Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1170.87 1173 1179 1186 1192 1204
Indeks Giełdowy 2246.13 2154 2131 2109 2087 2044
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.70 1.59 1.63 1.67 1.71 1.79
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 1.2 0.9 0.8 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 2.5 2.6 2.4 2.3 2.8
Stopa Bezrobocia 3.80 3.8 3.9 3.8 3.7 3.8
Inflacja 0.70 1.1 1.3 1.5 1.4 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.3 0.3 0.6 0.2 0.2
Stopa Procentowa 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Bilans Handlowy 2017.12 4500 4100 9500 5800 5800
Saldo Obrotów Bieżących 5974.80 4500 6900 5500 4500 4100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.70 2.9 2.9 2.9 2.9 3
Dług Publiczny do PKB 36.60 40 40 40 40 40.5
Budżet Państwa do PKB -1.60 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
Koniunktura w Przemyśle 74.00 67 69 68 71 75
Przemysłowy PMI 50.10 50.2 49.8 50.1 48.7 49.7
Optymizm Konsumentów 100.40 92 95 94 96 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.00 0.5 0.6 0.3 0.9 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.20 1.2 0.9 0.8 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 2.5 2.6 2.4 2.3 2.8
PKB 1619.42 1700 1700 1700 1700 1760
Pkb W Cenach Stałych 467045.10 458872 463800 465400 477787 491165
Produkt Narodowy Brutto 456451.80 439518 454131 460103 466950 480025
Środki Trwałe Brutto 134629.40 132390 134521 130847 137726 141582
Pkb Per Capita 26761.90 27912 27912 27912 27912 28493
Pkb Per Capita Ppp 36776.50 38201 38201 38201 38201 38201
Rolnictwo w PKB 8402.70 8553 8245 8290 8596 8837
Budownictwo w PKB 22159.70 22037 22395 21293 22669 23304
Przemysł w PKB 125987.10 120811 122167 124973 128885 132494
Górnictwo w PKB 498.70 528 510 459 510 524
Administracja Publiczna w PKB 26855.50 26797 27088 27070 27473 28242
Usługi w PKB 260084.80 257020 259075 260358 264233 271631
Transport w PKB 15648.60 15357 15656 15761 16009 16457
Media w PKB 11528.80 11698 12957 11189 11794 12124
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 3.80 3.8 3.9 3.8 3.7 3.8
Pracujący 27381.00 27200 27300 273500 27500 27500
Bezrobotni Zarejestrowani 1068.00 1080 1100 1120 1110 1110
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.90 63.4 64 64 63 63
Koszty Pracy 111.40 140 140 140 142 142
Przeciętne Wynagrodzenia 3863726.00 4362000 4027000 4291000 4236000 4411000
Wynagrodzenia w Przemyśle 4199394.00 5032000 4244000 4519000 4542000 4717000
Płaca Minimalna 8350.00 10000 10000 10000 10000 11500
Populacja 51.61 52.11 52.11 52.11 52.11 52.36
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.30 10.6 10.3 8.8 8.4 8.4
Wskaźnik Zatrudnienia 60.80 61.4 61.4 61.4 61.5 61.5
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 0.70 1.1 1.3 1.5 1.4 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.3 0.3 0.6 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.12 106 106 107 107 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.35 106 107 107 107 109
Inflacja Bazowa 0.60 1.2 1.4 1.5 1.4 1.7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.71 105 105 105 107 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.70 1.3 1.5 1.2 1.9 1.9
Inflacja Żywności 0.10 1.9 1.8 1.7 2.4 2.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.50 104 104 105 105 107
Cpi Transport 103.58 100 105 105 105 107
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Stopa Międzybankowa 1.44 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
Podaż Pieniądza M2 2903991.80 2890000 2890000 2890000 3130000 3130000
Rezerwy Walutowe 408820.00 410300 411700 413200 414637 420454
Kredyty dla Sektora prywatnego 8689783.00 8441801 8592434 8686664 8889648 9138558
Stopa Depozytowa 1.63 1.6 1.6 1.6 3.5 1.6
Prywatna długu do PKB 260.80 261 261 261 261 259
Bilans Banku Centralnego 492518.80 495180 498716 501369 504021 514629
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 688696.70 710080 740000 740000 690000 680000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 2017.12 4500 4100 9500 5800 5800
Saldo Obrotów Bieżących 5974.80 4500 6900 5500 4500 4100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.70 2.9 2.9 2.9 2.9 3
Import 43697.71 41500 39800 40500 45000 45900
Eksport 45714.83 45000 43900 50000 50800 51700
Dług Zagraniczny 458199.90 461599 461599 480076 480648 499401
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 9844064.00 3300000 6500000 4500000 9040000 9040000
Dochody z Turystyki 1627000.00 1505000 1555000 1390000 1420000 1420000
Przyjazdy Turystów 1456429.00 1490000 1490000 1350000 1380000 1450000
Bronie Sprzedaży 1083.00 560 560 560 560 560
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 36.60 40 40 40 40 40.5
Budżet Państwa do PKB -1.60 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
Bilans Budżetu -7906.00 -19000 -12000 -20000 18000 23000
Wydatki Rządowe 78781.50 74736 76400 77411 80593 82850
Dochody Budżetu Państwa 409618.00 110800 220000 3150000 425000 425000
Wydatki Budżetu Państwa 417525.00 140000 245000 245000 399000 399000
Wydatki Wojskowe 41157.00 40650 40650 40650 40650 40650
Wydatków Rządowych W Pkb 32.26 38 38 38 38 39
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 40 40 40 40 40
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81 18.81
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.40 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41 8.41
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 74.00 67 69 68 71 75
Przemysłowy PMI 50.10 50.2 49.8 50.1 48.7 49.7
Produkcja Przemysłowa -0.30 1.1 0.5 1.2 1.8 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.50 -0.5 -0.8 0.9 1.7 1.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.10 0.9 0.5 1.1 1.1 1.5
Stopa Utylizacji Surowców 103.20 104 103 103 105 105
Bankructwa 30.00 35 40 40 27 27
Rejestracje nowych samochodów 139411.00 121000 113000 105000 115000 110000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 116.90 114 114 114 116 115
Produkcja Stali 5894.65 6300 6300 6300 6410 6410
Produkcja w Górnictwie -5.50 1.2 -1.5 -3 4.7 4.7
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 111.50 111 111 111 111 111
Produkcja Samochodów 4028834.00 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000
Produkcja Energii Elektrycznej 22770.94 23850 23500 23500 25100 25300
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 100.40 92 95 94 96 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.00 0.5 0.6 0.3 0.9 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.70 3.2 3.5 3.9 5 5
Wydatki Konsumpcyjne 223925.40 222253 223825 224043 229076 235490
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1890779.40 1906530 1907172 1905906 1934267 1988427
Oszczędności Gospodarstw Domowych 35.00 33.6 33.8 34 33.6 32.9
Kredyt Konsumencki 1572659.90 1552872 1569583 1585241 1608831 1653878
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.18 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 92.90 93 93.1 93.6 93.6 94.9
Cena Benzyny 1.35 1.48 1.52 1.56 1.59 1.59
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 100.20 100 102 102 102 102
Odsetek Mieszkań Własnościowych 57.70 58.2 58.2 58.2 58.2 57.7
Zamówienia na Roboty Budowlane 5454550.00 6010000 4310000 4400000 9890000 9000000
Produkcja Budowlana -4.70 -1.2 0.5 1 1.9 3.2


Korea Południowa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.