Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 31.82 2019-04
Indeks Giełdowy 1113 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.48 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2018-12
Stopa Bezrobocia 0.8 2019-02
Inflacja 1.24 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.24 2019-02
Stopa Procentowa 1.75 2019-03
Bilans Handlowy 4030 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 6505 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 41.8 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Koniunktura w przemyśle 51.4 2019-03
Optymizm Konsumentów 80.6 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2018-12
PKB 455 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2684626 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 2775885 2018-12
Środki Trwałe Brutto 646902 2018-12
Pkb Per Capita 6126 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 16278 2017-12
Rolnictwo w PKB 119237 2018-12
Budownictwo w PKB 72559 2018-12
Przemysł w PKB 741222 2018-12
Górnictwo w PKB 58855 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 128625 2018-12
Transport w PKB 284022 2018-12
Media w PKB 88158 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 0.8 2019-02
Pracujący 37784 2019-02
Bezrobotni Zarejestrowani 300 2019-02
Wolne Etaty 35525 2019-02
Przeciętne Wynagrodzenia 14048 2018-12
Płaca Minimalna 325 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 12781 2018-06
Populacja 66.19 2017-12
Koszty Pracy 96.02 2018-06
Wydajność 122 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.2 2019-02
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.24 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.24 2019-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-03
Inflacja Bazowa 0.58 2019-03
Deflator Pkb 154 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 101 2019-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 93.5 2019-02
Inflacja Żywności 2.4 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2019-03
Cpi Transport 102 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.39 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2019-03
Stopa Międzybankowa 1.88 2019-04
Podaż Pieniądza M0 1486822 2019-02
Podaż Pieniądza M1 2069 2019-02
Podaż Pieniądza M3 20249 2019-02
Bilans Banków 19154384 2019-02
Rezerwy Walutowe 212200 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 4167360 2019-02
Stopa Depozytowa 1.29 2017-12
Bilans Banku Centralnego 7501893 2019-02
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4030 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących 6505 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.5 2018-12
Eksport 21554 2019-02
Import 17519 2019-02
Dług Zagraniczny 161014 2018-12
Terms of Trade 108 2019-02
Przyjazdy Turystów 3572988 2019-02
Rezerwy Złota 154 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 223 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 28563 2019-01
Transfery Pieniężne od Emigrantów 10267 2019-02
Indeks Terroryzmu 6.25 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.8 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Bilans Budżetu 111540 2018-09
Wydatki Rządowe 391871 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 156202 2019-02
Wydatki Budżetu Państwa 166228 2019-02
Rating Kredytowy 63.26
Wydatki Wojskowe 6076 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 51.4 2019-03
Produkcja Przemysłowa -1.6 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.1 2018-12
Stopa Utylizacji Surowców 67.82 2018-12
Zmiany Zapasów 172809 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 47916 2019-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 151 2019-02
Szybkość Internetu 15999 2017-03
Adresy IP 2822892 2017-03
Produkcja Samochodów 179595 2019-01
Produkcja Cementu 3383 2019-02
Zgodny-Wskaźnik 127 2019-02
Index Konkurencyjności 67.53 2018-12
Ranking Konkurencyjności 38 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 27 2018-12
Przemysłowy PMI 50.3 2019-03
Inwestycje prywatne -0.3 2019-02
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 82324 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 80.6 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 11.8 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 1375836 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8312890 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.2 2017-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7 2019-03
Kredyt Konsumencki 4511593 2018-12
Cena Benzyny 1.09 2019-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.3 2018-09
Wydatki Osobiste 0 2019-02
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 142 2019-02
Rozpoczęte Budowy Domów 3884 2019-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajlandia - Wskaźniki ekonomiczne.