Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1159 2019-06
Indeks Giełdowy 2121 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.61 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-03
Stopa Bezrobocia 4 2019-05
Inflacja 0.7 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-05
Stopa Procentowa 1.75 2019-05
Bilans Handlowy 2271 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -660 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 36.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2018-12
Koniunktura w przemyśle 76 2019-05
Przemysłowy PMI 48.4 2019-05
Optymizm Konsumentów 97.5 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.2 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.4 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.7 2019-03
PKB 1531 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 455081 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 435888 2019-03
Środki Trwałe Brutto 131297 2019-03
Pkb Per Capita 26152 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 35938 2017-12
Rolnictwo w PKB 8483 2019-03
Budownictwo w PKB 21855 2019-03
Przemysł w PKB 119813 2019-03
Górnictwo w PKB 523 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 26576 2019-03
Usługi w PKB 215014 2019-03
Transport w PKB 15230 2019-03
Media w PKB 11601 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4 2019-05
Pracujący 27037 2019-05
Bezrobotni Zarejestrowani 1134 2019-05
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64 2019-05
Koszty Pracy 103 2018-12
Wydajność 112 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 4021244 2019-03
Płaca Minimalna 8350 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 4654149 2019-03
Populacja 51.61 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.5 2019-05
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.1 2019-05
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-05
Inflacja Bazowa 0.6 2019-05
Deflator Pkb 104 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.4 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 103 2019-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 114 2019-05
Inflacja Żywności 1.9 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-05
Cpi Transport 103 2019-05
Oczekiwania inflacyjne 2.2 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2019-05
Stopa Międzybankowa 1.69 2019-06
Podaż Pieniądza M0 106778700 2019-04
Podaż Pieniądza M1 876452 2019-04
Podaż Pieniądza M2 2777183 2019-04
Podaż Pieniądza M3 3954994 2019-04
Rezerwy Walutowe 401970 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 8497822 2019-05
Stopa Depozytowa 2.06 2019-03
Bilans Banku Centralnego 496831 2019-04
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 697567 2019-03
Prywatna długu do PKB 261 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2271 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -660 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.7 2018-12
Eksport 45907 2019-05
Import 43636 2019-05
Dług Zagraniczny 440585 2019-03
Terms of Trade 90.5 2019-04
Rachunek kapitałowy 363 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3173570 2019-03
Dochody z Turystyki 1645900 2019-03
Przyjazdy Turystów 1635066 2019-04
Rezerwy Złota 104 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.29 2017-12
Bronie Sprzedaży 1083 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2018-12
Bilans Budżetu -25893 2019-04
Wydatki Rządowe 74119 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 161037 2019-04
Wydatki Budżetu Państwa 186930 2019-04
Wnioski o Azyl 839 2018-09
Rating Kredytowy 84.4
Wydatków Rządowych W Pkb 32.26 2016-12
Wydatki Wojskowe 41157 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 18.81 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.4 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.41 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 76 2019-05
Przemysłowy PMI 48.4 2019-05
Produkcja Przemysłowa -0.1 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.6 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.2 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 101 2019-04
Nowe Zamówienia 6262325 2019-04
Zmiany Zapasów 6512 2019-03
Bankructwa 49 2019-05
Rejestracje nowych samochodów 128434 2019-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 114 2019-04
Szybkość Internetu 28554 2017-03
Adresy IP 25814048 2017-03
Produkcja Samochodów 4028834 2018-12
Zgodny-Wskaźnik 110 2019-04
Index Konkurencyjności 78.84 2018-12
Ranking Konkurencyjności 15 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 57 2018-12
Ranking Korupcji 45 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 5 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 23317 2019-04
Produkcja w Górnictwie -5.9 2019-03
Produkcja Stali 5978 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 97.5 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.2 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.4 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 220417 2019-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1770714 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.8 2017-12
Kredyt Konsumencki 1540044 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.65 2019-04
Cena Benzyny 1.3 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 97.7 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 99.5 2019-06
Zamówienia na Roboty Budowlane 5924537 2019-04
Produkcja Budowlana -5.6 2019-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 57.7 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Korea Południowa - Wskaźniki ekonomiczne.