 40714 49055
Administracja Publiczna w PKB 135430.00 144757 137918 134599 140170 143573
Transport w PKB 127740.00 137393 155697 160755 132211 162081
Media w PKB 78819.00 69928 62522 78173 81578 65085

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 1.37 2 1.9 1.7 1.7 2.2
Pracujący 39010.92 38000 38000 38000 38000 38000
Bezrobotni Zarejestrowani 546.59 400 400 400 400 350
Wolne Etaty 35478.00 40000 40000 40000 40000 38000
Przeciętne Wynagrodzenia 15405.18 14700 14700 14700 14700 14700
Wynagrodzenia w Przemyśle 13784.60 13700 13700 13700 13700 13700
Płaca Minimalna 354.00 354 354 372 372 372
Populacja 66.17 66.93 66.93 66.93 66.93 67.03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.00 5.5 5 5 5 5
Koszty Pracy 99.06 81 81 81 81 81
Wydajność 121.31 120 120 120 120 120

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 7.86 8.2 6.5 4.5 3.5 2.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.05 0 0.1 1.1 1.1 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.46 110 108 110 111 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.59 102 102 103 104 103
Inflacja Bazowa 3.15 1.1 1 1 1 1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113.70 110 109 115 120 112
Inflacja Żywności 9.35 9.5 8.5 7.8 7.2 5.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101.99 108 106 105 105 109
Cpi Transport 112.79 113 113 114 115 116
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.71 6.5 3 3 3 3

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 0.75 1.25 1.75 2.25 2.25 2
Stopa Międzybankowa 1.10 1.6 2.1 2.6 2.6 2.6
Podaż Pieniądza M1 2892.50 2890 2810 2760 2750 2420
Podaż Pieniądza M3 24509.11 24490 23220 22690 22710 19500
Rezerwy Walutowe 215020.44 286174 308507 308507 308507 338524
Bilans Banków 23878694.00 24139596 25661811 25661811 25661811 27169216
Kredyty dla Sektora prywatnego 4852485.00 4825216 4978367 4972883 4968748 5182481
Stopa Depozytowa 0.41 0.91 1.41 1.91 1.91 1.91
Bilans Banku Centralnego 9408880.00 9219732 9446860 9446860 9446860 9771910

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy -4215.40 -5400 -7300 -3600 -4300 -5000
Saldo Obrotów Bieżących -4067.58 -1000 -14794 1100 1100 -6700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Import 27848.10 29000 30700 28100 29700 32100
Eksport 23632.72 23600 23400 24500 25400 27100
Dług Zagraniczny 199643.90 155000 155000 155000 155000 156000
Przyjazdy Turystów 1174743.00 1000000 2000000 2000000 2000000 3000000
Rezerwy Złota 244.16 154 154 154 154 154
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 179532.79 15000 30000 30000 30000 40000
Wydobycie Ropy Naftowej 139.00 235 245 245 245 245
Transfery Pieniężne od Emigrantów 20294.00 14000 14000 14000 14000 14000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 59.61 59 59 59 59 59
Budżet Państwa do PKB -4.90 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
Bilans Budżetu 34090.00 35000 35000 35000 35212 35212
Wydatki Rządowe 419740.00 433293 453985 438714 434431 472598
Dochody Budżetu Państwa 136577.00 235000 235212 235212 235212 235212
Wydatki Budżetu Państwa 228304.00 200000 200000 200000 200000 200000
Wydatki Wojskowe 7362.00 6300 6300 6300 6300 6300

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Koniunktura w Przemyśle 49.60 49.8 55 55 55 55
Produkcja Przemysłowa 6.37 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.30 0.3 1 1 1 1
Stopa Utylizacji Surowców 63.43 65 67 67 67 67
Zmiany Zapasów 15055.00 80000 29000 29000 29000 29000
Rejestracje nowych samochodów 32360.00 35000 39200 39200 39200 39200
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 157.80 176 178 178 178 178
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 128.65 133 135 135 135 137
Produkcja Cementu 3145.80 3800 3800 3800 3800 3800
Produkcja Samochodów 143016.00 200000 25000 25000 25000 250000
Inwestycje prywatne -2.10 1.5 1 1 1 1
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 68208.00 98000 95000 95000 95000 95000
Przemysłowy PMI 53.70 51 51 51 51 51

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Optymizm Konsumentów 43.70 75 70 70 70 80
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.12 4.5 4.5 4.5 4.5 6.1
Wydatki Konsumpcyjne 1495363.00 1421008 1482940 1530324 1547701 1543740
Rozporządzalny Dochód Osobisty 9095272.00 9431797 9449988 9413607 9413607 9837437
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.00 11 11 11 11 11
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 6.00 6.5 7 7.5 7.5 7.5
Cena Benzyny 1.31 1.36 1.41 1.47 1.52 1.52
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 90.10 77 77 77 77 77
Kredyt Konsumencki 5311746.00 5362197 5471572 5448622 5497657 5695907
Wydatki Osobiste -0.20 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 153.50 155 157 160 160 165
Rozpoczęte Budowy Domów 6616.00 8500 8500 8500 8500 9000


Tajlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.