Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1178.54 1162 1169 1175 1182 1195
Indeks Giełdowy 2099.77 2107 2083 2059 2036 1990
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.47 1.62 1.65 1.67 1.7 1.75
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.40 1 1.1 1.2 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 2.4 2.3 2 1.9 1.8
Stopa Bezrobocia 4.00 3.8 3.7 3.8 3.9 3.7
Inflacja 0.70 1.3 1.5 1.4 1.3 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.75 1.75 1.75
Bilans Handlowy 4168.00 8500 3900 4500 4500 5800
Saldo Obrotów Bieżących 4949.40 7900 3200 4500 6900 4500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.70 4.2 4.2 3.8 3.8 3.8
Dług Publiczny do PKB 36.60 39 39 40 40 40
Budżet Państwa do PKB -1.60 -2.7 -2.7 -3.2 -3.2 -3.2
Koniunktura w przemyśle 75.00 75 75 76 77 74
Przemysłowy PMI 47.50 50.1 49.4 50.2 49.8 48.7
Optymizm Konsumentów 97.50 102 102 105 103 103
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90 0.4 0.7 0.5 0.6 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.40 1 1.1 1.2 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 2.4 2.3 2 1.9 1.8
PKB 1619.42 1690 1690 1780 1780 1780
Pkb W Cenach Stałych 455081.00 463423 467275 464183 463728 475686
Produkt Narodowy Brutto 435887.50 421915 436532 444605 444169 444390
Środki Trwałe Brutto 131296.60 135722 138183 133923 133791 140670
Pkb Per Capita 26761.90 26800 26800 26800 27200 27200
Pkb Per Capita Ppp 36776.50 37400 37400 38201 38201 38201
Rolnictwo w PKB 8482.70 8073 8292 8652 8644 8441
Budownictwo w PKB 21855.30 22423 22576 22292 22271 22983
Przemysł w PKB 119813.10 124847 126703 122209 122090 128983
Górnictwo w PKB 523.30 480 547 534 533 557
Administracja Publiczna w PKB 26575.90 26761 26901 27107 27081 27386
Usługi w PKB 215013.70 216816 217919 219314 219099 221842
Transport w PKB 15230.20 15992 16133 15535 15520 16423
Media w PKB 11601.30 11598 11874 11833 11822 12087
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 4.00 3.8 3.7 3.8 3.9 3.7
Bezrobotni Zarejestrowani 1127.00 1060 1080 1080 1100 1110
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.20 63.5 62.5 63.4 64 63
Koszty Pracy 103.10 138 140 140 140 142
Przeciętne Wynagrodzenia 4021244.00 4075000 4041000 4362000 4027000 4236000
Wynagrodzenia w Przemyśle 4654149.00 4349000 4347000 5032000 4244000 4542000
Płaca Minimalna 8350.00 8350 8350 10000 10000 10000
Populacja 51.61 51.7 51.71 51.85 51.85 51.85
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.50 8.7 8.5 10.6 8.9 8.4
Wskaźnik Zatrudnienia 61.50 61.1 61.4 61.4 61.4 61.5
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.70 1.3 1.5 1.4 1.3 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.88 107 106 106 106 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.41 106 106 107 107 109
Inflacja Bazowa 0.70 1.7 1.5 1.8 1.6 2.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.49 105 105 105 105 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.10 -0.6 0.8 1.3 1.5 1.9
Inflacja Żywności 2.00 1.6 2.5 2.6 1.8 2.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.90 103 104 104 104 105
Cpi Transport 103.31 106 103 101 105 104
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.5 1.75 1.75 1.75
Stopa Międzybankowa 1.57 1.66 1.66 1.91 1.91 1.91
Podaż Pieniądza M2 2778412.60 2820000 2890000 2890000 2890000 3130000
Rezerwy Walutowe 403070.00 402500 402400 402400 401500 402700
Kredyty dla Sektora prywatnego 8518578.00 8411802 8430447 8539503 8680431 8582195
Stopa Depozytowa 1.99 1.99 1.99 2.24 2.24 2.24
Prywatna długu do PKB 260.80 263 263 261 261 261
Bilans Banku Centralnego 491716.00 491000 493500 493500 491500 498600
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 697567.10 750000 680780 710080 740000 690000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 4168.00 8500 3900 4500 4500 5800
Saldo Obrotów Bieżących 4949.40 7900 3200 4500 6900 4500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.70 4.2 4.2 3.8 3.8 3.8
Import 40010.00 42750 44900 44500 43800 45000
Eksport 44180.00 51200 48800 49000 50900 50800
Dług Zagraniczny 440584.60 452292 450732 449396 448956 458845
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6704915.00 4179000 4057000 3500000 6500000 9040000
Dochody z Turystyki 1562300.00 1375000 1310000 1505000 1555000 1420000
Przyjazdy Turystów 1485684.00 1312000 1350000 1490000 1290000 1380000
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 36.60 39 39 40 40 40
Budżet Państwa do PKB -1.60 -2.7 -2.7 -3.2 -3.2 -3.2
Wydatki Rządowe 74118.60 73552 75557 75601 75527 76917
Wydatków Rządowych W Pkb 32.26 33.4 33.4 33.7 33.7 33.7
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.40 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 75.00 75 75 76 77 74
Przemysłowy PMI 47.50 50.1 49.4 50.2 49.8 48.7
Produkcja Przemysłowa -0.20 2.1 3.8 2.2 -0.5 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.70 2.2 2.3 -0.5 -0.8 1.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.10 0.5 0.9 0.9 -0.5 1.1
Zmiany Zapasów 6511.70 2300 1200 1200 1200 3030
Rejestracje nowych samochodów 117334.00 109200 117000 121000 129000 115000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 114.40 115 114 115 116 116
Produkcja Stali 6370.58 6130 6300 6300 6300 6410
Produkcja w Górnictwie -5.90 -2.8 1.2 1.2 -1.5 4.7
Zgodny-Wskaźnik 110.40 110 110 111 111 111
Produkcja Samochodów 4028834.00 4150000 4150000 4250000 4250000 4250000
Produkcja Energii Elektrycznej 23193.02 23600 24800 23850 23500 25100
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 97.50 102 102 105 103 103
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.90 0.4 0.7 0.5 0.6 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.40 2.9 2.8 3.2 3.5 5
Wydatki Konsumpcyjne 220417.20 223596 225167 224826 224605 229220
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1770713.90 1763833 1811440 1806128 1804357 1844046
Kredyt Konsumencki 1540043.80 1550224 1572057 1570845 1569305 1600354
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.62 3.62 3.62 3.87 3.87 3.87
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 97.70 96.4 96.8 96.8 96.8 96.9
Cena Benzyny 1.30 1.33 1.3 1.26 1.23 1.23
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 99.50 103 102 100 104 104
Odsetek Mieszkań Własnościowych 57.70 57.1 57.1 55.8 55.8 55.8
Zamówienia na Roboty Budowlane 4077452.00 5220000 7610000 7610000 7610000 8890000
Produkcja Budowlana -5.30 2.5 2.5 3 2.9 5.9


Korea Południowa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.