Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 31.04 31.23 31.34 31.46 31.57 31.81
Indeks Giełdowy 878.09 850 834 818 802 771
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.33 1.38 1.41 1.44 1.48 1.54

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.20 1.5 0.5 1.1 1.3 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.80 -1.5 1.1 2.3 5.9 5.5
Stopa Bezrobocia 1.00 1.9 2.1 2.3 2.2 1.9
Inflacja -0.98 -1.3 -1 0.7 2.5 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.56 0.8 0.7 0.5 0.6 0.5
Stopa Procentowa 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Bilans Handlowy 1610.00 4500 690 500 2000 690
Saldo Obrotów Bieżących -250.00 2000 3000 3500 3700 3680
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.80 2 2 5 5 5
Dług Publiczny do PKB 41.80 46 46 44.5 44.5 44.5
Budżet Państwa do PKB -1.90 -4.5 -4.5 -5.2 -5.2 -5.2
Koniunktura w Przemyśle 42.90 42 46 49 50 51
Optymizm Konsumentów 50.10 56 65 66 68 70
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.20 1.5 0.5 1.1 1.3 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.80 -1.5 1.1 2.3 5.9 5.5
PKB 543.65 528 528 546 546 546
Pkb W Cenach Stałych 2673906.00 2718870 2764262 2735406 2831666 2916296
Produkt Narodowy Brutto 2850611.00 2649108 2899099 2916175 3018797 3058550
Środki Trwałe Brutto 610758.00 651333 660385 624805 646793 696706
Pkb Per Capita 6502.60 6450 6450 6600 6600 6600
Pkb Per Capita Ppp 18463.10 17200 17200 18100 18100 18100
Rolnictwo w PKB 174009.00 529057 204817 178011 184276 216082
Budownictwo w PKB 70556.00 73430 61902 72179 74719 65306
Przemysł w PKB 734995.00 712007 736908 751900 778360 777438
Górnictwo w PKB 57890.00 56935 60084 59221 61306 63388
Administracja Publiczna w PKB 132440.00 130342 131925 135486 140254 139181
Transport w PKB 186840.00 176744 189655 191137 197864 200085
Media w PKB 81065.00 75442 68487 82929 85848 72254

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 1.00 1.9 2.1 2.3 2.2 1.9
Pracujący 37331.80 37100 37200 37200 37400 37700
Bezrobotni Zarejestrowani 439.30 450 430 430 420 400
Wolne Etaty 37558.00 25000 27000 30000 35000 38000
Przeciętne Wynagrodzenia 14392.15 14200 14700 14700 14700 14700
Wynagrodzenia w Przemyśle 13462.30 13400 13700 13700 13700 13700
Płaca Minimalna 331.00 335 335 345 345 345
Populacja 66.56 66.85 66.85 67.07 67.07 67.07
Koszty Pracy 96.67 83 81 81 81 81
Wydajność 126.33 125 128 130 131 131
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.40 6 5.8 5.5 5.5 5.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -0.98 -1.3 -1 0.7 2.5 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.56 0.8 0.7 0.5 0.6 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.99 102 102 103 104 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.92 104 104 104 103 105
Inflacja Bazowa 0.39 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.50 99.78 101 101 101 104
Inflacja Żywności 0.55 1.5 2 2.3 2.5 2.8
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.45 -1.5 0.5 1.1 1.8 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.50 99.39 99.65 101 101 102
Cpi Transport 96.88 100 100 97.87 98.87 102

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa 0.63 0.38 0.38 0.38 0.38 0.63
Bilans Banków 21683941.00 22157700 22461739 22765777 23069816 23677893
Rezerwy Walutowe 250400.00 251000 259850 268822 277795 295740
Kredyty dla Sektora prywatnego 4466547.00 4193409 4205816 4279604 4555894 4437135
Stopa Depozytowa 1.40 1.15 1.15 1.15 1.15 1.4
Bilans Banku Centralnego 8517612.00 8719689 8800486 8881282 8962079 9123673

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 1610.00 4500 690 500 2000 690
Saldo Obrotów Bieżących -250.00 2000 3000 3500 3700 3680
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.80 2 2 5 5 5
Import 14833.89 15000 19500 19500 21500 22700
Eksport 16444.29 19500 20000 20000 23500 23400
Dług Zagraniczny 165489.82 174000 166000 163200 161500 156000
Przyjazdy Turystów 0.00 250000 800000 1050000 2250000 3030000
Rezerwy Złota 154.00 154 154 154 154 154
Transfery Pieniężne od Emigrantów 10341.00 9500 9950 10000 11000 14000
Wydobycie Ropy Naftowej 206.00 237 250 250 250 250
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16985.67 38893 39550 40207 40207 42178

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 41.80 46 46 44.5 44.5 44.5
Budżet Państwa do PKB -1.90 -4.5 -4.5 -5.2 -5.2 -5.2
Bilans Budżetu -19521.00 -130887 -58323 -15759 -12340 1933
Wydatki Rządowe 391965.00 395245 396277 400980 415091 418072
Dochody Budżetu Państwa 249043.00 161082 194870 208657 213305 230020
Wydatki Budżetu Państwa 214870.00 291969 253193 224416 225645 228087
Wydatki Wojskowe 6420.00 6200 6200 6300 6300 6300

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 42.90 42 46 49 50 51
Produkcja Przemysłowa -17.66 2 3.1 3.1 3.1 3.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -6.00 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6
Stopa Utylizacji Surowców 55.95 55 59 61 63 65
Zmiany Zapasów 82670.00 18700 29400 29400 29400 29400
Rejestracje nowych samochodów 24608.00 25000 32200 33700 35100 35200
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 155.71 152 154 154 154 157
Przemysłowy PMI 45.90 50 51.1 52 52 51.5
Inwestycje prywatne 5.70 6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.2
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 58013.00 75000 80000 80000 91000 95000
Produkcja Cementu 3330.02 3600 3800 3800 3800 3800
Produkcja Samochodów 156266.00 161525 179621 193829 193829 200000
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 122.27 129 129 129 129 132

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 50.10 56 65 66 68 70
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -27.90 6.2 5.1 5.1 5.1 6.1
Wydatki Konsumpcyjne 1442617.00 1419986 1456760 1475797 1527731 1536882
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8767532.00 8701776 8863975 8969185 9284816 9351493
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.20 10 10 11 11 11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.00 5.75 5.75 5.75 5.75 6
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 69.20 72 72 75 75 75
Wydatki Osobiste 6.00 0.5 1.3 1.3 1.3 1.3
Kredyt Konsumencki 4842031.00 4701199 4905636 4953398 5127711 5175446
Cena Benzyny 0.93 0.73 0.7 0.66 0.63 0.6

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 152.00 154 157 159 161 166
Rozpoczęte Budowy Domów 8454.00 5500 7000 8500 7900 8500


Tajlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.