Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 29.99 2021-01
Indeks Giełdowy 958 2021-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.25 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6.5 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.4 2020-09
Stopa Bezrobocia 2 2020-11
Inflacja -0.27 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.15 2020-12
Stopa Procentowa 0.5 2020-12
Bilans Handlowy 50 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących -1500 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 41.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 46.8 2020-12
Optymizm Konsumentów 50.1 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Przypadki koronawirusa 12594 2021-01
Śmierć koronawirusa 70 2021-01
Odzyskany koronawirus 9206 2021-01

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6.5 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.4 2020-09
PKB 544 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2613807 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 2503528 2020-09
Środki Trwałe Brutto 637721 2020-09
Pkb Per Capita 6503 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 18463 2019-12
Rolnictwo w PKB 123453 2020-09
Budownictwo w PKB 84161 2020-09
Przemysł w PKB 652980 2020-09
Górnictwo w PKB 51826 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 137005 2020-09
Transport w PKB 136144 2020-09
Media w PKB 68868 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2 2020-11
Pracujący 38269 2020-11
Bezrobotni Zarejestrowani 784 2020-11
Wolne Etaty 32958 2020-11
Przeciętne Wynagrodzenia 14670 2020-09
Płaca Minimalna 331 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 13317 2020-06
Populacja 66.56 2019-12
Koszty Pracy 107 2020-06
Wydajność 109 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8 2020-08

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.27 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.15 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2020-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-12
Inflacja Bazowa 0.19 2020-12
Deflator Pkb 158 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99.8 2020-12
Wskaźnik Cen Importowych 98.94 2020-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 90.85 2020-11
Inflacja Żywności 1.38 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2020-12
Cpi Transport 98.15 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.89 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2020-12
Stopa Międzybankowa 0.62 2021-01
Podaż Pieniądza M0 1759611 2020-11
Podaż Pieniądza M1 2475 2020-11
Podaż Pieniądza M3 22790 2020-11
Bilans Banków 21597724 2020-11
Rezerwy Walutowe 258134 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 4404013 2020-11
Stopa Depozytowa 1.4 2019-12
Bilans Banku Centralnego 8733766 2020-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 50 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących -1500 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.8 2019-12
Eksport 18933 2020-11
Import 18880 2020-11
Dług Zagraniczny 171974 2020-09
Terms of Trade 109 2020-11
Przyjazdy Turystów 3065 2020-11
Rezerwy Złota 154 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 199 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -16240 2020-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 12870 2020-11
Indeks Terroryzmu 5.78 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.1 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Bilans Budżetu 13238 2020-08
Wydatki Rządowe 411816 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 157966 2020-11
Wydatki Budżetu Państwa 292618 2020-11
Rating Kredytowy 65 2021-01
Wydatki Wojskowe 6420 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 46.8 2020-12
Produkcja Przemysłowa 0.35 2020-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.3 2020-08
Stopa Utylizacji Surowców 64.51 2020-11
Zmiany Zapasów -89578 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 23116 2020-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 158 2020-11
Szybkość Internetu 15999 2017-03
Adresy IP 2822892 2017-03
Produkcja Samochodów 117253 2020-08
Produkcja Cementu 3015 2020-11
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 126 2020-11
Index Konkurencyjności 68.11 2019-12
Ranking Konkurencyjności 40 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2019-12
Ranking Korupcji 101 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 21 2019-12
Przemysłowy PMI 50.8 2020-12
Inwestycje prywatne 2.1 2020-11
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 79177 2020-11

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 50.1 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -6.8 2020-10
Wydatki Konsumpcyjne 1420210 2020-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8767532 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.2 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6 2020-12
Kredyt Konsumencki 4962632 2020-09
Cena Benzyny 0.94 2020-10
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 72.8 2020-06
Wydatki Osobiste 0.4 2020-11

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 151 2020-11
Rozpoczęte Budowy Domów 8469 2020-10

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 12594 2021-01
Śmierć koronawirusa 70 2021-01
Odzyskany koronawirus 9206 2021-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajlandia - Wskaźniki ekonomiczne.