TAJLANDIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2 2018-03
Stopa Bezrobocia 1.1 2018-06
Inflacja 1.46 2018-07
Stopa Procentowa 1.5 2018-08
Bilans Handlowy 1580 2018-06
Dług Publiczny do PKB 41.8 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 33.22 2018-08
Indeks Giełdowy 1118 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.62 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2 % 2018-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.8 % 2018-03
PKB 455 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2633183 Thb Million 2018-03
Produkt Narodowy Brutto 4839 Thb - Miliard 2014-12
Środki Trwałe Brutto 634226 Thb Million 2018-03
Pkb Per Capita 6126 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 16278 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 133786 Thb Million 2018-03
Budownictwo w PKB 74177 Thb Million 2018-03
Przemysł w PKB 719958 Thb Million 2018-03
Górnictwo w PKB 59225 Thb Million 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 127651 Thb Million 2018-03
Transport w PKB 273468 Thb Million 2018-03
Media w PKB 82888 Thb Million 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1.1 % 2018-06
Pracujący 38369 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 426 Tysiąc 2018-06
Wolne Etaty 27496 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 13789 Thb / Miesiąc 2018-06
Płaca Minimalna 325 THB / dzień 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 12660 Thb / Miesiąc 2018-03
Populacja 66.19 Milion 2017-12
Koszty Pracy 89.45 Punkty Indeksowe 2018-03
Wydajność 124 Punkty Indeksowe 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.2 % 2017-01
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.46 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.05 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 0.79 % 2018-07
Deflator Pkb 147 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-07
Wskaźnik Cen Importowych 105 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.92 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Żywności 0.02 % 2018-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 103 Punkty Indeksowe 2018-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 1382952 Thb Million 2018-06
Podaż Pieniądza M1 1968 Thb - Miliard 2018-06
Podaż Pieniądza M3 19599 Thb - Miliard 2018-06
Bilans Banków 18790507 Thb Million 2018-06
Rezerwy Walutowe 204800 W Mln Usd 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 4030296 Thb Million 2018-06
Stopa Depozytowa 1.29 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 7816961 Thb Million 2018-06
Stopa Międzybankowa 1.59 % 2018-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1580 W Mln Usd 2018-06
Eksport 21780 W Mln Usd 2018-06
Import 20201 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących 4080 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.6 % 2017-12
Dług Zagraniczny 152733 W Mln Usd 2018-03
Terms of Trade 108 Punkty Indeksowe 2018-06
Przyjazdy Turystów 3025270 2018-06
Rezerwy Złota 154 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 205 BBL/D/1K 2018-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 44483 Thb Million 2018-05
Transfery Pieniężne od Emigrantów 11493 Thb - Miliard 2018-06
Indeks Terroryzmu 6.61 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.8 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.7 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 41951 Thb Million 2018-05
Wydatki Rządowe 392389 Thb Million 2018-03
Dochody Budżetu Państwa 346787 Thb Million 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 263867 Thb Million 2018-06
Rating Kredytowy 63.26
Wydatki Wojskowe 6076 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 52 Punkty Indeksowe 2018-07
Produkcja Przemysłowa 4.7 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 15.15 % 2018-05
Stopa Utylizacji Surowców 70.02 Punkty Indeksowe 2018-06
Zmiany Zapasów 2081 Thb Million 2018-03
Rejestracje nowych samochodów 35923 2018-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 150 Punkty Indeksowe 2018-06
Szybkość Internetu 15999 KBps 2017-03
Adresy IP 2822892 IP 2017-03
Produkcja Samochodów 193130 2018-05
Produkcja Cementu 3289 Tysiące ton 2018-06
Zgodny-Wskaźnik 130 Punkty Indeksowe 2018-06
Index Konkurencyjności 4.72 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 32 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 96 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 26 2017-12
Przemysłowy PMI 50.1 2018-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 87854 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 82.2 Punkty Indeksowe 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.1 % 2018-05
Wydatki Konsumpcyjne 1326084 Thb Million 2018-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 7931560 Thb Million 2016-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.7 % 2015-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7 % 2018-07
Kredyt Konsumencki 4264139 Thb Million 2018-06
Cena Benzyny 1.1 Usd / Litr 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68 % of GDP 2017-12
Wydatki Osobiste 0 % 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 138 Punkty Indeksowe 2018-06
Rozpoczęte Budowy Domów 8155 Jednostki 2018-05
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Temperatura 27.55 celsius 2013-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajlandia - Wskaźniki ekonomiczne.