Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 1136.42 1148 1154 1160 1166 1178
Indeks Giełdowy 2329.49 2296 2246 2197 2149 2053
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.46 1.48 1.52 1.55 1.59 1.67

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -3.20 1 1 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.70 0.6 1.2 3.5 3.5 3
Stopa Bezrobocia 3.90 3.7 4.1 4 4 3.8
Inflacja 1.00 1.1 0.5 0.8 1.2 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Bilans Handlowy 8880.00 5800 5800 5800 5800 5800
Saldo Obrotów Bieżących 6570.00 4500 4500 4500 4500 4100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.70 5 4.9 4.9 4.9 4.9
Dług Publiczny do PKB 37.70 44 48 48 48 48
Budżet Państwa do PKB -2.60 -5.7 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
Koniunktura w Przemyśle 68.00 65 59 60 60 61
Przemysłowy PMI 49.80 48.7 50.2 50.2 50.2 49.7
Optymizm Konsumentów 79.40 70 70 70 70 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.00 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42.00 40 42 42 42 40

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -3.20 1 1 1 1 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.70 0.6 1.2 3.5 3.5 3
PKB 1642.38 1450 1540 1540 1540 1540
Pkb W Cenach Stałych 448209.30 420794 471627 468359 479004 427106
Produkt Narodowy Brutto 443089.50 444390 480751 443230 453304 451055
Środki Trwałe Brutto 137445.70 124740 135437 138534 141682 126611
Pkb Per Capita 28605.70 26900 27490 27490 27490 27490
Pkb Per Capita Ppp 42661.20 40200 41400 41400 41400 41400
Rolnictwo w PKB 7620.70 7588 8168 8524 8718 7702
Budownictwo w PKB 22715.20 17082 22293 22633 23148 17339
Przemysł w PKB 113194.30 122877 126743 125230 128076 124720
Górnictwo w PKB 435.80 578 502 566 579 587
Administracja Publiczna w PKB 27855.70 25328 27628 28190 28831 25707
Usługi w PKB 255006.00 221987 261645 258267 264137 225317
Transport w PKB 12726.20 14016 15742 13848 14163 14226
Media w PKB 12136.70 8514 11598 12375 12656 8642

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 3.90 3.7 4.1 4 4 3.8
Pracujący 26787.00 27500 27500 27500 27500 27500
Bezrobotni Zarejestrowani 1088.00 1110 1110 1110 1110 1110
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.50 63 63 63 63 63
Koszty Pracy 119.30 142 142 142 142 142
Przeciętne Wynagrodzenia 3615931.00 3846000 4091000 3701000 4011000 3962000
Wynagrodzenia w Przemyśle 3803701.00 4222000 4511000 4871000 4371000 4307000
Płaca Minimalna 8590.00 8590 8990 8990 8990 8990
Populacja 51.71 51.78 52.36 52.36 52.36 52.36
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.90 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
Wskaźnik Zatrudnienia 60.40 60.5 60.9 61 61 61.5

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 1.00 1.1 0.5 0.8 1.2 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.20 106 106 106 107 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.18 106 107 107 107 108
Inflacja Bazowa 0.90 0.8 0.7 0.9 1.1 1.4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103.19 105 104 104 105 107
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.50 1.5 1.5 1.9 1.9 1.9
Inflacja Żywności 8.30 2.4 2.4 2.4 2.1 2.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.23 105 105 104 104 106
Cpi Transport 99.38 105 102 98.32 101 106

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Stopa Międzybankowa 0.66 1.87 0.66 0.66 0.66 2.12
Podaż Pieniądza M2 3103778.80 3130000 3130000 3130000 3130000 3130000
Rezerwy Walutowe 420550.00 421192 423184 425177 427171 429166
Kredyty dla Sektora prywatnego 9660511.00 8320000 8741922 9121177 9798245 9004179
Stopa Depozytowa 1.02 3.5 1.37 1.37 1.37 1.37
Prywatna długu do PKB 260.80 261 261 261 261 259
Bilans Banku Centralnego 537625.00 504021 506673 506673 506673 514629
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 702507.40 690000 690000 690000 690000 680000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 8880.00 5800 5800 5800 5800 5800
Saldo Obrotów Bieżących 6570.00 4500 4500 4500 4500 4100
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.70 5 4.9 4.9 4.9 4.9
Import 39170.00 45000 45000 45000 45000 45900
Eksport 48050.00 50800 50800 50800 50800 51700
Dług Zagraniczny 503055.00 480648 480648 480648 480648 499401
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5188027.00 9040000 9040000 9040000 9040000 9040000
Dochody z Turystyki 505600.00 642000 750000 920000 970000 1420000
Przyjazdy Turystów 68797.00 95000 1000000 1200000 1200000 1450000
Bronie Sprzedaży 688.00 550 800 800 800 800

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 37.70 44 48 48 48 48
Budżet Państwa do PKB -2.60 -5.7 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
Bilans Budżetu -70888.00 18000 18000 18000 18000 23000
Wydatki Rządowe 80151.90 64938 79254 80382 82209 65912
Dochody Budżetu Państwa 296469.00 425000 425000 425000 425000 425000
Wydatki Budżetu Państwa 367357.00 399000 399000 399000 399000 399000
Wydatki Wojskowe 41157.00 40650 40650 40650 40650 40650
Wydatków Rządowych W Pkb 30.27 38 38 38 38 39

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42.00 40 42 42 42 40
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Składki Ubezpieczeniowe 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 68.00 65 59 60 60 61
Przemysłowy PMI 49.80 48.7 50.2 50.2 50.2 49.7
Produkcja Przemysłowa -3.00 1.8 1.8 1.8 1.8 2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.70 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5
Stopa Utylizacji Surowców 103.90 105 105 106 106 107
Bankructwa 30.00 27 27 27 27 27
Rejestracje nowych samochodów 111629.00 115000 130000 135500 150000 175000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 121.20 118 118 118 119 119
Produkcja w Górnictwie -3.00 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
Produkcja Stali 5799.77 6410 6410 6410 6410 6410
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 111.60 111 111 111 111 111
Produkcja Samochodów 3950617.00 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000
Produkcja Energii Elektrycznej 22533.18 25100 25100 25100 25100 25300

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 79.40 70 70 70 70 99
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.00 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.30 5 5 5 5 5
Wydatki Konsumpcyjne 213186.30 201335 225269 212562 217393 204355
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1925872.90 1844046 1937428 1948983 1993278 1871707
Oszczędności Gospodarstw Domowych 34.50 33.6 33.6 33.6 33.6 32.9
Kredyt Konsumencki 1637276.40 1598186 1609733 1630607 1667666 1622159
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.63 3.7 2.82 2.82 2.82 3.95
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 95.90 93.6 93.6 93.6 93.6 94.9
Cena Benzyny 1.15 1.1 1.01 0.96 0.91 1.04

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 104.90 102 102 102 102 102
Odsetek Mieszkań Własnościowych 58.00 57.5 58 58 58 58
Zamówienia na Roboty Budowlane 8130912.00 9890000 9890000 9890000 9890000 9000000
Produkcja Budowlana -9.40 1.9 1.9 1.9 1.9 3.2


Korea Południowa - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.