Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1186 2020-08
Indeks Giełdowy 2386 2020-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.36 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.3 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.9 2020-06
Stopa Bezrobocia 4.3 2020-06
Inflacja 0.3 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-07
Stopa Procentowa 0.5 2020-07
Bilans Handlowy 4270 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 6880 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 36.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 57 2020-07
Przemysłowy PMI 46.9 2020-07
Optymizm Konsumentów 84.2 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.4 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42 2019-12
Przypadki koronawirusa 14598 2020-08
Śmierć koronawirusa 305 2020-08
Odzyskany koronawirus 13658 2020-08

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.3 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.9 2020-06
PKB 1642 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 447378 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 437975 2020-03
Środki Trwałe Brutto 136375 2020-06
Pkb Per Capita 28606 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 42661 2019-12
Rolnictwo w PKB 7609 2020-06
Budownictwo w PKB 22726 2020-06
Przemysł w PKB 113041 2020-06
Górnictwo w PKB 430 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 27856 2020-03
Usługi w PKB 254453 2020-06
Transport w PKB 12756 2020-06
Media w PKB 12464 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.3 2020-06
Pracujący 26736 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 1213 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.2 2020-06
Koszty Pracy 119 2020-03
Wydajność 109 2020-03
Przeciętne Wynagrodzenia 4003335 2020-03
Płaca Minimalna 8590 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 4432727 2020-03
Populacja 51.71 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60.4 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.3 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 2020-07
Inflacja Bazowa 0.7 2020-07
Deflator Pkb 103 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.9 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 94.75 2020-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2020-06
Inflacja Żywności 3.3 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2020-07
Cpi Transport 99.6 2020-07
Oczekiwania inflacyjne 1.7 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.5 2020-07
Stopa Międzybankowa 0.58 2020-08
Podaż Pieniądza M0 124403800 2020-05
Podaż Pieniądza M1 1049094 2020-05
Podaż Pieniądza M2 3055557 2020-05
Podaż Pieniądza M3 4301572 2020-05
Rezerwy Walutowe 416530 2020-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 9466903 2020-06
Stopa Depozytowa 1.19 2020-05
Bilans Banku Centralnego 550602 2020-05
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 620784 2020-03
Stopa Pożyczkowa 1.5 2020-08
Prywatna długu do PKB 261 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 4270 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 6880 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.7 2019-12
Eksport 42831 2020-07
Import 38561 2020-07
Dług Zagraniczny 485815 2020-03
Terms of Trade 95.7 2020-05
Rachunek kapitałowy 7145 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4385466 2020-06
Dochody z Turystyki 426600 2020-05
Przyjazdy Turystów 30861 2020-05
Rezerwy Złota 104 2020-03
Indeks Terroryzmu 0.3 2018-12
Bronie Sprzedaży 688 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 36.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2019-12
Bilans Budżetu -61279 2020-05
Wydatki Rządowe 80075 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 185162 2020-05
Wydatki Budżetu Państwa 246441 2020-05
Wnioski o Azyl 839 2018-09
Rating Kredytowy 86 2020-08
Wydatków Rządowych W Pkb 30.27 2017-12
Wydatki Wojskowe 41157 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 18.94 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 9.96 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.98 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 57 2020-07
Przemysłowy PMI 46.9 2020-07
Produkcja Przemysłowa -0.5 2020-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7.2 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.4 2020-06
Stopa Utylizacji Surowców 104 2020-06
Nowe Zamówienia 6920089 2020-06
Zmiany Zapasów 6385 2020-06
Bankructwa 24 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 180562 2020-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 119 2020-06
Szybkość Internetu 28554 2017-03
Adresy IP 25814048 2017-03
Produkcja Samochodów 3950617 2019-12
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 111 2020-06
Index Konkurencyjności 79.62 2019-12
Ranking Konkurencyjności 13 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 59 2019-12
Ranking Korupcji 39 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 5 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 20840 2020-05
Produkcja w Górnictwie -6.8 2020-05
Produkcja Stali 5097 2020-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 84.2 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.4 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.3 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 212922 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1925873 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 36 2020-03
Kredyt Konsumencki 1611271 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 2.72 2020-06
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 70 2020-07
Cena Benzyny 1.14 2020-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 95.5 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103 2020-07
Zamówienia na Roboty Budowlane 8773469 2020-06
Produkcja Budowlana -2.7 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 58 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 14598 2020-08
Śmierć koronawirusa 305 2020-08
Odzyskany koronawirus 13658 2020-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Korea Południowa - Wskaźniki ekonomiczne.