Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2018-09
Stopa Bezrobocia 1 2018-10
Inflacja 0.94 2018-11
Stopa Procentowa 1.5 2018-11
Bilans Handlowy -280 2018-10
Dług Publiczny do PKB 41.8 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 32.83 2018-12
Indeks Giełdowy 1089 Punkty 2018-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.55 % 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 % 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.3 % 2018-09
PKB 455 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2658895 Thb Million 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 2584939 Thb - Miliard 2018-09
Środki Trwałe Brutto 631535 Thb Million 2018-09
Pkb Per Capita 6126 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 16278 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 135132 Thb Million 2018-09
Budownictwo w PKB 73948 Thb Million 2018-09
Przemysł w PKB 726029 Thb Million 2018-09
Górnictwo w PKB 56321 Thb Million 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 125425 Thb Million 2018-09
Transport w PKB 281644 Thb Million 2018-09
Media w PKB 85020 Thb Million 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1 % 2018-10
Pracujący 37603 Tysiąc 2018-10
Bezrobotni Zarejestrowani 384 Tysiąc 2018-10
Wolne Etaty 20429 2018-10
Przeciętne Wynagrodzenia 14076 Thb / Miesiąc 2018-09
Płaca Minimalna 325 THB / dzień 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 12781 Thb / Miesiąc 2018-06
Populacja 66.19 Milion 2017-12
Koszty Pracy 96.02 Punkty Indeksowe 2018-06
Wydajność 115 Punkty Indeksowe 2018-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.1 % 2018-10
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.94 % 2018-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.22 % 2018-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 Punkty Indeksowe 2018-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-11
Inflacja Bazowa 0.69 % 2018-11
Deflator Pkb 160 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-11
Wskaźnik Cen Importowych 106 Punkty Indeksowe 2018-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.36 Punkty Indeksowe 2018-10
Inflacja Żywności 1.04 % 2018-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 Punkty Indeksowe 2018-11
Cpi Transport 103 Punkty Indeksowe 2018-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.89 % 2018-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 % 2018-11
Podaż Pieniądza M0 1382325 Thb Million 2018-10
Podaż Pieniądza M1 1978 Thb - Miliard 2018-10
Podaż Pieniądza M3 19738 Thb - Miliard 2018-10
Bilans Banków 18595409 Thb Million 2018-09
Rezerwy Walutowe 203153 W Mln Usd 2018-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 4060599 Thb Million 2018-09
Stopa Depozytowa 1.29 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 7690078 Thb Million 2018-10
Stopa Międzybankowa 1.61 % 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -280 W Mln Usd 2018-10
Eksport 21757 W Mln Usd 2018-10
Import 22037 W Mln Usd 2018-10
Saldo Obrotów Bieżących 1890 W Mln Usd 2018-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.6 % 2017-12
Dług Zagraniczny 154162 W Mln Usd 2018-06
Terms of Trade 107 Punkty Indeksowe 2018-10
Przyjazdy Turystów 2712030 2018-10
Rezerwy Złota 154 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 225 BBL/D/1K 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 31169 Thb Million 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 13190 Thb - Miliard 2018-10
Indeks Terroryzmu 6.61 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.8 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.7 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 111540 Thb Million 2018-09
Wydatki Rządowe 386188 Thb Million 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 218301 Thb Million 2018-10
Wydatki Budżetu Państwa 400602 Thb Million 2018-10
Rating Kredytowy 63.26
Wydatki Wojskowe 6076 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 53.1 Punkty Indeksowe 2018-11
Produkcja Przemysłowa 4.08 % 2018-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.1 % 2018-10
Stopa Utylizacji Surowców 69.38 Punkty Indeksowe 2018-10
Zmiany Zapasów 97508 Thb Million 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 36288 2018-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 150 Punkty Indeksowe 2018-10
Szybkość Internetu 15999 KBps 2017-03
Adresy IP 2822892 IP 2017-03
Produkcja Samochodów 183191 2018-09
Produkcja Cementu 3186 Tysiące ton 2018-10
Zgodny-Wskaźnik 129 Punkty Indeksowe 2018-10
Index Konkurencyjności 67.53 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 38 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 96 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 27 2018-12
Przemysłowy PMI 49.8 2018-11
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 86931 2018-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 80.5 Punkty Indeksowe 2018-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.1 % 2018-09
Wydatki Konsumpcyjne 1365170 Thb Million 2018-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 7931560 Thb Million 2016-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.2 % 2016-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7 % 2018-10
Kredyt Konsumencki 4358230 Thb Million 2018-09
Cena Benzyny 1.17 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.2 % of GDP 2018-03
Wydatki Osobiste 1 % 2018-10
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 140 Punkty Indeksowe 2018-10
Rozpoczęte Budowy Domów 12981 Jednostki 2018-09
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Temperatura 27.55 celsius 2013-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajlandia - Wskaźniki ekonomiczne.