Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 1236.76 1241 1247 1254 1260 1273
Indeks Giełdowy 2031.20 1987 1944 1902 1860 1777
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.35 1.37 1.41 1.44 1.48 1.55

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.40 0.9 0.8 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 -1.7 -1.2 0.6 1.2 2.2
Stopa Bezrobocia 3.80 4.2 4.4 4.6 4.4 4
Inflacja 0.10 0.1 1.5 1.4 1.4 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.60 -0.3 0.6 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.75 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Bilans Handlowy -950.00 4100 9500 5800 5800 5800
Saldo Obrotów Bieżących 6230.00 6900 5500 4500 4500 4100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.70 5 5 5 4.9 4.9
Dług Publiczny do PKB 36.60 40 40 40 40 40.5
Budżet Państwa do PKB -1.60 -5.7 -5.7 -5.7 -6.2 -6.2
Koniunktura w Przemyśle 49.00 59 49 51 54 61
Przemysłowy PMI 41.60 45.7 48.1 48.7 50.2 49.7
Optymizm Konsumentów 77.60 80 85 70 70 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.00 0.6 0.3 0.9 0.9 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42.00 42 42 42 42 42

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.40 0.9 0.8 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.30 -1.7 -1.2 0.6 1.2 2.2
PKB 1690.00 1700 1700 1700 1790 1790
Pkb W Cenach Stałych 460970.30 457206 459859 469847 472650 480184
Produkt Narodowy Brutto 477883.70 447675 454626 480751 483618 491328
Środki Trwałe Brutto 136891.30 132608 129289 135437 136245 138417
Pkb Per Capita 26761.90 27912 27912 27912 28493 28493
Pkb Per Capita Ppp 36776.50 36831 38201 38201 36831 38540
Rolnictwo w PKB 8354.70 8128 8191 8453 8504 8639
Budownictwo w PKB 22365.00 22076 21040 22293 22426 22783
Przemysł w PKB 123745.40 120430 123485 126743 127499 129531
Górnictwo w PKB 559.30 503 454 502 505 513
Administracja Publiczna w PKB 27295.60 26703 27002 27459 27623 28063
Usługi w PKB 255204.60 255392 257259 261645 263206 267402
Transport w PKB 13684.00 15433 15573 15742 15836 16089
Media w PKB 12227.90 12773 11055 11598 11667 11853

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 3.80 4.2 4.4 4.6 4.4 4
Pracujący 26504.00 27300 273500 27500 27500 27500
Bezrobotni Zarejestrowani 1051.00 1100 1120 1110 1110 1110
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.00 64 64 63 63 63
Koszty Pracy 101.50 140 140 142 142 142
Przeciętne Wynagrodzenia 3806684.00 3697000 3981000 3886000 4251000 4042000
Wynagrodzenia w Przemyśle 4149388.00 3904000 4309000 4322000 4791000 4457000
Płaca Minimalna 8590.00 8590 8590 8590 8990 8990
Populacja 51.71 51.78 51.78 51.78 52.36 52.36
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.10 10.3 8.8 8.4 8.4 8.4
Wskaźnik Zatrudnienia 59.40 59.5 59.3 59 60.9 61.5

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 0.10 0.1 1.5 1.4 1.4 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.60 -0.3 0.6 0.2 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.95 105 107 107 107 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.65 107 107 107 107 109
Inflacja Bazowa 0.30 1.4 1.5 1.4 1.4 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.08 102 105 106 105 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.50 -1.5 1.2 1.9 1.9 1.9
Inflacja Żywności 1.70 1.8 1.7 2.4 2.4 2.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.95 103 105 105 106 107
Cpi Transport 98.47 103 105 105 103 107

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.75 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Stopa Międzybankowa 0.84 0.87 0.87 0.87 0.87 1.12
Podaż Pieniądza M2 2988196.90 2890000 2890000 3130000 3130000 3130000
Rezerwy Walutowe 403982.30 411700 413200 414637 416091 420454
Kredyty dla Sektora prywatnego 9291685.00 8470278 8583251 8741922 9121177 8934244
Stopa Depozytowa 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.76
Prywatna długu do PKB 260.80 261 261 261 261 259
Bilans Banku Centralnego 509259.90 498716 501369 504021 506673 514629
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 620784.20 740000 740000 690000 690000 680000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -950.00 4100 9500 5800 5800 5800
Saldo Obrotów Bieżących 6230.00 6900 5500 4500 4500 4100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.70 5 5 5 4.9 4.9
Import 37870.00 39800 40500 45000 45000 45900
Eksport 36920.00 43900 50000 50800 50800 51700
Dług Zagraniczny 485814.70 461599 480076 480648 480648 499401
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3275220.00 6500000 4500000 9040000 9040000 9040000
Dochody z Turystyki 729800.00 1555000 1390000 1420000 1420000 1420000
Przyjazdy Turystów 83497.00 660000 75000 1050000 1200000 1450000
Bronie Sprzedaży 1083.00 560 560 560 560 560

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 36.60 40 40 40 40 40.5
Budżet Państwa do PKB -1.60 -5.7 -5.7 -5.7 -6.2 -6.2
Bilans Budżetu -45292.00 -12000 -20000 18000 18000 23000
Wydatki Rządowe 79428.70 75314 76489 79254 79727 80998
Dochody Budżetu Państwa 111402.00 220000 3150000 425000 425000 425000
Wydatki Budżetu Państwa 156693.00 245000 245000 399000 399000 399000
Wydatki Wojskowe 41157.00 40650 40650 40650 40650 40650
Wydatków Rządowych W Pkb 30.27 38 38 38 38 39

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42.00 42 42 42 42 42
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 49.00 59 49 51 54 61
Przemysłowy PMI 41.60 45.7 48.1 48.7 50.2 49.7
Produkcja Przemysłowa 7.10 0.5 1.2 1.8 1.8 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.60 -0.8 0.9 1.7 1.7 1.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.60 0.5 1.1 1.1 1.1 1.5
Stopa Utylizacji Surowców 104.00 103 103 105 105 105
Bankructwa 24.00 40 40 27 27 27
Rejestracje nowych samochodów 140059.00 113000 105000 115000 115000 110000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 118.50 114 114 116 116 115
Produkcja w Górnictwie 1.50 -1.5 -3 4.7 4.7 4.7
Produkcja Stali 5500.00 6300 6300 6410 6410 6410
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 112.10 111 111 111 111 111
Produkcja Samochodów 3950617.00 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000
Produkcja Energii Elektrycznej 23129.81 23500 23500 25100 25100 25300

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 77.60 80 85 70 70 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.00 0.6 0.3 0.9 0.9 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -8.00 3.5 3.9 5 5 5
Wydatki Konsumpcyjne 210041.30 220643 221376 225269 226613 230225
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1925872.90 1880059 1883216 1937428 1948983 1980052
Oszczędności Gospodarstw Domowych 35.00 33.8 34 33.6 33.6 32.9
Kredyt Konsumencki 1611271.40 1547269 1566369 1609733 1619334 1645147
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 3.16
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 95.50 93.1 93.6 93.6 93.6 94.9
Cena Benzyny 1.04 1.1 1.05 0.99 0.95 0.9

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 101.70 102 102 102 102 102
Odsetek Mieszkań Własnościowych 57.70 58.2 58.2 58.2 58.2 57.7
Zamówienia na Roboty Budowlane 5197238.00 4310000 4400000 9890000 9890000 9000000
Produkcja Budowlana 1.50 0.5 1 1.9 1.9 3.2


Korea Południowa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.