Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 30.24 30.29 30.41 30.52 30.64 30.88
Indeks Giełdowy 1085.81 1063 1053 1044 1034 1015
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.74 1.6 1.63 1.66 1.69 1.76
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.5 0.8 0.7 0.5 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 2.3 3.5 3.3 3.2 3.3
Stopa Bezrobocia 0.90 1 1 1.2 1.2 1.2
Inflacja 0.11 1 1 1.1 1.3 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.16 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1
Stopa Procentowa 1.25 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5
Bilans Handlowy 1275.20 800 3100 3100 4300 690
Saldo Obrotów Bieżących 3530.66 4150 4700 3720 2600 3420
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.50 7.1 7.1 6.9 6.9 6.9
Dług Publiczny do PKB 41.80 45 43 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Koniunktura w Przemyśle 48.10 51.6 50 51 52 52
Optymizm Konsumentów 70.70 70.8 80.2 83 82.5 82.9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 0.5 0.8 0.7 0.5 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 2.3 3.5 3.3 3.2 3.3
PKB 504.99 520 540 540 540 540
Pkb W Cenach Stałych 2730085.00 2749270 2810227 2821308 2818577 2839995
Produkt Narodowy Brutto 2729568.00 2822086 2963100 2819644 2816914 2915214
Środki Trwałe Brutto 648147.00 662683 675354 669536 668888 684552
Pkb Per Capita 6361.60 6445 6445 6445 6445 6445
Pkb Per Capita Ppp 16904.70 17012 16200 16200 16200 16200
Rolnictwo w PKB 122574.00 121979 176969 184474 184296 126005
Budownictwo w PKB 74313.00 74680 76629 76765 76691 77144
Przemysł w PKB 718654.00 751742 747338 742370 741651 776550
Górnictwo w PKB 61887.00 60239 59725 63929 63867 62227
Administracja Publiczna w PKB 130268.00 132003 135397 134567 134437 136359
Transport w PKB 182985.00 187279 189613 189024 188841 193459
Media w PKB 92108.00 92286 93668 95148 95055 95331
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 0.90 1 1 1.2 1.2 1.2
Bezrobotni Zarejestrowani 354.70 360 360 388 390 400
Przeciętne Wynagrodzenia 14334.21 14200 14200 14200 14200 14700
Wynagrodzenia w Przemyśle 13290.80 13400 13400 13400 13400 13700
Płaca Minimalna 325.00 334 345 345 345 345
Populacja 66.41 66.57 66.73 66.73 66.73 66.73
Koszty Pracy 97.14 83 83 83 83 81
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.30 4.5 4.6 4.7 4.8 4.8
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.11 1 1 1.1 1.3 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.16 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.74 103 103 104 104 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.74 103 103 103 104 104
Inflacja Bazowa 0.44 0.8 0.5 0.6 0.8 0.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.90 103 103 104 104 105
Inflacja Żywności 2.20 1.8 2.2 2.5 2 2.8
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.51 1.5 1.9 2.1 1.6 2.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.69 101 102 102 102 103
Cpi Transport 101.06 102 103 103 103 103
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 1.25 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5
Stopa Międzybankowa 1.38 1.62 1.62 1.87 1.87 1.87
Rezerwy Walutowe 222782.74 225200 230200 233000 237000 238300
Bilans Banków 19742344.00 19200000 19200000 19300000 19300000 19700000
Kredyty dla Sektora prywatnego 4225097.00 4277578 4287793 4374062 4360300 4418738
Stopa Depozytowa 1.29 1.29 1.29 1.54 1.54 1.54
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 1275.20 800 3100 3100 4300 690
Saldo Obrotów Bieżących 3530.66 4150 4700 3720 2600 3420
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.50 7.1 7.1 6.9 6.9 6.9
Import 19206.11 18800 18500 17400 21000 21400
Eksport 20481.32 19600 21600 21700 21500 22000
Dług Zagraniczny 166790.88 154000 165845 169122 168795 156000
Przyjazdy Turystów 2902731.00 3730000 3330000 3100000 2750000 3800000
Rezerwy Złota 153.84 154 154 154 154 154
Wydobycie Ropy Naftowej 238.00 237 237 237 237 250
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 13747.99 36400 -28800 -28800 35000 24000
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 41.80 45 43 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Wydatki Rządowe 394584.00 402075 413691 407605 407211 415343
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 48.10 51.6 50 51 52 52
Produkcja Przemysłowa -4.70 3.4 2.8 2.5 2 3.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.30 0.8 0.5 0.3 0.4 0.6
Zmiany Zapasów 13628.00 18700 18700 18700 18700 29400
Rejestracje nowych samochodów 37751.00 28500 45000 40000 35000 32200
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 152.60 152 153 153 152 154
Przemysłowy PMI 50.00 50.9 50.5 50.8 50.1 51.1
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 76195.00 105000 95000 87000 86000 91000
Produkcja Cementu 3230.95 3550 3550 3500 3600 3800
Produkcja Samochodów 166361.00 166000 190000 170000 180000 180000
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 127.20 128 128 128 129 129
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 70.70 70.8 80.2 83 82.5 82.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.00 7.2 6.9 6.5 6.2 5.1
Wydatki Konsumpcyjne 1402406.00 1407951 1439180 1448685 1447283 1454413
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8312890.00 8504086 8603841 8587215 8578902 8784721
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.20 10.4 10 10 10 10
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.87 6.87 6.87 7.12 7.12 7.12
Wydatki Osobiste -0.30 1 1 0.8 0.5 1.3
Kredyt Konsumencki 4736724.00 4615360 4747583 4811818 4888299 4767667
Cena Benzyny 1.14 1.01 0.98 0.95 0.92 0.87
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 145.00 142 143 143 142 144
Rozpoczęte Budowy Domów 10845.00 7290 7290 9310 13500 8500


Tajlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.