Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1126 2019-02
Indeks Giełdowy 2196 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.97 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2018-12
Stopa Bezrobocia 4.4 2019-01
Inflacja 0.8 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-01
Stopa Procentowa 1.75 2019-01
Bilans Handlowy 1336 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących 4819 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.6 2017-12
Dług Publiczny do PKB 38 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2 2017-12
Koniunktura w przemyśle 67 2019-01
Przemysłowy PMI 48.3 2019-01
Optymizm Konsumentów 97.5 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.1 2018-12
PKB 1531 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 404061 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 412026 2018-09
Środki Trwałe Brutto 119779 2018-12
Pkb Per Capita 26152 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 35938 2017-12
Rolnictwo w PKB 7287 2018-12
Budownictwo w PKB 16403 2018-12
Przemysł w PKB 117991 2018-12
Górnictwo w PKB 555 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 24320 2018-12
Usługi w PKB 213159 2018-12
Transport w PKB 13459 2018-12
Media w PKB 8176 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.4 2019-01
Pracujący 26922 2019-01
Bezrobotni Zarejestrowani 1225 2019-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.9 2019-01
Koszty Pracy 109 2018-09
Wydajność 110 2018-09
Przeciętne Wynagrodzenia 3737254 2018-09
Płaca Minimalna 8350 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 4067903 2018-09
Populacja 51.45 2017-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 60.1 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.7 2019-01
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2019-01
Inflacja Bazowa 1 2019-01
Deflator Pkb 114 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 84.07 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 85.01 2018-12
Inflacja Żywności 2.6 2019-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2019-01
Cpi Transport 98.91 2019-01
Oczekiwania inflacyjne 2.3 2019-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2019-01
Stopa Międzybankowa 1.86 2019-02
Podaż Pieniądza M0 103994800 2018-12
Podaż Pieniądza M1 852320 2018-12
Podaż Pieniądza M2 2709508 2018-12
Podaż Pieniądza M3 3814692 2018-12
Rezerwy Walutowe 405510 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 8317393 2019-01
Stopa Depozytowa 1.67 2017-12
Bilans Banku Centralnego 495305 2018-12
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 742733 2018-09
Prywatna długu do PKB 253 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 1336 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących 4819 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.6 2017-12
Eksport 46352 2019-01
Import 45016 2019-01
Dług Zagraniczny 449529 2018-09
Terms of Trade 98.9 2018-12
Rachunek kapitałowy 5585 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 7698000 2018-12
Dochody z Turystyki 1238700 2018-12
Przyjazdy Turystów 1324119 2018-12
Rezerwy Złota 104 2019-03
Indeks Terroryzmu 0.29 2017-12
Bronie Sprzedaży 587 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 38 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2 2017-12
Bilans Budżetu 37409 2018-11
Wydatki Rządowe 62356 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 408637 2018-11
Wydatki Budżetu Państwa 371229 2018-11
Wnioski o Azyl 652 2017-06
Rating Kredytowy 84.4
Wydatków Rządowych W Pkb 32.26 2016-12
Wydatki Wojskowe 37560 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2019-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 18.81 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.4 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.41 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 67 2019-01
Przemysłowy PMI 48.3 2019-01
Produkcja Przemysłowa 1.6 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.4 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2 2018-12
Stopa Utylizacji Surowców 103 2018-12
Nowe Zamówienia 8787486 2018-12
Zmiany Zapasów 1732 2018-12
Bankructwa 39 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 135108 2019-01
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 114 2018-12
Szybkość Internetu 28554 2017-03
Adresy IP 25814048 2017-03
Produkcja Samochodów 4114913 2017-12
Zgodny-Wskaźnik 110 2018-12
Index Konkurencyjności 78.84 2018-12
Ranking Konkurencyjności 15 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 57 2018-12
Ranking Korupcji 45 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 5 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 24400 2018-12
Produkcja w Górnictwie 6.5 2018-11
Produkcja Stali 6162 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 97.5 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 193329 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1722493 2017-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.8 2017-12
Kredyt Konsumencki 1514377 2018-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.72 2018-12
Cena Benzyny 1.2 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 96 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 100 2019-01
Zamówienia na Roboty Budowlane 8427710 2018-12
Produkcja Budowlana -9.5 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 56.8 2016-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Korea Południowa - Wskaźniki ekonomiczne.