Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1170 2021-09
Indeks Giełdowy 3282 2021-07
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.1 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6 2021-06
Stopa Bezrobocia 2.8 2021-08
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 112 2021-09
Inflacja 2.6 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 57359308 2021-09
Stopa Procentowa 0.75 2021-08
Bilans Handlowy 1670 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 8211 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 2020-12
Dług Publiczny do PKB 42.6 2020-12
Budżet Państwa do PKB -6.1 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 95 2021-08
Przemysłowy PMI 51.2 2021-08
Optymizm Konsumentów 102 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.6 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2021-12
Przypadki koronawirusa 290983 2021-09
Śmierć koronawirusa 2419 2021-09
Odzyskany koronawirus 147693 2021-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6 2021-06
PKB 1631 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 476245 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 471381 2021-06
Środki Trwałe Brutto 142524 2021-06
Pkb Per Capita 28361 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 42252 2020-12
Rolnictwo w PKB 7580 2021-06
Budownictwo w PKB 21574 2021-06
Przemysł w PKB 128375 2021-06
Górnictwo w PKB 520 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 28739 2021-03
Usługi w PKB 267864 2021-06
Transport w PKB 14617 2021-06
Media w PKB 12028 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.8 2021-08
Pracujący 27399 2021-08
Bezrobotni Zarejestrowani 794 2021-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.8 2021-08
Koszty Pracy 119 2021-03
Wydajność 119 2021-03
Przeciętne Wynagrodzenia 3773068 2021-06
Płaca Minimalna 8720 2021-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 4022810 2021-06
Populacja 51.78 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 62 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.3 2021-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.8 2021-08

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 112 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 57359308 2021-09
Przypadki koronawirusa 290983 2021-09
Śmierć koronawirusa 2419 2021-09
Odzyskany koronawirus 147693 2021-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.6 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2021-08
Inflacja Bazowa 1.3 2021-08
Deflator Pkb 107 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2021-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.1 2021-07
Wskaźnik Cen Importowych 113 2021-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 2021-08
Inflacja Żywności 5.6 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2021-08
Cpi Transport 108 2021-08
Oczekiwania inflacyjne 2.4 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.75 2021-08
Stopa Międzybankowa 0.95 2021-09
Podaż Pieniądza M0 146162500 2021-07
Podaż Pieniądza M1 1292551 2021-07
Podaż Pieniądza M2 3437379 2021-07
Podaż Pieniądza M3 4744137 2021-07
Rezerwy Walutowe 463930 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 10413465 2021-08
Stopa Depozytowa 1.06 2021-06
Bilans Banku Centralnego 562560 2021-07
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 1055888 2021-06
Stopa Pożyczkowa 1.75 2021-09
Prywatna długu do PKB 273 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1670 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 8211 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 2020-12
Eksport 53229 2021-08
Import 51561 2021-08
Dług Zagraniczny 604167 2021-06
Terms of Trade 92.9 2021-07
Rachunek kapitałowy 6544 2021-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 8270824 2021-06
Dochody z Turystyki 804100 2021-07
Przyjazdy Turystów 83005 2021-07
Rezerwy Złota 104 2021-06
Indeks Terroryzmu 0.66 2019-12
Bronie Sprzedaży 827 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 42.6 2020-12
Budżet Państwa do PKB -6.1 2020-12
Bilans Budżetu -20709 2021-07
Wydatki Rządowe 84291 2021-06
Dochody Budżetu Państwa 337403 2021-07
Wydatki Budżetu Państwa 358112 2021-07
Wnioski o Azyl 6684 2020-12
Rating Kredytowy 86 2021-09
Wydatków Rządowych W Pkb 31.15 2018-12
Wydatki Wojskowe 46056 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 19.24 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.11 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.13 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 95 2021-08
Przemysłowy PMI 51.2 2021-08
Produkcja Przemysłowa 7.9 2021-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.6 2021-07
Stopa Utylizacji Surowców 105 2021-07
Nowe Zamówienia 10567314 2021-07
Zmiany Zapasów 2524 2021-06
Bankructwa 10 2021-07
Rejestracje nowych samochodów 107072 2021-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 128 2021-06
Szybkość Internetu 28554 2017-03
Adresy IP 25814048 2017-03
Produkcja Samochodów 3506774 2020-12
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 117 2021-07
Index Konkurencyjności 79.62 2019-12
Ranking Konkurencyjności 13 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 61 2020-12
Ranking Korupcji 33 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 5 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 22978 2021-05
Produkcja w Górnictwie 7.5 2021-04
Produkcja Stali 6100 2021-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 102 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.6 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.9 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 221146 2021-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1938679 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 37.4 2021-03
Kredyt Konsumencki 1805867 2021-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.78 2021-07
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 105 2021-08
Cena Benzyny 1.41 2021-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 104 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 120 2021-08
Zamówienia na Roboty Budowlane 6158537 2021-07
Produkcja Budowlana -8.1 2021-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 58 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Korea Południowa - Wskaźniki ekonomiczne.