Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 33.22 2021-09
Indeks Giełdowy 982 2021-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.8 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.5 2021-06
Stopa Bezrobocia 1.9 2021-06
Inflacja -0.02 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.18 2021-08
Stopa Procentowa 0.5 2021-08
Bilans Handlowy 180 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -680 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.2 2020-12
Dług Publiczny do PKB 50.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -6.1 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 40 2021-08
Optymizm Konsumentów 39.6 2021-08
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2021-12
Przypadki koronawirusa 1511357 2021-09
Śmierć koronawirusa 15753 2021-09
Odzyskany koronawirus 207479 2021-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.5 2021-06
PKB 502 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 2525894 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 2590352 2021-06
Środki Trwałe Brutto 656910 2021-06
Pkb Per Capita 6094 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 17287 2020-12
Rolnictwo w PKB 157432 2021-06
Budownictwo w PKB 87943 2021-06
Przemysł w PKB 703886 2021-06
Górnictwo w PKB 52018 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 133855 2021-06
Transport w PKB 126969 2021-06
Media w PKB 77425 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1.9 2021-06
Pracujący 37822 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 732 2021-06
Wolne Etaty 40332 2021-07
Przeciętne Wynagrodzenia 14386 2021-03
Płaca Minimalna 336 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 13528 2021-03
Populacja 66.65 2020-12
Koszty Pracy 94.99 2021-03
Wydajność 122 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8 2020-08

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.02 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.18 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.63 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100 2021-08
Inflacja Bazowa 0.07 2021-08
Deflator Pkb 155 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 109 2021-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.3 2021-07
Inflacja Żywności -1.48 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 93.92 2021-08
Cpi Transport 104 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.9 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2021-08
Stopa Międzybankowa 0.62 2021-09
Podaż Pieniądza M0 1872604 2021-07
Podaż Pieniądza M1 2655 2021-07
Podaż Pieniądza M3 23253 2021-07
Bilans Banków 22467995 2021-07
Rezerwy Walutowe 250800 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 4566685 2021-07
Stopa Depozytowa 0.62 2020-12
Bilans Banku Centralnego 9405308 2021-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 180 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -680 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.2 2020-12
Eksport 22651 2021-07
Import 22467 2021-07
Dług Zagraniczny 186397 2021-03
Terms of Trade 109 2021-07
Przyjazdy Turystów 18056 2021-07
Rezerwy Złota 244 2021-06
Wydobycie Ropy Naftowej 193 2021-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 123386 2021-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 18817 2021-07
Indeks Terroryzmu 5.78 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.5 2020-12
Budżet Państwa do PKB -6.1 2020-12
Bilans Budżetu -17025 2021-04
Wydatki Rządowe 407010 2021-06
Dochody Budżetu Państwa 220788 2021-07
Wydatki Budżetu Państwa 230490 2021-07
Rating Kredytowy 65 2021-09
Wydatki Wojskowe 7362 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 40 2021-08
Produkcja Przemysłowa 5.12 2021-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 2021-05
Stopa Utylizacji Surowców 59.98 2021-07
Zmiany Zapasów 21092 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 33419 2021-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 157 2021-07
Szybkość Internetu 15999 2017-03
Adresy IP 2822892 2017-03
Produkcja Samochodów 134245 2021-06
Produkcja Cementu 3647 2021-07
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 126 2021-07
Index Konkurencyjności 68.11 2019-12
Ranking Konkurencyjności 40 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2020-12
Ranking Korupcji 104 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 21 2019-12
Przemysłowy PMI 48.3 2021-08
Inwestycje prywatne -3.8 2021-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 42176 2021-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 39.6 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 14 2021-06
Wydatki Konsumpcyjne 1389406 2021-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 9171848 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6 2021-08
Kredyt Konsumencki 5157363 2021-06
Cena Benzyny 1.1 2021-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 77.8 2020-12
Wydatki Osobiste -5.3 2021-07

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 154 2021-07
Rozpoczęte Budowy Domów 9122 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1511357 2021-09
Śmierć koronawirusa 15753 2021-09
Odzyskany koronawirus 207479 2021-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajlandia - Wskaźniki ekonomiczne.