Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1169 2020-01
Indeks Giełdowy 2246 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.7 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-12
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-12
Inflacja 0.7 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-12
Stopa Procentowa 1.25 2020-01
Bilans Handlowy 2017 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 5975 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 36.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 74 2019-12
Przemysłowy PMI 50.1 2019-12
Optymizm Konsumentów 100 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-12
PKB 1619 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 467045 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 456452 2019-09
Środki Trwałe Brutto 134629 2019-12
Pkb Per Capita 26762 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 36776 2018-12
Rolnictwo w PKB 8403 2019-12
Budownictwo w PKB 22160 2019-12
Przemysł w PKB 125987 2019-12
Górnictwo w PKB 499 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 26856 2019-06
Usługi w PKB 258292 2019-09
Transport w PKB 15649 2019-12
Media w PKB 11529 2019-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-12
Pracujący 27381 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1068 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.9 2019-12
Koszty Pracy 111 2019-09
Wydajność 110 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 3863726 2019-09
Płaca Minimalna 8350 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 4199394 2019-09
Populacja 51.61 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60.8 2019-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.3 2019-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-12
Inflacja Bazowa 0.6 2019-12
Deflator Pkb 105 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.7 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 97.54 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 109 2019-12
Inflacja Żywności 0.1 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-12
Cpi Transport 104 2019-12
Oczekiwania inflacyjne 1.7 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.25 2020-01
Stopa Międzybankowa 1.44 2020-01
Podaż Pieniądza M0 112775100 2019-11
Podaż Pieniądza M1 912801 2019-11
Podaż Pieniądza M2 2903992 2019-11
Podaż Pieniądza M3 4101121 2019-11
Rezerwy Walutowe 408820 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 8689783 2019-12
Stopa Depozytowa 1.63 2019-10
Bilans Banku Centralnego 492519 2019-11
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 688697 2019-09
Stopa Pożyczkowa 2.25 2020-01
Prywatna długu do PKB 261 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2017 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 5975 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.7 2018-12
Eksport 45716 2019-12
Import 43699 2019-12
Dług Zagraniczny 458200 2019-09
Terms of Trade 90.8 2019-11
Rachunek kapitałowy 5336 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 9844064 2019-12
Dochody z Turystyki 1627000 2019-11
Przyjazdy Turystów 1456429 2019-11
Rezerwy Złota 104 2019-12
Indeks Terroryzmu 0.3 2018-12
Bronie Sprzedaży 1083 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2018-12
Bilans Budżetu -7906 2019-11
Wydatki Rządowe 78782 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 409618 2019-11
Wydatki Budżetu Państwa 417525 2019-11
Wnioski o Azyl 839 2018-09
Rating Kredytowy 86 2020-01
Wydatków Rządowych W Pkb 32.26 2016-12
Wydatki Wojskowe 41157 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 18.81 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.4 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.41 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 74 2019-12
Przemysłowy PMI 50.1 2019-12
Produkcja Przemysłowa -0.3 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.5 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.1 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 103 2019-11
Nowe Zamówienia 5863845 2019-11
Zmiany Zapasów 2431 2019-12
Bankructwa 25 2019-11
Rejestracje nowych samochodów 139411 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 117 2019-11
Szybkość Internetu 28554 2017-03
Adresy IP 25814048 2017-03
Produkcja Samochodów 4028834 2018-12
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 112 2019-11
Index Konkurencyjności 79.62 2019-12
Ranking Konkurencyjności 13 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 59 2019-12
Ranking Korupcji 39 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 5 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 22681 2019-10
Produkcja w Górnictwie -4.4 2019-09
Produkcja Stali 5895 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 100 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.7 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 223925 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1890779 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 35 2019-09
Kredyt Konsumencki 1572660 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.18 2019-11
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 92 2019-12
Cena Benzyny 1.35 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 92.9 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 100 2019-12
Zamówienia na Roboty Budowlane 5454550 2019-11
Produkcja Budowlana -4.7 2019-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 57.7 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Korea Południowa - Wskaźniki ekonomiczne.