Ostatni Poprzedni
Waluta 1299 1288
Indeks Giełdowy 2305 2333 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 1.2 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 4.2 Procent
Stopa Bezrobocia 2.8 2.7 Procent
Inflacja 5.4 4.8 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 0.7 Procent
Stopa Procentowa 1.75 1.5 Procent
Bilans Handlowy -2470 -1710 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących -80 7060 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 3.7 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 42.6 36.4 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -6.1 -2.6 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 83 86 Punkty
Przemysłowy PMI 51.3 51.8 Punkty
Optymizm Konsumentów 96.4 103 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 -0.2 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 25 25 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 42 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 1.2 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 4.2 Procent
PKB 1631 1647 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 487105 483070 Krw Billion
Produkt Narodowy Brutto 455547 490926 Krw Billion
Środki Trwałe Brutto 138804 141318 Krw Billion
PKB Per Capita 31265 31611 USD
PKB Per Capita PPP 42252 42719 USD
Rolnictwo w PKB 8724 8365 Krw Billion
Budownictwo w PKB 21443 21521 Krw Billion
Przemysł w PKB 134196 129751 Krw Billion
Górnictwo w PKB 472 483 Krw Billion
Administracja Publiczna w PKB 29684 29369 Krw Billion
Usługi w PKB 272796 272756 Krw Billion
Transport w PKB 14099 14507 Krw Billion
Media w PKB 12729 12165 Krw Billion
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 2.8 2.7 Procent
Pracujący 28222 28082 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 811 782 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.9 64 Procent
Koszty Pracy 127 106 Punkty
Wydajność 127 123 Punkty
Przeciętne Wynagrodzenia 4505228 4087406 Krw / Miesiąc
Płaca Minimalna 9160 8720 KRW / Godzina
Wynagrodzenia w Przemyśle 5232994 4563390 Krw / Miesiąc
Populacja 51.78 51.71 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 62 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 62 60
Wskaźnik Zatrudnienia 61.4 60.6 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.3 7.4 Procent
Ostatni Poprzedni
Inflacja 5.4 4.8 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 0.7 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 107 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106 105 Punkty
Inflacja Bazowa 4.1 3.6 Procent
Deflator Pkb 109 107 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119 118 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.7 9.7 Procent
Wskaźnik Cen Importowych 131 127 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 154 148 Punkty
Inflacja Żywności 6.02 4.57 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 0.5 1.6 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 106 Punkty
Cpi Transport 120 119 Punkty
Oczekiwania inflacyjne 3.9 3.3 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 246 246 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 125975933 125963792 dawki
Zakażenia Koronawirusem 18368857 18359341 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 24555 24547 Osoby
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 1.75 1.5 Procent
Stopa Międzybankowa 2.27 2.27 Procent
Podaż Pieniądza M0 162181000 160550100 Krw Million
Podaż Pieniądza M1 1370039 1374255 Krw Billion
Podaż Pieniądza M2 3656058 3644068 Krw Billion
Podaż Pieniądza M3 4977732 4960392 Krw Billion
Rezerwy Walutowe 447711 449298 W Mln Usd
Kredyty dla Sektora prywatnego 11191639 11060280 KRW - stu milionów
Stopa Depozytowa 1.94 1.92 Procent
Bilans Banku Centralnego 563776 593177 Krw Billion
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 940574 992149 W Mln Usd
Stopa Pożyczkowa 2.75 2.75 Procent
Prywatny dług do PKB 273 253 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -2470 -1710 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących -80 7060 W Mln Usd
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 3.5 3.7 Procent Pkb
Eksport 57730 61520 W Mln Usd
Import 60203 63222 W Mln Usd
Dług Zagraniczny 654098 628468 W Mln Usd
Terms of Trade 85.8 84 Punkty
Rachunek kapitałowy 1689 5414 W Mln Usd
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 5447000 11301161 Usd-Tysiąc
Dochody z Turystyki 785900 748100 W Mln Usd
Przyjazdy Turystów 99999 81851
Rezerwy Złota 104 104 Ton
Indeks Terroryzmu 0.66 0.3
Sprzedaż Broni 827 693 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 42.6 36.4 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -6.1 -2.6 Procent Pkb
Bilans Budżetu -21317 -33145 Krw Billion
Wydatki Rządowe 86413 86269 Krw Billion
Dochody Budżetu Państwa 236310 163140 Krw Billion
Wydatki Budżetu Państwa 257627 196285 Krw Billion
Wnioski o Azyl 6684 15451 Osoby
Rating Kredytowy 86
Wydatków Rządowych W Pkb 31.15 30.27 Procent Pkb
Wydatki Wojskowe 46056 43891 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 25 25 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 42 Procent
Podatek od Towarów i Usług 10 10 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 19.24 18.94 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.11 9.96 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.13 8.98 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 83 86 Punkty
Przemysłowy PMI 51.3 51.8 Punkty
Produkcja Przemysłowa 7.3 3.5 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.1 -3.3 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.8 3.6 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 105 105 Punkty
Nowe Zamówienia 9018150 11741765 Krw Million
Zmiany Zapasów 2199 896 Krw Billion
Bankructwa 12 13 Firmy
Rejestracje nowych samochodów 124184 123439
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 129 128 Punkty
Szybkość Internetu 28554 26116 KBps
Adresy IP 25814048 25049894 IP
Produkcja Samochodów 3506774 3950617
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 121 121 Punkty
Index Konkurencyjności 79.62 78.84 Punkty
Ranking Konkurencyjności 13 15
Indeks Percepcji Korupcji 62 61 Punkty
Ranking Korupcji 32 33
Łatwość Prowadzenia Biznesu 5 5
Produkcja Energii Elektrycznej 23450 25674 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie -11.3 5.9 Procent
Produkcja Stali 5800 5500 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów 96.4 103 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.1 -0.2 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.7 0.4 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 223209 224393 Krw Billion
Rozporządzalny Dochód Osobisty 2078537 1938679 Krw Billion
Oszczędności Gospodarstw Domowych 35.4 35.9 Procent
Kredyt Konsumencki 1859423 1862065 Krw Billion
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 3.68 3.57 Procent
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 103 107 Saldo netto
Cena Benzyny 1.64 1.58 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 107 106 Procent Pkb
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 101 101 Punkty
Zamówienia na Roboty Budowlane 7170394 8331951 Krw Million
Produkcja Budowlana 8.2 -2.3 Procent
Odsetek Mieszkań Własnościowych 58 57.7 Procent
Stosunek ceny do czynszu 113 112


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Korea Południowa - Wskaźniki ekonomiczne.