KOREA POŁUDNIOWA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2018-06
Stopa Bezrobocia 4 2018-09
Inflacja 1.9 2018-09
Stopa Procentowa 1.5 2018-10
Bilans Handlowy 9746 2018-09
Dług Publiczny do PKB 38 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1133 2018-10
Indeks Giełdowy 2156 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.32 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.8 % 2018-06
PKB 1531 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 397959 Krw Billion 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 406054 Krw Billion 2018-06
Środki Trwałe Brutto 123423 Krw Billion 2018-06
Pkb Per Capita 26152 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 35938 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 7287 Krw Billion 2018-06
Budownictwo w PKB 17199 Krw Billion 2018-06
Przemysł w PKB 114354 Krw Billion 2018-06
Górnictwo w PKB 526 Krw Billion 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 23995 Krw Billion 2018-06
Usługi w PKB 210746 Krw Billion 2018-06
Transport w PKB 13205 Krw Billion 2018-06
Media w PKB 7890 Krw Billion 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4 % 2018-09
Pracujący 26812 Tysiąc 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 1122 Tysiąc 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.5 % 2018-09
Koszty Pracy 128 Punkty Indeksowe 2018-03
Wydajność 106 Punkty Indeksowe 2018-03
Przeciętne Wynagrodzenia 3457189 Krw / Miesiąc 2018-06
Płaca Minimalna 7530 KRW / Godzina 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 3692181 Krw / Miesiąc 2018-06
Populacja 51.45 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.2 % 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9 % 2018-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 1.3 % 2018-09
Deflator Pkb 111 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 Punkty Indeksowe 2018-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3 % 2018-08
Wskaźnik Cen Importowych 88.02 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 90.69 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Żywności 5.2 % 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 105 Punkty Indeksowe 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 % 2018-10
Stopa Międzybankowa 1.77 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 99560500 Krw Million 2018-08
Podaż Pieniądza M1 845315 Krw Billion 2018-08
Podaż Pieniądza M2 2642293 Krw Billion 2018-08
Podaż Pieniądza M3 3725804 Krw Billion 2018-08
Rezerwy Walutowe 403000 W Mln Usd 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 8214650 KRW - stu milionów 2018-09
Stopa Depozytowa 1.67 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 502619 Krw Billion 2018-08
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 7303 USD - Setki milionów dolarów 2018-06
Prywatna długu do PKB 253 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 9746 W Mln Usd 2018-09
Eksport 50585 W Mln Usd 2018-09
Import 40839 W Mln Usd 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących 8440 W Mln Usd 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.6 % 2017-12
Dług Zagraniczny 440544 W Mln Usd 2018-06
Terms of Trade 98 Punkty Indeksowe 2018-08
Rachunek kapitałowy 7272 W Mln Usd 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3448981 Usd-Tysiąc 2018-09
Dochody z Turystyki 1381400 W Mln Usd 2018-08
Przyjazdy Turystów 1391727 2018-08
Rezerwy Złota 104 Ton 2018-09
Indeks Terroryzmu 0.61 2016-12
Bronie Sprzedaży 587 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 15993 Krw Billion 2018-08
Wydatki Rządowe 59634 Krw Billion 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 309467 Krw Billion 2018-08
Wydatki Budżetu Państwa 293473 Krw Billion 2018-08
Wnioski o Azyl 652 Osoby 2017-06
Rating Kredytowy 84.4
Wydatków Rządowych W Pkb 32.26 % 2016-12
Wydatki Wojskowe 37560 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 73 Punkty Indeksowe 2018-09
Przemysłowy PMI 51.3 2018-09
Produkcja Przemysłowa 2.5 % 2018-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.4 % 2018-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2 % 2018-08
Stopa Utylizacji Surowców 102 Punkty Indeksowe 2018-08
Nowe Zamówienia 5845174 Krw Million 2018-08
Zmiany Zapasów 179 Krw Billion 2018-06
Bankructwa 41 Firmy 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 110234 2018-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 113 Punkty Indeksowe 2018-08
Szybkość Internetu 28554 KBps 2017-03
Adresy IP 25814048 IP 2017-03
Produkcja Samochodów 4114913 2017-12
Zgodny-Wskaźnik 109 Punkty Indeksowe 2018-08
Index Konkurencyjności 78.84 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 15 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 54 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 51 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 4 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 24473 Gigawatogodzina 2018-08
Produkcja w Górnictwie -13.8 % 2018-08
Produkcja Stali 6097 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 190580 Krw Billion 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1722493 Krw Billion 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.8 % 2017-12
Kredyt Konsumencki 1493156 Krw Billion 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.63 % 2018-08
Cena Benzyny 1.48 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 95.2 % of GDP 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 105 Punkty Indeksowe 2018-09
Zamówienia na Roboty Budowlane 4254433 Krw Million 2018-08
Produkcja Budowlana -6.2 % 2018-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 56.8 % 2016-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 18.81 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.4 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.41 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 35.9 mm 2015-12
Temperatura 1.64 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Korea Południowa - Wskaźniki ekonomiczne.