Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1210 2019-08
Indeks Giełdowy 1951 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.23 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 2019-06
Stopa Bezrobocia 4 2019-07
Inflacja 0.6 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-07
Stopa Procentowa 1.5 2019-07
Bilans Handlowy 2441 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 6380 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 36.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2018-12
Koniunktura w przemyśle 73 2019-07
Przemysłowy PMI 47.3 2019-07
Optymizm Konsumentów 95.9 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.6 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 2019-06
PKB 1619 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 459958 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 435888 2019-03
Środki Trwałe Brutto 133008 2019-06
Pkb Per Capita 26762 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 36776 2018-12
Rolnictwo w PKB 8169 2019-06
Budownictwo w PKB 22168 2019-06
Przemysł w PKB 121913 2019-06
Górnictwo w PKB 476 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 26576 2019-03
Usługi w PKB 256432 2019-06
Transport w PKB 15507 2019-06
Media w PKB 12565 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4 2019-07
Pracujący 27050 2019-07
Bezrobotni Zarejestrowani 1131 2019-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64 2019-07
Koszty Pracy 130 2019-03
Wydajność 108 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 4021244 2019-03
Płaca Minimalna 8350 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 4654149 2019-03
Populacja 51.61 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.5 2019-07
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.7 2019-07
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.6 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-07
Inflacja Bazowa 1 2019-07
Deflator Pkb 104 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.3 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 101 2019-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 110 2019-07
Inflacja Żywności 0.8 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2019-07
Cpi Transport 103 2019-07
Oczekiwania inflacyjne 2.1 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.5 2019-07
Stopa Międzybankowa 1.44 2019-08
Podaż Pieniądza M0 107524100 2019-06
Podaż Pieniądza M1 870798 2019-06
Podaż Pieniądza M2 2790153 2019-06
Podaż Pieniądza M3 3977218 2019-06
Rezerwy Walutowe 403110 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 8533258 2019-07
Stopa Depozytowa 1.97 2019-05
Bilans Banku Centralnego 503939 2019-06
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 697567 2019-03
Prywatna długu do PKB 261 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2441 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 6380 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.7 2018-12
Eksport 46136 2019-07
Import 43695 2019-07
Dług Zagraniczny 440585 2019-03
Terms of Trade 92.2 2019-06
Rachunek kapitałowy 6516 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 6704915 2019-06
Dochody z Turystyki 1500300 2019-06
Przyjazdy Turystów 1476218 2019-06
Rezerwy Złota 104 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.29 2017-12
Bronie Sprzedaży 1083 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2018-12
Bilans Budżetu -38492 2019-06
Wydatki Rządowe 75957 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 231992 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 270484 2019-06
Wnioski o Azyl 839 2018-09
Rating Kredytowy 84.4
Wydatków Rządowych W Pkb 32.26 2016-12
Wydatki Wojskowe 41157 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 18.81 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.4 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.41 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 73 2019-07
Przemysłowy PMI 47.3 2019-07
Produkcja Przemysłowa -2.9 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.1 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 101 2019-06
Nowe Zamówienia 7376716 2019-06
Zmiany Zapasów 7080 2019-06
Bankructwa 34 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 128915 2019-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 114 2019-06
Szybkość Internetu 28554 2017-03
Adresy IP 25814048 2017-03
Produkcja Samochodów 4028834 2018-12
Zgodny-Wskaźnik 110 2019-06
Index Konkurencyjności 78.84 2018-12
Ranking Konkurencyjności 15 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 57 2018-12
Ranking Korupcji 45 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 5 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 22682 2019-06
Produkcja w Górnictwie -5.9 2019-03
Produkcja Stali 5958 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 95.9 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.6 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.2 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 221900 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1770714 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.8 2017-12
Kredyt Konsumencki 1540044 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.49 2019-06
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 89 2019-07
Cena Benzyny 1.26 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 97.7 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 99.5 2019-07
Zamówienia na Roboty Budowlane 4023507 2019-06
Produkcja Budowlana -6.3 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 57.7 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Korea Południowa - Wskaźniki ekonomiczne.