Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 1183.88 1186 1196 1207 1217 1238
Indeks Giełdowy 3281.78 3184 3089 2997 2908 2737
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.07 2.11 2.15 2.19 2.23 2.31

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 1.5 1 0.5 0.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.00 2.5 3 2.6 2.1 2.5
Stopa Bezrobocia 2.80 3.9 4.2 3.8 3.8 3.8
Inflacja 2.60 2.4 3.7 3.1 3 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
Stopa Procentowa 0.75 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
Bilans Handlowy 1670.00 6800 6700 6500 6500 6700
Saldo Obrotów Bieżących 8210.70 5500 5000 4500 4500 4500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.50 3.5 3.5 4 4 4
Dług Publiczny do PKB 42.60 52 52 56 56 56
Budżet Państwa do PKB -6.10 -2.5 -2.5 -2.8 -2.8 -2.8
Koniunktura w Przemyśle 95.00 89 87 85 83 80
Przemysłowy PMI 51.20 53 51 52 52 50
Optymizm Konsumentów 102.50 105 100 108 110 110
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.60 0.5 0.9 0.5 0.5 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 40 40 40 40 40

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 1.5 1 0.5 0.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.00 2.5 3 2.6 2.1 2.5
PKB 1630.53 1540 1540 1650 1650 1650
Pkb W Cenach Stałych 476244.60 470754 478453 484890 486246 490415
Produkt Narodowy Brutto 471381.30 467437 496410 466776 481280 508821
Środki Trwałe Brutto 142524.10 140645 143845 146869 145517 147441
Pkb Per Capita 28361.19 27490 27490 28075 28075 28075
Pkb Per Capita Ppp 42251.50 41400 41400 42500 42500 42500
Rolnictwo w PKB 7579.60 7941 8320 8906 7739 8528
Budownictwo w PKB 21574.30 21914 22326 22435 22027 22884
Przemysł w PKB 128375.30 124551 129035 133457 131071 132260
Górnictwo w PKB 519.70 472 526 474 531 539
Administracja Publiczna w PKB 28738.90 28978 25707 29486 29342 30100
Usługi w PKB 267864.30 265449 268259 269066 273489 274966
Transport w PKB 14616.90 13831 13520 13674 14924 13858
Media w PKB 12028.20 11678 12198 12868 12281 12503

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 2.80 3.9 4.2 3.8 3.8 3.8
Pracujący 27399.00 27000 27500 28000 28000 28000
Bezrobotni Zarejestrowani 794.00 1150 1150 1110 1110 1110
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.80 62 62 63 63 63
Koszty Pracy 118.60 142 142 142 142 142
Przeciętne Wynagrodzenia 3773068.00 4011000 3962000 4156000 4156000 4121000
Wynagrodzenia w Przemyśle 4022810.00 4371000 4307000 4651000 4651000 4427000
Płaca Minimalna 8720.00 8720 8720 8990 8990 8990
Populacja 51.78 51.82 51.82 51.98 51.98 51.98
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 60 60 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 60 60 62 62
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.80 9 8.5 8.5 8.5 8.5
Wskaźnik Zatrudnienia 61.30 58 59 61 61 60

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 2.60 2.4 3.7 3.1 3 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.29 109 110 110 111 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.95 108 109 109 110 111
Inflacja Bazowa 1.30 2 2.5 2.1 2.1 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110.02 108 109 112 117 112
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.10 4.9 5.3 4.9 6.7 2.5
Inflacja Żywności 5.60 5.5 9.5 4.5 2.5 2.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.82 106 107 108 108 110
Cpi Transport 108.03 102 103 107 109 105

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.75 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
Stopa Międzybankowa 0.95 0.7 0.7 0.7 0.7 1.2
Podaż Pieniądza M2 3437379.30 3391644 3464273 3536902 3536902 3779000
Rezerwy Walutowe 463930.00 478541 490991 503441 503441 540791
Kredyty dla Sektora prywatnego 10413465.00 9902024 10056638 10259701 10436119 10308054
Stopa Depozytowa 1.06 0.81 0.81 0.81 0.81 1.31
Prywatna długu do PKB 272.78 265 265 263 263 263
Bilans Banku Centralnego 562560.50 558198 567108 576017 576017 602747
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 1055887.80 950000 950000 900000 900000 900000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 1670.00 6800 6700 6500 6500 6700
Saldo Obrotów Bieżących 8210.70 5500 5000 4500 4500 4500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.50 3.5 3.5 4 4 4
Import 51561.00 43000 43000 44000 44000 45000
Eksport 53229.00 49800 49700 50500 50500 51700
Dług Zagraniczny 604166.60 580064 596874 612101 612101 660947
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 8270824.00 9000000 9000000 9000000 9000000 10000000
Dochody z Turystyki 804100.00 970000 970000 1000000 1000000 1420000
Przyjazdy Turystów 83005.00 700000 900000 1000000 1000000 1250000
Bronie Sprzedaży 827.00 800 800 800 800 800

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 42.60 52 52 56 56 56
Budżet Państwa do PKB -6.10 -2.5 -2.5 -2.8 -2.8 -2.8
Bilans Budżetu -20709.00 9000 -10000 -25000 -25000 -23000
Wydatki Rządowe 84290.80 82171 82229 83200 86061 84285
Dochody Budżetu Państwa 337403.00 399000 399000 399000 399000 399000
Wydatki Budżetu Państwa 358112.00 415000 415000 415000 415000 415000
Wydatki Wojskowe 46056.00 40650 40650 40650 40650 40650
Wydatków Rządowych W Pkb 31.15 38 39 39 39 39

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 19.24 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.11 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.13 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 95.00 89 87 85 83 80
Przemysłowy PMI 51.20 53 51 52 52 50
Produkcja Przemysłowa 7.90 4.6 4 3.2 3.2 3.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.40 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.60 5 3.5 2.5 2.5 2.5
Stopa Utylizacji Surowców 104.70 106 107 108 108 109
Bankructwa 10.00 20 25 25 25 25
Rejestracje nowych samochodów 107072.00 150000 175000 175000 175000 190500
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 127.90 126 126 126 126 128
Produkcja w Górnictwie 7.50 5.5 5 2.5 2.5 4
Produkcja Stali 6100.00 6500 6500 5900 5900 6000
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 117.00 115 115 117 117 119
Produkcja Samochodów 3506774.00 4250000 4250000 44000000 44000000 44000000
Produkcja Energii Elektrycznej 22978.09 25100 25300 25300 25300 25300

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów 102.50 105 100 108 110 110
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.60 0.5 0.9 0.5 0.5 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.90 8 8 5 5 5
Wydatki Konsumpcyjne 221145.50 219123 217307 219097 225790 222740
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1938678.90 1974020 1871707 1989085 1979391 2046760
Oszczędności Gospodarstw Domowych 37.40 35 34 34 34 33
Kredyt Konsumencki 1805866.70 1723888 1622159 1810888 1843790 1822321
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.78 2.53 3.95 2.53 2.53 3.03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 103.80 94 94 93 93 93
Cena Benzyny 1.41 1.34 1.27 1.21 1.15 1.09

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 119.80 117 119 120 120 125
Odsetek Mieszkań Własnościowych 58.00 58 58 58.5 58.5 58.5
Zamówienia na Roboty Budowlane 6158537.00 9000000 9000000 9000000 9000000 10000000
Produkcja Budowlana -8.10 5.5 3.2 2.5 2.5 3.2


Korea Południowa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.