Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Waluta 31.58 31.32 31.43 31.55 31.66 31.9
Indeks Giełdowy 1003.51 1009 1000 990 982 964
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.11 1.35 1.38 1.41 1.44 1.5

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.1 0.7 0.5 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 1 2 2.5 2.5 2.9
Stopa Bezrobocia 1.00 1 1.2 1.2 1.2 1.5
Inflacja 1.05 0.5 1.1 1.3 1.2 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.16 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1.25 1.25 1.5
Bilans Handlowy 600.00 3100 4300 500 690 690
Saldo Obrotów Bieżących 4108.67 4700 3720 2600 3420 3680
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.50 5.5 5.5 5.5 5.5 4.8
Dług Publiczny do PKB 41.80 43 43 43 43 41
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -3
Koniunktura w Przemyśle 48.50 50 51 52 52 52
Optymizm Konsumentów 67.30 68.5 70 75 80 82.9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.1 0.7 0.5 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.60 1 2 2.5 2.5 2.9
PKB 504.99 540 540 540 540 555
Pkb W Cenach Stałych 2741744.00 2734343 2757822 2769116 2810288 2891786
Produkt Narodowy Brutto 2867556.00 2877213 2756864 2702490 2735854 2815194
Środki Trwałe Brutto 653200.00 654525 655157 664458 669530 688946
Pkb Per Capita 6361.60 6606 6606 6606 6606 6762
Pkb Per Capita Ppp 16904.70 16200 16200 16200 16200 16200
Rolnictwo w PKB 122574.00 183268 161557 124106 125638 129282
Budownictwo w PKB 71531.00 74144 74983 74910 73319 75446
Przemysł w PKB 718348.00 724885 727953 726354 736307 757660
Górnictwo w PKB 57303.00 56353 58539 58082 58736 60439
Administracja Publiczna w PKB 131646.00 133040 132798 132969 134937 138850
Transport w PKB 183618.00 183960 184623 185913 188208 193666
Media w PKB 89678.00 91152 92741 90799 91920 94586

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Bezrobocia 1.00 1 1.2 1.2 1.2 1.5
Pracujący 37666.10 39100 39300 39300 39500 39500
Bezrobotni Zarejestrowani 367.00 360 388 390 400 400
Wolne Etaty 21979.00 37000 38000 38000 42000 42000
Przeciętne Wynagrodzenia 14238.13 14200 14200 14200 14700 14700
Wynagrodzenia w Przemyśle 13350.40 13400 13400 13400 13700 13700
Płaca Minimalna 331.00 345 345 345 345 365
Populacja 66.41 66.85 66.85 66.85 66.85 67.07
Wydajność 118.17 128 129 129 131 131
Koszty Pracy 93.60 83 83 83 81 81
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.20 4.6 4.7 4.8 4.8 4.8

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflacja 1.05 0.5 1.1 1.3 1.2 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.16 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.78 103 104 104 104 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.82 103 103 104 104 105
Inflacja Bazowa 0.47 0.54 0.6 0.8 0.9 0.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101.60 104 104 103 103 105
Inflacja Żywności 1.82 2.2 2.5 2 2.8 2.8
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.79 1.9 2.1 1.6 2.1 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.57 101 102 102 102 103
Cpi Transport 100.03 103 103 103 102 104

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1.25 1.25 1.5
Stopa Międzybankowa 1.12 1.36 1.36 1.61 1.61 1.86
Rezerwy Walutowe 230309.48 230200 233000 237000 238300 242300
Bilans Banków 20094765.00 19200000 19300000 19300000 19700000 19700000
Kredyty dla Sektora prywatnego 4160055.00 4163509 4276672 4277911 4264056 4387714
Stopa Depozytowa 1.29 1.29 1.29 1.54 1.54 1.79
Bilans Banku Centralnego 7547237.00 7680000 7700000 7700000 7850000 7850000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bilans Handlowy 600.00 3100 4300 500 690 690
Saldo Obrotów Bieżących 4108.67 4700 3720 2600 3420 3680
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.50 5.5 5.5 5.5 5.5 4.8
Import 18558.48 18500 17400 21000 21400 22700
Eksport 19154.17 21600 21700 21500 22000 23400
Dług Zagraniczny 166220.29 154000 165845 169122 156000 156000
Przyjazdy Turystów 3930800.00 3000000 3100000 2750000 3100000 3930000
Rezerwy Złota 153.84 154 154 154 154 154
Transfery Pieniężne od Emigrantów 10957.00 11850 10900 11000 14000 14000
Wydobycie Ropy Naftowej 221.00 237 237 237 250 250
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 30322.68 37579 38236 38893 39550 42178

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Dług Publiczny do PKB 41.80 43 43 43 43 41
Budżet Państwa do PKB -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -3
Bilans Budżetu 17939.00 3985 6550 9113 11677 21933
Wydatki Rządowe 391965.00 403899 402201 403210 401764 413415
Dochody Budżetu Państwa 214818.00 223507 227295 231082 234870 250020
Wydatki Budżetu Państwa 219981.00 219522 220745 221969 223193 228087
Wydatki Wojskowe 6420.00 6198 6198 6198 6198 6198

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Koniunktura w Przemyśle 48.50 50 51 52 52 52
Produkcja Przemysłowa -4.35 2.8 2.5 2 3.1 3.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.60 0.5 0.3 0.4 0.6 0.6
Stopa Utylizacji Surowców 65.01 68.6 68.2 68.2 67.1 67.1
Zmiany Zapasów 97810.00 18700 18700 18700 29400 29400
Rejestracje nowych samochodów 42330.00 45000 40000 35000 32200 35200
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 151.55 153 153 152 154 157
Inwestycje prywatne -1.20 5 2.5 6 -1.6 -1.2
Przemysłowy PMI 49.90 50.5 50.8 50.1 51.1 51.1
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 71688.00 95000 87000 86000 91000 93000
Produkcja Cementu 3293.07 3550 3500 3600 3800 3800
Produkcja Samochodów 154088.00 199619 175081 161525 179621 200000
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 126.93 128 128 129 129 132

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Optymizm Konsumentów 67.30 68.5 70 75 80 82.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.40 6.9 6.5 6.2 5.1 6.1
Wydatki Konsumpcyjne 1440910.00 1406287 1432040 1448600 1476933 1519764
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8312890.00 8354454 8396019 8416801 8520712 8767813
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.20 10 10 10 10 11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.75 6.75 6.75 7 7 7.25
Wydatki Osobiste 0.40 1.1 0.8 0.5 1.3 1.3
Kredyt Konsumencki 4852261.00 4609972 4704682 4795933 4973568 5117801
Cena Benzyny 1.10 0.98 1 1.03 1.07 1.07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.50 68 76.8 76.8 76.8 76.8

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 146.30 143 143 142 144 149
Rozpoczęte Budowy Domów 8199.00 9500 8500 11500 7000 8500


Tajlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.