Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 30.91 30.81 30.94 31.08 31.21 31.48
Indeks Giełdowy 1138.76 1139 1127 1116 1105 1082
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.01 2.18 2.21 2.23 2.26 2.32
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 0.9 1.1 0.8 1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.80 3.2 3.3 3.5 3.3 3.6
Stopa Bezrobocia 0.90 1 1 1 1.2 1.2
Inflacja 0.87 1.1 1 1 1.1 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.36 -0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
Bilans Handlowy 181.53 800 800 3100 3100 690
Saldo Obrotów Bieżących -380.00 2500 4150 4700 3720 3420
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.50 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9
Dług Publiczny do PKB 41.80 45 45 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Koniunktura w przemyśle 49.40 51.3 51.6 50 51 52
Optymizm Konsumentów 76.40 83.7 83.6 82.9 83 82.9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 0.9 1.1 0.8 1 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.80 3.2 3.3 3.5 3.3 3.6
PKB 504.99 520 520 540 540 540
Pkb W Cenach Stałych 2713945.00 2747121 2775651 2808933 2803505 2875575
Produkt Narodowy Brutto 2862899.00 2656847 2849672 2963100 2957375 2952260
Środki Trwałe Brutto 653075.00 659350 669114 675933 674626 693203
Pkb Per Capita 6361.60 6445 6445 6445 6445 6445
Pkb Per Capita Ppp 16904.70 17012 17012 16200 16200 16200
Rolnictwo w PKB 168442.00 133595 123172 174337 174001 127606
Budownictwo w PKB 74116.00 75151 75274 76710 76562 77984
Przemysł w PKB 722461.00 744931 760693 747747 746302 788078
Górnictwo w PKB 57520.00 58920 60783 59533 59418 62971
Administracja Publiczna w PKB 130939.00 132851 133211 135522 135260 138006
Transport w PKB 284022.00 286020 293395 293963 293395 303957
Media w PKB 88158.00 87444 91067 91244 91067 94346
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 0.90 1 1 1 1.2 1.2
Bezrobotni Zarejestrowani 363.10 413 425 425 428 437
Przeciętne Wynagrodzenia 13995.56 13940 14200 14200 14200 14700
Wynagrodzenia w Przemyśle 13080.00 12900 13400 13400 13400 13700
Płaca Minimalna 325.00 334 334 345 345 345
Populacja 66.41 66.9 66.45 66.71 66.71 66.71
Koszty Pracy 91.98 88 83 83 83 81
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.20 4.5 4.5 4.6 4.7 4.8
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.87 1.1 1 1 1.1 1.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.36 -0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.94 104 103 103 103 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.55 103 103 103 103 104
Inflacja Bazowa 0.48 0.8 0.8 0.5 0.6 0.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.10 105 103 103 104 105
Inflacja Żywności 3.10 1.4 1.8 2.2 2.5 2.8
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.07 1 1.5 1.9 2.1 2.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.60 102 101 102 102 103
Cpi Transport 101.60 106 102 103 103 103
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
Stopa Międzybankowa 1.87 1.88 1.88 1.88 1.62 1.88
Rezerwy Walutowe 215808.41 202800 202200 202200 203000 202300
Bilans Banków 19408154.00 19140000 19200000 19200000 19300000 19700000
Kredyty dla Sektora prywatnego 4236753.00 4190538 4319392 4287793 4277843 4474891
Stopa Depozytowa 1.29 1.29 1.29 1.29 1.04 2
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 181.53 800 800 3100 3100 690
Saldo Obrotów Bieżących -380.00 2500 4150 4700 3720 3420
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.50 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9
Import 20928.36 20600 20800 19500 20400 21400
Eksport 21017.92 21400 21600 22600 21700 22000
Dług Zagraniczny 163402.95 163190 166328 169122 168795 172316
Przyjazdy Turystów 2726808.00 3190000 3230000 3330000 3200000 3300000
Rezerwy Złota 154.00 154 154 154 154 154
Wydobycie Ropy Naftowej 242.00 236 237 237 237 250
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 70100.40 41000 36400 36400 36400 24000
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 41.80 45 45 43 43 43
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Wydatki Rządowe 400145.00 399616 406003 414150 413350 420619
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 49.40 51.3 51.6 50 51 52
Produkcja Przemysłowa -3.99 3.2 3.4 2.8 2.5 3.1
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.50 -0.1 0.8 0.5 0.3 0.6
Zmiany Zapasów 46770.00 -2500 18700 18700 18700 29400
Rejestracje nowych samochodów 40628.00 36900 29500 42000 40000 32200
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 151.56 152 150 149 150 149
Przemysłowy PMI 50.60 50.7 50.9 50.5 50.8 51.1
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 88097.00 87300 88000 95000 87000 91000
Produkcja Cementu 3589.30 3580 3700 3700 3500 3800
Produkcja Samochodów 198821.00 189000 166000 190000 180000 180000
Zgodny-Wskaźnik 128.15 128 128 128 128 129
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 76.40 83.7 83.6 82.9 83 82.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 14.40 9.3 9.2 7.2 6.5 5.1
Wydatki Konsumpcyjne 1375836.00 1407913 1420959 1423990 1421239 1472113
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8312890.00 8578902 8587215 8603841 8587215 8896355
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.20 8.4 8.4 8.7 8.7 8.7
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7.00 7 7 7 6.75 7
Wydatki Osobiste 0.40 0.8 1 1 0.8 1.3
Kredyt Konsumencki 4587037.00 4497693 4660476 4747583 4738409 4828253
Cena Benzyny 1.17 1.01 0.98 0.96 1.05 0.96
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 142.20 139 140 137 138 140
Rozpoczęte Budowy Domów 3739.00 8310 8290 8290 8310 8500


Tajlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.