Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1185.50 1192 1198 1204 1210 1222
Indeks Giełdowy 2407.49 2382 2330 2279 2229 2130
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.39 1.43 1.47 1.5 1.54 1.62

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -3.30 0.8 1 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.90 -1.2 0.6 1.2 3.5 3
Stopa Bezrobocia 4.20 4.3 4.1 4.1 4 4
Inflacja 0.30 0.9 1.4 1.4 2.5 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Bilans Handlowy 4270.00 9500 5800 5800 5800 5800
Saldo Obrotów Bieżących 6880.00 5500 4500 4500 4500 4100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.70 5 5 4.9 4.9 4.9
Dług Publiczny do PKB 36.60 40 40 41 41 41
Budżet Państwa do PKB -2.60 -5.7 -5.7 -6.2 -6.2 -6.2
Koniunktura w Przemyśle 57.00 55 51 59 60 61
Przemysłowy PMI 46.90 48.1 48.7 50.2 50.2 49.7
Optymizm Konsumentów 84.20 85 70 70 70 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.40 0.3 0.9 0.9 0.9 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42.00 42 42 42 42 42

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -3.30 0.8 1 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.90 -1.2 0.6 1.2 3.5 3
PKB 1642.38 1450 1450 1540 1540 1540
Pkb W Cenach Stałych 447377.90 460894 471627 468359 479004 485776
Produkt Narodowy Brutto 437974.60 454626 480751 443230 453304 495174
Środki Trwałe Brutto 136374.60 129289 135437 138534 141682 139500
Pkb Per Capita 28605.70 26900 26900 27490 27490 27490
Pkb Per Capita Ppp 42661.20 40200 40200 41400 41400 41400
Rolnictwo w PKB 7608.90 8213 8168 8524 8718 8413
Budownictwo w PKB 22725.90 21040 22293 22633 23148 22961
Przemysł w PKB 113041.10 123485 126743 125230 128076 130545
Górnictwo w PKB 429.90 454 502 566 579 517
Administracja Publiczna w PKB 27855.70 27002 27628 28190 28831 28457
Usługi w PKB 254452.80 257259 261645 258267 264137 269495
Transport w PKB 12756.00 15573 15742 13848 14163 16215
Media w PKB 12463.70 11055 11598 12375 12656 11946

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 4.20 4.3 4.1 4.1 4 4
Pracujący 26736.00 273500 27500 27500 27500 27500
Bezrobotni Zarejestrowani 1213.00 1120 1110 1110 1110 1110
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.20 64 63 63 63 63
Koszty Pracy 119.30 140 142 142 142 142
Przeciętne Wynagrodzenia 4003335.00 3981000 3886000 4251000 4251000 4042000
Wynagrodzenia w Przemyśle 4432727.00 4309000 4322000 4791000 4791000 4457000
Płaca Minimalna 8590.00 8590 8590 8990 8990 8990
Populacja 51.71 51.78 51.78 52.36 52.36 52.36
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.00 8.8 8.4 8.4 8.4 8.4
Wskaźnik Zatrudnienia 60.40 59.3 59 60.9 60.9 61.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 0.30 0.9 1.4 1.4 2.5 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.86 106 107 107 107 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.89 107 107 107 107 109
Inflacja Bazowa 0.70 1.5 1.4 1.4 1.4 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.52 105 106 105 104 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.90 1.2 1.9 1.9 1.9 1.9
Inflacja Żywności 3.30 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101.18 104 105 106 106 107
Cpi Transport 99.60 104 105 103 99.98 107

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Stopa Międzybankowa 0.58 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
Podaż Pieniądza M2 3077154.10 2890000 3130000 3130000 3130000 3130000
Rezerwy Walutowe 416530.00 413200 414637 416091 416091 420454
Kredyty dla Sektora prywatnego 9466903.00 8583251 8741922 9121177 9798245 9004179
Stopa Depozytowa 1.19 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37
Prywatna długu do PKB 260.80 261 261 261 261 259
Bilans Banku Centralnego 550601.50 501369 504021 506673 506673 514629
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 620784.20 740000 690000 690000 690000 680000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 4270.00 9500 5800 5800 5800 5800
Saldo Obrotów Bieżących 6880.00 5500 4500 4500 4500 4100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.70 5 5 4.9 4.9 4.9
Import 38561.00 40500 45000 45000 45000 45900
Eksport 42831.00 50000 50800 50800 50800 51700
Dług Zagraniczny 485814.70 480076 480648 480648 480648 499401
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4385466.00 4500000 9040000 9040000 9040000 9040000
Dochody z Turystyki 426600.00 1390000 1420000 1420000 1420000 1420000
Przyjazdy Turystów 30861.00 75000 1050000 1200000 1200000 1450000
Bronie Sprzedaży 688.00 550 550 800 800 800

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 36.60 40 40 41 41 41
Budżet Państwa do PKB -2.60 -5.7 -5.7 -6.2 -6.2 -6.2
Bilans Budżetu -61279.00 -20000 18000 18000 18000 23000
Wydatki Rządowe 80075.10 76489 79254 80382 82209 81632
Dochody Budżetu Państwa 185162.00 3150000 425000 425000 425000 425000
Wydatki Budżetu Państwa 246441.00 245000 399000 399000 399000 399000
Wydatki Wojskowe 41157.00 40650 40650 40650 40650 40650
Wydatków Rządowych W Pkb 30.27 38 38 38 38 39

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42.00 42 42 42 42 42
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 57.00 55 51 59 60 61
Przemysłowy PMI 46.90 48.1 48.7 50.2 50.2 49.7
Produkcja Przemysłowa -0.50 1.2 1.8 1.8 1.8 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7.20 0.9 1.7 1.7 1.7 1.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.40 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5
Stopa Utylizacji Surowców 103.80 103 105 105 106 107
Bankructwa 24.00 40 27 27 27 27
Rejestracje nowych samochodów 180562.00 105000 115000 130000 135500 175000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 119.20 118 118 118 118 119
Produkcja w Górnictwie -6.80 -3 4.7 4.7 4.7 4.7
Produkcja Stali 5096.51 6300 6410 6410 6410 6410
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 110.60 111 111 111 111 111
Produkcja Samochodów 3950617.00 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000
Produkcja Energii Elektrycznej 20839.71 23500 25100 25100 25100 25300

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 84.20 85 70 70 70 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.40 0.3 0.9 0.9 0.9 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.30 3.9 5 5 5 5
Wydatki Konsumpcyjne 212922.30 221376 225269 212562 217393 232027
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1925872.90 1883216 1937428 1948983 1993278 1995551
Oszczędności Gospodarstw Domowych 36.00 34 33.6 33.6 33.6 32.9
Kredyt Konsumencki 1611271.40 1566369 1609733 1630607 1667666 1658025
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.72 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 95.50 93.6 93.6 93.6 93.6 94.9
Cena Benzyny 1.14 1.06 1.01 0.96 0.91 0.87

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103.30 102 102 102 102 102
Odsetek Mieszkań Własnościowych 58.00 57.5 57.5 58 58 58
Zamówienia na Roboty Budowlane 8773469.00 4400000 9890000 9890000 9890000 9000000
Produkcja Budowlana -2.70 1 1.9 1.9 1.9 3.2


Korea Południowa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.