Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 31.20 31.37 31.48 31.6 31.72 31.95
Indeks Giełdowy 960.33 938 920 902 885 850
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.71 1.75 1.79 1.83 1.87 1.95

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.30 0.9 1.3 1.5 1.5 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.20 5.5 3.5 2.5 3 4.5
Stopa Bezrobocia 1.50 1.5 1.5 1.4 1.3 1
Inflacja -0.08 2.5 3 2.2 2.1 2.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.23 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.75 1 1.5
Bilans Handlowy 7.20 500 3000 690 690 2700
Saldo Obrotów Bieżących -1070.00 2000 3000 3500 3900 4680
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Dług Publiczny do PKB 50.50 57 57 57 56 56
Budżet Państwa do PKB -1.90 -5 -5 -5 -1.5 -1.5
Koniunktura w Przemyśle 50.10 50 52 51 51 55
Optymizm Konsumentów 48.50 55 60 65 61 70
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.30 0.9 1.3 1.5 1.5 1.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.20 5.5 3.5 2.5 3 4.5
PKB 543.65 546 546 546 549 549
Pkb W Cenach Stałych 2601473.00 2628968 2550122 2982180 2666510 2786503
Produkt Narodowy Brutto 2747051.00 2806712 2531382 3083554 2815727 2942435
Środki Trwałe Brutto 628277.00 604668 634426 718602 643984 672963
Pkb Per Capita 6502.60 6600 6600 6600 6600 6750
Pkb Per Capita Ppp 18463.10 18100 18100 18100 18100 18900
Rolnictwo w PKB 203774.00 164215 162781 132453 208868 218267
Budownictwo w PKB 72090.00 66852 82957 80601 73892 77217
Przemysł w PKB 703411.00 696415 658341 823376 720996 753441
Górnictwo w PKB 51379.00 57194 53308 65378 52663 55033
Administracja Publiczna w PKB 134953.00 132073 141967 142881 138327 144552
Transport w PKB 147099.00 183824 120016 315502 150776 157561
Media w PKB 58637.00 79973 80929 97929 60103 62808

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 1.50 1.5 1.5 1.4 1.3 1
Pracujący 38761.58 37400 37600 37700 38000 38000
Bezrobotni Zarejestrowani 589.66 500 500 450 400 400
Wolne Etaty 38797.00 35000 35000 40000 40000 38000
Przeciętne Wynagrodzenia 14620.50 14700 14700 14700 14700 14700
Wynagrodzenia w Przemyśle 13316.60 13700 13700 13700 13700 13700
Płaca Minimalna 336.00 336 336 336 345 345
Populacja 66.65 66.77 66.77 66.77 66.93 66.93
Koszty Pracy 102.30 81 81 81 81 81
Wydajność 118.99 115 115 120 120 120
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.00 6 5.5 5.5 5.5 5

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja -0.08 2.5 3 2.2 2.1 2.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.23 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.11 101 103 102 101 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.42 101 100 105 101 101
Inflacja Bazowa 0.09 0.5 0.2 0.1 0.2 0.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.50 99.47 100 108 103 105
Inflacja Żywności -0.26 1 1.5 2 1.5 2.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.55 3.8 4.1 4.5 2.5 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.07 101 104 103 97.18 105
Cpi Transport 95.59 98.87 99.42 100 102 103

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.75 1 1.5
Stopa Międzybankowa 0.62 0.62 0.62 1.88 0.87 1.37
Bilans Banków 21847902.00 22617381 23124786 23632191 24139596 25661811
Rezerwy Walutowe 245535.07 263842 271286 278730 286174 308507
Kredyty dla Sektora prywatnego 4497438.00 4120635 4684419 4588342 4621707 4829683
Stopa Depozytowa 1.40 1.4 1.4 1.4 1.65 2.15
Bilans Banku Centralnego 8645612.00 8962079 9042876 9123673 9219732 9446860

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 7.20 500 3000 690 690 2700
Saldo Obrotów Bieżących -1070.00 2000 3000 3500 3900 4680
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Import 20211.76 20500 20500 21700 22000 22700
Eksport 20219.01 23500 24500 23400 25400 25400
Dług Zagraniczny 190009.70 161500 159000 159000 155000 156000
Przyjazdy Turystów 5741.00 300000 800000 1000000 1000000 2000000
Rezerwy Złota 153.96 154 154 154 154 154
Transfery Pieniężne od Emigrantów 12451.00 11000 13000 13000 14000 14000
Wydobycie Ropy Naftowej 179.69 220 230 230 250 250
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -16240.47 -5500 -3500 10000 15000 30000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 50.50 57 57 57 56 56
Budżet Państwa do PKB -1.90 -5 -5 -5 -1.5 -1.5
Bilans Budżetu 10137.00 -15759 -22340 35000 31933 35212
Wydatki Rządowe 402729.00 386624 425383 435305 412797 431373
Dochody Budżetu Państwa 120280.00 203305 213305 230020 235000 235212
Wydatki Budżetu Państwa 148543.00 225645 204588 198087 200000 200000
Wydatki Wojskowe 6970.00 6300 6300 6300 6300 6300

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 7.00 7 7 7 7 7
Składki Ubezpieczeniowe 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 5 5 5 5 5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 50.10 50 52 51 51 55
Produkcja Przemysłowa -1.08 8.5 6.5 5 2.5 3.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.10 0.8 0.6 0.6 0.3 1
Stopa Utylizacji Surowców 64.61 64 65 65 65 67
Zmiany Zapasów 209909.00 -35000 -80000 25000 80000 29000
Rejestracje nowych samochodów 36454.00 35100 35200 35200 35000 39200
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 158.78 172 173 174 176 178
Przemysłowy PMI 48.80 49 53 52 52 51
Inwestycje prywatne 0.80 2.5 1.5 1.5 1.1 1
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 58960.00 91000 85000 95000 95000 95000
Produkcja Cementu 3825.90 3300 3800 3800 3800 3800
Produkcja Samochodów 172455.00 182829 185221 205367 200000 25000
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 126.70 127 129 132 132 135

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 48.50 55 60 65 61 70
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -8.00 6.5 4.5 6.1 4.5 6.1
Wydatki Konsumpcyjne 1438202.00 1411669 1393727 1528329 1474157 1540494
Rozporządzalny Dochód Osobisty 9171848.00 8636019 9249746 9234261 8986720 9391123
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.00 11 11 11 11 11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.00 6 6 7 6.25 6.75
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 75.50 75 75 75 77 77
Wydatki Osobiste 3.40 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Kredyt Konsumencki 5077645.00 4769401 5149892 5011642 5204586 5438793
Cena Benzyny 1.05 0.91 0.87 0.91 0.78 0.74

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 151.50 158 161 165 168 170
Rozpoczęte Budowy Domów 4805.00 7900 8100 9000 8500 9000


Tajlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.