Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 34.60 34.91 35.1 35.29 35.47 35.85
Indeks Giełdowy 971.28 934 916 898 880 845
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.39 3.47 3.63 3.8 3.97 4.34

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 1 1.1 1.3 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 5 3.7 3.9 3.5 4.1
Stopa Bezrobocia 1.64 2.1 2 1.9 1.7 2.2
Inflacja 4.65 5.5 5 4.9 4.5 2.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.34 0.1 0 0.1 1.1 0.5
Stopa Procentowa 0.50 1 1.25 1.5 1.5 1.5
Bilans Handlowy 1460.00 520 2260 2700 2700 2700
Saldo Obrotów Bieżących 1244.85 -1500 -1000 -14794 1100 -6700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Dług Publiczny do PKB 50.50 59 59 59 59 59
Budżet Państwa do PKB -6.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
Koniunktura w Przemyśle 48.20 52 55 55 55 55
Optymizm Konsumentów 40.70 70 75 70 70 80
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 1 1.1 1.3 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 5 3.7 3.9 3.5 4.1
PKB 501.79 549 549 549 549 549
Pkb W Cenach Stałych 2776757.00 2652632 2525511 2835145 2873943 2951386
Produkt Narodowy Brutto 2793066.00 2719870 2600443 2901996 2890823 3020977
Środki Trwałe Brutto 624773.00 689756 656550 649139 646640 675754
PKB Per Capita 6199.19 6600 6600 6750 6750 6750
PKB Per Capita PPP 17286.87 18100 18100 18900 18900 18900
Rolnictwo w PKB 176435.00 164396 131407 209445 182610 218032
Budownictwo w PKB 74736.00 91264 82471 62036 77352 64579
Przemysł w PKB 755348.00 739460 675154 786223 781785 818458
Górnictwo w PKB 43499.00 54548 46559 47123 45021 49055
Administracja Publiczna w PKB 130047.00 140548 144757 137918 134599 143573
Transport w PKB 155817.00 132825 137393 155697 161271 162081
Media w PKB 75522.00 81198 69928 62522 78165 65085

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 1.64 2.1 2 1.9 1.7 2.2
Pracujący 37898.72 38000 38000 38000 38000 38000
Bezrobotni Zarejestrowani 631.89 400 400 400 400 350
Wolne Etaty 56537.00 40000 40000 40000 40000 38000
Przeciętne Wynagrodzenia 14892.27 14700 14700 14700 14700 14700
Wynagrodzenia w Przemyśle 13784.60 13700 13700 13700 13700 13700
Płaca Minimalna 331.00 345 345 345 345 345
Populacja 66.65 66.93 66.93 66.93 66.93 67.03
Koszty Pracy 91.06 81 81 81 81 81
Wydajność 122.17 120 120 120 120 120
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.00 5.5 5.5 5 5 5

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 4.65 5.5 5 4.9 4.5 2.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.34 0.1 0 0.1 1.1 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.15 105 106 107 110 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.57 102 102 102 103 103
Inflacja Bazowa 2.00 1.1 1.1 1 1 1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.00 109 110 109 115 112
Inflacja Żywności 4.83 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.77 100 105 105 105 108
Cpi Transport 111.67 112 112 112 113 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.76 6.5 6.5 3 3 3

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 0.50 1 1.25 1.5 1.5 1.5
Stopa Międzybankowa 0.63 1.13 1.38 1.63 1.63 1.63
Rezerwy Walutowe 228574.51 286174 286174 308507 308507 338524
Bilans Banków 22943186.00 24139596 24139596 25661811 25661811 27169216
Kredyty dla Sektora prywatnego 4804718.00 4790755 4825216 4978367 4972883 5182481
Stopa Depozytowa 0.41 0.91 1.16 1.41 1.41 1.41
Bilans Banku Centralnego 9543897.00 9219732 9219732 9446860 9446860 9771910

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 1460.00 520 2260 2700 2700 2700
Saldo Obrotów Bieżących 1244.85 -1500 -1000 -14794 1100 -6700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Import 27400.00 22000 22000 22700 22700 22700
Eksport 28860.00 25400 25400 25400 25400 25400
Dług Zagraniczny 197742.80 155000 155000 155000 155000 156000
Przyjazdy Turystów 210836.00 1000000 1000000 2000000 2000000 3000000
Rezerwy Złota 244.16 154 154 154 154 154
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 87134.46 15000 15000 30000 30000 40000
Wydobycie Ropy Naftowej 152.00 230 235 245 245 245
Transfery Pieniężne od Emigrantów 20989.00 14000 14000 14000 14000 14000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 50.50 59 59 59 59 59
Budżet Państwa do PKB -6.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
Bilans Budżetu 34090.00 35000 35000 35000 35212 35212
Wydatki Rządowe 436944.00 427361 433293 453985 452237 472598
Dochody Budżetu Państwa 197085.00 235000 235000 235212 235212 235212
Wydatki Budżetu Państwa 241596.00 200000 200000 200000 200000 200000
Wydatki Wojskowe 7362.00 6300 6300 6300 6300 6300

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 48.20 52 55 55 55 55
Produkcja Przemysłowa -0.10 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.30 0.3 0.3 1 1 1
Stopa Utylizacji Surowców 63.26 65 65 67 67 67
Zmiany Zapasów 170005.00 80000 80000 29000 29000 29000
Rejestracje nowych samochodów 32582.00 35000 35000 39200 39200 39200
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 156.74 176 176 178 178 178
Produkcja Cementu 3359.10 3800 3800 3800 3800 3800
Produkcja Samochodów 155660.00 200000 200000 25000 25000 250000
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 128.80 133 133 135 135 137
Przemysłowy PMI 51.90 51 51 51 51 51
Inwestycje prywatne -0.40 1.5 1.5 1 1 1
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 87245.00 98000 98000 95000 95000 95000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów 40.70 70 75 70 70 80
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.50 4.5 4.5 4.5 4.5 6.1
Wydatki Konsumpcyjne 1427276.00 1458876 1421008 1482940 1477231 1543740
Rozporządzalny Dochód Osobisty 9309347.00 9774814 9653793 9672412 9635174 10068980
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.00 11 11 11 11 11
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 6.00 6.5 6.75 7 7 7
Cena Benzyny 1.36 1.41 1.46 1.51 1.56 1.56
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 90.20 77 77 77 77 77
Kredyt Konsumencki 5264369.00 5415231 5362197 5471572 5448622 5695907
Wydatki Osobiste -0.90 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 149.90 153 155 157 160 165
Rozpoczęte Budowy Domów 5648.00 8500 8500 8500 8500 9000


Tajlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.