Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1112 2021-04
Indeks Giełdowy 3077 2021-03
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.04 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.2 2020-12
Stopa Bezrobocia 3.9 2021-03
Inflacja 1.5 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2021-03
Stopa Procentowa 0.5 2021-04
Bilans Handlowy 4170 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 8034 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 2020-12
Dług Publiczny do PKB 37.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 89 2021-03
Przemysłowy PMI 55.3 2021-03
Optymizm Konsumentów 100 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.8 2021-02
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42 2020-12
Przypadki koronawirusa 117458 2021-04
Śmierć koronawirusa 1811 2021-04
Odzyskany koronawirus 106459 2021-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.2 2020-12
PKB 1647 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 463395 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 481952 2020-12
Środki Trwałe Brutto 139111 2020-12
Pkb Per Capita 28606 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 42661 2019-12
Rolnictwo w PKB 8048 2020-12
Budownictwo w PKB 22091 2020-12
Przemysł w PKB 125601 2020-12
Górnictwo w PKB 511 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 28517 2020-12
Usługi w PKB 258125 2020-12
Transport w PKB 12924 2020-12
Media w PKB 12052 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 2021-03
Pracujący 27145 2021-03
Bezrobotni Zarejestrowani 1095 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.5 2021-03
Koszty Pracy 109 2020-09
Wydajność 114 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 3868678 2020-12
Płaca Minimalna 8720 2021-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 4248573 2020-12
Populacja 51.78 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 59.8 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10 2021-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2021-03
Inflacja Bazowa 0.8 2021-02
Deflator Pkb 104 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.9 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 101 2021-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 110 2021-03
Inflacja Żywności 8.4 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2021-03
Cpi Transport 104 2021-03
Oczekiwania inflacyjne 2.1 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Coronavirus Vaccination Rate 3.83 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 1964389 2021-04
Przypadki koronawirusa 117458 2021-04
Śmierć koronawirusa 1811 2021-04
Odzyskany koronawirus 106459 2021-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2021-04
Stopa Międzybankowa 0.7 2021-04
Podaż Pieniądza M0 140770000 2021-02
Podaż Pieniądza M1 1214267 2021-02
Podaż Pieniądza M2 3267578 2021-02
Podaż Pieniądza M3 4546085 2021-02
Rezerwy Walutowe 446130 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 9999709 2021-03
Stopa Depozytowa 0.98 2021-01
Bilans Banku Centralnego 541441 2021-02
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 976287 2020-12
Stopa Pożyczkowa 1.5 2021-04
Prywatna długu do PKB 253 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4170 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 8034 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 2020-12
Eksport 53800 2021-03
Import 49653 2021-03
Dług Zagraniczny 542448 2020-12
Terms of Trade 92.8 2021-02
Rachunek kapitałowy 7411 2021-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4738478 2021-03
Dochody z Turystyki 786700 2020-12
Przyjazdy Turystów 62344 2020-12
Rezerwy Złota 104 2020-12
Indeks Terroryzmu 0.66 2019-12
Bronie Sprzedaży 827 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 37.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2019-12
Bilans Budżetu -12694 2021-02
Wydatki Rządowe 79988 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 92518 2021-02
Wydatki Budżetu Państwa 105212 2021-02
Wnioski o Azyl 15451 2019-12
Rating Kredytowy 86 2021-04
Wydatków Rządowych W Pkb 31.15 2018-12
Wydatki Wojskowe 46281 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 18.94 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.96 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.98 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 89 2021-03
Przemysłowy PMI 55.3 2021-03
Produkcja Przemysłowa 0.9 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.3 2021-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1 2021-02
Stopa Utylizacji Surowców 105 2021-02
Nowe Zamówienia 8756127 2021-02
Zmiany Zapasów 153 2020-12
Bankructwa 25 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 141236 2021-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 125 2021-02
Szybkość Internetu 28554 2017-03
Adresy IP 25814048 2017-03
Produkcja Samochodów 3506774 2020-12
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 114 2021-02
Index Konkurencyjności 79.62 2019-12
Ranking Konkurencyjności 13 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 61 2020-12
Ranking Korupcji 33 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 5 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 24495 2021-01
Produkcja w Górnictwie -11.1 2021-02
Produkcja Stali 5500 2021-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 100 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.8 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.4 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 209654 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1938679 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 35.7 2020-09
Kredyt Konsumencki 1726091 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.74 2021-02
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 101 2021-03
Cena Benzyny 1.35 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 101 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 113 2021-03
Zamówienia na Roboty Budowlane 4179354 2021-02
Produkcja Budowlana -8.7 2021-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 58 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Korea Południowa - Wskaźniki ekonomiczne.