Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1189 2019-12
Indeks Giełdowy 2089 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.69 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-10
Inflacja 0.2 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.6 2019-11
Stopa Procentowa 1.25 2019-11
Bilans Handlowy 3370 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 7830 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 36.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 74 2019-11
Przemysłowy PMI 49.4 2019-11
Optymizm Konsumentów 101 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.5 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 2019-09
PKB 1619 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 461706 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 456452 2019-09
Środki Trwałe Brutto 129808 2019-09
Pkb Per Capita 26762 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 36776 2018-12
Rolnictwo w PKB 8224 2019-09
Budownictwo w PKB 21124 2019-09
Przemysł w PKB 123981 2019-09
Górnictwo w PKB 455 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 26856 2019-06
Usługi w PKB 258292 2019-09
Transport w PKB 15636 2019-09
Media w PKB 11100 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.5 2019-10
Pracujący 27257 2019-10
Bezrobotni Zarejestrowani 977 2019-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.6 2019-10
Koszty Pracy 99.2 2019-06
Wydajność 108 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 3585588 2019-06
Płaca Minimalna 8350 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 3804036 2019-06
Populacja 51.61 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.7 2019-10
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.3 2019-10
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.6 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-11
Inflacja Bazowa 0.6 2019-11
Deflator Pkb 105 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.6 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 99.04 2019-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 108 2019-10
Inflacja Żywności -0.7 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-11
Cpi Transport 103 2019-11
Oczekiwania inflacyjne 1.7 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.25 2019-11
Stopa Międzybankowa 1.52 2019-12
Podaż Pieniądza M0 111013200 2019-09
Podaż Pieniądza M1 895009 2019-09
Podaż Pieniądza M2 2855830 2019-09
Podaż Pieniądza M3 4052156 2019-09
Rezerwy Walutowe 407460 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 8692463 2019-10
Stopa Depozytowa 1.6 2019-08
Bilans Banku Centralnego 504916 2019-09
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 688697 2019-09
Stopa Pożyczkowa 2.25 2019-12
Prywatna długu do PKB 261 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 3370 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 7830 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.7 2018-12
Eksport 44118 2019-11
Import 40723 2019-11
Dług Zagraniczny 458200 2019-09
Terms of Trade 91.4 2019-09
Rachunek kapitałowy 10228 2019-10
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3612754 2019-09
Dochody z Turystyki 1716400 2019-09
Przyjazdy Turystów 1656195 2019-10
Rezerwy Złota 104 2019-12
Indeks Terroryzmu 0.3 2018-12
Bronie Sprzedaży 1083 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2018-12
Bilans Budżetu -26547 2019-09
Wydatki Rządowe 76796 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 338086 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 364632 2019-09
Wnioski o Azyl 839 2018-09
Rating Kredytowy 86 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 32.26 2016-12
Wydatki Wojskowe 41157 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 18.81 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.4 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.41 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 74 2019-11
Przemysłowy PMI 49.4 2019-11
Produkcja Przemysłowa -2.5 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.7 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.5 2019-10
Stopa Utylizacji Surowców 102 2019-10
Nowe Zamówienia 7711018 2019-10
Zmiany Zapasów 4866 2019-09
Bankructwa 33 2019-10
Rejestracje nowych samochodów 131579 2019-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 116 2019-10
Szybkość Internetu 28554 2017-03
Adresy IP 25814048 2017-03
Produkcja Samochodów 4028834 2018-12
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 111 2019-10
Index Konkurencyjności 79.62 2019-12
Ranking Konkurencyjności 13 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 57 2018-12
Ranking Korupcji 45 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 5 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 22699 2019-09
Produkcja w Górnictwie -4.4 2019-09
Produkcja Stali 5983 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 101 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.5 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.1 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 222265 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1890779 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 35 2019-09
Kredyt Konsumencki 1572660 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.2 2019-10
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 92 2019-11
Cena Benzyny 1.31 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 92.1 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 99.9 2019-11
Zamówienia na Roboty Budowlane 7391668 2019-10
Produkcja Budowlana -4.3 2019-10
Odsetek Mieszkań Własnościowych 57.7 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Korea Południowa - Wskaźniki ekonomiczne.