Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 31.11 2020-08
Indeks Giełdowy 854 2020-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.3 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.8 2020-03
Stopa Bezrobocia 1 2020-03
Inflacja -0.98 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.56 2020-06
Stopa Procentowa 0.5 2020-08
Bilans Handlowy 1610 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -250 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 41.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 42.9 2020-07
Optymizm Konsumentów 50.1 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Przypadki koronawirusa 3351 2020-08
Śmierć koronawirusa 58 2020-08
Odzyskany koronawirus 3151 2020-08

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.8 2020-03
PKB 544 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2673906 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 2850611 2020-03
Środki Trwałe Brutto 610758 2020-03
Pkb Per Capita 6503 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 18463 2019-12
Rolnictwo w PKB 174009 2020-03
Budownictwo w PKB 70556 2020-03
Przemysł w PKB 734995 2020-03
Górnictwo w PKB 57890 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 132440 2020-03
Transport w PKB 186840 2020-03
Media w PKB 81065 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1 2020-03
Pracujący 37332 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 439 2020-03
Wolne Etaty 37558 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 14392 2020-03
Płaca Minimalna 331 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 13462 2020-03
Populacja 66.56 2019-12
Koszty Pracy 96.67 2020-03
Wydajność 126 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.4 2020-02

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.98 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.56 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2020-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-07
Inflacja Bazowa 0.39 2020-07
Deflator Pkb 156 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.5 2020-07
Wskaźnik Cen Importowych 99.86 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 90.79 2020-06
Inflacja Żywności 0.55 2020-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2020-07
Cpi Transport 96.88 2020-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.45 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2020-08
Stopa Międzybankowa 0.63 2020-08
Podaż Pieniądza M0 1728259 2020-06
Podaż Pieniądza M1 2404 2020-06
Podaż Pieniądza M3 22421 2020-06
Bilans Banków 21683941 2020-05
Rezerwy Walutowe 250400 2020-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 4466547 2020-05
Stopa Depozytowa 1.4 2019-12
Bilans Banku Centralnego 8517612 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1610 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -250 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.8 2019-12
Eksport 16444 2020-06
Import 14834 2020-06
Dług Zagraniczny 165490 2020-03
Terms of Trade 110 2020-06
Przyjazdy Turystów 0 2020-06
Rezerwy Złota 154 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 206 2020-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16986 2020-05
Transfery Pieniężne od Emigrantów 10341 2020-06
Indeks Terroryzmu 6.03 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Bilans Budżetu -19521 2020-05
Wydatki Rządowe 391965 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 249043 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 214870 2020-06
Rating Kredytowy 65 2020-08
Wydatki Wojskowe 6420 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 42.9 2020-07
Produkcja Przemysłowa -17.66 2020-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -6 2020-05
Stopa Utylizacji Surowców 55.95 2020-06
Zmiany Zapasów 82670 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 24608 2020-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 156 2020-06
Szybkość Internetu 15999 2017-03
Adresy IP 2822892 2017-03
Produkcja Samochodów 156266 2020-01
Produkcja Cementu 3330 2020-06
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 122 2020-06
Index Konkurencyjności 68.11 2019-12
Ranking Konkurencyjności 40 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2019-12
Ranking Korupcji 101 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 21 2019-12
Przemysłowy PMI 45.9 2020-07
Inwestycje prywatne 5.7 2020-06
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 58013 2020-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 50.1 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -27.9 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 1442617 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8767532 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.2 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6 2020-06
Kredyt Konsumencki 4842031 2020-03
Cena Benzyny 0.93 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 69.2 2019-12
Wydatki Osobiste 6 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 152 2020-06
Rozpoczęte Budowy Domów 8454 2020-05

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 3351 2020-08
Śmierć koronawirusa 58 2020-08
Odzyskany koronawirus 3151 2020-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajlandia - Wskaźniki ekonomiczne.