Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 30.25 2019-10
Indeks Giełdowy 1081 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.59 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-06
Stopa Bezrobocia 1 2019-09
Inflacja 0.32 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-09
Stopa Procentowa 1.5 2019-09
Bilans Handlowy 1275 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 3990 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 41.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 47.9 2019-09
Optymizm Konsumentów 72.2 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-06
PKB 505 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2731179 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 2729568 2019-06
Środki Trwałe Brutto 648147 2019-06
Pkb Per Capita 6362 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 16905 2018-12
Rolnictwo w PKB 178581 2019-06
Budownictwo w PKB 74313 2019-06
Przemysł w PKB 718654 2019-06
Górnictwo w PKB 61887 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 130268 2019-06
Transport w PKB 182985 2019-06
Media w PKB 92108 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1 2019-09
Pracujący 37212 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 385 2019-09
Wolne Etaty 30510 2019-08
Przeciętne Wynagrodzenia 14354 2019-06
Płaca Minimalna 325 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 13291 2019-06
Populacja 66.41 2018-12
Koszty Pracy 93.72 2019-03
Wydajność 120 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.5 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.32 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-09
Inflacja Bazowa 0.44 2019-09
Deflator Pkb 155 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 99.89 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 92.12 2019-08
Inflacja Żywności 2.5 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2019-09
Cpi Transport 102 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.94 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2019-09
Stopa Międzybankowa 1.62 2019-10
Podaż Pieniądza M0 1496768 2019-08
Podaż Pieniądza M1 2093 2019-08
Podaż Pieniądza M3 20342 2019-08
Bilans Banków 19648649 2019-08
Rezerwy Walutowe 221300 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 4219407 2019-08
Stopa Depozytowa 1.29 2018-12
Bilans Banku Centralnego 7570965 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1275 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 3990 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.5 2018-12
Eksport 20481 2019-09
Import 19206 2019-09
Dług Zagraniczny 166791 2019-06
Terms of Trade 108 2019-08
Przyjazdy Turystów 3466456 2019-08
Rezerwy Złota 154 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 227 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 32856 2019-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 10267 2019-08
Indeks Terroryzmu 6.25 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Bilans Budżetu -14697 2019-07
Wydatki Rządowe 394584 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 179418 2019-08
Wydatki Budżetu Państwa 136788 2019-08
Rating Kredytowy 63.26
Wydatki Wojskowe 6420 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 47.9 2019-09
Produkcja Przemysłowa -4.4 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 66.52 2019-08
Zmiany Zapasów 13628 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 35775 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 152 2019-08
Szybkość Internetu 15999 2017-03
Adresy IP 2822892 2017-03
Produkcja Samochodów 170847 2019-07
Produkcja Cementu 3390 2019-08
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 128 2019-08
Index Konkurencyjności 68.11 2019-12
Ranking Konkurencyjności 40 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 27 2018-12
Przemysłowy PMI 50.6 2019-09
Inwestycje prywatne -2.2 2019-08
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 76195 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 72.2 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.3 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 1402406 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8312890 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.2 2017-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.87 2019-09
Kredyt Konsumencki 4658101 2019-06
Cena Benzyny 1.14 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.9 2019-03
Wydatki Osobiste 0.3 2019-08
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 144 2019-08
Rozpoczęte Budowy Domów 7536 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajlandia - Wskaźniki ekonomiczne.