Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 31.42 2021-04
Indeks Giełdowy 943 2021-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.7 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.2 2020-12
Stopa Bezrobocia 1.5 2020-12
Inflacja -0.08 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.23 2021-03
Stopa Procentowa 0.5 2021-03
Bilans Handlowy 710 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -1070 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.2 2020-12
Dług Publiczny do PKB 50.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 50.1 2021-03
Optymizm Konsumentów 48.5 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 48113 2021-04
Śmierć koronawirusa 117 2021-04
Odzyskany koronawirus 29848 2021-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.3 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.2 2020-12
PKB 544 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2601473 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 2747051 2020-12
Środki Trwałe Brutto 628277 2020-12
Pkb Per Capita 6503 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 18463 2019-12
Rolnictwo w PKB 203774 2020-12
Budownictwo w PKB 72090 2020-12
Przemysł w PKB 703411 2020-12
Górnictwo w PKB 51379 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 134953 2020-12
Transport w PKB 147099 2020-12
Media w PKB 58637 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1.5 2020-12
Pracujący 38762 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 590 2020-12
Wolne Etaty 38797 2021-02
Przeciętne Wynagrodzenia 14620 2020-12
Płaca Minimalna 336 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 13317 2020-06
Populacja 66.65 2020-12
Koszty Pracy 102 2020-09
Wydajność 119 2020-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8 2020-08

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.08 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.23 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.11 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2021-03
Inflacja Bazowa 0.09 2021-03
Deflator Pkb 154 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 98.87 2021-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 89.82 2021-02
Inflacja Żywności -0.26 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2021-03
Cpi Transport 95.59 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.55 2021-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2021-03
Stopa Międzybankowa 0.62 2021-04
Podaż Pieniądza M0 1864103 2021-02
Podaż Pieniądza M1 2629 2021-02
Podaż Pieniądza M3 23024 2021-02
Bilans Banków 21847902 2021-02
Rezerwy Walutowe 245535 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 4497438 2021-02
Stopa Depozytowa 1.4 2019-12
Bilans Banku Centralnego 8645612 2021-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 710 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -1070 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.2 2020-12
Eksport 20219 2021-02
Import 20212 2021-02
Dług Zagraniczny 190010 2020-12
Terms of Trade 110 2021-02
Przyjazdy Turystów 5741 2021-02
Rezerwy Złota 154 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 180 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -16240 2020-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 12451 2021-02
Indeks Terroryzmu 5.78 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Bilans Budżetu 10137 2021-01
Wydatki Rządowe 402729 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 120280 2021-02
Wydatki Budżetu Państwa 148543 2021-02
Rating Kredytowy 65 2021-04
Wydatki Wojskowe 6970 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 50.1 2021-03
Produkcja Przemysłowa -1.08 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 2021-01
Stopa Utylizacji Surowców 64.61 2021-02
Zmiany Zapasów 209909 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 36454 2021-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 159 2021-02
Szybkość Internetu 15999 2017-03
Adresy IP 2822892 2017-03
Produkcja Samochodów 172455 2020-11
Produkcja Cementu 3826 2021-02
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 127 2021-02
Index Konkurencyjności 68.11 2019-12
Ranking Konkurencyjności 40 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2020-12
Ranking Korupcji 104 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 21 2019-12
Przemysłowy PMI 48.8 2021-03
Inwestycje prywatne 0.8 2021-02
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 58960 2021-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 48.5 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -8 2021-01
Wydatki Konsumpcyjne 1438202 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 9171848 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6 2021-03
Kredyt Konsumencki 5077645 2020-12
Cena Benzyny 1.05 2021-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 75.5 2020-09
Wydatki Osobiste 3.4 2021-02

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 152 2021-02
Rozpoczęte Budowy Domów 4805 2021-01

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 48113 2021-04
Śmierć koronawirusa 117 2021-04
Odzyskany koronawirus 29848 2021-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajlandia - Wskaźniki ekonomiczne.