Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1190.68 1190 1196 1203 1210 1223
Indeks Giełdowy 2062.22 2037 2013 1989 1965 1918
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.47 1.57 1.6 1.63 1.66 1.73
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 1 1.1 1.2 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 2.4 2.2 2.5 2.6 2.3
Stopa Bezrobocia 3.10 3.8 3.7 3.8 3.9 3.7
Inflacja 0.00 -0.1 0.5 1.1 1.3 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.7 0.3 0.3 0.3 0.2
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.25 1.25 1.25 1.25
Bilans Handlowy 1723.00 8500 3900 4500 7100 5800
Saldo Obrotów Bieżących 6949.40 7900 3200 4500 6900 4500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.70 4.2 4.2 3.8 3.8 3.8
Dług Publiczny do PKB 36.60 39 39 40 40 40
Budżet Państwa do PKB -1.60 -2.7 -2.7 -3.2 -3.2 -3.2
Koniunktura w przemyśle 68.00 69 65 67 69 71
Przemysłowy PMI 49.00 49 49.4 50.2 49.8 48.7
Optymizm Konsumentów 92.50 99.3 101 102 103 103
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.90 0.4 0.7 0.5 0.6 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 1 1.1 1.2 0.9 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 2.4 2.2 2.5 2.6 2.3
PKB 1619.42 1690 1690 1780 1780 1780
Pkb W Cenach Stałych 459813.40 463423 466819 466458 471769 477555
Produkt Narodowy Brutto 450227.40 465680 484117 446785 461933 495252
Środki Trwałe Brutto 133364.50 135722 138048 134579 136832 141223
Pkb Per Capita 26761.90 26800 26800 26800 27200 27200
Pkb Per Capita Ppp 36776.50 37400 37400 38201 38201 38201
Rolnictwo w PKB 8174.20 8073 8284 8695 8387 8475
Budownictwo w PKB 22202.10 22423 22554 22402 22779 23073
Przemysł w PKB 121116.70 124847 126579 122808 124266 129490
Górnictwo w PKB 505.90 480 546 536 519 559
Administracja Publiczna w PKB 26855.50 26761 26875 27240 27554 27493
Usługi w PKB 256848.50 257534 258426 261269 263527 264370
Transport w PKB 15521.40 15992 16117 15611 15925 16488
Media w PKB 12845.80 11598 11862 11891 13180 12135
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.10 3.8 3.7 3.8 3.9 3.7
Bezrobotni Zarejestrowani 867.00 1060 1080 1080 1100 1110
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.30 63.5 62.5 63.4 64 63
Koszty Pracy 129.90 138 140 140 140 142
Przeciętne Wynagrodzenia 3585588.00 4075000 4041000 4362000 4027000 4236000
Wynagrodzenia w Przemyśle 3804036.00 4349000 4347000 5032000 4244000 4542000
Płaca Minimalna 8350.00 8350 8350 10000 10000 10000
Populacja 51.61 51.7 51.71 51.85 51.85 51.85
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.10 8.7 8.5 10.6 8.9 8.4
Wskaźnik Zatrudnienia 61.40 61.1 61.4 61.4 61.4 61.5
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.00 -0.1 0.5 1.1 1.3 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.7 0.3 0.3 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.81 106 105 106 106 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.25 106 106 106 107 107
Inflacja Bazowa 0.90 1 1.1 1.2 1.4 1.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.55 104 104 105 105 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.30 -0.6 0.8 1.3 1.5 1.9
Inflacja Żywności -3.30 -2 1 1.9 1.8 2.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101.56 102 103 104 104 104
Cpi Transport 102.59 105 102 100 105 103
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 1.50 1.5 1.25 1.25 1.25 1.25
Stopa Międzybankowa 1.49 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
Podaż Pieniądza M2 2790153.00 2820000 2890000 2890000 2890000 3130000
Rezerwy Walutowe 401483.50 402500 402400 402400 401500 402700
Kredyty dla Sektora prywatnego 8568427.00 8411802 8422206 8581364 8740061 8615917
Stopa Depozytowa 1.90 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97
Prywatna długu do PKB 260.80 263 263 261 261 261
Bilans Banku Centralnego 503939.20 491000 493500 493500 491500 498600
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 708835.90 750000 680780 710080 740000 690000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 1723.00 8500 3900 4500 7100 5800
Saldo Obrotów Bieżących 6949.40 7900 3200 4500 6900 4500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.70 4.2 4.2 3.8 3.8 3.8
Import 42477.00 42750 44900 44500 43800 45000
Eksport 44200.00 51200 48800 49000 50900 50800
Dług Zagraniczny 462061.90 452292 450292 451599 474076 460648
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6704915.00 4179000 4057000 3500000 6500000 9040000
Dochody z Turystyki 1522800.00 1375000 1310000 1505000 1555000 1420000
Przyjazdy Turystów 1448067.00 1312000 1350000 1490000 1290000 1380000
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 36.60 39 39 40 40 40
Budżet Państwa do PKB -1.60 -2.7 -2.7 -3.2 -3.2 -3.2
Wydatki Rządowe 75743.40 73552 75483 75972 77713 77219
Wydatków Rządowych W Pkb 32.26 33.4 33.4 33.7 33.7 33.7
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.40 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 68.00 69 65 67 69 71
Przemysłowy PMI 49.00 49 49.4 50.2 49.8 48.7
Produkcja Przemysłowa 0.60 0.9 1 1.1 0.5 1.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.60 2.2 2.3 -0.5 -0.8 1.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.80 0.5 0.9 0.9 0.5 1.1
Rejestracje nowych samochodów 114012.00 109200 117000 121000 129000 115000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 114.50 115 114 115 116 116
Produkcja Stali 6040.85 6130 6300 6300 6300 6410
Produkcja w Górnictwie -2.90 -2.8 1.2 1.2 -1.5 4.7
Zgodny-Wskaźnik 110.70 110 110 111 111 111
Produkcja Samochodów 4028834.00 4150000 4150000 4250000 4250000 4250000
Produkcja Energii Elektrycznej 23513.68 23600 24800 23850 23500 25100
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 92.50 99.3 101 102 103 103
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.90 0.4 0.7 0.5 0.6 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.30 2.9 2.8 3.2 3.5 5
Wydatki Konsumpcyjne 221901.20 223596 224947 225928 227671 230121
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1890779.40 1880824 1932377 1938049 1939940 1976821
Kredyt Konsumencki 1556091.90 1550224 1570520 1578545 1596550 1606642
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.40 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 97.70 96.4 96.8 96.8 96.8 96.9
Cena Benzyny 1.23 1.17 1.14 1.11 1.08 1.08
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 99.60 103 102 100 104 104
Odsetek Mieszkań Własnościowych 57.70 58 58 58.2 58.2 58.2
Zamówienia na Roboty Budowlane 3291342.00 5220000 7610000 7610000 7610000 8890000
Produkcja Budowlana -6.20 -2.6 -3 -1.2 0.5 1.9


Korea Południowa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.