Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 31.15 2019-02
Indeks Giełdowy 1097 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.5 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2018-12
Stopa Bezrobocia 0.9 2018-12
Inflacja 0.27 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-01
Stopa Procentowa 1.75 2019-02
Bilans Handlowy 1065 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 5027 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.6 2017-12
Dług Publiczny do PKB 41.8 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.7 2017-12
Koniunktura w przemyśle 50 2019-01
Optymizm Konsumentów 80.7 2019-01
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2018-12
PKB 455 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2684626 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 2584939 2018-09
Środki Trwałe Brutto 646902 2018-12
Pkb Per Capita 6126 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 16278 2017-12
Rolnictwo w PKB 119237 2018-12
Budownictwo w PKB 72559 2018-12
Przemysł w PKB 741222 2018-12
Górnictwo w PKB 58855 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 128625 2018-12
Transport w PKB 284022 2018-12
Media w PKB 88158 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 0.9 2018-12
Pracujący 37866 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 349 2018-12
Wolne Etaty 24914 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 14048 2018-12
Płaca Minimalna 325 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 12781 2018-06
Populacja 66.19 2017-12
Koszty Pracy 96.02 2018-06
Wydajność 112 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 4.5 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.27 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-01
Inflacja Bazowa 0.69 2019-01
Deflator Pkb 154 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-01
Wskaźnik Cen Importowych 105 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 96.12 2018-12
Inflacja Żywności 1.3 2019-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.8 2019-01
Cpi Transport 102 2019-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.08 2019-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2019-02
Stopa Międzybankowa 1.87 2019-02
Podaż Pieniądza M0 1504450 2018-12
Podaż Pieniądza M1 2095 2018-12
Podaż Pieniądza M3 20117 2018-12
Bilans Banków 18950595 2018-12
Rezerwy Walutowe 208300 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 4181406 2018-12
Stopa Depozytowa 1.29 2017-12
Bilans Banku Centralnego 7372227 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1065 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 5027 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.6 2017-12
Eksport 19381 2018-12
Import 18316 2018-12
Dług Zagraniczny 158129 2018-09
Terms of Trade 109 2018-12
Przyjazdy Turystów 3845811 2018-12
Rezerwy Złota 154 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 225 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 26271 2018-11
Transfery Pieniężne od Emigrantów 11132 2018-12
Indeks Terroryzmu 6.25 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.8 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.7 2017-12
Bilans Budżetu 111540 2018-09
Wydatki Rządowe 391871 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 205394 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 232257 2018-12
Rating Kredytowy 63.26
Wydatki Wojskowe 6076 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 50 2019-01
Produkcja Przemysłowa 0.75 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.1 2018-12
Stopa Utylizacji Surowców 67.82 2018-12
Zmiany Zapasów 172809 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 37568 2019-01
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 152 2018-12
Szybkość Internetu 15999 2017-03
Adresy IP 2822892 2017-03
Produkcja Samochodów 197020 2018-11
Produkcja Cementu 3469 2018-12
Zgodny-Wskaźnik 129 2018-12
Index Konkurencyjności 67.53 2018-12
Ranking Konkurencyjności 38 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 27 2018-12
Przemysłowy PMI 50.2 2019-01
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 113581 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 80.7 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 14.2 2018-11
Wydatki Konsumpcyjne 1375836 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8312890 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.2 2017-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7 2019-01
Kredyt Konsumencki 4511593 2018-12
Cena Benzyny 1.1 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.1 2018-06
Wydatki Osobiste 1.1 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 140 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 10685 2018-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajlandia - Wskaźniki ekonomiczne.