Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 30.52 2020-01
Indeks Giełdowy 1060 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.39 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2019-09
Stopa Bezrobocia 1.1 2019-11
Inflacja 0.87 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.01 2019-12
Stopa Procentowa 1.25 2019-12
Bilans Handlowy 600 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 3375 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 41.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 45.1 2019-12
Optymizm Konsumentów 68.3 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2019-09
PKB 505 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2730085 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 2669126 2019-09
Środki Trwałe Brutto 657693 2019-09
Pkb Per Capita 6362 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 16905 2018-12
Rolnictwo w PKB 122574 2019-09
Budownictwo w PKB 74689 2019-09
Przemysł w PKB 712058 2019-09
Górnictwo w PKB 62219 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 129302 2019-09
Transport w PKB 182985 2019-06
Media w PKB 92108 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1.1 2019-11
Pracujący 37712 2019-11
Bezrobotni Zarejestrowani 429 2019-11
Wolne Etaty 21224 2019-11
Przeciętne Wynagrodzenia 14334 2019-09
Płaca Minimalna 325 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 13291 2019-06
Populacja 66.41 2018-12
Koszty Pracy 97.14 2019-06
Wydajność 118 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.4 2019-11
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.87 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.01 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-12
Inflacja Bazowa 0.49 2019-12
Deflator Pkb 160 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 97.98 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 91.03 2019-11
Inflacja Żywności 1.7 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2019-12
Cpi Transport 101 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.3 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.25 2019-12
Stopa Międzybankowa 1.37 2020-01
Podaż Pieniądza M0 1535276 2019-11
Podaż Pieniądza M1 2158 2019-11
Podaż Pieniądza M3 20708 2019-11
Bilans Banków 19964156 2019-11
Rezerwy Walutowe 227500 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 4132481 2019-11
Stopa Depozytowa 1.29 2018-12
Bilans Banku Centralnego 7605838 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 600 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 3375 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.5 2018-12
Eksport 19154 2019-12
Import 18558 2019-12
Dług Zagraniczny 166220 2019-09
Terms of Trade 108 2019-11
Przyjazdy Turystów 3930800 2019-12
Rezerwy Złota 154 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 221 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 34566 2019-10
Transfery Pieniężne od Emigrantów 9485 2019-11
Indeks Terroryzmu 6.03 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Bilans Budżetu -14697 2019-07
Wydatki Rządowe 395931 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 173307 2019-11
Wydatki Budżetu Państwa 155368 2019-11
Rating Kredytowy 65 2020-01
Wydatki Wojskowe 6420 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 45.1 2019-12
Produkcja Przemysłowa -8.27 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.6 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 63.17 2019-11
Zmiany Zapasów -13524 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 19154 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 152 2019-11
Szybkość Internetu 15999 2017-03
Adresy IP 2822892 2017-03
Produkcja Samochodów 169474 2019-09
Produkcja Cementu 3264 2019-11
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 127 2019-11
Index Konkurencyjności 68.11 2019-12
Ranking Konkurencyjności 40 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2019-12
Ranking Korupcji 101 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 21 2019-12
Przemysłowy PMI 50.1 2019-12
Inwestycje prywatne -1.6 2019-11
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 89285 2019-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 68.3 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.2 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 1420983 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8312890 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.2 2017-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.75 2019-12
Kredyt Konsumencki 4736724 2019-09
Cena Benzyny 1.14 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.5 2019-06
Wydatki Osobiste -0.4 2019-11
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 146 2019-11
Rozpoczęte Budowy Domów 11462 2019-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajlandia - Wskaźniki ekonomiczne.