Ostatni Poprzedni
Waluta 1188 1184
Indeks Giełdowy 2843 2842 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 0.8 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 6 Procent
Stopa Bezrobocia 3.8 3.1 Procent
Inflacja 3.7 3.8 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 0.5 Procent
Stopa Procentowa 1.25 1 Procent
Bilans Handlowy -590 3060 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących 7160 6950 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 3.7 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 42.6 36.4 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -6.1 -2.6 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 95 90 Punkty
Przemysłowy PMI 51.9 50.9 Punkty
Optymizm Konsumentów 104 108 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.9 0.2 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 25 25 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 42 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 0.8 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 6 Procent
PKB 1631 1647 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 477714 476245 Krw Billion
Produkt Narodowy Brutto 470114 471381 Krw Billion
Środki Trwałe Brutto 139788 142524 Krw Billion
PKB Per Capita 31265 31611 USD
PKB Per Capita PPP 42252 42719 USD
Rolnictwo w PKB 8250 7580 Krw Billion
Budownictwo w PKB 21198 21574 Krw Billion
Przemysł w PKB 128640 128375 Krw Billion
Górnictwo w PKB 526 520 Krw Billion
Administracja Publiczna w PKB 29409 28911 Krw Billion
Usługi w PKB 268974 267864 Krw Billion
Transport w PKB 14289 14617 Krw Billion
Media w PKB 12130 12028 Krw Billion
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 3.8 3.1 Procent
Pracujący 27566 27503 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 1079 890 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.6 63.1 Procent
Koszty Pracy 112 98.4 Punkty
Wydajność 120 117 Punkty
Przeciętne Wynagrodzenia 4107606 3773068 Krw / Miesiąc
Płaca Minimalna 8720 8590 KRW / Godzina
Wynagrodzenia w Przemyśle 4512938 4022810 Krw / Miesiąc
Populacja 51.78 51.71 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 62 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 60
Wskaźnik Zatrudnienia 61.3 61.2 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.7 5.5 Procent
Ostatni Poprzedni
Inflacja 3.7 3.8 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 0.5 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 104 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 103 Punkty
Inflacja Bazowa 2.7 2.4 Procent
Deflator Pkb 110 107 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 112 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9 9.8 Procent
Wskaźnik Cen Importowych 115 116 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 127 130 Punkty
Inflacja Żywności 6.2 5.9 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 0 0.5 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 103 Punkty
Cpi Transport 109 111 Punkty
Oczekiwania inflacyjne 2.6 2.7 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 216 215 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 110642056 110322296 dawki
Zakażenia Koronawirusem 705902 700102 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 6452 6378 Osoby
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 1.25 1 Procent
Stopa Międzybankowa 1.5 1.5 Procent
Podaż Pieniądza M0 153998500 152517500 Krw Million
Podaż Pieniądza M1 1361236 1337164 Krw Billion
Podaż Pieniądza M2 3605808 3554393 Krw Billion
Podaż Pieniądza M3 4884079 4824015 Krw Billion
Rezerwy Walutowe 463120 463910 W Mln Usd
Kredyty dla Sektora prywatnego 10656836 10684380 KRW - stu milionów
Stopa Depozytowa 1.32 1.17 Procent
Bilans Banku Centralnego 580364 576759 Krw Billion
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 966192 1055888 W Mln Usd
Stopa Pożyczkowa 2.25 2 Procent
Prywatny dług do PKB 273 253 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -590 3060 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących 7160 6950 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 3.7 Procent Pkb
Eksport 60735 60444 W Mln Usd
Import 61321 57357 W Mln Usd
Dług Zagraniczny 610753 604167 W Mln Usd
Terms of Trade 89.1 92 Punkty
Rachunek kapitałowy 6494 7007 W Mln Usd
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 11301161 4724987 Usd-Tysiąc
Dochody z Turystyki 1021300 901000 W Mln Usd
Przyjazdy Turystów 94358 92416
Rezerwy Złota 104 104 Ton
Indeks Terroryzmu 0.66 0.3
Sprzedaż Broni 827 693 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 42.6 36.4 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -6.1 -2.6 Procent Pkb
Bilans Budżetu -22366 -19317 Krw Billion
Wydatki Rządowe 85257 84291 Krw Billion
Dochody Budżetu Państwa 494494 462814 Krw Billion
Wydatki Budżetu Państwa 516860 482131 Krw Billion
Wnioski o Azyl 6684 15451 Osoby
Rating Kredytowy 86
Wydatków Rządowych W Pkb 31.15 30.27 Procent Pkb
Wydatki Wojskowe 46056 43891 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 25 25 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 42 Procent
Podatek od Towarów i Usług 10 10 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 19.24 18.94 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.11 9.96 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.13 8.98 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 95 90 Punkty
Przemysłowy PMI 51.9 50.9 Punkty
Produkcja Przemysłowa 5.9 4.5 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.1 -2.9 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.2 4.6 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 105 105 Punkty
Nowe Zamówienia 8369728 8213058 Krw Million
Zmiany Zapasów 2801 2524 Krw Billion
Bankructwa 20 8 Firmy
Rejestracje nowych samochodów 121105 121045
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 128 128 Punkty
Szybkość Internetu 28554 26116 KBps
Adresy IP 25814048 25049894 IP
Produkcja Samochodów 3506774 3950617
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 118 117 Punkty
Index Konkurencyjności 79.62 78.84 Punkty
Ranking Konkurencyjności 13 15
Indeks Percepcji Korupcji 61 59 Punkty
Ranking Korupcji 33 39
Łatwość Prowadzenia Biznesu 5 5
Produkcja Energii Elektrycznej 23885 24439 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie -7.2 8.5 Procent
Produkcja Stali 5900 5800 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów 104 108 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.9 0.2 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.6 7.4 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 220525 221146 Krw Billion
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1938679 1925873 Krw Billion
Oszczędności Gospodarstw Domowych 35.8 37.4 Procent
Kredyt Konsumencki 1844893 1805867 Krw Billion
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 3.23 3.07 Procent
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 105 106 Saldo netto
Cena Benzyny 1.37 1.41 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 106 105 Procent Pkb
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 125 124 Punkty
Zamówienia na Roboty Budowlane 5875773 7246157 Krw Million
Produkcja Budowlana -5.6 -0.8 Procent
Odsetek Mieszkań Własnościowych 58 57.7 Procent


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Korea Południowa - Wskaźniki ekonomiczne.