Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1170.87 1176 1183 1189 1196 1208
Indeks Giełdowy 2128.68 2061 2038 2016 1993 1950
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.77 1.77 1.81 1.85 1.89 1.97
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.9 1.2 0.9 0.8 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 2 2.5 2.6 2.4 2.3
Stopa Bezrobocia 3.50 3.7 3.8 3.9 3.8 3.7
Inflacja 0.00 0.5 1.1 1.3 1.5 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.3 0.3 0.3 0.6 0.2
Stopa Procentowa 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Bilans Handlowy 5393.00 3900 4500 4100 9500 5800
Saldo Obrotów Bieżących 7477.20 3200 4500 6900 5500 4500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.70 4.2 3.8 3.8 3.8 3.8
Dług Publiczny do PKB 36.60 39 40 40 40 40
Budżet Państwa do PKB -1.60 -2.7 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Koniunktura w Przemyśle 72.00 75 67 69 68 71
Przemysłowy PMI 48.40 49.4 50.2 49.8 50.1 48.7
Optymizm Konsumentów 98.60 89 92 95 94 96
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.20 0.7 0.5 0.6 0.3 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.9 1.2 0.9 0.8 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 2 2.5 2.6 2.4 2.3
PKB 1619.42 1690 1780 1780 1780 1780
Pkb W Cenach Stałych 461613.10 465905 466458 471769 472692 476621
Produkt Narodowy Brutto 450227.40 483170 446785 461933 461033 494282
Środki Trwałe Brutto 130284.60 137778 134579 136832 133411 140947
Pkb Per Capita 26761.90 26800 26800 26800 27200 27200
Pkb Per Capita Ppp 36776.50 37400 38201 38201 38201 38201
Rolnictwo w PKB 8287.50 8268 8695 8387 8486 8458
Budownictwo w PKB 21311.20 22510 22402 22779 21823 23028
Przemysł w PKB 123720.00 126331 122808 124266 126689 129237
Górnictwo w PKB 457.10 545 536 519 468 558
Administracja Publiczna w PKB 26855.50 26823 27240 27554 27500 27439
Usługi w PKB 257982.00 257920 261269 263527 264174 263852
Transport w PKB 15656.80 16086 15611 15925 16033 16456
Media w PKB 11265.60 11839 11891 13180 11536 12111
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.50 3.7 3.8 3.9 3.8 3.7
Bezrobotni Zarejestrowani 977.00 1080 1080 1100 1120 1110
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.60 62.5 63.4 64 64 63
Koszty Pracy 99.20 140 140 140 140 142
Przeciętne Wynagrodzenia 3585588.00 4041000 4362000 4027000 4291000 4236000
Wynagrodzenia w Przemyśle 3804036.00 4347000 5032000 4244000 4519000 4542000
Płaca Minimalna 8350.00 8350 10000 10000 10000 10000
Populacja 51.61 51.71 51.82 51.82 51.82 51.82
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.30 8.5 10.6 10.3 8.8 8.4
Wskaźnik Zatrudnienia 61.70 61.4 61.4 61.4 61.4 61.5
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.00 0.5 1.1 1.3 1.5 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.3 0.3 0.3 0.6 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.46 105 106 106 107 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.54 106 107 106 107 109
Inflacja Bazowa 0.80 1.1 1.2 1.4 1.5 1.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.84 104 105 105 105 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.70 0.8 1.3 1.5 1.2 1.9
Inflacja Żywności -1.30 1 1.9 1.8 1.7 2.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.34 103 104 104 105 104
Cpi Transport 103.60 102 100 105 105 103
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Stopa Międzybankowa 1.48 1.87 1.87 1.51 1.51 1.87
Podaż Pieniądza M2 2839136.80 2890000 2890000 2890000 2890000 3130000
Rezerwy Walutowe 406324.00 402400 402400 401500 401500 402700
Kredyty dla Sektora prywatnego 8617722.00 8405724 8581364 8740061 8824547 8599056
Stopa Depozytowa 1.60 2.2 1.97 1.97 1.97 3.5
Prywatna długu do PKB 260.80 263 261 261 261 261
Bilans Banku Centralnego 500875.30 493500 499500 495500 494500 498600
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 708835.90 680780 710080 740000 740000 690000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 5393.00 3900 4500 4100 9500 5800
Saldo Obrotów Bieżących 7477.20 3200 4500 6900 5500 4500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.70 4.2 3.8 3.8 3.8 3.8
Import 41391.00 43900 41500 39800 40500 45000
Eksport 46784.00 47800 45000 43900 50000 50800
Dług Zagraniczny 462061.90 460292 461599 461599 480076 480648
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3612754.00 6557000 3300000 6500000 4500000 9040000
Dochody z Turystyki 1590200.00 1310000 1505000 1555000 1390000 1420000
Przyjazdy Turystów 1459664.00 1350000 1490000 1490000 1350000 1380000
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 36.60 39 40 40 40 40
Budżet Państwa do PKB -1.60 -2.7 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Wydatki Rządowe 76683.40 75336 75972 77713 78524 77068
Wydatków Rządowych W Pkb 32.26 37.5 38 38 38 38
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.40 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 72.00 75 67 69 68 71
Przemysłowy PMI 48.40 49.4 50.2 49.8 50.1 48.7
Produkcja Przemysłowa 0.40 1 1.1 0.5 1.2 1.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.00 2.3 -0.5 -0.8 0.9 1.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.20 0.9 0.9 0.5 1.1 1.1
Rejestracje nowych samochodów 131579.00 117000 121000 113000 105000 115000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 115.40 114 114 114 114 116
Produkcja Stali 5691.31 6300 6300 6300 6300 6410
Produkcja w Górnictwie -4.40 1.2 1.2 -1.5 -3 4.7
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 111.40 110 111 111 111 111
Produkcja Samochodów 4028834.00 4150000 4250000 4250000 4250000 4250000
Produkcja Energii Elektrycznej 24255.21 24800 23850 23500 23500 25100
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 98.60 89 92 95 94 96
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.20 0.7 0.5 0.6 0.3 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.30 2.8 3.2 3.5 3.9 5
Wydatki Konsumpcyjne 222095.80 224507 225928 227671 227426 229670
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1890779.40 1928595 1938049 1939940 1936158 1972953
Kredyt Konsumencki 1556091.90 1567447 1578545 1596550 1593438 1603498
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.31 3.7 3.7 3.49 3.49 3.7
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 92.10 92.8 93 93.1 93.6 93.6
Cena Benzyny 1.31 1.16 1.13 1.1 1.06 1
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 99.70 100 100 102 102 102
Odsetek Mieszkań Własnościowych 57.70 58 58.2 58.2 58.2 58.2
Zamówienia na Roboty Budowlane 4525872.00 9970336 6610000 4610000 4700000 9890000
Produkcja Budowlana -7.40 -3 -1.2 0.5 1 1.9


Korea Południowa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.