Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1099 2021-01
Indeks Giełdowy 3087 2021-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.71 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.1 2020-09
Stopa Bezrobocia 4.6 2020-12
Inflacja 0.5 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-12
Stopa Procentowa 0.5 2021-01
Bilans Handlowy 6944 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 8967 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 37.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 82 2020-12
Przemysłowy PMI 52.9 2020-12
Optymizm Konsumentów 89.8 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1 2020-11
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42 2019-12
Przypadki koronawirusa 73115 2021-01
Śmierć koronawirusa 1283 2021-01
Odzyskany koronawirus 59468 2021-01

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.1 2020-09
PKB 1642 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 456864 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 456036 2020-09
Środki Trwałe Brutto 134853 2020-09
Pkb Per Capita 28606 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 42661 2019-12
Rolnictwo w PKB 7760 2020-09
Budownictwo w PKB 21464 2020-09
Przemysł w PKB 121753 2020-09
Górnictwo w PKB 392 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 27856 2020-03
Usługi w PKB 256838 2020-09
Transport w PKB 13148 2020-09
Media w PKB 11233 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.6 2020-12
Pracujący 26759 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 1284 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.6 2020-12
Koszty Pracy 109 2020-09
Wydajność 114 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 3895894 2020-09
Płaca Minimalna 8590 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 4232213 2020-09
Populacja 51.71 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60.4 2020-08
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.2 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.5 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2020-12
Inflacja Bazowa 0.9 2020-09
Deflator Pkb 107 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2020-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.3 2020-11
Wskaźnik Cen Importowych 92.19 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.77 2020-12
Inflacja Żywności 8.3 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2020-12
Cpi Transport 99.71 2020-12
Oczekiwania inflacyjne 1.8 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2021-01
Stopa Międzybankowa 0.73 2021-01
Podaż Pieniądza M0 133474600 2020-11
Podaż Pieniądza M1 1169039 2020-11
Podaż Pieniądza M2 3197997 2020-11
Podaż Pieniądza M3 4462726 2020-11
Rezerwy Walutowe 443100 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 9763726 2020-12
Stopa Depozytowa 1 2020-09
Bilans Banku Centralnego 543580 2020-11
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 774920 2020-09
Stopa Pożyczkowa 1.5 2021-01
Prywatna długu do PKB 261 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 6944 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących 8967 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.7 2019-12
Eksport 51405 2020-12
Import 44462 2020-12
Dług Zagraniczny 510961 2020-09
Terms of Trade 96.1 2020-11
Rachunek kapitałowy 8865 2020-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 7791129 2020-12
Dochody z Turystyki 512900 2020-11
Przyjazdy Turystów 61764 2020-11
Rezerwy Złota 105 2020-09
Indeks Terroryzmu 0.66 2019-12
Bronie Sprzedaży 688 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 37.7 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2019-12
Bilans Budżetu -63264 2020-11
Wydatki Rządowe 80247 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 408760 2020-11
Wydatki Budżetu Państwa 472025 2020-11
Wnioski o Azyl 839 2018-09
Rating Kredytowy 86 2021-01
Wydatków Rządowych W Pkb 30.27 2017-12
Wydatki Wojskowe 41157 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 18.94 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.96 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.98 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 82 2020-12
Przemysłowy PMI 52.9 2020-12
Produkcja Przemysłowa 0.5 2020-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.3 2020-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.7 2020-11
Stopa Utylizacji Surowców 104 2020-11
Nowe Zamówienia 6662514 2020-11
Zmiany Zapasów 1081 2020-09
Bankructwa 27 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 138356 2020-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 124 2020-11
Szybkość Internetu 28554 2017-03
Adresy IP 25814048 2017-03
Produkcja Samochodów 3950617 2019-12
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 114 2020-11
Index Konkurencyjności 79.62 2019-12
Ranking Konkurencyjności 13 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 59 2019-12
Ranking Korupcji 39 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 5 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 22420 2020-11
Produkcja w Górnictwie -3 2020-08
Produkcja Stali 5760 2020-11

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 89.8 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.5 2020-11
Wydatki Konsumpcyjne 212926 2020-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1925873 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 34.5 2020-06
Kredyt Konsumencki 1682120 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.71 2020-11
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 83 2020-12
Cena Benzyny 1.28 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 98.6 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 109 2020-12
Zamówienia na Roboty Budowlane 8420942 2020-11
Produkcja Budowlana -0.8 2020-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 58 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 73115 2021-01
Śmierć koronawirusa 1283 2021-01
Odzyskany koronawirus 59468 2021-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Korea Południowa - Wskaźniki ekonomiczne.