Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1140 2019-04
Indeks Giełdowy 2217 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.93 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2018-12
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-03
Inflacja 0.4 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-03
Stopa Procentowa 1.75 2019-04
Bilans Handlowy 5222 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 3602 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 38 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2018-12
Koniunktura w przemyśle 73 2019-03
Przemysłowy PMI 48.8 2019-03
Optymizm Konsumentów 99.8 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.5 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2018-12
PKB 1531 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 404061 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 426718 2018-12
Środki Trwałe Brutto 119779 2018-12
Pkb Per Capita 26152 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 35938 2017-12
Rolnictwo w PKB 7287 2018-12
Budownictwo w PKB 16403 2018-12
Przemysł w PKB 117991 2018-12
Górnictwo w PKB 555 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 24320 2018-12
Usługi w PKB 213159 2018-12
Transport w PKB 13459 2018-12
Media w PKB 8176 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.8 2019-03
Pracujący 27088 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 1058 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.1 2019-03
Koszty Pracy 109 2018-09
Wydajność 110 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 3359019 2018-12
Płaca Minimalna 8350 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 3922407 2018-12
Populacja 51.61 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60.1 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.9 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.4 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-03
Inflacja Bazowa 0.8 2019-03
Deflator Pkb 109 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.1 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 83.36 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 87.61 2019-03
Inflacja Żywności 1.1 2019-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-03
Cpi Transport 99.3 2019-03
Oczekiwania inflacyjne 2.3 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2019-04
Stopa Międzybankowa 1.84 2019-04
Podaż Pieniądza M0 106363000 2019-02
Podaż Pieniądza M1 856014 2019-02
Podaż Pieniądza M2 2737568 2019-02
Podaż Pieniądza M3 3857565 2019-02
Rezerwy Walutowe 405250 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 8372062 2019-03
Stopa Depozytowa 1.67 2017-12
Bilans Banku Centralnego 493815 2019-02
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 668174 2018-12
Prywatna długu do PKB 253 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 5222 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 3602 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.7 2018-12
Eksport 47110 2019-03
Import 41890 2019-03
Dług Zagraniczny 440598 2018-12
Terms of Trade 95.9 2019-02
Rachunek kapitałowy 3419 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3173570 2019-03
Dochody z Turystyki 1107900 2019-02
Przyjazdy Turystów 1201802 2019-02
Rezerwy Złota 104 2019-03
Indeks Terroryzmu 0.29 2017-12
Bronie Sprzedaży 587 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38 2017-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 2018-12
Bilans Budżetu -11804 2019-02
Wydatki Rządowe 62356 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 73087 2019-02
Wydatki Budżetu Państwa 84891 2019-02
Wnioski o Azyl 839 2018-09
Rating Kredytowy 84.4
Wydatków Rządowych W Pkb 32.26 2016-12
Wydatki Wojskowe 37560 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 18.81 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.4 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.41 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 73 2019-03
Przemysłowy PMI 48.8 2019-03
Produkcja Przemysłowa -2.7 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.6 2019-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.5 2019-02
Stopa Utylizacji Surowców 102 2019-02
Nowe Zamówienia 6370522 2019-02
Zmiany Zapasów 1732 2018-12
Bankructwa 37 2019-02
Rejestracje nowych samochodów 125916 2019-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 114 2019-02
Szybkość Internetu 28554 2017-03
Adresy IP 25814048 2017-03
Produkcja Samochodów 4114913 2017-12
Zgodny-Wskaźnik 110 2019-02
Index Konkurencyjności 78.84 2018-12
Ranking Konkurencyjności 15 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 57 2018-12
Ranking Korupcji 45 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 5 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 22130 2019-02
Produkcja w Górnictwie 6.5 2018-11
Produkcja Stali 5471 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 99.8 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.5 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 193329 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1770714 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.8 2017-12
Kredyt Konsumencki 1534631 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.7 2019-02
Cena Benzyny 1.22 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 96.9 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 99.8 2019-03
Zamówienia na Roboty Budowlane 2451431 2019-02
Produkcja Budowlana -10.6 2019-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 56.8 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Korea Południowa - Wskaźniki ekonomiczne.