Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 31.14 31.32 31.43 31.55 31.66 31.9
Indeks Giełdowy 746.26 730 716 702 689 662
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.38 1.41 1.44 1.47 1.5 1.57

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -9.70 0.5 1.1 1.3 0.3 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.20 1.1 2.3 5.9 5.5 5.5
Stopa Bezrobocia 1.90 2.1 2 1.8 1.5 1.9
Inflacja -0.70 0.6 0.7 2.5 3 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.11 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5
Stopa Procentowa 0.50 0.25 0.25 0.25 0.5 0.75
Bilans Handlowy 2230.00 690 690 500 2000 690
Saldo Obrotów Bieżących 1310.00 2500 3500 3700 3450 3680
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.80 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Dług Publiczny do PKB 41.80 46 44.5 44.5 44.5 44.5
Budżet Państwa do PKB -1.90 -4.5 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2
Koniunktura w Przemyśle 47.50 46 49 50 52 51
Optymizm Konsumentów 50.20 53 58 69 63 65
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -9.70 0.5 1.1 1.3 0.3 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.20 1.1 2.3 5.9 5.5 5.5
PKB 543.65 528 546 546 546 546
Pkb W Cenach Stałych 2344660.00 2895321 2764262 2735406 2831666 2982180
Produkt Narodowy Brutto 2388630.00 2993742 2899099 2916175 3018797 3083554
Środki Trwałe Brutto 598233.00 697672 660385 624805 646793 718602
Pkb Per Capita 6502.60 6450 6600 6600 6600 6600
Pkb Per Capita Ppp 18463.10 17200 18100 18100 18100 18100
Rolnictwo w PKB 154629.00 128595 204817 178011 184276 132453
Budownictwo w PKB 83710.00 78254 61902 72179 74719 80601
Przemysł w PKB 603282.00 799395 736908 751900 778360 823376
Górnictwo w PKB 49003.00 63474 60084 59221 61306 65378
Administracja Publiczna w PKB 132262.00 138720 131925 135486 140254 142881
Transport w PKB 110367.00 306313 189655 191137 197864 315502
Media w PKB 76238.00 95077 68487 82929 85848 97929

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 1.90 2.1 2 1.8 1.5 1.9
Pracujący 38048.80 37200 37200 37400 37600 37700
Bezrobotni Zarejestrowani 723.90 770 690 610 550 550
Wolne Etaty 461642.00 27000 30000 35000 32500 38000
Przeciętne Wynagrodzenia 14317.63 14700 14700 14700 14700 14700
Wynagrodzenia w Przemyśle 13316.60 13700 13700 13700 13700 13700
Płaca Minimalna 331.00 335 335 345 345 345
Populacja 66.56 66.85 67.07 67.07 67.07 67.07
Koszty Pracy 106.54 81 81 81 81 81
Wydajność 106.79 100 120 130 140 120
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.00 5.8 5.5 5.5 5.3 5.5

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja -0.70 0.6 0.7 2.5 3 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.11 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.18 103 103 104 105 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.96 104 103 103 103 105
Inflacja Bazowa 0.25 0.5 0.5 0.7 0.2 0.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.00 105 101 101 101 108
Inflacja Żywności 1.42 2 2.3 2.5 2.8 2.8
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.28 0.5 1.1 1.8 2 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.50 101 101 101 104 103
Cpi Transport 96.52 102 97.87 98.87 99.42 104

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.50 0.25 0.25 0.25 0.5 0.75
Stopa Międzybankowa 0.63 1.88 0.38 0.38 0.38 1.88
Bilans Banków 21475216.00 22461739 22765777 23069816 23373854 23677893
Rezerwy Walutowe 251053.11 259850 268822 277795 286767 295740
Kredyty dla Sektora prywatnego 4444550.00 4056000 4205816 4279604 4555894 4437135
Stopa Depozytowa 1.40 2 1.15 1.15 1.15 1.4
Bilans Banku Centralnego 9084074.00 8800486 8881282 8962079 9042876 9123673

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 2230.00 690 690 500 2000 690
Saldo Obrotów Bieżących 1310.00 2500 3500 3700 3450 3680
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.80 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Import 17391.20 19500 19500 21500 10950 22700
Eksport 19621.32 20000 20000 23500 21500 23400
Dług Zagraniczny 172065.88 166000 163200 161500 159000 156000
Przyjazdy Turystów 0.00 20000 60000 310000 380000 420000
Rezerwy Złota 154.00 154 154 154 154 154
Transfery Pieniężne od Emigrantów 15533.00 9950 10000 11000 13500 14000
Wydobycie Ropy Naftowej 188.00 230 240 240 250 250
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -16240.47 -5500 -3500 20900 35000 37500

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 41.80 46 44.5 44.5 44.5 44.5
Budżet Państwa do PKB -1.90 -4.5 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2
Bilans Budżetu 13238.00 35000 -58323 -15759 -12340 35000
Wydatki Rządowe 402520.00 422626 396277 400980 415091 435305
Dochody Budżetu Państwa 267566.00 194870 208657 213305 195000 230020
Wydatki Budżetu Państwa 228413.00 253193 224416 225645 234588 228087
Wydatki Wojskowe 6420.00 6200 6300 6300 6300 6300

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 47.50 46 49 50 52 51
Produkcja Przemysłowa -2.75 3.1 5.5 8.5 6.5 5.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.30 1.5 0.5 0.8 0.6 0.6
Stopa Utylizacji Surowców 63.64 59 61 63 65 65
Zmiany Zapasów -40910.00 29400 29400 29400 29400 29400
Rejestracje nowych samochodów 28318.00 32200 33700 35100 35200 35200
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 158.31 170 171 172 173 174
Przemysłowy PMI 49.90 50.5 52 52 51.5 51.5
Inwestycje prywatne 1.00 -2 -1.5 2.5 1.5 1.5
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 77433.00 80000 80000 91000 85000 95000
Produkcja Cementu 3245.20 3800 3500 3300 3800 3800
Produkcja Samochodów 156266.00 179621 193829 182829 185221 200000
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 126.01 125 127 127 126 132

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 50.20 53 58 69 63 65
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -5.70 4.5 4.5 6.5 4.5 6.1
Wydatki Konsumpcyjne 1327490.00 1483814 1456760 1475797 1527731 1528329
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8767532.00 8965302 8863975 8969185 9284816 9234261
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.20 10 11 11 11 11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.00 7 5.75 5.75 5.75 7
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 69.50 72 75 75 75 75
Wydatki Osobiste 2.30 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Kredyt Konsumencki 4881414.00 4865672 4905636 4953398 5127711 5011642
Cena Benzyny 0.94 0.96 0.7 0.66 0.63 0.91

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 151.20 157 159 161 164 166
Rozpoczęte Budowy Domów 8587.00 9500 8500 7900 8100 9000


Tajlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.