Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1191.92 1168 1175 1182 1189 1203
Indeks Giełdowy 2061.25 2178 2154 2129 2105 2057
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.85 1.87 1.9 1.92 1.95 2.01
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.30 0.8 1 1.1 1.2 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 2.4 2.4 2.3 2 1.8
Stopa Bezrobocia 4.10 3.8 3.7 3.7 3.8 3.7
Inflacja 0.60 0.7 1.3 1.5 1.4 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Bilans Handlowy 4120.00 6400 8500 3900 4500 5800
Saldo Obrotów Bieżących 4820.00 7500 7900 9850 7500 9010
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.70 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8
Dług Publiczny do PKB 36.60 39 39 39 40 40
Budżet Państwa do PKB -1.60 -2.7 -2.7 -2.7 -3.2 -3.2
Koniunktura w przemyśle 75.00 74 75 75 76 74
Przemysłowy PMI 50.20 48.9 50.1 51.4 50.2 48.7
Optymizm Konsumentów 102.00 101 102 102 105 103
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.30 -0.7 0.4 0.7 0.5 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.30 0.8 1 1.1 1.2 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 2.4 2.4 2.3 2 1.8
PKB 1530.75 1622 1622 1622 1700 1700
Pkb W Cenach Stałych 402678.40 401143 403399 413354 412142 420794
Produkt Narodowy Brutto 426717.50 409302 415323 436532 435252 444390
Środki Trwałe Brutto 116588.20 124410 118660 122534 122175 124740
Pkb Per Capita 26152.03 26800 26800 26800 27200 27200
Pkb Per Capita Ppp 35938.37 37400 37400 37400 38201 38201
Rolnictwo w PKB 7649.60 7345 6944 7454 7432 7588
Budownictwo w PKB 16318.90 17337 16354 16780 16731 17082
Przemysł w PKB 115279.20 115269 117947 120705 120351 122877
Górnictwo w PKB 579.30 531 506 568 566 578
Administracja Publiczna w PKB 24576.30 24187 24382 24880 24807 25328
Usługi w PKB 215013.70 212432 213429 218062 217422 221987
Transport w PKB 13243.60 13310 13300 13768 13728 14016
Media w PKB 7550.70 7953 7922 8364 8339 8514
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 4.10 3.8 3.7 3.7 3.8 3.7
Bezrobotni Zarejestrowani 1058.00 1040 1060 1080 1080 1110
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.60 62.7 62.5 62.7 62.7 63
Koszty Pracy 103.10 138 119 140 140 142
Przeciętne Wynagrodzenia 3359019.00 3832000 4075000 4041000 4362000 4236000
Wynagrodzenia w Przemyśle 3922407.00 4059000 4349000 4347000 5032000 4542000
Płaca Minimalna 8350.00 8350 8350 8350 10000 10000
Populacja 51.61 51.65 51.7 51.71 51.85 51.85
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.70 8.8 8.7 8.5 8.6 8.4
Wskaźnik Zatrudnienia 60.40 60.2 61.1 61.4 61.4 61.5
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 0.60 0.7 1.3 1.5 1.4 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.87 105 107 106 107 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.47 106 106 106 107 109
Inflacja Bazowa 0.70 1.8 1.7 1.5 1.8 2.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.67 104 105 105 105 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.60 -0.7 -0.6 0.8 1.3 1.9
Inflacja Żywności 1.40 2.8 2.6 2.5 2.6 2.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.76 102 103 104 105 107
Cpi Transport 100.78 105 106 103 101 106
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Stopa Międzybankowa 1.80 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
Podaż Pieniądza M2 2757251.00 2780000 2820000 2890000 2890000 3130000
Rezerwy Walutowe 404030.00 402000 402500 402400 402400 402700
Kredyty dla Sektora prywatnego 8372062.00 8270000 8260000 8280000 8280000 8320000
Stopa Depozytowa 2.07 1.92 1.92 2.2 2.2 3.5
Prywatna długu do PKB 253.30 258 258 258 258 258
Bilans Banku Centralnego 501158.80 490150 491000 493500 493500 498600
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 668173.70 7687 7700 7780 7780 7800
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 4120.00 6400 8500 3900 4500 5800
Saldo Obrotów Bieżących 4820.00 7500 7900 9850 7500 9010
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.70 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8
Import 44737.00 43860 42750 44900 44500 45000
Eksport 48857.00 50300 51200 48800 49000 50800
Dług Zagraniczny 440598.50 427700 421000 429000 429000 431000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3173570.00 6830000 4179000 8570000 7500000 9040000
Dochody z Turystyki 1645900.00 1273000 1375000 1310000 1305000 1420000
Przyjazdy Turystów 1535641.00 1345000 1312000 1350000 1490000 1380000
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 36.60 39 39 39 40 40
Budżet Państwa do PKB -1.60 -2.7 -2.7 -2.7 -3.2 -3.2
Wydatki Rządowe 62531.40 60112 60989 63790 63603 64938
Wydatków Rządowych W Pkb 32.26 33.4 33.4 33.4 33.7 33.7
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.40 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 75.00 74 75 75 76 74
Przemysłowy PMI 50.20 48.9 50.1 51.4 50.2 48.7
Produkcja Przemysłowa -2.80 2.1 -1.3 3.8 2.2 2.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.40 -1.5 2.2 2.3 -0.5 1.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.90 -0.1 0.5 0.9 0.9 1.1
Zmiany Zapasów 3138.90 2250 2300 1200 1200 3030
Rejestracje nowych samochodów 130093.00 134000 109200 118000 127000 141000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 113.70 115 116 116 116 119
Produkcja Stali 6266.42 6090 6130 6300 6300 6410
Produkcja w Górnictwie -1.40 -5.9 -2.8 1.2 1.2 4.7
Zgodny-Wskaźnik 109.80 110 110 110 111 111
Produkcja Samochodów 4028834.00 4150000 4150000 4150000 4250000 4250000
Produkcja Energii Elektrycznej 23788.46 23300 23600 23800 23800 24300
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 102.00 101 102 102 105 103
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.30 -0.7 0.4 0.7 0.5 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.40 3.7 2.9 2.8 3.2 5
Wydatki Konsumpcyjne 193596.70 192105 193010 197775 197195 201335
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1770713.90 1736273 1736273 1811440 1806128 1844046
Kredyt Konsumencki 1534631.00 1505101 1526492 1569928 1565324 1598186
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.66 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 96.90 96.1 96.4 96.8 96.8 96.9
Cena Benzyny 1.26 1.14 1.11 1.08 1.05 1.05
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 99.70 105 105 105 104 104
Odsetek Mieszkań Własnościowych 57.70 57.1 57.1 57.1 55.8 55.8
Zamówienia na Roboty Budowlane 5569965.00 5580000 5220000 7610000 7610000 8890000
Produkcja Budowlana -2.90 0.8 0.5 2.5 3 5.9


Korea Południowa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.