KOREA POŁUDNIOWA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2018-06
Stopa Bezrobocia 3.7 2018-06
Inflacja 1.5 2018-07
Stopa Procentowa 1.5 2018-07
Bilans Handlowy 7006 2018-07
Dług Publiczny do PKB 38 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1130 2018-08
Indeks Giełdowy 2247 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.48 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.9 % 2018-06
PKB 1531 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 398335 Krw Billion 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 394082 Krw Billion 2018-03
Środki Trwałe Brutto 123627 Krw Billion 2018-06
Pkb Per Capita 26152 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 35938 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 7308 Krw Billion 2018-06
Budownictwo w PKB 17334 Krw Billion 2018-06
Przemysł w PKB 114465 Krw Billion 2018-06
Górnictwo w PKB 509 Krw Billion 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 23996 Krw Billion 2018-06
Usługi w PKB 210827 Krw Billion 2018-06
Transport w PKB 13209 Krw Billion 2018-06
Media w PKB 7909 Krw Billion 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 % 2018-06
Pracujący 26798 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 1018 Tysiąc 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.8 % 2018-06
Koszty Pracy 128 Punkty Indeksowe 2018-03
Wydajność 106 Punkty Indeksowe 2018-03
Przeciętne Wynagrodzenia 3917383 Krw / Miesiąc 2018-03
Płaca Minimalna 7530 KRW / Godzina 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 4562783 Krw / Miesiąc 2018-03
Populacja 51.45 Milion 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.4 % 2018-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.1 % 2018-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 1.2 % 2018-06
Deflator Pkb 112 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.6 % 2018-06
Wskaźnik Cen Importowych 87.56 Punkty Indeksowe 2018-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 89.81 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Żywności 1.5 % 2018-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 105 Punkty Indeksowe 2018-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 % 2018-07
Stopa Międzybankowa 1.66 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 99049400 Krw Million 2018-06
Podaż Pieniądza M1 840330 Krw Billion 2018-06
Podaż Pieniądza M2 2610548 Krw Billion 2018-06
Podaż Pieniądza M3 3681150 Krw Billion 2018-06
Rezerwy Walutowe 402450 W Mln Usd 2018-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 8122052 KRW - stu milionów 2018-07
Stopa Depozytowa 1.67 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 500084 Krw Billion 2018-06
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 7783 USD - Setki milionów dolarów 2018-03
Prywatna długu do PKB 254 % 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 7006 W Mln Usd 2018-07
Eksport 51882 W Mln Usd 2018-07
Import 44876 W Mln Usd 2018-07
Saldo Obrotów Bieżących 7380 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.6 % 2017-12
Dług Zagraniczny 433887 W Mln Usd 2018-03
Terms of Trade 97.1 Punkty Indeksowe 2018-06
Rachunek kapitałowy 4721 W Mln Usd 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10820000 Usd-Tysiąc 2018-06
Dochody z Turystyki 1348900 W Mln Usd 2018-06
Przyjazdy Turystów 1282093 2018-06
Rezerwy Złota 104 Ton 2018-06
Indeks Terroryzmu 0.61 2016-12
Bronie Sprzedaży 587 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -3520 Krw Billion 2018-06
Wydatki Rządowe 59625 Krw Billion 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 230943 Krw Billion 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 234463 Krw Billion 2018-06
Wnioski o Azyl 652 Osoby 2017-06
Rating Kredytowy 84.4
Wydatków Rządowych W Pkb 32.26 % 2016-12
Wydatki Wojskowe 37560 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 74 Punkty Indeksowe 2018-07
Przemysłowy PMI 48.3 2018-07
Produkcja Przemysłowa -0.4 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.6 % 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.7 % 2018-06
Stopa Utylizacji Surowców 102 Punkty Indeksowe 2018-06
Nowe Zamówienia 7370883 Krw Million 2018-06
Zmiany Zapasów 263 Krw Billion 2018-06
Bankructwa 45 Firmy 2018-06
Rejestracje nowych samochodów 134682 2018-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 113 Punkty Indeksowe 2018-06
Szybkość Internetu 28554 KBps 2017-03
Adresy IP 25814048 IP 2017-03
Produkcja Samochodów 4114913 2017-12
Produkcja Cementu 5221 Tysiące Ton 2017-12
Zgodny-Wskaźnik 109 Punkty Indeksowe 2018-06
Index Konkurencyjności 5.07 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 26 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 54 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 51 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 4 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 23316 Gigawatogodzina 2018-05
Produkcja w Górnictwie -10.3 % 2017-12
Produkcja Stali 6122 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 101 Punkty Indeksowe 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 % 2018-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 190572 Krw Billion 2018-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1722493 Krw Billion 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.8 % 2017-12
Kredyt Konsumencki 1468047 Krw Billion 2018-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.65 % 2018-06
Cena Benzyny 1.44 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 94.8 % of GDP 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 104 Punkty Indeksowe 2018-07
Zamówienia na Roboty Budowlane 4545493 Krw Million 2018-06
Produkcja Budowlana -7.7 % 2018-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 56.8 % 2016-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 18.81 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.4 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.41 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 35.9 mm 2015-12
Temperatura 1.64 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Korea Południowa - Wskaźniki ekonomiczne.