Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 1248.95 1280 1289 1298 1308 1327
Indeks Giełdowy 2640.76 2543 2479 2417 2356 2239
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.21 3.32 3.39 3.47 3.54 3.7

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.5 0 0.8 1.3 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 3.1 2.8 3 2.6 2.7
Stopa Bezrobocia 2.70 3.8 3.7 3.5 3.4 3.6
Inflacja 4.80 5.3 5 4 3 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0 0.1 0.1 0.5 0.2
Stopa Procentowa 1.75 1.75 2 2.25 2.25 2.5
Bilans Handlowy -2660.00 6500 6500 5100 5500 6700
Saldo Obrotów Bieżących 6730.00 5500 5500 8600 8600 7900
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.50 4 4 4 4 4
Dług Publiczny do PKB 42.60 50 50 50 50 53
Budżet Państwa do PKB -6.10 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.2
Koniunktura w Przemyśle 86.00 87 83 80 80 80
Przemysłowy PMI 52.10 50.5 51 50 50 50
Optymizm Konsumentów 102.60 110 110 110 110 110
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.5 0 0.8 1.3 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 3.1 2.8 3 2.6 2.7
PKB 1630.53 1710 1710 1710 1710 1780
Pkb W Cenach Stałych 487105.20 491008 491090 497562 499770 510996
Produkt Narodowy Brutto 490925.90 485994 483278 505654 503690 519306
Środki Trwałe Brutto 138803.60 146942 143702 145558 142412 149488
PKB Per Capita 31264.94 28075 28075 28075 28075 28075
PKB Per Capita PPP 42251.50 42500 42500 42500 42500 42500
Rolnictwo w PKB 8724.30 7815 8480 8616 8951 8849
Budownictwo w PKB 21443.00 22243 21791 22167 22001 22766
Przemysł w PKB 134195.60 132355 132242 133643 137685 137252
Górnictwo w PKB 472.30 536 540 498 485 511
Administracja Publiczna w PKB 29683.50 29807 30192 30574 30455 31400
Usługi w PKB 272796.30 276168 276505 280939 279889 288524
Transport w PKB 14099.30 15070 14689 14943 14466 15346
Media w PKB 12728.80 12401 12470 12530 13060 12868

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 2.70 3.8 3.7 3.5 3.4 3.6
Pracujący 28082.00 28000 28000 28000 28000 28000
Bezrobotni Zarejestrowani 782.00 1110 1110 1110 1110 1110
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.00 63 63 63 63 63
Koszty Pracy 105.50 142 142 142 142 142
Przeciętne Wynagrodzenia 4087406.00 3886000 4026000 4121000 4121000 4211000
Wynagrodzenia w Przemyśle 4563390.00 4191000 4446000 4427000 4427000 4547000
Płaca Minimalna 9160.00 8990 8990 8990 8990 8990
Populacja 51.78 51.98 51.98 51.98 51.98 52.1
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 60 60 60 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 60 60 60 62 62
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.40 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
Wskaźnik Zatrudnienia 61.40 61 61 60 60 60

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 4.80 5.3 5 4 3 1.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0 0.1 0.1 0.5 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.85 107 108 108 109 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.98 104 104 105 106 107
Inflacja Bazowa 3.30 2.1 2.1 1.6 1.6 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118.02 115 116 116 119 119
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.20 5.7 4 2.5 2.5 2.5
Inflacja Żywności 3.30 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.71 107 107 108 108 109
Cpi Transport 119.20 119 119 119 120 120

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 1.75 1.75 2 2.25 2.25 2.5
Stopa Międzybankowa 1.82 1.82 2.07 2.32 2.32 2.32
Podaż Pieniądza M2 3644068.00 3536902 3536902 3779000 3779000 4069517
Rezerwy Walutowe 449300.00 493441 508722 540791 540791 561540
Kredyty dla Sektora prywatnego 11060280.00 10538334 10783766 10976541 11223403 11272908
Stopa Depozytowa 1.92 1.92 2.17 2.42 2.42 2.42
Prywatny dług do PKB 272.78 263 263 263 263 263
Bilans Banku Centralnego 593177.20 576017 576017 602747 602747 638386
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 940574.20 900000 900000 900000 900000 850000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -2660.00 6500 6500 5100 5500 6700
Saldo Obrotów Bieżących 6730.00 5500 5500 8600 8600 7900
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.50 4 4 4 4 4
Import 60350.00 44000 44000 45000 45000 45000
Eksport 57690.00 50500 50500 50500 50500 51700
Dług Zagraniczny 654097.80 612101 612101 660947 660947 725021
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5447000.00 9000000 9000000 10000000 10000000 10000000
Dochody z Turystyki 785900.00 1000000 1000000 1000000 1000000 1420000
Przyjazdy Turystów 99999.00 1000000 1000000 1250000 1250000 1250000
Sprzedaż Broni 827.00 800 800 800 800 800

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 42.60 50 50 50 50 53
Budżet Państwa do PKB -6.10 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.2
Bilans Budżetu -33145.00 -28300 -26000 -23000 -23000 -23000
Wydatki Rządowe 86413.00 86904 87644 88857 88660 91257
Dochody Budżetu Państwa 163140.00 399000 399000 399000 399000 399000
Wydatki Budżetu Państwa 196285.00 415000 415000 415000 415000 415000
Wydatki Wojskowe 46056.00 40650 40650 40650 40650 40650
Wydatków Rządowych W Pkb 31.15 39 39 39 39 39
Wnioski o Azyl 6684.00 4000 4350 5500 5500 3800

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 19.24 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.11 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.13 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 86.00 87 83 80 80 80
Przemysłowy PMI 52.10 50.5 51 50 50 50
Produkcja Przemysłowa 3.70 3.2 3.2 3.6 3.6 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.30 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.70 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Stopa Utylizacji Surowców 104.90 108 108 109 109 109
Bankructwa 13.00 25 25 25 25 25
Rejestracje nowych samochodów 123439.00 175000 175000 190500 190500 190500
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 128.00 126 126 128 128 130
Produkcja Stali 5500.00 5900 5900 6000 6000 6000
Produkcja w Górnictwie -11.30 2.5 2.5 4 4 3
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 120.80 117 117 119 119 120
Produkcja Samochodów 3506774.00 44000000 44000000 44000000 44000000 44000000
Produkcja Energii Elektrycznej 23449.74 25300 25300 25300 25300 25300

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów 102.60 110 110 110 110 110
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.30 5 5 5 5 5
Wydatki Konsumpcyjne 223208.80 228001 226700 231125 229012 237365
Rozporządzalny Dochód Osobisty 2078537.30 1998778 1992962 2140893 2132579 2198698
Oszczędności Gospodarstw Domowych 35.40 34 34 33 33 33
Kredyt Konsumencki 1859423.40 1861849 1896550 1917927 1907768 1969711
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 3.50 3.5 3.75 4 4 4
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 106.70 93 93 93 93 93
Cena Benzyny 1.57 1.62 1.68 1.74 1.8 1.8

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 100.50 120 120 125 125 130
Odsetek Mieszkań Własnościowych 58.00 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5
Zamówienia na Roboty Budowlane 6255662.00 9000000 9000000 10000000 10000000 10000000
Produkcja Budowlana -7.30 2.5 2.5 2.5 2.5 3.2


Korea Południowa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.