TAJLANDIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2018-06
Stopa Bezrobocia 1 2018-08
Inflacja 1.33 2018-09
Stopa Procentowa 1.5 2018-09
Bilans Handlowy -588 2018-08
Dług Publiczny do PKB 41.8 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 32.61 2018-10
Indeks Giełdowy 1096 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.78 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.6 % 2018-06
PKB 455 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 2661705 Thb Million 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 2623744 Thb - Miliard 2018-06
Środki Trwałe Brutto 628096 Thb Million 2018-06
Pkb Per Capita 6126 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 16278 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 149944 Thb Million 2018-06
Budownictwo w PKB 71914 Thb Million 2018-06
Przemysł w PKB 720045 Thb Million 2018-06
Górnictwo w PKB 58210 Thb Million 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 126699 Thb Million 2018-06
Transport w PKB 279708 Thb Million 2018-06
Media w PKB 83200 Thb Million 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1 % 2018-08
Pracujący 38287 Tysiąc 2018-08
Bezrobotni Zarejestrowani 403 Tysiąc 2018-08
Wolne Etaty 26027 2018-08
Przeciętne Wynagrodzenia 13789 Thb / Miesiąc 2018-06
Płaca Minimalna 325 THB / dzień 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 12781 Thb / Miesiąc 2018-06
Populacja 66.19 Milion 2017-12
Koszty Pracy 89.45 Punkty Indeksowe 2018-03
Wydajność 115 Punkty Indeksowe 2018-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.2 % 2017-01
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.33 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.29 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 0.8 % 2018-10
Deflator Pkb 154 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Importowych 107 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.21 Punkty Indeksowe 2018-08
Inflacja Żywności 0.4 % 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 105 Punkty Indeksowe 2018-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.28 % 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 % 2018-09
Podaż Pieniądza M0 1382000 Thb Million 2018-08
Podaż Pieniądza M1 1943 Thb - Miliard 2018-08
Podaż Pieniądza M3 19454 Thb - Miliard 2018-08
Bilans Banków 18633632 Thb Million 2018-08
Rezerwy Walutowe 204500 W Mln Usd 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 4041652 Thb Million 2018-08
Stopa Depozytowa 1.29 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 7611291 Thb Million 2018-08
Stopa Międzybankowa 1.61 % 2018-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -588 W Mln Usd 2018-08
Eksport 22794 W Mln Usd 2018-08
Import 23383 W Mln Usd 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących 750 W Mln Usd 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 10.6 % 2017-12
Dług Zagraniczny 154162 W Mln Usd 2018-06
Terms of Trade 108 Punkty Indeksowe 2018-08
Przyjazdy Turystów 3228590 2018-08
Rezerwy Złota 154 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 225 BBL/D/1K 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 23352 Thb Million 2018-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 12328 Thb - Miliard 2018-08
Indeks Terroryzmu 6.61 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.8 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.7 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 54285 Thb Million 2018-08
Wydatki Rządowe 387102 Thb Million 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 198257 Thb Million 2018-08
Wydatki Budżetu Państwa 143972 Thb Million 2018-08
Rating Kredytowy 63.26
Wydatki Wojskowe 6076 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 51.5 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa 0.66 % 2018-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 % 2018-08
Stopa Utylizacji Surowców 68.52 Punkty Indeksowe 2018-08
Zmiany Zapasów -12358 Thb Million 2018-06
Rejestracje nowych samochodów 39771 2018-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 151 Punkty Indeksowe 2018-08
Szybkość Internetu 15999 KBps 2017-03
Adresy IP 2822892 IP 2017-03
Produkcja Samochodów 181237 2018-08
Produkcja Cementu 3329 Tysiące ton 2018-08
Zgodny-Wskaźnik 130 Punkty Indeksowe 2018-08
Index Konkurencyjności 67.53 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 38 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 96 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 26 2017-12
Przemysłowy PMI 50 2018-09
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 86780 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 82.3 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.1 % 2018-05
Wydatki Konsumpcyjne 1351827 Thb Million 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 7931560 Thb Million 2016-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 10.2 % 2016-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 7 % 2018-09
Kredyt Konsumencki 4264139 Thb Million 2018-06
Cena Benzyny 1.1 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.2 % of GDP 2018-03
Wydatki Osobiste 0.1 % 2018-08
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 140 Punkty Indeksowe 2018-08
Rozpoczęte Budowy Domów 11457 Jednostki 2018-07
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 7 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 10 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Temperatura 27.55 celsius 2013-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Tajlandia - Wskaźniki ekonomiczne.