Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 30.78 2019-08
Indeks Giełdowy 1083 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.58 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-06
Stopa Bezrobocia 1.1 2019-07
Inflacja 0.98 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.06 2019-07
Stopa Procentowa 1.5 2019-08
Bilans Handlowy 110 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 3923 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 41.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Koniunktura w przemyśle 49.1 2019-07
Optymizm Konsumentów 75 2019-07
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.3 2019-06
PKB 505 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 2731179 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 2862899 2019-03
Środki Trwałe Brutto 648147 2019-06
Pkb Per Capita 6362 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 16905 2018-12
Rolnictwo w PKB 178581 2019-06
Budownictwo w PKB 74313 2019-06
Przemysł w PKB 718654 2019-06
Górnictwo w PKB 61887 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 130268 2019-06
Transport w PKB 182985 2019-06
Media w PKB 92108 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1.1 2019-07
Pracujący 37615 2019-07
Bezrobotni Zarejestrowani 436 2019-07
Wolne Etaty 30047 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 14354 2019-06
Płaca Minimalna 325 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 13080 2019-03
Populacja 66.41 2018-12
Koszty Pracy 91.98 2018-12
Wydajność 127 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.6 2019-07
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.98 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.06 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-07
Inflacja Bazowa 0.41 2019-07
Deflator Pkb 155 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 101 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 93.28 2019-06
Inflacja Żywności 3.5 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2019-07
Cpi Transport 102 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.16 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2019-08
Stopa Międzybankowa 1.63 2019-08
Podaż Pieniądza M0 1486184 2019-06
Podaż Pieniądza M1 2104 2019-06
Podaż Pieniądza M3 20243 2019-06
Bilans Banków 19417279 2019-06
Rezerwy Walutowe 219100 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 4234329 2019-06
Stopa Depozytowa 1.29 2017-12
Bilans Banku Centralnego 7470777 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 110 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 3923 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.5 2018-12
Eksport 21205 2019-07
Import 21095 2019-07
Dług Zagraniczny 163403 2019-03
Terms of Trade 109 2019-06
Przyjazdy Turystów 3052287 2019-06
Rezerwy Złota 154 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 242 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 28864 2019-05
Transfery Pieniężne od Emigrantów 10567 2019-06
Indeks Terroryzmu 6.25 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Bilans Budżetu -10026 2019-02
Wydatki Rządowe 394584 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 382272 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 193346 2019-06
Rating Kredytowy 63.26
Wydatki Wojskowe 6420 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 49.1 2019-07
Produkcja Przemysłowa -5.54 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.5 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 65.75 2019-06
Zmiany Zapasów 13628 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 38863 2019-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 152 2019-06
Szybkość Internetu 15999 2017-03
Adresy IP 2822892 2017-03
Produkcja Samochodów 198821 2019-03
Produkcja Cementu 3421 2019-06
Zgodny-Wskaźnik 128 2019-06
Index Konkurencyjności 67.53 2018-12
Ranking Konkurencyjności 38 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 27 2018-12
Przemysłowy PMI 50.3 2019-07
Inwestycje prywatne -0.9 2019-06
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 81044 2019-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 75 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.7 2019-05
Wydatki Konsumpcyjne 1402406 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8312890 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.2 2017-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7 2019-07
Kredyt Konsumencki 4658101 2019-06
Cena Benzyny 1.14 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.8 2018-12
Wydatki Osobiste -0.1 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 143 2019-06
Rozpoczęte Budowy Domów 9689 2019-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajlandia - Wskaźniki ekonomiczne.