Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 30.87 2019-06
Indeks Giełdowy 1145 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.16 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.8 2019-03
Stopa Bezrobocia 1.1 2019-05
Inflacja 1.15 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.48 2019-05
Stopa Procentowa 1.75 2019-05
Bilans Handlowy -1457 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 1780 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 41.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Koniunktura w przemyśle 50.1 2019-05
Optymizm Konsumentów 77.7 2019-05
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.8 2019-03
PKB 455 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2713945 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 2862899 2019-03
Środki Trwałe Brutto 653075 2019-03
Pkb Per Capita 6126 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 16278 2017-12
Rolnictwo w PKB 168442 2019-03
Budownictwo w PKB 74116 2019-03
Przemysł w PKB 722461 2019-03
Górnictwo w PKB 57520 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 130939 2019-03
Transport w PKB 284022 2018-12
Media w PKB 88158 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1.1 2019-05
Pracujący 37338 2019-04
Bezrobotni Zarejestrowani 426 2019-05
Wolne Etaty 36592 2019-04
Przeciętne Wynagrodzenia 13996 2019-03
Płaca Minimalna 325 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 13080 2019-03
Populacja 66.41 2018-12
Koszty Pracy 91.98 2018-12
Wydajność 122 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.7 2019-04
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.15 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.48 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-05
Inflacja Bazowa 0.54 2019-05
Deflator Pkb 148 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 104 2019-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 96.07 2019-04
Inflacja Żywności 2.8 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2019-05
Cpi Transport 103 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2019-05
Stopa Międzybankowa 1.87 2019-06
Podaż Pieniądza M0 1499911 2019-04
Podaż Pieniądza M1 2105 2019-04
Podaż Pieniądza M3 20371 2019-04
Bilans Banków 19405534 2019-04
Rezerwy Walutowe 209956 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 4141184 2019-04
Stopa Depozytowa 1.29 2017-12
Bilans Banku Centralnego 7800972 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1457 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 1780 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.5 2018-12
Eksport 18557 2019-04
Import 20013 2019-04
Dług Zagraniczny 161014 2018-12
Terms of Trade 108 2019-04
Przyjazdy Turystów 3195006 2019-04
Rezerwy Złota 154 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 215 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -59514 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 11417 2019-04
Indeks Terroryzmu 6.25 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Bilans Budżetu -10026 2019-02
Wydatki Rządowe 400145 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 169388 2019-04
Wydatki Budżetu Państwa 233509 2019-04
Rating Kredytowy 63.26
Wydatki Wojskowe 6420 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 50.1 2019-05
Produkcja Przemysłowa 2.03 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.5 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 70.2 2019-04
Zmiany Zapasów 46770 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 43042 2019-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 151 2019-04
Szybkość Internetu 15999 2017-03
Adresy IP 2822892 2017-03
Produkcja Samochodów 198821 2019-03
Produkcja Cementu 3204 2019-04
Zgodny-Wskaźnik 128 2019-04
Index Konkurencyjności 67.53 2018-12
Ranking Konkurencyjności 38 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 27 2018-12
Przemysłowy PMI 50.7 2019-05
Inwestycje prywatne 0.9 2019-04
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 88097 2019-05
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 77.7 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.2 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 1375836 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8312890 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.2 2017-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7 2019-05
Kredyt Konsumencki 4587037 2019-03
Cena Benzyny 1.16 2019-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.8 2018-12
Wydatki Osobiste 0.4 2019-04
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 142 2019-04
Rozpoczęte Budowy Domów 8154 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajlandia - Wskaźniki ekonomiczne.