Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 30.3 2019-12
Indeks Giełdowy 1047 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.61 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2019-09
Stopa Bezrobocia 0.9 2019-10
Inflacja 0.21 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.13 2019-11
Stopa Procentowa 1.25 2019-11
Bilans Handlowy 507 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 2905 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 41.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 47.4 2019-11
Optymizm Konsumentów 69.1 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2019-09
PKB 505 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2730085 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 2669126 2019-09
Środki Trwałe Brutto 657693 2019-09
Pkb Per Capita 6362 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 16905 2018-12
Rolnictwo w PKB 122574 2019-09
Budownictwo w PKB 74689 2019-09
Przemysł w PKB 712058 2019-09
Górnictwo w PKB 62219 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 129302 2019-09
Transport w PKB 182985 2019-06
Media w PKB 92108 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 0.9 2019-10
Pracujący 36997 2019-10
Bezrobotni Zarejestrowani 355 2019-10
Wolne Etaty 18351 2019-10
Przeciętne Wynagrodzenia 14334 2019-09
Płaca Minimalna 325 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 13291 2019-06
Populacja 66.41 2018-12
Koszty Pracy 97.14 2019-06
Wydajność 120 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.3 2019-10
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.21 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.13 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-11
Inflacja Bazowa 0.47 2019-11
Deflator Pkb 160 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 98.39 2019-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 90.82 2019-10
Inflacja Żywności 1.5 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2019-11
Cpi Transport 101 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.14 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.25 2019-11
Stopa Międzybankowa 1.37 2019-12
Podaż Pieniądza M0 1501815 2019-10
Podaż Pieniądza M1 2118 2019-10
Podaż Pieniądza M3 20596 2019-10
Bilans Banków 19742344 2019-09
Rezerwy Walutowe 222783 2019-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 4225097 2019-09
Stopa Depozytowa 1.29 2018-12
Bilans Banku Centralnego 7553839 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 507 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 2905 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.5 2018-12
Eksport 20758 2019-10
Import 20252 2019-10
Dług Zagraniczny 166791 2019-06
Terms of Trade 108 2019-10
Przyjazdy Turystów 3042282 2019-10
Rezerwy Złota 154 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 238 2019-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 112341 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 10742 2019-10
Indeks Terroryzmu 6.03 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Bilans Budżetu -14697 2019-07
Wydatki Rządowe 395931 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 255924 2019-10
Wydatki Budżetu Państwa 347711 2019-10
Rating Kredytowy 65 2019-12
Wydatki Wojskowe 6420 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 47.4 2019-11
Produkcja Przemysłowa -8.45 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.3 2019-09
Stopa Utylizacji Surowców 63.88 2019-10
Zmiany Zapasów -13524 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 37751 2019-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 154 2019-10
Szybkość Internetu 15999 2017-03
Adresy IP 2822892 2017-03
Produkcja Samochodów 169474 2019-09
Produkcja Cementu 3346 2019-10
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 127 2019-10
Index Konkurencyjności 68.11 2019-12
Ranking Konkurencyjności 40 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 21 2019-12
Przemysłowy PMI 49.3 2019-11
Inwestycje prywatne 1.7 2019-10
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 77121 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 69.1 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 1420983 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8312890 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.2 2017-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.87 2019-09
Kredyt Konsumencki 4736724 2019-09
Cena Benzyny 1.14 2019-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.9 2019-03
Wydatki Osobiste 1.1 2019-10
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 145 2019-10
Rozpoczęte Budowy Domów 11869 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajlandia - Wskaźniki ekonomiczne.