Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 31.24 2020-10
Indeks Giełdowy 759 2020-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.37 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.7 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.2 2020-06
Stopa Bezrobocia 1.9 2020-08
Inflacja -0.7 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.11 2020-09
Stopa Procentowa 0.5 2020-09
Bilans Handlowy 2230 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 2996 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 41.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 47.5 2020-09
Optymizm Konsumentów 50.2 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Przypadki koronawirusa 3746 2020-10
Śmierć koronawirusa 59 2020-10
Odzyskany koronawirus 3316 2020-10

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.7 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.2 2020-06
PKB 544 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 2344660 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 2388630 2020-06
Środki Trwałe Brutto 598233 2020-06
Pkb Per Capita 6503 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 18463 2019-12
Rolnictwo w PKB 154629 2020-06
Budownictwo w PKB 83710 2020-06
Przemysł w PKB 603282 2020-06
Górnictwo w PKB 49003 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 132262 2020-06
Transport w PKB 110367 2020-06
Media w PKB 76238 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1.9 2020-08
Pracujący 38049 2020-08
Bezrobotni Zarejestrowani 724 2020-08
Wolne Etaty 37826 2020-08
Przeciętne Wynagrodzenia 14318 2020-06
Płaca Minimalna 331 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 13317 2020-06
Populacja 66.56 2019-12
Koszty Pracy 107 2020-06
Wydajność 107 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8 2020-08

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.7 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.11 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2020-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-09
Inflacja Bazowa 0.25 2020-09
Deflator Pkb 151 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100 2020-09
Wskaźnik Cen Importowych 101 2020-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 92.65 2020-08
Inflacja Żywności 1.42 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2020-09
Cpi Transport 96.52 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.28 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2020-09
Stopa Międzybankowa 0.63 2020-10
Podaż Pieniądza M0 1736412 2020-08
Podaż Pieniądza M1 2416 2020-08
Podaż Pieniądza M3 22486 2020-08
Bilans Banków 21475216 2020-08
Rezerwy Walutowe 251053 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 4444550 2020-08
Stopa Depozytowa 1.4 2019-12
Bilans Banku Centralnego 8980883 2020-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2230 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 2996 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.8 2019-12
Eksport 19621 2020-09
Import 17391 2020-09
Dług Zagraniczny 172066 2020-06
Terms of Trade 109 2020-08
Przyjazdy Turystów 0 2020-09
Rezerwy Złota 154 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 188 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -16240 2020-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 17170 2020-08
Indeks Terroryzmu 6.03 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.8 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.9 2019-12
Bilans Budżetu 13238 2020-08
Wydatki Rządowe 402520 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 147419 2020-08
Wydatki Budżetu Państwa 134181 2020-08
Rating Kredytowy 65 2020-10
Wydatki Wojskowe 6420 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 7 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 47.5 2020-09
Produkcja Przemysłowa -9.34 2020-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.3 2020-08
Stopa Utylizacji Surowców 61.35 2020-08
Zmiany Zapasów -40910 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 28318 2020-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 156 2020-08
Szybkość Internetu 15999 2017-03
Adresy IP 2822892 2017-03
Produkcja Samochodów 156266 2020-01
Produkcja Cementu 3243 2020-08
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 125 2020-08
Index Konkurencyjności 68.11 2019-12
Ranking Konkurencyjności 40 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2019-12
Ranking Korupcji 101 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 21 2019-12
Przemysłowy PMI 49.9 2020-09
Inwestycje prywatne -0.2 2020-08
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 77433 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 50.2 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -11.1 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 1327490 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 8767532 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.2 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 6 2020-09
Kredyt Konsumencki 4881414 2020-06
Cena Benzyny 0.94 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 69.5 2020-03
Wydatki Osobiste -0.6 2020-08

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 151 2020-08
Rozpoczęte Budowy Domów 12116 2020-07

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 3746 2020-10
Śmierć koronawirusa 59 2020-10
Odzyskany koronawirus 3316 2020-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajlandia - Wskaźniki ekonomiczne.