Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1126 2020-10
Indeks Giełdowy 2323 2020-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.5 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.9 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.7 2020-06
Stopa Bezrobocia 3.9 2020-09
Inflacja 1 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2020-09
Stopa Procentowa 0.5 2020-10
Bilans Handlowy 8880 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 6570 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 37.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 68 2020-09
Przemysłowy PMI 49.8 2020-09
Optymizm Konsumentów 91.6 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3 2020-08
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42 2019-12
Przypadki koronawirusa 26043 2020-10
Śmierć koronawirusa 460 2020-10
Odzyskany koronawirus 23981 2020-10

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.9 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.7 2020-06
PKB 1642 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 448209 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 443090 2020-06
Środki Trwałe Brutto 137446 2020-06
Pkb Per Capita 28606 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 42661 2019-12
Rolnictwo w PKB 7621 2020-06
Budownictwo w PKB 22715 2020-06
Przemysł w PKB 113194 2020-06
Górnictwo w PKB 436 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 27856 2020-03
Usługi w PKB 255006 2020-06
Transport w PKB 12726 2020-06
Media w PKB 12137 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 2020-09
Pracujący 26787 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 1088 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.5 2020-09
Koszty Pracy 119 2020-03
Wydajność 109 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 3615931 2020-06
Płaca Minimalna 8590 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 3803701 2020-06
Populacja 51.71 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60.4 2020-08
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.9 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2020-09
Inflacja Bazowa 0.9 2020-09
Deflator Pkb 105 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.4 2020-09
Wskaźnik Cen Importowych 94.7 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 98.04 2020-09
Inflacja Żywności 8.3 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2020-09
Cpi Transport 99.38 2020-09
Oczekiwania inflacyjne 1.9 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2020-10
Stopa Międzybankowa 0.64 2020-10
Podaż Pieniądza M0 127776000 2020-08
Podaż Pieniądza M1 1110244 2020-08
Podaż Pieniądza M2 3103779 2020-08
Podaż Pieniądza M3 4349168 2020-08
Rezerwy Walutowe 420550 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 9660511 2020-09
Stopa Depozytowa 1.02 2020-06
Bilans Banku Centralnego 537625 2020-08
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 702507 2020-06
Stopa Pożyczkowa 1.5 2020-10
Prywatna długu do PKB 261 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 8880 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 6570 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.7 2019-12
Eksport 48050 2020-09
Import 39170 2020-09
Dług Zagraniczny 503055 2020-06
Terms of Trade 95.6 2020-08
Rachunek kapitałowy 4843 2020-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5188027 2020-09
Dochody z Turystyki 505600 2020-08
Przyjazdy Turystów 68797 2020-08
Rezerwy Złota 104 2020-06
Indeks Terroryzmu 0.3 2018-12
Bronie Sprzedaży 688 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 37.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2019-12
Bilans Budżetu -70888 2020-08
Wydatki Rządowe 80152 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 296469 2020-08
Wydatki Budżetu Państwa 367357 2020-08
Wnioski o Azyl 839 2018-09
Rating Kredytowy 86 2020-10
Wydatków Rządowych W Pkb 30.27 2017-12
Wydatki Wojskowe 41157 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 18.94 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.96 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.98 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 68 2020-09
Przemysłowy PMI 49.8 2020-09
Produkcja Przemysłowa -3 2020-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.7 2020-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.1 2020-08
Stopa Utylizacji Surowców 104 2020-08
Nowe Zamówienia 6001849 2020-08
Zmiany Zapasów 5775 2020-06
Bankructwa 30 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 111629 2020-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 121 2020-08
Szybkość Internetu 28554 2017-03
Adresy IP 25814048 2017-03
Produkcja Samochodów 3950617 2019-12
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 112 2020-08
Index Konkurencyjności 79.62 2019-12
Ranking Konkurencyjności 13 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 59 2019-12
Ranking Korupcji 39 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 5 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 22533 2020-08
Produkcja w Górnictwie -3 2020-08
Produkcja Stali 5831 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 91.6 2020-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.3 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 213186 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1925873 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 34.5 2020-06
Kredyt Konsumencki 1637276 2020-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.63 2020-08
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 73 2020-09
Cena Benzyny 1.15 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 95.9 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 105 2020-09
Zamówienia na Roboty Budowlane 8130912 2020-08
Produkcja Budowlana -9.4 2020-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 58 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 26043 2020-10
Śmierć koronawirusa 460 2020-10
Odzyskany koronawirus 23981 2020-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Korea Południowa - Wskaźniki ekonomiczne.