Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 31.56 2020-06
Indeks Giełdowy 919 2020-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.25 2020-06

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.8 2020-03
Stopa Bezrobocia 1 2020-03
Inflacja -2.99 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) -2.03 2020-04
Stopa Procentowa 0.5 2020-05
Bilans Handlowy 2462 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -654 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 41.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 34.4 2020-05
Optymizm Konsumentów 47.2 2020-04
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Przypadki koronawirusa 3083 2020-06
Śmierć koronawirusa 57 2020-06
Odzyskany koronawirus 2966 2020-06

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.8 2020-03
PKB 520 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2673906 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 2850611 2020-03
Środki Trwałe Brutto 610758 2020-03
Pkb Per Capita 6362 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 16905 2018-12
Rolnictwo w PKB 174009 2020-03
Budownictwo w PKB 70556 2020-03
Przemysł w PKB 734995 2020-03
Górnictwo w PKB 57890 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 132440 2020-03
Transport w PKB 186840 2020-03
Media w PKB 81065 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1 2020-03
Pracujący 37332 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 439 2020-03
Wolne Etaty 42260 2020-04
Przeciętne Wynagrodzenia 14392 2020-03
Płaca Minimalna 331 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 13350 2019-09
Populacja 66.56 2019-12
Koszty Pracy 89.06 2019-12
Wydajność 127 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.4 2020-02

Ceny Ostatni okres
Inflacja -2.99 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) -2.03 2020-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.75 2020-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-04
Inflacja Bazowa 0.41 2020-04
Deflator Pkb 156 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.3 2020-04
Wskaźnik Cen Importowych 104 2020-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 91.3 2020-04
Inflacja Żywności 1.04 2020-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 96.03 2020-04
Cpi Transport 93.04 2020-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.28 2020-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2020-05
Stopa Międzybankowa 0.63 2020-06
Podaż Pieniądza M0 1700778 2020-04
Podaż Pieniądza M1 2369 2020-04
Podaż Pieniądza M3 22231 2020-04
Bilans Banków 20397026 2020-03
Rezerwy Walutowe 232200 2020-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 4183386 2020-03
Stopa Depozytowa 1.29 2018-12
Bilans Banku Centralnego 8667590 2020-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2462 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -654 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.8 2019-12
Eksport 18948 2020-04
Import 16486 2020-05
Dług Zagraniczny 172135 2019-12
Terms of Trade 114 2020-04
Przyjazdy Turystów 0 2020-04
Rezerwy Złota 154 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 221 2020-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 73682 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 8996 2020-04
Indeks Terroryzmu 6.03 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Bilans Budżetu 17939 2019-11
Wydatki Rządowe 391965 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 148832 2020-04
Wydatki Budżetu Państwa 296746 2020-04
Rating Kredytowy 65 2020-06
Wydatki Wojskowe 6420 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 34.4 2020-05
Produkcja Przemysłowa -17.21 2020-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.4 2020-02
Stopa Utylizacji Surowców 55.52 2020-04
Zmiany Zapasów 82670 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 30046 2020-04
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 154 2020-04
Szybkość Internetu 15999 2017-03
Adresy IP 2822892 2017-03
Produkcja Samochodów 156266 2020-01
Produkcja Cementu 3404 2020-04
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 123 2020-04
Index Konkurencyjności 68.11 2019-12
Ranking Konkurencyjności 40 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2019-12
Ranking Korupcji 101 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 21 2019-12
Przemysłowy PMI 41.6 2020-05
Inwestycje prywatne 1.9 2020-04
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 30109 2020-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 47.2 2020-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -20.5 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 1442617 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8767532 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.2 2017-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6.25 2020-04
Kredyt Konsumencki 4842031 2020-03
Cena Benzyny 0.77 2020-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 69.2 2019-12
Wydatki Osobiste -8.6 2020-04

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 150 2020-04
Rozpoczęte Budowy Domów 4833 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 3083 2020-06
Śmierć koronawirusa 57 2020-06
Odzyskany koronawirus 2966 2020-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajlandia - Wskaźniki ekonomiczne.