Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1185 2019-10
Indeks Giełdowy 2068 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.49 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-08
Inflacja -0.4 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-09
Stopa Procentowa 1.5 2019-09
Bilans Handlowy 5973 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 5270 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 36.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 71 2019-09
Przemysłowy PMI 48 2019-09
Optymizm Konsumentów 96.9 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.9 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2 2019-06
PKB 1619 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 459813 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 450227 2019-06
Środki Trwałe Brutto 133364 2019-06
Pkb Per Capita 26762 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 36776 2018-12
Rolnictwo w PKB 8174 2019-06
Budownictwo w PKB 22202 2019-06
Przemysł w PKB 121117 2019-06
Górnictwo w PKB 506 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 26856 2019-06
Usługi w PKB 256848 2019-06
Transport w PKB 15521 2019-06
Media w PKB 12846 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-08
Pracujący 27196 2019-08
Bezrobotni Zarejestrowani 867 2019-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.3 2019-08
Koszty Pracy 130 2019-03
Wydajność 108 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 3585588 2019-06
Płaca Minimalna 8350 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 3804036 2019-06
Populacja 51.61 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.4 2019-08
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.1 2019-08
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.4 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-09
Inflacja Bazowa 0.6 2019-09
Deflator Pkb 104 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.6 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 102 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 111 2019-08
Inflacja Żywności -4.1 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-09
Cpi Transport 103 2019-09
Oczekiwania inflacyjne 1.8 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2019-09
Stopa Międzybankowa 1.5 2019-10
Podaż Pieniądza M0 107864800 2019-07
Podaż Pieniądza M1 882804 2019-07
Podaż Pieniądza M2 2815404 2019-07
Podaż Pieniądza M3 4017137 2019-07
Rezerwy Walutowe 403320 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 8617722 2019-09
Stopa Depozytowa 1.81 2019-07
Bilans Banku Centralnego 495883 2019-07
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 708836 2019-06
Stopa Pożyczkowa 2.5 2019-10
Prywatna długu do PKB 261 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5973 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 5270 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.7 2018-12
Eksport 44712 2019-09
Import 38738 2019-09
Dług Zagraniczny 462062 2019-06
Terms of Trade 91.7 2019-08
Rachunek kapitałowy 4820 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3612754 2019-09
Dochody z Turystyki 1522800 2019-07
Przyjazdy Turystów 1586299 2019-08
Rezerwy Złota 104 2019-09
Indeks Terroryzmu 0.29 2017-12
Bronie Sprzedaży 1083 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2018-12
Bilans Budżetu -22340 2019-08
Wydatki Rządowe 75743 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 307978 2019-08
Wydatki Budżetu Państwa 330168 2019-08
Wnioski o Azyl 839 2018-09
Rating Kredytowy 84.4
Wydatków Rządowych W Pkb 32.26 2016-12
Wydatki Wojskowe 41157 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 18.81 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.4 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.41 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 71 2019-09
Przemysłowy PMI 48 2019-09
Produkcja Przemysłowa -2.9 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.4 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 101 2019-08
Nowe Zamówienia 5914673 2019-08
Zmiany Zapasów 7107 2019-06
Bankructwa 25 2019-08
Rejestracje nowych samochodów 120147 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 115 2019-08
Szybkość Internetu 28554 2017-03
Adresy IP 25814048 2017-03
Produkcja Samochodów 4028834 2018-12
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 111 2019-08
Index Konkurencyjności 79.62 2019-12
Ranking Konkurencyjności 13 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 57 2018-12
Ranking Korupcji 45 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 5 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 24255 2019-08
Produkcja w Górnictwie -2.9 2019-07
Produkcja Stali 5941 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 96.9 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.9 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.1 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 221901 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1890779 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 34.6 2019-06
Kredyt Konsumencki 1556092 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.19 2019-08
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 91 2019-09
Cena Benzyny 1.28 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 92.1 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 99.6 2019-09
Zamówienia na Roboty Budowlane 2976163 2019-08
Produkcja Budowlana -6.9 2019-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 57.7 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Korea Południowa - Wskaźniki ekonomiczne.