Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1214 2020-06
Indeks Giełdowy 2147 2020-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.43 2020-06

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2020-03
Stopa Bezrobocia 3.8 2020-04
Inflacja -0.3 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2020-05
Stopa Procentowa 0.5 2020-05
Bilans Handlowy 436 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -3120 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 36.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 49 2020-05
Przemysłowy PMI 41.3 2020-05
Optymizm Konsumentów 77.6 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.3 2020-04
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42 2019-12
Przypadki koronawirusa 11541 2020-06
Śmierć koronawirusa 272 2020-06
Odzyskany koronawirus 10467 2020-06

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2020-03
PKB 1690 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 462806 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 477884 2019-12
Środki Trwałe Brutto 136891 2020-03
Pkb Per Capita 26762 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 36776 2018-12
Rolnictwo w PKB 8423 2020-03
Budownictwo w PKB 22365 2020-03
Przemysł w PKB 123745 2020-03
Górnictwo w PKB 559 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 27296 2019-12
Usługi w PKB 255205 2020-03
Transport w PKB 13684 2020-03
Media w PKB 12228 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2020-04
Pracujący 26504 2020-04
Bezrobotni Zarejestrowani 1051 2020-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62 2020-04
Koszty Pracy 102 2019-12
Wydajność 116 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 3806684 2019-12
Płaca Minimalna 8590 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 4149388 2019-12
Populacja 51.71 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 59.4 2020-04
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.1 2020-04

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.3 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2020-04
Inflacja Bazowa 0.3 2020-04
Deflator Pkb 102 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2020-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.5 2020-04
Wskaźnik Cen Importowych 94.54 2020-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 95.52 2020-04
Inflacja Żywności 1.7 2020-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2020-04
Cpi Transport 98.47 2020-04
Oczekiwania inflacyjne 1.6 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2020-05
Stopa Międzybankowa 0.68 2020-06
Podaż Pieniądza M0 119126500 2020-03
Podaż Pieniądza M1 1002514 2020-03
Podaż Pieniądza M2 2988197 2020-03
Podaż Pieniądza M3 4235743 2020-03
Rezerwy Walutowe 403982 2020-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 9291685 2020-04
Stopa Depozytowa 1.51 2020-02
Bilans Banku Centralnego 509260 2020-03
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 620784 2020-03
Stopa Pożyczkowa 1.5 2020-05
Prywatna długu do PKB 261 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 436 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -3120 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.7 2019-12
Eksport 34856 2020-05
Import 34420 2020-05
Dług Zagraniczny 485815 2020-03
Terms of Trade 95.9 2020-03
Rachunek kapitałowy 5750 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3275220 2020-03
Dochody z Turystyki 729800 2020-03
Przyjazdy Turystów 83497 2020-03
Rezerwy Złota 104 2020-03
Indeks Terroryzmu 0.3 2018-12
Bronie Sprzedaży 1083 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2018-12
Bilans Budżetu -45292 2020-03
Wydatki Rządowe 79429 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 111402 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 156693 2020-03
Wnioski o Azyl 839 2018-09
Rating Kredytowy 86 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 30.27 2017-12
Wydatki Wojskowe 41157 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 18.94 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.96 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.98 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 49 2020-05
Przemysłowy PMI 41.3 2020-05
Produkcja Przemysłowa -4.5 2020-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -6 2020-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.7 2020-04
Stopa Utylizacji Surowców 104 2020-04
Nowe Zamówienia 5649390 2020-04
Zmiany Zapasów 5558 2020-03
Bankructwa 24 2020-04
Rejestracje nowych samochodów 140059 2020-04
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 118 2020-04
Szybkość Internetu 28554 2017-03
Adresy IP 25814048 2017-03
Produkcja Samochodów 3950617 2019-12
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 111 2020-04
Index Konkurencyjności 79.62 2019-12
Ranking Konkurencyjności 13 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 59 2019-12
Ranking Korupcji 39 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 5 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 23130 2020-03
Produkcja w Górnictwie 1.5 2020-03
Produkcja Stali 5500 2020-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 77.6 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 5.3 2020-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.2 2020-04
Wydatki Konsumpcyjne 210041 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1925873 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 35 2019-09
Kredyt Konsumencki 1611271 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.8 2020-04
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 58 2020-05
Cena Benzyny 1.02 2020-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 95.5 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 102 2020-05
Zamówienia na Roboty Budowlane 4745281 2020-04
Produkcja Budowlana -2.7 2020-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 57.7 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 11541 2020-06
Śmierć koronawirusa 272 2020-06
Odzyskany koronawirus 10467 2020-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Korea Południowa - Wskaźniki ekonomiczne.