Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 1115.30 1109 1114 1120 1126 1137
Indeks Giełdowy 3059.11 3060 2993 2928 2864 2737
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.77 1.8 1.85 1.89 1.94 2.04

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 0.6 1.5 1.5 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.40 1.2 1.5 2.5 3 2.5
Stopa Bezrobocia 4.60 4.1 4.1 4.1 3.9 3.8
Inflacja 0.50 0.5 0.8 1.2 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
Bilans Handlowy 6944.00 5708 5800 5800 5800 5800
Saldo Obrotów Bieżących 8966.90 7500 5500 5500 5000 4500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.70 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Dług Publiczny do PKB 37.70 52 52 52 52 55
Budżet Państwa do PKB -2.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.8
Koniunktura w Przemyśle 85.00 75 85 80 70 70
Przemysłowy PMI 52.90 50 55 53 51 50
Optymizm Konsumentów 95.40 90 105 100 100 100
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.00 0.5 0.5 0.9 0.9 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42.00 40 42 42 40 40

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 0.6 1.5 1.5 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.40 1.2 1.5 2.5 3 2.5
PKB 1642.38 1540 1540 1540 1540 1650
Pkb W Cenach Stałych 456863.50 468359 454932 468285 470569 482334
Produkt Narodowy Brutto 456035.70 443230 449736 467437 469717 481460
Środki Trwałe Brutto 134853.00 139613 139507 138224 138899 142371
Pkb Per Capita 28605.70 27490 27490 27490 27490 28075
Pkb Per Capita Ppp 42661.20 41400 41400 41400 41400 42500
Rolnictwo w PKB 7760.50 8524 7735 7955 7993 8193
Budownictwo w PKB 21464.20 23052 23056 22001 22108 22661
Przemysł w PKB 121752.60 125750 114892 124796 125405 128540
Górnictwo w PKB 392.40 493 442 402 404 414
Administracja Publiczna w PKB 27855.70 28190 28274 28552 28691 29409
Usługi w PKB 256838.20 260350 258831 263259 264543 271157
Transport w PKB 13147.60 14129 12917 13476 13542 13881
Media w PKB 11232.80 12266 12319 11514 11570 11859

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 4.60 4.1 4.1 4.1 3.9 3.8
Pracujący 26759.00 27500 27500 27500 27500 27500
Bezrobotni Zarejestrowani 1284.00 1110 1110 1110 1110 1110
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.60 63 63 63 63 63
Koszty Pracy 109.30 142 142 142 142 142
Przeciętne Wynagrodzenia 3895894.00 4091000 3701000 4011000 3962000 4121000
Wynagrodzenia w Przemyśle 4232213.00 4511000 4871000 4371000 4307000 4427000
Płaca Minimalna 8590.00 8990 8990 8990 8990 9400
Populacja 51.71 52.36 52.36 52.36 52.36 52.61
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.20 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
Wskaźnik Zatrudnienia 60.40 60.9 61 61 61.5 61.5

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 0.50 0.5 0.8 1.2 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.67 106 106 107 107 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.31 106 107 107 111 108
Inflacja Bazowa 0.90 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.78 103 103 104 106 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.10 0.1 0.7 0.7 2.1 2.5
Inflacja Żywności 6.20 2.4 2.4 2.1 2.1 2.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.58 105 104 104 105 107
Cpi Transport 99.71 102 98.32 101 101 103

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
Stopa Międzybankowa 0.75 0.67 0.67 0.67 2.12 0.67
Podaż Pieniądza M2 3197997.40 3130000 3130000 3130000 3130000 3130000
Rezerwy Walutowe 443100.00 471566 498694 525821 552948 661457
Kredyty dla Sektora prywatnego 9763726.00 9121177 9608907 9902024 10056638 10308054
Stopa Depozytowa 1.00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
Prywatna długu do PKB 260.80 261 261 261 259 259
Bilans Banku Centralnego 543579.60 506673 506673 506673 514629 525266
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 774919.80 690000 690000 690000 680000 680000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 6944.00 5708 5800 5800 5800 5800
Saldo Obrotów Bieżących 8966.90 7500 5500 5500 5000 4500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.70 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Import 44462.00 42289 45000 45000 45900 45900
Eksport 51405.00 47997 50800 50800 51700 51700
Dług Zagraniczny 510961.10 480648 480648 480648 499401 499401
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 7791129.00 9040000 9040000 9040000 9040000 9040000
Dochody z Turystyki 512900.00 750000 920000 970000 970000 1420000
Przyjazdy Turystów 61764.00 1000000 1000000 1200000 1450000 1450000
Bronie Sprzedaży 688.00 800 800 800 800 800

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 37.70 52 52 52 52 55
Budżet Państwa do PKB -2.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.8
Bilans Budżetu -63264.00 18000 18000 18000 23000 23000
Wydatki Rządowe 80247.40 80232 81354 82254 82655 84721
Dochody Budżetu Państwa 408760.00 425000 425000 425000 425000 425000
Wydatki Budżetu Państwa 472025.00 399000 399000 399000 399000 399000
Wydatki Wojskowe 41157.00 40650 40650 40650 40650 40650
Wydatków Rządowych W Pkb 30.27 38 38 38 39 39

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42.00 40 42 42 40 40
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 85.00 75 85 80 70 70
Przemysłowy PMI 52.90 50 55 53 51 50
Produkcja Przemysłowa 0.50 1.8 1.8 1.8 2 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.30 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.70 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5
Stopa Utylizacji Surowców 104.50 105 106 106 107 109
Bankructwa 27.00 27 27 27 27 27
Rejestracje nowych samochodów 138356.00 130000 135500 150000 175000 190500
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 124.00 118 118 119 119 121
Produkcja w Górnictwie -3.00 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
Produkcja Stali 5759.90 6410 6410 6410 6410 6410
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 113.70 111 111 111 111 111
Produkcja Samochodów 3950617.00 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000
Produkcja Energii Elektrycznej 22420.50 25100 25100 25100 25300 25300

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów 95.40 90 105 100 100 100
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.00 0.5 0.5 0.9 0.9 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.50 5 5 5 5 5
Wydatki Konsumpcyjne 212925.80 212600 216384 218249 219314 224796
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1925872.90 1948983 1954761 1974020 1983649 2033240
Oszczędności Gospodarstw Domowych 34.50 33.6 33.6 33.6 32.9 32.9
Kredyt Konsumencki 1682119.60 1630607 1661836 1724173 1732583 1775898
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.71 2.66 2.66 2.66 3.95 2.66
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 98.60 93.6 93.6 93.6 94.9 94.9
Cena Benzyny 1.32 1.1 1.01 0.96 1.04 1.04

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 108.60 102 102 102 102 102
Odsetek Mieszkań Własnościowych 58.00 58 58 58 58 58.5
Zamówienia na Roboty Budowlane 8420942.00 9890000 9890000 9890000 9000000 9000000
Produkcja Budowlana -0.80 1.9 1.9 1.9 3.2 3.2


Korea Południowa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.