Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1111.81 1119 1125 1130 1136 1148
Indeks Giełdowy 3076.73 3010 2944 2880 2817 2692
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.02 2.07 2.12 2.18 2.23 2.35

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 1.5 1.5 1 0.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.20 3.1 2.5 3 2.6 2.5
Stopa Bezrobocia 3.90 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8
Inflacja 1.50 3.5 3.1 2.5 2.3 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
Bilans Handlowy 4170.00 5708 6800 5800 6700 6700
Saldo Obrotów Bieżących 8034.20 5500 5500 5000 4500 4500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.50 3.5 3.5 3.5 4 4
Dług Publiczny do PKB 37.70 52 52 52 56 56
Budżet Państwa do PKB -2.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.8 -2.8
Koniunktura w Przemyśle 89.00 85 80 70 85 80
Przemysłowy PMI 55.30 55 53 51 52 50
Optymizm Konsumentów 100.50 101 105 100 108 110
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.80 0.5 0.5 0.9 0.5 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42.00 40 42 40 40 40

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 1.5 1.5 1 0.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.20 3.1 2.5 3 2.6 2.5
PKB 1646.74 1540 1540 1540 1650 1650
Pkb W Cenach Stałych 463395.00 462104 469228 477297 475443 489229
Produkt Narodowy Brutto 481951.90 456825 467437 496410 494483 508821
Środki Trwałe Brutto 139111.10 141707 138224 143284 142728 146867
Pkb Per Capita 28605.70 27490 27490 27490 28075 28075
Pkb Per Capita Ppp 42661.20 41400 41400 41400 42500 42500
Rolnictwo w PKB 8048.50 7857 7955 8290 8258 8497
Budownictwo w PKB 22091.00 23419 22001 22754 22665 23323
Przemysł w PKB 125601.20 116703 124796 129369 128867 132603
Górnictwo w PKB 510.60 449 402 526 524 539
Administracja Publiczna w PKB 27855.70 28719 28552 28691 28580 29409
Usługi w PKB 258125.40 262911 263259 265869 264837 272516
Transport w PKB 12924.30 13121 13476 13312 13260 13645
Media w PKB 12051.60 12513 11514 12413 12365 12723

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 3.90 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8
Pracujący 27145.00 27000 27500 27500 28000 28000
Bezrobotni Zarejestrowani 1095.00 1150 1150 1150 1110 1110
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.50 62 62 63 63 63
Koszty Pracy 109.30 142 142 142 142 142
Przeciętne Wynagrodzenia 3868678.00 3701000 4011000 3962000 4156000 4121000
Wynagrodzenia w Przemyśle 4248573.00 4871000 4371000 4307000 4651000 4427000
Płaca Minimalna 8720.00 8720 8720 8720 8990 8990
Populacja 51.78 51.82 51.82 51.82 51.98 51.98
Wiek Emerytalny Kobiet 62.00 62 62 60 62 62
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62.00 62 62 60 62 62
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.00 9 9 8.5 8.5 8.5
Wskaźnik Zatrudnienia 57.40 58 58 59 61 60

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.50 3.5 3.1 2.5 2.3 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.16 108 109 111 108 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.86 107 108 111 109 111
Inflacja Bazowa 0.80 1.5 2 2.5 2.1 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105.85 105 107 109 109 112
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.00 3.9 4.5 4.9 3.5 2.5
Inflacja Żywności 8.40 11 5.5 9.5 4.5 2.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.48 106 107 109 106 108
Cpi Transport 104.04 104 101 108 102 104

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
Stopa Międzybankowa 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
Podaż Pieniądza M2 3222127.40 3319014 3391644 3464273 3536902 3779000
Rezerwy Walutowe 446130.00 466091 478541 490991 503441 540791
Kredyty dla Sektora prywatnego 9953248.00 9760377 9902024 10056638 10212032 10308054
Stopa Depozytowa 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Prywatna długu do PKB 253.24 265 265 265 263 263
Bilans Banku Centralnego 533549.50 549288 558198 567108 576017 602747
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 976286.60 900000 950000 950000 900000 900000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 4170.00 5708 6800 5800 6700 6700
Saldo Obrotów Bieżących 8034.20 5500 5500 5000 4500 4500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.50 3.5 3.5 3.5 4 4
Import 49653.00 42000 43000 43000 44000 45000
Eksport 53800.00 48800 49800 49700 50500 51700
Dług Zagraniczny 542448.40 564837 580064 596874 612101 660947
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4738478.00 9000000 9000000 9000000 9000000 10000000
Dochody z Turystyki 786700.00 920000 970000 970000 1000000 1420000
Przyjazdy Turystów 62344.00 300000 700000 900000 1000000 1250000
Bronie Sprzedaży 827.00 800 800 800 800 800

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 37.70 52 52 52 56 56
Budżet Państwa do PKB -2.60 -2.5 -2.5 -2.5 -2.8 -2.8
Bilans Budżetu -12694.00 -25000 9000 -10000 -25000 -23000
Wydatki Rządowe 79988.00 82637 82254 82388 82068 84447
Dochody Budżetu Państwa 92518.00 399000 399000 399000 399000 399000
Wydatki Budżetu Państwa 105212.00 415000 415000 415000 415000 415000
Wydatki Wojskowe 46281.00 40650 40650 40650 40650 40650
Wydatków Rządowych W Pkb 31.15 38 38 39 39 39

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42.00 40 42 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 89.00 85 80 70 85 80
Przemysłowy PMI 55.30 55 53 51 52 50
Produkcja Przemysłowa 0.90 5.1 4.6 4 3.2 3.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.30 1 1.5 1.3 1.5 1.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.00 6.5 5 3.5 2.5 2.5
Stopa Utylizacji Surowców 104.80 106 106 107 108 109
Bankructwa 8.00 20 20 25 25 25
Rejestracje nowych samochodów 141236.00 135500 150000 175000 175000 190500
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 124.70 125 126 126 126 128
Produkcja w Górnictwie -10.50 6.5 5.5 5 2.5 4
Produkcja Stali 5500.00 6000 6500 6500 5900 6000
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 114.30 114 115 115 117 119
Produkcja Samochodów 3950617.00 4250000 4250000 4250000 44000000 44000000
Produkcja Energii Elektrycznej 24494.72 25100 25100 25300 25300 25300

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 100.50 101 105 100 108 110
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.80 0.5 0.5 0.9 0.5 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.40 8 8 5 5 5
Wydatki Konsumpcyjne 209654.40 219795 218249 215944 215105 221343
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1938678.90 1985575 1974020 1996839 1989085 2046760
Oszczędności Gospodarstw Domowych 35.70 35 35 34 34 33
Kredyt Konsumencki 1726091.30 1688010 1723888 1777874 1770970 1822321
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 101.10 94 94 94 93 93
Cena Benzyny 1.35 1.25 1.19 1.04 1.07 1.02

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112.80 115 117 119 120 125
Odsetek Mieszkań Własnościowych 58.00 58 58 58 58.5 58.5
Zamówienia na Roboty Budowlane 4179354.00 9000000 9000000 9000000 9000000 10000000
Produkcja Budowlana -8.70 3.3 5.5 3.2 2.5 3.2


Korea Południowa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.